JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version oktober Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556"

Transkript

1 Generelle Abonnementsvilkår JUSTFONE Version oktober

2 Indhold 1. Aftalen Aftalen mellem dig og Justfone - herunder aftalens parter... 5 Aftalen forudsætter... 5 Aftalens parter... 5 Aftalen består af:... 5 Aftalen om abonnement (levering og drift af tjenesten/mobiltjenesten) omfatter... 6 Aftalen omfatter ikke andre virksomheders varer/tjenester Fortrydelsesret for forbrugere Aftalens ikrafttræden og gyldighedsperiode Registrering af dig som kunde samt behandling af data Registrering og ændring af kundeoplysninger... 7 Privatkunde... 7 Enkeltmandsvirksomhed... 7 Juridisk person/virksomhed... 7 Manglende opdatering af dine oplysninger Behandling af kundeoplysninger og data... 8 Vi registrerer bl.a. oplysningerne med følgende formål:... 8 Ved indgåelse af abonnementsaftale samt brug af Justfones mobiltjenester... 8 De oplysninger, som vi registrerer, kan bl.a. omfatte:... 9 Cookies... 9 Registrering og analyse af web-brugeradfærd Elektronisk kommunikation mellem parterne Meddelelser/information som sendes til din adresse omfatter bl.a.: Abonnementsformer, produkter, rabataftaler og tillægsydelser Nyt nummer og nummerportering Nyt nummer Særnumre, guldnumre, nummerserier etc Nummerportering Tidspunkt for nummerporteringen Udportering (nummerportering eksport) Kompensation ved fejl i forbindelse med nummerportering Fortrydelsesret og nummerflytning Dit Justfone selvbetjening på Justfone.dk (din personlige side)

3 6. Levering Leveringstidspunkt SIM-kort og koder Tilslutning af udstyr Betaling Eksempel på første måneds betaling og indhold af en taletidspakke: Manglende eller forsinket betaling mv Acontobeløb og betaling Kreditvurdering Priser Misligholdelse, afbrydelse, spærring eller begrænsning af tjenesten Din misligholdelse Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse: Ved afbrydelse, spærring eller begrænsning af din tjeneste Andre forhold Vores misligholdelse Fejlretning Afbrydelser, manglende dækning, overbelastning mv Erstatningsansvar Force majeure Dækning og datahastighed Abonnement, indhold, taksering, services og tilvalg Forbrug i Danmark Taletid og taksering i Danmark Fri SMS og MMS Dataforbrug Forbrug i udlandet (roaming) Tale i udlandet SMS og MMS i udlandet Dataforbrug i udlandet Services og tilvalg (tillægstjenester) SMS og MMS Indholdstakserede tjenester Overtakserede service- og specialnumre

4 Du har mulighed for at ringe til en række service- og specialnumre (90- og 18-numre) Vi forbeholder sig ret til at kræve depositum for denne service Justfone er til enhver tid berettiget til at spærre eller begrænse din adgang til denne service 24 Tilvalg af 4G/LTE Viderestilling Backup SIM-kort Opsigelse Opsigelse generelt Opsigelse ved aftale om binding Overdragelse af aftalen Ændringer i vilkår og/eller priser Ændringer som ikke varsles og/eller offentliggøres Tvister og klager Varemærke og rettigheder Version og ikrafttrædelse Bilag A - Lov om betalingstjenester 62, stk

5 1. Aftalen Denne tekst beskriver de generelle abonnementsvilkår for Justfones abonnementer og services, dermed aftalen om levering og drift af teletjenester/mobiltjenester, services og datatjenester (herefter abonnementer, mobiltjenester eller tjenester ), som udbydes af (som herefter Justfone, vi, os og vores ). I tillæg til nærværende generelle abonnementsvilkår (herefter abonnementsvilkår eller generelle abonnementsvilkår) gælder for visse abonnementsformer, produkter, rabataftaler og tillægsydelser endvidere særskilte tillægsvilkår Ved modstrid mellem vilkår gælder, at tillægsvilkår går forud for nærværende generelle abonnementsvilkår 1.1 Aftalen mellem dig og Justfone - herunder aftalens parter For aftaler om abonnement hos Justfone, herunder levering og drift af tjenester gælder følgende. Aftalen forudsætter At du har bopæl i Danmark At du har en gyldig adresse, jf. pkt. 2.3 At du har et gyldigt kredit- eller betalingskort, som kan benyttes til betaling til Justfone via internettet At du er myndig Aftalens parter Partnerne i denne aftale om abonnement og/eller tjenester er kunden (herefter du, dig, kunden eller abonnenten ) og Justfone Du er i alle henseender ansvarlig for overholdelse af vilkårene Du må ikke stille tjenesten til rådighed eller anvende tjenesten til formidling af trafik for andre end dig selv, din hustand, din virksomhed eller en eventuel bruger uden vores skriftlige samtykke Du hæfter for betaling for de ydelser, der leveres i henhold til aftalen, også i de tilfælde, hvor du har overladt brugen af dit abonnement til andre Aftalen består af: Nærværende generelle abonnementsvilkår Justfones ordrebekræftelse, hvoraf det fremgår, hvad aftalen indeholder. Ordrebekræftelsen sendes til den adresse, som du oplyser/har oplyst i forbindelse med aftaleindgåelsens, jf. pkt. 2.3 Priser og eventuel produktinformation, som du modtager sammen med ordrebekræftelsen Eventuelle supplerende tillægsvilkår Den på købstidspunktet tilgængelige prisliste Ordrebekræftelsen er sammen med vilkår og priser grundlaget for aftalen mellem dig og Justfone. 5

6 Aftalen om abonnement (levering og drift af tjenesten/mobiltjenesten) omfatter Etablering af forbindelse/forbindelser til tjenesten. Adgang og eventuelle begrænsninger vil fremgå af abonnementsbeskrivelsen, prislisten og/eller tillægsvilkår Adgang til at bruge tjenesten med de funktioner og faciliteter, der til enhver tid er tilknyttet til det abonnement/de abonnementer, som du har valgt Mulighed for at indgå aftale om yderligere abonnementer, eller levering af tillægstjenester og ydelser Bestilling af yderligere abonnementer, eller tilknytning af tillægs-tjenester og ydelser til aftalen, kan ske på Dit Justfone eller ved at kontakte vores kundeservice Aftalen omfatter ikke andre virksomheders varer/tjenester Aftalen gælder kun Justfones abonnementer og tjenester Aftalen omfatter ikke køb eller brug af tjenester fra andre virksomheder, som du henter, bestiller, køber eller på anden måde tilgår via Justfones abonnementer eller tjenester Ved sådanne tilfælde indgår du aftale direkte med den virksomhed, som leverer varen og/eller tjenesten Du hæfter selv for betalingen af de ydelser, der leveres i henhold til sådanne aftaler 1.2 Fortrydelsesret for forbrugere Hvis du er privatkunde er din fortrydelsesret som følger. Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os,, din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring, f.eks. ved at sende en til Hvis du i forbindelse med bestillingen/købet har accepteret, at Justfone påbegynder levering af tjenesten/ydelsen, inden fortrydelsesfristens udløb, ophører din fortrydelsesret, så snart Justfone påbegynder leveringen Aktivering af dit SIM-kort anses for værende accept af, at Justfone påbegynder levering af tjenesten/ydelsen Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet Du skal returnere SIM-kort og eventuelt modtaget hardware/udstyr (inkl. original emballage) vedlagt en skriftlig angivelse af dit navn og din adresse til os, Lyskær 3 C Herlev att. Kundeservice Du skal selv afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav Fortrydelsesretten kan ikke gøres gældende, hvis ikke det modtagne leveres tilbage i væsentlig samme stand og mængde, som det blev modtaget Sørg for at det modtagne er forsvarligt pakket ind ved returforsendelse, og send aldrig det modtagne retur i originalemballagen alene Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på 6

7 1.3 Aftalens ikrafttræden og gyldighedsperiode For aftalens ikrafttræden og gyldighedsperiode gælder: Aftalen træder i kraft på det tidspunkt, hvor du modtager ordrebekræftelsen, eller senest når du tager abonnementet eller tjenesten i brug Aftalen er bindende for Justfone, når vi har bekræftet aftalen og aktiveret abonnementet og/eller tjenesten Aftalen kan opsiges af begge parter, jf. pkt. 13 Justfone kan vælge at opkræve et oprettelsesgebyr ved aftalens indgåelse, jf. den på købstidspunktet tilgængelige prisliste 2. Registrering af dig som kunde samt behandling af data 2.1 Registrering og ændring af kundeoplysninger Ved indgåelse af aftalen skal du give Justfone en række oplysninger, som vi registrerer. Du skal kunne dokumentere oplysningernes rigtighed, hvis vi anmoder herom Vi kan kræve at få forevist billedlegitimation og/eller bopælsattest, hvis vi finder det nødvendigt Ved ændringer i dine oplysninger, herunder adresse, er det din pligt straks at meddele os herom Det er din pligt at sørge for, at alle dine oplysninger er opdaterede Du kan tjekke og/eller ændre dine oplysninger på din personlige side på Justfone.dk (Dit Justfone) eller ved at kontakte Justfones kundeservice Nødvendige kundeoplysninger ud fra kundetype: Privatkunde Dit navn Din adresse (folkeregisteradresse) Din adresse Dit CPR-nummer Enkeltmandsvirksomhed Dit navn Din adresse (folkeregisteradresse) Din adresse Virksomhedens CVR-nummer Justfone kan derudover kræve at få oplyst dit CPR-nummer til brug for løbende validering af dine oplysninger Juridisk person/virksomhed Virksomhedens navn Virksomhedens adresse (hjemstedsadresse) Virksomhedens selskabsform Virksomhedens CVR-nummer Virksomhedens og/eller tegningsberettigedes adresse 7

8 Manglende opdatering af dine oplysninger Såfremt du ikke straks meddeler os om ændringer i dine oplysninger eller oplysningerne ikke er korrekte, kan det medføre følgende: Justfone kan vælge at opsige aftalen. Justfone kan vælge at begrænse, spærre eller lukke abonnementet/tjenesten, samt opkræve betaling for den resterende bindingsperiode Gebyrer, spærring/lukning/opsigelse af abonnementet/tjenesten eller overførsel til inkasso grundet manglende opdatering af oplysningerne, f.eks. returpost grundet manglende opdatering af adresse, påhviler dig Bemærk: Meddelelser om adresseændring kan kun registreres af os, såfremt adresseændringen er foretaget i CPR-registeret 2.2 Behandling af kundeoplysninger og data Justfone registrerer følgende type oplysninger: Kundeoplysninger Forbrugsdata Trafikdata Vi registrerer bl.a. oplysningerne med følgende formål: Med henblik på at kunne opkræve korrekt betaling for dit forbrug For at kunne opfylde lovgivningen (logningsbekendtgørelsen) For at kunne skabe korrekt forbrugsinformation For at kunne videregive oplysninger til nummeroplysningstjenester, med mindre du har frabedt dig dette i forbindelse med dit abonnement For at kunne videregive oplysninger til myndigheder, bl.a. politi, hvis de beder os om dette For at kunne lokalisere dig i tilfælde af, at politi eller en redningstjeneste har brug for denne information Ved indgåelse af abonnementsaftale samt brug af Justfones mobiltjenester Med mindre du har ønsket alle eller dele af dine nummeroplysningsdata hemmeligholdt, er Justfone forpligtet til at videregive nummeroplysningsdata til nummeroplysningstjenester som f.eks. TDC s nummeroplysningstjeneste 118, samt til alle andre som ønsker det Nummeroplysningsdata er bl.a. dit navn, adresse og telefonnummer Du har ret til gratis at kræve hemmeligholdelse af alle eller dele af dine nummeroplysningsdata Du kan vælge hemmeligt nummer og/eller udeladt nummer (inkl. navn, adresse) Ved valg af hemmeligt nummer, slås A-nummervisning fra. Det vil sige, at den du ringer til, ikke kan se dit nummer. I mange mobiltelefoner er det ligeledes muligt, selv at til/fravælge at få sit nummer vist Når du afsender SMS eller MMS, vil modtager kunne se dit nummer, uanset om du har valgt hemmeligt, udeladt nummer eller har valgt at skjule dit nummer via din mobiltelefons opsætning Valg af udeladt nummer betyder, at vi ikke sender oplysninger om dig (navn og adresse) til nummeroplysningstjenester Nummeroplysningsdata som du har krævet hemmeligholdt, videregives ikke af Justfone til tredjemand, herunder nummeroplysningstjenester og lignende Nummeroplysningsdata videregives dog altid til politi og redningstjenester (f,eks alarmtjenesten 112), ved forespørgsel 8

9 Det er kun betroede medarbejdere hos Justfone, som har adgang til de oplysninger, som vi registrerer. De oplysninger, som vi registrerer, afhænger af hvilket abonnement og hvilke tjenester du har og/eller benytter hos Justfone. De oplysninger, som vi registrerer, kan bl.a. omfatte: Dit navn Din adresse Dit telefonnummer eller IP-adresse Lokaliseringsdata Numre som du har ringet til Numre der har ringet til dig Starttidspunkt, varighed/mængde samt sluttidspunkt for forbrug, f.eks. opkald eller dataforbrug IMSI/ICC nummer (SIM-kort nummer) IMEI nummer (mobiltelefonens unikke nummer) MAC-adresse (hardwarens serienummer) Cookies Vi anvender cookies på Justfone.dk samt andre hjemmesider relateret til Justfone, f.eks. kampagne-hjemmesider. De cookies, som vi benytter, kan til enhver tid slettes fra din computer. Vi anvender cookies til at optimere din brugeroplevelse på Justfone.dk, samt til generel optimering af vores website. Registrering og analyse af web-brugeradfærd Vi benytter os af tracking-, statistik- og analysesystemer på Justfone.dk og hjemmesider relateret til Justfone. Systemerne bruges med det formål, at optimere vores hjemmesider. Vi anvender den opsamlede information til at danne os et billede af: Antal besøgende Hvor besøgende kommer fra Hvordan besøgende har fundet frem til Justfone.dk og andre hjemmesider relateret til Justfone etc. 9

10 2.3 Elektronisk kommunikation mellem parterne En aftale om abonnement eller tjenester hos Justfone, forudsætter at du har en gyldig e- mailadresse. Samtlige meddelelser fra Justfone vedr. aftalen sendes til den adresse, som du har oplyst ved aftaleindgåelsen, jf. pkt. 2.1 Du modtager således ikke meddelelser som almindelig post, med mindre Justfone finder anledning herfor Justfone kan dog frit vælge at fremsende meddelelser til dig via SMS til dit mobiltelefonnummer, eller som almindeligt brev til den adresse, som du har oplyst Justfone ved aftaleindgåelsen, jf. pkt. 2.1 Meddelelser mv., som du modtager pr. til den aftalte adresse, har samme juridiske retsvirkning med hensyn til bl.a. betalings-, accept- og klagefrister, som hvis de var modtaget som almindelig post Du bærer selv ansvaret for løbende at kontrollere, om der er kommet meddelelser fra Justfone frem til den aftalte adresse Du bærer selv ansvaret for løbende at kontrollere, at meddelelser fra Justfone ikke bliver forhindret i at komme frem til den aftalte adresse, f.eks. på grund af spamfiltrer eller andre filtrer og/eller regler i din klient Hvis fremsendelse af meddelelser ikke kan ske til den aftalte -adresse, er Justfone berettiget til at opkræve et gebyr ved genfremsendelse af meddelelsen pr. almindeligt brev til dig Ved ændring af din -adresse og/eller mobiltelefonnummer er du forpligtet til straks at opdatere oplysningerne jf. pkt. 2.1, da det ellers er misligholdelse af aftalen Servicemeddelelser fra Justfone til din adresse kan ikke afmeldes Meddelelser/information som sendes til din adresse omfatter bl.a.: Ordrebekræftelser vedr. aftalen eller senere bestillinger Meddelelser vedr. din aftale/dine aftaler med Justfone Faktura Servicemeddelelser vedr. fx driftforstyrrelser Varsling om væsentlige ændringer af priser og vilkår, jf. pkt. 15 Betalingspåmindelser Rykkerbreve Inkassovarsling 10

11 3. Abonnementsformer, produkter, rabataftaler og tillægsydelser Når du er kunde hos Justfone, har du mulighed for at vælge mellem forskellige abonnementer, produkter og tillægsydelser. Afhængigt af den valgte abonnementsform, gælder i visse tilfælde særskilte tillægsvilkår, i tillæg til nærværende generelle abonnementsvilkår, jf. pkt. 1. For tillægsydelser (tillægstjenester, tilvalg, services, særlige produkter, funktioner og faciliteter) gælder ligeledes i visse tilfælde særskilte tillægsvilkår, i tillæg nærværende generelle abonnementsvilkår, jf. pkt. 1. Et abonnement kan indgå i en særlig abonnementsform/aftale, eller være omfattet af en rabataftale, hvor der gælder særskilte tillægsvilkår, jf. pkt Nyt nummer og nummerportering 4.1 Nyt nummer Ved tilmeldingen til Justfone, får du muligheden for at vælge et nyt mobiltelefonnummer (herefter nummer eller mobilnummer ). Du kan senere anmode om at få ændret dit nummer Justfone er berettiget til at opkræve et gebyr for ændring af nummer Justfone er i særlige tilfælde berettiget til uden ansvar at ændre nummeret, hvis driftmæssige, tekniske eller andre forhold nødvendiggør, eller påkræver, dette. Du informeres om ændringer med længst muligt varsel Særnumre, guldnumre, nummerserier etc. Justfone kan opkræve ekstra betaling for tildeling af udvalgte numre Du kan mod betaling indgå aftale om tildeling af en nummerserie Priser og information vedrørende særnumre, guldnumre og nummerserier fremgår af Justfones hjemmeside Tildelte nummerserier skal opsiges samlet og kan ikke deles op i enkelte numre Justfone er berettiget til at opkræve gebyr og/eller abonnement for ubenyttede numre i en tildelt nummerserie 4.2 Nummerportering Hvis du har et eksisterende mobilnummer hos en anden udbyder, kan du i forbindelse med tegning af et abonnement hos Justfone, få overført og tildelt det samme mobilnummer, som du har benyttet hos din hidtidige udbyder (nummerportering import). Nummerportering kan kun ske på anmodning fra dig Ønsker du at få overført (nummerporteret) dit eksisterende nummer til Justfone, skal du anmode om dette i tilmeldingsprocessen, og udfylde de nødvendige oplysninger Det er særligt vigtigt, at vi modtager korrekte informationer i forbindelse med din anmodning om nummerportering, herunder korrekt SIM-kort nummer (ICC nummer), da fejl vil have negativ indflydelse på nummerporterings-processen Opsigelsen af din aftale med din hidtidige udbyder og anmodning om nummerportering skal ske via Justfone Opsiger du selv dit abonnement hos din hidtidige udbyder, vil dette forhindre Justfone i at kunne flytte dit nummer 11

12 Hvis du anmoder om nummerportering import, vil du modtage en bekræftelse fra Justfone herom, samt blive informeret om dato for nummerporteringens gennemførelse Tidspunkt for nummerporteringen Anmoder du om nummerportering import uden at angive en ønsket dato, gennemføres nummerporteringen tidligst, ved din opsigelses- og/eller bindingsperiodes udløb hos din hidtidige udbyder Anmoder du om nummerportering import med angivelse af en ønsket dato, bestræber vi os på at gennemføre nummerporteringen på den ønskede dato eller hurtigst muligt herefter En nummerportering gennemføres tidligst ved udgangen af den førstkommende arbejdsdag, efter den ønskede dato eller din opsigelses- og/eller bindingsperiodes udløb hos din hidtidige udbyder, og først efter at din anmodning om nummerportering, via Justfone, er kommet frem til din hidtidige udbyder Bemærk. Hvis du anmoder om nummerportering import med angivelse af en ønsket dato, som ligger før udløbet af en eventuel opsigelses- og/eller bindingsperiodes hos din hidtidige udbyder, er din hidtidige udbyder berettiget til at opkræve betaling for den resterende opsigelses- og/eller bindingsperiodes. Udportering (nummerportering eksport) Du er ved opsigelse af aftalen, jf. pkt. 13, berettiget til at få dit mobilnummer flyttet til en anden udbyder. Din opsigelse og nummerportering skal ske via din nye udbyder Dit nummer vil som udgangspunkt blive frigivet og flyttet til din nye udbyder, ved din opsigelses- og/eller bindingsperiodes udløb hos Justfone Såfremt du anmoder du om nummerportering import hos din nye udbyder og med angivelse af en ønsket dato, som ligger før udløbet af en eventuel opsigelses-, betalingsog/eller bindingsperiodes hos Justfone, vil du blive opkrævet betaling for udeståender, samt for abonnement i den resterende opsigelses-, betalings- og/eller bindingsperiode Du vil blive opkrævet for forbrug, som du foretager inden udporteringens gennemførsel Du vil blive opkrævet for yderligere forbrug i forbindelse med din aftale hos Justfone, som eventuelt faktureres forsinket, f.eks. udlandstelefoni / roaming Du kan i en overgangsperiode være forpligtet til betaling hos såvel Justfone, som hos din nye udbyder Kompensation ved fejl i forbindelse med nummerportering Krav om kompensation skal som udgangspunkt rettes imod det modtagne selskab (din nye udbyder), med mindre der er tale om uretmæssig nummerportering Du er kun berettiget til kompensation, hvis fejl ikke skyldes dine forhold, f.eks. oplysning af forkert SIM-kort nummer (ICC-nummer). Du er berettiget til at modtage kompensation ved følgende: Forsinket nummerportering: Hvis nummerporteringen ikke gennemføres på den dato, der fremgår som aftalt ifølge ordrebekræftelsen Manglende forbindelse: Hvis nummerporteringen medfører, at din telefonforbindelse er helt afbrudt i mere end 24 timer Uretmæssig nummerportering: Hvis en nummerportering gennemføres uden at du har anmodet om det 12

13 Ved forsinkelse eller afbrudt forbindelse, kompenseres du med et engangsbeløb, samt et tillæg for hver efterfølgende hele kalenderdag. Ved uretmæssig nummerportering, kompenseres du med et engangsbeløb. Kompensationsbeløbet vil blive indsat på dit betalingskort eller via bankoverførsel. Fortrydelsesret og nummerflytning Hvis du gør brug af din fortrydelsesret, jf. pkt. 1.2, og dit nummer allerede er nummerporteret til Justfone, skal du straks i forbindelse med din fortrydelse, bede en anden udbyder anmode Justfone om, at nummeret flyttes til dem. Modtager Justfone ikke denne anmodning inden 14 dage, vil nummeret blive lukket ned og derefter ligge i karantæne i en periode. Er nummeret lukket og i karantæne, er det ikke længere muligt at foretage en nummerportering. Efter karantænens udløb, frigives nummeret på markedet. 5. Dit Justfone selvbetjening på Justfone.dk (din personlige side) Som kunde hos Justfone, har du adgang til elektronisk selvbetjening på Justfone.dk (herefter Dit Justfone ). Som ny kunde hos Justfone får du adgang til Dit Justfone (selvbetjening) Med din adresse og/eller dit brugernavn, samt din adgangskoden, kan du via Justfones hjemmeside logge ind på Dit Justfone Du kan ændre din personlige adgangskode, når du er logget ind på Dit Justfone Hvis du glemmer din adgangskode til Dit Justfone, får du via et link, sendt til den aftalte adresse, mulighed for at nulstille adgangskoden og lave en ny Din adgangskode er personlig og bør sammen med adresse og/eller brugernavn holdes fortroligt og gemt sikkert I tilfælde af misbrug af dit Dit Justfone login/konto, f.eks. hvis du giver din kode til tredjemand eller mister din kode, kan Justfone ikke holdes ansvarlig, og du hæfter selv for eventuelt forbrug og/eller tab i forbindelse med misbruget På Dit Justfone kan du bl.a. Få et overblik over dit/dine abonnementer Se din forbrugsoversigt Se fakturaoversigt Ændre din adgangskode Ændre/opdatere betalingskortoplysninger Se PIN- og PUK-koder Bestille ekstra abonnementer/tilknytte flere numre Aktivere / deaktivere features og services Hvis du bestiller abonnementer, tillægsydelser eller andre ydelser via Dit Justfone, vil du modtage en ordrebekræftelse på tilmeldingen/bestillingen. 13

14 6. Levering 6.1 Leveringstidspunkt Justfone tilstræber at levere hurtigst muligt og i videst muligt omfang efter dit ønske. Leveringtidspunkt afhænger af det pågældende produkt Leveringtidspunktet kan være afhængigt af nummerportering import og dermed af din hidtidige udbyder Leveringstidspunktet meddelelses i den ordrebekræftelse, som Justfone sender til den aftalte adresse, jf. pkt Som supplement til ordrebekræftelsen gælder ordrebekræftelse i forbindelse med eventuel nummerportering Levering har fundet sted, når udførelsen af tjenesten er påbegyndt (tjenesten er idriftsat) 6.2 SIM-kort og koder Som del af indgåelse af abonnementsaftalen modtager du et SIM-kort. Til SIM-kortet er der knyttet 2 koder, en PIN-kode og en PUK-kode Du modtager disse koder på den aftalte adresse Koderne er personlige og må ikke opbevares sammen med SIM-kortet, og bør opbevares på en sikker måde PIN- og PUK-koden er til for at forhindre andres misbrug af SIM-kortet Du skal indtaste korrekt PIN-kode for at kunne benytte SIM-kortet Du kan i de fleste tilfælde ændre PIN-koden (se terminaludstyrets brugsanvisning) Taster du PIN-koden forkert 3 gange låses SIM-kortet Du skal bruge PUK-koden til at låse SIM-kortet op igen Taster du PUK-koden forkert 10 gange blokeres SIM-kortet Vi anbefaler, at du altid bruger SIM-koden (ikke deaktiverer anmodning om PIN-kode) Mister du SIM-kortet, skal du straks tyverispærre det på Dit Justfone eller via vores kundeservice På Dit Justfone kan du ligeledes ophæve tyverispærring eller bestille et nyt SIM-kort Hos Justfone kan du også benytte servicen Backup SIM-kort, hvis du mister et SIM-kort, jf. pkt Vi er berettiget til at opkræve gebyr for ophævning af tyverispærring eller bestilling af nyt SIM-kort/Backup SIM-kort Du hæfter for tab som følge af andres uberettigede brug af SIM-kortet, med de begrænsninger, som følger af Lov om betalingstjenester 62, stk. 1-9, jf. Bilag A 6.3 Tilslutning af udstyr Du skal selv sikre, at alt udstyr, som tilsluttes Justfones tjenester og/eller Justfones offentlige telenet, er CE-mærket i overensstemmelse med reglerne i Lov om radio- og teleterminaludstyr mv. Du skal selv sikre, at udstyret er egnet til at kunne tilsluttes Justfones tjenester og Justfones offentlige telenet, og at udstyret bruges i overensstemmelse med sit formål Ved tilslutning til Justfones mobiltjenester, skal du sikre dig, at dit udstyr understøtter tilslutning til mobile netværk/teknologier som 2G (GSM/GPRS/ EDGE), 3G (UMTS/HSDPA/HSDPA+), 4G (LTE) 14

15 Hvis tilsluttet udstyr giver anledning til forstyrrelser i Justfones tjenester eller i telenettet, er du forpligtet til at straks at afbryde brug af udstyret i forbindelse med Justfones tjenester og/eller telenet Du skal sikre, at din forbindelsen til, eller brug af, Justfones tjenester eller offentlige telenet ikke forårsager forstyrrelser, afbrydelser eller lignende for trafikken i det offentlige telenet Indtræder sådanne forstyrrelser, afbrydelser etc., skal du straks udøve tiltag for at undgå dette, f.eks. regulere mængden af trafik i telenettet eller ændre den adfærd, som er skyld i forstyrrelserne etc. 7. Betaling Betaling af Justfones abonnementer, tjenester og tillægstjenester mv. foretages med betalingskort via internettet. Det er en forudsætning for aftalen, at du har et kredit- eller betalingskort (herefter betalingskort ), som er godkendt til betaling via internettet af Nets/Dibs samt Justfone Oplysninger om hvilke betalingskort, som kan benyttes, findes på Justfones hjemmeside Justfone er berettiget til at opkræve et gebyr ved betaling med betalingskort. Gebyrets størrelse afhænger af det anvendte betalingskort Oprettelsesgebyret trækkes fra dit betalingskort i forbindelse med indgåelse af aftale om abonnement Det kan forekomme, at Justfone ligeledes opkræver oprettelsesgebyr i forbindelse med aftale om tillægstjenester Der genereres månedligt en faktura til dig, indeholdende bl.a. abonnementsafgifter, samt taksering af forbrug som ikke er indeholdt i den enkelte abonnementsafgift Fakturaer/fakturabeløb genereres og opkræves bagud pr. hele kalendermåned Fakturabeløbet trækkes automatisk fra dit betalingskort. Du modtager derfor fakturaer som bilag til din kvittering for gennemført betaling Fakturabeløb, og acontobeløb jf. pkt. 7.1, trækkes fra dit betalingskort Første abonnementsbetaling trækkes ved først kommende månedsskift, og udgør abonnementsafgift fra levering har fundet sted, jf. pkt. 6.1, til ultimo den samme måned. Ved valg af abonnementsformen taletidspakke, udgør første måneds indhold i din taletidspakke ligeledes tilsvarende andel af det inkluderede månedlige indhold. Eksempel på første måneds betaling og indhold af en taletidspakke: o Levering af en taletidspakke med 10 timers tale og 10 GB data til 100 kr./md. finder sted midt i en måned o Abonnementsbetaling for den første måned, som betales ved først kommende månedsskift, udgør dermed halvdelen af taletidspakkens månedlige pris = 50 kr./md. o Indholdet i taletidspakken i første måned, udgør dermed halvdelen af det indhold, der er inkluderet månedligt i taletidspakken = 5 timers tale og 5 GB data Betaling sker i danske kroner Justfone er berettiget til, i henhold til dansk rets regler herom, at foretage efteropkrævning af abonnementsafgifter, gebyrer og andre afgifter, der ved fejl ikke er opkrævet tidligere 15

16 Manglende eller forsinket betaling mv. Som ejer af aftalen hæfter du for samtlige beløb, udgifter, køb mv., som bliver registreret på din aftale med Justfone, f.eks. abonnementsafgifter, forbrugsafgifter, eventuelt oprettelsesgebyr, eventuelle gebyrer eller køb foretaget via tjenesten/din aftale med Justfone Du hæfter for samtlige beløb, uanset om tjenesterne har været anvendt af dig selv eller anden person, også hvis du låner dit SIM-kort til en anden person, dog med undtagelse af Lov om betalingstjenester 62, jf. Bilag A Anser du nogle af de beløb, som fremgår af din Justfone-faktura, som værende fejlagtige, bedes du hurtigst muligt kontakte Justfone og oplyse os om dette I tilfælde, hvor betaling ikke kan trækkes ud fra de angivne betalingskortoplysninger, modtager du en meddelelse herom pr. og eventuelt pr. SMS. en om fejlet betaling samt vedrørende faktura sendes til den aftalte adresse Det er dit ansvar at dine betalingskortoplysninger altid er opdaterede, jf. pkt. 2.1 Det påhviler ligeledes dig at opdatere dine betalingskortoplysninger, straks efter at vi har oplyst dig om, at vi ikke har kunnet trække betalingen ud fra de angivne betalingskortoplysninger, jf. pkt. 2.3 Ved manglende eller forsinket betaling er Justfone berettiget til at opkræve rykkergebyr, inkassogebyr hvis sagen sendes til inkasso, samt evt. Kompensationsbeløb i henhold til gældende lovgivning Justfone er berettiget til at opkræve morarenter i henhold til rentelovens bestemmelser Hvis du ikke betaler din regning, har Justfone ret til afbryde din forbindelse eller opsige/ophæve aftalen uden yderligere varsel Din forbindelse vil først blive åbnet igen, når forfalden saldo inklusiv rykkergebyr, inkassogebyr, morarenter, og eventuelt kompensationsbeløb er betalt Justfone er berettiget til at opkræve et genåbningsgebyr, samt abonnementsafgifter, gebyrer, andre afgifter, minimumsforbrug m.v. for den periode hvor din forbindelse har været afbrudt Bemærk. Hvis aftalen opsiges/ophæves, vil nummeret blive lukket ned. Er nummeret lukket eller i karantæne, er det ikke længere muligt at foretage en nummerportering, jf. pkt. 13. Efter karantænens udløb, frigives nummeret på markedet 7.1 Acontobeløb og betaling Justfone er berettiget til at trække eller reservere acontobeløb på dit betalingskort. Udover den faste månedlige abonnementsafgift, samt eventuelle månedlige afgifter for aftalte tillægstjenester, kan du som kunde i Justfone have et forbrugstakseret forbrug, f.eks. forbrug af udlandstelefoni Overstiger det forbrugstakserede forbrug et samlet beløb på 500 kr. i en kalendermåned, er Justfone berettiget til straks at hæve eller reserverer beløbet på dit betalingskort Acontobeløb trukket på dit betalingskort vil, sammen med senere trækning fra dit betalingskort, udgøre betaling for det samlede fakturabeløb i forbindelse med din månedlige betaling Eventuelle indbetalinger afskrives i overensstemmelse med Justfones valg, med mindre du senest samtidigt med betalingen har angivet, hvilket tilgodehavende indbetalingen skal afskrives på 16

17 8. Kreditvurdering Justfone er berettiget til at foretage kreditvurderinger af kunder. Ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt, har vi ret til foretage en kreditvurdering af dig Vi kan i forbindelse med kreditvurderingen indhente oplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre Hvis vi finder begrundet anledning til at tro, at du ikke rettidigt vil/ville kunne leve op til dine betalingsforpligtelser, er vi berettiget til at afslå din anmodning om at indgå en aftale I løbende aftaler, er vi til enhver tid berettiget til at forlange sikkerhedsstillelse, i en form eller type som vi finder tilstrækkelig, f.eks. i form af kontant depot. Vi har ligeledes ret til at spærre eller ophæve aftalen ud fra kreditvurderingen Du afholder alle udgifter i forbindelse med sikkerhedsstillelse. Kontant depot forrentes ikke over for dig Vores ret til kreditvurdering ved aftaleindgåelse gælder også erhvervskunder. Såfremt virksomheden er enkeltmandsejet, vil vi indhente kreditoplysninger om såvel virksomheden som dig 9. Priser For priser henvises til Justfones prisliste og/eller supplerende tillægsvilkår, jf. pkt. 1 Vi er berettiget til at opkræve oprettelsesgebyr, abonnementsafgift og forbrugsafgifter i forbindelse med aftale om abonnement Vi er berettiget til at opkræve oprettelsesgebyr, abonnementsafgift, specifikke afgifter og gebyrer i forbindelse med aftale om tillægsydelser, produkter, rabataftaler og engangsydelser mv. Oplysning om de til enhver tid gældende priser findes på Justfones hjemmeside 17

18 10. Misligholdelse, afbrydelse, spærring eller begrænsning af tjenesten 10.1 Din misligholdelse Hvis du væsentligt misligholder din aftale med Justfone, er vi berettiget til at afbryde, spærre eller begrænse tjenesten, ophæve eller opsige aftalen uden varsel. Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse: At du ikke betaler første måneds regning rettidigt, herunder oprettelsesgebyr At du trods påmindelser eller advarsel om inkasso, sendt til den aftalte adresse, ikke betaler udestående beløb At du ikke rettidigt opfylder eventuelt krav fra os om sikkerhedsstillelse, jf. pkt. 8 At vi vurderer, eller at du er, insolvent eller på tilsvarende vis må formodes ikke at kunne overholde dine forpligtelser At du udøver chikane mod Justfone eller Justfones medarbejdere At du ved din adfærd forårsager forstyrrelser, afbrydelser eller lignende af trafikken i det offentlige telenet, jf. pkt. 6.3 At du undlader at træffe foranstaltninger med henblik på at afhjælpe forstyrrelser, afbrydelser eller lignende af trafikken i det offentlige telenet, jf. pkt. 6.3, efter krav herom fra os At du bruger udstyr, der ikke er CE-mærket eller beregnet til tilslutning til det offentlige telenet, jf. pkt. 6.3, eller til brug af Justfones tjenester, og/eller at du undlader at frakoble, afbryde eller stoppe brugen af udstyret, efter krav herom fra os At tjenesten, af dig, eller af andre uden din viden, benyttes uansvarligt, f.eks. til udsendelse af spam, spredning af virus, udøvelse af phishing, udøvelse af hacking, maskinel afsendelse, afsendelse eller bevidst modtagelse af rettighedsbeskyttet materiale mv. At vigtige kundeoplysninger om dig ikke er korrekte eller ikke opdateres korrekt på Dit Justfone, jf. pkt. 2.1 At vigtige betalingsoplysninger vedr. aftalen ikke er korrekte eller ikke er opdaterede på Dit Justfone, jf. pkt. 7 At du og/eller din virksomhed er taget under konkursbehandling eller har indgivet begæring om gældssanering eller rekonstruktion At du og/eller din virksomhed videresælger abonnementer, tilvalg, services, tjenester, ydelser eller lignende, som leveres af Justfone At du og/eller din virksomhed videresælger telefonnumre, mobilnumre, nummerserier eller lignende, som er tildelt dig og/eller din virksomhed af Justfone eller via en aftale med Justfone Ved afbrydelse, spærring eller begrænsning af din tjeneste Afbrydelse, spærring eller begrænsning af din tjeneste medfører ikke afslag i abonnementsafgiften, for den periode hvor Justfone foretager sådanne foranstaltninger Ved midlertidig afbrydelse, spærring eller begrænsning af din tjeneste, vil Justfone snarest efter at du har rettet det forhold, som gav anledning til afbrydelsen, spærringen eller begrænsningen, ophæve denne og genåbne din forbindelse til tjenesten Vi er berettiget til at opkræve gebyr for genåbning, eller genetablering, af forbindelsen til tjenesten, herunder opkrævning af eventuelle rykkergebyrer, inkassogebyr hvis sagen har været sendt til inkasso, samt eventuelt kompensationsbeløb 18

19 Hvis du ikke retter det forhold, som gav anledning til afbrydelsen, spærringen eller begrænsningen, kan vi ophæve eller opsige aftalen uden varsel, jf. pkt. 13 Har du misligholdt din aftale med Justfone ved ikke at betale forfalden gæld, kan du ikke på ny indgå aftale om abonnement/tjenester eller tillægstjenester hos Justfone, før gælden er betalt Andre forhold Justfone er berettiget til at afbryde, spærre eller begrænse tjenesten, såfremt myndighederne begærer det Justfone kan spærre et abonnement, en tjeneste eller enkelte tillægstjenester, hvis vi har grund til at tro, at din mobil eller dit SIM-kort er tabt eller stjålet, eller hvis din PIN-kode eller PUK-kode indtastes forkert hhv. 3 eller 10 gange. Justfone er berettiget til at afbryde, spærre eller begrænse adgang til tjenesten, hvis der forekommer markant eller pludselig stigning i dit forbrug i forhold til tidligere, eller hvis vi skønner at dit forbrug væsentligt overstiger tilsvarende kunders gennemsnitsforbrug 10.3 Vores misligholdelse Fejlretning Hvis du oplever fejl fra vores side, skal du anmelde dette til vores kundeservice på tlf.: eller på Justfone tilstræber i videst muligt omfang, at informere om driftsforstyrrelser på Justfone.dk Justfone afhjælper fejl og driftsforstyrrelser i systemer, anlæg eller installationer, som er vores egne eller som er under Justfones kontrol Fejlretning sker normalt i hverdage i tidsrummet kl til Ved vores fejlsøgning, skal du i videst muligt omfang give Justfone de nødvendige adgange, samt i nødvendigt omfang deltage i fejlsøgning og fejlretning Hvis fejl skyldes dine egne forhold, din egen fejlhåndtering eller forhold som er udenfor vores kontrol, er Justfone berettiget til at fakturere dig udgifter til fejlsøgning Afbrydelser, manglende dækning, overbelastning mv. Der kan forekomme afbrydelser, hvor tjenesten ikke er tilgængelig Afbrydelser kan skyldes manglende dækning eller lokal overbelastning af telenettet Afbrydelser kan skyldes, at der udføres arbejde på, eller opdatering af, telenet, tjenester, systemer mv. Afbrydelser kan skyldes forhold, som er uden for Justfones kontrol, f.eks. afbrydelser hos underleverandører, fejl i andres kommunikationsnetværk mv. Afbrydelser kan skyldes terræn, bygningers beskaffenhed, vejr mv. Sådanne afbrydelser berettiger ikke til afslag i abonnementsafgiften. Du har ret til at fremsætte krav om erstatning, se dog nedenfor anførte ansvarsbegrænsninger. Erstatningsansvar Justfone er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler, dog med følgende anførte begrænsninger: Justfone er ikke erstatningsansvarlig for tab i forbindelse med fejl, afbrydelser, forstyrrelser, nedbrud i telenettet, eller lignende 19

20 Justfone er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået i forbindelse med afbrydelser, forstyrrelser, ændringer eller andre driftsmæssige indgreb i telenettet eller tjenester, som skønnes nødvendige af tekniske, driftsmæssige eller vedligeholdelsesmæssige årsager Justfone er ikke erstatningsansvarlig for tab, som skyldes foranstaltninger, der er blevet pålagt af myndighederne - medmindre Justfone har forsømt at begrænse ulemperne Justfone er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tabt avance, tab ved følgeskader, tab af data, krav fra tredjemand, tab som følge af at aftale med tredjemand ophører/bortfalder, eller andet tab som følge af, at tjenesten ikke kunne benyttes som forudsat Justfone er ikke erstatningsansvarlig for tab, som følge af dit tab af personlige data eller installeret software Justfone er ikke erstatningsansvarlig for tab, som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til dig Justfone er ikke erstatningsansvarlig for tab, som følge af uvedkommendes adgang til dine data og/eller systemer Justfone er ikke erstatningsansvarlig for tab, som følge af uvedkommendes aflytning af dine forbindelser til tjenesten Force majeure Såfremt manglende levering, afbrydelse, spærring, begrænsning mv. af tjenester eller tillægstjenester skyldes forhold uden for Justfones kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, strømafbrydelse, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, er Justfone ikke forpligtet til at yde erstatning. Ligeledes er Justfone ikke forpligtet til at yde erstatning, såfremt der er tale om strejke og lockout blandt Justfones egne medarbejdere og/eller Justfones underleverandører. 11. Dækning og datahastighed Oplysning om den til enhver tid forventede radiodækning i Danmark fremgår af dækningskortet på vores hjemmeside, justfone.dk Vores mobiltjenester kan kun benyttes, der hvor der er dækning jf. dækningskortet på vores hjemmeside Den oplevede datahastigheden er afhængig af, hvilken type dækning der findes, i det område som du befinder dig i (2G/GPRS/ EDGE), 3G/UMTS/HSDPA/HSDPA+ eller 4G/LTE) Oplysning om de forventede hastigheder på vores mobiltjenester, kan du finde på vores dækningskort, fordelt på geografiske områder Derudover varierer den oplevede hastighed afhængigt af: Antal samtidige brugere på masten, afstand til masten, om du opholder dig indendørs eller udendørs, bygningers beskaffenhed, terræn, vejret mv. Den maksimale hastighed kan desuden afhænge af det valgte abonnement og/eller af det valgte terminaludstyr (din mobiltelefon/dit modem og den antenne der sidder i) 20

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker 2014 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid og Mobil Fri Tale... 2 4. Fri sms+mms...

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil Vilkår OiSTER Fri taletid til mobil Marts 2015 Version 1.13 1. Aftalen... 2 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 2 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 2 1.3 Indhold i Startpakke OiSTER Fri taletid... 2

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Februar 2013 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Betingelser for coop mobils mobiltjenester

Betingelser for coop mobils mobiltjenester BETI NGELSER FOR COOP M OBI LS M OBI LTJENESTER Betingelser for coop mobils mobiltjenester Februar 2012 Kort præsentation af de vigtigste betingelser På de næste sider kan du læse de betingelser, som gælder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobilics Generelle vilkår samt de tjenestespecifikke vilkår, udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse og prisliste,

Læs mere

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 - Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester

Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester November 2009 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014 Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester Version 1.0 Februar 2014 LokalTelefonen A/S Postboks 201 8310 Tranbjerg J kontakt@lokaltelefonen.dk www.lokaltelefonen.dk CVR 35 03 11 62 Betingelser for

Læs mere

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014 Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester Version 1.0 Februar 2014 LokalTelefonen A/S Postboks 201 8310 Tranbjerg J kontakt@lokaltelefonen.dk www.lokaltelefonen.dk CVR 35 03 11 62 Betingelser for

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Vilkår for TDC s mobiltjenester Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste - Erhverv Januar 2014 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELEs leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til:

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til: 1. Sådan fungerer det Du betaler kun for taletid, SMS, WAP, MMS og GPRS. Du betaler forud for dit forbrug og kender derfor dine omkostninger. Hver gang du tanker op, tillægges det indbetalte beløb din

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV Oktober 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Kort præsentation af Vilkår for DANSK KABEL TV's tjenester På de næste sider

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold:

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold: Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel Version 1.1 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår

Læs mere

SimService generelle betingelser

SimService generelle betingelser SimService generelle betingelser Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Aftalens partere og indgåelse 3 3. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne 3 4. Registrering af Kunden og adresseoplysning

Læs mere

Vilkår. OiSTER Go! Startpakker. Taletid til mobilen og Mobilt Bredbånd

Vilkår. OiSTER Go! Startpakker. Taletid til mobilen og Mobilt Bredbånd Vilkår OiSTER Go! Startpakker Taletid til mobilen og Mobilt Bredbånd juni 2014 Version 1 1. Aftalen... 2 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 2 1.2. Aftalens gyldighedsperiode og fornyelse... 2 2. Indhold

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012

LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012 LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC mobiltjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobil Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generelle vilkår for Klubliv Mobil

Generelle vilkår for Klubliv Mobil Generelle vilkår for Klubliv Mobil Gældende fra 1. juni 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Klubliv Mobil. Her er detaljerne om din brug af Klubliv Mobils tjenester. 1. Generelt Disse vilkår

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

Vilkår: OiSTER Tank Selv Mobilt Bredbånd Version 1.2 - September 2013

Vilkår: OiSTER Tank Selv Mobilt Bredbånd Version 1.2 - September 2013 Vilkår: OiSTER Tank Selv Mobilt Bredbånd Version 1.2 - September 2013 1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 2 1.1. Aftalen generelt... 2 1.2. OiSTER og Dig ved køb af Startpakke.... 2 1.3. Gyldighed... 2

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår, som er gældende fra 1. september 2015 for din Stofa Telefoni aftale. Aftalevilkårene er sammen med de gældende

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.2 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd - Erhverv Januar 2014 1/6 Indholdsfortegnelse 1. Aftalevilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Generelle vilkår for Bibob Gældende fra 28. august 2015

Generelle vilkår for Bibob Gældende fra 28. august 2015 Generelle vilkår for Bibob Gældende fra 28. august 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Bibob. Her er detaljerne om din brug af Bibobs tjenester. 1. Aftalens omfang Aftalen består af et sæt Generelle

Læs mere

Bilag 10. Abonnements vilkår. Gensalg fastnet Bilag 10 Abonnements vilkår v standard 23 10 2012.doc Side 1 af 25

Bilag 10. Abonnements vilkår. Gensalg fastnet Bilag 10 Abonnements vilkår v standard 23 10 2012.doc Side 1 af 25 Bilag 10. Abonnements vilkår Gensalg fastnet Bilag 10 Abonnements vilkår v standard 23 10 2012.doc Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 3 1.A. Elektronisk kommunikation... 4 1.B. Fortrydelsesret

Læs mere

Abonnementsbetingelser - Call me Talepakker

Abonnementsbetingelser - Call me Talepakker Abonnementsbetingelser - Call me Talepakker Taletid fra Call me - Betingelser version 4.0. Gældende fra den 15 november 2012 Gode råd til dig fra os Spær din mobil hurtigst muligt, hvis den bliver stjålet,

Læs mere

Vilkår for TDC s mobiltjenester

Vilkår for TDC s mobiltjenester Vilkår for TDC s mobiltjenester Juni 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32 Priser Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst* 0,80 Opkald til udlandet/modtaget i udlandet Gældende udlandspriser, se www.telenor.dk Servicenumre pr. minut**

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Vilkår for TDC s mobiltjenester September 2009

Vilkår for TDC s mobiltjenester September 2009 Vilkår for TDC s mobiltjenester September 2009 Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Erhvervskunder Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester Tillægsvilkår Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Samtlige Uni-tel mobiler. Binding 1 år Binding 2 år Binding 3 år

Samtlige Uni-tel mobiler. Binding 1 år Binding 2 år Binding 3 år Bilag13 BINDINGS KONTRAKT Stamdata Firmanavn: CVR nr: Ean nr: Gade/vej: Husnummer: Etage Enhed (TH/TV/MF) Postnummer: By: IP-telefoni: Samtlige Uni-tel mobiler Mobil bindingsperiode JA NEJ 1 ÅR 2 ÅR 3

Læs mere

Produktspecifikke vilkår for 4 timer tale & 1 GB data

Produktspecifikke vilkår for 4 timer tale & 1 GB data Produktspecifikke vilkår for 4 timer tale & 1 GB data Gældende fra 9. september 2014 Nedenfor kan du læse om priser og vilkår for brug af pakken. Derudover gælder CBBs generelle vilkår. Aftalens omfang

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål.

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Regler for Swipp Gældende fra 8. august 2013 Reglerne for Swipp er særlige regler, som supplerer Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante regler for betalingsinstrumenter

Læs mere

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkårene, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem Virksomheden som Businesskunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon (Signafon) og kunden og gælder således for Signafons levering

Læs mere

Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen.

Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen. Priser Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen. Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst*

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor.

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor. Vilkår for køb og brug af tjenester på sitet Kort præsentation af vilkår (Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne

Læs mere

Regler for Swipp - privat

Regler for Swipp - privat Side 1 Reglerne for Swipp angivet nedenfor er særlige regler for privatpersoners brug af Swipp, som supplerer Sådan handler Jyske Bank - generelle forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Brugerregler for Swipp privatkunder

Brugerregler for Swipp privatkunder Læs om Gældende pr. 13. juni 2014 Brugerregler for Swipp privatkunder Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. BANK_00071

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Standard Betingelser Betingelser for Moderne Fastnet Snak løs hos Onfone... 2

Standard Betingelser Betingelser for Moderne Fastnet Snak løs hos Onfone... 2 Standard Betingelser Betingelser for Moderne Fastnet Snak løs hos Onfone... 2 Betingelser for Moderne Fastnet Fastpris hos Onfone... 7 Betingelser for Moderne Fastnet Udland hos Onfone... 12 Betingelser

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR for erhvervskunder gældende fra 15. marts 2013

ABONNEMENTSVILKÅR for erhvervskunder gældende fra 15. marts 2013 ABONNEMENTSVILKÅR for erhvervskunder gældende fra 15. marts 2013 Nærværende skrift beskriver de vilkår, som er gældende mellem os som sælger og dig som erhvervskunde. 1. HVEM KAN BLIVE KUNDE? Disse vilkår

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Generelle vilkår og betingelser Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Version 1.1. Ikrafttrædelse pr. 8. juni 2012 På denne og de følgende sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

telenor Priser og vilkår Basisaftale Extra Basisaftale Extra

telenor Priser og vilkår Basisaftale Extra Basisaftale Extra Basisaftale Extra Aftaleperiode: Basisaftale Extra kan oprettes med 12 eller 36 måneders binding, og alle abonnementer under aftalen følger denne bindingsperiode. Basisaftale Extra er sammensat af følgende

Læs mere

Brugeregler for Swipp Privat

Brugeregler for Swipp Privat Brugeregler for Swipp Privat BankNordik Húsagøta 3 Postboks 3048 110 Tórshavn Email: kundi@banknordik.fo Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Grundabonnementer Fastnet Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr.

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

Cirque Almindelige vilkår og betingelser 2014

Cirque Almindelige vilkår og betingelser 2014 Cirque Almindelige vilkår og betingelser 2014 CIRQUE A/S KRONPRINSESSEGADE 4 1306 KØBENHAVN K 7733 7171 CVR 21653349 Indhold 1 Generelt... 3 2 Særligt om mobiltelefoni... 3 3 Særligt om datatjenester og

Læs mere

Vilkår for privatkunder i Telia

Vilkår for privatkunder i Telia Vilkår for privatkunder i Telia Telia Danmark, filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige, CVR. 20 36 79 97, Holmbladsgade 139, 2300 København S. Der tages forbehold for trykfejl. (Juli 2015) Side

Læs mere

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1. GENERELT 1.1 Disse generelle abonnementsvilkår ( Generelle Abonnementsvilkår ) gælder for aftaler ( Abonnementsaftale ) indgået mellem en privatperson ( Kunde(n) ) og Boxer

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere