Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler:"

Transkript

1 Almindelige betingelser og vilkår gældende for Gobike A/S Banegårdspladsen København V CVR-nr Phone: (+45) Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler: Gobike forestår drift og udlejning af bycykler ( Bycyklen ) for DSB, Københavns kommune og Frederiksberg kommune til borgere og virksomheder ( Brugere ). Nedenfor fremgår vilkår og betingelser vedrørende enhver brug og leje af og abonnementsindgåelse vedrørende Bycyklen, herunder booking, priser og betaling, samt behandling af persondata. Betingelserne og vilkårene er gyldige fra 1. marts Leje Gobike udlejer Bycyklen til brugeren på de vilkår og betingelser, der fremgår heraf. Brugeren er ansvarlig for at overholde disse betingelser i hele leje-, brugs- eller abonnementsperioden. DEL I OPRETTELSE, ABONNEMENT, BOOKING OG BETALING 2. Oprettelse af profil og identifikation Brugeren skal identificere sig ved at oprette en profil og tilknytte et gyldigt betalingskort. Oprettelse kan ske enten via skærmen på Bycyklen, via eller via smartphone. Brugeren er i den forbindelse forpligtet til at afgive sådanne oplysninger, som måtte blive afkrævet af Gobike. Brugeren accepterer, at Gobike opbevarer sådanne oplysninger og at sådanne oplysninger kan videregives til tredjemand, hvis det måtte være nødvendigt for driften af cykelsystemet. Brugeren indestår over for Gobike for, at de oplysninger, der gives er korrekte og fyldestgørende. Side 1 af 11

2 Brugeren skal være mindst 18 år. 3. Oprettelse af abonnement Brugeren (i dette afsnit Abonnementshavere ) kan tegne abonnement på en Bycykel på eller på Bycyklens skærm og herefter fuldføre tilmelding til abonnementsordning på Abonnementshaveren er i den forbindelse forpligtet til at afgive sådanne oplysninger, som måtte blive afkrævet i den forbindelse. Abonnementshaveren accepterer, at Gobike opbevarer sådanne oplysninger og at sådanne oplysninger kan videregives til tredjemand, hvis det måtte være nødvendigt for driften af cykelsystemet. Abonnementshaveren indestår for, at de oplysninger, der gives er korrekte og fyldestgørende. For Abonnementshavere gælder følgende særvilkår: Abonnementshaveren kan vælge den ønskede prisplan (med eller uden løbende månedsbetaling), dog således at der ikke kan ændres i bindingsperioden, når først Abonnementshaveren har valgt prisplan. Abonnementshaveren kan blive tilbudt særlig prisplaner med yderligere rabatter gennem samarbejde med tredjemand. Prisplaner med løbende betaling indebærer 3 måneders binding og abonnementet bliver automatisk forlænget hver måned med en måned ad gangen, medmindre det opsiges med en måneds varsel til udgangen af en måned. Gobike forbeholder sig retten til at ændre priser og abonnementsvilkår med én måneds varsel, dog kan Abonnementshaveren ved væsentlige ændringer opsige abonnementet uden varsel. Abonnementsbetaling udgør pt. DKK 70 pr. måned. Beløbet trækkes automatisk på det af Brugeren angivne betalingskort forud hver måned i abonnementets løbetid. Det præciseres, at alle øvrige vilkår heri tillige gælder for Abonnementshavere. 4. Booking Side 2 af 11

3 Bycyklen kan bookes på eller via en smartphone. Gobike opkræver et gebyr på pr. booking. Størrelsen på gebyret fremgår af Brugeren kan forespørge om booking af en Bycykel til et fast tidspunkt på en fast Cykelstation. Gobike forbeholder sig retten til at afvise sådanne forespørgsler, hvis der ikke er ledige Bycykler på den pågældende Cykelstation eller hvis det i øvrigt ikke er muligt at imødekomme forespørgslen Systemet undersøger, om der er en ledig Bycykel på den valgte Cykelstation. Hvis der er en ledig Bycykel, sendes en besked til Brugeren via SMS og mail. Brugeren skal herefter bekræfte ønsket om booking, og systemet reserverer en Bycykel til Brugeren. Brugeren modtager ordrebekræftelse hurtigst muligt og senest en halv time inden ønsket brug, hvis ordren er afgivet via eller via en smartphone, hvis dette er muligt. 5. Betaling og depositum Ethvert lejebeløb skal betales inden brug via godkendt og gyldigt elektronisk betalingsmiddel tilhørende Brugeren. De til enhver tid gældende priser og gebyrer kan findes på og på skærmen på Bycyklen. Ændringer i priser, gebyrer, eller aftalevilkår i øvrigt, kan ændres af Gobike med en måneds varsel. Information om eventuelle ændringer vil blive gjort tilgængeligt for brugerne og på skærmen på Bycyklen. Gobike opkræver et beløb til at dække transaktionsomkostninger i forbindelse med betaling. Størrelsen på gebyret fremgår af Gobike forbeholder sig retten til at reservere et depositum på kr. 1,00 på Brugerens betalingskort som sikkerhed for, at det af Brugeren angivne betalingskort er gyldigt og kan anvendes som betalingsmiddel. Beløbet frigives umiddelbart efter at Brugeren har afsluttet turen via skærmen på Bycyklen. For Abonnementshavere opretholdes reservationen dog i 30 dage efter reservationen er foretaget. Alle priser angives på skærmen af Bycyklen og på og er inklusive moms. Brugeren har fortrydelsesret, såfremt Brugeren er forbruger og dette følger af præceptiv lovgivning, dog kan Brugeren ikke udnytte fortrydelsesretten efter Bycyklen er taget i brug. Side 3 af 11

4 Når Brugeren har afsluttet turen via skærmen på Bycyklen, vil betaling for turen og eventuelt tilkøbte ydelser automatisk blive trukket på det af Brugeren angivne betalingskort. Det er Brugerens ansvar at afslutte turen via skærmen på Bycyklen, og eventuel manglende afslutning er Brugerens risiko. Brugeren accepterer, at eventuelt tilkøbte ydelser, som accepteres af Brugeren under brug via skærmen på Bycyklen, er bindende for Brugeren og ikke kan fortrydes. Gobike er berettiget til automatisk at trække enhver betaling, der accepteres via eller via skærmen på Bycyklen direkte på det af Brugeren angivne betalingskort. DEL II - BRUG, TILBAGELEVERING OG JURIDISKE VILKÅR 6. Tilgængelighed Cyklen er tilgængelig fra cykelstationer opstillet ved trafikknudepunkter og centrale strøg som er bestemt af DSB, Københavns Kommune og Frederiksberg ( Cykelstation ). Gobike sørger for, at den lejede Bycykel er tilgængelig for Brugeren på det aftalte tid og sted. Herudover har Gobike ikke ansvar for tilgængelighed af Bycyklen. 7. Brug Bycyklen frigives ved at indtaste de oplysninger, der måtte blive afkrævet via skærmen på Bycyklen. Ved udlejning accepterer Brugeren, at Gobike registrerer Brugerens rute, længde og varighed, og at Gobike kan anvende og videregive disse oplysninger. Data opsamles til brug for fakturering og for at optimere systemet. Der henvises til Privacy Policy nedenfor. Ved udlejning accepterer Brugeren også, at Gobike kan kontakte Brugeren vedrørende betalingsforhold og driftsforhold vedrørende brug af Bycyklen og Der henvises til Privacy Policy nedenfor. Brugeren accepterer ved udlejning og brug at overholde gældende lovgivning, herunder straffeloven og færdselsloven. Brugeren skal til enhver tid anvende Bycyklen på en hensigtsmæssig og forsvarlig måde, og Brugerne hæfter for uagtsom eller forsætlig skade på Bycyklen i Brugerens lejeperiode, jf. nærmere i pkt. 10 nedenfor. Såfremt Bycyklen henstilles, skal den aflåses og henstilles forsvarligt. Side 4 af 11

5 Alt brug af Bycyklen sker på Brugerens eget ansvar og Gobike har intet ansvar i så henseende, ud over hvad der specifikt følger af disse betingelser. Bycyklen må alene anvendes indenfor Danmarks grænser. Brug uden for dette areal udgør væsentlig misligholdelse af disse betingelser. Bycyklen må kun anvendes af lejeren og må ikke anvendes af tredjemand. 8. Tilbagelevering Brugeren skal tilbagelevere den lejede Bycykel i en ladestander ved en Cykelstation. Bycyklen skal tilbageleveres i samme stand som ved opstart. Brugeren kan få anvist nærmeste Cykelstation og ledige cykelladere via skærmen på Bycyklen, på eller via smartphone. Det fremgår af skærmen på Bycyklen, om Bycyklen er inden for en Bycykelstations område. Hvis Brugeren afleverer eller henstiller Bycyklen i mere end [2] timer på et uautoriseret sted, vil Brugerne blive pålagt et gebyr til dækning af Gobike s omkostninger herved. Størrelsen på gebyret fremgår af 9. Fejl og mangler ved Bycyklen Brugeren skal inden ibrugtagning undersøge Bycyklen for fejl og mangler. Såfremt der ved denne undersøgelse identificeres fejl og mangler skal disse inden ibrugtagning indrapporteres til Gobike i overensstemmelse med reglerne nedenfor. Såfremt fejlen eller manglen er så væsentlig, at Bycyklen ikke kan tages i brug, skal Bycyklen efterlades på Cykelstationen. Brugeren får herefter refunderet lejebeløbet for den konkrete tur, når fejlen eller manglen er bekræftet af Gobike, medmindre fejlen skyldes forhold som Brugeren er ansvarlig for. Ved ibrugtagning af Bycyklen bekræfter Brugeren, at Bycyklen pr. lejetidspunktet er fejl- og mangelfri. Såfremt der under brug identificeres fejl og mangler ved Bycyklen, skal disse hurtigst muligt indrapporteres til Gobike i overensstemmelse med reglerne nedenfor. Såfremt fejlen eller manglen er så væsentlig, at brugen af Bycyklen ikke kan fortsættes, skal Bycyklen tilbageleveres i overensstemmelse med pkt. 8 ovenfor. Brugeren får herefter refunderet en forholdsmæssig andel af lejebeløbet for den konkrete tur, når fejlen eller manglen er bekræftet af Gobike, medmindre fejlen skyldes forhold som Brugeren er ansvarlig for. Side 5 af 11

6 Alle fejl på Bycyklen, cykelladere og skærme skal anmeldes via skærmen på Bycyklen eller mail via 10. Brugerens ansvar Brugeren hæfter for enhver skade eller forringelse, som sker på Bycyklen, skærmen og/eller cykelladere i forbindelse med Brugerens leje eller brug af Bycyklen, såfremt skaden eller forringelsen skyldes eller kan henføres til Brugerens uagtsomme eller forsætlige handling eller undladelse. Brugeren vil blive opkrævet det beløb, som Gobike afholder til reparation eller indkøb af ny Bycykel og/eller det tab som Gobike lider herved. Brugeren hæfter under samme betingelser i tilfælde af tyveri af Bycyklen for Bycyklens fulde nyanskaffelsesværdi. Lejeren er forpligtiget til at politianmelde en stjålet Bycykel og til at orienteret Gobike herom øjeblikkeligt. Gobike skal bevise, at skaden eller forringelsen skyldes eller kan henføres til Brugeren samt dokumentere størrelsen på det krav som Gobike gør gældende over for Brugeren. Gobike er ikke berettiget til at trække sådanne krav direkte fra det af Brugeren angivne betalingskort, og sådanne krav vil blive opkrævet særskilt over for Brugeren. Eventuelle tvister mellem Gobike og Brugeren herom skal afgøres efter pkt Brugerens misligholdelse Såfremt Brugeren ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til nærværende betingelser, herunder hvis Bycyklen anvendes i strid hermed, er Gobike berettiget til øjeblikkeligt at ophæve den konkrete udlejning samt fremtidige udlejninger til Brugeren. Brugeren i er disse tilfælde forpligtet til øjeblikkeligt at tilbagelevere Bycyklen i overensstemmelse med pkt. 8. Brugeren kan ikke kræve refundering, erstatning eller kompensation i så henseende. Gobike er berettiget til erstatning for et eventuelt tab som Gobike har lidt herved. Brugeren er ansvarlig for enhver ting- og personskade, der påføres tredjemand under brug eller i forbindelse med brug af Bycyklen, medmindre dette skyldes Gobike. I sidstnævnte tilfælde gælder pkt. 12 nedenfor. 12. Ansvarsbegrænsning Gobike kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte tab eller konsekvenstab. Gobike kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for Brugerens anvendelse af Bycyklen. Side 6 af 11

7 For skader på personer og ting som følge af mangler eller fejl ved Bycyklen (produktansvar), er Gobike alene ansvarlig, i det omfang ansvaret følger af ufravigelige lovregler. Dette pkt. 12 gælder tilsvarende i relation til produktansvar. Gobike s ansvar er i alle tilfælde begrænset til DKK [1 mio.] og Gobike er forpligtet til at opretholde en ansvars- og produktansvarsforsikring med denne dækningsgrænse. [Grov uagtsomhed og forsæt] Gobike anses for frigjort for enhver forpligtelse over for Brugeren som følge af omstændigheder, der forhindrer Gobike s opfyldelse heraf eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld, herunder systemfejl og forhold uden for Gobike s kontrol eller sfære, og der kan ikke rettes krav mod Gobike i så henseende. 13. Underleverandører og tredjemand Gobike er berettiget til at anvende underleverandører. Gobike er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser til tredjemand. 14. Ændring af betingelser Gobike tager forbehold for tryk- og prisfejl. Gobike forbeholder sig retten til at ændre nærværende betingelser og vilkår med en måneds varsel. 15. Værneting Enhver tvist vedrørende leje eller brug af Bycyklen og/eller disse betingelser, skal afgøres efter dansk ret ved Gobike s værneting. Gobike skal dog være berettiget til at kræve, at en tvist afgøres ved voldgift i henhold til reglerne for Det Danske Voldgiftsinstitut. 16. Kundekontakt og klager I tilfælde af klager eller øvrige henvendelser kan Brugeren kontakte Gobike s kundecenteret på mail til eller via skærmen på Bycyklen. DEL III - PERSONDATAPOLITIK OG COOKIES 17. Persondatapolitik Bycyklen/Gobikes politik om personlige oplysninger kan findes på Når Brugeren opretter sin profil og/eller benytter hjemmesiden indsamler og behandler Gobike som både databehandler og dataansvarlig oplysninger om lejer. Side 7 af 11

8 Gobike tager beskyttelsen af dine personoplysninger meget seriøst, og Gobike ønsker derfor at give lejer klarhed over, hvordan Gobike behandler dine personoplysninger. I det følgende fremgår det, hvilke personoplysninger Gobike indsamler, hvad oplysningerne anvendes til og hvor længe oplysningerne beholder dem, samt om Gobike deler oplysningerne med andre. Hvilke personoplysninger indsamler Gobike? Gobike indsamler blandt andet Brugerens navn, adresse, adresse, og andre oplysninger, som Brugeren måtte oplyse i forbindelse med benyttelse af hjemmesiden og Gobikes cykler, når Brugeren oprettet sig som bruger eller abonnent. Hvad bruger Gobike Brugerens personoplysninger til? Gobike bruger Brugeren personoplysninger til at behandle Brugerens ordre, behandle reklamationer, sende Brugeren nyhedsbreve og kontakte Brugeren, når Brugeren har bedt om det. Derudover bruger Gobike også Brugerens personoplysninger til at besvare Brugerens eventuelle henvendelser og til at forbedre Gobike services. Oplysningerne kan også blive brugt til at lave statistik over brugerne af hjemmesiden. Når Brugeren opretter profil, accepterer Brugeren samtidig at modtage målrettet information fra Gobike om service- og trafikinformation.. Samtidig giver Brugeren samtykke til at må benytte købsdata fra leje af cykler til at give Brugeren personlig vejledning om leje af bycykler samt fordele ved brug af løsningen. Købsdataen anvendes ikke til andre formål til samarbejdspartnere eller andre. Videregiver Gobike Brugerens personoplysninger til andre? Gobike vil i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som Brugeren afgiver. Videregivelsen vil ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som Brugeren anmoder om, f.eks. i forbindelse med samarbejde og koordinering med Gobike samarbejdspartnere, som kræver, at Gobike bruger Brugerens oplysninger. Brugerens personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til: (i) leverandører Gobike samarbejder med for at støtte Gobike virksomhed (f.eks. leverandører af tjenester, teknisk support, leverancetjenester og finansielle institutioner); eller (ii) i forbindelse med salg, opgaver eller anden overførsel af indholdet på hjemmesiden eller (iii) hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning. I takt med at Gobike virksomhed vokser, kan det ske, at Gobike sælger og køber firmaer eller aktiver. Personoplysninger, som er indsamlet med henvisning til denne persondatapolitik, vil i så fald blive overgivet til dem, som opkøber os eller aktiver, der tilhører Gobike eller til firmaer, som Gobike evt. vil opkøbe. Side 8 af 11

9 Hvor lang tid gemmes Brugerens oplysninger? Gobike gemmer Brugerens personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere den service, som Brugeren har bedt om, eller så lang tid som det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning, hvorefter personoplysningerne slettes. Hvilke sikkerhedsforanstaltninger benytter Gobike? Gobike benytter tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte Brugerens personoplysninger imod manipulation, tab, destruktion eller adgang fra uautoriserede personer. Gobikes sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling. Hvilke rettigheder har Brugerens efter persondataloven? Lejeren har ret til at få information om behandlingen af Brugerens personoplysninger, og Brugeren har også ret til at anmode Gobike om at rette, blokere for eller slette personoplysninger, som er ukorrekte. Dette kan Brugeren også selv gøre på Brugerens personlige profil på har samtidig ret til at anmode om, at Brugerens personoplysninger ikke anvendes eller overføres til tredjemand til kommercielle eller statistiske formål. Lejeren har også mulighed for at klage til Datatilsynet. Kan Gobike ændre persondatapolitikken? Gobike har ret til når som helst at foretage ændringer i denne politik. Lejeren bør derfor regelmæssigt besøge denne side for at tjekke, om der er sket ændringer. Det kan Brugeren tjekke ved at se på datoen nederst på siden. Ved fortsat at anvende/besøge hjemmesiden accepterer Brugeren disse ændringer. Hvad er cookies? Cookies er små informationsenheder, som en hjemmeside kan anbringe på din computers harddisk, smartphone eller andet elektronisk udstyr med hukommelse. Cookies indeholder informationer, som Hjemmesiden kan benytte til at effektivisere kommunikationen mellem dig og din webbrowser. Cookies er standardteknologi på internettet, og kan også forekomme på vores Hjemmeside. Vi kan kun læse de cookies, som vi har anbragt på dit udstyr, vi kan ikke modtage eller læse cookies fra andre hjemmesider. Vi benytter os af forskellige cookies for at kunne tilbyde dig en bedre og mere skræddersyet service. Vi kan også benytte cookies til at samle et grundlag for at optimere trafikken på og mellem hjemmesider. Side 9 af 11

10 Den samlede information hjælper os til at forbedre indholdet på Hjemmesiden, og informationen kan i samlet form deles med forretningspartnere eller tredjeparter. Der findes grundlæggende to typer cookies, "midlertidige" og "permanente". De midlertidige cookies er knyttet til det aktuelle besøg på Hjemmesiden og slettes automatisk, når du lukker din webbrowser. De permanente cookies vil derimod blive lagret på dit udstyr. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode, eksempelvis 180 dage, men vil blive fornyet hver gang du besøger Hjemmesiden. Det er ikke kun os, der kan sætte cookies på dit udstyr, når du besøger vores Hjemmeside. På Hjemmesiden tillader vi således, at Google Inc. sætter Google Analytics på dit udstyr. Hvilke cookies anvender vi og til hvilke formål? Vi har i det følgende beskrevet, hvilke cookies vi benytter på Hjemmesiden og formål de enkelte cookies tjener. Der anvendes cookies fra Google Analytics. Vi bruger Google Analytics til at undersøge, hvem der besøger hjemmesiden og sender denne information i anonymiseret form til serveren. Denne information anvendes til statistik over, hvordan brugerne navigerer på hjemmesiden. Denne cookie bliver slettet efter 365 dage, med mindre du besøger vores hjemmeside inden udløbet, hvilket betyder, at cookiens løbetid bliver fornyet. Hvordan undgår og sletter du cookies? Du har altid mulighed for at fravælge cookies i din webbrowser, hvor du kan vælge, hvilke cookies der skal tillades, blokeres eller slettes. Hvis du ønsker at fjerne de cookies, der findes på dit udstyr, kan du, hvis du benytter en PC og en nyere browser, trykke CTRL + SHIFT + Delete samtidig. Virker genvejstasterne ikke i din browser, kan du besøge supportsiden for pågældende browser. Du kan finde supportsiderne for de mest gængse browsere samt link til sletning af flash-cookies hér: Sletning af cookies i Internet Explorer Sletning af cookies i Mozilla Firefox Sletning af cookies i Google Chrome Sletning af cookies i Opera Sletning af cookies i Safari 5.0Sletning af Flash cookies Cookie pop-up Accept af cookies Gobike bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet og for at forbedre brugeroplevelsen, herunder Side 10 af 11

11 - at genkende dig fra besøg til besøg - at gennemføre dit køb på - at give dig mulighed for at benytte funktionen "Mine ture" på - Kun at vise dig pop ups med forklarende tekst, du ikke har set før. - I forbindelse med konkurrencer, hvor det kun er tilladt at deltage én gang for hver person - at opsamle statistik for lejers brug af systemet og besøg på pendlercyklen.dk for at gøre mere imødekommende - at gennemføre spørgeskemaundersøgelser til forbedre kundetilfredshed Du kan altid slette cookies fra Gobike igen. Læs mere om brugen af cookies her [link til cookie policy]. [Accepter cookies] Side 11 af 11

Vilkår for brug af Bycyklen

Vilkår for brug af Bycyklen Vilkår for brug af Bycyklen Om Bycyklen Bycyklen er en delecykel, som skal fremme grøn transport og reducere trængsel i Hovedstadsområdet. Vi beder dig passe godt på Bycyklerne og overholde disse vilkår

Læs mere

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS.

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS. Om denne hjemmeside Om denne hjemmeside og persondatapolitik Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Danmark CVR. nr.: 66 35 19 12 Telefonnummer:

Læs mere

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7. PERSONDATAPOLITIK 1. GENERELT 1.1. Denne politik om behandling af personoplysninger ( Personadatapolitik ) beskriver, hvorledes Kentaur A/S ( Kentaur, os, vores, vi ) indsamler og behandler oplysninger

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it.

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betalingssystemet ejes og drives af Pay4it ApS. Du kan oprette din e-penge konto hos Pay4it via internettet. Når du opretter en konto hos Pay4it,

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk Betingelser Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Firmaets juridiske navn: Jagtakademiet I/S Selskabsform: I/S CVR-nummer: 32 63 73 29 Adresse : Galionsvej 20, 2th

Læs mere

Aktion Børnehjælp og vores hjemmesider er nedenfor samlet benævnt Aktion Børnehjælp eller aktionboernehjaelp.dk.

Aktion Børnehjælp og vores hjemmesider er nedenfor samlet benævnt Aktion Børnehjælp eller aktionboernehjaelp.dk. September 2017 Privatlivspolitik Aktion Børnehjælp indsamler oplysninger om vores brugere og deres besøg ved hjælp af såkaldte cookies eller ved at brugeren selv afgiver oplysningerne på aktionboernehjaelp.dk

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

Handelsbetingelser Design Til Børn

Handelsbetingelser Design Til Børn Handelsbetingelser Generelle oplysninger Enkeltmandsvirksomhed Webshop Etableringsår: 2015 CVR.: 36 86 61 52 7400 Herning Kontakt: e-mail: hello@designtilboern.dk Telefon: 81 61 24 66 Website: www.designtilboern.dk

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Hvem kan handle hos Trendypet For at foretag køb hos Trendypet skal du være fyldt 18 år, aftaler med børn og unge under 18, kan alene indgås af forældre eller andre der er lovligt

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Juni 2017 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER for forbrugere og ikke-forbrugere 1. Generelle oplysninger CVR nr. 38 26 81 63 Hasselvej 14 3210 Vejby E-mail: ss@danskaktieraadgivning.dk eller ur@danskaktieraadgivning.dk

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger

Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger Gældende fra 27. juni 2017 Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger MDL ApS ( MDL vi, os, vores ) ved, hvor vigtig fortrolighed er i forhold til vores kunder, og vi bestræber os på

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

BETINGELSER FOR OPRETTELSE AF MIVIIO MEDLEMSKAB

BETINGELSER FOR OPRETTELSE AF MIVIIO MEDLEMSKAB MEDLEMSBETINGELSER BETINGELSER FOR OPRETTELSE AF MIVIIO MEDLEMSKAB 1. MEDLEMSFORDELE 0.1 Miviio er en rabatordning, der tilbyder sine betalende medlemmer at gøre brug af fordelagtige rabataftaler indgået

Læs mere

Alle handler foretaget via denne hjemmeside foregår mellem dig, som kunde, og

Alle handler foretaget via denne hjemmeside foregår mellem dig, som kunde, og Generelle oplysninger: Alle handler foretaget via denne hjemmeside foregår mellem dig, som kunde, og Planeten A/S Arresøvej 18 port 3 8240 Risskov Tlf 42 62 91 19 (10-18.00) CVR-nr 35656588 Ordrebekræftelse:

Læs mere

Betingelser for anvendelse af onlineservice

Betingelser for anvendelse af onlineservice Betingelser for anvendelse af onlineservice www.camptravel.net 1. Indledning 1. Camptravel tilvejebringer en online-service, hvor ejere af campingvogne og autocampere ved oprettelse af en Annonce forbindes

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk.

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. 1 Generelt, de generelle vilkår og betingelsers anvendelsesområde 1.1 Alle leverancer og serviceydelser fra Grohe

Læs mere

Betingelser for Alka tank&tjen.

Betingelser for Alka tank&tjen. Betingelser for Alka tank&tjen. Forbrugere Gælder fra 25. oktober 2016 Indledning Alka tank&tjen er en mobil app fra Alka Forsikring (herefter benævnt Alka), der kan downloades til mobile enheder med ios

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Forretningsbetingelserne ( Betingelserne ) gælder for køb af Oplevelser online på https://oplevo.dk og via Oplevos mobile app ( Sitet ). Selskabet

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S Version 2.0 13 03 2013 BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S DATAANSVARLIG Rejsekort A/S er dataansvarlig i overensstemmelse med lov om personoplysninger ( persondataloven ) i relation til registrering

Læs mere

Alle køb indgås på dansk og for at foretage et køb på Køkkenfornyelse.dk skal du følge disse trin:

Alle køb indgås på dansk og for at foretage et køb på Køkkenfornyelse.dk skal du følge disse trin: 1. Virksomhedsoplysninger Køkkenfornyelse.dk v/ Lars Thorhauge CVR nr.: 14 90 48 40 Mail: webshop@koekkenfornyelse.dk Tlf.: 22 17 14 76 Telefonen er åben 9.00-16.00 i hverdagene. Webshoppen er etableret

Læs mere

2.1. Priser og indhold for Leverandørens Abonnement findes på Sitet.

2.1. Priser og indhold for Leverandørens Abonnement findes på Sitet. FORRETNINGSBETINGELSER PIPIPCARE 1. ANVENDELSESOMRÅDE Forretningsbetingelserne (herefter Betingelserne ) gælder for køb af en abonnementservice (herefter Abonnement ) på hjemmesiden PipipCare. com (herefter

Læs mere

! PERSONDATAPOLITIK ! PERSONDATAPOLITIK FOR FIXNBIKE APPLIKATIONEN. 1. Generelle bestemmelser

! PERSONDATAPOLITIK ! PERSONDATAPOLITIK FOR FIXNBIKE APPLIKATIONEN. 1. Generelle bestemmelser ! PERSONDATAPOLITIK! PERSONDATAPOLITIK FOR FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Generelle bestemmelser Denne Persondatapolitik for FIXNBIKE applikationen (herefter benævnt Persondatapolitikken ) gælder for alle,

Læs mere

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00 Generelle oplysninger KAP HORN sportswear v/ Svend Balkert CVR:75768915 Håndværkervej 12, 4000 Roskilde Mail: svend@kap-horn.dk Telefon 40130846 Etableringsår:1984 Betaling På www.houseofsailing.dk kan

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for ViaBill kredit

Almindelige forretningsbetingelser for ViaBill kredit Almindelige forretningsbetingelser for ViaBill kredit 1. Indledende vilkår og definitioner 1.1. Disse almindelige forretningsbetingelser for ViaBill kredit (herefter "betingelserne") er gældende for indgåelse

Læs mere

Persondatapolitik. for MyLyconet Hjemmesiden

Persondatapolitik. for MyLyconet Hjemmesiden Persondatapolitik for MyLyconet Hjemmesiden Lyoness og ejeren ("Ejer") af denne MyLyconet hjemmeside ("Hjemmesiden") [navn på Ejer] tror på vigtigheden af at beskytte dine persondata. Følgende information

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Brugervilkår: StamSted ApS ('StamSted' og 'Tjenesten') byder dig velkommen. Dette er vores vilkår for brugere af StamSted platformen, som er en tjeneste til

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

UDDANNELSESVILKÅR. 2. FORBEHOLD Arkitektskolen For Indretningsdesign forpligtiger sig til følgende ydelse:

UDDANNELSESVILKÅR. 2. FORBEHOLD Arkitektskolen For Indretningsdesign forpligtiger sig til følgende ydelse: UDDANNELSESVILKÅR 1. PRISER 1.1 Uddannelsen til Indretningsarkitekt: Kontant, i alt 8.250 kr. (DKK). Prisen er inklusiv alle fragt- og gebyreromkostninger. 1.1.2 Uddannelsen til Indretningsarkitekt: Abonnement,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR.

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR. IT Databehandleraftale Databehandleraftale om [SYSTEMNAVN] mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj CVR. 11 93 13 16 (herefter nævnt som dataansvarlige) Og [behandlernes navn] [behandlerens

Læs mere

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold Leveringsbetingelser Indhold Generelle oplysninger... 1 Priser og moms... 1 Betaling... 2 Levering... 2 Sådan handler du hos os... 3 Bestilling... 3 Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)... 3 Hvis

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN

HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO Når du ønsker at handle hos Tinga Tango, foregår det således: 1. Find den ønskede

Læs mere

Sådan køber du billetter til naturture på Blåvandshuk i netbutikken

Sådan køber du billetter til naturture på Blåvandshuk i netbutikken Naturture Sådan køber du billetter til naturture på Blåvandshuk i netbutikken 25-07-2014 Billetsalg til sæsonens Langli-ture og krondyruge købes i netbutikken. Du finder linket "Køb billet til naturture"

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda MaRIS Pay & Go Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda anerkender vigtigheden af retskaffen og ansvarlig brug af dine personlige oplysninger. Denne politik for cookies

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016)

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016) SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016) Mijamas Webshop (MIJAMA.dk) tilbyder salg til såvel private som erhvervsdrivende. Handler du som erhvervsdrivende

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

EasyParks Datapolitik

EasyParks Datapolitik EasyParks Datapolitik Gældende fra 16. December 2016 1. Om EasyParks Datapolitik Når du anvender Easy Park A/S, Jægersborg Alle 16, 3. th., DK-2920 Charlottenlund ( EasyPark ) tjenester, afgiver du visse

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014)

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger byfrank (v. itrade) Viborgvej 19 7470, Karup mail@byfrank.dk CVR. nr. 34261997 Betaling Efter bestilling på www.byfrank.dk,

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK. Som hovedregel kan du tilgå vores hjemmeside uden at fortælle os, hvem du er eller give personlige oplysninger om dig selv.

PERSONDATAPOLITIK. Som hovedregel kan du tilgå vores hjemmeside uden at fortælle os, hvem du er eller give personlige oplysninger om dig selv. PERSONDATAPOLITIK Ved at benytte dig af Forælder Fondens hjemmeside, www.foraelderfonden.dk, og funktionerne derpå samt ansøge Forælder Fonden om hjælp og rådgivning accepterer du, at vi behandler dine

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Oplysninger om databeskyttelse

Oplysninger om databeskyttelse Oplysninger om databeskyttelse Beskyttelse af dine data er et væsentligt anliggende for os Hvad er personoplysninger? Princippet om anonym behandling Vi byder dig velkommen til vores hjemmeside og sætter

Læs mere

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt.

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt. 1. ANVENDELSE Nærværende salgs- og forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelser") finder anvendelse på alle aftaler, kontrakter og serviceaftaler (Aftalen) mellem Jar House ApS ("JH") og kunder. Ved

Læs mere

Aktuelle betingelser autobutler.dk

Aktuelle betingelser autobutler.dk Aktuelle betingelser autobutler.dk Brugervilkår for køretøjsejere Ved at oprette en brugerprofil som køretøjsejer på autobutler.dk accepterer du disse brugervilkår, og du opfordres hermed til at læse brugervilkårene

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Produktet. Fortrydelsesret og samtykke til bortfald af samme. Diætklinikken ApS. Skomagergade 13 1 th, 4000 Roskilde CVR: 29219648

Produktet. Fortrydelsesret og samtykke til bortfald af samme. Diætklinikken ApS. Skomagergade 13 1 th, 4000 Roskilde CVR: 29219648 Diætklinikken ApS Skomagergade 13 1 th, 4000 Roskilde CVR: 29219648 5195 1012 info@diaetisthuset.dk Produktet Standardabonnement -Diaetisthuset.dk s sundhedsklub tilbyder online kost- og motionsvejledning

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

Betingelser til Netbutik

Betingelser til Netbutik SensorCLIP APS Furvej 3, DK- 7900 Nykøbing Mors info@sensorclip.dk +45 71 99 6797 Kontonr. er 7380 1171163 Betingelser til Netbutik FRAGT Alle ordrer over 500 kr sendes fragtfrit. Fragtpriserne er gældende

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Handelsbetingelser. Priser og bestilling Alle vores priser er i danske kroner og er inklusiv 25% moms.

Handelsbetingelser. Priser og bestilling Alle vores priser er i danske kroner og er inklusiv 25% moms. Generelt om os: Urban Cykler Hobrovej 42B 9000 Aalborg Tlf.: 98 15 54 40 CVR-nummer: 61157417 E-mail: mail@urban-cykler Vi svarer på e-mailhenvendelser inden for 1-2 hverdage. Du kan også benytte vores

Læs mere

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 Ved at oprette en gratis auktion på huseftersyn.dk accepterer du disse vilkår og brugerbetingelser, og du opfordres hermed

Læs mere

Persondatapolitik: Vi udveksler aldrig dine oplysninger med andre partnere. Du kan således være tryg med at det kun er os der har dine oplysninger.

Persondatapolitik: Vi udveksler aldrig dine oplysninger med andre partnere. Du kan således være tryg med at det kun er os der har dine oplysninger. Persondatapolitik: Persondatapolitikken beskriver hvordan vi benytter de personlige oplysninger, du giver os som f.eks. dit navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse. På www.denleendeko.dk kan man

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

ConferenceCommunicator findes i 5 versioner, dvs. i 5 licens typer:

ConferenceCommunicator findes i 5 versioner, dvs. i 5 licens typer: Betingelser for ConferenceCommunicator Platform Generelle oplysninger om virksomheden: Virksomhedens juridiske navn: SortKaffe Aps Virksomhedens kaldenavn: SortKaffe Etableringsår: 2011 Adresse: Vindinggård

Læs mere

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014)

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger Web sitet CookingLab.dk drives af virksomheden LOPEit Enkeltmandsvirksomhed med CVR nr. 35730885 Store Mølle Vej 14,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning www.kom-videre. nu.dk ejes og drives af Niels Feerup og Carsten G. Sørensen, CVR-nr.: XXXXXXXX(herefter "Kom-videre.nu.dk"), ARDRESSE,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Fragtbetingelser Varer leveres med Postdanmark til brofaste øer til en pris afhængig af vægten (pakker under 50 kg). Prisen herfor oplyses i forbindelse med købet på hjemmesiden.

Læs mere

Købsvilkår for mobiltelefoner, tablets og tilbehør hos Bibob

Købsvilkår for mobiltelefoner, tablets og tilbehør hos Bibob Købsvilkår for mobiltelefoner, tablets og tilbehør hos Bibob Vilkår er gældende fra 24. november 2014. I disse vilkår kan du finde informationer om persondatapolitik, reklamation, fortrydelse, ejerforhold,

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

Skabelon til handelsbetingelser for tjenesteydelser (Gældende fra 13. juni 2014)

Skabelon til handelsbetingelser for tjenesteydelser (Gældende fra 13. juni 2014) Skabelon til handelsbetingelser for tjenesteydelser (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger (Indsæt følgende oplysninger om jer) Juridisk navn Organisationsform CVR. nr. Adresse (fra CVR registret),

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere