KPU ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence //

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KPU. - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11."

Transkript

1 KPU - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence //

2 Indhold Introduktion Koncept // Stedet // Et fælleskab Koncept // Den mangfoldige bolig Eksteriør // Syd Situationsplan // Parkering Eksteriør // Aften Situationsplan // Parkeringskælder Eksteriør // Nord Etageplaner // BBR Arealer Boligen // Disponering Interiør // Basis // Rum 1 // Køkken Interiør // Basis // Rum 2 // Toi./bad Boligvariant // Rum til 2 Boligvariant // Rum til fordybelse Boligvariant // Rum til venner Boligvariant // Rum til familien Principsnit // Facadeudsnit Facader Byggeteknik // Beskrivelse Drift og vedligehold Bæredygtighed // DGNB indhold 2 3

3 Boliger designet til de unges ønsker At skabe attraktive ungdomsboliger, kræver først og fremmest at man ved hvordan de unge ønsker at bo. I dette projekt får Boligselskabet Fruehøjgaard 72 ungdomsboliger, der er designet med udgangspunkt i de unges egne ønsker. Gennem et samarbejde med ca. 25 unge studerende fra HTX i Herning, har vi fået nyeste viden om hvordan de unge gerne ville bo, hvis de selv kunne bestemme. Gennemlyste boliger, at kunne sætte sit eget præg på indretningen og mulighed for både privathed og fællesskab var blandt nøgleordene. I dette projekt får Boligselskabet Fruehøjgaard derfor 72 gennemlyste ungdomsboliger, hvor hver eneste bolig kan ændre karakter og indrettes specielt til den unge beboer og hvor beboerne vil opleve at de er en del af et fællesskab, samtidig med at de har muligheden for at være private. Ungdomsboliger giver byen puls Det er en bevidst beslutning at placere Hernings nye ungdomsboliger i Bymidten. Det skal skabe mere liv og aktivitet på alle tider af døgnet og bidrage til et levende og mangfoldigt bymiljø. Dette projekt understøtter denne beslutning. Bygningen er designet så der tilføres masser af variation og aktivitet i bybilledet, når de unge befolker altanerne og skaber liv og mangfoldighed på facaden. Der er store glaspartier mod både nord og syd, så livet i bygningen bliver synligt, både nede fra Kousgaards Plads og Nørregades parkeringsplads. Gelænderet ved altanerne er også gennemsigtigt, men alligevel designet så der skærmes for direkte indkig. Opgang til boliger, nedgang til evt. parkeringskælder, affaldsstationer og cykelparkering er strategisk placeret på samme sted, så borgernes og beboernes færdsel koncentreres og byens puls føles stærkere. Arkitektonisk sammenhæng i bybilledet Arkitektonisk sammenhæng til omgivelserne kan skabes på mange måder. Man kan vælge at lade sig inspirere af den eksisterende arkitektur, man kan vælge nogle af de samme materialer som er brugt i omgivelserne og man tilpasse sig de omkringliggende bygningers højde og størrelse på en harmonisk måde. Vi har valgt at gøre alle tre ting! Samtidig har vi været bevidst om at bygningen skal afspejle at den danner rammen om unge menneskers hjem. Derfor har vi brugt et dynamisk formsprog og tilført bygningen farver og foranderlighed. F.eks vil det grønne opgangstårn blive et dynamisk pejlemærke når man bevæger sig mod bygningen nede fra gågaden. Og de grønne screens der kan trækkes for vinduerne mod syd, vil bevirke at bygningen vil have et forskelligt udtryk fra dag til dag! En bygning der kan mere end bare at være boligbyggeri På en så central placering i byen, er det vigtigt at bygningen kan mere end bare være ungdomsboligbyggeri. Med dette projekt bliver der skabt en sammenhængende bygningsstruktur rundt om Kousgaards Plads uden at der mistes ret mange offentlige parkeringspladser og i bonus får borgerne i Herning et nyt og anderledes byrum under bygningen. Bygningen er disponeret så den udfylder det sidste hul i kareen rundt om pladsen og dermed bidrager til at fuldende Hernings nye, dynamiske byrum; Kousgaards Plads! Bygningen er hævet på søjler så antallet af eksisterende parkeringspladser reduceres mindst muligt. Bygningens underside er bearbejdet skulpturelt og med en spændende lyssætning i LED der er integreret i bygningen. Under bygningen skabes på den måde et nyt, overdækket byrum, der i aftentimerne tilfører Nørregades parkeringsplads en kunstnerisk oplevelse og om dagen kan anvendes til nye, udendørs aktiviteter der kan foregå i tørvejr. Måske er det her der i fremtiden skal holdes torvedag i Herning? Frontløbere i bæredygtigt byggeri De bygningsmæssige krav der beskrives i byggeprogrammet er væsentlige og vidner om at Boligselskabet Fruehøjgaard har en bæredygtig tilgang til byggeriet. I vores tilbud får Boligselskabet Fruehøjgaard muligheden for at få denne bæredygtige tilgang dokumenteret. Vi er, som nogle af de få i Danmark, blevet inviteret til at deltage i pilotfasen for udviklingen af en bæredygtig certificeringsordning for alment byggeri - DGNB- DK. Vi har tilmeldt ungdomsboligerne på Kousgaards Plads, som det forsøgsbyggeri der skal indgå i pilotfasen. Det betyder at ungdomsboligerne på Kousgaards plads, kan blive et af de første almene boligbyggerier i Danmark der er opført efter principperne i DGNB-DK til almene boliger. Vores specielt uddannede medarbejdere vil i projekteringsfasen bistå med at der projekteres, så der foretages bæredygtige overvejelser omkring alle løsninger og forhold i byggeriet. Og efterfølgende sørge for at disse bliver dokumenteret gennem DGNB-DK systemet. Totaløkonomisk arkitektur Undersøgelser viser, at drift og vedligehold udgør 80 % af de samlede omkostninger i en bygnings levetid. Der kan derfor være penge at spare for både boligorganisationen og beboerne, hvis drift- og vedligehold tænkes ind i projektet allerede i skitsefasen. En totaløkonomisk tankegang er derfor fundamentet for de byggetekniske valg i dette projekt. F.eks. er der direkte adgang til ventilationsskakten fra altangangen, så drift og vedligeholdelsen af samtlige 72 decentrale ventilationsanlæg kan foretages uden varsling af de unge beboere og dermed spare tid. I valg af materialer, overflader og konstruktioner er der tænkt på rengøringsvenlige materialer med lang levetid, og lave vedligeholdelsesudgifter. Derfor afspejler vores tilbudspris også at, vi ikke udelukkende har haft fokus på at nedbringe den aktuelle byggesum, men i stedet har truffet totaløkonomiske valg, der også på den lange bane kan give boligorganisationen nogle mindre drift- og vedligeholdelsesbudgetter. introduktion 4 5

