Fantasi, 1. modul Råd og vejledning...8 Teori...9 Øvelse...10 Hvordan kan det gøres?...12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fantasi, 1. modul Råd og vejledning...8 Teori...9 Øvelse...10 Hvordan kan det gøres?...12"

Transkript

1 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side 1 LEG OG FANTASI Indhold Indledning En del af FDFs lederuddannelse...2 Målbeskrivelse...2 Hvorfor leg og fantasi?...2 Materialets opbygning...3 Lærte du noget?...4 Praktikopgaven...4 Forslag til weekendprogram...5 Fantasi, 1. modul Råd og vejledning...8 Teori...9 Øvelse...10 Hvordan kan det gøres?...12 Rollespil, 2. modul Råd og vejledning...14 Teori...16 Øvelse...20 Hvordan kan det gøres?...22 Leg, 3. modul Råd og vejledning...25 Teori...27 Øvelse...30 Hvordan kan det gøres?...35 Temaer og rammer, 4. modul Råd og vejledning...37 Teori...40 Øvelse...43 Hvordan kan det gøres?...44 Bilag...48 Fortælling, 5. modul Råd og vejledning...53 Teori...55 Øvelse...61 Hvordan kan det gøres?...63 INDHOLD

2 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side 2 LEG OG FANTASI Indledning En del af FDFs lederuddannelse Leg og fantasi er et kernekursus i FDFs lederuddannelse. Kurset afvikles i distriktet/landsdelen og er en del af distriktets lederskole-virksomhed. Leg og fantasi-kurset er et af fire kernekurser. Kernekurserne er et af elementerne i FDFs samlede lederuddannelse. Kernekurserne er karakteriseret ved at der sættes fokus på nogle grundlæggende FDF-færdigheder, og at kursusdeltagerne herigennem får konkrete værktøjer til det videre arbejde i kredsen. Målbeskrivelse Formålet med kernekurset er at give kursusdeltagerne en forståelse for, at leg og fantasi er en vigtig del af børn og unges udvikling, samt at FDFs arbejdsformer skal have legen og fantasien som kendemærke. Samtidig er det målet at styrke deltagernes motivation for leg og fantasi gennem egne oplevelser, og ved at give kursusdeltagerne konkrete værktøjer til planlægning af aktiviteter, hvor leg og fantasi er omdrejningspunktet. Hvorfor leg og fantasi? Leg som begreb nævnes både i FDFs værdigrundlag og i lederidealet. Legen er et helt afgørende element, når børn og voksne er sammen i FDF. Både den spontane og frie leg, der opstår i forbindelse med eller mellem andre aktiviteter, og den organiserede leg hvor legen bliver en samværsform, for eksempel eventyrløbet, indianersommerlejren og mørkelegen. I disse tilfælde understreger legen fællesskabet, og legen bliver samtidig et vigtigt pædagogisk redskab, især når lederen er aktiv og med i legen. Legen er med til at skabe venskaber, bryder grænser, udvikler mod og robusthed, skaber selvværd hos den enkelte og er et synligt udtryk for livsglæde. At vi i FDF prioriterer legen højt skyldes, at vi gennem legen kan finde nogle kvaliteter som det er svært at finde andre steder. I vores dagligdag er voksne og børn som regel adskilt det meste af dagen. Den fysisk krævende hverdag bliver mindre meget arbejde er stillesiddende ligesom den fysiske kontakt mellem mennesker bliver mindre, i takt med informationsteknologiens udbredelse. Som modspiller til denne udvikling kan legen være et vigtigt redskab. Legen udvikler fantasien og omvendt. Det er vigtigt, at man bruger sin fantasi både som barn og voksen. Igennem fantasien kan vi bryde grænser ned, og det bliver legalt at lege sig ind i en anden verden. Børns fantasi er ofte en utæmmelig størrelse, og når den kombineres med den organiserede leg, skabes en eventyrverden, der er helt på barnets betingelser hvor den voksne er med som det opmuntrende og trygge element. Med legen og fantasien som redskab, kan vi gøre fantastiske eventyr og historier levende og virkelige, som de møder og oplever dem i bøger, computer, tv og film. Gennem legen og fantasien kan barnet få lov at prøve forskellige roller og livsformer af, og den voksne kan finde barnet i sig selv. INDLEDNING

3 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side 3 LEG OG FANTASI Materialets opbygning Kurset er bygget op omkring en fast skabelon, der begynder med en indledning til kerneområdet. Her beskrives kerneområdet, formålet, opbygningen af materialet samt praktikordningen. Herefter tages der fat på de konkrete emner, der udgør hvert deres modul: Fantasi Rollespil Leg Temaer og rammer Fortælling Til dette kursus er der desuden lavet et eksempel på, hvorledes hele kurset kan afvikles. Inden for hvert af de fem moduler er der udvalgt mellem 4 og 6 emner/grundfærdigheder som der skal undervises i.til hvert modul er der afsat mellem 1 1/2 og 2 1/2 timer. Hvert enkelt modul er bygget ens op og vil består af fire hovedafsnit: Råd og vejledning Teori Øvelser Hvordan kan det gøres Råd og vejledning Er skrevet til instruktøren. Det indeholder en målbeskrivelse og et eksempel på en lektionsplan for det enkelte modul. Lektionsplanen skal betragtes som et forslag. Afviklingen af hvert enkelt modul må tilpasses de aktuelle forhold. Det er ikke afgørende om forslaget følges, men at MÅLET for det enkelte modul opnås. Der vil i et vist omfang også være skrevet råd til instruktøren, som ikke udleveres til kursusdeltagerne. Teori Er beskrevet udfra et grundprincip, hvor der er sat fokus på det grundlæggende i emnet. Således er det ikke beskrevet ud fra en FDF-ramme, men således at det ville kunne bruges i andre sammenhænge også.teorien er på én gang baggrundsviden til instruktøren og et færdigt materiale til kursusdeltagerne. Teori-afsnittet skal udleveres til kursusdeltagerne. Øvelser Indenfor hvert emne er givet en række øvelsesforslag. Det er ikke målet at præsentere så mange som muligt, men at kursusdeltagerne tilegner sig grundviden og afprøver færdigheder inden for et på forhånd udvalgt emne. Afviklingen af øvelserne på kurset må naturligvis tilpasses de givne muligheder og årstiden. Selve øvelserne og deres sværhedsgrad skal tilpasses kursusdeltagerne og deres forudsætninger. Øvelserne udleveres til kursusdeltagerne i det omfang det måtte være relevant. INDLEDNING

4 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side 4 LEG OG FANTASI Hvordan kan det gøres Som afslutning på et modul gennemgås hvorledes grundfærdighederne kan indpasses i en mødesammenhæng. Denne opsamling foregår i dialogform, så materialet skal udleveres til kursusdeltagerne, således at kursusdeltagerne kan tilføje gode erfaringer og råd undervejs. Følgende emner bør indgå i dialogen. Hvordan planlægges og afvikles grundfærdigheden i de forskellige klasser, hvilke niveau skal bruges hvornår. Hvilke rammer, sange og ritualer er velegnede. Hvordan kan det indpasses i en sæsonplan. Hvordan kan grundfærdighederne udvides i forhold til vores mærkestof. Lærte du noget? En af tankerne bag kernekurserne er, at lave kurser hvor indlæring af færdigheder er sat i fokus. Den enkelte kursusdeltager skal altså yde en præstation og være en aktiv medspiller for at få noget ud af kurset. For at kursusdeltagerne kan lære så meget som muligt, er det vigtigt at øvelserne forgår på deres niveau. Om øvelserne gives som enkeltmands-opgaver, gruppe eller alle i fællesskab, skal være afhængig af det valgte emne. En anden meget vigtig ting er instruktørens tilbagemeldinger. De skal være konstruktive og der skal gives både personlige og kollektive tilbagemeldinger. Opgaverne skal løses inden for den fastsatte tid, og undskyldninger som jeg nåede det ikke fordi eller hvis jeg havde vidst det så duer ikke. Alle skal føle, at de får noget med hjem. Derfor er det vigtig at sætte fokus på om den enkelte kursusdeltager flytter sig. Alle vil ikke flytte sig eller blive rykket lige meget men alle skulle gerne få noget med hjem til det videre arbejde. Praktikopgaven Er et fællesprojekt mellem kursusdeltageren, instruktøren og kredslederen/klasselederen. Instruktøren og kursusdeltageren formulerer i fællesskab en opgave udfra de erhvervede færdigheder på kernekurset. Opgavens karakter ligger niveaumæssigt et stykke over hjemme-opgaven på LederSNART kurset. Der skal her være tale om et længerevarende forløb, for eksempel planlægning og afvikling af en weekendtur, brug af mærker på den klasse, hvor kursusdeltageren er leder/assistent. Det er klasselederens opgave at vejlede og evaluere forløbet med kursusdeltageren. Instruktørens opgave er at informere og forberede kredslederen omkring praktikopgavens karakter, og motivere til at opgaven bliver løst via klasselederen. INDLEDNING

5 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side 5 LEG OG FANTASI Forslag til weekendprogram Tid Indhold Stikord F R E D A G 20:30 Fælles velkomst kort præsentation Vigtigt med en ordentlig start, så af instruktører og deltagere alle ved at nu er de på kursus 20:40 Rystesammenprogram fællesleg Hurtigt i gang 21:00 Præsentation af kursusprogram Klar beskrivelse af hvad baggrunden og ideen med kernekurserne kurset går ud på og hvad idé og formål med rødt kernekursus sammenhæng det indgår i leg og fantasi deltagerforventninger praktiske oplysninger 21:20 Modul 1: Fantasi Højt tempo hvordan slippe fantasien løs at tænke på hovedet fra fantasi til virkelighed 23:00 Natmad og aftenandagt Fælles afslutning L Ø R D A G 08:00 Morgenmad 09:15 Morgenandagt 09:30 Modul 2: Rollespil Alle skal på banen sminkning med udklædning, udklædning sminke og rollespil sådan skaber du en rolle 13:30 Modul 3: Leg Udenfor. Se også lederens rolle i legen hvorfor leg og fan- den styrende leg og den frie leg tasi i indledningen hvordan instruere lege? lege til alle aldre 16:00 Modul 4:Temaer og rammer Mange emner til hvordan vælge det rigtige tema? praktikopgaven hvordan skabe rammen? fastholdelse af tema temaer til alle aldre 19:00 Aftensmad 20:30 Aftenprogram (evt. fælles med de andre kernekurser) WEEKENDPROGRAM

6 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side 6 LEG OG FANTASI S Ø N D A G 08:00 Morgenmad 09:15 Morgenandagt 09:30 Modul 5: Fortælling Skab en stemning, hvad er en god fortælling? så deltagerne får hvor findes den gode fortælling? lyst og mod til at sådan kommer du i gang med at fortælle gå hjem og fortælle 11:30 Praktikopgaven Sørg for at alle er alle kursusdeltagere skal formulere en praktik- klar på hvad de skal opgave under vejledning af instruktørerne gå hjem og gøre 12:30 Afslutning Sørg for en ordentlig evaluering af kurset afrunding på kurset nåede vi det vi skulle? er deltagerne blevet rykket (har de lært noget)? 13:00 Frokost, oprydning, farvel WEEKENDPROGRAM

7 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side 7 FANTASI 1. MODUL Rødt KERNEkursus 1. modul Fantasi

8 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side 8 FANTASI 1. MODUL Råd og vejledning Mål Målet med dette fantasi-modul er: At øge kursusdeltagernes forståelse for fantasiens betydning i FDF-arbejdet. At give kursusdeltagerne nogle konkrete ideer til, hvordan man kan bruge fantasien til at styrke den enkelte leder i forhold til FDFs lederideal og værdigrundlag. Eksempel på modulplan Min. Total Hovedpunkt Indhold Bemærkninger 3 3 Indledning Det er vigtigt at få startet godt. Brug evt. Lav tegningen på en OH tegningen på side?? 2 5 Mål Husk at præcisere hvad modulets mål er Brug målet for lektionen Teori Gennemgang af teori. Lav f.eks. citatet fra Citatet står under teorien Alice i Eventyrland på OH Øvelse Vælg en eller flere af følgende øvelser. Der står angivet materialer Ord og sanser, Digt i rundkreds eller ved øvelserne. Tegn udfra et ord. Der må gerne være lidt fart over feltet Klynge-metoden Gennemgå klyngemetoden og Vis metoden på tavlen lav en øvelse i samme Fantasirejse Genfortæl Søren Kierkegaards historie om Johannes Øvelse Vælg en eller flere af følgende øvelser Der står angivet materialer Fantasirejse m. musik, billedteater eller ved øvelserne. blind på sightseeing Opfølgning Kobling til kredsen / klassearbejdet Udlevér materiale Afslutning Kom godt i gang: Det første modul handler om fantasi. Dette modul er valgt fordi det giver et godt udgangspunkt for resten af kurset. Der er samtidig en række øvelser som kan ryste deltagerne sammen, og løsne op for den naturlige generthed. Det er derfor vigtigt at I kommer i gang med øvelserne, det er her I kan støbe kuglerne til et rigtigt godt kursus. Formår I at ryste deltagerne sammen, kan dette bruges på resten af kurset, og I kan trække paralleller tilbage til dette emne resten af weekenden. For ikke at I skal tage hul på emnet Tema og Rammer, som er et andet modul, er det vigtigt at forstå hvad dette modul er og ikke er. Her beskæftiger vi os med fantasien som en grundlæggende egenskab. Denne kan vi udforske og træne, således at den kan bruges i mange sammenhænge i og uden for FDF. Modulet er ikke lagt an på, hvordan fantasien bruges i forbindelse med en sommerlejr, eller en hvilken som helst anden fantasiramme, men hvordan man opdager eller genopdager dette redskab, som vi alle er udstyret med. Tips Har I mulighed for det, vil det være en god idé at vise Den uendelige historie 1 af Michael Ende, som godnat-videofilm. RÅD OG VEJLEDNING

9 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side 9 FANTASI 1. MODUL Teori Fantasien skaber sammenhæng Uden fantasien ville vi ikke være mennesker. Fantasien sætter os i stand til at opleve og sanse omverdenen og forestille os den anderledes. Fantasien sætter os i stand til at udnytte de utallige sanseindtryk, som vi hele tiden modtager. Giver os mulighed for at tænke og lære. Fantasien er det redskab, vi bruger, når vi danner os en forestilling om, hvordan verden hænger sammen. Når vi ser, hører, lugter og mærker er det ved hjælp af fantasien, at vi får oversat sanseimpulserne til brugbare oplevelser. Og dermed er det også klart, at jo bedre dette redskab fungerer, desto bedre muligheder giver det for at opleve og forholde sig til virkeligheden og dens mangfoldige udtryk. Heldigvis kan fantasien trænes og udvikles eller man skulle måske sige gøre sig fri af nogle af de bånd, som opdragelsen afhængig af den kultur og tradition, man er opvokset i har lagt på udfoldelsen af fantasi. Mest uspoleret oplever man selvfølgelig fantasien hos helt små børn. Så dominerende er den, at det væsentlige i opdragelsen netop ofte bliver at forklare dem forskellen mellem virkelighed og fantasi og det helst uden helt at dræbe evnen til forestille sig ting og situationer og sammenhænge. Men uanset, hvordan det lykkes, bevarer vi alle fantasiens muligheder i os.vi drømmer alle, og vi forholder os alle sammen til de ting, vi oplever mere eller mindre nøgternt. Når fantasien er vigtig at kunne beherske, hænger det sammen med, at vi gennem fantasien kan udleve ting som ikke ellers lader sig gøre.vi kan blande rundt på ellers fastlagte mønstre. Kunsten er således at lade sine barrierer falde. Først når dette er lykkedes kan den næste proces gennemføres at udleve sine fantasier i virkeligheden. Børn har en helt anden indgangsvinkel til fantasien. De er endnu ikke fastlåst i nogle bestemte billeder af verden. Derfor kan vi som voksne let få børnene til at fantasere med, når vi bevidst lader fantasien indgå i de ting vi beskæftiger os med sammen. Legen har også fantasien som forudsætning. I legen omsættes fantasien til oplevelser og handlinger. Så når vi beskæftiger os med disse emner er det faktisk to sider af samme sag: De konkrete lege og aktiviteter bygger i høj grad på en grundlæggende fantasi. Overraskelsesmomentet Vores hjerne er et system bygget på erfaringer.vi har i hovedet en teori om hvordan verden er; den er udgangspunkt for al indlæring. Når vi overhovedet kan forstå eller finde mening i verden, skyldes det, at vi fortolker verdens begivenheder ud fra vores teori.teorien er en opsummering af erfaringer enten erhvervet gennem iagttagelser eller gennem kommunikation. Vi lever i en konstant tilstand af forudanelse når den ikke holder stik bliver vi forbavsede og tvinges til at være mere opmærksomme. (Her kommer det dramatiske overraskelsesmoment ind).vores forudsigelser er situationsbestemte; når man forudsiger noget, udelukkes på forhånd de muligheder, der er usandsynlige. En stol: Min erfaring siger, at det er en stol hvad hvis erfaringen tager fejl? At stolen ikke er en stol, men en gryde? Du venter at se et ansigt med øjnene på hver side af næsen. Hos den berømte maler Picasso kan du finde dem på samme side af næsen du forbavses rutinen er brudt. TEORI

10 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side 10 FANTASI 1. MODUL Eksempler Råb den forkerte betegnelse. Gør tingene baglæns. Fortæl om en ting som om du aldrig har set før. (Forfatteren Tolstoj, beskriver et sted en divan, som om han ikke kendte dens funktion og aldrig havde set den før.) Citat fra Alice i Eventyrland Når jeg anvender et ord, sagde Humpty Dumpty i en temmelig foragtelig tone, så betyder det lige netop det, jeg ønsker det skal betyde hverken mere eller mindre. Men spørgsmålet er, sagde Alice, om du virkelig kan få ordene til at betyde vidt forskellige ting. Spørgsmålet er, sagde Humpty Dumpty, hvem det er, der bestemmer det er dét, der er det afgørende. Fantasirejse At fantasirejser ikke på nogen måde er en nyere idé, vil fremgå af følgende citat fra Søren Kierkegaards Johannes Climacus. Når Johannes stundom bad om tilladelse til at gå ud, da fik han oftest et afslag; hvorimod faderen en enkelt gang til vederlag foreslog ham ved hans hånd at spadsere op og ned ad gulvet. Dette var ved første øjekast en fattig erstatning, og dog gik det med den ligesom med den vadmelsfrakke, den skjulte noget ganske andet i sig. Forslaget blev antaget, og det blev ganske overladt til Johannes at bestemme, hvor de skulle gå hen. De gik da ud ad porten, til et nærliggende lystslot, eller ud til strandkanten, eller om i gaderne, alt eftersom Johannes vilde det, thi faderen formåede alt. Medens de da gik op og ned ad gulvet, fortalte faderen alt hvad de så, de hilste på de forbigående, vognene larmede forbi dem og overdøvede faderens stemme, kagekonens frugter var mere indbydende end nogensinde. Han fortalte alt så nøjagtigt, så levende, så præsentisk indtil den ubetydeligste detalje. Øvelse Ord og sanser Et ord er ofte forbundet med alle sanser. (syn, hørelse, følelse, smag og lugt) Sid i rundkreds: Hvad ser du for dig, når jeg siger det følgende ord: (f.eks. strand, cirkus, sommer osv.) Hører du noget? Kan du lugte noget? Hvilken smag har du? Er der en følelse forbundet med ordet? Tænker du på noget specielt? Fortæl om jeres billeder. Der gives et minuts tænkepause inden runden startes. Digt i rundkreds Instruktøren siger et ord. Lav nu et digt sammen på den måde, at den første siger dét, hun kommer til at tænke på ved ordet. Den næste associerer til det ord og så videre, således at associationen hele tiden går udelukkende på det foregående ord. Det er vigtigt at deltageren siger det første ord, der dukker op uden at sortere! Instruktøren skriver ordene op eller optager dem på en båndoptager. Husk: båndoptager + mikrofon papir + blyant TEORI

11 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side 11 FANTASI 1. MODUL Tegn udfra et ord Instruktøren vælger et ord. Man kan nu enten: A) Alle sidder i rundkreds med papir og en farveblyant og tegner deres forestilling om ordet. Når instruktøren siger byt (1/2 1 min )gives papiret videre til den næste, som tegner videre udfra det, der er lavet i forvejen. Eller B) To og to tegner på skift, og bytter, når instruktøren siger til (1/2 1 min ) I begge tilfælde må deltagerne ikke tale sammen. Al kommunikation foregår via papir og blyant. Husk: papir (A4 el.a3) farveblyanter Fantasirejse med musik Deltagerne ligger på gulvet/ sidder på stolene med lukkede øjne og lytter. Udfra et landskabsbillede fører instruktøren dem nu med på en rejse ind i billedet evt. med stille underlægningsmusik (instrumentalt). I beskrivelsen inddrages alle sanser. Bagefter diskuteres deltagernes billeder og sammenlignes med instruktørens udgangspunkt. Husk: billede evt. båndoptager + musik Billedteater Inddel deltagerne i grupper af 4-6 deltagere. Hver gruppe får samme titel (f.eks. på stranden, i skoven, ved stoppestedet, i bussen ). De skal nu lave et stumt forløb med begyndelse, højdepunkt og afslutning. Der må højest være 10 billeder, hvor de er frosset i situationerne som statuer. Før hvert billede lukker tilskuerne øjnene. Der aftales, hvem der siger åbn/luk i grupperne. Dvs., at hver gang aktørerne skifter stilling, lukkes øjnene. Brug tøj og rekvisitter. Kan varieres ved at grupperne får forskellige titler, eller selv vælger en titel, som de andre så skal gætte. Husk: udklædningstøj og et udvalg af rekvisitter ( ting og sager ) Blind på sightseeing Deltagerne går sammen to og to. Den ene er blind og den anden er seende. Den seende er guide på en udflugt til et fantasislot eller et kendt slot (Kronborg, Rosenborg, Frederiksborg Slot mm.).den seende skal nu føre den blinde rundt på slottet brug alle sanser. Den blinde deltager ved at stille spørgsmål. Følgende stikord kan bruges ved fremstillingen: facon, overflade, temperatur, fugtighed, smag, rumdefinition, tid, vægt, farver, lugte, fornemmelser, følelser...osv. Til sidst samles deltagerne i rundkreds og hvert par beretter om de billedassociationer de fik, og om højdepunkterne i deres oplevelser. Husk: God plads TEORI

12 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side 12 FANTASI 1. MODUL Klyngemetoden Denne øvelse er en Brainstorming for én person. Man tager udgangspunkt i et kerneord, ud fra kerneordet lader man klynger af associationer strømme frit. Skriv det ord, gerne det første, der dukker op i sindet. Skriv det hurtigt ned, lad det stråle ud fra dit centralord i de retninger de selv har lyst til. Hvis noget nyt og anderledes dukker op, begynder man straks ved centralordet og lader associationerne stråle ud i nye kæderækker. Husk at acceptere hvert eneste ord der måtte dukke op. Sæt tid på dig selv. Mellem 3-5 min fremmer effektiviteten. Afslut med at vælge 5 emner/ord som du vil arbejde videre med. Forslag til kerne-ord: Jul Natleg Græsplænen Stranden Morgensol Spejl Hvordan kan det gøres Alle, både børn og voksne, har fantasi. Fantasien er ikke bundet til en bestemt alder, og man har ikke en bedre fantasi når man er 11 år end da man var 9 år. Når vi skal inddrage fantasien i vores daglige arbejde i kredsen, er det derfor vigtigt at sætte fokus på to ting. Vi skal lytte! Vi skal give dem muligheder for at spille med Dette gælder både under fortællingen, i legene og fantasirammerne. At inddrage brugen af fantasien i det daglige arbejde skal ikke sættes lig med, at lave hul i hovedet-aktiviteter. At bruge fantasien er langt mere end dette f.eks.: Ritualer Lokale-indretning Møde-markeringer Den hemmelige klub Patruljens særpræg At inddrage børnene i forskellige ting betyder også, at tingene kan udvikle sig i en anden retning, og i et andet tempo end I havde planlagt. Dette betyder ikke at I er dårlige planlæggere, men at I er åbne. TEORI

13 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side 13 ROLLESPIL 2. MODUL Rødt KERNEkursus 2. modul Rollespil

14 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side 14 ROLLESPIL 2. MODUL Råd og vejledning Mål Det er målet med dette modul at kursusdeltagerne: Bliver i stand til at spille forskellige roller og at kunne bruge disse færdigheder pædagogisk i det daglige kredsarbejde Gennem viden og praktiske øvelser med udklædning og sminke får nogle enkle og brugbare redskaber til at spille roller. Eksempel på modulplan Min. Total Hovedpunkt Indhold Bemærkninger 5 5 Indledning Brug spørgsmål til at få kursusdeltagernes Brug gerne selv en accept på vigtigheden af, at leve sig ind i de rekvisit eller en rolle roller, som de skal spille. Nøgleord: - det fanger opmærksomheden - et middel mod nervøsitet/usikkerhed - få startet rigtigt 5 10 Mål Det er vigtigt at I altid fortæller hvad målet Brug målet for lektionen med det modul I nu skal i gang med er Sminkning Gennemgang af hvorledes man kan sminke. Vis det på en deltager Hvilke ting som bruges; farver, ansigtsformer, opsætning af håret Øvelse Kursusdeltagerne går sammen to og to. Lav evt. en FO med De trækker et kort med en figur. de 6 ansigter De sminker hinanden som denne figur Udklædning Gennemgå nogle klassiske figurer: kongen, Øvelse i udklædning kan heksen, ridder, rumvæsen osv. Hvordan skal indgå i rollespillene dragten bruges? Spørg kursusdeltagerne, Undersøg om I må således at det ikke bliver enetale. Hvor hold- hænge noget op bar skal den være. Hvilke ting kan bruges. Hvad er karakteristisk for figuren. Hvis det er muligt så medbring eksempler på de forskellige udklædninger, eller få fat i nogle A3-plakater og sæt dem op i lokalet efterhånden som I gennemgår figurerne Pause Roller + Øvelse Vis forskellige roller. Snak om hvordan stem- Deles evt. i mindre men og mimik bruges. Lav forskellige rolle- grupper øvelser, vælg selv efter kursusdeltagernes niveau Banegård, Brug sanserne, Hvem er jeg? Og To på en bænk Opfølgning Kobling til kredsen / klassearbejdet Afslutning Sminkning At sminke er først og fremmest et spørgsmål om at se.at fremkalde et billede af det man vil gengive. Indledning til sminkning kunne være at sminke sig selv eller en kursusdeltager mens man fortæller om dét at sminke et ansigt. F.eks. som en gammel (med rynker) eller som klovn (med stærke farver). Lad være med at gøre sminken for kraftig, husk at dem der kigger på dig, står tæt på. Kom ind på at styrken RÅD OG VEJLEDNING

15 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side 15 ROLLESPIL 2. MODUL skal varieres i forhold til hvor det skal bruges lille kredsmøde eller sommerlejrbålet.at starte med at sminke sig selv er en god idé, også for dig som instruktør. Så kan man afprøve nogle ting, før man står over for kursusdeltagerne, eller inden man hjemme i kredsen skal sminke de andre. Brug kursusdeltagerne til at vise, hvorledes forskellige farver virker, hvor skal skyggen lægges og hvorledes fremkalder man rynker, gør ansigtet glad, sur, træt osv. Hvilken indvirkning har håret, briller og måske et kunstigt skæg.vis disse ting, således at kursusdeltagerne får nogle konkrete eksempler at forholde sig til hvis man gør sådan, så får det den og den effekt. At købe sminke behøver ikke at være forfærdelig dyrt, man kan sagtens klare sig med nogle enkelte vandbaserede farver og et par sminkeblyanter, lidt hårspray og måske en enkelt paryk eller et falsk overskæg. Det er svært at sminke børn, så man tror på det. Det skyldes at børns ansigter er glatte og bløde uden former og begyndende rynker. Det er derfor vigtigt i gennemgangen også at lægge vægt på forskellen mellem at sminke børn og voksne. Et område som er meget velegnet til sminkning med børn er dyr. Udklædning Der burde stå et udklædningsstativ i ethvert FDF-lokale. At klæde sig ud betyder jo netop, at vi kan flytte fokus.at de ting vi laver kan få en anden dimension. Når du skal fortælle om udklædning, vil det være naturligt at have en udklædningskasse eller, endnu bedre, et stativ hvor tøjet er placeret. Det at bruge udklædning kan være lige fra en hat til et flot kostume. Men når vi skal klædes ud, skal vi sørge for at gøre det godt. Hellere kun lidt men god udklædning. En hat eller et armbånd kan være rigeligt til at bygge en god ceremoni op over, eller understøtte et vigtigt oplæg. Udklædningen skal være afstemt med rammen og formålet, det kan nemlig også få en negativ effekt, hvis der står to forkølede ledere med hver deres plasticvikingehjelm. Det er her, som ved sminkning, den voksne som er i centrum. I delen Hvordan kan det gøres gives nogle bud på, hvorledes teorien kan overføres til arbejdet hjemme i klassen. Roller Den sidste, men måske nok den vigtigste del, er at finde sin rolle. For at kursusdeltagerne skal kunne fornemme dette, er det nødvendigt at lave nogle øvelser. Start uden kostumer, således at der kommer optimal fokus på netop rollen. Brug øvelserne og giv så kursusdeltagerne kommentarer, råd og vejledning med det samme. Der vil være nogle, for hvem det er meget svært, og andre som bare kan. Fortæl dem, at det er her, de er på øvebane. Når de står hjemme og skal introducere årets sommerlejr iført rumdragt, ridderudrustning eller hvad det nu måtte være, er det vigtigt at give rollen karakter. Det samme gælder, når I har besluttet at inddrage ceremonier og ritualer som en del af møderammen, her gælder det om at finde en rolle som kan fastholde det højtidelige og seriøse. Under øvelserne er der beskrevet, hvorledes man kan fremstille en hat, paryk og skæg.afhængig af hvor meget tid I måtte have på det enkelte kursus, kan I vælge at lade hver kursusdeltager fremstille en af ovennævnte dele. Der skal selvfølgelig afsættes den nødvendige tid, og I skal samtidig opnå målet for dette modul. RÅD OG VEJLEDNING

16 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side 16 ROLLESPIL 2. MODUL Teori Sminke og materialer Vandsminke er specielt velegnet til børn, primært fordi det er nemt at tage af. Det fås i alle mulige farver, fra hudfarver til selvlysende (UV farver). Man kan både købe paletter med mange forskellige farver og også enkelte farver i større mængder, hvis man f.eks. skal lave en masse klovne, mus eller andet. Vandsminke er nemt at arbejde med. Man kan enten bruge svamp eller pensel til at påføre farven med. Når man starter skal man tage lidt vand med penslen/svampen og arbejde det godt ind i farven. Når man så har en cremet konsistens, kan farven påføres ansigtet eller kroppen. Bagefter fjernes det hele let med vand og sæbe. Et andet meget brugbart materiale er en sminkeblyant den kræver dog rensemælk eller lignende når den skal fjernes. En sminkeblyant er meget velegnet til at trække kraftige linier op med: rynker, øjenbryn og lignende. De pensler man bruger, behøver ikke at være dyre sminkepensler, man kan også bruge almindelige pensler, de skal dog ikke være for kraftige (en malerrulle er nok i overkanten!). Svampe skal helst være sminkesvampe af latex eller lignende, de giver det bedste resultat og kan fås billigt hos Matas. De kan sagtens bruges mere end én gang, da de kan vaskes fri for sminke fra gang til gang. Farvet hårlak er også en ting man kunne overveje at bruge, det fås i mange farver og også med glimmer i. Man kan jo også investere i et par billige parykker når man siger billige, menes der et sted mellem 130 kr. og 250 kr. stykket. Det kan være en meget god effekt, men man kan jo også selv lave dem af en gammel hue og noget garn (se afsnittet: Udklædning). Alle de ovennævnte materialer kan købes hos Teaterhjørnet (Vesterbrogade, København) eller hos Anker & Løvbo (Strøget, København). Det er sikkert også muligt at få fat i mange af materialerne hos spøg og skæmt-forretninger landet over. Man kan også købe via postordre hos Teaterhjørnet. Hvordan sminker man? Her er lavet nogle eksempler på almindelige ansigter. Det første er et gammelt ansigt. Her er det vigtigt at man studerer virkeligheden, og kigger på hvordan et ansigt ældes. Der er utallige variationer, men de viste rynker får vi sikkert alle på et tidspunkt. Grundfarven skal være lidt grålig/gullig (gammel hud), eller også kan man undlade at bruge grundfarve hvis man har travlt. Påfør grundfarven med en bred pensel eller svamp.til at lave rynker kan man bruge en fin pensel, og først trække linierne op med en brunlig farve (en anelse mørk), derefter en lysere hudfarve (måske helt hvid) til at lave højlys med. Briller er gode til at få folk til at se ældre ud, man kunne også overveje skæg. Højlys er der hvor lyset vil ramme først på en genstand/ansigt, og som samtidigt også vil blive det lyseste sted på genstanden/ansigtet. Hvis man kigger på tegningen af kassen, vil man se at der hvor lyset rammer øverst og på kanterne er der højlys. På et ansigt vil det være f.eks. over en rynke, hvorimod dybest i rynken, det er der hvor der er mørkest. Et andet eksempel er næsen. Ryggen af næsen vil være lysest, mens der hvor næseborene møder kinden, er der mørkest. Man siger, at der er højlys på næseryggen. Det næste ansigt er et klassisk fin dame/prinsesse-ansigt. Læberne tegnes overdrevet op med sminkeblyant eller en fin pensel. Her vil en meget rød eller lyserød farve være passende. Der tegnes runde, røde kinder, gerne en lidt anden rød, end den der blev brugt til munden. Øjenskyggen kan være alle regnbuens farver, meget gerne kraftig. Man kan tegne en streg ( eyeliner ) på TEORI

17 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side 17 ROLLESPIL 2. MODUL det øverste låg. Undlad stregen under øjet, med mindre det er en tynd streg. Kunstige øjenvipper måske? Det tredje ansigt er ondt. Grundfarven skal være lidt gusten/gullig. Øjenbrynene er trukket kraftigt op med enten sminkeblyant eller pensel (sort/mørkebrun), lidt poser under øjnene, lavet med en mørk streg, og en lysere farve som højlys. Rynker fra næsen og ned mod munden, igen mørk farve mod lys farve. En mørk farve under underlæben får den til at hænge lidt. Man kan også give personen en mørk øjenskygge rundt om øjet, for at få det til at se indsunket ud. De fleste dyreansigter er stort set ens i opbygning, farverne varierer lidt men er ellers ret ligetil. Hvis det er en tiger, er grundfarven kraftig gul, og øjenbrynene og knurhårene er trukket med hvid. Husk at vente med at tegne de hvide områder til grundfarven er tør, ellers bliver det ikke hvidt! Næsen er tegnet sort under spidsen og den tvedelte overlæbe er repræsenteret af en sort streg.til dyreansigter, specielt rovdyr, er det en god idé at tegne en mørk streg ( eyeliner ) under øjet, gerne kraftig, og lade stregen gå ud over øjets kant. En klovn er lige ud af landevejen Hvid grundfarve, overdrevet store røde læber, rød næse (kan evt. laves af en bordtennisbold, skåret over med elastik påhæftet), runde røde kinder og hvid øjenskygge trukket langt op ad panden, måske rammet ind af en sort streg. Man kunne også rimeligt hurtigt lave en paryk af en gammel hue og noget garn. Det sidste ansigt er også et dyreansigt, nemlig en kanin/hare. Man kan vælge mellem mange farver til grundfarven: Lilla, lyserød, grå, brun, hvid osv. De store fortænder (hvide) er malet på underlæben og ned på hagen, overlæberne kan males i samme farve som grundfarven, bare en del mørkere. Hvis grundfarven er lyserød, ville det være godt at lave overlæben lilla. Knurhårene og den tvedelte overlæbe tegnes nemt med en sminkeblyant. Øjenskyggen vil typisk være hvid og trukket op ad panden, måske indrammet af en mørkere streg (samme farve som overlæben!?) Tips Beskyttelse Sæt bånd af gamle nylonstrømpebukser om håret. Fold papir omkring halsåbninger. Gnid fugtigthedscreme i ansigtet, før du maler, så er det nemmere at fjerne. Sørg altid for at holde øjnene lukket når sminken fjernes. Glimmer i mange farver indeholder ikke metal, men det gør stjernerne. Anbring dem ikke i nærheden af øjnene, da små børn gnider sig i øjnene. Sminken Lad ikke en fugtig svamp ligge på sminken, for så opløses den. Hvis du har for meget vand på svampen bliver sminken stribet. Håret Brug en tandbørste med vandsminke til håret eller strø glimmer i. Pensler og vand Rens pensler i varmt vand og sæbe. TEORI

18 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side 18 ROLLESPIL 2. MODUL Læs også Vi klæder os ud,tone Bergli Joner (64.62) Udklædning Det, at bruge udklædning, kan være lige fra en hat til et flot kostume. Men husk: Hellere kun lidt udklædning, men godt. En hat eller et armbånd kan være alt rigeligt til at bygge en god ceremoni op over, eller understøtte et vigtigt oplæg. Stil dig selv følgende spørgsmål inden du går i gang: Hvordan skal dragten bruges? Hvor holdbar skal den være? Hvilke ting kan bruges? Hvad er karakteristisk for figuren? Her er nogle eksempler på klassiske figurer som kunne bruges i forbindelse med et tema, en ramme, eller til at underbygge et budskab. Prøv altid at afstemme hvor og i hvilken ramme udklædningen skal bruges, således at udklædningen er lige nøjagtig så omfangsrig som den del, den skal passe sammen med. Figur Heks Ridder Karakteristika Høj spids hat, langt kruset hår, rummelig dragt til jorden. Heksen har en kroget næse med vorter. Har en kost og en tryllestav. Ser lidt uhyggelig ud. Farverne er mørke og heksen kan også være beskidt, måske med edderkopper på. Hjelm, lanse/sværd og skjold. Løs lang dragt over en ringbrynje. Hertil korte støvler. Ridderen har sit våbenskjold på dragten, hjelmen og skjoldet. Farverne er gennemgående, den sorte ridder, den røde, osv. Hjelmen er lavet så den beskytter mod slag. Musketer Rakkerhat med fjer, jakke, nickers, knæstrømper og fine spidse sko. Musketeren har langt hår og optræder med en vis elegance. Jakke og benklæder er pyntet med blondekanter. Over jakken bæres en løs krave som er kantet med blonder. Jakken holdes af et bredt bælte, hvori kåren kan bæres. Dragten er holdt i samme farver og gerne i stoffer med indvævet mønstre. Arabisk Løsthængende lang kjole. Herover bæres et let sjal af silke. prinsesse Hovedbeklædningen kan dække hele håret og have et stykke stof som dækker munden, således at kun øjnene og panden er synlige, eller laves med et stykke gennemsigtig silkestof som skjuler munden. I panden laves et symbol, og som fodtøj snabelsko. Trold Detektiv Sigøjner Aladdin Trikot med en hale. På hætten er lavet horn. Er sorte eller brune og kan have forskellige ting hængende om halsen og armene. Det kan være kæder med bensmykker el. lign.ansigtet er malet og nogle af tænderne kan være sorte. Cowboyhat eller anden smart hat, solbriller, ternet jakke, tørklæde og sorte sko. Hertil en lup og en blok. Vide bluseærmer, skørt i flere lag, tørklæde omkring livet, guldkæder om halsen og anklerne. Store øreringe.tørklæde om sort hår. Hvis det er muligt så bare tæer. Vide ærmer og vide ballonbukser, skærf og vest. Som hovedbeklædning en turban.vest og turban dekoreres med guldmønstre. Farverne kan godt være stærke og forskellige. Fodtøj: Snabelsko. UDKLÆDNING

19 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side 19 ROLLESPIL 2. MODUL Fe Hvid lang natkjole. Dekoreres med guld stjerner. Hårbånd af guld, gerne om lyst hår. Hertil en stjerne på en pind. Bare tæer i fine hvide sko. Ægyptisk Sort glat hår med hårbånd af guld. På hårbåndet er der prinsesse et smykke/figur. Hvid lang kjole med lange ærmer. Krave i guld om halsen. Guldbælte eller tørklæde om livet. Fine guldsko. Sådan fremstilles et skæg og en paryk At lave en paryk eller et skæg behøver ikke at tage ret lang tid. Det kræver en lille smule tålmodighed og nogle enkelte materialer. Paryk Man kan lave en paryk af en gammel hue eller en nylonstrømpe. Hvis vi starter med huen, så er det relativt nemt at sy garnrester på, eller måske stumper af reb, alt afhængig af, hvad for en karakter man prøver at fremstille. Det pæneste resultat får man med nylonstrømpen, men det kræver også en smule mere tålmodighed. Man kan igen bruge garnrester eller reb, men man skal sørge for at garnet/rebet er gjort godt fast, ellers kan det nemt rive strømpen i stykker når man hopper rundt. Det nemmeste er nok at krænge strømpen ud over noget der har lidt form som et hoved, en bold eller noget tilsvarende. Derefter er det bare at sy derudaf. Både med huen og strømpen er det en fordel at starte nedefra og sy opefter. Det er en god idé at starte med at finde ud af hvordan frisuren skal være, hvor skal skilningen sidde, og skal der være pandehår eller ej. Skæg Man kan sagtens købe falske skæg for en billig penge hos Teaterhjørnet, eller man kan prøve at lave det selv af crepe (uld-)hår (fås hos Teaterhjørnet eller Anker & Løvbo). Skægget kan sagtens trimmes efter det er sat på, og man kan også sagtens komme mere hår på efter behov. Et hurtigt julemandsskæg kunne laves af vat som lægges ud i baner, derefter limer man noget tyndt stof eller tyl på bagsiden og en snor eller en elastik, og vupti her er en julemand. Husk at klippe hul til munden!! Læs også Sjov med dragter, Cheryl Brown (64.62) Festlige dragter, Jane Asher (64.61) Vi klæder os ud,tone Bergli Joner (64.62) Klæd ud med hatte, Mette Transe Holm (64.61) At skabe en rolle Når man skal fremstille en rolle, er det vigtigt at arbejde med indlevelse. En flot udklædning kan gøre meget, men dét som virkelig sætter prikken over i et, er når vi også spiller den vi forestiller. Find nogle karakteristika for den rolle eller person som du vil være. Bevægelser, en fodstilling, armbevægelser, mund, øjne, osv. Stemmen betyder også meget. Det betyder virkelig noget at kunne skærpe sine iagttagelsesevner, at kunne se og huske hvordan en person fremtræder. Hvis vi skal fylde rollen helt ud, må vi gøre brug af alle vores fem sanser. Føle, se, høre, smage og lugte. Illustreres bedst gennem små eksempler som kan laves som øvelser. UDKLÆDNING

20 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side 20 ROLLESPIL 2. MODUL Følelse Syn Hørelse Smag Tag en dunet fugleunge Kig på et uvejr Lyt til kirkeklokken Spis et stykke lagkage i hånden. Et stykke glødende kul Måneskin Indstil radioen Tag en spiseskefuld fiskeolie En isklump En tenniskamp Et tandlægebor Spis en isklump Selv om du har et flot kostume og den rette sminke, bliver rollen ikke rigtig før du tilfører den en del af dig selv. Brugen af kostumer skal give dig det rygstød som gør, at du tør kaste de naturlige hæmninger væk og give rollen det sidste løft. Når vi spiller roller, gælder det altså om at være forberedt. Er du forberedt og ved hvorfra og hvortil du skal i den givne situation, er sikkerhedsnettet langt større, og du mister ikke så let fodfæste. Den gode forberedelse skaber samtidig mulighed for at improvisere. Selve forberedelsen kan foregå på et utal af måder, men det er vigtigt, ikke bare at lære en tekst udenad. Det er at finde rollen, og det er dét som skal forberedes. Start foran et spejl. Øv kropssprog og mimik. Du kan også indtale stemmen på bånd. Er muligheden der, så fremfør rollen for en anden. Når selve rollen således er på plads, kommer så teksten. Den kan man lære udenad, hvis det er vigtigt for resultatet at der bliver sagt noget ganske bestemt. Som i mange andre forhold gælder det også her, at jo mere du øver dig, jo bedre bliver du. Øvelse 1) Sminke-øvelse for to Øvelsen går ud på at man to og to skal sminke hinanden. Der er afsat 10 min. til hver. Kursusdeltagerne skal starte med at trække et kort hver, som fortæller hvilke roller de skal sminke. Det er nu meningen at de skal bruge de ting som lige er blevet gennemgået omkring sminkning. Eksempler på roller: Klods Hans, klovn, dronning, Spice girl, mariehøne, heks, lille pige, overlærer, skraldemand, pakistaner, svensker, statsministeren, osv. 2) Smink dig selv Udstyr hver kursusdeltager med sit eget lille spejl. Kursusdeltagerne skal nu sminke sig selv (den situation som de meget let kommer i, hjemme i kredsen). Giv dem en fast figur, eller mulighed for valg mellem nogle ganske få. Materialet skal være således, at alle kan arbejde samtidig. Afsæt max. 10 minutter til øvelsen.afslut med at lade de øvrige gætte éns figur. Det er vigtigt at øvelserne bliver afviklet således at kursusdeltagerne føler at de lærer noget, samt bliver motiveret til at arbejde videre hjemme i kredsen. 3) Så hatten passer En øvelse, som at lade kursusdeltagerne lave deres egen hat, kan vælges. Det er af stor vigtighed, at der er det rigtige udstyr til rådighed symaskine og stof, sakse, osv. Når I skal lave en hat, så skal det ikke være en papirhat som bliver smidt i papirkurven når kursusdeltagerne tager hjem, men en rigtig stofhat som kan bruges mange gange hjemme i kredsen. Det kunne også motivere kursusdeltagerne til at gå hjem og lave nogle flere. I bogen Klæd ud med hatte af Mette Transe Holm (64.61), er der meget udførligt angivet hvorledes man kan lave en hat. ØVELSE

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser.

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. SPROG bruger vi når vi vil meddele os til vores omgivelser Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. til at tænke med Det er vigtigt at holde sig for øje, at udvikling

Læs mere

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E Min krop Tekst og illustration: Jørgen Brenting Baskerville Online materiale. Må kopieres af medlemmer af Baskervilles Depot. Materialet må kun

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE INDHOLD 1 2 3 4 5 6 INTRODUKTION... 4 Introduktion til kredslederen... 4 Introduktion til mentor... 4 FORKYNDELSEN

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Fang en krabbe. Husk redningsvest!

Fang en krabbe. Husk redningsvest! Fang en krabbe Prøv at fang en krabbe med: madding (små stykker fisk, et fiskeskellet eller muslinger) net, snor eller fiskesnøre klemme spand eller akvarium med vand Sådan fanger du en krabbe Få fat i

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

U- TURN UGANDA kassen Leder beskrivelse

U- TURN UGANDA kassen Leder beskrivelse UTURN UGANDA kassen Leder beskrivelse Kære leder Denne kasse er lavet for at hjælpe FDF ledere rundt i landet med at fortælle og forklare deres børn og unge om Uganda. Materialet kan bruges på flere forskellige

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Hjælp Julemanden. Lærerark

Hjælp Julemanden. Lærerark Hjælp Julemanden Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 60 min. I bliver budt velkommen af Tivolis underviser, der viser jer til rette i julemandens stue. Eleverne får at vide,

Læs mere

Kan du slippe fri? Håndjern i reb. Kom med

Kan du slippe fri? Håndjern i reb. Kom med Kan du slippe fri? Håndjern i reb Sammenhold og samarbejde går hånd i hånd i denne øvelse, hvor deltagerne to og to bliver bundet sammen med håndjern af knobreb - og så skal de forsøge at slippe fri af

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov også for mennesker med funktionshæmninger Af Sanne Jensen, socialpædagog med videreuddannelse i specialpædagogik, friluftslivsvejleder, gymnastik- og kano-/kajakinstruktør.

Læs mere

Rollespil i sommerferien Fra sværdworkshop til Svend Gønge. m. Rollespilsfabrikken & Rollespilsakademiet

Rollespil i sommerferien Fra sværdworkshop til Svend Gønge. m. Rollespilsfabrikken & Rollespilsakademiet Rollespil i sommerferien Fra sværdworkshop til Svend Gønge m. Rollespilsfabrikken & Rollespilsakademiet Har I nogle børn, der godt kunne tænke sig en oplevelse i sommerferien? Så kan vi måske hjælpe. Rollespilsakademiet

Læs mere

Teambuilding på 7. årgang

Teambuilding på 7. årgang Teambuilding på 7. årgang På 7. årgang fordeles skolens elever på linjer efter interesse, hvilket bevirker, at eleverne ved indgangen til 7. klasse skal til at indgå i nye fællesskaber. Fællesskabet i

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Kostumeliste (under finder du din danselæres navn)

Kostumeliste (under finder du din danselæres navn) Kostumeliste til holdene der danser hos Lone og Louise Hold 9: - Deres eget Hip hop tøj til opvarmning. - Cirkus er de Kaj, så de låner Kasket og grønne bluser af os, skal selv have egne bukser og de behøver

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

SNEMÆND. Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet

SNEMÆND. Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet SNEMÆND Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet midt i en kold og snerig vinter udenfor Steens hus. Steen og Stoffer er helt vilde med at lave snemænd om vinteren. Men de

Læs mere

Scenen er min! - Kompendium. Seniorkursus Vork efteråret 2013. Instruktører: Jonas Hundebøll, Sigrid Andersen og Rikke Tranberg Madsen

Scenen er min! - Kompendium. Seniorkursus Vork efteråret 2013. Instruktører: Jonas Hundebøll, Sigrid Andersen og Rikke Tranberg Madsen - Kompendium Scenen er min! Seniorkursus Vork efteråret 2013. Instruktører: Jonas Hundebøll, Sigrid Andersen og Rikke Tranberg Madsen I følgende dokument har vi skrevet de bedste, sjoveste og dårligste

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

SaBInE L emire. ting, DU KaN LAVe MEd DIt barn

SaBInE L emire. ting, DU KaN LAVe MEd DIt barn SaBInE L emire 365 ting, DU KaN LAVe MEd DIt barn Til Philip, Florian, Manon og Inès Tak for masser af inspiration 365 ting, DU KaN LAVe MEd DIt barn er en idé-bog til ting, du enten kan lave til dit barn

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

4 trin + en dag REDOK

4 trin + en dag REDOK Årstid: Hele året Forløbets varighed: 4 trin + en dag Udfordringen Formålet I dette mærke bliver pigerne udfordret på deres kommunikationsevner, kreative tænkning og logiske sans. Pigerne vil lære om skjulte

Læs mere

Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri

Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri Opgavehæfte Hæleri - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri Hæleri - er det prisen værd? Opgavehæfte Indhold Novellen Straffe, opgaver..................................... 3 Filmen

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

I landet med den store ordfabrik

I landet med den store ordfabrik I landet med den store ordfabrik Af Agnés de Lestrade og Valeria Docampo På dansk v/dal Michaelsen En meget poetisk billedbog, der sætter fokus på sprog og ord. Den får os til at tænke over alt det, der

Læs mere

VEJLEDNING FOR LEDERE I FDF VEJLE 1

VEJLEDNING FOR LEDERE I FDF VEJLE 1 VEJLEDNING FOR LEDERE I FDF VEJLE 1 FDFs lederideal... 2 Samværsformer... 2 Omgangsformer, tone, sprog... 2 Fysisk kontakt... 3 Situationer hvor en leder er alene med et barn... 3 Lederes omgang med børn

Læs mere

SPROGET ER NØGLEN TIL VERDEN. Indholdsfortegnelse 2...Hvorfor er sproget så VIGTIGT?

SPROGET ER NØGLEN TIL VERDEN. Indholdsfortegnelse 2...Hvorfor er sproget så VIGTIGT? SPROGET ER Indholdsfortegnelse 2...Hvorfor er sproget så VIGTIGT? 3...Oversigt over sproglige milepæle 4...Børn lære sproget af deres forældre, men vi har alle et fælles ansvar. 5...Hvordan støtter vi

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen 3 workshops der handler om sociale kompetencer, empati, følelser og forskellige udtryksformer. Teatereventyr er en fortælleform der inddrager børnene

Læs mere

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel.

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel. Intro forløb forløbet er lavet til at kunne afvikles over 2 lektioner. 1 Lektion: Gennemgang af konceptet. Jeg snakker ud fra mine egne erfaringer og oplevelser med filosofien. I slutningen af timen får

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen [navnelegen] Introduktion af deltagerne 3 minutter At skabe tryghed i gruppen inden start Bruges som en hurtig og kort præsentation af navne

Læs mere

Indskoling et legende og lærende univers

Indskoling et legende og lærende univers Indskoling et legende og lærende univers Litteraturundervisning Digtning Produktion af bøger Læsning - dialogisk læsning Det første projektarbejde Helle Frost 1.sep.10 CFU Aalborg Litteraturundervisning

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Magnus og Myggen Leg og lær med Magnus & Myggen Walkthrough

Magnus og Myggen Leg og lær med Magnus & Myggen Walkthrough Denne Walktrough fører dig igennem højdepunkterne i Magnus og Myggen Leg og lær med Magnus & Myggen. Du vil dog gå glip af glæden ved at opdage tingene selv og du vil også gå glip af mange af dialogerne

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Prinser, prinsesser og konger på slotte, eventyrvæsner og kjoler så f lotte. Mængden af eventyrting er uhyrlig i denne bog, som er helt eventyrlig!

Prinser, prinsesser og konger på slotte, eventyrvæsner og kjoler så f lotte. Mængden af eventyrting er uhyrlig i denne bog, som er helt eventyrlig! Prinser, prinsesser og konger på slotte, eventyrvæsner og kjoler så f lotte. Mængden af eventyrting er uhyrlig i denne bog, som er helt eventyrlig! Denne BOG tilhører... Hvad er der i bogen? Skabeloner

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV!

UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV! UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV! OPSKRIFTER PÅ LIDT AF HVERT TIL DEN NYFØDTE. Jeg håber at du må få glæde af dette udpluk af OPSKRIFTSBOGen og ønsker dig god fornøjelse. Med venlig hilsen JETTE STEEN

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER MOBBET.DK Mobbet.dk har til formål at tilbyde en række værktøjer til modvirning af mobning i alle dens afskygninger. Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning. UNDERVISNINGSMATERIALE

Læs mere

ENERGI TIL LÆRING. - energizers & icebreakers

ENERGI TIL LÆRING. - energizers & icebreakers ENERGI TIL LÆRING - energizers & icebreakers Trinity rum til mennesker i bevægelse På Trinity finder I et varieret udbud af møderum og gruppelokaler, som opfylder alle krav til, at moderne møder bevæger

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke? Opgave 1 Quiz og byt Klip langs de stiplede linier Modul 1 Hvad får du lyst til, når det er sommer? Har du været på sol-ferie? Hvad gør solen ved dit humør? Tæl til 10, men skift alle ulige tal ud med

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter - rædsel og skræk Ordforklaring Se, syng, lyt, læs Skriv ind navneord Hvad er? Hvad betyder ordet? Hvorfor fejrer man? Se, syng, lyt og læs. Se videoen rædsel

Læs mere

CIRKEL TIL ELEV START

CIRKEL TIL ELEV START Kære elev. Herunder ser du en oversigt over, en oversigt over hele forløbet i SevenJob. Du kan følge med undervejs og samtidig følge med i, hvilke opgaver eller hvilke ting du skal huske. Rigtig god fornøjelse.

Læs mere

Lær at bruge munden. Mundstimulation og mundmotoriske lege

Lær at bruge munden. Mundstimulation og mundmotoriske lege Lær at bruge munden Mundstimulation og mundmotoriske lege Legeøvelser for læber, kæbe, tunge og gane - mundstimulation og mundmotoriske lege Når sproget skal udvikles, så er munden, tungen og ganen vigtige

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

Nisseland. Sne og sø:

Nisseland. Sne og sø: Nisseland Sne og sø: Materialer: 1 pakke vat, et lille spejl og noget silkepapir Krøl silkepapiret sammen til en bakke. Spred vattet ud over det område, hvor nisselandskabet skal være. Lav et hul i vattet

Læs mere

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt Aktiveringsplan Vi har lavet en aktiveringsplan for Vovse idet vi ønsker at stimulere Vovse s behov som hund således at Vovse ikke lider afsavn i forhold til de grundlæggende behov hunde har. Dette vil

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

??????????? Læsefidusen på tur i Danmark. Pædagogisk inspiration til De små læsebøger, 46-50. Af Jette Løntoft. Dansklærerforeningen

??????????? Læsefidusen på tur i Danmark. Pædagogisk inspiration til De små læsebøger, 46-50. Af Jette Løntoft. Dansklærerforeningen Side 1 Af Jette Løntoft Dansklærerforeningen Side 2 Læsefidusen på Amalienborg Læsefidusen på Himmelbjerget Læsefidusen på Kronborg Læsefidusen i Skagen Læsefidusen i H.C. Andersens Hus Bøgerne er beregnet

Læs mere

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert Vejledning til LYDRET ting-kuffert Lydret ting-kuffert Lærervejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne S. Pedersen VIA Center for Undervisningsmidler Maj 2010 Vejledning: Lydret tings-kuffert

Læs mere