GLASPOSTEN. Nr. 1 Februar 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLASPOSTEN. Nr. 1 Februar 2008"

Transkript

1 GLASPOSTEN Nr. 1 Februar 2008

2 2 Mod lysere tider Denne leder er skrevet ved solhvervstid, og det stemmer jo altid tankerne. Det går i naturen og i sindet mod lysere tider. Det kan vi altså glæde os over. Således også i venneforeningen, hvor aktiviteter og oplevelser oftest er forbundet med de lysere tider af året med udflugter, glasrejser, galleri- og museumsbesøg i ferietiden og andre oplevelser med glas og kunst. Nyheder Som nævnt i sidste nummer af Glasposten vil der fra årsskiftet blive indført et elektronisk medlemskort. Det skulle således være dig i hænde med dette nummer, hvis din indbetaling er registreret inden den 3. februar. Kortet har registreret navn, adresse, medlemsnummer og aktuel kontingentbetaling og vil således være adgangskortet til Glasmuseet, glasindkøb med rabat m.v. Ved kommende års kontingentindbetalinger vil kortet blive automatisk ajourført og er derfor eviggyldigt. Et gammelt ønske er gået i opfyldelse. Glasmuseets Venner har fået eget logo, der fremover vil pryde brevpapir, kuverter og alt materiale, der udgår fra foreningen. Et logo skal signalere fællesskab om noget unikt, og være en entydig henvisning til, hvad man som forening eller organisation står for. Logo'et er blevet til i samarbejde med Glaspostens grafiker, Helga Christensen, og tanken bag udformningen kan i korthed gengives som: Udgangspunktet har været, at VENNER er det vigtigste og derfor skulle fremhæves. Venner symboliserer et solidt fundament i sig selv og et godt supplement til Glasmuseet. Selve symbolet er flere ting. Det kan symbolisere ovnen og samtidig være alle de forskellige elementer, som en forening består af. Det kan dog først og fremmest være udtryk for de mange forskellige måder at bruge glas på, eller de mange forskellige teknikker, stilarter og udtryk, der findes i glas. En forening består af mange dele, der tilsammen danner en solid helhed. Vennerne er midtpunktet - symboliseret ved den grønne farve og udgangspunkt for mange aktiviteter. Og så har venneforeningen fået sin egen hjemmeside, der kan findes ved at taste: Hjemmeside - adskilt fra Glasmuseets - skal medvirke til at give foreningen en ønsket, selvstændig profil. Hjemmesiden rummer - udover generel information om foreningen - beskrivelse af kommende og tidligere arrangementer, opslag i tidligere glasposter, samt et væld af links til gallerier, museer, glashytter, kunstnere og andre nyttige informationer. Medlemmernes ønsker, bidrag eller forslag til justeringer eller nye tiltag imødeses gerne. Arrangementer Årets arrangementer - både hvad angår éndagsudflugter/arrangementer og den store årlige glastur er fortsat under planlægning, men der vil snarest blive synliggjort informationer herom. Glasmuseet har i det kommende år besluttet at holde aftenåbnet, den første onsdag i hver måned. I den forbindelse vil der blive gennemført forskellige arrangementer i form af foredrag, kunstnerpræsentationer, musikaftener m.v. (se side 12). Glasmuseets Venner vil stå for nogle af arrangementerne, og foreløbig er der planlagt aftener med Ølglas og ølsmagning samt Vinglas og vinsmagning. Aktivitetsgruppe Sjælland Det er en del af de igangsatte udviklingstiltag i venneforeningen, at vi gerne vil have forstærket indsatsen og aktiviteterne i det sjællandske område, hvor ca. ¼ af foreningens medlemmer er bosiddende. I den forbindelse vil bestyrelsen forsøge etableret en Aktivitetsgruppe omkring det valgte bestyrelsesmedlem, til at forstærke foreningens synlighed og aktiviteter i Østdanmark. Interesserede bedes henvende sig til undertegnede for yderligere information. Med venlig hilsen Mogens Kaalbye

3 GLASPOSTEN Nr. 12 Januar Maj Tekst: Mogens Kaalbye Generalforsamling 2008 LØRDAG DEN 8. MARTS 2008 KL PÅ SOGNEGÅRDEN I EBELTOFT Forside: Julius Weiland: Mitochondria, Glas, 60 x 25 x 15 cm. Foto: Stephan Falk Dette er således den vedtægtsbestemte og eneste indkaldelse til årets generalforsamling, der rummer følgende dagsorden: Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Jan Kock (villig til genvalg) Jørn Bech (villig til genvalg) Lis Primdahl (genopstiller ikke) Lise Saxov (genopstiller ikke) Anna Mary Sieverts (villig til genvalg) Forslag: Bestyrelsen vil fremsætte forslag om en mindre kontingentforhøjelse, gældende fra år Valg af dirigent Bestyrelsens beretning for det forløbne år og planer for kommende, herunder en præsentation af bestyrelsens forslag til PERSPEKTIVPLAN Regnskab og budget Fastsættelse af kontingent Indkomne forslag Valg af bestyrelse og suppleanter Valg af 2 revisorer og 1 suppleant Eventuelt Årets glaslotteri afvikles DAGSORDEN 2008 INDHOLD - Mod lysere tider Generalforsamling Ekspedition Lene Bødker Skt. Johannes Kirke Julius Weiland Erindringer i glas Aktive tilbud på Glasmuseet Øl og glas English Summary Navne og adresser Glasmuseets udstillinger Glasmuseets åbningstider Aktiviteter på Glasmuseet Tekst: Jan Kock Ekspedition i 2008 For øjeblikket arbejdes der på en række forskellige ideer til årets tur/ ture. I skrivende stund er der dog ikke noget endeligt fastlagt endnu. Øverst på listen over muligheder står Holland/Belgien, hvor der i disse år sker meget inden for det moderne glas. På vejen ned gennem Tyskland vil der være mulighed for besøg hos en række kunstnere, glasværker og museer. Som noget helt nyt er der stort, internationalt glasår på Bornholm her i 2008, som der vil være mere at læse om i næste nummer af Glasposten. Initiativet fra Bornholm til en Glasbiennale her i 2008 lyder yderst fristende, for her får vi åbenbart serveret alt på et guldfad. Kombineret med det Sydøstlige Skåne, vil det kunne blive en 110% glastur. Nå, husk nu på at det er Holland, der står øverst på listen, men Bornholm lurer. Turen forventes at komme til at ligge i september. Præcis dato og foreløbigt program vil være klar til næste nummer af Glasposten. Mange hilsner Jan Kock SITUATIONSRAPPORT 3

4 Tekst og foto: Erik Meistrup Glassets svar på Kirkeby er nu i Ebeltoft Glaskunstneren Lene Bødker har fået en stor international pris, og Glasmuseet kvitterer med en interessant særudstilling, der viser Lene Bødkers format som ekspressiv og abstrakt kunstner med fuld kontrol over materialet. Lene Bødker er udstillingens titel. Bag den yderst nøgterne titel gemmer sig en sensation, nemlig at Lene Bødker, som den eneste dansker til dato, har opnået den ære at få den måske fornemmeste glaspris: Kanazawa Glass Award, der uddeles hvert tredje år i Japan. Lene Bødker fik prisen for værket Section, en titel næsten lige så nøgtern som Glasmuseets udstilling. Section betyder opdeling, områder eller udvalg, hvilket også dækker dét, man møder på udstillingen, selvom den gennemgående titel her er Tribute to - altså hyldest til. Der er desuden yderligere andre titler From Earth, Resting, From Witin, On The Edge, Encircle, Pruning alle lige så enkle og ikke særligt afslørende i forhold til formen, hvorved der opstår en dobbelthed i mødet med dem: Man undres, hvad er der på spil? Hvad ligger gemt et sted bagved eller indeni formen af betydning, forståelse, refleksion, hyldest? Lene Bødker, årgang 1958 fra Langeland, nu bopæl og værksted i Roskilde. Uddannet på Danmarks Designskole og kunst og designafdelingen på Sunderland Polytechnic i perioden 1986 til 1992, deltaget i en række hovedsagelig gruppeudstillinger i ind- og udland, der i år krones med den japanske glaspris og denne separatudstilling på Ebeltoft Glasmuseum. Udstillingen består grundlæggende af to forskellige udtryk. Det ene er en væg med 14 glasvinduer opsat i et mønster, der antyder nogle manglende felter/vinduer, således at de netop ikke vokser sammen og kommer til at danne et stort katedralvindue. Vi skal være opmærksom på de enkelte udtryk og se dem som sig selv, også selvom sammensætningen danner sin egen helhed. Derudover en række enkeltstående ikke specielt store værker, hvor en del er farvede rørformede nubrede, bulede eller rillede stykker lige eller skæve i forskellige retninger, så de tilsammen udgør et område, der kan minde om et fortidslandskab af forstenede vækster. Desuden nogle massive stykker glas, hvor nogle er afskåret og glasslebne, så der dannes en overflade, andre minder om f.eks. træstammer, der har henligget i skovbunden og er ved at gå til. Eller en matrød form med en klar lysende rød boble, der minder om noget biologisk måske snegleagtigt. Kunstens udtryk Lene Bødkers udstilling rummer som sagt forskellige udtryksformer, men man kan alligevel godt samle en overordnet fornemmelse af søgen, der handler om mødet med den store kulturs formsprog og så naturen, men et møde, der handler om at forstå såvel den store gamle kultur og naturen som en samling af mønstringer, der kan bruges til at skabe udtryksformer. Når man ser, især stor og krævende kunst, prøver man som kritiker og anmelder både at isolere oplevelsen i sig selv og samtidig se paralleller, mønstrer, der udvider oplevelsen og forståelsen. Lene Bødkers udstilling bringer antydninger af maleren Per Kirkeby og trækunstneren Jørn Rønnau på banen. Begge har også universer, hvor formsproget ofte er naturens og for Rønnau også materialet i sig selv, der undersøges og bearbejdes for at finde koden gemt i billederne og udrykke den i et formsprog, der altid kommer til at balancere mellem det figurative og det abstrakte, fordi naturen selv balancerer netop 4

5 der. Det gælder i øvrigt også for de kulturelle billeder gemt i historiens arkitektur og havekunst. Lad mig vove den påstand, at Lene Bødker gør med glasset, hvad Per Kirkeby mange gange har gjort på lærredet (da han havde opgivet sin første lange mere pop-agtige malemåde) med transformationen af mødet med billeder til et formsprog, der i sine abstraktioner skaber nye billeder og dermed nye gåder om livet selv. Section udfordrer Section, som blev præmieret, består af afskårne stykker som træstubbe eller måske rester af søjler, eller som udskårne drybstensformationer fra en ukendt verden. De får en til at prøve at efterforske og forestille sig de manglende dele for at forstå helhedens storhed, på samme måde som væggen med glasvinduer. Men man overlades til sin egen fantasis skabende kraft, for kunstneren er som feen forsvundet efter skabelsen og overladt værket til verden på sine egne betingelser. Betingelser der netop svinger mellem dét, vi forstår som det særlige nordiske udtryk med en helt konkret udtrykt og samtidig også indre psykologisk tyngde, også når det udtrykkes med lyse nuancer og samtidig tiltaler netop det japanske sind med sin enkle nøgternhed, der rummer sin egen indhyllede poesi. Section rummer også elementer af tabte klassiske fortællinger som fra de store oldgræske dramaer eller som i Tolkiens univers. Liv, død, universet, stjernestøv, de store fortællinger, der også rummer det religiøse øjeblik, hvor man ser ind i en anden verden, der aldrig kan blive af denne verden og derfor efterlader et savn og længsel, der kan omsættes i en søgen, som Lene Bødker gør det. Smukt, men også med mørket indkapslet og udtrykt i glasset omsat til massiv tyngde, og med en opfattelse af skønhed, hvor såvel en partikel, som en mørnet træstamme eller en kantate af Bach skaber en bevidsthedsmæssig transformation, der er en befrielseskamp. Man bekræftes af disse sammensatte fornemmelser, når man bagerst i det medfølgende katalog (båret af den samme stramme nøgternhed som titlerne), opdager 3 af Bødkers egne poetiske refleksioner: Andalusien, Sonnerup og København, hvor hun bl.a. har nedfældet: I skoven møder jeg strukturer, mønstre, retningsgivende former, lys og mørke I atelieret kredser tankerne Eller: Mønsterrigdom indordnet i stram arkitektonisk form. Tænker på astrofysikkens univers Billeder og sammenhænge opstår i min virkelighed. og ikke mindst i Fortabes i den store evighed. Erik Meistrup 5

6 Tekst og foto: Arne Abrahamsen Skt. Johannes Kirke, Århus Otte enestående glasmosaikker af billedkunstneren Arne Haugen Sørensen i Skt. Johannes Kirke, Århus. Det var i 2001 at det daværende menighedsråd vedtog at udskifte råglasruder med glasmosaikker. Men efter mange fondsansøgninger og næsten ligeså mange afslag, stod det klart, at kun halvdelen kunne realiseres til kirkens 100 års jubilæum i Siden er det resterende beløb blevet indsamlet, så kirken nu fremstår med alle de oprindeligt besluttede ruder. Disse blev indviet ved en festlig gudstjeneste den 28. oktober Den største donation kom fra Augustinusfonden med over en million kr. Udsnit af Korsfæstelsen Det var med et omfattende byggeri af de store Europæiske katedraler i middelalderens sene periode, at glasmosaikkerne blev en del af udsmykningen. Dette forholdsvis nye medie fik glaskunstnere til at frembringe de mest pragtfulde vinduer, der med deres transparente lysvirkninger, blev et direkte symbol på Guds storhed og livgivende lys. Nedtagelsen fra Korset 6

7 Denne tradition blev opretholdt i kirkebyggeriet gennem de efterfølgende århundreder, og ikke mindst i nyere tid er det et ofte anvendt udsmykningsmateriale i danske kirker. Flere danske kunstnere har ladet sig udfordre af dette spændende råstof, enkelte har tegnet sig for udpræget figurative motiver, men også de nonfigurative og abstrakte former har vundet indpas i nye såvel som gamle kirker. Uddrivelsen af Paradis Jesu Fødsel Arne Haugen Sørensen ved lysbord på Per Hebsgaards værksted. 7

8 Den sidste nadver Judaskysset Forhånelsen eller Vejen til Golgatha Udsnit af Opstandelsen Skt. Johannes kirkes grundplan er en traditionel korskirke, en katedral i miniformat. I selve skibet, kirkens største rum, med seks vinduer, ses påskens dramatiske begivenheder. Mod syd DEN SIDSTE NADVER, JUDASKYSSET og VEJEN TIL GOL- GATHA. Mod nord afsluttes det med KORSFÆSTELSEN, NEDTAGEL- SEN og OPSTANDELSEN. Øverst i koret, med et vindue i hver side, ses UDDRIVELSEN AF PARADIS, syndefaldsmyten fra Gl. Testamente, og modstillet af dette, frelsen ved JESU FØDSEL fra Ny Testamente. De første ruder blev fremstillet i Barcelona, mens de sidste er udført på Per Steen Hebsgaards værksted i Præstø. At billederne er lidt spættede skyldes, at naturen udenfor kan ses gennem de klare glaspartier. Når man står i kirken og ser billederne direkte, fokuserer øjet på ruden og overser dét, som fotoet er nødt til at registrere. Jeg giver gerne en fremvisning hvis en lille gruppe kunne ønske at se glasmosaikkerne. Telefon eller Ellers er kirken dagligt åben fra klokken Arne Abrahamsen, menighedsrådsmedlem og koordinator 8

9 Tekst: Dagmar Brendstrup Foto: Stephan Falk Levende og svævende Nyt stort værk i museets permanente samling. En af de yngre og stærke kunstnere i Tyskland er 36-årige Julius Weiland. Han er netop blevet optaget i Glasmuseet Ebeltofts permanente samling. Samtidig præsenterer museet andre værker fra Den permanente samling lavet af tyske kunstnere. Museet præsenterer det nye værk The Great Curve (200 cm x 100 cm) sammen med andre værker af Julius Weiland i Sydsalen i Hack Kampmann bygningen. Julius Weiland, der bor i Berlin, har gået på akademiet for De skønne Kunster i Hamburg. En af hans undervisere der, var kunstneren Ann Wolff, som i en årrække var professor ved Akademiet. Weiland har bl.a. udstillet i Berlin, Paris og Amsterdam. Han er to gange tildelt den prestigefyldte Kanazawa pris. Ligesom han i 2006 modtog Veste Coburg glasprisen. Teknikken i værkerne, som Weiland præsenterer i Ebeltoft, er i et kunsttidsskrift beskrevet som en fantastisk roman at iagttage tilblivelsen The Great Curve II af Julius Weiland af. Hule borsilikatglas glasrør klippes op i mindre, ensartede stykker. De mange hundrede glasrør sættes tæt sammen i en form af enten cement eller gips og silikat. I en ovn varmes værket langsomt op. Processen stoppes lige netop når glasstængerne er smeltet sammen, men inden de flyder helt sammen. Efter afspænding fremstår værket på en gang skrøbeligt, bøjeligt i sin form og alligevel stærkt. Udover det store værk, The Great Curve, der monteres, så det svæver i rummet, kan også ses andre af kunstnerens arbejder. Ligesom nogle af kunstnerens mindre værker vil være til salg i museets butikker. Julius Weiland arbejder også kunstnerisk med neonlys. Fra begyndelsen af februar præsenterer han i Cisternerne i København udstillingen, Modesty Violette. Venner af Glasmuseet Ebeltoft er bekendt med, at museet igennem den seneste snes år har opbygget en sand skattekiste af moderne internationalt glas. Igennem årene er nogle af de mere end værker, lavet af knap 700 kunstnere fra hele verden, præsenteret i forskellige temaer. I forbindelse med denne udstilling er vi målrettet gået efter genstande skabt af tyske kunstnere. Det har været en spændende opgave at vælge værkerne. Der er mange og en stor variation blandt de tyske kunstnere og kunsthåndværkere. Udstillingen kan ses fra lørdag den 1. marts og frem til sommer. Dagmar Brendstrup Udsnit af "The Great Curve I af Julius Weiland 9

10 Tekst: Dagmar Brendstrup Erindringer i glas Studerende fra Norditalien omsætter gamle menneskers historie. Glas har i århundreder været brugt til at holde drikke og madvarer friske i. Indtil køleskabe og frysere kom, var henkogning af frugt og grønsager den bedste måde at holde madvarer friske. Ligesom drikke blev opbevaret i glasflaskerne. Dette var kunstner og lærer på glasskolen i Bolzano i Norditalien, Silvia Levensons afsæt til at sætte de studerende i gang med projektet Erindringer i glas. De studerende besøgte beboerne på det lokale plejehjem. Opgaven var at få de gamle til at fortælle, til at huske, ikke hvad som helst, men nogle af de begivenheder, som havde formet deres liv. Egentlig var der tale om to opgaver, den ene var at få fortrolighed med hvert enkelt af de gamle 10

11 mennesker, så de fik hul igennem til hver enkelt persons store livs begivenhed. Den anden opgave var, at omsætte, bevare og udtrykke hver enkelt historie i glas. Det blev til en lang, intens proces med flere besøg på plejehjemmet. Tilbage på skolen blev der ofte talt om følelsesmæssige ting som: Hvad sker der med vores liv og drømme?, Gør forskel i alder os forskellige?, Hvilken betydning har det at blive gammel i et samfund, som i den grad hylder ungdommen? Alle blev de tryllebundet, når de hørte Mario, Maria, Rosa, Teresa og Anton fortælle om deres rejser i livet, deres campingture, når en af dem stjal sig til et bal, duften af en bestemt sæbe, musikere, som man ikke hørte mere. Silvia Levenson udtrykker det således: Jeg mener, at kunst også tjener målet; at gøre dét synligt, som ikke er, at formgive dét, som svinder bort. De studerende har omsat essensen af de gamles minder i en række værker, som er blevet til udstillingen Erindringer i glas. Den er rigtig spændende og interessant at gå på oplevelse i. Dagmar Brendstrup 11

12 Tekst: Pia Strandbygaard Frandsen Aktive tilbud på Glasmuseet VINTERFERIEN er sidste chance for at opleve Ricky Bernsteins finurlige figurer på Glasmuseet. Det er også nu, børnene skal slå til, hvis de skal nå at være med i museets populære tegneserie-workshop. Og så er der aktiv skattejagt og støbning i Glashytten. Så kan du komme og lave din egen tegneserie sammen med Hanne Thorgaard. Gå på opdagelse i Ricky Bernsteins sjove, tegneserieagtige univers, og find selv på skægge historier bagefter. den første onsdag i måneden. I den forbindelse er der planlagt en række glas-aften-arrangementer, som museet håber, vil tiltrække både nye og gamle gæster. Til hvert arrangement vil der være uimodståelige slagtilbud i museets butikker. Onsdag den 6. februar lægger vi ud med en aften i øllets tegn. Læs mere om Øl og Glas på side 13. Skattejagt og tegneserier Hver dag i vinterferien (uge 7 og 8) er der skattejagt på Glasmuseet Ebeltoft. Følg instrukserne på skattekortet og løs opgaverne undervejs. Hvis I løser opgaverne rigtigt, når I frem til skatten til slut. Skattejagten er for alle og man behøver ikke tilmelde sig på forhånd. Kom når det passer jer og spørg efter skattekortet i receptionen. Er du mellem 6 og 12 år, vild med tegneserier, og kan du godt lide at fortælle historier? Tegneserieworkshop med Hanne Thorgaard Oplevelser i Glashytten I vinterferien kan du også blive klogere på, hvordan man laver et fad af glas og opleve den magiske proces fra flydende glasmasse til færdigt fad helt tæt på. Du kan også selv prøve at arbejde med glas i Glashytten og støbe din egen figur i glas. Se kalenderen på bagsiden. Onsdagsarrangementer Februar er også måneden, hvor Glasmuseet Ebeltoft i samarbejde med Glasmuseets Venner tager hul på et nyt, spændende initiativ, nemlig onsdagsarrangementer. Som noget nyt holder museet åbent til kl. 22 Onsdag den 5. marts kommer Lene Bødker og fortæller om sit arbejde. Den store, aktuelle separatudstilling på Glasmuseet markerer et foreløbigt højdepunkt i den prisbelønnede kunstners virke. Mød kunstneren og hør hende fortælle, hvilke tanker hun gør sig om sin kunst. Lene Bødker foran væggen med glasrelieffer i den aktuelle udstilling på Glasmuseet Onsdag den 2. april sætter Glasmuseet fokus på fade. Hyttemester, Leif Møller Nielsen demonstrerer, hvordan et fad fremstilles, mens gæsterne nyder lidt godt til ganen. 12

13 Tekst: Jan Kock Øl og glas Leif Møller Nielsen under fremstillingen af et fad. Processen kan også følges på en monitor andetsteds i museet. Til fadaftenen hører selvfølgelig gode tilbud på glasfade i butikkerne. Onsdag den 7. maj arbejder Glasmuseet på at få besøg af en vurderingsekspert, som vil sætte pris på gæsternes medbragte glasgenstande. Hold øje med Glasposten og museets hjemmeside for mere information. I sommermånederne planlægger Glasmuseet en række udendørs musik- og madarrangementer, som endnu er i støbeskeen. Nærmere information bringes senere. Glasmuseet glæder sig til at åbne dørene for aften-gæster en gang om måneden og glæder os til at se rigtig mange af jer til onsdagsarrangementerne i det nye år. Husk at tilmelding er nødvendig. Foretrækker I blot at nyde museet og udstillingerne, er I også meget velkomne. Programmet for onsdagsarrangementerne findes på - Aktiviteter. Causeri/foredrag ved Kristian Glerup Busk og Jan Kock Onsdag den 6. februar kl i Sydsalen på Glasmuseet Ebeltoft Denne aften vil være en smagfuld oplevelse med respekt for gode traditioner. I fokus er øllet som nydelsesmiddel og selskabsdrik. Efter en første velkomstølsmagning vil ølglassets historie blive fremlagt i sine mange nuancer. I 1800 tallet finder man ofte ølglas med tilhørende kande, og fra hjem, der kunne magte noget sådan, kunne det være sæt af det fineste krystal. Én af borgerskabets symboler. Kanden var en uundværlig del, for dengang var øl på flaske fra bryggerierne ikke nogen selvfølge. Øl blev handlet i tønder og først tappet hos den lokale øltapper eller ølhandler. Glassene, man drak af, var ofte af markant design, uden at vi i dag kender formgiveren. Man kan kalde det anonymt design. Glas i alle former og til alle tider vil blive præsenteret; det vil sige både de høje, de slanke, de tynde, de tykke og så de buttede. Efterfølgende vil der være lejlighed til at smage på en række øl fra flere af de nye mikrobryggerier, der er skudt op i Danmark det seneste årti. Bryggemetoder og det færdige resultats smagsoplevelser forklares og nydes. Det nye danske øl kan dog ikke forstås uden at kende det tyske, belgiske, franske og engelske øl, som også vil få en kærlig præsentation. Øllene er fra Hos Walter. Medbring meget gerne dit eget favoritølglas, så vi kan se på alder og form og høre glassets historie. Pris: DKK 50,- for medlemmer af Glasmuseets Venner DKK 100,- for ikke-medlemmer (prisen er inkl. entré til museet) Tilmelding nødvendig Arrangementet begynder som nævnt kl Men inden da, tilbyder Glascaféen en lækker vintergryde til kr. 98,-, der helt sikkert passer til øl! Husk at bestille bord. 13

14 14 Text by Christine Andersen English Summary Page 2 Leader The Chairman, Mogens Kaalbye, writing at the time of the winter solstice, looks forward to the lighter days ahead, with a varied programme of activities involving glass and art. On the practical side, a new electronic membership card will be issued, and can be updated automatically, so that it is everlasting. The Friends of the Glasmuseum now have their own new logo, embodying a symbol to represent a glass oven and also the many uses of glass and facets of the association, with the colour green representing the members and their many activities. In addition the association will now promote an independent profile on its own website at www. glasmuseetsvenner.dk. There will be news, information about artists and diaries of events, and members wishes and suggestions are welcome. Plans are not yet complete for this year s oneday outings and the glass journey, but the Glasmuseum will be open in the evening on the first Wednesday of each month for lectures, introductions to artists, and other arrangements. About a quarter of the association s members live on Zealand, and an Activity Group is to be set up to promote activities in Eastern Denmark. Volunteers are invited to join in. Page 3 The AGM will be held on Saturday 8 March at 1.30 pm in the parish community centre. Agenda: Election of the Chairman The Committee s report and proposals for the Perspective Plan 2012 Accounts and Budget Subscriptions: a small increase has been proposed. Proposals submitted Election of the Committee and substitutes Election of two auditors and one substitute Any other business Glass lottery Jan Kock, Jørn Bech and Anna Mary Sieverts are willing to stand for re-election, while Lis Primdahl and Lise Saxov wish to stand down. Expedition 2008 Various plans are being considered for this year s glass journey, which will presumably take place in September or October. Holland is the destination highest on the list, but there are plenty of others to dream about. Further details in the next issue of Glasposten. Page 4 Lene Bødker Lene Bødker has been awarded the prestigious Kanazawa Glass Award in Japan for a piece entitled Section, and the Glasmuseum is showing a solo exhibition of works with simple, thought provoking titles that reveal very little about the appearance of the pieces. Fourteen glass panels are set up in a wall, but they do not merge into a single cathedral window, and are to be seen individually as well as in combination. The other pieces are not very large, but a group of tubular forms slant in different directions and their rough surfaces are perhaps reminiscent of an ancient fossil landscape. Section consists of discrete objects, and, like the wall of panels, leads the viewer to look at what is left out in order to understand the whole. It has elements of classical narrative and of other worlds, producing a yearning and a search. Darkness is enclosed in the glass with its own substance and beauty, creating a sense of transformation and a struggle for freedom. Page 6 St. John s Church Arne Haugen Sørensen s stained glass windows in St. John s Church, Århus, were designed to replace earlier rough plate windows. Half were completed for the church s centenary in 2005, and all eight windows were dedicated in October Stained glass has been a feature of the great European cathedrals since the late Middle Ages, and several Danish artists have taken up the challenge of the medium with both figurative and abstract motifs. In St. John s Church the six windows of the nave show the events around Easter: the Last Supper, Judas kiss, the road to Golgotha, the Crucifixion, the Descent from the Cross, and the Resurrection. In the chancel, the Expulsion from Eden is juxtaposed with the Birth of Jesus. The first windows were made in Barcelona, and others at Per Steen Hebsgaard s workshop on Præstø. In situ, they eye focuses on the panes and ignores the surroundings outside, which are registered by the camera through the glass. Pages 9 Julius Weiland From the German artist Julius Weiland the Glasmuseum has just received a large work, entitled the Great Curve, to be added to the permanent collection. From 1 March it will hover in the Hack Kampmann building as part of an exhibition of work by German artists. Julius Weiland lives in Berlin, but studied in Hamburg under Ann Wolff among others. His technique of glass tube fusion involves cutting borosilicate glass tubes into pieces, which are arranged in a mould and heated until the glass just melts together, but does not become fluid. The annealed result appears light and fragile, yet has its own special strength. The exhibition shows the great variety of expression in the work of the German artists and craftsmen. Pages 10 Memories in glass Glass bottles and jars used for centuries for storing food and drink were the point of departure when Silvia Levenson sent a class of students on a project to get residents at a local old people s home to talk about early memories. The fascinating stories of secret balls, travels, scents or music that is no longer heard then had to be captured and preserved in glass. Silvia Levenson says: I think glass serves a purpose in making things visible that are not present, and giving shape to things that fade away. Pages 12 At the Glasmuseum Ricky Bernstein s amusing cartoon-like figures will be on show until the February break, when Hanne Thorgaard invites children into her cartoon workshop. At the same time there will be a treasure hunt for all ages. In the studio, Leif Møller Nielsen will demonstrate how glass dishes are made. Wednesday arrangements The museum will remain open until 10 pm on the first Wednesday each month, with exciting special offers in the shops. On the first Wednesday in February the topic is beer glasses, and a special supper will be served in the Glascafé. Lene Bødker will talk about her work on 5 March. On 2 April the focus will be on glass dishes with Leif Møller Nielsen, and on 7 May an expert will value glass objects brought by the guests. Arrangements involving food and music are being planned for the summer - more information will follow. Pages 13 Beer and Glass - Kristian Glerup Busk and Jan Kock On Wednesday 6 February guests are invited to bring their favourite beer glasses, taste beer and listen to a talk on the history of beer glasses. The designs were often striking, although the names of the designers are unknown today. Beers from small Danish breweries will be offered beside beer from other countries, supplied by Hos Walter.

15 GLASPOSTENS REDAKTION VENNEFORENINGENS BESTYRELSE 2007 Jørn Schouboe Bech (Bladansvarlig) Telefon Mogens Kaalbye Telefon Jan Kock Telefon MOGENS KAALBYE Formand redaktionsudvalget Nygade Ebeltoft Telefon JØRN BECH Sekretær bladansvarlig i redaktionsudvalget Skelhøjevej Ebeltoft Telefon LISE SAXOV Venneforeningens sjællandsrepræsentant Arnevangen Holte Telefon ANNA MARY SIEVERTS Suppleant Odinsvej 8, 8230 Åbyhøj Telefon Dagmar Brendstrup Telefon Grafisk produktion Combina - grafisk tegnestue Tryk DeFacto AS Glasposten udkommer 4 gange årligt Glasmuseets Venners Henvendelse til venneforeningen Ring eller mail til sekretæren eller formanden. HUSK HUSK HUSK HUSK at melde adresseforandring for din egen skyld! Hver gang vi udsender en ny Glaspost får vi ca. 20 retur. JAN KOCK Redaktionsudvalget - skribent i Glasposten og rejsearrangør Vilhelm Kyhns Allé Højbjerg Telefon OLE THUGE Emiliehøj 16 4.tv Højbjerg Telefon LIS PRIMDAHL Medlemslister og korrespondance Nørrebakke Ebeltoft Telefon JØRGEN HOFFGAARD Konstitueret som kasserer indtil kommende generalforsamling. Hybenvej 4, Følle 8410 Rønde Telefon NED CANTRELL Suppleant - Bestyrelsens glaskunstner og fagmand Banegårdsgade 6b st.tv Århus C Telefon Nyholm Cantrell Glas Klostergade 70 B 8000 Århus C Medlemskab Årligt kontingent Personligt... kr. 250,- Ægtepar/samlever... kr. 350,- Eksklusivt... kr ,- Glaslotteri... kr. 400,- Venneforeningens bankkontonummer: Vælg korttype 73, kreditor eller få et indbetalingskort i receptionen på Glasmuseet. Udland: IBAN: dk BIC: KRONDK21 15

16 GLASMUSEET EBELTOFT OG GLASMUSEETS VENNER VINTERFERIEN ALLE DAGE (uge 7 og 8) Kl SKATTEJAGT Sted: Glasmuseet Ebeltoft - For alle Entré: børn 6-12 år DKK 10,- voksne DKK 60,- Tilmelding ikke nødvendig TIRSDAG DEN 12. FEBRUAR Kl TEGNESERIE-WORKSHOP med Hanne Thorgaard Sted: Biblioteket, Glasmuseet Ebeltoft For børn 6-12 år. Entré: børn DKK 10,- Tilmelding nødvendig (max. 20 deltagere) ONSDAG DEN 13. FEBRUAR Fra ca. kl ET FAD BLIVER TIL Sted: Glashytten, Glasmuseet Ebeltoft Entré: børn 6-12 år DKK 10,- voksne DKK 60,-) TORSDAG DEN 14. FEBRUAR Kl og STØBNING Støb en flot figur i glas. Sted: Glashytten, Glasmuseet Ebeltoft Pris: DKK 75,- + entré ÅBNINGSTIDER Januar - marts...(mandag lukket) kl April - juni... alle dage kl Juli - august... alle dage kl September - oktober... alle dage kl Nov. - dec...(mandag lukket) kl Fra februar 2008 er museet åbent kl den første onsdag i måneden. Åbent alle helligdage. Glashytten er åben i museets åbningstid. UDSTILLINGER LENE BØDKER Stor separatudstilling med værker af Lene Bødker, Danmark 8. december maj 2008 SKYGGESIDER En nyopsætning af den permanente samling 8. december marts 2008 RICKY BERNSTEIN KØKKENDRØMME - en udstilling med væginstallationer af Ricky Bernstein, USA 22. september februar 2008 JULIUS WEILAND OG TYSKE KUNSTNERE FRA DEN PERMANENTE SAMLING 1. marts - medio maj 2008 ERINDRINGER I GLAS Ældres erindringer omsat til glasprojekt på italiensk glaskole 15. marts september 2008 GLASCAFÉEN * Januar - marts...alle dage kl * April - juni...alle dage kl Juli - august... alle dage kl * September - oktober... alle dage kl * November - december alle dage kl * = aften åbent ved bordbestilling Glascaféen holder gerne åbent udenfor normal åbningstid, hvis der er behov for det - ring og forhør nærmere hos Karen Kjærgaard på telefon Brunch hver lørdag og søndag kl (Husk at bestille bord hvis du vil sikre en plads!) Se i øvrigt Glasmuseets aktiviteter på og venneforeningens nye hjemmeside som løbende opdateres. ARRANGEMENTER ONSDAG DEN 6. FEBRUAR 2008 Kl ØL OG GLAS Ølglassets historie v/jan Kock, ølsmagning v/kristian Glerup Busk, Hos Walter. Sted: Sydsalen, Glasmuseet Ebeltoft Pris: DKK 50,- for medlemmer af Glasmuseets Venner. DKK 100,- for ikke-medlemmer (prisen er inkl. entré til museet) Tilmelding nødvendig. ONSDAG DEN 5. MARTS 2008 Kl LENE BØDKERS UNIVERS Foredrag med Lene Bødker. Sted: Glasmuseet Ebeltoft Entré. Tilmelding nødvendig. ONSDAG DEN 2. APRIL 2008 Kl FADAFTEN Fadfremstilling med fortælling v/leif Møller Nielsen. Sted: Glasmuseet Ebeltoft. Entré. Tilmelding nødvendig. ONSDAG DEN 7. MAJ 2008 Kl VURDERINGSAFTEN Sted: Glasmuseet Ebeltoft. Entré. Tilmelding nødvendig. JUNI, JULI, AUGUST 2008 MUSIK OG MAD I HAVEN I forbindelse med onsdagaften-åbent er der gode tilbud i Glascaféen. Bordreservation nødvendig. UDSTILLINGER I UDLANDET OBSERVATIONER Ann Wolff, Tyskland/Sverige Värmlands Museum, Sverige UDVALGTE VÆRKER FRA MUSEETS PERMANENTE SAMLING Nøstetangen, Norge

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

"Spor/Traces" her 26/12-10 Se tidligere serier 7/12

Spor/Traces her 26/12-10 Se tidligere serier 7/12 Hotel Vanitas fortsætter med et nyt ugentligt bidrag på gruppens hjemmeside www.hotelvanitas.dk denne gang under temaet "Spor/Traces" mine bidrag vil kunne ses ved at clicke her sidst opdateret 26/12-10.

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

VærelZe 313 og Teaterskolen

VærelZe 313 og Teaterskolen syddjurs egnsteater VærelZe 313 og Teaterskolen sæson 2014/15 www.syddjursegnsteater.dk KÆRE UNGE I SYDDJURS KOMMUNE For femte år i træk byder vi velkommen til Ingen kedelige onsdage, på den sidste onsdag

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Centrets Computerklub Solrød

Centrets Computerklub Solrød Centrets Computerklub Solrød Medlemsbrev - juni 2009 Kære medlem! Computerklubben har den glæde at kunne præsentere efterårets program. Computerklubben udmærker sig ved både at være en hobbygruppe og gennem

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur??

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Har du lyst til en sviptur til London den 3. 6. juni 2007 og se på spændende ny arkitektur. Pris Kr. 998,- plus rejse og ophold. Prisen dækker en

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Randers Kunstforening

Randers Kunstforening Randers Kunstforening Efterår og vinter 2014 Stiftet 3. juni 1851 - landets 3. ældste! Kalender Kunstforeningens arrangementer: omtales i bladet Tirsdag d. 23. september kl. 19: Omvisning i Statsskolens

Læs mere

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på INVITATION GENERALFORSAMLING & ÅRSFEST DANMARKS FARVE- OG LIMINDUSTRI FREDAG DEN 10. APRIL 2015 Generelforsamlingen afholdes på Carlsberg Museum & Business Centre Valby Langgade 1, 1799 København V Festmiddagen

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele. BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til åbning

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

Premiere: 17. juli 2014 i Operaen samt 28. august på Fredericia Teater. Fredericia d. 14.11.2013. Pressemeddelelse

Premiere: 17. juli 2014 i Operaen samt 28. august på Fredericia Teater. Fredericia d. 14.11.2013. Pressemeddelelse Fredericia d. 14.11.2013 Pressemeddelelse Disneys DEN LILLE HAVFRUE The Musical på Operaen Fredericia Teater opfører Disneys DEN LILLE HAVFRUE The Musical i Operaen til sommer og efterfølgende på Fredericia

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær,

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, glæde, harmoni og flow På denne Workshop har vi det ene ben

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO Læs om Sommerhold og CAMP LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2015 En tegneevent for voksne er blandt

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Referencer og duftcases

Referencer og duftcases Referencer og duftcases Kokkedal Slot Copenhagen Unik duft til nyrenoveret hotel og mødested i Nordsjælland Vi har i samarbejde med ambient idea fundet vores unikke duft, som understøtter fortællingen

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

GLASP STEN NR. 1 FEBRUAR 2014

GLASP STEN NR. 1 FEBRUAR 2014 GLASP NR. 1 FEBRUAR 2014 STEN Glasmuseets Venner holder generalforsamling lørdag 1. marts 2014 Efter generalforsamlingen i februar 2013 blev jeg af en enig bestyrelse valgt til formand for GMV. I det forløbne

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

GLASPOSTEN Nr. 2 Maj 2008

GLASPOSTEN Nr. 2 Maj 2008 GLASPOSTEN Nr. 2 Maj 2008 Så er vi klar! Generalforsamlingen 2008 er vel overstået med stor tilslutning og ligeledes med en stor tilslutning til bestyrelsens perspektivplaner for foreningens udvikling

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST 4Efterår 2010 Marie Irmgard Bingegirl and Bingeboy 40 x 40 cm KUNSTFORENING COBRA-RUMMET I Cobra-rummet ved Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kgs Lyngby udstiller

Læs mere

SocialSemantics. Facebook-konkurrencer

SocialSemantics. Facebook-konkurrencer SocialSemantics Facebook-konkurrencer Agenda : Forstå at bruge det her og omsæt det til noget, der spredes på brugernes præmisser - vi er på udebane som virksomheder Hvad vil/kan virksomhederne på facebook?

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 7/201 3

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 7/201 3 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 7/201 3 Grazyna Gotz 26/1 0-01 /1 2 Næstved Kunstforening inviterer til fe rnisering af Grazyna Gotz lørdag den 26. okt. fra kl. 1 3.00

Læs mere

25.februar: Generalforsamling.

25.februar: Generalforsamling. Viborg med.jan.1997 Kære Dantemedlem. Først naturligvis godt nytår og alt sådan noget. Nu er julekrybben gemt væk igen, og livet vil gå videre, som om intet er hændt, og det er der jo ret beset heller

Læs mere

Den landskendte kunstner Poul Pava udstiller sammen med elever fra Nymarkskolen, Slagelse, i det Røde Tårn.

Den landskendte kunstner Poul Pava udstiller sammen med elever fra Nymarkskolen, Slagelse, i det Røde Tårn. Pressemeddelelse Den landskendte kunstner Poul Pava udstiller sammen med elever fra Nymarkskolen, Slagelse, i det Røde Tårn. - En del af udstillingen er en golfbil produceret af Garia og designet af Poul

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere