POWERCUT-1250 / 1500 MANUEL & MEKANISERET PLASMARC SKÆREENHED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POWERCUT-1250 / 1500 MANUEL & MEKANISERET PLASMARC SKÆREENHED"

Transkript

1 POWERCUT-1250 / 1500 MANUEL & MEKANISERET PLASMARC SKÆREENHED Installations-, betjenings- og servicemanual (DK) Denne manual indeholder fuldstændige instruktioner for MANUELLE KONSOLLER begyndende med serienr. PxxJ245xxx, maj 2003: Denne manual indeholder fuldstændige instruktioner for MEKANISEREDE KONSOLLER begyndende med serienr. PxxJ316xxx, maj 2003:

2 SØRG FOR AT OPERATØREN FÅR DENNE INFORMATION. DU KAN FÅ EKSTRA KOPIER GENNEM DIN LEVERANDØR. FORSIGTIG Disse INSTRUKTIONER er til brug for erfarne operatører. Hvis du ikke er fuldstændig fortrolig med betjeningsprincipperne og sikkerhedsforskrifterne i forbindelse med lysbuesvejsning og skæreudstyr, beder vi dig indtrængende om at læse vor brochure "Forholdsregler og Sikkerhedsprocedurer i forbindelse med Lysbuesvejsning, Skæring og Fugebrænding". Formular Tillad IKKE utrænede personer at installere, betjene eller vedligeholde dette udstyr. Forsøg IKKE at installere eller betjene dette udstyr, førend du har læst og helt forstået disse instruktioner. Hvis du ikke helt forstår disse instruktioner, skal du kontakte leverandøren for yderligere information. Sørg for at læse Sikkerhedsforanstaltningerne før installation eller betjening af dette udstyr. BRUGERANSVAR Dette udstyr fungerer i overensstemmelse med beskrivelsen heraf i denne manual og medfølgende klæbesedler og/eller indlæg, når det installeres, betjenes, vedligeholdes og repareres i overensstemmelse med de medfølgende instruktioner. Dette udstyr skal kontrolleres med regelmæssige mellemrum. Udstyr med funktionsfejl eller dårligt vedligeholdt udstyr bør ikke bruges. Komponenter, der er itu, mangler, er slidte, er deforme eller forurenede, bør omgående udskiftes. Hvis det bliver nødvendigt at reparere eller udskifte dele, anbefaler fabrikanten, at man ringer eller sender en skriftlig serviceanmodning til den autoriserede forhandler, hvorfra udstyret blev købt. Udstyret eller dele heraf bør ikke ændres, uden der foreligger en skriftlig tilladelse fra fabrikanten.brugeren af dette udstyr er alene ansvarlig for enhver funktionsfejl, som er et resultat af fejlbetjening, manglende vedligeholdelse, beskadigelse, forkert reparation eller ændring foretaget af enhver anden end fabrikanten selv eller en servicefacilitet udpeget af fabrikanten. LÆS OG FORSTÅ INSTRUKTIONSBOGEN FØR INSTALLATION ELLER BETJENING. BESKYT DIG SELV OG ANDRE! 230

3 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION TITEL SIDE AFSNIT POWERCUT-1250/1500 MANUEL PLASMARC SKÆREENHED SEKTION 1 BESKRIVELSE Generelt Formål Manuel plasma SEKTION 2 INSTALLATION Installation - Manuelle plasma skæreenheder Generelt Nødvendigt udstyr Placering Eftersyn Primære indgangsstrømtilslutninger - Manuelle plasma skæreenheder Sekundære udgangstilslutninger for manuel plasma SEKTION 3 BETJENING Betjening PowerCut-1250 / 1500 styringselementer PT-32EH brændere brugt kun med manuel plasma PT-32EH potentielle skæreproblemer POWERCUT-1250/1500 MEKANISERET PLASMARC SKÆREENHED SEKTION 1 BESKRIVELSE Generelt Formål Mekaniseret plasma SEKTION 2 INSTALLATION Installation - Mekaniserede plasma skæreenheder Generelt Nødvendigt udstyr Placering Eftersyn Primære indgangsstrømtilslutninger - Mekaniserede plasma skæreenheder Sekundære udgangstilslutninger for mekaniseret plasma SEKTION 3 BETJENING Betjening PowerCut-1250 / 1500 styringselementer PT-21AMX brændere brugt kun med mekaniseret plasma PT-21AMX potentielle skæreproblemer

4 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION TITEL SIDE AFSNIT SEKTION 4 VEDLIGEHOLDELSE SEKTION 5 FEJLFINDING SEKTION 6 RESERVEDELE

5 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Sikkerhedsforanstaltninger GB Brugere af ESAB svejseudstyr og plasmaskæreudstyr har det ultimative ansvar for at tilsikre, at enhver, der arbejder på eller tæt ved udstyret, overholder alle relevante sikkerhedsforanstaltninger. Sikkerhedsforanstaltningerne skal overholde de krav, der gælder for denne type svejseudstyr eller plasmaskæreudstyr. Følgende anbefalinger bør følges udover de standardregulativer, der gælder for arbejdsstedet. Alt arbejde skal udføres af oplært personale, der grundigt kender til betjeningen af svejseudstyret eller Arc welding and cutting can be injurious to yourself and others. Take precausions when welding. plasmaskæreudstyret. Ask for your employer s Ukorrekt safety betjening practices af udstyret which should kan måske be based føre ontil manufacturers farlige situationer, hazardsom data. kan resultere i skade på operatøren og beskadigelse af udstyret. 1. Enhver, S der Dobruger not touch svejseudstyr live electrical eller partsplasmaskæreudstyr, or electrodes with bareskal skin, være wet gloves fuldt fortrolig wet clothing. med følgende: - betjening S Insulate heraf yourself from earth and the workpiece. - placering S Ensure af nødstopkontakter your working stance is safe. - dets FUMES funktion AND GASES - Can be dangerous to health S Keep your head out of the fumes. - relevante S sikkerhedsforanstaltninger - svejsning and og/eller the general plasmaskæring area. 2. Operatøren skal sørge for følgende: clothing. - at der ved opstart af udstyret ikke opholder sig uautoriseret personale indenfor udstyrets arbejdsområde. S Protect bystanders with suitable screens or curtains. - at ingen er ubeskyttet, når lysbuen tændes. 3. Arbejdsstedet skal: - være S velegnet til formålet S - være uden gennemtræk WARNING ELECTRIC SHOCK - Can kill S Install and earth the welding unit in accordance with applicable standards. Use ventilation, extraction at the arc, or both, to take fumes and gases away from your breathing zone ARC RAYS - Can injure eyes and burn skin. S Protect your eyes and body. Use the correct welding screen and filter lens and wear protective FIRE HAZARD S Sparks (spatter) can cause fire. Make sure therefore that there are no inflammable materials nearby. NOISE - Excessive noise can damage hearing Protect your ears. Use earmuffs or other hearing protection. Warn bystanders of the risk. MALFUNCTION - Call for expert assistance in the event of malfunction. 4. Personligt sikkerhedsudstyr: Read and understand the instruction manual before installing or operating. - Brug altid anbefalet, personligt sikkerhedsudstyr PROTECT YOURSELF så som AND sikkerhedsbriller, OTHERS! ikke-brændbart tøj og sikkerhedshandsker. - Hav ikke løsthængende tøj på så som tørklæder, brocher, ringe osv., da disse kan sætte sig fast i udstyret eller forårsage forbrænding. 5. Generelle forskrifter: - Sørg for at WARNING! returkablet er grundigt tilsluttet. - Kun Read faglærte and elektrikere understandmå theudføre instruction arbejde manual med before udstyr installing med høj spænding. - Relevant or operating. brandslukningsudstyr skal være tydeligt markeret og i umiddelbar nærhed. - Smøring og vedligeholdelse af udstyret må ikke foretages under betjening. FORSIGTIG! CAUTION! Klasse A (400V CE) udstyr er ikke beregnet til brug i beboel- Class sesområder, A equipment hvor is strømforsyningen not intended useleveres in residential via det locations offentlige where the forsyningsnetværk electrical power is provided med lav by spænding. the public I low disse -voltage områder supply kan det system. There may be potential difficulties in ensuring electromagnic compatibility muligvis være of class svært A equipment at sikre elektromagnetisk in those locations, due kompatibilitet to conducted asaf well klasse radiated A udstyr disturbances. på grund af ledende samt udstrålende forstyrrelser. 233 Do not dispose of electrical equipment together with normal waste!

6 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ADVARSEL SVEJSNING OG PLASMASKÆRING KAN VÆRE SKADELIG FOR DIG SELV OG ANDRE. TAG DINE FORHOLDSREGLER, NÅR DU SVEJSER ELLER SKÆRER. BED DIN ARBEJDSGIVER OM SIKKERHEDSPROCEDURER, SOM BØR VÆRE BASERET PÅ FABRIKANTENS RISIKODATA. ELEKTRISK STØD - Kan dræbe. - Montér og jordforbind (jord) svejseudstyret eller plasmaskæreudstyret i overensstemmelse med gældende normer. - Rør ikke ved de strømførende dele eller elektroderne med den bare hud, våde handsker eller vådt tøj. - Vær isoleret fra jordforbindelse og arbejdsstykket. - Sørg for at din arbejdsposition er sikker. DAMPE OG GASSER - Kan være farlige for helbredet. - Hold ansigtet væk fra dampene. - Anvend ventilation, udtræk ved buen, eller begge dele, for at holde dampe og gasser væk fra åndedrætsområdet og omgivelserne i det hele taget. LYSBUESTRÅLER - Kan beskadige øjne og give forbrændinger på huden. - Beskyt øjne og krop. Anvend den korrekte svejseskærm/plasmaskæreskærm og skærmfilter og hav beskyttelsestøj på. - Beskyt personer, der står i nærheden, med passende skærme eller forhæng. BRANDFARE - Gnister (sprøjt) kan forårsage brand. Derfor skal man sikre sig, at der ikke forefindes brændbare materialer tæt ved. LARM - Usædvanlig høj larm kan give høreskader. - Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden hørebeskyttelse. - Advar personer, der står i nærheden, om risikoen. FUNKTIONSFEJL - Tilkald eksperthjælp i tilfælde af funktionsfejl. LÆS OG FORSTÅ INSTRUKTIONSBOGEN FØR INSTALLATION ELLER BETJENING. BESKYT DIG SELV OG ANDRE! 234

7 POWERCUT-1250 / 1500 MANUEL PLASMARC SKÆREENHED 235

8 236

9 SEKTION 1 BESKRIVELSE 1.0 Generelt ADVARSEL Brug kun ESAB PT-32EH Plasmarc brænderen med denne konsol. Brug af brændere, der ikke er konstrueret til brug med denne konsol, kan forårsage FARE FOR ELEKTRISK STØD. Powercut-1250 / 1500 er et komplet, selvstændigt plasmaskære kompaktanlæg. Ved afsendelse er systemet fuldstændigt samlet, og det er parat til at skære, når det er forbundet med indgangsstrøm og en trykluftkilde (6,2 til 10,3 bar / psi). Powercut enheden bruger den ekstra svære PT-32EH (manuel plasma) brænder, når den skal adskille materialer, der er op til 38,1 mm (1-1/2 tomme) tykke på PC-1250 og 45 mm (1-3/4 tomme) tykke på PC Der henvises til de følgende sider for beskrivelse af de Powercut enheder, der er tilgængelige samt til ydeevne specifikationerne. 1.1 Formål Formålet med denne instruktionsbog er at give operatøren al den ønskede information, der kræves, forat han kan installere og betjene Powercut-1500 plasmabue skæreudstyr. Der leveres også teknisk referencemateriale som fejlfindingshjælp til skæreudstyret. Typisk detalje set forfra "Enkelt spænding" version set bagfra 237

10 SEKTION 1 BESKRIVELSE 1.2 MANUEL PLASMA PC-1250 MANUEL PLASMA PowerCut-1250 plasma skæreenheden kombinerer den påviste driftsikre PowerCut-1250 med den nyligt konstruerede PT-32EH brænder. Det meget stærke kompositmateriale gør Power- Cut-1250 til en fortræffelig tilføjelse til enhver flåde af lejet udstyr. PT-32EH plasma skærebrænderen er konstrueret således, at den giver en øget ydeevne og forbrugsdelene holder længere, hvilket resulterer i en større produktionsydelse til lavere omkostninger. Specifikationer: PowerCut-1250 Skærer 32 mm (1-1/4 tomme); adskiller 38 mm (1-1/2 tomme) 1 fas. indgang...208/230 V AC, 1 fas., 50/60 Hz, 67/61 A 1 fas.. udgang % intermittensfaktor 3 fas.. indgang /230 V AC, 3 fas., 50/60 Hz, 33/29 A /460 V AC, 3 fas., 50/60 Hz, 29/20 A V AC, 3 fas., 50/60 Hz, 18 A V AC, 3 fas., 50/60 Hz, 15 A 3 fas.. Udgang % intermittensfaktor Dimensioner...B = 318 mm (12,5 tommer)... H = 419 mm (16,5 tommer)... D = 800 mm (31,5 tommer) Vægt...39 kg (86 pund) Luftkrav ,5 bar ( psig) Brænder PowerCut-1250 bruger PT-32EH brænderen. For en komplet liste og specifikation af dele henvises der til figur 1.1. Bestillingsinformation: PowerCut-1250, 208/230/460 V, 7,6 m (25 ) PT-32EH PowerCut-1250, 208/230/460 V, 15,2 m (50 ) PT-32EH PowerCut-1250, 575 V, 7,6 m (25 ) PT-32EH PowerCut-1250, 575 V, 15,2 m (50 ) PT- 32EH PowerCut-1250, 400 V, CE 7,6 m (25 PT-32EH PowerCut-1250, 400 V, CE 15,2 m (50 ) PT-32EH PowerCut-1250, 460 V, 7,6 m (25 ) PT-32EH PowerCut-1250, 460 V, 15,2 m (50 ) PT- 32EH De komponenter, der indgår i Powercut-1250 enhederne (konsol, brænder, reservedelssæt) kan købes enkeltvis ved at bruge det relevante bestillingsnummer, når der afgives en ordre. Individuelle bestillingsnumre er beskrevet herunder: PT-32EH skæredata-70 AMP Powercut-1250, PT-32EH, 70A dyse best.nr Lufttryk - 80 psi (5.5 bar), 5/32 (4 mm) afstand (6.35) (12.7) (19.05) (25.4) (31.75) (38.1) Maks. hastigheder Kulstofstål Plade "Drop" skære Adskille tom. (mm) ipm (mm/min) ipm (mm/min) 131 (3327.4) 50 (1270) 21 (533.4) 10 (254) 6 (152.4) --- (---) 135 (3429) 53 (1346.2) 23 (584.2) 12 (304.8) 7 (177.8) 3 (76.2) Konsoller: PowerCut-1250 (208)230/460 V, 50/60 Hz, 1/3-fas PowerCut-1250 (208)230/460 V, 50/60 Hz, 1/3-fas. (BL) F PowerCut V, 50/60 Hz, 3-fas PowerCut V, CE, 50 Hz, 3-fas PowerCut V, 60 Hz, 3-fas PT-32EH brændere: PT-32EH brænder, 7,6 m (25-fod) PT-32EH brænder, 15,2 m (50-fod) Reservedelssæt: (se afsnit 1.2.3) PT-32EH reservedelssæt PT-32EH, 400 V langt varmeskjold (LHS), reservedelssæt, CE

11 SEKTION 1 BESKRIVELSE PC-1500 MANUEL PLASMA PowerCut-1500 plasma skæreenheden kombinerer den påviste driftsikre PowerCut-1500 med den nyligt konstruerede PT-32EH skærebrænder. Det meget stærke kompositmateriale gør Power- Cut-1500 til en fortræffelig tilføjelse til enhver flåde af lejet udstyr. PT-32EH plasma skærebrænderen er konstrueret således, at den giver en øget ydeevne og forbrugsdelene holder længere, hvilket resulterer i en større produktionsydelse til lavere omkostninger. Specifikationer: PowerCut-1500 Skærer 38 mm (1-1/2 tommer); adskiller 45 mm (1-3/4 tommer) 1 fas. indgang /230 V AC, 1 fas., 50/60 Hz, 82/74 A 1 fas. udgang % intermittensfaktor 3 fas. indgang /230 V AC, 3 fas., 50/60 Hz, 44/40 A /460 V AC, 3 fas., 50/60 Hz, 40/27 A V AC, 3fas., 50/60 Hz, 26 A 400V CE netforsyning S sc min 3.8MVA Z max 0.042Ω V AC, 3fas., 50/60 Hz, 18 A 3 fas. udgang % intermittensfaktor Dimensioner...B = 318 mm (12,5 tommer)... H = 419 mm (16,5 tommer)... D = 800 mm (31,5 tommer) Vægt...42,7 kg (94 pund) Luftkrav ,5 bar ( psig) 400V CE netforsyning, S sc min Min. kortslutningseffekt i netværket i henhold til IEC V CE netforsyning, Z max Maks. tilladelig ledningsimpedans i netværket i henhold til IEC Brænder PowerCut-1500 bruger PT-32EH brænderen. For en komplet liste og specifikation af dele henvises der til figur 1.1. Bestillingsinformation: PowerCut-1500, 230/460 V, 7,6 m (25 ) PT-32EH PowerCut-1500, 230/460 V, 15,2 m (50 ) PT-32EH PowerCut-1500, 575 V, 7,6 m (25 ) PT-32EH PowerCut-1500, 575 V, 15,2 m (50 ) PT- 32EH PowerCut-1500, 400 V, CE 7,6 m (25 ) PT-32EH PowerCut-1500, 400 V, CE 15,2 m (50 ) PT-32EH PowerCut-1500, 460 V, 7,6 m (25 ) PT-32EH PowerCut-1500, 460 V, 15,2 m (50 ) PT- 32EH PowerCut-1500, 400 V, 7,6 m (25 ) PT-32EH De komponenter, der indgår i Powercut-1500 enhederne (konsol, brænder, reservedelsudstyr) kan købes enkeltvis ved at bruge det relevante bestillingsnummer, når der afgives en ordre. Individuelle bestillingsnumre er beskrevet herunder: PT-32EH Skæredata-90 AMP Powercut-1500, PT-32EH, 90A dyse best.nr Lufttryk - 80 psi (5.5 bar), 5/32 (4 mm) afstand Maks. hastigheder Kulstofstål Plade "Drop" skære Adskille tom. (mm) ipm (mm/min) ipm (mm/min) (6.35) (12.7) (19.05) (25.4) (31.75) (38.1) 151 (3835.4) 56 (1422.4) 25 (635) 16 (406.4) 11 (279.4) 7 (177.8) 153 (3886.2) 58 (1473.2) 26 (660.4) 18 (457.2) 12 (304.8) 8 (203.2) Konsoller: PowerCut-1500 (208)230/460 V, 50/60 Hz, 1/3-fas PowerCut-1500 (208)230/460 V, 50/60 Hz, 1/3-fas. (BL) PowerCut V, 50/60 Hz, 3-fas PowerCut V, CE, 50 Hz, 3-fas PowerCut V, 50/60 Hz, 3-fas PowerCut V, 50 Hz, 3-fas PT-32EH brændere: PT-32EH brænder, 7,6 m (25-fod) PT-32EH brænder, 15,2 m (50-fod) Reservedelssæt: (se afsnit 1.2.3) PT-32EH reservedelssæt PT-32EH, 400 V langt varmeskjold (LHS), reservedelssæt, CE

12 SEKTION 1 BESKRIVELSE RESERVEDELE / VALGFRIT TILBEHØR (PC-1250 / 1500 MANUEL PLASMA) Reservedelssæt: Indholdet af PT-32EH reservedelssæt, 70 A best.nr Indholdet af PT-32EH (LHS) reservedelssæt, 70 A best.nr , CE Beskrivelse Best.nr. Antal Varmeskjold Amp dyse Amp slæbedyse Elektrode Ventilstift Sikring 2 Amp, 600 V DC Afstandsstyr Skruenøgle ( ) 1 Smøremiddel ( ) 1 Beskrivelse Best.nr. Antal Langt varmeskjold (LHS) Amp dyse Amp slæbedyse Elektrode Ventilstift Sikring 2 Amp, 600 V DC Afstandsstyr Skruenøgle ( ) 1 Smøremiddel ( ) 1 PowerCut-1250 er parat til brug efter udpakning. Brænderen er monteret med delene på plads, den primære ledning er forbundet, og filteret/regulatoren er installeret. Man skal blot tilsluttet luft og strøm, så kan man begynde at skære. (BEMÆRK: Bestillingsnumrene i parentes gælder kun for CE /europæiske anlæg). Indholdet af PT-32EH reservedelssæt, 90 A best.nr Indholdet af PT-32EH (LHS) reservedelssæt, 90 A best.nr , CE Beskrivelse best.nr. Antal Varmeskjold Amp dyse Amp slæbedyse Elektrode Ventilstift Sikring 2 Amp, 600 V DC Afstandsstyr Skruenøgle ( ) 1 Smøremiddel ( ) 1 Beskrivelse Best.nr. Antal Langt varmeskjold (LHS) Amp dyse Amp slæbedyse Elektrode Ventilstift Sikring 2 Amp, 600 V DC Afstandsstyr Skruenøgle ( ) 1 Smøremiddel ( ) 1 PowerCut-1500 er parat til brug efter udpakning. Brænderen er monteret med delene på plads, den primære ledning er forbundet, og filteret/regulatoren er installeret. Man skal blot tilslutte luft og strøm, så kan man begynde at skære. O-ring - 85W51 ( ) (Leveres med hoved) Ventilstift Elektrode PT-32EH brænderhoved Varmeskjold Langt varmeskjold Dyse 40 AMP (slæbeskæring) 50/70 AMP AMP Figur 1-1. PT-32EH brænder 240

13 SEKTION 1 (BEMÆRK: Bestillingsnumrene i parentes gælder kun for CE /europæiske anlæg). BESKRIVELSE Valgfrit tilbehør: 70 A reservedelssæt A 400 V LHS Reservedelssæt,CE A Reservedelssæt A 400 V LHS Reservedelssæt, CE Plasma gennemstrømningsmåleudstyr: Med dette værdifulde fejlfindingsudstyr kan man måle den faktiske plasma gennemstrømning gennem brænderen ( ) Brænder styreudstyr: Dette fuldstændig udstyr, i en robust bæretaske af plastik, indeholder tilbehør til skæring af cirkler og lige linier i jernholdige og ikke-jernholdige metaller, 44,5 mm ,8 mm (1 3/4" - 42") radius, Deluxe Basic, 44,5 mm - 711,2 mm (1 3/4-28 ) radius Afstandsstyr Til korrekt afstand, når man slæbeskærer Amp slæbedyse Fugebrændingsdyse Varmeskjold fugebrænding Slæbevarmeskjold (standard) Slæbevarmeskjold (ekstra svære) Hjulsæt For let transport af systemet Brænder opbevaringsbeslag Dette gør brugeren i stand til at lagre reservedelssæt, oprulle brænderog arbejdskabler for let transport og opbevaring Slæbevarmeskjold (standard). Bibeholder en konstant afstand, god holdbarhed i de fleste applikationer Brænder opbevaringsbeslag. Dette gør brugeren i stand til at lagre reservedelssæt, oprulle brænderog arbejdskabel for let transport og opbevaring Slæbevarmeskjold (ekstra svæe). Bibeholder en konstant afstand, lang levetid, velegnet til gennemhulning Hjulsæt For let transport af systemet Powercut vist med valgfri brænder opbevaringsbeslag og reservedelssætholder installeret. 241

14 SEKTION 1 BESKRIVELSE 242

15 SEKTION 2 INSTALLATION 2.0 INSTALLATION - MANUEL PLASMASKÆRING ENHED 2.1 Generelt En korrekt installation er vigtig, for at der kan opnås en tilfredsstillende og fejlfri betjening af PowerCut skæreenheden. Det foreslås, at alle trin i dette afsnit nøje studeres og følges. FORSIGTIG Installation eller placering af enhver type filterudstyr vil begrænse omfanget af luftindtaget, hvorved strømkildens interne komponenter udsættes for overophedning. Garantien er ugyldig ved enhver brug af filterudstyr. 2.2 Nødvendigt udstyr Til skæring kræves der en kilde af ren, tør luft, der yder 165,2 l/m (350 cfh) ved 5,5 bar (80 psig). Lufttilførslen bør ikke overstige 10,3 bar (150 psig) (maks. angivet indgangstryk af luftfilterregulatoren, som leveres sammen med enheden). 2.3 Placering Det er nødvendigt med tilstrækkelig udluftning, så PowerCut bliver korrekt nedkølet. Man bør minimere omfanget af snavs, støv og overskydende varme, som udstyret udsættes for. Der bør mindst være 30 cm frigang mellem PowerCut strømforsyningskilden og væggen eller enhver anden forhindring, således at der er fri lufttilførsel igennem strømforsyningskilden. 2.4 Eftersyn A. Fjern transportemballagen og al indpakningsmaterialet og undersøg, om der er tegn på skjulte skader, som muligvis ikke har været synlige ved modtagelsen af PowerCut. Underret straks befragteren om eventuelle mangler eller skader. B. Undersøg emballagen for eventuelle løse dele, før indpakningsmaterialet smides væk. C. Undersøg luftlameller og alle øvrige åbninger for at sikre, at eventuelle tilstopninger er blevet fjernet. 243

16 SEKTION 2 INSTALLATION ADVARSEL ELEKTRISK STØD KAN DRÆBE! Der bør tages forbehold, så der opnås den størst mulige beskyttelse mod elektrisk stød. Vær sikker på at al strøm er afbrudt, ved at slukke for hovedledningsafbryderen (væg) og ved at fjerne enhedens strømkabel, når der foretages tilslutninger indvendigt på strømforsyningskilden. 2.5 Primære indgangsstrømforbindelser - MANUEL PLASMASKÆREENHED PowerCut-1250 / 1500 konsollerne er udstyret med et ca. 3 m (ca. 10 fod) 4-strømleder indgangsstrømkabel for 3-fasede forbindelser. Hvis man ønsker en enfaset forbindelse, skal man tape den røde (lys blå) ledning tilbage på indgangsstrømkablet. Forbind kun en-fase indgangen til de hvide og sorte ledninger. Når man betjener denne maskine fra en enfaset kilde, skal den være forbundet med en pålidelig 100 Amp tilførsel. På grund af de højere indgangsstrømkrav er maskinens intermittensfaktor mindre end ved trefaset betjening. Enfaset intermittensfaktor er 60% for PC-1250 og 40% for PC Forbind din lufttilførsel med filterregulatorens tilgangsstuds. Præfiltreret TØRLUFT TILFØRSEL (leveres af kunden) (6,2 til 10,3 bar maks.) (90 til 150 psig maks.) KUNDELEVERET LEDNINGSAFBRYDERKONTAKT MED SIKRING (Se tabel 2.3 og ADVARSEL med hensyn til understellets jordforbindelse i afsnit 2.5.) Rød (lys blå) BRUGES IKKE VED ENFASET Hvid (brun) Sort (sort) Grøn (gul/grøn) PRIMÆR INDGANG STRØMKABEL Figur 2-1. Indgangsforbindelser 244

17 SEKTION 2 INSTALLATION ADVARSEL ELEKTRISK STØD KAN DRÆBE! Før man foretager indgangsstrømtilslutninger til strømforsyningskilden, skal man have udført "Maskinens Sikringsprocedurer". Hvis strømtilslutningerne skal ske fra en ledningsafbryderkontakt, skal man sætte kontakten i slukket-position og sætte en hængelås på den for at hindre, at man uforvarende kommer til at udløse den. Hvis forbindelsen er oprettet fra en sikringsboks, skal man fjerne de tilsvarende sikringer og sætte en hængelås på sikringskassens dæksel. Hvis det ikke er muligt at bruge hængelåse, skal man sætte en rød mærkat på ledningsafbryderkontakten (eller på sikringsboksen), så andre advares om, at der arbejdes på kredsløbet. ADVARSEL Understellet skal forbindes til godkendt elektrisk jord. Hvis man undlader at gøre dette, kan det føre til elektrisk stød, alvorlige forbrændinger eller døden. ADVARSEL Før man forbinder noget som helst til en strømkilde, skal man sikre sig, at alle primære indgangsstrømtilslutninger til strømkilden er udkoblede (slukket) på hovedafbryderen, og at indgangsstrømkablet er taget ud. Før man tilslutter til indgangsstrømmen, skal man sikre sig, at der findes en hovedledningsafbryderkontakt (væg) med sikringer eller relæer på hovedpanelet. Du kan enten bruge indgangsstrømkablet, der er installeret fra fabrikkens side (4/c, type SO (90 C), 3,1 m (10 fod) længde) eller bruge dine egne indgangsstrømkabler. Hvis du vælger at bruge dine egne, så skal du sørge for, at de er isolerede kobberstrømledere. Du skal have to (enfaset) eller tre (trefaset) strømledere og en jordledning. Ledningerne kan enten være tykt gummibelagte kabler, eller de kan være ført gennem en massiv eller bøjelig ledningskanal. Der henvises til tabel 2-1 og 2-2 for anbefalede indgangsledere og ledningssikringsstørrelser. Tabel 2-1. ( PC-1250 ) Anbefalede størrelser For indgangsledere og ledningssikringer Indgangskrav Indgang & jord Sikring Volt Fase Amp Strømleder Størrelse CU/AWG Amp A A/fas A A/fas mm Tabel 2-2. ( PC-1500 ) Anbefalede størrelser For indgangsledere og ledningssikringer Indgangskrav Indgang & jord Sikring Volt Fase Amp Strømleder Størrelse CU/AWG Amp A A/fas A A/fas mm BEMÆRK! 400V CE netforsyningskrav: Udstyr med høj udgangseffekt har muligvis indflydelse på udgangseffektkvaliteten fra højspændingsnettet på grund af primærstrømmen, der trækkes fra netforsyningen. Derfor gælder der for nogle typer udstyr (se tekniske data) muligvis tilslutningsrestriktioner eller krav om maks. tilladelig netværksimpedans eller den krævede minimums forsyningskapacitet ved interface-punktet til det offentlige højspændingsnet. I så tilfælde er det installatøren eller brugeren af udstyret, der har ansvaret for at tilsikre, at udstyret må blive tilsluttet, om nødvendigt i samråd med operatøren af distributionsnetværket. 245

18 SEKTION 2 INSTALLATION 2.6 SEKUNDÆRE UDGANGSTILSLUTNINGER TIL Manuel skæring Brænderen er installeret fra fabrikken. Klem returkablet med klemme fast på arbejdsstykket. Sørg for, at arbejdsstykket er forbundet til en godkendt jordforbindelse med en jordledning af passende størrelse. ARBEJDE BESKYTTELSES- JORDFORBINDELSE PT-32EH Figur 2-2. PowerCut forbindelsesskema 246

19 SEKTION 3 BETJENING A B C D 3.0 Betjening Figur 3-1A. PowerCut-1250 / 1500 Styringselementer 3.1 PowerCut-1250 / 1500 STYRINGSELEMENTER A. Strømafbryder. Når den står i position ON (tændt), lyser den hvide kontrollampe og indikerer, at kontrolkredsløbet er tilkoblet. B. Luft testkontakt. Når den står i position TEST, kan luftfilterregulatoren indstilles til det ønskede tryk (5,5 bar / 80 psig) forud for skæringerne. Lad en luftstrøm strømme ud i et par minutter. Dette burde fjerne enhver kondens, der eventuelt har samlet sig i den tid, der har været slukket for den. Sørg for at sætte kontakten i position OPERATE (betjening), før skærearbejderne påbegyndes. C. Trykkontakt låsefunktion. 1. Manuel betjening ved brug af PT-32EH brænderen - Når den er placeret i position LÅS, kan man udløse brænderens afbryderknap, efter at man har påbegyndt skærelysbuen. For at slukke for lysbuen i slutningen af skæringen skal man igen trykke på og udløse svejsebrænderens afbryderknap eller trække svejsebrænderen væk fra arbejdsområdet. Når den er placeret i positionen ULÅST, skal operatøren holde svejsebrænderens afbryder lukket under hele skæreprocessen og udløses i slutningen af skæringen. 2. Mekaniseret betjening ved brug af PT-21AMX brænderen - Ved mekaniseret betjening er trykkontaktens låsefunktion sat ud af drift. I stedet fungerer kontakten som en Auto-Gentænd vælger. For at tænde for Auto-Gentænd (gitterskæring) skal man placere kontakten i opret position. For at slukke for Auto-Gentænd (standardskæring) skal man placere kontakten i nedad position. TRYKKONTAKT LÅSE Auto-Gentænd "tændt" LÅSE OP Auto-Gentænd "slukket" 247

20 SEKTION 3 BETJENING E F G H I Figur 3-1B. PowerCut-1250 / 1500 Styringselementer D. Udgangsstrømkontrol. Justérbar fra 20 til 70 Amp på Powercut Justérbar fra 20 til 90 Amp på Powercut E. Strømmen "TÆNDT" indikator: Lyser hver gang frontpanelets strømafbryder er i position ON (tændt). F. Vekselstrøm ledningsindikator eller høj/lav ledningsspænding indikator: Denne fejllampe vil blinke, når indgangsstrømmen er udenfor + eller - 15% området for angivet indgangseffekt. G. Gasstrømsindikator: Denne fejllampe vil blinke, når luftgennemstrømningen er lav eller ikke har noget returtryk. H. Fejlindikator: Når denne lampe blinker, har systemet enten ikke kunnet påbegynde en pilotlysbue efter en række forsøg, eller også har der været overspænding i systemet. Hvis lampen blinker i 10 sekunder og så stopper, så er problemet opstart af pilotlysbuen. Undersøg brænderens forbrugsdele. Hvis lampen fortsætter med at blinke, uden at systemet nulstilles, skyldes fejlen en overspænding. Se afsnittet om fejlfinding. I. Overtemperatur indikator: Denne fejllampe vil blinke og indikere, at intermittensfaktoren er overskredet. Giv strømkilden tid til at køle ned, før maskinen igen betjenes. Alle fejlalarmer vil forblive tændt i mindst 10 sekunder. Hvis fejlen forsvinder, vil alle alarmer automatisk blive genindstillet undtagen alarmen for overstrøm. For at slette overstrøm skal man slukke for strømmen i 5 sekunder og så tænde for den igen. 248

PT-32EH. Plasmarc skærebrændere. Instruktionsbog (DA)

PT-32EH. Plasmarc skærebrændere. Instruktionsbog (DA) PT-32EH Plasmarc skærebrændere Instruktionsbog (DA) 0558003746 SØRG FOR AT OPERATØREN FÅR DENNE INFORMATION. DU KAN FÅ EKSTRA KOPIER GENNEM DIN LEVERANDØR. FORSIGTIG Disse INSTRUKTIONER er til brug for

Læs mere

Instruktioner vedrørende installation af mekaniseret konversionssæt til PC-1300/1600

Instruktioner vedrørende installation af mekaniseret konversionssæt til PC-1300/1600 Instruktioner vedrørende installation af mekaniseret konversionssæt til PC-1300/1600 Instruktionsbog (DA) 0558008706 SØRG FOR AT OPERATØREN FÅR DENNE INFORMATION. DU KAN FÅ EKSTRA KOPIER GENNEM DIN LEVERANDØR.

Læs mere

PT-27. Plasmabue skærebrænder. Instruktionsbog (DA)

PT-27. Plasmabue skærebrænder. Instruktionsbog (DA) PT-27 Plasmabue skærebrænder Instruktionsbog (DA) 0558005270 SØRG FOR AT OPERATØREN FÅR DENNE INFORMATION. DU KAN FÅ EKSTRA KOPIER GENNEM DIN LEVERANDØR. FORSIGTIG Disse INSTRUKTIONER er til brug for erfarne

Læs mere

PT-20AMX og PT-21AMX Plasmarc skжrebrжndere

PT-20AMX og PT-21AMX Plasmarc skжrebrжndere PT-20AMX og PT-21AMX Plasmarc skжrebrжndere Instruktions-, betjenings- og vedligeholdelsesmanual (DK) 0558004291 SØRG FOR AT OPERATØREN FÅR DENNE INFORMATION. DU KAN FÅ EKSTRA KOPIER GENNEM DIN LEVERANDØR.

Læs mere

PT-38 Plasmarc skærebrændere

PT-38 Plasmarc skærebrændere PT-38 Plasmarc skærebrændere Instruktionsbog (DA) Best.nr. 0558006786 - PT-38 Brænder, 7,6 m (25') Best.nr. 0558006787 - PT-38 Brænder, 15,2 m (50') 0558007600 SØRG FOR AT OPERATØREN FÅR DENNE INFORMATION.

Læs mere

EPP-200 Plasmarc præcisionsskærekonsol

EPP-200 Plasmarc præcisionsskærekonsol EPP-200 Plasmarc præcisionsskærekonsol Instruktionsbog (DK) 0558004943 29 SØRG FOR AT OPERATØREN FÅR DENNE INFORMATION. DU KAN FÅ EKSTRA KOPIER GENNEM DIN LEVERANDØR. CAUTION (FORSIGTIG) Disse INSTRUKTIONER

Læs mere

PCC-10. Plasmakølemiddelpumpe. Instruktionsbog (DA)

PCC-10. Plasmakølemiddelpumpe. Instruktionsbog (DA) PCC-10 Plasmakølemiddelpumpe Instruktionsbog (DA) 0558004423 SØRG FOR AT OPERATØREN FÅR DENNE INFORMATION. DU KAN FÅ EKSTRA KOPIER GENNEM DIN LEVERANDØR. FORSIGTIG Disse INSTRUKTIONER er til brug for erfarne

Læs mere

Præcisionsplasma Plasmagasboks & beskyttelsesgasboks

Præcisionsplasma Plasmagasboks & beskyttelsesgasboks Præcisionsplasma Plasmagasboks & beskyttelsesgasboks Plasmagasboks Beskyttelsesgasboks Instruktionsbog (DA) 0558007535 SØRG FOR AT OPERATØREN FÅR DENNE INFORMATION. DU KAN FÅ EKSTRA KOPIER GENNEM DIN LEVERANDØR.

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

PT-25. Plasma skærebrænder. Instruktionsbog

PT-25. Plasma skærebrænder. Instruktionsbog PT-25 Plasma skærebrænder Instruktionsbog 0558005569 29 SØRG FOR AT OPERATØREN FÅR DENNE INFORMATION. DU KAN FÅ EKSTRA KOPIER GENNEM DIN LEVERANDØR. FORSIGTIG Disse INSTRUKTIONER er til brug for erfarne

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

PT-600 Beskyttelsesgas blandingsmanifold

PT-600 Beskyttelsesgas blandingsmanifold PT-600 Beskyttelsesgas blandingsmanifold Instruktionsbog Denne instruktionsbog gælder for ESAB bestillingsnummer: 0558003931 0558005318 SØRG FOR AT OPERATØREN FÅR DENNE INFORMATION. DU KAN FÅ EKSTRA KOPIER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø Brug af dampgenerator Når alt er installeret og opsat, er man kommet der til hvor man skal til at betjene dampgeneratoren. 1) Start: Start generatoren med ON/OFF knappen på siden af generatoren. 2) Alternativ

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

STØV FRI SKÆRING DEX 9 FORSTØVER

STØV FRI SKÆRING DEX 9 FORSTØVER AO JOHANSEN A/S RØRVANG 3 2620 Albertslund Danmark STØV FRI SKÆRING DEX 9 FORSTØVER Kære kunde Vi er glade for, at du har købt WORKER s revolutionerende nye generation af forstøvere. Vi er stolte af vores

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

DAR-35-E BUKKEMASKINE

DAR-35-E BUKKEMASKINE DAR-35-E BUKKEMASKINE GENEREL INFORMATION 1.1 De er indehaver af en ALBA Automatisk Bukkemaskine. Denne instruktion skal følge maskinen og være tilgængelig for de personer, som skal betjene maskinen. Personer,

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem

MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem DK Copyright KEFOCOM ApS, 2000 KEFOCOM ApS: Hindbærvangen 75, 2765 Smørum. - Tlf.: 44 66 06 46 - Fax: 44 66 36 63 e-mail: kefocom@kefocom.dk - http://www.kefocom.dk

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Skæredata-instruktionsbog (DA) Version 4.6 released on 07Feb14

Skæredata-instruktionsbog (DA) Version 4.6 released on 07Feb14 PT-36/G2 System Plasmarc skæredata data-instruktionsbog (DA) 0558009944 SØRG FOR AT OPERATØREN FÅR DENNE INFORMATION. DU KAN FÅ EKSTRA KOPIER GENNEM DIN LEVERANDØR. FORSIGTIG Disse INSTRUKTIONER er til

Læs mere

CpLy ApS. Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde

CpLy ApS.  Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget du ikke

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt.

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt. 12V/0.8A XS MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere