Administrationssystem med Android applikation Driving Academy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrationssystem med Android applikation Driving Academy"

Transkript

1 Dette er procesrapporten til Bacheloropgaven på University College Nordjylland, omhandlende udviklingen af et Administrationssystem til Driving Academy. Opgaven indeholder alt information og dokumentation vedrørende procersserne bag Bacheloropgaven. Administrationssystem med Android applikation Driving Academy Procesrapport Professionsbachelor i Softwareudvikling Lasse Abelsen, Rasmus Rudbæk Laursen & Alex Østergaard

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning Metodevalg Procesorienteret eller agilt? Boehm & Turners-metode Valg af udviklingsmetode SCRUM Praktikker Product Backlog Sprint Backlog Sprint Tidsestimering Burn down chart Roller Daglige Scrums Scrum Review Meeting Accept-test Vores brug af accept-test User Stories Task Board Spikes Valg af arkitektur Android Widget Android widget vs. hjemmeside Trends indenfor mobile applikationer Grænsefladedesign Mock-Ups og Prototyping Brug af mock-ups og prototyping Tidsplan Dagbøger Dagbog fra uge 1, 22/ til 26/ Dagbog fra uge 2, 29/ til 3/ Dagbog fra uge 3, 6/ til 10/ Dagbog fra uge 4, 13/ til 17/ Side 1 af 45

3 8.5 Dagbog fra uge 5-6, 20/ til 2/ Dagbog fra uge 7, 3/ til 7/ Dagbog fra uge 8, 10/ til 14/ Referat af møder Referat fra møde med Driving Academy 8/ Noter fra møde med Driving Academy 8/ Referat fra møde med Driving Academy 22/ Dagsorden Møde Med DA Referat fra møde med Driving Academy 13/ Dagsorden Møde Med DA 10/ Referat fra møde med Driving Academy 10/ Arbejdsfordeling Opgave kontrakt Side 2 af 45

4 1.0 Indledning Grunden til at vi har valgt at dele vores dokumentation op i to dele, er for at lette overskueligheden af projektet. Denne rapport indeholder derfor alle vores overvejelser omkring metodevalg, arkitekturovervejelser, design, tidsplaner, ugentlige dagbøger samt dagsordner og referater, fra de møder vi har afholdt sammen med vejleder og driving academy Vi bruger specielt denne rapport til at finde ud af hvilken udviklingsmetode der vil være mest hensigtmæssig at bruge. Konklusionerne i denne rapport bruger vi derfor som grundlag for vores metodevalg i produktrapporten. 2.0 Metodevalg I dette kapitel vil vi forklare vores valg af udviklingsmetode. Metodevalget har ofte stor betydning for den måde projektet skal organiseres og det var derfor en af de allerførste overvejelser vi havde. For at kunne finde frem til den metode som passer projektet bedst, så er man nødt til både at kigge ind og ud af. Valget af metode afhænger nemlig af mange faktorer, både hos projektholdet selv og hos kunden. Dette kapitel vil beskrive vores valg og overvejelser. Efterfølgende vil vi argumentere for, hvordan vi mener at have overholdt praktikkerne i den valgte metode. Vi endte med at vælge SCRUM som vores udviklingsmodel. 2.1 Procesorienteret eller agilt? Her vil vi analysere hvorvidt vores projekt bedst kan defineres som enten et procesorienteret eller agilt. Ideen bag at vælge procesorienteret eller agile udviklingsmetoder ud fra hvilket slags projekt man arbejder på, gør det nemmere at vælge den korrekte mængde dokumentation i givne situationer. Det er selvfølgelig vigtigt at der foreligger dokumentation på systemer som har en stor betydning, enten økonomisk eller med hensyn til menneskeliv, hvorimod projekter af mindre vigtighed måske kan gavnes af større fleksibilitet under udviklingen. 2.2 Boehm & Turners-metode Alle systemudviklingsmetoder har hver deres fordele. Til at finde ud af hvilken udviklingsmetode der er bedst egnet til vores projekt, har vi brugt Boehms stjerne. Side 3 af 45

5 I dette afsnit vil der blive beskrevet en metode til analyse af en projektorganisation, med henblik på at definere behovet for enten en agil eller procesorienteret tilgang til projektet. Dette afsnit vil tage udgangspunkt i en artikel af Barry Boehm og Richard Turner: Rebalancing Your Organization s Agility and Discipline heri bliver der beskrevet en metode, hvor man ved hjælp af et spindelvævs diagram kan få en ide om hvorvidt det er ideelt at arbejde enten procesorienteret eller agilt. På dette diagram er der 5 akser, som bruges til at plotte typen af projekt, man er ved at bevæge sig ud i, ind. De 5 akser hedder: Personale, Dynamik, Kultur, Størrelse og Vigtighed. Vi kommer tilbage til betydningen af disse akser. Diagrammet fungerer således at jo længere ude på diagrammet et projekt befinder sig, des bedre vil det være at bruge en process orienteret udviklingsmetode. Hvorimod det modsatte gælder hvis stregerne er tæt på centrum, her vil det nemlig være bedst at bruge en agil metode. De to har definerede homebases som udgør det ideelle miljø for hver af de to typer metoder. Jo tættere man ligger på sådan en homebase, jo større sikkerhed er der ved at vælge enten en agil eller disciplineneret metode. Med homebases menes der hhv. den yderste- og den inderste ring. Personale Aksen Personale defineres ud fra hvilket niveau medarbejderne har på Cockburns 1 modificerede Medarbejder Niveau Skala. Denne skala arbejder ud fra en ide om at der findes udviklere, der er 1 Side 4 af 45

6 helt nye og dermed ikke har den fornødne erfaring til at arbejde alene og uden en plan. Boehm og Turner har modificeret skalaen. Den modificerede version af skalaen har 5 trin i stedet for Cockburns originale 3. Ideen bag denne akse er at jo flere personer et projekt har på et højt teknisk niveau, des nemmere ville det være for projektet at implementere en agil arbejdsmetode. Dynamik Med Dynamik menes der mængden af ændringer i kravene for et projekt, der er nødvendige pr. måned. Hvis man før projektets start ved, at der vil komme en stor mængde af ændringer af kravene og disse kommer løbende under projektet, så kan det bedre betale sig at projektet er agilt, da det så er gearet til at der ofte ændres i projektet samt at dette sker løbende. Metoder, som eksempelvis XP, dikterer f.eks. at man ofte holder møder med kunden for at se på de fremskridt der er sket, samt definerer hvorvidt der er brug for at ændre kravene til projektet. Ideen bag XP er så at kunden vil få et produkt, som svarer meget bedre til forventningerne end man ellers ville med en procesorienteret udviklingsmetode. Kultur Kulturen i projektet og på arbejdspladsen er også en bestemmende faktor for hvordan et projekt bør arbejde. Hvis medarbejderne på projektet trives med kaos og med at arbejde uden en plan. Så giver det også bedre muligheder for at arbejde agilt, da de agile metoder ofte er mere rodede og ustruktureret. Størrelse Boehm og Turners teori består også i at størrelsen på et givent projekt har en betydning for hvorvidt det er ideelt at arbejde enten agilt eller procesorienteret. Det handler om at projekter, hvis de bliver for store, ikke kan styres effektivt agilt. Hvis et projekt har for mange medarbejdere tilknyttet på én gang samtidigt med at man forsøger at arbejde agilt, så kan der let opstå en situation hvor venstre hånd ikke er 100 % klar over hvad højre laver og omvendt. Med en agil arbejdsmetode er det optimalt hvis alle projektdeltagerne har en god ide om hvad de andre fortager sig da dette vil sørge for at en udvikler ikke laver en rettelse i projektet, som så senere viser sig ikke at fungere pga. det de andre projektdeltagere lavede samtidigt. Vigtighed Den sidste, men muligvis den vigtigste af de 5 akser, er vigtigheden af projektet og hvilke konsekvenser der vil være ved fejl i projektet eller for sen levering af produktet. Skalaen for vigtighed af projektet er igen en Cockburn skala, som Boehm og Turner har lånt til lejligheden. Denne skala ser på konsekvensen hvis produktet fejler eller bliver leveret for sent. Boehm og Turner arbejder så ud fra en teori om at jo vigtigere et projekt er, des mere nødvendigt er det at bruge en procesorienteret metode. Side 5 af 45

7 Skalaen har 5 niveauer: Comfort, Discretionary Funds, Essential Funds, Single Life samt Many Lives. Comfort er et niveau hvor det udelukkende er af behageligheds hensyn produktet udvikles. Essential Funds er et projekt som har stor betydning for et firma finansielt, mens Many Lifes selvfølgelig handler om livsnødvendige systemer for mange brugere. Diagrammets indretning betyder også, at et projekt ikke behøver ligge inde eller ude på diagrammet, det kan også ligge i midten. I en sådan situation mener Boehm og Turner at man kan adoptere den metode, som passer bedst til projektet, samtidigt med man kan bruge forskellige aspekter af den modsatte metode. Hvis et projekt passer utroligt godt til en agil arbejdsmetode men vigtigheden af projektet er meget stor, så kan man adoptere en lang række principper og dokumentationsformer fra f.eks. UP. For at sikre at kvaliteten af projektet bliver sådan, som man må forvente når mange menneskers liv afhænger af systemet. Der er ikke plads til alt for mange fejl i sådan en situation, derfor er hverken de procesorienterede eller agile arbejdsmetoder så faste at man ikke kan adoptere principper fra andre. Ved hjælp af dette spindelvævsdiagram burde det så være muligt for en projektleder at finde en metode, som passer til det projekt personen skal lede. At vælge en god arbejdsmetode er utroligt vigtigt for hele projektet ifølge Boehm og Turner, da dette resulterer i gladere medarbejdere og bedre produkter. 2.3 Valg af udviklingsmetode Efter at have vurderert de fem punkter og anvist dem på diagrammet, er der ikke nogen endelig konklusion på valg af udviklingsmetode. Diagrammet hælder mest mod en agil metode, men Vigtighed og Personale hælder mere til en procesorienteret udviklingsmetode. Ud fra dette har vi valgt at arbejde efter Scrum dog med visse aspekter fra UP oven i som dokumentation. Dette har vi valgt fordi projektet ligger langt ude på Vigtigheds-aksen. Samtidig ligger vi som personale også forholdsvis langt ude af aksen. Grunden til vi har vurderet os selv til at lægge langt ude af aksen, er at vi ikke har arbejdet med mobile widgets før. Side 6 af 45

8 2.4 SCRUM Praktikker Valget af udviklingsmetode er altså faldet på Scrum. Vi vil i det følgende afsnit gennemgå de praktikker man bruger når man arbejder med Scrum. Scrum indeholder følgende praktikker: Roller: Scrum Master Product Owner Team Member Møder: Daglig Scrum Sprint Planning Meeting Sprint Review Meeting Sprint Retrospect Andre emner: Product backlog Sprint Backlog Burndown Chart User Stories Udover disse praktikker, har vi tilvalgt nogle praktikker og dele af andre udviklingsmetoder. Vi har inddraget Planning Game fra extreme Programming. Dette brugte vi til tidsestimering af de forskellige opgaver. Den største fordel vi så i, at bruge planning game til estimering var, at alle estimater i planning game er relative i forhold til hinanden. Dette så vi som en stor fordel i forhold til brugen af burndown charts. Ved at alle estimater er relative, kan vi visuelt på en hurtig og let måde se, om vi er foran eller bagud i forhold til sprintet. Havde de ikke været relative, kunne forsinkelser i forhold til estimatet, kun være gældende for den enkelte opgave, og altså ikke være sigende for et helt sprint. Til brug under udvikling af systemet valgte vi også at lave et klassediagram. Dette har vi hentet fra UP. Vi gjorde brug af et klassediagram fordi vi tidligere har oplevet, hvor stor en hjælp det kan være, at have en visuel beskrivelse af opbygningen af systemet. Det hjælper med til, at holde et logisk overblik. Side 7 af 45

9 SCRUM indeholder ikke nogle praktikker for hvordan man laver prototyper og mock-ups. Vi har derfor gjort brug af horizontale prototyper fra UP Product Backlog Product Backloggen er en liste af alle de opgaver der skal laves, for at projektet er fuldendt. Det er denne liste der bliver taget fra, inden man går igang med et nyt sprint. Netop fordi man bruger opgaverne her fra som opgaver på sprints, er det vigtigt at dekomponere opgaverne så meget som muligt. Ved at gøre dette, gør man det både lettere at tidsestimere mere præcist og samtidig er det også lettere at lave en Sprint Backlog der passer i antal timer. Vi har udarbejdet en Product Backlog for alle de opgaver der indgik som en del af Driving Academy s ideelle system. Product Backloggen tager udgangspunkt i kravsspecifikationen, som vi har udarbejdet i samarbejde med Driving Academy. Resultatet er den product backlog som er lavet til hhv. Administrationssystemet og android applikationen, begge disse kan findes i produktrapporten i gennemgangen af begge programmer. Udarbejdelsen foregik på den måde, at vi efter konsultation med Driving Academy prioriterede hvert enkelt punkt i kravsspecifikationen fra 1 og op efter, hvor 1 har første prioritet, 2 anden priorietet osv. Da punkterne i kravspecifikationen var meget brede, inddelte vi dem herefter i en række underopgaver. Endelig prioriterede vi hver enkelt underopgave i samarbejde med Driving Academy, således at det ville være muligt at bestemme hvilke opgaver der skal med på et givent sprint. Grunden til, at Driving Academy var med til prioritering af hver enkelt opgave er, at det sikrer DA mest mulig udbytte af vores arbejde gennem hele projektet, eftersom vi på et hvert tidspunkt laver det der giver mest værdi. På den måde står vi ikke til slut og ikke kan nå et punkt, som er meget værdifuldt for dem, mens vi måske samtidig har spildt tid på noget mindre vigtigt Sprint Backlog Sprint Backloggen tager udgangspunkt i Product Backloggen. Den skal indeholde så mange opgaver, at det passer med man kan nå dem på den tid sprintet varer. Når man udvælger opgaver fra Product Backloggen skal man altid tage de opgaver som har højest prioritering, hvis det er muligt. Sprint Backloggen er også kilden til det Burndown chart, man har for hvert sprint Sprint Et Sprint er en periode der ofte varer 1 til 2 ugers, hvilket man på forhånd definere i projektet. I et Sprint udvikler man de funktioner som man har defineret i Sprint Backloggen. Efter et Sprint laver man et review af det udviklede kode og finder ud af hvorvidt det er klar til at indgå i f.eks. en release. Side 8 af 45

10 2.4.4 Tidsestimering Tidsestimeringen foregik uden DA s tilstedeværelse. Vi kom hver især med vores bud på estimering af hver enkelte opgave, og diskuterede herefter hvorfor vi havde estimeret den enkelte opgave som vi havde. Herefter re-estimerede vi alle på opgaven, indtil vi var enige om et bud på, hvor lang tid opgaven burde tage. Tidsestimeringen har også haft indvirkning på prioriteringen af opgaverne. Forestiller man sig en opgave på 50 timer have en værdi på '4', og en opgave på 10 timer have en værdi på '2', kan 10 timers opgaven godt vurderes højere, da kunden får mere værdi i timen på denne måde, på trods af opgavens lave værdi. Vi anslog derefter en samlet udviklingshastighed for holdet. Denne udviklingshastighed blev anslået til 60 timer per uge. I denne udviklingshastighed er der taget hensyn til at der er meget ny teknologi som vi skal lære at anvende, at vi bruger pair programming og endeligt at vi samtidig med at vi udvikler på produktet ogå skriver rapport. Det faktiske timeforbrug om ugen er derfor langt over de 60 timer. Ud fra denne udviklingshastighed og vores estimater af opgaver kan vi se at vi på de 8 uger vi udvikler på systemet ifølge den oprindelige product backlog skal nå at lave serveren, klienten og android widget en. Vi har tidsestimeret op til 250+ timer. Herudover har vi haft nogle tidsestimater vi har ikke kunnet fastsætte, der skulle spikes 2. Vi har haft omkring timer til rådighed, efter at have trukket rapportskrivning, research, jul og nytår fra. Tidsestimaterne har været realistiske, men vi har stødt ind i problemer med de nye teknologier, herunder WCF, Android og REST. Hvilket har været key-components i vores projekt. På disse punkter har vores estimater ikke været præcise, da vi har undervurderet hvor lang tid det ville tage at sætte sig ind i disse nye teknologier Burn down chart Burndown Chartet's funktion er, at vise om teamet er foran eller bagud i forhold til forventningerne. Netop dette så vi som en stor fordel, og var noget der talte meget for at vælge Scrum. Efter at have tidsestimeret på alle elementer i projektet, kan vi se hvor meget tid der er nødvendig for at lave de enkelte opgaver. Derfor vil vi meget hurtigt kunne se hvor meget vi kan nå af de opgaver vi har til rådighed. Efter det første sprint, vil det være muligt at se, om vi kan holde den hastighed som vi har beregnet, og ud fra dette vurdere 2 Se afsnittet om Spikes Side 9 af 45

11 hvor stor en del af ogaverne der er realistiske. Des flere sprints vi kommer igennem, jo mere præcis vil vores billede af projektet som helhed være. Sprint 1 Sprint Actual Expected Sprint 1 varede fra mandag d. 22. november til fredag d. 3. december. Som det kan ses på figuren ovenover, har sprintet dog kun varet 9 dage, istedet for 10. Grunden til dette var, at vi om mandagen afholdte møde med DA, og efterfølgende brugte resten af dagen på at bearbejde dokumentere og bearbejde den viden vi havde opnået gennem mødet. Vi kom altså ikke igang med nogle af opgaverne på product backloggen den dag. Sammenlagt på de 9 dage havde vi beregnet ud fra vores tidsestimater at skulle nå at lave opgaver svarende til 96 timer. Vi nåede dog ikke helt så mange som først antaget. Vi kom nogenlunde igang, men vi havde undervurderet hvor længe det ville tage at sætte os ind i de nye teknologier. Henholdsvis WCF, REST, og Android. Slutteligt endte det med vi kun fik brændt 76 timer, som det vises af den første graf. I løbet af det første sprint arbejdede vi med en række User Stories. Nedenfor har vi lavet en tabel som viser et uddrag af de stories, vi har arbejdet med. Disse tabeller vil fremgå som en del af beskrivelsen af hvert sprint for at dokumentere den rækkefølge som vi har grebet opgaverne an i. Side 10 af 45

12 Vi gennemgik bl.a. følgende stories: Backlog item Som en.. Vil jeg Sådan at Estimate Køre en eller anden form for Session Kunne se elevdatabase Kunne søge på elever Alle Bruger Bruger Køre en eller anden form for Session Kunne se elevinformationer Kunne søge på en specifik elev For at holde styr på proces og smide brugere af Det er muligt at se en elevs køre/teori planer og hvor langt en person er i forløbet Log-Ind Bruger Kunne logge ind Så systemet ved hvem WCF (SPIKE) System Kunne benytte WCF services jeg er Så alt kommunikation mellem server og klient kan krypteres (1-10) 10?? ?? Tidsestimering i timer Side 11 af 45

13 Sprint 2 Sprint Actual Expected Sprint to varede fra mandag d. 6. december til fredag d. 17. december. Efter de første to uger havde vi fået bedre styr på de nye teknologier, og det gik også bedre med at holde sprintet denne gang. Selvom vi dog var 10 timer i underskud til slut. På plus siden var vi dog kommet godt igang med WCF, og ligeledes godt igang med at lave CRUD metoder til administrationsdelen af systemet. Vi gennemgik bl.a. følgende stories: Backlog item Som en.. Vil jeg Sådan at Estimate (1-10) Tidsestimering i timer Kunne se kørelærer informationer Bruger Kunne se informationer om en kørelærer Man f.eks. kan komme i kontakt med personen 2 5 Kunne kørelærers kalender Bruger Kunne se kalenderen Jeg ved hvornår lærer er ude og køre 4 8 Kunne se en elevs kalender Bruger Kunne se en elevs kalender Det er muligt at se om en elev har nogle planer 4 8 Side 12 af 45

14 Sprint 3 Sprint Expected Actual Dette sprint varede fra mandag d. 20. december til fredag d. 31. december. På figuren er der byttet om på de to grafer da det ikke ville være muligt at se det forventede antal timer i forhold til det egentlig antal timer. Fordi denne periode gik henover Jul og Nytår, havde vi ikke meget høje forventninger til perioden. Hvor vi havde forventet 48 timer nåede vi denne uge 60 timer. Det var meget mere end hvad vi havde vurderet i første omgang. Det hænger dog sammen med, at vi i de tidligere sprints fik mere styr på teknologierne, men dog mest at vi i denne periode fik brugt mere tid på projektet end først antaget. Vi gennemgik bl.a. følgende stories: Backlog item Som en.. Vil jeg Sådan at Estimate (1-10) Tidsestimering i timer Kunne lave timeregistreringer Bruger Kunne lave timeregistreringer En time kan registreres for både en elev og en lærer der har haft eleven 5 10 Kunne udtrække timeregistreringer for en elev Bruger Kunne udtrække timeregistreringer for en elev Kunne se hvor mange timer der skal faktureres 7 12 Side 13 af 45

15 Sprint 4 Sprint Expected Actual Det afsluttende sprint varede fra mandag d. 3. januar til fredag d. 7. januar. Vi valgte med vilje ikke at tage den sidste uge med som en arbejdsuge i forhold til systemet, da vi af erfaring vidste at vi med stor sandsynlighed ville skrive rapport den sidste uge. Vi gennemgik bl.a. følgende stories: Backlog item Som en.. Vil jeg Sådan at Estimate (1-10) Tidsestimering i timer Kunne lave en timeregistering (Android) Bruger Kunne lave en timeregistering (Android) En time kan registreres for både en elev og en lærer der har haft eleven 5 20 Kunne se egen kalender (Android) Bruger Kunne se egen kalender (Android) En lærer kan få overblik over sin kalender 3 10 Kunne oprette en aftale på kalender (Android) Bruger Kunne oprette en aftale på kalender (Android) Kunne opdatere og tilføje en ny aftale sin kalender 5 20 Side 14 af 45

16 2.4.6 Roller Scrum er en process skabelon der indeholder en række praktikker og foruddefinerede roller. Disse roller er: Scrum Master o Scrum Masterens arbejde går ud på at beskytte Teamet og opretholde Scrums regler. Product Owner o Product Owneren repræsentere interessenter og forretningen. Team Member o Team Members udfører det egentlige arbejde, herunder analyse, design, implementation og test. Vi har ikke udvalgt nogen egentlig Scrum Master eftersom vi alle er indforstået Scrums regler og praktikker. Samtidig poserer Driving Academy ikke en trussel for vores arbejdsgang, da de ikke foreslår nogen former for ændringer andet end på aftale møder. Rollen Product Owner besiddes af Margareth fra Driving Academy. Margareth står pt. for den manuelle bearbejdning af den information systemet skal stå for at håndtere. Derfor er det også hende der har mest styr på hvilke funktioner systemet bør indeholde, og ved hvordan systemet bedst kommer til at tjene Driving Academy, da det er hende der kommer til at arbejde med administrationsdelen. Gruppen får rollerne som Team Members, da det naturligvis er os der står for udviklingen af systemet Daglige Scrums Daglige Scrum møder er til for at sørge for at arbejdsgangen går så smertefrit som muligt. Dette gøres ved at Scrum Masteren giver alle team members 3 spørgsmål. Disse er: Hvad har du lavet siden igår? Hvad Skal du lave idag? Er der noget der forhindre dig i at opnå målene for idag? Det er her Scrum Masterens opgave at løse eventuelle problemer. Rent praktisk har vi ikke haft en decideret Scrum Master da det ikke har været hensigtsmæssigt. Vi har dog hver morgen haft en kort diskussion om hvad vi hver især havde nået, og hvad vi gerne ville nå den pågældende dag. Ydermere har vi diskuteret eventuelle problemer med vores mål, og sammen hjulpet hinanden videre hvis der skulle være nogen Scrum Review Meeting Formålet med et Scrum Review Meeting er at gennemgå det arbejde der er færdiggjort, og det der ikke er. I vores tilfælde vil det bedste eksempel være mødet Her viste vi DA GUI en og fik feedback på deres meninger og hvad de synes skulle laves om. Som dokumenteret i referatet fra det omtalte møde, havde DA visse ønsker om ændringer, som vi sidenhen har været i stand til at imødekomme. Side 15 af 45

17 2.4.9 Accept-test En accepttest består af et møde med kunden, hvor man viser kunden programmet. Det er vigtigt at pointere at programmet ikke behøver at være færdigt. Det behøver heller ikke at være hele programmet man viser. Faktisk er det meget sjældent at man kommer med et færdigt program. Kunden får derpå lov til selv at gå programmet igennem. Imens kunden gør det fortæller denne hele tiden om, hvad han tænker om de forskellige ting, for eksempel: systemets's brugervenlighed, GUI, om der mangler nogle ting og så videre. Dette kaldes også for en tænkehøjt-test. Målet med alt dette er at få feedback fra kunden, så man kan se om programmet lever op til kundens krav eller forventninger, eller om der skal tilføjes/ændres i programmet. Man kan let have glemt nogle funktionaliteter, den gang man sammen med kunden planlagde, hvordan programmet skulle se ud, eller kunden kan have kommet i tanke om nogle funktioner, som han synes mangler. Derfor er det vigtigt at have accept-tests under hele forløbet. Også for at se om man er på bølgelængde med kunden, nogle gange kan det være at kunden har et andet indtryk af, hvordan programmet skal opføre sig og se ud, og så må man sammen finde frem til en ny løsning. Det er også derfor at det er meget sjældent at man laver accept-test på et færdigt program, hvis kunden ændre en ting han ikke er tilfreds med, og gerne vil have lavet om, kan man risikere, mere eller mindre, at skulle lave hele programmet om fra bunden Vores brug af accept-test Vi har kørt accept test på klienten af to omgange. Første gang for at se, om vi var på rette spor. Ved den første accept-test viste vi en prototype af klienten samt mockups af Android applikationen, hvor både Margareth og Morten fra DA var til stede samtidig. Vi valgte at begge burde være til stede under den første accept-test. Fordi de begge var til stede kunne de sammen diskutere og blive enige om, hvad de synes om prototypen. Hvis der var forskel på preferencer var idéen, at de sammen kunne komme frem til, hvad de synes ville være bedst for deres virksomhed. Tilfældet var dog, at de begge var meget enige om, at prototypen var lige hvad de havde tænkt sig. De havde få ønsker om ændringer, men det var småting som en attribut mere på en elev, en menu der burde hedde Hold istedet for Klasser og kunne se om der er kørt løn for timer. Det var alle mindre ændringer, som var forholdsvis lette at implementere. Side 16 af 45

18 I anden omgang valgte vi at lade dem gennemgå systemet en af gangen. Vi gav dem nogle opgaver, som de skulle løse i systemet. Det så fx sådan ud: Opret en ny elev (Kørelære)Lars skal have et nyt Hold på Tirsdag. Opret klassen for Lars og tilføj den nye elev Denne gang lod vi dem gennemgå og udføre opgaver alene, for at se om systemet var intuitivt nok og let at finde ud af. Både Margareth og Morten kunne gennemføre alle opgaverne uden problemer. Det eneste problem der var, var at de enkelte gange brugte lidt lang tid på at finde bestemte funktioner. De fandt dem dog selv, uden brug for hjælp, og inden for rimelig tid (<1 min.). Alt i alt var accept-testen for klienten en success. Grunden til det, har været at DA har været meget gode til at formulere deres forventninger og ønsker til systemet, og at vores første prototype afspejlede deres billede af det nye system. Ligesom med klienten, har vi udført accept-test af android widget en af to omgange. Første gang for at se om vores prototype afspejlede deres forventninger. Da vi udviklede widget en lidt efter administrationssystemet, var den lettere at designe fordi vi allerede havde udviklet store dele af administrationsdelen, og widget en skulle kun indeholde en brøkdel af dennes funktioner, da man i denne ikke skulle have mulighed for at administrere elever eller lign. Dette resulterede også i, at DA var meget tilfredse, og ikke havde nogle ønsker om ændringer andet end spørgsmål til udseende. Vi forklarede at designet ville komme til at se anderledes og gerne pænere ud, når vi kom længere med den, fordi den på daværende tidspunkt kun var en prototype, der viste hvordan funktioner ville være delt op. Det fik vi vist dem ved anden accept-test. Her gennemgik Margareth og Morten applikationen en af gangen. Både fordi vi kun havde en telefon at vise det på, men det havde været tilfældet alligevel, da vi også gerne her ville teste, om det vi havde lavet var intuitivt og let nok at finde ud af. På samme måde som med klienten fik de en række opgaver, vi bad dem udfører. Den ene lød som følger, og var meget specifik for widget en, og havde også til formål at vise hvorfor en widget til mobilen var smart fremfor en almindelig hjemmeside med samme funktionalitet: Find Lars Peter Jørgensen, og kald ham op Der var et enkelt problem i, at det ikke var tydeligt man kunne scrolle ned af i applikationen. Derudover var de tilfredse med resultatet. Side 17 af 45

19 User Stories Vi har valgt at benytte os af User stories, sammen med et prioriteringsskema. Prioriteringsskemaet indeholder vores product backlog. På denne måde får vi et overblik over hvilke items på product backloggen der har højest prioritet, på en hurtig og let måde, og herefter kan vi gå til den enkelte userstory for uddybning, når det enkelte punkt skal implementeres. Tager vi eksempelvis nogle af kravene til android widget en, har vi haft følgende User stories, til at guide det arbejde der skulle udføres: Backlog Item Som en.. Vil jeg.. Sådan at.. Prioritet Estimering i timer Kunne opdatere kalender Bruger 4 12 Kunne se elevers kalender Kunne oprette aftaler på kalender Bruger Bruger Have mulighed for at opdatere min kalender Kunne se en specifik elevs kalender Have mulighed for at oprette nye aftaler/tider for en elev Jeg har mulighed for at tilpasse hvis der sker ændringer. Jeg kan se hvor mange timer en elev har og hvordan de er fordelt Systemet opdater og tilføjer den nye aftale til kalenderen Task Board Et task board er et board (i vores tilfælde en væg i vores grupperum), hvorpå vi har taget alle vores stories fra vores product backlog og printet ud. Derefter er der blevet lavet tre muligheder: To Be Done: herunder har vi de stories vi endnu ikke er startet på In Progress: disse stories er dem vi går i gang med under et sprint. Ved hvert sprints begyndelse ser vi hvor meget tid vi får at udvikle i, hvorefter vi kan vælge det antal stories der passer til det tidsrum. Done: Når et sprint er slut skulle det gerne resultere i at de stories der blev valgt nu er flyttet over under done og dermed er færdige. Side 18 af 45

20 Ovenstående billede er taget lige i starten af projektperioden, lige efter vi har haft andet møde med driving academy og efterfølgende fået lavet vores product backlog. Billedet ovenfor er taget under sprint 3. Som det også fremgår af billedet er der allerede en del stories der er lavet færdige og derfor er flyttet under done. Derudover er vi her gået igang med en del andre stories som står under progress. Vi har brugt taskboardet til både, at skabe et overordnet billede af hvor langt vi er i projektet, men også for at se hvor langt vi er med det enkelte sprint. Ved at have alle vores stories på væggen, har det været nemt lige at holde et hurtigt gruppe møde hvor hver især fortæller hvilke stories man er igang med og hvilke man planlægger at lave bagefter. Side 19 af 45

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy Dette er produktrapporten til Bacheloropgaven på University College Nordjylland, omhandlende udviklingen af et Administrationssystem til Driving Academy. Opgaven indeholder alt information og dokumentation

Læs mere

Arbejdsblad. Indhold. 27. maj 2010 A312. 1 Projektplanlægning 1. 2 Samarbejdet i gruppen 3. 3 Samarbejdet med vejlederne 5

Arbejdsblad. Indhold. 27. maj 2010 A312. 1 Projektplanlægning 1. 2 Samarbejdet i gruppen 3. 3 Samarbejdet med vejlederne 5 Arbejdsblad 27. maj 2010 A312 Indhold 1 Projektplanlægning 1 2 Samarbejdet i gruppen 3 3 Samarbejdet med vejlederne 5 1 Procesanalyse 1 Projektplanlægning I projektarbejdet har vi benyttet Google kalender

Læs mere

Media College Aalborg Side 1 af 11

Media College Aalborg Side 1 af 11 Media College Aalborg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Hvilket fjernsupport egner sig bedst af, eller Windows fjernskrivebord, når et firma skal supportere sine kunder?... 3 Hvorfor

Læs mere

[A20] Kick off document and process description. 1 of 5

[A20] Kick off document and process description. 1 of 5 [A20] Kick off document and process description 1 of 5 kick off document Huge Lawn Projekt Kick-Off Alle projekter og ideer er forskellige. For at vi kan give et reelt bud på dit/jeres projekt eller idé

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jan-juni 2016 Institution UCH/ Handelsskolen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Business IT B Lars

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

Projektarbejde med scrum- metoden

Projektarbejde med scrum- metoden Projektarbejde med scrum- metoden Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Roller og terminologi i scrum... 3 Opgavestilleren... 3 Scrum Masteren... 3 Projektgruppen... 3 Sprint... 3 3 Møder... 3 Planlægningsmødet...

Læs mere

sådan kører vi processen

sådan kører vi processen VERTICA sådan kører vi processen Når du som ny kunde skal have udviklet en ny e-handelsløsning eller app til din virksomhed, kan det være svært at overskue den proces, der følger. Hos Vertica har vi været

Læs mere

STYR TIDSRØVERNE. 1 Styr tidsrøverne

STYR TIDSRØVERNE. 1 Styr tidsrøverne 1 Styr tidsrøverne 9 1 Styr tidsrøverne Hverdag i kontormiljøet Fred og ro! Det er nu du tager en større sag frem som vil kræve et par timers koncentreret arbejdsindsats. Måske en sag hvor du skal sætte

Læs mere

RESEARCH, DESIGN SPRINT OG PROTOTYPING EMIL FROST STRATEGIC BUSINESS ANALYST 1508 DESIGN IN LOVE WITH TECHNOLOGY SÅDAN FORKLARER DU UX TIL LEDELSEN

RESEARCH, DESIGN SPRINT OG PROTOTYPING EMIL FROST STRATEGIC BUSINESS ANALYST 1508 DESIGN IN LOVE WITH TECHNOLOGY SÅDAN FORKLARER DU UX TIL LEDELSEN SUCCES MED RESEARCH, DESIGN SPRINT OG PROTOTYPING DESIGN IN LOVE WITH TECHNOLOGY EMIL FROST STRATEGIC BUSINESS ANALYST 1508 LIFE HACKS FOR EN UX ER DESIGN IN LOVE WITH TECHNOLOGY EMIL FROST STRATEGIC BUSINESS

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste WTF? Thomas Schou-Moldt, Miracle A/S (siden 2008) Arkitekt, udvikler, teknisk projektleder, mv. Indtil videre afsonet lidt over 20 år i branchen, ingen udsigt til prøveløsladelse tsm@miracleas.dk, 5374

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2016 - juni 2017 Institution UCH/ Handelsskolen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) EUX Business IT B Lars

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Resultater af prototypetesten

Resultater af prototypetesten Resultater af prototypetesten Vi har prototypetestet use casene 1, 2, 4 og 5 1. For at undersøge, om vores prototypetest var forståelig for brugerne afholdt vi først en pilottest med en testperson for

Læs mere

Computerspil. Hangman. Stefan Harding, Thomas Bork, Bertram Olsen, Nicklas Thyssen og Ulrik Larsen Roskilde Tekniske Gymnasium.

Computerspil. Hangman. Stefan Harding, Thomas Bork, Bertram Olsen, Nicklas Thyssen og Ulrik Larsen Roskilde Tekniske Gymnasium. 10-02-2015 Computerspil Hangman Stefan Harding, Thomas Bork, Bertram Olsen, Nicklas Thyssen og Ulrik Larsen Roskilde Tekniske Gymnasium. Kom/it c Indhold Intro... 2 Indledende aktivitet... 2 Kommunikations

Læs mere

App til indmelding af glemt check ud

App til indmelding af glemt check ud App koncept til indmelding af glemt check ud App til indmelding af glemt check ud 5. mar. 2015 Side 1 App koncept til indmelding af glemt check ud 1 Introduktion Flg. er en besvarelse til en idekonkurrence

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

ECdox som favorit. Indledning 1. Internet Explorer 2. Chrome 4. Safari 5. Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7. ECdox på mobile enheder 7

ECdox som favorit. Indledning 1. Internet Explorer 2. Chrome 4. Safari 5. Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7. ECdox på mobile enheder 7 ECdox som favorit Indledning 1 Internet Explorer 2 Chrome 4 Safari 5 Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7 ECdox på mobile enheder 7 Indledning Dette dokument beskriver hvordan man opretter og arbejder

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

Kvalitetssikring og agile udvikling

Kvalitetssikring og agile udvikling Kvalitetssikring og agile udvikling Gæsteforelæsning for dsoftark-e10 på Århus Universitet Dagsorden Hvem er jeg og hvad er min baggrund i test og agile? Hvad kan I forvente? Agile og scrum Kvalitetssikring

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 HTX I ROSKILDE Afsluttende opgave Kommunikation og IT Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Planlægning... 4 Kommunikationsplan... 4 Kanylemodellen... 4 Teknisk

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK DANSKE BANK HOLMENS KANAL DK 09 KØBENHAVN K TELEFON 45 3 4 WWW.DANSKEBANK.DK SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS 7876 05.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 6 6 8 København DANSKE BANK DANSKE

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

Afsluttende - Projekt

Afsluttende - Projekt 2014 Afsluttende - Projekt Rapporten er udarbejdet af Ali, Andreas og Daniel Vejleder Karl G Bjarnason Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Case... 3 Design... 4 Python kalender:... 4 Poster:... 4 Planlægning...

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.12 Original skrevet af: Sidst opdateret 15-11-2016 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

Guide til PlaNet v1.11. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.11. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.11 Original skrevet af: Sidst opdateret 20-08- 2015 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

fra udvikler til leder med Pomodoro-teknikken Troels Richter 2009

fra udvikler til leder med Pomodoro-teknikken Troels Richter 2009 fra udvikler til leder med Pomodoro-teknikken Troels Richter 2009 Baggrund Professionel software udvikler gennem 9 år Knap 2 års erfaring som SCRUM Master (projektleder) Leder for 4-7 mand gennem det seneste

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

Systemudviklings projekt. Nikolaj Boel Jensen Rasmus Thorslund Jensen Bo Mortensen Daniel Munch Lasse Abelsen

Systemudviklings projekt. Nikolaj Boel Jensen Rasmus Thorslund Jensen Bo Mortensen Daniel Munch Lasse Abelsen Systemudviklings projekt Nikolaj Boel Jensen Rasmus Thorslund Jensen Bo Mortensen Daniel Munch Lasse Abelsen 8. Juni 2009 Forord Denne rapport er skrevet på 4. semester på datamatiker uddannelsen. Rapporten

Læs mere

Computerspil som vindue til læring

Computerspil som vindue til læring Computerspil som vindue til læring Space Marines Stave Challenger Series Af Nikolaj Egholk Jakobsen og Suayb Köse Roskilde Tekniske Gymnasium Informationsteknologi B 9/1 2014 1 Indledning Analyse Danmark

Læs mere

Responsivt Design - DMAA0213. Afgangsprojekt DMAA0213

Responsivt Design - DMAA0213. Afgangsprojekt DMAA0213 Responsivt Design - DMAA0213 Afgangsprojekt DMAA0213 Jesper Bjørn Andersen 18-06-2015 5. semester, afgangsprojekt - Responsivt Design Vejleder: Gunhild Marie Andersen Afsluttet: 18 Juni 2015 Deltager:

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Handlingsanvisning. Indskriv i kontrakterne at der forventes brug af Ajour, samt i hvilket omfang.

Handlingsanvisning. Indskriv i kontrakterne at der forventes brug af Ajour, samt i hvilket omfang. Bygherre Kontrakter Projektgennemgang Er bygherre interesseret i digital aflevering? Få afklaret hvad forventningerne er til omfanget af kvalitetssikringen. Det kan være en fordel at aflevere digitalt

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Komunikation/It C Helena, Katrine og Rikke

Komunikation/It C Helena, Katrine og Rikke HTX Afsluttende projekt E-learning Komunikation/It C Helena, Katrine og Rikke 1.1 01-05-2013 Systemudvikling Indledende aktiviteter Kommunikationsplanlægning for projektet, Laswells fem spørgsmål. o Hvem

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

Pinpoint Tips & Tricks

Pinpoint Tips & Tricks Pinpoint Tips & Tricks En online markedsplads for Microsoft partnere til at vise deres løsninger og services, baseret på Microsoft teknologi. Agenda Hvad for du ud af Pinpoint Maksimer din synlighed på

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Guide til din computer

Guide til din computer Guide til din computer Computerens anatomi forklaret på et nemt niveau Produkt fremstillet af Nicolas Corydon Petersen, & fra Roskilde Tekniske Gymnasium, kommunikation & IT, år 2014 klasse 1.2 12-03-2014.

Læs mere

Mini guide til Mobilize Me

Mini guide til Mobilize Me Mini guide til Mobilize Me Maj 2017 Login: Åben Mobilize Me på din telefon, tablet eller computer og indtast det brugernavn og den adgangskode, som du har modtaget fra Mobilize Me. Hvis du ønsker at bruge

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

1 Guides til forældrene

1 Guides til forældrene 1 Guides til forældrene 1.1 Vejledninger til forældrene Det er institutionens ansvar at få formidlet til forældrene, hvordan de skal anvende DayCare. 1.1.1 DayCare flyer Flyer en, som er vist nedenfor,

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1 SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1 2 DANSKE BANK VELKOMMEN TIL MOBILEPAY BUSINESS MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger

Læs mere

Velkommen til brug af MobilePay

Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til vores lille kursus der handler om sådan bruger du MobilePay. Jeg hedder Peder Kähler og i dag skal vi se på følgende muligheder: Opsætning af MobilePay Privat

Læs mere

Bilag 13: Transskription af interview med Marc

Bilag 13: Transskription af interview med Marc 13: Transskription af interview med Marc I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Marc. Spørgsmål vil være i fed og svar vil være i

Læs mere

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen 15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen Forord Vi har tilmeldt os konkurrencen fra Tandlægeforeningen, om at lave en kampagne for at få flere unge til at tage til tandlæge.

Læs mere

Oasis: Part of the GIRAF System

Oasis: Part of the GIRAF System : Part of the GIRAF System Henrik Klarup, Jens Mohr Mortensen, and Dan Stenholt Møller Aalborg University Juni 26, 2012 AAU, Juni 26, 2012 Slide 1/26 Agenda Multiprojekt Beskrivelse GIRAF Arkitekturen

Læs mere

LEKTIONSPLAN DIG OG DIN MOBIL 2. klasse

LEKTIONSPLAN DIG OG DIN MOBIL 2. klasse LEKTIONSPLAN DIG OG DIN MOBIL 2. klasse Formål: Formålet med forløbet for 2. klasse er at give eleverne en guide til, hvad der er god etik omkring brugen af spil som apps og mobilen/tablet som både kommunikationsform,

Læs mere

CBAS. Vi lytter til jeres ønsker. Nyheder fra CBAS og DaBUFbio - april 2014. Cinema Booking & Administration System. dabufbio

CBAS. Vi lytter til jeres ønsker. Nyheder fra CBAS og DaBUFbio - april 2014. Cinema Booking & Administration System. dabufbio Nyheder fra CBAS og DaBUFbio - april 2014 Vi lytter til jeres ønsker Sidste år talte vi med mange filmklubber, som fortalte os, at de ønskede flere funktioner i CBAS administrationssystemet. Vi har derfor

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

BANNERPROJEKT 1.SEMESTER. Tine Hechmann, Josephine Jacobi, Mai Lyngby & Mettemarie From

BANNERPROJEKT 1.SEMESTER. Tine Hechmann, Josephine Jacobi, Mai Lyngby & Mettemarie From BANNERPROJEKT 1.SEMESTER Tine Hechmann, Josephine Jacobi, Mai Lyngby & Mettemarie From INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 2 Problemformulering... 2 Formål... 3 Mål... 4 Processen... 4 Planlægning... 5

Læs mere

Overvågningskamera. ~Af Svend, Valdemar og Frederik~

Overvågningskamera. ~Af Svend, Valdemar og Frederik~ Lavet af Svend, Valdemar og Frederik 2.3 HTX - Roskilde Overvågningskamera ~Af Svend, Valdemar og Frederik~ I dette forløb har vi arbejdet med overvågningskameraer. Det handlede om at lære, hvordan et

Læs mere

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 2

Indholdsfortegnelse for kapitel 2 Indholdsfortegnelse for kapitel 2 Kapitel 2. Analyse.......................................................... 2 Analyse af 2.1...................................................... 2 Analysen af Database.................................................

Læs mere

Lavet af Danni jensen og David Olsen

Lavet af Danni jensen og David Olsen Projekt Delfin Lavet af Danni jensen og David Olsen 19/5-2008 Indholdsfortegnelse. Side 1: Indholdsfortegnelse og forord. Side 2: Kravsliste. Side 3: Use Case Model. Side 4: Formandens aktørbeskrivelse

Læs mere

SYNOPSIS 1. SEMESTER 2013 E-CONCEPT DEVELOPMENT

SYNOPSIS 1. SEMESTER 2013 E-CONCEPT DEVELOPMENT SYNOPSIS E-CONCEPT DEVELOPMENT INDHOLD 1. JONAS KROGSLUND HVEM ER JEG?... Side 3 2. PRÆSENTATION & MOTIVATION... Side 3 3. FAGLIGE UDFORDRINGER & PROBLEMER... Side 4 3.1 SCRUM...... Side 4 3.2 KRAVSPECOFIKATION...

Læs mere

LIDT OM BUTIQ. Vores service udbydes gennem en app hvor det er nemt og hurtigt for folk at bestille lokalt og få leveret inden for én time

LIDT OM BUTIQ. Vores service udbydes gennem en app hvor det er nemt og hurtigt for folk at bestille lokalt og få leveret inden for én time PARTNERINFORMATION INDHOLD 1. Lidt om hvad BUTIQ er 2. Generelle spørgsmål og svar 3. Hvordan henter jeg Driver app en? 4. Hvordan fungerer Driver app en? 5. Hvordan logger jeg ind? LIDT OM BUTIQ LIDT

Læs mere

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 Læringsprogram Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 R o s k i l d e T e k n i s k e G y m n a s i u m Indholdsfortegnelse FORMÅL...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Bilag 2: Beskrivelse af Fujitsu, KMD og SAS

Bilag 2: Beskrivelse af Fujitsu, KMD og SAS Bilag 2: Beskrivelse af Fujitsu, KMD og SAS I dette bilag er de tre mulige leverandører vurderet ud fra 12 kriterier, som er centrale for valg af ledelsesinformation. Punkt 13 omhandler kriterier for præsentationsværktøjet,

Læs mere

Vejledning til: Mine aktiviteter (behandler)

Vejledning til: Mine aktiviteter (behandler) Vejledning til: Mine aktiviteter (behandler) Modulet "Mine aktiviteter" fungerer som et katalog over skemaer og øvelser, som er tildelt den enkelte borger. De skemaer og øvelser, man er vant til at give

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

InfoGalleri i detaljer

InfoGalleri i detaljer InfoGalleri i detaljer InfoGalleri er et digitalt formidlingsværktøj, der hjælper dig til at kommunikere bedre med dine brugere ved brug af storskærme. Ved hjælp af vores brugervenlige redaktionsværktøj,

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW 24 APP FOR PRESIDENTS INSTITUTE Jeg arbejder til dagligt hos Presidents Institute og i den forbindelse fungerer jeg som projektleder på vores App som vi ønskede det. Der er blevet taget en masse nye beslutninger

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

Hvad skal vi have ud af dagen: Desk Research omkring Spicy Køkken, evt. muligheder for Spicy Køkken, til vores SWOT/TOWS.

Hvad skal vi have ud af dagen: Desk Research omkring Spicy Køkken, evt. muligheder for Spicy Køkken, til vores SWOT/TOWS. Logbog 28/10-14 Første møde. Desk Research omkring Spicy Køkken, evt. muligheder for Spicy Køkken, til vores SWOT/TOWS. Vi fandt en masse artikler, vi kunne bruge, og begyndte på at arbejde på vores SWOT/TOWS

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Mobilbarn. Krav for MobilBarn. Apple-enheder kræver minimum ios 6.0 eller højere. Android-enheder kræver minimum Android 2.3 eller højere.

Mobilbarn. Krav for MobilBarn. Apple-enheder kræver minimum ios 6.0 eller højere. Android-enheder kræver minimum Android 2.3 eller højere. Guide til mobilbarn Mobilbarn Krav for MobilBarn. Apple-enheder kræver minimum ios 6.0 eller højere. Android-enheder kræver minimum Android 2.3 eller højere. Internet forbindelse via Wifi/3G/LTE. For at

Læs mere

BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik

BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik Dette dokument indeholder yderligere informationer, tips og råd angående: Tabelfunktionen SmartArtfunktionen Billedfunktionen Samt en ekstra

Læs mere

Fable Kom godt i gang

Fable Kom godt i gang Fable Kom godt i gang Opdateret: 26-03-2018 Indholdsfortegnelse 1. Først skal du installere programmet på din computer 3 2. Når programmet er installeret er du klar til at pakke robotten ud 4 3. Nu er

Læs mere

Absalon - guide. Login. Opbygning

Absalon - guide. Login. Opbygning Absalon - guide Login Alle ansatte og studerende på Københavns Universitetet har adgang til Absalon. For at komme ind i Absalon skal du logge dig på www.kunet.dk med dit CPR nr. og din PIN-kode. Når du

Læs mere

Mangelfuldt dokumenterede it-systemer. Hvordan løses udfordringen?

Mangelfuldt dokumenterede it-systemer. Hvordan løses udfordringen? Mangelfuldt dokumenterede it-systemer Hvordan løses udfordringen? Indholdsfortegnelse 1. Resume... 3 2. Introduktion... 3 3. Fordelene ved at løse udfordringen... 3 4. Løsningen... 4 4.1 Hvordan?... 4

Læs mere

Microsoft Pinpoint Guide

Microsoft Pinpoint Guide Microsoft Pinpoint Guide Indhold: 01 Kom på Pinpoint Opret en ny profil Rediger din profil 02 Opret en annonce 03 Brug dit dashboard 04 Optimer din Pinpoint profil Kundevurderinger 05 Søgning på Pinpoint

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul TYPO3 CMS Ext:direct_mail Side 1 Indhold Tilmeldings / Afmeldings processen... 2 Manuel tilføjelse af e-mail adresser... 3 Oprettelse af nyhedsbreve... 4 Udsendelse

Læs mere

Agil softwareudvikling i praksis. v/ Thomas Schou-Moldt, Lead Architect, Miracle A/S

Agil softwareudvikling i praksis. v/ Thomas Schou-Moldt, Lead Architect, Miracle A/S Agil softwareudvikling i praksis v/ Thomas Schou-Moldt, Lead Architect, Miracle A/S Thomas Schou-Moldt, Lead Architect Ansat i Miracle A/S (siden 2008) Arbejder som arkitekt / tech lead / teknisk projektleder

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

[AFSLUTTENDE OPGAVE I KOM/IT]

[AFSLUTTENDE OPGAVE I KOM/IT] 2010 Pernille Ketscher & Kasper Lassen [AFSLUTTENDE OPGAVE I KOM/IT] Indhold Skema over fordeling af opgaver.... 3 Kommunikationsplan.... 4 Overvejelser for kommunikationsplanen.... 5 Overvejelserne for

Læs mere

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12 Indholdsfortegnelse: Indledning...3 OnTime Kalenderen...3 Daglig brug af OnTime...4 Oversigter / Views...5 Funktioner...7 Brug af ikoner...12 Grafisk visning af tid...13 Side 2 Indledning I større organisationer

Læs mere