Mangfoldighed og diversitet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mangfoldighed og diversitet."

Transkript

1 Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer, design og arkitektur. Vision En hyldest til de nordiske værdier. En bygning, der tilbyder sine brugere gode og dynamiske rumoplevelser med behageligt dagslysforhold og ikke mindst optimale udsigtspunkter. Et offentligt hus med uformelle zoner og fristeder, der skaber liv og glæde. Et hus der overrasker og sender signaler om åbenhed og imødekommenhed. Et friskt og anderledes pust som har til formål at inspirere i det daglige Det er vores vision for Københavns Nordiske hus på Christianshavn. Det nye rekreative område vil se dagens lys og det Nordiske hus vil skyde frem og forbinde det hele til en spændende og varieret bydel. Det vil være det ideelle forbillede, med fokus på at at skabe tætte relationer mellem bygningen, uderummene og vandet. Det Nordiske hus levende og organiske snit giver det et maritimt præg med referenceindtryk fra nordens berigende naturmaterialer i sammenhørighed med moderne arkitektur. Stedet Grunden ligger langs Inderhavnen med udsigt til Christianshavn s kanal og ikke mindst med udsigt til den arkitektoniske perle, Skuespillerhuset, på den modsatte side af Inderhavnen. Grunden er en del af et område præget af en tidligere handel- og industrihavn, og er beliggende med de historiske pakhuse på begge sider. Arealet skal være med til at udvikle området fra en industrihavn, til at blive en aktiv og levende ny bydel. Infrastuktur Bygningen er nem at komme til hvad enten man er på cykel, i bil, med bus eller til fods. Det bliver også muligt at anvende havnebussen, som etablerer et nært stoppested. Langs grundens nordlige skel er der direkte adgang til pladsens promenade langs havnen. Syd for bygningen er der mulighed for overdækket cykelparkering. Området mod syd giver adgang til bygningens parkeringskælder, der rummer parkeringspladser og evt. ladestationer til el-biler. New Nordic House Skuespilhuset Inderhavnen Mangfoldighed og diversitet. Inspirerende kultur Brugeren Til inspiration af det Nordiske hus har vi i gruppen taget udgangspunkt i de første tanker til spørgsmålet: Hvad er nordisk for dig? Dette resulterede i et potpourri af forskellige beskrivelser af det nordiske tema hvori det lykkedes os at finde nogle fællesnævnere og på den måde komme frem til nogle enkelte nøgleord som beskriver nordisk for alle i gruppen. Nøgleord: Nordisk mytologi, Naturmaterialer, Åbenhed og velfærd samt bæredygtighed. Nordiske værdier Det Nordiske hus er et led i at bevare og videregive nordens fælles historie og værdier som danner grundlag for det samfund vi lever i i dag. Helt tilbage fra den tidlige nordiske mytologi og op til de oplyste velfærdstater vi kender i dag, har det nordiske haft en tilbagevendende sammenhørighed. Natur i Norden Naturen vil være en væsentlig inspiration for bygningens opbygning og udformning. Dette betyder at bygningen vil bestå af naturmaterialer og visionen er at skabe en bygning i form og materialer som samlet set vil fremstå som en levende organisme i sig selv. I norden er de to mest traditionelle byggematerialer træ og mursten, som vi vil anvende til at skabe en ny fortolket nordisk sammensætning. Græs på taget er blot et af de mange bæredygtige tiltag som inkorporeres i bygningen. Velfærdssamfundet inspirerer til en bygning som udtrykker åbenhed. Området omkring Nordiske hus skal invitere folk til at udforske omgivelserne. Målgruppe Nøgleordene for New Nordic Houses målgruppe er mangfoldighed og diversitet. Formålet er at skabe et offentligt fristed hvor mennesker i alle aldre, uanset køn, bopæl, indkomst og herkomst kan drage nytte af omgivelserne New nordic house tilbyder. Det nordiske hus i Finland Legeplads i naturen Fjelde i Norge Sejlads, Roskilde Admiral Hotel, København

2 Den arkitektoniske idé Dynamiske linier Bygningens enkle struktur understreges af lige så enkle linier i bygningens design. De vandrette linier bevæger sig over de dynamiske facader med vekslende afrundede hjørner. Man ledes naturligt omkring bygningen og oplever nye overraskende sider af bygningen - der er spændende og imødekommende. Facaderne åbner sig og fortæller om livet indeni, om livet i restauranten, i gangene, i udstillingen o.s.v. Man modtages med åbne arme og inviteres til at blive der i timevis. Huset bidrager til området, men det er intet imod hvad brugerene kan bidrage med og opleve ved området og omgivelserne. Ankomstpladsen er en naturlig forlængdelse af bygningens entré, med niveaufri adgang. Omgivelserne opdeles i flere attraktive områder der skaber en naturligt flade ud til vandet. n ud til vandet fremstår med robuste siddekanter i form af trappetrin, der spiller sammen med bygningens dynamiske linier, belagte flader, græsflader og enkelte flotte træer. Områderne er tænkt som en enkel og æstetisk rekreativ have, med solittære træer, aftenbelysning og en simpel bund af farvet stenbelægning. Et enkelt udtryk i tråd med bygningens levende stemning. Den arkitektoniske formgivning Placering Stedet er omgivet af traditionelle pakhuse på begge sider som skaber en symmetrisk byplan.denne symmetri er der taget i ved placeringen af det Nordiske hus for at bevare sammenspillet mellem bygningerne samt undgå evt. gener for bagved liggende bygninger. Derfor har vi valgt at placere bygningsmassen parallelt med de eksisterende pakhuse. 1. Bygningsmasse Vi har valgt at placere bygningsmassen tættere på vandet, men i en afstand hvor der er mulighed for at udnytte området omkring bygningen nær vandet, idet vi ikke ønskede at bygningen skulle dominere arealerne ved vandet. 2. Bygningsmasse For at tilfører bygningen et blødere udtryk afrundes alle hjørnerne. Det første skridt i at give bygningen et mere organisk udseende. 3. Sol forhold Bygningen forskydes naturligt for at udnytte solen på øst, syd og vest facaderne, som en organisme der søger solens stråler og giver bygningen en særpræget grund plan. 4.Centrum For at give bygningen et udtryk af åbenhed skabes et åndehul ned igennem hele bygningen, som et atrium der vil være et centralt mødepunkt for alle bygningens rum og funktioner. 5. En klassisk 3-deling Bygningsmassen opdeles i 3. etager. For at skabe dynamik i bygningens udtryk roteres den nederste og øverste etage 22 grader mod øst. Dette resulterer i en bygning med terrasser og giver det en spændende dynamisk effekt omkring det centrale åndehul idet etagerne forskydes. Taget på den øverste etage bølges med forskellige højder og belægges med græs for at skabe reference til naturens bakker og bølgerne i havet. Dette bevirker også en imponerende effekt invendigt i bygningens rum. 6.Struktur Illustrationen viser en grundplan for strukturen af bygningen. Den hvide ring og lilla midte indikerer det centrale mødepunkt, hvori der skabes forbindelse mellem etagerne, samt placering af elevator og trapper. Det lyseblå indikerer de mange rum og funktioner der placeres omkring det centrale mødepunkt. Sigtelinjer Rumdiagram Rum og Funktion Inderfra bygningens udsigtspunkter Analyse af sigtelinjer fra 3 eksempler på udsigtposter på bygningen. 1 1 Multisal Foredrags, konference- og teatersal Møbeldepot Bibliotek ph.d Bibliotek til 2 bibliotekarer til 5 ph.d. stipendiater 3 3 Bibliotekar til de 2 kontorer 2 sal. 1 Udstilling til leder (admin.) til 10 ansatte (admin.) Butik Mødelokale til administrationen 2 3 admin. Gang til administrationen Udstillingslokale Leder Butik 1 sal. Sigtelinjer udefra af nabobygninger udsigtspunkter Analyse af sigtelinjerne hos nabobygningerne A, B og C, som giver et billede af hvorledes Nordisk hus vil have indflydelse på deres udsigt. Disse analyser understøtter vores teori om vigtigheden i at beholde den flugtende symmetri med de eksisterende pakhuse. Reception Skole- tjenesten Garderobe Garderobe ved garderobe Rengøringsrum Reception Restaurant Restaurant Køkken til restaurant Stueplan Depot Køkkendepot C C C Lokale til skoletjenesten A A A B B B

3 Plantegninger Grunden har et grundareal på 6234 m 2. New Nordic House har i alt 4 etager, en kælder, stueplan, 1. sal og 2 sal. Stueplan er 623 m 2, 1. sal er 713 m 2 og 2.sal er 765 m 2. Bygningens samlede bruttoareal er 2100 m 2 ekskl. de tilhørende terrasser og P-kælder. Stueplan 1: sal 1: sal 1:200 Restaurant Udstillingslokale Depot Køkken Butik Foredrags-, konference- og teatersal Gard arobe Depot Møbeldepot Reception Elevator Elevator Elevator Bibliotek Skoletjenesten administration 5 ph.d. Bibliotekar Situationsplan 1:1000 Det nederste billede viser entreen i stueplan. På billedet kan man se atriummet med tilhørende have, som udgør en central del af rummet. På denne måde bliver naturen ført ind i bygningen og brugerne forvirres omkring forholdet mellem ude og inde. På det øverste billede ser man ligeledes atriummet med tilhørende elevator. Billedet viser desuden biblioteket, hvor rækværket i glas indrager det åbne rum i atriummet. Dette gør at rummet bliver mere åbent, og som bruger får man frit udsyn til rummene på den anden side af atriummet. Strand gad e / Promenade Strandgade Strand gade

4 Nord Facade Øst Facade Bynær natur Bygningens udformning og beklædning er inspireret af naturen og bygningens bløde former trækker inspiration i dels naturens bakkede landskaber og i det maritime tema med det bølgende hav og de storslåede træ sejlskibe, vi som sejlernation er kendte for. Beklædning af træ bidrager til et harmonisk og organisk udseende som sammen med de bløde former samlet set giver bygningen et udtryk af en levende organisme i sig selv. En let bølgende og samtidig skrånende tagflade til den ene side og en mere skrå tagflade til den anden danner et buet tag med referencer til bølgerne på havet og et bjergterræn i Norden. En let bølgende og samtidig skrånende tagflade til den ene side og en mere skrå tagflade til den anden danner et buet tag med referencer til bølgerne på havet og et bjergterræn i Norden. Nord Facade 1:200 Øst Facade 1:200 Vest Facade 1:200 Syd Facade 1:200 Hovedkonstruktion Selve byggeriet har stor fokus på anvendelse af naturmaterialer fra Norden og er særdeles interessant med bygningen og tagets særlige form. Hovedkonstruktionen består af en indvendig bagmur i mursten der er bærende til de 3 etager. Til at bære etagedækkene inde i huset, er der opstillet murede søjler og bærende skillevægge, med samme overflade som bagmuren. Etagedækkene er opbygget med nedlagte køle/varmeslanger. Dækket i stueetagen er lavet i præfabrikeret armeret beton så det med et minimum af søjler danner loftet i parkeringskælderen. Som gulv er der støbt et lag af quartssten med mønster, denne overflade går igen på de udvendige overflader på stier og adgangsveje, så overgangen mellem ude og inde føles naturligt. Gulvet egner sig både til vores termoaktive køle/varmesystem og hård frost. Dækkene på 1 og 2 sal er ligeledes opbygget af armeret beton. Dækkene er lagt på tværs af bygningen. Ved det centrale lodrette hul igennem bygningen samt omkring trapperne er der lavet udvekslinger samt forstærkninger. I teknikrum, depoter samt toiletter er der lagt et klaplag samt en belægning med quartz sten. Ved alle øvrige arealer er der en strøkonstruktion over dækkene som danner et rum på en halv meters højde, hvor teknikken (kloakering, ventilation, vand og el) kan føres. Som undergulv er der lagt spånplader med spor til de aktive varme/ køle slanger. Som færdigt gulv er der lagt brede massive egeplanker. Alle lofter udføres som nedhængte lofter med lydabsorberende mineraluldsplader med hvid glat overflade. Trapper og broerne i bygningen, udgør sammen med den bølgende tagkonstruktion og udvalgte vægge det tværstabiliserende system. Alt træværk i konstruktionen er behandlet i et brandhæmmende materiale Sni t AA 1:200 Sni t BB 1:200

5 Omgivelser og materialer Analyse af materialevalg Da vi begyndte udviklingen af det nordiske hus, blev vi hurtigt enige om at tage udgangspunkt i mennesket. Vores bud på et hus skulle ikke blot være vel- isoleret og selvforsynende med CO2 neutral energi. Det skulle også være rart at opholde sig i, med masser af dagslys og frisk luft, være fleksibelt med plads til både fordybelse og samvær, og ikke mindst skulle liv, lys og luft afspejle sig i arkitekturen. Aktivitetsområdet Med simple metoder er der skabt et fristed i form af et aktivitetsområde på christianshavn. Der er forsøgt at aktivere og motivere børn i alle aldre til bedre leg, bevægelse og fællesskab. Med det nordiske landskab som tema tilbydes der her et natur-rum i byen. De indbyggede trampoliner, de organiske former, dækket af gummihud, samt det spændende vandmiljø har skabt et åndehul i byen. Hele aktivitetsområdet har sit eget udtryk, men integreres elegant med omgivelserne, på grund af samspillet af farver og kurver det har til fælles med bygningen og ankomstpladsen. Prinsesse Charlottesgade Bakkeland Legeplads Trampolinerne er med til at skabe små legerum og giver alle uanset alder, et smil og en kildren i maven, ved brug. Ved at bruge gummihud som overflade på det bakkede terræn opnår man en overflade med stødapsorberende egenskaber. Produktet er UV bestandigt vedligeholdelsesfrit og har en lang levetid. Facaden For at relatere bygningen til sine rødder, vælges at anvende træ, som udvendig facademateriale, da skovdrift er og har altid været en af nordens største industrier. Bygningerne i området har overvejende tegl som facademateriale, så vores bygning vil stå helt alene, men alligevel indbyde alle folk der kommer forbi til at komme nærmere og slå sig ned. Hele facaden er beklædt med skandinavisk lærk i form af høvlede rektangulære brædder fra bæredygtige skovbrug. Lærken er monteret vandret på de forskellige etager for at fremhæve længden i forhold til højden. For at understrege det enkle er der imellem brædderne en luftspalte der giver et meget rent og elegant udtryk. Endvidere er der monteret lodrette lister til samlingerne på tværs eller diagonalt i beklædningen. De er gennemgående på hver etage og skærer også henover vinduerne. Lærken er naturlig imprægneret og har et højt indhold af harpiks, den er dog behandlet med olie på alle sider før monteringen og er derfor særlig vedligeholdelsesvenlig mange år frem. Størstedelen af facadevinduerne går fra gulv til loft, for at få så meget dagslys ind i bygningen Justerbar solafskærmning Solafskærmningen består af lette rektangel-formede lameller udført i samme materiale, som resten af facadebeklædningen. Den har samme udtryk,som beklædningen og foldet ud virker den som en del af helheden. Den fastgøres på bæreprofiler eller færdigmonterede kassetter. Systemerne monteres vandret, i en bue eller skråt med lamellerne i præcis den vinkel, for at opnå netop den solafskærmningseffekt, eller det udtryk, som ønskes. Solafskærmning med lameller er især velegnet til større vinduer og lange vinduesbånd, hvor man ønsker en mere markant solafskærmning. Solskærmen hindrer ikke det frie udsyn, og samtidig giver den kun et ringe lystab. Solafskærmnings lamellerne er robuste, holdbare og delvis vedligeholdelsesfrie, den kræver samme vedligeholdelse som den øvrige beklædning og byder på et utal af forskellige udtryk, hvad enten der er trukket for eller fra. Vinduer og døre Alle vinduer og døre er monteret med lavenergi glas og udført i tynde aluminiumsrammer for at få så meget dagslys ind i huset. Aluminiumen medfører ligeledes en lav vedligeholdelsesrate og en lang levetid. Elementerne er trukket tilbage fra facaden for at minimere kuldebroer. Kilden, Teater og koncert sal. Norge Solafskærmning Egetræ Quartz flooring Gulv og sti-belægning Ude arealerne dekoreres med quartz gulvbelægning, som består af millioner af små skinnende natursten. Talrige smukke farvekombinationer med uendelige muligheder for designformer og mønstre. Ved anvendelsen af Quartz sten opnåes en skridsikker struktur, lyddæmpende effekt. Derudover er de bløde og behagelige at gå på. rne Alle terrasserne er udført i eg fra den såkaldte flådeeg. Flådeegen er 200 år gamle egetræer som kong Frederik VI, beordrede sået efter at den engelske hær drog hjem med hele den danske flåde efter bombardementet i København i Heldigvis kan den bruges til mere fredelige formål i dag. Egen er særlig anvendelsesvenlig til terrasserne på grund af størrelse, form og trækvalitet, men også på grund af egens store udbredelse og stadig voksende andel i de skandinaviske skove, hvilket gør den særlig bæredygtig. Derudover har egen gode styrke-egenskaber, moderat svind og naturlig beskyttelse mod råd og svamp, fordi det fra naturens hånd er konserveret med bl.a. garvestoffer. Indvendig og materialer Bygningen indeni Det har været oplagt bruge naturlig forekommende råvarer fra norden som træ, sten og ler til opbygning og udsmykning af det nordiske hus. Det kommer som udtryk, i samspil med den massive mængde af dagslys der strømmer ind fra glastaget og de store vindueselementer, som en let og harmonisk bygning med en nordisk holdning anno Her er et lille udpluk af de farver og materialer der er med til at kendetegne det indvendige af det nordiske hus. Farver Farvepaletten giver et billede af de lyse og jordnære farveskalaer der anvendes i bygningen, og er med til at skabe et godt sammenspil med farverne ude og inde. Gulve Ud over akustiske hensyn, skal der også tages højde for hygiejniske forhold, når der vælges indvendige materialer. Det er vigtigt, at samlinger i gulve undgåes, så der ikke kan ophobes bakterier, og skidt. Ligeledes, at overfladerne er nemme at rengøre og samtidig er slidstærke. I stueetagen har vi valgt at lægge et stengulv, i form af Quartz-belægning, i samme materiale som de udvendige stier. Det har vi gjort for at minimere følelsen af at være inde eller ude. Ved at have en minimal terrænforskel og samme materiale inde som ude kan ansatte og gæster vælge at gå udenom eller uhindret igennem huset og derved føle sig velkomne. Quartsstensbelægningen består af et særdeles slidstærk og holdbart materiale af millioner af små skinnende sten med en hårdhed i nærheden af diamanter. Belægningen laves i en helt speciel blandingsproces af epoxy og quartz sten, og lægges ved håndkraft og murerske. Gulvet er hygiejnisk og vedligeholdelsesvenligt og egner sig både til vores termoaktive køle/varmesystem og hård frost. Vi har valgt at lægge brede massive egetræesplanker på 1. og 2 sal, hvor der er mindre offentlig trafik. Træet er velegnet til husets termoaktive konstruktioner. Endvidere er det særdeles hårdfør og rengøringsvenligt med en ekstrem lang levetid. Vægge Alle indvendige facade og bærende vægge samt søjler er behandlet i hvid fils, hvor murstenene stadig træder frem og danner en grov men ærlig overflade. For at sprede dagslyset mest muligt er alle indvendige vægge ikke højere end 2,30 m. Den resterende del ml. væg og loft er lukket støj- og brand-sikkert med glas. Glasspalten har en højde ml. 1,70 og 2,70 m. Det bevirker at alle områder i huset virker som lyse, imødekommende miljøer, med en fornemmelse af at være udenfor. Egetræesplankegulv fra Dinesen gulve Dinesen fyrretræesplank Wevers farvet fils Genbrugstræ Quartz flooring (lys natur) Indvendige døre Alle indvendige døre laves af genbrugstræ, med inspiration fra Occupy-bevægelsen med en af deres bevæggrunde: At vi driver rovdrift på jordens ressourcer så der ikke er noget tilbage til kommende generationer. Dørene giver et herligt udtryk til bygningen og ved indsamling af træ fra nordiske bygningsrenoveringer er det muligt at snedkerere hver dør unik og skabe en diversitet, der er sjældent set. Karmtræ, indfatninger samt greb er lavet efter nutidens standard for at overholde kravene til brand, lyd og ventilation. Lysindfald Lyset i opholdsrummene er et vigtigt element for designet af rummene. Hvorfor vi også har valgt at tilføje rummene vinduesbånd rundt om hele bygningen. Samtidig er det vigtigt, at lyset distribueres jævnt i rummene, mhp., at der ikke forekommer store kontraster mellem stærkt oplyste, og mørke områder. Udover koncentreret lys over arbejdsstationerne, har vi valgt en ren og enkel pendel til at hænge ned fra loftet som et lystæppe i hele bygningen. Pæren som er formet som en diamant virker som en skulptur med en funktion og er designet af en svensk designer. Pæren er af halogen typen og har et lavt energiforbrug. Lofter Lofterne i bygningen er alle hvide og består af gipsplader i form af akustiklofter. Bænk fra Diamond Lights, Eric Therner for Frama Indvendig udsmykning For at sætte mest muligt præg på det nordiske i huset kunne man forestille sig at der blev åbnet op for nordiske kunstneres værker på forskellige indvendige flader i bygningen. Det kunne f.eks være kunst i form af malerier, tæpper, skulpturer m.m. Værkerne ville udsmykke bygningen og være til glæde for både ansatte og gæster. Parametrene kunne evt. være opfyldelse af nogle overordnede emner indenfor et nordisk tema såsom:nordisk mytologi, vikingetid eller noget helt andet. Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser. Arne Jakobsen klassisk dørgreb Greb og håndtag Alle ind og udvendige døre monteres med dansk designede elegante håndtag. Gipslofte Inventar og møbler Nordisk design: lyst træ og sten, organiske former og blide farver er det dominerende tema til husets inventar. De gode materialer, det forenklede formsprog og linjer, der tilpasser sig menneskekroppen i nordisk design. Måske også møbler i bæredygtigt genbrugsmateriale.

6 Bæredygtigt Den arkitektoniske byggeri idé De Dynamiske bæredygtige linier tiltag Bygningens enkle struktur understreges af lige så enkle linier i bygningens design. De vandrette linier bevæger sig over de dynamiske facader med vekslende afrundede hjørner. Man ledes naturligt omkring bygningen og oplever nye overraskende sider af Analyse bygningen af - bæredygtige der er spændende tiltagog imødekommende. New Nordic House indebærer mange væsentlige og positive bidrag til et bæredygtigt byggeri. Facaderne åbner sig og fortæller om livet indeni, om livet i restauranten, i gangene, i udstillingen o.s.v. Man modtages med åbne arme og inviteres til at blive der i For timevis. at imødekomme Huset bidrager energikravene til området, til men år 2015, det er er intet der imod indarbejdet hvad brugerene både passive kan og aktive bidrage løsninger med og i opleve bygningsdesignet. ved området og Gennem omgivelserne. hele processen er der valgt at arbejde med en velisoleret klimaskærm, og bruge den aktivt til at skabe et klart og tydeligt udtryk. Ankomstpladsen Ligeledes er i forbindelse en naturlig med forlængdelse energioptimeringen af bygningens er bygningens entré, med orientering niveaufri på grunden adgang. Omgivelserne vigtig, hvis energiforbruget opdeles i flere skal attraktive endnu områder længere der ned. skaber Da vores en naturligt grund er flade nærmest ud til vandet. kvadratisk og orienteret næsten direkte nord-syd, er det en stor udfordring af få tilstrækkeligt god udnyttelse af den passive solvarme. Der er derfor valgt en aktiv solafskærmning, integreret i beklædningen, der ved hjælp af sensorer, lys og temperaturmålere kan tilpasse lys og varme tilskuddet til bygningen. Vi har valgt at bruge forholdsvis meget træ i konstruktionen og som beklædning, det har vi gjort fordi træ har mange fordele, da det er det byggemateriale, der under produktion og tilvirkning sætter det mindste CO2-fodaftryk. Hertil kommer, at træ under opvæksten opsuger den atmosfæriske CO2 og lagrer det gennem sin lange levetid. Alt træværk er hentet fra bæredygtige nordiske skovbrug, med et minimum af transportgener til følge. Desuden kan træprodukterne oftest genbruges, så kulstoffet bindes i nye produkter. Til sidst kan træet brændes af som CO2-neutral bioenergi. Bygningen er opbygget med en bagmur af mursten. Tegl består af ler, der er hentet op fra undergrunden og derefter formet og brændt i ovn ved høj temperatur. På den måde anvendes naturens egne råvarer, som efter en miljømæssig blid forarbejdning bliver til meget solide og vejrbestandige byggesten. Tegl har en lang levetid og er desuden miljøvenligt at bortskaffe og kan genbruges. Tagkonstruktion Tagkonstruktionen er opbygget af laminerede træspær, der ligger på tværs af bygningen. Spærene er ved hjælp af specialdesignede forme og lamineringsteknikker formet så de opsat i rækkefølge danner det bølgende tag. Som tagbeklædning har vi valgt tagpap der egner sig godt til det specielle tag. Græstag Som top er der lagt et græstag en såkaldt mos-sedum belægning der udover at den er brandgodkendt, kan klare de stejle taghældninger og holder sig fri for ukrudt. Belægningen vejer 50 kg/m², når det er vandmættet, og fylder ikke mere end ca. 50 mm i højden. Mos-sedum består af ekstremt tørketålende stenurter og spontant forekommende mosser. Planterne er med til at fange partikulær luftforurening og reducerer støjgener fra trafikken. Desuden er belægningen med til at absorbere, magasinere og reducere den årlige regnsvandsafstrømning betydeligt. A: 30 mm xeroflor Mos-sedummåtte B: 25 mm Nophadrain C: Tagbeklædning Opvarmning Opvarmning sker dels ved fjernvarme og dels ved hjælp af et ventilationsanlæg med varmegenvinding. Naturlig køling Store glasfacader, som præger meget moderne kontorbyggerier, kan skabe problemer med temperatur og træk. Når temperaturen stiger om sommeren, kræves der nedkøling i form af ventilation, som koster energi og penge, og kan medføre problemer med træk. New Nordic house vil udover traditionel afkøling anvende den enorme naturlige ressource lige uden for væggene, nemlig havvandet. Ved at tilslutte en varmepumpe til systemet kan havvandet udnyttes optimalt, endda også til opvarmning forår og efterår. Konceptet indeholder bl.a. termoaktive konstruktioner med energilager, havvandskøling med varmepumpe og behovsstyret ventilation. Huset vil anslået spare 75 % på elforbrug til køling. Slanger indstøbt i husets betondæk fungerer både som varme og kølesystem. Om vinteren gemmes overskudsvarmen fra lys og mennesker i huset i de termoaktive konstruktioner så den frigives næste dag. Om sommeren køles bygningen om natten, så den er klar til næste dags brug. De termoaktive konstruktioner giver et bedre indeklima end traditionelle radiatorer fordi driftstemperaturen er meget tæt på rumtemperaturen og åbner mulighed for at forsyne huset med vedvarende energi. Derudover skal regnvand fra tagskiven ledes til en opsamlingstank med henblik på genanvendelse som supplement til brugsvand ved toiletskyl. endvidere har bygningen også oplagt mulig for indarbejdelse af solenergi, i form af solceller på taget. For at begrænse bygningens klimabelastning og CO2-udledning, Havvandskøling er husets samlede energiforbrug minimalt. Ligeledes forbruget af energi til opførelse, drift og bortskaffelse af huset dvs. energiforbruget fra vugge til grav er begrænset ved hjælp af vores forskellige tiltag. Genanvendelse af regnvand Grønt tag fra Klimatiske forhold Indeklimaet har stor betydning for, om folk befinder sig godt på arbejdspladsen og føler sig godt tilpas. Et dårligt indeklima påvirker folks koncentrations- og arbejdsevne negativt og kan være skyld i øget sygefravær. Vi har derfor prøvet at lave nogle klimatiske overvejelser, så vores hus lever op til dagens og ikke mindst fremtidens standard Indeklimaet er afhængig af et kompliceret samspil mellem mange forskellige faktorer: Luftens kvalitet, der ofte er bestemt af ventilation, antal personer, forurening, afgasning fra materialer og rengøringen i rummet Fugt og mikroorganismer Temperatur og træk Dagslys og kunstig belysning Støj og akustik i rummet og larm udefra Statisk elektricitet Et godt indeklima er bestemt af en kombination af bygningens og lokalernes udformning, indretning og vedligeholdelse. Indeklimaet skal også altid ses i sammenhæng med de aktiviteter og de behov børn og voksne har i rummet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at nogle personer er mere følsomme over for påvirkninger end andre. Vi har derfor i forbindelse med projekteringen haft stor fokus på følgende: Øget afskærmning mod solen. Mindre vinduespartier mod syd. Bedre fordeling af vinduer til alle sider. Mere naturlig ventilation, der kan drives automatisk. Mekanisk ventilation og varmegenvinding om vinteren. Bedre information til husets brugere, så de bruger det rigtigt. Højere dagslysniveau i alle opholdsrum. Isolering af støj fra ventilation mv. Luft kvalitet Tætte og velisolerede bygninger bliver let for varme og indelukkede. Der skal derfor tænkes nyt for at sikre frisk luft til medarbejdere og brugere i det nordiske hus. Ventilation, rengøring og løbende vedligeholdelse kan afhjælpe mange problemer og projekteres med henblik på at sikre et sundt og godt indeklima. I New Nordic house anvendes overalt sunde og naturlige materialer der så vidt muligt er indeklimamærkede dvs materialer med dokumenteret lav emission af støv eller gasser til omgivelserne. Der er yderligere et udvælgelseskriterium, at materialerne i videst muligt omfang kan genanvendes i forbindelse med evt ombygning og nedrivning af byggeriet. Luften påvirkes og forurenes fra mange forskellige kilder i rummet. Afgasning fra byggematerialer, maskiner og inventar i rummet kan forringe luften og skabe et behov for ventilation. De mennesker, som opholder sig i lokalerne, påvirker luftens kvalitet. Rygning og fysisk aktivitet spiller også ind på, hvordan luften opleves. Derfor etableres der et behovsstyret mekanisk ventilationsanlæg med effektiv varmegenvinding. Desuden etableres et separat udsugningsanlæg til toiletter, køkken rengøringsrum m.v. Anlægget placeres i teknikrum og hvorfra kanaler føres skjult i konstruktionen. Akustisk indeklima Forekommer der ofte støj, og er der dårlig akustik, kan det virke generende og give hovedpine, koncentrationsbesvær, søvnbesvær og stressproblemer. Længere ophold i meget støjende omgivelser kan give tinnitus og forringe hørelsen. Støj er især generende for arbejdet, når den ikke tjener noget direkte formål, og lydene ikke har noget at gøre med det, personerne laver. Dårlige lydforhold er særligt problematisk i situationer, hvor arbejdet kræver ro og koncentration. Støjen kan stamme fra selve arbejdsrummet eller komme udefra. Dårlig akustik skyldes altid hårde overflader i rummet, der reflekterer lyden så meget, at den breder sig i rummet og er lang tid om at dø ud. I forbindelse med vores projektering og udvikling af det akustiske indeklima er følgende forhold således prioriteret højt Baggrundstøj fra installationer og trafikstøj minimeres Fremtidssikrede akustiske løsninger Tilpasning af akustikken i de enkelte områder Akustiske løsninger med mulighed for fleksibel indretning For at opnå disse krav er kontorområderne indrettet med massiv træ på gulve og lydabsorberende mineraluldslofter. Mellem lokalerne anvendes der dobbeltvægskonstruktioner med gips og glas. Placering af flexrum (rumopdelere) bidrager ligeledes til en god akustik. Temperatur Et altoverskyggende problem er overophedning af huset om sommeren. De tætte bygninger med store glasfacader mod syd suger varmen til sig, men kan ikke komme af med den igen - En glasfacade ser flot ud, men vi har overvejet, om vinduespartierne behøver at være så store, som de er i mange kontorbyggerier. På baggrund af dette er bygningen projekteret med justerbar solafskærmning, således risikoen for overophedning i bygningen minimeres. Temperaturen i et rum er afhængig af, hvor meget varme der tilføres, og hvor stort varmetabet er. Varmen kan både komme udefra og indefra, og især i sommerperioden kan det være nødvendigt at begrænse varmen fra f.eks. sollys, lamper og teknisk udstyr. Endvidere er der projekteret med udvendig solafskærmning til glasfacaderne som beskytter effektivt mod generende sol og varme. Disse kan reguleres og bevæges, så de effektivt kan beskytte mod det skarpe sollys samt tillade mest mulig lys at passere, når himlen er overskyet. Lys Lyset er vigtigt for at skabe en god arbejdssituation. Dagslyset og den kunstige belysning skal tilpasses det arbejde, der udføres. Godt lys på arbejdspladsen fremmer ikke blot medarbejdernes velvære og sundhed, men er også med til at øge produktiviteten. Manglende lys fører blandt andet til anspændthed, hovedpine, træthed og irriterede øjne. Mennesker påvirkes forskelligt af lyset - fysisk såvel som psykisk. Vi har forskellige arbejdsmetoder og forskellige behov. Vi har derfor taget højde for, hvad man laver på de forskellige arbejdsstationer, hvordan den er indrettet, hvordan arbejdet er organiseret, hvem der arbejder der, arkitekturen osv. En af de vigtigste parametre har været at skabe mest muligt bidrag af dagslys til de faste arbejdspladser og har placeret dem tættest på facaden. Det er usikkert, om de store glaspartier kan sikre tilstrækkeligt lys til arbejdspladser længst inde i bygningen, da det oftest er de medarbejdere, der sidder ved vinduerne, som styrer afskærmningen. For at sikre dagslys til dem, er det vigtigt at tænke på møbleringen. Høje reoler kan spærre lysets vej ind i rummet, og vi har derfor også overvejet overfladematerialet på gulve i nærheden af vinduer. Er de for mørke, suger de varmen til sig og kan reflektere lyset. Den kunstige belysning etableres med flere virkemidler både som almen belysning, sær og effektbelysning, for at glatte overgangen mellem de forskellige områder. Endvidere har vi tænkt afskærmning ind i bygningen. Først og fremmest spiller bygningens orientering en rolle, og i vores bygning vender kontorerne mod sydvest, hvilket betyder, at solen kommer på over middag, og i sommerperioden står den på til hen over aftenen. Ved alle vinduer og døre i huset er der en indvendig traditionel solafskærmning med persienner, og ligeledes ved udvendig facade vil vi gøre brug af vandrette lameller af træ, hovedsageligt for at holde varmen fra solen ude. Kommer der eksempelvis en sky på himlen, har man mulighed for at køre den udvendige afskærmning i stilling, så man ikke efterfølgende bliver generet af sollyset når skyen er trukket væk igen. Ventilation med varmegenvinding Ventilation Huset er derudover planlagt til at blive ventileret med naturlig ventilation i alle de områder hvor det er muligt. I de store rum anvendes der behovstyret mekanisk ventilation så der kun bruges den mængde som er nødvendig for at sikre et behageligt indeklima. Derved spares der store mængder energi. Der er indlagt varmegenvinding i ventilationssystemet, hvor den overskydende varme lagres i de termoaktive konstruktioner. I bygningen er der derudover lagt energispare-funktioner ind således, at hvis der ikke er nogen tilstede i kontorerne, reguleres temperaturen automatisk. Der monteres bevægelsessensorer, som holder øje med, om rummet er i brug. Hvis der ikke er nogen i rummet, går chrome://newtabhttp//www.elforsk.dk/elforskprojects/ /pjece den over på en spareindstilling, hvor den er sat til at bruge så pdf lidt energi som muligt men dog ikke, at man møder ind på et 12 grader kontor næste dag. Solens indvirkning på indeklimaet

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

UPCYCLE HOUSE. Genbrug fra inderst til yderst UDGIVET AF REALDANIA BYG

UPCYCLE HOUSE. Genbrug fra inderst til yderst UDGIVET AF REALDANIA BYG UPCYCLE HOUSE Genbrug fra inderst til yderst UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA UPCYCLE HOUSE Genbrug fra inderst til yderst MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

Det moderne tanghus på Læsø. Udgivet af Realdania Byg

Det moderne tanghus på Læsø. Udgivet af Realdania Byg Det moderne tanghus på Læsø Udgivet af Realdania Byg FORORD 9 FRA TRADITIONEL TIL TIDSSVARENDE Af arkitekt maa Søren Nielsen, Tegnestuen Vandkunsten Eksperimentet 17 Historien 18 Præfabrikationen 22 Klimapåvirkningen

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning Copenhagen Plant Science Centre Juryens betænkning 30. marts 2011 Indledning Copenhagen Plant Science Centre tager udgangspunkt i kæden fra jord til bord med fokus på sunde fødevarer, energi, klima og

Læs mere

31 oktober 2008 energy, environment, comfort

31 oktober 2008 energy, environment, comfort 31 oktober 2008 energy, environment, comfort Papirfabrikken 24 8600 Silkeborg Tlf.: +45 7024 1000 www.aarstiderne.dk Fabriksvej 2 7760 Hurup Tlf 97 95 20 46 Fabriksvej 2 7760 Hurup Thy Tlf.: +45 9741 3077

Læs mere

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI INDHOLD DEN LILLE BYGGETEKNIKER... SIDE 02 DEN SUNDE BYGGETEKNIK... SIDE 04 DEN GODE ARKITEKTUR... SIDE 06 PÅVIRKNINGER FRA KLIMAET...

Læs mere

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder EnergiSpiren Løversysselvej 2 7100 Vejle Tel.: 7580 3012 info@energispiren.dk 20. august kl. 10.00 åbner danmarks nye energicenter Solen er vores bedste ven s. 14-15 Led-pærer stjæler rampelyset s. 8 Gratis

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

GODT I GANG MED BYGMA

GODT I GANG MED BYGMA GODT I GANG MED BYGMA INSPIRATION OG VEJLEDNING TIL UDENDØRS BYGGEPROJEKTER CARPORT & KOMPETANCE 1 GODT BEGYNDT ER... Velkommen til Bygma. Velkommen til vores produkter og kompetencer inden for udendørs

Læs mere

Kontorer der fungerer - en eksempelsamling

Kontorer der fungerer - en eksempelsamling Kontorer der fungerer - en eksempelsamling Udfordringerne er mange, når man skal indrette et velfungerende åbent kontor: Hvordan opnår man et godt arbejdsmiljø? Hvordan optimerer man arealet og opnår høj

Læs mere

LED-LYS TIL ÆLDRE LYS OG TRIVSEL. Projektrapport februar 2015. Indhold

LED-LYS TIL ÆLDRE LYS OG TRIVSEL. Projektrapport februar 2015. Indhold LED-LYS TIL ÆLDRE Projektrapport februar 2015 LYS OG TRIVSEL Forskningsprojektet Energieffektivt og sundhedsfremmende lys i ældresektoren har undersøgt mulighederne for at forbedre ældre menneskers trivsel

Læs mere

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune Magasinet Boligforbedring Til boligejere i Tårnby Kommune Vind... I samarbejde med Stanley Black & Decker udlodder Snedkerfirmaet Goodman Service en græsslåmaskine og værktøj Værdi ca.: 10.000 kr.! Læs

Læs mere

Arbejdsmiljø i åbne kontorer

Arbejdsmiljø i åbne kontorer Arbejdsmiljø i åbne kontorer - forskningens bud på problemer og løsninger TEMA Det åbne kontor Arbejdsmiljø i det åbne kontor - forskningens bud på problemer og løsninger I denne publikation har vi samlet

Læs mere

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET RUMSTORE MODULER FLADE- ELEMENTER CONTAINER- MODULER DIGITAL FABRIKATION 2 INDLEDNING & INDHOLD TIL INSPIRATION OG DIALOG I de senere år har man

Læs mere

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann Blev de billige boliger bedre? Samlet værk Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Samlet

Læs mere

BYGHERREVEJLEDNING FØR DU BYGGER PÅ ØSTERHØJ... Gode råd og anbefalinger

BYGHERREVEJLEDNING FØR DU BYGGER PÅ ØSTERHØJ... Gode råd og anbefalinger BYGHERREVEJLEDNING FØR DU BYGGER PÅ ØSTERHØJ... Gode råd og anbefalinger 1 Forord Det er ikke tilfældigt, at så mange vælger at bo i Ballerup Kommune. Kommunen har et alsidigt boligtilbud, mange arbejdspladser,

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET. Sætter beboerne i spil

UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET. Sætter beboerne i spil UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET Sætter beboerne i spil AF BIRGITTE KLEIS KVOTEHUSET Sætter beboerne i spil MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer 5 Balancerede erfaringer 6

Læs mere

huse i Herning 2015 44 sider Nyhed! Byggeudstilling 8 familievenlige i Herning fra de førende byggefirmaer med inspiration til nybyggere

huse i Herning 2015 44 sider Nyhed! Byggeudstilling 8 familievenlige i Herning fra de førende byggefirmaer med inspiration til nybyggere 44 sider med inspiration til nybyggere + Artikler fra Nordea Værd at vide før du køber grund Vi elsker vores bolig HusCompagniet eurodan-huse Gamborg Byg ide-huse Danhaus MesterByg K2Huset Klima Huse Nyhed!

Læs mere

arkitektur & energirenovering etagebyggeri fra 1920 til 1960

arkitektur & energirenovering etagebyggeri fra 1920 til 1960 arkitektur & energirenovering DET MureDE etagebyggeri fra 1920 til 1960 arkitektur & energirenovering DET MureDE etagebyggeri fra 1920 til 1960 INDHOLD At renovere og fremtidssikre det murede byggeri

Læs mere

Godt lys. i boligen. Få mere at vide på www.boliglys.dk. Godt lys har vi brug for hele livet.

Godt lys. i boligen. Få mere at vide på www.boliglys.dk. Godt lys har vi brug for hele livet. Lyset har afgørende betydning i vores boliger for de mange gøremål og for sikkerheden. Det rigtige lys afgør, om vi føler os tilpas. Lys medvirker til at skabe stemning og atmosfære. Lys er liv. Godt lys

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København Projekt nr. 2 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

Miljø i byggeri og anlæg 2010

Miljø i byggeri og anlæg 2010 Miljø i byggeri og anlæg 2010 Universet, Meinungsgade, Nørrebro, København, JJW Arkitekter, Bygherre Københavns Kommune, Ølgård Rådgivende Ingeniører, entreprenør Omega Gruppen, 2009 Fritidshjem med blandt

Læs mere

SUBEXPO2009 EN INTERNATIONAL BYUDSTILLING. futurefarmers used by permission

SUBEXPO2009 EN INTERNATIONAL BYUDSTILLING. futurefarmers used by permission SUBEXPO2009 EN INTERNATIONAL BYUDSTILLING futurefarmers used by permission ALLE TALER OM VEJRET SubExpo2009 er en udstilling, der sætter fokus på individets adfærd i en globaliseret verden, hvor problemer

Læs mere

Kontante fordele. ved medlemskab af Dansk Byggeri

Kontante fordele. ved medlemskab af Dansk Byggeri DECEMBER 2011 1 Kontante fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri Overenskomstdækning Som medlem undgår virksomheden tiltrædelsesoverenskomster med fagforbundene. Fx skal man ikke betale det særlige bidrag

Læs mere