NATUR LEGEPLADSER ET IDEHÆFTE FRA FRILUFTSRÅDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NATUR LEGEPLADSER ET IDEHÆFTE FRA FRILUFTSRÅDET"

Transkript

1 NATUR LEGEPLADSER ET IDEHÆFTE FRA FRILUFTSRÅDET

2 NATURLEGE- PLADSER - et idéhæfte NATURLEGEPLADSER - et idéhæfte udarbejdet af Friluftsrådet. INDHOLD 3 forord ved Friluftsrådet 4 naturlegeplads, hvad er det? 4 børn og natur, hvorfor skal vi det? 5 om idehæftet TEKST: Naturvejleder, Tina Nyrop- Larsen. GRAFISK DESIGN: Bergsbureau. TEGNINGER: Bettina Brønnum Reimer og illustrationer fra enkelte af idékonkurrencens forslag til naturlegepladser. TRYK: Kailow Tryk A/S, miljøcertificeret efter ISO PAPIR: Omslag: 250 gr. Cyclus Offset, indhold: 130 gr. Cyclus Print. Vinderforslagene komplet legeplads: 6 1. præmie: De ni årstider 8 2. præmie: En naturlig legeplads præmie: Naturlegeplads ved børneuniversitetet Vinderforslagene elementkonkurrencen: præmie: ARKEN et vandeksperimentarium præmie: En pileverden præmie: JORDA legelandskab som jordskulptur OPLAG: eksemplarer. FORLAG OG DISTRIBUTION Frie Børnehavers Forlag Klerkegade 10 B, 1308 København K. Tlf , Fax Hæftet er udgivet med økonomisk støtte fra tips- og lottomidler til friluftslivet Yderligere eksemplarer af hæftet kan fås ved henvendelse til Frie Børnehavers Forlag, tlf ISBN August 1998 Udvalg af indsendte forslag: 18 opdeling 19 planter 21 biotoper 22 materialer 23 legeredskaber 25 hytter og huler 26 vand 28 temaer 29 sanser 30 ild - bålplads 30 dyr 31 klima årstid 32 genbrug 33 teater fantasi 34 hvordan kommer man i gang 35 sikkerhed 36 navn og adresse på forslagstillere 38 litteraturliste 38 navn og adresse på organisationer

3 Friluftsrådets intention med idé-konkurrencen om legepladser med stort naturindhold og naturudfordringer var, at fremme udviklingen af naturlegepladser ved institutioner, skoler og boligområder. Det var også Friluftsrådets ønske, at konkurrencen skulle medvirke til, at nye aktiviteter og visioner for fremtidens indretning af legepladser blev skabt i et samarbejde mellem forældre, børn, skoler og institutioner og de faggrupper, der projekterer og udfører legepladser. For at gøre konkurrencen så bred som muligt blev den delt i to kategorier : 1) forslag til en komplet naturlegeplads og 2) forslag til enkelte elementer med stort naturindhold, som kan indgå i en legeplads. Konkurrencen blev gennemført for tips- og lottomidler til friluftslivet. Forslagene blev bedømt af : ❿Hans-Ejner Juulsen, Formand for Friluftsrådets Oplysningsudvalg, ❿Børge Clausen, landskabsarkitekt, stadsgartner i Aalborg, ❿Benny Schytte, Dansk Legeplads Selskab, ❿Else Østergaard, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, ❿Karen Skau Meincke, Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem, ❿Ulla Didriksen, Skoletjenesten Zoologisk Have, ❿Bente Garbers, naturvejleder, Københavns kommunes parkafdeling og ❿Kjeld Nielsen, Boligselskabernes Landsforening. Mange børns friluftsliv foregår først og fremmest på legepladsen. På en naturlegeplads kan børnene gennem leg og aktiviteter lære naturen at kende FOR ORD I Friluftsrådet tror vi på, at daglige naturoplevelser giver den fortrolighed med naturen, der er forudsætningen for at børn vokser op som hensynsfulde brugere af natur og miljø. Derudover konkluderer en svensk undersøgelse af udemiljøets betydning for børns udvikling, at børn der leger på naturlegepladser, er mindre syge, bedre til at koncentrere sig og har bedre motorik end børn, der leger meget inde eller på en traditionel legeplads. Derfor er det så vigtigt at få naturen med ind på legepladsen. For at fremme udviklingen af naturlegepladser afholdt Friluftsrådet i efteråret 1997 en idé-konkurrence om legepladser med stort naturindhold og naturudfordringer. Seks forslag blev præmieret, men blandt de 125 andre forslag, der blev indsendt til konkurrencen, var mange gode ideer til, hvad en naturlegeplads kan indeholde, og hvordan naturaktiviteter og -oplevelser kan blive en del af legen. Et udvalg af ideerne er nu samlet i dette idehæfte. Det er Friluftsrådets håb, at idehæftet vil inspirere til legepladser med flere naturoplevelser - både når det drejer som om at lave aktiviteter på legepladsen, og når det handler om nyanlæg eller renovering. Jens Bilgrav-Nielsen Formand for Friluftsrådet 3

4 Hvorfor skal vi tage børnene med i naturen, eller sørge for at der er natur der, hvor børnene er? NATUR LEGEPLADSER HVAD ER DET? 4 De fleste børn tilbringer mange timer hver dag i institution, i skole og på fritidsordning, heraf en del af tiden på legepladsen. En naturlegeplads kan, ud over at fungere som en god legeplads, der appellerer til børnenes fantasi, også give naturoplevelser og mulighed for naturaktiviteter, såfremt der ved indretningen tages hensyn til dette. For begrebet naturlegeplads kan opfattes på flere måder: ❿Legeplads opbygget af naturmaterialer, ❿Legeplads som giver muligheder for naturoplevelser og aktiviteter. NATUROPLEVELSE PÅ LEGEPLADSEN Ved etablering af en naturlegeplads, bør man derfor gøre op, hvad formålet med den skal være. En legeplads som er bygget op af naturmaterialer giver ikke automatisk mulighed for naturoplevelser og -aktiviteter. Men ved at undgå trykimprægneret træ, sætte omvendte træstammer i jorden som klatrestativer osv. er der taget hensyn til børnenes sundhed, belastning af miljøet og legepladsens æstetiske udseende. Man kan også integrere naturmaterialerne med et ønske om at bruge legepladsen som et sted, hvor børn og voksne, sammen og hver for sig, kan få gode naturoplevelser, og hvor der er mulighed for at lave naturformidling. Det kan f.eks. gøres ved at få naturen ind på legepladsen, ved at skabe variation med forskellige planter og træer, utraditionelle legeredskaber, rislende vand, bakker og blotlagt jord m.m. En naturlegeplads er ikke nødvendigvis et nyanlagt struktureret område som koster mange penge. Masser af traditionelle legepladser opfattes og bruges ikke med henblik på naturformidling, selv om de indeholder muligheder for det. En gammel legeplads med store træer og u- jævnt terræn med huller i jorden, kan sagtens fungere som et sted, hvor børn får viden om og kendskab til naturen. Ved at ændre på eller indføre små, enkle ting kan man let skabe sin egen naturlegeplads, hvor utallige oplevelser venter. Det kræver blot, at de voksne er motiverede til at sætte aktiviteter i gang, og til at bruge den natur som findes på stedet. Ved at få naturen til legepladsen, er institutionen ikke afhængig af at skulle på daglange ture, som kræver bustransport, ændring af personalets timer og information til forældrene. Børn bør have naturoplevelser som en naturlig del af deres dagligdag, f.eks. på naturlegepladsen, selvom denne aldrig vil og bør kunne erstatte oplevelsen af den ægte skov, strand og mark! BØRN OG NATUR HVORFOR SKAL VI DET? Naturen er en trend i dag! Mange taler om den, flere og flere indarbejder naturen i det pædagogiske arbejde på den ene eller anden måde. Måske indgår natur- og miljøarbejde i institutionens virksomhedsplan, der spises økologisk, bliver sorteret affald, indført energibesparende foranstaltninger, skov- og naturture prioriteres højt, og flere og flere laver naturlegepladser. Men hvorfor skal vi tage børnene med i naturen, eller sørge for at der er natur der, hvor børnene er? OS OG MILJØET Vi ved alle, at der er store problemer med vores miljø. At der er forurening, ozonhuller og masser af andre ting, som truer os, som mennesker på denne jord! Og det er

5 svært at forholde sig til selv for os voksne. Vores børn er den nye generation, det er dem som skal overtage dagens problemer, og lave om på dem løse dem, når de bliver store nok til at forstå dem! KONKRETE OPLEVELSER Men man skal kunne GRIBE før end man kan BEGRIBE! Hos små børn handler naturformidling ikke om en masse lange forklaringer og formaninger fra voksne. Det handler om, at give børnene mulighed for at få konkrete og positive sanseoplevelser i og med naturen - at lugte, smage, se, høre og føle de nære og enkle ting der omgiver os. Kun på den måde kan man få en interesse og kærlighed til naturen. Og hvem gider passe på noget de ikke kender? De fleste børn vokser i dag op i byer eller bynære områder, hvor der er langt til skoven, stranden og mosen, og hvor de ikke selv har mulighed for at tage ud, men er afhængige af at de voksne har lyst og interesse til at tage med. Derfor har vi som voksne et ansvar for at skabe nogle rammer, hvor børnene selv kan erfare, sanse og opleve. De rammer kan passende udvides til en legeplads med et stort naturindhold! OM IDEHÆFTET Forslagene i idehæftet stammer alle fra Friluftsrådets idekonkurrence om naturlegepladser. De seks vindere i to kategorier (komplet legeplads og element med stort naturindhold), er alle uddybende beskrevet. Bogens øvrige afsnit rummer ideer, som er plukket ud af de mange indsendte forslag som ikke blev præmieret, og som har givet deres tilladelse til at blive omtalt i hæftet. Hvert af forslagene har et nummer, som bagest i hæftet henviser til forslagsstillerens navn og adresse. Udvælgelsen er sket i samarbejde med konkurrencens sekretær, landskabsarkitekt Inger Hansen, Friluftsrådet. Kendetegnet for de omtalte ideer er, at de ikke er set eller beskrevet før eller har en vis grad af nytænkning. Det skal derfor også understreges, at de fleste forslag ikke er afprøvet med hensyn til teknisk konstruktion, evt. funktion og sikkerhed. Hvad det sidste angår henvises til gældende retningslinier, se også kapitel om Sikkerhed. Naturen er en foranderlig størrelse. Der er ikke to ens skove, to ens strande eller altid forudsigelige oplevelser. Sådan må det nødvendigvis også være med legepladser. Selvom traditionelle legepladser næsten altid indeholder en sandkasse, gynge- og klatrestativer og rutschebane, er de forskellige både i placeringen, i valg af materialer og farver. Og sådan skal det også være med naturlegepladserne! Alt efter hvilke rammer der findes i form af størrelse af arealet og de økonomiske muligheder, giver det sammen med børns og voksnes ønsker og behov, en speciel legeplads. For der findes ikke nogen færdig og standardiseret opskrift på en naturlegeplads. Dette idehæfte er også kun ment som en inspiration til at komme i gang og tænke i nye baner. Hæftet giver mulighed for at blande et eller flere af forslagene, bygge videre på nogle eller få inspiration af andre. Hæftet kan bruges hvad enten det drejer sig om etablering af en helt ny legeplads eller fornyelse/udvidelse af en allerede eksisterende legeplads. Og husk så,»rom blev ikke bygget på en dag«aktive arealer vokser langsomt og ændres konstant! 5

6 Vinderforslaget til en komplet legeplads udvider naturbegrebet til ni årstider - frostvinter, tøbrud, spiretid, vækstforår, sommer, høst, løvfald, efterår og mørk våd vinter - i hver af dem er der DE NI ÅRSTIDER oplevelsesmuligheder på legepladsen 6 Vinderforslaget formidler kontakt til og fortrolighed med den egentlige natur. Nærkontakt med naturens materialer og processer er det overordnede tema som indgår i mange af mulighederne på pladsen. Legepladsen er labyrintisk opdelt med stier og tunneller i kratbevoksning, som forbinder legepladsens landskaber med hinanden. Et hjemmeområde med borde, bænke, halvtag m.m. giver et trygt område til børn og voksne, som har behov for pause eller rolige aktiviteter, og herfra er der overgang til den»vilde natur«bestående af en række små landskaber og elementer som hver især repræsenterer forskellige biotoper og oplevelsesmuligheder. Blandt de mange elementer skal nævnes: STENØRKENEN Et klippelandskab opbygget af kampesten, placeret så man kan gemme sig imellem dem og kravle på dem. Nogle af dem er forarbejdet med trappetrin, huler osv. KLITTEN En bunke sand beplantet i kanten med marehalm, bjergfyr etc. - er et alternativ til den traditionelle sandkasse. LERGRAVEN Et hul fyldt med ler som kan forarbejdes, og det kan opleves hvordan leret ændrer karakter efter klimaet.

7 1. PRIS KOMPLET LEGEPLADS Jens Hougaard Nielsen Svinballevej 40 Sondrup, 8350 Hundslund Steen Krarup Jensen Hedemarksvej 40, Fensten, 8300 Odder VANDLØB OG SUMP Regnvand opsamlet fra halvtag, samt spildevand fra en drikkepost, ledes til en miniaturebæk og videre til sumpen, hvor der gror siv m.m. 7 KRATTET, SKOVEN OG BLOMSTERENGEN Buskadser flere steder danner krat, og legepladsens åbne areal tilsås løbende med sommerblomster. Skoven med døde træstammer som er podet med svampe. SOLURET Viser døgnets og årets gang. Nedgravede flade sten med symboler udgør urskive og kalender. VEJRSTATION Med regnmåler, vindmølle og termometer, som giver børnene mulighed for forståelse for vejrets skiften. BJERGET En jordbakke med skrænter, der kan eller må graves i. Bjerget har indlagt en tunnel af betonrør, og åbningerne er dækket af beplantning så de ligner huleindgange. Gravet og muret ind i bjerget, er et ildsted hvor røgen løber gennem et indgravet rør, som munder ud nær toppen, så bjerget bliver til en rygende vulkan når der er tændt op. Legepladsen giver også mulighed for leg med størrelsesforhold - her kan barnet være meget lille, meget stort eller samme størrelse alt efter i hvilket landskab det befinder sig.

8 EN NATURLIG LEGEPLADS 8 Hovedideen i forslaget der fik 2. præmien for en komplet legeplads er et bakkelandskab med flere toppe, der strækker sig fra den ene ende af legepladsen til den anden. Landskabet indeholder trappesystemer, lægryder, hængebro, rutschebaner, tovbane, klatremuligheder og forskellige aktivitetsområder. SANDLANDSKAB Et større område med små bjerge af sand inddæmmet af store marksten og træstammer. VAND Ved foden af bakkerne er der to lavvandede småsøer, et vandløb og en lavvandet voldgrav. Ved søerne vokser siv, åkander og andre vandplanter, og der er et vinddrevet springvand og vandløb. TROLDELANDET Er et fantasirige omkranset af omvendt plantede træer (med rødderne opad), hvis stammer udskæres til troldeansigter. Her er bålplads, væltede træstammer, store sten og jordhytter, samt en række udendørs musikinstrumenter i form af hule træstammer (trommer), hårdttræs xylofon, ophængte klangstave og vindharper og meterlange rasletræ af bambus. Rundt om troldelandet er en lavvandet voldgrav. BOPLADSEN En slags nybyggerplads hvor man kan bygge sit eget hus, opstille tipier eller lave pilehytter. HØJBEDE OG SANSELAND Her dyrkes grøntsager, blomster og krydderurter omgivet af»klimamure«, der giver læ, sol og ekstra varme (solens stråler reflekteres på muren) så eksotiske arter også kan dyrkes.

9 2. 1. PRIS KOMPLET LEGEPLADS Marianne & Leif Sander Kølbakken 19 Gjerrild, 8500 Grenå Per Høgh Sørensen Stokkebro 54 Gjerrild, 8500 Grenå 9 BRÆDDER, GRENE, STEN OG SKROT Mange forskellige slags materialer som stammer fra børnenes hjem, og som ellers skulle have været bragt til lossepladsen. Med det kan børnene bygge deres egne huler og huse, være med til at reparere ting og bygge eller rive andet ned. DET RULLENDE VÆRKSTED For at børnene kan udnytte ovenstående materialer, konstrueres et rullende værksted, som består af en trækvogn monteret med en trækasse med værktøj, søm og skruer. Værkstedet kan trækkes rundt på hele pladsen, hvor der er brug for den. BEPLANTNING Hele legepladsen er omkranset af en bred bræmme af nyttetræer og buske, som inddeler de enkelte aktivitetsområder, og giver klatre- og gemmemuligheder.

10 En lille trist asfalteret gård kan med få midler omdannes til en naturlegeplads, der er et billede på naturens kredsløb NATURLEGEPLADS 10 Forslag til en legeplads for lilleskole, børnehave og lokalområdets børn i et gårdrum, fik 3. præmie i konkurrencen om komplet legeplads. Det er et eksempel på, at en lille trist asfalteret gård med få midler, kan omdannes til en naturlegeplads. Målet er at gøre legepladsen til et billede på naturens kredsløb, med genbrug og økologi som temaer. Derudover skal børnene via deres leg være med til at ændre og forny pladsen. Et stort buet bed»armen«, bygget op af et muret stengærde, opdeler den asfalterede gård og fungerer samtidig som et læhegn.»armen«er også en ramme omkring et grønt rum. For at skabe forbindelse mellem skolen og børnehaven lægges en»akse«i form af en sti med en lille gangbro. Endepunktet for stien er et sansebed, som afslutter det indre grønne rum i gården, og hvor børn og voksne kan dyrke planter. På den lille plads er der rum til aktiviteter. VANDLEG Regnvand fra taget opsamles og løber som en kilde rundt langs»armens«inderside og ender i en lavvandet sø - overskydende vand løber videre til sansebedet. SANSEBED Et etårs bed, som er forbundet med komposten og søen, er et lærestykke i økologi. Her dyrkes planter som kan smages, duftes, føles og ses. STRANDMILJØ Et stort areal langs kilden er dækket af sand, hvor der også er løse rafter. Børn og voksne kan i fællesskab bygge tipier, broer m.v.

11 3. 1. PRIS KOMPLET LEGEPLADS Nina Nygaard Ingerslevsgade 146, 2. th, 1705 København V BØRNEUNIVERSITETET HULEBYEN Er en byggelegeplads med faste rammekonstruktioner som også kan bruges til klatrestativ, og hvor børnene kan bygge op, rive ned, genbruge materialer og skabe deres egen by. 11 ILDSTED Et ildsted muret op af natursten, er centrum for samvær. Her bages snobrød, grilles mad og laves ildlys om vinteren. Da gården er forholdsvis lille og udsat for massivt slid, vil arealet ud for»armen«fortsat være belagt med asfalt, hvorimod arealet indenfor»armen«er delt i fire belægninger som alle tåler en del slid: sand, barkflis, natursten og træ. TRÆDÆKKET Delvist lukket til af et pileflethegn giver trædækket, som er hævet lidt op over resten af pladsen, mulighed for ro, plads til at spise madpakker eller spille spil.

12 12 Arken blev vinder af elementkonkurrencen. Her kan børn i alderen et til seks år lege og eksperimentere med vand. Forslaget er et eksempel på, at børn kan lege og eksperimentere med vand, uden at der er en sikkerhedsmæssig risiko. Opbygningen med forskellige aktivitetsområder, giver mulighed for vandeksperimenter med skibe, biler, vandkander samt ikke mindst med pinde, jord, mudder og sten m.v. Med fleksibilitet og mobilitet ændrer legeområdet løbende karakter, efter de opstillinger som børnene selv laver. Det økologiske aspekt er bl.a. tilgodeset ved at bruge ege- og lærketræ malet og imprægneret med linolie som byggemateriale, ved at genbruge brugsvandet i haven samt opvarme vandet med solenergi. Med arken som udgangspunkt, er der flere forskellige aktivitetsområder. ARKEN Hjertet i vandeksperimentariet er Arken, bygget som en skibsskulptur, med to skibsformer, der er flettet sammen af vandslanger til solopvarmning af vand til vandlege. Det varme vand fra slangerne føres til en nedgravet tank, hvorfra det med håndpumper pumpes op til de andre aktiviteter. Tre vandhaner som hver kan tilkobles slanger med sprøjtepistoler, giver mulighed for sprøjteleg. Indenfor er bunden skrånende. Brugsvandet løbet gennem et sandfang (så sand, mudder og jord ikke ødelægger vandingspumpen) til en nedgravet tank og pumpes videre til legepladsens vækster.

13 1. PRIS 1. PRIS ELEMENT KOMPLET KONKURRENCE LEGEPLADS Lisbet & Carsten G. Hansen Bukkerupvej 73, 4340 Tølløse Janni Milsted, Jørslevslyst, Køgevej 15, 4653 Karise BRUSEBADET Brusesøjle bestående af tre kobberrør med hver sin bruser. På det ene rør er der yderligere monteret fire mindre brusehoveder i forskellige højder med stophaner imellem, så børnene selv kan vælge hvilke der skal komme vand ud af. Tre håndpumper (varmt vand) eller en vandhane (koldt vand) sørger for vandforsyningen. KILDEN Kampesten støbt sammen som et lille bjerg (to meter højt), hvor en kilde på toppen (en hane med koldt vand), danner to til flere vandløb ned af bjerget. Løse møller og småkanaler kan sættes ind, og sammen med sand og mudder ændre vandets løb. Ved foden af bjerget er der et mudderområde. SLUSEN En lang trækanal med strømmende vand der falder fra en meter til 20 cm i højden. Vandet føres ind ved hjælp af håndpumpe (varmt vand) eller koldt vand fra hanen. Med sand, grus og sten dannes forskellige åforløb, og sluseporte af træ kan sættes ind imellem. VANDAUTOMATER To vandposte med stativ og kummer til drikkevand - så børnene ikke skal ind for at få vand at drikke. SOPPEBASSINET Et 25 cm dybt støbt bassin med en dyse til springvand i midten. En vippepumpe i kanten sørger for, at varmt vand strømmer gennem springvandet. 13 VASKEHALLEN En hal bygget af lærkeskaller med to sprinklere monteret i loftet. En vippepumpe pumper det varme vand op og sprinkler cyklen og dens fører til. En benzinstander i form af en vippepumpe giver»vandbenzin«. Tilbehøret til vaskehallen er svampe, spande og koste. ROSENHAVEN Især til vuggestuebørn. Området overdækkes med rosen-espalier. Varmt vand pumpes fra tanken af en brøndpumpe op i en trækanal, som ender med et møllehjul før vandet falder ned i en trætønde. Herfra kan vandet flyttes i spande, vandkander mm. tilbage i kanalen, eller over i andre nedgravede, forbundne tønder. ARKEN ET VAND- EKSPERIMENTARIUM

14 EN PILEVERDEN præmien i elementkonkurrencen har sit udgangspunkt i det levende piletræ. Pileverdenen udfordrer børns sanser og håndelag for naturens materialer og skaber erfaring med kreativ brug af naturen. I løbet af et barns børnehavetid er det muligt at plante en stikling, som kan vokse sig stor, blive høstet og anvendt til både leg og nytte. Livet i børnehaven kan»flettes«sammen med livet hjemme i familien ved f.eks. at plante stiklinger i haven. En af grundstenene i flere af elementerne er 10 til 15 år gamle hvidpiletræer, som fældes, tilpasses formålet, for så at blive genplantet så det kan vokse videre»en pileverden«består af stationære og mobile elementer. Legekonstruktioner bygget af frisk pilemateriale, der skifter karakter med årstiden og ændrer funktion og udseende, udgør den stationære del. Det mobile element er et pilearboret eller en miniplantage hvor der dyrkes pil både til brug i børnehaven og hjemme. DET GRØNNE ELEMENT Hegnet rundt om naturlegepladsen er skiftende og fantasifuldt, bestående af flettet og snoet hegn i friskt og tørret pilemateriale. Nogle steder er det helt tæt, bygget af bundter af pil sat tæt sammen, eller plantede pilestokke, andre steder er det gennemsigtigt, flettet af et harlekinhegn. DET VOKSENDE GYNGESTATIV Bygges af gamle, levende hvidpil som derfor sætter rødder i jorden og friske skud på stammen. Træet fældes, når det når en passende størrelse, og afpasses til stativ for gynger, der senere dækkes af voksende pilegrene på siderne og oven over gyngerne. HURTIGVOKSENDE LABYRINT En labyrint etableres af flettede hegn og nyplantede stiklinger i båndpil eller vandpil, som allerede efter et år er vokset, så der er mulighed for at»blive væk«i labyrinten. DEN VILDTVOKSENDE BORG Rygraden i borgen er år gamle hvidpilstammer, der danner en borg. Imellem disse bygges borgens»indmad«med piletræer i alle aldre som plantes, flettes, snoes og drejes. En gangbro i en halv meters højde bygges af brædder, og vil efter et år have et tag af levende pileskud. Det grønne løv og de voksende pil vil løbende give nye flette- og legemuligheder. DEN LEVENDE HYTTE Friske båndpilstokke udplantes i cirkler eller firkanter og bindes sammen i toppen. Flere hytter kan forbindes med piletunneller. DEN SVAJENDE PILETUNNEL Friske bukkede båndpilestokke bindes/flettes sammen til en tunnel med svajende pileskud på taget. Tunneller bygges sammen på kryds og tværs, sammen med borgen eller hytterne.

15 2. PRIS 1. PRIS ELEMENT KOMPLET KONKURRENCE LEGEPLADS Børnenes Jord Kløvermarken Cronborgvej 20, 9990 Skagen Pile-Byg, Hvidsted Energiskov Hvidstedgård, 9830 Taars DEN FLETTEDE IGLO Med en fantasifuld fletteteknik laves en rund og flot flettet hytte, der sætter skud. Igloen kan med tiden gøres vandtæt ved at flette nye skud ind mellem det oprindelige flettearbejde. 15 FUGLEBRÆTTET PÅ PILETRÆET Fuglehuset placeres på en tyk stamme af frisk pil. Stammen sætter lange skud, som giver fuglene et skjulested, samtidig med at de spiser. BØRNEHAVENS PILEARBORET En pileplantage er stedet, hvor fremtidige byggeelementer, mobile legeredskaber og legetøj dyrkes. Det er materialer til flettede hegn, huler, buer, koste, brænde m.m. både til brug i børnehaven og hjemme. Som udgangspunkt dyrkes pil i mange farver til fletning, stærke pil (som vokser op til tre cm om dagen) til flitsbuer, brænde eller byggemateriale, og krøllede pil til pynt, udsmykning eller til at»trolde med...«.

16 JORDA JORDSKULPTUR præmien i elementkonkurrencen er et legelandskab på en stor jordskulptur udformet som en kvinde - moder jord - JORDA, som giver både konkrete og symbolske muligheder i forhold til naturen. Forslaget er en videreførelse af den traditionelle bakke med en tunnel igennem. At sidde på en»næse«, bo i et»ben«eller så gulerødder i»håret«, skaber billeder og stimulerer fantasien. JORDA er en basis ide med mange muligheder. Fantasi, økonomi, arbejdskraft og brugernes ønsker vil være bestemmende for udformningen af netop den JORDA, der passer det enkelte sted. Jordskulpturen opbygges som et bakkelandskab på et skelet af komprimeret råler med muldlag og plantedække. Derudover består materialerne af sten, grus og træstammer, sidstnævnte så der kan laves huler ind i skulpturen. Som beplantning anvendes rullegræs, flerårige urter, stauder, blomsterblandinger, buske, hække, pilekrat og nytteplanter, som også kan vælges til at understrege former på skulpturen, eller til at spærre for gennemgang. Forskellige elementer kan etableres på skulpturen:

17 3. PRIS 1. PRIS ELEMENT KOMPLET KONKURRENCE LEGEPLADS Charlotte Christensen Tolstrupvej 22, 4330 Hvalsø RUTSCHEBANE OG SANDKASSE Et af benene er bøjet op, og her indbygges en rutschebane som ender i sandkasse. Sandkassen kan beklædes med presenning, således at den kan fyldes med vand og alt efter årstid bruges til vandleg, is, fisk og smådyr. VANDANLÆG I eller på skulpturen kan der bygges vandkanaler, springvand eller fuglebassiner. SOLUR Til brug for aktiviteter om årstiderne, dagslængde, lys og skygge, kan der være et solur. KOMPOSTBUNKE En kompostbunke med bl.a. afklip fra skulpturens plantedække, som giver mulighed for at studere orme, insekter og svampe. DYREHOLD Et område indhegnes alt efter hvilke muligheder, man har, til kaniner, høns eller andre dyr. LABYRINT En labyrint af duftende krydderurter, planter der føles mærkelige, sten eller træstammer sat tæt sammen. Jordskulpturen kan gøres mindre eller større, det kan være en anden figur end moder jord, og den kan udstyres med færre, flere eller andre aktivitetsmuligheder, ligesom den kan være mere eller mindre beplantet. Derved kan skulpturen tilpasses alle legepladser. 17

18 18 OPDELING En naturlegeplads kan opdeles og indrammes på flere måder. Enhver legeplads har brug for hegn enten til at indhegne arealet eller for at afgrænse forskellige afsnit. Naturhegn er mere inspirerende end trådhegn, og hvis det er lavet af nytteplanter tiltrækkes et rigt dyreliv. Men opdeling i mindre enheder er sammen med et kuperet terræn også med til at skabe plads til fælles aktiviteter for både børn og voksne, og til leg i mindre grupper, uden konstant overvågning fra voksne. Børnene spredes og grupperer sig, og det giver færre konflikter børnene imellem. Opdelingen kan også skabes med en snoet sti som fører igennem legepladsens forskellige elementer, og som undervejs giver mulighed for aktivitet og sansemæssige oplevelser. SMÅ RUM AF LEVENDE HEGN Bygge små rum af forskellige typer hegn, som f.eks. pileflethegn, stendige, græstørvsdige og hegn af nytteplanter som også kan bruges til andre aktiviteter. (62) HVILERUM Cirkelformede hvilerum som omkranses af en meter høj bøgehæk. Bunden udgøres af perlesten. (30) JORDEN ER GIFTIG Legepladsen rundt uden at røre ved jorden. Man kan være oppe, nede, ude og inde, og kommer undervejs i kontakt med elementerne ild (bålsted omkranset af store sten), vand (en sø omkranset af en stubskov i forskellige højder, samt med skildpadder af træ eller beton i vandet, som børnene kan gå på ryggen af), luft (edderkop og gyngetov til at kravle/gynge i) og jord (sandkasse omkranset af en stammeskov i forskellige højder). (17) FORUNDRINGSSTI En 60 cm bred sti hvor bundmaterialet skifter for hver to meter (kogler, fliser, sand, sten, bregner osv.). F.eks. etableret på en forundringshøj. (23) FRA LAND TIL BY En aktivitetslinie af stubbe, siddebrikker, træbro m.v. udgør en»jorden er giftig«tur gennem forskellige zoner (åben plads, skovbryn, jungle, krat, bakke, slette og have). (19) JORDTUER MED GRÆSBEVOKSNING Jordtuer med græsbevoksning i forskellige former og afvekslende højder mellem 40 cm og 75 cm omkranser en bålplads, virker som en mur, og kan bruges til forskellige aktiviteter (bjergbestigning, brobygning og siddeplads ved bålet). (40)

19 INTET PARADIS UDEN EN SLANGE... En slange snor og bugter sig igennem et område som børnene følger. Slangehovedet består af en to meter lang stamme som er gravet ned og stemmet ud med tunge m.m. Undervejs skifter slangen kropsudtryk ved at være en vold, et klatrestativ, en tunnel under jorden, en sti, og en hækportal, for til sidst at munde ud i halen. Slangekroppen består af flere forskellige materialer som marksten, græsbeklædning, sand og flisstier, bøgehække og kampesten. (48) OPLEVELSESRUTE Et ca. en km langt landskabsforløb som opleves gennem leg, ved gåeller løbeture, eller med en bold. Oplevelsesruten kan ligge rundt om, eller i randen af et andet område, f.eks. en campingplads, traditionel legeplads eller lignende. Undervejs forskellige legesteder som vand i kanaler, hængebroer, plantetunnel, sand, sten m.m. Hvert oplevelsessted er indrettet med hver sin danske træart. Ruten består af et varieret stiforløb med klippet græs, grus og barkflis. Vilde blomster plantes som grøftekant. (63) PLANTER For et lille barn behøver skoven ikke at bestå af store træer, men kan nøjes med at være en bevoksning af planter der ikke bare kan kigges hen over. Planter på legepladsen giver igennem oplevelser, lege og praktiske aktiviteter, forståelse for årstidernes skiften og for at naturen er et kredsløb. Plantens liv kan følges fra spiring, blomstring og frøsætning, og evt. høst, til den dør eller visner. Der vandes med regnvand, og visne planter og blade omsættes i komposten. Derudover kan der, alt efter valg af plantearter, tages hensyn til at tiltrække dyreliv, undgå allergisyndere (f.eks. birk og bynke), og formindske sliddet (ved at plante i højbede). 19 BASISNATURLEGEPLADS Som start på en naturlegeplads anlægges en basisnaturlegeplads som er velegnet til en senere udbygning og videreudvikling. Basisdelen består af et bakkelandskab og rumdannelser af afvekslende beplantninger (tæt nåleog løvskov, enggræs, krydderurter, frugttræer, roser, slyngplanter og bøgehække). (41) SKOVEN I PINDSVINENIVEAU En eksisterende skovbevoksning opstammes i fem meters højde. I skovbunden lægges nogle øer af flade, tætte sten, og hele skovbunden tilplantes med liguster. Når ligusteren er vokset til en meters højde, etableres tunneller mellem øerne og indog udgange. Ligusteren klippes, så den altid er en meter høj. Opfordrer til fange- og gemmelege, giver naturoplevelse fordi man kravler i skovbunden. (56)

20 20 BRINGE SKOVEN TIL LEGEPLADSEN I stedet for at bringe børnene til skoven, brydes asfalten og beplantes med forskellige træer og buske. (49) TRÅDHEGN BEPLANTET MED HUMLE Et eksisterende trådhegn ud mod befærdet vej tilplantes med humle. (37) HAVREMARK PÅ NY INSTITUTIONS BARE JORD På et endnu ikke indrettet udeareal sås en havremark på den bare jord om foråret - senere høstes havren, og der laves fugleneg til fuglene om vinteren. (38) PLANTER MED FORSKELLIGE EGENSKABER/MULIGHEDER Legepladsen kan være beplantet med planter der har forskellige egenskaber som f.eks.: smukke blomster (f.eks. kornblomst og valmue), duftende blomster (f.eks. syren og lavendel), duftende blade (f.eks. salvie og perikon), spiselige ting (f.eks. jordbær og hassel), spændende frø (f.eks. hybenrose og etageløg), godt vinterudseende (forskellige stauder), føde til dyr (f.eks. sommerfuglebusk og tjørn), efterårsfarver (f.eks. troldnød og paradisæble), sump- og vandplanter (f.eks. tagrør og dunhammer), materialeplanter (f.eks. kastanie og pil) og hårede blade og grene (f.eks. hjortetaktræ og lungeurt). (44) ETABLERING AF STAUDEBED På en arbejdsdag med forældre plantes et staudebed bestående af delte stauder fra forældrenes/børnenes egne haver. (38) ÆBLELUND MED CYKEL- RULLESKØJTEBANE Æbletræer plantet i hævede cylinderformede bede flettet af pilegrene. Højde 60 cm. Mellem bedene lægges en kombination af granitbrosten og asfalt som sti, granitbrostenene tættest på pileflettet til beskyttelse. (29) LANDBRUGSAFGRØDER Et område hvor der på skift dyrkes forskellige landbrugsafgrøder som grøntgødning, raps, honningurt, sennep, solsikke, lupin, olie- og spindehør, boghvede, rug, havre, byg, hvede, hjulkrone, cikorie m.fl. (61) JORDBÆRTRÆ Elmestammer gravet ned i jorden, hvor der i stammestykket over jorden er huller til jordbærplanter. På den måde kan et område til dyrkning udnyttes optimalt. (11) FUGLESKOVEN Område beplantet med røn, slåen, hyld, tjørn, hæg, kirsebær, mirabel, kvæde, hassel og paradisæble. Fælles for disse er, at de bærer frugter som er føde for fugle. (35) HUMLERANKER Humleranker på raftehegn, espalier, op ad gamle træer og som bunddække giver en oplevelse af»eventyrlig have«. (18) BEPLANTNING AF BYGNING Bygningens mure beklædes med e- spalier, og der plantes storbladet vedbend og rådhusvin som med tiden vil dække murene. (42)

Løbende udvikling og udbedring af Eventyrhusets legeplads.

Løbende udvikling og udbedring af Eventyrhusets legeplads. Løbende udvikling og udbedring af Eventyrhusets legeplads. Personalet og forældrebestyrelsen har valgt løbende at have fokus på udvikling og udbedring af legepladsen. På hjemmesiden, kan I løbende følge

Læs mere

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006 19. april 2006 Reetablering af: Den Grønne Firkant Det overordnede ønske for reetableringen af gården er at genskabe den helhed området tidligere repræsenterede, samtidig med at man bevarer eller genskaber

Læs mere

Udfoldelses og Læringsmuligheder fra legeplads til uderum i Furesø Kommune

Udfoldelses og Læringsmuligheder fra legeplads til uderum i Furesø Kommune Udfoldelses og Læringsmuligheder fra legeplads til uderum i Furesø Kommune SKEMA Stedets navn: Antal børn: Alderstrin: Uderummets størrelse (kvm): Samlet legeværdi Sanser/Æstetiske oplevelser. Følesans,

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD

RETNINGSLINIER FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD Leg Naturoplevelser Mangfoldighed Rumlig variation Fordybelse Risiko 1 FOR INDRETNING AF UDEAREALER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INTRODUKTION Udearealerne for børnehusenes

Læs mere

Bandholm Børnehus 2011

Bandholm Børnehus 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 5. TEMA: Naturen og naturfænomener. Bandholm Børnehus 2011 Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kognitiv og en kropslig dimension. Naturfaglig dannelse for

Læs mere

Tema: Natur og naturfænomener. Sammenhæng. I Børnehuset Chili arbejder vi aktivt og dynamisk med den pædagogiske læreplan.

Tema: Natur og naturfænomener. Sammenhæng. I Børnehuset Chili arbejder vi aktivt og dynamisk med den pædagogiske læreplan. Tema: Natur og naturfænomener Sammenhæng Hvorfor vil vi arbejde med dette tema? Hvad er det vi vil gøre noget ved? I Børnehuset Chili arbejder vi aktivt og dynamisk med den pædagogiske læreplan. Vi har

Læs mere

Læreplan for Refmosegård Børnehave

Læreplan for Refmosegård Børnehave Læreplan for Refmosegård Børnehave Fokusfelt i Område 11: Læringsmål: Natur og naturfænomener Handleplan 1. Alle børn skal have mulighed for at opleve glæde ved at færdes i naturen på alle årstider. 2.

Læs mere

LEGEN. Vi vil gerne slå fast, at leg ikke bare er tidsfordriv.

LEGEN. Vi vil gerne slå fast, at leg ikke bare er tidsfordriv. LEGEN. Legen er barnets allervigtigste aktivitet. Gennem legen lærer barnet virkeligheden at kende. Ikke bare om de genstande der omgiver det, men også om de menneskelige relationer, der eksisterer. Vi

Læs mere

Naturdagplejen. Tumle, sjaske, ae, røre, trille Derfor må vi bare ud.

Naturdagplejen. Tumle, sjaske, ae, røre, trille Derfor må vi bare ud. Naturdagplejen. Tumle, sjaske, ae, røre, trille Derfor må vi bare ud. Hej vi er de fire dejlige børn, der var med til, at hjælpe Karina igennem ideerne og projekterne med at blive naturdagplejer og få

Læs mere

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi Eksempel på Naturfagsprøven Biologi Indledning Baggrund Der er en plan for, at vi i Danmark skal have fordoblet vores areal med skov. Om 100 år skal 25 % af Danmarks areal være dækket af skov. Der er flere

Læs mere

Stimulering af børn socialt, sansemæssigt, motorisk og mentalt Tekst & fotos: landskabsarkitekt Helle Nebelong, Akademisk Arkitektforening

Stimulering af børn socialt, sansemæssigt, motorisk og mentalt Tekst & fotos: landskabsarkitekt Helle Nebelong, Akademisk Arkitektforening Stimulering af børn socialt, sansemæssigt, motorisk og mentalt Tekst & fotos: landskabsarkitekt Helle Nebelong, Akademisk Arkitektforening 1. Legeredskaber Har man sagt legeplads, har man også sagt legeredskaber.

Læs mere

LUFTFOTO. SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs

LUFTFOTO. SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs LUFTFOTO SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs SITUATIONSPLAN Det opdaterede nye forslag til legepladsen SITUATIONSPLAN Det opdaterede nye forslag til legepladsen Gynge Slack-line

Læs mere

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 Vandhuller - Anlæg og oprensning Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 Invitér naturen ind på din ejendom Et godt vandhul indgår som et naturligt og smukt element i landskabet og er fyldt med

Læs mere

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Samarbejdsøvelser Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Indhold Indhold... 1 Tennisbolde og nedløbsrør... 2 Kravle igennem hulahopring... 3 Kravle igennem spindelvæv... 4 Binde knude...

Læs mere

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Træerne kan ses på hjemmesiden dn.dk/evighed - klik på Danmarkskortet og zoom ind på kortet, så de enkelte træer kan klikkes frem. Træer i naturområdet Gjæven Gjæven

Læs mere

Grønne spirers konkurrence. Dagplejen Beder/Malling

Grønne spirers konkurrence. Dagplejen Beder/Malling Grønne spirers konkurrence Dagplejen Beder/Malling Kære Grønne spirer I dagplejen Beder/Malling kan vi i sandhed sige, at vi er vildt begejstrede for udelivet. Vi voksnes glæde ved naturen smitter automatisk

Læs mere

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven Noter fra havevandring på Terrasserne 14. september 2015.09.15 Vi havde en rigtig fin vandring sammen med Allan. 10 12 medlemmer trodsede udsigten til regn og deltog nogle stødte til, andre faldt fra.

Læs mere

Nordborg Golfklub. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018.

Nordborg Golfklub. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018. Denne plan er udarbejdet af baneudvalget med input og ideer fra personer rundt om baneudvalget. Denne udviklingsplan vil beskrive banepleje og målsætning

Læs mere

Natur og naturfænomener

Natur og naturfænomener Natur og naturfænomener Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kognitiv og en kropslig dimension. Naturfaglig dannelse for børn i dagtilbud handler om, at børnene får mangeartede naturoplevelser

Læs mere

ROMALT FRISKOLE - SKITSEFORSLAG

ROMALT FRISKOLE - SKITSEFORSLAG ROMALT FRISKOLE - SKITSEFORSLAG Idéoplæg for udearealer Beskrivelse af udearealer: Naturen og nærmiljøet omkring skolen rummer et stort potentiale: Det er her man får det første indtryk af skolen, det

Læs mere

FOLKETS PARK IDÉ: NATUREN BRYDER GENNEM ASFALTEN

FOLKETS PARK IDÉ: NATUREN BRYDER GENNEM ASFALTEN FOLKETS PARK Folkets Park har allerede en stærk historie: Fortællingen om Naturen som bryder gennem stenbroen. Vi bevarer og forstærker denne historie om at naturen gør sit indtog i byen. En vulkan symboliserer

Læs mere

Drift af grønne områder ved skoler

Drift af grønne områder ved skoler Drift af grønne områder ved skoler Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner børnehaven. i Kastanieborgen

Pædagogiske Læreplaner børnehaven. i Kastanieborgen Pædagogiske Læreplaner børnehaven i Kastanieborgen Folketinget besluttede i 2004, at alle daginstitutioner skal arbejde med udgangspunkt i en pædagogisk læreplan, der skal omhandle følgende seks fokusområder:

Læs mere

100 hoteller i Randers

100 hoteller i Randers nye 100 hoteller i Randers Byg et insek thote l - baggr und/tips/tricks Hvad er et insekthotel? Vores velplejede haver og parker ser måske nok flotte ud for os mennesker, men for insekterne giver det boligmangel.

Læs mere

OPSAMLING. WALK AND TALK & WORKSHOP Inddragelse af 6.klasserne på Vestre Skole 11. juni SjoV OPGAVEN LØD PÅ:

OPSAMLING. WALK AND TALK & WORKSHOP Inddragelse af 6.klasserne på Vestre Skole 11. juni SjoV OPGAVEN LØD PÅ: OPSAMLING WALK AND TALK & WORKSHOP Inddragelse af 6.klasserne på. juni 0 OPGAVEN LØD PÅ: Inddragelse af børn der går på i Middelfart. Det overordnede tema for inddragelsen var: Sjovere, sundere og smukkere

Læs mere

En legeplads for livet

En legeplads for livet Eventyr Leg Orehøjvej 9 a, Gl. Lejre, 4320 Lejre Tlf. 2227 9820 eventyrleg@eventyrleg.dk En legeplads for livet www.eventyrleg.dk Designlinje Info Eventyret starter her! Eventyr Leg designer naturlegepladser

Læs mere

Natur og naturfænomener er en del af den pædagogiske læreplan

Natur og naturfænomener er en del af den pædagogiske læreplan Naturfænomener Natur og naturfænomener er en del af den pædagogiske læreplan. Guderup Børnehave ligger i et område hvor der er et ønske fra politisk hold om at børn bliver nysgerrige på de naturvidenskabelig

Læs mere

FREMTIDENS LEGEPLADSER I KØGE KOMMUNE

FREMTIDENS LEGEPLADSER I KØGE KOMMUNE FREMTIDENS LEGEPLADSER I KØGE KOMMUNE UDARBEJDET AF TT+ LANDSKABSARKITEKTER ApS JUNI 2015 1 INTRODUKTION FREMTIDENS LEGEPLADSER I KØGE KOMMUNE Børn og unge anvender mere og mere tid i institution og skole,

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Regningslinjer for legepladserne i dagplejen.

Regningslinjer for legepladserne i dagplejen. Regningslinjer for legepladserne i dagplejen. Juli 2011 Indledning På baggrund af særlig fokus på legepladssikkerhed på børneområdet i Svendborg Kommune, har Kommunens sikkerhedskoordinator været ude og

Læs mere

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have LOGO2TH_Lille_NEGrød Antistresshave Modelhave i Geografisk Have ANTISTRESSHAVEN I GEOGRAFISK HAVE Grønt er godt for sjælen! kunne være overskriften på den nye modelhave i Geografisk Have. Vi ved, at natur

Læs mere

Marienhoffskolen Nyhedsbrev nr.3, 2009

Marienhoffskolen Nyhedsbrev nr.3, 2009 Marienhoffskolen Nyhedsbrev nr.3, 2009 Indhold: Arbejdsdag for forældre lørdag d.16.maj kl.10:00-16:00 Foråret er på vej Arbejdsdag på Marienhoffskolen lørdag d.16.maj kl.10:00-16:00 For halvandet år siden

Læs mere

Fremtidens legepladser

Fremtidens legepladser Fremtidens legepladser Forord Mangfoldighed Foranderlighed Bevægelse Leg Læring Udformning Hvad er legepladsen for en størrelse? Mangfoldighed 1 Fremtidens legeplads skal skabe en mangfoldighed af rum,

Læs mere

Intro. Plan. Evaluering. Dagplejebarnet i naturen. Inspiration. Dokumentation og tegn på læring. Forløb med læringsmål.

Intro. Plan. Evaluering. Dagplejebarnet i naturen. Inspiration. Dokumentation og tegn på læring. Forløb med læringsmål. Intro Inspiration Dagplejebarnet i naturen Plan Forløb med læringsmål Dokumentation og tegn på læring Evaluering Egen evaluering Fælles reflektion Udeliv Baggrund for projektet I dagplejen har vi arbejdet

Læs mere

BUMLEBAKKEN I EGEBJERG. Fordi det skal være sjovt at være bo i Egebjerg

BUMLEBAKKEN I EGEBJERG. Fordi det skal være sjovt at være bo i Egebjerg BUMLEBAKKEN I EGEBJERG Fordi det skal være sjovt at være bo i Egebjerg BAGGRUND På nuværende tidspunkt findes der kun en lille kommunal legeplads i Egebjerg, primært til de helt små børn. Området ved Egebjerg

Læs mere

Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse.

Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse. Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse. Ud med kunsten landart for børn (hele året) Fag: Billedkunst, dansk og natur/teknik

Læs mere

Uderum for alle og til alle

Uderum for alle og til alle Uderum for alle og til alle Udearealer skal have forskellige rum Udearealerne skal (ligesom vi gør i vores boliger) indrettes i forskellige rum alt efter vores behov for ophold, aktivitet og opbevaring.

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner vuggestuen. i Kastanieborgen

Pædagogiske Læreplaner vuggestuen. i Kastanieborgen Pædagogiske Læreplaner vuggestuen i Kastanieborgen Folketinget besluttede i 2004, at alle daginstitutioner skal arbejde med udgangspunkt i en pædagogisk læreplan, der skal omhandle følgende seks fokusområder:

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Baggrund Karens Hus og Have ligger placeret på en ca. 2000 m2 stor grund, på et aflukket og hegnet hjørne af Lersø Parken. Størstedelen af arealet

Læs mere

Forurenet jord i haven

Forurenet jord i haven Koncern Miljø Følg disse fem enkle forholdsregler så kan du undgå gener Indret haven, så du ikke har bar jord nogen steder Dyrk grøntsager og frugter, der vokser tæt på jorden, i ren jord Undgå at komme

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

MATEMATIK I KÆREHAVE SKOV. Matematik for indskoling 1.-3. klassetrin, 10 opgaver. Lærervejledning

MATEMATIK I KÆREHAVE SKOV. Matematik for indskoling 1.-3. klassetrin, 10 opgaver. Lærervejledning MATEMATIK I KÆREHAVE SKOV Matematik for indskoling 1.-3. klassetrin, 10 opgaver Lærervejledning Matematik for indskoling Primær målgruppe elever i 1.-3. klasse 10 opgaver i Kærehave Skov Med udgangspunkt

Læs mere

Den grønne kile Beboer - workshop d. 09. juni 2015. Sammenfatning

Den grønne kile Beboer - workshop d. 09. juni 2015. Sammenfatning Den grønne kile Beboer - workshop d. 09. juni 05 Sammenfatning Resumé Som led i arbejdet omkring klimasikring i ØsterBOs område Den grønne kile, blev der den 09. juni 05, kl. 3.00-9.00 afholdt en beboerworkshop.

Læs mere

Ny plan og oversigt/udvikling for udbedring af Eventyrhusets legeplads.

Ny plan og oversigt/udvikling for udbedring af Eventyrhusets legeplads. Ny plan og oversigt/udvikling for udbedring af Eventyrhusets legeplads. Personalet og forældrebestyrelsen har valgt, at investere ca. 900.000 kr., for udvikling og udbedring af legepladsen over de næste

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER Lar / vision Lokal afledning af regnvand En metode til at håndtere overfladevand fra bygninger, pladser og veje Hvordan kan det gøres

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER OG INKLUSIONSSTRATEGI FOR SUNDBRINKENS BØRNEHUS

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER OG INKLUSIONSSTRATEGI FOR SUNDBRINKENS BØRNEHUS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER OG INKLUSIONSSTRATEGI FOR SUNDBRINKENS BØRNEHUS 2013-2014 Dagtilbudsloven Ifølge Dagtilbudsloven skal Sundbrinkens Børnehus udarbejde pædagogiske læreplaner, der giver retning for

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag

Børnehavens værdigrundlag Børnehavens værdigrundlag Det er værdifuldt, at børn og forældre føler sig trygge ved børnehaven Det er værdifuldt, at der er plads til og respekt for børnenes forskelligheder og at børnene lærer at være

Læs mere

VALSETORVET FREDERIKSVÆRK

VALSETORVET FREDERIKSVÆRK VALSETORVET FREDERIKSVÆRK Revideret Dispositionsforslag Juni 2015 SLETH A/S ERIK BRANDT DAM Arkitekter INDHOLD Beskrivelse Opgaven Analyse Projekt Materialer BESKRIVELSE Set fra oven er Frederiksværk

Læs mere

Tørt sand og vådt sand.

Tørt sand og vådt sand. 1 2 Våd, vådere, vådest Målet med dette idékatalog er at inspirere til en række naturvidenskabelige og natur-sproglige aktiviteter for de helt små børn i dagpleje og vuggestue med udgangspunkt i elementet:

Læs mere

www.cado.dk Telefon 70 22 26 28 E-mail mail@cado.dk

www.cado.dk Telefon 70 22 26 28 E-mail mail@cado.dk Tilbud til Rødvig Havn på maritim legeplads CADO Ideologi og mål: CADO arbejder for løsninger, der stimulerer børn og unges udvikling. CADO har et klart mål vi vil gennem unikke produkter og uderumsdesign

Læs mere

En vinterbyhave på Hulgårds Plads

En vinterbyhave på Hulgårds Plads En vinterbyhave på Hulgårds Plads Jeg har udformet en fællesskabende, bæredygtig og original idé til en vinterbyhave på Hulgårds Plads. I ideén indgår der nogle fællesskabende aktiviteter og opholdssteder,

Læs mere

Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010

Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010 Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010 Hvem er Uno Koncept A/S? Enestående sortiment Enestående rådgivning Enestående kvalitet Enestående service Uno håndplukker det bedste inden for gade-

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

Legepladser I Hasselhegnet

Legepladser I Hasselhegnet Legepladser I Hasselhegnet Legepladsudvalg - beskrivelse Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Forord...3 Arealet...3 Tilskud...3 Leverandørerne...4 Natur/Traditionel...5 Fællesarbejde...5 De

Læs mere

Anlægsgartner Hegn Naturpleje

Anlægsgartner Hegn Naturpleje Anlægsgartner Hegn Naturpleje Passion er drivkraften Når du vælger Vejle Anlægsteknik til at etablere grønne områder, haveanlæg, indkørsler og indhegning, gør vi det med passion og fokus på kvalitet.

Læs mere

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på

Læs mere

Move@School LEGEKATALOG

Move@School LEGEKATALOG Move@School LEGEKATALOG Legekataloget er udgivet af Move@School, Folkesundhed København December 2006 For yderligere information eller spørgsmål kontakt: Glen Nielsen Projektleder Projekt Move@School E-mail:

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst:

Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst: Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst: - sikre at der er plads til at udfolde sig på fysisk. - tilbyde forskellige bevægelseslege,sanglege,hoppelege.

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 VELKOMMEN TIL Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 Velkommen til Bakkegårdens Børnehave - og det vi i forældrebestyrelsen synes er en mægtig god børnehave. Denne brochure er lavet med det formål

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

1. Boldbane, firbold Den eksisterende boldbane påføres en firboldbane i termoplast. Basketnet bevares.

1. Boldbane, firbold Den eksisterende boldbane påføres en firboldbane i termoplast. Basketnet bevares. 1 FORSLAG TIL NY LEGEPLADS O.H. Bærentzens Fritidshjem, Grækenlandsvej 76, 2300 Københavns S Tallene herunder henviser til tegn. nr. 1 A dateret 30.03.2013 Eksisterende forhold Rydning Eksisterende småhuse

Læs mere

Guide: Sådan tænder du et bål

Guide: Sådan tænder du et bål Guide: Sådan tænder du et bål Af: Henrik Vang Christensen, indehaver af www.børninaturen.dk Hvad bruger du som tænd kilde til at få gang i bålet? Hvor lang tid går der, inden du kan lave snobrød? Hvad

Læs mere

Emne: Byggekursus 5 Dato: Tilmeldte:

Emne: Byggekursus 5 Dato: Tilmeldte: Byg Åer og søer Tilmelding: Side 1 af 22 Et vinduesmodul bliver til I vinduet (se forneden) bliver der plads til et lille trinbræt, lidt mark (eller skov) og den øverste del af åen. Og en lille og gammel

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen. Tilsyn med legepladser i dagplejehjem. Norddjurs Kommune. Skole- og dagtilbudsafdelingen

Skole- og dagtilbudsafdelingen. Tilsyn med legepladser i dagplejehjem. Norddjurs Kommune. Skole- og dagtilbudsafdelingen 1 Tilsyn med legepladser i dagplejehjem 2 Forord Alle børn skal kunne lege trygt på legepladserne i s dagpleje. Legepladserne skal derfor indrettes således, at der er mindst mulig risiko for, at børnene

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Gennemgang af RVP legepladser

Gennemgang af RVP legepladser Gennemgang af RVP legepladser Gennemgangen blev foretaget d. 30. oktober 2006 med Henka som konsulent. Generelt set er alle gynger ikke i overensstemmelse med tidens krav. De er tillige så dyre at få totalrenoveret

Læs mere

Varde-by- Materialemanual. Lakolk - vind i sejlene Landskabsdesignet

Varde-by- Materialemanual. Lakolk - vind i sejlene Landskabsdesignet Landskabsdesignet Varde-by- Materialemanual Lakolk - vind i sejlene 21-12-2016 Indhold Belægning side 04 Elementer side 06 Belysning side 09 Leg side 10 Planter side 12 Oversigt side 14 Kombinationen af

Læs mere

NATUR OG NATURFÆNOMENER.

NATUR OG NATURFÆNOMENER. NATUR OG NATURFÆNOMENER. Et af udendørspædagogikkens centrale mål er at opdrage til varsomhed overfor naturen, at udvikle ansvar overfor alt levende og give børnene direkte og personlige førstehåndsoplevelser

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Indledning. Arkitektonisk udtryk

Indledning. Arkitektonisk udtryk Uglegårdsskolen Uglehuset - Nyt indskolingshus PROJEKTFORSLAG Indledning Arkitektonisk udtryk Nærværende projektforslag for Uglehuset er en viderebearbejdning og detaljering af konkurrenceprojektet fra

Læs mere

Drift af grønne områder ved institutioner

Drift af grønne områder ved institutioner Drift af grønne områder ved institutioner Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

FREYAS KVARTER. Udsmyknigsforslag. quasiartkkart

FREYAS KVARTER. Udsmyknigsforslag. quasiartkkart FREYAS KVARTER Udsmyknigsforslag quasiartkkart Kunstnerisk Udsmykning - Freyas Kvarter Udsmykningsforslaget tager udgangspunkt i ønsket om at promenaden skal blive det daglige mødested og opholdssted i

Læs mere

DEN SEJE. Niveau 2 Grønsmutter. Årstid Hele året. Forløbets varighed 3 trin + en eftermiddag/ aften BÅLMAGER

DEN SEJE. Niveau 2 Grønsmutter. Årstid Hele året. Forløbets varighed 3 trin + en eftermiddag/ aften BÅLMAGER Niveau 2 Grønsmutter Årstid Hele året Forløbets varighed 3 trin + en eftermiddag/ aften Formål Bålmager niveau 2 fokuserer på kogebålet. Grønsmutterne skal lære at lave mad over et bål. Et godt kogebål

Læs mere

Bål. www.1hag.dk. Indholdsfortegnelse

Bål. www.1hag.dk. Indholdsfortegnelse Bål Indholdsfortegnelse Brændeværdier... 2 Båltænding... 3 BÅLSTART... 3 Båltyper... 4 KOGEBÅL... 4 GLØDEBÅL... 4 Gammelmandsild... 5 Jægerild... 6 Nying ild... 7 Pagodebålet... 8 Pyramidebålet... 9 Stjernebål...

Læs mere

Legepladsen i Solbyen

Legepladsen i Solbyen Legepladsen i Solbyen opstod i sin tid på de sidste ubebyggede grunde. Legepladsen har været truet flere gange af byggeplaner men er ved fælles indsats fra beboerne i Solbyen blevet reddet. Legepladsen

Læs mere

Børnemiljøvurdering (Breum SFO)

Børnemiljøvurdering (Breum SFO) Børnemiljøvurdering (Breum SFO) Indledning: Hvad er et godt børnemiljø? Vi mener, at det er at alle har venner. De voksne opfordrer til nye relationer og er nærværende og lyttende. De er også ansvarlige

Læs mere

Heidis dagpleje. Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk. Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard

Heidis dagpleje. Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk. Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard Heidi s dagpleje Heidis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen. Dansk Skovforening

Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen. Dansk Skovforening Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Dansk Skovforening 1 Hvad er klima? Vejret, ved du altid, hvordan er. Bare se ud ad vinduet. Klimaet er, hvordan vejret opfører sig over længere tid, f.eks. over

Læs mere

Bandholm Børnehus 2011

Bandholm Børnehus 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 4. TEMA: Krop og bevægelse. Bandholm Børnehus 2011 Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud,

Læs mere

Alle tiders tumleplads

Alle tiders tumleplads lle tiders tumleplads 10 Gør Det Selv 10/2001 Det -formede legehus har alt, hvad der skal til, når børnene leger. Det er spændende og en lille smule farligt alligevel er det en solid og billig konstruktion.

Læs mere

Natur - H.C. Andersen Haven

Natur - H.C. Andersen Haven Natur - H.C. Andersen Haven Park med ådal og bymæssigt præg Eventyrhaven er på 2,8 ha (28.000 kvm) og hovedindtrykket af en stille og frodig park er bevaret fra parkens tidligste år. En stor kvalitet ved

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Særtryk Elevhæfte. Natur/teknologi. Ida Toldbod Peter Jepsen Per Buskov ALINEA. alinea.dk Telefon 3369 4666

Særtryk Elevhæfte. Natur/teknologi. Ida Toldbod Peter Jepsen Per Buskov ALINEA. alinea.dk Telefon 3369 4666 Særtryk Elevhæfte Natur/teknologi Ida Toldbod Peter Jepsen Per Buskov ALINEA alinea.dk Telefon 3369 4666 Når vi har vinter og koldt vejr i Danmark, er der andre steder, hvor det er stegende hedt. Det er

Læs mere

Guide til udvikling og indretning af aktive udeområder og legepladser

Guide til udvikling og indretning af aktive udeområder og legepladser 1. Brugere Guide til udvikling og indretning af aktive udeområder og legepladser 3. Aktiviteter 4. Lokalitet 2. Mål 5. Løsning Lad en af vores arkitekter hjælpe jer igennem processen 3guide Figuren beskriver

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Indskoling. Frugt og grønsager

EAT på skemaet Opgaver/Indskoling. Frugt og grønsager Frugt og grønsager tema Frugt og grønsager Indhold Intro Frugt- og grøntbrikker Tænk og tegn dit kvarter Frugtsalat Hør om og smag på asparges Kongegrøntbold Quiz Over eller under jorden Intro Der findes

Læs mere

Lidt om bål. Bålregler

Lidt om bål. Bålregler Natur/teknik Lidt om bål Side 1 Lidt om bål Bål er varme. Bål er mad. Bål er lys og gløder. Lige fra urgamle tider har ilden været en vigtig del af menneskets liv. Det at kunne lave ild gav varme og magt.

Læs mere

Hvor vil du helst slappe af? 1.Sandkasse. 2.Boldbane. 3.Mudder køkken

Hvor vil du helst slappe af? 1.Sandkasse. 2.Boldbane. 3.Mudder køkken BørneInterview Solsikken 2009. Interviewne er foretaget blandt et udvalgt antal børn, i juni måned 2009, og vi i denne periode ligger midt i en BygOp periode, hvor huset ikke længere ligner sig selv. Billederne

Læs mere

Skulpturer i Hyldespjældet

Skulpturer i Hyldespjældet 3 Et ægtepar fra den københavnske Vestegn er drivkræfter bag en skulpturbank i deres boligområde. De vil bringe kunsten ud til folket og give deres naboer kunstoplevelser i hverdagen. Afdelingen huser

Læs mere

Halm. Huse ved Vadehavet - Forundringskort Halm

Halm. Huse ved Vadehavet - Forundringskort Halm Halm Halm blev brugt til at blande i lerklining, både i vikingetiden og i bindingsværkshuse omkring 1634. Halmstrå kan let knække. Flere halmstrå sammen er stærkere end ét strå. Halm Halmstrå er hule,

Læs mere

OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE

OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Vibesgate 17 N-0356 Oslo NO - Norway Phone: +47 91 89 30 17 www.signal-arki.no OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE LIDT

Læs mere

Rønbjerg natur og udelivs børnehave

Rønbjerg natur og udelivs børnehave Rønbjerg natur og udelivs børnehave Vi har sigte på naturen omkring os Børnehusene Hedemarken Hvidbjerg Rønbjerg Beliggenhed og de fysiske rammer: Den nuværende Rønbjerg Børnehave kommer til at danne ramme

Læs mere

Grænseboksere - Niveau 1 - Trin for trin

Grænseboksere - Niveau 1 - Trin for trin Årstid: Årstid: Hele året Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en formiddag eller eftermiddag - - Trin for trin Dyr har en anden måde at bevæge sig på end mennesker. Det vil sige,

Læs mere

Naturfitness Tekster til illustrationerne

Naturfitness Tekster til illustrationerne Naturfitness Tekster til illustrationerne OBS! Ved brug af illustrationerne, skal tegneren Bettina Reimer krediteres med sin signatur: Løft af egen vægt 1. Armhævninger i gren Udfordringen til denne øvelse

Læs mere

Højdefantaster. Udfordringen. Højdefantaster Niveau 2. Formål. Årstid: Forår og sommer. Forløbets varighed: 4 trin + et døgn

Højdefantaster. Udfordringen. Højdefantaster Niveau 2. Formål. Årstid: Forår og sommer. Forløbets varighed: 4 trin + et døgn Årstid: Forår og sommer Forløbets varighed: 4 trin + et døgn Udfordringen Formål På skal pigerne bygge et højt tårn, som de skal bebo i 24 timer. Tårnet skal konstrueres med forskellige redskaber, så de

Læs mere