grobund Fokus på energispild 6 På græs efter 10 år inde 9 Temadag om rug 14 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "grobund04 2011 Fokus på energispild 6 På græs efter 10 år inde 9 Temadag om rug 14 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET"

Transkript

1 grobund MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET På græs efter 10 år inde 9 Temadag om rug 14 Fokus på energispild 6

2 grobund 2 INDHOLD GROBUND Grobund nr Udgiver: Jysk Landbrugsrådgivning Majsmarken Billund Tlf John Tranums Vej Esbjerg Ø Tlf Hvor meget energi spilder du? 6 Spar unødvendige energiudgifter Det bedste til køerne 9 Villemajgaards køer er igen på græs Beskyt køernes klove 12 Følg gør-det-selv -anvisning Arkivfoto: Jens Tønnesen Fodermøde 19 Det sidste nye for svineproducenter Uden omtanke går det ikke 20 Mød dødsbo-eksperterne REDAKTION: Lilli Snekmose (ansvarshavende) Tlf ANNONCER: Marianne B. Rasmussen Tlf FORSIDEFOTO: Jens Tønnesen NÆSTE GROBUND: 24. juni OPLAG: stk. LAYOUT OG TRYK: Grafisk Produktion Ribe Jo mere politisk interesseret jeg bliver med årene, så undrer det mig, at ærlighed og ligefremhed er sådan en mangelvare i dansk politik. Hvor er der dog langt imellem politikere, der taler rent ud af posen, i stedet for at lade sig styre af taktik og udspekulerede politiske analyser af, hvordan man lige nu tækkes vælgerne bedst. Og det harmer mig ligefrem at se, hvordan det danske samfund nu i måneder er handlingslammet, fordi vi skal have et folketingsvalg senest til november. Alt går i øjeblikket op i strategiske overvejelser og øvelser i at tage sig bedst ud i pressen og meningsmålingerne. Politiske eksperter vurderer nu, at et folketingsvalg reelt sætter reformer og hele folkestyret ud af drift i så mange måneder op til og

3 Formanden grobund Har vi de politikere, vi fortjener? lige efter et valg, at udviklingen er tæt på at være sat i stå i et helt år. Det er helt uacceptabelt. Når vi alle sammen ved, at politikerne vil have Danmark gjort fri af fossiler inden 2050, hvorfor kommer de så ikke i gang?! Vi har som samfund ikke råd til at vente, mens blandt andre tyskerne og finnerne overhaler os på markedet for grøn energi. Inderst inde tror jeg, hver eneste danske politiker godt ved, hvad der skal til for at sætte en positiv udvikling i gang, men de ved også, at ressourcerne skal findes, og at den prioritering af midlerne, der er nødvendig, vil gøre Når politikerne vil have Danmark gjort fri af fossiler inden 2050, hvorfor kommer de så ikke igang?! ondt ja, den vil sikkert give et ramaskrig. Og derfor er der populært sagt ingen, der har røv i bukserne til at tage beslutningen. Men uden det mod gør de blot problemerne større. Vi har fx hele biogasområdet. For hver dag, vi endnu ikke er kommet i gang, bliver det sværere at nå målene i Energistrategi Hvad er der galt med demokratiet, hvis det er blevet en del af denne styreform, at de politiske topfigurer bruger deres energi på at udtænke drejebøger for forhandlingsforløb og i måneder opfører nøje indstuderede skuespil for pressen og os vælgere? Jeg er nok utrolig blåøjet, men jeg synes bare, at resultatet tit bliver, at de alligevel i den sidste ende forfalder til nogle nemme løsninger, som de inderst inde godt ved, ikke batter noget. Den slags svækker demokratriet. Andet kan undergrave demokratiet. Det sker fx, når der iværksættes store bekostelige høringsrunder om nationalparker, men hvor det hele ender som en stor paradeforestilling, fordi beslutningerne viser sig at være truffet på forhånd. Den slags oplevelser styrker heller ikke tilliden til politikerne og hele systemet. Churchill har sagt det eneste, der er en trøst. Han sagde nemlig: Ingen påstår, at demokrati er perfekt. Nogen vil endda sige, at demokrati er den værste styreform, man har forsøgt sig med, bortset fra alle andre styreformer, man har afprøvet. Politikerlede eller ej vi må nok bare se i øjnene, at vi har de politikere, vi fortjener. Vi har selv valgt dem og alle alternativer til demokrati er trods alt værre. Af Bjarne Larsen formand for Jysk Landbrug

4 grobund jysk landbrugsrådgivning Samme omsætning færre medarbejdere Jysk Landbrugsrådgivning leverede et godt økonomisk resultat på baggrund af en massiv indsats for at øge effektiviteten. Torben Jensen Administrerende direktør Tlf Jysk Landbrugsrådgivning og datterselskaber leverede samlet et overskud på 430 tkr., og det var resultatmæssigt tilfredsstillende. Det var godt nok mod et budget på 874 tkr., men indeholdt i resultatet er en nedskrivning på ejendomme, der ikke var budgetteret. Går vi dybere i tallene, så havde Jysk Landbrugsrådgivning i gennemsnit i 2009 i alt 251 medarbejdere (årsværk), og i 2010 var vi 238 medarbejdere i gennemsnit. Vores samlede omsætning var omtrent lige stor, nemlig 150 mio. kr. Her skal indskydes, at der ikke blev reguleret priser fra 2009 til 2010, det betyder, at omsætningen er direkte sammenlignelig. Deraf kan man se, at vi på et år har rationaliseret med i alt 13 årsværk, uden at vi har tabt omsætning, og altså med de samme priser. Den bagvedliggende årsag er en massiv indsats for at øge effektiviteten. Altså har de samme medarbejdere præsteret mere. Herudover kan vi nu konstatere, at de synergier, der er ved dels at fusionere og dels at flytte sammen i to huse, er taget. Vi har som altid også fuld fokus på omkostningerne og på løntilbageholdenhed. Spar 40% på markrådgivning Vi vil naturligvis fortsætte ud af den vej, og som det er alle opmærksomme bekendt, så har vi igen i år undladt at justere priserne, det er altså 3. år i træk med samme priser. På planteavl har vi oveni købet sat priserne ned! Har man på planteavl valgt at købe det fordelagtige 10-turs klippekort på 10 timers markrådgivning, har man sparet 40% på timeprisen det er der altså ingen andre rådgivningsselskaber, der byder ind med. Vi bestræber os ikke kun på at være blandt de bedste, vi vil også til enhver tid kunne tåle at måle os med andre på timeprisen. Sideløbende arbejder vi med en målrettet strategi, der både skal forbedre vores rådgivning og service, og som på sigt vil give flere kunder og dermed øge omsætningen til gavn for eksisterende kunder.

5 Biogas grobund Ny formand for Sydvestjysk Biogas Kaj Kristensen, minkavler fra Tjæreborg, har afløst Thyge Nielsen på posten. Konstitueringen skete efter generalforsamlingen i april. Lilli Snekmose Redaktør Tlf Sydvestjysk Biogas har fået ny formand, efter at Thyge Nielsen meddelte, at han har solgt sin ejendom og dermed ikke længere er aktiv landmand. Den nye formand er Kaj Kristensen, Tjæreborg, mens næstformanden uændret er Gert Holst Hansen. Landmand Henning Ø. Bloch, Varde, blev nyvalgt til bestyrelsen. På generalforsamlingen var der opbakning til at fortsætte processen mod oprettelse af et biogasanlæg. Foreløbig afventer man vedtagelsen af det energiudspil, som regeringen fremlagde for kort tid siden. Energistrategi 2050 har givet fornyet tro på, at der skabes rammevilkår, som vil gøre biogas til en forretning. Der skal desuden ses på andre ejerformer for at tiltrække eksterne investorer. Kaj Kristensen Uændret bestyrelse i Holsted- Brørup Biogas Ved generalforsamlingen i april i Brørup-Holsted Biogas AmbA var der genvalg til Torben Pedersen, Holsted og Klaus Schelleup, Holsted. Ved et efterfølgende møde har bestyrelsen konstitueret sig med Torben V. Pedersen som formand og Søren Kargo Jensen som næstformand. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Claus Witting og Preben Vingborg. Kvægejendom, Alslev v/varde Kvægejendom, Ribe Svineejendom, Skovlund v/ansager Ny pris Kvægejendom Torrupvej Varde Kontakt: LandboGruppen JYSK Allan Elsted Hansen, Ejendomsmægler MDE Tlf.: Kvægejendom Sdr. Farup Vej Ribe Kontakt: LandboGruppen JYSK Allan Elsted Hansen, Ejendomsmægler MDE Tlf.: Svineejendom Tiphedevej Ansager Kontakt: LandboGruppen JYSK Allan Elsted Hansen, Ejendomsmægler MDE Tlf.: Sags nr: Kvæggård beliggende ved Alslev med et jordareal på 102,29 ha, heraf 86,71 ha ager og 7,77 ha permanent græs. Størstedelen af jorden er beliggende ved ejendommen. Stuehuset er opført i 1820 og renoveret i 1970 og senere. Det samlede boligareal for stuehuset udgør ifølge BBR 220 m2, heraf 40 m2 på 1. sal. Til ejendommen hører følgende driftsbygninger: Foderlade på 688 m2 med mix-feeder anlæg, ungdyr-/kalvestald + kælvingeafdeling på 500 m2, staklade på 100 m2, kalvestald med 5 bokse på 250 m2, hestestald på 165 m2 med tilhørende 20 x 60 meter ridebane, kostald på m2, taget i brug i 2003, med 257 sengebåse og tilbygning fra 2005 med malkekarrussel med 32 pladser, foderlade på 770 m2, forrum/kontor/kantine på 200 m2. Endvidere forefindes der 2 plansiloer, 3 siloer og 2 gylletanke. Der medfølger mælkekvote på kg, heraf gratis tildelt kg. Ejendommen sælges i fuld drift med besætning bestående af ca. 250 årskøer (SDM og Jersey) og småkalve. Endvidere medfølger stor maskinpark og 95,85 betalingsrettigheder. Sags nr: Velaronderet kvægejendom med kostald fra 2001 på 2420 m2 med 296 sengebåse. Malkestalden er en 2x12 sildeben med SAC maskiner med aftagere. Tankrum med ltr. køletank, teknikrum og et kontor. Selvstændigt beliggende maskinhus på 319 m2 fra 1975 og bag denne plansiloer på 1056 m2 fra Der er 2 gylletanke på hhv og 2466 m3. Ejendommen har et samlet jordtillignede på 103,5 ha., som består af 85,36 ha. agerjord, 2,1 ha. permanent græs, og det resterende er bygningsparcel, læhegn, skov og vejareal m.v. Ca. 70 ha. kan vandes og der medfølger 90,90 alm. betalingsrettigheder med kvæg- /mælketillæg. Produktionen er godkendt til 248,3 DE. i hht. miljøgodkendelse fra september Mælkekvote på kg med 6,02 pct. fedt, samt jerseybesætning på 130 køer med opdræt. Stuehuset er opført i 1852 og har et boligareal på 237 m2 som løbende er vedligeholdt. I tilknytning til stuehuset ligger de ældre driftsbygninger som benyttes til opbevaring af halm og maskiner. Sags nr: Igangværende svineproduktionsejendom med 141,48 ha, hvoraf de 125,84 ha kan dyrkes, og ca. 13,44 ha er skov og krat m.v. Der medfølger 125,84 betalingsrettigheder. Driftsbygningerne består af maskinhus, gl. fravænningsstald med maleblandeanlæg, tre gamle klimastalde (ubenyttede), forrum / kontor samt mellemgang med varmegenindvinding. 2 drægtighedsstalde til drægtige søer i boks (180 pladser), to aflastningsstier og polteafdeling med 30 pladser. Slagtesvinestald indeholdende gl. svinestald med 34 stier, inkl. to sygestier samt ny svinestald med 36 stier og udleveringsrum med ca. 90 pladser. Farestald med 3x28 farestier, fire klimastalde á 260 grise samt løbeafdeling med 34 bokse og 5 polte-/ornestier. Staldene rummer plads til ca. 250 årssøer og ca slagtesvinepladser. Herudover to gyllebeholdere på hhv og 1750 m3 og kornsilo. Stuehuset er opført i 1887, væsentlig om- og tilbygget i 1998 og løbende vedligeholdt. Boligen har i grundplan et areal på 223 m2 og der er 79 m2 på 1. sal. EJENDOMMEN KAN ALTERNATIVT ERHVERVES MED CA. 107 HA. Kontant: Hektar: 102,29 Kontant: Hektar: 103,53 Kontant: Hektar: 141,30 Udbetaling: Energimærke: F Udbetaling: Energimærke: F Udbetaling: Dyreenheder: 248 Dyreenheder: 249 LandboGruppen JYSK ApS John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø Tlf.:

6 grobund Fakta Hvidkjær A/S l 330 ha planteavl l Produktionen foregår på to adresser l Foder hjemmeblandes l søer og opdræt af smågrise til 30 kg. Hvor meget energi spilder du? I mange tilfælde er energiforbruget ude på bedrifterne ikke alene rystende stort det er også mere eller mindre spildt eller overflødigt! En energirapport kan gøre noget ved sagen! Lilli Snekmose Redaktør Tlf Svineproducent Bendt Hvidkjær Pedersen var selv klar over, at den var gal med energiforbruget. Han har i nogle år brugt mere end kr. til el og olie. - Til sidst tænkte jeg, at det kunne bare ikke passe, at energiudgifterne skulle være så høje. Vi kan jo fint styre produktionen, for 32 grise pr. årsso er slet ikke dårligt. Men varme og strøm havde vi slet ikke hold på og jeg har simpelthen ikke råd til det energiforbrug. At udgifterne er meget højere, end de behøver at være, blev afsløret allerede inden energirådgiver Kurt Mortensen fra EnergiMidt overhovedet havde besøgt Bendts bedrift i Årre ved Varde. Bendt havde bestilt en energirapport, og hjemmefra sammenlignede Kurt Mortensen Bendts energiforbrug med, hvad en produktion som Bendts burde forbruge. Resultatet var, at Bendt varmeforbrug var 38% højere end det forventelige. Elforbruget lå hele 47% højere! Sådan er udgangspunktet, da Kurt Mortensen et par dage senere besøger Bendts to gårde den ene med søer i et forgrenet produktionsanlæg, den anden med 7-30 kg grise. Dyre vaner På to områder har Bendt allerede taget affære. Et gammelt uøkonomisk oliefyr er skiftet ud med en ny kedel. Desuden har han taget kampen op med den gamle vane, at alt lys i produktionen brænder dagen lang. - Vi har nok 500 armaturer, der tidligere brændte lige til kl. 22 nu tænder vi kun, når vi arbejder i de enkelte staldafsnit, fortæller Bendt, og Kurt Mortensen bekræfter ham i, at meget energi kan spares ved ændret adfærd. - Dit strømforbrug svarer til forbruget i 90 husstande, siger han. - Hold da op, det er ligeså meget som hele Årre by, udbryder Bendt. Inden Kurt går i gang med sin jagt på energibesparelser med udstyr til måling af temperatur, fugt, CO 2 og meget mere stiller han Bendt i udsigt, at resultatet måske kan blive en besparelse på 20% af energiforbruget. Det skal vise sig ikke at slå til. Den endelige energirapport anviser, hvordan mere end 25 procent af de kr. til energiforbrug kan spares. Se de fem spareforeslag her Vi er i gang! Bendt Hvidkjær Pedersen har straks sat flere af de foreslåede besparelser i værk. For meget små investeringer, kan de første tre forslag gennemføres og 60% af besparelsen hentes hjem. Her handler det i høj grad om ændret adfærd, og den nye metode til udtørring er fx nu i anvendelse. - For mig beviser det her forløb, at der kan spares energi på alle bedrifter ved at ændre dårlige vaner og investere i ny teknologi. Det er vejen frem, siger han. Men der skal indtjening til. Derfor må han desværre vente lidt endnu med at renovere ventilationsanlægget.

7 5 spareforslag 1. Brug af hundehulsplade ved smågrisene vil holde så meget på varmen, at varmelampen kan nøjes med at være tændt i fem dage mod nu syv dage. 2. I babystaldene er stierne fulddrænede og hele rummet opvarmes via gulvvarme og elvarmeblæsere. Her kan energiforbruget halveres ved at etablere overdækning langs den ene side i stalden og lægge en plade eller måtte på gulvristen, så der bliver to klimazoner i stalden og rumtemperaturen sænkes til 24 grader ved indsættelse. 3. Ny metode til udtørring af fravænningsstalde efter vask. Her er en kæmpe besparelse at hente ved at ændre vaner. Kurt Mortensen anbefaler anvisninger fra Dansk Svineproduktion. Ved desuden at indstille ventilationsanlægget på minimumsventilation ved indsættelse af grisene og gradvist øge ventilationen, kan olieforbruget pr. stiplads reduceres fra 10 liter til 4 liter olie, fordi staldklimaet kan holdes så tørt, at der ikke afsættes kondens på vinduer. Se vejledning i udtørring på jlbr.dk. 4. Ventilationsanlæg skal have installeret EC-motorer og optimeret vingeudformning til afløsning for det nuværende system, der er spændingsreguleret via en triac. Her ligger den største enkeltinvestering i spareplanen, men det er samtidig så klart den investering, der kaster den største besparelse af sig. 5. Det sidste spareforslag vedrører tilkøb af et styringsmodul til fodermøllen, som derefter kan udnytte alle motorer bedre og derved reducere driftstiden. Fakta grobund Sådan kan Bendt spare kr. om året I den gennemregnede energirapport, der foreligger få dage efter besøget, slår energikonsulenten ned på fem indsatsområder: Spareforslag Besparelse Investering 1. Hundehulsplader foran smågrisehuler kr kr klima i babystalde kr kr. 3. Styring af varme og udtørring kr. 0 kr. 4. Renovering af ventilationsanlæg kr kr. 5. Belastningsafhængig mølleristyring kr kr. I alt kr kr. Tilbagebetalingstiden er beregnet til 1,4 år. Bendt Hvidkjær Pedersen Der kan spares energi på alle bedrifter ved at ændre dårlige vaner og investere i ny teknologi Energi Kurt Mortensen, EnergiMidt I dag er energibesparelser en handelsvare, sådan at energibesparelser på over kwh købes af energiselskabet til i øjeblikket 20 øre stykket. I Bendt Hvidkjær Pedersens tilfælde drejer det sig om maks kr. Værdien af de første kwh s besparelse bruges til at finansiere udgiften til at få energirapporten udarbejdet. Kurt Mortensen vurderer inden et konkret besøg, hvor stort besparelsespotentialet på bedriften er, og besøget gennemføres kun, hvis potentialet er over kwh. På Bendts bedrift kunne der årligt spares kwh gennem de fem besparelsesforslag.

8 grobund Anmeldeordning Har DU prøvet at miste alle dine kontakter på mobiltelefonen? Jysk IT leverer Hosted Exchange Så sker det aldrig igen! Hvad er Hosted Exchange? Tilgængelig Få mail på din mobiltelefon Online kalender på pc Let at bruge Pris kun 85 kr. pr. måned Ring og hør nærmere! Med en Exchange-server snakker din Outlook sammen med andre computere og mobiltelefoner. Det betyder, Sikker at du kan dele kalender og adressekartotek imellem flere på ejendommen. Du kan synkronisere kalenderaftaler imellem computer og mobiltelefon, hente mails fra en anden computer end den sædvanlige - og meget andet, der gør arbejdsdagen nemmere og mere effektiv. Derudover opnår du følgende fordele Altid automatisk backup af kontakter på din mobiltelefon Online kalender på mobiltelefon Adgang til webmail overalt i verden Få fælles kalender med hinanden på hele bedriften Altid backup af din mail Der er backup af dine maildata, hvis din PC går ned Din mail bliver scannet for virus og spam Kontakt Peter Vilstrup Tomsen tlf Ændring uden papirmølle Peder Chr. Thomsen Miljøkonsulent Tlf Med anmeldeordningen, som trådte i kraft den 10. april 2011, bliver det muligt for husdyrbrug at foretage ændringer på husdyrbruget, som hidtil har udløst en miljøgodkendelse. Fordelen ved det er: at der skal indsendes et meget beskedent ansøgningsmateriale til kommunen i forhold til en ansøgning om miljøgodkendelse. at kommunen indenfor 2 mdr. skal give besked om, hvorvidt anmeldelsen kan accepteres. For at disse ændringer kan anmeldes, skal beliggenheden være gunstig i forhold til natur og naboer. Princippet er, at kommunen ikke behøver at sagsbehandle ret meget på en anmeldelse. Det er derfor ikke alle husdyrbrug, som kan få glæde af anmeldeordningen. Mange steder vil husdyrbrugets beliggenhed betyde, at der stadig skal gives en miljøgodkendelse for at få lov til ovennævnte ændringer. Se Jysk Landbrugsrådgivnings hjemmeside for en nærmere beskrivelse af ordningerne. Eller kontakt miljørådgiverne i Jysk Landbrugsrådgivning. Det som kan anmeldes er: l Nye ensilagesiloer l Nye gyllebeholdere og møddingspladser l Udvidelse og etablering af stalde, hvis det er begrundet i opfyldelse af krav til dyrevelfærd l Skift i dyretype, f.eks. fra kvier til køer eller fra søer til slagtesvin l Udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde begrundet i produktivitetsstigninger. (Slagtesvin)

9 ? grobund Det bedste til køerne derfor skal de på græs Fakta Villemajgaard l 180 årskøer l kg EKM l i celletal Villemajgaard i Lintrup er en konventionel kvæggård, hvor køerne i 10 år ikke har været ude af stalden. Men nu er de på græs. Lilli Snekmose Redaktør Tlf I år tog Thomas Andreasen den dramatiske beslutning at lukke alle 170 køer på græs! - Vi er nået så langt, vi kan med klovsundhed hos køer, der går inde. Vi vil gerne gøre det endnu bedre, og så er jeg helt overbevist om, at de skal på græs og have motion, forklarer Thomas. Halvdelen af køerne havde aldrig nogensinde været ude af stalden, og for fem år siden stoppede kvierne også med at komme på græs. Det var derfor ikke uden betænkning, at Thomas traf beslutningen. Han blev advaret om, at køerne, der jo slet ikke har erfaring med elektriske hegn, ville bryde ud og måske skade sig selv eller andre. Derfor blev der ikke taget nogen chancer: - Vi lukkede dem ud i flokke på ca stykker. Først kom de ud på et lille areal på 70x50 meter, der er naturligt afgrænset af stalden og levende hegn. Vi havde hegnet det ind med meget synligt hestebånd og mærket ekstra op med rød-hvide markeringsbånd. Og det gik helt uden problemer, fortæller han glad og lettet dagen derpå. Køerne bukkede og sprang og var meget aktive, men de opførte sig i bund og grund ikke anderledes end køer, der kommer ud hvert forår. Ikke for enhver pris Fra den lille indhegning blev køerne lukket ud på et areal med seks hektar.

10 grobund 10 afgræsning Fotos: Jens Tønnesen Et større areal bliver inddraget, når første slæt er taget, og så får køerne i alt 15 hektar at afgræsse. Det er meningen, at køerne kun skal være ude fra morgen til frokost. - Foderplanen bliver ikke ændret meget, det er ikke for at hente en hel masse foderenheder på marken. De skal hjem i stalden for at æde ordentligt foder. Det kan godt være vi falder i ydelse, og jeg kan også acceptere et lille fald, hvis gevinsten bliver mere robuste køer med stærkere muskler, fortæller Thomas om sine overvejelser. Hvis der kommer en meget regnfuld periode, så bliver køerne ikke lukket ud. Og det samme vil gælde, hvis de ikke æder nok og falder for meget i ydelse. De skal ud for motionens skyld, men ikke for enhver pris, siger Thomas. De tog mig på ordet! Thomas Andreasen har ikke selv praktiske erfaringer med at have køer på græs, men han har i nogle år været tændt på ideen. At den bliver gennemført nu, skyldes at medarbejderne tog ham på ordet. - De folk, jeg har i stalden nu, har arbejdet med køer på græs, så da jeg ikke rigtig kunne tage beslutningen, så var det dem, der sagde: Nu skal de ud. - Arbejdsmæssigt er det jo mere krævende, og det tager tid at lukke stalden op til middag og at hente de sidste køer ind. Heldigvis ser det ud til, at næsten alle køerne kommer hjem af sig selv, men det er virkelig vigtigt, at medarbejderne selv har ønsket at lukke køerne ud, understreger han. I mange år er trenden i dansk kvægbrug gået den modsatte vej, og de seneste syv år er antallet af køer, der kommer på græs om foråret, faldet fra 74 til ca. 33 procent. fiber i sengebåsene Med tørret fiberfraktion af gødning i sengebåsene skiller Villemajgaard sig også ud fra andre bedrifter. Tørret fiberfraktion er god og billig som strøelse. Thomas Andreasen har brugt fiber i et par måneder, og han er meget begejstret: - Vi bruger det i rå mængder, og det er svært at komme med indvendinger. Det er billigt og velegnet som strøelse, og celletallet skal man ikke være nervøs for, mener han. Lige nu er det på , og for det meste ligger det omkring med afvigelser på højest Køer har godt af at komme ud. Selv på plejehjemmene bliver de gamle trillet ud, når solen skinner. Det må der da være en grund til, mener Thomas Andreasen.

11 grobund 11 Konsulentens kommentar Jens Smidt Kvægbrugsrådgiver Tlf Det har været en torn i øjet, at lidt for mange køer på Villemajgaard får slidskader på haser på trods af bløde madrasser. Yderligere bliver køer lidt stivbenede og ikke helt så adrætte af at være på stald hele året. Thomas er klar til at prøve nye ting i bedriften, og derfor lå anbefalingen om at lukke køerne på græs ikke fjern, men beslutningen har været 1-2 år undervejs. Frisk græs er billigt foder, der strutter af vitaminer, og dette opvejer rigeligt et lavere udbytte i afgræsningsmarken på Villemajgaard. Tilvænningsperioden for køer, der ikke tidligere har prøvet afgræsning, kan strække sig over mange dage, og her det en klar fordel, hvis en del af flokken har været på græs som kvier. Thomas var blevet advaret om, at udbinding kunne koste et sprængt yverbånd, hvilket også skete. Jeg har en klar forventning om, at selv denne begrænsede afgræsning vil styrke køerne og øge deres bevægelighed og kondition, samt udtørre klovene til gavn for bekæmpelsen af digital dermatitis. Thomas er meget avlsinteresseret og dyrker de lokale dyrskuer med entusiasme, og her er det også af stor betydning, at køerne er i god form. Jeg kan godt acceptere et lille fald i ydelse, hvis gevinsten bliver mere robuste køer med stærkere muskler Thomas Andreasen

12 grobund 12 klovsundhed Beskyt køer mod skarpe kanter Susanne Seested Kvægbrugskonsulent Tlf svækkelse af klovens styrke pga. såleblødning. Når den tilstand kombineres med en fysisk skade som f.eks. at træde på en bolt fra inventaret, ujævne spalter eller en trækstation i forbindelse med skrabeanlæg opstår hul væg. Skån dine køer for unødvendige skader ved at afdække skarpe kanter og Vejledning for dig, der vil selv: bolte med gummi. Er din tid en knap ressource, så bestil en montør. Firmaer, der forhandler skrabeanlæg, tilbyder montering af gummimåtter. Køernes klove er skabt til jord og græs ikke beton, skarpe kanter og bolte. Betongulv er umuligt at komme udenom. Fremspringende skarpe kanter, bolte og ujævne spalter, kan du derimod gøre en nem og billig indsats for at minimere. Når en ko med en vægtbelastning på mindst 200 kg pr. ben træder på en skarp kant eller en bolt kan konsekvensen være såleblødninger, såleknusninger eller i værste fald hul væg. Hul væg er den dyreste klovlidelse, vi kender, fordi den kan invalidere koen. I de fleste tilfælde må koen sættes ud (aflivning), og i andre tilfælde tager det lang tid (6-12 måneder), før den kommer sig. Montering af trædemåtte/gummi på spalteskrabers trækstation hos Peder Junker Madsen, Føvling ➊ Her er hvad du skal bruge. ➍ ➋ Her er problemet. Trækstationen har skarpe kanter, der kan skade køernes klove. Trækstationen passeres dagligt af 600 sårbare koben! ➎ ➌ Anvend gamle gummimåtter (det skal være dem uden lufthuller) eller den type gummi, som bruges til gulve. Det er typisk med en tykkelse omkring 2 cm. ➏ Hvordan opstår hul væg? Hul væg opstår, når samlingen mellem sål og hornvæg bliver trukket fra hinanden. I dette hulrum samles og presses gødning og andet skidt sammen. Det kan udvikle sig til en betændelsestilstand med bylddannelse og sprede sig til klovleddet. Årsagen til hul væg er Tilskær måtten i rigelig størrelse fra starten. Brug stiksav med almindelig træklinge. Måtten må gerne være større end vist her. Det bedste er 6-8 cm løs kant ud fra emnet. Når gummiet trædes ned, skal det helst røre gulvet. Måtten monteres med bræddebolte. Alternativt kan undersænkede bolte benyttes, såfremt der skæres gevind i metallet. Koen er nu beskyttet mod de skarpe kanter.

13 omlægning grobund 13 Stadig flere bliver økologer Mød Jysk Økologi på dyrskuerne, hvor vi gerne vil snakke med jer, der har en økolog i maven og tilbyde et gratis omlægningstjek. Erik Andersen Chef for Jysk Økologi Tlf Jysk Økologi har nu siden årsskiftet været i gang med gratis omlægningstjek til økologi. Der har været afviklet fire møder med ca. 65 deltagere. Listen med landmænd, som gerne vil have eller har fået et omlægningstjek på deres bedrift, er efterhånden vokset til 68 bedrifter. En foreløbig status på arbejdet med gratis omlægningstjek viser, at 25 bedrifter søger om omlægning i år. Dertil kommer enkelte, der allerede nu har besluttet sig for at lægge deres bedrift om fra næste år eller stadig overvejer. Nogle bedrifter har forhold som skal afklares, såsom forpagtninger, staldforhold, kontraktproduktion m.m. Det drejer sig om 10 bedrifter. 14 af omlægningstjekkene er mundet ud i, at ejeren efter en nærmere snak om at blive økolog, viste sig enten ikke at have mulighed for eller lyst til at lægge om. Listen er imidlertid endnu lang, og vi mangler at lave omlægningstjek på 19 bedrifter. 2/3 af disse er mælkeproducenter, der gerne vil være afklaret, når ARLA igen lukker op for nye økologiske mælkeproducenter. Det viser sig, at rigtig mange af dem, vi har besøgt, er tæt på økologi i deres driftsform. Med afskaffelse af gødnings- og kemiindkøb ligger den ofte lige til højrebenet. Med undtagelse af svineproducenterne er det for de, som har husdyr ofte kun små investeringer i løsdriftsystemer, som skal til, for at det er anvendeligt under økologi. Mød os på Ribe Dyrskue Ud fra de mange henvendelser, vi har fået, ved vi, at der er endnu flere, der går med tanker om økologisk drift. Er du en af dem, kan du møde os på dyrskuet i Ribe fredag den 29. juli. Her kan du få en snak med en medarbejder fra Jysk Økologi og kan evt. aftale et gratis omlægningstjek på din bedrift. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os direkte. Maskinudlejning Alt i maskiner Variant trailer - sammen når vi toppen! Jonsered have- diverse småmaskiner og parkmaskiner Gravemaskine med ell. - hvad vi ikke har - skaffer vi! aagaard-maskinudlejning.dk Hastrupvej Brande. Tlf

14 grobund 14 temadag Den gamle foderjunta er død! Nu er rug på fremmarch Lilli Snekmose Redaktør Tlf Hvordan er det gået til, at en kornsort, der på alle måder er tilpasset vores breddegrader og i særlig grad de sandede jyske jorder, er blevet så ugleset, at den næsten ikke indgår i sædskiftet? Historisk set har rug været en stor afgrøde, men den Få lavet kraftfoder fra dine egne marker Kontakt DANGRØNT vedr. løntørring Ringkøbing og Ribe Tlf har længe været helt fortrængt af hvede og byg. Det har haft sine mere eller mindre seriøse årsager, men ingen af dem gælder længere! - Der er opstået en fuldkommen ny situation, som efter min vurdering vil få rug til at rykke helt frem i front blandt de mest foretrukne kornsorter her i området, siger planteavlskonsulent Finn Poulsen. Et marked Tidligere har der ikke været et marked for handel med rug men det er der nu. - Vi har omsider lært det, som tyskerne længe har praktiseret. Derfor bliver rug nu handlet til rimelige priser, der afspejler den foderværdi, rug reelt har. I alt for lang tid sad der en forstokket foderjunta i foderstofbranchen og bildte folk ind, at rug ikke duede. Nu er de heldigvis enten sendt på pension eller blevet overbevist om, at de tog fejl, mener Finn Poulsen, der ser en sikker tendens til efterspørgsel på rug til foder. Tåler tørke En af rugens helt store styrker set med midt- og vestjyske øjne er, at den er mere tørkeresistent end hvede og byg. I lang tid sad en forstokket foderjunta og bildte folk ind, at rug ikke duede, siger Finn Poulsen. Kombineret med, at der er kommet nye rugsorter, og at planteavlskonsulenterne er blevet meget klogere i forhold til at kunne rådgive omkring sprøjtning og gødning, så er vejen åben for rugens fremmarch. - Vi ved nu, at rug fx har et udbyttepotentiale, der er 10-20% større end fx vårbyg. Man får altså helt enkelt mere korn og dermed flere FEsv for den samme indsats. Meldrøjer var tidligere et problem, men det kan undgås med den viden, man i dag har, og de nye forbedrede sorter og dyrkningsmetoder.

15 grobund 15 Temadag om rug I demomarken undersøges blandt andet betydningen af udsædsmængde, sådybde og såtidspunkt. Desuden afprøves stigende N-tildeling i kombination med øget indsats med vækstregulering samt betydningen af forskellige sprøjtemidler. Jysk Landbrugsrådgivning har anlagt et forsøgsareal med rug nær rådgivningscentreti Billund, og i denne forsøgsmark er der torsdag den 23. juni Temadag om rug. Kl begynder arrangementet med en gennemgang af de forskellige forsøg ved planteavlskonsulent Finn Poulsen, Jysk Mark. Derefter fortsætter arrangementet hos Jysk Landbrugsrådgivning med følgende fire faglige indlæg: 1. Forædling og rugsorter v/claus Nymand, KWS 2. Brug af rug til fodring v/kjeld Askjær, Jysk Landbrugsrådgivning 3. Rug i foder og afsætning af rug til foderbrug v/produktmanager Ronald Gaedkte, ATR/ direktør Martin Lauridsen, ATR. 4. Økonomi i dyrkning af rug v/henrik Madsen, Jysk Mark Der afsluttes med frokost. Deltagergebyr: 350 kr. Tilmelding til Jysk Landbrugsrådgivning på tlf eller senest onsdag den 22. juni. Vigtige datoer 31. maj Frist for visse ændringer af oplysninger i Fællesskemaet. Det kan dog altid lade sig gøre at justere nedad, forudsat der ikke er anmeldt kontrol. Frist for at nedpløje omdriftsgræsmarker på kvægbrug med op til 2,3 DE/ha. 30. juni Seneste udbetaling af resterende handyrpræmier for Frist for at få udbetalt støtte under enkeltbetalingsordningen for juli Udyrkede arealer skal slås mindst hvert andet år i perioden fra den 1. juli til 15. september. Arealer med permanent græs og græs i omdrift skal slås mindst 1 gang hvert år i perioden fra den 1. juli til 15. september. Slåning kan erstattes af afgræsning. 15. juli Frist for at indsende skema samt dokumentation (faktura el. lignende bilag) for opfyldelse af mindstekravet for plantetallet på de arealer, der er søgt støtte til. Udyrkede landbrugsarealer må jordbearbejdes og tilsås forud for en efterårssået afgrøde. Farvel nedfælder! Reducér udbringningsomkostninger og spar dine marker for dyre køreskader! Ring og hør mere, send en på Eller besøg vores hjemmeside

16 grobund 16 certifisering TurnAround hjælper landmænd ud af krise Tre rådgivere i Jysk Landbrugsrådgivning er netop blevet certificeret inden for metoden TurnAround, der skal hjælpe danske landmænd med at få vendt en skrantende økonomi. Mille Marie Christensen og Lilli Snekmose Redaktør Tlf Nogle gange skal der vendes op og ned på en virksomhed for at få vendt økonomisk minus til plus. Det må flere danske landmænd i økonomisk krise sande, og for at hjælpe landmændene med at løfte den opgave uddanner DLBR, Dansk Landbrugsrådgivning, nu rådgivere inden for det anerkendte TurnAround-princip. Det går ud på at vende og Vi tilbyder rådgivning ved omlægning af landbrugsjorder. Forhandling af små og store jordfordelinger. Udfærdigelse af markkort. Hurtig sagsudarbejdelse og kvalitet er nøgleord i vore bestræbelser på at løse opgaver for vore kunder.. dreje alle processer i en virksomhed hurtigt og effektivt for at vende røde tal til sorte. En opgave 15 DLBR-rådgivere netop er blevet certificeret til at løse, heriblandt Kjeld Askjær, Henning V. Boldsen og Benny Lage fra Jysk Landbrugsrådgivning. - Mange banker henvender sig og efterspørger netop sådan et forløb for at hjælpe landmænd i økonomisk krise. Det er et stort behov, og det vil vi gerne hjælpe med at indfri, siger Eva Gleerup, der er uddannelseskonsulent i DLBR Akademiet og har været proceskonsulent og kursusleder på TurnAroundforløbet. Nye øjne Kjeld Askjær, der er en af i alt fire virksomhedsrådgivere i Jysk Landbrugsrådgivning, har været glad for at få bygget teori på det arbejde, han har udført i nogle år. - Det har været en overset problematik, at det i en krisesituation er helt nødvendigt, at de sædvanlige rådgivere trækker sig tilbage i den periode, hvor virksomheden bliver vendt. Jeg har selv troet på, at man LandSyd I/S Praktiserende landinspektører din lokale rådgiver Nørreport 1,1. sal, 6200 Aabenraa Storegade 111, 6740 Bramming Kronprinsensgade 68, 6700 Esbjerg Hedemarken 9, 7200 Grindsted Finderupsvej 5B st.1, 6900 Skjern Brundtlandparken 5, 6520 Toftlund Nordre Boulevard 93, 6800 Varde Ådalen 13A, 6600 Vejen Besøg os på: LandSyd I/S er en fusion af Landinspektørgården I/S og Landinspektørerne Syd godt kunne fortsætte med de samme rådgivere, men man skal turde skifte alle ud, og man skal turde at sige kunden imod. Når alt så forhåbentlig er kommet i en god gænge, kan bedriftens oprindelige rådgivere komme ind på banen igen, forklarer Kjeld Askjær. Ledelsesopbakning er et andet vigtigt element. Lederen af en kriseramt virksomhed kan med fordel trække en anden landmand og en dyrlæge ind i et gårdråd sammen med TurnAround-konsulentent, mener han. Kendt i erhvervslivet Turnaround er en virksomhedstilpasset aktivitet, der kan bruges, når virksomheden taber konkurrenceevne, og situationen hurtigt nærmer sig krise. Processen er benyttet i andre grene af erhvervslivet med stor succes, blandt andet af virksomheden Lego, da de kunne ane et dårligere resultat forude. De anvendte dog metoden på et tidligt stadie, hvori- Fakta Begrebet TurnAround kommer egentlig fra industrivirksomheder, hvor hele produktionsanlæggets enkelte dele og processer bliver vendt og drejet for at blive bedre.

17 grobund 17 mod de landmænd, der får lavet en TurnAround, ofte har haft ringe økonomiske resultater over længere tid. - De har behov for at få set på bedriften med nye øjne. Derfor er det heller ikke landmandens sædvanlige rådgivere, men et team af nye rådgivere der gennemfører en TurnAround med det succeskriterie at få virksomheden til at overleve, siger Eva Glerup. Kriserådgivning Helt konkret forløber første del af en TurnAround i en kort og intensiv periode på typisk seks til otte uger. I løbet af denne periode gennemgår et team af rådgivere minutiøst alle bedriftens forretningsområder, og afdækker hvor der tjenes penge, og hvor der mistes penge. Det giver landmanden overblik over mulighederne, og hvor der så i den anden del af forløbet skal sættes ind med ændringer. For at kunne løfte opgaven er det vigtigt, at rådgiverne er godt inde i TurnAroundprincipperne og ved, hvordan man hjælper folk i krise. De 15 nye TurnAround-rådgivere har alle gennemført en skriftlig eksamen og fået en certificering, der betyder, at de er i stand til at lede et team af rådgivere i en TurnAround-situation. Kjeld Askjær Henning V. Boldsen Benny Lage Nørre Nebel afdeling Bredgade 46, 6830 Nørre Nebel tlf Lunde afdeling Skolegade 53, 6830 Nørre Nebel tlf Outrup afdeling Storegade 24, 6855 Outrup tlf OVERVÅGNINGSKAMERA Vi installerer og etablerer! Kontakt Tom Jensen / eller og få besked om, hvordan det kan laves hos dig.

18 grobund 18 Universel tarmblødning En undervurderet dræber Miniundersøgelse viser, at mere end hver tredje obducerede gris døde af universel tarmblødning. Poul-Erik Højbjerg Svinefagdyrlæge LVK Universel tarmblødning hos slagtesvin er en akut sygdom med et dødeligt forløb. Lidelsen optræder hyppigst i den sidste halvdel af slagtesvineperioden, og det er oftest de grise, der trives bedst, som angribes. Årsag, symptomer og obduktionsfund Årsagen til sygdommen er ukendt, men menes at skyldes en allergisk reaktion overfor bestanddele i foderet, sandsynligvis proteinet. Dårlig foderhygiejne kan muligvis have en udløsende effekt. Oplysninger om symptomer er sparsomme, idet grisene i de fleste tilfælde dør, inden man når at registrere, at de er syge. Når man finder de døde grise i stalden, er de typisk blege og har udspilet bug. Ved obduktion ses kraftig blødning i tyndtarmene, som kan indeholde store mængder ukoaguleret blod samt ofte en del luft. Udbredelse og betydning Ved obduktion af selvdøde slagtesvin er diagnosen universel tarmblødning hyppigt forekommende i mange besætninger. Jeg har ved obduktion af 440 grise fra tre forskellige besætninger fundet, at 142 grise (32%) var døde af universel tarmblødning. For alle tre besætninger gælder, at der kun er foretaget obduktion på selvdøde grise. Grise, der er aflivet af forskellige årsager, er ikke blevet obduceret. Forebyggelse Eftersom årsagen til lidelsen er ukendt, er det svært at forebygge. I besætning II, hvor problemet har været størst, er der forsøgt mange forskellige tiltag. Det er kun tilsætning af organisk syre til foderet, der synes at have haft effekt. Da en permanent tilsætning af organisk syre i tilstrækkelig høj koncentration er en dyr løsning, har vi efter råd fra 3S prøvet at reducere foderets indhold af calcium betragteligt for på den måde at opnå en tilsvarende effekt, som ved at tilsætte syre (lavt ph i mave-tarmkanal). Vi så desværre ingen effekt af den reducerede calciumtilførsel. Konklusion Det er min opfattelse, at universel tarmblødning er en undervurderet lidelse, og at der er grund til at få lavet en større undersøgelse over forekomsten af sygdommen. Her ville det være ønskeligt at få Videncenter for Svineproduktion på banen. Hvis forekomsten af universel tarmblødning på landsplan tilnærmelsesvis er lige så høj, som min miniundersøgelse lader formode, er der endvidere grund til at satse mere på at klarlægge lidelsens årsag samt på at finde effektive forebyggende tiltag. Besætning I: Der produceres årligt ca slagtesvin fra 30 kg. Der anvendes indkøbt færdigfoder (piller). Årstal Dødelighed Antal obducerede Antal grise med grise universel tarmblødning ,1% 97 stk. 22 stk. (23%) ,9% 85 stk. 26 stk. (31%) ,6% 77 stk. 22 stk. (29%) I besætning I er næsten samtlige selvdøde slagtesvin blevet obduceret over en 3-årig periode. Den oprindelige årsag til, at vi startede med systematisk obduktion af selvdøde grise var, at der var et stort problem med mavesår. Over tre år er der i besætningen obduceret 259 grise. 27% af disse grise (70 stk.) var døde af universel tarmblødning. Det svarer til, at 0,4% af samtlige indsatte grise døde af denne lidelse. Besætning II: Der produceres årligt ca slagtesvin fra 30 kg. Der anvendes hjemmeblandet tørfoder. Årstal Dødelighed Antal obducerede Antal grise med grise universel tarmblødning ,6% 86 stk. 40 stk. (47%) ,2% 42 stk. 15 stk. (36%) I besætning II er de fleste selvdøde slagtesvin blevet obduceret i I 2009 er kun foretaget obduktion på en mindre del af de selvdøde slagtesvin. Det kan konkluderes, at i 2010 er mindst 0,6 % af samtlige indsatte grise døde af sygdommen. Besætning III: Der produceres årligt ca slagtesvin fra 30 kg. Der anvendes hjemmeblandet vådfoder. Årstal Dødelighed Antal obducerede Antal grise med grise universel tarmblødning ,9 % 53 stk. 17 stk. (32%) I besætning III havde dødeligheden været for høj over en længere periode. Ejeren mente, at de fleste af grisene døde af akut, ondartet lungesyge. Obduktion viste imidlertid, at den hyppigste dødsårsag var universel tarmblødning, idet 17 grise (32%) var døde af denne lidelse. Der døde 13 grise (25%) af ondartet lungesyge. Set fra rådgivningen: Virksomhedsrådgiver Kjeld Askjær, Jysk Landbrugsrådgivning, supplerer: - Jeg deler dyrlæge Poul Erik Højbjergs bekymring for, at tarmblødning koster alt for mange grise livet. Problemet er ældgammelt og kan ikke i dag løses på lovlig vis. Udfordringen er gennem fodring at skabe den rigtige ph i grisenes maver, men vi mangler viden, og det bør branchen ikke affinde sig med.

19 Svineproduktion grobund 19 Fodermøde Praktiske erfaringer, ny faglig viden om fodring, sidste nyt fra dyrlægen og et kig i krystalkuglen efter de økonomiske udsigter det er, hvad fodringsmødet for svineproducenter byder på. Kira Langkjer Miljørådgiver Tlf Jysk Landbrugsrådgivning inviterer egnens svineproducenter til møde om seneste nyt på fodringsområdet. Til fodermødet bliver du: Opdateret på markedspriserne indenfor foder Opdateret på god mavesundhed Informeret om seneste viden om nye foderemner ATR Landhandel fortæller om forventningerne til det generelle fodermarked, herunder også de forventede foderpriser, set fra ATR. Den faglige del af indlægget vil omhandle so- og poltefodring, hvor strukturen har en afgørende faktor. Gult kort-ordningen bliver omtalt, da ATR har lavet et Grønt Koncept, der er med til at hjælpe de landmænd, der har fået Gult kort. Svinekonsulent Bjarke Lassesen, LRØ vil fortælle om det sidste nye indenfor svinefoder og fodring af svin, herunder erfaringerne med kurvefodring til både søer og slagtesvin. Dyrlæge Michael Albin fra Danvet K/S fokuserer på sygdomme som fx PRRS, som er medvirkende til at forøge risikoen for mavesår hos polte, gylte og søer. Desuden fortæller han, hvordan man diagnosticerer det præcise omfang af mavesår i soholdet. Der bliver i den forbindelse vist eksempler fra konkrete besætninger med mavesårsproblemer, som har løst opgaven med foderændringer og sygdomshåndtering. Timing er altafgørende Med udgangspunkt i fodersæsonen 2010/11, hvor svineproducenterne på den hårde måde har konstateret, at tidspunktet for foderdisponeringen er helt afgørende for økonomien i produktion, vil råvarerådgiver Bjørn Asmussen, JL Finans & Råvarer A/S redegøre for prisforventninger til den kommende sæson. Derudover vil Bjørn anskueliggøre nogle af de muligheder, der er for at risikoafdække råvareindkøb bl.a. via futures. Risikoafdækning Senior Sales Manager, Birger Parsberg Olesen fra Nordea Markets fortsætter under emnet risikoafdækning og futures, hvor deltagerne vil høre om bankernes syn på afdækning via finansielle instrumenter. Herunder hvilke muligheder, krav, betingelser mm., Nordea stiller for at give lines til futures. Erfaringer med majs Landmand Jakob Bergmann Nielsen fodrer sine slagtesvin med majsholdigt foder. Det har bevirket, at dyrene er mere blanke at se på, og salmonella er på et minimalt niveau. Produktionsresultaterne er dog de samme. Majs er relativt billigt foder, og er ikke vanskeligere at håndtere end indkøbt færdigfoder. Stefan Fick Caspersen, planteavlskonsulent, vil argumentere for hvilke fordele og ulemper, der er ved majsdyrkning. MØDE Fodermøde Torsdag den 9. juni Jysk Landbrugsrådgivning inviterer til fodermøde på John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø Emnerne vil være: Fodermarkedet v/ ATR Landhandel Aktuelt nyt på foderv/fodringskonsulent Bjarke Lassesen Mavesundhed ved dyrlæge Michael Albin Larsen, Danvet Råvaremarkedet og strategier v/bjørn Asmussen, JL Finans & Råvarer A/S og Birger Parsberg Olesen, Nordea Majs til svinefoder. Dyrkning, opbevaring og fodring v/ landmand Jacob Bergmann Nielsen og planteavlskonsulent Stefan Fick Caspersen Arrangementet er gratis og indledes med spisning. ATR Landhandel er vært ved middagen. Tilmelding senest tirsdag, den 7. juni på tlf eller

20 grobund 20 Dødsboer Uden omtanke går det galt Mange overvejelser og beregninger er nødvendige, hvis resultatet for arvingerne skal være det økonomisk optimale. Lilli Snekmose Redaktør Tlf I over halvdelen af alle dødsboer, som Jysk Landbrugsrådgivning arbejder med, er der skat at spare, hvis arvingerne får den rette rådgivning. Nogle gange lyder opskriften til arvinger, der vil sælge en ejendom, at de IKKE skal sælge så dyrt som muligt. Det lyder fornuftsstridigt, men ved at sælge billigere kan der i flere tilfælde spares mange penge i skat. Andre gange er arvingerne vældigt fokuserede på at opnå skattefrihed for boet det kan man, hvis boet har værdier for under 2,6 mio. kr. For de fleste er der sund logik i, at det er bedst at være skattefri men sådan er det altså ikke altid i dødsboer! Ofte vil det være mere fordelagtigt, at boet er skattepligtigt, fordi der med skattepligten følger nogle væsentlig større fradrag. Summa summarum: Man slipper billigere i skat! Sådan noget er svært at gennemskue og derfor en vigtig grund til at alliere sig med dødsbo-teamet i Jysk Landbrugsrådgivning, som råder både over skattemæssig og juridisk fagkundskab. Dødsbo-teamet udgøres af Mette Thybæk-Hansen, Connie Nørgaard, Niels Aksel Dalgas, Ellen Marie Sørensen og Alice Wentzel. Bliver teskeerne talt? - Folk ved alt for lidt om deres rettigheder og forpligtelser. Vi møder efterladte, der tror, at den helt store proces i skifteretten går i gang, fordi ægtefællen er gået bort. Men man har krav på at sidde i uskiftet bo, hvis der kun er fælles børn. Det får så omvendt nogen til at tro, at ægtefællen straks kan råde over hele formuen men sagen skal lige kontrolleres i skifteretten først, forklarer Ellen Marie Sørensen, der er en af advokaterne i dødsbo-teamet. - Jeg oplever også, at folk efter et dødsfald forestiller sig, at nu kommer skifteretten og bogstavelig talt tæller hver en teske, og at det skal ske, før man over hovedet må foretage sig noget i afdødes hjem. Men Ellen Marie kan berolige: - Sådan er det jo heller ikke! Man må gerne tømme fryseren og vande blomsterne man har bare pligt til at passe godt på boet. Besparelse dyrt betalt Hvert år afslutter Jysk Landbrugsrådgivnings dødsbo-team ca. 80 sager. Mange er komplicerede og kræver overvejelse og beregninger, fordi det involverer igangværende landbrug eller virksomheder - men selv i de mere enkle tilfælde, er det klogt at få rådgivning. Det kan fx være fra teamets skattekonsulent, Niels Aksel Dalgas: - Hvis man står og har arvet et parcelhus og nogle værdipapirer fra et familiemedlem, så er der en del skatteopgørelser og andre Fakta Dødsbo-teamet i Jysk Landbrugsrådgivning: Teamet har specialiseret sig i at finde de bedst mulige løsninger for arvinger i dødsbosager. Ellen Marie Sørensen, advokat Mette Thybæk-Hansen, advokat Niels Aksel Dalgas, skattekonsulent Connie Nørgaard, sekretær Alice Wentzel, sekretær

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 Godt rustet til fremtiden Hvor svært kan det være? Spar penge på dine indkøb Afdragsfrihed i 10 år I udviklingens tegn INDHOLD Find vej i kontroljunglen Af Thea Dahl

Læs mere

vækst INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed?

vækst INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed? vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 1 1-2 014 Højt sygefravær er dyrt Kom med på e-faktura og e-arkiv Skat, hvem hæfter nu? Tilskud til naturpleje INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed? Af Ole Olsen,

Læs mere

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 1 + 2-2 01 5 Nye rammer for naturpleje Gødning til frøgræs Har dine medarbejdere krav på G-dage? Mulighed for tilskud til nyt fyr INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

N R. 2 J U N I 2 012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN

N R. 2 J U N I 2 012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN N R. 2 J U N I 2 012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN Nyt fra bestyrelsen........................ 5 Peder V. Laustsen trækker ikke stikket ud endnu....................... 8 Hvad koster dårlige

Læs mere

ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole

ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole ÅRSSKRIFT UdgIveT af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole LUNdbæK 2011 ÅRSSKRIFT Udgivet af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole Lundbæk 2011 Sats og tryk: degngrafisk.dk 1 2 Året i billeder

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2011 2012

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2011 2012 Dansk Maskinhandlerforening Beretning 2011 2012 2 Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 3 ÅRET I BRANCHEN... 8 VERDEN OMKRING OS... 11 AFSÆTNING AF TRAKTORER OG MASKINER i 2011/2012... 14

Læs mere

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 6-2014 3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet INDHOLD Forbered salg og generationsskifte

Læs mere

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA Energirenovering FOKUS BANKRENTEN leder Nødvendige renoveringer I en medlemsundersøgelse fra 2013 svarede 35% af foreningerne,

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1

Nyt fra LandboThy. Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1 Nyt fra LandboThy Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1 Indhold Medarbejdernyt... Stor interesse for Åbent Landbrug... 1 Henvendelser fra SKAT... 2 Forventes en større restskat for 2008?... 2

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE?

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? K L INIK E J E R N E S M E D L E M S INFORM AT I O N 1: 2 014 Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? Kommunerne holder på pengene Nye tider og et solidt fundament 3 Tankevækkende!

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Nr. 3 MAJ 2006 24. ÅRGANG. Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE

Nr. 3 MAJ 2006 24. ÅRGANG. Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE Nr. 3 MAJ 2006 24. ÅRGANG Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE INDHOLDSFORTEGNELSE Side: BESTYRELSENS BETRAGTNINGER -------------- 3 KALENDER -----------------------------------------------

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Da russerne gik ind i Ukraine og EU lavede sanktioner mod Rusland og Rusland lukkede for al fødevareimport, blev vi i den grad ramt i landbruget. Vores landbrugsminister

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer nr.2 maj 2011 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Universitetet dumpede som udlejer Tvivlsom udlejer ny førstemand for LA i Aalborg Urimelige vilkår for unge boligsøgende Din udlejers forsikring dækker

Læs mere

En verden uden pengeinstitutter?

En verden uden pengeinstitutter? 1 2013 pengenyt En verden uden pengeinstitutter? 13 situationer, hvor du ville have svært ved at undvære dit pengeinstitut Den lave rente århundredets gave Overførsler speedes op Hvor kvikt er dit lån?

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12]

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Nr. 1 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Onlineskolen: Bliv en haj til bl.a. Excel [Side 18] Lønninger

Læs mere

Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik

Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 1 / 2013 Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik 3 INDHOLD Overgreb på tandplejen

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt magasinet for andelshavere TEMA Renovering FÆLLES Solcelleanlæg andelsliv Kokken serverer 1 leder Renovering og politisk nybyggeri Vi går ind i en tid med politisk nybyggeri, og

Læs mere

DANSK MASKINHANDLERFORENING

DANSK MASKINHANDLERFORENING Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 3 ÅRET I BRANCHEN... 4 VERDEN OMKRING OS... 7 DM-MØDER 2013/2014... 8 AFSÆTNING AF TRAKTORER OG MASKINER I 2013/2014... 10 LANDBRUGET OG MASKINSTATIONER

Læs mere