Sådan udarbejdes en korrekt afrapportering. Vejledningen omhandler følgende punkter: Her finder du materialet til en korrekt afrapportering?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan udarbejdes en korrekt afrapportering. Vejledningen omhandler følgende punkter: Her finder du materialet til en korrekt afrapportering?"

Transkript

1 Til projektets regnskabs- og PRV-ansvarlige Februar 2015 Sådan udarbejdes en korrekt afrapportering Nu nærmer tiden sig igen for afrapportering af regional- og socialfondsprojekter. Vi håber derfor, at du vil læse denne vejledning igennem, og efterfølgende bruge den som tjekliste under din gennemgang og udarbejdelse af afrapportering. Ved at følge den punkt for punkt skabes et vellykket flow i hele afrapporteringsforløbet. Vejledningen omhandler følgende punkter: ERHVERVSSTYRELSEN Vejlsøvej Silkeborg Tlf Fax CVR-nr Her finder du materialet til en korrekt afrapportering Kort om budgetændringer Udfyldelse af regnskabsskemaet Hvilke dokumenter skal indsendes Faldgruber Hvornår er afrapportering klar til indsendelse Spørgsmål og support til afrapportering Hvert punkt har en tekstboks efter farveangivelserne i punkterne ovenfor. Her finder du materialet til en korrekt afrapportering? På eller via linket Perioderegnskaber og projektregnskab finder du gode råd og værktøjer til afrapportering. Den gældende version af Retningslinjerne pr. 1. august 2011 finder du her: Retningslinjer for strukturfondsfinansierede projekter.

2 Kort om budgetændringer: Siden 1. januar 2013 har det været obligatorisk, at den PRV-ansvarlige hos jeres projekt skal anvende projektrapporteringsværktøjet (PRV) til udarbejdelse og indsendelse af budgetforslag. Hvis du anmoder om budgetændringer samtidig med indsendelse af perioderegnskabet, skal du være opmærksom på, at anmodning om budgetændringer behandles efter revisionen af din afrapportering. Regnskabsskemaet skal derfor udarbejdes efter det tidligere godkendte og gældende budget. Hvis du har ændringer til jeres grundoplysninger, eller du har spørgsmål til budget og udarbejdelsen af budgetforslag, skal du kontakte jeres sagsbehandler i Erhvervsstyrelsen. Udfyldelse af regnskabsskemaet: Benyt det korrekte regnskabsskema: Vælg fond - Regionalfonden eller Socialfonden Vælg efter kontoplan ud fra godkendte konti i tilsagn Husk ALTID at downloade et nyt regnskabsskema ved hver afrapportering. Dette er vigtigt, da vi ofte ser fejl ved genbrug af forrige regnskabsskema, som indeholder gamle oplysninger fra sidste afrapportering. Du skal under udfyldelsen af skemaet være opmærksomme på følgende punkter: Statusperiode: Afrapporteringen i foråret 2015 hedder og skal opgøres pr Fristen for indsendelse er op til 3 uger efter opgørelsesdatoen, dvs. senest d Ved slutregnskab skriver du Slutregnskab og ved ekstraordinært regnskab Ekstraordinært regnskab. CVR-nummer: Hvis der er flere tilsagnsmodtagere anført på tilsagnet, påføres det CVR-nr., hvortil der skal ske udbetaling af tilskud. Styrelsens journalnummer: Jeres journalnummer fremgår af al skriftlig kommunikation fra Erhvervsstyrelsen. På regionalfondsprojekter starter det med ERDF og på socialfondsprojekter med ESF. Eksempelvis ERDFN eller ESFN for projekter under region Nordjylland. Og tilsvarende i andre regioner, dog ERDFD eller ESFD for projekter under region Syddanmark. Regnskabsnummer: Første afrapportering er nr. 1. Efterfølgende afrapportering er nr. 2. Benyt 2 fortløbende nummerering, jf. seneste udbetalingsbrev.

3 Projektets startdato: Startdatoen fremgår af jeres tilsagn, og anføres som dd-mm-åååå. Du skal her være opmærksom på, at det ikke er datoen angivet i ansøgningsskemaet eller datoen du har meddelt styrelsen som projektstartdato. Projektets slutdato: Slutdatoen finder du samme sted i jeres tilsagn, og anføres som dd-mm-åååå. Hvis du har fået skriftlig godkendelse på projektforlængelse, skal du skrive den nye slutdato. Hvis du endnu ikke har fået skriftlig godkendelse, men søgt om projektforlængelse, anfører du den gamle slutdato. Regnskabsnummer: Her benytter du fortløbende nummerering, dvs. første regnskab er nr. 1, herefter nr. 2, 3 osv. Opgørelsesdato: Den aktuelle opgørelsesdato er d Bemærk, at du kun kan medtage udgifter afholdt til og med denne dato i afrapporteringen. Tilsagnsbeløb Regionalfonden/Socialfonden: Angiv i dette felt det samlede EU-tilskud I har fået bevilliget jf. tilsagnsskrivelsen eller jf. senere godkendte tillægstilsagn/nedskrivninger. Tilsagnsbeløb Statstilskud: Har I fået tilsagn om statstilskud, fremgår det af tilsagnet. Angiv det samlede bevilligede statstilskud. Ønskes udbetaling af tilskud: Feltet er forudfyldt med Ja for ønsket udbetaling. Bemærk, at fravalg af udbetaling kun er muligt ved opgørelse pr. 28. februar. Særligt for projekter som anvender regnskabsskemaet Automatisk beregning af 18 % uden dokumentation : Af tilsagnets vilkår vil det fremgå, om I har fået godkendt brugen af 18 % automatisk beregning uden dokumentation, til dækning af bl.a. de indirekte omkostninger. Se også Retningslinjer for strukturfondsfinansierede projekter. Feltet er forudfyldt med Ja. Såfremt tilsagnet ikke indeholder vilkår herom, svarer I Nej. EU-tilskudsprocent: Indsæt tilskudsprocent for EU-tilskuddet, jf. jeres tilsagn. Statstilskudsprocent: Har I fået tilsagn om statstilskud, fremgår dette af jeres tilsagn, og denne tilskudsprocent indsættes. Tidligere udbetalt: Det samlede tidligere udbetalte støttebeløb til jeres projekt fremgår af udbetalingsbrev for sidste periode, og dette beløb indsættes. 3

4 Følgende dokumenter skal du indsende: 1. Akkumuleret regnskab i Excel- samt PDF-format: Akkumuleret regnskab skal du indsende i både Excel-format og i indscannet PDF-format med underskrift fra den regnskabsansvarlige samt tilsagnsmodtager. Som hovedregel skal regnskabet underskrives af jeres projektansvarlige (oprettet som PRV hos styrelsen). Undtagelsesvist kan en anden person hos jer underskrive, hvis det kan begrundes, og I kan bekræfte overfor styrelsen, at det vil være den pågældende person, der fremover ved hver afrapportering underskriver regnskabet. Yderligere hjælp til udarbejdelse af regnskabsskema finder du her Vejledning til regnskabsskema Regionalfonden og Socialfonden. Det akkumulerede regnskab skal indeholde punkt A og B nedenfor. A. Bilagsliste: Bilagslisten findes i Excel-filen med regnskabsskemaet. Regnskabsskemaet udarbejdes fra bilagslisten. Se Vejledning til regnskabsskema Regionalfonden og Socialfonden. Styrelsen oplever ofte fejl i afholdelses- og betalingsdato, du bedes derfor være særlige opmærksom på det. Desuden skal der være et transaktionsspor, der viser sammenhængen mellem de enkelte registreringer i bilagslisten og regnskabet. I skal have et kontrolspor, som sikrer, at det er muligt at kontrollere, om alle registreringer er medtaget i regnskabet, og hvilke underliggende registreringer der ligger til grund for regnskabets poster. Vi anbefaler derfor, at du tjekker alle jeres bilag en gang ekstra, inden du sender regnskabet til os. B. Åbningsbalance: Åbningsbalancen er de godkendte akkumulerede udgifter, som fremgår af seneste udbetalingsbrev. Disse skal angives øverst i bilagslisten. Ved første regnskabsaflæggelse vil der derfor ikke være en åbningsbalance. 2. Statusrapport: Skabelonen for redegørelse finder du her Redegørelse for projektets status. Det er vigtigt, at du benytter denne, som er opdateret maj 2013, da den indeholder yderligere punkter end tidligere. Statusrapporten skal indeholde en kort beskrivelse af status for projektets gennemførelse, herunder status i forhold til jeres fastsatte milepæle. Er der afvigelser fra det oprindeligt planlagte og godkendte projekt, herunder tidsmæssig forsinkelse, skal du kommentere dette særskilt i statusrapporten. Det samme gælder for afvigelser i forhold til det godkendte projektbudget. 2 Skema til succeskriterier: Hvis I har indsendt projektansøgning via det nye ansøgningsskema (ikrafttrædelsesdato ), skal du udover redegørelse for projektets status jf. punkt 4, indsende en opgørelse vedrørende jeres opfyldelse af jeres selvdefinerede succeskriterier, jf. afsnit A i tilsagnet. Erhvervsstyrelsen anbefaler, at du anvender et særskilt skema hertil. Skemaet finder du på følgende link: Skema til opstilling og afrapportering vedrørende succeskriterier. 4

5 3 Deltagerværktøj: Erhvervsstyrelsen anbefaler, at du anvender vores elektroniske deltagerværktøj. Hvis du anvender én eller flere af følgende konti i deltagerværktøjet: 280, 290, 1100, 1110, 1120, 1130 (Socialfond) eller konto 870, 1400, 1410 (Regionalfond) til samlet registrering og beregning af deltagerudgifter og deltagerløn, skal du indsende deltagerværktøjet i Excel-format. Deltagerværktøjet og tilhørende vejledning finder du her Afrapportering af deltagerudgifter og deltagerfinansiering. Sumbeløbene for den/de endnu ikke godkendte perioder overfører du fra deltagerværktøjet til bilagslisten. Såfremt du ikke anvender styrelsens deltagerværktøj, skal hver enkelt deltagers lønposteringer angives månedsvis på separate linjer i bilagslisten. Hvis du benytter konto 280, 290 eller er gældende standardtimesats kr. 110,13 ind til 5. januar 2015 og kr. 111,75 herefter. 7. Medarbejderværktøj: Erhvervsstyrelsen anbefaler, at du anvender vores elektroniske medarbejderværktøj. Hvis du anvender én eller flere af følgende konti i medarbejderværktøjet: 10, 20, 30, 40, 50, 1010, 1020, 1030, 1040 (Socialfond) eller konto 500, 510, 520, 530, 540, 1210, 1220, 1230, 1240, 1330, 1340 (Regionalfond) til samlet registrering og beregning af lønudgifter, skal du indsende medarbejderværktøjet i Excelformat. Medarbejderværktøjet og tilhørende vejledning finder du her Registrering af løn- og timeregnskab for projektansatte. Sumbeløbene for den/de endnu ikke godkendte perioder overfører du fra medarbejderværktøjet til bilagslisten. Såfremt du ikke anvender styrelsens medarbejderværktøj, skal hver enkelt medarbejders lønposteringer angives månedsvis på separate linjer i bilagslisten. Hvis du benytter konto 10, 20, 30, 1210 eller er gældende standardtimesats 110,13 ind til 5. januar 2015 og kr. 111,75 herefter. 5

6 8. Bilagsmetode: Angiv i emnefeltet på en til styrelsen, hvilken af nedenstående bilagsmetoder du ønsker at benytte: Stikprøvekontrol af bilag (mod ekstrabetaling til revisor). Hvis du benytter stikprøvekontrol, anmoder PwC om stikprøvebilag. Alle s med de vedhæftede stikprøvebilag skal du sende til PwC med Cc til hvis jeres projekt er tilknyttet Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark eller den konkurrenceudsatte pulje, og Cc til hvis jeres projekt er tilknyttet Bornholm, Hovedstaden eller Sjælland. For identifikation af projektet hos både styrelsen og PwC, skal styrelsens journalnummer og projektets ID-nummer påføres i ens emnefelt. Indsendelse af alle bilag med tilhørende betalingsdokumentation. Hvis du benytter denne metode, skal samtlige bilag, der er posteret i bilagslisten, herunder fakturaer, lønsedler, timeregistreringer samt betalingsdokumentation indscannes og indsendes. Uanset valg af bilagsmetode, skal der være entydigt kontrolspor fra bilagslisten til de indscannede bilag. Derfor er det vigtig, at emnefeltet udfyldes retvisende, de enkelte indscannede bilag navngives efter indholdet i filen, bilag indscannes kronologisk efter bilagsnummer (max. ca. 10 bilag pr. fil), og at bilagsnummeret fremgår tydeligt af bilaget. Se eksempel på indsendelse af afrapportering i næste afsnit Hvornår er afrapportering klar til indsendelse. Hvis du har yderligere korrespondance med PwC pr. , skal styrelsen sættes på Cc. Hvis jeres projekt er tilknyttet Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark eller den konkurrenceudsatte pulje sættes Cc, og hvis jeres projekt er tilknyttet Bornholm, Hovedstaden eller Sjælland sættes Cc. 9. Projektafrapporteringsværktøj (PRV): PRV er en udtømmende liste over partnere. Du skal som PRV-ansvarlige skal inden fremsendelsen af perioderegnskabet have afgivet opdaterede oplysninger via projektrapporteringsværktøjet (PRV) med informationer om partnere, samt øvrige virksomheder og personer, som jeres projekt har effekt på - uanset om der er sket ændringer eller ej i forhold til den foregående indrapportering. Vær særligt opmærksom på at tjekke, om tidligere indsendte oplysninger er korrekte. Du skal som minimum oplyse jeres partnere og tilsagnsmodtager (tilsagnsmodtager indgår altid som partner i projektet). Det vil sjældent være nødvendigt at indsende en liste over personer, da det kun er personer, der optræder som partnere, der skal indrapporteres, jf. PRV-vejledningen. 6

7 Jeres PRV-ansvarlige kontaktperson har tidligere modtaget brugernavn og kodeord til dette værktøj ( med brugernavn og kodeord er afsendt fra Kontakt Erhvervsstyrelsen, hvis brugernavnet er mistet. Er password mistet, kan du trykke gendan i systemet, hvorefter der elektronisk vil blive fremsendt nyt kodeord til kontaktpersonen. Det er vigtigt at rette henvendelse til jeres sagsbehandler hos os, hvis du ønsker en anden PRV-ansvarlig registreret i vores system. Når afrapporteringen er foretaget korrekt, vil den PRV-ansvarlige modtage en automatisk kvitteringsmail fra styrelsen Projektrapporteringsværktøjet findes på dette link: Erhvervsstyrelsens projektrapporteringsværktøj, Vejledning til registrering af virksomheder og personer i PRV en, Brugermanual til PRV (brugermanual og vejledning kan I også hente via PRV). 10. Start- og ophørsskemaer: Er jeres projekt et socialfondsprojekt, der har modtaget et skema med links til online-registrering af deltageres start- og ophørsskemaer, skal du inden fremsendelsen af perioderegnskabet afgive opdaterede start- og ophørsoplysninger online via disse links. 11. Øvrig dokumentation: Dokumentation, som du ifølge jeres tilsagnsvilkår eller efter aftale med jeres sagsbehandler skal indsende. Disse indsendes sammen med den øvrige afrapportering. Ved slutregnskab skal du desuden indsende: 12. Afsluttende projektrapport: Jf. punkt g i statusrapporten. Vær opmærksom på, at punkt g i statusrapporten også skal udfyldes. 13. Effektvurderingsskema: Det fremgår af tilsagnet, om du skal indsende et udfyldt effektvurderingsskema. Skemaet udsendes af styrelsen til den projektansvarlige efter det sidste perioderegnskab, forud for slutregnskabet. Skemaet returneres sammen med slutregnskabet med tydelig angivelse af, at en indeholder effektvurderingsskema. 7

8 Faldgruber: Nedenstående er en liste over de problemstillinger vi ofte ser, og vi beder dig derfor være særlige opmærksomme på: - Mangelfulde kontrakter eller tillæg ved fuldtidsansatte. Der ses ofte eksempler på, at der er manglende dokumentation for fuldtidsansatte i form af en ansættelseskontrakt med beskrivelse af arbejdsopgaver, eller tillæg til oprindelig kontrakt. Her beskrives at den enkelte medarbejder arbejder fuld tid med projektet og dermed ikke skal tidsregistrere. Bemærk at kontrakten eller tillægskontrakten naturligvis skal være underskrevet - Fejl i beregning af bruttoløn. Der henviser til afsnittet om korrekt beregning af bruttoløn, i retningslinjerne på side 18. Se følgende link: - Tidsmæssig forskydning af underskrevne timeregistreringer. Vi ser ofte, at timeregistreringer underskrives af enten medarbejderen, den overordnede eller begge, meget længe efter at arbejdet er udført. Det er vores erfaring, at det svækker den betydning, som underskrifterne kan tillægges, fordi det kan være svært at huske, hvad man selv eller en anden præcist foretog sig for f.eks. 6 måneder siden. Vi vil derfor opfordre dig til at sikre, at der ikke går for lang tid fra arbejdet er udført, til det godkendes. Sker det undtagelsesvist, så skriv gerne i din afrapportering, hvorfor du alligevel kan huske, at timerne blev brugt på projektet, f.eks. fordi du støtter dig til et andet timeregistreringssystem. - Arbejdets art. Arbejdets art er ofte ikke tilstrækkelig udspecificeret, husk derfor at få så mange detaljer med som muligt. - Anbefaling om skriftlig dokumentation for sparsommelighed. Det er en god idé altid at have skriftlig dokumentation for at der er udvist sparsommelighed, dette vil hensigtsmæssigt ved en eventuel kontrol af bilag. - Manglende underskrivelse af Information om persondataloven. Vær venligst opmærksom på at få underskrevet erklæringen om Information om persondataloven af samtlige medarbejdere på projektet, da lønudgifter til disse ellers ikke kan medtages. - Manglende EU-logo og information om medfinansiering fra ESF eller ERDF. Tilsagnsmodtager er ansvarlig for at EU-logoet fremgår af projektrapporten, hjemmesiden og publikationer der er relevante for projektet. EUlogoet kan downloades fra: 8

9 Hvornår er afrapportering klar til indsendelse: Når der kan sættes flueben ud for alle punkter under afsnittet Følgende dokumenter skal indsendes, og afsnittet omkring Faldgruber er læst godt igennem, er den samlede afrapportering klar til indsendelse. Du bedes venligst sende det samlede materiale pr. til Erhvervsstyrelsen. Er jeres projekt tilknyttet regionerne Bornholm, Hovedstaden og Sjælland, skal du sende materialet til Hvis jeres projekt er tilknyttet regionerne Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark og den konkurrenceudsatte pulje, skal du sende materialet til s skal indeholde følgende oplysninger: I emnefeltet: Projekttitel, styrelsens journalnummer og nummer f.eks. nr. 1 af 10 osv. samt angivelse af hvilke bilag e- mailen indeholder. - F.eks. hedder nr. 1 Regnskab, statusrapport og medarbejder-/deltagerfiler. - nr. 2 Medarbejderløn periode 1, medarbejder 1 10, hvor der er vedhæftet én fil pr. medarbejder, der indeholder indscannede dokumenter (bruttolønsberegning, lønsedler og timeregistreringer) for hver af de 6 måneder i kronologisk rækkefølge. - nr. 3 Medarbejderløn periode 1, medarbejder med indscannede dokumenter som før nævnt. - Efter s med løndokumentation følger de øvrige bilag f.eks. nr. 10 Bilag 1 50, hvor der er vedhæftet 5 filer, der hedder Bilag 1 10, Bilag osv. - Næste hedder nr. 11 Bilag efter samme princip. I tekstfeltet: Bilagsmetode oplyses sammen med en liste over indholdet af dokumenter i en. Hvis I anvender eksterne links til lagring af bilag, skal I indsætte følgende bekræftelse: Ved brug af eksterne links for dokumentation i strukturfondsfinansierede projekter gælder følgende retningslinjer: Eksterne links indsendt til styrelsen skal som minimum være aktive/anvendelige i en periode på 6 mdr. fra indsendelsesdato. Projektet skal endvidere i forbindelse med evt. kontrol kunne fremvise/indsende alle regnskabsbilag indtil udgangen af 2025, uagtet at disse tidligere har været indsendt til styrelsen via eksterne links. Projektet bekræfter over for styrelsen, at disse retningslinjer overholdes. 9

10 Henvendelse vedr. spørgsmål og support til afrapportering: Eventuelle spørgsmål til styrelsens deltager- og medarbejderværktøj samt PRV-værktøjet bedes venligst rettes til Lone Klærke, tlf Hvis du har IT- tekniske spørgsmål, bedes du venligst sende en til Henrik Fastrup, Hvis du har øvrige spørgsmål til afrapporteringen, kan du rette henvendelse til Annette Zeh tlf , Ditte Glerup Hviid tlf , Anja Vindum tlf , eller Susan Larsen tlf

Vejledning til regnskabsskema

Vejledning til regnskabsskema l Vejledning til regnskabsskema Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne vejledning indeholder en række oplysninger og gode råd til, hvordan strukturfondsprojekter på en god og sikker

Læs mere

Vejledning til regnskabsskema

Vejledning til regnskabsskema l Vejledning til regnskabsskema Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne vejledning indeholder en række oplysninger og gode råd til, hvordan strukturfondsprojekter på en god og sikker

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S2

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER-

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede lønudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER-

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede lønudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

Vejledning til Budget & Budgetforslag. Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til Budget & Budgetforslag. Projektrapporteringsværktøj - PRV Projektrapporteringsværktøj - PRV Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 2 Godkendt budget... 4 2.1 Maksimer/minimer... 5 2.2 Vis i Excel... 6 2.3 Hent historiske budgetter... 7

Læs mere

VEJLEDNING TIL DELTAGER-

VEJLEDNING TIL DELTAGER- VEJLEDNING TIL DELTAGER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af deltagere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede deltagerudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

Manual til elektronisk timeregistreringsværktøj

Manual til elektronisk timeregistreringsværktøj Manual til elektronisk timeregistreringsværktøj Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne manual er udarbejdet til det elektroniske værktøj til beregning af strukturfondsprojektets

Læs mere

Administrative procedurer 12. &13. maj 2009

Administrative procedurer 12. &13. maj 2009 Administrative procedurer 12. &13. maj 2009 Program Følgende emner vil blive behandlet: EU-regelsæt Entydig identifikation Udgiftstyper Betalingsdokumentation Transaktionsspor - Konteringsvejledning Attestation

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Administrative procedurer 1. oktober 2008

Administrative procedurer 1. oktober 2008 Administrative procedurer KOMPETENCEmidt De næste par timer vil bl.a. omhandle: EU-regelsæt Entydig identifikation Udgiftstyper Betalingsdokumentation Transaktionsspor - Konteringsvejledning Attestation

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister

Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister Sådan håndteres korrektioner og tilføjelser til tidligere regnskaber i medarbejder- og deltagerregisteret og i regnskabsskemaets

Læs mere

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Birk Centerpark 40 7400 Herning Tlf.: 7022 0076 Fax: 9642 6565 ww.startvaekst.dk Nedenstående

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Registrering af virksomheder og personer Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora ønsker at styrke

Læs mere

Projekthåndbog. - for lokal projektadministration

Projekthåndbog. - for lokal projektadministration Projekthåndbog - for lokal projektadministration Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Download værktøjerne... 3 1.2. Systemforudsætninger (makro-sikkerhed)... 3 2. Medarbejderværktøj... 4 2.1. Værktøjets

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Projekthåndbog. - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog. - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Side 2 af 16 Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information

Læs mere

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold 1 Projektidentifikation og navn 1.1 Ansøger ID: 1.2 Projektnavn:

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Brugervejledning. Projektrapporteringsværktøj - PRV

Brugervejledning. Projektrapporteringsværktøj - PRV Brugervejledning Projektrapporteringsværktøj - PRV Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Redigeringstilstand... 3 Bruger administration... 4 Tilføj ny bruger... 5 Fjern projektbruger... 5 Rediger

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af det midlertidige skema til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter.

VEJLEDNING Til anvendelse af det midlertidige skema til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter. VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af det midlertidige skema til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter. Erhvervsstyrelsen, 7. april 2016 Indhold Fanen Home... 4 Fanen Kontraktansatte...

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Eksempler fra det udfyldte skema vil være markeret med grå baggrund.

Eksempler fra det udfyldte skema vil være markeret med grå baggrund. Vejledning til Skema til budget og regnskab med afrapportering vedrørende udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelse. 11-08-2016 Skemaet

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Ansøgningen om støtte til projekt Pavillon til midlertidige bolige til flygtninge er imødekommet. Tilskuddet udgør ,00 kr.

Ansøgningen om støtte til projekt Pavillon til midlertidige bolige til flygtninge er imødekommet. Tilskuddet udgør ,00 kr. Ringsted Kommune Susanne Frydenlund Nørregade 100 4100 Ringsted Tilsagn fra puljen 14.52.15.10 Etablering af midlertidige boliger til flygtninge, j.nr.1072-002. Dato: 1-7-2016 Ansøgningen om støtte til

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

Lønberegning eksempel på udfyldt skema vedlagt materiale

Lønberegning eksempel på udfyldt skema vedlagt materiale Lønberegning eksempel på udfyldt skema vedlagt materiale Lønberegning Udlæg Tillæg Vederlag Bonus og lignende...må ikke medtages i lønberegning. Medregn kun de tillæg, der kan dokumenteres at være givet

Læs mere

Opfølgning og dokumentationskrav ifht. socialfonden

Opfølgning og dokumentationskrav ifht. socialfonden Opfølgning og dokumentationskrav ifht. socialfonden v. Merete Giehm-Reese, Region Midtjylland Opstartsmøde den 14. maj 2009 www.regionmidtjylland.dk Relevante dokumenter Bekendtgørelse nr. 358 af 18.04.07

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 30. juni 2016 Indhold: 1. Hvordan sendes en ansøgning? 2. Overblik over ansøgning og kommunikation

Læs mere

Vejledning til korrektioner i medarbejderog deltagerregister

Vejledning til korrektioner i medarbejderog deltagerregister Vejledning til korrektioner i medarbejderog deltagerregister Korrektioner i forbindelse med tidligere indrapporterede lønudgifter i strukturfondsprojekter herunder håndteringen i medarbejder- og deltagerregister

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 31. marts 2017 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 3 3. Opret

Læs mere

Der er udarbejdet et eksempel på udfyldelse, som er lagt ud på UUL puljens hjemmeside.

Der er udarbejdet et eksempel på udfyldelse, som er lagt ud på UUL puljens hjemmeside. Vejledning til Skema til budget og regnskab med afrapportering vedrørende udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelse. Skemaet er udformet,

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling inviterer udbydere af erhvervsuddannelse til at deltage i:

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling inviterer udbydere af erhvervsuddannelse til at deltage i: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling inviterer udbydere af erhvervsuddannelse til at deltage i: FoU-program: Udvikling af forskningsbaseret viden, der kan anvendes i implementering af eud-reform

Læs mere

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk).

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk). 1 / 5 Projekt KursKultur Ansøgningsvejledning Kultur- og netværkspuljen Det glæder os meget, at I har fået en idé til et grænseoverskridende projekt, som I nu ønsker at søge støttemidler fra Kultur- og

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr.

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 13/01082 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender følgende metode for beregning af de indirekte omkostninger: Faktiske afholdte

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

EU s strukturfonde. Silkeborg, den 25. juni v/ Susanne Kirkegaard Brodersen,

EU s strukturfonde. Silkeborg, den 25. juni v/ Susanne Kirkegaard Brodersen, EU s strukturfonde Silkeborg, den 25. juni 2012 v/ Susanne Kirkegaard Brodersen, sukibr@erst.dk Grundvilkår.. Strukturfondsmidler er ikke bare en finansieringskilde, men penge med forpligtelser fordi:

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til

Læs mere

Spørgsma l og svar om anvendelse af STAR s Tilskudsportal

Spørgsma l og svar om anvendelse af STAR s Tilskudsportal Spørgsma l og svar om anvendelse af STAR s Tilskudsportal Indhold Hvor kan jeg finde min institutions P-nummer til min profil?... 2 Hvor kan jeg finde ansøgningsskema til puljen Jobrotation?... 3 Hvor

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser

Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser Vejledning om Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser Ansøgningsfrist: 28. november 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere Kulturpulje 2016 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2016?... 2 2. Hvad kan man søge til?... 2 3. Hvad bliver projektet vurderet på?... 2 4. Økonomiske og tidsmæssige rammer for

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol 1. Udbetalingsanmodninger I programmet Interreg Deutschland-Danmark gælder refusionsprincippet. Det betyder, at projektpartnerne skal forudfinansiere

Læs mere

Når jeres INTERREG-projekt går ind i slutfasen, skal den afsluttende afrapportering forberedes. Denne guide skal være en hjælp til forberedelserne.

Når jeres INTERREG-projekt går ind i slutfasen, skal den afsluttende afrapportering forberedes. Denne guide skal være en hjælp til forberedelserne. VEJLEDNING VEDRØRENDE AFSLUTNING AF ET PROJEKT Når jeres INTERREG-projekt går ind i slutfasen, skal den afsluttende afrapportering forberedes. Denne guide skal være en hjælp til forberedelserne. Projektperiode

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Adgang til det elektroniske ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder

Læs mere

Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk

Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk INTERBOOK Vejledning til foreningerne i at søge og se tilskud Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk Nye foreninger

Læs mere

Ansøgningen om støtte til projekt Roskilde Kommune - Tilskud til midlertidige boliger er imødekommet. Tilskuddet udgør ,00 kr.

Ansøgningen om støtte til projekt Roskilde Kommune - Tilskud til midlertidige boliger er imødekommet. Tilskuddet udgør ,00 kr. Roskilde Kommune Postboks 100 4000 Roskilde Tilsagn fra puljen 14.52.15.10 til projekt Roskilde Kommune - Tilskud til midlertidige boliger, j.nr. 1072-124 Ansøgningen om støtte til projekt Roskilde Kommune

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere

VEJLEDNING OMKRING HÅNDTERING AF STRUKTURFONDSFINANSIEREDE PROJEKTER 2007-2013 PÅ AALBORG UNIVERSITET OPDATERET JUNI 2014. Indledning...

VEJLEDNING OMKRING HÅNDTERING AF STRUKTURFONDSFINANSIEREDE PROJEKTER 2007-2013 PÅ AALBORG UNIVERSITET OPDATERET JUNI 2014. Indledning... Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Persondataloven... 3 Statsstøtteregler... 3 Revision... 4 ØSS-opsætning i forbindelse med Strukturfondsbevillinger... 5 Dokumentation og regnskabsaflæggelse... 6 Regnskabsafrapporteringsskemaer...

Læs mere

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation.

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. SKS Applikation Service ApS Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. Redigeret 4. februar 2014 SKS Applikation Service ApS Åstrupvej 10 9800 Hjørring T: 22

Læs mere

Manual til elektronisk deltagerværktøj

Manual til elektronisk deltagerværktøj Manual til elektronisk deltagerværktøj Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne manual er udarbejdet til det elektroniske værktøj til beregning af strukturfondsprojektets totale deltagerudgifter,

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier

Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier Marts 2015 Indledning Ansøgningsmaterialet til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse

Læs mere

VEJLEDNING I ANSØGNING OM MIDLER FRA FOMARS 2017.

VEJLEDNING I ANSØGNING OM MIDLER FRA FOMARS 2017. VEJLEDNING I ANSØGNING OM MIDLER FRA FOMARS 2017. Godkendt af Fomars bestyrelse den 15.4.2016. Hvem kan søge om markedsføringstilskud? Alle, der ønsker at fremme foreningens formål og er medlem af Fomars

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Vejledning om Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Ansøgningsfrist: Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Baggrunden

Læs mere

PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. juni 2013 CP13/13 Lars Moustgaard lamo@vd.dk 7244 3041 PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

Vejledning til ansøgere og projektholdere i Uddannelsespuljen

Vejledning til ansøgere og projektholdere i Uddannelsespuljen Vejledning til ansøgere og projektholdere i Uddannelsespuljen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Når du vil ansøge Uddannelsespuljen... 4 2.1 Hvem kan ansøge og til hvad?... 4 2.2 Uddannelsespuljens

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

VILKÅR FOR BEVILLINGER, STYRELSEN FOR FORSKNING OG INNOVATION

VILKÅR FOR BEVILLINGER, STYRELSEN FOR FORSKNING OG INNOVATION VILKÅR FOR BEVILLINGER, STYRELSEN FOR FORSKNING OG INNOVATION Administration af bevillinger. Forsknings- og Innovationsstyrelsen har i januar 2012 udgivet publikationen: Vilkår for bevillinger januar 2012.

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 28. september 2015 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sagsnr.:

Læs mere

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol 1. Udbetalingsanmodninger I programmet Interreg Deutschland-Danmark gælder refusionsprincippet. Det betyder, at projektpartnerne skal forudfinansiere

Læs mere

Fact Sheet Projektrapportering - inklusive regnskab

Fact Sheet Projektrapportering - inklusive regnskab Fact Sheet Projektrapportering - inklusive regnskab 1. Generelle oplysninger På fastlagt tidspunkter i den støtteberettigede projektløbetid skal det enkelte projekt, rapportere til Interreg-administrationen

Læs mere

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 26. oktober 2016 Indhold: 1. Hvordan sendes en ansøgning? 2. Overblik over ansøgning og kommunikation

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Vejledning til ledelses- og revisorerklæringer vedrørende aktivitetsindberetninger for kombineret ungdomsuddannelse.

Vejledning til ledelses- og revisorerklæringer vedrørende aktivitetsindberetninger for kombineret ungdomsuddannelse. Vejledning til ledelses- og revisorerklæringer vedrørende aktivitetsindberetninger for kombineret ungdomsuddannelse. Institutionen skal påse, at ledelses- og revisorerklæringer er Økonomisk-Administrativt

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse SLS-kasserer - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kassereropgaver i SLS-lokalbestyrelsen... 2 Årsregnskab... 2 Ansøgning om støtte til lokalbestyrelsens

Læs mere