ZOMBIER, BOKSENDE BILER OG TARTELETTER... ÅRETS BYFEST BØD PÅ LIDT AF HVERT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ZOMBIER, BOKSENDE BILER OG TARTELETTER... ÅRETS BYFEST BØD PÅ LIDT AF HVERT"

Transkript

1 Gørding Sogneblad Nr. 06 Årgang 21 Juli 2014 ZOMBIER, BOKSENDE BILER OG TARTELETTER... ÅRETS BYFEST BØD PÅ LIDT AF HVERT SE BILLEDERNE S. 8 OG 9

2 DEADLINE Sidste frist for indlevering af stof til næste blad: 11. august 2014 kl Bladet udkommer fredag - søndag dage efter deadline Skulle bladet udeblive, så kontakt venligst Vagn Pedersen på tlf: Indlevering af stof til næste nummer kan ske i Gørding Idræts- & Kulturcenters postkasse, til en af redaktionens medlemmer eller på til: LÆS I DETTE NR. Gørding Lokalråd - Seneste nyt...side 3 GLIF Håndbold - Tak - Et døgn med håndbold...side 4 Gørding Husholdningsforening - Herreaften...side 6 Dagplejen - Oplevelser...side 7 GLIF Byfest side 8 Det Gjørdinske Børne/Ungsdomsteater / Babyklubben...side 10 Gørding Husholdningsforening - Program 2014/ side 11 Kirkesider...side 12 Indre Mission...side 15 Østergården - Aktiviteter / Lindegården - Udflugt, sommerfest...side 16 GLIF Fodbold - Tak til sponsorer...side 17 GLIF Tennis - Sæsonstart / Ny teaterforening...side 18 Gørding Støtteforening - Præmiespil...side 19 Spejderne - Ællingerace...side 20 GLIF Håndbold - Efterlysning...side 21 Aktivitetskalender...side 22 Telefonliste...side 23 4H Vejrup-Gørding Elsebeth Toldshøj Børnehaven Farveladen Britta Fredensborg Dusty Boots Lis Lykke Lehmann Fritids & Ungdomsklubben Ole Heibøl Jensen G.L.I.F Jane Rasmussen Gørding Antenneforening P. E. Christiansen Gørding Erhvervsforening Jesper Egegaard Nielsen Gørding Hallen / Venner Jørn Schultz Gørding Krocketklub Grethe Olesen Gørding Lokalråd Jonna Thuesen Gørding skole Ole Lerke Gørding Støtteforening Poul Jæger Husholdningsforeningen Marianne Jensen Indre Mission Mary Lønne Kulturparaplyen Gørding Hans Kurt Jahreis Lindegården Henning Kristensen Menighedsrådet Nora Olesen RytmeHans Therkel Michelsen... Sognearkivet Nora Olesen Spejderne Lillian Rasmussen Splinten Arne Hessel Andersen Træningscenter Dorthe Rundstrøm Østergården Eva Larsen Plejeboliger Kirsten V. Henriksen Hjemme: Dagplejen Katja Nielsen Bestyrelsen for Sognebladet Formand Pernille Troldborg Kasserer Vagn Pedersen Sekretær Henrik Vestergaard Redaktionen Henrik Vestergaard (ansv.) Karin Andersen Katja Aa. Nielsen Trine Ramsing Annoncer Henrik Vestergaard Sidetæller Frede Nedergaard Gørding Sogneblad er et fællesblad for foreningerne i Gørding. Bladet har et oplag på ca stk., som omdeles af frivillige til alle husstande i Gørding sogn. Sognebladet påtager sig intet ansvar for evt. korrekturfejl 2 Gørding Sogneblad Tryk: Grafisk Trykcenter A/S Forsidebilleder lavet af Christian Aagaard Nielsen

3 Gørding Lokalråd havde efter initiativ fra Gørding Erhvervsforening haft et fællesmøde den 27. marts 2014 med udvalgsformand Anders Kronborg og teknisk direktør Hans Kjær vedr. omfartsvej og trafikpassager gennem Gørding. Trafiksituationen blev drøftet og efter en køretur igennem byen, blev der enighed om at 1. prioritet for Gørding er omfartsvejen øst om byen. Ved Lokalrådets årlige møde i økonomiudvalget den 20. maj 2014, blev sagen drøftet og følgende er noteret til referat: Økonomiudvalget har forståelse for, at trafiksituationen i Gørding ikke er tilfredsstillende. Anders Kronborg tilkendegav, at kommunen ikke kan finde over 80 mio. kr. til at gennemføre hele projektet, og at 20 mio. kr. til en midlertidig løsning er meget dyrt. Der bør ses på alternative finansieringsmuligheder. Teknik & Byggeudvalget vil på et kommende møde med Bruxelleskontoret undersøge mulighederne for EU-finansiering af projektet. Desuden vurderer Anders Kronborg, at det vil være hensigtsmæssigt at etapeopdele projektet. Kommunen har engageret et parkeringsvagtfirma, der starter efter sommerferien, hvilket kan blive et dyrt bekendtskab for de bilister, der holder ulovligt parkeret langs hovedgaden i Gørding. Der var enighed om, at p-vagter næppe løser problemerne med de ulovligt parkerede biler. Henning Ravn opfordrede LR til at bearbejde Folketingets transportudvalg for at få dem til at hjælpe til med at finansiere en løsning Gørding er nu gået i gang med at arrangere et møde i august måned, med lokal -politikeren Hans Chr. Thorning, der sidder i Folketinget for Venstre. Ligeledes opfordrer vi byens borgere til at parkere lovligt i Gørding Derudover blev der på mødet drøftet 1911-bygningen ved Gørding skole, hvor Støttegruppen til bevarelsen af bygningen, havde GØRDING LOKALRÅD indsendt skitseforslag og et økonomisk overslag på renoveringen af bygningen hvorved følgende er noteret til referat: Økonomiudvalget oplyste, at 1911 bygningen står til nedrivning., men da bygningen er bevaringsværdig, skal nedrivningstilladelse behandles i Plan & Miljøudvalget. LR har fra Støttegruppen bag 1911 bygningen modtaget et forslag til renovering af bygningen. Støttegruppen har fået en arkitekt til at udarbejde et forslag til renovering af bygningen. (Forslaget er vedlagt referatet som bilag). LR har fået et overslag over anlægsudgifterne til at renovere bygningen på 5 mio. kr. LR ser især en mulighed for at løse ungdomsklubbens bygningsmæssige problemer ved en renovering af 1911 bygningen, men bygningen kan samtidig anvendes til andre formål som f.eks. kantine for skolen. Økonomiudvalget synes, at det er et spændende projekt, men f.eks. skal driftsudgifterne beskrives, og kommunen har ikke umiddelbart pengene til renoveringen. Det kan overvejes at lade projektet indgå i budgetdrøftelserne, men så skal nedrivningssagen stoppes. Økonomiudvalget lovede at viderebringe sagen til formand for plan- og miljøudvalg John Snedker. Ligeledes er støttegruppen velkomne til at rette henvendelse til John Snedker og Jakob Lose. Derudover blev Hallens parkeringsplads drøftet, hvor der er noteret følgende i referatet: Tilstanden af p-pladsen er meget dårlig. Kørestolsbrugere har svært ved at komme fra p-pladsen ind til centret. Økonomiudvalget oplyste, at misligholdte p-pladser er et problem flere steder. Udgangspunktet er, at det er grundejeren, der har ansvaret for vedligehold af p-pladsen. Det vil typisk være den institution, som p-pladserne hører til. Økonomiudvalget er klar over, at ikke alle institutionerne har midlerne til en genopretning af deres p-pladser, hvorfor spørgsmålet vil blive bragt ind i budgetdrøftelserne. Derudover blev der drøftet Ny lokalplan for Gørding bymidte, som Gørding Lokalråd vil arbejde videre med, samt konstateret at Landsbypedel-ordningen har vist sig være en god løsning ude i områderne. Gørding by modtager mange gode tiltag fra Esbjerg Kommune, fx mountainbikebanen, der er kendt og populær blandt lokale og udefra kommende mountainbikere, renovering af hovedgaden med ny belægning, udsmykning og belysning, flot renovering af skolen, renovering af stationspladsen er på vej, renovering af stierne i Verdensskoven er under udarbejdelse, omlægning af sti og belysning ved skolen, Byhaven ved Gørding skole er færdig og klar til brug for alle... Der bruges i disse år rigtig mange penge på at bringe Gørding op på et niveau, der gør den til en flot og attraktiv bosætningsby. Gørding Lokalråd har derved et ønske om, at vi som byens borgere i fællesskab hjælper hinanden med at bevare og passe godt på de mange tiltag, Gørding har modtaget de sidste år og som vi forsat vil fremover i mange år... Hvis vi forsat bruger og passer på tingene, så pengene er givet godt ud..!! Dette kan gøres ved, at man parkerer lovligt, at man benytter de stier der er anlagt, at man passer på de planter og træer der er plantet, at man rydder op efter sig, fejer fortov og fjerner ukrudt og i stedet sætte blomster frem, der pynter ved husene Hvis vi alle vil være med til det, har vi også alle en smuk by og grøn by, som vil tiltrække mange flere, der har lyst til at bo og opholde sig i Gørding. Med de bedste ønsker for Gørding by og opland - ønskes I alle en rigtig god sommer :-) Med venlig hilsen Gørding Lokalråd...bladet for alle i lokalsamfundet 3

4 G L I F Håndbold SÆT ALLEREDE NU I KALENDEREN Fredag den 5. september og lørdag den 6. september 2014 Der afholdes ET DØGN MED HÅNDBOLD Alle der går i 1. klasse til og med 7. klasse kan deltage. OBS OBS OBS: Du behøves ikke gå til håndbold for at deltage. KOM OG HYG DIG MED DINE VENNER OG FÅ EN MASSE SJOVE OPLEVELSER Nærmere besked følger. Hilsen Håndboldudvalget EN STOR TAK til Tæppegården, Bramming, for sponsorering af tæppefliser til vores håndboldafdeling. KVIK LEVERING Jylland: Vojens Brørup Fredericia Haderslev Høruphav Rødekro Toftlund Vejen. Fyn: Odense. Sjælland: Venslev. LOURUP VVS ApS. Vand Varme Sanitet v/ Johnny Mikkelsen 6690 Gørding Tlf Bil Vognmand Henning Kirkegaard G Ø R D I N G granitskærver sand & grus containerudlejning Tlf fax BilTlf: Gørding Sogneblad

5 Gørding Serviceudlejning af telte, borde, stole og service Tlf Jernvedvej Gørding Gørding Bageri Åbningstider man-fre lør-søn Tlf Søndergade 4 Tlf MALERMESTER BENT PEDERSEN SDR. LOURUPVEJ 19 GØRDING DANSKE MALERMESTRE GARANTI PÅ KVALITET TLF Bil Gørding Antenneforening Grundpakke kr. 138,71 pr. md Mellempakke kr. 325,21 pr. md Fuldpakke kr. 411,31 pr. md Pakke priser 2014 Tilslutning incl. moms kr ,00 Kanalnøgle findes på infokanalens tekst sider GØRDING VANDVÆRK A.M.B.A. Formand, tlf Bogholderiet, tlf Selvstændig forhandler af Forever Living Products JernbaneSalonen Tlf: ALT I TØMRERARBEJDE Giv bilagene fra dig Hent mere overskud/tid til familien & fritid Book tid til dine bilag Så klarer vi tingene for dig Kik ind på Lourupvej Gørding Tlf UDLEJNING AF FORSAMLINGSHUSET Susanne Kromand Tlf (bedst efter kl ) Kulturparaplyen Gørding Vinduer - Døre Tag Reparation Gørding Tømrergård Bil v/ Kim Rasmussen Jernvedvej Gørding...bladet for alle i lokalsamfundet 5

6 HERREAFTEN I SKOLEKØKKENET VI GENTAGER SUCCESSEN GHF tilbyder 6 aftener med kulinariske udfordringer og hyggeligt samvær i skolekøkkenet på Gørding skole. Tilmeldingsgebyr: 400 kr., som betales første aften. Råvareprisen varierer fra gang til gang. Første aften ca. 150 kr. pr. mand. Vi starter kl Medbring selv drikkevarer Datoer: 9. september 23. september 7. oktober 21. oktober 4. november 18. november Tilmelding til Dorte Rømer tlf Gørding Sogneblad

7 Dagplejen i Gørding OPLEVELSER I DAGPLEJEN Togtur Vi har været med toget til Esbjerg. For nogle børn var det deres første tur med tog. Vi fandt en dejlig legeplads, hvor vi også spiste vores medbragte madpakker, inden vi tog toget hjem igen. Det var nogle trætte børn, vi havde med retur. Kratskellet Vi har været en tur i Kratskellet. Der lavede vi en kikkert så vi rigtig kunne se de små dyr i skoven, og legede på»gården«. Om eftermiddagen kom forældre og søskende til kaffe og hygge. Vi havde en rigtig god dag. Tusind tak til forældrene for at ville være med til at give børnene og os dagplejere en anderledes dag. Gruppe 68 På landet Fårene har igen i år haft besøg af os i dagplejen Der blev grinet og klappet får da det endelig blev indfanget. og bagefter fik vi saft og lidt godt. Vi legede lidt omkring og så også på gæs, kaniner, køer og høns. Dagen blev afsluttet med madpakke i det grønne. Tak fordi vi igen måtte komme på besøg Ane Helene og Børge. Fisketur Der blev ikke fanget så mange fisk i år, men ænderne ville gerne sige goddag og en enkelt lille frø hilste vi også på. Gruppe 69...bladet for alle i lokalsamfundet 7

8 DET VAR DEN BYFEST Tak for den store velvillighed vi har mødt fra vores sponsorer i forbindelse med afholdelse af vores byfest den 6. og 7. juni Følgende har sponseret vores tombola: Hansen & Kruse, Garnkælderen, Gørding Service Udlejning, Løbner VVS, Frisørsaksen, Forever (Kim Bøgesvang), Forever (Dan Pedersen), Idéelle, Butik Knoppen, Spar, Bog & Ide, Henning Bloch, Dagli Brugsen, Sørens Farver&Tapet, Klinik for Fodterapi, Matas, Apotek, Beiter, Brudegården, Pecani, Poul K. Poulsen, Gørding Tømrergård, Jernbanesalonen, LR (Kim Larsen), Bramming Sandwich, Kalmar Huse, Nielaus Møbler, Lourup VVS, Vejrup El service, Jysk Polstring, Vognmand Stage, Styropac, Fisher, Claus Jepsen, TradeLine, Sportmaster, Radio/Tv, Skjern Bank, Bramming Cykler, Land & Fritid, DanMarkering, Gørding Smede- og Maskinforretning, Din Tøjmand, Cartop, Brixx, Sepopia, Nyt Syn, Pizzaria Mama Mia, Den Lille Bager, Gredstedbro Hotel, Bjerndrup Møbelfabrik, XL-Byg, Varde Fadølsudlejning, Vicks, Lunds Isenkram, Frem, Torben Bøgh, Freezy Monsters Is, CS Accommodation. Også en tak til Dan Søndergaard for hjælp af levering af biler til Car-Boxing, en tak til Bramming frivillige brandvæsen for at stå standby med slukningskøretøj. En stor tak til vognmand Carsten Sørensen for kørsel med byfesttelt. Og en stor tak til vognmand Torben Bøgh for levering af affaldscontainer. En tak til Skovpavillionen for god mad ved fællesspisning og Teddy, Gørding Hallens cafeteria, for gode tarteletter. Sidst, men bestemt ikke mindst, skal lyde en kæmpe tak til alle jer frivillige, som har givet en hjælpende hånd med alt stort og småt både før, under og efter byfesten. G.L.I.F 8 Gørding Sogneblad

9 Fotos af: Chr. Aagaard Nielsen HJÆLPEN ER NÆR... I Gørding kan du altid finde en hjertestarter ved Gørding Idræts- & Kulturcenter og Plejecenteret Østergården (hovedindgangen). De er tilgængelige døgnet rundt. Læs mere om brugen på hjertestarter.dk...bladet for alle i lokalsamfundet 9

10 DET GJØRDINSKE BØRNE/UNGDOMSTEATER OPFØRER Vi vil i foråret 2015 opføre Folk og røvere i Kardemomme By Derfor søger vi børn og unge i alderen 10 til 25 år, til at spille stykket. Hvis du har lyst til at spille teater, så kom og meld dig til: tirsdag den 26. august 2014 kl i Gørding Forsamlingshus, Kirkevej 1. Vi øver hver tirsdag fra kl til Kontingent 200,00 kr. Hilsen Susanne, Birgitte og Bess ulturparaplyen Gørding BABYKLUBBEN Babyklubben kan den 7. november 2014 fejre 20 års jubilæum Hver 4. mandag i måneden mellem kl mødes forældre og børn under 2 år i Blomme på Østergården. Man hygger sig og udveksler erfaringer. Sundhedsplejerskerne og andre gæstelærere kigger forbi. Babyklubben er åben for alle. Kontaktperson fra Husholdningsforeningen er Marianne Jensen. SE HER SE HER Vi vil prøve at gøre det lettere at blive medlem af GHF. Nu kan man betale via bankoverførsel indtil den Vi vil stadig komme forbi efter den Det koster 120 kr. at blive medlem. Indbetaling til Sydbank på regnr konto nr Husk endelig at oplyse navn og adresse Det er meget vigtigt. 10 Gørding Sogneblad

11 SEPTEMBER GHF PROGRAM FOR 2014/15 DECEMBER Torsdag den 4. september på skolen. Kreativ aften i billedkunstlokalet hver anden torsdag. Sidste gang den 27. november. Tirsdag den 9. september på skolen. Herreaften i skolekøkkenet i alt 6 gange i ulige uger. Tilmelding nødvendig, se nærmere i Sognebladet. Torsdag den 11. september kl på skolen. Vi mødes i personalestuen, hvor Ane Helene Hansen fortæller om Ansigts- og Fodreflex Terapi. OKTOBER Torsdag den 2. oktober kl i Forsamlingshuset. Green Fields of France Foredrag med musisk indslag i samarbejde med Kulturparaplyen. NOVEMBER Onsdag den 26. november kl i Forsamlingshuset. Julemøde. Merete Moos synger julens sange og salmer for os og med os. Derefter bankospil. Mandag og tirsdag den 1. og 2. december i skolekøkkenet. Konfektaften. Tilmelding nødvendig, se Sognebladet. Søndag den 6. december kl i Aike Plantage. Nisser i skoven et arrangement for hele familien. JANUAR Tirsdag den 20. januar i skolekøkkenet. Dameaften i skolekøkkenet i alt 4 gange i lige uger. Tilmelding nødvendig, se nærmere i Sognebladet. MARTS Onsdag den 4. marts kl i skolens personalestue. Konspirationsteorier Foredrag af Thomas T. Sloth: Lyver myndighederne for os eller holder de noget skjult? APRIL Tirsdag den 21. april kl i skolens personalestue. Generalforsamling. Gørding Husholdningsforening inviterer til kreativ aften for alle i alle aldre, der lyst til at hækle, strikke, brodere osv. Og hyggeligt samvær. Har du lyst til at lære noget nyt, eller vil du gerne lære andre at lave spændende kreative ting, så mød endelig op i håndarbejdslokalet på Gørding skole hver anden torsdag med start den 4. september kl Pris 25 kr. pr gang....bladet for alle i lokalsamfundet 11

12 Tillykke til årets konfirmander I ønskes det bedste fremover. Jeg gemmer på gode minder om jer. Kærlig hilsen Præsten Salmemaraton et fælles projekt for Domprovstiets menigheder Vi er snart halvvejs i maratonen. Projektet blev søsat d. 9. januar 2013 med det formål at synge hele salmebogen igennem fra ende til anden. Vi mødes på skift i de lige uger i de 20 kirker, der er med i projektet. Ugedagen kan variere (se plan), men indholdet er det samme hver gang: Vi synger 10 salmer og slutter af med en kop stående kaffe i kirken. Varighed max. 1 time. (kl ) Man kan sagtens hoppe på og af undervejs. Bemærk at stafetten når Gørding tirsdag d. 28. oktober Her er planen frem til jul: Uge 32 onsdag den 6/8 Domkirken (341-50) Uge 34 torsdag den 21/8 Vilslev ( ) Uge 36 tirsdag den 2/9 Seem ( ) Uge 38 fredag den 19/9 Vester Nykirke ( ) Uge 40 torsdag den 2/10 Roager ( ) Uge 42 torsdag den 16/10 V. Vedsted ( ) Uge 44 tirsdag den 28/10 Gørding ( ) Uge 46 onsdag den 12/11 Sct. Catharinæ kirke, Ribe ( ) Uge 48 tirsdag den 25/11 Skt. Ansgar kirke, Bramming ( ) Uge 50 fredag den 12/12 Darum ( ) 12 Gørding Sogneblad

13 Gudstjenester søn. e. trin. Om at være discipel AE søn. e. trin. Lignelsen om Den fortabte søn AE søn. e. trin. Kærlighed til fjenderne 9.00 AE søn. e. trin. Peters bekendelse PT søn. e. trin. Lignelsen om Den rige unge mand 9.00 PT søn. e. trin. Ikke en spurv falder til jorden PT søn. e. trin. Lignelsen om Huset på sandet og huset på klippen PT søn. e. trin. Om at være årvågne 9.00 AE søn. e. trin. Jesus revser forskellige byer AE søn. e. trin. En kvinde salver Jesu fødder PT Gudstjenester på Østergården Fredag AE Fredag AE Fredag PT Fredag AE AE: Asger Ehmsen Gud for Børn og Bedstes bedste mad Fredag d. 29. august kl Når sommerferien er slut er det traditionen tro tid til en ny omgang Gud for Børn. Benyt dig af dette populære familiearrangement, som byder på en skøn stund i kirken, hvor børnene er i centrum, og derefter kan du sætte dig til et veldækket bord i konfirmandstuen og nyde, at du denne aften ikke skal spekulere på madlavning eller opvask. Det er en oplagt lejlighed til at være sammen med andre børnefamilier og en god måde at lære endnu mere om kristendommen på. Vi begynder fredag d. 29. august kl. 17 i kirken. Pris for mad: 20,- kr. pr. pers. Børn 0-3 år gratis. Husk at tilmelde jer af hensyn til maden eller på kirkens facebook side eller på tlf ). De øvrige datoer er: Fredag d. 26. september og 24. oktober. Kærlig hilsen Bedstemødrene, Præsten og Menighedsrådet Sæt kryds i kalenderen Højskoledag d. 26. oktober kl Medvirkende: Pernille Plesner Troldborg Mads Rykind-Eriksen, forstander Rødding Højskole Jacob Birkler, formand for Det Etiske Råd Nærmere info følger senere. Onsdag d. 27. august kl : Jazz koncert med Gentlemen of Jazz, Tjæreborg. Gratis adgang. Mere i næste nummer. Adresser: Præst Pernille Plesner Troldborg, Kirkevej Men.rådsformand Nora Olesen, Birkevænget Kirkeværge Kristine Sørensen, Rebelsigvej Organist Ilona Lobmayer, Sejersgården Kirkesanger Elena Bossen, Damvej 26, Ribe Kirketjener Tove Sørensen, Bjerndrupvej 6, Kirketjenerafløser Hanne Madsen, Nørregade Kirkegårdskontoret Kirkevej 31, tirs-fred Kirkeg.leder J. Chr. Pedersen, Grindstedvej bladet for alle i lokalsamfundet 13

14 G Ø R D I N G Snerydningsforening Er du træt af sneen? Så ring til formand Kaj Skjøtt på tlf.: eller skriv til mail: Herre- og damefrisør i Gørding Hverdage åben Ma. & Lø. lukket Pensionistrabat Vinnie Jensen Fyrrevænget 20 Gørding Tlf Bramming Specialoptik Storegade 26 Bramming S COMPUTER PROBLEMER? Har du problemer med din computer eller mangler hjælp til installering af programmer osv., o.s.v., så såer erhjælpen nær. nær. E JK R V E I C JK-SERVICE v/jan Køpke Sørensen Ilstedvej Bramming Tlf Mobil Lægerne i Gørding Eckert & Andresen medicinbestilling på hjemmesiden Jytte & Kaj Sørensen Nygade 36 Gørding TLF Et besøg værd! Salg og udlejning af brude- og festkjoler. Sko, tasker, smykker, og andet tilbehør. Åbent: Fredag Lørdag Derudover tidsbestilling til prøvning af brudekjoler FRISØRSA SEN v/ Tina Lønne Nørregade 22 Tlf Lukket mandag - Folkepensionistrabat tirsdag og onsdag Gørding Varmeværk A.m.b.a. Nørregade 55, 6690 Gørding Mandag - fredag Andelsselskabet BO SYD Mosegaard Autolakering Smedevej Bramming Tlf Maling Tapet Autolak Gardiner Storegade Bramming Forretning tlf EnGros afd tlf Kontortid på Lindegården i Gørding efter aftale på tlf Fax: Se Vognmand Torben Bøgh Kørsel med: Forvogn med tip/hejs Forvogn/anhænger med tip Forvogn med presenningslad Tlf Bil tlf Fax Udlejning af container åbne og lukkede Salg og levering af: Sand, vejmaterialer Sten og grus - flere farver og størrelser Granitskærver - flere fraver og størrelser Pigsten, digesten, natursten Muldjord / harpet muldjord Championmuld, afdækningsbark og skovflis Alt entreprenør & maskinstationstationsarbejde udføres Klaus Jepsen Lourup Maskinstation Lourupvej / Gørding Sogneblad

15 INDRE MISSION I GØRDING Alle er hjerteligt velkomne til følgende møder i august: Onsdag d. 13. kl Bibelkursus i Gredstedbro. Onsdag d. 20. kl Bibelkreds i hjemmene. CAFETERIET Gørding Idræts- & Kulturcenter Mad til alle arrangementer - i Gørding Hallen - ud af huset v/ Teddy Jepsen Tlf: Byggefirmaet Chr. Iversen s Eftf. Aps v/uffe Nissen Tangevej 6, Gørding Tlf: Mobil: Industribyggeri Totalenterprise Projektering Myndighedsgodkendelse Jordarbejde Betonarbejde Belægning Aut. Kloakmester Dan-markering ApS Sikrer trafikken Tlf N.P. S MOTOR-SERVICE v/ Henrik Christensen Nygade Gørding Tlf NU OGSÅ SALG OG REPARATIONER AF CYKLER Klinik for fodterapi Statsaut. fodterapeut Bente L. Thomsen Storegade Holsted Tlf: Birkevænget Gørding Fax Bil Maria Brix Tobiasen Risagervej 5b 6690 Gørding Tlf: for alle i lokalsamfundet 15

16 ØSTERGÅRDEN Spændende aktiviteter Onsdag d.02.juli kl Banko Onsdag d.16.juli kl Kom og byg din egen vaffelis Onsdag d.30.juli kl Jan Grønbæk, Bramming, underholder med blandet musik Onsdag d.06.august kl Banko Onsdag d.13.august kl Ingrid Jensen, Vejrup, fortæller om min langelandske barndom Onsdag d.20.august kl Lars Beksgaard, Hellerup, fortæller og viser billeder fra Grønland Onsdag d.27.august kl Sang og fortælleeftermiddag v. Pernille Troldborg Alle er velkomne til at være med. Pris 40 kr. inkl. kaffe og brød. Med venlig hilsen Dagcentret LINDEGÅRDEN HUSK tilmelding til heldagsudflugten til Kerteminde senest den Fredag den 22. august: Heldagsudflugt til Kerteminde Vi kører fra Lindegården kl mod Super Brugsen i Kerteminde, hvor Jesper Zebitz er vært ved kaffe og rundstykker. Derefter guidet rundvisning på Johannes Larsen Museet. Frokost i det grønne, hvorefter vi kører rundt i omegnen og drikker kaffe hos Rikke Aagaard Nielsen i Mesinge. Aftensmaden nydes på Postgården i Fredericia. Forventet hjemkomst ca. kl Pris kr. 500,-. Bindende tilmelding senest den 15.august til Henning Kristensen, tlf.: SOMMERFESTEN PÅ LINDEGÅRDEN DEN 3. JUNI 2014 Lindegården har lige afholdt den årlige sommerfest. Underholdningen lå i hænderne på Søskendekoret Olesen. Familien består af 5 brødre og 1 søster og de optrådte med flerstemmigt sangkor. De var akkompagneret af en pianist. Og som de kunne synge! Lige fra den danske sangskat til Elvis Presley, den russiske bjørn og flere engelske stykker. 2 x 3/4 times underholdning i særklasse. Det var en stor oplevelse. De 62 gæster, som havde fundet vej til Lindegården, var meget begejstrede og roste arrangementet. Maden blev leveret af Skovpavillonen fra Holsted. En utrolig dejlig aften, som samtidig var afslutningen på forårsprogrammet og indgangen til sommerferien. Lindegården ønsker hermed alle en god sommer. Med venlig hilsen Henning Kristensen, formand 16 Gørding Sogneblad

17 EN STOR TAK TIL... Hansen & Kruse og VJ Rørteknik for nye fodboldtræningsdragter til Seniorherrerne Øverst fra venstre: Jesper Petersen, Jesper Larsen, Anders Jensen, Simon Nielsen, Rasmus Strande, Mads Lyngø & Michael Jensen Nederst fra venstre: Mikkel Heibøl, Steffen Kikkenborg, Søren Jensen, Uffe Vedsted, Hans Martin Jessen, Kristian Svenning, Nikolai Rasmussen & Klaus Pedersen G L I F Fodbold Vognmand Torben Bøgh for nye spillersæt til U15 Drenge Siddende fra højre: Nicklas, Jeppe, Emil, Jonas, Jeppe, Kasper Stående fra højre: Nikolaj, Simon, Anders, Kristian, Jannik, Nicolai, Christian, Rune og træner Michael Skan og se månedens tilbud på Kom dine fødder i forkøbet... Stat. Aut. Fodterapeut Miriam Christiansen Diabetes-, gigtpatienter og de med andre sygdomme eller forandringer i fødderne bør jævnligt behandles i klinikken eller ved hjemmebesøg, så ændringer i fødderne opdages i tide. Yder nr. haves, mulighed for tilskud. Gravide overbelaster fødderne under graviditeten, behandlinger tager vare på dine fødder i den søde ventetid. Klinik åbnes i Esbjerg d. 22. april, Strandby Kirkevej 139, 6705 Esbjerg Ø Tlf Mobil Hjemmebehandling bestilles i god tid. GAVEKORT udstedes Niels Lambertsens Vej Esbjerg Ø Tlf Fax Dejlig lokalt til daglig Åben alle ugens dage GØRDING De blide tryk - den store virkning Kranio-Sakral Terapi Har god virkning ved: Hovedpine Nakke- og rygproblemer Muskelspændinger Piskesmæld Koncentrationsbesvær Urolige børn Tourette / tics Stress... og meget mere Karen Margrethe Tonnesen Gørding - tlf Sedopia-Kranio Sakral Terapi...bladet for alle i lokalsamfundet 17

18 G L I F Tennis TENNISSÆSONEN ER STARTET OG DER ER PLADS TIL FLERE Priser: 500 kr. pr. familie. U/18 år: 150 kr. O/18 år: 300 kr. Meld til via klubmodul på Prisen pr. nøgle er 100 kr. som skal købes hos Søren Rundstrøm der er kontakt-person vedr. tennis. Med venlig hilsen GLIF VI VIL NU FORSØGE AT OPRETTE EN TEATERFORENING I GØRDING Vi har lavet teater med succes i Gørding i mange år, både børne- og voksen teater, så nu er det blevet tid til en teaterforening Formålet med en sådan forening er, at vi får samlet alle teater interesserede i Gørding, så vi kan få en virkelig "slagkraftig" teaterkultur i vores by. Det er ligegyldigt, om du er til sceneopbygning, kostumer, instruktion, organisering (forestillinger, reklame mm.) eller decideret scene optræden. Alle kan deltage, hvis man er mellem 12 og 120 år, og har interesse for teater" Vi holder en stiftende generalforsamling i Gørding sogns Forsamlingshus Kirkevej 1, torsdag d. 14. august 2014 kl Vi har gennem årene været en del af Kulturparaplyen (tidligere Borgerforeningen), hvilket vi gerne vil vedblive at være, således at vores aktiviteter har til huse i Forsamlingshuset. Vi ønsker en forening med formålsparagraf og love, således at der bliver mulighed for tilskud fra kommunen til arbejdet. Endelig har vi en drøm om at få mulighed for at lave ungdomsteater. På gensyn i Forsamlingshuset. Den Gjørdinske Teaterforening

19 Gørding Støtteforening af 1975 PRÆMIESPILLET April trækning 188 Asta Hansen, Nørregade ,- 247 Karen Holm, Skolegade 4 199,- Opkræver er: Margit Thuesen, som stadig tager imod tilmeldinger til præmiespillet. Tlf.: Jeppe Andresen, Pilevænget 6 199,- 291 Tove Jeppesen, Birkevænget 8 100,- 132 Metha Tonnesen, Møllegade ,- 42 Else Haugård, Østergårdsvej 7 100,- 95 Lene Rue, Vejrupvej 4 100,- 355 Svend E. Sørensen, Østergade18 100,- 126 Lars Bjerrum, Åbrinken 7 100,- 210 Anne Marie Kristensen, Engvej 6 100,- Præmiespil koster 150,- kr. pr. år og der trækkes hver måned lod om gevinster á 2 x 199 kr. og 7 x 100 kr. Vi stempler servicebogen - du beholder garantien Testudstyr til alverdens biler Serviceeftersyn Klargøring til syn Rep. af stenslag / udskiftning ruder Aircondition man-tors fredag Service til dig og din bil! Små reparationer af tøj Nye åbningstider: tirsdag og torsdag Søndergade Gørding Tlf: / Tillid og tryghed er det vi bygger på Skov Madsen Bedemandsforretning Borgergade Bramming Tlf.: Nørregade Gørding Tlf.: Vi træffes hele døgnet - alle ugens dage for alle i lokalsamfundet 19

20 OFFENTLIGGØRELSE AF VINDERE AF ÅRETS ÆLLINGERACE I GØRDING Å DEN 5/ præmie 3 dages ophold i sommerhus Else Grethe Jensen 2. præmie Mini cruise for 2 personer Kiel - Göteborg Alfred Pjengaard 3. præmie Gavekort til Gørding Smede og Maskinforretning Grethe Boysen 3 x trøstepræmier 2 x spisebilletter til Skt. Hans arrangement. Jonna Zebitz Kristensen Torben Bjerre Signe Kulmbach Vi ønsker vinderne tillykke med deres præmie. Spejderne vil gerne sige tak til alle, for jeres støtte og den gode opbakning af arrangementet trods det dårlige vejr på grundlovsdag. Med venlig hilsen KFUM Spejderne Billeder taget af Christian Aagaard Nielsen 20 Gørding Sogneblad BLIV VEN MED SPEJDERNE PÅ FACEBOOK

21 HJÆLP Er der ikke nogen som kan hjælpe os med at bemande de sidste manglende trænerposter... Kontakt Susanne, mobil G L I F Håndbold Tirsdag Hold + trænere Onsdag Hold + trænere Torsdag Hold + trænere U10 Drenge (årg.2004/2005) Micro (årgang 2008/2009) U10 Drenge (årg. 2004/2005) Susanne Christensen Marianne Jensen Susanne Christensen Stine Blach Mangler voksen træner Stine Blach Jeppe Baun Jeppe Baun Nicklas Ebbesen Michelle Kristensen Nicklas Ebbesen U12 Piger (årg. 2002/2003) Camilla Vad Clausen U16 Drenge (årg ) Allan Kristiansen Allan Fogh Charlotte Heick U8 piger + U8 drenge Tharsiny Thanendran (årg. 2006/2007) Ditte Sommerlund U16 Drenge (årg ) Anna Katrine Radmer Signe Vestergaard Allan Fogh U10 Piger (årg.2004/2005) U14 Piger (årg.2000/2001) Laila Andreassen Damesenior + U18 Mangler træner Tine Rasmussen Asger Larsen Herresenior + U U12 Piger Lars Nielsen (årg. 2001/2002) Allan Kristiansen Herresenior + U18 Charlotte Heick Tharsiny Thanendran Damesenior + U18 U14 piger (årg.2000/2001) Asger Larsen Mangler træner Lars Nielsen Ret til ændringer forbeholdes. Opstart uge 34, micro dog først uge 36 Gørding Smede- & Maskinforretning Nygade 25, 6690 Gørding Full line forhandler: Ønsker du tryghed når du køber TV? 1. Vi bringer ud - installerer og servicerer 2. Vi har over 40 års erfaring i faget 3. Vi er lige i nærheden Ring til Egon Nielsen på og vi kommer til dig, eller besøg vores Radio & TV butik Nørregade 33, 6690 Gørding Forhandler og reparerer alt i haveredskaber Bil Laurids Bil Holger Fax AUT. VVS INSTALLATØR...bladet for alle i lokalsamfundet 21

22 AKTIVITETSKALENDER FRA: Arrangementer: Fredag Lindegården Heldagsudflugt til Kerteminde i bus Mandag Babyklubben Babyklub Tirsdag Lindegården Foredrag v/biskop Elisabeth Dons Kristensen Torsdag Gørding Husholdningsf. Kreativ aften Mandag Gørding Sogneblad Deadline Tirsdag Gørding Husholdningsf. Herreaften Torsdag Gørding Husholdningsf. Fortælleaften med Ane Helene Tirsdag Lindegården Høstfest m/spisning og underholdning Torsdag Gørding Husholdningsf. Kreativ aften Mandag Babyklubben Babyklub Tirsdag Gørding Husholdningsf. Herreaften Tirsdag Lindegården Marie Finne»bondepige som blev sømand« Torsdag Gørding Husholdningsf. Green Fields of France Torsdag Gørding Husholdningsf. Kreativ aften Mandag Gørding Husholdningsf. Kreativ aften Mandag Gørding Sogneblad Deadline Tirsdag Gørding Husholdningsf. Herreaften Tirsdag Gørding Husholdningsf. Herreaften Torsdag Gørding Husholdningsf. Kreativ aften Torsdag Gørding Husholdningsf. Kreativ aften Mandag Babyklubben Babyklub Tirsdag Lindegården Caspers Køreskole»opdatering af teori« Tirsdag Gørding Husholdningsf. Herreaften Tirsdag Lindegården Karen Hansen:»om Mette Fogh Pedersen« Mandag Gørding Sogneblad Deadline Tirsdag Gørding Husholdningsf. Herreaften Torsdag Gørding Husholdningsf. Kreativ aften Mandag Babyklubben Babyklub Tirsdag Lindegården Adventshygge m/esbjerg Kulturskole Onsdag Gørding Husholdningsf. Julemøde Tirsdag Gørding Husholdningsf. Konfektaften Lørdag Gørding Husholdningsf. Nisser i skoven Tirsdag Lindegården Julemiddag med musik og sang Mandag Babyklubben Babyklub julehygge Mandag Gørding Sogneblad Deadline Hvad sker der i pavillionen ved Gørding Idræts & Kultur center? Jo, der er nogle supergode tilbud til dig fra Zoneterapeut Healer & Fodplejer Gerda Kummerfeldt tlf & Massør Healer og Velvære Beh. Solveig H. Jensen tlf HUSK - HUSK Betal dit kontingent på Ved tvivlsspørgsmål kontakt Grethe Sandberg på tlf: Åben efter aftale 22 Gørding Sogneblad

23 Støt dem - de støtter Sognebladet! Annonce i Gørding Sogneblad Kontakt Henrik Vestergaard eller mail Andelsselskabet BO SYD Andelskassen Bramming Bedemandsforretning Skov Madsen Bramming Specialoptik BRIX Haircut Brudegården Butik Knoppen Byggefirmaet Chr. Iversen s Eft Cafeteriet - Gørding Hallen Caspers Køreskole Dagli Brugsen Dan-markering ApS Davidsens Tømmerhandel - Brørup Den Grønne Butik Gørding Varmeværk A.m.b.a Hansen & Kruse Murerfirma Henning Bloch Autoservice Jernbane Salonen & Aloe Vera Forh JK Service - computerhjælp JR Design Kranio-Sakral Terapi Lourup Maskinstation Lourup VVS aps Lægerne Gørding Løbner VVS APS Malermester Bent Pedersen Massør Solveig H. Jensen Mosegaard - autolakering N.P.s Motorservice Fodterapeut Bente Thomsen Fodterapeut Miriam Christiansen Forsamlingshuset - Gørding Frisørsaksen GH BogføringsService Grafisk Trykcenter Gørding Antenneforening Gørding Bageri Gørding Kirke Gørding Serviceudl / Gørding Smede-og Maskinforr Gørding Snerydningsforening Gørding Tømrergård Gørding Vandværk A.m.b.a Radio og TV Egon Nielsen Salon Vinnie Sognebladet SPAR Sydbank Sørens Farve & Tapet TRADE-LINE Tømrer Poul K. Poulsen Vognmand Henning Kirkegaard Vognmand Torben Bøgh Zoneterapeut Gerda Kummerfeldt bladet for alle i lokalsamfundet 23

24 Åben hverdage Søndag Rigtige købmænd har selvfølgelig også discount faste lave priser på op til 400 dagligvarer Du læste rigtigt! op til 400 dagligvarer til faste lave priser. Og sortimentet bliver hele tiden større. Så uanset om det er hakket oksekød, hotdogpølser, fisk, hundefoder eller toiletpapir, du er ude efter, kan du spare dig rig på de dagligvarer, du bruger allerflest af. Spar - der hvor du kan Nørregade Gørding Gørding Sogneblad Knud Jørgensen EL ApS Aut. El-installatør Åbningstider - Butik: man - fre DEN GR NNE BUTIK Månedens TILBUD Solcelle-anlæg er stadig fordelagtig efter de nye regler Spørg efter Bent eller Henrik NYT KØKKEN? SÅ HAR VI HVIDEVARNE Vestfrost DWS 120 A+ opvaskemaskine afh. 2995, liter kummefryser A+ afh. 1495,00 1 stk Blomberg stål opv. udstillings model afh. 3495,00 1 stk Brandt 8kg vaskemaskine afh. 4695,00 1 stk Brandt indb. ovn stål m. pyrolyse afh. 1 stk Gorenje indb. ovn stål afh. 2995,00 Knud: Bent: Henrik: Nørregade Gørding Knud Jørgensen

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Nr. 03 Årgang 23 Marts 2016 FLOT RENOVERET FORSAMLINGSHUS LÆS MERE SIDE 16

Nr. 03 Årgang 23 Marts 2016 FLOT RENOVERET FORSAMLINGSHUS LÆS MERE SIDE 16 Gørding Sogneblad Nr. 03 Årgang 23 Marts 2016 FLOT RENOVERET FORSAMLINGSHUS LÆS MERE SIDE 16 DEADLINE Sidste frist for indlevering af stof til næste blad: 11. april 2016 kl. 20.00 Bladet udkommer fredag

Læs mere

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde!

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde! So -Otting november 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke Ring 97 56 44 22

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften:

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn August 2015 Startopstilling til cykelsponsorløb 2015 Indhold: * Familiegrilaften: * Bypedeller: * Gudstjeneste i ældreboliger:

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.

Sdr. Vium Nyt. Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Sdr. Vium Nyt Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015 Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. februar 2015 Emner skal være meddelt

Læs mere

IDRÆTSFERIELEJR 2014

IDRÆTSFERIELEJR 2014 Gørding Sogneblad Nr. 05 Årgang 21 Maj 2014 IDRÆTSFERIELEJR 2014 Torsdag den 22. maj var der tilmelding til den 30. Idrætsferielejr i træk I alt 27 tilmeldte sig turen, der foregår fra den 28. juni til

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

for Lyne Sogn November 2015

for Lyne Sogn November 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2015 Indhold: * Lyne Kirke: diverse, Arrangémenter * Lyne Friskole: Åben hus * Vennekredsen: Bankospil * Skulptur: *

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske Sdr. Vium Nyt Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015 God påske Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. maj 2015 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10. april

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Nr. 01 Årgang 22 Januar 2015 JULEAFSLUTNING HOS CRAZY MIX. læs mere på side 11

Nr. 01 Årgang 22 Januar 2015 JULEAFSLUTNING HOS CRAZY MIX. læs mere på side 11 Gørding Sogneblad Nr. 01 Årgang 22 Januar 2015 JULEAFSLUTNING HOS CRAZY MIX læs mere på side 11 DEADLINE Sidste frist for indlevering af stof til næste blad: 2. februar 2015 kl. 20.00 Bladet udkommer fredag

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Jul hos Lynggaard. Teglværksvej 1 Aadum

Jul hos Lynggaard. Teglværksvej 1 Aadum Jul hos Lynggaard Teglværksvej 1 Aadum Stort udvalg i Vinterkranse og dekorationer Pyntegrønt Juletræer Dekorationsmaterialer Lys m.m. Kaffe på kanden! Åbent: Fredag/Lørdag/søndag kl. 10-17 fra 8. november

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 3. november 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 3. november 2014 Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 3. november 2014 1. Valg af skriftsfører samt 2 stemmetællere Kristina Schultz blev valgt som skriftsfører. Jes Skaarup og Martin Klintworth blev valgt som stemmetællere.

Læs mere

RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016

RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016 07-03-2016 19:51:50 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 116598 Nicolai Mathiesen 11-072 Helle Skytteforening 200/10 200/08 400/18 2 99520 Stine

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Kom til Skt. Hans aften ved Teglværkssøen i Ådum torsdag den 23. juni Kl. 19.30 er grillen varm, så I kan købe

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn September 2014. Indhold: * Høstgudstjeneste: Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn September 2014. Indhold: * Høstgudstjeneste: Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn September 2014 Indhold: * Høstgudstjeneste: * Vennekredsen: Høstfest * Lyne Hallen: Generalforsamling * Aktivitetskalenderen:

Læs mere

BYFEST. Byfest for alle. Kom og vær med! Fredag den 26. juni Lørdag den 27. juni Søndag den 28. juni. Sankthansfest tirsdag den 23.

BYFEST. Byfest for alle. Kom og vær med! Fredag den 26. juni Lørdag den 27. juni Søndag den 28. juni. Sankthansfest tirsdag den 23. SEVEL I BEVÆGELSE 2015 REVYHOLDET 2015 Byfest for alle Sankthansfest tirsdag den 23. juni BYFEST Fredag den 26. juni Lørdag den 27. juni Søndag den 28. juni Kom og vær med! Program for Sankthansfest byfesten

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober 2013 Fællesspisning Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.30. Kortklubben som består af Kirsten Hundahl,

Læs mere

Juni - Juli 2013 En dejlig formiddag på terrassen ved Bofællesskabet.

Juni - Juli 2013 En dejlig formiddag på terrassen ved Bofællesskabet. Juni - Juli 2013 En dejlig formiddag på terrassen ved Bofællesskabet. Aktiviteter på Lyngparken i Juni måned Onsdag, den 5. kl. 10.00 Sang Tirsdag, den 11. kl. 10.00 Max Mortensen Dyner Puder Sengetøj

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Nr. 08 Årgang 22 September 2015. Foto: Wagn Olesen FESTLIG INDVIELSE AF VERDENSSKOVEN FREDAG EFTERMIDDAG D. 28. AUGUST

Nr. 08 Årgang 22 September 2015. Foto: Wagn Olesen FESTLIG INDVIELSE AF VERDENSSKOVEN FREDAG EFTERMIDDAG D. 28. AUGUST Gørding Sogneblad Nr. 08 Årgang 22 September 2015 Foto: Wagn Olesen FESTLIG INDVIELSE AF VERDENSSKOVEN FREDAG EFTERMIDDAG D. 28. AUGUST DEADLINE Sidste frist for indlevering af stof til næste blad: 19.

Læs mere

Sognebladet Oddense-Otting

Sognebladet Oddense-Otting Sognebladet Oddense-Otting SEPTEMBER 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening Syng julen

Læs mere

Nr. 05 Årgang 23 Maj 2016 NY FLAGALLÉ GJORDE KONFIR- MANDERNES DAG EKSTRA FESTLIG LÆS MERE SIDE 3

Nr. 05 Årgang 23 Maj 2016 NY FLAGALLÉ GJORDE KONFIR- MANDERNES DAG EKSTRA FESTLIG LÆS MERE SIDE 3 Gørding Sogneblad Nr. 05 Årgang 23 Maj 2016 NY FLAGALLÉ GJORDE KONFIR- MANDERNES DAG EKSTRA FESTLIG LÆS MERE SIDE 3 DEADLINE Sidste frist for indlevering af stof til næste blad: 06. juni 2016 kl. 20.00

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 02-02-2013 19:48:26 - DDS SP v.3.13.1.1 RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 95037 Jacob H. Jørgensen 06-072 Helle Skytteforening 199/09 198/06 397/15 2 98903 Troels Nielsen

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2014

AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2014 Indhold: Vennekredsen: Bankospil Borgerforeningen: Opråb Friskolen: Ny legeplads Friskolen: Åben skole Lyne Brugs:

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

HELE BYEN FESTEDE SE STEMNINGSBILLEDER SIDE 20

HELE BYEN FESTEDE SE STEMNINGSBILLEDER SIDE 20 Gørding Sogneblad Nr. 06 Årgang 22 Juni 2015 HELE BYEN FESTEDE SE STEMNINGSBILLEDER SIDE 20 DEADLINE Sidste frist for indlevering af stof til næste blad: 10. august 2015 kl. 20.00 Bladet udkommer fredag

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Kirke Gudstjenester Maj/juni Søndag 1. maj; ingen gudstjeneste Søndag 8. maj kl. 10.00, Hans Petur Kirkegaard,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 8.30 16.00 Faste aktiviteter på Vestergården EFTERÅRET 2015 Mandag: : Madgruppe

Læs mere

JUELSMINDE IF HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE

JUELSMINDE IF HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE 23.-24. & 25. Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse Side 3: Opstilling til spisning, klargøring af baner & nedpakning Side 4: Stævnekontor og guider Side 5: Kiosk og nattevagter Side

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

for Lyne Sogn Juni 2017 Guldkonfirmander Årgang 1967

for Lyne Sogn Juni 2017 Guldkonfirmander Årgang 1967 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni 2017 Guldkonfirmander Årgang 1967 Indhold * Kroket & Petanque: Jubilæum * Lyne Hallen: Sommerfest * SLGU: Sponsor tøj til

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

Sommerfest i Mellerup

Sommerfest i Mellerup Sommerfest i Mellerup på Fælleren 29. maj - 1. juni Randers Maskinfabrik A/S SLOTSGARTNEREN I/S Eriksvej 5B, 8960 Randers SØ Tlf: 86 43 56 15 Engros og firmaordninger Nyholmsvej 11-8930 Randers NØ Tlf.:

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Torsdag den 30. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Brunhilde Sørensen fortæller om sin flugt som 5-årig fra Østpreussen i 1945. Se Medborgerklubbens annonce.

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

FOAs Seniorklub Odense

FOAs Seniorklub Odense FOAs Seniorklub Odense Forår 2016 Vesterbro 120 Odense Så er FOAs Seniorklub igen klar med et nyt program for foråret 2016. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vores arrangementer

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Nr. 10 Årgang 22 December 2015 JULEBELYSNING I SØNDERGADE LÆS MERE SIDE 10

Nr. 10 Årgang 22 December 2015 JULEBELYSNING I SØNDERGADE LÆS MERE SIDE 10 Gørding Sogneblad Nr. 10 Årgang 22 December 2015 JULEBELYSNING I SØNDERGADE LÆS MERE SIDE 10 DEADLINE Sidste frist for indlevering af stof til næste blad: 4. januar 2016 kl. 20.00 Bladet udkommer fredag

Læs mere

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2007 JUNI JULI AUGUST Nr. 3 Tilhørsforhold Alle mennesker hører til i en familie og en slægt eller i en vennekreds eller arbejdsgruppe eller en skoleklasse eller hvad det

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 31. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 24/7-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 31. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 24/7-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 31. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 24/7-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening Grill og Petanque Torsdag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

Så er der fødselsdagslagkage!

Så er der fødselsdagslagkage! Årgang 28 År 2015 På personalets vegne Conny Andersen Redaktion: Ole Rødtness Tøstesen Ansvarshavende: Conny Andersen 2015 Sup: Sven Wodschow Samuelsgårdens venner: SFO leder: Conny Andersen Jonna Kobbelgaard

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2016 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted.

Læs mere

Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se

Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se mere på www.janderup.dk. Generalforsamling i Janderup

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Nr. 02 Årgang 23 Februar 2016 FESTSTEMNING OG FLOTTE KOSTUMER LÆS MERE SIDE 28

Nr. 02 Årgang 23 Februar 2016 FESTSTEMNING OG FLOTTE KOSTUMER LÆS MERE SIDE 28 Gørding Sogneblad Nr. 02 Årgang 23 Februar 2016 FESTSTEMNING OG FLOTTE KOSTUMER LÆS MERE SIDE 28 DEADLINE Sidste frist for indlevering af stof til næste blad: 7. marts 2016 kl. 20.00 Bladet udkommer fredag

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2017 Lyne Kro & Hotel, År 1913

for Lyne Sogn Februar 2017 Lyne Kro & Hotel, År 1913 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2017 Lyne Kro & Hotel, År 1913 Indhold: * Vennekredsen: Generalforsamling * Lokalarkivet: Udstilling * Lyne Venstre: Generalforsamling

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6 Lillevangsposten November - December 2015 17. årgang nr. 6 1 Indhold: Side 3: Side 5: Side 6: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side 16: Side 18: Side 19: Side 21: Kalender Lillevangs dagtilbuds aktiviteter

Læs mere

Se kalender på bagsiden!

Se kalender på bagsiden! LOKALbladet 2012-2013 Aktuelt nyt 2 Feldballe Hallen: Overdragelsesfest 13. 2 Feldstrup Revyen: Møde for nye aktive 3. 3 KulturKlubben: Fællesspisning - Fredagscafe - Julehygge 7. 4 : Juletræsfest 20.

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G.

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. i Kølkær 3. juni - 7. juni 2014 KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. og I. Velkommen til endnu en byfest i Kølkær. Landsby med vilje. Tirsdag den 3. juni 2014 Byfesten starter med fællesspisning i hallens cafeteria.

Læs mere

BABYKLUBBEN FYLDTE 20 ÅR læs mere på side 11

BABYKLUBBEN FYLDTE 20 ÅR læs mere på side 11 Gørding Sogneblad Nr. 10 Årgang 21 November 2014 BABYKLUBBEN FYLDTE 20 ÅR læs mere på side 11 DEADLINE Sidste frist for indlevering af stof til næste blad: 5. januar 2015 kl. 20.00 Bladet udkommer fredag

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

UDFLUGT. Aadum Husholdningsforening. Torsdag den 28. august Afgang fra Tarm (bag Bechs Hotel) kl. 8.00 Afgang fra Kirkepladsen i Ådum kl. 8.

UDFLUGT. Aadum Husholdningsforening. Torsdag den 28. august Afgang fra Tarm (bag Bechs Hotel) kl. 8.00 Afgang fra Kirkepladsen i Ådum kl. 8. Aadum Husholdningsforening UDFLUGT Torsdag den 28. august Afgang fra Tarm (bag Bechs Hotel) kl. 8.00 Afgang fra Kirkepladsen i Ådum kl. 8.15 Turen går til Ribe-egnen, hvor vi drikker formiddagskaffe ved

Læs mere

Eftermiddagstur. Mandag den 17. juni kl. 14.00 besøger vi sammen med Medborgerklubben 2 haver på Rosenalle i Videbæk.

Eftermiddagstur. Mandag den 17. juni kl. 14.00 besøger vi sammen med Medborgerklubben 2 haver på Rosenalle i Videbæk. Eftermiddagstur Mandag den 17. juni kl. 14.00 besøger vi sammen med Medborgerklubben 2 haver på Rosenalle i Videbæk. Den første have er japansk inspireret med mange store sten. Her må vi også se det åbne

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter mm. derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere