Alle har hørt om usikkerhedsbudgetter: En formelt opstillet dokumentation for en estimeret usikkerhed!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.bennich.dk Alle har hørt om usikkerhedsbudgetter: En formelt opstillet dokumentation for en estimeret usikkerhed!"

Transkript

1 1. Indledning Alle ved i dag hvad usikkerhed er: En kvalitetsangivelse for en talværdi! Usikkerheder kan ikke regnes ud, de kan kun estimeres! Usikkerheden betegnes med U. Alle har hørt om usikkerhedsbudgetter: En formelt opstillet dokumentation for en estimeret usikkerhed! Alle ved, at der i et usikkerhedsbudget indgår et antal usikkerhedskomponenter (bestemt som standardafvigelser), som stammer fra et tilsvarende antal usikkerhedskontributorer. Alle har hørt om GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement), udgivet i GUM har i Danmark fået betegnelsen DS/INF 94 og titlen Retningslinier for fastlæggelse af måleusikkerhed. DS/INF 94 er engelsk sproget og er ikke og vil ikke blive oversat til dansk. GUM er i dag hele verdens accepterede teoribog, der beskriver filosofien i og fastlægger principperne for den sande usikkerhedsestimeringsmetode samt giver den korrekte måde at angive usikkerhed på. GUM henhører i dag under et internationalt organ Joint Committe for Guides in Metrology (JCGM), hvori der sidder repræsentanter for syv verdensomspændende organisationer, alle med en stærk relation til Metrologi. GUM må betragtes som den ultimative teoribog, som ikke er særlig velegnet til praktisk brug i industrien. Ovennævnte skal der ikke gøres mere ud af i dette foredrag!! - Det er jo kendt stof. Til praktisk brug ved usikkerhedsestimering og budgettering findes der i dag et antal praktiske vejledninger, der bygger på det grundlag, som er givet i GUM. Såkaldte Secondary Guides. De er alle udviklet til brug indenfor et afgrænset fagligt område. Hvor GUM i sig selv kan være brugbar på områder med høj teoretisk viden og med store krav til en meget nøjagtig estimering af usikkerheden, så er de praktiske vejledninger specielt tilpasset mere jordnære tekniske anvendelser i de lavere lag i det måletekniske hierarki. En af disse praktiske vejledninger er udviklet i ISO/TC 213 specielt til brug i forbindelse med målinger af Geometriske ProduktSpecifikationer (GPS). Vejledningen findes i et DS/CEN ISO dokument med betegnelsen: ISO/TR : Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Inspektion ved måling af emner og måleudstyr Del 2: Vejledning til brug ved estimering af usikkerhed ved GPS måling, ved kalibrering af måleudstyr og ved produktverifikation Som betegnelsen TR viser udsendes denne part af ISO pga. indholdets karakter som "lærebog", som en Teknisk Rapport (TR). Omfanget er mere end 70 sider. Grundlaget for den usikkerhedsestimeringsmetode, som anbefales og gennemgås i ISO/TR , er i fuld overensstemmelse GUM. ISO/TR går skridtet videre end GUM. Den er udformet som en egentlig vejledning: Gør sådan, gør sådan,.... Den indeholder en total instruktion i usikkerhedsestimering, udpeger mulige usikkerhedskontributorer, gennemgår metoder til estimering af usikkerhedskomponenternes størrelse på standardafvigelsesniveau, sammenlægning af disse til kombineret standardusikkerhed uc, opskalering til udvidet usikkerhed U, osv. 1

2 I ISO/TR findes herudover en detaljeret procedure for hvordan man i praksis får opstillet et usikkerhedsbudget opdelt i punkter, der kronologisk beskriver de aktivitetstrin der skal gennemføres. Der er mere end 30 sider med eksempler. Integreret i ISO/TR findes en særlig metode, den såkaldte PUMA-metode (Procedure for Uncertainty MAnagement). PUMA er en iterativ metode til estimering af usikkerhed, som tager sit udgangspunkt i økonomiske hensyn (kr.) - og ikke i tekniske (µm). Ideen bag PUMA-metoden er, at det er for kostbart - og i de fleste tilfælde også helt unødvendigt - at bestemme den "sande" værdi af usikkerheden. Der er jo også usikkerhed på usikkerheden! Ved at sørge for at "fejlen/usikkerheden" på usikkerheden altid gør den estimerede usikkerhedsværdi for stor, kan alle estimerede usikkerhedsværdier anvendes til at træffe beslutninger med. Beslutninger, som ikke er forkerte, hvis principperne i ISO anvendes, og uanset hvor stor "fejlen/usikkerheden" på usikkerheden måtte være. Dette betyder at man kan vælge med lille tidsforbrug og dermed lave omkostninger at estimere en usikkerhed, som er for stor eller vælge med stort tidsforbrug og høje omkostninger at estimere en usikkerhed, der er meget nærmere ved den sande usikkerhed. Men begge er brugbare til at sikre, at beslutningerne baseret på måltal og usikkerhed bliver korrekte. Størrelsen af usikkerheden på usikkerheden kan via iterationerne justeres ned til en størrelse, så økonomien samtidig optimeres. PUMA-metoden har via iterationerne og andre tiltag så mange forenklinger, at den er let og overkommelig at anvende, og den vil i sin yderste konsekvens altid give den samme værdi for usikkerheden som teoribogen GUM - hvis man ofrer ressourcer (kroner) nok! PUMA-metoden kan også betragtes som en fremgangsmåde til udvikling af økonomisk optimale måle- og kalibreringsprocedurer, der matcher en på forhånd besluttet/evalueret økonomisk optimal "Target usikkerhed" UT, som er fastlagt ved at vurdere og minimere de samlede omkostninger ved måling og produktion under ét, se figur 1. På figur 3 er PUMA-metoden vist grafisk. PUMA-metoden har vist sig at være både teknisk og økonomisk effektiv. Der bliver flyttet mange vaneforestillinger, og der kommer netto penge i kassen, når PUMA-metoden anvendes i en virksomhed. Langt den største del af siderne i ISO/TR er anvendt til at give eksempler på usikkerhedsbudgettering vha. af PUMA-metoden ved såvel måling af emner som kalibrering af udstyr. Eksemplerne viser også flere andre - og måske langt vigtigere - anvendelser af usikkerhedsbudgettering end blot det at udregne måleusikkerhedens talværdi. ISO er offentlig tilgængelig i Danmark i DS håndbog (i en engelsk sproget DISversion). Den endelige version trykkes - efter mange tekniske hindringer - pt. af ISO i Genève. En dansksproget version (DS) vil være på markedet efter sommeren

3 Figur m omkostninger Figur m. PUMA Total pris [økonomiske enheder] Total pris Målepris Fremstillingspris Fremstillingspris Målepris 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 UT R = U/S Figur 1 - Fastlæggelse af Targetusikkerheden UT for en måleproces Given måleproces 4 1 Given måleopgave Måleprincip 3 Målemetode Måleprocedure 5 Usikkerhedsbudget 7 8 Antagelser viden etc. Endelig måleusikkerhed Usikkerhedsmodellering 9 Usikkerhedskomponenter U EN = k x u A Ændring af U EN mulig og nødvendig Nej Målebetingelser 6 Ændre: Antagelser og/eller modellering og/eller øge viden 12 Ja Figur 2 - PUMA-metoden anvendt på en eksisterende måleprocedure/-proces 3

4 Måleopgave Targetusikkerhed U T (politisk) 1 2 Måleprincip Metrologisk Bekræftelsessystem Kalibreringssystem Målemetode Usikkerhedsbudget Aantagelser Måleprocedure viden etc. 4 Usikkerheds modellering Check normal A Usikkerheds komponenter U = k x u U < U Ja EN EN T PUMA Egnet måleprocedure 11 Målebetingelser 6 Ændre: Betingelser og/eller procedure og/eller metode Ændre: Antagelser og/eller modellering og eller øg viden Ja Ja B Ændring af U EN mulig C Ændring af U EN mulig Nej Ja eller Nej Ændre: Måleprincip 14 Ja D Ændring af U EN mulig Ja eller Nej Ændre: Måleopgave eller Target usikkerhed 15 Ja E Ændring af U EN mulig Ja eller Nej Nej Ingen egnet måleprocedure er mulig 16 Figur 3 - PUMA-metoden anvendt til udvikling og optimering af en måleproces 4

5 2. PUMA-metoden - Forudsætninger - Kort overblik Usikkerhed knytter vi - af gammel vane - umiddelbart og udelukkende til aktiviteten måling, måleusikkerhed. Men det er ikke hele sandheden om begrebet usikkerhed. Når vi måler er det som regel fordi der findes en specifikation, og hvor måleresultatet har til formål at fortælle om emnet, der måles, opfylder specifikationen - eller ikke gør det. En specifikation er lavet for at sikre at en ønsket funktion i emnet er til stede. I en sådan situation opstår der to nye usikkerheder, der teknisk, økonomisk og kvalitetsstyringsmæssigt ofte er langt mere interessante end måleusikkerheden - fordi de to nye usikkerheder ofte er lige så store eller større end måleusikkerheden: S S Korrelationsusikkerheden - der udtrykker hvor godt den valgte specifikation korrelerer (hænger sammen med) den ønskede funktion Specifikationsusikkerheden - der udtrykker hvor entydig den pågældende specifikation er udtrykt I industriel sammenhæng - og i de fleste andre situationer - er det ikke specifikationen, der er konstruktørens formål, men emnefunktionen, der er det vigtige, og som derfor skal vurderes og styres (kvalitetsstyres). Begrebet usikkerhed kan altså dække over flere ting end måleusikkerhed, afhængig af hvad vi ønsker at styre med målingen og udtrykke usikkerheden på: S Måleusikkerheden - er relevant, når det kun er måleresultatets kvalitet, der skal vurderes. I industriel sammenhæng er måleusikkerheden alene kun relevant, når to måleresultater opnået under helt ensartede betingelser skal sammenlignes. Den ansvarlige for måleusikkerheden er målefunktionen i virksomheden S Måleusikkerheden + Specifikationsusikkerheden - er relevant, når det er emnets overholdelse af en specifikation der skal vurderes. Det er ikke (økonomisk) optimalt at have en lille måleusikkerhed og en stor specifikationsusikkerhed. I industriel sammenhæng er denne situation relevant for fx en underleverandør. Underleverandøren har ikke kendskab til hvor godt de angivne specifikationer beskriver/styrer emnefunktionen. Den ansvarlige for Specifikationsusikkerheden er konstruktionsfunktionen i virksomheden. S Måleusikkerheden + Specifikationsusikkerheden + Korrelationsusikkerheden - er relevant, når det er emnets overholdelse af den ønskede funktion, der skal vurderes. I industriel sammenhæng er denne situation for alle virksomheder, der udvikler/konstruerer og udarbejder specifikationer for produkter. De ansvarlige for Korrelationsusikkerheden er udviklings- og konstruktionsfunktionen i virksomheden. Som illustreret er det ikke kun usikkerhedskontributorer fra selve målingen, der har industriel interesse. Om korrelations- og specifikations-usikkerhedsbidrag skal medtages i et usikkerhedsbudget, det afhænger, som vist, helt af hvor og med hvilket formål en måling udføres. Hvis kun 5

6 usikkerhedsbidragene fra selve målingen indgår i usikkerhedsbudgettet,vil dette i de fleste tilfælde medføre et totalt falsk billede af situationen. Virksomheden vil med stor sikkerhed spilde ressourcer på at måle det forkerte med stor præcision og med store omkostninger - og det kommer der ikke nødvendigvis gode produkter ud af, kun ét er sikkert - det bliver dyrt. PUMA kan uden videre klare at medtage usikkerhedsbidragene fra både korrelations- og specifikationsusikkerhederne. I det følgende anvendes ordene usikkerhed og måleusikkerhed synonymt. Anvendelse af ordet måling dækker også ordet kalibrering(småling). Det skal understreges, at måleusikkerheden kun kan "udregnes" for ét måltal (eller én funktion af måltal) ad gangen. Måltallet skal være defineret ved bl.a. en (tilstrækkelig) detaljeret beskrivelse af måleproceduren, målebetingelserne, formålet med måltallet, hvor lang en tidsperiode usikkerheden skal gælde for og kendskab til det anvendte måleudstyr samt til det emne, der måles på. Dette gælder uanset, om man anvender den "teoretiske" GUM-metode eller en forenklet fremgangsmåde. Uden at disse forudsætninger er til stede - og er nævnt eksplicit i usikkerhedsbudgettet - er et måleusikkerhedstal helt uden mening - det er noget frit svævende vrøvl! - og kan kun medføre ulykker og ekstra udgifter. I forhold til den "teoretiske" GUM-metode er der, i PUMA-metoden, beskrevet i ISO/TR , foretaget en række antagelser og forenklinger. Antagelser og forenklinger i PUMA i forhold til GUM: - Usikkerheden estimeres i en iterationsproces, der normalt består af mindst to iterationer. - Usikkerhedskomponenter bestemmes/udtrykkes som standardafvigelser. - Usikkerhedskomponenter estimeres altid for højt. - Den/de første iterationer betjener sig, så langt det overhovedet er muligt, kun af B-evaluering af usikkerhedskomponenter og "lagerværdier" af A-evaluerede komponenter. A-evalueringer kan være nødvendige. B-evalueringerne foretages ud fra grænseværdier for variation (a-værdier), antagelser om fordelingstype (kun tre fordelingstyper anvendes: Gauss, Rektangulær og U-formet fordeling) og omregning til standardafvigelse fra grænseværdierne. - Der anvendes forenklede formler for sammenlægning af usikkerhedskomponenter til kombineret usikkerhed (combined standard uncertainty). - Der anvendes kun tre typer korrelation - korrelations-koefficient-værdier r = 0, 1 og -1, svarende til ikke korreleret, fuldt korreleret og fuldt negativ korreleret. - Der anvendes sikkerhedsfaktor (coverage factor) k = 2 for at beregne usikkerhedsgrænsen (expanded uncertainty) U ud fra den af sammenlægningsformlen beregnede kombinerede måleusikkerhed (combined standard uncertainty) u. 2.1 PUMA-metodens anvendelse til allerede fastlagte måleprocedurer PUMA-metoden kan selvfølgelig anvendes til usikkerhedsestimering af måleresultater fra allerede fastlagte måleprocedurer - se figur Usikkerhedsstyring af konstruktion og udvikling af en måleproces/måleprocedure 6

7 Usikkerhedsstyring udføres i dette tilfælde for at udarbejde en egnet/tilfredsstillende måleprocedure (måling af de geometriske egenskaber ved et emne eller måling af de metrologiske egenskaber i et måleudstyr (kalibrering)). Usikkerhedsstyring foretages på baggrund af en defineret måleopgave (kasse 1 i figur 3) og en given targetusikkerhed, UT (kasse 2 i figur 3). Definition af måleopgaven og targetusikkerheden beror på virksomhedspolitiske beslutninger, som skal træffes på et tilpas højt ledelsesniveau. En egnet måleprocedure er en procedure, som resulterer i en estimeret måleusikkerhed, som er mindre end eller lig med targetusikkerheden. Hvis den estimerede måleusikkerhed er meget mindre end targetusikkerheden, er måleproceduren måske ikke (økonomisk) optimal til udførelse af måleopgaven (dvs. måleprocessen er for bekostelig). Baseret på en given måleopgave (kasse 1) og en given targetusikkerhed UT (kasse 2) omfatter PUMA følgende (se figur 3): a) Vælg måleprincippet (kasse 3) - på grundlag af erfaring og mulige måleinstrumenter, som findes i virksomheden. b) Opstil og dokumentér en foreløbig målemetode (kasse 4), måleprocedure (kasse 5) og målebetingelser (kasse 6) - på grundlag af erfaring og kendte muligheder i virksomheden. c) Foretag en første iteration fortrinsvist baseret på en black-box model for usikkerhedsestimeringsprocessen og opstil et foreløbigt usikkerhedsbudget (kasse 7-9), som fører til den første grove estimering af den udvidede usikkerhed, UE1 (kasse 10). Alle estimeringer af usikkerheder UEN foretages som øvre grænseestimeringer. d) Sammenlign den først estimerede usikkerhed, UE1, med den givne targetusikkerhed, UT (kasse A). d.1) d.2) d.3) Hvis UE1 er acceptabel (dvs. hvis UE1 < UT), så har usikkerhedsbudgettet fra første iteration vist, at måleproceduren er egnet til måleopgaven (kasse 11). Hvis UE1 << UT, så er måleproceduren teknisk acceptabel, men der kan være en mulighed for at ændre metoden og/eller proceduren (kasse 13) med henblik på at gøre måleprocessen mere rentabel, ved at usikkerheden øges. En ny iteration er så nødvendig for at estimere den deraf resulterende måleusikkerhed, UE2 (kasse 10). Hvis UE1 ikke er acceptabel (dvs. hvis UE1 > UT), fortsætter iterationsprocessen - eller det konkluderes, at en egnet måleprocedure ikke er mulig. e) Før den nye iteration foretages, analyseres den relative størrelse på usikkerhedskontributorerne. I mange tilfælde dominerer nogle få usikkerhedskomponenter den kombinerede standardusikkerhed og den udvidede usikkerhed. f) Hvis UE1 > UT, så ændr antagelserne, modelleringen eller øg viden om usikkerhedskomponenterne (kasse 12), så der kan foretages en mere nøjagtig (se 3.5 i VIM) øvre grænse -estimering af de største (mest dominerende) usikkerhedskomponenter. g) Foretag den anden iteration af usikkerhedsbudgettet (kasse 7-9), som fører til den anden, mindre og mere nøjagtige (se 3.5 i VIM) øvre grænse -estimering af måleusikkerheden, UE2 (kasse 10). 7

8 h) Sammenlign den anden estimerede usikkerhed UE2 med den givne targetusikkerhed, UT (kasse A). h.1) h.2) Hvis UE2 er acceptabel (dvs. hvis UE2 < UT), så har usikkerhedsbudgettet for anden iteration vist, at måleproceduren er egnet til måleopgaven (kasse 11). Hvis UE2 ikke er acceptabel (dvs. hvis UE2 > UT), så er det nødvendigt med en tredje (eller måske flere) iteration(er). Ny analyse af usikkerhedskontributorerne (supplerende ændringer af antagelserne, modelleringen og øge viden (kasse 12)) og koncentrer indsatsen om de nu største usikkerhedskontributorer. i) Når alle muligheder har været anvendt for at foretage mere nøjagtige (lavere) øvre grænse -estimeringer af måleusikkerhederne uden at komme frem til en acceptabel måleusikkerhed UEN < UT, så er det nødvendigt med en ændring af målemetoden, af måleproceduren eller af målebetingelserne (kasse 13) for (om muligt) at nedbringe størrelsen af den estimerede usikkerhed, UEN. Iterationsprocessen starter igen med en første iteration. j) Hvis ændringer i målemetode, måleprocedure eller målebetingelser (kasse 13) ikke fører til en acceptabel måleusikkerhed, består den sidste mulighed i at ændre måleprincippet (kasse 14) og starte ovennævnte proces igen. k) Hvis ændring af måleprincippet og de dertil relaterede iterationer beskrevet ovenfor ikke fører til en acceptabel måleusikkerhed, er den sidste mulighed at ændre måleopgaven og/eller targetusikkerheden (kasse 15) og starte ovennævnte procedure igen. m) Hvis ændring af måleopgave eller targetusikkerhed ikke er mulig, er det påvist, at en egnet måleprocedure ikke findes (kasse 16). 3 Generelt om evaluering af usikkerhedskomponenter Usikkerhedsbudgettet og starten på estimering af usikkerhedskomponenter i PUMA-metoden bør altid starte som en type B evaluering. Gæt højt - skab en billig og hurtig øvre-grænseløsning - for at skabe overblik over hvor stor en arbejdsindsats, der skal sættes ind og hvor. Det at gætte ( skyde fra hoften ) er hurtigt og billigt, men det giver en for høj værdi. I denne første iterationsrunde kan navngivning og dokumentationen passende udføres som en første skitse. Brug listerne over de 10 kilder til fejl og usikkerheder (i ISO ) som en indholdsfortegnelse til at vurdere, hvad der kan være og er gået galt - og hvor meget. Betragt enhver måleproces på sin mest enkle form - bestående af tre elementer, der alle bidrager m. usikkerhedskomponenter (se figur 4): - Én referenceaflæsning (ofte et nul-punkt) - En flytning, hvor måleudstyret anvendes til at "måle" afstanden mellem referencepunkt og "måle"-punkt - Én aflæsning i målepunktet Usikkerhedskomponenterne for hver af de tre elementer opskrives. Strategien er således: Er den for store værdi af den estimerede usikkerhed lille nok, så er vi færdige med det usikkerhedsbudget. Budgettet er dokumenteret - på tekstbehandling - så det 8

9 er også nemt at ændre, hvad der jo almindeligvis er nødvendigt. Det er trods alt de færreste usikkerhedsbudgetter, hvor det er nok blot at gætte højt. Anden iteration kan nu foregå ud fra et allerede kendt niveau på måleusikkerheden. Det er derfor let at se hvilke usikkerhedskomponenter, det kan betale sig at arbejde videre med. Det er dels dem, der er store, og som derfor dominerer den resulterende usikkerhed, dels de der er lidt mindre, men måske prismæssigt billige at få ned i størrelse ved en "tættere" vurdering - eller måske fjerne helt ved en ændring af proceduren. Denne fase, hvor der itereres (det kan godt dreje sig om flere runder af iteration), er det tidspunkt, hvor der ændres konsekvensmæssigt på måle- eller kalibreringsinstruktionen. Det er jo reelt det eneste middel til at ændre en måleusikkerhed. Der kan blive tale om både at øge måleusikkerheden (og herved spare penge), men det er nok de 99% af tilfældene, hvor måleusikkerheden nødvendigvis skal nedsættes. 3.1 Betydningen af måleusikkerhedskomponenters relative størrelse Måleusikkerhedskomponenterne, man finder frem til under en usikkerhedsbudgettering, er normalt ikke lige store. Der er,altid én der er den største. Da der som oftest er tale om kvadratisk sammenlægning af standardafvigelserne, får mindre komponenter (i forhold til den største) ikke nogen betydning. Hvor lidt de mindre betyder kan illustreres med et par eksempler. Eksempel 1: u 1 = 1 og u 2 = 0,2 Y u 2 = 1,04 og u = 1,02 Eksempel 2: u 1 = 1 og u 2 = 0,3 Y u 2 = 1,09 og u = 1,04 dvs. vi kan med sindsro se bort fra alt der er under ca % af den største usikkerhedskomponent! med mindre der er mange komponenter af denne størrelse. Det betyder også, at hvis der ikke er tale om vurderingen af den største af usikkerhedskomponenterne, så betyder et endog meget groft (forkert) gæt intet for slutresultatet, den kombinerede måleusikkerhed u. I iterationsprocessen betyder det, at der efter første iteration, hvor størrelsesforskellene kommer frem, normalt kun vil være én eller to usikkerhedskomponenter tilbage, som det er noget værd at beskæftige sig med og bestemme mere korrekt. Der ligger altså en meget stor arbejdsbesparelse i den viden, der fremkommer, i den første hurtige og grove iteration. 4 Generelt om dokumentation af usikkerheder Begrundelsen for at følge den standardprocedure, som er beskrevet i det følgende - og som måske ved første øjekast kan virke vel grundig - er, at det har vist sig at være nødvendigt for at kunne opstille et realistisk usikkerhedsbudget, og at det er nødvendigt, at der foretages en dokumentation af alle usikkerhedskomponenterne, antagelserne mv., for bare at have en chance for ved en senere lejlighed, at gå ind og ændre på usikkerhedsbudgettet, uden at skulle lave hele arbejdet en gang til. Kommer man da nogensinde tilbage til et usikkerhedsbudget? Ja altid! Usikkerhedsbudgettets første rolle - efter at det er etableret - er at anvende det til en kontrol af den kalibreringsprocedure eller den måleprocedure, som budgettet er den usikkerhedsmæssige (kvalitetsmæssige) konsekvensberegning af. Det vil med usikkerhedsbudgettet afsløres, om proceduren er for god (dyr), dvs. at usikkerheden er mindre end nødvendigt - eller om proceduren er for dårlig, dvs. at usikkerheden er for stor (det bliver normalt endnu dyrere!). 9

10 Det er en naturlov! - at nøjagtighedskravene til måle- og kalibreringsprocesser ganske langsomt og efterhånden sættes i vejret. Somme tider stiger kravene til nøjagtigheden endda hurtigt og i spring, f.eks. når der kommer nye produkter eller kunder - eller når virksomheden skal certificeres!!! Der er derfor til stadighed brug for at vende tilbage til usikkerhedsbudgettet, der i sine usikkerhedskomponenter, deres størrelse og -arter indeholder informationen om, hvordan man rationelt og økonomisk optimalt forbedrer sin målenøjagtighed - gør sin måleusikkerhed mindre - ved at ændre de "rigtige" usikkerhedskomponenter. Endnu mere nødvendige bliver usikkerhedsbudgetterne og dokumentationen af usikkerhedskomponenterne, når der er tale om en kalibreringskæde med flere led indenfor virksomheden (se figur 7.3 som eksempel). Det er så ikke kun én måle- eller kalibreringsproces, man skal have fat i, men en helhedsvurdering af hele kædens usikkerhedsbudgetter, der skal foretages, for at finde frem til, hvor det teknisk og økonomisk er fordelagtigst at lave forbedringerne. For at få den økonomiske effekt med, når der skal foretages ændringer af usikkerhedsbudgetter og instruktioner for måling og kalibrering, kan man forsøge at vurdere hvor meget det vil koste at sænke den kombinerede måleusikkerhed u med et antal % (f.eks. 5, 10 eller 20%) - alene ved at gøre det med hver enkelt usikkerhedskomponent. Man får så en vurdering - i kr. - af de enkelte usikkerhedskomponenters økonomiske indflydelse på sænkningen af den resulterende måleusikkerhed, så man har et grundlag for at vælge den billigste fremgangsmåde til at sænke den kombinerede usikkerhed. Det behøver ikke at være den samme usikkerhedskomponent, som er økonomisk optimal at gøre mindre, som den, der ville blive valgt som den "rigtige", alene ud fra en teknisk synsvinkel. - Hvordan dokumenteres et usikkerhedsbudget - Kan en indirekte målemetode betragtes som en direkte ved usikkerhedsbudgettering? - Ja det må afhænge af detaljeringsgraden i analysen/usikkerhedsbudgettet. Fx et elektrisk termometer kan betragtes både som en indirekte målemetode og en direkte. Det hænger måske også på influensfaktorernes størrelse i forhold til den ønskede usikkerhed 5 Standardprocedure for opstilling og dokumentation af et usikkerhedsbudget - Black box målemetoder 5.1 Opstilling af forudsætninger for usikkerhedsbudgettet - indledende aktiviteter (se figur 1) Det er kun muligt at opstille et usikkerhedsbudget hvis: - Måleopgaven er kendt i detaljer og er ordentlig defineret (box 1 på figur 3) - Et måleusikkerhedsbudget laves for ét måleresultat (én måleværdi). En enkelt måling kan tages som repræsentant for en gruppe af resultater - Måleprincippet er kendt og defineret (box 3 på figur 3) - Målemetoden er kendt og defineret - eller i det mindste kendt på skitseniveau (box 4 på figur 3) - Måleprocedure er ordentlig og tilstrækkelig detaljeret fastlagt og dokumenteret - eller i det mindste kendt som en skitse ( box 5 på figur 3) - Måleproceduren inkluderer valg af måleudstyr 10

11 - Måleproceduren indeholder alle (relevante) detaljer om hvordan måleudstyr og måleobjekt skal håndteres under målingen. Måleusikkerhedsbudgettet er en spejlfunktion af alle aktiviteter og trin i proceduren - Målebetingelserne er defineret og kendt (box 6 på figur 3) - eller i det mindste kendt som "antagelser" Vær opmærksom på at enhver måling vil inkludere de tre trin (1, 2 og 3), der er vist på figur 4. NOTES1) Reference punkt (ofte nul-punkt) 2) Måle punkt 3) Måleudstyrets bevægelse/vandring A) Referencepunktets usikkerhedsområde B) Målepunktets usikkerhedsområde Figur 4 Forenklet model af de tre elementer, der altid indgår i en måling 5.2 Standardprocedure for usikkerhedsbudgettering Standardproceduren for opstilling af et usikkerhedsbudget efter PUMA-metoden er vist i det følgende: U.1 Definer den totale måleopgave og de basale målinger/måleresultater, der indgår - og for hvilken usikkerhedsbudgettet skal fremstilles. Dokumentér Target usikkerheden U T U.2 Dokumentér - Måleprincip - Målemetode - Måleprocedure - Målebetingelser Hvis de ikke er kendt fuldt og helt, så vælg og dokumentér foreløbigt princip, metode, procedure og betingelser U.3 Tegn et blokdiagram (eller en skitse) af måleopstillingen. U.4 Dokumentér måltallets matematiske afhængighed af inputstørrelserne. 11

12 U.5 Lav en foreløbig liste (skema) over alle usikkerhedskomponenter. Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 3 Kolonne 4 Betegnelse Betegnelse Navn Bemærkninger u XX u X1 Del Navn X1 Diskussion og bemærkninger - bla., bla. u X2 Del Navn X2 Diskussion og bemærkninger - bla., bla. u X3 Del Navn X3 Diskussion og bemærkninger - bla., bla. Navn XX Diskussion og bemærkninger - bla., bla. u YY Navn YY Diskussion og bemærkninger - bla., bla. u ZZ Navn ZZ Diskussion og bemærkninger - bla., bla. u QQ Navn QQ Diskussion og bemærkninger - bla., bla. U.6 Lav en usikkerhedsmodel - baseret på den viden der er til rådighed For hver usikkerhedskomponent: - Beslut evalueringsmetoden (A eller B) - Dokumentér og argumenter vedr. evalueringen af usikkerhedskomponentens værdi, baggrund, osv.: - Hvis A-evaluering, dokumentér data og betingelser, antal målinger, mv. - Hvis B-evaluering, dokumenter grænseværdier, den skønnede fordeling og usikkerhedskomponentens værdi U.7 Vurder alle usikkerhedskomponenter for evt. korrelation til andre. U.8 Indsæt i de relevante formeludtryk og beregn den kombinerede standard måleusikkerhed u - på standardafvigelsesniveau. U.9 Beregn Udvidet usikkerhed/usikkerhedsgrænsen U U.10 Tabelopstilling af hele usikkerhedsbudgettet. Konklusioner på iterationen. 6 Dokumentationsmetoden for et usikkerhedsbudget - Transparent box målemetode 12

13 Transparent box målemetodens usikkerhedsbudget kan ikke udtrykkes så enkelt og med så få tal som en black-box målemetode. I transparent-box målemetodens usikkerhedsbudget skal i princippet regnes igennem i hvert eneste målepunkt, da de partielle afledede antager nye og helt forskellige værdier i for hver kombination af målestørrelserne, der indgår. Et sådant måleusikkerhedsbudget - og dets resultater dokumenteres bedst som en kurveskare eller et flerdimensionalt plot, afhængigt af hvor mange funktioner, der indgår. Allerede ved tre indgående målinger i den indirekte måling begynder vanskelighederne at melde sig med en sober afbildning - og måske også problemer med overblikket. Grundelementerne i en transparent box målemetodens usikkerhedsbudget er ellers helt det samme som for en black box målemetoder. Der er blot mere end ét usikkerhedsbudget, der skal regnes igennem, men det skal gøres på ligningsform med de variable indsat, for at kunne fungere. Komponent navn Antal målinger Evalueringstype Fordelingstype Variationsgrænse a [µm] Variationsgrænse a* [influens enheder] Korrelation koefficient Fordelingsfaktor b Usikk. Komp. u XX [µm] u Xa Navn for Xa A ,60 u Xb Navn for Xb B Gauss 1,90 1,90 0 0,5 0,95 u Xc Navn for Xc B Rektang. 3,42 3,42 0 0,6 2,05 u Ya Navn for Ya A ,20 u Yb Navn for Yb A ,60 uz a Navn for Za B U 1,57 10 C 0 0,7 1,10 u Zb Navn for Zc B U 0,60 15 C " 1 /" 2 = 1,1 0 0,7 0,42 Kombineret standardafvigelse u c 3,29 Udvidet usikkerhed/usikkerhedsgrænse (k = 2) U 6,58 Figur 5 Eksempel på en konkluderende tabel med alle nøgleinformationerne i/om usikkerhedsbudgettet 7 Økonomisk optimering vha PUMA-metoden - erfaringer Usikkerhedsbudgetter og specielt PUMA-metoden har anvendelser langt ud over det simple, at estimere den aktuelle måleusikkerhed. Som det fremgår af teoridelen af ISO/TR lægges der her mere vægt på de muligheder der eksisterer for vha. usikkerhedsbudgettet, at designe egnede måleprocedurer, herunder egnede valg af måleudstyr og disses MPE værdier (tolerancer for de metrologiske egenskaber). Anvendes PUMA-metoden og dens iterative fremgangsmåde korrekt. Reducerer PUMAmetoden automatisk den arbejdsindsats, der skal til for at fremstille måleusikkerhedsbudgetter. Det sker ved, at der kun ofres tid og kræfter på de store usikkerhedskomponenter. Vi kan tillade 13

14 store (enorme) usikkerheder på de små usikkerhedskomponenter, uden at det har indflydelse på hovedresultatet. PUMA-metoden er økonomisk også på en anden måde. Ved at tage udgangspunkt i Target usikkerheden U T, der er den økonomisk optimale måleusikkerhed, sikres det, at den måleprocedure der stræbes efter giver (næsten) økonomisk optimal måleproces, måleteknik og -udstyr. Erfaringen siger også at der sker uventede ting, når der usikkerhedsbudgetteres. Måleudstyret har som hovedregel ikke den store indflydelse. Det betyder sagt på godt dansk: - At kalibrering ikke er så væsentlig som det normalt antages - bl.a. i ISO At det giver nonsens resultater, når der vælges måleudstyr ved at sammenligne MPE-værdier med tolerancens størrelse - den bekendte 10%-regel Det siger sig selv, at enhver optimering af måleusikkerhed eller valg af måleudstyr, der kun ser på forholdene i SI-enheder vil komme til den forkerte konklusion. Der skal optimeres baseret på økonomi. En anden erfaring fra usikkerhedsbudgettering er at det er normalt, at den aktuelle størrelse af de dominerende usikkerhedskomponenter (for målinger "på gulvet") er ukendte - på et ethvert tidspunkt, men ofte er meget stabile og konstante, og normalt har store tidskonstanter hvis og når de varierer. Det er en af de væsentlige årsager til at det i ISO er valgt at trække måleusikkerheden fra med hele værdien, og ikke forsøge at regne på risiko i procenter og promiller. Det betyder: - At statistiske metoder - anvendt alene - ikke har nogen chance for at finde blot en nogenlunde korrekt talværdi, der kan anvendes som måleusikkerhed. Statistiske metoder kan kun anvendes som en undermetode (A-evaluering) til at bestemme nogle få måleusikkerhedskomponenter En tredie erfaring er, at der ikke (mere) er brug for standardiserede værdier af måleudstyrenes MPE-værdier. Bottom up anvendelse af måleusikkerhedsbudgettering i et kalibreringshierarki stiller automatisk de krav til MPE-værdierne, der er nødvendige, for at klare virksomhedens måleproblemer. Disse krav til MPE-værdierne bliver individuelle og forskellige for hver virksomhed. Mange af disse observationer kan også ses i det følgende eksempel. 14

1. Værktøjerne - Indledning

1. Værktøjerne - Indledning 1 1. Værktøjerne - Indledning Alle ved i dag hvad usikkerhed er: En kvalitetsangivelse for en talværdi! Usikkerheder kan ikke regnes ud, de kan kun estimeres! Usikkerheden betegnes med U. Alle har hørt

Læs mere

1 Generelt om dokumentation af usikkerheder

1 Generelt om dokumentation af usikkerheder 1 1 Generelt om dokumentation af usikkerheder Begrundelsen for at følge den standardprocedure, som er beskrevet i det følgende - og som måske ved første øjekast kan virke vel grundig - er, at det har vist

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

07-12-2015. Måleusikkerhed. FVM temadag, 1. oktober 2015, Hotel Koldingfjord

07-12-2015. Måleusikkerhed. FVM temadag, 1. oktober 2015, Hotel Koldingfjord Måleusikkerhed FVM temadag, 1. oktober 2015, Hotel Koldingfjord 1 Baggrund Teknologisk Institut Selvejende, almennyttigt, non-profit GTS-institut 1000+ medarbejdere fordelt på MANGE forskellige områder

Læs mere

Usikkerhedsbegrebet - fra idé til virkelighed

Usikkerhedsbegrebet - fra idé til virkelighed Usikkerhedsbegrebet - fra idé til virkelighed 1 af Per Bennich PB Metrology Consulting 1 Indledning Usikkerhed er i dag et velkendt begreb i forbindelse med måling og måleresultater. GUM (DS/ENV 13005

Læs mere

USIKKERHEDSBUDGETTER

USIKKERHEDSBUDGETTER UIKKERHEDBUDGETTER MED HOVEDET UNDER ARMEN? REGNER VI MÅLEUIKKERHEDEN UD PÅ DET, OM VI EGENTLIG HAR BRUG FOR AT VIDE? KAN OFTWARE HJÆLPE O MED AT GØRE DE RIGTIGE TING? KAN OFTWARE KABE TØRRE LØNOMHED I

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Brugere af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.

Læs mere

Liste over aktuelle og kommende standarder

Liste over aktuelle og kommende standarder Danske og internationale standarder Statiske metoder 1/11 Liste over aktuelle og kommende standarder Dette dokument indeholder en opdateret liste over alle de danske og internationale standarder på det

Læs mere

Newton-Raphsons metode

Newton-Raphsons metode Newton-Raphsons metode af John V. Petersen Indhold Indledning: Numerisk analyse og Newton-Raphsons metode... 2 Udlede Newtons iterations formel... 2 Sætning 1 Newtons metode... 4 Eksempel 1 konvergens...

Læs mere

1. Et teknisk problem - der også kan have juridiske konsekvenser

1. Et teknisk problem - der også kan have juridiske konsekvenser 1 1. Et teknisk problem - der også kan have juridiske konsekvenser Udgangspunktet for måling af et emnes overfladeegenskaber er den specifikation - det krav - der er angivet på tegningen, hvis der da findes

Læs mere

Modul opbygget usikkerhedsberegning for afprøvning af VA-komponenter. Nordtest, projektnr.: 1614-02 Teknologisk Institut, projektnr.

Modul opbygget usikkerhedsberegning for afprøvning af VA-komponenter. Nordtest, projektnr.: 1614-02 Teknologisk Institut, projektnr. Modul opbygget usikkerhedsberegning for afprøvning af VA-komponenter Nordtest, projektnr.: 1614-02 Teknologisk Institut, projektnr.: 1043072 MAJ 2004 Modul opbygget usikkerhedsberegning for afprøvning

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 16

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 16 Matematisk modellering og numeriske metoder Lektion 16 Morten Grud Rasmussen 6. november, 2013 1 Interpolation [Bogens afsnit 19.3 side 805] 1.1 Interpolationspolynomier Enhver kontinuert funktion f på

Læs mere

Måleusikkerhed. Laboratoriedag 9. juni 2011

Måleusikkerhed. Laboratoriedag 9. juni 2011 Måleusikkerhed..alle usikkerhedskomponenter af betydning for den foreliggende situation tages i betragtning ved, at der foretages en passende analyse (ISO 17025, pkt 5.4.6.3) Laboratoriedag 9. juni 2011

Læs mere

Stiller GPS nye krav til måleprocessen

Stiller GPS nye krav til måleprocessen Stiller GPS nye krav til måleprocessen 1 JA!!! - GPS (GPS-matrix systemet) stiller helt nye krav til måleteknikken, som ikke har eksisteret før og GPS gentager og forstærker andre gamle krav til måleteknikken

Læs mere

GPS Update! Geometriske Produkt Specifikationer. GPS - Kommunikations-sproget mellem kunde og leverandør

GPS Update! Geometriske Produkt Specifikationer. GPS - Kommunikations-sproget mellem kunde og leverandør FVM TEMADAG Onsdag den 25. januar 2012! Geometriske Produkt Specifikationer GPS - Kommunikations-sproget mellem kunde og leverandør GPS - Kommunikations-sproget mellem konstruktøren og produktion eller

Læs mere

1. Formålet med en (teknisk) tegning

1. Formålet med en (teknisk) tegning 1 1. Formålet med en (teknisk) tegning Hvorfor laver man en tegning af et emne og et helt sæt tegninger af et produkt? En tegning består som regel af et nominelt billede af geometrien, et antal nominelle

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 13

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 13 Matematisk modellering og numeriske metoder Lektion 3 Morten Grud Rasmussen 3. november 206 Numerisk metode til Laplace- og Poisson-ligningerne. Finite difference-formulering af problemet I det følgende

Læs mere

Det er en af de hyppigst forekommende udregninger i den elementære talbehandling at beregne gennemsnit eller middeltal af en række tal.

Det er en af de hyppigst forekommende udregninger i den elementære talbehandling at beregne gennemsnit eller middeltal af en række tal. Tre slags gennemsnit Allan C. Malmberg Det er en af de hyppigst forekommende udregninger i den elementære talbehandling at beregne gennemsnit eller middeltal af en række tal. For mange skoleelever indgår

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

Kalibrering i praksis.

Kalibrering i praksis. Kalibrering i praksis Kalibrering i praksis Agenda Onsdag 15/3 14.30-15.15 Kalibrering hvorfor? Hvad er en kalibrering? Torsdag 16/3 11.00-12.00 - Reference / sporbarhed - Måleevne - Præcision og Nøjagtighed

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

1. Tegningen er en kontrakt skrevet i symbolsprog

1. Tegningen er en kontrakt skrevet i symbolsprog 1 1. Tegningen er en kontrakt skrevet i symbolsprog En teknisk tegning er en (teknisk/juridisk) kontrakt. Tegningens geometriske krav til bl.a. overfladerne på emnet skal opfyldes af producenten. Kravet

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

Monte Carlo-metoder til fastlæggelse af måleusikkerhed i forbindelse med flowmåling

Monte Carlo-metoder til fastlæggelse af måleusikkerhed i forbindelse med flowmåling Monte Carlo-metoder til fastlæggelse af måleusikkerhed i forbindelse med flowmåling Temadag: Flow og energimåling til forsyningerne, 3. dec. 2013 Morten Karstoft Rasmussen, Kalibrering, Energi og Klima,

Læs mere

Usikkerhed - Laboratoriets krav og klinisk relevan

Usikkerhed - Laboratoriets krav og klinisk relevan Usikkerhed - Laboratoriets krav og klinisk relevan Henrik L. Jørgensen Klinisk Biokemisk Afdeling Bispebjerg Hospital GUM - definitioner Standard uncertainty Uncertainty of the result of a measurement

Læs mere

Kursusindhold: Produkt og marked - matematiske og statistiske metoder. Monte Carlo

Kursusindhold: Produkt og marked - matematiske og statistiske metoder. Monte Carlo Kursusindhold: Produkt og marked - matematiske og statistiske metoder Rasmus Waagepetersen Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet Sandsynlighedsregning og lagerstyring Normalfordelingen og Monte

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.8 dato den 15/1-010 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.9, Svømmebassinkontrol Endeligt forslag til bilag

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 8.A Lærer: Henrik Stillits Fagområde/ emne Færdighedsregning - Typer af opgaver - Systematik

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 8.A Lærer: Henrik Stillits Fagområde/ emne Færdighedsregning - Typer af opgaver - Systematik Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 8.A Lærer: Henrik Stillits Fagområde/ emne Færdighedsregning - Typer af opgaver - Systematik Periode Mål Eleverne skal: 32/33 Få kendskab til opgavetypen og få rutine.

Læs mere

Produkt og marked - matematiske og statistiske metoder

Produkt og marked - matematiske og statistiske metoder Produkt og marked - matematiske og statistiske metoder Rasmus Waagepetersen Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet February 19, 2016 1/26 Kursusindhold: Sandsynlighedsregning og lagerstyring

Læs mere

Lineære differentialligningers karakter og lineære 1. ordens differentialligninger

Lineære differentialligningers karakter og lineære 1. ordens differentialligninger enote 11 1 enote 11 Lineære differentialligningers karakter og lineære 1. ordens differentialligninger I denne note introduceres lineære differentialligninger, som er en speciel (og bekvem) form for differentialligninger.

Læs mere

1. Verifikation og kalibrering - Indledning

1. Verifikation og kalibrering - Indledning 1 1. Verifikation og kalibrering - Indledning Der anvendes to forskellige måder til at karakterisere egenskaberne i et måleudstyr: S Leverandørspecifikationen for udstyrets egenskaber (Supplier performance

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.9 dato den 18/4-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til bilag

Læs mere

look at Calibration

look at Calibration Take a look at Calibration Kalibrering er en samling af handlinger som, under specifikke betingelser, etablerer forholdet mellem værdier fra et måleinstrument eller målesystem, eller værdier fra et referencemateriale

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted Mini SRP Afkøling Klasse 2.4 Navn: Jacob Pihlkjær Lærere: Jørn Christian Bendtsen og Karl G Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium SO Matematik A og Informations teknologi B Dato 31/3/2014 Forord Under

Læs mere

Statistisk proceskontrol

Statistisk proceskontrol Statistisk proceskontrol Statistisk teknik, der bruges for at sikre at en proces udføres efter en given standard Alle processer er underkastet variation Naturlige årsager: Tilfældige variationer Forklarlige

Læs mere

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked N O T A T Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked Baggrund og resume Efter i årevis at have rapporteret om et fastfrosset boligmarked, har de danske

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Differentialregning. Ib Michelsen

Differentialregning. Ib Michelsen Differentialregning Ib Michelsen Ikast 2012 Forsidebilledet Tredjegradspolynomium i blåt med rød tangent Version: 0.02 (18-09-12) Denne side er (~ 2) Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Definition af

Læs mere

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1 DOKUMENTATION Side 1 Beregning af murbuer Indledning. Dette notat beskriver den numeriske model til beregning af stik og skjulte buer. Indhold Forkortelser Definitioner Forudsætninger Beregningsforløb

Læs mere

Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden

Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden 2005-2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. april 2014 30. april 2014 Søren

Læs mere

look at Calibration

look at Calibration Take a look at Calibration Kalibrering er en samling af handlinger som, under specifikke betingelser, etablerer forholdet mellem værdier fra et måleinstrument eller målesystem, eller værdier fra et referencemateriale

Læs mere

Fastlæggelse af gruppens mål.

Fastlæggelse af gruppens mål. INDKVARTERING - FORPLEJNING - GRUPPEOPGAVE 1 - Blad 1. Fastlæggelse af gruppens mål. side 1 af 12 sider På de følgende sider finder du 22 udsagn, der skal besvares. Først af dig selv. Herefter drøfter

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.4 dato den /7-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til kvalitetskrav for nye parametre

Læs mere

Periodiske kædebrøker eller talspektre en introduktion til programmet periodisktalspektrum

Periodiske kædebrøker eller talspektre en introduktion til programmet periodisktalspektrum Jørgen Erichsen Periodiske kædebrøker eller talspektre en introduktion til programmet periodisktalspektrum I artikelserien Studier på grundlag af programmet SKALAGENERATOREN kommer jeg bl.a. ind på begrebet

Læs mere

Matema10k. Matematik for hhx C-niveau. Arbejdsark til kapitlerne i bogen

Matema10k. Matematik for hhx C-niveau. Arbejdsark til kapitlerne i bogen Matema10k Matematik for hhx C-niveau Arbejdsark til kapitlerne i bogen De følgende sider er arbejdsark og opgaver som kan bruges som introduktion til mange af bogens kapitler og underemner. De kan bruges

Læs mere

At vurdere om NitFom kan anvendes på slagtelinjen til prædiktion af slagtekroppes fedtkvalitet.

At vurdere om NitFom kan anvendes på slagtelinjen til prædiktion af slagtekroppes fedtkvalitet. Rapport Fedtkvalitet i moderne svineproduktion NitFom til måling af fedtkvalitet i svineslagtekroppe Chris Claudi-Magnussen, DMRI og Mette Christensen, Carometec 23. maj 2014 Projektnr. 2001474 CCM Indledning

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

GPS Diplomkurser - Planlæg GPS-uddannelsen

GPS Diplomkurser - Planlæg GPS-uddannelsen GPS Diplomkurser - Planlæg GPS-uddannelsen Oversigt over kurser og andre faglige tilbud indenfor området Geometriske Produkt Specifikationer (GPS), der udbydes i samarbejde mellem Dansk Standard (DS) og

Læs mere

KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I

KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I PRÆSTATIONSPRØVNING - SAMMENLIGNING MELLEM BKG. 866 OG FORSLAG TIL REVIDERET BEKENDTGØRELSE 1 Baggrund Ved høring af revideret bekendtgørelse om analysekvalitet

Læs mere

University of Copenhagen. Notat om statistisk inferens Larsen, Martin Vinæs. Publication date: Document Version Peer-review version

University of Copenhagen. Notat om statistisk inferens Larsen, Martin Vinæs. Publication date: Document Version Peer-review version university of copenhagen University of Copenhagen Notat om statistisk inferens Larsen, Martin Vinæs Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Larsen,

Læs mere

Affine rum. a 1 u 1 + a 2 u 2 + a 3 u 3 = a 1 u 1 + (1 a 1 )( u 2 + a 3. + a 3. u 3 ) 1 a 1. Da a 2

Affine rum. a 1 u 1 + a 2 u 2 + a 3 u 3 = a 1 u 1 + (1 a 1 )( u 2 + a 3. + a 3. u 3 ) 1 a 1. Da a 2 Affine rum I denne note behandles kun rum over R. Alt kan imidlertid gennemføres på samme måde over C eller ethvert andet legeme. Et underrum U R n er karakteriseret ved at det er en delmængde som er lukket

Læs mere

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Den fulde tekst Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Minimumskrav/Vejledning I henhold til Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium cc:

Læs mere

Eleverne skal lære at:

Eleverne skal lære at: PK: Årsplan 8.Ga. M, matematik Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32 uge 50 Tal og algebra Eleverne skal arbejde med at: kende de reelle tal og anvende dem i praktiske og teoretiske sammenhænge

Læs mere

Afstande, skæringer og vinkler i rummet

Afstande, skæringer og vinkler i rummet Afstande, skæringer og vinkler i rummet Frank Villa 2. maj 202 c 2008-20. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold

Læs mere

On site teknikker Kalibrering af korte følere

On site teknikker Kalibrering af korte følere Måletekniske Dage d. 31-05-2012 On site teknikker Kalibrering af korte følere Abstract og problematik: I forbindelse med procesanlæg inden for specielt den farmaceutiske og fødevareindustri, er det en

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afstande, skæringer og vinkler i rummet

Afstande, skæringer og vinkler i rummet Afstande, skæringer og vinkler i rummet Frank Nasser 9. april 20 c 2008-20. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her.

Læs mere

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Materialesamling Indhold 1. Forslag til standardbrev til afdelingsledelser for den afdeling/afsnit, hvor der skal gås patientsikkerhedsrunde 2.

Læs mere

Eksaminanderne på hf tilvalg forventes ikke at kunne udnytte grafregnerens muligheder for regression.

Eksaminanderne på hf tilvalg forventes ikke at kunne udnytte grafregnerens muligheder for regression. Bilag 3: Uddrag af Matematik 1999. Skriftlig eksamen og større skriftlig opgave ved studentereksamen og hf. Kommentarer på baggrund af censorernes tilbagemeldinger HF-tilvalgsfag (opgavesæt HF 99-8-1)

Læs mere

Talrækker. Aktivitet Emne Klassetrin Side

Talrækker. Aktivitet Emne Klassetrin Side VisiRegn ideer 3 Talrækker Inge B. Larsen ibl@dpu.dk INFA juli 2001 Indhold: Aktivitet Emne Klassetrin Side Vejledning til Talrækker 2-4 Elevaktiviteter til Talrækker 3.1 Talrækker (1) M-Æ 5-9 3.2 Hanoi-spillet

Læs mere

Fokus på Forsyning. Datagrundlag og metode

Fokus på Forsyning. Datagrundlag og metode Fokus på Forsyning I notatet gennemgås datagrundlaget for brancheanalysen af forsyningssektoren sammen med variable, regressionsmodellen og tilhørende tests. Slutteligt sammenfattes analysens resultater

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2015 Antal besvarelser: Svarprocent: 558 28% INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING

Læs mere

Ugeseddel 12(10.12 14.12)

Ugeseddel 12(10.12 14.12) Ugeseddel (..) Matematisk Programmering Niels Lauritzen..7 FORELÆSNINGER I ugen. 7. gennemgik vi algoritmer til løsning af heltalsprogrammer ved hjælp af simplex algoritmen. Dette er heltalsprogrammeringsugesedlen

Læs mere

GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet

GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet Hvorfor dette GPS-hefte? GPS er for mange noget nyt og ukendt. I dette GPS-hefte kan du læse om, hvad GPS er, hvilke fordele GPS medfører

Læs mere

Projekt 7.4 Kvadratisk programmering anvendt til optimering af elektriske kredsløb

Projekt 7.4 Kvadratisk programmering anvendt til optimering af elektriske kredsløb Projekt 7.4 Kvadratisk programmering anvendt til optimering af elektriske kredsløb Indledning: I B-bogen har vi i studieretningskapitlet i B-bogen om matematik-fsik set på parallelkoblinger af resistanser

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 0.0a dato den /7-0 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 Bekendtgørelsens bilag., Fersk sediment Endeligt forslag til bilag. i bekendtgørelsen

Læs mere

Egenskaber ved Krydsproduktet

Egenskaber ved Krydsproduktet Egenskaber ved Krydsproduktet Frank Nasser 23. december 2011 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Ordbog om effektma ling

Ordbog om effektma ling Ordbog om effektma ling Indhold Allokering... 2 Andre forskningsdesign med kontrolgruppe... 2 Andre forskningsdesign uden kontrolgruppe... 2 Campbell-samarbejdet... 3 Dokumentation... 3 Effektmåling...

Læs mere

Introduktion til differentialregning 1. Jens Siegstad og Annegrethe Bak

Introduktion til differentialregning 1. Jens Siegstad og Annegrethe Bak Introduktion til differentialregning 1 Jens Siegstad og Annegrete Bak 16. juli 2008 1 Indledning I denne note vil vi kort introduktion til differentilregning, idet vi skal bruge teorien i et emne, Matematisk

Læs mere

Eksempel på logistisk vækst med TI-Nspire CAS

Eksempel på logistisk vækst med TI-Nspire CAS Eksempel på logistisk vækst med TI-Nspire CAS Tabellen herunder viser udviklingen af USA's befolkning fra 1850-1910 hvor befolkningstallet er angivet i millioner: Vi har tidligere redegjort for at antallet

Læs mere

Kvadratrodsberegning ved hjælp af de fire regningsarter

Kvadratrodsberegning ved hjælp af de fire regningsarter Kvadratrodsberegning ved hjælp af de fire regningsarter Tidligt i historien opstod et behov for at beregne kvadratrødder med stor nøjagtighed. Kvadratrødder optræder i forbindelse med retvinklede trekanter,

Læs mere

Dimensionstolerancer. Definition af tolerance. Nominelt mål. Fordele ved anvendelse af tolerancer. Dimensionstolerancer

Dimensionstolerancer. Definition af tolerance. Nominelt mål. Fordele ved anvendelse af tolerancer. Dimensionstolerancer Dimensionstolerancer Definition af tolerance Standardisering Tolerancen på et tegningsmål angiver, at emner, der fremstilles efter tegningen, skal have et mål, der ligger inden for det af målet og tolerancen

Læs mere

Coulombs lov. Esben Pape Selsing, Martin Sparre og Kristoffer Stensbo-Smidt Niels Bohr Institutet F = 1 4πε 0

Coulombs lov. Esben Pape Selsing, Martin Sparre og Kristoffer Stensbo-Smidt Niels Bohr Institutet F = 1 4πε 0 Coulombs lov Esben Pape Selsing, Martin Sparre og Kristoffer Stensbo-Smidt Niels Bohr Institutet 14-05-2007 1 Indledning 1.1 Formål Formålet er, at eftervise Coulombs lov; F = 1 4πε 0 qq r 2 ˆr, hvor F

Læs mere

Økonometri: Lektion 2 Multipel Lineær Regression 1/27

Økonometri: Lektion 2 Multipel Lineær Regression 1/27 Økonometri: Lektion 2 Multipel Lineær Regression 1/27 Multipel Lineær Regression Sidst så vi på simpel lineær regression, hvor y er forklaret af én variabel. Der er intet, der forhindre os i at have mere

Læs mere

Klasse Situation Observation 3. klasse Før spillet. Der bliver spurgt ind til hvad børnene

Klasse Situation Observation 3. klasse Før spillet. Der bliver spurgt ind til hvad børnene Bilag 1 - Feltobservationer I dette bilag findes Feltobservationer, noteret under folkeskoleelevernes spilforløb. Disse feltobservationer er fremstillet i en skematisk opstilling, hvis første kolonne tydeliggør

Læs mere

Funktionsterminologi

Funktionsterminologi Funktionsterminologi Frank Nasser 12. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette

Læs mere

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand

Læs mere

Statistik viden eller tilfældighed

Statistik viden eller tilfældighed MATEMATIK i perspektiv Side 1 af 9 DNA-analyser 1 Sandsynligheden for at en uskyldig anklages Følgende histogram viser, hvordan fragmentlængden for et DNA-område varierer inden for befolkningen. Der indgår

Læs mere

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Statistik Lektion 1 Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Introduktion Kursusholder: Kasper K. Berthelsen Opbygning: Kurset består af 5 blokke En blok består af: To normale

Læs mere

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 23. marts 9 Arbejdsnotat Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til Udarbejdet af Knud Juel og Michael Davidsen Baseret på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne er der ud fra køns- og

Læs mere

Matematik - undervisningsplan Årsplan 2015 & 2016 Klassetrin: 9-10.

Matematik - undervisningsplan Årsplan 2015 & 2016 Klassetrin: 9-10. Form Undervisningen vil veksle mellem individuelt arbejde, gruppearbejde og tavleundervisning. Materialer Undervisningen tager udgangspunkt i følgende grundbøger og digitale lærings- og undervisningsplatforme.

Læs mere

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter Fag: Matematik Hold: 24 Lærer: TON Undervisningsmål Læringsmål 9 klasse 32-34 Introforløb: række tests, som viser eleverne faglighed og læringsstil. Faglige aktiviteter Emne Tema Materiale r IT-inddragelse

Læs mere

Kapitel 13 Reliabilitet og enighed

Kapitel 13 Reliabilitet og enighed Kapitel 13 Reliabilitet og enighed Peter Tibert Stoltze stat@peterstoltze.dk Elementær statistik F2011 Version 11. april 2011 1 / 23 Indledning En observation er sammensat af en sand værdi og en målefejl

Læs mere

Løsning af simple Ligninger

Løsning af simple Ligninger Løsning af simple Ligninger Frank Nasser 19. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk:

Læs mere

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus Rapport Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus 2003-08-19 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Matematik. Læseplan og formål:

Matematik. Læseplan og formål: Matematik Læseplan og formål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Flere ligninger med flere ukendte

Flere ligninger med flere ukendte Flere ligninger med flere ukendte Frank Villa 14. februar 2012 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her.

Læs mere

De rigtige reelle tal

De rigtige reelle tal De rigtige reelle tal Frank Villa 17. januar 2014 Dette dokument er en del af MatBog.dk 2008-2012. IT Teaching Tools. ISBN-13: 978-87-92775-00-9. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING

UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING Fra Pernille Pinds hjemmeside: www.pindogbjerre.dk Kapitel 1 af min bog "Gode grublere og sikre strategier" Bogen kan købes i min online-butik, i boghandlere og kan lånes

Læs mere

Mål Kompetencer Matematiske arbejdsmåder. Problembehandling. Ræsonnement

Mål Kompetencer Matematiske arbejdsmåder. Problembehandling. Ræsonnement Forslag til årsplan for 9. klasse, matematik Udarbejdet af Susanne Nielson og Pernille Peiter revideret august 2011 af pædagogisk konsulent Rikke Teglskov 33-38 Rumgeometri Kende og anvende forskellige

Læs mere

π er irrationel Frank Nasser 10. december 2011

π er irrationel Frank Nasser 10. december 2011 π er irrationel Frank Nasser 10. december 2011 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere