ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013"

Transkript

1 ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 Denne aftale beskriver de vilkår, som er gældende mellem os som sælger og dig som kunde. For at kunne blive kunde hos os må du acceptere disse vilkår. 1. HVEM KAN BLIVE KUNDE? For at kunne blive kunde hos os skal du opfylde følgende to betingelser: Du skal være myndig, hvilket bl.a. vil sige, at du skal være fyldt 18 år. Er du ikke det, må du overtale én af dine forældre (eller en værge) til at indgå aftalen for dig. Du skal have en dansk adresse. Så er det til gengæld ligegyldigt, hvorfra i verden du benytter telefonen (det kræver dog et særligt abonnement at benytte IP-telefonen fra udlandet). 2. AFTALEVILKÅR Du finder altid vores gældende abonnements- og samtalepriser samt øvrige priser og gebyrer på vores hjemmeside. Priserne kan ændre sig, f.eks. hvis vi bliver udsat for prisstigninger eller -reduktioner fra vores leverandørers side. Det kan tilsvarende blive nødvendigt at ændre abonnementsvilkårene, f.eks. hvis der sker ændringer i vores aktiviteter eller i den altid omskiftelige telebranche. Vi giver dig besked ved alle væsentlige ændringer i priser eller abonnementsvilkår, især hvis ændringerne er eller kunne være til ulempe for dig (f.eks. prisstigninger). Vi sender dig besked senest 30 dage før, ændringerne træder i kraft. For ændringer, som er til din fordel, kan varslet være kortere. 3. HVAD TILBYDER VI? Vi udbyder IP-fastnettelefoni, mobiltelefoni, mobilt bredbånd samt relaterede ydelser inden for telefoni såsom abonnementer, samtale, overflytning af telefonnumre fra andre selskaber samt omstillingsanlæg og andre avancerede telefoniprodukter. I disse vilkår vil vi herefter omtale alt dette under ét som vores produkter. Vi sælger desuden et begrænset sortiment af udstyr, som er nødvendigt for at kunne bruge vores produkter. Vi sælger dog ikke internettilslutninger til brug for IP-fastnettelefoni. Den må du derfor købe andetsteds. Vi hjælper dig gerne med tilmelding samt opsætning og i begrænset omfang - brug af udstyr. Vi har lavet diverse vejledninger, f.eks. i tilslutning af PC til trådløs router, men vi beder om din forståelse for, at vores service kun omfatter vores produkter, og at vi derfor ikke kan påtage os ansvaret for, om din PC kan komme på det trådløse net eller andre forhold, som ikke hænger direkte sammen med telefonien. Du er ikke bundet til at benytte telefonroutere eller andet udstyr, som er købt hos os, og vi udleverer gerne de data, som er nødvendige, for at du kan opsætte andet udstyr til vores telefoni. Du må dog være forberedt på, at vores viden om sådant udstyr kan være begrænset, ligesom vi kun i begrænset omfang yder support vedr. sådant udstyr. Du kan finde vejledninger og anden hjælp på vores hjemmeside, men du er også velkommen til at ringe eller e til os; telefonnumre, telefontider osv. fremgår af vores hjemmeside. Du får din egen evercallkonto på vores eller din antenneforenings hjemmeside. Du kan logge ind på din evercallkonto ved hjælp af dit brugernavn og din adgangskode og se lister

2 over dine opkald, ændre på dine telefonindstillinger, sætte penge ind på din forbrugskonto, købe udstyr, ændre dine personlige data osv. 4. VORES ANSVAR Det er vores ansvar, at vores produkter fungerer tilfredsstillende og med så få forstyrrelser som muligt, og vi vil gøre vores yderste til, at fejl rettes hurtigt og effektivt. Hvis du oplever fejl på vores produkter, må du derfor straks kontakte os pr. på eller telefonisk på Fejl og forstyrrelser kan skyldes vores system eller udstyr, du har købt af os, men kan også skyldes problemer hos vores trafikleverandører eller anden bagvedliggende teknologi. Vi kan ikke påtage os ansvaret for ulemper eller tab, som du måtte have som følge af manglende telefonforbindelse eller andre fejl. Det udstyr, du har købt hos os, er naturligvis omfattet af reglerne for produktansvar jævnfør lovgivningen. Vedr. IP-fastnet: Vores ydelse består primært af selve telefonien, hvortil kommer det udstyr (routere etc.), som du måtte have købt, lejet eller lånt hos os. Det omgives imidlertid af en masse andre ting (din telefon, bredbåndsforbindelse, computer, programmer osv.), som er uden for vores rækkevidde. Den slags udstyr opfører sig ikke altid som forventet, og vi kan ikke påtage os ansvaret for problemer, som måtte opstå i udstyr, som du ikke har købt hos, lige som vi heller ikke kan påtage ansvaret, hvis sådant udstyr er skyld i, at din telefoni ikke fungerer tilfredsstillende. Vedr. mobiltelefoni: Vi leverer et SIM-kort og selve telefontrafikken men er afhængige af vores trafikleverandørers sendemaster, dækningsområder og andre faktorer, vi ikke selv er herrer over. Vi kan derfor ikke påtage os ansvaret for, at du altid har den fornødne mobildækning, lige som vi ikke kan påtage os ansvaret for skader el. andre problemer, som kunne opstå i din mobiltelefon eller andet udstyr, som du benytter i sammenhæng med vores mobilabonnement. 5. DINE FORPLIGTELSER Du skal have en aktiv konto, så vi altid kan komme i kontakt med dig. Du skal derfor give os besked, hvis du skifter adresse, ligesom vi skal have besked ved adresseændringer, så vi altid har din korrekte adresse registreret. Vedr. IP-fastnettelefoni og opkald til 112: Opkald fra en IP-fastnettelefon kan ikke spores på samme måde som fra f.eks. en mobiltelefon. Hvis du en dag ringer 112, stilles du om til den alarmcentral, som er nærmest den adresse, din telefon er registreret på. Derfor er det vigtigt og dit ansvar - at der på din evercall-konto er anført den korrekte adresse. Hvis du medbringer din IP-fastnettelefon til andre steder, skal du ved et evt. 112-opkald gøre tydeligt opmærksom på, hvilken adresse du ringer fra, så du bliver stillet hen til den relevante alarmcentral. Vedr. IP-fastnettelefoni og internetforbindelse: Du er selv ansvarlig for at have en tilstrækkeligt god internetforbindelse til at kunne benytte den til IP-fastnettelefoni, hvilket vil sige, at det skal være en ADSL forbindelse (bredbåndsforbindelse) på mindst 256 kbit/sekund såvel ned som op. Forbindelsen skal desuden være stabil, så båndbredden ikke varierer ud over det normale, da det ellers kan forringe samtalekvaliteten. Hvis du down- eller uploader data, mens du taler i din IP-fastnettelefon, kan det gå ud over samtalekvaliteten, med mindre dit udstyr giver telefonen højeste prioritet, også selvom du har væsentligt større båndbredde end førnævnte. Det kan både være et spørgsmål om, hvilket udstyr du benytter og om, hvorvidt det er beregnet til at understøtte IP-fastnettelefoni. Dette er nærmere beskrevet på vores hjemmeside.

3 Vedr. lånt og lejet udstyr: Du er ansvarlig for lånt og lejet udstyr og er forpligtet til at behandle det ordentligt. Du må ikke udlåne, sælge eller pantsætte vores udstyr, ligesom du ikke må foretage nogen form for fysiske eller tekni ske indgreb i udstyret. Ved beskadigelse eller bortkomst af lånt eller lejet udstyr vil vi være nødsaget til at fakturere dig udstyrets nypris. 6. OM BRUGEN AF TELEFONIEN Vi forudsætter, at du benytter din telefoni til almindelig samtaletrafik og ikke til specialiserede aktiviteter som f.eks. call center. Sker det, vil vi kunne opsige dit abonnement. Se også afsnit 11 herom. Opkaldsrestriktioner: Der er ikke fra vores side nogen restriktioner for, hvilke danske numre du kan ringe til, men du har mulighed for inde på din evercallkonto at blokere for opkald til visse typer numre. Du kan også ringe til udlandet, men du skal være opmærksom på, at vi af sikkerhedshensyn blokerer for opkald til visse lande. Kontakt os, hvis der er lande, du ikke kan ringe til, så fjerner vi blokeringen. Du skal i øvrigt være opmærksom på følgende specielle forhold vedr. telefoni i udlandet: IP-fastnettelefoni i udlandet: IP-fastnettelefoni er ikke bundet til en bestemt geografisk lokation, og du kan frit medbringe din IP-fastnetrouter eller en PC med en softphone over hele verden og ringe ud via dit IP-fastnettelefonnummer. Du skal dog være opmærksom på, at du skal have et særligt abonnement for at kunne benytte din IP-telefon i udlandet. Ved brug af din IP-fastnettelefon i udlandet takseres du efter samme priser, som hvis du benyttede den fra Danmark. Mobiltelefoni i udlandet: Når du benytter din mobiltelefoni i udlandet, benytter du sendemaster m.v. fra lokale udbydere af mobiltelefoni. Priserne for brug i udlandet fremgår af vores hjemmeside, men du skal være opmærksom på, at der kan gå længere tid end normalt, før din forbrugskonto er opdateret. Du bør i øvrigt være opmærksom på, at brug af mobilen i udlandet kan være meget dyrt det gælder ikke mindst datatrafik. Vi anbefaler derfor, at du før afrejsen sætter dig ind i priserne for opkald m.v. på din destination. Det kan du gøre på vores hjemmeside, hvor du også kan finde gode råd om brug af mobiltelefoni i udlandet. 7. BETALING Telefonien betales forud. Betaling for samtaler sker via din forbrugskonto. Derfor skal der stå penge på din forbrugskonto, for at du kan ringe. Vi trækker betaling for taletid i takt med dit forbrug. Den første i hver måned trækker vi desuden betaling for eventuelle abonnementer, tillægsabonnementer og pakker for den pågældende måned. Købt udstyr skal betales separat ved bestilling, men vi trækker først betalingen, når vi sender udstyret til dig. Du kan betale med Dankort, e-dankort, Visa eller Mastercard. Betalingsgebyret kan du finde på vores hjemmeside. Ved hvert køb af taletid eller udstyr dannes en faktura, som kan udskrives efter behov, når du er logget ind på din evercallkonto. Vi gemmer dine fakturaer i mindst 3 år. Du får besked flere gange pr. i takt med, at saldoen på din forbrugskonto nærmer sig nul, så du kan nå at sætte penge ind på den. Hvis saldoen bliver negativ, er vi nødt til at sætte din telefon på pause, hvilket betyder, at du ikke kan foretage eller modtage opkald, men vi åbner den igen, så snart du har indsat penge, så saldoen er positiv. Selv om vi skulle have sat din telefon på pause, er der altid åbent for alarmopkald til 112. Hvis der ikke er penge på kontoen til at betale abonnement den første i en måned, sættes din telefon på pause. I resten af den måned kræver en genåbning af telefonen blot, at du sætter penge ind, så din saldo igen er positiv. Er der stadig ved næste månedsskifte ikke penge til at trække månedsabonnement, vil din telefon blive spærret, men du kan stadig

4 åbne den ved blot at sætte penge ind, så saldoen bliver positiv. I begge tilfælde kan du ringe til 112. Hvis der for tredje månedsskifte i træk ikke er penge til at trække abonnement, lukker vi din telefonforbindelse. Du er i så fald nødt til at kontakte os for at få den genåbnet, hvilket koster et genåbningsgebyr, som fremgår af vores hjemmeside. Du kan dog ikke være sikker på at kunne få dit telefonnummer igen. Hvis din IP-fastnettelefon er lukket, kan du hverken ringe til os eller til 112. Fra en tændt mobiltelefon er det altid muligt at ringe 112, også selv om saldoen er negativ. Hvis du har et mobilabonnement uden månedlig abonnementsbetaling, kan din saldo alligevel blive negativ, og så er ovenstående regler for pause, spærring og lukning også gældende. Negativ saldo kan forekomme, hvis du foretager et opkald med kun få kroner på din forbrugskonto. Når det kald afregnes, og der ikke har været penge nok til opkaldet, vil dit SIM-kort blive inaktivt, indtil der igen er sat penge ind. Hvis der tre måneder i træk ikke har været penge på din forbrugskonto, vil dit mobilnummer blive lukket, og du kan ikke længere være sikker på at få nummeret igen. Du skal være opmærksom på, at hvis der mangler penge på din forbrugskonto, så har det indvirkning på samtlige underliggende telefonnumre. Alle numre, som hører til den pågældende forbrugskonto, lukkes, også selv om årsagen alene er manglende abonnementsbetaling på et bestemt nummer. 8. SIKKERHED MOD OG HÆFTELSE VED MISBRUG Vi går meget op i sikkerhed! Derfor bliver der under oprettelsen automatisk genereret en adgangskode til dig. Adgangskoden fremgår af den kvittering, du modtager pr. straks efter tilmeldingen. Du skal bruge din adgangskode og dit brugernavn for at komme ind på din evercallkonto, hvor du selv kan ændre brugernavn og adgangskode, hvis du ønsker det.. Det er dit ansvar at sikre, at dit brugernavn og din adgangskode ikke bliver kendt af uvedkommende. Hvis du har glemt dit brugernavn eller din adgangskode, kan du på vores hjemmeside bede om at få en med dit brugernavn og et link, hvor du får mulighed for at ændre din adgangskode, men af sikkerhedshensyn kan du kun få sendt til den , som vi har registreret som din. Din adgangskode er krypteret i vores system, så vi ikke kan se den. Hvis du har glemt din adgangskode, er du derfor nødt til selv at lave en ny. Du hæfter selv for alle samtaler osv. på dit telefonnummer, også selv om nogen bruger din telefon, uden at du ved det eller mod din vilje. Hvis du har mistanke om, at noget sådant finder sted, bør du derfor omgående kontakte os, så vi kan spærre telefonnummeret. Inde på din evercallkonto har du mulighed for selv at spærre mobilnumre. Hvis andre har fået adgang til din adgangskode og derfor har kunnet fjerne penge fra din forbrugskonto (kan reelt kun ske ved opsigelse af dit telefonnummer og overførsel af din saldo), hæfter du selv for op til kr. eller kr. (afhænger af de nærmere omstændigheder). Hvis du selv har oplyst din adgangskode, risikerer du imidlertid at hæfte ubegrænset. Alt dette er nærmere beskrevet i Lov om betalingstjenester. Vi har pligt til at oplyse dig om risikoen for, at du selv, helt eller delvist, kommer til at hæfte for et sådant misbrug, men da vi altid kan se, hvilken bankkonto vi har overført penge til, bliver det ikke så svært at finde synderen! 9. SIKKERHED VEDR. DINE PERSONLIGE DATA For at kunne have dig som kunde er det nødvendigt for os at registrere personlige data som navn og adresse, men vi spørger kun om det absolut nødvendige og ikke om din alder, stilling eller andet, som egentlig ikke kommer os ved.

5 Alle dine data befinder sig på vores centrale computer, som er beskyttet efter alle kunstens regler mod både fysisk og it-mæssigt indbrud. De vil kun blive opbevaret på stationære harddiske og vil ikke, bortset fra vores egen sikkerhedsbackup, blive overført eller kopieret, hverken på papir eller elektronisk. Vi hemmeligholder naturligvis dine data og håndterer dem i overensstemmelse med persondataloven, men vi har en lovmæssig forpligtelse til at videregive visse abonnentdata til TDC s centrale nummerregistrering, hvor de dog ikke er offentligt tilgængelige. 10. OM NUMMEROPLYSNINGSTJENESTER Vi har som udgangspunkt pligt til at videregive dine data til alle relevante oplysningstjenester, som beder om dem. Du kan dog til enhver tid vælge at få udeladt nummer (ofte kaldt "hemmeligt nummer"). I så fald vil du ikke kunne findes hos nogen offentlig nummeroplysningstjeneste. Du har pligt til selv at gøre os opmærksom på, at du ønsker hemmeligt/udeladt nummer. Vi modtager ikke sådan information fra din tidligere udbyder. De data, som skal videregives, hvis du ikke vælger udeladt nummer, begrænser sig til dit telefonnummer, dit navn og dine adresseoplysninger, altså intet om, hvor du har ringet hen osv., og heller ikke din adresse. 11. DINE MULIGHEDER FOR AT OPSIGE DIT ABONNEMENT Du kan til enhver tid opsige dit abonnement. Det koster ikke noget, og dit opsigelsesvarsel er 10 sekunder. Det betyder, at vi lukker dit nummer med det samme (eller til den dato, du ellers ønsker). Hvis du ønsker at overflytte ( portere ) dit nummer til et andet teleselskab, skal du ikke opsige dit nummer hos os men i stedet bestille en portering hos det nye teleselskab, som derefter opsiger dit abonnement hos os. I nogle tilfælde returnerer vi dit ubrugte, forudbetalte abonnement, mens andre abonnementer kun kan opsiges til udgangen af en måned, så du ikke får penge tilbage, selv om du opsiger nummeret midt i en måned. Det afhænger dog af, hvilket abonnement eller tillægsprodukt, der er tale om. Dette er beskrevet herunder. Du kan sige op inde på din evercallkonto. Det er ikke muligt at sige op pr. telefon. Du skal i forbindelse med opsigelsen fortælle os, hvilken konto du ønsker et eventuelt tilgodehavende indsat på. Du kan også vælge at overføre nummeret til en anden abonnent. Ønsker du det, skal vi blot have skriftlig besked fra dig, men den anden abonnent skal naturligvis også skriftligt meddele, at han/hun gerne vil overtage nummeret. Hvis du opsiger dit abonnement uden hverken at overføre dit nummer til et andet selskab eller en anden abonnent, giver du afkald på nummeret, som nedlægges. Efter endt opgørelse af din forbrugskonto udbetaler vi dit tilgodehavende, hvis der efter opsigelsen/udporteringen ikke længere er knyttet numre til den pågældende forbrugskonto. Hvis der efter opsigelsen stadig er et eller flere telefonnumre tilknyttet forbrugskontoen, udbetaler vi ikke restsaldo men lader den stå på forbrugskontoen til brug for de resterende numre. Der gælder lidt forskellige regler mht. opgørelse jf. nedenstående. Opsigelse af et IP-fastnetnummer: Her får betalt abonnement tilbage for resten af opsigelsesmåneden, lige som du naturligvis får det øvrige indestående på din forbrugskonto tilbage. Vi tilbageholder ikke noget opsigelsesgebyr. Vi kan umiddelbart efter din opsigelse

6 opgøre din konto, så vi i løbet af få dage kan overføre dit evt. tilgodehavende til en af dig anvist bankkonto. Tillægsabonnementer til IP-fastnetnumre: Tillæg til IP-fastnetabonnementer (f.eks. gratis samtale til evercall-mobiler) kan kun opsiges til udgangen af en måned. Du får derfor ikke noget tilbage af tillægsabonnementet for resten af måneden, hvis du opsiger (eller udporterer) det nummer, som tillægsabonnementet er knyttet til. Opsigelse af et mobilnummer: Taletidsabonnementer (f.eks. en 5-timerspakke) og andre tillægsabonnementer (f.eks. en datapakke) til dit mobilabonnement kan kun opsiges til udgangen af en måned. Hvis du opsiger dit mobilnummer, får du derfor ikke penge tilbage for resten af opsigelsesmåneden for taletidspakker etc, som er knyttet til det opsagte mobilnummer. Det ændrer ikke ved, at du altid med omgående virkning kan opsige dit mobilnummer eller flytte det til et andet selskab, du får blot ikke penge tilbage for disse forudbetalte abonnementer for resten af opsigelsesmåneden. Da indberetninger fra udenlandske teleselskaber om brug af mobiler i udlandet kan være længe undervejs, kan vi dog først opgøre dit tilgodehavende 30 dage efter opsigelsen eller udporteringen af dit mobilnummer. I sjældne tilfælde kan indberetninger fra udlandet være endnu længere undervejs, hvorfor det kan blive aktuelt for os at eftersende dig en regning, selv om vi har gjort din slutsaldo op. Opsigelse af mobilt bredbånd: Disse kan kun opsiges til udgangen af en måned. Vi opgør din restsaldo på din forbrugskonto 30 dage efter opsigelsen. 12. VORES MULIGHEDER FOR AT OPSIGE DIT ABONNEMENT HOS OS I særlige tilfælde kan vi ophæve dit abonnement med omgående virkning. Det kan blive aktuelt, hvis du benytter vores produkter på en måde, som markant afviger fra, hvordan de normalt benyttes, f.eks. som call center, eller ved at videresælge vores produkter (med mindre der på forhånd er aftalt noget sådant). overtræder et eller flere punkter i abonnementsvilkårene og trods vores henstilling undlader at bringe forholdet i orden, f.eks. undlader at give os besked om en ændret adresse. handler uhæderligt eller på anden måde i modstrid med god opførsel, f.eks. uden gyldig grund forsøger at logge dig på en anden abonnents konto. bruger dit abonnement på en måde, som krænker os eller andre, indebærer en risiko for os eller andre abonnenter eller på anden måde ligger udenfor, hvad vi som telefoniudbyder kan stå inde for, f.eks. til drift af en sexlinje eller til spredning af telefonspam. I øvrigt har vi mulighed for at opsige dit abonnement med én måneds varsel. Dette vil i så fald ske pr. eller brev. Vi forbeholder os retten til at afvise en ny kunde, hvis vi har en mistanke om, at den påtænkte anvendelse af telefonien falder ind under ovennævnte punkter eller på anden måde strider imod, hvad vi kan stå inde for. 13. DINE FORPLIGTELSER VED ABONNEMENTETS OPHØR Ved abonnementets ophør er du forpligtet til inden 8 dage at returnere lånt og lejet udstyr efter vores nærmere instruktion herom. Eventuelle udgifter i forbindelse med returneringen af udstyret afholdes af dig. Udstyret skal returneres i samme stand, som du modtog det i. Hvis du ikke returnerer det lånte eller lejede udstyr rettidigt, er vi nødt til at fakturere dig nyværdien af udstyret.

7 14. FORTRYDELSESRET Der gælder særlige regler for køb over internettet, fordi du ikke på forhånd har mulighed for at undersøge det, du køber, og fordi vi, altså køber og sælger, ikke mødes personligt i forbindelse med købet. Bl.a. er du sikret en 14-dages fortrydelsesret, så du ikke lige med det samme hænger på noget. Fortrydelsesretten og hvordan du benytter den afhænger imidlertid af, hvad du har købt hos os: Fortrydelse vedr. IP-fastnetnumre: Du har 14 dages fortrydelsesret. Hvis du fortryder, får du hele dit forudbetalte abonnement tilbage, og vi tilbageholder ikke noget fortrydelsesgebyr. Hvis du fortryder, kan du opsige dit abonnement inde på din evercallkonto eller pr. eller brev. Du kan ikke fortryde pr. telefon. Efter udløbet af de 14 dages fortrydelsesret kan du ikke længere fortryde, men du kan altid opsige dit abonnement med 10 sekunders varsel. Du får i så fald resterende forudbetalt abonnement tilbage. Fortrydelse vedr. mobilnumre: Du har 14 dages fortrydelsesret. Da selve mobilabonnementet er gratis, får du dog ikke nogen penge tilbage. Evt. taletidspakker eller tillægsabonnementer kan ikke fortrydes men kun opsiges til udgangen af måneden. Det kan du læse mere om herunder. Du kan i øvrigt altid opsige et mobilabonnement med omgående virkning. Tillægsabonnementer/pakker: Disse pakker er vi nødt til at håndtere som tilpassede produkter, hvorfor vi ikke kan tilbyde fortrydelsesret på dem. Hvis du straks ved tilmeldingen tilkøber f.eks. en datapakke og efterfølgende fortryder, får du derfor ikke penge tilbage for tillægsabonnementet/pakken for resten af den måned, du fortryder i. Taletid: Hvad enten du fortryder inden for 14 dage eller senere opsiger dit abonnement, får du hele dit indestående på din forbrugskonto tilbage, og vi beholder ikke noget gebyr. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke kan få penge for forbrugt taletid tilbage, heller ikke hvis du fortryder. Udstyr: Her har du fuld fortrydelsesret i 14 dage, regnet fra din modtagelse af udstyret. Fortryder du købet, kan du enten lade være at modtage forsendelsen, dvs. lade postbuddet tage den med igen eller lade være med at hente den på posthuset eller sende udstyret tilbage til os. Det er fint, hvis du blot har afleveret den på posthuset senest 14 dage efter modtagelsen. Det gør ikke noget, at du har prøvet udstyret, når bare det er ubeskadiget. Udstyret skal tilbageleveres i original emballage. Ved returnering af udstyr får du alle dine penge tilbage. Du må dog selv betale portoen, når du sender noget udstyr tilbage til os. Vi fører pengene tilbage til en af dig angivet konto, så snart vi har modtaget udstyret og har haft lejlighed til at sikre os, at det er fejlfrit. Du behøver ikke at kontakte os i forvejen, hvis du sender os udstyr retur, fordi du fortryder dit køb men husk at skrive navn og adresse, så vi ved, at det er dig, der har sendt det. 15. REKLAMATIONSRET På købt udstyr har du to års reklamationsret. Det betyder i praksis, at der de første 6 måneder er fuld garanti på produktet, og at du de næste 1½ år er sikret, hvis du kan sandsynliggøre, at problemet skyldes en fabrikationsfejl og ikke en fejl, som først er opstået efter de første seks måneder, regnet fra modtagelsen af udstyret.

8 Får du problemer med noget udstyr, du har købt hos os, må du meget gerne kontakte os pr. telefon eller , så vi kan pejle os ind på problemet og finde den bedste måde at løse det på. Det er altid en god ide at kontakte os, så snart du konstaterer en fejl på udstyret eller telefonien som sådan, dels for at du hurtigst muligt kan få telefonien op at køre igen, dels for det tilfælde at reklamationsretten på købt udstyr er ved at udløbe. I alle tilfælde skal du henvende dig om fejlen senest to måneder efter, du har konstateret den og i alle tilfælde senest to år efter købet, da du ikke efter dette tidspunkt kan gøre reklamationsretten gældende. Der er (som også nævnt i afsnit 4) mange fejlmuligheder og kilder inden for IPfastnettelefoni. Du må derfor være indstillet på at medvirke aktivt ved sammen med os over telefonen at analysere og evt. udbedre fejl. Dette er ikke noget, som kræver særlige færdigheder, men det kan f.eks. være et spørgsmål om at tjekke ledningsforbindelser eller ændre indstillinger i dit IP-fastnetudstyr efter vores instruktioner. Hvis det bliver nødvendigt at reparere eller udskifte noget, refunderer vi portoen til at sende udstyret retur. Hvis vi som udbedring vælger at udskifte det udstyr, du har købt, med nyt udstyr, forlænger dette reklamationsretten, som derved gælder fra udskiftningstidspunktet. 16. HVIS VI BLIVER RIGTIGT UENIGE Vi hos evercall er selv forbrugere i vores fritid og prøver at opføre os derefter, også når vi arbejder for evercall. Hvis der alligevel skulle opstå problemer, vil vi gøre alt, hvad vi kan for at løse problemet. Du er altid velkommen til at ringe til os, så vi kan tale om det og finde den bedste løsning. Hvis vi ikke kan tale os til rette, kan du skrive til os pr. brev eller , hvorefter vi normalt også vil svare skriftligt eller i hvert fald skriftligt bekræfte, hvad vi måtte have aftalt pr. telefon. Det sikrer, at vi senere har helt styr på, hvem der mener hvad og hvorfor. Hvis du stadig ikke er tilfreds med vores svar, kan du klage til Teleankenævnet. På deres hjemmeside, finder du nærmere anvisninger, klageskema m.v. 17. VILKÅRENES GYLDIGHED Vi har skrevet disse abonnementsvilkår i de bedste intentioner og efter behørig granskning af relevante love og regler. Skulle det alligevel vise sig, at dele af vores vilkår pga. ændringer i lovgivning, fejl fra vores side eller andet strider mod gældende love eller regler, træder de berørte dele af vilkårene naturligvis ud af kraft. De øvrige dele af abonnementsvilkårene vil i så fald bevare deres gyldighed. Vi forbeholder os retten til at overdrage vores kundeforhold, helt eller delvist, til tredjemand. Det vil i så fald blot betyde, at dit kundeforhold fortsætter i henhold til disse vilkår.

ABONNEMENTSVILKÅR for erhvervskunder gældende fra 15. marts 2013

ABONNEMENTSVILKÅR for erhvervskunder gældende fra 15. marts 2013 ABONNEMENTSVILKÅR for erhvervskunder gældende fra 15. marts 2013 Nærværende skrift beskriver de vilkår, som er gældende mellem os som sælger og dig som erhvervskunde. 1. HVEM KAN BLIVE KUNDE? Disse vilkår

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes.

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Handelsbetingelser for Nethandel med SuperSail ApS. Priser Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for. Der tages forbehold

Læs mere

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til:

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til: 1. Sådan fungerer det Du betaler kun for taletid, SMS, WAP, MMS og GPRS. Du betaler forud for dit forbrug og kender derfor dine omkostninger. Hver gang du tanker op, tillægges det indbetalte beløb din

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål.

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Regler for Swipp Gældende fra 8. august 2013 Reglerne for Swipp er særlige regler, som supplerer Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante regler for betalingsinstrumenter

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste - Erhverv Januar 2014 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELEs leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd - Erhverv Januar 2014 1/6 Indholdsfortegnelse 1. Aftalevilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Betingelser til Netbutik

Betingelser til Netbutik SensorCLIP APS Furvej 3, DK- 7900 Nykøbing Mors info@sensorclip.dk +45 71 99 6797 Kontonr. er 7380 1171163 Betingelser til Netbutik FRAGT Alle ordrer over 500 kr sendes fragtfrit. Fragtpriserne er gældende

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32 Priser Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst* 0,80 Opkald til udlandet/modtaget i udlandet Gældende udlandspriser, se www.telenor.dk Servicenumre pr. minut**

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Regler for Swipp - privat

Regler for Swipp - privat Side 1 Reglerne for Swipp angivet nedenfor er særlige regler for privatpersoners brug af Swipp, som supplerer Sådan handler Jyske Bank - generelle forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

TDC s købsvilkår for privatkunder

TDC s købsvilkår for privatkunder TDC s købsvilkår for privatkunder Marts 2013 TDC s købsvilkår for privatkunder Marts 2013 1. Priser Alle vores priser er i danske kroner inkl. 25% moms. Levering er gratis og du betaler ikke kreditkortgebyr.

Læs mere

ACN Digital Telefonservice. Generelt

ACN Digital Telefonservice. Generelt ACN Digital Telefonservice Generelt 1. Hvad skal jeg bruge, for at drage fordel af ACN Digital Telefonservice? Kunder skal have en bredbånds internetforbindelse med en uploadhastighed på mindst 128 Kbps

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker 2014 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid og Mobil Fri Tale... 2 4. Fri sms+mms...

Læs mere

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38.

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38. Betingelser På www.organo.dk kan du bestille varer fra Organo Skandinavien. Efter bestilling vil du automatisk modtage en ordrebekræftelse på e- mail, som også indeholder information om fortrydelses-,

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Generelle vilkår for Klubliv Mobil

Generelle vilkår for Klubliv Mobil Generelle vilkår for Klubliv Mobil Gældende fra 1. juni 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Klubliv Mobil. Her er detaljerne om din brug af Klubliv Mobils tjenester. 1. Generelt Disse vilkår

Læs mere

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil Vilkår OiSTER Fri taletid til mobil Marts 2015 Version 1.13 1. Aftalen... 2 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 2 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 2 1.3 Indhold i Startpakke OiSTER Fri taletid... 2

Læs mere

Standard Betingelser Betingelser for Moderne Fastnet Snak løs hos Onfone... 2

Standard Betingelser Betingelser for Moderne Fastnet Snak løs hos Onfone... 2 Standard Betingelser Betingelser for Moderne Fastnet Snak løs hos Onfone... 2 Betingelser for Moderne Fastnet Fastpris hos Onfone... 7 Betingelser for Moderne Fastnet Udland hos Onfone... 12 Betingelser

Læs mere

Samtlige Uni-tel mobiler. Binding 1 år Binding 2 år Binding 3 år

Samtlige Uni-tel mobiler. Binding 1 år Binding 2 år Binding 3 år Bilag13 BINDINGS KONTRAKT Stamdata Firmanavn: CVR nr: Ean nr: Gade/vej: Husnummer: Etage Enhed (TH/TV/MF) Postnummer: By: IP-telefoni: Samtlige Uni-tel mobiler Mobil bindingsperiode JA NEJ 1 ÅR 2 ÅR 3

Læs mere

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data Valg af rabataftale: Sæt kryds: Aftaleperiode Rabat på abonnement

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

NAL-MedieNet (Næsby Antennelaug) 1 Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, nal@nal-medienet.dk

NAL-MedieNet (Næsby Antennelaug) 1 Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, nal@nal-medienet.dk NAL-MedieNet (Næsby Antennelaug) 1 Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, nal@nal-medienet.dk Aftalevilkår. Nærværende aftalevilkår er gældende for medlemmets tilslutning til Internet

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Brugeregler for Swipp Privat

Brugeregler for Swipp Privat Brugeregler for Swipp Privat BankNordik Húsagøta 3 Postboks 3048 110 Tórshavn Email: kundi@banknordik.fo Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

Brugerregler for Swipp privatkunder

Brugerregler for Swipp privatkunder Læs om Gældende pr. 13. juni 2014 Brugerregler for Swipp privatkunder Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. BANK_00071

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen.

Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen. Priser Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen. Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst*

Læs mere

Telefoni: Internet: gratis Cirque talk 120: 120 min fri tale kr. 79,- Cirque Surf n talk 180: 180 min fri tale, 1GB/fri sms/mms kr.

Telefoni: Internet: gratis Cirque talk 120: 120 min fri tale kr. 79,- Cirque Surf n talk 180: 180 min fri tale, 1GB/fri sms/mms kr. Telefoni: Cirque Telefoni Cirque Telefoni er et abonnement, der samler din fastnet- og mobiltelefoni ét sted. Familien ringer gratis via fastnet til andre fastnettelefoner i boligforeningen og for kun

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB. Abonnement pr. md. 69 kr. 99 kr. 139 kr. 239 kr. 339 kr.

Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB. Abonnement pr. md. 69 kr. 99 kr. 139 kr. 239 kr. 339 kr. Priser Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB Forventet oplevet download 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit hastighed Forventet oplevet upload 5-43 Mbit 5-43 Mbit 5-43 Mbit 5-43

Læs mere

Leveringstiden er normalt 2 8 hverdage. Du modtager en e mail, når din ordre afsendes fra os.

Leveringstiden er normalt 2 8 hverdage. Du modtager en e mail, når din ordre afsendes fra os. Handelsbetingelser Opdateret den 31. marts 2015. Forlaget 4. til venstre modtager betaling med VISA Dankort, VISA, VISA Electron og American Express. Betaling vil først blive trukket på din konto, når

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Her finder du information om registrering, reklamation, fortrydelse, ejerforhold, betaling, levering m.m.

Her finder du information om registrering, reklamation, fortrydelse, ejerforhold, betaling, levering m.m. Købssvilkår Her finder du information om registrering, reklamation, fortrydelse, ejerforhold, betaling, levering m.m. Har du spørgsmål til vores købsvilkår, er du naturligvis velkommen til at kontakte

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår, som er gældende fra 1. september 2015 for din Stofa Telefoni aftale. Aftalevilkårene er sammen med de gældende

Læs mere

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID.

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID. Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag til fredag kl. 08.00 20.00, lørdag og søndag fra kl. 11.00 17.00 eller sende os på kundeservice@swipp.dk. FAQ TILMELDING OG BRUG AF SWIPP Hvordan

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Marts 2011 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

Abonnementsbetingelser - Call me Talepakker

Abonnementsbetingelser - Call me Talepakker Abonnementsbetingelser - Call me Talepakker Taletid fra Call me - Betingelser version 4.0. Gældende fra den 15 november 2012 Gode råd til dig fra os Spær din mobil hurtigst muligt, hvis den bliver stjålet,

Læs mere

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18.

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. Swipp brugere Ofte Stillede Spørgsmål Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. 1. Tilmelding og brug af Swipp 1.1.

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Januar 2012 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Skagen Antennelaug. TV-valgfrihed. TV A la carte / Mindre TV-pakker

Skagen Antennelaug. TV-valgfrihed. TV A la carte / Mindre TV-pakker Skagen Antennelaug TV-valgfrihed TV A la carte / Mindre TV-pakker hurtigt internet Internet: Forbrugsafregnet internet: 5/5 Mb/s, pr. måned kr. 5 -> 30 10/10 Mb/s, pr. måned kr. 10 -> 35 15/15 Mb/s, pr.

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Oktober 2013 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat, Dansk Indkøb

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat, Dansk Indkøb Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat, Dansk Indkøb Udfyld, underskriv og send til fax på 8888 2611 eller mail på tele@d-i.dk Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat - Mobiltelefoni

Læs mere

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt.

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt. HANDELSBETINGELSER Handelsbetingelser for webshoppen: Victory Europe Ltd. ). Priser Der tages forbehold for afgiftsændringer, udsolgte varer o. lign. Dette omhandler de vilkår der følger på victory-europe.com.

Læs mere

Blomstertorvet HANDELSBETINGELSER. Nedenstående betingelser er gældende for køb online hos Blomstertorvet I/S

Blomstertorvet HANDELSBETINGELSER. Nedenstående betingelser er gældende for køb online hos Blomstertorvet I/S HANDELSBETINGELSER Nedenstående betingelser er gældende for køb online hos Blomstertorvet I/S Handelsbetingelserne er senest opdateret den 28. september 2015 Sådan handler man hos os 1. find den eller

Læs mere

telefonnummer, skal du bare indtaste dit nuværende fastnet telefonnummer og klikke på TEST for at fastslå din faktiske upload bredbåndshastighed.

telefonnummer, skal du bare indtaste dit nuværende fastnet telefonnummer og klikke på TEST for at fastslå din faktiske upload bredbåndshastighed. Spørgsmål & svar - ACN Digital Telefonservice Generelt 1. Hvad skal jeg bruge, for at drage fordel af ACN Digital Telefonservice? Du har brug for følgende, for at kunne nyde godt af fordelene ved denne

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du ved edankort-betalinger skal

Læs mere

PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement.

PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement. Velkommen til PLAY PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement. Se om du kan få PLAY under Vilkår på tdc.dk/musik

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

Handelsbetingelser_Telekørsel med betalingskort og evt. periodekort

Handelsbetingelser_Telekørsel med betalingskort og evt. periodekort Trafikselskabet FynBus CVR nr.: 29 97 99 44 EAN nr.: 5798002496055 11. november 2014 Handelsbetingelser_Telekørsel med betalingskort og evt. periodekort Handelsbetingelser Telekørsel administreres af trafikselskabet

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Kortspær Betingelser Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold Leveringsbetingelser Indhold Generelle oplysninger... 1 Priser og moms... 1 Betaling... 2 Levering... 2 Sådan handler du hos os... 3 Bestilling... 3 Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)... 3 Hvis

Læs mere

Regler for Mobilpenge (brugerregler)

Regler for Mobilpenge (brugerregler) Regler for Mobilpenge (brugerregler) BankNordik Amagerbrogade 25 2300 København S Telefon: +45 76 97 80 00 Email: kontakt@banknordik.dk Hjemmeside: banknordik.dk Fortrydelsesret gælder alene for privatkunder

Læs mere

Vilkår. OiSTER Go! Startpakker. Taletid til mobilen og Mobilt Bredbånd

Vilkår. OiSTER Go! Startpakker. Taletid til mobilen og Mobilt Bredbånd Vilkår OiSTER Go! Startpakker Taletid til mobilen og Mobilt Bredbånd juni 2014 Version 1 1. Aftalen... 2 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 2 1.2. Aftalens gyldighedsperiode og fornyelse... 2 2. Indhold

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Generelle vilkår for Bibob Gældende fra 28. august 2015

Generelle vilkår for Bibob Gældende fra 28. august 2015 Generelle vilkår for Bibob Gældende fra 28. august 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Bibob. Her er detaljerne om din brug af Bibobs tjenester. 1. Aftalens omfang Aftalen består af et sæt Generelle

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning www.kom-videre. nu.dk ejes og drives af Niels Feerup og Carsten G. Sørensen, CVR-nr.: XXXXXXXX(herefter "Kom-videre.nu.dk"), ARDRESSE,

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Fordord... 3 Sæt SIM-kortet i telefonen... 3 PIN koden... 3 Telefonsvarer...

Læs mere

Salg-, levering-, og abonnementsbetingelser

Salg-, levering-, og abonnementsbetingelser Salg-, levering-, og abonnementsbetingelser Nedenstående betingelser gælder alle salg gennem Autolog s webside, samt salg via forhandlere eller tredjepart. Betingelserne er gældende så længe, der ikke

Læs mere

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Grundabonnementer Fastnet Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr.

Læs mere

Handelsbetingelser_Flextur/Flexrute med Dankort og Visa Dankort

Handelsbetingelser_Flextur/Flexrute med Dankort og Visa Dankort Notat Trafikselskabet Sydtrafik CVR nr.: 29 94 28 97 EAN nr.: 5798002186802 07. januar 2015 Handelsbetingelser_Flextur/Flexrute med Dankort og Visa Dankort Handelsbetingelser Flextur/Flexrute administreres

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Fastnet Valg af rabataftale: Sæt kryds Aftaleperiode Forbrug pr. år Fastnet til fastnet Fastnet

Læs mere