IDÉKATALOG TIL NÆRAKTIVITETS-OMRÅDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDÉKATALOG TIL NÆRAKTIVITETS-OMRÅDE"

Transkript

1 IDÉKATALOG TIL NÆRAKTIVITETS-OMRÅDE

2 KOLOFON Dette Idékatalog til næraktivitetsområdet er udarbejdet til Lokale- og Anlægsfonden ved Peter Holst Landskab & Arkitektur og Bosch & Fjord APS i marts 2009 DESIGN, IDÉER, ILLUSTRATIONER OG TEGNINGER i denne publikation, copyright ved Peter Holst og Bosch & Fjord, Team PETER HOLST Peter Holst, Charlotte Zornig, Martin E. Andersen, Paule Ducourtial, Ulla Monberg. Team Bosch & Fjord Rosan Bosch, Rune Fjord, Maria Maj Hansen, Astrid Mody, Mette Johnsen, Majbrit Zornig Smidt, Sif Steintorsdottir, Bodil Bøjer Jorcks Passage Opg. A, 5.sal 1162 København K tlf: Sølvgade 11, st. DK-1307 København K tel

3 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 5 Analyse 8 Metode 19 Næraktivitetsanlæg 4 Større og mindre anlæg 31 Komponenter 36 -Flader -Kant komponenter -Møblerende komponenter -Materialer -Lys Kolofon 52

5 Indledning I perioden 2003 til 2007 har Lokale- og Anlægsfonden støttet opførelsen af 69 multibaner. Banerne måler typisk fra 10 x 20 til 20 x 40 m, er omkranset af bander og kaldes multibane fordi de, afhængigt af underlaget, kan benyttes til både fodbold, basketball, volleyball og hockey. Til trods for de mange muligheder, er der dog ingen tvivl om, at fodboldspillet er den klart dominerende aktivitet på de mange multibaner. Banderne er afgørende for banens evne til at tiltrække børn der vil spille fodbold. Bolden ryger aldrig langt væk, men holdes i spil, og banens afgrænsede størrelse gør selv den usikre boldspiller til en attraktiv medspiller. Når dertil lægges, at multibanerne er relativt billige anlæg, der ikke kræver meget plads og hurtigt kan opføres, er åbne døgnet rundt, året rundt, og ofte fungerer som sociale væresteder på tværs af aldersgrupper, ja så står vi med noget der ligner en succes. En evaluering af et udsnit af de baner som Fonden har støttet, viser da også, at de i næsten alle tilfælde lever op til forventningerne, og det konkluderes, at de ofte fungerer som et levende samlingssted i et lokalsamfund eller en bymidte. Med multibanens attraktion har fodboldspillet fundet sin plads på gaden igen, og en succes er skabt. Men ingen succes uden udfordringer Mens fodboldikoner som Ronaldo, Messi og Ibrahimovic alle scorede deres første mål på gaden, er det mere tvivlsomt om multibanen alene kan udgøre et fuldgyldigt alternativ til den tidligere gadeleg og byens aktivitetsplads. For mens bandebanen er forudbestemt til forskellige typer boldspil på et mindre afgrænset areal, er gadelegen kendetegnet ved at være fri af faste afgrænsninger og mere end blot legen med bolden. Gadeleg er stakitter, der bruges til Antonius, kantstene, der giver udfordringer i kantbold, asfalt, der danner flade for hinkeruder, firkantbold og tagfat, hække, der giver ly i dåseskjul, og facader, der spiller modstander i murbold. Forskellige improviserede spil og lege, der finder sted på en åben flade afgrænset i forhold til deltagere, behov, rekvisitter og de forhåndenværende muligheder med chance for udvikling af boldøje, finurlige lege og idrætslige talenter. I Norge er der indhøstet erfaringer der viser, at de mindre børn og pigerne synes at have svært ved at finde plads på banerne. En erfaring der understøttes af en undersøgelse af norske børns aktivitetsmønstre i skolegårde, der viser at fodbolden bliver den dominerende aktivitet, de steder hvor pladsen er trang, og at det ofte er drengene der fylder rummet ud. Mange af pigerne regner ikke fodboldbanen som en del af skolegården, for der kan vi ikke går, som det blev sagt i undersøgelsen. Pigerne vil vældigt gerne være fysisk aktive, men det er knyttet tæt sammen med det sociale, at være sammen, og kunne de bestemme, vil de hellere spille håndbold og basketball. Kampen om bolden på multibanen, bliver derfor en kamp i mere end én forstand. Dette er med til at understrege behovet for opholdssteder og andre aktivitetsmuligheder i tilknytning til multibanerne. Funktionsåbne anlæg der giver mulighed for flere forskellige aktiviteter med regler og vilkår, der skabes af deltagerne selv på tværs af alder, køn og færdighedsniveauer. Lokale- og Anlægsfonden har derfor inviteret to tegnestuer, Peter Holst Landskab & Arkitektur og Bosch & Fjord APS, til at udarbejde et idékatalog der skal inspirere kommende bygherrer og planlæggere til at skabe lokale aktivitetspladser der gør op med multibanens traditionelle formgivning og æstetik, skaber rum for socialt ophold og samvær i tilknytning til banerne og i højere grad inviterer til alsidig brug. Som byens fællesarena og lokale samlingssted, kan multibanen og den lokale aktivitetsplads blive en endnu større succes! Lokale- og Anlægsfonden 5

6 6

7 INDLEDNING Dette katalog handler om næraktivitetsanlæg. Et næraktivitetsanlæg er et område, hvor der dyrkes motion og idræt, selvstændigt eller i grupper. Det er også et mødeområde, hvor der leges. Det er et aktivt område med stor betydning for nærmiljøet, fordi det er her, man mødes omkring aktiviteter, man er fælles om. Dette katalog belyser, hvordan man sammensætter et velfungerende næraktivitetsanlæg. Et næraktivitetsanlæg skal være et dynamisk bevægelses-, idræts- og mødeområde, hvor boldspil og andre idræts- og bevægelsesformer mødes på kryds og tværs. Et område der summer af liv, fordi det benyttes af både drenge og piger i alle aldre og med forskellige færdigheder. Kendetegnende for et velfungerende næraktivitetsanlæg er, at de forskellige spille-, idræts-, bevægelses- og opholdsområder ikke fungerer som flere monofunktionelle steder ved siden af hinanden, men at hele området flettes sammen, og at der opstår nye bevægelses- og mødeformer i mødet mellem de forskellige funktioner. Et andet vigtigt kendetegn er, at området er attraktivt for brugere i alle aldersgrupper, og at de kan benytte området samtidig. Et velfungerende næraktivitetsanlæg kan f.eks. være en multibane i kombination med opholdsområder til socialt samvær og aktivitetsområder til leg og idræt uden bold. 7

8 INDLEDNING Sammensætning I perioden 2003 til 2007 har Lokale og Anlægsfonden støttet opførelsen af 69 multibaner. En multibane er en boldspilsbane omkranset af bander, der kan bruges til mange forskellige typer boldspil. Banden indgår som en aktiv del af banen, idet den både kan fungere som medspiller (bolden spilles op af banden) og som stopklods (den forhindrer bolden i at ryge langt væk). Multibanerne er populære både fordi de er forholdsvis billige at etablere, ikke kræver meget plads og pga. størrelsen appellerer til såvel øvede som ikke øvede spillere, og fordi de skaber væresteder på tværs af aldersgrupper, der holder åbent døgnet rundt. Men der er en ulempe ved multibanerne. Idet de er forudbestemt til forskellige typer boldspil på et mindre afgrænset areal, kan de virke ekskluderende på nogle børn. Derfor udvides tanken om multibanen i dette katalog til at blive mere mangfoldig og interaktiv på tværs af banderne uden at tabe sine nuværende kvaliteter. Et godt næraktivitetsanlæg er desuden et forløb af evig udvikling og forandring, idet man efterfølgende kan tilføje nye elementer efter behov. Et godt næraktivitetsanlæg skal tiltale mange forskellige mennesker. Et godt næraktivitetsanlæg kan derfor aldrig være monofunktionelt. Et næraktivitetsanlæg består ALTID af en sammensætning af forskellige komponenter. Først og fremmest er det en kobling af et spilleområde (en multibane), et bevægelses- og legeområde og et socialt mødeområde. De 3 områder ligger som 3 lag over hinanden og danner tilsammen næraktivitetsområdet. På dette område tilføjes et udvalg af forskellige komponenter, der tilsammen danner et multifunktionelt område til leg, idræt, spil og socialt samvær. Vi vil i det følgende forsøge at komme ind til kernen af de forskellige former for leg, idræt, spil og socialt samvær for derigennem at nå frem til, hvilke komponenter der skaber flest mulige kombinationer og synergi uden at miste essensen i multibanen, bevægelses- og legeområdet og det sociale mødeområde. Hvilke komponenter er obligatoriske for at man f.eks. kan spille basket (et mål?), klatre (lodrette flader med klatregreb?) eller mødes (en bænk?). Og hvordan kan de kombineres, så der opstrå nye muligheder for leg, spil og socialt samvær? 8

9 INDLEDNING Sammensætning BOLDSPIL LEG OG IDRÆT UDEN BOLD SOCIAL OPHOLD 9

10 ANALYSE Næraktivitetsanlæg formes omkring idræts- og motionsfunktioner. Derfor er det vigtigt først og fremmest at se på deres funktion og form. Det vil sige, hvad er essensen i de forskellige spil, f.eks. fodbold, når det spilles i et næraktivitetsanlæg? Hvor stor skal en fodboldbane være for at være velfungerende i denne kontekst? Og hvad skal der til for at signalere, at det er et sted til fodbold, men at det ikke KUN kan bruges til fodbold? Hvad kan udelades uden at banen mister sin funktion? Skal der være 2 mål? Er det nødvendigt, at der er hvide striber på en grøn bane? Eller er det banens størrelse, der er afgørende for, at man tænker det som et godt sted at spille fodbold? Analysen af de forskellige og mest populære boldspil, spil, individuelle idrætsformer og sociale opholdsmåder ved et næraktivitetsanlæg udgør grundlaget for at samle og koble de forskellige spil og opholdsformer sammen. Sammenfletningen af de forskellige funktioner skal skabe størst mulig synergi og lægge op til udvikling af nye bevægelses- og mødeformer. For det er i kombinationen og sammensætningen at fornyelsen opstår. Vi introducerer i dette katalog spillet Paraball, som er et eksempel på et nyt spil udviklet med afsæt i essensen af to eksisterende spil - nemlig pelota og tennis. 10

11 ANALYSE Boldspil Boldspil skyde på mål; Mange populære boldspil har som udgangspunkt, at man skyder på mål. Man bevæger sig fra sin egen side af banen til modstanderens side af banen. De forskellige spil, f.eks. fodbold, basketball og håndbold, spilles normalt på en baner med standardiserede størrelser. Men det er også muligt at spille disse spil på baner af andre størrelser. I dette idékatalog har vi angivet forslag til minimumsstørrelser. Spillene har dog det til fælles, at deres kerne eller essens er at skyde på hinandens mål. Boldspil som croquet eller petanque, er spillets essens at spille bolden fra sted til sted i et forløb over en afstand. Banerne kan variere i størrelse, underlag og afgrænsning. Ofte etableres til lejligheden af spillerne selv. Generelt tænker man på de fleste boldspil som holdspil men det er en god idé også at huske at mange af spillene fint kan udøves alene f.eks. kan man jonglere med en fodbold, øve fundamentals i basketball og spille bold op mod en mur. Boldspil over net; Boldspil som volleyball, tennis eller badminton har det til fælles, at man ikke bevæger sig over på hinandens bane, men at man slår over et net mod den andens banedel. Det betyder, at man som minimum skal have noget at slå over, og at spillets kerne eller essens er at slå over nettet, over på den andens bane. Boldspil imod væg; Visse boldspil kræver en væg at spille op imod. F.eks. squash eller det baskiske spil pelotta. Banen til disse spil har også en minimum størrelse, og spillets ide kræver at der er en væg eller et hjørne at spille op imod. Uden den væg eller det hjørne kan spillet ikke spilles. Bold forløb til punkt; 11

12 ANALYSE Boldspil - skyde på mål A/ SKYDE I MÅL boldspil STANDARDISERET størrelse STANDARDISERET minimum størrelse redskaber FORMALISERET STØRRELSE MINIMUM størrelse REDSKABER ESSENS essens FODBOLD (junior) 90x45m Børnefodbold 3 mod 3 12x18m (min. 10x15m) BASKETBALL 15x28m STREET BASKET halv bane 15x14m HÅNDBOLD 20x40m MINI HÅNDBOLD 10x20m HOCKEY (FLOORBALL) og RULLESKØJTE HOCKEY 20x40m MINI FLOORBALL 10x20m 12

13 ANALYSE Boldspil - over net B/ OVER FORHINDRING boldspil STANDARDISERET størrelse STANDARDISERET minimum størrelse redskaber FORMALISERET STØRRELSE MINIMUM størrelse REDSKABER ESSENS essens TENNIS 23.7x10.7m Softball (for børn) 6x11m VOLLEYBALL 18x9m BEACH - Badmintonbane IKKE - BADMINTON 6.1x13.4m BORDTENNIS 1,8x1,15m BORDTENNIS 1,8x1,15m 13

14 ANALYSE Boldspil - imod væg C/ IMOD VÆG boldspil STANDARDISERET størrelse STANDARDISERET minimum størrelse redskaber FORMALISERET STØRRELSE MINIMUM størrelse REDSKABER ESSENS essens SQUASH 9,75x6,4m SQUASH 9,75x6,4m PELOTTA 30, 36 el. 54m lang bane m. endevæg og væg i venstre side i banens længde. PELOTTA 30, 36 el. 54m lang bane m. endevæg og væg i venstre side i banens længde. TENNIS TRÆNING 1/2 bane IKKE - 14

15 ANALYSE Boldspil - forløb til punkt D/ FORLØB TIL MÅL STANDARDISERET størrelse STANDARDISERET minimum størrelse redskaber FORMALISERET STØRRELSE MINIMUM størrelse REDSKABER ESSENS essens PETANQUE min. 4x15m frit på stor grusplads KROKET CROQUET (15x30m) frit på stor græsplæne GOLF minigolf IKKE - Frit på variabelt areal 15

16 ANALYSE Leg og idræt uden bold Leg & idræt uden bold solo Der er også mange spil uden bold. Fælles for leg & idræt uden bold - solo - er, at det er idrætsformer, man kan dyrke alene og i konkurrence mod sig selv. Disse idrætsformer stiller andre krav. Løb og gymnastik kræver f.eks. et sted, hvor der er plads til at udøve det - og som føles rigtigt. Det kræver som minimum et vandret underlag for at man tænker stedet som oplagt til at dyrke disse idrætsformer. Andre idrætsformer som f.eks. BMX-cykling eller skateboard kræver særlige skrå, udfordrende flader for at kunne betegnes som skatersted. Og klatring kræver noget helt særligt, nemlig noget at klatre på, det vil sige som minimum lodrette flader, helst udstyret med klatregreb. Konkurrence uden bold; Ligeledes findes der mange idrætsformer, hvor man konkurrerer mod hinanden, men ikke bruger bold eller boldbane, f.eks. kampsport, atletik, højdespring eller kuglestød. Disse idrætsformer har som regel en formaliseret bane af en vis størrelse, men de kan godt udøves, uden at der behøver at være en bane på den officielle størrelse. Analysen viser, hvilke minimumskrav der er, for at man overhovedet kan udøve denne sportsgren. Man skal f.eks. bruge en overligger og et faldunderlag til højdespring. 16

17 ANALYSE Leg og idræt uden bold - solo E/ SOLO STANDARDISERET størrelse STANDARDISERET minimum størrelse redskaber FORMALISERET STØRRELSE MINIMUM størrelse REDSKABER ESSENS essens TRAMPOLIN LØB DANS GYMNASTIK AEROBIC VANDRET FLAD E UDSTYR RULLESKØJTER CYKLING SKATER FORHINDRING LØB SKRÅ FLAD E UDSTYR KLATRING LODRET FLAD E 17

18 ANALYSE Konkurrence uden bold F/ KONKURRENCE UDEN BOLD STANDARDISERET størrelse STANDARDISERET minimum størrelse redskaber FORMALISERET STØRRELSE MINIMUM størrelse REDSKABER essens ESSENS KAMPSPORT DIV. KAMPSPORT FÆGTNING 6x6m 14x2m UDSTYR ATLETIK LØB M.V. 60, 100, 200, m, 400m LÆNGDESPRING M.V. 2x45m + 7x9m STR. Gentages IKKE - HØJDESPRING, STANGSPRING 2x45m + 5x6,5m STR. Gentages IKKE - BOM OG FALDUNDERLAG KUGLESTØD SPYDKAST, HAMMERKAST OG DISKOS SANDGRAV / PLÆNE OG UDSTYR 18

19 ANALYSE Social ophold Socialt ophold ved siden af og rundt om de forskellige idrætsaktiviteter er et vigtigt element ved et næraktivitetsanlæg og afgørende for, om området fungerer godt. Det sociale samlingsaspekt er tit motivationen for at dyrke idræt, og tilskuerne er en vigtig del af spillet. Men hvordan opholder man sig i nærheden af de forskellige aktiviteter? Hvordan samles man med 2 eller 3 mennesker? Og hvad laver man, mens man opholder sig. For når man samles i en gruppe, sidder man ikke nødvendigvis stille. Analysen om socialt ophold viser kernen i, hvordan man opholder sig i et næraktivitetsområde, hvad man sandsynligvis laver, og hvordan man forholder sig til de andre. Når f.eks. en samlet gruppe på 5-6 personer opholder sig i et næraktivitetsområde, opfører de sig som tilskuere og enten kigger på eller kommunikerer med hinanden. Denne analyse viser essensen i, hvordan vi opholder os i forskellige gruppestørrelser i en social kontekst i et næraktivitetsområde. På basis af analysen kan man tilrettelægge de opholdsfunktioner, der er i nærheden af de forskellige idrætsfunktioner i området. Man kan f.eks. tilrettelægge opholdsfaciliteterne, således at det ikke kun er muligt at sidde på række og være tilskuer, men at opholdsfaciliteterne også tillader interaktion. 19

20 ANALYSE Social ophold G/SOCIAL OPHOLD antal personer opholds måder essens ANTAL PERSONER OPHOLDS MÅDER ESSENS 1 vandre læse gynge sidde kigge 2 samtale vippe gynge tilskue vandre BESKUE tilskue gruppe samtale BESKUE 4 tilskue gruppe samtale BESKUE FLERE

21 METODE Det nytænkende næraktivitetsanlæg er opbygget af en række forskellige komponenter, der i samspil med hinanden skaber utallige spille-, idræts- og opholdsmuligheder. De sociale samlingsfunktioner på og ved næraktivitetsanlægget er desuden en vigtig del af multibanens funktion. Komponenterne ved næraktivitetsanlægget skaber muligheden for at opholde sig udenfor spillet, i spillet, eller i periferien, hvor man kun delvist deltager. Fordi et næraktivitetsanlæg skal tiltale alle aldre. TEKST VEDR. Økonomi. LM input. Komponenterne kan opdeles i 3 kategorier: Flader, Afgrænsende komponenter og Møblerende komponenter (se diagram på næste side). Flader: I den første kategori vælger man flader og underlag til spil og ophold. Både størrelse og materialer afhænger af, hvilke spil og funktioner man ønsker at have. Tilsammen med spilleområderne afsættes et defineret areal til socialt ophold i anerkendelse af at det sociale omkring banerne og funktionerne er lige så vigtigt som selve spillefunktionen på banen. Det er desuden i disse omkringliggende områder, at de mere frie bevægelsesaktiviteter og sportsformer uden bold finder sted. Kantkomponenter; I den anden kategori finder man de afgrænsende komponenter. Det er kanter og vægge, der afgrænser områderne og spillefladerne, men også er del af dem (f.eks. tennis op af en væg eller over en kant eller ved paraball, hvor væggen er både afgrænsning og spilleflade). Disse afgrænsende elementer skal helst have dobbelte funktioner, som f.eks. en tribune, der både afgrænser men også er et opholdsområde. Eller en drejende kant eller bande, der afgrænser boldbanen, når den står lige, men som, når den er drejet skævt, danner et spilleelement og også fungerer som siddebænk. Det kan også være et organisk afgrænset lege- og opholdsområde, skabt af jordfyldte sække, eller en jordvold med træer eller anden bevoksning, der afgrænser og samtidig skaber et mere behageligt og grønt opholdsmiljø. Møbleringskomponenter; I den tredie kategori er de møblerende elementer. De møblerende elementer er både de ting, der bruges i forbindelse med de forskellige idrætsformer, som f.eks. boksebold eller klatrestativ, og de ting, der skaber et godt opholds- og mødeområde, f.eks. gynger eller andre interaktive opholdskonstruktioner. For de møblerende elementer gælder det samme som for de afgrænsende elementer: de skal helst have dobbelte funktioner. Der er f.eks. kuber sammensat af større eller mindre kvadratiske former i fiberbeton udstyret med huller, der på indersiden er beklædt med farvet gummi og som inviterer til at kravle ind i eller spille bold igennem. Disse kuber kan bruges til at klatre på, sidde på eller spille bold op ad. Der findes også elementer som f.eks. træet, der er et kunstigt træ, som man kan klatre i eller sidde op ad, samt klatrestativer til alle mulige forskellige gymnastikøvelser, der kan kombineres med vægelementerne fra de afgrænsende komponenter. For visse komponenters vedkommende er det ikke indlysende, om de har karakter af kantkomponenter eller møbleringskomponenter, da de på samme tid er både afgrænsende og danner gode opholdssteder. 21

22 NÆRAKTIVITETSANLÆG Med udgangspunkt i projekteringen af et næraktivitetsanlæg ved Skåde Skole, syd for Århus, vises i dette kapitel eksempler på, hvordan de forskellige elementer kan kombineres til sammenhængende multibaner, bevægelses- og mødeområder. Som nævnt tidligere i kataloget er et velfungerende næraktivitetsanlæg et område, hvor de forskellige spille-, idræts-, bevægelses- og opholdsområder flettes sammen, så der opstår nye bevægelsesog mødeformer i mødet mellem de forskellige funktioner. Eksempel: Skåde Skole Næraktivitetsanlægget på Skåde Skole består af en multibane, en parabolisk ramme til et nyopfundet boldspil Paraball, et socialt bevægelses- og mødeområde med legeelementer, en tribune og et trænings- og klatreområde. I midten af multibanen er der en boldbane på størrelse med en basketballbane, hvor man desuden kan spille andre former for boldspil, f.eks. fodbold og floorball. Størrelsen på banefladen er reduceret med 20% til 12,4x24m i forhold til en almindelig basketballbane. Boldbanen er på to sider afgrænset af vægelementer med store og små huller, som på en og samme gang fungerer som indgang og mål. Underlaget er farvet gummi i en klar rød farve. En vigtig komponent for multibanen er banden, som gør spillet lettere og mere dynamisk for såvel øvede som mindre øvede spillere. For at banden ikke skal blive en barriere mellem inde og ude og derved lukke af for det sociale liv omkring banen, er der indbygget opholds- og aktivitetsmuligheder i banens kanter. Her skal man have lyst til at hænge ud. Kantens funktioner er desuden udvidet fra blot at være en bande der standser bolden og sender den tilbage til også at omfatte aktiviteter som boldspil og fri bevægelse: herunder den høje boldmur til at spille bold op ad, klatrevæggen, bouldering og parkourmure. Set på afstand rager kanterne op og tegner banens arkitektur, mens de samtidig gør banen til et sted og giver læ. Ved banen er der desuden plantet træer, som giver halvskygge om sommeren og tilfører et poetisk lag til stedet med løvets raslen i vinden, skyggemønstre på underlaget, grenenes strukturer mod murfladerne, en stamme at sidde op ad og årstidernes variation. For at afgrænse de forskellige områder i næraktivitetsanlægget bruges vægelementer, som er betonvægge i forskellige størrelser og med forskellige funktioner, f.eks. lave elementer, som man kan sidde på kanten af eller spille bold henover, større elementer med huller til at spille bold igennem og meget høje elementer til at klatre på. På den ene side af multibanen flyder gulvbelægningen i gummi ud af boldbanen og ind i et socialt bevægelses- og mødeområde, et område til fri bevægelse, idræt uden bold og ophold. Disse flader er formet mere frit og afspejler den frie og ikke regelbundne aktivitet, i kontrast til den opstregede boldbane. Overgangen til området fra boldbanen er markeret af bander som kan drejes. Banderne kan både fungere som boldstoppere, når de stilles på en lige linie og bruges til gennemgang eller alternative boldspilsformer, mål og leg, når de placeres skråt. Man kan også hoppe fra et element til det næste eller sidde på dem. På området er der ligeledes kuber i 2 forskellige størrelser med forskellige interaktive klatre-, spilleog opholdsfunktioner. Området afgrænses af et lege- og mødelandskab bestående af høje med en gummibelægning, der former et organisk formet landskab med bakker og runde former. Den ene halvdel af boldbanen afgrænses af en pyramideformet tribune, der vender to veje. Tribunen fungerer både som siddeplads mod boldbanen, så man kan følge med i spillet og som mødested og udsigtspost, hvorfra man kan sidde og nyde udsigten over dalen. Tribunen skaber 22

23 NÆRAKTIVITETSANLÆG desuden et socialt område, hvor man kan samles. I det ene hjørne brydes multibanens firkantede gulvflade af en parabolisk væg, der huser et nyopfundet boldspil, Paraball. Spillet minder om squash, tennis og pelota, men spilles i en parabolisk ramme, der samtidig er et multianvendeligt rum til bevægelse eller i undervisningssituationer. Bag multibanen ligger klatreområdet, som er et kropsudfordrende trænings- og klatreområde. Det vokser ud fra multibanens bagerste væg og tilføjer derved en ekstra aktivitet til næraktivitetsanlægget. Området er bygget op omkring de samme vægelementer i beton som multibanen, der er placeret så de danner forskellige rum. Herfra udspringer klatrestativer og strukturer, der indbyder til klatring, parkour og gymnastikeksperimenter eller til at lege jorden er giftig for voksne ved at gå og hoppe fra element til element. trapezer og romerringe. Klatrestativerne er en konstruktion af autolakerede stålrør i en kraftig gul farve og danner derved en stærk kontrast til væggenes rå betonoverflade. De kan varieres i højden alt efter behov og skaber et utal af forskellige træningsmuligheder. På paraball-banens ydervæg monteres klatregreb beregnet til vandret klatring i lav højde, som kan foregå uden instruktør. Underlaget er sand. I trænings- og klatreområdet finder man også et kunstigt klatretræ af autolakeret stål i forskellige friske grønne farver, hvorfra der hænger forskellige gymnastikredskaber, såsom klatretove, 23

24 NÆRAKTIVITETSANLÆG 24

25 SKÅDE SKOLE SAMLET PLAN NÆRAKTIVITETSANLÆG 25

26 METODE Diagram METODE M 2 FLADER Spilleflader Fri flader Flader Spilleflader Fri flader KANT-KOMPONENTER Kanter Afgrænsende komponenter Murer Net Kanter Mure MØBLERENDE-KOMPONENTER Kropsøvningsredskaber Møblerende komponenter Legeredskaber Opholdsmuligheder Kropsøvningsredskaber Legeredskaber Net Opholdsmuligheder 26

27 METODE Flader Small Medium Large 14 x 15 street basket = 210m 2 12 x 22,4 mini basket Free = 268,8m 2 15 x 28 basket = 420m 2 variabel flade 27

28 METODE Kant komponenter Fordybning Høj Boldmur Lav Siddemur Boldmur med huller Paraball mur Roterbar Plint Plateau - scene Plint Hjørne med skrå væg Hjørne Høj+Lav Mur Søjleskov Tribune Hegn med huller Søjlen Jordvold Blødt formet kant 28

29 METODE Møblerende komponenter Overdækning Mål Søjlens fleksible anvendelse Trægruppe - beplantning Øen Træet Kuben Klatrestativ 29

30 KOMPONENTER I dette kapitel uddybes de forskellige komponenter fra sammensætningsdiagrammet. Det er fladerne, kantkomponenterne og de møblerende komponenter. Ud over de komponenter der er nævnt i sammensætningsdiagrammet tilføjes en oversigt om materialevalg og lys. Selve materialevalget er afgørende for oplevelsen af de forskellige elementer og området som helhed. Et blødt underlag, som f.eks. gummi, indbyder til helt andre spil- og opholdsmuligheder end løst sand eller asfalt. Materialerne kan i sig selv udvide spillemulighederne og skabe en fornemmelse af nærvær. 30

31 FLADER Når man vælger flader og underlag til spil og ophold afhænger både størrelse og materialer af, hvilke spil og funktioner man ønsker at have. En sammenhæng i underlag kan også danne en god synergi mellem spille- og opholdsarealer. I metoden til sammensætning af et godt næraktivitetsanlæg afsættes, tilsammen med spilleområderne, et defineret areal til socialt ophold i anerkendelse af at det sociale omkring banerne og funktionerne er lige så vigtigt som selve spillefunktionen på banen. Det er desuden i disse omkringliggende områder, at de mere frie bevægelsesaktiviteter og idrætsformer uden bold finder sted. Ved at etablere en multibane skaber man også en stor befæstet flade, som kan bruges til andet end at spille bold. Man kan samles her og med små midlertidige tiltag kan banen f.eks. bruges til at afholde koncerter eller andre arrangementer. Multibanens gulvbelægning kan flyde ud af boldbanen og ind i det sociale bevægelses- og mødeområder og områderne til ophold, fri bevægelse og idræt uden bold. Disse flader kan formes mere frit og afspejler den frie og ikke regelbundne aktivitet, i kontrast til den opstregede boldbane. I forslaget til et næraktivitetsanlæg i dette katalog er der fx en boldbane på størrelse med en basketballbane. Størrelsen på banefladen er dog reduceret med 20% til 12x22,4 men størrelsen og underlaget gør den velegnet også til andre boldspil som f.eks. fodbold og floorball. 31

32 KANT KOMPONENTER En vigtig komponent for multibanen er banden, som gør spillet lettere og mere dynamisk for såvel øvede som mindre øvede spillere. For at banden ikke skal blive en barriere mellem inde og ude og derved lukke af for det sociale liv omkring banen, er der indbygget opholds- og aktivitetsmuligheder i banens kanter. Her skal man have lyst til at hænge ud. Kantens funktioner er desuden udvidet fra blot at være en bande der standser bolden og sender den tilbage til også at omfatte aktiviteter som boldspil og fri bevægelse: herunder den høje boldmur til at spille bold op ad, klatrevæggen, bouldering og parkourmure. Set på afstand rager kanterne op og tegner banens arkitektur. Kanterne er med til at gøre banen til et sted og de høje mure giver samtidig læ. For at afgrænse de forskellige områder i næraktivitetsanlægget bruges vægelementer, som er betonvægge i forskellige størrelser. Vægelementerne findes i et lavt format, hvor man kan sidde på kanten eller spille bold henover, større elementer med huller til døre, vinduer og til at spille bold gennem, samt meget høje elementer som kan transformeres til klatrevægge. Vægelementerne bruges i et utal af forskellige kombinationer for at afgrænse områder og udfordre til forskellig brug, f.eks. vinduer der indbyder til at kravle igennem eller skyde igennem og hjørner der danner særlige flader til at spille op imod. Vægelementerne indgår også i samspil med klatrestativer og danner overgange mellem det ene gulvunderlag til det næste. Tribunen fungerer både som bande og siddeplads mod boldbanen, så man kan følge med i spillet og som mødested og udsigtspost. Tribunen skaber desuden et socialt område, hvor man kan samles. Ved banen plantes træer, som giver halvskygge om sommeren og tilfører et poetisk lag til stedet med løvets raslen i vinden, skyggemønstre på underlaget, grenenes strukturer mod murfladerne, en stamme at sidde op ad og årstidernes variation. 32

33 JORDBALANCE og FORSÆNKNING KANT KOMPONENTER Jordbalance og Forsænkning Traditionel opbygning Overskudsjord bortkøres Forslag Overskudsjord indbygges Bander indbygges Forslag Overskudsjord indbygges Bander indbygges 33

34 KANT KOMPONENTER Paraball-Banen - forslag til et nyt boldspil I det ene hjørne brydes multibanens firkantede gulvflade af en parabolisk væg, der huser et nyopfundet boldspil, Paraball. Spillet minder om squash, tennis og pelota, men spilles i en parabolisk ramme. Spillet kan spilles af en eller flere personer med håndfladen eller en ketcher - og der kan anvendes både bløde og hårde bolde. Den nyskabende udfordring er spillet mod den krumme flade uden hjørner. Væggen udføres i beton- eller fiberbetonelementer. Paraball-banen er samtidig et multianvendeligt rum til bevægelse eller i undervisningssituationer. `Bagsiden af Paraballvægen har mange anvendelses muligheder og det er kun fantasien der sætter grænser. Her kan eksempelvis opsættes basket kurve i forskellige højder, klatrereb til boldering eller bare stå rå som boldvæg. 34

IDÉKATALOG. til næraktivitetsanlæg

IDÉKATALOG. til næraktivitetsanlæg IDÉKATALOG til næraktivitetsanlæg IDÉKATALOG til næraktivitetsanlæg IDÉKATALOG til næraktivitetsanlæg Bosch & Fjord Aps og Peter Holst Arkitektur & Landskab Dette idékatalog til næraktivitetsanlæg er

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Mere bevægelse i byens rum et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader KOLOFON MERE BEVÆGELSE I BYENS RUM et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

Indsigt i leg. Guide til fremtidens legelandskaber. innovation

Indsigt i leg. Guide til fremtidens legelandskaber. innovation Indsigt i leg Guide til fremtidens legelandskaber innovation 2009, Huset Mandag Morgen A/S Valkendorfsgade 13, DK-1009 København K tlf. +45 3393 9323 fax +45 3314 1394 mm@mm.dk, www.mm.dk Projektleder

Læs mere

I Lokale- og Anlægsfonden

I Lokale- og Anlægsfonden I Lokale- og Anlægsfonden No 14 december 2010 I Diamanten - fra dyrt mørke til billigt lys I Tema om fremtidens faciliteter til gymnastik: Gymnastik- og Motorikhallen i Århus I Gyngemosehallen i Gladsaxe

Læs mere

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på de samme udearealer

Læs mere

INDHOLD. Udgivet som pdf-fil til download april 2010 af Bolius Boligejernes videncenter Lautrupvang 2, 1 2750 Ballerup Tlf.: 70 23 63 13 www.bolius.

INDHOLD. Udgivet som pdf-fil til download april 2010 af Bolius Boligejernes videncenter Lautrupvang 2, 1 2750 Ballerup Tlf.: 70 23 63 13 www.bolius. INDHOLD 03 Planlægning af haven 07 Ny græsplæne 11 Større projekter i haven 15 Mindre projekter i haven 19 Hvad er en god terrasse 23 Terrasser af sten 28 Terrasser af træ 34 Udekøkkener 37 Sådan anlægger

Læs mere

Spring pring Ud i inaturen

Spring pring Ud i inaturen Spring Ud i Naturen Spring Ud i Naturen Velkommen i det grønne... 3 Aktivitetskort...3 5. Risikofyldte lege udvikler børn... 11 Forslag til seks typer af vilde lege... 11 1. Spring Ud i Naturen... 4 Bevægelsesglæden

Læs mere

FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN. Aktivitetskatalog til inspiration

FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN. Aktivitetskatalog til inspiration FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN Aktivitetskatalog til inspiration 2006 Fysisk aktivitet i psykiatrien Aktivitetskatalog til inspiration Fysisk aktivitet på psykiatriske afdelinger Aktivitetskatalog til

Læs mere

AKTIV RUNDT I DANMARK FÅ INSPIRATION TIL AKTIVITETSØVELSER INSPIRATIONSHÆFTE 3.-5. KLASSETRIN

AKTIV RUNDT I DANMARK FÅ INSPIRATION TIL AKTIVITETSØVELSER INSPIRATIONSHÆFTE 3.-5. KLASSETRIN AKTIV RUNDT I DANMARK FÅ INSPIRATION TIL AKTIVITETSØVELSER KLASSETRIN INSPIRATIONSHÆFTE 3.-5. Kampagnen beror på Sundhedsstyrelsens anbefalinger om 60 minutters daglig motion samt Fødevarestyrelsens anbefalinger

Læs mere

NR. 3 OKTOBER 2004. Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser

NR. 3 OKTOBER 2004. Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser NR. 3 OKTOBER 2004 Byer i børnehøjde Leg i byens mange rum En seværdig legeplads Ny bog om idrætslegepladser LEGEPLADSEN Udgives af Dansk Legeplads Selskab Nr. 3 oktober 2004 Tidsskriftet udkommer 4 gange

Læs mere

SÆT GANG I LEGEN - NYE LEGE OG IDEER TIL MERE BEVÆGELSE I SKOLEN. Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen Lars Hazelton

SÆT GANG I LEGEN - NYE LEGE OG IDEER TIL MERE BEVÆGELSE I SKOLEN. Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen Lars Hazelton SÆT GANG I LEGEN - NYE LEGE OG IDEER TIL MERE BEVÆGELSE I SKOLEN Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen Lars Hazelton SÆT GANG I LEGEN nye lege og idéer til mere bevægelse i skolen Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Tag på. fælleden. Idrættens huse. 20 år med Lokale og Anlægsfonden. Claus Bøje & Søren Riiskjær

Tag på. fælleden. Idrættens huse. 20 år med Lokale og Anlægsfonden. Claus Bøje & Søren Riiskjær Tag på fælleden Idrættens huse 20 år med Lokale og Anlægsfonden Claus Bøje & Søren Riiskjær Åh, at bygge, at bygge! Det er den ædleste kunst af alle kunstarterne. Maleri og skulptur er kun afbildninger,

Læs mere

Kvinder og mænd i idrættens rum

Kvinder og mænd i idrættens rum og mænd i idrættens rum Kaya Roessler og Marie Overbye Syddansk Universitet i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden August 2006 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...2 2. Deltagernes profil...4 Køn...4

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år skab RUM TIL DIALOG Skab rum til dialog Indledning: Skab rum til dialog RULL RUm til Leg og Læring Hvad mener vi med dialog? Skab rum til dialog med tydelige aftaler og

Læs mere

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum SKAb rum Med IdeNtItet SIde 18 børn lærer AF HINANdeN SIde 28 brug MUSIKKeN SoM redskab SIde 38 bakspejlet 14 ForSKNING og Ny VIdeN om dagtilbud, danmarks evalueringsinstitut Er tiden løbet fra samling?

Læs mere

En god omvej Velkommen på kanten af Lihme

En god omvej Velkommen på kanten af Lihme En god omvej Velkommen på kanten af Lihme Projekt indsendt af Skive Kommune Områdetypologi: Landsbyen og det åbne land Anlægsøkonomi: Kr. 3.388.990,- Rådgivere: Møller & Grønborg Projektet tager afsæt

Læs mere

GUIDE TIL RUM OG INDRETNING

GUIDE TIL RUM OG INDRETNING Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 FREMTIDENS LÆRINGS- ARBEJDS- OG SUPPORTRUM JUNI 2013 FORORD FORORD Uddannelsessektoren er under

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

IDÉKATALOG LEG & LÆR

IDÉKATALOG LEG & LÆR IDÉKATALOG LEG & LÆR INDHOLDSFORTEGNELSE LEG MED SJIPPETOV SIDE 8 LEGE LEG MED HINKESTEN SIDE 9 LEG MED BOLDE SIDE 10 TUNNELBOLD SIDE 10 LEG MED FRISBEE SIDE 11 FRISBEEGOLF SIDE 11 FORHINDRINGSBANE SIDE

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere