AutoDome Modulbaseret kameraløsning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AutoDome Modulbaseret kameraløsning"

Transkript

1 AutoDome Modulbaseret kameraløsning VG4-serien da Installationsvejledning

2 AutoDome, Bilinx, Bosch, Bosch-logoet, DiBos, FastAddress og VIDOS er registrerede varemærker tilhørende Bosch Security Systems, inc. Følgende varemærker er registreret hos United States Patent and Trademark Office: Pentium er et registreret varemærke tilhørende Intel Corporation.NET, DirectX, Internet Explorer, Microsoft, Windows, Windows 2000 og Windows XP er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation På grund af dette materiales beskaffenhed henviser dette dokument til talrige hardware- og softwareprodukter ved deres varebetegnelse. I de fleste, om ikke alle tilfælde, gøres der krav på disse betegnelser som varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive virksomheder i USA. Det er ikke denne udgivers hensigt at anvende nogen af disse navne generisk. Læseren bør derfor undersøge alle varemærkerettigheder, som der gøres krav på, før anvendelse af nogle af disse navne, bortset fra ved henvisning til det beskrevne produkt.

3 Modulbaseret kameraløsning da iii Forord I denne vejledning beskrives, hvordan Modulbaseret kameraløsning i VG4-serien installeres og monteres. Vejledningen beskriver metoderne til montering af VG4-serien på væggen, i et hjørne, på en mast, på et tag eller rør eller i selve loftet. Vejledningen indeholder også oplysninger om kabel- og wirestandarder samt oplysninger om tilslutning af alarmer og relæer. Modtagere Denne vejledning er beregnet til kvalificerede installations- og serviceteknikere, der er bekendte med de gældende nationale og lokale elektriske normer. Dokumentkonventioner Konvention Fed Kursiv Understreget courier Betydning Angiver en del, element eller beslag. Angiver en henvisning til et andet afsnit, en anden figur eller tabel. Bruges til at lægge vægt på et punkt. Betegner det faktiske navn på et objekt, den nøjagtige kode, der skal skrives, eller en meddelelse, som returneres fra et system. Symboler Du kan støde på disse symboler i dokumentet. Forklarende tekst ledsager hvert symbol og giver yderligere oplysninger om den pågældende handling eller fremhæver sikkerhedsoplysninger. i BEMÆRK! Bemærkninger informerer om væsentlige, men ikke-kritiske oplysninger. Læs disse meddelelser omhyggeligt, da vejledning og instruktioner heri kan hjælpe dig med at undgå at begå fejl. FORSIGTIG! Forsigtighedsmeddelelser giver kritiske oplysninger, som hjælper dig med at reducere risikoen for at miste data eller beskadige systemet. Læg mærke til disse meddelelser.! ADVARSEL! Advarsler fremhæver oplysninger, som kan medføre skade på systemet eller resultere i personskade, hvis de overses. Tag advarsler alvorligt. FARE! Faremeddelelser betegner tilstedeværelsen af elektrisk udstyr, som kan give elektrisk stød eller elektrisk stød med dødelig udgang. Pas på, når du ser dette symbol, for at undgå alvorlig tilskadekomst eller død. Bosch Security Systems, Inc. Installationsvejledning F01U

4 iv da Modulbaseret kameraløsning Kundesupport og service Hvis denne enhed behøver service, skal du kontakte det nærmeste Bosch Security Systems-servicecenter for at få autorisation til at returnere og instruktioner om forsendelsen. Servicecentre USA Telefon: eller Fax: Teknisk support Telefon: Reservedele til videoovervågningskameraer Telefon: eller Fax: Canada Telefon: Fax: Europa, Mellemøsten og Det asiatiske Stillehavsområde Telefon: 44 (0) Fax: 44 (0) Yderligere oplysninger fås på adressen Relaterede publikationer Se den nyeste Databog fra Bosch Security Systems, Inc., hvis du vil se de opdaterede datablade. Kontakt den lokale Bosch- repræsentant for at få et eksemplar af Databogen. Du kan også besøge webstedet for Bosch Security Systems på adressen: for at se en aktuel liste over vores publikationer. F01U Installationsvejledning Bosch Security Systems, Inc.

5 Modulbaseret kameraløsning Indholdsfortegnelse da v Indholdsfortegnelse 1 Installation af pendelarm væg-, hjørne- og mast- (stolpe) monteringer Udpakning Tjekliste før installation Montering af strømforsyningsboksen Træk kabler og fastgør stik Fastgør pendelarmen til strømforsyningsboksen Opret forbindelser i strømforsyningsboksen Samling af pendlen i pakkassen Fastgør pendlen til armen, og stram den Installation af tag (rækværks-) eller rørmontering Udpakning Tjekliste før installation Montering af strømforsyningsboksen Træk kabler og fastgør stik Installation af VG4-A-9230 tagrækværkmonteringen Installation af VG4-A-9543 rørmonteringen Kabling af rørinterfacekortet Samling af pendlen i pakkassen Fastgør pendlen til røret, og stram den Opret forbindelser i strømforsyningsboksen Installation af loftsbeslaget Udpakning Tjekliste før installation Dimensioner Forbered fast loft til installation Forbered sænket loft til installation Kabling af interfaceboksen Fastgør kabinet til interfaceboks Fastgør kabinet til loftet Juster og installer kameramodul Fastgør kupplen Kabel- og wirestandarder Strømforsyning Vejledning til kabelafstand for pendel Video- og styringskabler Kabler kun til styring Bosch Security Systems, Inc. Installationsvejledning F01U

6 vi da Indholdsfortegnelse Modulbaseret kameraløsning 5 Alarmer og relæforbindelser Alarmindgange Konfiguration af overvågede alarmer (indgang 1 og 2) Konfiguration af ikke-overvågede alarmer (indgang 1 til 7) Alarmudgange Ordliste Stikordsregister F01U Installationsvejledning Bosch Security Systems, Inc.

7 Modulbaseret kameraløsning Installation af pendelarm væg-, hjørne- og mast- (stolpe) monteringer da 3 1 Installation af pendelarm væg-, hjørne- og mast- (stolpe) monteringer 1.1 Udpakning Udstyret skal pakkes ud og håndteres varsomt. Hvis en enhed ser ud til at være blevet beskadiget under forsendelsen, skal speditøren underrettes med det samme. Kontroller, at alle dele, som står opført på listen over dele er inkluderede. Hvis der mangler enheder, skal du underrette en salgsrepræsentant for Bosch Security Systems eller en repræsentant for Kundeservice. Se Kundesupport og service på side iv. Den originale indpakning er den sikreste beholder til transport af enheden og skal bruges, hvis enheden skal sendes tilbage til service. Gem den til evt. fremtidig brug Liste over dele Følgende tabel viser delene, som følger med pakkerne Pendelarm væg, hjørnemontering eller mastmontering. Monteringskit, ekstraudstyr Delnumre Pendelarm (kun) F01U Pendelkabinet (med COMMS- og CPU-moduler installeret) VG4-XXX Pendelarm med en af følgende strømforsyningsbokse Strømforsyningsboks uden transformator (24 VAC) VG4-A-PA0 Strømforsyningsboks med 120 VAC transformator eller med 230 VAC transformator VG4-A-PA1 VGA-A-PA2 Strømforsyningsboks uden transformator med fiberoptikmodul (24 VAC) VG4-A-PA0F Strømforsyningsboks med 120 VAC transformator og fiberoptikmodul eller med 230 VAC transformator og fiberoptikmodul VG4-A-PA1F VG4-A-PA2F Monteringsrand, strømforsyningsboks F01U Hjørnemonteringssæt Hjørnemonteringsplade LTC 9542/01 Mastmonteringskit (stolpe) Monteringsplade til mast LTC 9541/01 Bosch Security Systems, Inc. Installationsvejledning F01U

8 4 da Installation af pendelarm væg-, hjørne- og mast- (stolpe) monteringer Modulbaseret kameraløsning Følgende illustrationer viser delene (visse er ekstraudstyr) pendelarm væg, hjørne- eller mastmontering. Hjørneplade CORNER PLATE (OPTIONAL) (Ekstraudstyr) Mastplade MAST PLATE (OPTIONAL) (Ekstraudstyr) Monteringsrand TRIM SKIRT Strømforsyning POWER SUPPLY Pendelarm PENDANT ARM PENDANT HOUSING Pendelkabinet ENVIROMENTAL SHIELD (OPTIONAL) Miljøafskærmning (Ekstraudstyr) COMMS-modul COMMS MODULE CPU MODULE CPU-modul HEATER MODULE (OPTIONAL) Varmemodul (Ekstraudstyr) CAMERA MODULE Kameramodul DOME BUBBLE Kuppel Fig. 1.1 Pendelarmdele Beskrivelse Kapitel 1 beskriver, hvordan AutoDome pendelarm installeres på en væg, i et hjørne eller i en mast (stolpe). Alternative installationsprocedurer er ikke beskrevet. Se kapitel 2 angående tag- (rækværk) eller rørmontering eller kapitel 3 angående loftsmontering. F01U Installationsvejledning Bosch Security Systems, Inc.

9 Modulbaseret kameraløsning Installation af pendelarm væg-, hjørne- og mast- (stolpe) monteringer da Nødvendigt værktøj 5 mm unbrakonøgle (medfølger) Lille kærvskruetrækker - 2,5 mm Nr. 2 stjerneskruetrækker Topnøgle og 9/162 muffe Båndværktøj (Bosch P/N TC9311PM3T) - ved mastmontering (stolpe) 1.2 Tjekliste før installation 1. Fastsæt placeringen og afstanden for strømforsyningsboksen baseret på spænding og strømforbrug. Se Kapitel 4: Kabel- og wirestandarder for oplysninger om kabling og afstande. 2. Brug kun UL-certificerede vandtætte aflastninger til installationsrør til strømforsyningsboksen for at sikre, at der ikke kan trænge vand ind i boksen. Du skal bruge vandtætte installationsrør og fittings for at overholde NEMA 4-standarderne.! ADVARSEL! Strøm og I/O-kabling skal trækkes separat inde i permanent jordede metalinstallationsrør. 3. Træk al hård kabling, inklusive: strøm, styring, video coax, alarmer I/O, relæ I/O og fiberoptikkabling. Se Kapitel 4: Kabel- og wirestandarder for video- og styringsprotokolmetoder.! ADVARSEL! Installer eksterne indbyrdes forbundne kabler i overensstemmelse med NEC, ANSI/NFPA70 (for US-anvendelse) og Canadian Electrical Code, Part I, CSA C22.1 (for CAN-anvendelse) og i overensstemmelse med lokale landenormer for alle andre lande. Forgreningskredsløbsbeskyttelse med en 20 A, 2-pols afbryder eller forgreningsklassificerede sikringer kræves som en del af installationen. En let tilgængelig 2-pols afbryderenhed med en kontaktseparation på mindst 3 mm skal indbygges. 4. Vælg den korrekte AutoDome-model (indendørs eller udendørs) til det miljø, den skal bruges i. 5. Vælg det korrekte monteringssæt, afhængigt af AutoDomes placering, enten vægmontering, hjørnemontering eller mastmontering (stolpe). FORSIGTIG! Vælg en fast monteringsplacering for at undgå, at AutoDome-kameraet vibrerer unødvendigt meget. Bosch Security Systems, Inc. Installationsvejledning F01U

10 6 da Installation af pendelarm væg-, hjørne- og mast- (stolpe) monteringer Modulbaseret kameraløsning 1.3 Montering af strømforsyningsboksen Før montering af strømforsyningsboksen skal du beslutte, om du vil kable boksen gennem hullerne i bunden eller på bagsiden af boksen. Hvis boksen skal kables gennem bagsiden, skal du flytte de to (2) blindpropper til hullerne i bunden før montering. i BEMÆRK! Brug 20-mm NPS-fittings til hullerne i bunden og på bagsiden af boksen. Brug 15-mm NPS-fittings til hullerne i siden. Fig. 1.2 Strømforsyning væg-, mast- (stolpe) og hjørnemonteringer 1. Brug vægmonteringsskabelonen fra emballagen til at finde de fire monteringshuller til strømforsyningsboksen. 2. Bor fire (4) huller til monteringsboltene. Ved udendørs installation skal der påføres en vejrbestandig forsegler rundt om hvert hul på monteringsoverfladen.! ADVARSEL! En skruediameter på 6,4 mm til 8 mm som kan modstå et træk på 120 kg anbefales. Monteringsmaterialet skal kunne modstå dette træk. For eksempel 19 mm minimum for krydsfiner. 3. Placer strømforsyningsboksen i den tilhørende monteringsrand. 4. Fastgør strømforsyningsboksen til monteringsoverfladen. Til installation på væg: Brug fire (4) rustbestandige stålskruer (medfølger ikke). Fortsæt derefter til trin 5 nedenfor. Til installation på mast eller stolpe: Du skal bruge et båndværktøj (sælges separat) til installation på mast eller stolpe. Følg instruktionerne til båndværktøjet for at montere mastpladen sikkert på stolpen. Kontakt din Bosch salgsrepræsentant for at bestille båndværktøjet P/N TC9311PM3T. Til Til installation på hjørne: Fastgør hjørnepladen til væghjørnet vha. fire (4) skruer (medfølger ikke). Fortsæt derefter til trin 5 nedenfor. 5. Fastgør strømforsyningsboksen til hjørnepladen eller mastpladen vha. de fire (4) 3/8 x 1-3/4" bolte og låsefjederskiver (medfølger). 6. Fastgør 20 mm NPS vandtætte rørfittings (medfølger ikke) til hullerne i bunden eller på bagsiden af strømforsyningsboksen, som du vil bruge til strøm-, video-, styringsdatakablerne. F01U Installationsvejledning Bosch Security Systems, Inc.

11 Modulbaseret kameraløsning Installation af pendelarm væg-, hjørne- og mast- (stolpe) monteringer da Træk kabler og fastgør stik Strømkabler skal trækkes til venstre (forside) side af strømforsyningsboksen gennem et separat installationsrør. Alle video-, styrings- og alarmkabler skal trækkes igennem et andet installationsrør til højre for boksen.! ADVARSEL! Installer eksterne indbyrdes forbundne kabler i overensstemmelse med NEC, ANSI/NFPA70 (for US-anvendelse) og Canadian Electrical Code, Part I, CSA C22.1 (for CAN-anvendelse) og i overensstemmelse med lokale landenormer for alle andre lande. Forgreningskredsløbsbeskyttelse med en 20 A, 2-pols afbryder eller forgreningsklassificerede sikringer kræves som en del af installationen. En let tilgængelig 2-pols afbryderenhed med en kontaktseparation på mindst 3 mm skal indbygges. J101 P101 FX101 LINE NC NEUT P VAC P105 J102 P107 HN HL N L (LED) J XF102 XF103 GND TXD RXD C+ C- GND TXD RXD C+ C- Fig. 1.3 Strømforsyningsboks til pendelarm 1. Træk alle video-, styrings- og alarmkabler gennem rørinstallationsfittingen på højre side af strømforsyningsboksen. Se Kapitel 4: Kabel- og wirestandarder for coax, UTP og fiberoptikspecifikationer og afstande. 2. Træk højspændings 115/230 VAC ledningerne gennem rørinstallationsfittingen på venstre side af boksen. Strømforsyningsboksen med en transformator leveres med en barriere som adskiller højspændingssiden til venstre fra lavspændingen 24 VAC til højre. 3. Skær og juster alle kabler, så de har tilstrækkelig længde til at nå deres stikterminaler i boksen, men ikke er så lange at de kan komme i klemme eller i vejen for lukningen af pendelarmen. Se Figur 1.5 på side 9 for stikplaceringerne. 4. Fastgør det medfølgende 3-benede strømstik til de indgående strømkabler. Se stik P101 i Tabel 1.1 på side 9 angående kabelforbindelser. 5. Fastgør det medfølgende 6-bens kontroldata I/O-stil til de indgående styringskabler. Se stik P106 i Tabel 1.1 på side 9 angående kabelforbindelser. Dette trin er ikke nødvendigt med fiberoptikmodeller, da styring foregår gennem fiberoptikablet. Bosch Security Systems, Inc. Installationsvejledning F01U

12 8 da Installation af pendelarm væg-, hjørne- og mast- (stolpe) monteringer Modulbaseret kameraløsning i BEMÆRK! Ved "daisy chaining" af en serie AutoDomes kræves der en terminerende modstand i den sidste dome i serien. Bosch strømforsyningsboksen har en 110 Ω terminerende modstand, placeret mellem biphase terminalerne C- og C+ (ben 1 og 2) til P106 styringsstik. Fjern modstanden fra alle undtagen den sidste AutoDome strømforsyningsboks. Det maksimale antal AutoDomes, som kan serieforbindes er fire (4). Hvis RS485-protokollen bruges til styring, skal den terminerende modstand flyttes fra Biphase C+ og C- (ben 1 og 2) terminalerne til RXD- og TXD+ terminalerne (ben 4 og 5) til P106 styringsstikket til den sidste AutoDome strømforsyningsboks. 6. Fastgør et BNC-stik til det indgående video coax-kabel. Ved brug af UTP til video eller installation af en Ethernet-model skal der fastgøres et RJ45-stik til det indgående UTP-kabel. Ved installation af en fiberoptikmodel skal der fastgøres et ST-fiberstik til optikfiberkablet. Se Kapitel 4: Kabel- og wirestandarder ang. de forskellige metoder til transmission af video- og styringsprotokoller samt kabelspecifikationer. 7. Hvis du forbinder alarmindgange og -udgange, skal du fastgøre de medfølgende 4- og 6-bens alarmstik med ledekabler til de korrekte indgånde alarmkabler. ALARMUDGANG 1 ALARMUDGANG 2 ALARMUDGANG 3 ALARM JORD ALARMINDGANG 3 ALARMINDGANG 4 ALARMINDGANG 5 ALARMINDGANG 6 ALARMINDGANG 7 ALARM JORD HVID BRUN ORANGE GRØN HVIDE BRUN ORANGE GRØN GUL BLÅ * Lavspændings-TTL (3,3 V) kan også bruges. 4-BENET ALARMUD- GANGSSTIK 6-BENET ALARMIND- GANGSSTIK N.O. COM N.C. A1 A2 GND 7-BENET RELÆSTIK 1- N.O. 2- COM 3- N.C. 4- JORDING 5- ANALOG ALARM 1 6- ANALOG ALARM 2 7- JORD Fig. 1.4 Alarm- og relæstik 8. Hvis du forbinder overvågede alarmer og relæer, skal du fastgøre det medfølgende 7-bens relæstik til de korrekte indgående kabler. Se Figur 1.4 ovenfor ang. kabelforbindelser. Se Kapitel 5: Alarmer og relæforbindelser for yderligere detaljer om kabling af alarmer og relæer. F01U Installationsvejledning Bosch Security Systems, Inc.

13 Modulbaseret kameraløsning Installation af pendelarm væg-, hjørne- og mast- (stolpe) monteringer da Stik til strømforsyningsboks Følgende figur er en detaljeret illustration af strømforsyningsboksen til pendelarmen, og omfatter sikringsspecifikationer. (JORDSKRUE) TRANSFORMATOR (115/230VAC MODELLER) J101 (SIKRING G) P FX101 LINE NC NEUT POWER IN (FROM (FRA ARM ARMNET) HARNESS) VIDEO STYRING IN/OUT P106 TIL DOME STYRING TIL DOME P105 J102 P107 HN HL N L (LED) J XF102 XF103 (SIKRING) (SIKRING) IN/OUT IN/OUT 1/2" NPS-FITTING (15 mm) GND T XD R XD C+ C- GND T XD R XD C+ C /4" NPS-FITTING (20 mm) Power In POWER IN Kontroldata CONTROL DATA AND og video VIDEO IN/OUT SIKRINGSSPECIFIKATIONER VOLT XF101 XF102 XF103 NET VARMER KAMERA 24 V T 5.0A T 3.15A T 2.0A 115 V T 1.6A T 3.15A T 2.0A 230 V T 0.8A T 3.15A T 2.0A Fig. 1.5 Strømforsyningsboks til pendelarm! ADVARSEL! Sikringer må kun udskiftes af kvalificerede serviceteknikere. Anvend den samme sikringstype. Følgende tabel viser strømforsyningsstikkene: nr. Stik Ben 1 Ben 2 Ben 3 Ben 4 Ben 5 Ben 6 Jord Jordforbindelsesskrue P /230 VAC eller 24 VAC Power In Linje NC Neutral P105 Styring til dome (armnet) C- (Biphase) C+ (Biphase) Jording RXD (+) (RS-232/485) TXD (-) (RS-232/485) Signal jord P106 Styring Ind/ud C- (Biphase) C+ (Biphase) Jording RXD (+) (RS-232/485) TXD (-) (RS-232/485) Signal jord P VAC strømforsyning (Armnet) Dome 24 V AC Dome 24 V AC Jording Varmer (24 VAC) Varmer (24 VAC) Tabel 1.1 Stik til strømforsyningsboks Bosch Security Systems, Inc. Installationsvejledning F01U

14 10 da Installation af pendelarm væg-, hjørne- og mast- (stolpe) monteringer Modulbaseret kameraløsning 1.5 Fastgør pendelarmen til strømforsyningsboksen Det nederste hængselsben til pendelarmen har et hængselsbenstop, der holder hængslet åbent, mens armen fastgøres til strømforsyningsboksen. 1. Pres det nederste hængselsben ved at skubbe benet nedad og dreje det bag hængselsbensstoppet. POWER SUPPLY BOX PENDANT ARM Strømforsyningsboks Pendelarm Fig. 1.6 Pendelarm til strømforsyningsboks, justering af hængsel 2. Åbn det øverste hængsel ved at skubbe dets ben op og holde det. i BEMÆRK! Begge hængselsben skal være helt trykket sammen for at åbne (oplåse) hængslerne til pendelarmen og før der fortsættes til næste trin.! 3. Fortsæt med at holde det øverste hængselsben åbent, og juster de øverste og nederste hængsler til pendelarmen med de tilsvarende punkter på strømforsyningsboksen. Se Figur 1.6 ovenfor for en illustration. 4. Når du har justeret hængslerne, skal du slippe det øverste hængselsben for at låse det tilsvarende hængsel på strømforsyningsboksen. Slip derefter det nederste hængselsben fra hængselsbenstoppet for at låse pendelarmen til strømforsyningsboksen. ADVARSEL! Der er fare for tilskadekomst eller død, hvis hængselsbenene til pendelarmen ikke er helt gået i hak (låst) med strømforsyningsboksen. Udvis forsigtighed før du slipper pendelarmen. F01U Installationsvejledning Bosch Security Systems, Inc.

15 Modulbaseret kameraløsning Installation af pendelarm væg-, hjørne- og mast- (stolpe) monteringer da Opret forbindelser i strømforsyningsboksen Se Figur 1.5 på side 9 for at finde de forskellige stik i strømforsyningsboksen og for at udføre de forskellige forbindelser, som er beskrevet nedenfor Fig. 1.7 Pendelarmforbindelser til strømforsyningsboksen 1. Fastgør jordkablet til jordforbindelsesskruen på venstre side af strømforsyningsboksen. 2. Tilslut det 6-benede Styring Ind/ud-stik, som blev installeret tidligere, til det tilsvarende stik P106 i strømforsyningsboksen. Hvis produktet er en fiberoptikmodel er dette trin ikke nødvendigt, da alle styringsdata sendes via fiberkablet. 3. Tilslut det 6-benede Styring til dome-stik fra pendelstiknettet til det tilsvarende stik P105 i strømforsyningsboksen. (Ved fiberoptikmodeller skal der tilsluttes til P106-stikket.) Kontroldata CONTROL DATA ALARM Alarmindgange INPUTS Coax-video COAX VIDEO ALARM Alarmudgange OUTPUTS 24 VAC POWER strømforsyning Relæer RELAYS UTP-/Ethernet-video UTP/ETHERNET VIDEO Rem GROUNDING til jordforbindelse STRAP Fig. 1.8 Pendelarmstik! ADVARSEL! Tilslut ikke RJ45-stikket, medmindre der bruges UTP-video eller Ethernet. 4. Tilslut det 5-benede, 24 VAC til dome-stik fra pendelstiknettet til stikket i tilsvarende farve, P107, eller højre side af boksen. 5. Tilslut det indgående video coax-kabel til BNC-stikket fra pendelstiknettet, og skub plastikdækslet over stikket. 6. Hvis du vil tilslutte alarmindgangene og relæudgangene, skal du forbinde de 4-benede alarmudgange, de 6-benede alarmindgange og de 7-benede relæstik fra pendelstiknettet til de tilsvarende stik, som blev installeret tidligere, til de indgående alarmkabler. Bosch Security Systems, Inc. Installationsvejledning F01U

16 12 da Installation af pendelarm væg-, hjørne- og mast- (stolpe) monteringer Modulbaseret kameraløsning 7. Tilslut det 3-benede Power In-stik, som blev installeret tidligere, til det tilsvarende stik P101 i venstre side af boksen. 8. Ved installation af en fiberoptikmodel skal du fastgøre det indgående ST-fiberstik, som blev installeret tidligere, til det tilsvarende stik på fiberoptikmodulet i strømforsyningsboksen. Fastgør derefter video BNC-stikket til det tilsvarende stik fra pendelstiknettet. Se Kapitel 4: Kabel- og wirestandarder ang. fiberoptikspecifikationer. (TRANSFORMER) BNC TO DOME (GND) IN/OUT HN HL N LINE (FUSE) (FUSE) (FUSE) FROM ARM HARNESS IN/OUT LINE NC NEUT GND TXD RXD C+ C- ST CONNECTOR (FIBER) Fig. 1.9 Power In POWER IN Fiberoptikmodul (ekstraudstyr) Data DATA IN/OUT 9. Hvis der bruges UTP til video eller Ethernet, skal du forbinde det indgående RJ45 videostik, som blev installeret tidligere, til det tilsvarende stik fra pendelstiknettet. Se Kapitel 4: Kabel- og wirestandarder ang. stik og specifikationer. 10. Fastgør remmen til jordforbindelse fra pendelarmen til strømforsyningsboksen. Se Figur 1.7 og Figur 1.8 på side Når du har foretaget stikforbindelserne til strømforsyningsboksen, skal du dreje pendelarmen for at lukke og forsegle strømforsyningsboksen, og stramme de to (2) hovedskruer til N-m. F01U Installationsvejledning Bosch Security Systems, Inc.

17 Modulbaseret kameraløsning 1.7 Installation af pendelarm væg-, hjørne- og mast- (stolpe) monteringer da 13 Samling af pendlen i pakkassen AutoDome pendlen skal samles, før den fastgøres til tag- eller rørmonteringen. Pendlen omfatter et kabinet, kameramodul og kuppel. i BEMÆRK! Pendelkabinetboksen er designet til at holde pendelkabinettet på plads under samlingen af pendlen. 1. Åbn toppen af boksen med pendelkabinettet, og fjern de to papindsatse. 2. Fjerne plastikposen fra pendelkabinettet, og placer kabinettet igen i pakkassen. 3. Fjern kameramodulet fra pakkassen, og fjern den beskyttende plastikpose. 4. Ret den gule låsetap i bunden af kameramodulet ind efter det gule mærke på CPU-kortet, og placer forsigtigt kameraet i stikket. Fig Juster og fastgør kameramodul 5. Drej den gule låsetap i kameramodulet med uret (ca. 60 grader), indtil kameramodulet er låst på plads. i BEMÆRK! Kameramodulet skal kunne dreje frit, når det er installeret i kabinettet. Bosch Security Systems, Inc. Installationsvejledning F01U

18 14 da Installation af pendelarm væg-, hjørne- og mast- (stolpe) monteringer Modulbaseret kameraløsning 6. Fjern kupplen fra pakkassen, og fjern den beskyttende plastikpose. 7. Placer kupplen over kameramodulet, og drej det med uret (ca. 1/8 drejning), indtil det er låst på plads. Du hører et tydeligt klik, når det låses. Fig F01U Fastgør kupplen Installationsvejledning Bosch Security Systems, Inc.

19 Modulbaseret kameraløsning Installation af pendelarm væg-, hjørne- og mast- (stolpe) monteringer da Fastgør pendlen til armen, og stram den i BEMÆRK! Før du fastgør AutoDome-pendlen, skal du kontrollere domen og armens stik for blokerede benhuller eller bøjede ben. 1. Vip bunden af domen mod pendelarmens bund, og placer monteringskrogen øverst på domekabinettet over det forsænkede hængselsben på armen. 2. HOOK Tilslut og AND slipdrop Forsænket RECESSED hængselsben HINGE PIN Domestik DOME CONNECTOR 1. TILT Vip UP op 4. Stram to (2) 4. TIGHTEN TWO (2) MOUNTING Monteringsskruer SCREWS 3. Roter nedad 3. ROTATE for at DOWN få domen til TO at ENGAGE gå i indgreb Stik DOME CONNECTOR Fig Fastgørelse af AutoDome til pendelarm 2. Slip domekabinettet en smule for at få dome-kabinettets krog til at gå i indgreb med pendelarmens hængselsben, så domen kan rotere rundt om benet. 3. Drej domekabinettet ned til en lodret position, og skub det forsigtigt op for at gå i indgreb med stikket øverst på domekabinettet. FORSIGTIG! Hvis du føler modstand, når du drejer domekabinettet eller når du får stikket til at gå i indgreb, skal du stoppe med det samme og starte om igen. 4. Hold pendelkabinettet på plads mens du strammer de to (2) 5 mm unbrakomonteringsskruer øverst på kabinettet til N-m. Bosch Security Systems, Inc. Installationsvejledning F01U

20 16 da Installation af pendelarm væg-, hjørne- og mast- (stolpe) monteringer Modulbaseret kameraløsning Fjern pendelkupplen Hvis AutoDome-pendlen skal tilses, skal du bruge følgende procedure til at fjerne kupplen: 1. Drej med begge hænder mod uret (mens du ser op på domen) pendelkuppelbeslaget for at indstille kuppellåsen. 2. Indsæt en lille (2 mm) kærvskruetrækker i kuppeludløsningsåbningen i kupplens monteringsring for at frigøre låsen, og fjern derefter skruetrækkeren. Se figuren nedenfor. 3. Drej kuppelbeslaget ca. 20 grader indtil kuppelbeslaget løsner sig fra pendelkabinettet. Fig Udløsningsåbning til pendelkuppel F01U Installationsvejledning Bosch Security Systems, Inc.

21 Modulbaseret kameraløsning Installation af tag (rækværks-) eller rørmontering da 17 2 Installation af tag (rækværks-) eller rørmontering 2.1 Udpakning Udstyret skal pakkes ud og håndteres varsomt. Hvis en enhed ser ud til at være blevet beskadiget under forsendelsen, skal speditøren underrettes med det samme. Kontroller, at alle dele, som står opført på listen over dele til produktet, er inkluderede. Hvis der mangler enheder, skal du underrette en salgsrepræsentant for Bosch Security Systems eller en repræsentant for Kundeservice. Se Kundesupport og service på side iv. Den originale indpakning er den sikreste beholder til transport af enheden og skal bruges, hvis enheden skal sendes tilbage til service. Gem den til evt. fremtidig brug Liste over dele Følgende tabel viser delene, som følger med pakkerne rækværk på tag og rørmontering: Monteringskit, ekstraudstyr Delnumre Tagmontering (rækværk) med en af følgende strømforsyningsbokse VG4-A-9230 Strømforsyningsboks med 120 VAC transformator eller 230 VAC transformator VG4-A-PSU1 VG4-A-PSU2 Strømforsyningsboks med fiberoptikmodul og 120 VAC transformator eller 230 VAC transformator VG4-A-PSU1F VG4-A-PSU2F Strømforsyningsboks uden transformator (24 VAC) og med fiberoptikmodul VG4-A-PSU0F Adapter til montering på fladt tag (ekstraudstyr) til VG4-A-9230-montering (medfølger ikke) LTC 9230/01 Rørmontering (med topmonteret flange, pakning og dome-dæksel) VG4-A-9543 Rørmontering med en af følgende strømforsyningsbokse LTC 9542/01 Strømforsyningsboks med 120 VAC transformator eller 230 VAC transformator VG4-A-PSU1 VG4-A-PSU2 Strømforsyningsboks med fiberoptikmodul og 120 VAC transformator eller 230 VAC transformator VG4-A-PSU1F VG4-A-PSU2F Strømforsyningsboks uden transformator (24 VAC) og med fiberoptikmodul VG4-A-PSU0F Bosch Security Systems, Inc. Installationsvejledning F01U

22 18 da Installation af tag (rækværks-) eller rørmontering Modulbaseret kameraløsning Følgende illustration viser delene til rækværk på tag og rørmonteringer. Monteringsrand TRIM SKIRT (OPTIONAL) PIPE Rørmonteringsbeslag MOUNT ASSEMBLY Strømforsyning POWER SUPPLY GASKET FLANGE CAP Dæksel til strømforsyning POWER SUPPLY COVER INTERFACE Interfacemodul MODULE Tagmontering ROOF PARAPET MOUNT PENDANT Pendelkabinet HOUSING COMMS COMMS-modul MODULE ENVIROMENTAL Miljøafskærmning SHIELD CPU MODULE CPU-modul CAMERA Kameramodul MODULE THERMAL Varmemodul MODULE Kuppel DOME BUBBLE Fig. 2.1 Dele til rækværk på tag og rørmontering Beskrivelse Kapitel 2 beskriver, hvordan AutoDome installeres på et tag (rækværk) og en rørmontering. Alternative installationsprocedurer for de to monteringssystemer er beskrevet. Se kapitel 1, hvis du skal installere en pendelarm til en væg, et hjørne eller en mast (eller stolpe), eller se kapitel 3, hvis du skal montere en loftsmonteret AutoDome. Serien VG4-A-9230 er stationære monteringer til tagrækværk/lodrette vægge. De er udført i letvægtsaluminum med en rustbestandig overflade og bruges til alle Bosch AutoDome-systemer til og med en nominel belastning på 29 kg. Disse monteringer kan monteres indvendigt eller udvendigt på rækværk og kan dreje, så det er let at placere og efterse AutoDome. F01U Installationsvejledning Bosch Security Systems, Inc.

MIC Alarm-Washer Interface Unit

MIC Alarm-Washer Interface Unit MIC Alarm-Washer Interface Unit MIC-ALM-WAS-24 da Installation Manual MIC Alarm-Washer Interface Unit Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 4 1.1 Om denne vejledning 4 1.2 Juridiske

Læs mere

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages.

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Advarsel før installation Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Der henvises til brugermanualen for anvendelsestemperaturer. Placér ikke Netværkskameraet på ujævne overflader.

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide IP8372 Bullet Network Camera Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Nederlands Dansk Indonesia Outdoor Day & Night

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2.

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Monteringen blev foretaget fordi jeg fik slået min forrude i stykker og fik monteret en ny rude med det rigtige beslag. Det skulle

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E Centralvac A5 DK Sep 2007 11/09/07 9:52 Side 1 Lette at installere lette at bruge Diskret og upåfaldende installation Centralstøvsugere fra NILFISK er lige så lette at installere i eksisterende huse som

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

ELETRISK TRÆKTAJLE HN NR. 2059

ELETRISK TRÆKTAJLE HN NR. 2059 BRUGSANVISNING NR. 174 ELETRISK TRÆKTAJLE HN NR. 2059 Fastmontering af elektrisk træktalje Strømledningerne (rød og sort) 1. Find et passende sted at placere den elektrisk træktalje (se monteringsvejledningen).

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 45

Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 45 Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 45 User Manual Manuel d utilisateur Bedienungsanleitung Istruzioni d uso Manual de usuario Manual do Usuário Bruksanvisning Bruger Manual Käyttöohje Használati

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

MONTERING AF PARABOLANTENNE

MONTERING AF PARABOLANTENNE MONTERING AF PARABOLANTENNE Vigtig information Vi anbefaler, du benytter dig af en autoriseret installatør, når du skal montere parabolantennen. Det kan være vanskeligt at finde den rette position uden

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual Automatisk luftpudepumpe Brugsanvisning Oversættelse af original manual Wonderfil Wrap is covered by U.S. Patent 8272510. Other patents pending. www.sealedair.com WFW 11/12 Wonderfil Wrap is covered by

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0

Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0 Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0 JB Medico Armstrong gasarm +45 70205826 kontakt@jbmedico.com Samlingsvejledning Indholdsfortegnelse Nomenklatur... 4 Nødvendigt værktøj til installationen...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Dansk. Elektrisk Markise- Installationsvejledning. Generelt

Dansk. Elektrisk Markise- Installationsvejledning. Generelt Dansk Elektrisk Markise- Installationsvejledning Indhold Advarsel Det anbefales at markisen monteres af fagfolk. Kontakt en professionel montør til at montere markisen. 2,5m X 2,0m Markise** 8 x Ekspansionsbolte

Læs mere

Karolinevej 15-4200 Slagelse Tlf.:58528412 www.jn-autoparts.dk Vejl.salgspris excl.moms 03/11 Forbehold for ændringer

Karolinevej 15-4200 Slagelse Tlf.:58528412 www.jn-autoparts.dk Vejl.salgspris excl.moms 03/11 Forbehold for ændringer Karolinevej 15-4200 Slagelse Tlf.:58528412 www.jn-autoparts.dk Vejl.salgspris excl.moms 03/11 Forbehold for ændringer Universal Plug 8A med swing-out system for at lette udtagning Belastning 8 amp. Blisterpakket

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

CT 2000 Prox. Installationsmanual TOP BORELÆRE. CT 2000 Prox BUND. MEKANISK KONTAKT Ø10/Ø6 mm KABEL. Prox

CT 2000 Prox. Installationsmanual TOP BORELÆRE. CT 2000 Prox BUND. MEKANISK KONTAKT Ø10/Ø6 mm KABEL. Prox Ø5,5 mm bor Mur Plug Ø2,9 x 25 mm TOP Ø5,5 mm BORELÆRE MEKANISK KONTAKT Ø10/Ø6 mm Bemærk, at støbningen evt. kan give mindre variationer, så kontrollér kablets placering før De borer kabelhullet! Installationsmanual

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning

Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre

Læs mere

Installationsmanual Flydekontakt

Installationsmanual Flydekontakt Flydekontakt Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 2 VEDLIGEHOLDELSE... 3 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 3 BORTSKAFFELSE... 3 AKTIVERING OG TEST I ALARMSYSTEMET... 3 Side 1

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

AKG198 monteringsguide

AKG198 monteringsguide G198 alarm: Alarm med to håndsendere, ultrasoniske kabinesensorer og 115 db sirene med batteri back-up Bemærk: G198 kan kun monteres i biler med centrallåssystemer som enten er stelstyret eller plusstyret.

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Mindstekrav (MK): Mindstekrav skal opfyldes for at tilbuddet tages i betragtning. MK-ID Udstyrskategori/Beskrivelse Mindstekrav 1. Interaktiv projektor 1.1 Type Ultra

Læs mere

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere,

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Om fiberboksen Fiberboksen har indbygget router, hvilket betyder at du kan nøjes med tilslutning til én boks, og så er du

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning.

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning. Kort vejledning SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Kort vejledning. 2 Kort vejledning SOLON SOLraise Bemærk De fuldstændige installations- og sikkerhedsoplysninger kan ses i SOLON SOLraise installationsvejledningen.

Læs mere