Mangfoldighed og diversitet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mangfoldighed og diversitet."

Transkript

1 Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer, design og arkitektur. Vision En hyldest til de nordiske værdier. En bygning, der tilbyder sine brugere gode og dynamiske rumoplevelser med behageligt dagslysforhold og ikke mindst optimale udsigtspunkter. Et offentligt hus med uformelle zoner og fristeder, der skaber liv og glæde. Et hus der overrasker og sender signaler om åbenhed og imødekommenhed. Et friskt og anderledes pust som har til formål at inspirere i det daglige Det er vores vision for Københavns Nordiske hus på Christianshavn. Det nye rekreative område vil se dagens lys og det Nordiske hus vil skyde frem og forbinde det hele til en spændende og varieret bydel. Det vil være det ideelle forbillede, med fokus på at at skabe tætte relationer mellem bygningen, uderummene og vandet. Det Nordiske hus levende og organiske snit giver det et maritimt præg med referenceindtryk fra nordens berigende naturmaterialer i sammenhørighed med moderne arkitektur. Stedet Grunden ligger langs Inderhavnen med udsigt til Christianshavn s kanal og ikke mindst med udsigt til den arkitektoniske perle, Skuespillerhuset, på den modsatte side af Inderhavnen. Grunden er en del af et område præget af en tidligere handel- og industrihavn, og er beliggende med de historiske pakhuse på begge sider. Arealet skal være med til at udvikle området fra en industrihavn, til at blive en aktiv og levende ny bydel. Infrastuktur Bygningen er nem at komme til hvad enten man er på cykel, i bil, med bus eller til fods. Det bliver også muligt at anvende havnebussen, som etablerer et nært stoppested. Langs grundens nordlige skel er der direkte adgang til pladsens promenade langs havnen. Syd for bygningen er der mulighed for overdækket cykelparkering. Området mod syd giver adgang til bygningens parkeringskælder, der rummer parkeringspladser og evt. ladestationer til el-biler. New Nordic House Skuespilhuset Inderhavnen Mangfoldighed og diversitet. Inspirerende kultur Brugeren Til inspiration af det Nordiske hus har vi i gruppen taget udgangspunkt i de første tanker til spørgsmålet: Hvad er nordisk for dig? Dette resulterede i et potpourri af forskellige beskrivelser af det nordiske tema hvori det lykkedes os at finde nogle fællesnævnere og på den måde komme frem til nogle enkelte nøgleord som beskriver nordisk for alle i gruppen. Nøgleord: Nordisk mytologi, Naturmaterialer, Åbenhed og velfærd samt bæredygtighed. Nordiske værdier Det Nordiske hus er et led i at bevare og videregive nordens fælles historie og værdier som danner grundlag for det samfund vi lever i i dag. Helt tilbage fra den tidlige nordiske mytologi og op til de oplyste velfærdstater vi kender i dag, har det nordiske haft en tilbagevendende sammenhørighed. Natur i Norden Naturen vil være en væsentlig inspiration for bygningens opbygning og udformning. Dette betyder at bygningen vil bestå af naturmaterialer og visionen er at skabe en bygning i form og materialer som samlet set vil fremstå som en levende organisme i sig selv. I norden er de to mest traditionelle byggematerialer træ og mursten, som vi vil anvende til at skabe en ny fortolket nordisk sammensætning. Græs på taget er blot et af de mange bæredygtige tiltag som inkorporeres i bygningen. Velfærdssamfundet inspirerer til en bygning som udtrykker åbenhed. Området omkring Nordiske hus skal invitere folk til at udforske omgivelserne. Målgruppe Nøgleordene for New Nordic Houses målgruppe er mangfoldighed og diversitet. Formålet er at skabe et offentligt fristed hvor mennesker i alle aldre, uanset køn, bopæl, indkomst og herkomst kan drage nytte af omgivelserne New nordic house tilbyder. Det nordiske hus i Finland Legeplads i naturen Fjelde i Norge Sejlads, Roskilde Admiral Hotel, København

2 Den arkitektoniske idé Dynamiske linier Bygningens enkle struktur understreges af lige så enkle linier i bygningens design. De vandrette linier bevæger sig over de dynamiske facader med vekslende afrundede hjørner. Man ledes naturligt omkring bygningen og oplever nye overraskende sider af bygningen - der er spændende og imødekommende. Facaderne åbner sig og fortæller om livet indeni, om livet i restauranten, i gangene, i udstillingen o.s.v. Man modtages med åbne arme og inviteres til at blive der i timevis. Huset bidrager til området, men det er intet imod hvad brugerene kan bidrage med og opleve ved området og omgivelserne. Ankomstpladsen er en naturlig forlængdelse af bygningens entré, med niveaufri adgang. Omgivelserne opdeles i flere attraktive områder der skaber en naturligt flade ud til vandet. n ud til vandet fremstår med robuste siddekanter i form af trappetrin, der spiller sammen med bygningens dynamiske linier, belagte flader, græsflader og enkelte flotte træer. Områderne er tænkt som en enkel og æstetisk rekreativ have, med solittære træer, aftenbelysning og en simpel bund af farvet stenbelægning. Et enkelt udtryk i tråd med bygningens levende stemning. Den arkitektoniske formgivning Placering Stedet er omgivet af traditionelle pakhuse på begge sider som skaber en symmetrisk byplan.denne symmetri er der taget i ved placeringen af det Nordiske hus for at bevare sammenspillet mellem bygningerne samt undgå evt. gener for bagved liggende bygninger. Derfor har vi valgt at placere bygningsmassen parallelt med de eksisterende pakhuse. 1. Bygningsmasse Vi har valgt at placere bygningsmassen tættere på vandet, men i en afstand hvor der er mulighed for at udnytte området omkring bygningen nær vandet, idet vi ikke ønskede at bygningen skulle dominere arealerne ved vandet. 2. Bygningsmasse For at tilfører bygningen et blødere udtryk afrundes alle hjørnerne. Det første skridt i at give bygningen et mere organisk udseende. 3. Sol forhold Bygningen forskydes naturligt for at udnytte solen på øst, syd og vest facaderne, som en organisme der søger solens stråler og giver bygningen en særpræget grund plan. 4.Centrum For at give bygningen et udtryk af åbenhed skabes et åndehul ned igennem hele bygningen, som et atrium der vil være et centralt mødepunkt for alle bygningens rum og funktioner. 5. En klassisk 3-deling Bygningsmassen opdeles i 3. etager. For at skabe dynamik i bygningens udtryk roteres den nederste og øverste etage 22 grader mod øst. Dette resulterer i en bygning med terrasser og giver det en spændende dynamisk effekt omkring det centrale åndehul idet etagerne forskydes. Taget på den øverste etage bølges med forskellige højder og belægges med græs for at skabe reference til naturens bakker og bølgerne i havet. Dette bevirker også en imponerende effekt invendigt i bygningens rum. 6.Struktur Illustrationen viser en grundplan for strukturen af bygningen. Den hvide ring og lilla midte indikerer det centrale mødepunkt, hvori der skabes forbindelse mellem etagerne, samt placering af elevator og trapper. Det lyseblå indikerer de mange rum og funktioner der placeres omkring det centrale mødepunkt. Sigtelinjer Rumdiagram Rum og Funktion Inderfra bygningens udsigtspunkter Analyse af sigtelinjer fra 3 eksempler på udsigtposter på bygningen. 1 1 Multisal Foredrags, konference- og teatersal Møbeldepot Bibliotek ph.d Bibliotek til 2 bibliotekarer til 5 ph.d. stipendiater 3 3 Bibliotekar til de 2 kontorer 2 sal. 1 Udstilling til leder (admin.) til 10 ansatte (admin.) Butik Mødelokale til administrationen 2 3 admin. Gang til administrationen Udstillingslokale Leder Butik 1 sal. Sigtelinjer udefra af nabobygninger udsigtspunkter Analyse af sigtelinjerne hos nabobygningerne A, B og C, som giver et billede af hvorledes Nordisk hus vil have indflydelse på deres udsigt. Disse analyser understøtter vores teori om vigtigheden i at beholde den flugtende symmetri med de eksisterende pakhuse. Reception Skole- tjenesten Garderobe Garderobe ved garderobe Rengøringsrum Reception Restaurant Restaurant Køkken til restaurant Stueplan Depot Køkkendepot C C C Lokale til skoletjenesten A A A B B B

3 Plantegninger Grunden har et grundareal på 6234 m 2. New Nordic House har i alt 4 etager, en kælder, stueplan, 1. sal og 2 sal. Stueplan er 623 m 2, 1. sal er 713 m 2 og 2.sal er 765 m 2. Bygningens samlede bruttoareal er 2100 m 2 ekskl. de tilhørende terrasser og P-kælder. Stueplan 1: sal 1: sal 1:200 Restaurant Udstillingslokale Depot Køkken Butik Foredrags-, konference- og teatersal Gard arobe Depot Møbeldepot Reception Elevator Elevator Elevator Bibliotek Skoletjenesten administration 5 ph.d. Bibliotekar Situationsplan 1:1000 Det nederste billede viser entreen i stueplan. På billedet kan man se atriummet med tilhørende have, som udgør en central del af rummet. På denne måde bliver naturen ført ind i bygningen og brugerne forvirres omkring forholdet mellem ude og inde. På det øverste billede ser man ligeledes atriummet med tilhørende elevator. Billedet viser desuden biblioteket, hvor rækværket i glas indrager det åbne rum i atriummet. Dette gør at rummet bliver mere åbent, og som bruger får man frit udsyn til rummene på den anden side af atriummet. Strand gad e / Promenade Strandgade Strand gade

4 Nord Facade Øst Facade Bynær natur Bygningens udformning og beklædning er inspireret af naturen og bygningens bløde former trækker inspiration i dels naturens bakkede landskaber og i det maritime tema med det bølgende hav og de storslåede træ sejlskibe, vi som sejlernation er kendte for. Beklædning af træ bidrager til et harmonisk og organisk udseende som sammen med de bløde former samlet set giver bygningen et udtryk af en levende organisme i sig selv. En let bølgende og samtidig skrånende tagflade til den ene side og en mere skrå tagflade til den anden danner et buet tag med referencer til bølgerne på havet og et bjergterræn i Norden. En let bølgende og samtidig skrånende tagflade til den ene side og en mere skrå tagflade til den anden danner et buet tag med referencer til bølgerne på havet og et bjergterræn i Norden. Nord Facade 1:200 Øst Facade 1:200 Vest Facade 1:200 Syd Facade 1:200 Hovedkonstruktion Selve byggeriet har stor fokus på anvendelse af naturmaterialer fra Norden og er særdeles interessant med bygningen og tagets særlige form. Hovedkonstruktionen består af en indvendig bagmur i mursten der er bærende til de 3 etager. Til at bære etagedækkene inde i huset, er der opstillet murede søjler og bærende skillevægge, med samme overflade som bagmuren. Etagedækkene er opbygget med nedlagte køle/varmeslanger. Dækket i stueetagen er lavet i præfabrikeret armeret beton så det med et minimum af søjler danner loftet i parkeringskælderen. Som gulv er der støbt et lag af quartssten med mønster, denne overflade går igen på de udvendige overflader på stier og adgangsveje, så overgangen mellem ude og inde føles naturligt. Gulvet egner sig både til vores termoaktive køle/varmesystem og hård frost. Dækkene på 1 og 2 sal er ligeledes opbygget af armeret beton. Dækkene er lagt på tværs af bygningen. Ved det centrale lodrette hul igennem bygningen samt omkring trapperne er der lavet udvekslinger samt forstærkninger. I teknikrum, depoter samt toiletter er der lagt et klaplag samt en belægning med quartz sten. Ved alle øvrige arealer er der en strøkonstruktion over dækkene som danner et rum på en halv meters højde, hvor teknikken (kloakering, ventilation, vand og el) kan føres. Som undergulv er der lagt spånplader med spor til de aktive varme/ køle slanger. Som færdigt gulv er der lagt brede massive egeplanker. Alle lofter udføres som nedhængte lofter med lydabsorberende mineraluldsplader med hvid glat overflade. Trapper og broerne i bygningen, udgør sammen med den bølgende tagkonstruktion og udvalgte vægge det tværstabiliserende system. Alt træværk i konstruktionen er behandlet i et brandhæmmende materiale Sni t AA 1:200 Sni t BB 1:200

5 Omgivelser og materialer Analyse af materialevalg Da vi begyndte udviklingen af det nordiske hus, blev vi hurtigt enige om at tage udgangspunkt i mennesket. Vores bud på et hus skulle ikke blot være vel- isoleret og selvforsynende med CO2 neutral energi. Det skulle også være rart at opholde sig i, med masser af dagslys og frisk luft, være fleksibelt med plads til både fordybelse og samvær, og ikke mindst skulle liv, lys og luft afspejle sig i arkitekturen. Aktivitetsområdet Med simple metoder er der skabt et fristed i form af et aktivitetsområde på christianshavn. Der er forsøgt at aktivere og motivere børn i alle aldre til bedre leg, bevægelse og fællesskab. Med det nordiske landskab som tema tilbydes der her et natur-rum i byen. De indbyggede trampoliner, de organiske former, dækket af gummihud, samt det spændende vandmiljø har skabt et åndehul i byen. Hele aktivitetsområdet har sit eget udtryk, men integreres elegant med omgivelserne, på grund af samspillet af farver og kurver det har til fælles med bygningen og ankomstpladsen. Prinsesse Charlottesgade Bakkeland Legeplads Trampolinerne er med til at skabe små legerum og giver alle uanset alder, et smil og en kildren i maven, ved brug. Ved at bruge gummihud som overflade på det bakkede terræn opnår man en overflade med stødapsorberende egenskaber. Produktet er UV bestandigt vedligeholdelsesfrit og har en lang levetid. Facaden For at relatere bygningen til sine rødder, vælges at anvende træ, som udvendig facademateriale, da skovdrift er og har altid været en af nordens største industrier. Bygningerne i området har overvejende tegl som facademateriale, så vores bygning vil stå helt alene, men alligevel indbyde alle folk der kommer forbi til at komme nærmere og slå sig ned. Hele facaden er beklædt med skandinavisk lærk i form af høvlede rektangulære brædder fra bæredygtige skovbrug. Lærken er monteret vandret på de forskellige etager for at fremhæve længden i forhold til højden. For at understrege det enkle er der imellem brædderne en luftspalte der giver et meget rent og elegant udtryk. Endvidere er der monteret lodrette lister til samlingerne på tværs eller diagonalt i beklædningen. De er gennemgående på hver etage og skærer også henover vinduerne. Lærken er naturlig imprægneret og har et højt indhold af harpiks, den er dog behandlet med olie på alle sider før monteringen og er derfor særlig vedligeholdelsesvenlig mange år frem. Størstedelen af facadevinduerne går fra gulv til loft, for at få så meget dagslys ind i bygningen Justerbar solafskærmning Solafskærmningen består af lette rektangel-formede lameller udført i samme materiale, som resten af facadebeklædningen. Den har samme udtryk,som beklædningen og foldet ud virker den som en del af helheden. Den fastgøres på bæreprofiler eller færdigmonterede kassetter. Systemerne monteres vandret, i en bue eller skråt med lamellerne i præcis den vinkel, for at opnå netop den solafskærmningseffekt, eller det udtryk, som ønskes. Solafskærmning med lameller er især velegnet til større vinduer og lange vinduesbånd, hvor man ønsker en mere markant solafskærmning. Solskærmen hindrer ikke det frie udsyn, og samtidig giver den kun et ringe lystab. Solafskærmnings lamellerne er robuste, holdbare og delvis vedligeholdelsesfrie, den kræver samme vedligeholdelse som den øvrige beklædning og byder på et utal af forskellige udtryk, hvad enten der er trukket for eller fra. Vinduer og døre Alle vinduer og døre er monteret med lavenergi glas og udført i tynde aluminiumsrammer for at få så meget dagslys ind i huset. Aluminiumen medfører ligeledes en lav vedligeholdelsesrate og en lang levetid. Elementerne er trukket tilbage fra facaden for at minimere kuldebroer. Kilden, Teater og koncert sal. Norge Solafskærmning Egetræ Quartz flooring Gulv og sti-belægning Ude arealerne dekoreres med quartz gulvbelægning, som består af millioner af små skinnende natursten. Talrige smukke farvekombinationer med uendelige muligheder for designformer og mønstre. Ved anvendelsen af Quartz sten opnåes en skridsikker struktur, lyddæmpende effekt. Derudover er de bløde og behagelige at gå på. rne Alle terrasserne er udført i eg fra den såkaldte flådeeg. Flådeegen er 200 år gamle egetræer som kong Frederik VI, beordrede sået efter at den engelske hær drog hjem med hele den danske flåde efter bombardementet i København i Heldigvis kan den bruges til mere fredelige formål i dag. Egen er særlig anvendelsesvenlig til terrasserne på grund af størrelse, form og trækvalitet, men også på grund af egens store udbredelse og stadig voksende andel i de skandinaviske skove, hvilket gør den særlig bæredygtig. Derudover har egen gode styrke-egenskaber, moderat svind og naturlig beskyttelse mod råd og svamp, fordi det fra naturens hånd er konserveret med bl.a. garvestoffer. Indvendig og materialer Bygningen indeni Det har været oplagt bruge naturlig forekommende råvarer fra norden som træ, sten og ler til opbygning og udsmykning af det nordiske hus. Det kommer som udtryk, i samspil med den massive mængde af dagslys der strømmer ind fra glastaget og de store vindueselementer, som en let og harmonisk bygning med en nordisk holdning anno Her er et lille udpluk af de farver og materialer der er med til at kendetegne det indvendige af det nordiske hus. Farver Farvepaletten giver et billede af de lyse og jordnære farveskalaer der anvendes i bygningen, og er med til at skabe et godt sammenspil med farverne ude og inde. Gulve Ud over akustiske hensyn, skal der også tages højde for hygiejniske forhold, når der vælges indvendige materialer. Det er vigtigt, at samlinger i gulve undgåes, så der ikke kan ophobes bakterier, og skidt. Ligeledes, at overfladerne er nemme at rengøre og samtidig er slidstærke. I stueetagen har vi valgt at lægge et stengulv, i form af Quartz-belægning, i samme materiale som de udvendige stier. Det har vi gjort for at minimere følelsen af at være inde eller ude. Ved at have en minimal terrænforskel og samme materiale inde som ude kan ansatte og gæster vælge at gå udenom eller uhindret igennem huset og derved føle sig velkomne. Quartsstensbelægningen består af et særdeles slidstærk og holdbart materiale af millioner af små skinnende sten med en hårdhed i nærheden af diamanter. Belægningen laves i en helt speciel blandingsproces af epoxy og quartz sten, og lægges ved håndkraft og murerske. Gulvet er hygiejnisk og vedligeholdelsesvenligt og egner sig både til vores termoaktive køle/varmesystem og hård frost. Vi har valgt at lægge brede massive egetræesplanker på 1. og 2 sal, hvor der er mindre offentlig trafik. Træet er velegnet til husets termoaktive konstruktioner. Endvidere er det særdeles hårdfør og rengøringsvenligt med en ekstrem lang levetid. Vægge Alle indvendige facade og bærende vægge samt søjler er behandlet i hvid fils, hvor murstenene stadig træder frem og danner en grov men ærlig overflade. For at sprede dagslyset mest muligt er alle indvendige vægge ikke højere end 2,30 m. Den resterende del ml. væg og loft er lukket støj- og brand-sikkert med glas. Glasspalten har en højde ml. 1,70 og 2,70 m. Det bevirker at alle områder i huset virker som lyse, imødekommende miljøer, med en fornemmelse af at være udenfor. Egetræesplankegulv fra Dinesen gulve Dinesen fyrretræesplank Wevers farvet fils Genbrugstræ Quartz flooring (lys natur) Indvendige døre Alle indvendige døre laves af genbrugstræ, med inspiration fra Occupy-bevægelsen med en af deres bevæggrunde: At vi driver rovdrift på jordens ressourcer så der ikke er noget tilbage til kommende generationer. Dørene giver et herligt udtryk til bygningen og ved indsamling af træ fra nordiske bygningsrenoveringer er det muligt at snedkerere hver dør unik og skabe en diversitet, der er sjældent set. Karmtræ, indfatninger samt greb er lavet efter nutidens standard for at overholde kravene til brand, lyd og ventilation. Lysindfald Lyset i opholdsrummene er et vigtigt element for designet af rummene. Hvorfor vi også har valgt at tilføje rummene vinduesbånd rundt om hele bygningen. Samtidig er det vigtigt, at lyset distribueres jævnt i rummene, mhp., at der ikke forekommer store kontraster mellem stærkt oplyste, og mørke områder. Udover koncentreret lys over arbejdsstationerne, har vi valgt en ren og enkel pendel til at hænge ned fra loftet som et lystæppe i hele bygningen. Pæren som er formet som en diamant virker som en skulptur med en funktion og er designet af en svensk designer. Pæren er af halogen typen og har et lavt energiforbrug. Lofter Lofterne i bygningen er alle hvide og består af gipsplader i form af akustiklofter. Bænk fra Diamond Lights, Eric Therner for Frama Indvendig udsmykning For at sætte mest muligt præg på det nordiske i huset kunne man forestille sig at der blev åbnet op for nordiske kunstneres værker på forskellige indvendige flader i bygningen. Det kunne f.eks være kunst i form af malerier, tæpper, skulpturer m.m. Værkerne ville udsmykke bygningen og være til glæde for både ansatte og gæster. Parametrene kunne evt. være opfyldelse af nogle overordnede emner indenfor et nordisk tema såsom:nordisk mytologi, vikingetid eller noget helt andet. Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser. Arne Jakobsen klassisk dørgreb Greb og håndtag Alle ind og udvendige døre monteres med dansk designede elegante håndtag. Gipslofte Inventar og møbler Nordisk design: lyst træ og sten, organiske former og blide farver er det dominerende tema til husets inventar. De gode materialer, det forenklede formsprog og linjer, der tilpasser sig menneskekroppen i nordisk design. Måske også møbler i bæredygtigt genbrugsmateriale.

6 Bæredygtigt Den arkitektoniske byggeri idé De Dynamiske bæredygtige linier tiltag Bygningens enkle struktur understreges af lige så enkle linier i bygningens design. De vandrette linier bevæger sig over de dynamiske facader med vekslende afrundede hjørner. Man ledes naturligt omkring bygningen og oplever nye overraskende sider af Analyse bygningen af - bæredygtige der er spændende tiltagog imødekommende. New Nordic House indebærer mange væsentlige og positive bidrag til et bæredygtigt byggeri. Facaderne åbner sig og fortæller om livet indeni, om livet i restauranten, i gangene, i udstillingen o.s.v. Man modtages med åbne arme og inviteres til at blive der i For timevis. at imødekomme Huset bidrager energikravene til området, til men år 2015, det er er intet der imod indarbejdet hvad brugerene både passive kan og aktive bidrage løsninger med og i opleve bygningsdesignet. ved området og Gennem omgivelserne. hele processen er der valgt at arbejde med en velisoleret klimaskærm, og bruge den aktivt til at skabe et klart og tydeligt udtryk. Ankomstpladsen Ligeledes er i forbindelse en naturlig med forlængdelse energioptimeringen af bygningens er bygningens entré, med orientering niveaufri på grunden adgang. Omgivelserne vigtig, hvis energiforbruget opdeles i flere skal attraktive endnu områder længere der ned. skaber Da vores en naturligt grund er flade nærmest ud til vandet. kvadratisk og orienteret næsten direkte nord-syd, er det en stor udfordring af få tilstrækkeligt god udnyttelse af den passive solvarme. Der er derfor valgt en aktiv solafskærmning, integreret i beklædningen, der ved hjælp af sensorer, lys og temperaturmålere kan tilpasse lys og varme tilskuddet til bygningen. Vi har valgt at bruge forholdsvis meget træ i konstruktionen og som beklædning, det har vi gjort fordi træ har mange fordele, da det er det byggemateriale, der under produktion og tilvirkning sætter det mindste CO2-fodaftryk. Hertil kommer, at træ under opvæksten opsuger den atmosfæriske CO2 og lagrer det gennem sin lange levetid. Alt træværk er hentet fra bæredygtige nordiske skovbrug, med et minimum af transportgener til følge. Desuden kan træprodukterne oftest genbruges, så kulstoffet bindes i nye produkter. Til sidst kan træet brændes af som CO2-neutral bioenergi. Bygningen er opbygget med en bagmur af mursten. Tegl består af ler, der er hentet op fra undergrunden og derefter formet og brændt i ovn ved høj temperatur. På den måde anvendes naturens egne råvarer, som efter en miljømæssig blid forarbejdning bliver til meget solide og vejrbestandige byggesten. Tegl har en lang levetid og er desuden miljøvenligt at bortskaffe og kan genbruges. Tagkonstruktion Tagkonstruktionen er opbygget af laminerede træspær, der ligger på tværs af bygningen. Spærene er ved hjælp af specialdesignede forme og lamineringsteknikker formet så de opsat i rækkefølge danner det bølgende tag. Som tagbeklædning har vi valgt tagpap der egner sig godt til det specielle tag. Græstag Som top er der lagt et græstag en såkaldt mos-sedum belægning der udover at den er brandgodkendt, kan klare de stejle taghældninger og holder sig fri for ukrudt. Belægningen vejer 50 kg/m², når det er vandmættet, og fylder ikke mere end ca. 50 mm i højden. Mos-sedum består af ekstremt tørketålende stenurter og spontant forekommende mosser. Planterne er med til at fange partikulær luftforurening og reducerer støjgener fra trafikken. Desuden er belægningen med til at absorbere, magasinere og reducere den årlige regnsvandsafstrømning betydeligt. A: 30 mm xeroflor Mos-sedummåtte B: 25 mm Nophadrain C: Tagbeklædning Opvarmning Opvarmning sker dels ved fjernvarme og dels ved hjælp af et ventilationsanlæg med varmegenvinding. Naturlig køling Store glasfacader, som præger meget moderne kontorbyggerier, kan skabe problemer med temperatur og træk. Når temperaturen stiger om sommeren, kræves der nedkøling i form af ventilation, som koster energi og penge, og kan medføre problemer med træk. New Nordic house vil udover traditionel afkøling anvende den enorme naturlige ressource lige uden for væggene, nemlig havvandet. Ved at tilslutte en varmepumpe til systemet kan havvandet udnyttes optimalt, endda også til opvarmning forår og efterår. Konceptet indeholder bl.a. termoaktive konstruktioner med energilager, havvandskøling med varmepumpe og behovsstyret ventilation. Huset vil anslået spare 75 % på elforbrug til køling. Slanger indstøbt i husets betondæk fungerer både som varme og kølesystem. Om vinteren gemmes overskudsvarmen fra lys og mennesker i huset i de termoaktive konstruktioner så den frigives næste dag. Om sommeren køles bygningen om natten, så den er klar til næste dags brug. De termoaktive konstruktioner giver et bedre indeklima end traditionelle radiatorer fordi driftstemperaturen er meget tæt på rumtemperaturen og åbner mulighed for at forsyne huset med vedvarende energi. Derudover skal regnvand fra tagskiven ledes til en opsamlingstank med henblik på genanvendelse som supplement til brugsvand ved toiletskyl. endvidere har bygningen også oplagt mulig for indarbejdelse af solenergi, i form af solceller på taget. For at begrænse bygningens klimabelastning og CO2-udledning, Havvandskøling er husets samlede energiforbrug minimalt. Ligeledes forbruget af energi til opførelse, drift og bortskaffelse af huset dvs. energiforbruget fra vugge til grav er begrænset ved hjælp af vores forskellige tiltag. Genanvendelse af regnvand Grønt tag fra Klimatiske forhold Indeklimaet har stor betydning for, om folk befinder sig godt på arbejdspladsen og føler sig godt tilpas. Et dårligt indeklima påvirker folks koncentrations- og arbejdsevne negativt og kan være skyld i øget sygefravær. Vi har derfor prøvet at lave nogle klimatiske overvejelser, så vores hus lever op til dagens og ikke mindst fremtidens standard Indeklimaet er afhængig af et kompliceret samspil mellem mange forskellige faktorer: Luftens kvalitet, der ofte er bestemt af ventilation, antal personer, forurening, afgasning fra materialer og rengøringen i rummet Fugt og mikroorganismer Temperatur og træk Dagslys og kunstig belysning Støj og akustik i rummet og larm udefra Statisk elektricitet Et godt indeklima er bestemt af en kombination af bygningens og lokalernes udformning, indretning og vedligeholdelse. Indeklimaet skal også altid ses i sammenhæng med de aktiviteter og de behov børn og voksne har i rummet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at nogle personer er mere følsomme over for påvirkninger end andre. Vi har derfor i forbindelse med projekteringen haft stor fokus på følgende: Øget afskærmning mod solen. Mindre vinduespartier mod syd. Bedre fordeling af vinduer til alle sider. Mere naturlig ventilation, der kan drives automatisk. Mekanisk ventilation og varmegenvinding om vinteren. Bedre information til husets brugere, så de bruger det rigtigt. Højere dagslysniveau i alle opholdsrum. Isolering af støj fra ventilation mv. Luft kvalitet Tætte og velisolerede bygninger bliver let for varme og indelukkede. Der skal derfor tænkes nyt for at sikre frisk luft til medarbejdere og brugere i det nordiske hus. Ventilation, rengøring og løbende vedligeholdelse kan afhjælpe mange problemer og projekteres med henblik på at sikre et sundt og godt indeklima. I New Nordic house anvendes overalt sunde og naturlige materialer der så vidt muligt er indeklimamærkede dvs materialer med dokumenteret lav emission af støv eller gasser til omgivelserne. Der er yderligere et udvælgelseskriterium, at materialerne i videst muligt omfang kan genanvendes i forbindelse med evt ombygning og nedrivning af byggeriet. Luften påvirkes og forurenes fra mange forskellige kilder i rummet. Afgasning fra byggematerialer, maskiner og inventar i rummet kan forringe luften og skabe et behov for ventilation. De mennesker, som opholder sig i lokalerne, påvirker luftens kvalitet. Rygning og fysisk aktivitet spiller også ind på, hvordan luften opleves. Derfor etableres der et behovsstyret mekanisk ventilationsanlæg med effektiv varmegenvinding. Desuden etableres et separat udsugningsanlæg til toiletter, køkken rengøringsrum m.v. Anlægget placeres i teknikrum og hvorfra kanaler føres skjult i konstruktionen. Akustisk indeklima Forekommer der ofte støj, og er der dårlig akustik, kan det virke generende og give hovedpine, koncentrationsbesvær, søvnbesvær og stressproblemer. Længere ophold i meget støjende omgivelser kan give tinnitus og forringe hørelsen. Støj er især generende for arbejdet, når den ikke tjener noget direkte formål, og lydene ikke har noget at gøre med det, personerne laver. Dårlige lydforhold er særligt problematisk i situationer, hvor arbejdet kræver ro og koncentration. Støjen kan stamme fra selve arbejdsrummet eller komme udefra. Dårlig akustik skyldes altid hårde overflader i rummet, der reflekterer lyden så meget, at den breder sig i rummet og er lang tid om at dø ud. I forbindelse med vores projektering og udvikling af det akustiske indeklima er følgende forhold således prioriteret højt Baggrundstøj fra installationer og trafikstøj minimeres Fremtidssikrede akustiske løsninger Tilpasning af akustikken i de enkelte områder Akustiske løsninger med mulighed for fleksibel indretning For at opnå disse krav er kontorområderne indrettet med massiv træ på gulve og lydabsorberende mineraluldslofter. Mellem lokalerne anvendes der dobbeltvægskonstruktioner med gips og glas. Placering af flexrum (rumopdelere) bidrager ligeledes til en god akustik. Temperatur Et altoverskyggende problem er overophedning af huset om sommeren. De tætte bygninger med store glasfacader mod syd suger varmen til sig, men kan ikke komme af med den igen - En glasfacade ser flot ud, men vi har overvejet, om vinduespartierne behøver at være så store, som de er i mange kontorbyggerier. På baggrund af dette er bygningen projekteret med justerbar solafskærmning, således risikoen for overophedning i bygningen minimeres. Temperaturen i et rum er afhængig af, hvor meget varme der tilføres, og hvor stort varmetabet er. Varmen kan både komme udefra og indefra, og især i sommerperioden kan det være nødvendigt at begrænse varmen fra f.eks. sollys, lamper og teknisk udstyr. Endvidere er der projekteret med udvendig solafskærmning til glasfacaderne som beskytter effektivt mod generende sol og varme. Disse kan reguleres og bevæges, så de effektivt kan beskytte mod det skarpe sollys samt tillade mest mulig lys at passere, når himlen er overskyet. Lys Lyset er vigtigt for at skabe en god arbejdssituation. Dagslyset og den kunstige belysning skal tilpasses det arbejde, der udføres. Godt lys på arbejdspladsen fremmer ikke blot medarbejdernes velvære og sundhed, men er også med til at øge produktiviteten. Manglende lys fører blandt andet til anspændthed, hovedpine, træthed og irriterede øjne. Mennesker påvirkes forskelligt af lyset - fysisk såvel som psykisk. Vi har forskellige arbejdsmetoder og forskellige behov. Vi har derfor taget højde for, hvad man laver på de forskellige arbejdsstationer, hvordan den er indrettet, hvordan arbejdet er organiseret, hvem der arbejder der, arkitekturen osv. En af de vigtigste parametre har været at skabe mest muligt bidrag af dagslys til de faste arbejdspladser og har placeret dem tættest på facaden. Det er usikkert, om de store glaspartier kan sikre tilstrækkeligt lys til arbejdspladser længst inde i bygningen, da det oftest er de medarbejdere, der sidder ved vinduerne, som styrer afskærmningen. For at sikre dagslys til dem, er det vigtigt at tænke på møbleringen. Høje reoler kan spærre lysets vej ind i rummet, og vi har derfor også overvejet overfladematerialet på gulve i nærheden af vinduer. Er de for mørke, suger de varmen til sig og kan reflektere lyset. Den kunstige belysning etableres med flere virkemidler både som almen belysning, sær og effektbelysning, for at glatte overgangen mellem de forskellige områder. Endvidere har vi tænkt afskærmning ind i bygningen. Først og fremmest spiller bygningens orientering en rolle, og i vores bygning vender kontorerne mod sydvest, hvilket betyder, at solen kommer på over middag, og i sommerperioden står den på til hen over aftenen. Ved alle vinduer og døre i huset er der en indvendig traditionel solafskærmning med persienner, og ligeledes ved udvendig facade vil vi gøre brug af vandrette lameller af træ, hovedsageligt for at holde varmen fra solen ude. Kommer der eksempelvis en sky på himlen, har man mulighed for at køre den udvendige afskærmning i stilling, så man ikke efterfølgende bliver generet af sollyset når skyen er trukket væk igen. Ventilation med varmegenvinding Ventilation Huset er derudover planlagt til at blive ventileret med naturlig ventilation i alle de områder hvor det er muligt. I de store rum anvendes der behovstyret mekanisk ventilation så der kun bruges den mængde som er nødvendig for at sikre et behageligt indeklima. Derved spares der store mængder energi. Der er indlagt varmegenvinding i ventilationssystemet, hvor den overskydende varme lagres i de termoaktive konstruktioner. I bygningen er der derudover lagt energispare-funktioner ind således, at hvis der ikke er nogen tilstede i kontorerne, reguleres temperaturen automatisk. Der monteres bevægelsessensorer, som holder øje med, om rummet er i brug. Hvis der ikke er nogen i rummet, går chrome://newtabhttp//www.elforsk.dk/elforskprojects/ /pjece den over på en spareindstilling, hvor den er sat til at bruge så pdf lidt energi som muligt men dog ikke, at man møder ind på et 12 grader kontor næste dag. Solens indvirkning på indeklimaet

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Kontorer i Århus, København, Sønderborg, Oslo og Vietnam Esbensen A/S 30 år med lavenergi Integreret Energi Design Energi-

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Formål og vision Der er et særligt behov for et godt og sundt indeklima i børneinstitutioner og skoler for at styrke trivslen og indlæringsevnen

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen.

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. www.combihouse.dk Combihouse Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. Konceptet hedder Combihouse, da det er meningen at boligkøberen

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes Teknologisk Institut, december 2010 Vodafone Headquarters UK Arkitekt: Fletcher

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech ål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervsl 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale

Læs mere

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 T o r s d a g d. 2 1. n o v e m b e r 2 0 1 3 k l. 1 9. 0 0 D I S P O S

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

VINTERSKOLE 2012. VORES VISION Vi vil skabe et rum i byen hvor der er plads til dem, der ikke søger det traditionelle café liv i Århus.

VINTERSKOLE 2012. VORES VISION Vi vil skabe et rum i byen hvor der er plads til dem, der ikke søger det traditionelle café liv i Århus. HAVNEBAKKERNE Brian Vium Andersen, Arne Gundersen, Lena Dänzer-Vanotti, Mark Kelly, Johanna Eckerdal VINTERSKOLE 2012 OPGAVEN At skabe et unikt og fremtidstænkende offentligt pladsrum på Pier 2, der indskriver

Læs mere

ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik. Bolig for Livet. LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole

ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik. Bolig for Livet. LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole Ellen Kathrine Hansen, lektor, arkitekt MAA ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik Bolig for Livet Baggrund 3

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum.

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. Et menneskeligt hus Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. n Af Marie Leth Rasmussen n Fotos: Adam Mørk Midt imellem Nørrebros karrébygninger, tæt på Rigshospitalets

Læs mere

OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri.

OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri. OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri. Skitseforslag til Skema A maj 2015 Situationsplan OVER BÆKKEN, STØVRING /DISPOSITIONSPLAN FOR GRUNDEN OVER BÆKKEN,

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Stålmosegård Huse ApS opfører 9 rækkehuse på 108 og 125 m2 i samarbejde med. Rækkehusene kan overtages fra 1. september 2015.

Stålmosegård Huse ApS opfører 9 rækkehuse på 108 og 125 m2 i samarbejde med. Rækkehusene kan overtages fra 1. september 2015. STÅLMOSEN ETAPE 3 Stålmosegård Huse ApS opfører 9 rækkehuse på 108 og 125 m2 i samarbejde med Rækkehusene kan overtages fra 1. september 2015. Yderligere info på www.stålmosen.dk Salg og yderligere information:

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Danish Smart House Eco

Danish Smart House Eco Danish Smart House Eco Valbæk Brørup Arkitekter Ryesgade 19A, 3. Sal DK- 2200 København N +45 30 11 99 00 post@vb-arkitekter.dk www.vb-arkitekter.dk Velkommen til DANISH SMART HOUSE ECO Det er med stolthed

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi.

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Indførelsen af skærpede krav til energirammen i det nye bygningsreglement BR07og den stadig større udbredelse af store

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Integrerede plisségardiner. Nimbus. Den optimale plissé løsning til facaden. Det intelligente persiennesystem

Integrerede plisségardiner. Nimbus. Den optimale plissé løsning til facaden. Det intelligente persiennesystem Integrerede plisségardiner Nimbus Den optimale plissé løsning til facaden Det intelligente persiennesystem Arbejdsmiljø: Da plisségardinet forbedrer rudens g-værdi (evnen til at holde solens varme ude)

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit To hurtige måder at lave lysninger på lysningspanel lysningskit Danmark A/S velux.dk lysningsløsninger Den perfekte ramme om ovenlysvinduet En komplet installation betyder en flottere, lysere og mere energieffektiv

Læs mere

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse.

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse. TAK FOR INTERESSEN Tak for din interesse. Det at købe hus er en stor og vigtig beslutning, som vi gerne vil hjælpe dig med. Vores koncept består af en række husmodeller, som du kan købe med de givne specifikationer.

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Udfordringer Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Byggetekniske løsninger Byggesystem og konstruktioner Lufttæthed Vinduer Installationen Bygningsreglement Luftskifte 0,5/h

Læs mere

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet Beskyttet udeliv. Den overdækkede terrasse på husets førstesal er 22 m 2 og fungerer som et ekstra udendørsrum hele sommeren. Når duggen falder, eller det småregner, kan man stadig sidde i læ og nyde udsigten

Læs mere

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort-

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Thermografier af passivhus, æblehaven - samt standard nabo huse. Thermokamera venligts udlånt af nord energi Thermofotografier viser gennemgående varme overfladetemperatur

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER

TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER 2 HVAD ER ET FULDMURET HUS? I et fuldmuret hus er både facade og indervægge muret op i mursten. Det kaldes også en tung væg i modsætning til lettere alternativer som eksempelvis

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab.

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab. BF BAKKEHUSENE 16 Energi-rigtige boliger Mod en bæredygtig fremtid Lav-energibyggeri, der opfylder fremtidige krav til miljørigtige og sunde løsninger med naturlige materialer. INDIVIDUALITET OG FÆLLESSKAB

Læs mere

MARKISER OG SOLAFSKÆRMNING

MARKISER OG SOLAFSKÆRMNING MARKISER OG SOLAFSKÆRMNING INDHOLD 04 ODIN KNÆKARMS-MARKISE 06 THOR KASSETTE-MARKISE 08 FREJA FALDARMS-MARKISE 10 HEIMDAL SCREENS 12 EGNEDE TIL DET DANSKE VEJR 12 STORT UDVALG AF DUGE 13 7 FORDELE 14 FAKTA

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet 20 NYE LAVENERGI-BOLIGER I MÅRSLET En ny energirigtig boligafdeling er ved at skyde i vejret i form af 20 rækkehuse på Damgårdstoften i Mårslet. Projektet

Læs mere

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Kilder til varmetab Utætheder Mennesker/ aktivitet 48% Vinduer Loftet Vinduer 19% Vægge og døre Vægge og døre 14% Mennesker/aktivitet 13% Utætheder 6% Loftet

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 5 6 4 3 7 Boliger Mikroklima Kontorer 2 1 Koncept - bygningen som varmepumpe Den bærende idé i konceptet er at det varmeoverskud som produceres

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader rbejdsvenligt Lys fskærmning af solindfald spiller en vigtig rolle i

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

JANUAR 2012 FJORDBAKKERNE NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1

JANUAR 2012 FJORDBAKKERNE NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1 JANUAR 2012 NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1 AABENRAA NÆROMRÅDET VISION PROJEKTBESKRIVELSE SITUATIONSPLAN SNIT SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

XXX. EFTER: Det store rum er opdelt i

XXX. EFTER: Det store rum er opdelt i XXX EFTER: Det store rum er opdelt i to med en delvist åben skillevæg. På den ene side er der et ryddeligt og luftigt soveværelse. Og på den anden side en rummelig garderobe med masser af opbevaringsplads.

Læs mere

MicroShade. Redefining Solar Shading

MicroShade. Redefining Solar Shading MicroShade Redefining Solar Shading Naturlig klimakontrol Intelligent teknologi med afsæt i enkle principper MicroShade er intelligent solafskærmning, der enkelt og effektivt skaber naturlig skygge. Påvirkningen

Læs mere

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21 , PLAN klinker indblæsning udsugning ventilationsanlæg nedhængt loft FORSLAG TIL VENTILATION EKSISTERENDE FORHOLD 9,6 m 2 19,6 m 2 7,0 m 2 4,1 m 2 12,3 m 2 11,9 m 2 7,8 m 2 12,4 m 2 Plan mål 1:50 GÅRDHAVE-FACADER

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013

BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013 BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013 tegnestuen tegnestuen københavn// aalborg// 1987-2012 19 medarbejdere pt. tegnestuer/ københavn hjørring

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Gjerulff åbner op til en verden af lys...

Gjerulff åbner op til en verden af lys... Gje Gjerulff åbner op til en verden af lys... Gjerulff 2 Luk lyset ind Store glasflader lukker lyset ind i din bolig. Med de unikke Schüco folde- og skydedøre, har du mulighed for at åbne op til altanen,

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster.

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster. 'Bolig for livet' 'Bolig for livet' var det første af seks demohuse i 'Model Home 2020'-serien. Det blev indviet i april 2009, og en testfamilie familien Simonsen flyttede ind i huset 1. juli 2009. Familien

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen 1. Motion, leg & bevægelse Der skal være fokus på, at motion, leg og bevægelse både er noget der foregår i og mellem timerne, hvilket nedenstående områder og forslag

Læs mere

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House TII, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader Frihed til Design MicroShade båndet har standardhøjde på 140 mm med

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

5627 Marguerithe blomme

5627 Marguerithe blomme 5627 Marguerithe blomme rue de paris collection 2011 Læn dig tilbage og find roen midt i Byernes By Nyt møder gammelt. Klassisk møder det utraditionelle. Det er stemningen på boulevarder og gader i Paris,

Læs mere

Mere lys og boligkvalitet med Schüco Vinterhaver og terrasseoverdækning

Mere lys og boligkvalitet med Schüco Vinterhaver og terrasseoverdækning Mere lys og boligkvalitet med Schüco Vinterhaver og terrasseoverdækning 2 Schüco Vinterhaver Indhold Schüco 3 Vinterhave eksklusiv boligudvidelse Indhold En vinterhave burde egentlig hedde de fire årstider.

Læs mere

Møllebugten. Møllebugten

Møllebugten. Møllebugten Møllebugten Dette eksklusive byggeprojekt er beliggende i Sønderborg, som er en af de smukkeste byer i Danmark. Byen ligger ved Alssund og er omgivet af naturskønne skove og strande. Boligerne er placeret

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Holmen. Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse

Holmen. Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse Holmen Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse På Krudtløbsvej, på Holmen, midt i København K., er 4 unikke rækkehuse nu under opførsel. En beliggenhed i særklasse. 2 3 Unikke boliger, unikke omgivelser

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus Byens Netværk 02.12.08. Tekst og foto: Nanna Jardorf Siden Carl Julius Aller og hans hustru Laura Aller i 1970 erne stiftede Aller Etablissement

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

27. Oktober 2012 www.oertoft.com

27. Oktober 2012 www.oertoft.com 1 Agenda Introduktion Lars Ørtoft Rådgivende Ingeniørfirma A/S Keep it simpel simple løsninger Vester Voldgade 123 energiscreening I intentioner med renovering I vedvarende energiformer I indeklima I projektering

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere