Læringslandskabet Sødalskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læringslandskabet Sødalskolen"

Transkript

1 Læringslandskabet Sødalskolen Idékatalog U d a r b e j d e t a f : L i n e E s k e r o d ( S O C ) L i n e W e d e ( J Y D S K ) N i c o l i n e F r ø k j æ r ( J Y D S K ) A n d e r s D a m g a a r d ( L I Å ) N i e l s L a u r s e n ( L I Å ) A n n a H a n s e n ( L I Å ) J a n e H a l d ( L I Å ) N i n n a S e e h a g e n ( L I Å )

2 INDLEDNING 2 GYMNASTIKSALENS UDVIKLING OG FORMÅL 2 RUMMETS INDRETNING 2 SEKTIONERNE 3 VÆGGE OG GULVE 4 OPBEVARING OG REDSKABER 4 UNDERVISERNE/BRUGERNE HAR BRUG FOR INTRODUKTION 5 PÆDAGOGISK VINKEL 5 REGGIO EMILIA 5 LOKALSAMFUNDETS BRUG AF LÆRINGSLANDSKABET 5 INKLUSION 9 MULIGE AKTIVITETER 10 STAVNING 10 MATEMATIK 11 RUTSJELÆRING 12 GOLFBANEN 15 EVENTYRSCENEN 18 1

3 Indledning Med ønsket om at facilitere læring og bevægelse og bringe alle sanser i spil, har vi valgt at designe et læringslandskab til Sødalskolen. Dette læringslandskab skal være med til at styrke elevernes læring, deres sociale forbindelser og lokalsamfundet. Læringslandskabet er ikke udelukkende til skolens brug, men andre institutioner og interesserede kan også gøre brug af faciliteterne. Ydermere har vi valgt at fokusere på overvægtige børn samt deres forældre og søskende, som muligvis også kan have problemer med overvægt. Ved at sætte fokus herpå, håber vi, at vi kan forhindre de mén overvægt kan medfølge. Her er der tale om både helbredsmæssige- og sociale problemer; fedme kan udløse social isolation, dårligt selvværd, angst, indlæringsproblemer og mobning. Gymnastiksalens udvikling og formål Sideløbende med salen som projekt, ønsker vi som sagt, at vores borgerinddragende projekt omhandler overvægtige børn og deres familie. Vi ser det som et projekt, der skal involvere hele familien på forskellige niveauer alt efter hvor gammel man er. Det overvægtige barn identificeres i skolen og nogle gange allerede før. Derfor fokuserer vi på, at der skal inddrages bevægelse gennem leg (i læringslandskabet) og oplysning om sund levevis. Det arbejde skal bl.a. ske via inddragelse af allerede eksisterende foreninger og koncepter AGF Hercules og Afrodite, 4H Madskoler, Århus Kommune og skolens mødrecafe mfl. Rummets indretning Det er meget vigtigt for os, at hallen kan bruges til mange forskellige ting. Det skal være et samlingssted, et undervisningsrum, og der skal være mulighed for, at flere kan bruge hallen på en gang. Vi har derfor valgt at gøre det muligt at inddele hallen i flere sektioner med fx flytbare skillevægge. Man kan booke de forskellige sektioner via intra. Hvis man fx ønsker at have et stort rum, kan man booke flere sektioner. Hvis man derimod vil koncentrere sig om en lille gruppe elever, kan man booke én sektion. Udendørssektion Sektion 1 Sektion 3 Sektion 5 Sektion 2 Sektion 4 Sektion 6 og 7 2

4 Sektionerne De fleste sektioner har hver deres særlige funktion, men kan også bruges til almen undervisning samt andre aktiviteter. Sektion 1 er udstyret med 3 rutsjebaner, vi forestiller os at sektion 2 og 4 har interaktivt gulv, som kan overdækkes. Det interaktive gulv er styret af et program specielt designet til, at underviseren kan vælge og sende opgaver ud fra elevernes niveau og læringsmål. Eksempelvis kan programmet generere nye opgaver, når eleverne fx har løst en ny opgave. Ved sektion 3 er der skydedøre, så hele sektionen kan åbnes ud mod udedørs sektionen. Man kan på denne måde bruge sektion 3 og udendørs sektionen sammen. I sektion 5 er der en klatrevæg på endevæggen og ribber på væggen mod sektion 6. Sektion 6 er omringet er murstensvæg, hvilket derfor gør, at muligheden for at åbne op ligesom i de andre sektioner ikke er der. Dette skyldes, at der over sektion 6 er en førstesal. Stueetagen (sektion 6) er en lille hule og førstesalen (sektion 7) et sanserum. Hulen kan mørklægges og bruges som læsegrotte. De små rum giver børnene tryghed, og forskellige miljøer inspirerer til ny læring. Inde i hulen er der gynger og puder, hvilket også gør sektion 6 velegnet til børnehaver og vuggestuer. Hule Sektion 6 Sektion 7 kan bruges til mange ting: Arbejdsrum, sanserum osv. Desuden er rummet omgivet af glas, så det føles stort og rummeligt. Glasvæggen, som vender ud mod skolegården, har desuden den funktion, at glasset kan dækkes med forskellige materialer og farver. Plast i forskellige farver gør rummet oplagt til en billedkunsttime omhandlende farver, og matteret plast gør det muligt at afskærme eleverne fra det som sker både udenfor og inde i resten af salen. Ved siden af læringslandskabet, i det rum, som nu bliver brugt til redskabsrum, vil vi indrette et køkken. Det er også her, vi vil opbevare vores redskaber mm. Ovenpå på køkkenet er der en etage, der skal bruges som eksempelvis fortællerum. Dette rum er ikke en del af læringslandskabet, men forbindes til hallen via en hængebro, som går fra fortællerummet til sektion 7. 3

5 Vægge og gulve Ud over vigtigheden for inddeling og fleksibilitet er det vigtig for os, at det er muligt at lære/øve de samme ting på forskellige måder og forskellige steder. Derfor går vi op i at væggene og gulvene er indrettet sådan, at der er mulighed for at skrive, tegne og røre overalt. Eksempel: Gulvene har forskellige strukturer, mønstrer og farver. Dette gør, at man kan skifte fra det ene stedet på gulvet til et andet, hvis et barn går død i en øvelse. Dette skift vil gøre det muligt at fortsætte med den samme øvelse, fordi det for eleven er noget nyt. Derudover vil salen være omgivet af tal, bogstaver og figurer, der vil inspirere eleverne til at tænke nyt og anderledes og kan bruges til mange forskellige undervisningssituationer. Andre tiltag, som vil gøre rummet mere fleksibelt og højne læringsniveauet, er, at der på de flytbare vægge er mulighed for at skrive og sætte magneter på. Dette betyder, at eleverne med det samme kan skrive, hvis de har noget på hjertet. Skal de regne et matematikstykke ud, og kan de ikke gøre det i hovedet, har de mulighed for at løbe hen til den nærmeste væg og skrive stykket ned. Efter brug kan det hviskes væk og væggen er klar til andet brug. Magneterne, som kan bruges til væggene, kan være alt muligt; tal, bogstaver, ord, endelser, figurer osv. Dette giver ligesom gulvene og de andre vægge mulighed for variation i de forskellige opgaver. Det er altså vigtigt for os, at simple muligheder kommer med i rummet, da de sagtens kan være med til at sikre læringsniveauet. Opbevaring og redskaber For at brugeren, eksempelvis lærerne, ikke skal bruge for meget tid og finde læringslandskabet uoverskueligt, vil vi også lægge vægt på opbevaring og systematik. Hvert fag har et transportabelt skab. I skabene er der kasser, som er opdelt efter opgavetyper. I hver kasse er opgaverne delt op i niveauer og hver ting har sin plads, også skabene, når de ikke bliver brugt. Dette gør det overskueligt for brugeren at finde tingene. Det er de voksnes ansvar, at alle opgaver og øvelser bliver sat rigtig på plads efter brug. De fleste opgaver findes i flere eksemplarer, men det er muligt at booke en eller flere af kasserne, så man sikrer, de øvelser/opgaver, man skal bruge, er der. Andre redskaber fx bolde, måtter osv. har også bestemte pladser og kan ligeledes bookes efter behov. 4

6 Underviserne/brugerne har brug for introduktion Hvis læringslandskabet skal have den ønskede effekt, er det helt essentielt, at skolens lærere samt andre brugere bliver introduceret grundigt til brugen af læringslandskabet og desuden til, hvilke muligheder dette landskab tilbyder og indbyder til. Risikoen ved ikke at introducere lærerne for dette kan være, at nogle ikke føler, de har kompetencerne til at få det optimale ud af brugen af landskabet og netop derfor vil fravælge at bruge det. En introduktion vil samtidig bidrage til, at de, som ikke selv besidder fantasien og kreativiteten, stadig vil bruge læringslandskabet. Pædagogisk vinkel Vi har valgt at se på dannelse gennem fysisk aktivitet, og hvordan man kan udtrykke sig kreativt i rummet som helhed. Vi har brugt nogle ideer fra teorien Reggio Emilia og set inklusion i et nyt perspektiv i forhold til Gardners 7-9 intelligenser. Det er i vores interesse at indrette et kreativt rum og komme med eksempler på kreativ læring ved brug af nogle af salens remedier. Reggio Emilia Bag denne filosofiske teori knyttes Reggio Emilia til begrebet Et barn har hundrede sprog. Det betyder, at børn er født med 100 sprog, men de 99 af bliver taget fra dem. Denne pædagogik tager udgangspunkt i børns kompetencer, viden og nysgerrighed. Børn er nysgerrige, og det vrimler med spørgsmål i børns lege. Det gælder om at se disse spørgsmål og støtte dem. Som pædagoger skal vi skabe lyst hos børnene til at gå på opdagelse og støtte deres nysgerrighed. Alle børn har medfødte egenskaber, som ikke må undererkendes eller svigtes, da det kan have stor indflydelse for barnets dannelse og videre udvikling. Derfor vil vi støtte børnenes kreative sprog gennem kreative udfoldelser på alle læringslandskabets tegnevenlige flader. - Det er godt for læringen, at man bruger hele kroppen. Og derfor har vi tænkt, at der skal være mulighed for at tegne på vægge og gulve, så det bliver store værker. Lokalsamfundets brug af læringslandskabet Sødalskolen havde et ønske om, at læringslandskabet kunne benyttes af beboerne i området, i forhold til en konkret udfordring i området. Den udfordring, vi har valgt at sætte fokus på, er den stigende andel af 5

7 overvægtige børn en andel, der stiger på landsplan, og dermed også i Sødalen. En undersøgelse fra SFI 1 viser tillige, at en faktor (blandt flere) for overvægt ved skolestart er, at man har forældre, der har indvandrerstatus, men uddannelsesniveau har noget at sige. Specielt for forældre med anden etnisk herkomst end dansk er overvægt et fortiet problem. Her opstår fedme hyppigere end blandt etnisk danske børn, fremgår det af vejledningen >>Opsporing og behandling af overvægt hos førskolebørn<< 2. Det var skolesocialrådgiveren, der henledte vores opmærksomhed på problemet, som vi herefter har forsøgt behandlet ud fra en empowerment-orienteret tilgang. Vi har her i idekataloget kun valgt at have fokus på denne ene gruppe, som kan benytte læringslandskabet, da vi ser det som en naturlig forlængelse af skolens område. Med tanke på at overvægt og følelsen af ikke at kunne føle sig tilpas i sin egen krop kan være hæmmende for bevægelse og dermed også læringen i bevægelse. Studier har også konkluderet, at der er mange sammenhænge mellem forskellige former for fysisk aktivitet både i skoletiden og uden for, som fremmer faglige fremskridt i skolen 3. Dermed kan skolen også være med til at hæve det generelle fysiske aktivitetsniveau for denne gruppe af børn. Der er dermed også plads til, at læringslandskabet derudover kan være til nytte og brug for fritidsorganisationer og foreninger i området. Disse skal også have adgang til introduktion af læringslandskabets muligheder. Hvad er overvægt hos børn? Børn regnes for overvægtige, når deres såkaldte BMI (Body Mass Index) ligger over 90 i procentkurven. 1 Det er ikke nyt at have fokus på overvægtige børn og identifikation af disse. Det, vi mener, er, at det innovative er det samlende fokus på overvægt og livsstil i familien, og her med særlig fokus på familier med Målgruppe: Vi har valgt at vores målgruppe for projektet identificeres i forbindelse med undersøgelse hos sundhedsplejerske i forbindelse med skolestart, alternativ af en pædagog eller lærer. De svært overvægtige børn overgår til kommunens projekt Fedt for fight, og dem der i BMI forstand bare er overvægtige overgår til ny forening. anden etnisk baggrund end dansk. Aarhus Kommune har med sit projekt Fedt for fight allerede identificeret de svært overvægtige børn og deres familier. Vores tiltag er dermed ment som et tiltag, der så tidligt som muligt skal tage hånd om de børn med familie (heriblandt yngre søskende), der i BMI-forstand ikke er svært overvægtige, men bare overvægtige. På den måde bliver vægtudviklingen forhåbentligt bremset og der etableres gode vaner i familien

8 Med den baggrund har vi valgt, at børnene, der identificeres, sammen med deres forældre skal have et tilbud om at deltage i et foreningsprojekt tilrettelagt for dem - en ny forening. Fokus skal være på bevægelse gennem leg (i læringslandskabet) og oplysning om sund levevis. Vi forestiller os, at man (1) opretter en ny forening (2) trækker på allerede eksisterende foreninger og koncepter og således kan drage nytte af deres tidligere erfaringer (3) opretter en ny forening, som kan fungere som paraply og samle eksisterende foreninger i et sund livsstilsprojekt. Foreningen vil skulle koordinere de forskellige mulige samarbejdspartnere i forhold til den enkelte familie således, at der kan skræddersyes et forløb til den pågældende familie - eftersom ingen familie er ens. På denne måde vil man også kunne trække ressourcestærke danskere til området i form af frivillige hjælpere. Foreningen skal støtte familierne i sund livstil og stoppe børnenes vægtøgning. Dette skal ske via oplysning om sund kost, vigtigheden af motion og aktiv livstil. Det kan blandt andet ske ved at udnytte nogle af mødrecafeens kompetencer og koncept, og at man også Mulige samarbejdspartnere: Aarhus Kommune, Sødalsskolen, AGF Herkules og Afrodite, 4H Madskoler, DGI, sundhedsplejersker, bydelsmødre (peer education - læring gennem ligemand), skolens mødrecafe, dagsinstitutioner, natursamarbejdet, Joyful Play, verdenshaverne.dk, SFO (mfl.). henter inspiration i måden bydelsmødrene i Gellerup arbejder på. Den vigtige viden om sund kost kan eventuelt komme fra en sundhedsplejerske, men sidenhen støttes praktisk vha. frivillige, fx fra uddannelsen Ernæring og Sundhed. Der kan også inddrages praktisk viden vedrørende inddragelsen af børn i madlavningen via 4H Madskolerne/madhold. Det viser sig også, at børn aldrig har været så lidt i køkkenet som nu. Det anses for en byrde, der medvirker til, at børn bliver ukritiske og usunde. 4 4H Madskolerne har erfaring med at lave madhold/madskoler, hvor der er fokus på mad og at børnene mødes på tværs af kulturelle baggrunde og lærer af hinandens sunde madvaner. 5 Mulige aktiviteter i foreningen: Madlavning for børn, madlavning for forældre, madlavning med familie, madlavning med bedsteforældre, motion/leg med familien, søskende, leg særligt med mor, leg særligt med far, leg med venner, udforskning af naturen

9 Klatrevæg Sektion 5 Sanserum Sektion 7 Hængebroen i loftet kan i undervisningen eksempelvis bruges i forbindelse med musik, hvor der står noder på trinene, så man skal hoppe en sang. Man kunne også placere eventyrfigurer langs broen, som eleverne skal danne en historie ud fra. De skal vha. af deres fantasi lave et eventyr ved at bevæge sig frem og tilbage imellem figurerne. 8

10 Inklusion I vores samfund og skole/institutionsmiljø er inklusion meget i fokus. I dag ønsker man at have mangfoldige klasser og afskaffe specialklasserne, fordi vi skal kunne rumme alle. Vi går ind for inklusion, men har forsøgt at stille inklusion op på en anden måde, som vi mener kan styrke barnet og gruppen mere end den samfundsmæssige måde gør. I stedet for at dele børn op efter alder, ser vi det som et innovativt alternativ at dele op ud fra faglige niveau eller Gartners 7 intelligenser: - Musikalsk/kreativ intelligens - Sproglig/verbal intelligens - Kropslig/kinæstetisk intelligens - Logisk/matematisk intelligens - Visuel/rumlig intelligens/spatial intelligens - Interpersonel intelligens/social intelligens - Intrapersonel intelligens/personlig intelligens Dette kræver en helt ny struktur i skolesystemet, og at man nedbryder barrierer i forhold til niveau. 9

11 Mulige aktiviteter Stavning Da vægge og gulve bl.a. er omgivet af bogstaver, er der rig mulighed for at arbejde med stavning. Aktivitet for klasse bogstavkendskab og lydrette ord Arbejdsform: Individuelt eller i grupper Sektion: 1, 2, 3, 4 og 5 Materialer: Tusch, evt. papir og blyant Stavning Skrivning Samarbejde (Motorik) Fremgangsmåde: Læreren står sammen med nogle elever overfor nogle billeder med lydrette ord. Fx mus. Eleverne skal nu rundt omkring i hallen eller sektionen finde det bogstav, som ordet starter med. På den måde kan de stave sig gennem et ord ved hjælp. Når de har fundet ud af, hvordan ordet staves, skrives det ned enten på gulvet eller en af skillevæggene. Hvis ordet skal bruges senere, skrives det ned i et hæfte. Udvikling: Øvelsen kan også laves med knapper i væggene, hvor hver enkel lyd er indtalt, så det passer med det bogstav, som står på knapperne. På den måde lærer eleverne bogstavernes lyde. Det interaktive gulv, der er placeret i sektion 2 og 4, er også et godt redskab at bruge i forbindelse med denne aktivitet. Bogstaverne er i stedet vist på gulvet, og hver gang eleverne træder på et bogstav, kan de høre lyden. Dette skal være under opbevaring og redskaber: Hallen har en flytbar gulvlift, som sikrer, at handicappede og motoriksvage elever kan bruge hallens faciliteter. Mål: Eleverne skal lære bogstavernes lyde og forbedre deres kompetencer inden for stavning og skrivning. 10

12 Matematik Det interaktive gulv er et godt redskab til at gøre matematiktimen lidt mere kreativ og anderledes. Mulighederne er uendelige: Plus-, minus-, gange- og divisionsstykker, koordinatsystemer m.m. Visuelle gangestykker Arbejdsform: Grupper á 2 Sektion: 2 eller 4 Materialer: Papir og blyant Hovedregning Samarbejde Motorik Fremgangsmåde: På det interaktive gulv er tallene fra skrevet ned i rigtig rækkefølge. 2 og 2 skal eleverne arbejde sammen. De skal evt. øve og forstå 3-tabellen. Den ene siger et gangestykke, fx 3x4. Den anden skal nu løbe hen til resultatet (12). Når det rigtige resultat er fundet, dukker et nyt regnestykke op og så fremdeles. Hvis eleverne ikke er så øvet, kan de gå ovenpå tallene og tælle samtidigt. Formål: Formålet er, at inddrage motoriske muligheder i matematiktimen, uden at eleverne lægger mærke til det. Eleverne skal desuden lære, hvordan det fungerer, når man ganger. Mål: Eleverne skal lære at samarbejde og styrke deres kompetencer inden for hovedregning. Udvikling: Sværhedsgraden kan ændres i overensstemmelse med elevernes niveau/klassetrin. 11

13 Rutsjelæring Hallen er udstyret med 3 rutsjebaner i forskellige længder og i hver sin højde. På væggen er der opsat en stige, så man kan komme op i rutsjebanerne. Alle baner har en indbygget skærm, hvortil læreren via en pc kan sende opgaver. Læreren indstiller aktiviteten i et program designet til rutsjelæringens formål. Programmet er bygget op sådan så, læreren kan vælge imellem flere forskellige aktiviteter afpasset fag, formål og niveau. Programmet genererer altså selv nye opgaver, så læreren ikke skal finde på nogle selv. På den måde opnår man differentiering. Skærmen i hver rutsjebane er forbundet med en sensor, der kan registrere, hver gang en elev rutsjer igennem, og skifter derefter opgave automatisk. Formålet er, at eleverne skal lave individuelle opgaver og man undgår dermed afskrivning. Aktivitet for 2. klassetrin Sammensæt ord Arbejdsform: Gruppearbejde. Klassen deles op i grupper á 3 elever Materialer: Transportable tavler (husk at tegne skraldespande ) Hukommelse Samarbejde Motorik Skrivning Stavning Fremgangsmåde: Hver rutsjebane får ét bogstav tilsendt fra computeren. Fx R-M-U. Grupperne rutsjer på skift: Én elev til hver rutsjebane. Udfordringen er at registrere bogstavet i den indbyggede skærm, når man suser igennem rutsjebanen. Når eleverne er kommet igennem, skal gruppen løbe over til tavlen og skrive deres bogstaver ned. Grupperne skal nu samarbejde om at sætte de 3 bogstaver sammen til et eller flere ord. I dette fælde kan R-M-U blive til rum og mur. Hvis ikke grupperne kan sammensætte et ord ud af alle 3 bogstaver, må man, hvis det er muligt, sammensætte et ord på 2. - I dette tilfælde ville det være ur. Det tredje bogstav (M) smider man i skraldespanden (tegnet på tavlen). Bogstaverne i skraldespanden må man bruge til at sammensætte nye ord af og/eller tilføje til allerede fundne ord. Hvis det slet ikke er muligt at sammensætte nogle ord, må man gemme og smide alle bogstaverne i skraldespanden og derefter tage en ny tur. 12

14 Formål: Formålet med denne aktivitet er at inddrage både læring og bevægelse. Dette formås bl.a. ved at gøre aktiviteten konkurrencepræget og tvinge eleverne til at arbejde sammen om at finde frem til resultater. Fordi det gælder om at få flest ord på den givne tid, vil det automatisk få eleverne til at ville bevæge sig hurtigere. Dette fremmer konditionen og hjælper den enkelte elevs livskvalitet, hvilket er fokusset i forhold til vores mål om at mindske risikoen for overvægt i en tidlig alder. Og så gælder det selvfølgelig også om at have det sjovt! Mål: Aktiviteten som beskrevet kan være medvirkende til at opfylde nogle af trinmålene efter 2. klassetrin. Eksempelvis samarbejde, udvikling af ordforråd og stave til lydrette og hyppige ord 6. Udvikling: For at udvikle denne aktivitet og genbruge det, man har lært, kunne man evt. få eleverne til at skrive de fundne ord af fra tavlen og ned i deres hæfter og bruge dem til videre arbejde i klasselokalerne. Det kunne også være en mulighed at sætte grupperne sammen ud fra cooperativ learning 7, så man evt. undgår grupper, hvor alle 3 elever fx er læsesvage og måske af den årsag får markant færre resultater end andre grupper. Det kan nemt virke demotiverende, hvis man føler, der er en iøjnefaldende forskel på sig selv og de andre i forhold til en sådan opgave, hvor det tydeligt vil stå frem. Sværhedsgrad: Aktiviteten kan bruges til flere forskellige klassetrin ved at sætte sværhedsgraden i forhold til den givne klasses niveau. Fx kunne man have 2 bogstaver i hver rutsjebane, så eleverne skulle kunne finde på længere ord. 6 s%20maal/filer/faghaefter/120326%20faelles%20maal%202009%20dansk%2025.ashx 7 Spencer Kagan og Jette Stenlev, Coopereativ Learning, forlag Alinea 13

15 Platform til rutsjebanerne Sektion 1 14

16 Golfbanen Harry Putteren I udendørssektionen vil der være etableret en golfbane på græsarealet med 9 huller. Golfhullerne er store ligesom man fx ser det ved fodboldgolf, ca. 60 cm i diameter. Eleverne starter ved forskellige huller på banen, hvorefter de skal gennemføre banen ved at putte med deres frisbee, tennisbold eller fodbold ned til flaget. Når grupperne får deres kastegenstand i hullet, skal de løse en opgave, før de kan fortsætte til næste hul. Formålet med aktiviteten er, at eleverne kommer igennem banen med færrest kast/skud samt hurtigst. Arbejdsform: Grupper á 2-3 personer Sektion: Udendørs Materialer: Diverse golfkugler (tennisbold, fodbold, frisbee osv.), opgavesæt til de 9 huller Diverse opgaver afhængigt af fag Samarbejde Motorik Fremgangsmåde: Eleverne bliver inddelt i grupper, hvorefter de bliver placeret, så de starter ved forskellige huller på banen. Eleverne kaster hver især med deres valgte bold og forsøger at komme til flaget med færrest mulige kast. Når alle eleverne i gruppen har fået deres bold i hullet, er gruppen klar til at løse opgaven til det tilhørende hul i fællesskab. En opgave i dansk kunne fx være: Staveopgave - Ret fejlene og lav korrekt tegnsætning: da forstillingen var slut skynte de sig at kører hjem til de ventene børn Først når gruppen har løst opgaven, må de gå videre til næste hul, hvor fremgangsmåden er den samme som ovenstående. Ved hvert hul vil der naturligvis være en ny opgave samt en løsning til den forrige opgave, så gruppen kan kontrollere, om opgaven er løst korrekt. Aktiviteten er færdig, så snart grupperne har været igennem alle huller samt de tilhørende opgaver. Formål: Formålet med golfaktiviteten er, at man får inddraget bevægelse, mens der indgår læring. Måden læring og bevægelse bliver forenet i aktiviteten på sker ved, at man skal bevæge sig (fx kaste/sparke) fra start til slut og læringen opstår undervejs, når opgaver skal løses i samarbejde med sine klassekammerater. Det at eleverne skal gennemføre en golfbane gør ligeledes, at de får øvet deres koordination ved kast og spark. 15

17 Bevægelsen hjælper også til at bibeholde elevernes koncentration og generel hjerneaktivitet 8. Aktiviteten gør også, at alle elever, overvægtige samt normalvægtige, kan deltage i aktiviteten, da den netop gør det muligt at vælge forskellige remedier til at komme til flaget og dermed opgaven. Mål: Inden for idrættens Fælles Mål kan aktiviteten opfylde forskellige punkter ift. trinmålene for både 5. og 7. klasse. Udvikling: For at udvikle aktiviteten er det muligt at lave opgaver til forskellige klassetrin samt fag. Eksempler: Dansk i 6. klasse - Grammatikopgave sæt komma i sætningen: Selvom det var tørvejr tog Peter alligevel regntøj på før han cyklede af sted mod togstationen. - Staveopgave - find stavefejlene: Da forstillingen var slut, skynte de sig at kører hjem til de ventene børn. - Kreativ opgave: Skriv et digt på mindst 20 ord om emnet hjernen og kroppen. Matematik på mellemtrinet - Der er en pose med 2 røde kugler og 8 sorte. Hvad er sandsynligheden for at man trækker en rød kugle? - Hvad giver regnestykket x 45 =? Natur/teknik i 4. klasse 3 forskellige planter ligger ved golfflaget samt en bestemmelsesbog om planter. I skal finde og bestemme 8 Jørgensen, H. T. Krop, fysisk aktivitet og kognitiv læring. 16

18 hvilke planter, der er til stede. I må gerne bruge bogen, hvis ikke I kan nå til en fælles enighed. Plante 1 = Plante 2= Plante 3= Sværhedsgrad: For at differentiere aktiviteten kan forskellige bolde/kugler bruges til at gennemføre. Eksempler på andre remedier kan være ærteposer, tennisbolde, fodbolde, ketsjere osv. Dette gør, at eleverne får mulighed for at arbejde med deres udviklingsområder (svagere områder), hvilket er essentielt i forbindelse med idrætsundervisningen. Sværhedsgraden kan også ændres ved at gøre opgaverne sværere at løse og/eller lave steder på golfbanen, som man skal forbi, før man kan komme hen til hullet. Golfbanen - Udendørssektion 17

19 Eventyrscenen Over køkkenet vil der være et fortælle- og eventyrrum. Meningen er, at dette hygge/loungerum skal være dekoreret med vægmalerier af forskellige eventyr- og sagnpersoner, som inspiration til de elever, der opholder sig i rummet. Rummet vil være udstyret med en scene, hvor brugerne kan optræde, tale eller andet. Pædagogisk aktivitet udtrykke sig gennem teater/eventyr Arbejdsform: Gruppearbejde. Her kan både børn og voksne fra skole og lokalsamfundet udtrykke sig kreativt. Sektion: Scenen Materialer: Der skal være forskellige slags udklædning til rådighed. At fortælle Sproglig opmærksomhed Fremgangsmåde: Eleverne skal fortælle et eventyr ved at bruge hinanden og ikke følge en historie, som er planlagt på forhånd. Eleverne skal udtrykke sig i en rolle og med de følelser, som de måske har svært ved at vise direkte overfor sine kammerater. Formål: Formålet med denne aktivitet er at udtrykke sig kreativt. Mål: Eleverne skal lære at stå på en scene og udtrykke sine følelser og herigennem få styrket deres evne til at være på samt styrket deres selvværd via succesoplevelser. Scene 18

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN 1 BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN - kort præsentation Inspirationsmaterialet/lærerkompendiet indeholder mere end 60-70 helt konkrete, sjove og lærerige aktivitetsforslag, som giver stof til

Læs mere

Aktiv matematikundervisning. - fuld af bevægelse

Aktiv matematikundervisning. - fuld af bevægelse Aktiv matematikundervisning - fuld af bevægelse Program I dag Præsentation Hvad er bevægelse? Hvorfor bevægelse i undervisningen? Forskellige typer bevægelsesaktiviteter Matematikbogen som udgangspunkt

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Cooperative Learning i børnehaveklassen.

Cooperative Learning i børnehaveklassen. Cooperative Learning i børnehaveklassen. Af Jette Stenlev Første gang offentliggjort i Skolestart nr. 1, 2007 Flere og flere lærere også i skolens yngste klasser begynder at anvende Cooperative Learning

Læs mere

Med kroppen i naturen

Med kroppen i naturen Med kroppen i naturen Bjørn S. Christensen Konsulent Grønne Spirer og Spring ud i naturen Friluftsrådet Cand. Scient. Idræt og Sundhed, BA Nordisk Friluftsliv bsc@friluftsraadet.dk Udfordringen: Børns

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

UDSALG GODE TILBUD 70 % rabat

UDSALG GODE TILBUD 70 % rabat UDSALG GODE TILBUD 70 % rabat PÆDAGOGISKE SPECIAL COMPUTERPROGRAMMER TIL BØRN OG UNGE Apps er ofte billige og let tilgængelige, men computerprogrammer rummer stadig langt flere muligheder for indstilling

Læs mere

Bevægelse og læring kroppen i undervisningen

Bevægelse og læring kroppen i undervisningen Bevægelse og læring kroppen i undervisningen - Nedenstående øvelser har den fordel, at de kan anvendes på alle alderstrin og alle fag. - Øvelserne er udformet, så de kan indgå i den daglige undervisning

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Staveløb. Bane: Figurbanen. Mellemtrin. Dansk. Organisering: Hold af 2 elever. Hvert hold har 3 felter på yderstregerne.

Staveløb. Bane: Figurbanen. Mellemtrin. Dansk. Organisering: Hold af 2 elever. Hvert hold har 3 felter på yderstregerne. Indhold Side 2: Staveløb Side 3: Bevæg de 120 hyppigste ord Side 4: Find flest ord Side 5: Gangetræning Side 6: 10er venner Side 7: Staveræs Side 8: Plus/minus leg Side 9: Gæt et bogstav Side 10: Find

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Skoleskema for 0.-3.C

Skoleskema for 0.-3.C Skoleskema for 0.-3.C 0.-3. C mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 8.20-9.05 9.05-9.50 10.05-10.50 10.50-11.35 12.00-12.45 HM Post,skema & lege HM Billedkunst /HM Matematik Post,skema & lege Natur/teknik

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

CUBE PARKOUR SYSTEM. Motivation til læring og fri bevægelse

CUBE PARKOUR SYSTEM. Motivation til læring og fri bevægelse CUBE PARKOUR SYSTEM Motivation til læring og fri bevægelse Forord Børn og unge i Danmark bevæger sig ikke nok. I øjeblikket er omkring 20% af alle børn og unge overvægtige, 8% er svært overvægtige - og

Læs mere

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup Pædagogisk idræt Leg Bevægelse Idræt Idræt: En aktivitet, spil/øvelse. Bevæger kroppen efter bestemte regler, alene eller sammen med andre, i konkurrence. Kroppen

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege!

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege! Leg og læring i bevægelsesbåndet Kom lad os lege! Kom lad os lege! er en inspirationsplakat til børn i indskolingen. Dette hæfte indeholder gamle og nye lege samt reglerne på legene. Vi synes, at der er

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 1 Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 Børnehaveklasseledere : Berit Albeck og Anette Sørensen. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Emne oversigt---------------------------------------------------------------------------s

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES

FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES HVORFOR SKAL DIT BARN VÆRE EN DEL AF RAVSTED BØRNEUNIVERS? FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES SKOLEN DAGPLEJEN BØRNEHAVEN KRUDTUGLEN SFO/FRITTER Vores dagplejere er professionelle

Læs mere

Profilskoler. Koncept

Profilskoler. Koncept Profilskoler Koncept Profilkonceptet Formål Formålet med profilprojektet er at styrke og udvikle den daglige og pædagogiske profil og image på skolerne så blandt andet elevsammensætningen på de to skoler

Læs mere

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer doknr. 51771-14 Indledning bemærkninger Arbejdsgruppen omkring Fysiske rammer og læringsmiljøer er sammensat af repræsentanter fra følgende faggrupper: en

Læs mere

Science og digital læring Indsatsområde 2013-2015

Science og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Science og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem brug af digitale redskaber i det pædagogiske arbejde

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Velkommen til Delfinen

Velkommen til Delfinen Velkommen til Delfinen Nyttige ting at vide om den første store dag Kære Alle i Delfinen vil gerne sige velkommen. Vi glæder os til at starte op og lære Jer at kende. Der skal ske mange ting i de næste

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Nedenfor kan du læse en samlet beskrivelse af de forskellige øvelser og lege, som er blevet tilrettet, så de er nemme at gennemføre.

Nedenfor kan du læse en samlet beskrivelse af de forskellige øvelser og lege, som er blevet tilrettet, så de er nemme at gennemføre. Sej, Sund & Synlig Du kan selv lave din egen Sej, Sund & Synlig -event på din skole, i din idrætsforening eller derhjemme til børnefødselsdagen. Målgruppen er primært yngre børn i folkeskolealderen. Nedenfor

Læs mere

Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd

Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd 1 Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd Tema Indhold 1 Hvordan ser en god skoledag ud? At få eleverne til at være mere aktive end de er normalt.

Læs mere

Tilsynserklæring 2013/2014

Tilsynserklæring 2013/2014 Tilsynserklæring 2013/2014 2014 Jersie Privatskole Åsvej 1, Jersie 2680 Solrød Skolekode: 280467 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Motion og bevægelse. En ny folkeskole

Motion og bevægelse. En ny folkeskole Motion og bevægelse En ny folkeskole 2 Motion og bevægelse Motion og bevægelse Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Indledning læreplaner

Indledning læreplaner Indledning læreplaner Klim Fribørnehave og Vuggestues pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i vores målsætning som er: At anerkende børnenes forskellighed og se det som en styrke for fællesskabet. At

Læs mere

Regnestrategier. Matematik 7.-9. klasse

Regnestrategier. Matematik 7.-9. klasse Regnestrategier Matematik 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Krop og hoved. Dansk MELLEMTRIN

Krop og hoved. Dansk MELLEMTRIN Krop og hoved Dansk MELLEMTRIN Danskundervisning med udfordringer til kroppen Både til dansk- og idrætsundervisningen Inspirationsmaterialet er skrevet med udgangspunkt i at tilføre mere fysisk udfoldelse

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere

Dit barns intelligenstype

Dit barns intelligenstype Dit barns intelligenstype Både lærere, psykologer og børneforældre vil til enhver tid skrive under på, at vores unger har forskellige evner og talenter. De er dygtige på hver deres vis, for intelligens

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

SPRING UD I NATUREN. bsc@friluftsraadet.dk. Fakta: Børn lærer gennem kroppen!

SPRING UD I NATUREN. bsc@friluftsraadet.dk. Fakta: Børn lærer gennem kroppen! SPRING UD I NATUREN Bjørn S. Christensen Konsulent Grønne Spirer og Spring ud i naturen Friluftsrådet Cand. Scient. Idræt og Sundhed, BA Nordisk Friluftsliv bsc@friluftsraadet.dk En quiz Fakta: Børn lærer

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

På sporet af ordet. -fang tyven. Ina von Barm og Alice Darville

På sporet af ordet. -fang tyven. Ina von Barm og Alice Darville På sporet af ordet -fang tyven På sporet af ordet Det er et sørgeligt syn, der møder bibliotekaren. Der har været tyve på spil. De har stjålet de 120 hyppigste ord i bøgerne, og der er nu længere hoved

Læs mere

Mondiso matematik for 1. til 3. klasse

Mondiso matematik for 1. til 3. klasse Mondiso matematik for 1. til 3. klasse Programmet henvender sig til elever i indskoling. Det kan også benyttes af børn på højere klassetrin, som har behov for at få genopfrisket det grundlæggende i matematikken.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Gode studievaner på hf

Gode studievaner på hf Gode studievaner på hf Indholdsfortegnelse Forord... side 2 Kulturen på VUC... side 3 Vær aktiv... side 4 Lav en arbejdsplan... side 4 Find din læringsstil... side 5 Ting tager tid... side 6 Sprogets koder...side

Læs mere

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter:

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter: Kort beskrivelse af 1a s læringsmiljø: Undervisningen og skoledagen er inspireret af TEACCH. Således er klassen indrettet med fællesbord samt et arbejdsbord til hver elev, som er afskærmet for at opnå

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Den intellektuelle udvikling Den sproglige intelligens Sprog klog. 0-3 år 3-6 år

Den intellektuelle udvikling Den sproglige intelligens Sprog klog. 0-3 år 3-6 år Børnehuset Tusenfryd, tjekliste til kompetenceplan/profilark Den intellektuelle sproglige Sprog klog 0-3 år 3-6 år Kan pludre, efterabe lyde Kan sige enkelte ord Kan svare på spørgsmål Kan pege på/vende

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015. Kære forældre,

Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015. Kære forældre, Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015 Kære forældre, Vinteren er over os, med alle sine muligheder og begrænsninger. Vi nyder at gå ud i sneen, mærke kulden i ansigtet og se de spæde forårstegn titte frem.

Læs mere

Ideer til IT og ipad i dagtilbud

Ideer til IT og ipad i dagtilbud Ideer til IT og ipad i dagtilbud Konkrete forløb sorteret efter læreplanstemaer Samlet og redigeret af Lone Adamsen, ITleg.dk Indhold Forord hvordan bruges denne publikation... 9 Del I Læreplanstemaerne...11

Læs mere

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011 Fra Kong Gulerod Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune Konference 30. november 2011 Baggrund I 2007 blev der i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe til fremme af børns sundhed

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Den primære ide i børnehaveklassen er at skabe en god og tryg skolestart, hvor barnet roligt vænner sig til skolelivet. Det er vigtigt at eleven

Læs mere

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapport 2015 Langsø Friskole Onsdag den 12. august 2015 Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapporten

Læs mere

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert Vejledning til LYDRET ting-kuffert Lydret ting-kuffert Lærervejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne S. Pedersen VIA Center for Undervisningsmidler Maj 2010 Vejledning: Lydret tings-kuffert

Læs mere

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole PULS - meget mere krop, sundhed og læring Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole Udviklingsprojektet starter august 2011 og er berammet til 3 år. Udviklingsprojektet evalueres løbende med

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

CANVAS- model. Kunderelationer

CANVAS- model. Kunderelationer Forretningsmodel Vi har som udgangspunkt modtaget en opgave fra Silkeborg kommune som lyder på at udnytte pladsen på Bindslevs Plads optimalt. Dertil har vi fra de omkringliggende institutioner modtaget

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Ligninger og brøker. Matematik 7.-9. klasse

Ligninger og brøker. Matematik 7.-9. klasse Ligninger og brøker Matematik 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

Lærervejledning. - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad

Lærervejledning. - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad Lærervejledning - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad Klassetrin/niveau: 4.-6. klasse/ mellemtrinet. Opgaverne kan dog med fordel anvendes i indskolingen og udskolingen. Introduktion: Google

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse Krop og Hoved Ude Indledning Optimalt set er bevægelse i frikvarteret lystbetonet og iscenesat af eleverne selv. Denne form for bevægelse eller fri leg er den bedste pause for alle. Næstbedst er leg og

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

SELV TEST. 7 Intelligenser. Learn2Learn

SELV TEST. 7 Intelligenser. Learn2Learn SELV TEST 7 Intelligenser Learn2Learn Denne test tilhører: 1 De 7 intelligenser 7 intelligenser Intra-personel Sproglig Inter-personel Musisk Visuel-rumlig Logiskmatematisk Kropsligkinæstetisk De fremtrædende

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere