VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Læseplan Modul 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Læseplan Modul 2"

Transkript

1 Hold 15I Forår 2015 Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, ergonomi, mikrobiologi og klinisk undervisning Grundlæggende fysiologiske behov. Patienter/borgere i kirurgisk eller medicinsk forløb. Patientologi. Sygeplejens virksomhedsområde med fokus på behandlende, forebyggende og sundhedsfremmende aspekter. Alders- og kønsperspektiv. Videnskabelige tilgange og metoder. Informations- og studiekompetence. Side 1 af 16

2 Modul 2 Undervisning - skemalagt Vejledning, feedback, introduktioner mv. Klinisk undervisning Prøve Almen studiekompetence Timer: % Timer: % Studieaktiviteter (planlagt og/eller fastlagt) Gruppearbejde Specifik forberedelse til undervisning Ekstracurriculære aktiviteter med fagligt indhold Evaluering Studentervæksthus aktiviteter Studenterorganiseret aktivitet f.eks DSR, SLS, Faglige arrangementer Studievejledning Timer: 4 1 % Timer: % Egen forberedelse til undervisning Selvstændige studieaktiviteter Prøveforberedelse Studenterorganiseret aktivitet f.eks DSR, SLS, Tutor, studentervejleder For yderligere information se her Side 2 af 16

3 Centrale teorier og begreber Virksomhedsområde: Sundhedsbevarende, sundhedsfremmende og forebyggende sygepleje Pensum: 276 sider Bjerregaard L, I: Hundborg S, Lynggaard B (Red), Sygeplejens Fundament. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, Kbn, udgave, 2013, s (14) Sygeplejeprofessionens metoder Menneskets funktionsevne med afsæt i temaerne: Respiration, Cirkulation, Mobilitet Sygeplejeprocessen 2-3 Sundhed og sygdom Sundhedsbevarende, sundhedsfremme og forebyggelse Ulighed i sundhed 4-6 Sundhed og sygdom Forebyggelseskonsulent Område Midtbyen, Aarhus Hold 15I Forår 2015 Sygepleje Lek. nr. Overordnet emne Emner, begreber, fænomener Undervisnings Litteratur tilrettelæggelse 1 Sygepleje, fag og Introduktion til faget sygepleje profession Auditorieundervisning Terminologi: forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed. København: Sundhedsstyrelsen; s. 3-20, 22, 27, 32, 39, 45, 47, 49, 54 (26) Gå til net version Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil København: Sundhedsstyrelsen; s (8) Gå til net version FAKTAARK Danskernes sundhed Den Nationale Sundhedsprofil Sundhedsstyrelsen; s. 1-2 (2) Gå til net version Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år. Regeringen, Ministeriet for sundhed og forebyggelse; s (27) Gå til net version Gå til net version Sundhedsvæsenets begrebsbase Gå til net version Side 3 af 16

4 7-9 Cirkulation Patientens oplevelser i forbindelse med cirkulation Forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til patientener med cirkulations problemer Klasseundervis ning Skott ML, Liljegren AJ. Kredsløb. I: Suhr L, Winther B, redaktører. Basisbog i sygepleje - krop og velvære. 2. udgave. København: Munksgaard Danmark; 2011 s (22) Sestoft B, Rohde CV m.fl. Tidlig opsporing af kritisk sygdom hos voksne patienter indlagt på et sengeafsnitcenter for kliniske retningslinier; s 18-19, (8. Gå til net version: Kl. Lektion Cirkulation Måling af puls og blodtryk Vurdering af data TOKS Nursing Skills Lab Øvelser i grupper Tværfaglig undervisning med anatomi og fysiologi Skott ML, Liljegren AJ. Kredsløb. I: Suhr L, Winther B, redaktører. Basisbog i sygepleje - krop og velvære. 2. udgave. København: Munksgaard Danmark; 2011 s , Repetition Nielsen OB. Hjerte og kredsløb. I: Fasting U, Hougaard J, redaktører. Fysiologi og anatomi: det levende menneske. 1. udgave. København: Munksgaard Danmark; 2007 s (3) (Pensum i anatomi og fysiologi) Haug E, Sand O, Sjaastad ØV. Menneskets fysiologi. København: Gads Forlag; 2006 s. 278, fig (1) (med i Anatomi) Bjørk IT. Å lære praktiske ferdigheter i sykepleie. I: Bjørk IT, Bjerknes MS, redaktører. Å lære i praksis. Oslo: Universitetsforlaget; 2003 s Repetition fra modul 1 PPS Praktiske Procedurer i Sygepleje. Cirkulation. Gå til net version Kl. lektion Cirkulation Observationer og dataindsamling i forhold til cirkulation Vurdering af observationer/data Behandlende og forebyggende sygepleje til mennesker med risici ved nedsat mobilitet / immobilitet: Nursing Skills Lab Øvelser i grupper Patientinformation: Venepumpeøvelser øvelser til hævede ben. Skejby: Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen, Århus Universitetshospital; 2007 (4) Ligger på Studienet Karlsmark T. Kompressionsbehandling. I: Gottrup F, Karlsmark T, redaktører. Sår: baggrund, diagnose og behandling. 2. udgave. København: Munksgaard Danmark; 2008 s (11) Ligger på Studienet Todd M. Compression banding: types and skills used in practical application. British Journal of Nursing 2011;20(11): (7). Hentes på VIA Bibliotekernes webportal. Tidsskrifter. Alfabetisk liste Side 4 af 16

5 16 Introduktion til casearbejde Patientforløb knyttet til medicinsk/kirurgisk patients/borgers funktionsevne relateret til respiration, cirkulation og mobilitet Respiration Menneskets oplevelse af dyspnø Kliniske observationer og vurdering af patienter med behov relateret til funktionsevne og respiration 20 og 24 Cirkulation Patientforløb knyttet til medicinsk/kirurgisk patients/borgers funktionsevne relateret til cirkulation Klasseundervis ning Undervisning på tværs af fag Klasseundervis ning Casearbejde Vejledning på tværs af fag Stougaard T og Toth E C. Respiration og åndenød. I: Klinik Grundbog i Sygepleje. Red. Jastrup S og Rasmussen D H. Munksgaard Forlag. Kbh. 1. udg (23) 9 s (Findes på pensumhylden) Jørgensen L B, Dahl R, Pedersen P U og Lomborg K. Fire måder at håndtere åndenød på i dagliglivet et grounded theory-studie. Sygeplejersken 2014 (9) s (18)n (Kode til Sygeplejersken findes på studienet) Spile M, Gamborg H [m.fl.] Bilag 7 af Klinisk retningslinje for lindring af dyspnø hos voksne uhelbredeligt syge kræftpatienter. Aarhus: Center for kliniske retningslinjer; (6) Gå til net version Grønseth R, Markestad T. Datasamling, observasjon og overvåkning av barn. I: Pediatri og pediatrisk sykepleie. 3. utgave. Oslo: Fagbokforlaget; 2011 s (8) Ligger på Studienet Lev med kronisk bronkitis: kronisk obstruktiv lungesygdom - KOL. København: Filmkompagniet; 1998 (vises på klassen) Kl.lektion Respiration Kliniske metoder til observation og vurdering af respiration TOKS Kliniske observationer Forebyggende, lindrende og behandlende sygepleje Nursing Skills Lab Øve i scenarier med patient- simulerings- Egerod I. Respiration. I: Suhr L, Winther B, redaktører. Basisbog i sygepleje - krop og velvære. 2. udgave. København: Munksgaard Danmark; 2011 s (3) Nielsen BK, redaktør. Sygeplejeprocedurer og -teknikker. 2. udgave. København: Gads Forlag; 2009 s (5) Ligger på Studienet Side 5 af 16

6 25 og 28 Respiration Patientforløb knyttet til medicinsk/kirurgisk patients/borgers funktionsevne relateret til respiration Sygeplejefagets metoder Sygeplejeprocessen som teoretisk og klinisk arbejdsmetode modeller i grupper Casearbejde Vejledning på tværs af fag Matrixgrupper Noter lægges på studienet Nielsen BK, redaktør. Sygeplejeprocedurer og -teknikker. 2. udgave. København: Gads Forlag; 2009 s (3) Ligger på Studienet PPS Praktiske Procedurer i Sygepleje. Iltbehandling og respirationsmåling gå til net version Bjerregaard L, I: Hundborg S, Lynggaard B (Red), Sygeplejens Fundament. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, Kbn, udgave, 2013, s (14) Ligger på studienet 2 timer Undervisning på tværs af fag Patientforløb knyttet til patients/borgers funktionsevne Casearbejde knyttet til medicinsk/kirurgisk patients/borgers funktionsevne og cirkulation Fremlæggelse/ opponance Klasserum 4 timer Klinisk observation, vurdering og intervention Hjerte-/Lungeredning (I) Mobilitet Betydningen af mobilitet og immobilitet Kliniske observationer og vurdering af patienter med behov relateret til funktionsevne og mobilitet Risici ved nedsat mobilitet og immobilitet Træningseffekter Nursing Skill Lab 2 timer pr halve klasse Klasseundervisni ng Hansen, BK, Schmidt RD, I: Suhr L, Winther B, redaktører. Basisbog i sygepleje - krop og velvære. 2. udgave. København: Munksgaard Danmark; s , (18) Kjær M, Beyer N, Magnusson P. Motion. I: Jørgensen T, Borch- Johansen K, Iversen L, redaktører. Klinisk Håndbog i forebyggelse på sygehuse. København: Munksgaard; s (17) Ligger på Studienet Kl. lek (I) Mobilitet Sygeplejehandlinger Observationer, dataindsamling og vurdering i forhold til funktionsevne og mobilitet samt vurdering af Nursing Skills Lab Puggaard L. Det ældre menneske og den veltrænede krop. I: Glasdam S, Esbensen BA, redaktører. Gerontologi: livet som ældre i det moderne samfund. København: Nyt Nordisk Forlag; s (15) Ligger på Studienet Side 6 af 16

7 dataindsamlingsredskaber (Barthels, ADL indeks) Sygepleje til mennesker med nedsat mobilitet og risici for immobilitet: Aktive og passive bevægeøvelser Balance mellem over- og understimulering Storm, Anette 2013, Aldring og funktionsevne I: Damsgaard EM, Nielsen D, Rahbek K(red). Gerontologi En tværfaglig og problemorienteret tilgang. Gads Forlag. S (18) (Ligger på studienet) Begrundelse for sygeplejehandlinger: Lejring, stillingsskift Mobilisering Aktivering Hjælpemidler (I) Mobilitet Borgers oplevelse af nedsat funktionsevne knyttet til alder og hverdagsaktiviteter i forhold til cirkulation, respiration og mobilitet 35 og 38 Tvær-faglig lek. (I) Mobilitet Analyse af menneskers oplevelse af alder og funktionsevne Casearbejde knyttet til medicinsk/kirurgisk patient/borgers (I)Mobilitet 1 time Respiration Casearbejde knyttet til medicinsk/kirurgisk patients/borgers funktionsevne og respiration Undervisning på tværs af fag Patientforløb knyttet til patients/borgers funktionsevne Studentfremlæggelser af samtaler med en borger. Casearbejde Fælles vejledning på tværs af fag Fremlæggelse/ opponance Swane CE. Gamle menneskers hverdagsliv. I: Swane CE, Blaakilde AL, Amdrup K, redaktører. Gerontologi: livet som gammel. 2. udgave. København: Munksgaard Danmark; s (12) Ligger på Studienet Side 7 af 16

8 2 timer (Immobilitet) Casearbejde knyttet til medicinsk/kirurgisk patients/borgers funktionsevne og mobilitet Patientforløb knyttet til patients/borgers funktionsevne Sygeplejen fag og profession Opsamling ift. modulets teorier, begreber og metoder Fremlæggelse/ opponance Udarbejde Mind maps Hold 15I Forår 2015 Anatomi, fysiologi Lek. nr. Overordnet emne Emner, begreber, fænomener Undervisnings tilrettelæggelse 1 Hjertet og kredsløb Glatmuskelvæv og hjertemuskulatur Auditorie Hjertets opbygning Blodets vej gennem hjertet 2-3 Hjertet og kredsløb Hjertets elektriske aktivitet Hjertets pumpefunktion Hjertets arbejde Hjertets energi- og iltforsyning 4-5 Hjertet og kredsløb Blodet Hæmostase 6-7 Hjertet og kredsløb Kredsløbets opbygning Blodkarrenes funktion og anatomi Arterier og vener Blodtryk Litteratur Pensum: 204 sider Fasting U, Hougaard J, redaktører. Fysiologi og anatomi: det levende menneske. 1. udgave. København: Munksgaard Danmark; 2007 Herunder angivet som Fasting Nielsen OB, Christensen PH, Errboe P, Hougaard J, Thybo P. Histologi. I: Fasting s (6) Nielsen OB. Hjerte og kredsløb. I: Fasting s (7) Nielsen OB. Hjerte og kredsløb. I: Fasting s (minus sort markering s ) (17) Nielsen OB, Christensen PH, Errboe P, Hougaard J, Thybo P. Histologi. I: Fasting s (8) Springborg A. og Nielsen O. Biokemi 4. udgave København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; s , 186 (20) Findes på studienet. Fahmy P, Knudsen Bygum T. Blodprøver. København: Munksgaard Danmark; s (7) Nielsen OB. Hjerte og kredsløb. I: Fasting s , (15) Side 8 af 16

9 8-9 Hjertet og kredsløb Kapillærer: Diffusion og filtration Lymfesystemet Lungekredsløbet Nielsen OB. Hjerte og kredsløb. I: Fasting s (7) Nielsen OF, Bojsen-Møller MJ. Anatomi og fysiologi. København: Munksgaard Danmark; s (5) Findes på studienet Hjertet og kredsløb Kredsløbets og det arterielle blodtryks regulering Regulering af blodvolumen og vævsperfusionen Den føtale cirkulation Kredsløbsændringer i forbindelse med fysisk aktivitet Nursing Skills Lab (Sammen med sygepleje) Palpering, blodtryks- og pulsmåling Palpering, blodtryks- og pulsmåling Temperaturregulering Kerne og skaltemperatur Varmedannelse i kroppen Varmetransport i kroppen Varmetransport mellem kroppens overflade og omgivelser Varmeregulering hos voksne og børn Nursing Skills Lab Øvelser i grupper Nielsen OB. Hjerte og kredsløb. I: Fasting s (10) Nielsen OB. Hjerte og kredsløb. I: Fasting s , (5) Skott ML, Liljegren AJ. Kredsløbets betydning for krop og velvære. I: Suhr L, Winther B, redaktører. Basisbog i sygepleje - krop og velvære. 2. udgave. København: Munksgaard Danmark; 2011 s (8) Grønseth R, Markestad T. Pediatri og pediatrisk sykepleie. 2. utgave. Oslo: Fagbokforlaget; s (2) (er med under sygepleje) Nielsen OB. Hjerte og kredsløb. I: Fasting s (2) Haug E, Sand O, Sjaastad ØV. Menneskets fysiologi. 2. udgave. København: Gad; s. 278 fig (1) Findes på studienet. Nielsen OB. Temperaturregulering. I: Fasting U, Hougaard J, redaktør. Fysiologi og anatomi: det levende menneske. København: Munksgaard Danmark; 2007 s (10) Vejledning 1 Plejeplan 1 Cirkulation 14 Respiration Lunger og luftveje Respirationens mekanik. Respirationsbevægelser og muskler Auditorie Nielsen OB. Respirationssystemet. I: Fasting s (11) Respiration Lungevolumina Respirationsarbejde og forhold der påvirker ventilationen Nielsen OB. Respirationssystemet. I: Fasting s (12) Haug E, Sand O, Sjaastad ØV. Menneskets fysiologi. 2. udgave. København: Gad; 2006 s. 346 fig. 9.2 Ligger på Studienet (1) Side 9 af 16

10 Vejledning 2 Plejeplan 1 Cirkulation Respiration Transport af O2 og CO2. Ventilationskontrol Respirationskapacitet Dissektion Dissektions- 21 Musklen Musklens opbygning Kontraktionscyklus og kontraktionsformer Dynamiske og statiske kontraktionsformer Musklernes samarbejde under dagligdags aktiviteter Den motoriske enhed Faktorer, der har betydning for musklens kraftudvikling Muskeltræthed Musklen Musklens opbygning Kontraktionscyklus og kontraktionsformer Dynamiske og statiske kontraktionsformer Musklernes samarbejde under dagligdags aktiviteter Den motoriske enhed Faktorer, der har betydning for musklens kraftudvikling Muskeltræthed Nielsen OB. Respirationssystemet. I: Fasting s (11) vejledning Auditorie Nielsen OB, Christensen PH, Errboe P, Hougaard J, Thybo P. Histologi. I: Fasting s (6) Vejledning 1 Plejeplan 2 Respiration Bevægeapparatets opbygning og funktion Bevægeapparatets opbygning: Støttevæv Led Musklernes arbejdsforhold og drejningsmoment Fysiologiske forandringer ved fysisk aktivitet og inaktivitet Aldersforandringer i bevægeapparatet Thybo P, Christensen PH. Bevægeapparatet og motorik. I: Fasting s (2) Thybo P, Christensen PH. Bevægeapparatet og motorik. I: Fasting s (7) Haug E, Sand O, Sjaastad ØV. Menneskets fysiologi. 2. udgave. København: Gad; 2006 s (særligt fig. 6.12) Ligger på Studienet (4) Nielsen OB, Christensen PH, Errboe P, Hougaard J, Thybo P. Histologi. I: Fasting s (5) Thybo P, Christensen P.H. Bevægeapparatet og motorik. I: Fasting s , (8) Fasting U, Hougaard J, redaktører. Fysiologi og anatomi: det levende menneske. 1. udgave. København: Munksgaard Danmark; Planche 7 s. 479 Planche 8 s. 480 Planche 24 s. 496 Planche 25 s. 497 (4) Side 10 af 16

11 Vejledning 1 Plejeplan 3 Aktivitet Bevægeapparatets opbygning og funktion Sansernes funktion i forhold til bevægeapparatet Bevægeapparatet i et neuromotorisk perspektiv Det grovmotoriske system og det finmotoriske system Motorisk læring Motorisk udvikling Opsamling Gruppearbejde Opsamling Gruppearbejde Vejledning 2 Plejeplan 3 Aktivitet Thybo P, Christensen P.H. Bevægeapparatet og motorik. I: Fasting s (21) Nursing Skills Lab Hjerte- og lungeredning Hjerte- og lungeredning Nursing Skills Lab Øvelser i grupper Maltesen AH. Førstehjælp. 2. udgave København: Dansk Røde Kors; s Ligger på Studienet (9) Side 11 af 16

12 Hold 15I Forår 2015 Ergonomi Lektions nr. Overordnet emne Emner, begreber, fænomener Undervisnings tilrettelæggelse 1 Forflytningsteknik Forflytningsteknikkens grundbegreber: Auditorie - Menneskets naturlige bevægemønstre - De fysiske rammer på arbejdsstedet - Samarbejdet mellem hjælper og patient - Hjælpernes samarbejde - Hjælperens arbejdsteknik 2-5 Forflytningsteknik - Analyse, planlægning og gennemførelse af dagligdags forflytningssituationer: - Hjælpemidler, herunder sengen som hjælpemiddel 6 Lovgrundlag for arbejdsmiljø og aktørerne på arbejdsmiljøområdet 20 og 24 Tværfaglig lek. 25 Tværfaglig lek. Fysiske belastninger under arbejdet, arbejdsskader og nedslidning Undervisning på tværs af fag Patientforløb knyttet til patients/borgers funktionsevne Undervisning på tværs af fag Patientforløb knyttet til patients/borgers funktionsevne - Case om plejesengen - Patienten flytter sig sidelæns i sengen - Patienten vender sig om på siden - Patienten flytter sig længere op i sengen Arbejdsmiljøloven og arbejdstilsynets vejledninger på forflytningsområdet Arbejdets organisering og andre organisatoriske aspekter i forbindelse med ergonomi og arbejdsmiljø Faktorer i forbindelse arbejdsbetinget overbelastning og nedslidning af bevægeapparatet Casearbejde knyttet til medicinsk/kirurgisk patients/borgers funktionsevne og cirkulation Casearbejde knyttet til medicinsk/kirurgisk patients/borgers funktionsevne og respiration NSL Gruppearbejde med vejledning Auditorie Klasserum Fælles vejledning i sygepleje, anatomi/ fysiologi og ergonomi Klasserum Fælles vejledning i sygepleje, anatomi/ Litteratur Pensum: 153 sider Lunde PH. Forflytningskundskab: aktivering, hjælp og træning ved forflytning. 2. udgave. København: Gads Forlag; 2010 s , 39-45, (24) Lunde PH. Forflytningskundskab: aktivering, hjælp og træning ved forflytning. 2. udgave. København: Gads Forlag; 2010 s , 79-82, (76) Böcher M, Jakobsen M. Ergonomi krop og belastning. København: Nyt Nordisk Forlag; 2006 s (17) (Ligger på studienet) Lunde PH. Forflytningskundskab: aktivering, hjælp og træning ved forflytning. 2. udgave. København: Gads Forlag; 2010 s , (22) Side 12 af 16

13 7-9 Forflytningsteknik Analyse, planlægning og gennemførelse af dagligdags forflytningssituationer: - Patienten fra liggende til siddende stilling - Patienten fra sengekanten til stående stilling - Patienten fra stående stilling til siddende - Patienten glider frem i stol og skal hjælpes tilbage - Fra flytning fra seng til kørestol lav forflytning Tværfaglig lek. Undervisning på tværs af fag Patientforløb knyttet til patients/borgers funktionsevne Casearbejde knyttet til medicinsk/kirurgisk patients/borgers funktionsevne og mobilitet Forflytningsteknik Analyse, planlægning og gennemførelse af dagligdags forflytningssituationer: - Kropsbevidsthed - Opsamling i forhold til forflytninger fysiologi og ergonomi i lek. 25 NSL Gruppearbejde med vejledning Klasserum Fælles vejledning i sygepleje, anatomi/ fysiologi og ergonomi NSL Gruppearbejde med vejledning Lunde PH. Forflytningskundskab: aktivering, hjælp og træning ved forflytning. 2. udgave. København: Gads Forlag; 2010 s (14) Side 13 af 16

14 2-3 Mikroorganismer Bakteriologi Auditorie undervisning 4-5 Mikroorganismer Virologi Mykologi Parasitologi 6-8 Mikroorganismer Mikrobiologisk diagnostik Resistensudvikling 9-11 Hygiejne og smitteforebyggelse Smittekæden Sygehusinfektioner, sygehushygiejne, antiseptik, aseptik og isolationsforanstaltninger Smittemodtagelige borgere/patienter Det uspecifikke immunforsvar Inflammation Kroppens forsvar mod og reaktion på mikroorganismer Auditorieunder visning Hold 15 I Forår 2015 Mikrobiologi Pensum: 285 sider Lektion Overordnet emne Emner, begreber, fænomener Undervisnings Litteratur s nr. tilrettelæggelse 1 Almen mikrobiologi Introduktion til faget mikrobiologi anskuet i en sygeplejefaglig kontekst Nielsen LA, Østergaard C. Mikrobiologi. København: Munksgaard; s (6) Klasseunder visning Nielsen LA, Østergaard C. Mikrobiologi. København: Munksgaard; 2012 s (29) Nielsen LA, Østergaard C. Mikrobiologi. København: Munksgaard; 2012 s , (25) Nielsen LA, Østergaard C. Mikrobiologi. København: Munksgaard; s (23) Fahmy P, Knudsen Bygum T. Blodprøver. 2. udgave. København: Munksgaard Danmark; s (4). Findes på studienet Nielsen LA, Østergaard C. Mikrobiologi. København: Munksgaard s , (28) Link til hygiejne dokumenter AUH Søgedato: SSI. Nationale infektionshygiejniske retningslinjer om håndhygiejne s (27) Netversion Søgedato SSI. Nationale infektionshygiejniske retningslinjer om behandling af patienter med smitsomme sygdomme herunder isolation s (26). Netversion. Søgedato Guldager S. Basal sygdomslære. København: Munksgaard Danmark s (18). Findes på studienet Det specifikke Immunforsvar Kroppens forsvar mod og reaktion på mikroorganismer Nielsen LA, Østergaard C. Mikrobiologi. København: Munksgaard s (22) Nielsen LA, Østergaard C. Mikrobiologi. København: Munksgaard s , (19) Side 14 af 16

15 16-17 Vaccination Immunisering Vaccinationsprincippet Typer af vacciner Aktiv og passiv immunisering Vaccinationsprogrammet i DK Feber Feber som reaktion på infektion Sygeplejefaglige problemstillinger når patienten har feber Infektionsbegrebet, SIRS, Sepsis Nielsen LA, Østergaard C. Mikrobiologi. København: Munksgaard; s (10) Link til børnevaccinationsprogrammet. Søgedato Mathiesen LL, Jastrup S. Patienten med feber. I: Klinik. Red Jastrup S, Rasmussen DH. København: Munksgaard S (19 sider) Nielsen LA, Østergaard C. Mikrobiologi. København: Munksgaard; s (23) Non-invasiv temperaturmåling hos voksne (+19 årige) indlagte patienter. Aarhus: Center for Kliniske Retningslinjer; Netversion. Søgedato: (6) Patienten med infektion NSL Relevant litteratur fra obligatorisk pensum Patienten med infektion Studenterfremlæggelser PPS Relevant litteratur fra obligatorisk pensum Side 15 af 16

16 Hold 15 I Forår 2015 Videns- og studiekompetence Lektions nr. Overordnet emne Emner og begreber Undervisnings tilrettelæggelse 1 Notateknik Notatteknik Forelæsning Mindmap med øvelser i auditoriet 2-3 Materialetyper; søgemetoder og søgeteknik 4* Jura og etik vedrørende patientdata Ansvar og kompetence vedrørende medicingivning og blodkomponenter Søgeteknikker: Trunkering Udvidelse/Afgrænsning Refleksioner over søgeproces og litteraturvalg indgår i opgaven (plejeplan), men dokumentation af Søgeprocessen vedlægges som bilag Tavshedspligt Behandling af patientdata i forbindelse med klinisk undervisning og studieaktiviteter Adgang til EPJ og journalføring Medicinadministration 5* eportfolio Introduktion til studieredskabet eportfolio 6-7* Individuel klinisk studieplan (IKS) Introduktion til formål med og brug af IKS på Studienet Dialog Øvelser Forelæsning (Auditorium) Litteratur/hjælpeværktøjer Pensum: 14 sider Programmet: Mindview skal være installeret før undervisningen Henrichsen LA. Søgning, valg og brug af kilder. I: Nielsen B, Nielsen NG, Mølgaard N, redaktører. Professionsbachelor uddannelse, kompetencer og udvikling. København: Professionshøjskolen UCC; s Ligger på studienet Tekstvejledning og videotutorials til bibliotek.dk Juridiske retningslinier for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter. Findes på Studienet: aarhus/praktik/sider/default.aspx 2008 justeret 2009 Sygeplejestuderendes ansvar og kompetence. Medicingivning & blodkomponenter Individuel eportfolio og specifikke introduktions- og vejledningssider Individuel adgang til eportfolio (specifik link til introduktions- og vejledningssider) * For klasserne C og D afvikles disse lektioner på Modul 3. Side 16 af 16

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Læseplan Modul 2

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Læseplan Modul 2 Hold 15II Efterår 2015 Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, ergonomi, mikrobiologi og klinisk undervisning Grundlæggende fysiologiske behov. Patienter/borgere

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 2

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 2 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds - og sygdomsbegreber og kliniske metoder i sygepleje herunder klinisk observation,

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Læseplan Modul 2

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Læseplan Modul 2 Hold 16I Forår 2016 Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, ergonomi, mikrobiologi og klinisk undervisning Grundlæggende fysiologiske behov. Patienter/borgere i kirurgisk

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Læseplan Modul 2

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Læseplan Modul 2 Hold 09 0 II E Efterår 2009 Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, ergonomi, mikrobiologi og klinisk Sygepleje, sundhed og sygdom Intro til sygeplejefaget Patientologi

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Læseplan - Modul 4. Hold 09 II E Læseplan for Modul 4: 4. Forår 2010

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Læseplan - Modul 4. Hold 09 II E Læseplan for Modul 4: 4. Forår 2010 Hold 09 II E Læseplan for Modul 4: 4 : Sygepleje,, grundlæggende klinisk virksomhed Forår 2010 Sygepleje rettet mod patientens/borgerens grundlæggende fysiologiske behov Klinisk observation, vurdering

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Modulbeskrivelse - Modul 2

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Modulbeskrivelse - Modul 2 Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds - og sygdomsbegreber og kliniske metoder i sygepleje herunder klinisk observation, vurdering og

Læs mere

Modul 2 Sundhed og sygdom

Modul 2 Sundhed og sygdom Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Sundhed og sygdom Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje - sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte

Læs mere

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N 1. Læringsudbytte... 2 2. Struktur og indhold... 3 2.1. Overordnet beskrivelse... 3 2.2. Modulguide... 4 2.3. Klinisk undervisning... 4 2.4. Pensum og bogkøb... 5 3.

Læs mere

Hold 14 II Forår 2016

Hold 14 II Forår 2016 Læseplan for Modul 8 - den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, fag og profession Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 2 Sundhed og sygdom

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 2 Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 2 Sundhed og sygdom - gældende indtil 28.08.2011 04/2016 Modul 2 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 2 Sundhed og sygdom... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Modulbeskrivelse - Modul 1

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Modulbeskrivelse - Modul 1 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener og kontekster,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 2

Modulbeskrivelse - Modul 2 Modulbeskrivelse - Modul 2 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Modulets tema er: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds- og sygdomsbegreber og kliniske metoder i sygepleje

Læs mere

Modulet varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point. Der er 11 teoretiske ECTS-point og 4 kliniske ECTS-point.

Modulet varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point. Der er 11 teoretiske ECTS-point og 4 kliniske ECTS-point. Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 2 Sundhed og sygdom Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet handler

Læs mere

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje Modul 1 F15 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener

Læs mere

Modulet varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point. Der er 11 teoretiske ECTS-point og 4 kliniske ECTS-point.

Modulet varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point. Der er 11 teoretiske ECTS-point og 4 kliniske ECTS-point. VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 2 Sundhed og sygdom Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet handler om sundheds- og

Læs mere

Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom

Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød MODULBESKRIVELSE Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom Hold: Febr. 15 forår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende

Læs mere

Pensumliste Modul 4. Pensumlisten medsendes i velkomstbrevet pr. mail, så det bliver lettere at følge links.

Pensumliste Modul 4. Pensumlisten medsendes i velkomstbrevet pr. mail, så det bliver lettere at følge links. Pensumliste Modul 4 Pensum forefindes som bøger i Afdelings G s bibliotek eller som master-kopier i en mappe, som vil være til rådighed i afsnit G2 og er til fri afbenyttelse. Udlån af bøger fra biblioteket

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Forløbsplan for Humanvidenskab

Forløbsplan for Humanvidenskab Forløbsplan for Humanvidenskab Kerneområde Uddannelseselement Placering Omfang Læringsudbytte Humanvidenskab Humanvidenskab 1. semester 10 ECTS-point Viden og forståelse Den studerende har teoretisk viden

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom 1. semester Hold Februar 2015 Modulbeskrivelse Modul 2 14.4.-2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 2. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 2. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 2 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Sygepleje, sundhed og sygdom. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 2. Sygepleje, sundhed og sygdom. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 2 Sygepleje, sundhed og sygdom Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen... 3 Modul 2 Sundhed og sygdom... 3 Studieaktivitetsmodel for modul

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 1. semester. Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 1. semester. Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 1. semester Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge August 2016 1. semester Indhold 1. Temabeskrivelse... 3 2. Mål for

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 6 Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Hold S09S April 011 April 011 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 6, 4. semester...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 2 Sundhed og sygdom

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 2 Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 2 Sundhed og sygdom Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 2 Sundhed og sygdom... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold... 5 2.3 Tema: Sygepleje sundhed

Læs mere

Progressionsark for Anatomi og fysiologi

Progressionsark for Anatomi og fysiologi Progressionsark for Anatomi og fysiologi 1. Semester Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Semestrets teoretiske del retter sig særligt mod sygepleje

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold BosF15 Efterår 2015 Revideret oktober 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Læseplan - Modul 3. Gældende for Hold 09 II E. Hold 09 IIE

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Læseplan - Modul 3. Gældende for Hold 09 II E. Hold 09 IIE Gældende for Hold 09 II E Hold 09 IIE I IE Efterår 2009 Læseplan for Modul 3: Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Sygepleje rettet

Læs mere

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener og kontekster, som

Læs mere

Fag Emne nr. Indhold Litteratur

Fag Emne nr. Indhold Litteratur Fag Emne nr. Indhold Litteratur Anatomi -Terminologi Udleverede kopier Anatomi 2 - Muskellære Udleverede kopier Anatomi 3 - Støttevæv og biomekaniske egenskaber Udleverede kopier Anatomi 4 - Ledlære Udleverede

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom

Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom Hold: Sept. 15 efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. semester. Specialforløb for studerende med SSA-baggrund

1. semester. Specialforløb for studerende med SSA-baggrund SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 1. semester Specialforløb for studerende med SSA-baggrund Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Januar 2017

Læs mere

Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed.

Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed. 2013 Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 11-11-2013 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:... 3

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 19. september i Svendborg den 22. september i Odense Udvalgte dele af

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

1. semester. Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge

1. semester. Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 1. semester Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Februar 2017 1. semester Indhold 1.

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Sårbehandling, behandlingskrævende sår 43461 Juli 2004 EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Læs mere

Modul 3-2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Modul 3-2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Revidetet 27.3.2015 MODULBESKRIVELSE Modul 3-2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Hold: Sept. 14 forår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan Studieplan Modul 2 Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA13 MODUL 2 Sundhed og Sygdom Sygepleje, Anatomi og fysiologi, Mikrobiologi og Ergonomi University College Lillebaelt Studieplan

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted.

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. 1 1. studieperiode: Program Studieperioden er på 32 timers tilstedeværelse og

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger

STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger 1 Studieperioder på modul 2. Modul 2 består af 2 studieperioder hvor tilstedeværelsestiden på afdelingen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Modul 1 FN2012se Svarprocent 95 % Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1?

Modul 1 FN2012se Svarprocent 95 % Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1? Modul 1 FN2012se Svarprocent 95 % Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1? Beskrive grundlæggende sundhedsfaglige problemstillinger og centrale virksomhedsområder, som fagets teoretiske og praktiske

Læs mere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modulets tema

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

STUDIEBOG OG VELKOMSTBREV MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode modul 2 Ortopædkirurgisk afsnit 262. Ortopædkirurgisk afdeling

STUDIEBOG OG VELKOMSTBREV MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode modul 2 Ortopædkirurgisk afsnit 262. Ortopædkirurgisk afdeling STUDIEBOG OG VELKOMSTBREV MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode modul 2 Ortopædkirurgisk afsnit 262. Ortopædkirurgisk afdeling 1 Kære Studerende Vi glæder os meget til at byde dig

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 2 Sundhed og sygdom H12V april 2012 Sygeplejerskeuddannelsen Hjørring

Modulbeskrivelse Modul 2 Sundhed og sygdom H12V april 2012 Sygeplejerskeuddannelsen Hjørring Modulbeskrivelse Modul 2 Sundhed og sygdom H12V april 2012 Indholdsfortegnelse Modul 2 1.0 Hensigt med beskrivelse af modul 2...1 2.0 Modul 2 - Sygepleje - sundhed og sygdom...2 2.1 Modulets fag og ECTS

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN UDDNNELSESPLN SYGEPLEJERSKEUDDNNELSEN Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 3. semester 1. SEMESTER I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse, Modul 1, Fag og profession Hold BosF2016 Revideret den 07.01.16 1 Indledning... 3 Præsentation af modulet... 4 Teoretisk undervisning... 6 Klinisk undervisning...

Læs mere

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1? Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Målet er at du kan beskrive nogle grundlæggende sundhedsfaglige

Læs mere

Studieplan Radiografisk patientologi og professionsetik + Filosofi, videnskabsteori og etik 1. Semester

Studieplan Radiografisk patientologi og professionsetik + Filosofi, videnskabsteori og etik 1. Semester OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Radiografisk patientologi og professionsetik 1. Semester Radiografuddannelsen i Odense Forår 2017 1. Semester Indhold 1. Fagets fokus... 3 2. Fagets læringsudbytter...

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 2 Sundhed og sygdom

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 2 Sundhed og sygdom Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 2 Sundhed og sygdom Hold feb. 2014 Revideret marts 2014 1 Indhold Præsentation af modulet...3 Teoretisk undervisning... 3 Fastlagt studieaktivitet...3

Læs mere

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center...2 1.1 Overordnet struktur og rammer... 2 1.2 Evaluering...

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 1. Sygepleje fag og profession.

Modulbeskrivelse for Modul 1. Sygepleje fag og profession. 2014 Modulbeskrivelse for Modul 1. Sygepleje fag og profession. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 19-09-2014 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Program for studieaktivitet Sygeplejestuderende 1. semester

Program for studieaktivitet Sygeplejestuderende 1. semester Program for studieaktivitet Sygeplejestuderende 1. semester Studerende: Hold: Periode: Sygehus: AKU: KV: KV: Semester: Afsnit: Initialer: Initialer: Initialer: Aktivitetskortene er en hjælp til at opnå

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 1 Sygepleje, fag og profession Hold: Sept./15 - Netunderstøttet Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indledning Velkommen til Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Thisted Lerpyttervej 43 7700 Thisted Januar 2009 Somatisk sygdom og lidelse Modulets tema og læringsudbytte Tema: : Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Læs mere

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 1. SEMESTER. University College Sjælland

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 1. SEMESTER. University College Sjælland UDDNNELSESPLN SYGEPLEJERSKEUDDNNELSEN 1. SEMESTER University College Sjælland Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 1. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug

Læs mere

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Videncenter for Rygsygdomme afdeling VRR 11/21 Uge 35 Mandag kl. 09.00 13.00: Velkommen tilbage! Sted: Afdeling VRR 10, klinisk kontor, stuen, Rødt trafikcenter.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 2

Modulbeskrivelse - Modul 2 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulbeskrivelse - Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Klinisk undervisning II 1 Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 1 Sygepleje, fag og profession Hold: Febr. 15 foråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Somatisk sygdom og lidelse Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 2 Sundhed og sygdom

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 2 Sundhed og sygdom Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 2 Sundhed og sygdom Hold sep. 2013 Revideret okt. 2013 1 Indhold Præsentation af modulet...3 Teoretisk undervisning... 3 Fastlagt studieaktivitet...3

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Modul 2 Syme 2015 Sundhed og sygdom

Modul 2 Syme 2015 Sundhed og sygdom Modul 2 Syme 2015 Sundhed og sygdom Modulbeskrivelse revideret d.25.11.2015 Professionshøjskolen Metropol - Sygeplejerskeuddannelsen Indhold 1. SYGEPLEJE - SUNDHED OG SYGDOM... 4 1.1 Læringsudbytte...

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 2

Modulbeskrivelse - Modul 2 Modulbeskrivelse - Modul 2 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Modulets tema er: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds- og sygdomsbegreber og kliniske metoder i sygepleje

Læs mere

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje Modul 1 F16 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 3. semester - modul 6 Hold ss2012v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 6 SYGEPLEJE, KRONISK SYGE PATIENTER OG BORGERE

Læs mere

Uddannelses for modul 1, 2 og 4. gynækologisk obstetrisk sengeafsnit og dagkirurgisk afsnit, 2012 modul 1,2 og 4

Uddannelses for modul 1, 2 og 4. gynækologisk obstetrisk sengeafsnit og dagkirurgisk afsnit, 2012 modul 1,2 og 4 Uddannelses for modul 1, 2 og 4 gynækologisk obstetrisk sengeafsnit og dagkirurgisk afsnit, 2012 modul 1,2 og 4 1 UDDANNELSESPROGRAM FOR SYGEPLEJESTUDERENDE PÅ MODUL 1: Tema: sygepleje, fag og profession.

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk

Læs mere

Kliniske studier Modul 2. Kirurgisk område

Kliniske studier Modul 2. Kirurgisk område Kliniske studier Modul 2 2. periode Kirurgisk område Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Ambulatorier 1 Indhold i klinisk undervisning/læringssituationer: Læringsstiuationerne skal ses som inspiration, og ikke

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modulbeskrivelse. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 3 F15 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende

Læs mere

Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Hold SVS12-NET Modul: 8

Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Hold SVS12-NET Modul: 8 Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SVS12-NET Modul: 8 1 Introduktion til Modulets temaer Undervisningen på modul 8 har fokus på sygeplejefaglige problemstillinger

Læs mere