ANKENÆVNETS AFGØRELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANKENÆVNETS AFGØRELSE"

Transkript

1 ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /MRO Forbruger: PWC Consult v / Peter Weichel Carlsen Gertrud Rasks Vej Aalborg SØ Indklaget elhandelsselskab: Netselskab: Energileverandør: 1) Energiselskabet Natur-Energi CVR Svanevej København NV 2) HEF Net CVR Over Bækken Aalborg Energi Nord CVR Over Bækken Aalborg Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 2500 Valby Tlf Fax CVR Klageemne: Regningsklage Erhvervsklage Aftaleindgåelse Leverandørskifte. Ankenævnets sammensætning: FORMAND Poul Gorm Nielsen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Svend Erik Jensen Regitze Buchwaldt UDPEGET AF DANSK ENERGI Niels Grovn Benjamin Henrik Lublin

2 Side 2 SAGSFREMSTILLING Perioden, der klages over: 7. april 2011 til 30. september Påklaget beløb: Kr. 1061,78. Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 25. februar Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 28. februar Klageformular modtaget i ankenævnet: 16. januar Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 22. februar Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 12. december KLAGENS INDHOLD OG FORLØB Sagen drejer sig om, hvorvidt indklagede 1) har været berettiget til at opsige klagers kærestes energileverandør (indklagede 2) uden samtykke, samt hvorvidt indklagede 1) er berettiget til betaling i henhold til fakturanummer , jf. bilag 1. Den 13. maj 2009 indgik klager en fastprisaftale med indklagede 1) om levering af strøm på klagers tidligere adresse, Sejrøgade 18, 2. tv., København Ø. Klager fraflyttede den gamle adresse den 15. september 2010, og i den forbindelse modtog klager pr. 15. oktober 2010 en opgørelse over elforbrug samt opgjort abonnement. Den 4. november 2010 fik indklagede 1) oplyst en ny adresse fra folkeregisteret. Herefter sendte indklagede 1) et brev til klager angående den nye adresse. Klager modtog herefter henvendelser fra indklagede 1) om, at det pågældende abonnement ville fortsætte på den nye adresse, idet abonnementet fortsat var aktivt og knyttede sig til klager som person. Klager chattede derefter med indklagede 1), der opfordrede klager til at snakke med sin kæreste om eventuelt at skifte til selskabet.

3 Side 3 Indklagede 1) hørte ikke efterfølgende fra klager, og de modtog ingen opsigelse fra klager. Derfor valgte indklagede 1) at sætte et leverandørskifte i gang. Den 4. januar 2011 modtog indklagede 1) aftagernummeret fra det tidligere Aalborg Forsyning (nu HEF Net A/S). Den 11. januar 2011 modtog klager derfor en mail fra indklagede 1) om, at leverandørskiftet blev effektueret pr. 1. marts I midten af februar modtog klagers kæreste et brev fra sit energiselskab, med meddelelse om, at hun havde opsagt sit abonnement hos dem pr. 1. marts Den 25. februar 2011 henvendte kæresten sig til indklagede 1) for at klage over at være blevet opsagt hos sin tidligere leverandør. Hun ønskede opsigelsen annulleret. Den 1. marts 2011 satte indklagede 1) opsigelsen i gang og rettede i den forbindelse henvendelse til det forsyningspligtige selskab. Derefter skete der fejl i forbindelse med opsigelsen, og det endelige ophør blev først effektueret den 30. juni Den 15. april 2011 modtog klager en acontoopgørelse, hvor der skulle betales aconto frem til 30. september 2011, hvilket klager ikke kunne forstå, når aftalen var ophørt pr. 1. juli Sagen blev herefter indbragt for nævnet. PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER KLAGERS KRAV: Tilbagebetaling af ca. 800 kr. KLAGERS OPLYSNINGER OG BEGRUNDELSE: Til støtte for sin påstand gør klager gældende, at indklagede 1) uretmæssigt opsiger klagers kærestes daværende energileverandør, uden kærestens samtykke. Klager gør ligeledes gældende, at klager flytter sammen med sin kæreste i det hus, som hun ejer. Klager gør også gældende, at de retter henvendelse til indklagede 1) sidst i februar Klager oplyser i den forbindelse, at de ikke ønsker at være kunde hos indklagede 1). Uagtet denne henvendelse, opretter indklagede 1) alligevel klager og hans kæreste som kunder pr. 1. marts 2011.

4 Side 4 Klager gør afslutningsvis gældende, at indklagede 1) ikke kan opkræve et acontobeløb frem til 30. september 2011, når aftalen er ophørt pr. 1. juli 2011 og klager da er begyndt at betale til en anden energileverandør. INDKLAGEDE 1): ENERGISELSKABET NATUR-ENERGI A/S INDKLAGEDES STANDPUNKT TIL KLAGERS KRAV: Fastholder sit krav på 470,81 kr. INDKLAGEDES OPLYSNINGER OG BEGRUNDELSE: Til støtte for sin påstand gør indklagede gældende, at der er indgået en privat kontrakt med klager, som er tilknyttet klager som person. Indklagede gør ligeledes gældende, at da de ikke modtager en opsigelse fra klager, sætter de leverandørskiftet i gang og sender løbende påmindelse til klager om, at klager skal oplyse aftagernummeret. Dette gøres i god tro fra indklagedes side. Indklagede får dog oplyst aftagernummeret fra netselskabet [indklagede 2)] og gør derefter klager opmærksom på skiftet via mail samt sender den første regning angående elleverance på den nye adresse. Indklagede gør også gældende, at de sørger for at sætte leverandørophøret i gang, men finder derefter ud af, at netselskabet ikke har behandlet deres forespørgsel. Indklagede forsøger derefter at lave et manuelt ophør, hvilket dog afvises af netselskabet. Det endelige ophør effektueres derfor først den 30. juni Indklagede oplyser i den forbindelse, at for at imødegå kunden og grundet det forsinkede ophør, vælger indklagede at ophøre aftalen uden førtidigt gebyr, men dog stadig med betalingskrav for en ekstra måneds elleverance. Indklagede gør til slut gældende, at da klager har kontaktet netselskabet, forventer indklagede, at netselskabet informerer klager. Indklagede har dog samtidig informeret klager og sørget for, at der ikke bliver opkrævet gebyr for førtidig opsigelse. I forbindelse med indklagede 2) s redegørelse har indklagede efterfølgende gjort gældende, at de stiller sig uforstående overfor indklagede 2) s konklusion om, at fase 1 i Markedsforskrift H1, afsnit 4, er tilsidesat af indklagede. Indklagede har oplyst, at de har indgået en skriftlig kontrakt med kunden. Indklagede har foretaget tjek af stamdata og kunden har telefonisk bekræftet overfor indklagede, at adresse og navn i stamdata var korrekt.

5 Side 5 Indklagede afviser derfor, at der skulle være sket nogen tilsidesættelse af almindelige processer for leverandørskifte. INDKLAGEDE 2): HEF NET A/S INDKLAGEDES STANDPUNKT TIL KLAGERS KRAV: Afvisning. INDKLAGEDES OPLYSNINGER OG BEGRUNDELSE: Til støtte for sin påstand gør indklagede gældende, at den normale proces for leverandørskifte er benyttet, jf. Markedsforskrift H1, afsnit 4. Indklagede gør ligeledes gældende, at fase 1 i denne proces må være tilsidesat af indklagede 1). Indklagede oplyser, at netselskabet som udgangspunkt kun kan godkende leverandørskiftet fra elleverandøren, idet anmodningen om leverandørskiftet ikke indeholder kundenavn. Netselskabet har ikke nogen mulighed for at agere på baggrund af et leverandørskift modtaget fra en elleverandør. Netselskabet skal, jf. de gældende markedsregler blot parere ordre, acceptere samt fuldbyrde leverandørskiftet. Kunden er således derefter henvist til selv at gå i dialog med den elleverandør, der påstår at være elleverandør. Indklagede oplyser også, at netselskabet giver meddelelse til kunden med samtidig anmodning om at kunden skal foretage aflæsning af elmåleren. Indklagede har dog ikke modtaget en målervisning fra kunden, hvorfor aflæsningen i forbindelse med skiftet er skønnet. Indklagede gør til sidst gældende, at indklagede har overholdt alle gældende markedsforskrifter. BILAG TIL SAGEN Bilag 1: Fakturanummer , for perioden 7. april 2011 til 30. september 2011.

6 ANE BILAG nr.: 1 Side nr.: b natur-energi Peter Carlsen Gertrud Rasks Vej Aalborg Sø Kære Peter Carlsen Tak for dit valg af klimavenlig energi. Sammen gør v en forskel. Du kan se spedfikatlonen for denne faktura pli bagsiden. A conto med opgørelse Natur-Energi A/S Svanevej København NV CVR nr Fakturanummer Fakturadato Betales senest Total Total inkl. moms Heraf moms 163,03 kr. At betale i alt 1.061,78 kr ,78 kr. Kundenummer Aftagenummer Adresse Gertrud Rasks Vej Aalborg Sø Brug Betalingsservice og spar 140 kroner om året Vi vil gerne gøre det til en god oplevelse at være kunde hos os. Derfor kan du pli f!l adgang til alt det vigtige - dine regninger, kontrakter, tilmelding til Betalingsservice og ændre faktureringsadresse. Har du spørgsmil? Kontakt os ps tlf Mandag tll torsdag 9-16 Tilmeld Betalingsservice nu, s!l sparer du papirgebyret pli 35 kroner per faktura og hjælper miljøet. Husk at du ogsll kan følge med I, hvad vi laver, og hvad der sker inden for energi og miljø på facebook.com/naturenergi. God fornøjelse! Klimavenlig hilsen Natur-Energi L Regn! Konzonr INDBETALINGSKORT Kan betales i pengeinstitut og på posthuse ~t.hngs-ld og indbetll~ Kredlt~og belcbsmodtåget. - - KA 71 KVITTERING (hero og Hgnend< accepteoe, """'" 100_ Af Ol pengelnsri!=h1i~~ ' =l~v:;;~ ~I~=~'~:::t.~~~~c~~~ bcvl< lo< hvilktt beløb der el llltlber.k. Kreditornu';'mer og belcbsmodtag., Peter Carlsen Gertrud Rasks Vej Aalborg Sø Fakturanr.: Natur Energi A/S Svanevej København NV Underskrift ved overto"," Ira konto Natur Energi A/S Svanevej København NV Kvln'''1l9 TIlmelding III SetaUngsSe ce PBS nr_ Deb.gr.nr Kundenr~ ,K'oner ,.0re etallngsdato Kroner re & L oD. g-mj ned -Ar--~ '=..._~.~:::..._~---..& I maskinel. næsnlng _ Undgi venligst al skriv\! I nedpnståeflde fejl fik 752 (03-98) OOOlJ.OOOO It-Iding HI Betal ogsservlce +71< < Kundl'nr; J PBS nr~ Deb.gr.nr

7 Specifikation - s~dan har vi beregnet din faktura Vi har delt vores beregning af din faktura op i punkter. I kasserne til højre kan du se en forklaring af det enkelte punkt. Husk at du kan få svar på de oftest stillede spørgsm31 på vores hjemmeside under menupunktet "Kundeservice". Du er også velkommen til at kontakte os på tlf mandag tu torsdag 9-16 ANE BILAG nr.: -1, } Side nr.: T natur-energi, Nya conto tii u- Ren Energi Elforbrug 63,06 øre/kwh Abonnement I alt Inkl. moms 703 kwh 443,31 kr. 62,50 kr. 505,81 kr. El dækker over dit elforbrug I en given periode. Du modtager og53 en seperat regning fra dit netselskab, der bl.a. dækker over transport af din el samt afgifter. Opgørelser til Ren Energi Opgjort elforbrug 63,06 øre/kwh Opgjort abonnement til Ren Energi Tidligere opkrævet 63,06 øre/kwh Tidligere opkrævet abonnement 731 kwh -256 kwh 460,97 kr. 25,00 kr. -161,44 kr. -50,14 kr. Opgørelser og korrektioner Indeholder dit forbrug af el i Kwh beregnet ud fra din aflæsning af elm31eren samt øvrige korrektioner modtaget fra dit netselskab. I alt Inkl. moms 274,39 kr. Øvrigt Rykker 1 Rykkerl Rykker2 Rykker2 Gebyr for papirfaktura 100,00 kr. -100,00 kr. 100,00 kr. -100,00 kr. 35,00 kr. øvrigt indeholder eventuelle gebyrer. I alt Inkl. moms 35,00 kr.

8 BILAG nr.: Side nr.: ANE -1 ~ na( ur-energi Total Nya conto Opgørelser Øvrigt Saldo Total Inkl. moms 505,81 kr. 274,39 kr. 35,00 kr. 246,58 kr ,78 kr. Total viser det beløb som skal betales beregnet ud fra det ovenst3ende. Beløbet vises og53 p3 første side. Saldo vil fremg3 i denne kolonne, hvis der er overført et beløb fra tidligere opkrævninger.

9 ANKENÆVNET pa ENERGIOMRAOET Side 9 NÆVNETS BEMÆRKNINGER Ankenævnet bemærker indledningsvis, at foranstående sagsfremstilling er et resume af parternes oplysninger til ankenævnet. Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen. Ankenævnets kompetence Efter 1, stk. 6, i ankenævnets vedtægter kan nævnet behandle klager fra erhvervsdrivende, hvis klagen ikke adskiller sig væsentlig fra en klage vedrørende et privat kundeforhold. Som sagen foreligger oplyst, finder nævnet, at aftaleforholdet mellem klager og indklagede i denne sag ikke har en så udpræget erhvervsmæssig karakter, at sagen adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat kundeforhold. Nævnet anser sig derfor for kompetent til at behandle sagen. Leverings- og kontraktretlige forhold Efter elforsyningslovens 6, stk. 2, har enhver ret til mod betaling at blive forsynet med elektricitet fra en virksomhed med forsyningspligt, ligesom enhver har ret til mod betaling at få adgang til distributionsnettet. Dette indebærer, at forbrugeren forudsætningsvis efter elforsyningsloven og i øvrigt efter dansk rets almindelige regler ved at forbruge el har accepteret at stå i et forpligtende kundeforhold med både netselskabet og elleverandøren. I relation til netselskabet må forbrugeren herefter acceptere at modtage transportydelsen på netselskabets leveringsvilkår (»netbenyttelsesaftalen«), og til de gældende prisvilkår, som er anmeldt til EnergitiIsynet. I relation til elleverandøren har forbrugeren ligeledes accepteret at købe elektriciteten hos det forsyningspligtige elselskab efter dette selskabs gældende leveringsvilkår (»leveringsbetingelser«), medmindre forbrugeren har valgt en anden elleverandør, som der så er indgået en egentlig, skriftlig kontrakt med. For netbenyttelsesaftalen og leveringsbetingelserne gælder, at disse skal være anmeldt til Energitilsynet og er reguleret af elforsyningsloven samt dansk rets øvrige regler, herunder bl.a. aftale- og købeloven. Leverandørskifte Nævnet lægger til grund, at forbrugeren oprindelig var kunde hos elhandelsselskabet med en fastprisaftale på hans tidligere bopælsadresse. Nævnet lægger endvidere til grund, at forbrugeren tilflyttede en ny adresse, hvor det er kæresten, der er registreret som kunde hos netselskabet.

10 ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Side 10 Da forbrugeren ikke er registreret kunde hos elnetselskabet på den nye adresse, er elhandelsselskabet ikke berettiget til at iværksætte et leverandørskifte af kæresten uden dennes udtrykkelige accept. Nævnet lægger til grund, at kæresten ikke ønsker at leverandørskifte. Elhandelsselskabet kan således ikke med bindende retsvirkning flytte forbrugerens oprindelige leveringsaftale til at omfatte en ny installationsadresse (aftagernummer), når forbrugeren ikke er den registrerede netkunde på den nye adresse. Forbrugerens aftale med elhandelsselskabet anses derfor for ophørt per 1. juli Elhandelsselskabet har herefter uberettiget opkrævet et acontobeløb på faktura Af denne faktura opgjort til i alt 1.061, 78 kr. er forbrugeren alene forpligtet at betale for det målte elforbrug på den tidligere adresse, opgjort til 274,39 kr. samt fakturagebyr på 35 kr. Den resterende del af fakturabeløbet på 852,39 kr. skal tilbagebetales til forbrugeren inden 30 dage fra afgørelsesdatoen. I relation til elhandelsselskabet konstaterer nævnet, at netselskabet til elhandelsselskabet udleverer kærestens aftagenummer. Da hverken forbrugeren eller den registrerede netkunde lider noget økonomisk tab ved det gennemførte leverandørskifte, finder nævnet i øvrigt ikke grundlag for at gå nærmere ind i spørgsmålet om, hvorvidt nets elskabet eventuelt kan blive erstatningsansvarlig over for forbrugeren. Forbrugeren får således medhold i kravet mod elhandelsselskabet. Sagsomkostninger og klagegebyr Nævnet beslutter i denne sag, at elhandelsselskabet skal betale sagsomkostninger på kr. til ankenævnet, jf. 26, stk. 1, nr. 1, i ankenævnets vedtægter og bilagets punkt la. Netselskabet skal ikke betale sagsomkostninger. Klagegebyret på 160 kr. tilbagebetales, jf. vedtægtens 25, stk. 2. Nævnet træffer herefter følgende afgørelse AFGØRELSE Elhandelsselskabet, Energiselskabet Natur-Energi o/s, skal inden 30 dage fra nedenstående dato tilbagebetale 852,39 kr. til forbrugeren, PWC Consult v/peter Weichel Carlsen.

11 ANKENÆVNET pa ENERGIOMRAOET Side 11 Energiselskabet Natur-Energi A/s skal i sagsomkostninger til ankenævnet betale kr. ink!. moms, der betales senest 30 dage efter den dato, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyreisen på ankenævnets vegne udsender faktura på opkrævning af beløbet. ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET, DEN 18. JAN. 2 O 13 / Georg Ferdinandsen specialkonsulent

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367 ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367 Klager: Isenvadvej 13 7430 Ikast Sagsbehandler: /SUSJ Indklaget energiselskab: EnergiMidt Net CVR 2833 1878 & EnergiMidt Handel CVR 2547 2322 v / EnergiMidt CVR

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0705 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: MBV 7080 Brørup FORSYNING A/S CVR 3091 3558 & TRE-FOR El-Net A/S CVR 2080 6397 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0001 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: 2700 Brønshøj Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR 2550 1861)

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Ver. 8 11/07/2014 Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Blue Energy A/S som er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for kunden, medmindre

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2014 København April 2015 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 3. Ankenævnets kompetence...

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Samarbejdsbetingelser ø k o n o m i c e n t e r e t nteretøkonomicenteretøkonomicente

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2007

ÅRSBERETNING for 2007 ÅRSBERETNING for 2007 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2007 København marts 2008 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7 3. Ankenævnets kompetence...9

Læs mere

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION Få svar på dine spørgsmål Side 4-5 Gode spareråd I denne folder kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, vores kunder oftest stiller os.

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0337 Klageren: Advokat XX på vegne YY 8310 Tranbjerg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering.

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere