1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer."

Transkript

1 Følgende vilkår er gyldige pr. 1 Jan. 2014: 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. 2. Ved afbestilling af en ordre brydelse af et projekt dækker kunden virksomhedens udgifter og udført arbejde op til d.d. for afbrydelsen. 2. Levering, og abonnementsstart 1. Produktet er leveret så snart opsætningen af dette er påbegyndt. 2. Abonnementsperioden starter ved ordreafgivelse med mindre der ved ordreafgivelse aftales et andet starttidspunkt. 3. En ordre kan ikke annulleres, ej heller i tilfælde af manglende levering af tredjepartsprodukter som, men ikke begrænset til, domæner, pbs aftaler, og sms gateway aftaler. 4. I tilfælde af at virksomheden ikke kan levere produktet kan kunden inden for, ved ordreafgivelsen angivet tidsramme, annulleres ordren. 5. Abonnementer fornyes automatisk for en periode tilsvarende til den løbende, ved nuværende periodes udløb. 6. Alle abonnementer tegnes, med mindre andet er aftalt, for en periode på 12 måneder, og kan i denne periode ikke opsiges. 3. Opsigelse af abonnementer: 1. Opsigelse af et abonnement varsles 3 måneder fra udgangen af igangværende måned og/eller periode. 2. Opsigelsen modtages dog under hele perioden, men dog først med virkning efter de af vilkårene beskrevne retningslinier. 3. Der refunderes ikke betaling for løbende abonnementsperioder i forbindelse med opsigelse. 4. Ansvar, backup og kriminelle aktiviteter: 1. Afbrydelse af service, i forbindelse med eksempelvis, men ikke begrænset til: Side 1 af 6

2 force majure, afbrydelse i forbindelse med driftsvedligeholdelse, afbrydelse i forbindelse med leverandørs driftsvedligeholdelse eller afbrydelse i forbindelse med kundes restance, holdes virksomheden ikke ansvarlig for nogen former for tab på kundens vegne. 2. Det juridiske ansvar for data opbevaret på virksomhedens systemer er alene kundens. 3. Kunden er selv ansvarlig for integritet af data på systemet, virksomheden foretager backup, ligesom der er redundans i alle virksomhedens servere, men der ydes ingen garanti for disse faciliteter. Kunden opfordres derfor, i overensstemmelse med best-practice, ligeledes til selv at tage backup af egne data med jævne mellemrum. 4. Virksomheden foretager ingen scanning af kundens data med mindre der fra tredjepart klages over kundens forhold eller kunden på anden måde overtræder gældende vilkår. 5. Der må ikke opbevares materiale der strider mod gældende dansk lov på virksomhedens servere. 6. Virksomheden kan til enhver tid indføre regler for hvilke typer materiale der må opbevares på virksomhedens servere. 7. Følgende typer data må ikke uden forudgående aftale opbevares på virksomhedens servere: 1. Pornografisk og erotisk materiale 2. Større film- og billedarkiver. 3. Download arkiver i enhver størrelse. 5. Trafik, angreb og fair-use. 1. Den af virksomheden fastsatte trafikgrænse skal som udgangspunkt overholdes og ethvert merforbrug faktureres til listepriser. Et evt. merforbrug udregnes efter virksomhedens egne målinger. Dog faktureres mindre overskridelser ikke såfremt de går ind under det som ved virksomheden betegnes som Fair use, det vil sige almindelig trafik belastning for den givne type hjemmeside ikke vil udløse nogen ekstra regning. 2. Aktiviteter der kan udløse ekstra betaling indbefatter, men er ikke begrænset til, download arkiver, erotisk materiale, selvforskyldte angreb, programmeringsfejl fra kundens eller dennes samarbejdspartners side eller generelt forkert Side 2 af 6

3 vurdering af projektets hosting behov. 3. Medmindre kunden har indgået aftale om driftsvedligeholdelse er ansvaret for sikkerheden på serveren, samt evt. følger af et angreb, udelukkende kundens. 4. Virksomheden har ret til, såfremt en kundes aktiviteter er til gene for andre kunder, øjeblikkeligt at lukke for et eller flere produkter uden varsel, efterfølgende afhjælpning af problemet udføres for kundens regning. 5. Kunden kan kun blive faktureret for afhjælpning såfremt problemet kan relateres tilbage til kundens aktiviteter. Dette indbefatter, men er ikke begrænset til, tung trafik i form af mange besøgende, download arkiver, udefrakommende angreb og programmeringsfejl fra kundens eller dennes leverandør. 6. Driftsikkerhed og oppetidsgaranti 1. Hvis der opstår over 99,9% nedetid på et år tillægges en måneds gratis hosting, som efter virksomhedens vurdering enten tillægges eksisterende periode eller næste periode. 2. I forbindelse med planlagt driftsstop underrettes virksomhedens kunde direkte såfremt dette, det er således kundens ansvar at underrette eventuelle slutkunder om dette. 3. Så vidt som muligt skal driftsstop planlægges i samarbejde med kunden, der kan dog forekomme situationer hvor dette ikke er muligt. 4. I tilfælde af defekt hardware, eller lignende vedligeholdelsesarbejde, kan der forekomme driftsstop i forbindelse med afhjælpning hvor det ikke vil være muligt at underrette alle kunder, sådanne typer driftsstop må højst vare 30 minutter, og i særlige situationer op til 60 minutter. Overskrider driftstoppet 60 minutter vil det tælle som uplanlagt nedetid. 5. Det er kundens eget ansvar at virksomheden har korrekt kontakt information der bruges til at underrette om driftsstop. Virksomheden udsender driftsmeddelelser på henholdsvis SMS og Support og Døgn-service 1. Der ydes support direkte telefonisk eller via igennem de på hjemmesiden oplyste telefonnumre og adresser. 2. Der ydes udelukkende support til virksomhedens direkte kunder og altså ikke til eventuelle slutkunder med mindre andet er aftalt. Såfremt kunden henviser slutkunder direkte til virksomheden uden forudgående aftale takseres dette til Side 3 af 6

4 virksomhedens normale takster. 3. Uden for normal åbningstid svares telefonerne af døgnservice, et opkald til døgnservice faktureres med listeprisen for døgnsupport per påbegyndt kvarter med mindre: 1. Der er tale om et driftsstop eller andre system tekniske problemer der 2. Opkaldet gives for at informere virksomheden om driftsstop eller andre tekniske problemer der ikke er forårsaget af kunden. 3. Døgnservice kan ikke hjælpe med følgende problemer: 1. Salg til nye kunder. 2. Regningsspørgsmål. 3. I tilfælde af mersalg uden for åbningstiden tages som hovedregel også support betaling. 4. Mail support: 1. Er gratis udenfor normal åbningstid. 2. Besvares som oftest inden for 30 minutter. 3. Besvares som hovedregel efter senest 120 minutters normal åbningstid. 4. Bør ikke bruges til akutte problemer i det der ikke er garanteret bemanding. 5. Servicevinduer. 1. Servicevinduer tæller ikke med i indrømmet oppetidsgaranti. 2. Der er fast servicevindue mellem og alle hverdage, lør, søn- og helligdage. (Hvilket betyder at service arbejde blive foretaget inden for dette tidsrum) 3. Ønsker du at blive adviseret om ekstraordinære servicevinduer eller planlagt arbejde bedes du forespørge på dette hos supporten, denne service kan koste ekstra for nogen kunder. 8. Colocation (hosting af kundens eget udstyr) 1. Kunden betaler al forbrug på dedikerede server. Side 4 af 6

5 2. Der garanteres udelukkende 99.6% oppetid på netværket, excl. service vinduer. 3. Ved kraftig trafikbelastning kan kræves tillæg for etablering af kraftigere forbindelse til kundens servere. 4. Virksomheden forbeholder sig ret til at flytte en kundes server mellem lokationerne for bedst muligt at kunne tilgodese den enkelte kunde. 5. Det er kundens eget ansvar at forsikre sit udstyr, virksomheden er ikke ansvarlig for skader på kundens udstyr. 6. Tilbageholdelsesret / Retensionsret, såfremt kunden misligeholder sine forpligtelser har virksomheden ret til at tilbageholde udstyr, software, domæner og evt. anden løsøre der er i virksomhedens besidelsel 9. Rettidig betaling 1. Alle virksomhedens kunder gives, med mindre andet er aftalt, 8 dages kredit. 2. Overskridelse af betalingsbetingelser medfører rentetilskrivning i henhold til renteloven, samt fremsendelse af rykker. Ved overskridelse af betalingsfristen beregnes 2% morarenter pr. påbegyndt måned fra betalingsfristens udløb og indtil betalingen sker. 3. Betalingen skal være virksomheden i hænde senest 1. hverdag efter sidste betalingsdato. 4. Hvis en kunde gentagne gange udskyder betaling, eller betaler for sent har virksomheden ret til at justere prisen på kundens produkter. 5. Hvis en kunde har overskredet betaling på enten hosting produktet eller andre produkter kan virksomheden uden yderligere varsel blokere for adgang til opdatering og/eller brug af hostede services. 6. Hvis kunden har givet indrømmelser der antyder at denne ikke har i sinde at fuldføre betaling, eller ikke er istand til dette, kan virksomheden tillige lukke for hosting ydelser alene baseret på denne formodning. 7. I tilfælde af at rettidig betaling ikke finder sted bortfalder indrømmede rabatter og alle produkter og ydelser faktureres med tilbagevirkende kraft til gældende listepriser. Dette kan kun fraviges ved skriftligt og skal være fremhævet explicit i aftalen. 8. Genåbning af en lukket og/eller blokeret service faktureres til DKK og betinges af øjeblikkelig betaling af denne samt evt. udeståender. Side 5 af 6

6 10.Tvister, værneting, ændring af betingelser og lovvalg. 1. Virksomhedens erstatningsansvar kan aldrig overstige prisen på den leverede ydelse, og aldrig mere end DKK Virksomheden kan til enhver tid ændre de generelle vilkår, kunden er selv ansvarlig for at holde sig opdateret med de gældende vilkår som altid offentliggøres på virksomhedens hjemmeside. 3. Hvis kunden ønsker at gøre indsigelser mod nye vilkår gøres dette senest en måned efter indførelse af disse, hvilket medfører at kunden i resten af sin igangværende abonnements periode fortsat anvender de gamle vilkår hvorefter denne ved næste periode overgår til de nye vilkår. 4. I tilfælde af tvister der ikke internt kan forhandles mellem kunden og virksomheden afgøres disse ved Byretten i Frederiksberg henhold til dansk lov, dette gælder også internationale kunder. Side 6 af 6

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført.

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført. 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. 2. Aktieselskaber, anpartsselskaber eller

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Ver. 8 11/07/2014 Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Blue Energy A/S som er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for kunden, medmindre

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

ERHVERVSKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI

ERHVERVSKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI ERHVERVSKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder Gældende fra den 1. april 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine

Læs mere

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger.

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger. Handelsbetingelser for Tethys Generelle handelsbetingelser Tethys er FVD s digitale lederværktøj. Når der indgås aftale med Tethys, indgås der reelt en handel med FVD. Man skal derfor være medlem af FVD

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort (BlueCard) Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

Formålet med nærværende vilkår er at hjælpe og vejlede forbrugeren i overensstemmelse med gældende ret.

Formålet med nærværende vilkår er at hjælpe og vejlede forbrugeren i overensstemmelse med gældende ret. Forretningsvilkår Formålet med nærværende vilkår er at hjælpe og vejlede forbrugeren i overensstemmelse med gældende ret. Såfremt dele af vilkårene måtte være i uoverensstemmelse med gældende ret, skal

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere