NATUR LEGEPLADSER ET IDEHÆFTE FRA FRILUFTSRÅDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NATUR LEGEPLADSER ET IDEHÆFTE FRA FRILUFTSRÅDET"

Transkript

1 NATUR LEGEPLADSER ET IDEHÆFTE FRA FRILUFTSRÅDET

2 NATURLEGE- PLADSER - et idéhæfte NATURLEGEPLADSER - et idéhæfte udarbejdet af Friluftsrådet. INDHOLD 3 forord ved Friluftsrådet 4 naturlegeplads, hvad er det? 4 børn og natur, hvorfor skal vi det? 5 om idehæftet TEKST: Naturvejleder, Tina Nyrop- Larsen. GRAFISK DESIGN: Bergsbureau. TEGNINGER: Bettina Brønnum Reimer og illustrationer fra enkelte af idékonkurrencens forslag til naturlegepladser. TRYK: Kailow Tryk A/S, miljøcertificeret efter ISO PAPIR: Omslag: 250 gr. Cyclus Offset, indhold: 130 gr. Cyclus Print. Vinderforslagene komplet legeplads: 6 1. præmie: De ni årstider 8 2. præmie: En naturlig legeplads præmie: Naturlegeplads ved børneuniversitetet Vinderforslagene elementkonkurrencen: præmie: ARKEN et vandeksperimentarium præmie: En pileverden præmie: JORDA legelandskab som jordskulptur OPLAG: eksemplarer. FORLAG OG DISTRIBUTION Frie Børnehavers Forlag Klerkegade 10 B, 1308 København K. Tlf , Fax Hæftet er udgivet med økonomisk støtte fra tips- og lottomidler til friluftslivet Yderligere eksemplarer af hæftet kan fås ved henvendelse til Frie Børnehavers Forlag, tlf ISBN August 1998 Udvalg af indsendte forslag: 18 opdeling 19 planter 21 biotoper 22 materialer 23 legeredskaber 25 hytter og huler 26 vand 28 temaer 29 sanser 30 ild - bålplads 30 dyr 31 klima årstid 32 genbrug 33 teater fantasi 34 hvordan kommer man i gang 35 sikkerhed 36 navn og adresse på forslagstillere 38 litteraturliste 38 navn og adresse på organisationer

3 Friluftsrådets intention med idé-konkurrencen om legepladser med stort naturindhold og naturudfordringer var, at fremme udviklingen af naturlegepladser ved institutioner, skoler og boligområder. Det var også Friluftsrådets ønske, at konkurrencen skulle medvirke til, at nye aktiviteter og visioner for fremtidens indretning af legepladser blev skabt i et samarbejde mellem forældre, børn, skoler og institutioner og de faggrupper, der projekterer og udfører legepladser. For at gøre konkurrencen så bred som muligt blev den delt i to kategorier : 1) forslag til en komplet naturlegeplads og 2) forslag til enkelte elementer med stort naturindhold, som kan indgå i en legeplads. Konkurrencen blev gennemført for tips- og lottomidler til friluftslivet. Forslagene blev bedømt af : ❿Hans-Ejner Juulsen, Formand for Friluftsrådets Oplysningsudvalg, ❿Børge Clausen, landskabsarkitekt, stadsgartner i Aalborg, ❿Benny Schytte, Dansk Legeplads Selskab, ❿Else Østergaard, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, ❿Karen Skau Meincke, Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem, ❿Ulla Didriksen, Skoletjenesten Zoologisk Have, ❿Bente Garbers, naturvejleder, Københavns kommunes parkafdeling og ❿Kjeld Nielsen, Boligselskabernes Landsforening. Mange børns friluftsliv foregår først og fremmest på legepladsen. På en naturlegeplads kan børnene gennem leg og aktiviteter lære naturen at kende FOR ORD I Friluftsrådet tror vi på, at daglige naturoplevelser giver den fortrolighed med naturen, der er forudsætningen for at børn vokser op som hensynsfulde brugere af natur og miljø. Derudover konkluderer en svensk undersøgelse af udemiljøets betydning for børns udvikling, at børn der leger på naturlegepladser, er mindre syge, bedre til at koncentrere sig og har bedre motorik end børn, der leger meget inde eller på en traditionel legeplads. Derfor er det så vigtigt at få naturen med ind på legepladsen. For at fremme udviklingen af naturlegepladser afholdt Friluftsrådet i efteråret 1997 en idé-konkurrence om legepladser med stort naturindhold og naturudfordringer. Seks forslag blev præmieret, men blandt de 125 andre forslag, der blev indsendt til konkurrencen, var mange gode ideer til, hvad en naturlegeplads kan indeholde, og hvordan naturaktiviteter og -oplevelser kan blive en del af legen. Et udvalg af ideerne er nu samlet i dette idehæfte. Det er Friluftsrådets håb, at idehæftet vil inspirere til legepladser med flere naturoplevelser - både når det drejer som om at lave aktiviteter på legepladsen, og når det handler om nyanlæg eller renovering. Jens Bilgrav-Nielsen Formand for Friluftsrådet 3

4 Hvorfor skal vi tage børnene med i naturen, eller sørge for at der er natur der, hvor børnene er? NATUR LEGEPLADSER HVAD ER DET? 4 De fleste børn tilbringer mange timer hver dag i institution, i skole og på fritidsordning, heraf en del af tiden på legepladsen. En naturlegeplads kan, ud over at fungere som en god legeplads, der appellerer til børnenes fantasi, også give naturoplevelser og mulighed for naturaktiviteter, såfremt der ved indretningen tages hensyn til dette. For begrebet naturlegeplads kan opfattes på flere måder: ❿Legeplads opbygget af naturmaterialer, ❿Legeplads som giver muligheder for naturoplevelser og aktiviteter. NATUROPLEVELSE PÅ LEGEPLADSEN Ved etablering af en naturlegeplads, bør man derfor gøre op, hvad formålet med den skal være. En legeplads som er bygget op af naturmaterialer giver ikke automatisk mulighed for naturoplevelser og -aktiviteter. Men ved at undgå trykimprægneret træ, sætte omvendte træstammer i jorden som klatrestativer osv. er der taget hensyn til børnenes sundhed, belastning af miljøet og legepladsens æstetiske udseende. Man kan også integrere naturmaterialerne med et ønske om at bruge legepladsen som et sted, hvor børn og voksne, sammen og hver for sig, kan få gode naturoplevelser, og hvor der er mulighed for at lave naturformidling. Det kan f.eks. gøres ved at få naturen ind på legepladsen, ved at skabe variation med forskellige planter og træer, utraditionelle legeredskaber, rislende vand, bakker og blotlagt jord m.m. En naturlegeplads er ikke nødvendigvis et nyanlagt struktureret område som koster mange penge. Masser af traditionelle legepladser opfattes og bruges ikke med henblik på naturformidling, selv om de indeholder muligheder for det. En gammel legeplads med store træer og u- jævnt terræn med huller i jorden, kan sagtens fungere som et sted, hvor børn får viden om og kendskab til naturen. Ved at ændre på eller indføre små, enkle ting kan man let skabe sin egen naturlegeplads, hvor utallige oplevelser venter. Det kræver blot, at de voksne er motiverede til at sætte aktiviteter i gang, og til at bruge den natur som findes på stedet. Ved at få naturen til legepladsen, er institutionen ikke afhængig af at skulle på daglange ture, som kræver bustransport, ændring af personalets timer og information til forældrene. Børn bør have naturoplevelser som en naturlig del af deres dagligdag, f.eks. på naturlegepladsen, selvom denne aldrig vil og bør kunne erstatte oplevelsen af den ægte skov, strand og mark! BØRN OG NATUR HVORFOR SKAL VI DET? Naturen er en trend i dag! Mange taler om den, flere og flere indarbejder naturen i det pædagogiske arbejde på den ene eller anden måde. Måske indgår natur- og miljøarbejde i institutionens virksomhedsplan, der spises økologisk, bliver sorteret affald, indført energibesparende foranstaltninger, skov- og naturture prioriteres højt, og flere og flere laver naturlegepladser. Men hvorfor skal vi tage børnene med i naturen, eller sørge for at der er natur der, hvor børnene er? OS OG MILJØET Vi ved alle, at der er store problemer med vores miljø. At der er forurening, ozonhuller og masser af andre ting, som truer os, som mennesker på denne jord! Og det er

5 svært at forholde sig til selv for os voksne. Vores børn er den nye generation, det er dem som skal overtage dagens problemer, og lave om på dem løse dem, når de bliver store nok til at forstå dem! KONKRETE OPLEVELSER Men man skal kunne GRIBE før end man kan BEGRIBE! Hos små børn handler naturformidling ikke om en masse lange forklaringer og formaninger fra voksne. Det handler om, at give børnene mulighed for at få konkrete og positive sanseoplevelser i og med naturen - at lugte, smage, se, høre og føle de nære og enkle ting der omgiver os. Kun på den måde kan man få en interesse og kærlighed til naturen. Og hvem gider passe på noget de ikke kender? De fleste børn vokser i dag op i byer eller bynære områder, hvor der er langt til skoven, stranden og mosen, og hvor de ikke selv har mulighed for at tage ud, men er afhængige af at de voksne har lyst og interesse til at tage med. Derfor har vi som voksne et ansvar for at skabe nogle rammer, hvor børnene selv kan erfare, sanse og opleve. De rammer kan passende udvides til en legeplads med et stort naturindhold! OM IDEHÆFTET Forslagene i idehæftet stammer alle fra Friluftsrådets idekonkurrence om naturlegepladser. De seks vindere i to kategorier (komplet legeplads og element med stort naturindhold), er alle uddybende beskrevet. Bogens øvrige afsnit rummer ideer, som er plukket ud af de mange indsendte forslag som ikke blev præmieret, og som har givet deres tilladelse til at blive omtalt i hæftet. Hvert af forslagene har et nummer, som bagest i hæftet henviser til forslagsstillerens navn og adresse. Udvælgelsen er sket i samarbejde med konkurrencens sekretær, landskabsarkitekt Inger Hansen, Friluftsrådet. Kendetegnet for de omtalte ideer er, at de ikke er set eller beskrevet før eller har en vis grad af nytænkning. Det skal derfor også understreges, at de fleste forslag ikke er afprøvet med hensyn til teknisk konstruktion, evt. funktion og sikkerhed. Hvad det sidste angår henvises til gældende retningslinier, se også kapitel om Sikkerhed. Naturen er en foranderlig størrelse. Der er ikke to ens skove, to ens strande eller altid forudsigelige oplevelser. Sådan må det nødvendigvis også være med legepladser. Selvom traditionelle legepladser næsten altid indeholder en sandkasse, gynge- og klatrestativer og rutschebane, er de forskellige både i placeringen, i valg af materialer og farver. Og sådan skal det også være med naturlegepladserne! Alt efter hvilke rammer der findes i form af størrelse af arealet og de økonomiske muligheder, giver det sammen med børns og voksnes ønsker og behov, en speciel legeplads. For der findes ikke nogen færdig og standardiseret opskrift på en naturlegeplads. Dette idehæfte er også kun ment som en inspiration til at komme i gang og tænke i nye baner. Hæftet giver mulighed for at blande et eller flere af forslagene, bygge videre på nogle eller få inspiration af andre. Hæftet kan bruges hvad enten det drejer sig om etablering af en helt ny legeplads eller fornyelse/udvidelse af en allerede eksisterende legeplads. Og husk så,»rom blev ikke bygget på en dag«aktive arealer vokser langsomt og ændres konstant! 5

6 Vinderforslaget til en komplet legeplads udvider naturbegrebet til ni årstider - frostvinter, tøbrud, spiretid, vækstforår, sommer, høst, løvfald, efterår og mørk våd vinter - i hver af dem er der DE NI ÅRSTIDER oplevelsesmuligheder på legepladsen 6 Vinderforslaget formidler kontakt til og fortrolighed med den egentlige natur. Nærkontakt med naturens materialer og processer er det overordnede tema som indgår i mange af mulighederne på pladsen. Legepladsen er labyrintisk opdelt med stier og tunneller i kratbevoksning, som forbinder legepladsens landskaber med hinanden. Et hjemmeområde med borde, bænke, halvtag m.m. giver et trygt område til børn og voksne, som har behov for pause eller rolige aktiviteter, og herfra er der overgang til den»vilde natur«bestående af en række små landskaber og elementer som hver især repræsenterer forskellige biotoper og oplevelsesmuligheder. Blandt de mange elementer skal nævnes: STENØRKENEN Et klippelandskab opbygget af kampesten, placeret så man kan gemme sig imellem dem og kravle på dem. Nogle af dem er forarbejdet med trappetrin, huler osv. KLITTEN En bunke sand beplantet i kanten med marehalm, bjergfyr etc. - er et alternativ til den traditionelle sandkasse. LERGRAVEN Et hul fyldt med ler som kan forarbejdes, og det kan opleves hvordan leret ændrer karakter efter klimaet.

7 1. PRIS KOMPLET LEGEPLADS Jens Hougaard Nielsen Svinballevej 40 Sondrup, 8350 Hundslund Steen Krarup Jensen Hedemarksvej 40, Fensten, 8300 Odder VANDLØB OG SUMP Regnvand opsamlet fra halvtag, samt spildevand fra en drikkepost, ledes til en miniaturebæk og videre til sumpen, hvor der gror siv m.m. 7 KRATTET, SKOVEN OG BLOMSTERENGEN Buskadser flere steder danner krat, og legepladsens åbne areal tilsås løbende med sommerblomster. Skoven med døde træstammer som er podet med svampe. SOLURET Viser døgnets og årets gang. Nedgravede flade sten med symboler udgør urskive og kalender. VEJRSTATION Med regnmåler, vindmølle og termometer, som giver børnene mulighed for forståelse for vejrets skiften. BJERGET En jordbakke med skrænter, der kan eller må graves i. Bjerget har indlagt en tunnel af betonrør, og åbningerne er dækket af beplantning så de ligner huleindgange. Gravet og muret ind i bjerget, er et ildsted hvor røgen løber gennem et indgravet rør, som munder ud nær toppen, så bjerget bliver til en rygende vulkan når der er tændt op. Legepladsen giver også mulighed for leg med størrelsesforhold - her kan barnet være meget lille, meget stort eller samme størrelse alt efter i hvilket landskab det befinder sig.

8 EN NATURLIG LEGEPLADS 8 Hovedideen i forslaget der fik 2. præmien for en komplet legeplads er et bakkelandskab med flere toppe, der strækker sig fra den ene ende af legepladsen til den anden. Landskabet indeholder trappesystemer, lægryder, hængebro, rutschebaner, tovbane, klatremuligheder og forskellige aktivitetsområder. SANDLANDSKAB Et større område med små bjerge af sand inddæmmet af store marksten og træstammer. VAND Ved foden af bakkerne er der to lavvandede småsøer, et vandløb og en lavvandet voldgrav. Ved søerne vokser siv, åkander og andre vandplanter, og der er et vinddrevet springvand og vandløb. TROLDELANDET Er et fantasirige omkranset af omvendt plantede træer (med rødderne opad), hvis stammer udskæres til troldeansigter. Her er bålplads, væltede træstammer, store sten og jordhytter, samt en række udendørs musikinstrumenter i form af hule træstammer (trommer), hårdttræs xylofon, ophængte klangstave og vindharper og meterlange rasletræ af bambus. Rundt om troldelandet er en lavvandet voldgrav. BOPLADSEN En slags nybyggerplads hvor man kan bygge sit eget hus, opstille tipier eller lave pilehytter. HØJBEDE OG SANSELAND Her dyrkes grøntsager, blomster og krydderurter omgivet af»klimamure«, der giver læ, sol og ekstra varme (solens stråler reflekteres på muren) så eksotiske arter også kan dyrkes.

9 2. 1. PRIS KOMPLET LEGEPLADS Marianne & Leif Sander Kølbakken 19 Gjerrild, 8500 Grenå Per Høgh Sørensen Stokkebro 54 Gjerrild, 8500 Grenå 9 BRÆDDER, GRENE, STEN OG SKROT Mange forskellige slags materialer som stammer fra børnenes hjem, og som ellers skulle have været bragt til lossepladsen. Med det kan børnene bygge deres egne huler og huse, være med til at reparere ting og bygge eller rive andet ned. DET RULLENDE VÆRKSTED For at børnene kan udnytte ovenstående materialer, konstrueres et rullende værksted, som består af en trækvogn monteret med en trækasse med værktøj, søm og skruer. Værkstedet kan trækkes rundt på hele pladsen, hvor der er brug for den. BEPLANTNING Hele legepladsen er omkranset af en bred bræmme af nyttetræer og buske, som inddeler de enkelte aktivitetsområder, og giver klatre- og gemmemuligheder.

10 En lille trist asfalteret gård kan med få midler omdannes til en naturlegeplads, der er et billede på naturens kredsløb NATURLEGEPLADS 10 Forslag til en legeplads for lilleskole, børnehave og lokalområdets børn i et gårdrum, fik 3. præmie i konkurrencen om komplet legeplads. Det er et eksempel på, at en lille trist asfalteret gård med få midler, kan omdannes til en naturlegeplads. Målet er at gøre legepladsen til et billede på naturens kredsløb, med genbrug og økologi som temaer. Derudover skal børnene via deres leg være med til at ændre og forny pladsen. Et stort buet bed»armen«, bygget op af et muret stengærde, opdeler den asfalterede gård og fungerer samtidig som et læhegn.»armen«er også en ramme omkring et grønt rum. For at skabe forbindelse mellem skolen og børnehaven lægges en»akse«i form af en sti med en lille gangbro. Endepunktet for stien er et sansebed, som afslutter det indre grønne rum i gården, og hvor børn og voksne kan dyrke planter. På den lille plads er der rum til aktiviteter. VANDLEG Regnvand fra taget opsamles og løber som en kilde rundt langs»armens«inderside og ender i en lavvandet sø - overskydende vand løber videre til sansebedet. SANSEBED Et etårs bed, som er forbundet med komposten og søen, er et lærestykke i økologi. Her dyrkes planter som kan smages, duftes, føles og ses. STRANDMILJØ Et stort areal langs kilden er dækket af sand, hvor der også er løse rafter. Børn og voksne kan i fællesskab bygge tipier, broer m.v.

11 3. 1. PRIS KOMPLET LEGEPLADS Nina Nygaard Ingerslevsgade 146, 2. th, 1705 København V BØRNEUNIVERSITETET HULEBYEN Er en byggelegeplads med faste rammekonstruktioner som også kan bruges til klatrestativ, og hvor børnene kan bygge op, rive ned, genbruge materialer og skabe deres egen by. 11 ILDSTED Et ildsted muret op af natursten, er centrum for samvær. Her bages snobrød, grilles mad og laves ildlys om vinteren. Da gården er forholdsvis lille og udsat for massivt slid, vil arealet ud for»armen«fortsat være belagt med asfalt, hvorimod arealet indenfor»armen«er delt i fire belægninger som alle tåler en del slid: sand, barkflis, natursten og træ. TRÆDÆKKET Delvist lukket til af et pileflethegn giver trædækket, som er hævet lidt op over resten af pladsen, mulighed for ro, plads til at spise madpakker eller spille spil.

12 12 Arken blev vinder af elementkonkurrencen. Her kan børn i alderen et til seks år lege og eksperimentere med vand. Forslaget er et eksempel på, at børn kan lege og eksperimentere med vand, uden at der er en sikkerhedsmæssig risiko. Opbygningen med forskellige aktivitetsområder, giver mulighed for vandeksperimenter med skibe, biler, vandkander samt ikke mindst med pinde, jord, mudder og sten m.v. Med fleksibilitet og mobilitet ændrer legeområdet løbende karakter, efter de opstillinger som børnene selv laver. Det økologiske aspekt er bl.a. tilgodeset ved at bruge ege- og lærketræ malet og imprægneret med linolie som byggemateriale, ved at genbruge brugsvandet i haven samt opvarme vandet med solenergi. Med arken som udgangspunkt, er der flere forskellige aktivitetsområder. ARKEN Hjertet i vandeksperimentariet er Arken, bygget som en skibsskulptur, med to skibsformer, der er flettet sammen af vandslanger til solopvarmning af vand til vandlege. Det varme vand fra slangerne føres til en nedgravet tank, hvorfra det med håndpumper pumpes op til de andre aktiviteter. Tre vandhaner som hver kan tilkobles slanger med sprøjtepistoler, giver mulighed for sprøjteleg. Indenfor er bunden skrånende. Brugsvandet løbet gennem et sandfang (så sand, mudder og jord ikke ødelægger vandingspumpen) til en nedgravet tank og pumpes videre til legepladsens vækster.

13 1. PRIS 1. PRIS ELEMENT KOMPLET KONKURRENCE LEGEPLADS Lisbet & Carsten G. Hansen Bukkerupvej 73, 4340 Tølløse Janni Milsted, Jørslevslyst, Køgevej 15, 4653 Karise BRUSEBADET Brusesøjle bestående af tre kobberrør med hver sin bruser. På det ene rør er der yderligere monteret fire mindre brusehoveder i forskellige højder med stophaner imellem, så børnene selv kan vælge hvilke der skal komme vand ud af. Tre håndpumper (varmt vand) eller en vandhane (koldt vand) sørger for vandforsyningen. KILDEN Kampesten støbt sammen som et lille bjerg (to meter højt), hvor en kilde på toppen (en hane med koldt vand), danner to til flere vandløb ned af bjerget. Løse møller og småkanaler kan sættes ind, og sammen med sand og mudder ændre vandets løb. Ved foden af bjerget er der et mudderområde. SLUSEN En lang trækanal med strømmende vand der falder fra en meter til 20 cm i højden. Vandet føres ind ved hjælp af håndpumpe (varmt vand) eller koldt vand fra hanen. Med sand, grus og sten dannes forskellige åforløb, og sluseporte af træ kan sættes ind imellem. VANDAUTOMATER To vandposte med stativ og kummer til drikkevand - så børnene ikke skal ind for at få vand at drikke. SOPPEBASSINET Et 25 cm dybt støbt bassin med en dyse til springvand i midten. En vippepumpe i kanten sørger for, at varmt vand strømmer gennem springvandet. 13 VASKEHALLEN En hal bygget af lærkeskaller med to sprinklere monteret i loftet. En vippepumpe pumper det varme vand op og sprinkler cyklen og dens fører til. En benzinstander i form af en vippepumpe giver»vandbenzin«. Tilbehøret til vaskehallen er svampe, spande og koste. ROSENHAVEN Især til vuggestuebørn. Området overdækkes med rosen-espalier. Varmt vand pumpes fra tanken af en brøndpumpe op i en trækanal, som ender med et møllehjul før vandet falder ned i en trætønde. Herfra kan vandet flyttes i spande, vandkander mm. tilbage i kanalen, eller over i andre nedgravede, forbundne tønder. ARKEN ET VAND- EKSPERIMENTARIUM

14 EN PILEVERDEN præmien i elementkonkurrencen har sit udgangspunkt i det levende piletræ. Pileverdenen udfordrer børns sanser og håndelag for naturens materialer og skaber erfaring med kreativ brug af naturen. I løbet af et barns børnehavetid er det muligt at plante en stikling, som kan vokse sig stor, blive høstet og anvendt til både leg og nytte. Livet i børnehaven kan»flettes«sammen med livet hjemme i familien ved f.eks. at plante stiklinger i haven. En af grundstenene i flere af elementerne er 10 til 15 år gamle hvidpiletræer, som fældes, tilpasses formålet, for så at blive genplantet så det kan vokse videre»en pileverden«består af stationære og mobile elementer. Legekonstruktioner bygget af frisk pilemateriale, der skifter karakter med årstiden og ændrer funktion og udseende, udgør den stationære del. Det mobile element er et pilearboret eller en miniplantage hvor der dyrkes pil både til brug i børnehaven og hjemme. DET GRØNNE ELEMENT Hegnet rundt om naturlegepladsen er skiftende og fantasifuldt, bestående af flettet og snoet hegn i friskt og tørret pilemateriale. Nogle steder er det helt tæt, bygget af bundter af pil sat tæt sammen, eller plantede pilestokke, andre steder er det gennemsigtigt, flettet af et harlekinhegn. DET VOKSENDE GYNGESTATIV Bygges af gamle, levende hvidpil som derfor sætter rødder i jorden og friske skud på stammen. Træet fældes, når det når en passende størrelse, og afpasses til stativ for gynger, der senere dækkes af voksende pilegrene på siderne og oven over gyngerne. HURTIGVOKSENDE LABYRINT En labyrint etableres af flettede hegn og nyplantede stiklinger i båndpil eller vandpil, som allerede efter et år er vokset, så der er mulighed for at»blive væk«i labyrinten. DEN VILDTVOKSENDE BORG Rygraden i borgen er år gamle hvidpilstammer, der danner en borg. Imellem disse bygges borgens»indmad«med piletræer i alle aldre som plantes, flettes, snoes og drejes. En gangbro i en halv meters højde bygges af brædder, og vil efter et år have et tag af levende pileskud. Det grønne løv og de voksende pil vil løbende give nye flette- og legemuligheder. DEN LEVENDE HYTTE Friske båndpilstokke udplantes i cirkler eller firkanter og bindes sammen i toppen. Flere hytter kan forbindes med piletunneller. DEN SVAJENDE PILETUNNEL Friske bukkede båndpilestokke bindes/flettes sammen til en tunnel med svajende pileskud på taget. Tunneller bygges sammen på kryds og tværs, sammen med borgen eller hytterne.

15 2. PRIS 1. PRIS ELEMENT KOMPLET KONKURRENCE LEGEPLADS Børnenes Jord Kløvermarken Cronborgvej 20, 9990 Skagen Pile-Byg, Hvidsted Energiskov Hvidstedgård, 9830 Taars DEN FLETTEDE IGLO Med en fantasifuld fletteteknik laves en rund og flot flettet hytte, der sætter skud. Igloen kan med tiden gøres vandtæt ved at flette nye skud ind mellem det oprindelige flettearbejde. 15 FUGLEBRÆTTET PÅ PILETRÆET Fuglehuset placeres på en tyk stamme af frisk pil. Stammen sætter lange skud, som giver fuglene et skjulested, samtidig med at de spiser. BØRNEHAVENS PILEARBORET En pileplantage er stedet, hvor fremtidige byggeelementer, mobile legeredskaber og legetøj dyrkes. Det er materialer til flettede hegn, huler, buer, koste, brænde m.m. både til brug i børnehaven og hjemme. Som udgangspunkt dyrkes pil i mange farver til fletning, stærke pil (som vokser op til tre cm om dagen) til flitsbuer, brænde eller byggemateriale, og krøllede pil til pynt, udsmykning eller til at»trolde med...«.

16 JORDA JORDSKULPTUR præmien i elementkonkurrencen er et legelandskab på en stor jordskulptur udformet som en kvinde - moder jord - JORDA, som giver både konkrete og symbolske muligheder i forhold til naturen. Forslaget er en videreførelse af den traditionelle bakke med en tunnel igennem. At sidde på en»næse«, bo i et»ben«eller så gulerødder i»håret«, skaber billeder og stimulerer fantasien. JORDA er en basis ide med mange muligheder. Fantasi, økonomi, arbejdskraft og brugernes ønsker vil være bestemmende for udformningen af netop den JORDA, der passer det enkelte sted. Jordskulpturen opbygges som et bakkelandskab på et skelet af komprimeret råler med muldlag og plantedække. Derudover består materialerne af sten, grus og træstammer, sidstnævnte så der kan laves huler ind i skulpturen. Som beplantning anvendes rullegræs, flerårige urter, stauder, blomsterblandinger, buske, hække, pilekrat og nytteplanter, som også kan vælges til at understrege former på skulpturen, eller til at spærre for gennemgang. Forskellige elementer kan etableres på skulpturen:

17 3. PRIS 1. PRIS ELEMENT KOMPLET KONKURRENCE LEGEPLADS Charlotte Christensen Tolstrupvej 22, 4330 Hvalsø RUTSCHEBANE OG SANDKASSE Et af benene er bøjet op, og her indbygges en rutschebane som ender i sandkasse. Sandkassen kan beklædes med presenning, således at den kan fyldes med vand og alt efter årstid bruges til vandleg, is, fisk og smådyr. VANDANLÆG I eller på skulpturen kan der bygges vandkanaler, springvand eller fuglebassiner. SOLUR Til brug for aktiviteter om årstiderne, dagslængde, lys og skygge, kan der være et solur. KOMPOSTBUNKE En kompostbunke med bl.a. afklip fra skulpturens plantedække, som giver mulighed for at studere orme, insekter og svampe. DYREHOLD Et område indhegnes alt efter hvilke muligheder, man har, til kaniner, høns eller andre dyr. LABYRINT En labyrint af duftende krydderurter, planter der føles mærkelige, sten eller træstammer sat tæt sammen. Jordskulpturen kan gøres mindre eller større, det kan være en anden figur end moder jord, og den kan udstyres med færre, flere eller andre aktivitetsmuligheder, ligesom den kan være mere eller mindre beplantet. Derved kan skulpturen tilpasses alle legepladser. 17

18 18 OPDELING En naturlegeplads kan opdeles og indrammes på flere måder. Enhver legeplads har brug for hegn enten til at indhegne arealet eller for at afgrænse forskellige afsnit. Naturhegn er mere inspirerende end trådhegn, og hvis det er lavet af nytteplanter tiltrækkes et rigt dyreliv. Men opdeling i mindre enheder er sammen med et kuperet terræn også med til at skabe plads til fælles aktiviteter for både børn og voksne, og til leg i mindre grupper, uden konstant overvågning fra voksne. Børnene spredes og grupperer sig, og det giver færre konflikter børnene imellem. Opdelingen kan også skabes med en snoet sti som fører igennem legepladsens forskellige elementer, og som undervejs giver mulighed for aktivitet og sansemæssige oplevelser. SMÅ RUM AF LEVENDE HEGN Bygge små rum af forskellige typer hegn, som f.eks. pileflethegn, stendige, græstørvsdige og hegn af nytteplanter som også kan bruges til andre aktiviteter. (62) HVILERUM Cirkelformede hvilerum som omkranses af en meter høj bøgehæk. Bunden udgøres af perlesten. (30) JORDEN ER GIFTIG Legepladsen rundt uden at røre ved jorden. Man kan være oppe, nede, ude og inde, og kommer undervejs i kontakt med elementerne ild (bålsted omkranset af store sten), vand (en sø omkranset af en stubskov i forskellige højder, samt med skildpadder af træ eller beton i vandet, som børnene kan gå på ryggen af), luft (edderkop og gyngetov til at kravle/gynge i) og jord (sandkasse omkranset af en stammeskov i forskellige højder). (17) FORUNDRINGSSTI En 60 cm bred sti hvor bundmaterialet skifter for hver to meter (kogler, fliser, sand, sten, bregner osv.). F.eks. etableret på en forundringshøj. (23) FRA LAND TIL BY En aktivitetslinie af stubbe, siddebrikker, træbro m.v. udgør en»jorden er giftig«tur gennem forskellige zoner (åben plads, skovbryn, jungle, krat, bakke, slette og have). (19) JORDTUER MED GRÆSBEVOKSNING Jordtuer med græsbevoksning i forskellige former og afvekslende højder mellem 40 cm og 75 cm omkranser en bålplads, virker som en mur, og kan bruges til forskellige aktiviteter (bjergbestigning, brobygning og siddeplads ved bålet). (40)

19 INTET PARADIS UDEN EN SLANGE... En slange snor og bugter sig igennem et område som børnene følger. Slangehovedet består af en to meter lang stamme som er gravet ned og stemmet ud med tunge m.m. Undervejs skifter slangen kropsudtryk ved at være en vold, et klatrestativ, en tunnel under jorden, en sti, og en hækportal, for til sidst at munde ud i halen. Slangekroppen består af flere forskellige materialer som marksten, græsbeklædning, sand og flisstier, bøgehække og kampesten. (48) OPLEVELSESRUTE Et ca. en km langt landskabsforløb som opleves gennem leg, ved gåeller løbeture, eller med en bold. Oplevelsesruten kan ligge rundt om, eller i randen af et andet område, f.eks. en campingplads, traditionel legeplads eller lignende. Undervejs forskellige legesteder som vand i kanaler, hængebroer, plantetunnel, sand, sten m.m. Hvert oplevelsessted er indrettet med hver sin danske træart. Ruten består af et varieret stiforløb med klippet græs, grus og barkflis. Vilde blomster plantes som grøftekant. (63) PLANTER For et lille barn behøver skoven ikke at bestå af store træer, men kan nøjes med at være en bevoksning af planter der ikke bare kan kigges hen over. Planter på legepladsen giver igennem oplevelser, lege og praktiske aktiviteter, forståelse for årstidernes skiften og for at naturen er et kredsløb. Plantens liv kan følges fra spiring, blomstring og frøsætning, og evt. høst, til den dør eller visner. Der vandes med regnvand, og visne planter og blade omsættes i komposten. Derudover kan der, alt efter valg af plantearter, tages hensyn til at tiltrække dyreliv, undgå allergisyndere (f.eks. birk og bynke), og formindske sliddet (ved at plante i højbede). 19 BASISNATURLEGEPLADS Som start på en naturlegeplads anlægges en basisnaturlegeplads som er velegnet til en senere udbygning og videreudvikling. Basisdelen består af et bakkelandskab og rumdannelser af afvekslende beplantninger (tæt nåleog løvskov, enggræs, krydderurter, frugttræer, roser, slyngplanter og bøgehække). (41) SKOVEN I PINDSVINENIVEAU En eksisterende skovbevoksning opstammes i fem meters højde. I skovbunden lægges nogle øer af flade, tætte sten, og hele skovbunden tilplantes med liguster. Når ligusteren er vokset til en meters højde, etableres tunneller mellem øerne og indog udgange. Ligusteren klippes, så den altid er en meter høj. Opfordrer til fange- og gemmelege, giver naturoplevelse fordi man kravler i skovbunden. (56)

20 20 BRINGE SKOVEN TIL LEGEPLADSEN I stedet for at bringe børnene til skoven, brydes asfalten og beplantes med forskellige træer og buske. (49) TRÅDHEGN BEPLANTET MED HUMLE Et eksisterende trådhegn ud mod befærdet vej tilplantes med humle. (37) HAVREMARK PÅ NY INSTITUTIONS BARE JORD På et endnu ikke indrettet udeareal sås en havremark på den bare jord om foråret - senere høstes havren, og der laves fugleneg til fuglene om vinteren. (38) PLANTER MED FORSKELLIGE EGENSKABER/MULIGHEDER Legepladsen kan være beplantet med planter der har forskellige egenskaber som f.eks.: smukke blomster (f.eks. kornblomst og valmue), duftende blomster (f.eks. syren og lavendel), duftende blade (f.eks. salvie og perikon), spiselige ting (f.eks. jordbær og hassel), spændende frø (f.eks. hybenrose og etageløg), godt vinterudseende (forskellige stauder), føde til dyr (f.eks. sommerfuglebusk og tjørn), efterårsfarver (f.eks. troldnød og paradisæble), sump- og vandplanter (f.eks. tagrør og dunhammer), materialeplanter (f.eks. kastanie og pil) og hårede blade og grene (f.eks. hjortetaktræ og lungeurt). (44) ETABLERING AF STAUDEBED På en arbejdsdag med forældre plantes et staudebed bestående af delte stauder fra forældrenes/børnenes egne haver. (38) ÆBLELUND MED CYKEL- RULLESKØJTEBANE Æbletræer plantet i hævede cylinderformede bede flettet af pilegrene. Højde 60 cm. Mellem bedene lægges en kombination af granitbrosten og asfalt som sti, granitbrostenene tættest på pileflettet til beskyttelse. (29) LANDBRUGSAFGRØDER Et område hvor der på skift dyrkes forskellige landbrugsafgrøder som grøntgødning, raps, honningurt, sennep, solsikke, lupin, olie- og spindehør, boghvede, rug, havre, byg, hvede, hjulkrone, cikorie m.fl. (61) JORDBÆRTRÆ Elmestammer gravet ned i jorden, hvor der i stammestykket over jorden er huller til jordbærplanter. På den måde kan et område til dyrkning udnyttes optimalt. (11) FUGLESKOVEN Område beplantet med røn, slåen, hyld, tjørn, hæg, kirsebær, mirabel, kvæde, hassel og paradisæble. Fælles for disse er, at de bærer frugter som er føde for fugle. (35) HUMLERANKER Humleranker på raftehegn, espalier, op ad gamle træer og som bunddække giver en oplevelse af»eventyrlig have«. (18) BEPLANTNING AF BYGNING Bygningens mure beklædes med e- spalier, og der plantes storbladet vedbend og rådhusvin som med tiden vil dække murene. (42)

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på

Læs mere

En legeplads for livet

En legeplads for livet Eventyr Leg Orehøjvej 9 a, Gl. Lejre, 4320 Lejre Tlf. 2227 9820 eventyrleg@eventyrleg.dk En legeplads for livet www.eventyrleg.dk Designlinje Info Eventyret starter her! Eventyr Leg designer naturlegepladser

Læs mere

www.cado.dk Telefon 70 22 26 28 E-mail mail@cado.dk

www.cado.dk Telefon 70 22 26 28 E-mail mail@cado.dk Tilbud til Rødvig Havn på maritim legeplads CADO Ideologi og mål: CADO arbejder for løsninger, der stimulerer børn og unges udvikling. CADO har et klart mål vi vil gennem unikke produkter og uderumsdesign

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have LOGO2TH_Lille_NEGrød Antistresshave Modelhave i Geografisk Have ANTISTRESSHAVEN I GEOGRAFISK HAVE Grønt er godt for sjælen! kunne være overskriften på den nye modelhave i Geografisk Have. Vi ved, at natur

Læs mere

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Baggrund Karens Hus og Have ligger placeret på en ca. 2000 m2 stor grund, på et aflukket og hegnet hjørne af Lersø Parken. Størstedelen af arealet

Læs mere

100 hoteller i Randers

100 hoteller i Randers nye 100 hoteller i Randers Byg et insek thote l - baggr und/tips/tricks Hvad er et insekthotel? Vores velplejede haver og parker ser måske nok flotte ud for os mennesker, men for insekterne giver det boligmangel.

Læs mere

Det vil sige at kun en meget lille del af vores regnvand belaster kloak systemet, kun vandet fra 24 kvadratmeter carport.

Det vil sige at kun en meget lille del af vores regnvand belaster kloak systemet, kun vandet fra 24 kvadratmeter carport. Eivind Jensen - Lyngbakken - Lynge På den en side af huset har jeg ved hjælp af 2 nedløbsrør lavet selvvanding af nogle store rhododendronbuske, så næsten al regnvand udnyttes her, en lille del opsamles

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer Dokumentation til Grønne Spirer I det sidste års tid har vi arbejdet meget intens for at gøre børnene i SpireVium mere bevidste om, hvad der kan findes i naturen i de forskellige årstider. Vi har også

Læs mere

Legepladsen i Solbyen

Legepladsen i Solbyen Legepladsen i Solbyen opstod i sin tid på de sidste ubebyggede grunde. Legepladsen har været truet flere gange af byggeplaner men er ved fælles indsats fra beboerne i Solbyen blevet reddet. Legepladsen

Læs mere

Gennemgang af RVP legepladser

Gennemgang af RVP legepladser Gennemgang af RVP legepladser Gennemgangen blev foretaget d. 30. oktober 2006 med Henka som konsulent. Generelt set er alle gynger ikke i overensstemmelse med tidens krav. De er tillige så dyre at få totalrenoveret

Læs mere

Ansøgning til. Legepladspuljen. for Åby Skole og SFO

Ansøgning til. Legepladspuljen. for Åby Skole og SFO Ansøgning til Legepladspuljen for Åby Skole og SFO Begrundelse for ansøgningen Åby Skole er en skole i tre spor med 700 elever. Børnene kommer primært fra den del af Åbyhøj, der ligger syd for Silkeborg

Læs mere

Tanker om legepladsen ved Doravej 99

Tanker om legepladsen ved Doravej 99 Tanker om legepladsen ved Doravej 99 - ud fra øjebliksbilleder 4. 6. november 2008 11.11..08 Side 1 Indtryk Børnehaven er placeret i et boligområde i en boligforening. Når man ikke er kendt i området er

Læs mere

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 1 I kan forvente noget om Natur og friluftsliv er attraktivt Natur og friluftsliv styrker børns

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

LEGEPLADSEN SOM PÆDAGOGISK RUM

LEGEPLADSEN SOM PÆDAGOGISK RUM Artikel Schytte, Benny (2004). Legepladsen som pædagogisk rum. I publikationen Niels Bang Hansen m.fl., Udeområder. (Børneinstitutioner - Byggeri og indretning. Hæfte 5. Kroghs Forlag. LEGEPLADSEN SOM

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010

Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010 Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010 Hvem er Uno Koncept A/S? Enestående sortiment Enestående rådgivning Enestående kvalitet Enestående service Uno håndplukker det bedste inden for gade-

Læs mere

Legepladspuljen 2015 - anbefaling til fordeling

Legepladspuljen 2015 - anbefaling til fordeling Legepladspuljen 2015 - anbefaling til fordeling Institution Område Emne Niveau Beskrivelse Anbefalet Peter Aage Gården Dagtilbud Sandkassen Vedligehold/ udskftning Optagning og bortskaffelse af tømmer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Legepladser I Hasselhegnet

Legepladser I Hasselhegnet Legepladser I Hasselhegnet Legepladsudvalg - beskrivelse Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Forord...3 Arealet...3 Tilskud...3 Leverandørerne...4 Natur/Traditionel...5 Fællesarbejde...5 De

Læs mere

MANGLER DU EN IDÉ? IDEER & INSPIRATION

MANGLER DU EN IDÉ? IDEER & INSPIRATION MANGLER DU EN IDÉ? IDEER & INSPIRATION Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. Tanken er, at I som værter kan gøre brug af hinandens erfaringer med aktiviteter på gårdene.

Læs mere

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD T I L M E DA R B E J D E R E I DAG I N S T I T U T I O N E R O G DAG P L E J E 13 JORDEN I KØBENHAVN ER FORURENET MEN IKKE MERE END, AT VI SELV KAN TAGE HÅND OM DET

Læs mere

De simpleste knob er gode at kunne, og det er ikke svært. Lad også børnene prøve, hvis de har lyst.

De simpleste knob er gode at kunne, og det er ikke svært. Lad også børnene prøve, hvis de har lyst. Med reb og knuder Krop og bevægelse Natur-noter (skriv egne kommentarer her) Man kan udvide rammerne for gode, aktive bevægelsesaktiviteter ved at medbringe tov eller snor på turene, og hvis man lærer

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen. Tilsyn med legepladser i dagplejehjem. Norddjurs Kommune. Skole- og dagtilbudsafdelingen

Skole- og dagtilbudsafdelingen. Tilsyn med legepladser i dagplejehjem. Norddjurs Kommune. Skole- og dagtilbudsafdelingen 1 Tilsyn med legepladser i dagplejehjem 2 Forord Alle børn skal kunne lege trygt på legepladserne i s dagpleje. Legepladserne skal derfor indrettes således, at der er mindst mulig risiko for, at børnene

Læs mere

Tilbud på legeplads til Hadsund Syd

Tilbud på legeplads til Hadsund Syd Tilbud på legeplads til Hadsund Syd Efter et behageligt møde med Julie Øland, d. 5. Februar på Fjordbakken, er jeg kommet frem til nedenstående tilbud. Skitse af området. Jeg har valgt at placere legepladsen

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen Nøddebogade 1-5, Sjællandsgade 33-55, Refnæsgade 28-34 og Fensmarksgade 23-27. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 24.2.2014 at sende dette forslag om fælles

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Spildevand. Dræn og vandløb. Ænder

Spildevand. Dræn og vandløb. Ænder Løsninger til vandmiljøet Normalt er det for megen næring, der er årsag til et dårligt vandmiljø med mange alger, mudder og iltsvind. Næringsstoffer kommer fra spildevand, drænvand, vand fra grøfter, ænder

Læs mere

Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv?

Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv? Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv? Vi ved, set ud fra et voksenperspektiv, at natur og udeliv er afgørende

Læs mere

Idéer og inspiration. Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg.

Idéer og inspiration. Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. økologisk Idéer og inspiration Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. Tanken er, at I som værter kan gøre brug af hinandens erfaringer med aktiviteter

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun BY DIN EEN SHELTER I BAHAVEN: Og kom helt tæt på naturen 28 Tekst og foto eert Mørk. Tegning: Christian Raun ør Det Selv 12/2003 Shelter betyder beskyttelse, og det er lige præcis, hvad du opnår, hvis

Læs mere

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid Opsamling og inspiration Fra dialogmødet om fælledens fremtid at skabe et fælles billede af fælledens fremtidige udvikling Intro Synpunkter fra dialogmødet 12. november 2012 Den 12. november 2012 blev

Læs mere

Gennemgang af legepladser mm. i Hallandsparken. Af legepladsudvalget som blev nedsat på generalforsamlingen. Legeplads 1. Mellem nr.

Gennemgang af legepladser mm. i Hallandsparken. Af legepladsudvalget som blev nedsat på generalforsamlingen. Legeplads 1. Mellem nr. Taastrup 14/8 2009 Gennemgang af legepladser mm. i Hallandsparken. Af legepladsudvalget som blev nedsat på generalforsamlingen. I forbindelse med bestyrelsens fremlæggelse af legepladsrapport, og bestyrelsens

Læs mere

Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn

Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn Af Helle Fuglsang, fysioterapeut og naturvejleder, Ålborg Kommune Naturen som læringsmiljø og et aktivt friluftsliv er i fokus for børn

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Uanset om man er ung eller gammel, dyrker idræt eller "bare" har brug for en gåtur, så hjælper både ophold i naturen og bevægelse på sundheden. Når skov og

Læs mere

Cykellege velegnet til: Børn mellem 2 og 12 år og børne- og forældrearrangementer hvor forældrene er medaktive

Cykellege velegnet til: Børn mellem 2 og 12 år og børne- og forældrearrangementer hvor forældrene er medaktive Cykellege velegnet til: Børn mellem 2 og 12 år og børne- og forældrearrangementer hvor forældrene er medaktive Legene stammer fra Cyklistforbundets bog 20 cykellege - sjov cykeltræning for alle børn. Legene

Læs mere

Lege og aktiviteter der styrker motorikken

Lege og aktiviteter der styrker motorikken Lege og aktiviteter der styrker motorikken 1 Ideer til at styrke indskolingsbarnets motorik Jeres barn er nu startet i 0. klasse og er ca. 6 år gammelt. Det betyder at det som oftest kan: løbe, hoppe med

Læs mere

Inspiration til bevægelse i naturen

Inspiration til bevægelse i naturen Inspiration til bevægelse i naturen Af Nina Schriver, fysioterapeut og ph.d., ejer af firmaet movementum. I Kærehave projektet blev move nnature konceptet, som jeg har udviklet, brugt i undervisningen

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-37 Hvad finder du i skoven? Makkerarbejde, ekskursion Tværfagligt med matematik. 38-39 Masseeksperiment 2013 Individuelt

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Kan du slippe fri? Håndjern i reb. Kom med

Kan du slippe fri? Håndjern i reb. Kom med Kan du slippe fri? Håndjern i reb Sammenhold og samarbejde går hånd i hånd i denne øvelse, hvor deltagerne to og to bliver bundet sammen med håndjern af knobreb - og så skal de forsøge at slippe fri af

Læs mere

EGEN PRODUKTION I DANMARK

EGEN PRODUKTION I DANMARK LEGEPLADS Indhold Legeværdi, sikkerhed, fleksibilitet, udfordring, livsglæde og fantasi - Nøgleord i fokus hos Indu. Grønne områder og legepladser er vores hjemmebane med børn i centrum for optimale løsninger.

Læs mere

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Den primære ide i børnehaveklassen er at skabe en god og tryg skolestart, hvor barnet roligt vænner sig til skolelivet. Det er vigtigt at eleven

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Edderkopper prik-til-prik

Edderkopper prik-til-prik Edderkopper prik-til-prik MATEMATIK NATUR/TEKNIK LÆRERVEJLEDNING Forskellige slags edderkopper spinder forskellige slags spind. I dette forløb tegner eleverne fra prik til prik i tallenes rækkefølge. De

Læs mere

Træningscenter Hollufgård: træning i naturen. Af fysioterapeut Gunhild Helmer Hansen, Odense kommune

Træningscenter Hollufgård: træning i naturen. Af fysioterapeut Gunhild Helmer Hansen, Odense kommune Træningscenter Hollufgård: træning i naturen Af fysioterapeut Gunhild Helmer Hansen, Odense kommune I forbindelse med træningscenter Hollufgård ligger et kæmpe parkområde med tilhørende skov, hvor det

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov også for mennesker med funktionshæmninger Af Sanne Jensen, socialpædagog med videreuddannelse i specialpædagogik, friluftslivsvejleder, gymnastik- og kano-/kajakinstruktør.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

Plejeplan 72-74: Vridsløsevej.

Plejeplan 72-74: Vridsløsevej. Plejeplan 72-74: Vridsløsevej. Arealet indeholder følgende elementer: Fast belægning (beton-belægningssten), (parklamper, trådhegn, borde-bænke, havepejs, flagstang, gynger, legebåd ), Brugsplæne, Fritvoksende

Læs mere

Grankoglen, Rødding. Tilbud på motorikbane og klatretårn REVIDERET juli 2012

Grankoglen, Rødding. Tilbud på motorikbane og klatretårn REVIDERET juli 2012 Grankoglen, Rødding Tilbud på motorikbane og klatretårn REVIDERET juli 2012 Indhold Løsningen Om UNIQA s. 3 Grankoglen i dag s. 4-5 Skitse område s. 6 Projekt forslag s. 7-21 Økonomisk overblik s. 22 Værd

Læs mere

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag.

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. køkken eksisterende bade Eksisterende indretning, med lang gang bevares. Nye lofter

Læs mere

AKTIVITETSGUIDE NØRREBRO BISPEBJERG

AKTIVITETSGUIDE NØRREBRO BISPEBJERG AKTIVITETSGUIDE NØRREBRO BISPEBJERG Med aktivitetsguiden for Nørrebro og Bispebjerg vil vi gerne inspirere institutioner i området til at bruge lokalområdet i det pædagogiske arbejde med råvarer, mad og

Læs mere

AMAGER FÆLLED SKOLE. Workshop - Procesopstart for udviklingen af nye udearealer //Uredigeret opsamling - BY X

AMAGER FÆLLED SKOLE. Workshop - Procesopstart for udviklingen af nye udearealer //Uredigeret opsamling - BY X AMAGER FÆLLED SKOLE Workshop - Procesopstart for udviklingen af nye udearealer //Uredigeret opsamling - BY X 2 // AMAGER FÆLLED SKOLE AMAGER FÆLLED SKOLE// Udgivet af BY X 2010 Lay-out: BY X Fotos: BY

Læs mere

Telt. Regler. For at du trygt kan overnatte i teltet, er der nogle regler, du SKAL overholde.

Telt. Regler. For at du trygt kan overnatte i teltet, er der nogle regler, du SKAL overholde. Telt Spejdere på tur har sovet ude i naturen, lige så længe spejderbevægelsen har eksisteret. Det er en naturlig del af vores aktiviteter. Når vi sover i naturen, skærmer teltet fantastisk mod vind og

Læs mere

Ansøgning. Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder i 2012. Ansøger: (Fulde navn, adresse og tlf.nr.)

Ansøgning. Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder i 2012. Ansøger: (Fulde navn, adresse og tlf.nr.) Ansøger: (Fulde navn, adresse og tlf.nr.) Lars Christian Stubbe Solgaard Græse Bygade 17 3600 Frederikssund Som fmd. For Græse Landsby grundejerforening Ansøgningen bakkes op af: (F.eks. Bylaug, idrætsforening,

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

Fang en krabbe. Husk redningsvest!

Fang en krabbe. Husk redningsvest! Fang en krabbe Prøv at fang en krabbe med: madding (små stykker fisk, et fiskeskellet eller muslinger) net, snor eller fiskesnøre klemme spand eller akvarium med vand Sådan fanger du en krabbe Få fat i

Læs mere

4 trin + en dag REDOK

4 trin + en dag REDOK Årstid: Hele året Forløbets varighed: 4 trin + en dag Udfordringen Formålet I dette mærke bliver pigerne udfordret på deres kommunikationsevner, kreative tænkning og logiske sans. Pigerne vil lære om skjulte

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer Mal Galegården og lær hvordan du undgår skrammer Spændende og farligt sted at lege Der er mange ting, man kan lave på en gård fuld af spændende maskiner og dyr, stald og lade, marker og have. Desværre

Læs mere

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014 P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup maj 2014 INDHOLD Formål 5 Intro - processen 6 Havens størrelse 8 Havens formsprog 10 Havens rammer 12 Bevægelse og flow i haven

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab Landmandsvejledning En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab & Dorte Ruge Af Søren Breiting & Dorte Ruge Vejledning til landmand Forord Denne

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Katrine og Christina, som har været studerende. Vi ønsker Katrine og Christina stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Samtidig

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv Friluftsliv har altid fristet os mennesker. Vi kan tage på spændende ture overalt langt væk eller lige rundt om hjørnet. Vi kan tage på tur i flere uger, eller vi kan tage på tur en dag eller nogle timer.

Læs mere

GRÅSTEN SKOLE. Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk

GRÅSTEN SKOLE. Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk 18.juni 2015 NIKOSTINE LEGEPLADS GRÅSTEN SKOLE Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk 18. juni 2015 NIKOSTINE LEGEPLADS Gråsten Skole Degnevænget

Læs mere

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Jeg fik solfanger anlæg for 19 år siden, den fungere stadig

Læs mere

Legeplads i Kærene, Rødovre

Legeplads i Kærene, Rødovre 1 Legeplads i Kærene, Afdelingen Ved Milestedet, AKB havde i mange år haft traditionelle modul-legepladser med asfalt, rutsjebaner, gynger og sandkasser. Men da afdelingen skulle renoveres, blev legepladserne

Læs mere

SKÆRØD GRUNDEJERFORENING 27-08-2013

SKÆRØD GRUNDEJERFORENING 27-08-2013 SKÆRØD GRUNDEJERFORENING 27-08-2013 HVEM ER UNO? Hvem er UNO? UNO er en danskejet virksomhed som forhandler legeredskaber, multibaner og udendørs fitness fra flere af Europas største og førende producenter.

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

- tid til natur og fællesskab

- tid til natur og fællesskab - tid til natur og fællesskab Indhold Danmarks smukkeste kanotur... 03 Stolte traditioner... 04 Det praktiske... 05 Planlæg din kanotur... 06 Lejrliv ved Gudenåen... 08 Udstyr til din kano... 09 Sådan

Læs mere

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 2 - Trin for trin. Udforskere Niveau 2

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 2 - Trin for trin. Udforskere Niveau 2 Årstid: Årstid: Hele året Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 3 trin + en formiddag eller eftermiddag - - Trin for trin Den engelske opdagelsesrejsende Mary Kingsley er en af de eneste kvindelige

Læs mere

Indledning læreplaner

Indledning læreplaner Indledning læreplaner Klim Fribørnehave og Vuggestues pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i vores målsætning som er: At anerkende børnenes forskellighed og se det som en styrke for fællesskabet. At

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2.

Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2. Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2. 21: Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige miljø. 21 Stk. 2: Dagtilbud

Læs mere

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E Min krop Tekst og illustration: Jørgen Brenting Baskerville Online materiale. Må kopieres af medlemmer af Baskervilles Depot. Materialet må kun

Læs mere

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere