Læringslandskabet Sødalskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læringslandskabet Sødalskolen"

Transkript

1 Læringslandskabet Sødalskolen Idékatalog U d a r b e j d e t a f : L i n e E s k e r o d ( S O C ) L i n e W e d e ( J Y D S K ) N i c o l i n e F r ø k j æ r ( J Y D S K ) A n d e r s D a m g a a r d ( L I Å ) N i e l s L a u r s e n ( L I Å ) A n n a H a n s e n ( L I Å ) J a n e H a l d ( L I Å ) N i n n a S e e h a g e n ( L I Å )

2 INDLEDNING 2 GYMNASTIKSALENS UDVIKLING OG FORMÅL 2 RUMMETS INDRETNING 2 SEKTIONERNE 3 VÆGGE OG GULVE 4 OPBEVARING OG REDSKABER 4 UNDERVISERNE/BRUGERNE HAR BRUG FOR INTRODUKTION 5 PÆDAGOGISK VINKEL 5 REGGIO EMILIA 5 LOKALSAMFUNDETS BRUG AF LÆRINGSLANDSKABET 5 INKLUSION 9 MULIGE AKTIVITETER 10 STAVNING 10 MATEMATIK 11 RUTSJELÆRING 12 GOLFBANEN 15 EVENTYRSCENEN 18 1

3 Indledning Med ønsket om at facilitere læring og bevægelse og bringe alle sanser i spil, har vi valgt at designe et læringslandskab til Sødalskolen. Dette læringslandskab skal være med til at styrke elevernes læring, deres sociale forbindelser og lokalsamfundet. Læringslandskabet er ikke udelukkende til skolens brug, men andre institutioner og interesserede kan også gøre brug af faciliteterne. Ydermere har vi valgt at fokusere på overvægtige børn samt deres forældre og søskende, som muligvis også kan have problemer med overvægt. Ved at sætte fokus herpå, håber vi, at vi kan forhindre de mén overvægt kan medfølge. Her er der tale om både helbredsmæssige- og sociale problemer; fedme kan udløse social isolation, dårligt selvværd, angst, indlæringsproblemer og mobning. Gymnastiksalens udvikling og formål Sideløbende med salen som projekt, ønsker vi som sagt, at vores borgerinddragende projekt omhandler overvægtige børn og deres familie. Vi ser det som et projekt, der skal involvere hele familien på forskellige niveauer alt efter hvor gammel man er. Det overvægtige barn identificeres i skolen og nogle gange allerede før. Derfor fokuserer vi på, at der skal inddrages bevægelse gennem leg (i læringslandskabet) og oplysning om sund levevis. Det arbejde skal bl.a. ske via inddragelse af allerede eksisterende foreninger og koncepter AGF Hercules og Afrodite, 4H Madskoler, Århus Kommune og skolens mødrecafe mfl. Rummets indretning Det er meget vigtigt for os, at hallen kan bruges til mange forskellige ting. Det skal være et samlingssted, et undervisningsrum, og der skal være mulighed for, at flere kan bruge hallen på en gang. Vi har derfor valgt at gøre det muligt at inddele hallen i flere sektioner med fx flytbare skillevægge. Man kan booke de forskellige sektioner via intra. Hvis man fx ønsker at have et stort rum, kan man booke flere sektioner. Hvis man derimod vil koncentrere sig om en lille gruppe elever, kan man booke én sektion. Udendørssektion Sektion 1 Sektion 3 Sektion 5 Sektion 2 Sektion 4 Sektion 6 og 7 2

4 Sektionerne De fleste sektioner har hver deres særlige funktion, men kan også bruges til almen undervisning samt andre aktiviteter. Sektion 1 er udstyret med 3 rutsjebaner, vi forestiller os at sektion 2 og 4 har interaktivt gulv, som kan overdækkes. Det interaktive gulv er styret af et program specielt designet til, at underviseren kan vælge og sende opgaver ud fra elevernes niveau og læringsmål. Eksempelvis kan programmet generere nye opgaver, når eleverne fx har løst en ny opgave. Ved sektion 3 er der skydedøre, så hele sektionen kan åbnes ud mod udedørs sektionen. Man kan på denne måde bruge sektion 3 og udendørs sektionen sammen. I sektion 5 er der en klatrevæg på endevæggen og ribber på væggen mod sektion 6. Sektion 6 er omringet er murstensvæg, hvilket derfor gør, at muligheden for at åbne op ligesom i de andre sektioner ikke er der. Dette skyldes, at der over sektion 6 er en førstesal. Stueetagen (sektion 6) er en lille hule og førstesalen (sektion 7) et sanserum. Hulen kan mørklægges og bruges som læsegrotte. De små rum giver børnene tryghed, og forskellige miljøer inspirerer til ny læring. Inde i hulen er der gynger og puder, hvilket også gør sektion 6 velegnet til børnehaver og vuggestuer. Hule Sektion 6 Sektion 7 kan bruges til mange ting: Arbejdsrum, sanserum osv. Desuden er rummet omgivet af glas, så det føles stort og rummeligt. Glasvæggen, som vender ud mod skolegården, har desuden den funktion, at glasset kan dækkes med forskellige materialer og farver. Plast i forskellige farver gør rummet oplagt til en billedkunsttime omhandlende farver, og matteret plast gør det muligt at afskærme eleverne fra det som sker både udenfor og inde i resten af salen. Ved siden af læringslandskabet, i det rum, som nu bliver brugt til redskabsrum, vil vi indrette et køkken. Det er også her, vi vil opbevare vores redskaber mm. Ovenpå på køkkenet er der en etage, der skal bruges som eksempelvis fortællerum. Dette rum er ikke en del af læringslandskabet, men forbindes til hallen via en hængebro, som går fra fortællerummet til sektion 7. 3

5 Vægge og gulve Ud over vigtigheden for inddeling og fleksibilitet er det vigtig for os, at det er muligt at lære/øve de samme ting på forskellige måder og forskellige steder. Derfor går vi op i at væggene og gulvene er indrettet sådan, at der er mulighed for at skrive, tegne og røre overalt. Eksempel: Gulvene har forskellige strukturer, mønstrer og farver. Dette gør, at man kan skifte fra det ene stedet på gulvet til et andet, hvis et barn går død i en øvelse. Dette skift vil gøre det muligt at fortsætte med den samme øvelse, fordi det for eleven er noget nyt. Derudover vil salen være omgivet af tal, bogstaver og figurer, der vil inspirere eleverne til at tænke nyt og anderledes og kan bruges til mange forskellige undervisningssituationer. Andre tiltag, som vil gøre rummet mere fleksibelt og højne læringsniveauet, er, at der på de flytbare vægge er mulighed for at skrive og sætte magneter på. Dette betyder, at eleverne med det samme kan skrive, hvis de har noget på hjertet. Skal de regne et matematikstykke ud, og kan de ikke gøre det i hovedet, har de mulighed for at løbe hen til den nærmeste væg og skrive stykket ned. Efter brug kan det hviskes væk og væggen er klar til andet brug. Magneterne, som kan bruges til væggene, kan være alt muligt; tal, bogstaver, ord, endelser, figurer osv. Dette giver ligesom gulvene og de andre vægge mulighed for variation i de forskellige opgaver. Det er altså vigtigt for os, at simple muligheder kommer med i rummet, da de sagtens kan være med til at sikre læringsniveauet. Opbevaring og redskaber For at brugeren, eksempelvis lærerne, ikke skal bruge for meget tid og finde læringslandskabet uoverskueligt, vil vi også lægge vægt på opbevaring og systematik. Hvert fag har et transportabelt skab. I skabene er der kasser, som er opdelt efter opgavetyper. I hver kasse er opgaverne delt op i niveauer og hver ting har sin plads, også skabene, når de ikke bliver brugt. Dette gør det overskueligt for brugeren at finde tingene. Det er de voksnes ansvar, at alle opgaver og øvelser bliver sat rigtig på plads efter brug. De fleste opgaver findes i flere eksemplarer, men det er muligt at booke en eller flere af kasserne, så man sikrer, de øvelser/opgaver, man skal bruge, er der. Andre redskaber fx bolde, måtter osv. har også bestemte pladser og kan ligeledes bookes efter behov. 4

6 Underviserne/brugerne har brug for introduktion Hvis læringslandskabet skal have den ønskede effekt, er det helt essentielt, at skolens lærere samt andre brugere bliver introduceret grundigt til brugen af læringslandskabet og desuden til, hvilke muligheder dette landskab tilbyder og indbyder til. Risikoen ved ikke at introducere lærerne for dette kan være, at nogle ikke føler, de har kompetencerne til at få det optimale ud af brugen af landskabet og netop derfor vil fravælge at bruge det. En introduktion vil samtidig bidrage til, at de, som ikke selv besidder fantasien og kreativiteten, stadig vil bruge læringslandskabet. Pædagogisk vinkel Vi har valgt at se på dannelse gennem fysisk aktivitet, og hvordan man kan udtrykke sig kreativt i rummet som helhed. Vi har brugt nogle ideer fra teorien Reggio Emilia og set inklusion i et nyt perspektiv i forhold til Gardners 7-9 intelligenser. Det er i vores interesse at indrette et kreativt rum og komme med eksempler på kreativ læring ved brug af nogle af salens remedier. Reggio Emilia Bag denne filosofiske teori knyttes Reggio Emilia til begrebet Et barn har hundrede sprog. Det betyder, at børn er født med 100 sprog, men de 99 af bliver taget fra dem. Denne pædagogik tager udgangspunkt i børns kompetencer, viden og nysgerrighed. Børn er nysgerrige, og det vrimler med spørgsmål i børns lege. Det gælder om at se disse spørgsmål og støtte dem. Som pædagoger skal vi skabe lyst hos børnene til at gå på opdagelse og støtte deres nysgerrighed. Alle børn har medfødte egenskaber, som ikke må undererkendes eller svigtes, da det kan have stor indflydelse for barnets dannelse og videre udvikling. Derfor vil vi støtte børnenes kreative sprog gennem kreative udfoldelser på alle læringslandskabets tegnevenlige flader. - Det er godt for læringen, at man bruger hele kroppen. Og derfor har vi tænkt, at der skal være mulighed for at tegne på vægge og gulve, så det bliver store værker. Lokalsamfundets brug af læringslandskabet Sødalskolen havde et ønske om, at læringslandskabet kunne benyttes af beboerne i området, i forhold til en konkret udfordring i området. Den udfordring, vi har valgt at sætte fokus på, er den stigende andel af 5

7 overvægtige børn en andel, der stiger på landsplan, og dermed også i Sødalen. En undersøgelse fra SFI 1 viser tillige, at en faktor (blandt flere) for overvægt ved skolestart er, at man har forældre, der har indvandrerstatus, men uddannelsesniveau har noget at sige. Specielt for forældre med anden etnisk herkomst end dansk er overvægt et fortiet problem. Her opstår fedme hyppigere end blandt etnisk danske børn, fremgår det af vejledningen >>Opsporing og behandling af overvægt hos førskolebørn<< 2. Det var skolesocialrådgiveren, der henledte vores opmærksomhed på problemet, som vi herefter har forsøgt behandlet ud fra en empowerment-orienteret tilgang. Vi har her i idekataloget kun valgt at have fokus på denne ene gruppe, som kan benytte læringslandskabet, da vi ser det som en naturlig forlængelse af skolens område. Med tanke på at overvægt og følelsen af ikke at kunne føle sig tilpas i sin egen krop kan være hæmmende for bevægelse og dermed også læringen i bevægelse. Studier har også konkluderet, at der er mange sammenhænge mellem forskellige former for fysisk aktivitet både i skoletiden og uden for, som fremmer faglige fremskridt i skolen 3. Dermed kan skolen også være med til at hæve det generelle fysiske aktivitetsniveau for denne gruppe af børn. Der er dermed også plads til, at læringslandskabet derudover kan være til nytte og brug for fritidsorganisationer og foreninger i området. Disse skal også have adgang til introduktion af læringslandskabets muligheder. Hvad er overvægt hos børn? Børn regnes for overvægtige, når deres såkaldte BMI (Body Mass Index) ligger over 90 i procentkurven. 1 Det er ikke nyt at have fokus på overvægtige børn og identifikation af disse. Det, vi mener, er, at det innovative er det samlende fokus på overvægt og livsstil i familien, og her med særlig fokus på familier med Målgruppe: Vi har valgt at vores målgruppe for projektet identificeres i forbindelse med undersøgelse hos sundhedsplejerske i forbindelse med skolestart, alternativ af en pædagog eller lærer. De svært overvægtige børn overgår til kommunens projekt Fedt for fight, og dem der i BMI forstand bare er overvægtige overgår til ny forening. anden etnisk baggrund end dansk. Aarhus Kommune har med sit projekt Fedt for fight allerede identificeret de svært overvægtige børn og deres familier. Vores tiltag er dermed ment som et tiltag, der så tidligt som muligt skal tage hånd om de børn med familie (heriblandt yngre søskende), der i BMI-forstand ikke er svært overvægtige, men bare overvægtige. På den måde bliver vægtudviklingen forhåbentligt bremset og der etableres gode vaner i familien

8 Med den baggrund har vi valgt, at børnene, der identificeres, sammen med deres forældre skal have et tilbud om at deltage i et foreningsprojekt tilrettelagt for dem - en ny forening. Fokus skal være på bevægelse gennem leg (i læringslandskabet) og oplysning om sund levevis. Vi forestiller os, at man (1) opretter en ny forening (2) trækker på allerede eksisterende foreninger og koncepter og således kan drage nytte af deres tidligere erfaringer (3) opretter en ny forening, som kan fungere som paraply og samle eksisterende foreninger i et sund livsstilsprojekt. Foreningen vil skulle koordinere de forskellige mulige samarbejdspartnere i forhold til den enkelte familie således, at der kan skræddersyes et forløb til den pågældende familie - eftersom ingen familie er ens. På denne måde vil man også kunne trække ressourcestærke danskere til området i form af frivillige hjælpere. Foreningen skal støtte familierne i sund livstil og stoppe børnenes vægtøgning. Dette skal ske via oplysning om sund kost, vigtigheden af motion og aktiv livstil. Det kan blandt andet ske ved at udnytte nogle af mødrecafeens kompetencer og koncept, og at man også Mulige samarbejdspartnere: Aarhus Kommune, Sødalsskolen, AGF Herkules og Afrodite, 4H Madskoler, DGI, sundhedsplejersker, bydelsmødre (peer education - læring gennem ligemand), skolens mødrecafe, dagsinstitutioner, natursamarbejdet, Joyful Play, verdenshaverne.dk, SFO (mfl.). henter inspiration i måden bydelsmødrene i Gellerup arbejder på. Den vigtige viden om sund kost kan eventuelt komme fra en sundhedsplejerske, men sidenhen støttes praktisk vha. frivillige, fx fra uddannelsen Ernæring og Sundhed. Der kan også inddrages praktisk viden vedrørende inddragelsen af børn i madlavningen via 4H Madskolerne/madhold. Det viser sig også, at børn aldrig har været så lidt i køkkenet som nu. Det anses for en byrde, der medvirker til, at børn bliver ukritiske og usunde. 4 4H Madskolerne har erfaring med at lave madhold/madskoler, hvor der er fokus på mad og at børnene mødes på tværs af kulturelle baggrunde og lærer af hinandens sunde madvaner. 5 Mulige aktiviteter i foreningen: Madlavning for børn, madlavning for forældre, madlavning med familie, madlavning med bedsteforældre, motion/leg med familien, søskende, leg særligt med mor, leg særligt med far, leg med venner, udforskning af naturen

9 Klatrevæg Sektion 5 Sanserum Sektion 7 Hængebroen i loftet kan i undervisningen eksempelvis bruges i forbindelse med musik, hvor der står noder på trinene, så man skal hoppe en sang. Man kunne også placere eventyrfigurer langs broen, som eleverne skal danne en historie ud fra. De skal vha. af deres fantasi lave et eventyr ved at bevæge sig frem og tilbage imellem figurerne. 8

10 Inklusion I vores samfund og skole/institutionsmiljø er inklusion meget i fokus. I dag ønsker man at have mangfoldige klasser og afskaffe specialklasserne, fordi vi skal kunne rumme alle. Vi går ind for inklusion, men har forsøgt at stille inklusion op på en anden måde, som vi mener kan styrke barnet og gruppen mere end den samfundsmæssige måde gør. I stedet for at dele børn op efter alder, ser vi det som et innovativt alternativ at dele op ud fra faglige niveau eller Gartners 7 intelligenser: - Musikalsk/kreativ intelligens - Sproglig/verbal intelligens - Kropslig/kinæstetisk intelligens - Logisk/matematisk intelligens - Visuel/rumlig intelligens/spatial intelligens - Interpersonel intelligens/social intelligens - Intrapersonel intelligens/personlig intelligens Dette kræver en helt ny struktur i skolesystemet, og at man nedbryder barrierer i forhold til niveau. 9

11 Mulige aktiviteter Stavning Da vægge og gulve bl.a. er omgivet af bogstaver, er der rig mulighed for at arbejde med stavning. Aktivitet for klasse bogstavkendskab og lydrette ord Arbejdsform: Individuelt eller i grupper Sektion: 1, 2, 3, 4 og 5 Materialer: Tusch, evt. papir og blyant Stavning Skrivning Samarbejde (Motorik) Fremgangsmåde: Læreren står sammen med nogle elever overfor nogle billeder med lydrette ord. Fx mus. Eleverne skal nu rundt omkring i hallen eller sektionen finde det bogstav, som ordet starter med. På den måde kan de stave sig gennem et ord ved hjælp. Når de har fundet ud af, hvordan ordet staves, skrives det ned enten på gulvet eller en af skillevæggene. Hvis ordet skal bruges senere, skrives det ned i et hæfte. Udvikling: Øvelsen kan også laves med knapper i væggene, hvor hver enkel lyd er indtalt, så det passer med det bogstav, som står på knapperne. På den måde lærer eleverne bogstavernes lyde. Det interaktive gulv, der er placeret i sektion 2 og 4, er også et godt redskab at bruge i forbindelse med denne aktivitet. Bogstaverne er i stedet vist på gulvet, og hver gang eleverne træder på et bogstav, kan de høre lyden. Dette skal være under opbevaring og redskaber: Hallen har en flytbar gulvlift, som sikrer, at handicappede og motoriksvage elever kan bruge hallens faciliteter. Mål: Eleverne skal lære bogstavernes lyde og forbedre deres kompetencer inden for stavning og skrivning. 10

12 Matematik Det interaktive gulv er et godt redskab til at gøre matematiktimen lidt mere kreativ og anderledes. Mulighederne er uendelige: Plus-, minus-, gange- og divisionsstykker, koordinatsystemer m.m. Visuelle gangestykker Arbejdsform: Grupper á 2 Sektion: 2 eller 4 Materialer: Papir og blyant Hovedregning Samarbejde Motorik Fremgangsmåde: På det interaktive gulv er tallene fra skrevet ned i rigtig rækkefølge. 2 og 2 skal eleverne arbejde sammen. De skal evt. øve og forstå 3-tabellen. Den ene siger et gangestykke, fx 3x4. Den anden skal nu løbe hen til resultatet (12). Når det rigtige resultat er fundet, dukker et nyt regnestykke op og så fremdeles. Hvis eleverne ikke er så øvet, kan de gå ovenpå tallene og tælle samtidigt. Formål: Formålet er, at inddrage motoriske muligheder i matematiktimen, uden at eleverne lægger mærke til det. Eleverne skal desuden lære, hvordan det fungerer, når man ganger. Mål: Eleverne skal lære at samarbejde og styrke deres kompetencer inden for hovedregning. Udvikling: Sværhedsgraden kan ændres i overensstemmelse med elevernes niveau/klassetrin. 11

13 Rutsjelæring Hallen er udstyret med 3 rutsjebaner i forskellige længder og i hver sin højde. På væggen er der opsat en stige, så man kan komme op i rutsjebanerne. Alle baner har en indbygget skærm, hvortil læreren via en pc kan sende opgaver. Læreren indstiller aktiviteten i et program designet til rutsjelæringens formål. Programmet er bygget op sådan så, læreren kan vælge imellem flere forskellige aktiviteter afpasset fag, formål og niveau. Programmet genererer altså selv nye opgaver, så læreren ikke skal finde på nogle selv. På den måde opnår man differentiering. Skærmen i hver rutsjebane er forbundet med en sensor, der kan registrere, hver gang en elev rutsjer igennem, og skifter derefter opgave automatisk. Formålet er, at eleverne skal lave individuelle opgaver og man undgår dermed afskrivning. Aktivitet for 2. klassetrin Sammensæt ord Arbejdsform: Gruppearbejde. Klassen deles op i grupper á 3 elever Materialer: Transportable tavler (husk at tegne skraldespande ) Hukommelse Samarbejde Motorik Skrivning Stavning Fremgangsmåde: Hver rutsjebane får ét bogstav tilsendt fra computeren. Fx R-M-U. Grupperne rutsjer på skift: Én elev til hver rutsjebane. Udfordringen er at registrere bogstavet i den indbyggede skærm, når man suser igennem rutsjebanen. Når eleverne er kommet igennem, skal gruppen løbe over til tavlen og skrive deres bogstaver ned. Grupperne skal nu samarbejde om at sætte de 3 bogstaver sammen til et eller flere ord. I dette fælde kan R-M-U blive til rum og mur. Hvis ikke grupperne kan sammensætte et ord ud af alle 3 bogstaver, må man, hvis det er muligt, sammensætte et ord på 2. - I dette tilfælde ville det være ur. Det tredje bogstav (M) smider man i skraldespanden (tegnet på tavlen). Bogstaverne i skraldespanden må man bruge til at sammensætte nye ord af og/eller tilføje til allerede fundne ord. Hvis det slet ikke er muligt at sammensætte nogle ord, må man gemme og smide alle bogstaverne i skraldespanden og derefter tage en ny tur. 12

14 Formål: Formålet med denne aktivitet er at inddrage både læring og bevægelse. Dette formås bl.a. ved at gøre aktiviteten konkurrencepræget og tvinge eleverne til at arbejde sammen om at finde frem til resultater. Fordi det gælder om at få flest ord på den givne tid, vil det automatisk få eleverne til at ville bevæge sig hurtigere. Dette fremmer konditionen og hjælper den enkelte elevs livskvalitet, hvilket er fokusset i forhold til vores mål om at mindske risikoen for overvægt i en tidlig alder. Og så gælder det selvfølgelig også om at have det sjovt! Mål: Aktiviteten som beskrevet kan være medvirkende til at opfylde nogle af trinmålene efter 2. klassetrin. Eksempelvis samarbejde, udvikling af ordforråd og stave til lydrette og hyppige ord 6. Udvikling: For at udvikle denne aktivitet og genbruge det, man har lært, kunne man evt. få eleverne til at skrive de fundne ord af fra tavlen og ned i deres hæfter og bruge dem til videre arbejde i klasselokalerne. Det kunne også være en mulighed at sætte grupperne sammen ud fra cooperativ learning 7, så man evt. undgår grupper, hvor alle 3 elever fx er læsesvage og måske af den årsag får markant færre resultater end andre grupper. Det kan nemt virke demotiverende, hvis man føler, der er en iøjnefaldende forskel på sig selv og de andre i forhold til en sådan opgave, hvor det tydeligt vil stå frem. Sværhedsgrad: Aktiviteten kan bruges til flere forskellige klassetrin ved at sætte sværhedsgraden i forhold til den givne klasses niveau. Fx kunne man have 2 bogstaver i hver rutsjebane, så eleverne skulle kunne finde på længere ord. 6 s%20maal/filer/faghaefter/120326%20faelles%20maal%202009%20dansk%2025.ashx 7 Spencer Kagan og Jette Stenlev, Coopereativ Learning, forlag Alinea 13

15 Platform til rutsjebanerne Sektion 1 14

16 Golfbanen Harry Putteren I udendørssektionen vil der være etableret en golfbane på græsarealet med 9 huller. Golfhullerne er store ligesom man fx ser det ved fodboldgolf, ca. 60 cm i diameter. Eleverne starter ved forskellige huller på banen, hvorefter de skal gennemføre banen ved at putte med deres frisbee, tennisbold eller fodbold ned til flaget. Når grupperne får deres kastegenstand i hullet, skal de løse en opgave, før de kan fortsætte til næste hul. Formålet med aktiviteten er, at eleverne kommer igennem banen med færrest kast/skud samt hurtigst. Arbejdsform: Grupper á 2-3 personer Sektion: Udendørs Materialer: Diverse golfkugler (tennisbold, fodbold, frisbee osv.), opgavesæt til de 9 huller Diverse opgaver afhængigt af fag Samarbejde Motorik Fremgangsmåde: Eleverne bliver inddelt i grupper, hvorefter de bliver placeret, så de starter ved forskellige huller på banen. Eleverne kaster hver især med deres valgte bold og forsøger at komme til flaget med færrest mulige kast. Når alle eleverne i gruppen har fået deres bold i hullet, er gruppen klar til at løse opgaven til det tilhørende hul i fællesskab. En opgave i dansk kunne fx være: Staveopgave - Ret fejlene og lav korrekt tegnsætning: da forstillingen var slut skynte de sig at kører hjem til de ventene børn Først når gruppen har løst opgaven, må de gå videre til næste hul, hvor fremgangsmåden er den samme som ovenstående. Ved hvert hul vil der naturligvis være en ny opgave samt en løsning til den forrige opgave, så gruppen kan kontrollere, om opgaven er løst korrekt. Aktiviteten er færdig, så snart grupperne har været igennem alle huller samt de tilhørende opgaver. Formål: Formålet med golfaktiviteten er, at man får inddraget bevægelse, mens der indgår læring. Måden læring og bevægelse bliver forenet i aktiviteten på sker ved, at man skal bevæge sig (fx kaste/sparke) fra start til slut og læringen opstår undervejs, når opgaver skal løses i samarbejde med sine klassekammerater. Det at eleverne skal gennemføre en golfbane gør ligeledes, at de får øvet deres koordination ved kast og spark. 15

17 Bevægelsen hjælper også til at bibeholde elevernes koncentration og generel hjerneaktivitet 8. Aktiviteten gør også, at alle elever, overvægtige samt normalvægtige, kan deltage i aktiviteten, da den netop gør det muligt at vælge forskellige remedier til at komme til flaget og dermed opgaven. Mål: Inden for idrættens Fælles Mål kan aktiviteten opfylde forskellige punkter ift. trinmålene for både 5. og 7. klasse. Udvikling: For at udvikle aktiviteten er det muligt at lave opgaver til forskellige klassetrin samt fag. Eksempler: Dansk i 6. klasse - Grammatikopgave sæt komma i sætningen: Selvom det var tørvejr tog Peter alligevel regntøj på før han cyklede af sted mod togstationen. - Staveopgave - find stavefejlene: Da forstillingen var slut, skynte de sig at kører hjem til de ventene børn. - Kreativ opgave: Skriv et digt på mindst 20 ord om emnet hjernen og kroppen. Matematik på mellemtrinet - Der er en pose med 2 røde kugler og 8 sorte. Hvad er sandsynligheden for at man trækker en rød kugle? - Hvad giver regnestykket x 45 =? Natur/teknik i 4. klasse 3 forskellige planter ligger ved golfflaget samt en bestemmelsesbog om planter. I skal finde og bestemme 8 Jørgensen, H. T. Krop, fysisk aktivitet og kognitiv læring. 16

18 hvilke planter, der er til stede. I må gerne bruge bogen, hvis ikke I kan nå til en fælles enighed. Plante 1 = Plante 2= Plante 3= Sværhedsgrad: For at differentiere aktiviteten kan forskellige bolde/kugler bruges til at gennemføre. Eksempler på andre remedier kan være ærteposer, tennisbolde, fodbolde, ketsjere osv. Dette gør, at eleverne får mulighed for at arbejde med deres udviklingsområder (svagere områder), hvilket er essentielt i forbindelse med idrætsundervisningen. Sværhedsgraden kan også ændres ved at gøre opgaverne sværere at løse og/eller lave steder på golfbanen, som man skal forbi, før man kan komme hen til hullet. Golfbanen - Udendørssektion 17

19 Eventyrscenen Over køkkenet vil der være et fortælle- og eventyrrum. Meningen er, at dette hygge/loungerum skal være dekoreret med vægmalerier af forskellige eventyr- og sagnpersoner, som inspiration til de elever, der opholder sig i rummet. Rummet vil være udstyret med en scene, hvor brugerne kan optræde, tale eller andet. Pædagogisk aktivitet udtrykke sig gennem teater/eventyr Arbejdsform: Gruppearbejde. Her kan både børn og voksne fra skole og lokalsamfundet udtrykke sig kreativt. Sektion: Scenen Materialer: Der skal være forskellige slags udklædning til rådighed. At fortælle Sproglig opmærksomhed Fremgangsmåde: Eleverne skal fortælle et eventyr ved at bruge hinanden og ikke følge en historie, som er planlagt på forhånd. Eleverne skal udtrykke sig i en rolle og med de følelser, som de måske har svært ved at vise direkte overfor sine kammerater. Formål: Formålet med denne aktivitet er at udtrykke sig kreativt. Mål: Eleverne skal lære at stå på en scene og udtrykke sine følelser og herigennem få styrket deres evne til at være på samt styrket deres selvværd via succesoplevelser. Scene 18

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Inspirationshæfte, 0. 2. klasse

Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Indledning Hæftet er et inspirationshæfte lavet til lærerne i forbindelse med aktivitetskampagnen Aktiv rundt i Danmark 2008. Hæftet kan

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning Følg ræven i naturen -en lærervejledning Maj 2006 Forord Vi skal sikre et varieret og bæredygtigt naturgrundlag det skylder vi os selv og vores efterkommere. Vi skal beskytte den biologiske mangfoldighed

Læs mere

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle 1 2 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Problemstilling og emnebegrundelse... 4 1.2 Problemformulering... 5 1.3 Afgrænsning... 5 2. Metodeafsnit... 5 2.1 Metodevalg... 5 3. Lærings- og fagsyn... 9 3.1 Mit læringssyn:...

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN?

LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? ET HÆFTE OM LEKTIEHJÆLP FOR FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? Et hæfte

Læs mere

Indsigt i leg. Guide til fremtidens legelandskaber. innovation

Indsigt i leg. Guide til fremtidens legelandskaber. innovation Indsigt i leg Guide til fremtidens legelandskaber innovation 2009, Huset Mandag Morgen A/S Valkendorfsgade 13, DK-1009 København K tlf. +45 3393 9323 fax +45 3314 1394 mm@mm.dk, www.mm.dk Projektleder

Læs mere

EVALUERING. Fokusgruppeinterview

EVALUERING. Fokusgruppeinterview EVALUERING. Evalueringen af den nuværende personlige uddannelsesplan er foregået ved hjælp af fokusgruppeinterview samt gennem dialog mellem praktik og skole ved erfa-gruppemøder. Denne metode er valgt,

Læs mere

Fra "Ole Bole" til intelligenser og kompetencer

Fra Ole Bole til intelligenser og kompetencer Lærervejledning Alle kan lære at læse og stave Søde ord bygger på erfaringer gjort med fire forskellige klasser fra børnehaveklasse til anden klasse over en periode på to år. Endvidere bygger materialet

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING 25 RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING Guiden er målrettet børn med ADHD, men kan med fordel bruges til alle børn 1 Kære læser Tak fordi

Læs mere

Læseindlæring/ dansk i indskolingen

Læseindlæring/ dansk i indskolingen Læseindlæring/ dansk i indskolingen Inspirationshæfte GENTOFTE KOMMUNE SKOLEAFDELINGEN Indhold Forord............................................ 3 Navneord og mange intelligenser 2.-3. kl. Skovgårdskolen................

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen BØRNERÅDETS Minibørnepanel Skolen set fra børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Forord / 3 Fra børnehave til

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø - fra ideologisk projekt til meningsfuld pædagogisk praksis Indledning..... 2 Problemformulering 4 Metode:... 4 Teori.. 4 Definition af inklusion.

Læs mere