4 Kousgaards Plads 72 gennemlyste ungdomsboligerboliger DGI Kousgaards Plads Gågaden Bygningenkroppen knækkes og henvender sig imod Kousgaards Plads GI DGI Kousgaards Plads Gågaden 6 nækkes d Kousgaards Plads DGI Kousgaards Plads Gågaden sboligerboliger 72 gennemlyste ungdomsboliger. Gågaden Bygningenkroppen knækkes Bygningens og henvender sig imod Kousgaards Plads DGI Kousgaards Plads koncept // stedet // et fælleskab DGI Gågaden Ungdomsbligerne afslutter byrummet fra placering oggågaden form til Kousgaards Plads og DGI. Bygningkroppen knækkes, så kontakt ikke længere være tilstede og man kan føle Bygningen er disponeret så den udfylder det sidste alle boliger kan henvende sig sig privat. hul i kareen rundt om pladsen og dermed bidrager til imod Kousgaards Plads. På den måde opfylder bygningens form de unges at fuldende Hernings nye, dynamiske byrum; KousBygningens form afslutter egne ønsker om at have muligheden for at være en gaards Plads! Ved at udforme bebyggelsen som en således byrummet mod nord. del af et fællesskab og samtidig kunne trække sig tilsammenhængende bygning der strækker sig i hele bage og være privat. byggefeltets længde, bliver der skabt en sammendgi Bygningen er designet så der tilføres masser af variahængende bygningsstruktur rundt om Kousgaards tion og aktivitet i bybilledet, når de unge befolker alplads. Samtidig gives mulighed for at opfylde de unkousgaards tanerne og skaber liv og mangfoldighed på facaden. ges ønske om gennemlyste boliger. For at skabe liv Plads Der er store glaspartier mod både nord og syd, så til en plads, er det vigtigt, at de facader der vender livet i bygningen bliver synligt, både nede fra Kousmod pladsen er levende. Alle altaner vender derfor gaards Plads og Nørregades parkeringsplads. Gemod syd og orienterer sig ud mod Kousgaards plads. lænderet ved altanerne er også gennemsigtigt, men Det skaber optimale muligheder for sol og udsigt, når Gågaden alligevel designet så der skærmes for direkte indkig de unge vil opholde sig udendørs. Det skaber mere og for støj. Opgang til boliger, nedgang til evt. parliv og aktivitet på alle tider af døgnet og bidrager til et keringskælder, affaldsstationer og cykelparkering er levende og mangfoldigt bymiljø. Ungdomsbligerne afslutter byrummet fra strategisk placeret på samme sted, så borgernes og Gågaden Kousgaards Plads og DGI. Bygningen hæves 4,5mtilover beboernes færdsel koncentreres og byens puls føles Arkitektonisk greb terræn og danner derved rum for stærkere. Vi har valgt et arkitektonisk greb, hvor bygningen et nyt byrum i sammenhæng knækkes, så den får en vinklet form. Det bevirker med Kousgaards Plads og Parkeringsforhold at man fra hver eneste bolig har et godt kig til Kousgågaden. Da der i udbudsmaterialet ikke er angivet hvor mange gaards Plads. Også fra de boliger der ligger længst offentlige parkeringspladser der findes på grunden i mod øst, og som ellers ville være skjult bag DGI bygdag, har vi foretaget en visuel registrering af den eksiningen, kan man kigge ned på pladsen og bidrage til sterende beplantning mellem parkeringsrækkerne og af det dynamiske byliv på pladsen. Den vinklede form antallet af eksisterende parkeringspladser. Denne regibidrager samtidig til fællesskabsfølelsen, fordi man strering ligger til grund for vores disponering af bygninfra hver enkelt boligs altan får et langsgående kig hen gen, der er hævet på søjler så antallet af eksisterende mod de øvrige ungdomsboliger. Trækker man sig tilparkeringspladser reduceres mindst muligt. bage på altanen eller ind i boligen, vil den visuelle Situationsplan 1:1000 N 7 Ungdomsbligerne afslutter byrummet fra Gågaden til Kousgaards Plads og DGI.

5 Bygningens form underbygger fælleskabsfølelsen hos de unge beboere. Bygningen disponeres med 66 Basisboliger og 6 Gavlboliger. Boligen er gennemlyst og får således dagslys fra både syd og nord. Adgangen til boligen sker fra nord, mens der mod syd er altan til udeophold. praktikant journalist agroelev agroskolen butikselev KøkkenKøkken Stue Stue Soveværelse Soveværelse Toilet Toilet Entre Entre KøkkenKøkken + spisested + spisested Stue Stue studernde au herning Soveværelse Soveværelse Toilet Toilet Boligen skal kunne imødekomme mangfoldigheden blandt de unge, derfor kan der tilkøbes ændringer i boligen så boligen kan opfylde de unges forskellige ønsker og krav. student 2013 gymnasiet studiejob bartender fermaten koncept // den mangfoldige bolig Boligen skal rumme de krav ungdommen stiller til en bolig. Ved at skabe et varieret rumforløb, dannes rumlighed og dermed rum til mere. Privat Altan Privat Altan Entre sosuelev sosuskolen tekoelev tekoskolen Altangang Altangang Entre entreprenørelev kpc lærling pædagogmedhjælper udvekslingsstuderende hhxelev herningsholm venner htx Basisbolig Basisbolig... flere rum Rum til 2 Rum til 2 Rum til Rum til Rum til Rum til... flere rum Rum til familien Rum til familien venner venner fordybelse fordybelse 8 9

6 Bygningen skaber arkitektonisk sammenhæng til omgivelserne, blandt andet fordi facader og værn er i samme materiale som højhuset på DGI. Samtidig er bygningen tilført farver og foranderlighed. For eksempel vil de grønne screens, der kan trækkes for vinduerne mod syd, bevirker at bygningen vil have et forskelligt udtryk fra dag til dag. De grønne screens bidrager på den måde aktivt til arkitekturen, men sikrer også at de sydvendte lejligheder ikke overopheder og at solindfald ved lavt stående sol ikke generer TV og PC skærme. For at skabe liv til en plads, er det vigtigt at de facader der vender mod pladsen er levende. Alle altaner vender mod syd og orienterer sig ud mod Kousgaards Plads. Det skaber optimale muligheder for sol og udsigt, når de unge vil opholde sig udendørs eksteriør // syd 10 11

7 Nødvendigheder som cykelparkering, affaldsmolokker samt postkasser forefindes på pladsen og er derved bekvemt en del af beboernes bevægelsesmønstre til og fra boligerne Ved hovedindgangen på terræn etableres en ny forplads. Pladsen er trukket helt ud til vejen, så beboerne og de kørende bilister på parkeringspladsen ikke skal krydse hinanden Affald 24 cykler Forplads Teknik 24 cykler 24 cykler Postkasser Trappe og elevator Forpladsen danner en fysisk og visuel sammenhæng til Kousgaards Plads, hvorfor beboerne helt naturligt vil benytte de rekreative arealer på Kousgaards Plads Bygningen overdækker to rækker parkeringspladser. Med den centrale placering i Herning, vil det være nærliggende at bruge det overdækkede parkeringsområde til Torvedag for byens borgere Byggefelt Facadelinje Opgørelse over parkeringspladser Nuværende antal parkeringspladser: ( Optalt på stedet ): Heraf 2 stk parkeringspladser til invalidebus Fremtidig antal parkeringspladser: ( Uden parkeringskælder ) Heraf 2 stk parkeringspladser til invalidebus 158 stk 138 stk Situationsplan excl. parkeringskælder 1:200 situationsplan // parkering 12 13

8 Bygningens underside er bearbejdet skulpturelt og med en spændende lyssætning der er integreret i bygningen. Under bygningen skabes på den måde et nyt, overdækket byrum, der i aftentimerne tilfører Nørregades parkeringsplads en kunstnerisk oplevelse og om dagen kan anvendes til nye, udendørs aktiviteter der kan foregå i tørvejr. Måske er det her der i fremtiden skal holdes torvedag i Herning! eksteriør // aften 14 15

9 Trapper og elevator fra de tre etager fører direkte til parkeringskælderen, så man kan bevæge sig tørskoet fra bil til hjem for at opnå spredning på bilerne, er til- og frakørselsrampe placeret ved indkørslen tilparkeringspladsen. Trappe og elevator Opgørelse over parkeringspladser Nuværende antal parkeringspladser: ( Optalt på stedet ): Heraf 2 stk parkeringspladser til invalidebus Fremtidig antal parkeringspladser på terræn: ( Ved etabl. af parkeringskælder ) Heraf 2 stk parkeringspladser til invalidebus Fremtidig antal parkeringspladser i parkeringskælder: 158 stk 129 stk 36 stk Parkeringskælder 36 pladser Rampe Trappe Tek. Parkeringskælder 1:200 Trappe og elevator Parkeringskælder under terræn Rampe Trappe Situationsplan incl. parkeringskælder 1:200 situationsplan // parkeringskælder 16 17

10 Det grønne opgangstårn bliver et dynamisk pejlemærke når man bevæger sig mod bygningen nede fra gågaden. Tårnet lyser grønt også i mørket, hvor lodrette lysspor på facaden giver tårnet karakter eksteriør // nord 18 19

11 Arealopgørelse BBR arealer Boligenhed incl. altangangsareal foran bolig 46,3 m² ( Basisbolig og gavlbolig ) Boligetage III 1:200 Adgangsarealer / fællesarealer Stueplan / terræn: Boligerne fordeler sig over bygnings tre etager. Hver etage disponeres med 24 boliger, fordelt på 22 standardlejligheder og 2 gavllejligheder Boligetage II 1:200 Boligetage I 1:200 Trappe og elevatortårn ( Hovedindgang ): 25,5 m² Trappe øst: 14,2 m² Trappe vest: 14,2 m² Teknikrum: 20,0 m² Boligetage I: Trappe og elevatortårn ( Hovedindgang ): 25,5 m² Gangbro ( Ml. trappe og altangang ): 5,4 m² Trappe øst: 14,2 m² Trappe vest: 14,2 m² Boligetage II: Trappe og elevatortårn ( Hovedindgang ): 25,5 m² Gangbro ( Ml. trappe og altangang ): 5,4 m² Trappe øst: 14,2 m² Trappe vest: 14,2 m² Boligetage III: Trappe og elevatortårn ( Hovedindgang ): 25,5 m² Gangbro ( Ml. trappe og altangang ): 5,4 m² Trappe øst: 14,2 m² Trappe vest: 14,2 m² Adagngsarealer / fællesarealer ialt: 251,8 m² Andel pr. boligenhed ( 251,8 / 72 ): 3,5 m² Bruttoetageareal pr. bolig ( 46,3 + 3,5 ): 49,8 m² Samlet bruttoetageaeral ( 49,8 x 72 ): 3585,6 m² etageplaner // bbr arealer 20 21

12 Brus Skab1 Teknik Toi. / Bad 3,3 m² Køl/ Frys Altangang 5,4 m² Entré 2,9 m² Rum 1 Køkken / Spise 9,2 m² Skab2 Entré 2,4 m² Køl/ Frys Køkken 8,7 m² View Altangang 5,8 m² Teknik View Toi. / Bad 2,8 m² Rum 1 Ophold / Spise 14,0 m² Rum 2 Værelse / Sove 8,0 m² Teknik Skab1 Skab2 Brus Boliger der opfylder de unges ønsker Undersøgelser viser at nogle de vigtigste værdier for de unge er, at finde kærester, at knytte venskaber og at have muligheden for at udtrykke sine peronlige holdninger gennem livsstil og bolig. Gennem et samarbejde med ca. 25 unge studerende fra HTX i Herning, har vi fået nyeste viden om hvordan de unge gerne ville bo, hvis de selv kunne bestemme. Gennemlyste boliger, at kunne sætte sit eget præg på indretningen og mulighed for både privathed og fællesskab var blandt nøgleordene. Disponeringen af ungdomsboligerne på Kousgaards plads, tager derfor udgangspunkt i dette. Fleksible boliger Vi ved at der er stor efterspørgsel efter ungdomsboliger der kan deles af to. Men der er også efterspørgsel efter mange andre typer af ungdomsboliger. Derfor er der indtænkt fleksibilitet i boligerne, så de kan opfylde ønskerne hos mange forskellige typer unge. I bebyggelsen finder der derfor: Ungdomsboliger til par Ungdomsboliger der kan deles af to Ungdomsboliger til singler To ungdomsboliger der kan lægges sammen til en familiebolig Bebyggelsen er disponeret med 72 boliger der alle er gennemlyste, har altan mod syd og indgang fra nord. Denne grundindretning sikrer de mest optimale daglysforhold i boligen, den mest solfyldte altan og den bedste udnyttelse af arealerne. Boligerne er disponeret så grundindretningen, ved hjælp af enkle tilpasninger kan tilpasses den unge beboers individuelle ønsker. Ved at opsætte, eller fjerne mindre vægpartier, kan der skabes helt nye rumforbindelser i boligen. Den fleksibilitet der på den måde opnås i boligen giver muligheden for at opfylde boligdrømmene hos en meget større gruppe af beboere, end hvis alle boliger var ens. Det er vores tanke, at disse tilpasninger evt. kan ske over råderetten. Spændende Indretning Rum 2 Det knækkede vægforløb der omkranser soveværelse Ophold / Sove og bad, skaber en mere dynamisk rumlighed i boligen, end 16,8 m² hvis alle vægge var vinkelrette. Samtidig bevirker de vinklede vægge, at der opstår små nicher og kroge i boligen, der udnytter pladsen optimalt og giver en følelse af mere plads. I køkkenafsnittet bliver der således mulighed for en lille spiseplads, i entreen lidt bedre plads til jakker og fodtøj og i soveværelset indbyggede skabe. View I gavlene er der 6 boliger med en anderledes indretning. Altan Gavlbolig Altan Basisbolig Den anderledes disponering skyldes først og fremmest, at 4,7 m² 1:50 disse boligers bruttoareal påvirkes af gavlenes vægtykkelse. Disse boliger får et ekstra attraktivt lysindfald, da de får 5,0 m² 1:50 lys fra tre sider. De har dog ikke så stor fleksibilitet, da den tværgående rumadskillelse er en del af bygningens stabiliserende 22 konstruktion. 23 entre garderobe soveværelse studieplads køkken badeværelse ophold spiseplads udeliv En ungdomsbolig skal danne rum for alle de funktioner og krav der stilles til en bolig - uanset størrelse! Der skal kunne spises alene og med venner, hygges i sofa, tilberedes mad, soves, vaskes og besørges, klædes på og klædes af...der skal leves! boligen // disponering

13 Insp.lem Brus Teknik Toi. / Bad 3,3 m² Altangang 5,4 m² Insp.lem Insp.lem Entré 2,9 m² Rum 1 Køkken / Spise 9,2 m² Entré 2,4 m² Køkken 8,7 m² Altangang 5,8 m² Insp.lem Teknik Rum 2 Værelse / Sove 8,0 m² Skab1 Skab2 Foreløbigt principsnit for installationer i basis boligen Tagnedløb Indtag Elkabelstige Elmåler Indblæsning + udsugning Afkast Ventilationsanlæg Betjening i facade entre garderobe soveværelse studieplads køkken badeværelse ophold spiseplads udeliv En ungdomsbolig skal danne rum for alle de funktioner og krav der stilles til en bolig - uanset størrelse! Der skal kunne spises alene og med venner, hygges i sofa, tilberedes mad, soves, vaskes og besørges, klædes på og klædes af...der skal leves! Skab1 Altan 4,7 m² Køl/ Frys Rum 2 Ophold / Sove 16,8 m² Skab2 Gavlbolig 1:50 Køl/ Frys Altan 5,0 m² Insp.lem Toi. / Bad 2,8 m² Insp.lem Teknik Rum 1 Ophold / Spise 14,0 m² Brus Basisbolig 1:50 Eltavle Elkabelstige Varmeunit Cisterne Vand+varme (F+R ) Faldstamme boligen // disponering 24 25

14 Køkkenet er placeret centralt i boligen og i åben forbindelse med entré og opholdrum. Rummet er således gennemlyst af lyset fra syd og nord. Rummets geometri skaber plads til en hyggekrog, hvor der kan indrettes spiseplads for 2-3 personer Rum 1 er i basis boligen tænkt som boligens opholdsrum. Her er rigeligt med plads til både spisebord og sofa, samt vægplads til reoler og hylder. Rummets daglys er præget af det store glasparti ud til boligens store sydvendte altan interiør // basis 26 27

15 Badeværelsets overflader er holdt i hvide nuancer. Her kan den enkelte beboer præge rummets stemning med personlige egendele. Rummets skæve vinkel er udnyttet til en rummelig bruseniche, mens et stort spejl over håndvasken visuelt gør rummet større Rum 2 er i basis boligen tænkt som soveværelse. Her er fin plads til en 3/4 seng, hvor et par kan sove bekvemt. I rummet er indbygget to højskabe til garderobe og med rummets geometri kan det indrettes med andre småmøbler til anden opbevaring interiør // basis 28 29

16 Entré 2,4 m² View Altangang 5,8 m² Teknik Rum 2 Værelse 8,0 m² Sovesofa I denne variant er grundboligen ændret, med en væg og en dørforbindelse mellem køkken og Rum 2. På den måde opstår der en ungdomsbolig med to separate værelser. Denne bolig er velegnet som delebolig mellem to venner, der på den måde kan få hver sit aflukkelige værelse, og stadig have fælles køkken med spiseplads og fælles bad. mathias & kasper venner 1. år htx Mathias og Kasper har være kammerater siden børnehaven. De er født og opvokset i Simmelkær og har efter folkeskolen søgt ind på HTX. For at undgå transporttiden til- og fra forældrenes hjem, har de valgt at dele en ungdomsbolig i Herning midtby. Som tilkøb har de fået monteret en dør ind til Rum 2, så der kan lukkes af til både Rum 1 og Rum 2. På den måde har de hvert sit værelse, med plads til seng og skrivebord. Som førstegangs udeboende synes de at det er fedt, at have eget køkken og har derfor indrettet køkkenet med barbord og barstole hvor de kan spise sammen. Spiseplads Køkken 8,7 m² Skab1 Skab2 Køl/ Frys Rum 1 Værelse 14,0 m² Altan 5,0 m² Dør Ekstra skabe Toi. / Bad 2,8 m² Brus Sovesofa Boligvariant Rum til 2 Plan 1:50 boligvariant // rum til

17 Entré 2,4 m² Køl/ Frys View Skydedøre Altan 5,0 m² Køkken 8,7 m² Altangang 5,8 m² Teknik Spiseplads Skydedør Rum 2 Arbejdsværelse 8,0 m² Rum 1 Værelse 14,0 m² Skab1 Skab2 Toi. / Bad 2,8 m² Brus Sovesofa I denne variant er grundboligen ændret, med skydedørsforbindelser mellem køkken, stue og værelse. På den måde opstår en bolig med separat arbejdsværelse med god plads til computere og opbevaring. Stuen indrettes som opholdsrum med sovesofa. Denne bolig er velegnet til den seriøse studerende der hellere vil bruge plads på et godt arbejdsrum end at have et separat soveværelse. Skydedørene skaber en bolig der kan åbnes og lukkes efter behov og hvor lyset kan strømme frit igennem boligen hvis alle døre skydes til side. Boligvariant Rum til fordybelse Plan 1:50 felix studernde au herning Felix læser Erhvervskommunikation på AU Herning og har behov for god plads til sit studie i sin bolig. Felix har derfor indrettet Rum 2 som en hjemmestudieplads, mens han i Rum 1 har indrettet sig med sovesofa og spiseplads. Som tilkøb har Felix fået etableret åbningen ind til Rum 1, så rummet kan hænge sammen med køkken og ophold. Felix har malet væggene omkring bad og Rum 2 i en flot orange farve, og for at kunne skærme af, har Felix tilkøbt skydedøre i transparent plast ind til både Rum 1+2. Skydedørene giver lejligheden et råt udtryk og tilfører boligen netop den fleksiblitet og karakter som Felix ønsker. boligvariant // rum til fordybelse 32 33

18 Entré 2,4 m² Dør Rum 2 Køkkenalrum 16,7 m² Altangang 5,8 m² Teknik Spisebord View I denne variant er der ingen vægge mellem rummene. Boligen vil opleves som et stort køkkenalrum, og kan indrettes med stort spisebord hvor der er god plads til at samle familie og venner. I stuen kan man samles efter middagen og hygge sig i sofagruppen. I denne bolig er sovefunktionen nedprioriteret til fordel for andre funktioner og der soves på sovesofa i stuen. sofie butikselev Sofie er butikselev i Herningcentret og ynder at bruge midtbyens caféliv og natteliv når hun har fri. Boligens placering på Kousgaards Plads er af stor betydning, så hun kan samle alle veninderne i weekenden til middag og fest. Sofie har som tilkøb fået væggen mellem Rum 2 og køkkenet fjernet, så hun kan indrette et stort køkkenalrum med god plads til venindemiddagene. I køkkenet har hun selv opstillet en opvaskemaskine, køkkenet er forberedt til det og opvaskemaskinen gør de mange middage noget mere bekvemme. Sofie har malet væggene i feminine farver, der understreger hendes personlige stil og i Rum 2 har hun indrettet sig med et stort loungemøbel, der på en gang fungerer som seng og som kan rumme alle veninderne til loungehygge efter middagen. Mulighed for at tilslutte opvaskemaskine Køl/ Frys Rum 1 Ophold / Sove 14,0 m² Altan 5,0 m² Åbning Skab1 Skab2 Toi. / Bad 2,8 m² Brus Loungemøbel / Sovesofa Boligvariant Rum til venner Plan 1:50 boligvariant // rum til venner 34 35

19 Rum 4 Værelse 8,7 m² Altangang 11,6 m² Teknik Åbning / Dør Entré 2,4 m² Teknik Denne variant er tænkt som en forslag til hvordan bebyggelsen kan fremtidssikres, hvis efterspørgslen efter ungdomsboliger skulle falde. Bebyggelsens konstruktion er forberedt til, at ungdomsboligerne to og to kan lægges sammen ved at fjerne et vægstykke mellem boligerne. På den måde kan opstå en rummelig bolig på 100 m², som kan anvendes som familiebolig til den unge familie der netop har afsluttet studierne eller eventuelt være den bynære fremtidsbolig for til seniorer. Rikke og Kristian har under deres uddannelse boet i ungdomsboligerne på Kousgaards Plads og har derfor nydt godt af midbyens tilbud og DGI husets mange fritids aktiviteter. Familien er blevet forøget og da efterspørgslen på ungdomsboliger er dalet, har Rikke og Kristian fået mulighed for at flytte i en 100 m² stor lejlighed sammenbygget af to ungdomsboliger. Indretningen med tre værelser, et stort køkken alrum der kan samle familien, samt et rummeligt bryggers med plads til vaskesøjle og praktisk opbevaring, passer perfekt til familien på 4 Køl/ Frys Rum 1 Køkkenalrum / Ophold 28,4 m² Altan 10,0 m² Åbning Skabsvæg TT VM Skabsvæg Mulighed for åbning Fordelingsgang / Bryggers 8,7 m² Dør Rum 3 Værelse 8,0 m² Skab1 Toi. / Bad 2,8 m² Rum 2 Soveværelse 14,0 m² Skab2 Brus Boligvariant Rum til familien Plan 1:50 boligvariant // rum til familien 36 37

20 Screens i gul / lime / grøn nuancer præger bygningens arkitektur og reffererer til beboernes mangfoldighed. Værn på altaner og altangang består af glasplader, monteret med grisetryner i betondæk. På glasset er opklæbet en hvid foliegrafik, specialdesignet til bygningen. Det graduerende mønster, skærmer af og tilfører bygningens arkitektur diffuse horisontale linjer Facadeudsnit // Syd // 1:50 Facadeudsnit // Nord // 1:50 Principsnit // Tværgående // 1:50 pricipsnit // facadeudsnit 38 39

21 Den hvide bygning fremstår som en samlet bygningskrop med horisontal retning. For at understrege dette, er søjler og trappetårne udført i lysgrå beton, som lignende bygninger på Kousgaards Plads. Dog er hovedtrappen og elevatortånet malet grønt ude og inde, som et markant lodret element der forbinder boligerne med terræn Kote: Kote: Kote: Kote: Kote: Kote: Kote: Facade // Nord // 1:200 Facade // Øst // 1:200 Kote: Kote: Kote: Kote: Kote: Kote: Kote: Facade // Vest // 1:200 Facade // Syd // 1: facader

22 Affløbsforhold // Situationsplan Afløbsforhold // Situationsplan med parkeringskælder Føringsveje, afløb // Underside bygning Afløb for spildevand Afløb for regnvand Drænledning Linjeafvanding Rensebrønd, spildevand Sandfangsbrønd. Afløb til nærmeste RB Rensebrønd, dræn Pumpebrønd. Trykledning til nærmeste RB Byggeteknisk beskrivelse af ungdomsboligerne Nærværende beskrivelse omfatter en kort overordnet byggeteknisk redegørelse for disponering af konstruktioner og installationer for ungdomsboligerne på Kousgaards Plads. Notatet tjener som supplement til det øvrige udbudsmateriale og angiver alene forhold, der er konkurrenceprojektspecifikke. Indledning - forudsætninger Bebyggelsen placeres på eksisterende p-areal og indeholder 72 ungdomsboliger fordelt på 3 etager. Bebyggelsen består af én statisk selvstændig bygning i 3 etager. Bygningen funderes direkte på intakte aflejringer(ler) jf. geoteknisk rapport for grunden. Terrænniveau tilpasses omkring fremtidig bebyggelse og p-arealer. Der etableres befæstede arealer omkring bygningen jf. arkitektprojekt. Rumhøjde er 2,5m jf. BR10 og etagehøjde er generelt 3,05m (40cm huldæk samt 15cm opbygning inkl. pilhøjde). Alle ungdomsboliger har et bruttoareal på 50m2. Toilet/bad udføres i alle boligerne som præfabrikerede kabiner. Der er adgang til rum for decentral ventilation fra svalegang via dør/lem. Der etableres adgang til teknikskakt i boligen som lem i badekabine over toilet. Bygningen udføres opvarmet iht. BR10 og i henhold til LE2015. Der udføres centralt teknikrum i stueplan med tavle og indføring af fjernvarme, el og vand. Trappehuse udføres åbne. Konstruktioner Bygningen står på 7 stk. 480mm brede præfabrikerede betonskiver i terræn. Hen over disse ligger udkragede forspændte RB-betonbjælker 480x1000mm, der bærer huldækelementer, som spænder langs facaden som nederste niveau af bygningen (der derved svæver). Henover RB-bjælkerne etableres videre op i huset bærelinjer med 200mm betonelementvægge, der fungerer som lejlighedsskel her. På disse vægelementer bæres næste huldækniveau og princippet fortsættes til tagdæk (320mm huldæk). Der etableres svalegang som fælles adgangsvej mod nord og altangang mod syd. Begge løsninger udføres efter samme princip med 90/40 KBE-bjælke, der ophænges mellem ovenstående udkragede RBbjælker, der spænder på langs af facaden. Oven på KBE-bjælkerne placeres præfabrikerede U-elementer, der bærer altanpladerne (t=240mm) i første niveau. Videre herfra etableres bæring af altanplader som omvendte L-elementer/galger for næste altanniveau. Bygningen opføres således primært af betonelementer tilpasset modulsystem, der er bygbart med traditionelle og kendte løsninger. Fundamenter udføres som pladsstøbte armerede betonkonstruktioner. Hovedstabilitet vinkelret på facade sikres ved skivevirkning i tag og gennemgående vægskiver på tværs helt til fundaments-niveau. Hovestabilitet vinkelret på gavl sikres via gennemgående vægskiver på tværs helt til fundaments-niveau. I stueplan etableres tværgående vægge vinkelret på de yderste skiver og midt i bygning ved teknikrum. Trappehuse Adgangs-/flugtvejstrapper udføres som præfabrikerede betonelementer med reposer og standardværn. Vægge omkring trappehuse udføres som præfabrikerede 180mm betonelementer. (Trappehuse betragtes som selvstændige bygninger ift. stabilitet). Fra trappehuse etableres gangbroer som betonaltanplader med vederlag ind på forstærket svalegangselement. Afløbsinstallationer Der udføres afløbsinstallation fra hver ungdomsbolig tilkoblet bade-/toiletkabine og køkken (+kondensafløb fra decentralt ventilationsanlæg). Afløbsrør udføres som støbejern og føres lodret gennem etagedæk til isoleret hulrum under nederste lejlighedsniveau, og udluftes over tag Herfra kobles de på langsgående afløbsledning med 10 promille fald og føres ved enden af de østligste 5 stk. betonelementskiver som ø110 ned til afløbsinstallation i terræn (For den vestligste bygning føres alle faldstammer på én nedføring ved betonskive ved teknikrum). Der etableres renseadgang i bund af alle lodrette faldstammer under bygningen samt ved nedløb inden overgang til terræn. I terræn føres afløbsinstallation til offentlig ledning med tilslutning til hovedbrønd ved Kousgaards Plads nr. 1. Afledningen af spildevand udføres ved naturlig gravitation. Gulvafløb i teknikrum tilsluttes hovedledning til ovenstående brønd. Der etableres rensebrønde i nødvendigt omfang. Der etableres grønt tag til forsinkelse og fordampning af regnvand. Herfra opsamles nedsivet regnvand i UV-tagbrønde, der føres via UV-systemets lodrette skakte i lejligheder til isoleret hulrum under nederste lejlighedsniveau. Her kobles de på langsgående afløbsledning med 10 promille fald og føres ved enden af 6 af de 7 stk. betonelementskiver ned som ø110 til ø315 sandfangsbrønd i terræn (Der udføres ikke nedføring ved 2. betonskive fra vest). Herfra føres regnvandsledninger til nærmeste rendestensbrønd i p-pladsareal, og videre til off. ledning som for eksisterende p-pladsledningsanlæg på Kougaards Plads (Den samlede regnvandsmængde vil ikke stige grundet det grønne tags forsinkelse og absorption af regnvand på den nye bygning). Afledningen af regnvand udføres ved naturlig gravitation. Der etableres afløb fra altan- og svalegang lodret ned langs hhv. altanafskærmninger og L-elementer/ galger (for hver 2. altan/svalegangsplader) ved nordog sydfacade. Under nederste niveau tilsluttes disse ledninger for regnvand fra lejlighedsskakte i isoleret hulrum. Under bygningen genetableres befæstede arealer og afløb som flisearealer og asfalterede p-pladser. Afløbskoefficient for tag over ungdomsboliger er ca. 0,5 (Sedum-tag). Afløbskoefficient for altan- og svalegang (samt tag over disse) og trappehuse 1,0. Afløbskoefficient for belægninger 0,6-1,0. Principsnit // Forsyninger til boliger Afløb for spildevand. Udluftning over tag Afløb for regnvand El Vand Varme frem Varme retur byggeteknik // beskrivelse

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER Byggeafsnit: 2 AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER INDHOLD: Generelt om BYGGEAFSNIT 2... side 3 Indflytningstidspunkt - situationsplan... side 4 Indflytningstidspunkt, typer og adresser...

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014 2014 Statisk analyse Statisk Redegørelse: Marienlyst alle 2 3000 Helsingør Beskrivelse af projekteret bygning. Hovedsystem: Bygningens statiske hovedsystem udgøres af et skivesystem bestående af dæk og

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE Olof Palmes Park ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng Adresse: Olof Palmes Allé 42B Skejby, Århus www.olofpalmespark.dk

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3:

Læs mere

Skejbytoften. - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE.

Skejbytoften. - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE. Skejbytoften ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø Adresse: Skejbytoften 109-113, 117-121 8200 Århus N www.skejbytoften.com

Læs mere

AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG

AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG 20-04-2015 Fugleperspektiv SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN SIDE 2 SIDE 3 SIDE 4 NEDRENOVERING, BLOK 46-50 SIDE 5 Arealopgørelse Fremtidigt areal nedrenoveringsblokke: Blok

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager

Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager stairs Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager KAB Boligforeningen 3B Domea Almen Bolig + Rammeaftale 1 variationer Scandibyg a/s ONV Arkitekter Bascon A/S Ellehauge & Kildemoes

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Fasanskellet 2-10 31 moderne familieboliger i Ishøj. September 2014

Fasanskellet 2-10 31 moderne familieboliger i Ishøj. September 2014 Fasanskellet 2-10 31 moderne familieboliger i Ishøj September 2014 1 Indholdsfortegnelse s.3 Beliggenhed s.4 Bebyggelsen og lokalområdet s.6 Situationsplan s.8 Materialer og Udstyr s.12 Plantegninger -

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Søndergade 21 E, Frederikshavn MATERIALE-BESKRIVELSE Haverslev, 06.02.2010 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Søndergade 21 E, 9900 Frederikshavn.

Læs mere

Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009

Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009 Gyldenrisparken - blok 13 og 14 Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009 Dagsorden Nu skal vi høre om, hvad der sker i Gyldenrisparken! 1. Plan af hele området 2. Byggepladsplan 3. Hvad indeholder

Læs mere

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader KATTEGAT SERIEN Planer Facader LILJE-HUSE SIDEN 1970 Siden 1970 har Lilje-huset udviklet, solgt og opført fritidsboliger. Det har altid været intentionen at være foran og bygge kvalitetshuse i et unikt,

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Til beboerne opgang 61, 64, 65 og 66 Afd. 24, Søndervangen 8260 Viby Omdelt 18. juli 2014 2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Kort om status Dette er 2. varsling der indeholder

Læs mere

MILJØ. Skovbrynet LAVENERGI, KLASSE 1

MILJØ. Skovbrynet LAVENERGI, KLASSE 1 Arkitekttegnet grøn bolig LAVENERGI, KLASSE 1 MILJØ Skovbrynet Virupskovvej 85-95 8530 Hjortshøj - 125 m² i 2 plan, 3 eller 4 værelser - Allergivenligt ventilationsanlæg - Højisoleret med lavt varmeforbrug

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj 1 FLOTTE LAVENERGIBOLIGER I HJORTSHØJ Boligkontoret Århus opfører 65 nye og energirigtige boliger i et skønt naturområde, som samtidig ligger

Læs mere

Ombygning af Kongens Ege, Gammel Hadsundvej 2, Randers C. til ejerlejligheder og hotel med restaurant og 40 værelser

Ombygning af Kongens Ege, Gammel Hadsundvej 2, Randers C. til ejerlejligheder og hotel med restaurant og 40 værelser Ombygning af Kongens Ege, Gammel Hadsundvej 2, Randers C. til ejerlejligheder og hotel med restaurant og 40 værelser Beskrivelse Kongens Ege Kongens Ege er i dag et varetegn for Randers med en enestående

Læs mere

Bord nr. Emne Forslag 5 Aktivitetsmuligheder Multihus som skal være centralt placeret i afdelingen 1 Altaner Større altaner 2 Altaner Tilvalgsmulighed for lukkede altaner (og større altaner) 4 Altaner

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m² opv

Læs mere

PILEVANGEN SOLBJERG AFD. ALBOA BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse

PILEVANGEN SOLBJERG AFD. ALBOA BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse AFD. 79 PILEVANGEN SOLBJERG ALBOA PILEVANGEN BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse INDHOLD: Generelt om afdelingen... side 3 Boligtyper, størrelser og priser... side 4 Materialer

Læs mere

JANUAR 2012 FJORDBAKKERNE NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1

JANUAR 2012 FJORDBAKKERNE NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1 JANUAR 2012 NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1 AABENRAA NÆROMRÅDET VISION PROJEKTBESKRIVELSE SITUATIONSPLAN SNIT SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN Eksempel på ombygget bolig i Sønder- og Korskærparken LYS OG GENNEM- TÆNKT INDRETNING Masser af lys strømmer

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet 20 NYE LAVENERGI-BOLIGER I MÅRSLET En ny energirigtig boligafdeling er ved at skyde i vejret i form af 20 rækkehuse på Damgårdstoften i Mårslet. Projektet

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

arkitekttegnede typehuse

arkitekttegnede typehuse arkitekttegnede typehuse m²concept brochure 2014 m²plus :: østre kanalgade 20 :: 9000 aalborg :: 61 61 31 31 m²concept - inspired by life De oplyste priser gælder for JYLLAND m²plus har udviklet en række

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

KAMPAGNE: ARK 2020 VILLA

KAMPAGNE: ARK 2020 VILLA KAMPAGNE: ARK 2020 VILLA PROJEKT PORTFOLIO // 2015 HD BOLIG SMEDEBAKKEN 8 8600 SILKEBORG WWW.HDBOLIG.DK 180 m 2 fremtidsikret super lavenergi bolig Følgende er indholdt i prisen: 180m² velindrettet og

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

KLOSTERPARKEN, 16 ANDELSBOLIGER I GRENAA

KLOSTERPARKEN, 16 ANDELSBOLIGER I GRENAA KLOSTERPARKEN, 16 ANDELSBOLIGER I GRENAA Entreprenør: Salg: Nybolig Grenå Østergade 9 86 32 24 22 8500 Grenå www.nybolig.dk HVAM ARKITEKTKONTOR www.hvam-arkitektkontor.dk A /S hvam@arkitektkontor.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² vm/tt 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Evt. saksespær Terrasse Entré

Læs mere

Brøndbyparken - Informationsmøde 27. marts 2014 RUBOW Arkitekter

Brøndbyparken - Informationsmøde 27. marts 2014 RUBOW Arkitekter Brøndbyparken - Informationsmøde 27. marts 2014 RUBOW Arkitekter Facader i tværblokke Nye vinduer i Træ/alu Nyt indgangsparti Indbygget belysning Ny skalmur Pudsede pilastre Tværblok Facader og vinduer

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21 , PLAN klinker indblæsning udsugning ventilationsanlæg nedhængt loft FORSLAG TIL VENTILATION EKSISTERENDE FORHOLD 9,6 m 2 19,6 m 2 7,0 m 2 4,1 m 2 12,3 m 2 11,9 m 2 7,8 m 2 12,4 m 2 Plan mål 1:50 GÅRDHAVE-FACADER

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

A N D R E A S L Y S T DANMARKS SMUKKESTE BOFÆLLESSKAB

A N D R E A S L Y S T DANMARKS SMUKKESTE BOFÆLLESSKAB A N D R E A S L Y S T DANMARKS SMUKKESTE BOFÆLLESSKAB ENERGIKLASSE 1 - BOLIGER VED SØNDERBYVEJ I SØNDER BJERT Visionen Bofællesskabet vil bestå af dels grundens eksisterende bebyggelse, hvor der indrettes

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 T o r s d a g d. 2 1. n o v e m b e r 2 0 1 3 k l. 1 9. 0 0 D I S P O S

Læs mere

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens Dato: 25.09.2011 Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan *** Tegningen er ikke målfast *** 2 Visualisering Indgangsfacade

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m²

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

ArkiViva Rådgivende Arkitekter Tlf. 29 70 24 23 E-mail: kontakt@arkiviva.dk www.arkiviva.dk. Vinkelhus 158 + 42

ArkiViva Rådgivende Arkitekter Tlf. 29 70 24 23 E-mail: kontakt@arkiviva.dk www.arkiviva.dk. Vinkelhus 158 + 42 Vinkelhus 158 + 42 Fuldmuret vinkelhus i moderne minimalistisk arkitektur med en optimal udnyttelse af pladsen, opført i vedligeholdelsesfrie trendsættende kvalitetsmaterialer. 1 Alt er muligt Nu tilbyder

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget.

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget. Gruppe Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad Mere afveksling Både åbne og lukkede Mindst lige så meget køkkener grønt som nu Skabe med skydedøre Lyst byggeri Nye store vinduer

Læs mere

2.etape. Fredensborgparken. Anden etape af eksklusivt rækkehusprojekt i Stavtrup

2.etape. Fredensborgparken. Anden etape af eksklusivt rækkehusprojekt i Stavtrup 2.etape Fredensborgparken Anden etape af eksklusivt rækkehusprojekt i Stavtrup [ 2 ] Illustrationerne kan have tilvalg og der tages forbehold for fejl og ændringer. Tegninger er ikke målfaste. Rækkehusprojekt

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Der ønskes ny facadeudformning med lukket brystning, og radiatortype ændres fra fritstående til ophængt radiator på indvendig side af brystning.

Der ønskes ny facadeudformning med lukket brystning, og radiatortype ændres fra fritstående til ophængt radiator på indvendig side af brystning. THORA NOTAT SAG NR: 0556 DATO : 15.02.2008 Vedrørende : Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo Afd. 9 Byengen / Nordengen Sag : Udvidelse af stueetage Specifikation : Prissætning ved entreprenør Omfang

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere