Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009"

Transkript

1 Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Introduktion, samt henvendelse Dokumentet beskriver de forretningsvilkår, som Hostnordic arbejder under samt tilbyder i forbindelse med IT-drift af hostingprodukter. Dokumentets formål er at sikre en ensartet opfattelse af, hvilke betingelser parterne arbejder under, samt er blevet enige om i forholdet mellem Hostnordic og kunde. Indhold Forretningsvilkår... 1 Introduktion, samt henvendelse Generelt Abonnementsvilkår Erhvervelse Fakturering Opsigelse Betaling og rykkerprocedure Ændring af forretningsvilkår, serviceaftale og priser Overdragelse af aftalen Hostnordic kontaktoplysninger Almen henvendelse samt salg Support Driftsvagt (SOC System Operations Center) Produkter Generelle forudsætninger Hosted Exchange Hosted Remote Desktop Hosted Server, Hosted Virtual Server, Hosted Dynamicweb Server, Hosted Via Server Colocation Server/Rack Remote Backup Kundens brug Glemte adgangskoder Brug af server- og linjekapacitet Mass-mailing og spam Scanning og prope tests Licensering Kundens kontaktoplysninger Krænkelse af retsforskrifter og andres rettigheder Domæner Registrering eller flytning af domænenavne Fornyelse af domænenavne Domænenavne indeholdende specialtegn Leverandørens forpligtigelse Ansvarsbegrænsning Bod Force Majeure Fortrolighed, tavshedspligt, dokumenter, viden og udstyr Personoplysninger Immaterielle rettigheder Tvister, lovvalg og værneting Fortolkning... 9 Hostnordics Forretningsvilkår April 2009 Side 1 af 9

2 1. Generelt Nærværende forretningsvilkår beskriver samhandel mellem kunde og Hostnordic A/S. Grundlaget for nærværende forretningsvilkår er Hostnordic A/S's Serviceaftale. 1 Abonnementsvilkår 1.1. Erhvervelse For enhver erhvervelse af produkter og ydelser fra Hostnordic A/S ( Hostnordic ) kræves det, at kunden er en registreret virksomhed ved landets offentlige selskabsmyndighed. Ved kundens accept af nærværende forretningsbetingelser, anses kunden for at have givet sit samtykke til, at Hostnordic påbegynder procedurer med henblik på at give kunden adgang til de bestilte produkter. Som følge heraf, afskærer kunden sig retten til at fortryde den afgivne bestilling ved accept af forretningsvilkårene Fakturering Alle abonnementer fakturerer Hostnordic til den enhver tid gældende prisliste. Ved accept af nyt produkt tegnes ligeledes et uopsigeligt abonnement i de efterfølgende 12 måneder medmindre andet specifikt fremgår af hostingaftalen. Det herved tegnede abonnement kan efter udløbet af bindingsperioden opsiges i overensstemmelse med punkt 1.3. Alle abonnementer faktureres kvartalsvist, hvis ikke andet er aftalt jf. hostingaftalen. Abonnementerne fornyes automatisk med samme vilkår 1 måned før periodens udløb, hvis ikke andet er aftalt skriftligt mellem kunden og Hostnordic Opsigelse Alle opsigelser af produkter, ydelser og abonnementer skal ske via fax, eller brevpost til Hostnordic, med angivelse af produkter, ydelser og domæner der opsiges, samt angivelse af kontaktoplysninger hvortil Hostnordic kan kvittere for opsigelsen. Abonnementer kan ikke opsiges ved nedlukning eller flytning af domænenavne. Hostnordic er fra opsigelsesperiodens udløb, berettiget til at slette alle data, der relaterer sig til det/de opsagte domæne(r). Ønsker Hostnordic at lukke abonnementer, abonnementstyper eller særtjenester, kan Hostnordic opsige abonnementet med 3 måneders varsel, hvis ikke andet er aftalt skriftligt med kunden. Efter udløb af den uopsigelige bindingsperiode, jf. punkt 1.2, kan abonnementet af kunden til enhver tid opsiges med 1 måneds varsel til udløbet af en abonnementsperioden, hvis ikke andet er skriftligt aftalt med kunden. Forudbetalte abonnementer refunderes ikke, idet forudbetalingen anses for aftale om uopsigelighed i den abonnementsperiode, som forudbetalingen vedrører Betaling og rykkerprocedure Betalingsbetingelserne fremgår af faktura. Abonnementer faktureres for alle produkter under samme kunde, for hele abonnementsperiodens løbetid. Er betaling ikke Hostnordic i hænde senest på forfaldsdatoen, forbeholder Hostnordic sig ret til at beregne rente som angivet på faktura, fra forfaldstidspunktet og indtil betaling finder sted. Derudover vil der blive opkrævet et administrationsgebyr på 100 kr. pr. rykkerskrivelse, dog højst for 3 skrivelser vedrørende samme ydelse. Ved betalingsmisligholdelse forbeholder Hostnordic sig endvidere retten til at iværksætte midlertidig suspension af kunden. Hostnordics Forretningsvilkår April 2009 Side 2 af 9

3 1.5. Ændring af forretningsvilkår, serviceaftale og priser Hostnordic forbeholder sig retten til, til enhver tid, at ændre nærværende forretningsvilkår og serviceaftale. Ændringer i forretningsvilkårene vil blive informeret til alle kunder. Foretager Hostnordic væsentlige ændringer i forretningsvilkårene og/eller serviceaftalen, som for kunden er af forringende art, kan kunden opsige abonnementet i overensstemmelse med pkt Overdragelse af aftalen Både kunden og Hostnordic kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser til (i) et af partens associerede selskaber, herunder et datterselskab, et holdingselskab eller et datterselskab til et sådant holdingselskab, (ii) som følge af et salg eller en overdragelse af hovedparten af alle partens aktiver, eller (iii) som følge af finansiering, fusion eller omorganisering af parten. Ved indgået hostingaftale, fordrer alle ovenstående tilfælde ny hostingaftale med nye selskabs- og kontaktoplysninger under uændrede vilkår. 2. Hostnordic kontaktoplysninger 2.1. Almen henvendelse samt salg Hostnordic har normal åbningstid mandag til torsdag mellem kl. 9:00 og 16:00, samt fredag mellem kl. 9:00 og 15:00 via telefon Generelle henvendelser kan også sendes til samt salgshenvendelser til Hostnordic holder fast ferielukket i hverdagene mellem Jul og Nytår samt hverdagen efter Kr. Himmelfartsdag. I disse dage vil der udelukkende være driftsvagt til indrapportering af driftsforstyrrelser Support Hostnordic support yder dagligt kundesupport mellem 09:00 og 16:00, samt fredag mellem kl. 9:00 og 15:00. via eller via telefon Hostnordic supporterer via og telefon. Hostnordic yder ingen garanteret support via Instant Messaging, eller øvrige online chat systemer. Enhver support givet i forbindelse med IM produkter og lignende services er ikke underlagt Hostnordics forretningsvilkår, serviceaftale eller kvalitet heraf Driftsvagt (SOC System Operations Center) Udenfor normale åbningstider kan Hostnordic driftsvagt kontaktes på telefon i forbindelse med driftsnedbrud. Det prioriteres, at driftsvagten er til indrapportering af driftsforstyrrelser og ikke supportbrug i forbindelse med anvendelsen af hostingprodukter. Enhver misbrug af driftsvagten udenfor åbningstiden vil blive faktureret med et gebyr på DKK 500. Endvidere kan driftvagtstelefonen kun benyttes til driftsforstyrrelser indenfor Hostnordics ansvarsområde. Kunder kan desuden altid læse den aktive driftsstatus på Hostnordics supportside Produkter 3.0. Generelle forudsætninger Der skal være etableret netværksadgang i form af en Internetforbindelse eller en fast forbindelse (MPLS m.v.), som kan anvendes til dataoverførsel mellem kunden og Hostnordics datacenter ved anvendelse af alle produkter hos Hostnordic. Ved produkter, som ikke er anført yderligere udspecificeret nedenfor, forholder der sig ingen specielle forudsætninger ud over nærværende generelle forudsætninger. Hostnordics Forretningsvilkår April 2009 Side 3 af 9

4 3.1. Hosted Exchange Et Hosted Exchange Professional abonnement indebærer ret til download af en fuld licenseret Outlook klient. Licensen er betinget af tegning af et Hosted Exchange abonnement hos Hostnordic, og såfremt abonnementet opsiges, er kunden derfor forpligtet til at afinstallere denne Outlook klient på det tidspunkt, hvor opsigelsen træder i kraft. Produkterne kræver som minimum, at Microsoft Windows XP Service Pack 2 er installeret Hosted Remote Desktop Ved brug af Hosted Remote Desktop kræves som minimum Windows XP platform (inkl. tyndklienter). Ved køb af produktet indgås særskilt hostingaftale Hosted Server, Hosted Virtual Server, Hosted Dynamicweb Server, Hosted Via Server Ved opsigelse af Hosted Server og Hosted Virtual Server abonnementer forbeholder Hostnordic sig retten at slukke serverudstyret efter endt opsigelsesperiode. Enhver data på serveren skal af kunden erhverves inden endt opsigelsesperiode. Ved køb af produktet indgås særskilt hostingaftale Colocation Server/Rack Ved opsigelse af Colocation Server/Rack abonnementer forbeholder Hostnordic sig retten til at slukke strømforsyningen til udstyret efter endt opsigelsesperiode. Al udstyr der må betegnes som kundens ejendom, skal af kunden afhentes inden endt opsigelsesperiode. Ved køb af produktet indgås særskilt hostingaftale Remote Backup Ved køb af produktet indgås hostingaftale. Produkterne kræver som minimum, at Microsoft Windows XP Service Pack 2 er installeret. Den installerede backupsoftware skal konfigureres til at udvælge de ønskede filer, filtyper og mapper på de ønskede drev, jf. skriftligt godkendt include- / exclude-liste. Det er kundens ansvar at tilrette include- / exclude-listen. 4. Kundens brug 4.0. Glemte adgangskoder Hostnordic support afhjælper kun glemte adgangskoder til web-, mailhosting og lignende produkter ved at nulstille adgangskode og sende den nye adgangskode til en adresse under ét hos Hostnordics registreret domæne, der tilhører kunden Brug af server- og linjekapacitet Hostnordic stiller den fornødne linie- og serverkapacitet til rådighed for produkter på delt miljø (f.eks. Hosted Exchange, Remote Backup, m.v.) Alle leverancer af server- og liniekapacitet er baseret på en forudsætning om, at der ikke indgår ekstreme eller urimelige belastninger. Såfremt der bliver ekstreme eller urimelige belastninger på kapaciteten, der direkte eller indirekte påvirker Hostnordic A/S s øvrige kunder, forbeholder Hostnordic A/S sig retten til at tage handling herved, herunder at iværksætte midlertidig suspension af kunden. Hostnordic A/S vil i første instans kontakte kunden og efterspørge brugsmønstret (med henblik på at vurdere i hvilket omfang den urimelige belastning kan henføres til virus, hackere eller fejl). Herefter vil Hostnordic A/S kræve reducering af forbruget, og i yderste tilfælde vil Hostnordic A/S selv tage handling. Hostnordic A/S forbeholder sig ret til at opkræve vederlag for trafikforbrug ved groft misbrug af Hostnordic A/S s produkter Mass-mailing og spam Mass-mailing, spam og large-scale udsending er ikke tilladt, såfremt kunden ikke har accept af modtagerne af pågældende s. Ethvert spam-brug/misbrug der kan resultere i registrering af Hostnordics Forretningsvilkår April 2009 Side 4 af 9

5 IP er i Hostnordics IP-klasse som spam-værter eller henvendelser fra tredje part som modtagelse af spam, anses som en overtrædelse af nærværende vilkår fra kunden. Spamudsending vil medføre omgående afbrydelse af kundens abonnementsprodukter. Abonnementet vil ikke blive refunderet, og Hostnordic kan efterfølgende kræve erstatning svarende til de udgifter, som følgevirkninger eller sagsanlæg måtte andrage Scanning og prope tests Enhver scanning, sikkerhedstest, prope test eller DoS angreb m.v. på én af Hostnordics registrerede IP adresser skal foregå i samarbejde med Hostnordic og varsles minimum 1 uge før den aktuelle test. Varslingen sker for at opretholde et minimum af beredskab i tilfælde af fejl, opståede problemer eller nedbrud som resultat af testen. Såfremt kunden foretager én af ovenstående beskrevne tests, uden tilladelse og aftale med Hostnordic, anses dette som væsentlig misligholdelse, og vil i værste fald medføre øjeblikkelig opsigelse af den imellem partnerne indgåede aftale. Hostnordic forbeholder sig retten til at fakturere enhver forbrugt time, efter gældende timetakst, i forbindelse med testen Licensering Enhver licens opnået i forbindelse med leje af hardware samt software forbliver Hostnordics ejendom. Såfremt licenseret software er installeret på kundens eget udstyr, er det kundens eget ansvar at afinstallere det licenserede software efter ophør og udløb af tegnede abonnementer hos Hostnordic Ejendomsret Udstyr eller software der er lejet hos, eller stillet til rådighed af, Hostnordic, er Hostnordics ejendom. Udstyr og softwarelicenser som kunden anskaffer, er kundens ejendom, under hensyntagen til de på det enkelte produkt gældende ejendoms-, brugsrets- og licensbetingelser. Data, der er registreret af kunden ved drift, under den til nærværende forretningsvilkår gældende hostingaftale med Hostnordic, er kundens ejendom. Data kan til enhver tid rekvireres udleveret af kunden mod betaling af timeforbrug jf. gældende timetakst for kopiering og udlevering af data på særskilt bærbart disk-backupmedie. På anfordring vil udlevering af backupmedie ske næstfølgende arbejdsdag fra Hostnordic, fra mediet er Hostnordic i hænde. Denne ret kan også gøres gældende overfor Hostnordics eventuelle konkursbo, jf. konkurslovens Kundens ansvar Det er kundens ansvar, at overholde alle givne retningslinier både hvad angår skriftlige samt mundtlige vejledninger. Kunden er ansvarlig for, at oplysninger og data til brug for etablering og ændringer i hostingaftalen er korrekte og fyldestgørende. Hostnordic er ikke ansvarlige for mangler eller uhensigtsmæssigheder, som kan henføres til utilstrækkelige eller forkerte oplysninger fra kunden. Kunden indestår og garanterer at servere og lagringsmedier under hostingaftalen ikke benyttes til indsamling, registrering, lagring, bearbejdning eller manipulation af data i strid med lovgivningen eller til indsamling af ulovlige data, herunder opkobling til ulovlige links, samt at driftsplatformen ikke på anden måde benyttes i strid med de til enhver tid gældende love og foreskrifter. 4.7 Kundens kontaktoplysninger Det er kundens pligt til enhver tid at oplyse Hostnordic om de korrekte kontaktoplysninger såsom adresse, cvr-nummer, telefon, og telefax samt løbende at opdatere disse. Kontaktoplysninger benyttes til henvendelser, fakturering og aftaleudfærdigelser. Såfremt Hostnordic finder kontaktoplysningerne misvisende, kan det i visse tilfælde medføre, at Hostnordic må lukke for kundens produkter. Hostnordics Forretningsvilkår April 2009 Side 5 af 9

6 4.8. Krænkelse af retsforskrifter og andres rettigheder Kunden forpligter sig til at anvende Hostnordics produkter på en sådan måde, at der ikke herved krænkes gældende love, forskrifter og immaterielle rettigheder samt i øvrigt at medvirke til, at sådanne krænkelser ikke vil kunne finde sted. Hostnordics produkter må på ingen måde anvendes til at opnå uautoriseret adgang til systemer tilsluttet Internettet. I det omfang 3. parts software indgår, er kunden forpligtet til at acceptere og overholde disse produkters gældende licensvilkår. Såfremt Hostnordic konstaterer overtrædelser af kundens forpligtigelser som anført ovenfor eller strafbare forhold, dette uanset hvilket lands love, der ligger til grund for lovbruddet, betragtes dette som væsentlig misligholdelse af den med Hostnordic indgåede aftale, og Hostnordic kan med øjeblikkelig virkning ophæve den indgåede aftale og således afbryde enhver forbindelse til kundens produkter. Hostnordic afgør suverænt, hvornår der i denne forbindelse kan være tale om overtrædelse af kundens forpligtigelser. 5. Domæner 5.1. Registrering eller flytning af domænenavne Det er til enhver tid kundens ansvar at sørge for retten til domænenavnet. Kunden indestår for at kundens brug eller aktive anvendelse af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder, og at kunden ikke er bekendt med, at brugen i øvrigt strider mod retsforhold. Kunden skal friholde Hostnordic for ethvert ansvar, der måtte være følge af, at kunden ved oprettelse, flytning eller anvendelse af domænenavnet krænker tredjepart. Ved registrering af domæner erklærer og acceptere kunden samtidigt at være omfattet af de til enhver tid gældende regler udstedt af den relevante domænenavnsadministrator samt at acceptere enhver afgørelse fra det af domænenavnsadministratorer nedsatte Klagenævn. Ved registrering af.dk domæner erklærer og acceptere kunden samtidigt at være omfattet af DIFOs til enhver tid gældende regler samt at acceptere enhver afgørelse fra det af DIFO nedsatte Klagenævn. En domæneregistrering- eller flytning vil normalt være gennemført 4 dage efter bestilling. Det er kundens ansvar at relevante oplysninger for domænet er korrekte og muliggør oprettelsen/overflytningen af domænet. Såfremt domænenavnet efter 3 hverdage fortsat ikke er registreret/flyttet eller såfremt informationerne for domænenavnet ikke er korrekte, skal kunden gøre Hostnordic opmærksom på dette. Hostnordic påtager sig intet ansvar for, at domænenavnet registreres/flyttes eller at informationerne for domænenavnet er korrekte Fornyelse af domænenavne Hostnordic forsøger så vidt muligt at registrere alle domænenavne, således at det er kunden, der anføres som betaler. Hermed er det ligeledes kundens ansvar at der sker rettidig betaling af domænefornyelsen. Enhver manglende betaling af fornyelse af domænet er kundens ansvar og Hostnordic friholdes for ansvaret, såfremt domænet ikke opretholdes Domænenavne indeholdende specialtegn Hostnordic registrerer domænenavne indeholdende specialtegn som Æ, Ø, Å m.fl. under gældende regler fra de respektive Top Level Domain (TLD) administratorer. Kunden erklærer sig indforstået Hostnordics Forretningsvilkår April 2009 Side 6 af 9

7 med, at brugen af disse domænenavne medfører visse begrænsninger. Læs mere om brugen af domænenavne indeholdende specialtegn her: Drift af domæneservice udenfor Hostnordics ansvarsområde Hostnordic er ikke ansvarlig for utilgængeligheder, såfremt Hostnordic ikke står for driften af domænenavne; såkaldte dns-servere. Ethvert eksternt domæne skal opsættes til at pege på én af Hostnordic specificeret record, via CNAME records. Enhver direkte angivelse via IP-adresser (Arecords) garanteres ikke af Hostnordic. 6. Leverandørens forpligtigelse 6.1. Ansvarsbegrænsning Hostnordic er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Hostnordic A/S med de nedenfor anførte begrænsninger, som skal gælde uanset om ansvarsgrundlaget er uagtsomhed eller hviler på andet grundlag. Erstatningsansvaret begrænses til et beløb, som ikke kan overstige den årlige betaling for produktet, som har givet anledning til, at kravet rejses, såfremt den forudgående abonnementsperiode er minimum et år. Hvis forudgående abonnementetsperiode er mindre end et år, begrænses erstatningsansvaret til abonnementsperiodens betaling. Hostnordic skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt avance, produktionstab, tab som skyldes at Hostnordics ydelser ikke kan anvendes som forudsat, tab relateret til uvedkommendes adgang til data og systemer, tab som følge af, at aftaler med tredjemænd falder bort eller misligholdes eller tab, som skyldes, at data eller informationer forsvinder eller forvanskes eller lignende, med mindre det godtgøres, at der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed direkte fra Hostnordic. Såfremt et ansvarspådragende forhold kan henføres til mangelfulde ydelser fra anden netværksoperatør eller underleverandør, accepterer kunden ikke, i den forbindelse, at kunne rejse noget krav om erstatning mod Hostnordic, men er henvist til alene at henholde sig til den pågældende netværksoperatør eller underleverandør. Omkostninger vedrørende telekommunikation mellem kunden og Hostnordics opkoblingspunkt, afholdes endeligt af kunden Bod Hostnordic tilstræber en døgndriftsoppetid (7 dage pr. uge i 52 uger pr. år) på 100 %, men garanterer minimum månedlige oppetid på 99,5 % (regnet pr. påbegyndt kalendermåned) - eksklusiv driftsforstyrrelser der på forhånd er varslet eller skyldes vedligeholdelser og installering af softwareopdateringer mv., jf. Hostnordics Serviceaftale (Service Level Agreement). Ved driftsnedbrud forståes, at produktet er utilgængeligt via Internettet pga. fejl på Hostnordics datacenter, herunder netværksudstyr, servere, m.v., til og med snitfladen hos Hostnordics Internet Service Provider (ISP). Såfremt et driftsnedbrud medfører utilgængelighed (nedbrud) i mere end 0,5 % af tiden regnet pr. påbegyndt kalendermåned begyndende fra det tidspunkt, hvor driftsnedbruddet er registreret ved Hostnordics Driftsvagt (SOC), refunderes kundens abonnement for pågældende kalendermåned, hvor driftsnedbruddet har været aktuelt. Hvis tilgængeligheden i 3 på hinanden følgende kalendermåneder har været under 99,5 %, er kunden berettiget til at opsige hostingaftalen med dags varsel til udløb 14 dage senere. Håndtering af driftsnedbrud er beskrevet i Hostnordics Serviceaftale (Service Level Agreement). Hostnordics Forretningsvilkår April 2009 Side 7 af 9

8 Oppetid defineres som den tid, hvor Hostnordics infrastruktur er tilgængelig for kunden, og inkluderer således ikke applikationer, udstyr eller faciliteter på kundens lokation, uanset om de måtte være leveret af Hostnordic eller ej. Ved beregning af oppetid tages ikke hensyn til nedbrud eller driftsforstyrrelser, som er varslede, som er nødvendiggjort af softwareopdateringer eller øvrige vedligeholdelser, jf. blandt andet vilkårene i Hostnordics Serviceaftale (Service Level Agreement). Oppetiden kan beregnes som: Tilgængelig driftstid x 100 Oppetid = Aftalt drifttid (dvs. døgndrift varslet nedetid) 6.3. Afregning af leverancer I forbindelse med indgåelse af Hostnordics Hostingaftale skal bl.a. opstartsomkostninger, priser for brug af driftsplatform, priser på licenser til operativsystemer, applikationer m.m. beskrives. Hostnordic er berettiget til at forhøje sine priser på den løbende drift, såfremt Hostnordic pålægges dokumenterbare stigninger på ydelser fra underleverandører, herunder stigninger i licensomkostninger, opgraderingsomkostninger m.v. Assistance, der ikke er indeholdt i aftalens ydelser og produkter, ydes efter nærmere aftale efter forbrugt tid, der afregnes efter gældende timetakster. Tilsvarende leveres produkter og andre ydelser til gældende listepriser eller efter tilbud Force Majeure Forhindres Hostnordic i at opfylde sine forpligtelser efter denne aftales bestemmelser på grund af force majeure, suspenderes Hostnordics forpligtelse indtil det tidspunkt, hvor forhindringens ophør igen gør Hostnordic i stand til at opfylde sine forpligtelser. Forudsat at Hostnordic har handlet forsvarligt og foretaget alle kommercielt rimelige og relevante handlinger for at forhindre forholdets opståen, kan Hostnordic ikke drages til ansvar for følgende omstændigheder: Manglende leverancer for underleverandører. Driftsproblemer forårsaget af enten kundens eller Hostnordics underleverandører. Brand eller hærværk. Nedbrud i lokalnetværket hos kunden. Arbejdskonflikter Forsinket eller forhindret tilførsel af rå- og hjælpestoffer Ændret lovgivning Regeringsforbud Valutarestriktioner Bestemmelser udstedt af Fællesmarkedets myndigheder Naturforhold Transportmuligheder Krig, oprør, terror, uroligheder Blokader, strejke, lock-out Mangel på elektricitet Ekstreme vejrforhold Anden force majeure 6.5. Fortrolighed, tavshedspligt, dokumenter, viden og udstyr Hostnordic bevarer alle rettigheder til software, licenser, udstyr, opfindelser, forbedringer eller videreudviklinger, know-how m.v. der er udviklet eller anvendt af Hostnordic til leverance af Hostnordics produkter og ydelser. Materiale, data og knowhow - herunder tekniske dokumenter og udstyr, som kunden har udleveret til Hostnordic i forbindelse med opfyldelse af aftalen - må af Hostnordic kun benyttes til udførelse af dettes virke for kunden. Kunden kan til enhver tid rejse krav eller anmode om, at Hostnordic påtager sig supplerende fortrolighedsbestemmelser eller -foranstaltninger i forbindelse med installationer, drift eller varetagelse af fortrolige data fra kunden. Medfører dette yderligere arbejde eller nødvendiggør Hostnordics Forretningsvilkår April 2009 Side 8 af 9

9 ændringer eller videreudvikling af Hostnordics anvendte systemer eller software, er Hostnordic berettiget til at fakturere kunden for den hermed medgåede dokumenterede tid efter de til enhver tid gældende timepriser. Fortrolige informationer, som er overgivet parterne imellem, forud for tidspunktet for indgåelsen af aftale med Hostnordic er omfattet af nærværende fortrolighedsforpligtelse. Nærværende fortrolighedsforpligtelse gælder tillige efter ophøret af aftalen med Hostnordic Personoplysninger I det omfang Hostnordic er databehandler, i henhold til persondataloven, gælder følgende: Databehandleren handler alene efter instruks fra den dataansvarlige. Databehandleren skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Databehandleren skal på den dataansvarliges anmodning give den dataansvarlige tilstrækkelige oplysninger til at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet Immaterielle rettigheder Hostnordic bevarer alle rettigheder til software, know-how, opfindelser og lignende, som udvikles eller anvendes af Hostnordic i forbindelse med de aftalte leverancer. Alle rettigheder til data der tilvejebringes af kunden tilhører kunden eller 3. part Tvister, lovvalg og værneting Denne aftale er underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, skal afgøres i byret ved Hostnordics hjemting, hvilket dog ikke er til hinder for sagens henvisning til Landsret eller Sø- og Handelsretten efter de til enhver tid gældende regler herom. Uanset den anførte vedtagelse om værneting skal enhver tvist søges løst ved mediation i overensstemmelse med Danske IT-advokaters (DITA) mediationsprocedure ( Mediation indledes ved, at en af parterne sender et skriftligt påkrav om mediation til den anden part med kopi til DITA. Mediator skal udpeges af DITA senest 8 arbejdsdage efter DITAs modtagelse af påkravet om mediation. En part er uberettiget til at søge tvisten løst retsligt før parterne har søgt tvisten løst ved mediation. Som minimum har en part pligt til at deltage i det første møde, som mediator indkalder til. En part er dog berettiget til at indlede retssag, såfremt en udsættelse deraf kan føre til retsfortabelse, f.eks. på grund af forældelse Fortolkning I tilfælde af uoverensstemmelser mellem disse forretningsvilkår og hostingaftalens eller øvrige aftalers vilkår, skal nærværende forretningsvilkår danne grundlag for fortolkningen og således have forrang. Hostnordics Forretningsvilkår April 2009 Side 9 af 9

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S & Hostnordic København A/S, October 2014

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S & Hostnordic København A/S, October 2014 Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S & Hostnordic København A/S, October 2014 Introduktion, samt henvendelse Dokumentet beskriver de forretningsvilkår, som Hostnordic

Læs mere

Lead (kontakter) der skal betales for: En udfyldt kontaktformular indsendt af et menneskeligt individ.

Lead (kontakter) der skal betales for: En udfyldt kontaktformular indsendt af et menneskeligt individ. Forretningsvilkår Copyright Catillo ApS, September 2014 1 Vilkår Generelt 1.1. Erhvervelse Nærværende forretningsvilkår finder anvendelse for enhver aftale mellem kunden og Catillo ApS idet følgende Catillo.

Læs mere

Systemconnect ApSs Hosting forretningsvilkår. Side 1 af 10

Systemconnect ApSs Hosting forretningsvilkår. Side 1 af 10 Systemconnect ApSs Hosting forretningsvilkår Side 1 af 10 Systemconnect ApSs Hosting forretningsvilkår april 2009 Herunder beskrives de forretningsvilkår, som Systemconnect ApS arbejder under samt tilbyder

Læs mere

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet

Læs mere

Driftsvilkår for hosting hos Dynamicweb Software A/S

Driftsvilkår for hosting hos Dynamicweb Software A/S Driftsvilkår for hosting hos Dynamicweb Software A/S Nærværende driftsvilkår er gældende for hosting hos Dynamicweb Software A/S, med mindre anden skriftlig og udtrykkelig aftale foreligger mellem Dynamicweb

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement Standard Vilkår 1. Formål og omfang Disse Vilkår fastlægger rammerne for (Ingenium Golf) levering af Applikationer og Web-Services til Kunder, samt dertil knyttede abonnementer. Vilkårene kan udelukkende

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Forretningsbetingelser. for brugen af

Forretningsbetingelser. for brugen af Forretningsbetingelser for brugen af Forretningsbetingelser De nedenstående forretningsbetingelser er til enhver tid gældende for kundens brug af IT-systemer leveret af Siteloom Contracts ApS (fremover

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 OPGAVEN... 4 4 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 5 5 UDSKIFTNING AF

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD

VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD 1. Psychcon A/S har udviklet en tjeneste, som kan bruges til at etablere videomøder mellem Kunden (behandleren) og dennes klienter (herefter benævnt Tjenesten ). Tjenesten

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

LønAdministration Sverige

LønAdministration Sverige LønAdministration Sverige Regler Gældende fra 1. august 2015 1. Hvad er LønAdministration Sverige? LønAdministration Sverige er en ydelse, hvor Bluegarden på grundlag af oplysninger fra kunden foretager

Læs mere

3.1. Aftalen vedrørende Kundens brug af Servicen træder i kraft ved Kundens accept af den, af Penneo, fremsendte ordrebekræftelse.

3.1. Aftalen vedrørende Kundens brug af Servicen træder i kraft ved Kundens accept af den, af Penneo, fremsendte ordrebekræftelse. Forretningsbetingelser for brug af Penneo 1. ANVENDELSE OG OMFANG 1.1. Disse forretningsbetingelser gælder for salg af tjenester fra PENNEO ApS ( PENNEO ) til sine kunder ( Kunder ), medmindre de udtrykkeligt

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR. LER-Service

GENERELLE BETINGELSER FOR. LER-Service GENERELLE BETINGELSER FOR LER-Service DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF EDB leverer LER-Service til sine kunder. Disse betingelser udgør sammen

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Bestilling af online backup

Bestilling af online backup Bestilling af online backup 1. kundelogin (telefonnummer): 2. Abonnement: Sæt kryds Plads på server Oprettelse Månedligt abonnement 500 MB 499,- 100,- 1 GB 499,- 135,- 2 GB 499,- 170,- 3 GB 499,- 205,-

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Generelt Når ServerEksperten.dk har modtaget bestilling på et produkt, udsendes der automatisk en ordrebekræftelse pr. mail til kunden. ServerEksperten.dk s bogholderi, sender en

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug.

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Sidst revideret 18-05-2010 Levering Secure Online Backup klient programmet leveres som download program via vores hjemmeside, med mindre

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

PERSONALEGUIDE. Regler og vilkår

PERSONALEGUIDE. Regler og vilkår PERSONALEGUIDE Regler og vilkår Version: Maj 2014 Indhold Indledning... 3 1. Definitioner... 3 1.1 Aftale... 3 1.2 Kunden... 3 1.3 Kundeportal... 3 1.5 Værktøjer... 3 1.6 Bluegarden... 3 2. Aftalens omfang...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

Forretningsdokumenter

Forretningsdokumenter Forretningsdokumenter Tillæg til de generelle salgs og leveringsbetingelser omhandlende køb af Microsoft Dynamics C5 2014 licens abonnement og Office 365 1 Betaling Køb af licens til Microsoft Dynamics

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

Bestilling af remote backup

Bestilling af remote backup Bestilling af remote backup 1. kundelogin (telefonnummer): 2. Abonnement: Sæt kryds Plads på server Oprettelse Månedligt abonnement 1 GB 0,- 56,- 5 GB 0,- 125,- 10 GB 0,- 220,- 15 GB 0,- 275,- 20 GB 0,-

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM er, marts 2017 S. 1-8 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vilkår for PSAM... 3 2 Accept af vilkår... 3 3 Nets' forpligtelser... 3 4 PSAM-køberens forpligtelser...

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Generelle salgs- support- & leveringsbetingelser

Generelle salgs- support- & leveringsbetingelser Generelle salgs- support- & leveringsbetingelser 1 Anvendelse 1.1 Nærværende salgs- support- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer, supportaftaler og aftaler i

Læs mere

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S OG [Kunden] VEDR. LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S CVR.nr. 27 48 99 82 Skansevej 2 3700 Rønne (i det følgende benævnt "ØSTKRAFT")

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer hosting til sine kunder. Disse betingelser udgør sammen med det

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR MEDSPACE

GENERELLE BETINGELSER FOR MEDSPACE GENERELLE BETINGELSER FOR MEDSPACE Brugeren har accepteret disse Generelle Betingelser ved at bestille ydelser fra MedSpace. Vores Generelle Betingelser er tilgængelige på MedSpaces website og kan rekvireres

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR ADMINISTRATIONSSERVICE

GENERELLE BETINGELSER FOR ADMINISTRATIONSSERVICE GENERELLE BETINGELSER FOR ADMINISTRATIONSSERVICE DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer administrationsservice til sine kunder. Disse betingelser

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

3. Dokumentation Deloitte stiller brugerdokumentation til ectrl-løsningen til rådighed for Kunden.

3. Dokumentation Deloitte stiller brugerdokumentation til ectrl-løsningen til rådighed for Kunden. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Generelle vilkår 1. Anvendelsesområde

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Databehandleraftale. CVR. NR. ADRESSE POSTNR. / BY (den "Dataansvarlige")

Databehandleraftale. CVR. NR. ADRESSE POSTNR. / BY (den Dataansvarlige) AALBORG Advokataktieselskab Mølleå 1 DK 9000 Aalborg Tlf. 96 31 33 00 Fax 96 31 33 79 CVR-nr. 19 26 48 90 www.advodan.dk aalborg@advodan.dk sikkermail9000@advodan.dk Sag «Sagsnr»/«Sagsbeh_init»/«Se nit»

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser

Generelle forretningsbetingelser 1. Betingelsernes anvendelsesområde De almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse for aftaler om hjemmesider og diverse tillægsydelser mellem Apollo Media og kunden i alle forhold. Fravigelse

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Handelsbetingelser - generelt

Handelsbetingelser - generelt Handelsbetingelser - generelt for samhandel med Online Assistenten/musogco (CVR 35595791). Dato: 20. oktober 2016 Nærværende betingelser gælder i forbindelse med levering af design, grafiske ydelser, print,

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere