Makroøkonomisk Ugefokus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Makroøkonomisk Ugefokus"

Transkript

1 Makroøkonomisk Ugefokus Uge 11 EU-topmøde og februar-tal fra USA Ugen der gik Flere positive USA-tal og rentemøder: Ugen har været lidt blandet, men grundlæggende har der været tale om en fortsat øget optimisme omkring vækstudsigterne i år, som har holdt hånden under finansmarkederne. Disse positive input kom først og fremmest fra USA, men til dels også fra Kina. USA bød således på et par positive rapporter, hvor der i første omgang var fokus på ISM s aktivitetsindeks for den store servicesektor, der i februar uventet steg til det højeste niveau i et år. Det vat især opmuntrende i betragtning af at husholdningerne er blevet ramt at skattestigninger og højere benzinpriser. Det kunne således se ud til at fremgangen på boligmarkedet og til dels en stabil beskæftigelsesfremgang er med til at bidrage positivt til en forsigtig fremgang i økonomien. Med hensyn til beskæftigelsen modtog vi da også et par positive rapporter fra denne front (inden dagens vigtige arbejdsmarkedsrapport kom efter Ugefokus deadline) i form af uventet stor stigning i ADP s private beskæftigelsesopgørelse for februar og uventet fald i nye ledige i sidste uge. Med hensyn til Kina var ugen præget af den nationale folkekongres som afslutter lederskiftet. I den forbindelse annoncerede den afgående premiereminister Wen Jibao i sin afskedstale et uændret vækstmål på 7,5% for i år, hvilket var højere end flere havde ventet. Det blev senere på ugen suppleret af et uventet stort handelsoverskud for februar. Der til kunne man lægge at Japan opreviderede sin vækstopgørelse for 4. kvartal, så der her var tale om en lille positiv vækst og ikke negativ som tidligere, hvilket fik flere til at spå om, at landet nu var på vej ud af recessionen. Ellers var det også en uge der stod i centralbankernes tegn, herunder var første del af ugen især præget af forventninger til fortsat stimulanstiltag herfra. Fed s vice-chef Yellen gav således sin opbakning til Bernankes seneste udmelding om at stimulansen vil fortsætte et godt stykke ind i opsvinget. Derudover modtog vi Fed s Beige Book, der i for sig blot gentog, at opsvinget var fortsat i beskedent til moderat tempo siden sidste rapport, men der blev fortsat meldt om begrænsede ansættelsesplaner blandt virksomhederne. Stimulansforventningerne blev dog dæmpet en anelse senere på ugen, da Bank of Japan, Bank of England og ECB ikke foretog sig noget, samtidigt med at ECB-chef Draghi fortsat var optimistisk om udsigterne til stabilisering af væksten senere i år. Kombineret med, at ECB ikke gentog at en stærk EUR udgør en risiko for vækst og inflation, betød det at stimulansforventningerne tog lidt af. Det på trods af, at Draghi nævnte, at muligheden for en rentenedsættelse var blevet diskuteret på rentemødet. Summen af begivenhederne var positiv for aktiemarkederne som løftede sig over ugen for at nå nye post-finanskrise rekordniveauer. obligationsrenterne steg og EUR blev styrket, mens JPY blev svækket. USA ledende indeks peger på vækstbedring % k/k (annualiseret) BNP Vægtet total ISM-indeks (industri og service) Aktiemarkederne i ny rekord efter finanskrise (indekseret 2008:1 =100) 7,5 5,0 2,5 0,0-2,5-5,0-7,5-10, Lehman Brothers kollaps Japan, Nikkei, 225 USA S&P 500 Europa, STOXX ,5 60,0 57,5 55,0 52,5 50,0 47,5 45,0 42,5 40,0 37,5 35, Source: Reuters EcoWin For full disclaimer and definitions, please refer to the end of this report.

2 Ugen der kommer USA Februar-tal påvirket af snestormen?: Med hensyn til offentliggørelse af de økonomiske nøgletal i næste uge i USA vil opmærksomheden især kredse om detailsalget for februar som kommer onsdag. Salget viste visse opbremsningstakter, da kernesalget (eks. biler, benzin og byggemateriale), som ligger til grund for input til nationalregnskabets opgørelse af privatforbruget, kun steg med 0,1% m/m i januar, hvilket i reale termer svarer til 0%, da forbrugerpriserne samtidigt steg med 0,1%. Således er der tegn på en opbremsning i begyndelsen af 2013, efter ganske pæn vækst i 4. kvartal. Meget kunne således tyde på at skatteforhøjelserne har haft en vis effekt, og det bliver interessant om den seneste bedring i forbrugertilliden, blandt andet baseret på fremgang på aktiemarkederne samt boligmarkedet, vil resultere i faktisk øget salg. ISM s servicebarometer er også trukket i vejret, og salget fra større forretningskæder er trukket op. Derudover forventes totalt nominelt detailsalg stimuleret af stigende benzinsalg. Tager man dog højde for netop de sandsynlige stigende forbrugerpriser i februar på omkring 0,5% m/m (kommer fredag), får vi dog nok nogenlunde fastholdt stagnationsbilledet af det reale detailsalg i februar. Man skal imidlertid være opmærksom på at detailsalgstallene vil være omgærdet af stor usikkerhed pga. af snestormen, som ramte det nordøstlige område af landet i to uger midt i måneden. Med hensyn til forbrugertilliden vil der derudover fredag være fokus på den foreløbige marts-opgørelse fra university of Michigan. Her ventes en stort set uændret tillid. På den ene side vil fortsat fremgang på boligmarkedet og til dels aktiemarkederne sandsynligvis bidrage positivt, men på den anden side vil nye forhøjet usikkerhed om de politiske budgetforhandlinger kunne begrænse optimismen. Udover forbrugssiden vil vi også se lidt på produktionssiden, hvorfra vi modtager februar-tal for industriproduktionen samt martsopgørelse over industritilliden i New York (Empireindekset). Industriproduktionen kommer fredag, og her ventes en stigning i februar på omkring 0,3% m/m oven på det lidt skuffende fald på 0,1% m/m i januar. Igen kan effekten af snestormen midt på måneden være lidt drilsk, og give en vis usikkerhed om estimatet. Man må dog formode, at eventuelle produktionsstop i et vist omfang er blevet indhentet sidst på måneden. Ser man imidlertid på ISM s produktionsindeks er det trukket opad de seneste måneder. Det er en vigtig grund til at vi venter en bedring i produktionen. Ser vi i den forbindelse på det regionale Empire-indeks for marts forventes det at vise en flad udvikling i marts. et har dog haltet efter den faktiske udvikling i produktionen på det sidste, og informationen herfra bliver derfor pt. tillagt mindre vægt. USA: Nominelt detailsalg op på benzinpriser % m/m % m/m ISM har peget op for industriproduktionen % m/m Euroområdet EU-topmøde og industriproduktion: Ugens hovedbegivenhed i euroområdet vil nok utvivlsomt blive EU-topmødet i det Europæiske Råd mellem medlemslandenes regeringschefer. Det løber af stablen torsdag og fredag. De vigtigste punkter på dagsordenen forventes at blive rådets generelle bedømmelse af implementeringen af medlemslandes reform-anbefalinger. I den forbindelse ventes lederne at godkende de nye budgetregler der træder i kraft senere i år. Disse skal give kommissionen større tilsynsmagt med hensyn til de nationale budgetter. Derudover ventes 8. marts

3 overvejelser om ECB s tilsynsrolle over for bankerne at blive diskuteret, og endelig ventes forslag om øgede omkostninger til private investorer ifm. bankproblemer fremsættes. Derudover vil emner som Italien og Cypern kunne indtage en del fokus på mødet. Blandt nøgletallene ser vi et enkelt vigtigt et af slagsen i form af industriproduktionen for januar som kommer onsdag. Vi venter en nogenlunde flad produktionsudvikling over måneden, hvilket mere afdæmpet end decembers lidt overraskende stigning på 0,7% m/m. Det var dog den første stigning i fire måneder, og det kunne ikke hindre at industrisektoren så ud til at trække 0,5%-point ud af BNPvæksten i 4. kvartal. Siden da er industribarometrene dog kommet sig lidt, men PMI er senest fladet ud på et kontraktivt niveau. Vi har allerede modtaget produktionstal fra Tyskland og Spanien for januar. De tyske tal skuffede ved at vise nulvækst over måneden, mens de spanske tal ikke var helt så negative som frygtet. Det tyder på at industrien ikke just kommer stærkt igen i 1. kvartal, hvilket også skal ses i relation til EUR-styrkelsen frem mod og henover årsskiftet, om end der ikke skal ventes et ligeså negativt bidrag som i 4. kvartal sidste år. Der kommer i øvrigt franske produktionstal mandag, som vil give et opdateret billede på den samlede europroduktionen. Her ventes imidlertid et nyt vækstfald. Endelig sælger Italien statspapirer på auktioner tirsdag og onsdag, hvilket er en ny lakmustest om markedernes tålmodighed er ved at rinde ud givet den usikre politiske usikre situation. I den forbindelse er det i øvrig meningen af Italiens nye parlament træder sammen for første gang efter valget fredag, hvilket nok også trækker opmærksomhed, idet de formelle forhandlinger om regeringsdannelse i den forbindelse forventes påbegyndt. Schweiz Status quo på rentemøde: På torsdag afholder Schweiz Nationalbank (SNB) sit første kvartårlige møde i 2013, og lad det være sagt med det samme vi venter ikke de store nyheder på mødet. Siden sidste rentemøde har vi modtaget BNP-tal for 4. kvartal, som overraskede en smule positivt med en stigning på 0,2%, hvormed økonomien friholdt sig fra negativ vækst, som man ellers har set i andre europæiske lande. Ikke desto mindre var der tale om et pænt fald i væksten, og fortsat faldende konjunkturbarometre ind i 2013 indikerer, at det ikke kan afvises, at vi her oplever negativ vækst. Det positive element i vækstregnskabet var den robuste indenlandske aktivitet, herunder en stigning i privatforbruget der ikke er set større siden For SNB var væksttallene måske nok en smule bedre end frygtet, idet banken havde ventet en "signifikant forværring" af væksten i fjerde kvartal. Ikke desto mindre er der ikke umiddelbart udsigt til en ændring i centralbankens nuværende pengepolitik, herunder kursloftet for CHF. Det blev understreget af SNB-chef Jordan der for nyligt understregede, at banken er langt fra en exit fra kursloft-strategien. I den forbindelse understregede han, at CHF fortsat er værdisat for stærkt og der ingen tegn er på inflation, hvilket da også er blevet indikeret af den seneste lavere end ventet udvikling her (pt. -0,4%). Han afviste desuden at banken fører valutakrig og at der ikke er fremsat kritik fra andre centralbanker. Et interessant element i SNB s rentemeddelelse kan være om banken øger bekymringen om realkreditaktivitet og det ophedede boligmarked, som i december gav anledning til at SNB så øgede risici for finansiel Stagnerende tysk IP viser vejen Schweiz vækstfald igen relativt beskedent BNP, % k/k understøttes fortsat af boligmarked IAZI, SWX Private House Index UBS's bobligboble indeks 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0 Source: Reuters EcoWin 8. marts

4 stabilitet. Således har indgrebene i juli-2012 (øget udbetaling og afdrag ifm. realkreditlån) ikke virket specielt dæmpende. Tværtimod er risikoen for en boligboble (iflg. UBS) taget til. Dog vil hensyn til dette i pengepolitikken indebærer tilsidesættelse af SNB s inflationsmålsætning, og det ventes fortsat at skulle adresseres ved andre økonomiske politikker. Siden december har regeringen på SNB s opfordring i februar da også øget kravet til øget kapitalbuffer blandt bankerne til at dække risikoen på realkreditlån, et krav der dog først skal være opfyldt til september. Rentemøde i Norges Bank uden dramatik: Der ventes ikke de store nyheder på rentemødet på torsdag i Norges Bank. BNP-tallene for 4. kvartal viste en kvartalsvækst (for fastlandet) på 0,4% ned fra 0,8% i 3. kvartal. Det var lidt mindre end vi havde ventet og noget under Norges Banks eget forecast. Derudover har vi modtaget lidt blandede signaler fra arbejdsmarkedet, hvor der dog senest blev set en uventet stigning i arbejdsløshedsraten, og PMI-barometeret for fremstillingsindustrien faldt i februar højst uventet tilbage til et kontraktivt niveau, der ikke er set lavere siden juni På den anden side er NOK blevet svækket den seneste måned efter væksttallene. Alt i alt venter vi ingen renteaktion på rentemødet, men måske centralbanken vælger at sænke stien over den forventede renteudvikling. Vi fastholder, at en eventuel renteforhøjelse tidligst kan komme på tale til september, om end risikoen aktuelt er for at banken holder fast i renten på 1,50% i længere tid. Danmark Lysglimt i nattens mørke: Efter de stærke industriproduktionstal herhjemme, som viste en vækst på hele 7,2% m/m i januar, er der grobund for at forvente, at også eksporten vil have begyndt året med et positivt afsæt. Mandagens tal for udenrigshandelen vil således bidrage til billedet af, at den markante nedgang i den økonomiske aktivitet som vi oplevede i den sidste del af 2012 er bremset op. Baseret på industriens omsætning på eksportmarkederne i januar er der grundlag for at forvente en ret så pæn stigning i eksporten, som kan være steget med helt op til 6% i årets første måned, jf. figur. Det vil være en markant vending i forhold til faldet i december sidste år, hvor eksporten faldt med 3,8% m/m. Netop eksporten var et af de helt svage led i BNPopgørelsen for 4. kvartal, der viste en samlet økonomisk tilbagegang på 0,9% q/q. I kombination med de stærke tal for industriproduktionen, tegner de 'hårde' nøgletal således et billede af at dansk økonomi kan undgå at blive ramt af decideret recession, defineret som to kvartaler i træk med økonomisk tilbagegang. Vi er dog stadig tilbageholdende med at drage endegyldige konklusioner, og vil afvente tal for de næste måneder. En bekymring er, at de store stigninger vi ser i januar kan skyldes engangsforhold, som var tydelige i industriproduktionstallene, hvor det især var produktionen i den meget volatile underkomponent for vindmøller, motorer og pumper, der bidrog til den markante vækst. Dermed er der en risiko for, at produktionen og eksporten kan falde tilbage igen, hvilket bl.a. er blevet indikeret af de mere ledende konjunkturbarometre, der endnu ikke viser tegn på en varig bedring. Hertil kommer også, at industriens omsætning på hjemmemarkedet tegnede et mere dystert billede af den indenlandske efterspørgsel. Vi venter dog at importen også vil være Norge: Vækst og barometer har skuffet Netttal % k/k 8. marts

5 steget svagt, men det vil primært være trukket af det store importindhold i vores eksport, og ikke som udtryk for hverken stærkere privatforbrug eller stigende investeringer. Samlet vil vores samhandel med udlandet dog medvirke til at reversere en del af det store fald vi så i overskuddet på handelsbalancen i december, med en ventet stigning fra DKK 3,5 mia. til ca. DKK 6 mia. i januar. Overskuddet på betalingsbalancen ventes dog ikke at være steget i januar, trods et øget løft fra varebalancen. Det skyldes imidlertid primært sæsonbetingede store løbende overførsler til udlandet samt en svækkelse af tjenestebalancen i årets første måned. Men selv med et ventet uændret overskud på DKK 5,0 mia. er der stadig ikke belæg for eventuelle bekymringer om balancesituationen i dansk økonomi. Ud over udsigten til flotte eksporttal, venter vi også at få yderligere godt nyt fra inflationsfronten (mandag), som overraskede med et massivt fald i januar. Ganske vist venter vi at forbrugerpriserne vil være steget med hele 1,2% over måneden i februar, men en meget stor del af den stigning stammer fra den sæsonbetonede regulering af huslejepriserne, samt en stigning i tøjpriserne som følge af afslutningen på udsalget. Ganske vist er energipriserne også steget hen over måneden, men der er dog stadig en positiv basiseffekt fra især benzinpriserne, hvormed disse stigninger ikke umiddelbart trækker op i årsinflationen. Så vi venter et lille nøk nedad fra 1,3% til 1,2% i februar. Det vil være det laveste niveau for inflationen siden december 2009, og hvis vi undgår nye større stigninger i energipriserne, er der endda udsigt til at inflationen, kan have pilen yderligere nedad i den kommende tid. Det vil være godt nyt for husholdningerne, da vi befinder os i en periode med meget begrænsede lønstigninger, og som vil bidrage til at holde hånden under købekraften. Vi er dog stadig tilbageholdende med at forvente at det kan føre til et opsving i privatforbruget, hvor forsigtighed og opsparing står i højsædet, men der er i hvert fald for indeværende basis for, at vi kan se en mere positiv udvikling i reallønnen i 2013, i forhold til den meget negative udvikling gennem de seneste år. Endelig så byder tirsdagen på udviklingen i bilsalget i februar, som ventes at vise større tilbageholdenhed i lysten til at erhverve sig en ny bil. Onsdag får vi den månedlige boligudbudsstatistik for februar, hvor vi meget gerne skulle se en bekræftelse af billedet af større stabilitet på boligmarkedet, med stabile liggetider og et fortsat fald i udbuddet af boliger til salg - specielt på lejlighedsmarkedet. Emerging Markets Vigtige Kina-tal i weekenden: Efter at have modtaget en del økonomiske indikatorer i løbet af januar og februar, der har været påvirkede af den sene timing af det kinesiske nytår, modtager vi i løbet af weekenden endelig de kombinerede januar/februar-tal for industriproduktion, detailsalg og faste investeringer. Overordnet forventer vi, at det afdæmpede opsving har momentum til at fortsætte lidt endnu om end det fortsat er statslige aktiviteter der holder hånden under opsvinget. Det HSBC-baserede PMI-indeks for fremstillingssektoren viste et fald til gennemsnitlige 51,4 i januar-februar fra 51,5 i december og ligeledes faldt det officielle indeks til gennemsnitlige 50,3 i januar-februar fra 50,6 i december. PMI-opgørelserne bekræfter en nogenlunde uændret vækst i industriproduktionen, hvilket også stemmer overens med konsensusforventningen om en uændret vækst på 10,3% y-o-y. Dermed ser det ikke ud til, at de stær- 8. marts

6 kere end ventede eksporttal i januar-februar perioden er blevet afspejlet nævneværdigt i industriproduktionen, hvilket bidrager til den øgede skepsis omkring netop eksporttallene Der er tegn på at kapital igen strømmer ind i Kina, hvilket kan komme til udtryk i overdrevne eksporttal og underdrevne importtal. De stærkere eksporttal kan dog pege på en vis opside til tallene for industriproduktionen. Væksten i de faste investeringer ventes ligeledes at holde sig nogenlunde uændret med en vis opside pga. tegn på øgede infrastrukturinvesteringer i januar anført af Jernbaneministeriet. Udover de statskontrollerede dele af økonomien er det dog stadig begrænset med investeringslysten. Især fremstillingssektoren lider under overkapacitet og har derfor ikke optrappet investeringerne i takt med, at økonomien er vendt rundt. Bidragende til dette er uden tvivl de fortsat usikre eksportudsigter. Væksten i detailsalget ventes også at holde sig nogenlunde uændret på 15,2% y/y. Salget kan dog være dæmpet af den seneste regeringskampagne mod korruption samt et generelt opbrud mod statsapparatets tendens til dyre middage og lignende. I modsat retning trækker de lokale myndigheders seneste forhøjelse af minimumslønnen for Forbrugerprisinflationen i februar ventes at tage et tydeligt spring op til 3,0% y/y fra 2,0% y/y i januar. Tallene i januar og februar er stærkt påvirkede af timingen af det kinesiske nytår. Ifølge opdateringer fra Handelsministeriet steg fødevarepriserne kraftigt før og under det Kinesiske Nytår, hvorefter priserne faldt tilbage. Stigende boligpriser og en forhøjelse af brændstofprisen i februar vil bidrage yderligere til et løft i den samlede forbrugerprisinflation. Vi ser en tendens til stigende inflation i løbet af I perioden marts modtager vi tal for udlånsaktiviteten i februar i form af nye yuan banklån samt den vigtige opgørelse over den samlede samfundsmæssige udlånsaktivitet (total social financing, TSF). Efter en noget kraftigere end ventet stigning i januar ventes TSF at aftage til 1500 mia. yuan fra 2540 mia. i januar. Regeringens nylige nedjustering af målet for M2-pengemængdevæksten i 2013 til 13% - det laveste siden 2002 indikerer, at myndighederne ikke er komfortable med den kraftige udlånsvækst i 2012, der primært blev drevet af den såkaldte skyggebanksektor. Det er særligt udlånsaktiviteten uden for det formelle banksystem, der i den sammenhæng skal holdes øje med, da det er her myndighederne på det seneste har udtrykt bekymringer. TSF voksede i 2012 med næsten 23% sammenlignet med udlånsvækst på 9% i banksystemet. Væksten uden for det formelle banksystem var over 40%. Fra resten af verden er det småt med interessante nyheder på makrofronten. Fra emerging Europa modtager vi BNP-tal for tjekkiet (mandag), hvor vi forventer en yderligere forværring af væksten i tråd med tidligere offentliggjorte svage tal for store dele af Europa. I Rusland er arbejdsmarkedet stærkt og inflationen peger pilen op, hvilket indebærer at vi i denne omgang ikke forventer en renteforhøjelse når den russiske centralbank mødes (fredag). 8. marts

7 Økonomisk kalender D ato T id Land Indikato r P erio de Survey SH B F o rrige Kina New Yuan Loans Feb 700.0B B Kina Aggregate Financing Feb B B :50 Japan M achine Orders (M om /YoY) Jan -1.7%/-0.3% %/-3.4% :00 Tyskland Exports SA (M om ) Jan % :45 Frankrig Industrial Production (M om /YoY) Jan %/-2.1% :00 Danmark Trade Bal. X Ship sa (Kroner) Jan 6.0B 6.0B 3.5B :00 Danmark Current Account (Kroner) Jan 5.0B 5.0B 5.1B :00 Danmark CPI - EU Harmonized (M om /YoY) Feb 1.0%/1.0% 0.9%/0.9% -0.5%/1.0% :00 Danmark CPI (M om /YoY) Feb 1.2%/1.2% 1.2%/1.2% -0.4%/1.3% :00 Norge CPI (M om /YoY) Feb %/1.3% :00 Norge CPI Underlying (M om /YoY) Feb 0.8%/1.3% %/1.2% /2013 Japan Parliament hearing for BOJ Governor nominee Kuroda :50 Japan BOJ M inutes for February M eeting :01 UK RICS House Price Balance Feb % :00 Japan Consumer Confidence Feb :00 Tyskland Consumer Price Index (M om /YoY) Feb F 0.6%/1.5% %/1.5% :30 Sverige CPI - Headline Rate (M om /YoY) Feb %/-0.3% -0.8%/0.0% :30 Sverige SW CPI - CPIF (M om /YoY) Feb %/1.0% :30 UK Industrial Production (M om /YoY) Jan 0.3%/-0.9% %/-1.7% :00 Italien Sells 7.75bn EUR 12M -bills :30 USA NFIB Small Business Optimism Feb :00 USA M onthly Budget Statement Feb -$220.00B :00 EM U Euro-Zone Ind. Prod. (M om /YoY) Jan 0.2%/-1.7% 0.0%/ 0.7%/-2.4% :00 Italien Sells 3Y bonds :00 USA M BA M ortgage Applications 08. mar % :30 USA Import Price Index (M om /YoY) Feb 0.5% %/-1.3% :30 USA Advance Retail Sales (M om ) Feb 0.5% 0.4% 0.1% :30 USA Retail Sales "Control Group" (M om ) Feb -0.1% 0% 0.1% Kina Central Bank Governor Zhou Xiaochuan to hold briefing :30 Japan Industrial Production (M om /YoY) Jan F %/-5.1% :30 Schweiz SNB 3-M onth Libor Target Rate 14. mar 0.00% 0.00% 0.00% :30 Sverige Unemployment Rate SA Feb % :00 Norge Norwegian Deposit Rates 14. mar 1.50% 1.50% 1.50% :30 USA Producer Price Index (M om /YoY) Feb 0.6%/1.7% %/1.4% :30 USA PPI Ex Food & Energy (M om /YoY) Feb 0.1%/1.7% %/1.8% :30 USA Initial Jobless Claims 10. mar K :45 USA Bloomberg Consumer Comfort 10. mar EM U EU Leaders Hold Summit in Brussels :00 EM U Euro-Zone CPI (M om /YoY) Feb %/1.8% :00 EM U Euro-Zone CPI - Core (YoY) Feb 1.4% % :30 USA Empire M anufacturing M ar :30 USA Consumer Price Index (M om /YoY) Feb 0.4%/1.8% %/1.6% :30 USA CPI Ex Food & Energy (M om /YoY) Feb 0.2%/2.0% %/1.9% :15 USA Industrial Production (M om ) Feb 0.3% % :55 USA U. of M ichigan Confidence M ar P Udvalgte finansielle skøn fra Handelsbanken Capital Markets Officielle renter 10-årig statsrenter Valuta A ktuelt +3 mdr. +6 mdr. A ktuelt +3 mdr. +6 mdr. A ktuelt +3 mdr. +6 mdr. USA 0,125 0,125 0,125 2,01 2,25 1,90 EUR/USD 1,311 1,38 1,23 Euroland 0,75 0,75 0,50 1,51 1,95 1,50 USD/JPY 95,8 96,0 93,0 Storbritannien 0,50 0,50 0,50 2,02 1,75 2,20 EUR/GBP 0,872 0,860 0,820 Schweiz 0,00 0,00 0,00 EUR/CHF 1,237 1,25 1,22 Danmark 0,30 0,50 0,25 1,68 1,95 1,55 EUR/DKK 7,457 7,46 7,46 Sverige 1,00 1,00 1,00 1,97 2,15 1,90 EUR/SEK 8,330 8,30 8,30 Norge 1,50 1,50 1,50 2,14 2,20 2,20 EUR/NOK 7,447 7,25 7,20 Analytikere: Jes Roerholt Asmussen, , Rasmus Gudum-Sessingø, , Thomas Haugaard, , Ansvarsfraskrivelse: Kilderne anvendt i dette materiale anses for pålidelige, men Handelsbanken påtager sig ikke ansvar for, at oplysningerne er nøjagtige og fuldkomne. Analyserne i dette materiale skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, valutaer og/eller finansielle kontrakter. Alle vurderinger og estimater gælder pr. den anførte dato og kan ændres uden forudgående varsel. Handelsbanken påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Enhver form for offentliggørelse eller gengengivelse af Handelsbanken materiale må kun finde sted mod forudgående aftale.

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 33 Hårde data fra USA samt minusvækst i euroområdet Ugen der gik Vækstmoderation og stimulansforventninger: Selvom der har været tale om en vis stilhed på makrofronten over

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 5. september 2014 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 37 Mere stille uge levner plads til geopolitisk fokus Ugen der gik ECB satte dagsordenen med rentesænkning og opkøb I Europa var ugens vigtigste

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 3 Travl nøgletalsuge i USA og Kina-BNP Ugen der gik ECB sendte renter og EUR i vejret: I indeværende uge fortsatte den positive stemning på finansmarkederne, hvilket især trak

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 16. oktober 2015 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 43 ECB vil afholde sig fra nye tiltag Ugen der gik Efter fald først på ugen har de fleste aktiemarkeder rettet sig igen og ligger nogenlunde

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 4 PMI fra euroområde og Bank of Japan Ugen der gik Finansmarkederne fastholdt optimisme: Det har været en uge med lidt blandede temaer, hvor man grundlæggende kunne konstatere,

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 2 Stille uge med en smule fokus på ECB-møde Ugen der gik Markant positiv start på året: Der er nok ingen tvivl om at ugens højdepunkt var budgetforhandlingerne i USA, der stort

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 13. marts 2015 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 12 Så holder Feds tålmodighed nok ikke længere Ugen der gik De amerikanske aktiemarkeder er faldet lidt i denne uge i takt med, at den forventede

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Lidt mere stille uge i udsigt Ugefokus udkommer ikke i næste uge pga. helligdagslukket pga. Kristi himmelfartsdag Ugen der gik ECB med lavere renter Fed lidt blødere: Der

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 41 Spanien/Grækenland op på finansministermøder? Ugen der gik Alle venter på Spanien og Grækenland: Ugen har været temmelig stille både hvad angår udviklingen på finansmarkederne

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 37 Tillidsindeks i USA & Ecofin-møder i euroområdet Ugen der gik Markedsvolatilitet præget af usikkerhed om nye tiltag: Ugen startede voldsomt ud med en blodrød start på aktiemarkederne,

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 36 Syrien, ECB og USA-tal løber med opmærksomheden Ugen der gik Geopolitisk uro i højsædet denne uge: Der har været tale om en uge med voksende uro på finansmarkederne, hvor

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 11. december 2015 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 51 Første Fed-renteforhøjelse i ni år Ugen der gik Råvareprisfaldene fortsatte i den forgangne uge Den forgangne uge har været præget af markante

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 7. august 2015 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 33 Euroområdets vækst lidt ned i gear Ugen der gik Renter og USD understøttes af FOMC-medlem Ugen har været præget af en rimelig stabil udvikling

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 17. april 2015 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 17 Situationen i Grækenland spidser til Ugen der gik De amerikanske aktiemarkeder har handlet sidelæns gennem ugen i takt med skuffende amerikanske

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 48 Euro-fokus på inflation og ledighed Ugen der gik En rimelig stabil uge: Ser man på udviklingen på finansmarkederne over ugen var der tale om en rimelig stabil uge uden de

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge Græsk valghårdknude og euroområde i recession Ugefokus udkommer ikke i næste uge Ugen der gik Grækenland sænker stemningen: Ugen har været præget af den nedtrykte stemning som

Læs mere

Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet

Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet Der vil i dag være fokus på antallet af jobåbninger i USA, som er en af Yellens favorit-indikatorer for arbejdsmarkedet. Men ellers byder dagen ikke

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte:

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: F I N A N S U G E N 7. februar 2014, uge 6 Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,9% 1.794

Læs mere

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Russisk økonomi viser tegn på stagnation med de seneste nøgletal, der peger på fortsat svag vækst og en relativ høj inflation. Med den svage udgang på 01 og indledning

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 24 Stille uge med lidt fokus på amerikanske forbrugere Ugen der gik USA-nøgletal og ECB skuffer: I denne uge var der tale om en generel tilbagegang på aktiemarkederne, som dermed

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 34 En lidt stille uge med fokus på globale PMI-indeks Ugen der gik Ganske pæne nøgletal sender aktier og renter op: Indeværende uge var ikke en af de helt store, hvad angår

Læs mere

Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst

Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst Dagens højdepunkt bliver naturligvis jobrapporten, hvor vi venter en jobvækst på 230 T. I modsætning til konsensus venter vi også et nyt fald i ledigheden.

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 24 Stresstest af europæiske banker i fokus Ugen der gik Økonomisk bekymring indtog hovedfokus: Indeværende uge var fra start af præget af sidste uges svage økonomiske nøgletal

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makro-program vil fokusere på konjunkturindikatoren, Ifo, fra Tyskland. Ellers ser vi frem mod en ret pakket nøgletalskalender. Tirsdag tager

Læs mere

USA: Påskens nøgletal og begivenheder

USA: Påskens nøgletal og begivenheder USA: Påskens nøgletal og begivenheder Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/10 Kort oversigt Detailsalget og industriproduktionen leverede ganske stærk vækst i både

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 14 ECB næppe mindre dueagtig igen Makroøkonomisk Ugefokus udkommer ikke i næste uge pga. Påsken Ugen der gik Blandet uge præget af en dueagtig Bernanke: I denne uge er det svært

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 21. november 2014 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 48 Lav inflation og faldende barometre i euroområdet Ugen der gik Den forgangne uge har budt på en lidt blandet udvikling på finansmarkederne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

CHF - klar til en rutchetur?

CHF - klar til en rutchetur? CHF - klar til en rutchetur? Anbefaling tre imod en : KØB EUR, USD & GBP imod CHF December er et godt udgangspunkt for EURCHF Tendenser der vil understøtte en CHF-svækkelse Hvorfor er CHF steget den seneste

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 13 Kina-banker, et par USA-tal og Ecofin-møde i København Ugen der gik Euroområdets økonomi med fortsatte udfordringer: Finansmarkederne vendte i denne uge rundt oven på de

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Opsvinget vokser sig stærkere Udsigterne er gode for amerikansk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler

Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler Der er udsigt til bedre humør hos de amerikanske forbrugere. Men vi venter, at BNP fra 3. kvt. bliver nedrevideret. Strømmen af ECB-taler fortsatte

Læs mere

Dagens makronyt Lidt mere høgeagtig Fed trods uro

Dagens makronyt Lidt mere høgeagtig Fed trods uro Dagens makronyt Lidt mere høgeagtig Fed trods uro Vi venter, at Fed trods den finansielle uro vil være lidt mere høgeagtig og fjerne løfte om at fastholde renten i en betydelig periode Inflationen i både

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Vendingen er intakt, men ikke overbevisende

Vendingen er intakt, men ikke overbevisende Vendingen er intakt, men ikke overbevisende Vi giver her en kort oversigt over den seneste måneds udvikling i de vigtigste nøgletal for dansk økonomi. De danske nøgletal giver fortsat et indtryk af, at

Læs mere

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N 17. oktober 2014, uge 42 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4%

Læs mere

MARKET DRIVERS VALUTA

MARKET DRIVERS VALUTA Dagens kommentar I går sendte vi en ny købsanbefaling på USD/JPY på gaden. Vi ser bl.a. potentiale for udvidelse af rentespændet imellem de 2-årige statsrenter i USA og Japan i takt med at stabiliseringen

Læs mere

Velkommen hjem fra ferie: Tool-kit

Velkommen hjem fra ferie: Tool-kit Velkommen hjem fra ferie: Tool-kit Vi har samlet de vigtigste nøgletal fra de tre seneste uger i et hurtigt overblik til de af vores kunder, der er vendt tilbage fra en forhåbentlig god ferie. Situationen

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte:

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: 9. september 2016, uge 36 F I N A N S U G E N Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,5% 2.181 Nikkei +

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 39 Spanien indtager måske hovedfokus Ugen der gik Stilleperiode gav anledning til blandet udvikling: Oven på de forrige tre ugers intensive begivenheder med hensyn til offentliggørelser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Forår i renterne efter Ukraine og amerikansk vintervejr?

Forår i renterne efter Ukraine og amerikansk vintervejr? Forår i renterne efter Ukraine og amerikansk vintervejr? Uroen i Ukraine har fornyet turbulensen i Emerging Markets ligesom det hårde vintervejr i USA gør det svært at vurdere styrken i amerikansk økonomi.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 23 ECB vil ikke gribe ind (endnu) Ugen der gik Den sidste bastion vakler: Overordnet har det været en uge præget af panikagtig stemning, hvor bekymringerne omkring gældskrisen

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 22. januar 2016, uge 3 F I N A N S U G E N Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-2,7% 1.869 Nikkei -1,6% 16.959

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Tysk økonomi og finanskrise

Tysk økonomi og finanskrise Tysk økonomi og finanskrise Konklusion Vækstforventningerne nedjusteres voldsomt Tysk økonomi står foran hård opbremsning. Virksomhedernes forventninger falder til et 15 års minimum. Tysk eksport er årsagen

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

F I N A N S U G E N Er markedet blevet for pessimistisk? Redaktion Økonomisk sekretariat

F I N A N S U G E N Er markedet blevet for pessimistisk? Redaktion Økonomisk sekretariat 10. oktober 2014, uge 41 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-0,9%

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 8. august 2014, uge 32

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 8. august 2014, uge 32 8. august 2014, uge 32 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,1% 1.910

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Gennem de sidste måneder er vækstskøn for flere lande blevet nedjusteret. De nyeste forventninger til den økonomiske vækst tegner et mere pessimistisk

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 35 Bernanke med vigtig Jackson Hole -tale Ugen der gik Finansmarkederne kunne ikke opretholde optimismen: Den seneste optimisme på finansmarkederne har især været båret frem

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 24. april 2015, uge 17 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 +

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 46 Negativ BNP-vækst fra euroområdet og Japan Ugen der gik Præsidentvalg og øgede nervøsitet om Europa: Det har været en lidt speciel uge især præget af det amerikanske præsidentvalg

Læs mere

Divergens driver dagsordenen

Divergens driver dagsordenen Divergens driver dagsordenen Renterne har rejst sig lidt fra de rekordlave niveauer i sensommeren. Mest i USA og til dels i England, hvor bedre nøgletal har bekræftet, at der vil finde en normalisering

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Dagens nationalregnskab viser som ventet en svag positiv vækst i 1. kvartal 2013 på 0,2 pct. Bortset fra lagrene er det underliggende svært

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Tredje kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Har inflationen bundet? Signalerne fra amerikansk økonomi har rettet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 4. juni 2015, uge 23 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 Endnu et rentehop Tre forhold førte til et hop i obligationsrenterne

Læs mere