ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014"

Transkript

1 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december

2 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse af den oprettede aftale og de arbejder og resultater, som efter aftalen tilhører rekvirenten. Når Optimon påtager sig en opgave, hvori indgår vurdering af en ydelse præsteret af tredjepart, skal rekvirenten respektere, at Optimon kan henvende sig til tredjeparten eller til andre relevante personer for at søge oplysninger til brug ved opgavens løsning. Optimon er til enhver tid berettiget til at meddele oplysninger, som Optimon ifølge lovgivningen har en forpligtelse til at afgive. 2. Rekvirentens hemmeligholdelsespligt Rekvirentens offentliggørelse af rapporter og andet materiale udarbejdet af OPTIMON må kun ske efter skriftligt samtykke fra OPTIMON. Ved en eventuel offentliggørelse af opgaven og dens resultater skal OPTIMON omtales på rimelig måde og i overensstemmelse med OPTIMON`s andel af det samlede arbejde, der har ført til de omtalte resultater. 3. Rettigheder Rekvirentent har ophavsretten til alt, hvad der udvikles under denne kontrakt og til alle data der ligges ind i systemet. Rekvirenten respekterer alle open source forhold, som er relevante for denne kontrakt. OPTIMON s generelle undervisningsmateriale er copyright-beskyttet og stilet til navngivne personer. Rekvirenten må tilse, at alle modtagere respekterer denne beskyttelse. 4 Ansvarsbegrænsning OPTIMON påtager sig intet ansvar for skader eller tab, som virksomheden eller dens kunder måtte lide som følge af tvister, fejl eller mangler ved det udførte arbejde eller det leverede. OPTIMON er ej heller ansvarlig for skader eller tab, som skyldes brugen af det leverede eller eventuelle forsinkelser af arbejdet. Hele arbejdet regnes i denne sammenhæng som udført af og i rekvirentens virksomhed. 5. Gyldighed Aftalen gælder for alle opgaver udført for rekvirenten af OPTIMON. 2

3 6. Aftaleændringer Alle aftaleændringer skal udfærdiges skriftligt og vedhæftes aftalen som tillæg. 7 Specielle forhold vedr. hosting af webservere 7.1 OPTIMON's server en elæringsplads for både uddannelesinstitutioner, erhvervsdrivende og deres kunder, kursister, elever og studerende. OPTIMON tillader generelt enhver form for information, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning. Det er dog ikke tilladt at placere store filarkiver til fri download. OPTIMON opkræver som udgangspunkt ikke afgift for trafikken, men forbeholder sig ret til at ændre aftalen, hvis der kan registreres en trafikmængde, der overstiger 1000 MB pr. døgn. 7.2 Det er kundens eget ansvar, at lovligheden af det på OPTIMON's servere lagrede materiale følger den danske lovgivning, samt overholder skrevne og uskrevne etiske regler omkring Internettet. 7.3 Gene af andre abonnenter eller overtrædelse af forretningsbetingelser vil blive betragtet som misbrug af OPTIMON's ydelser. Dette kan til enhver tid medføre lukning, samt opsigelse af et abonnement. OPTIMON er i enhver henseende suveræne i definitionen af ordet misbrug. 7.4 OPTIMON fralægger sig ethvert ansvar for kundens direkte eller indirekte tab i anledning af data-tab, systemnedbrud, uvedkommendes adgang på hjemmesiden eller anden form for manglende levering af bestilte ydelser hos OPTIMON. 7.5 OPTIMON tilstræber at systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. OPTIMON er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt. 7.6 Betalingsbetingelserne for hosting er forudbetaling årligt forud netto kontant på dagen hvor serverens login-oplysninger modtages. 8 Abonnement og opsigelsesvarsel 8.1. Et abonnement er gældende fra datoen specificeret i den tilhørende aftale eller faktura Kunden kan til enhver tid opsige abonnementet, men skal dog fortsætte betalingen til aftalens udløb. Eventuel opsigelse skal ske minimum 3 måneder før aftalens udløb og være tilsendt Optimon skriftligt, hvis ikke dette er sket forlænges aftalen automatisk med endnu en periode og ydelse af samme omfang som den tidligere, med mindre Optimon opsiger den Optimon forbeholder sig retten til, til enhver tid og med øjeblikkelig virkning at annullere en aftale og nedlukke en kundes aktiviteter såfremt der foreligger argumenter eller beviser for at kunden har forbrudt sig mod denne aftale, eller på anden måde har misbrugt Optimon, eller en nedlukning på nogen anden måde vurderes nødvendig fra Optimon s side. Kunden er i så fald fortsat ansvarlig for at betale for hele den aftalte periode Aftalen kan af kunden ikke overdrages, sælges eller på nogen anden måde videregives til tredjepart uden udtrykkelig skriftlig accept fra Optimon. 3

4 8.5. Aftalen indeholder som udgangspunkt ingen fortrydelsesret, med undtagelse af standardydelser til privatkunder der jf. forbrugeraftaleloven er omfattet af 18 dages fortrydelsesret. Serverløsninger, domænenavne, konsulentydelser og lignende individuelle løsninger er ikke omfattet af denne fortrydelsesret, da der her er tale om specialtilrettede tjenesteydelser rettet specifikt mod den individuelle kunde 9 Klippekort 9.1 Tidsforbrug ved ad hoc supportklippekort afregnes med et kvart klip pr. 15 minutter de første 10 dage, hvor der er support henvendelser og derefter med et klip pr. påbegyndt time. Tidsforbrug til transport afregnes med et klip pr. time. Ubrugte klip på klippekortet refunderes ikke. Klippekortet har, med mindre andet aftales skriftligt, gyldighed i maksimalt et halvt år. Klippekortet er et abonnement, jvf. afsnit 8 om abonnement og opsigelsesvarsel. Status på forbrug af klip på klippekortet ændres, efter at vi vurderer behandling af et spørgsmål afsluttet. Hver gang der har været ydet en assistance, bliver dette registreret og I kan efter aftale få en opgørelse over forbrugt tid. OPTIMON registrerer samtidig hvem hos Jer, der har bestilt assistancen. 9.2 Klippekortets betalingsbetingelser er med mindre andet er skrevet i tilbuddet en forudbetaling netto kontant. 10. Underleverandører 10.1 OPTIMON forbeholder sig ret til at anvende underleverandører samt antage eksterne konsulenter til opfyldelse af sine forpligtelser. 11 Force majeure 11.1 En part er uden ansvar over for den anden part, såfremt der foreligger force majeure. Som force majeure anses bl.a. krig, strejker, mangelfulde leverancer fra underleverandører, beskadigelse af produktionsapparat, edb virus samt andre forhold uden for den berørte parts kontrol. 12 Mangler 12.1 Kunden er forpligtet til straks at afprøve den leverede ydelse med henblik på at konstatere, om det leverede opfylder det aftalte Konstaterer kunden fejl i det leverede, skal kunden inden 8 dage fremsende skriftlig reklamation indeholdende specifikation af den pågældende fejl og beskrivelse af fejlens konsekvens for kundens benyttelse af det leverede Optimon er til enhver tid berettiget til at foretage vederlagsfri afhjælpning og/eller omlevering. Ved behørig gennem ført afhjælpning og/eller omlevering kan kunden ikke gøre andre beføjelser gældende som følge af mangler. Forholdsmæssigt afslag i prisen ydes kun ved væsentlige mangler, som Optimon vælger ikke at udbedre ved afhjælpning og/eller omlevering. 4

5 13. Voldgiftsbestemmelse Tvister vedrørende fortolkningen af denne aftale eller tvister i øvrigt mellem OPTIMON og rekvirenten vedrørende ovenfor omtalte aftale, skal afgøres ved voldgift ifølge den for voldgift gældende lov nr. 171 af 24. maj 1872 med senere ændringer. Voldgiftsretten skal nedsættes i Aarhus og dansk ret skal lægges til grund for afgørelsen. 14. Stempling Eventuelle udgifter til stempling afholdes af rekvirenten. 5

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere