Projektbeskrivelse RULL-mini i D. I. I. Perlen MOTORIK-ZONEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse RULL-mini i D. I. I. Perlen MOTORIK-ZONEN"

Transkript

1 Projektbeskrivelse RULL-mini i D. I. I. Perlen MOTORIK-ZONEN

2 Rumlig beskrivelse af motorik-zonen Projekt motorik-zonen vil binde vuggestuen og børnehaven sammen i et fælles område, hvor både det kravlende vuggestuebarn og den skoleklare 6-årige får rammer og teknologi, der udfordrer og inviterer til leg. Projektet indeholder ændringer i fire af Perlens rum. Rummene supplerer og understøtter hinanden, så børnene kan genkende dem som motorik-zonen her er det tilladt at bruge kroppen! De fire rum har traditionelle funktioner som gang/entre, fællesrum og garderobe. Området er i dag indrettet voksen-praktisk med døre i voksen-størrelse og gulve uden glade farver. Man kan ikke se, at de er beregnet til leg. Flere af rummene har utidssvarende indretning og bruges, trods pladsmangel, ikke i institutionens hverdag. Helt praktisk har projektet fundet alle skjulte og uudnyttede arealer, og kastet dem i en fælles pulje med gang-arealer og entre. Perlen har i dag en tydelig opdeling imellem vuggestuen og børnehaven. Projektet vil skabe rumlige sammenhænge på tværs i et nyt fleksibelt fælles område. Rummene kædes sammen ved at traditionelle vægge udvides til at indeholde små huller, overgange, gemmesteder, klatrekasser, titte på hinanden vinduer. Børnene kan udforske, klatre og gemme sig i fællesskab, alene eller i mindre grupper. Så trods sparsom plads giver rummene og væg-legen mulighed for individualitet. Og en ny legende gulvflade, vil invitere børnene til at bevæge sig igennem dem på nye og overraskende måder. Referencefotos, eksempler børnehave i Tromsø RULL - mini Projektbeskrivelse D.I.I.Perlen 2

3 Projektbeskrivelse - fortsat Fire forskellige rumtyper i motorikzonen Kropslig og musisk udfoldelse går lige fra den stille, nære leg til den vilde leg med fart i kroppen og hele følelsesregistret. Vores projekt med motorik-zonen har derfor fire forskellige rumtyper, som børnene selv kan flekse imellem: 1. Gangen til de store bevægelser, fart, hoppelege, hvor børnene er meget synlige 2. Orangeriet/garderoben til de stille nære undersøgende lege 3. Det lille rum mulighed for at være på tomandshånd, lave finmotoriske ting med hænderne, 4. Det store rum/ multisalen mulighed for vilde og stille lege, mulighed for via IKT at skabe forskellige scenarier og stemninger, der appellerer til fantasien. RULL - mini Projektbeskrivelse D.I.I.Perlen 3

4 NORD Eksisterende forhold Projektområde Eksisterende, planudsnit 1:200 RULL - mini Projektbeskrivelse D.I.I.Perlen 4

5 Eksisterende forhold - billeder Orangeriet Det lille rum Gang- og ankomstområde Det store rum RULL - mini Projektbeskrivelse D.I.I.Perlen 5

6 Ny plan med motorik-zonen markeret play-zone PLAY-SPACE PLAY-DROBE PLAY-WAY PLAY-LAB MOTORIK-ZONEN planudsnit 1:100 RULL - mini Projektbeskrivelse D.I.I.Perlen 6

7 Den nye gangzone og ankomst areal play-way Gangen Fællesgangen som skolegård Hinkeruder, twister-spil og tal-lege i gulvet inviterer børnene til at udnytte den dejlige lange gang. Fladen inddeles i zoner, så børnene (og forældrene) forstår, at man ikke bare tramper igennem hinandens lege. Rummet skal både kunne fungere helt traditionelt som institutionens entre, og samtidig i sin udformning tillade at børnene kan udnytte rummet til bevægelseslege. I overgangen imellem gangen og Orangeriet/garderoben vil der være en multifleksibel væg, der indeholder små rum, låger og gardiner man kan klatre igennem og udforske bevægelser. IKT integreres i multivæggen sådan at man via touchscreens centralt kan til- og afmelde sit barn, se billeder fra ture, og få generelle informationer. Børnene kan også bruge skærmene til at finde lege, man kan lege på gulvet. Fx små videoer der viser, hvordan man hinker på en hinkerude eller leger twister på gulvet. Garderoben til storebørnsgruppen omindrettes, sådan at der skabes bedre kontakt til gruppens nye indgang. Der indsættes en ny rundgarderobe med en hemmelig hule i.

8 Det nye flexible og rumligt eksperimenterende multirum play-space Multirum IKT og fleksibilitet Det store rum vil give mulighed for at lave alt det omkring krop og bevægelse, man ikke har plads til i dag. Tre store drenges fægteleg eller 24 vuggestuebørns sangleg i fælles rundkreds. Rummet skal derfor indrettes maximalt fleksibelt, så der også er plads til aktiviteter, vi endnu ikke har tænkt på. Rummet ryddes for den eksisterende garderobe og skabe. I stedet opsættes en flytbar multifleksibel væg/kasse, der kan indeholde små rumlige passager. Samtidig kan kasserne flyttes, så de kan opdele rummet i mindre dele. Eller fungere som afspærring så vuggestuebørnene ikke kan kravle ud, men børnehavebørn og voksne kan kravle over og ind. Øverst bliver væggen/kasserne fyldt med skabe til opbevaring og til IKT- computerudstyret. IKT: Her vil de eksisterende bokse fra vuggestuerne fungere som skærme, sådan at man kan projicere jung-le/ cirkus/slot/disco/vand scenarier op på dem, og i kasser omkring finde rekvisitter, der kan understøtte legen. Lyde understøtter scenarierne på skærmene, så det bliver en helhedsoplevelse. Børnene skal selv kunne skifte scenarierne. Man vil også kunne have wii spil, der motiverer børnene til at røre sig. Gulvfladen ændres til et blødere gummigulv, der er mere behageligt at bevæge sig på.

9 Orangeri med ny vuggestue garderobe og natur-ø play-drope Orangeriet IKT og kontakt til naturen Garderoben flyttes ud i det eksisterende Orangeri der i dag er en slags udestue. Det stiller krav til at Orangeriet isoleres mere, og det er derfor nødvendigt at lave et nyt gulv og sætte en ny dør i. Taget er desværre råddent, men det er der allerede en aftale om at skifte. Når Orangeriet bliver opholdsrum, kan man inden døre være tæt på legepladsen og naturen. Derfor ønsker vi at konstruere en vejr og natur ø, der med skildpadder, planter og dyrelyde stimulerer børnene naturlige interesse i at lege med naturfænomener. Garderoben placeres på hver side af rummet, så vuggestuen får mere plads til at klæde de små i flyverdragter. Imellem Fællesgangen og Orangeriet opsættes en ny multifleksibel væg. Denne væg vil have huller og indgange der passer til forskellige størrelser af små og store mennesker. I væggen integreres den nye velkomst touch-screen til forældre med til- og afmelding, generelle beskeder og billeder fra dagen. Yderligere bruges den øverste del af væggen til opbevaring. Info touch Bænk Skildpaddebassin natur - ø

10 Det lille rum - ny entré til storbørnsgruppen og IKT-laboratorium play-lab Lille rum ro, mindre grupper og computere I dag er rummet ikke rigtig i brug, da det er et nedlagt badeværelse! Rummets placering er optimal, da det ligger imellem storebørnsstuen og garderoben. Det giver mulighed for at skabe en ny sammenhæng imellem storebørnsgruppen og resten af huset. Gruppen er i dag rumligt hægtet af, da man skal igennem pædagogernes fællesområde, for at nå ind til stuen. Overgangen til fællesområdet skal signalere, at det er en indgang til et børnerum. Døren kan have en blødere facon sådan at man både kan kravle eller hoppe ind i rummet. Designet i væggen bliver i samme linje som væggen til orangeriet og væggen i multirummet. Selve rummet skal være multifleksibelt, da der i dag er et stort behov for et rum, der kan rumme aktiviteter for mindre grupper. Her er storebørnsgruppens touch-screen til barnets bog. Og her arbejder man med fonetik og her sidder børnene med computere. RULL - mini Projektbeskrivelse D.I.I.Perlen 10

11 Estimeret budget for bygningsdelen incl. design- og projektleder honorar, eks IKT ORANGERI, 24 m2 Tag : Fraregnes, andet budget - Nyt isoleret gulv, 24 m2: Nedbrydning: Fjernelse af betonfliser og dørpartier + opstilling af byggeplads kr Jordarbejde: á 250 kr pr m kr Motorik ø med integreret plantekumme og skildpaddebassin: Planter: Automatisk plantevanding Galvaniseret vandtæt plantekumme Trækonsol/klatre-øen 5000 kr 5000 kr kr kr Terrændæk. 800 pr m kr Møbelhynder, specialmål 4000 kr Gulvarme: én kreds/ 20 m kr Skildpadde bassin/akvarium med holdbart plexilåg kr Ny gummi gulvbelægning á 800 pr m kr Vandteknik 4000 kr Vandtilslutning: 5 m rør + gennembrud til eksisterende rør kr Skildpadder (ca 10 stk) 2000 kr Tilslutning af strøm og etablering af kontakt i gulv kr I alt kr + moms Ny dobbelt yderdør kr Ny maling af vinduesparti + div kr Nye garderober (kun supplement til de gamle) 6000 kr I alt kr + moms RULL - mini Projektbeskrivelse D.I.I.Perlen 11

12 Estimeret budget for bygningsdelen - fortsat GANGEN + MULTIRUM, ( m2) 120 m2 LILLE RUM, 8,5 m2, konverteres fra baderum til opholdsrum Bortskaffelse af eksisterende gulv, nedbrydning af vægge mv kr Ophugning af badekar og bortskaffelse af gulv og fliser kr Gummigulv m. nedfalsede figurer pr m kr Oppudsning af vægge, lukning af huller kr Ny maling af vægge, bokse og vinduer incl. maling kr Maling af vægge og vindue kr Nyt garderobe element med hemmelig hule kr Nyt gummigulv m nedfalsede figurer á 1000 kr pr m kr Klatrekasser/flexible vægge: Nye skabsvæg til info- screens, 5 m2 (eksl. screens) kr Dobbelt væg mod orangeri, fastmonteret, 20 m kr Murarbejde, nye åbninger mod garderobe/gang kr Dobbeltvæg mod vuggestue, sving- og flytbar, 6,5 m kr Reparation af gulv under badekar, 4 m2 á 1000 kr 4000 kr Fritstående delbar/flytbar væg, 2 x 6,5 m kr Ny fleksibel væg ud mod gang incl. ny integreret skydedør, 10 m kr I alt kr + moms Nye kighuller/klatrelemmer/vinduer til vuggestue. 4 stks á 3000 kr pr stk kr Uforudsete udgifter tænkes dækkes af ejeren (boligforening), eller af instirutionenes eget renoverings budget I alt ca kr + moms Honorar for arkitekt/ samlet projektleder : 4 uger: 148 timer á 650 kr I alt kr + moms Samlet budget kr + moms RULL - mini Projektbeskrivelse D.I.I.Perlen 12

13 Foreslået tidsplan UGE Hvad INvolverede Projektafklaring Børnehave og arkitekt Tegning og beskrivelse Arkitekt Udbud Entreprenør og håndværker 23 Udvælgelse Børnehave og arkitekt Projektopstart Børnehave, entreprenør og arkitekt Byggeperiode Entreprenør og håndværker Arkitekt på tilsyn Børnehave lukket (sommerferie + evt kort periode som skovbørnehave) 33 Officiel indvielse Fx fest i børnehaven fredag d. 20. august... RULL - mini Projektbeskrivelse D.I.I.Perlen 13

14 Forslag udført af: TRANSFORM Aps Vesterbro Torv 1-3, Århus c Lars Bendrup GRASSAT Helgesvej Åbyhøj GRASSAT Anne Dorthe Vestergaard RULL - mini Projektbeskrivelse D.I.I.Perlen 14

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

NY DAGINSTITUTION I GRENÅ

NY DAGINSTITUTION I GRENÅ VUGGESTUE PERSONALE KØKKEN FÆLLES VUGGESTUE BØRNEHAVE KRABBE NY DAGINSTITUTION I GRENÅ NORD beplantningsbælte udeareal krabbe gruppe etape II udeareal vuggestue fællesareal, offentligt område højbed med

Læs mere

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på de samme udearealer

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum SKAb rum Med IdeNtItet SIde 18 børn lærer AF HINANdeN SIde 28 brug MUSIKKeN SoM redskab SIde 38 bakspejlet 14 ForSKNING og Ny VIdeN om dagtilbud, danmarks evalueringsinstitut Er tiden løbet fra samling?

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner.

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner. Vuggestuen Sydvesten - En del af dagtilbud Sofiendal isk profil og læreplaner. 2012 PÆDAGOGISK PROFIL VUGGESTUEN SYDVESTEN 2012 Organisering og normering Vuggestuen Sydvesten er en del af dagtilbud Sofiendal,

Læs mere

Generelle mål [LÆREPLAN] 2012-2013

Generelle mål [LÆREPLAN] 2012-2013 Bibelfortælling kan foregå på mange forskellige måder: som dissideret fortælling, som bordteater, der kan dramatiseres med børnenes hjælp, PowerPoint, små film eller billeder. Som regel får børnene et

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY

BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY Som mange andre landsbyer er Barrit i disse år udfordret af manglende tilflytning, stagnerende hussalg, lukning af butikker og faldende børnetal i skole og børnehave.

Læs mere

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år skab RUM TIL DIALOG Skab rum til dialog Indledning: Skab rum til dialog RULL RUm til Leg og Læring Hvad mener vi med dialog? Skab rum til dialog med tydelige aftaler og

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

Ludvig. en cykelkanin. Sådan blev KOLOFON 20 CYKELLEGE. sjov cykeltræning for alle børn

Ludvig. en cykelkanin. Sådan blev KOLOFON 20 CYKELLEGE. sjov cykeltræning for alle børn 20 Cykellege sjov cykeltræning for alle børn Inkl. eventyret: Sådan blev Ludvig en cykelkanin KOLOFON 20 CYKELLEGE Sjov cykeltræning for alle børn Udarbejdet af Dansk Cyklist Forbund med støtte fra TrygFonden

Læs mere

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. Metodehæfte. Ud på gulvet. Lege, der styrker børns sprog og sociale færdigheder

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. Metodehæfte. Ud på gulvet. Lege, der styrker børns sprog og sociale færdigheder Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp Metodehæfte Ud på gulvet Lege, der styrker børns sprog og sociale færdigheder Integrationsnet Kolofon En en del af Dansk dansk flygtningehjælp Flygtningehjælp

Læs mere

Spring pring Ud i inaturen

Spring pring Ud i inaturen Spring Ud i Naturen Spring Ud i Naturen Velkommen i det grønne... 3 Aktivitetskort...3 5. Risikofyldte lege udvikler børn... 11 Forslag til seks typer af vilde lege... 11 1. Spring Ud i Naturen... 4 Bevægelsesglæden

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

IDÉKATALOG. til næraktivitetsanlæg

IDÉKATALOG. til næraktivitetsanlæg IDÉKATALOG til næraktivitetsanlæg IDÉKATALOG til næraktivitetsanlæg IDÉKATALOG til næraktivitetsanlæg Bosch & Fjord Aps og Peter Holst Arkitektur & Landskab Dette idékatalog til næraktivitetsanlæg er

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere