INDLÆGSSEDDEL. Version Page 1 of 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLÆGSSEDDEL. Version 2.1.1 Page 1 of 15"

Transkript

1 INDLÆGSSEDDEL Version Page 1 of 15

2 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Osmohale, inhalationspulver i kapsler Mannitol Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen. - Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er mere, De vil vide. - Lægen har ordineret Osmohale til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan - være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har. - Tal med lægen eller apoteketspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er - nævnt her. Oversigt over indlægssedlen: 1. Virkning og anvendelse 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Osmohale 3. Sådan skal De tage Osmohale 4. Bivirkninger 5. Opbevaring 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 1. Virkning og anvendelse Osmohale er en test til at undersøge, om De har overfølsomhed i luftvejene. Osmohale indeholder det aktive stof mannitol. Overfølsomhed i luftvejen kan skyldes betændelse i luftvejene, så det ind imellem er svært at trække vejret. Personer med overfølsomhed i luftvejene er ofte meget modtagelige over for faktorer i omgivelserne, for eksempel motion, støv, røg og andre irritationsfremkaldende faktorer. Deres læge eller en anden specialuddannet sundhedsperson vil bede Dem om at indånde Osmohale ved hjælp af en lille inhalator. Hos personer, der har overfølsomhed i luftvejene, vil luftvejene blive indsnævret, så de kan få problemer med at trække vejret. Hos personer, der ikke har overfølsomhed i luftvejene, vil luftvejene ikke blive indsnævret, når de indånder Osmohale. De vil derfor stadig kunne trække vejret normalt. Som et led i testen vil De blive bedt om at blæse i et rør, der måler virkningen af Osmohale på Deres lunger. Denne medicin anvendes kun for at se, om De har overfølsomhed i luftvejene. 2. Det skal de vide, før de begynder at tage Osmohale Tag ikke Osmohale hvis De er allergisk over for mannitol eller et af de øvrige indholdsstoffer; hvis Deres lungekapacitet er alvorligt nedsat (dette måles inden testen); Version Page 2 of 15

3 hvis De aktuelt har eller har haft et hævet eller svækket blodkar omkring hjertet eller i hjernen (en aneurisme); hvis De har forhøjet blodtryk, som ikke er reguleret med medicin; hvis De har haft et hjerteanfald inden for de seneste 6 måneder; hvis De har haft et slagtilfælde inden for de seneste 6 måneder. Advarsler og forsigtighedsregler Kontakt lægen eller apoteket, før De tager Osmohale hvis Deres lungekapacitet er nedsat (dette måles inden testen); hvis De tidligere har haft svært ved at trække vejret, eller De har haft en pibende vejrtrækning eller hostet under en spirometritest (hvor De blæser ind i et måleinstrument); hvis De hoster blod op; hvis De har luft i lungehinderummet mellem brystvæggen og lungerne, som medfører brystsmerter og kortåndethed (pneumothorax); hvis De for nylig har gennemgået en operation i mave, bryst eller øjne; hvis De har hjertekrampe (angina pectoris); hvis De har problemer med at gennemføre spirometritesten (De vil få det at vide af personen, der udfører testen); hvis De har haft en luftvejsinfektion inden for de seneste 2 uger. Hvis De får kortåndethed, pibende vejrtrækning og/eller hoste under spirometritesten, vil De muligvis få et lægemiddel, som holder Deres luftveje åbne, og testen vil blive standset. De må ikke udføre energisk motion på dagen for testen især inden testen gennemføres, da dette kan påvirke testens resultater. De må ikke ryge i mindst 6 timer inden testen, da det kan påvirke testens resultater. De må ikke selv tage Osmohale. Osmohale må kun gives i egnede laboratorier/klinikker af specialuddannede personer, som har kendskab til anvendelsen af lignende test og de virkninger, der kan opstå, under tilsyn af en erfaren læge. Børn og teenagere Børn under 6 år må ikke få Osmohale eller udføre testen. Osmohale bør ikke anvendes til patienter i aldersgruppen 6-18 år, da der er begrænsede erfaringer hos denne patientgruppe. Brug af anden medicin sammen med Osmohale Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. Hvis De tager lægemidler til behandling af astma eller allergi, vil De muligvis skulle holde op med at tage dem inden testen. Disse lægemidler kan påvirke kroppens reaktion på Osmohale. Deres læge vil informere Dem om, hvilke lægemidler, De skal holde op med at tage, og om hvor længe De skal holde op (normalt mellem 6 timer og 4 dage inden testen). Brug af Osmohale sammen med mad og drikke Drik ikke kaffe, te eller cola og spis ikke chokolade eller andre madvarer, som indeholder koffein, på dagen for testen. Graviditet, amning og fertilitet De må ikke tage Osmohale-testen, hvis De er gravid. Version Page 3 of 15

4 De kan tage Osmohale, selvom De ammer. Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apoteket til råds, før De tager Osmohale dette lægemiddel. Trafik- og arbejdssikkerhed Der er ikke observeret nogen påvirkninger. 3. Sådan skal de tage Osmohale Voksne De får Osmohale i en inhalator af en læge eller anden specialuddannet sundhedsperson, som bliver hos Dem under hele testen. De vil ikke blive efterladt alene. De må ikke tage kapslerne med Osmohale i munden eller sluge dem. Udførelse af testen 1. De vil blive bedt om at sætte Dem godt til rette på en stol. 2. Først bliver De bedt om at blæse kraftigt i et rør (spirometritest). 3. Dernæst får De en næseklemme på næsen, så De kun vil kunne trække vejret ind og ud gennem munden. 4. Efter at De har åndet helt ud, bliver De bedt om at indånde Osmohale-præparatet ved hjælp af en særlig inhalator. 5. De skal nu holde vejret i fem sekunder, før De ånder ud. 6. Næseklemmen fjernes, og De bliver bedt om at trække vejret normalt. 7. Dernæst bliver De bedt om at blæse kraftigt i røret igen. Denne test måler virkningen af Osmohale på Deres lunger. 8. Trin 3-7 kan gentages op til 9 gange med stadig mere Osmohale afhængigt af virkningen på Deres lunger (målt under trin 7), indtil testen er færdig. 9. Når testen er afsluttet, vil De kunne få medicin til at fremme vejrtrækningen. Tal med lægen eller andet specialuddannet sundhedspersonale, der medvirkede ved testen, hvis De er i tvivl om dele af testen eller har spørgsmål om medicinen. Hvis De har taget for meget Osmohale Fortæl det omgående til lægen eller den sundhedsperson, der udførte testen, hvis De tror, at De har fået for meget Osmohale. De vil måske føle, at De ikke kan få vejret, eller De får pibende vejrtrækning og hoste, hvis De har taget for meget Osmohale. Lægen kan give Dem ilt og medicin til at lette vejrtrækningen. 4. Bivirkninger Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Liste over bivirkninger Almindelige (kan ramme op til 1 ud af 10 patienter): Astma Kortåndethed Brystspænding Hoste Kvalme Hovedpine Version Page 4 of 15

5 Øm næse og hals og ubehag ved at synke Næsen løber Opkastning Ikke almindelige (kan ramme op til 1 ud af 100 patienter) Kolde hænder og fødder Diaré Svimmelhed Ryste- og sitrefornemmelse Tørstfornemmelse Træthed Rødmen og sved Hæshed Kløe i øjnene Kløe og udslæt Mindre ilt i blod Sår i munden Næseblod Mavepine Ømme muskler og led Tal med lægen eller apoteketspersonalet, hvis De får bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted 5. Opbevaring Opbevare dette lægemiddel utilgængeligt for børn. Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Må ikke opbevares over 25 C. 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Osmohale indeholder: Aktivt stof er mannitol. Mannitol pulver fås i kapsler beregnet til inhalation. En kapsel indeholder 0 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg eller 40 mg mannitol. Osmohales udseende og pakningsstørrelse Pulveret er hvidt eller næsten hvidt. Den tomme kapsel er gennemsigtig. Kapslen med 5 mg er halvt hvid og halvt gennemsigtig, mærket 5 mg. Kapslen med 10 mg er halvt gul og halvt gennemsigtig, mærket 10 mg. Kapslen med 20 mg er halvt lyserød og halvt gennemsigtig, mærket 20 mg. Kapsler med 40 mg, er halvt røde og halvt gennemsigtige, mærket 40 mg. Version Page 5 of 15

6 Kapslerne leveres i blisterpakninger. Et diagnostisk sæt, der er pakket i en kasse, består af: 1 tom kapsel 1 x 5 mg-kapsel 1 x 10 mg-kapsel 1 x 20 mg-kapsel 15 x 40 mg-kapsler 1 Inhalator Indehaveren af markedsføringstilladelsen Pharmaxis Pharmaceuticals Limited The Priory Stomp Road Burnham Bucks SL1 7LW Storbritannien Navn og adresse på fremstilleren ansvarlig for batchfrigivelse Mawdsleys Clinical Services Quest 22 Silk Road Off Wheatley Hall Road Doncaster DN2 4LT Storbritannien Eller Doncaster Pharmaceuticals Group Limited Kirk Sandall Industrial Estate Kirk Sandall, Doncaster South Yorkshire DN3 1QR Storbritannien Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne Aridol: Belgien, Frankrig, Finland, Tyskland, Grækenland, Norge, Portugal, Sverige Osmohale: Danmark, Irland, Italien, Holland, Spanien, Storbritannien Denne indlægseddel blev senest revideret 03/2013 Information til læger eller sundhedspersonale Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale: Kontraindikationer Kendt overfølsomhed over for mannitol eller over for et eller flere af indholdsstofferne i kapslerne. Osmohale bør ikke gives til patienter med svært nedsat luftstrøm (forventet FEV 1 < 50% eller < 1,0 l) eller tilstande, som kan kompromitteres af inducerede bronchospasmer eller gentagne blæsemanøvrer. Disse tilstande omfatter: aortaaneurisme eller cerebral aneurisme, utilstrækkeligt behandlet hypertension, myokardieinfarkt eller hjerneblødning inden for de foregående 6 måneder. Version Page 6 of 15

7 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Osmohale må kun indgives via inhalation. Inhaleret mannitol giver bronchokonstriktion. Inhalationstesten med Osmohale må kun gennemføres i egnede laboratorier/klinisker under tilsyn af en erfaren læge og skal udføres af en læge eller anden sundhedsperson, der er uddannet i at udføre bronkial provokationstest og behandle akut bronchospasme. Den ansvarlige læge, der er uddannet i at behandle akut bronchospasme, inklusive brug af genoplivningsudstyr, skal befinde sig inden for så kort afstand, at han eller hun kan reagere med den fornødne hastighed i en nødsituation. Stetoskop, sphygmomanometer og pulsoksimeter skal foreligge. Patienterne må ikke være uden opsyn under proceduren, når først indgivelsen af Osmohale er påbegyndt. Præparater til behandling af svær bronchospasme skal forefindes i testområdet. De omfatter adrenalin til subkutan injektion og salbutamol eller andre beta-agonister i inhalatorer med afmålte doser. Ilt skal forefindes. En nebulisator med lille rumfang skal være umiddelbart tilgængelig til administration af bronchodilaterende midler. Ved udførelse af spirometri og test med bronkial provokation skal generelle forsigtighedsregler følges, og der skal udvises forsigtighed hos patienter med følgende: ventilatorisk svækkelse (baseline-fev 1 på mindre end 70% af de forventede normale værdier eller en absolut værdi på 1,5 l eller derunder hos voksne), bronchokonstriktion induceret af spirometri, haemoptysis af ukendt oprindelse, pneumothorax, nylig abdominal- eller thoraxkirurgi, nylig intraokulær kirurgi, ustabil angina, manglende evne til at gennemføre en spirometri af acceptabel kvalitet eller infektion i øvre eller nedre luftveje inden for de foregående 2 uger. Hvis en patient har spirometriinduceret astma, eller hvis faldet i FEV 1 efter 0 mg-kapslen er over 10%, bør en standarddosis af et bronchodilaterende middel indgives, og Osmohale-provokationen seponeres. Motion: Energisk motion skal undgås helt på dagen for testen, da dette kan påvirke testens resultater. Rygning: Da rygning kan påvirke testens resultater, anbefales det, at patienterne afholder sig fra at ryge i mindst 6 timer inden testen. Osmohale-testen bør ikke anvendes til patienter under 6 år gamle, da de ikke vil være i stand til at give reproducerbare spirometriske målinger. Der er begrænsede oplysninger om brug af Osmohale til patienter i aldersgruppen 6-18 år, og Osmohale bør derfor ikke anvendes til denne patientgruppe. Virkningerne af gentagne Osmohale-tests inden for kortere tid er ikke undersøgt. Gentagen brug af Osmohale bør derfor overvejes nøje. Instruktioner til Inhalator Disse instruktioner viser, hvordan en inhalator skal bruges. 1. Aftagning af låget: Brug begge hænder til at holde Inhalator lodret og tage låget af. 2. Åbning: Hold godt fast i bunden af Inhalator med den ene hånd og åbn inhalatoren ved at dreje mundstykket i pilens retning som vist. Version Page 7 of 15

8 3. Fyldning: Sørg for, at hænderne er tørre. Tag en kapsel ud af Osmohale -pakningen og anbring den i Inhalator som vist. Det er ligegyldigt, hvilken vej kapslen anbringes i kammeret. 4. Lukning: Hold inhalatoren lodret og drej mundstykket ind i lukket position, indtil der lyder et klik. 5. Perforation af kapslen: Hold Inhalator lodret og tryk begge perforationsknapper på siderne af inhalatoren helt i bund samtidigt. Gør kun dette én gang, da perforation af kapslen flere gange kan få den til at revne eller gå i stykker. Perforationen laver huller i kapslen, så pulveret i kapslen kan frigives under inhalation. 6. Klargøring til inhalation: Vip Inhalator således, at mundstykket vender lidt nedad i en 45 graders vinkel som vist på billedet herunder. Gør dette, indtil kapslen falder fremefter i drejekammeret. Hold inhalatoren vippet på denne måde og bed patienten om at ekshalere helt (væk fra inhalatoren). Version Page 8 of 15

9 7. Inhalation: Patienten skal vippe sit hoved en anelse tilbage og holde Inhalator i en 45 graders vinkel. Derefter skal patienten hæve inhalatoren op til munden og sørge for at lukke læberne tæt omkring mundstykket. Bed patienten om at tage en kontrolleret, hurtig og dyb indånding, så lungerne fyldes. Patienten skal derefter holde vejret i 5 sekunder. Bemærk: Når inhalationen er korrekt, høres en skraldende lyd, når kapslen drejer inde i Inhalator. 8. Ekshalation: Fjern Inhalator fra patientens mund og lad patienten ekshalere og genoptage den normale vejrtrækning. 9. Kontrol: Osmohale -kapslen skal dreje rundt inde i Inhalator for at tømmes. En ekstra inhalation (med anvendelse af samme kapsel) kan være nødvendig straks, hvis kapslen ikke er tømt efter inhalation. Kontrollér kapslen efter hver inhalation. Bemærk venligst: Inhalator er KUN beregnet til ENGANGSBRUG (én inhalator pr. provokation) og må ikke rengøres under provokationen. Version Page 9 of 15

10 Kassér Inhalator efter hver provokation med Osmohale. Inhalatoren må ikke steriliseres eller genbruges, da dette kan have betydning for korrektheden af de efterfølgende testresultater. LÆS VENLIGST DET KOMPLETTE PRODUKTRESUME, INDEN DENNE PROVOKATIONSTEST UDFØRES. Yderligere information kan fås ved at kontakte: Indehaveren af markedsføringstilladelsen: Pharmaxis Pharmaceuticals Limited The Priory, Stomp Road, Burnham, Bucks SL1 7LW, Storbritannien {Logo} Instruktioner til provokation med Osmohale Provokation med Osmohale Inhalator Mundstykke Drejekammer Filter Perforationskammer Perforationsknapper Version Page 10 of 15

11 Resultater af provokationen Positivt resultat af provokationen med Osmohale En positiv reaktion på Osmohale kan opnås på to måder: 15% fald i FEV 1 i forhold til baseline (med anvendelse af FEV 1 efter 0 mg som sammenligning) 10% trinvis fald i FEV 1 (mellem fortløbende doser Osmohale) Negativt resultat af provokationen med Osmohale En provokation med Osmohale anses for at være negativ, hvis en kumulativ dosis på 635 mg Osmohale er blevet indgivet, og patientens FEV 1 ikke er faldet med 15% i forhold til baseline. Udstyr Osmohale sæt (indeholdende Osmohale kapsler, inhalator og instruktionsbrochure) Spirometer og mundstykke Næseklemme Tidtager (som kan indstilles til 60 sekunder) Regnemaskine Bronchodilaterende middel (fx salbutamol) Ilt og andet relevant nødudstyr skal være umiddelbart tilgængeligt i overensstemmelse med standardprotokollerne for bronkiale provokationstest. Vigtige punkter a. Inhalator er KUN TIL ENGANGSBRUG (én inhalator pr. provokation) og må ikke rengøres under provokationen. Kassér inhalatoren efter hver provokation med Osmohale. Inhalatoren må ikke steriliseres eller genbruges, da det kan have betydning for korrektheden af efterfølgende testresultater. b. Når patienten ekshalerer under provokationen med Osmohale, skal det sikres, at det sker VÆK fra Inhalator for at minimere mængden af fugt inde i inhalatoren. Version Page 11 of 15

12 c. Kapslen skal kun perforeres én gang (ved at trykke begge knapper helt i bund samtidigt), da perforation én gang mere kan få kapslen til at revne eller gå i stykker. d. Anvendelse af gummihandsker ved indgivelse af testen og håndtering af Osmohale kapslerne kan øge den statiske elektricitet og forhindre, at kapslen bevæger sig inde i inhalatoren. e. Bank kraftigt på bunden af inhalatoren med den ene hånd, mens Inhalator holdes med den anden hånd (og mens mundstykket vender nedad i en 45 vinkel), hvis der er mistanke om, at statisk elektricitet er et problem, eller kapslens skraldende lyd ikke kan høres under inhalation af Osmohale. Dette skal sikre, at kapslen er blevet flyttet fra perforationskammeret og ind i drejekammeret. f. Inhalation af Osmohale kan medføre hoste og/eller tør hals. Dette er en almindelig bivirkning ved bronkiale provokationstest. Patienten kan tilbydes et glas vand, når provokationen er færdig. g. Tiden er en vigtig faktor i denne provokationstest, og en osmotisk gradient skal fastlægges og opretholdes. Længerevarende tidsintervaller mellem doserne kan påvirke resultaternes gyldighed og bør undgås. Proceduremæssige retningslinjer TRIN 1: Kontrollér, at patienten har seponeret følgende præparater (se nedenstående tabel). Anbefalede tidsrum for seponering af medicin Det kan påvirke resultaterne af provokationen med Osmohale, hvis medicinen ikke seponeres. De anbefalede tidsrum for seponering af medicin er generelt baserede på varigheden af medicinens virkning. Tidsrum for af medicin seponering 6 8 timer INHALEREDE NON-STEROIDE ANTIINFLAMMATORISKE MIDLER fx natriumcromoglicat, nedocromilnatrium 8 timer KORTTIDSVIRKENDE BETA 2 -AGONISTER fx salbutamol, terbutalin 12 timer INHALEREDE KORTIKOSTEROIDER fx beclomethason, budesonid, fluticason 12 timer IPRATROPIUMBROMID 24 timer INHALEREDE KORTIKOSTEROIDER PLUS LANGTIDSVIRKENDE BETA 2 - AGONISTER fx fluticason og salmeterol, budesonid og eformoterol 24 timer LANGTIDSVIRKENDE BETA 2 -AGONISTER fx salmeterol, eformoterol 24 timer THEOPHYLLIN 72 timer TIOTROPIUMBROMID 72 timer ANTIHISTAMINER fx cetirizin, fexofenadin, loratadin 4 dage LEUKOTRIENRECEPTORANTAGONISTER fx montelukast Fødevarer: Indtagelse af store mængder kaffe, te, coladrikke, chokolade eller andre drikke- og madvarer, som indeholder koffein, kan reducere den bronkiale responsivitet og bør undgås helt på dagen for testen. Version Page 12 of 15

13 Andre faktorer, som kan påvirke resultaterne: Rygning og energisk motion skal undgås helt på dagen for testen, da dette kan påvirke testens resultater. TRIN 2: Patienten skal sidde ned under testen. Forklar proceduren. Fortæl hvad der er påkrævet til en FVCmanøvre og FEV 1 -måling og den type inspiratorisk flow, der er nødvendig til Inhalator. Demonstrer efter behov. TRIN 3: Indtast patientens data i spirometeret (alder, højde, race, fødselsdato, køn osv.). TRIN 4: Find FEV 1 inden provokationen. Bed patienten om at udføre en FVC-manøvre efter retningslinjerne fra ATS/ERS. Udfør 3 acceptable manøvrer, hvoraf 2 reproduceres. Brug den højeste værdi som FEV 1 inden provokationen. Patientens FEV 1 skal være 70% af den forventede værdi. Der skal udvises forsigtighed, hvis patienten har en FEV 1 på mindre end 70% af den forventede værdi. TRIN 5: Beregn baseline-fev 1 (0 mg) a. Tag kapslen med 0 mg Osmohale ud af blisterpakningen. Åben Inhalator ved at dreje (efter pilene på inhalatoren) og anbring kapslen inden i. Luk inhalatoren. b. Perforer kapslen én gang kun ved at trykke ned på de farvede knapper på hver side af inhalatoren. c. Bed patienten om at tage næseklemmen på og trække vejret gennem munden. d. Vip Inhalator i en 45 vinkel (med mundstykket nedad). Kontrollér, at kapslen er flyttet fra perforationskammeret og ind i drejekammeret, der er nærmest mundstykket. Ofte kan man høre, at kapslen falder fremefter, eller se kapslen gennem ventilationshullerne på hver side af inhalatoren. Giv Inhalator til patienten og sørg for, at patienten holder Inhalator i samme vinkel. e. Patienten skal sidde i opret stilling. Bed patienten om at ekshalere (væk fra Inhalator), lukke læberne omkring mundstykket på Inhalator og tage en kontrolleret, hurtig og dyb indånding, indtil patientens lunger er fyldte. Når inhalationen er korrekt, høres en skraldende lyd, når kapslen drejer rundt inde i enheden. f. Start en 60 sekunders tidtager, når patienten er færdig med at inhalere, og bed ham/hende om at holde vejret i 5 sekunder. Bed patienten om at ekshalere gennem munden (væk fra Inhalator), når de 5 sekunder er forløbet, fjerne næseklemmen og trække vejret normalt. g. Når tidtageren bipper efter 60 sekunder, skal patienten straks udføre to acceptable målinger af FEV 1. Disse målinger må ikke afvige med mere end 0,15 l (150 ml). Bed patienten om at udføre en ny måling af FEV 1, hvis der er mere end 0,15 l afvigelse mellem målingerne. Registrer den højeste måling af FEV 1 som baseline-fev 1. Fortsæt ikke med testen, hvis den højeste FEV 1 er 10% lavere end FEV 1 inden provokationen. h. Beregn den målsatte FEV 1 Et positivt resultat af provokationen med Osmohale er opnået, når patientens FEV 1 falder 15% i forhold til baseline-fev 1. Den målsatte FEV 1 beregnes ved at multiplicere ovenstående baseline-fev 1 (den højeste måling, der er opnået med 0 mg) med 0,85. Registrer denne værdi. TRIN 6: 5 mg-kapsel a. Indfør 5 mg-kapslen i Inhalator og perforer som beskrevet i trin 5. b. Gentag ovenstående trin 5c f. Version Page 13 of 15

14 c. Tag kapslen ud af Inhalator efter inhalation og kontrollér, at den er helt tom. Hvis den ikke er, skal en ekstra inhalation straks udføres. d. Fyld 10 mg-kapslen i, så den er klar til næste dosis. e. Mål straks patientens FEV 1 to gange 60 sekunder efter inhalation (kriterierne for acceptable værdier skal være opfyldt). Brug den højeste af disse to værdier til at beregne ændringen i FEV 1. f. Sammenlign FEV 1 -værdien ved denne dosis med den målsatte FEV 1. Hvis FEV 1 -værdien er lig med eller under den målsatte værdi, eller hvis der har været et trinvis fald på 10% i forhold til den foregående dosis, er provokationen positiv og færdig. Fortsæt straks til næste dosistrin, hvis det ikke er tilfældet. TRIN 7: 10 mg-, 20 mg-, 40 mg-kapsler Indgiv doserne på 10 mg, 20 mg og 40 mg efter ovenstående anvisningerne (i trin 6) for dosis på 5 mg. TRIN 8: Dosis på 80 mg (2 x 40 mg-kapsler) a. Indfør og perforer den første 40 mg-kapsel, som udgør en del af dosis på 80 mg. b. Patienten skal inhalere dosis på samme måde som de foregående doser, holde vejret i 5 sekunder og derefter ekshalere. c. Tag den første 40 mg-kapsel ud af inhalatoren og kontrollér, at den er helt tom. Hvis den ikke er, skal en ekstra inhalation straks udføres. Gør dette efter indgivelse af hver eneste kapsel. d. Fyld den anden 40 mg-kapsel i efter inhalation og giv den til patienten straks efter ekshalation. e. Bed patienten om straks at inhalere den anden kapsel, så det sikres, at den osmotiske effekt af Osmohale er kumulativ. f. Start tidtageren, når inhalationen af den anden kapsel er færdig. g. Bed patienten om at holde vejret i 5 sekunder inden ekshalation. h. Mål straks patientens FEV 1 to gange 60 sekunder efter inhalation af den anden kapsel (kriterierne for acceptable værdier skal være opfyldt). Brug den højeste af disse to værdier til at beregne ændringen i FEV 1. i. Sammenlign FEV 1 -værdien ved denne dosis med den målsatte FEV 1. Hvis FEV 1 -værdien er lig med eller under den målsatte værdi, eller hvis der har været et trinvis fald på 10%, er provokationen positiv og færdig. Fortsæt straks til næste dosistrin, hvis det ikke er tilfældet. TRIN 9: Den første dosis på 160 mg (4 x 40 mg-kapsler) a. Indfør og perforer den første 40 mg-kapsel, som udgør en del af dosis på 160 mg. b. Patienten skal inhalere dosis på samme måde som de foregående doser; holde vejret i 5 sekunder og derefter ekshalere. c. Tag kapslen ud af inhalatoren og kontrollér, at den er helt tom. Hvis den ikke er, skal en ekstra inhalation straks udføres. Gør dette efter indgivelse af hver eneste kapsel. Version Page 14 of 15

15 d. Fyld den anden 40 mg-kapsel i efter inhalationen og giv den til patienten straks efter ekshalation. e. Patienten skal inhalere indholdet af den anden kapsel, holde vejret i 5 sekunder og ekshalere. f. Fyld den tredje 40 mg-kapsel i efter inhalation og giv den til patienten straks efter ekshalation. g. Patienten skal inhalere indholdet af den tredje kapsel, holde vejret i 5 sekunder og ekshalere. h. Fyld den fjerde 40 mg-kapsel i umiddelbart efter inhalationen og giv den til patienten straks efter ekshalation. i. Bed patienten om straks at inhalere den fjerde kapsel for at sikre, at den osmotiske effekt af Osmohale er kumulativ. j. Start tidtageren, når inhalationen af den fjerde kapsel er færdig. k. Bed patienten om at holde vejret i 5 sekunder inden ekshalation. l. Mål straks patientens FEV 1 to gange 60 sekunder efter inhalation af den fjerde kapsel (kriterierne for acceptable værdier skal være opfyldt). Brug den højeste af disse to værdier til at beregne ændringen i FEV 1. m. Sammenlign FEV 1 -værdien ved denne dosis med den målsatte FEV 1. Hvis FEV 1 -værdien er lig med eller under den målsatte værdi, eller der har været et trinvis fald på 10% i forhold til den foregående dosis, er provokationen positiv og færdig. Fortsæt straks til næste dosistrin, hvis det ikke er tilfældet. TRIN 10: Den anden dosis på 160 mg (4 x 40 mg-kapsler) Indgiv den anden dosis på 160 mg efter ovenstående anvisninger (trin 9). TRIN 11: Den tredje dosis på 160 mg (4 x 40 mg-kapsler) Indgiv den tredje dosis på 160 mg efter ovenstående anvisninger (trin 9). Når denne dosis er afsluttet, er 635 mg blevet indgivet. Provokationen skal anses for at være negativ og færdig, hvis en positiv reaktion ikke er opnået. TRIN 12: Når provokationen er afsluttet med et positivt resultat, bør et bronchodilaterende middel indgives, og patienten overvåges i 15 minutter for at sikre, at FEV 1 er vendt tilbage til et niveau inden for 5% i forhold til niveauet før provokationen. (Du kan muligvis vælge ikke at give et bronchodilaterende middel, hvis resultatet er negativt). Version Page 15 of 15

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Osmohale, inhalationspulver i kapsler Mannitol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Osmohale, inhalationspulver i kapsler Mannitol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Osmohale, inhalationspulver i kapsler Mannitol Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette medicinen. Gem indlægssedlen. De kan få brug

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Osmohale, inhalationspulver i kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Osmohale, inhalationspulver i kapsler PRODUKTRESUMÉ for Osmohale, inhalationspulver i kapsler 0. D.SP.NR. 40400 1. LÆGEMIDLETS NAVN Osmohale 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 kapsel indeholder 0 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg eller 40 mg

Læs mere

Indlægsseddel. Information til brugeren

Indlægsseddel. Information til brugeren Indlægsseddel Information til brugeren Sebiprox 1,5 % shampoo Ciclopiroxolamin Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Sebiprox uden recept. For at opnå den bedste

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Unixan 200 mg depottabletter Unixan 300 mg depottabletter Unixan 400 mg depottabletter theophyllin

Indlægsseddel: Information til brugeren. Unixan 200 mg depottabletter Unixan 300 mg depottabletter Unixan 400 mg depottabletter theophyllin Indlægsseddel: Information til brugeren Unixan 200 mg depottabletter Unixan 300 mg depottabletter Unixan 400 mg depottabletter theophyllin Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ventoline 5 mg/ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Lacrofarm Junior, pulver til oral opløsning, enkeltdosisbeholder Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: information til brugeren

Indlægsseddel: information til brugeren Indlægsseddel: information til brugeren Ventoline 5 mg/ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Megace 160 mg tabletter. Megestrolacetat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Megace 160 mg tabletter. Megestrolacetat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Megace 160 mg tabletter Megestrolacetat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Flixonase 400 mikrogram (1 mg/ml) næsedråber, suspension, enkeltdosisbeholder Fluticasonpropionat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Læs mere

Zovir 5 % creme Aciclovir

Zovir 5 % creme Aciclovir 11. november 2016 Zovir 5 % creme Aciclovir Der findes to pakningsstørrelser af Zovir 5 % creme. Den fås med henholdsvis 10 g og 2 g med hver sin indlægsseddel. Se de følgende sider. Første indlægsseddel

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ipratropiumbromid Arrow, 0,25 mg/ml Ipratropiumbromid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ipratropiumbromid Arrow, 0,25 mg/ml Ipratropiumbromid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ipratropiumbromid Arrow, 0,25 mg/ml Ipratropiumbromid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge medicinen - Gem indlægssedlen. De kan få brug

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Metformin Pfizer 500 mg / 850 mg / 1000 mg Filmovertrukne tabletter metforminhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Metformin Pfizer 500 mg / 850 mg / 1000 mg Filmovertrukne tabletter metforminhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Metformin Pfizer 500 mg / 850 mg / 1000 mg Filmovertrukne tabletter metforminhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Asmanex Twisthaler, 200 mikrogram/dosis og 400 mikrogram/dosis; inhalationspulver Mometasonfuroat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. theophyllin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. theophyllin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Theo-Dur 200 mg, depottabletter Theo-Dur 300 mg, depottabletter theophyllin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Roxithromycin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Roxithromycin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Roxithromycin Orifarm filmovertrukne tabletter 150 mg og 300 mg Roxithromycin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Flixonase 400 mikrogram (1 mg/ml) næsedråber, suspension, enkeltdosisbeholder Fluticasonpropionat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Trimetazidindihydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Trimetazidindihydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Vastarel 20 mg, filmovertrukne tabletter, Trimetazidindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Magnevist 2 mmol/l, injektionsvæske, opløsning Gadopentetinsyre Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alendronat Orifarm, 70 mg, tabletter. Alendronsyre

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alendronat Orifarm, 70 mg, tabletter. Alendronsyre Indlægsseddel: Information til brugeren Alendronat Orifarm, 70 mg, tabletter Alendronsyre Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

PRODUKTRESUME for Osmohale, inhalationspulver, hård kapsel

PRODUKTRESUME for Osmohale, inhalationspulver, hård kapsel PRODUKTRESUME for Osmohale, inhalationspulver, hård kapsel 0. D.SP.NR. 24851 1. LÆGEMIDLETS NAVN Osmohale 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 kapsel indeholder 0 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg eller 40

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ibutop creme 50 mg/g

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ibutop creme 50 mg/g INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ibutop creme 50 mg/g Ibuprofen Læs denne indlægsseddel grundigt. Inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Du kan få Ibutop

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Serevent 50 mikrogram/dosis inhalationspulver, afdelt i Diskos Salmeterol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Serevent 50 mikrogram/dosis inhalationspulver, afdelt i Diskos Salmeterol Indlægsseddel: Information til brugeren Serevent 50 mikrogram/dosis inhalationspulver, afdelt i Diskos Salmeterol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aprokam 50 mg pulver til injektionsvæske, opløsning. Cefuroxim

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aprokam 50 mg pulver til injektionsvæske, opløsning. Cefuroxim Indlægsseddel: Information til brugeren Aprokam 50 mg pulver til injektionsvæske, opløsning Cefuroxim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat Indlægsseddel: Information til brugeren Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Moxalole, pulver til oral opløsning Macrogol 3350 Natriumchlorid Natriumhydrogencarbonat Kaliumchlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Brentan 20 mg/g creme Miconazolnitrat

Indlægsseddel: Information til brugeren Brentan 20 mg/g creme Miconazolnitrat Indlægsseddel: Information til brugeren Brentan 20 mg/g creme Miconazolnitrat Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Tag altid

Læs mere

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE BUVENTOL EASYHALER

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE BUVENTOL EASYHALER INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Buventol Easyhaler 100 mikrogram og 200 mikrogram pr. dosis, inhalationspulver, Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen

Læs mere

Du kan tage Pinex mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Pinex mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Pinex uden recept. For at opnå

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Isotrex 0,05 % gel Isotretinoin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir Indlægsseddel: Information til brugeren Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Allergodil 0,5 mg/ml øjendråber, opløsning. Azelastinhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Allergodil 0,5 mg/ml øjendråber, opløsning. Azelastinhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Allergodil 0,5 mg/ml øjendråber, opløsning Azelastinhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at INDLÆGSSEDDEL INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får indgivet medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ventoline 0,1 mg/dosis inhalationsspray, suspension Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

1. Panodil Retards virkning og hvad du skal bruge det til

1. Panodil Retards virkning og hvad du skal bruge det til Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Retard 500 mg depottabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

Læs mere

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL Version 1.2, 10/2006 Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL 1 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zoviduo 50 mg/g og 10 mg/g creme Aciclovir og hydrokortison Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder

Læs mere

Indlægsseddel Information til brugeren Flixonase 50 mikrogram/dosis næsespray, suspension Fluticasonpropionat

Indlægsseddel Information til brugeren Flixonase 50 mikrogram/dosis næsespray, suspension Fluticasonpropionat Indlægsseddel Information til brugeren Flixonase 50 mikrogram/dosis næsespray, suspension Fluticasonpropionat Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Flixonase

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Allergodil 0,5 mg/ml øjendråber, opløsning. Azelastinhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Allergodil 0,5 mg/ml øjendråber, opløsning. Azelastinhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Allergodil 0,5 mg/ml øjendråber, opløsning Azelastinhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Allergodil uden

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Betnovat 1 mg/ml kutanopløsning Betamethason

Indlægsseddel: Information til brugeren. Betnovat 1 mg/ml kutanopløsning Betamethason Indlægsseddel: Information til brugeren Betnovat 1 mg/ml kutanopløsning Betamethason Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Beclometasondipropionat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Beclometasondipropionat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN AeroBec 50 mikrogram pr. dosis og 100 mikrogram pr. dosis, inhalationsspray, opløsning Beclometasondipropionat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter. flucloxacillinnatrium

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter. flucloxacillinnatrium INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter flucloxacillinnatrium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Imodium Plus 2 mg/125 mg tabletter Loperamidhydrochlorid/simeticon

Indlægsseddel: Information til brugeren Imodium Plus 2 mg/125 mg tabletter Loperamidhydrochlorid/simeticon Indlægsseddel: Information til brugeren Imodium Plus 2 mg/125 mg tabletter Loperamidhydrochlorid/simeticon Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Xyzal 5 mg filmovertrukne tabletter Levocetirizindihydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Xyzal 5 mg filmovertrukne tabletter Levocetirizindihydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Xyzal 5 mg filmovertrukne tabletter Levocetirizindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen. De kan

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Thycapzol 5 mg tabletter thiamazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Thycapzol 5 mg tabletter thiamazol Indlægsseddel: Information til brugeren Thycapzol 5 mg tabletter thiamazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen,

Læs mere

meget svimmel under behandlingen, da det kan være tegn på lavt blodtryk, som kan medføre besvimelse.

meget svimmel under behandlingen, da det kan være tegn på lavt blodtryk, som kan medføre besvimelse. Indlægsseddel: Information til brugeren Flolan 0,5 mg og 1,5 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning Epoprostenol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Indlægsseddel: information til brugeren. Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir

Indlægsseddel: information til brugeren. Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Indlægsseddel: information til brugeren Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Discotrine, 5 mg/24 timer, 10 mg/24 timer, 15 mg/24 timer, depotplaster Glyceryltrinitrat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Læs mere

INDLÆGSSEDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Finacea 15% Gel Azelainsyre

INDLÆGSSEDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Finacea 15% Gel Azelainsyre INDLÆGSSEDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Finacea 15% Gel Azelainsyre Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger Gem indlægssedlen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin 150 mg og 300 mg hårde kapsler clindamycin

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin 150 mg og 300 mg hårde kapsler clindamycin Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 150 mg og 300 mg hårde kapsler clindamycin Læs indlægssedlen grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN. Redap 1 mg/g gel. Adapalen

INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN. Redap 1 mg/g gel. Adapalen INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN Redap 1 mg/g gel Adapalen Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Serevent 50 mikrogram/dosis inhalationspulver, afdelt i Diskos Salmeterol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Hydromed 12,5 mg og 25 mg tabletter Hydrochlorthiazid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Hydromed 12,5 mg og 25 mg tabletter Hydrochlorthiazid Indlægsseddel: Information til brugeren Hydromed 12,5 mg og 25 mg tabletter Hydrochlorthiazid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på Indlægsseddel: Information til brugeren Movicol Chokolade, pulver til oral opløsning, enkeltdosisbeholder Macrogol 3350 Natriumhydrogencarbonat Natriumchlorid Kaliumchlorid Læs denne indlægsseddel grundigt,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Firazyr 30 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte Icatibant

Indlægsseddel: Information til brugeren. Firazyr 30 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte Icatibant Indlægsseddel: Information til brugeren Firazyr 30 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte Icatibant Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Ciloxan 3 mg/ml, øjendråber, opløsning. ciprofloxacin

Indlægsseddel: Information til brugeren. Ciloxan 3 mg/ml, øjendråber, opløsning. ciprofloxacin Indlægsseddel: Information til brugeren Ciloxan 3 mg/ml, øjendråber, opløsning ciprofloxacin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. DUKORAL suspension og brusegranulat til oral suspension Vaccine mod kolera (inaktiveret, oral).

Indlægsseddel: Information til brugeren. DUKORAL suspension og brusegranulat til oral suspension Vaccine mod kolera (inaktiveret, oral). B. INDLÆGSSEDDEL 1 Indlægsseddel: Information til brugeren DUKORAL suspension og brusegranulat til oral suspension Vaccine mod kolera (inaktiveret, oral). Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Ketoconazole Shampoo "Actavis" 2 %

Ketoconazole Shampoo Actavis 2 % Indlægsseddel: Information til brugeren Ketoconazole Shampoo "Actavis" 2 % shampoo 20 mg/g ketoconazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN MICROTRAST 0,7 g/g Oral pasta. Bariumsulfat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN MICROTRAST 0,7 g/g Oral pasta. Bariumsulfat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN MICROTRAST 0,7 g/g Oral pasta Bariumsulfat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid

Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Gem denne information, du får måske brug for at læse den

Læs mere

Patientvejledning. Mannitol test. Lungeundersøgelse for astma

Patientvejledning. Mannitol test. Lungeundersøgelse for astma Patientvejledning Mannitol test Lungeundersøgelse for astma Undersøgelsen er en provokationstest, der kan sandsynlig gøre, om du har astma. Ved undersøgelsen inhalerer du Mannitol, der frembringer en reaktion,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Xyzal 5 mg/ml orale dråber, opløsning Til voksne og børn fra 2 år og opefter Levocetirizindihydrochlorid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Xyzal 5 mg/ml orale dråber, opløsning Til voksne og børn fra 2 år og opefter Levocetirizindihydrochlorid Indlægsseddel: Information til brugeren Xyzal 5 mg/ml orale dråber, opløsning Til voksne og børn fra 2 år og opefter Levocetirizindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. OPATANOL 1 mg/ml øjendråber, opløsning Olopatadin

Indlægsseddel: Information til brugeren. OPATANOL 1 mg/ml øjendråber, opløsning Olopatadin Indlægsseddel: Information til brugeren OPATANOL 1 mg/ml øjendråber, opløsning Olopatadin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine samt muskel- og ledsmerter.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine samt muskel- og ledsmerter. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 665 mg tabletter med modificeret udløsning paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Gem indlægssedlen. Du kan

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Riprazo 300 mg filmovertrukne tabletter Aliskiren

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Riprazo 300 mg filmovertrukne tabletter Aliskiren INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Riprazo 300 mg filmovertrukne tabletter Aliskiren Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin)

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) INDLÆGSSEDDEL NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) Læs denne indlægsseddel grundigt, før du begynder at bruge medicinen. - Gem denne indlægsseddel. Du kan få brug for

Læs mere

Oxabenz hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende virkning. Du kan bruge Oxabenz mod angst og uro.

Oxabenz hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende virkning. Du kan bruge Oxabenz mod angst og uro. Indlægsseddel: Information til brugeren Oxabenz 15 mg tabletter Oxazepam Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Medicinsk Dinitrogenoxid Strandmøllen, 100%, medicinsk gas, flydende Dinitrogenoxid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Medicinsk Dinitrogenoxid Strandmøllen, 100%, medicinsk gas, flydende Dinitrogenoxid Indlægsseddel: Information til brugeren Medicinsk Dinitrogenoxid Strandmøllen, 100%, medicinsk gas, flydende Dinitrogenoxid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel,

Læs mere

Indlægseddel: Information til brugeren. Famvir 125 mg og 500 mg filmovertrukne tabletter. famciclovir

Indlægseddel: Information til brugeren. Famvir 125 mg og 500 mg filmovertrukne tabletter. famciclovir Indlægseddel: Information til brugeren Famvir 125 mg og 500 mg filmovertrukne tabletter famciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Tag ikke EZETROL hvis: De er overfølsom (allergisk) over for ezetimibe eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Tag ikke EZETROL hvis: De er overfølsom (allergisk) over for ezetimibe eller et af de øvrige indholdsstoffer. INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN EZETROL 10 mg tabletter Ezetimibe Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Mianserin Mylan, 10 mg, 30 mg og 60 mg, filmovertrukne tabletter Mianserinhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen. - Gem

Læs mere

Finasterid Actavis bruges til behandling og sygdomskontrol af godartet (ikke cancer) forstørrelse af blærehalsen.

Finasterid Actavis bruges til behandling og sygdomskontrol af godartet (ikke cancer) forstørrelse af blærehalsen. Indlægsseddel: Information til brugeren Finasterid Actavis 5 mg filmovertrukne tabletter Finasterid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Novaluzid, tyggetabletter

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Novaluzid, tyggetabletter INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Novaluzid, tyggetabletter Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Novaluzid uden recept. For at opnå den bedste behandling

Læs mere

Indlægsseddel. Information til brugeren

Indlægsseddel. Information til brugeren Indlægsseddel Information til brugeren Adartrel 0,25 mg filmovertrukne tabletter Ropinirol (som hydrochlorid) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Brentacort salve 20 mg/g / 10 mg/g miconazolnitrat

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Canesten, vaginalcreme 1 % clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Canesten, vaginalcreme 1 % clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren Canesten, vaginalcreme 1 % clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Brug

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Medicinsk Dinitrogenoxid Strandmøllen, 100%, medicinsk gas, flydende Dinitrogenoxid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Medicinsk Dinitrogenoxid Strandmøllen, 100%, medicinsk gas, flydende Dinitrogenoxid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Medicinsk Dinitrogenoxid Strandmøllen, 100%, medicinsk gas, flydende Dinitrogenoxid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Betnovat 1 mg/ml kutanopløsning Betamethason (som betamethasonvalerat) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

1. Virkning og anvendelse Alopam hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende virkning. Du kan bruge Alopam mod angst og uro.

1. Virkning og anvendelse Alopam hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende virkning. Du kan bruge Alopam mod angst og uro. Indlægsseddel: Information til brugeren Alopam 10 mg og 15 mg tabletter Oxazepam Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Pulmozyme 1 mg/ml, inhalationsvæske til nebulisator, opløsning. Dornase alfa

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Pulmozyme 1 mg/ml, inhalationsvæske til nebulisator, opløsning. Dornase alfa INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Pulmozyme 1 mg/ml, inhalationsvæske til nebulisator, opløsning Dornase alfa Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Brus 500 mg brusetabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Brus 500 mg brusetabletter paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Brus 500 mg brusetabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil Brus uden recept. For at

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Grazax SQ-T frysetørret tablet

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Grazax SQ-T frysetørret tablet INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Grazax 75 000 SQ-T frysetørret tablet Standardiseret udtræk af det allergifremkaldende stof fra græspollen, Engrottehale (Phleum pratense) Læs hele denne indlægsseddel

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 40 mg/ml og 80 mg/ml oral suspension Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Information til brugeren. Bemærk, at der findes to indlægssedler til Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter.

Information til brugeren. Bemærk, at der findes to indlægssedler til Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter. Information til brugeren. Bemærk, at der findes to indlægssedler til Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter. Hvis du har en håndkøbspakning med maks. 20 tabletter, skal du læse indlægssedlen på side 2.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Loceryl 5 % medicinsk neglelak

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Loceryl 5 % medicinsk neglelak INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Loceryl 5 % medicinsk neglelak Læs denne information godt igennem, før du begynder at bruge medicinen. - Du kan få denne medicin uden recept. For at opnå den bedste

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Bufomix Easyhaler 320 mikrogram/9 mikrogram/inhalation, inhalationspulver

Indlægsseddel: Information til brugeren. Bufomix Easyhaler 320 mikrogram/9 mikrogram/inhalation, inhalationspulver Indlægsseddel: Information til brugeren Bufomix Easyhaler 320 mikrogram/9 mikrogram/inhalation, inhalationspulver Budesonid/formoterolfumaratdihydrat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Zantac 150 mg filmovertrukne tabletter Ranitidin som ranitidinhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Zantac 150 mg filmovertrukne tabletter Ranitidin som ranitidinhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zantac 150 mg filmovertrukne tabletter Ranitidin som ranitidinhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten. Aerius 0,5 mg/ml oral opløsning desloratadin

Indlægsseddel: Information til patienten. Aerius 0,5 mg/ml oral opløsning desloratadin Indlægsseddel: Information til patienten Aerius 0,5 mg/ml oral opløsning desloratadin Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ZOVIR

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ZOVIR Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 40 mg/ml og 80 mg/ml oral suspension Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere