KPU ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence //

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KPU. - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11."

Transkript

1 KPU - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence //

2 Indhold Introduktion Koncept // Stedet // Et fælleskab Koncept // Den mangfoldige bolig Eksteriør // Syd Situationsplan // Parkering Eksteriør // Aften Situationsplan // Parkeringskælder Eksteriør // Nord Etageplaner // BBR Arealer Boligen // Disponering Interiør // Basis // Rum 1 // Køkken Interiør // Basis // Rum 2 // Toi./bad Boligvariant // Rum til 2 Boligvariant // Rum til fordybelse Boligvariant // Rum til venner Boligvariant // Rum til familien Principsnit // Facadeudsnit Facader Byggeteknik // Beskrivelse Drift og vedligehold Bæredygtighed // DGNB indhold 2 3

3 Boliger designet til de unges ønsker At skabe attraktive ungdomsboliger, kræver først og fremmest at man ved hvordan de unge ønsker at bo. I dette projekt får Boligselskabet Fruehøjgaard 72 ungdomsboliger, der er designet med udgangspunkt i de unges egne ønsker. Gennem et samarbejde med ca. 25 unge studerende fra HTX i Herning, har vi fået nyeste viden om hvordan de unge gerne ville bo, hvis de selv kunne bestemme. Gennemlyste boliger, at kunne sætte sit eget præg på indretningen og mulighed for både privathed og fællesskab var blandt nøgleordene. I dette projekt får Boligselskabet Fruehøjgaard derfor 72 gennemlyste ungdomsboliger, hvor hver eneste bolig kan ændre karakter og indrettes specielt til den unge beboer og hvor beboerne vil opleve at de er en del af et fællesskab, samtidig med at de har muligheden for at være private. Ungdomsboliger giver byen puls Det er en bevidst beslutning at placere Hernings nye ungdomsboliger i Bymidten. Det skal skabe mere liv og aktivitet på alle tider af døgnet og bidrage til et levende og mangfoldigt bymiljø. Dette projekt understøtter denne beslutning. Bygningen er designet så der tilføres masser af variation og aktivitet i bybilledet, når de unge befolker altanerne og skaber liv og mangfoldighed på facaden. Der er store glaspartier mod både nord og syd, så livet i bygningen bliver synligt, både nede fra Kousgaards Plads og Nørregades parkeringsplads. Gelænderet ved altanerne er også gennemsigtigt, men alligevel designet så der skærmes for direkte indkig. Opgang til boliger, nedgang til evt. parkeringskælder, affaldsstationer og cykelparkering er strategisk placeret på samme sted, så borgernes og beboernes færdsel koncentreres og byens puls føles stærkere. Arkitektonisk sammenhæng i bybilledet Arkitektonisk sammenhæng til omgivelserne kan skabes på mange måder. Man kan vælge at lade sig inspirere af den eksisterende arkitektur, man kan vælge nogle af de samme materialer som er brugt i omgivelserne og man tilpasse sig de omkringliggende bygningers højde og størrelse på en harmonisk måde. Vi har valgt at gøre alle tre ting! Samtidig har vi været bevidst om at bygningen skal afspejle at den danner rammen om unge menneskers hjem. Derfor har vi brugt et dynamisk formsprog og tilført bygningen farver og foranderlighed. F.eks vil det grønne opgangstårn blive et dynamisk pejlemærke når man bevæger sig mod bygningen nede fra gågaden. Og de grønne screens der kan trækkes for vinduerne mod syd, vil bevirke at bygningen vil have et forskelligt udtryk fra dag til dag! En bygning der kan mere end bare at være boligbyggeri På en så central placering i byen, er det vigtigt at bygningen kan mere end bare være ungdomsboligbyggeri. Med dette projekt bliver der skabt en sammenhængende bygningsstruktur rundt om Kousgaards Plads uden at der mistes ret mange offentlige parkeringspladser og i bonus får borgerne i Herning et nyt og anderledes byrum under bygningen. Bygningen er disponeret så den udfylder det sidste hul i kareen rundt om pladsen og dermed bidrager til at fuldende Hernings nye, dynamiske byrum; Kousgaards Plads! Bygningen er hævet på søjler så antallet af eksisterende parkeringspladser reduceres mindst muligt. Bygningens underside er bearbejdet skulpturelt og med en spændende lyssætning i LED der er integreret i bygningen. Under bygningen skabes på den måde et nyt, overdækket byrum, der i aftentimerne tilfører Nørregades parkeringsplads en kunstnerisk oplevelse og om dagen kan anvendes til nye, udendørs aktiviteter der kan foregå i tørvejr. Måske er det her der i fremtiden skal holdes torvedag i Herning? Frontløbere i bæredygtigt byggeri De bygningsmæssige krav der beskrives i byggeprogrammet er væsentlige og vidner om at Boligselskabet Fruehøjgaard har en bæredygtig tilgang til byggeriet. I vores tilbud får Boligselskabet Fruehøjgaard muligheden for at få denne bæredygtige tilgang dokumenteret. Vi er, som nogle af de få i Danmark, blevet inviteret til at deltage i pilotfasen for udviklingen af en bæredygtig certificeringsordning for alment byggeri - DGNB- DK. Vi har tilmeldt ungdomsboligerne på Kousgaards Plads, som det forsøgsbyggeri der skal indgå i pilotfasen. Det betyder at ungdomsboligerne på Kousgaards plads, kan blive et af de første almene boligbyggerier i Danmark der er opført efter principperne i DGNB-DK til almene boliger. Vores specielt uddannede medarbejdere vil i projekteringsfasen bistå med at der projekteres, så der foretages bæredygtige overvejelser omkring alle løsninger og forhold i byggeriet. Og efterfølgende sørge for at disse bliver dokumenteret gennem DGNB-DK systemet. Totaløkonomisk arkitektur Undersøgelser viser, at drift og vedligehold udgør 80 % af de samlede omkostninger i en bygnings levetid. Der kan derfor være penge at spare for både boligorganisationen og beboerne, hvis drift- og vedligehold tænkes ind i projektet allerede i skitsefasen. En totaløkonomisk tankegang er derfor fundamentet for de byggetekniske valg i dette projekt. F.eks. er der direkte adgang til ventilationsskakten fra altangangen, så drift og vedligeholdelsen af samtlige 72 decentrale ventilationsanlæg kan foretages uden varsling af de unge beboere og dermed spare tid. I valg af materialer, overflader og konstruktioner er der tænkt på rengøringsvenlige materialer med lang levetid, og lave vedligeholdelsesudgifter. Derfor afspejler vores tilbudspris også at, vi ikke udelukkende har haft fokus på at nedbringe den aktuelle byggesum, men i stedet har truffet totaløkonomiske valg, der også på den lange bane kan give boligorganisationen nogle mindre drift- og vedligeholdelsesbudgetter. introduktion 4 5

4 Kousgaards Plads 72 gennemlyste ungdomsboligerboliger DGI Kousgaards Plads Gågaden Bygningenkroppen knækkes og henvender sig imod Kousgaards Plads GI DGI Kousgaards Plads Gågaden 6 nækkes d Kousgaards Plads DGI Kousgaards Plads Gågaden sboligerboliger 72 gennemlyste ungdomsboliger. Gågaden Bygningenkroppen knækkes Bygningens og henvender sig imod Kousgaards Plads DGI Kousgaards Plads koncept // stedet // et fælleskab DGI Gågaden Ungdomsbligerne afslutter byrummet fra placering oggågaden form til Kousgaards Plads og DGI. Bygningkroppen knækkes, så kontakt ikke længere være tilstede og man kan føle Bygningen er disponeret så den udfylder det sidste alle boliger kan henvende sig sig privat. hul i kareen rundt om pladsen og dermed bidrager til imod Kousgaards Plads. På den måde opfylder bygningens form de unges at fuldende Hernings nye, dynamiske byrum; KousBygningens form afslutter egne ønsker om at have muligheden for at være en gaards Plads! Ved at udforme bebyggelsen som en således byrummet mod nord. del af et fællesskab og samtidig kunne trække sig tilsammenhængende bygning der strækker sig i hele bage og være privat. byggefeltets længde, bliver der skabt en sammendgi Bygningen er designet så der tilføres masser af variahængende bygningsstruktur rundt om Kousgaards tion og aktivitet i bybilledet, når de unge befolker alplads. Samtidig gives mulighed for at opfylde de unkousgaards tanerne og skaber liv og mangfoldighed på facaden. ges ønske om gennemlyste boliger. For at skabe liv Plads Der er store glaspartier mod både nord og syd, så til en plads, er det vigtigt, at de facader der vender livet i bygningen bliver synligt, både nede fra Kousmod pladsen er levende. Alle altaner vender derfor gaards Plads og Nørregades parkeringsplads. Gemod syd og orienterer sig ud mod Kousgaards plads. lænderet ved altanerne er også gennemsigtigt, men Det skaber optimale muligheder for sol og udsigt, når Gågaden alligevel designet så der skærmes for direkte indkig de unge vil opholde sig udendørs. Det skaber mere og for støj. Opgang til boliger, nedgang til evt. parliv og aktivitet på alle tider af døgnet og bidrager til et keringskælder, affaldsstationer og cykelparkering er levende og mangfoldigt bymiljø. Ungdomsbligerne afslutter byrummet fra strategisk placeret på samme sted, så borgernes og Gågaden Kousgaards Plads og DGI. Bygningen hæves 4,5mtilover beboernes færdsel koncentreres og byens puls føles Arkitektonisk greb terræn og danner derved rum for stærkere. Vi har valgt et arkitektonisk greb, hvor bygningen et nyt byrum i sammenhæng knækkes, så den får en vinklet form. Det bevirker med Kousgaards Plads og Parkeringsforhold at man fra hver eneste bolig har et godt kig til Kousgågaden. Da der i udbudsmaterialet ikke er angivet hvor mange gaards Plads. Også fra de boliger der ligger længst offentlige parkeringspladser der findes på grunden i mod øst, og som ellers ville være skjult bag DGI bygdag, har vi foretaget en visuel registrering af den eksiningen, kan man kigge ned på pladsen og bidrage til sterende beplantning mellem parkeringsrækkerne og af det dynamiske byliv på pladsen. Den vinklede form antallet af eksisterende parkeringspladser. Denne regibidrager samtidig til fællesskabsfølelsen, fordi man strering ligger til grund for vores disponering af bygninfra hver enkelt boligs altan får et langsgående kig hen gen, der er hævet på søjler så antallet af eksisterende mod de øvrige ungdomsboliger. Trækker man sig tilparkeringspladser reduceres mindst muligt. bage på altanen eller ind i boligen, vil den visuelle Situationsplan 1:1000 N 7 Ungdomsbligerne afslutter byrummet fra Gågaden til Kousgaards Plads og DGI.

5 Bygningens form underbygger fælleskabsfølelsen hos de unge beboere. Bygningen disponeres med 66 Basisboliger og 6 Gavlboliger. Boligen er gennemlyst og får således dagslys fra både syd og nord. Adgangen til boligen sker fra nord, mens der mod syd er altan til udeophold. praktikant journalist agroelev agroskolen butikselev KøkkenKøkken Stue Stue Soveværelse Soveværelse Toilet Toilet Entre Entre KøkkenKøkken + spisested + spisested Stue Stue studernde au herning Soveværelse Soveværelse Toilet Toilet Boligen skal kunne imødekomme mangfoldigheden blandt de unge, derfor kan der tilkøbes ændringer i boligen så boligen kan opfylde de unges forskellige ønsker og krav. student 2013 gymnasiet studiejob bartender fermaten koncept // den mangfoldige bolig Boligen skal rumme de krav ungdommen stiller til en bolig. Ved at skabe et varieret rumforløb, dannes rumlighed og dermed rum til mere. Privat Altan Privat Altan Entre sosuelev sosuskolen tekoelev tekoskolen Altangang Altangang Entre entreprenørelev kpc lærling pædagogmedhjælper udvekslingsstuderende hhxelev herningsholm venner htx Basisbolig Basisbolig... flere rum Rum til 2 Rum til 2 Rum til Rum til Rum til Rum til... flere rum Rum til familien Rum til familien venner venner fordybelse fordybelse 8 9

6 Bygningen skaber arkitektonisk sammenhæng til omgivelserne, blandt andet fordi facader og værn er i samme materiale som højhuset på DGI. Samtidig er bygningen tilført farver og foranderlighed. For eksempel vil de grønne screens, der kan trækkes for vinduerne mod syd, bevirker at bygningen vil have et forskelligt udtryk fra dag til dag. De grønne screens bidrager på den måde aktivt til arkitekturen, men sikrer også at de sydvendte lejligheder ikke overopheder og at solindfald ved lavt stående sol ikke generer TV og PC skærme. For at skabe liv til en plads, er det vigtigt at de facader der vender mod pladsen er levende. Alle altaner vender mod syd og orienterer sig ud mod Kousgaards Plads. Det skaber optimale muligheder for sol og udsigt, når de unge vil opholde sig udendørs eksteriør // syd 10 11

7 Nødvendigheder som cykelparkering, affaldsmolokker samt postkasser forefindes på pladsen og er derved bekvemt en del af beboernes bevægelsesmønstre til og fra boligerne Ved hovedindgangen på terræn etableres en ny forplads. Pladsen er trukket helt ud til vejen, så beboerne og de kørende bilister på parkeringspladsen ikke skal krydse hinanden Affald 24 cykler Forplads Teknik 24 cykler 24 cykler Postkasser Trappe og elevator Forpladsen danner en fysisk og visuel sammenhæng til Kousgaards Plads, hvorfor beboerne helt naturligt vil benytte de rekreative arealer på Kousgaards Plads Bygningen overdækker to rækker parkeringspladser. Med den centrale placering i Herning, vil det være nærliggende at bruge det overdækkede parkeringsområde til Torvedag for byens borgere Byggefelt Facadelinje Opgørelse over parkeringspladser Nuværende antal parkeringspladser: ( Optalt på stedet ): Heraf 2 stk parkeringspladser til invalidebus Fremtidig antal parkeringspladser: ( Uden parkeringskælder ) Heraf 2 stk parkeringspladser til invalidebus 158 stk 138 stk Situationsplan excl. parkeringskælder 1:200 situationsplan // parkering 12 13

8 Bygningens underside er bearbejdet skulpturelt og med en spændende lyssætning der er integreret i bygningen. Under bygningen skabes på den måde et nyt, overdækket byrum, der i aftentimerne tilfører Nørregades parkeringsplads en kunstnerisk oplevelse og om dagen kan anvendes til nye, udendørs aktiviteter der kan foregå i tørvejr. Måske er det her der i fremtiden skal holdes torvedag i Herning! eksteriør // aften 14 15

9 Trapper og elevator fra de tre etager fører direkte til parkeringskælderen, så man kan bevæge sig tørskoet fra bil til hjem for at opnå spredning på bilerne, er til- og frakørselsrampe placeret ved indkørslen tilparkeringspladsen. Trappe og elevator Opgørelse over parkeringspladser Nuværende antal parkeringspladser: ( Optalt på stedet ): Heraf 2 stk parkeringspladser til invalidebus Fremtidig antal parkeringspladser på terræn: ( Ved etabl. af parkeringskælder ) Heraf 2 stk parkeringspladser til invalidebus Fremtidig antal parkeringspladser i parkeringskælder: 158 stk 129 stk 36 stk Parkeringskælder 36 pladser Rampe Trappe Tek. Parkeringskælder 1:200 Trappe og elevator Parkeringskælder under terræn Rampe Trappe Situationsplan incl. parkeringskælder 1:200 situationsplan // parkeringskælder 16 17

10 Det grønne opgangstårn bliver et dynamisk pejlemærke når man bevæger sig mod bygningen nede fra gågaden. Tårnet lyser grønt også i mørket, hvor lodrette lysspor på facaden giver tårnet karakter eksteriør // nord 18 19

11 Arealopgørelse BBR arealer Boligenhed incl. altangangsareal foran bolig 46,3 m² ( Basisbolig og gavlbolig ) Boligetage III 1:200 Adgangsarealer / fællesarealer Stueplan / terræn: Boligerne fordeler sig over bygnings tre etager. Hver etage disponeres med 24 boliger, fordelt på 22 standardlejligheder og 2 gavllejligheder Boligetage II 1:200 Boligetage I 1:200 Trappe og elevatortårn ( Hovedindgang ): 25,5 m² Trappe øst: 14,2 m² Trappe vest: 14,2 m² Teknikrum: 20,0 m² Boligetage I: Trappe og elevatortårn ( Hovedindgang ): 25,5 m² Gangbro ( Ml. trappe og altangang ): 5,4 m² Trappe øst: 14,2 m² Trappe vest: 14,2 m² Boligetage II: Trappe og elevatortårn ( Hovedindgang ): 25,5 m² Gangbro ( Ml. trappe og altangang ): 5,4 m² Trappe øst: 14,2 m² Trappe vest: 14,2 m² Boligetage III: Trappe og elevatortårn ( Hovedindgang ): 25,5 m² Gangbro ( Ml. trappe og altangang ): 5,4 m² Trappe øst: 14,2 m² Trappe vest: 14,2 m² Adagngsarealer / fællesarealer ialt: 251,8 m² Andel pr. boligenhed ( 251,8 / 72 ): 3,5 m² Bruttoetageareal pr. bolig ( 46,3 + 3,5 ): 49,8 m² Samlet bruttoetageaeral ( 49,8 x 72 ): 3585,6 m² etageplaner // bbr arealer 20 21

12 Brus Skab1 Teknik Toi. / Bad 3,3 m² Køl/ Frys Altangang 5,4 m² Entré 2,9 m² Rum 1 Køkken / Spise 9,2 m² Skab2 Entré 2,4 m² Køl/ Frys Køkken 8,7 m² View Altangang 5,8 m² Teknik View Toi. / Bad 2,8 m² Rum 1 Ophold / Spise 14,0 m² Rum 2 Værelse / Sove 8,0 m² Teknik Skab1 Skab2 Brus Boliger der opfylder de unges ønsker Undersøgelser viser at nogle de vigtigste værdier for de unge er, at finde kærester, at knytte venskaber og at have muligheden for at udtrykke sine peronlige holdninger gennem livsstil og bolig. Gennem et samarbejde med ca. 25 unge studerende fra HTX i Herning, har vi fået nyeste viden om hvordan de unge gerne ville bo, hvis de selv kunne bestemme. Gennemlyste boliger, at kunne sætte sit eget præg på indretningen og mulighed for både privathed og fællesskab var blandt nøgleordene. Disponeringen af ungdomsboligerne på Kousgaards plads, tager derfor udgangspunkt i dette. Fleksible boliger Vi ved at der er stor efterspørgsel efter ungdomsboliger der kan deles af to. Men der er også efterspørgsel efter mange andre typer af ungdomsboliger. Derfor er der indtænkt fleksibilitet i boligerne, så de kan opfylde ønskerne hos mange forskellige typer unge. I bebyggelsen finder der derfor: Ungdomsboliger til par Ungdomsboliger der kan deles af to Ungdomsboliger til singler To ungdomsboliger der kan lægges sammen til en familiebolig Bebyggelsen er disponeret med 72 boliger der alle er gennemlyste, har altan mod syd og indgang fra nord. Denne grundindretning sikrer de mest optimale daglysforhold i boligen, den mest solfyldte altan og den bedste udnyttelse af arealerne. Boligerne er disponeret så grundindretningen, ved hjælp af enkle tilpasninger kan tilpasses den unge beboers individuelle ønsker. Ved at opsætte, eller fjerne mindre vægpartier, kan der skabes helt nye rumforbindelser i boligen. Den fleksibilitet der på den måde opnås i boligen giver muligheden for at opfylde boligdrømmene hos en meget større gruppe af beboere, end hvis alle boliger var ens. Det er vores tanke, at disse tilpasninger evt. kan ske over råderetten. Spændende Indretning Rum 2 Det knækkede vægforløb der omkranser soveværelse Ophold / Sove og bad, skaber en mere dynamisk rumlighed i boligen, end 16,8 m² hvis alle vægge var vinkelrette. Samtidig bevirker de vinklede vægge, at der opstår små nicher og kroge i boligen, der udnytter pladsen optimalt og giver en følelse af mere plads. I køkkenafsnittet bliver der således mulighed for en lille spiseplads, i entreen lidt bedre plads til jakker og fodtøj og i soveværelset indbyggede skabe. View I gavlene er der 6 boliger med en anderledes indretning. Altan Gavlbolig Altan Basisbolig Den anderledes disponering skyldes først og fremmest, at 4,7 m² 1:50 disse boligers bruttoareal påvirkes af gavlenes vægtykkelse. Disse boliger får et ekstra attraktivt lysindfald, da de får 5,0 m² 1:50 lys fra tre sider. De har dog ikke så stor fleksibilitet, da den tværgående rumadskillelse er en del af bygningens stabiliserende 22 konstruktion. 23 entre garderobe soveværelse studieplads køkken badeværelse ophold spiseplads udeliv En ungdomsbolig skal danne rum for alle de funktioner og krav der stilles til en bolig - uanset størrelse! Der skal kunne spises alene og med venner, hygges i sofa, tilberedes mad, soves, vaskes og besørges, klædes på og klædes af...der skal leves! boligen // disponering

13 Insp.lem Brus Teknik Toi. / Bad 3,3 m² Altangang 5,4 m² Insp.lem Insp.lem Entré 2,9 m² Rum 1 Køkken / Spise 9,2 m² Entré 2,4 m² Køkken 8,7 m² Altangang 5,8 m² Insp.lem Teknik Rum 2 Værelse / Sove 8,0 m² Skab1 Skab2 Foreløbigt principsnit for installationer i basis boligen Tagnedløb Indtag Elkabelstige Elmåler Indblæsning + udsugning Afkast Ventilationsanlæg Betjening i facade entre garderobe soveværelse studieplads køkken badeværelse ophold spiseplads udeliv En ungdomsbolig skal danne rum for alle de funktioner og krav der stilles til en bolig - uanset størrelse! Der skal kunne spises alene og med venner, hygges i sofa, tilberedes mad, soves, vaskes og besørges, klædes på og klædes af...der skal leves! Skab1 Altan 4,7 m² Køl/ Frys Rum 2 Ophold / Sove 16,8 m² Skab2 Gavlbolig 1:50 Køl/ Frys Altan 5,0 m² Insp.lem Toi. / Bad 2,8 m² Insp.lem Teknik Rum 1 Ophold / Spise 14,0 m² Brus Basisbolig 1:50 Eltavle Elkabelstige Varmeunit Cisterne Vand+varme (F+R ) Faldstamme boligen // disponering 24 25

14 Køkkenet er placeret centralt i boligen og i åben forbindelse med entré og opholdrum. Rummet er således gennemlyst af lyset fra syd og nord. Rummets geometri skaber plads til en hyggekrog, hvor der kan indrettes spiseplads for 2-3 personer Rum 1 er i basis boligen tænkt som boligens opholdsrum. Her er rigeligt med plads til både spisebord og sofa, samt vægplads til reoler og hylder. Rummets daglys er præget af det store glasparti ud til boligens store sydvendte altan interiør // basis 26 27

15 Badeværelsets overflader er holdt i hvide nuancer. Her kan den enkelte beboer præge rummets stemning med personlige egendele. Rummets skæve vinkel er udnyttet til en rummelig bruseniche, mens et stort spejl over håndvasken visuelt gør rummet større Rum 2 er i basis boligen tænkt som soveværelse. Her er fin plads til en 3/4 seng, hvor et par kan sove bekvemt. I rummet er indbygget to højskabe til garderobe og med rummets geometri kan det indrettes med andre småmøbler til anden opbevaring interiør // basis 28 29

16 Entré 2,4 m² View Altangang 5,8 m² Teknik Rum 2 Værelse 8,0 m² Sovesofa I denne variant er grundboligen ændret, med en væg og en dørforbindelse mellem køkken og Rum 2. På den måde opstår der en ungdomsbolig med to separate værelser. Denne bolig er velegnet som delebolig mellem to venner, der på den måde kan få hver sit aflukkelige værelse, og stadig have fælles køkken med spiseplads og fælles bad. mathias & kasper venner 1. år htx Mathias og Kasper har være kammerater siden børnehaven. De er født og opvokset i Simmelkær og har efter folkeskolen søgt ind på HTX. For at undgå transporttiden til- og fra forældrenes hjem, har de valgt at dele en ungdomsbolig i Herning midtby. Som tilkøb har de fået monteret en dør ind til Rum 2, så der kan lukkes af til både Rum 1 og Rum 2. På den måde har de hvert sit værelse, med plads til seng og skrivebord. Som førstegangs udeboende synes de at det er fedt, at have eget køkken og har derfor indrettet køkkenet med barbord og barstole hvor de kan spise sammen. Spiseplads Køkken 8,7 m² Skab1 Skab2 Køl/ Frys Rum 1 Værelse 14,0 m² Altan 5,0 m² Dør Ekstra skabe Toi. / Bad 2,8 m² Brus Sovesofa Boligvariant Rum til 2 Plan 1:50 boligvariant // rum til

17 Entré 2,4 m² Køl/ Frys View Skydedøre Altan 5,0 m² Køkken 8,7 m² Altangang 5,8 m² Teknik Spiseplads Skydedør Rum 2 Arbejdsværelse 8,0 m² Rum 1 Værelse 14,0 m² Skab1 Skab2 Toi. / Bad 2,8 m² Brus Sovesofa I denne variant er grundboligen ændret, med skydedørsforbindelser mellem køkken, stue og værelse. På den måde opstår en bolig med separat arbejdsværelse med god plads til computere og opbevaring. Stuen indrettes som opholdsrum med sovesofa. Denne bolig er velegnet til den seriøse studerende der hellere vil bruge plads på et godt arbejdsrum end at have et separat soveværelse. Skydedørene skaber en bolig der kan åbnes og lukkes efter behov og hvor lyset kan strømme frit igennem boligen hvis alle døre skydes til side. Boligvariant Rum til fordybelse Plan 1:50 felix studernde au herning Felix læser Erhvervskommunikation på AU Herning og har behov for god plads til sit studie i sin bolig. Felix har derfor indrettet Rum 2 som en hjemmestudieplads, mens han i Rum 1 har indrettet sig med sovesofa og spiseplads. Som tilkøb har Felix fået etableret åbningen ind til Rum 1, så rummet kan hænge sammen med køkken og ophold. Felix har malet væggene omkring bad og Rum 2 i en flot orange farve, og for at kunne skærme af, har Felix tilkøbt skydedøre i transparent plast ind til både Rum 1+2. Skydedørene giver lejligheden et råt udtryk og tilfører boligen netop den fleksiblitet og karakter som Felix ønsker. boligvariant // rum til fordybelse 32 33

18 Entré 2,4 m² Dør Rum 2 Køkkenalrum 16,7 m² Altangang 5,8 m² Teknik Spisebord View I denne variant er der ingen vægge mellem rummene. Boligen vil opleves som et stort køkkenalrum, og kan indrettes med stort spisebord hvor der er god plads til at samle familie og venner. I stuen kan man samles efter middagen og hygge sig i sofagruppen. I denne bolig er sovefunktionen nedprioriteret til fordel for andre funktioner og der soves på sovesofa i stuen. sofie butikselev Sofie er butikselev i Herningcentret og ynder at bruge midtbyens caféliv og natteliv når hun har fri. Boligens placering på Kousgaards Plads er af stor betydning, så hun kan samle alle veninderne i weekenden til middag og fest. Sofie har som tilkøb fået væggen mellem Rum 2 og køkkenet fjernet, så hun kan indrette et stort køkkenalrum med god plads til venindemiddagene. I køkkenet har hun selv opstillet en opvaskemaskine, køkkenet er forberedt til det og opvaskemaskinen gør de mange middage noget mere bekvemme. Sofie har malet væggene i feminine farver, der understreger hendes personlige stil og i Rum 2 har hun indrettet sig med et stort loungemøbel, der på en gang fungerer som seng og som kan rumme alle veninderne til loungehygge efter middagen. Mulighed for at tilslutte opvaskemaskine Køl/ Frys Rum 1 Ophold / Sove 14,0 m² Altan 5,0 m² Åbning Skab1 Skab2 Toi. / Bad 2,8 m² Brus Loungemøbel / Sovesofa Boligvariant Rum til venner Plan 1:50 boligvariant // rum til venner 34 35

19 Rum 4 Værelse 8,7 m² Altangang 11,6 m² Teknik Åbning / Dør Entré 2,4 m² Teknik Denne variant er tænkt som en forslag til hvordan bebyggelsen kan fremtidssikres, hvis efterspørgslen efter ungdomsboliger skulle falde. Bebyggelsens konstruktion er forberedt til, at ungdomsboligerne to og to kan lægges sammen ved at fjerne et vægstykke mellem boligerne. På den måde kan opstå en rummelig bolig på 100 m², som kan anvendes som familiebolig til den unge familie der netop har afsluttet studierne eller eventuelt være den bynære fremtidsbolig for til seniorer. Rikke og Kristian har under deres uddannelse boet i ungdomsboligerne på Kousgaards Plads og har derfor nydt godt af midbyens tilbud og DGI husets mange fritids aktiviteter. Familien er blevet forøget og da efterspørgslen på ungdomsboliger er dalet, har Rikke og Kristian fået mulighed for at flytte i en 100 m² stor lejlighed sammenbygget af to ungdomsboliger. Indretningen med tre værelser, et stort køkken alrum der kan samle familien, samt et rummeligt bryggers med plads til vaskesøjle og praktisk opbevaring, passer perfekt til familien på 4 Køl/ Frys Rum 1 Køkkenalrum / Ophold 28,4 m² Altan 10,0 m² Åbning Skabsvæg TT VM Skabsvæg Mulighed for åbning Fordelingsgang / Bryggers 8,7 m² Dør Rum 3 Værelse 8,0 m² Skab1 Toi. / Bad 2,8 m² Rum 2 Soveværelse 14,0 m² Skab2 Brus Boligvariant Rum til familien Plan 1:50 boligvariant // rum til familien 36 37

20 Screens i gul / lime / grøn nuancer præger bygningens arkitektur og reffererer til beboernes mangfoldighed. Værn på altaner og altangang består af glasplader, monteret med grisetryner i betondæk. På glasset er opklæbet en hvid foliegrafik, specialdesignet til bygningen. Det graduerende mønster, skærmer af og tilfører bygningens arkitektur diffuse horisontale linjer Facadeudsnit // Syd // 1:50 Facadeudsnit // Nord // 1:50 Principsnit // Tværgående // 1:50 pricipsnit // facadeudsnit 38 39

21 Den hvide bygning fremstår som en samlet bygningskrop med horisontal retning. For at understrege dette, er søjler og trappetårne udført i lysgrå beton, som lignende bygninger på Kousgaards Plads. Dog er hovedtrappen og elevatortånet malet grønt ude og inde, som et markant lodret element der forbinder boligerne med terræn Kote: Kote: Kote: Kote: Kote: Kote: Kote: Facade // Nord // 1:200 Facade // Øst // 1:200 Kote: Kote: Kote: Kote: Kote: Kote: Kote: Facade // Vest // 1:200 Facade // Syd // 1: facader

22 Affløbsforhold // Situationsplan Afløbsforhold // Situationsplan med parkeringskælder Føringsveje, afløb // Underside bygning Afløb for spildevand Afløb for regnvand Drænledning Linjeafvanding Rensebrønd, spildevand Sandfangsbrønd. Afløb til nærmeste RB Rensebrønd, dræn Pumpebrønd. Trykledning til nærmeste RB Byggeteknisk beskrivelse af ungdomsboligerne Nærværende beskrivelse omfatter en kort overordnet byggeteknisk redegørelse for disponering af konstruktioner og installationer for ungdomsboligerne på Kousgaards Plads. Notatet tjener som supplement til det øvrige udbudsmateriale og angiver alene forhold, der er konkurrenceprojektspecifikke. Indledning - forudsætninger Bebyggelsen placeres på eksisterende p-areal og indeholder 72 ungdomsboliger fordelt på 3 etager. Bebyggelsen består af én statisk selvstændig bygning i 3 etager. Bygningen funderes direkte på intakte aflejringer(ler) jf. geoteknisk rapport for grunden. Terrænniveau tilpasses omkring fremtidig bebyggelse og p-arealer. Der etableres befæstede arealer omkring bygningen jf. arkitektprojekt. Rumhøjde er 2,5m jf. BR10 og etagehøjde er generelt 3,05m (40cm huldæk samt 15cm opbygning inkl. pilhøjde). Alle ungdomsboliger har et bruttoareal på 50m2. Toilet/bad udføres i alle boligerne som præfabrikerede kabiner. Der er adgang til rum for decentral ventilation fra svalegang via dør/lem. Der etableres adgang til teknikskakt i boligen som lem i badekabine over toilet. Bygningen udføres opvarmet iht. BR10 og i henhold til LE2015. Der udføres centralt teknikrum i stueplan med tavle og indføring af fjernvarme, el og vand. Trappehuse udføres åbne. Konstruktioner Bygningen står på 7 stk. 480mm brede præfabrikerede betonskiver i terræn. Hen over disse ligger udkragede forspændte RB-betonbjælker 480x1000mm, der bærer huldækelementer, som spænder langs facaden som nederste niveau af bygningen (der derved svæver). Henover RB-bjælkerne etableres videre op i huset bærelinjer med 200mm betonelementvægge, der fungerer som lejlighedsskel her. På disse vægelementer bæres næste huldækniveau og princippet fortsættes til tagdæk (320mm huldæk). Der etableres svalegang som fælles adgangsvej mod nord og altangang mod syd. Begge løsninger udføres efter samme princip med 90/40 KBE-bjælke, der ophænges mellem ovenstående udkragede RBbjælker, der spænder på langs af facaden. Oven på KBE-bjælkerne placeres præfabrikerede U-elementer, der bærer altanpladerne (t=240mm) i første niveau. Videre herfra etableres bæring af altanplader som omvendte L-elementer/galger for næste altanniveau. Bygningen opføres således primært af betonelementer tilpasset modulsystem, der er bygbart med traditionelle og kendte løsninger. Fundamenter udføres som pladsstøbte armerede betonkonstruktioner. Hovedstabilitet vinkelret på facade sikres ved skivevirkning i tag og gennemgående vægskiver på tværs helt til fundaments-niveau. Hovestabilitet vinkelret på gavl sikres via gennemgående vægskiver på tværs helt til fundaments-niveau. I stueplan etableres tværgående vægge vinkelret på de yderste skiver og midt i bygning ved teknikrum. Trappehuse Adgangs-/flugtvejstrapper udføres som præfabrikerede betonelementer med reposer og standardværn. Vægge omkring trappehuse udføres som præfabrikerede 180mm betonelementer. (Trappehuse betragtes som selvstændige bygninger ift. stabilitet). Fra trappehuse etableres gangbroer som betonaltanplader med vederlag ind på forstærket svalegangselement. Afløbsinstallationer Der udføres afløbsinstallation fra hver ungdomsbolig tilkoblet bade-/toiletkabine og køkken (+kondensafløb fra decentralt ventilationsanlæg). Afløbsrør udføres som støbejern og føres lodret gennem etagedæk til isoleret hulrum under nederste lejlighedsniveau, og udluftes over tag Herfra kobles de på langsgående afløbsledning med 10 promille fald og føres ved enden af de østligste 5 stk. betonelementskiver som ø110 ned til afløbsinstallation i terræn (For den vestligste bygning føres alle faldstammer på én nedføring ved betonskive ved teknikrum). Der etableres renseadgang i bund af alle lodrette faldstammer under bygningen samt ved nedløb inden overgang til terræn. I terræn føres afløbsinstallation til offentlig ledning med tilslutning til hovedbrønd ved Kousgaards Plads nr. 1. Afledningen af spildevand udføres ved naturlig gravitation. Gulvafløb i teknikrum tilsluttes hovedledning til ovenstående brønd. Der etableres rensebrønde i nødvendigt omfang. Der etableres grønt tag til forsinkelse og fordampning af regnvand. Herfra opsamles nedsivet regnvand i UV-tagbrønde, der føres via UV-systemets lodrette skakte i lejligheder til isoleret hulrum under nederste lejlighedsniveau. Her kobles de på langsgående afløbsledning med 10 promille fald og føres ved enden af 6 af de 7 stk. betonelementskiver ned som ø110 til ø315 sandfangsbrønd i terræn (Der udføres ikke nedføring ved 2. betonskive fra vest). Herfra føres regnvandsledninger til nærmeste rendestensbrønd i p-pladsareal, og videre til off. ledning som for eksisterende p-pladsledningsanlæg på Kougaards Plads (Den samlede regnvandsmængde vil ikke stige grundet det grønne tags forsinkelse og absorption af regnvand på den nye bygning). Afledningen af regnvand udføres ved naturlig gravitation. Der etableres afløb fra altan- og svalegang lodret ned langs hhv. altanafskærmninger og L-elementer/ galger (for hver 2. altan/svalegangsplader) ved nordog sydfacade. Under nederste niveau tilsluttes disse ledninger for regnvand fra lejlighedsskakte i isoleret hulrum. Under bygningen genetableres befæstede arealer og afløb som flisearealer og asfalterede p-pladser. Afløbskoefficient for tag over ungdomsboliger er ca. 0,5 (Sedum-tag). Afløbskoefficient for altan- og svalegang (samt tag over disse) og trappehuse 1,0. Afløbskoefficient for belægninger 0,6-1,0. Principsnit // Forsyninger til boliger Afløb for spildevand. Udluftning over tag Afløb for regnvand El Vand Varme frem Varme retur byggeteknik // beskrivelse

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

31 oktober 2008 energy, environment, comfort

31 oktober 2008 energy, environment, comfort 31 oktober 2008 energy, environment, comfort Papirfabrikken 24 8600 Silkeborg Tlf.: +45 7024 1000 www.aarstiderne.dk Fabriksvej 2 7760 Hurup Tlf 97 95 20 46 Fabriksvej 2 7760 Hurup Thy Tlf.: +45 9741 3077

Læs mere

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann Blev de billige boliger bedre? Samlet værk Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Samlet

Læs mere

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET RUMSTORE MODULER FLADE- ELEMENTER CONTAINER- MODULER DIGITAL FABRIKATION 2 INDLEDNING & INDHOLD TIL INSPIRATION OG DIALOG I de senere år har man

Læs mere

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/ Nyt Hospital Hvidovre NHH1 Byggeprogram version 2.0 September 2014 Nyt Hospital Hvidovre/ 2/ 3/ Nyt Hospital Hvidovre/ indholdsfortegnelse: 1.0 Basis 1.1 Grundlag 1.1.1 Projektets vision og formål 1.1.2

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 NYANSTALT I NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 Hermed præsenteres resultatet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Forord...2 2 Baggrund...3 Fokus på Qvades Silo...3 Projektets målsætning...4 3 Sammenfatning...5 Byggeteknik...5 Logistik...5 Arkitektur...5 Adgangsforhold/tilgængelighed...5

Læs mere

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København Projekt nr. 2 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter

Læs mere

UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET. Sætter beboerne i spil

UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET. Sætter beboerne i spil UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET Sætter beboerne i spil AF BIRGITTE KLEIS KVOTEHUSET Sætter beboerne i spil MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer 5 Balancerede erfaringer 6

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt Installatør EL Udarbejdet af Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger,

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

Evaluering af beboertilfredshed

Evaluering af beboertilfredshed Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Af Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Forfatter: Bella Marckmann,

Læs mere

Godt lys. i boligen. Få mere at vide på www.boliglys.dk. Godt lys har vi brug for hele livet.

Godt lys. i boligen. Få mere at vide på www.boliglys.dk. Godt lys har vi brug for hele livet. Lyset har afgørende betydning i vores boliger for de mange gøremål og for sikkerheden. Det rigtige lys afgør, om vi føler os tilpas. Lys medvirker til at skabe stemning og atmosfære. Lys er liv. Godt lys

Læs mere

Vill. Boligdrømm start her

Vill. Boligdrømm start her a Vill r Boligdrømm e? start her Tak fordi du tager dig tid til, at kigge i vores katalog Jeg håber, at du vil tage dig rigtig god tid. For det er en både vigtig og spændende rejse som du skal ud på, når

Læs mere

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013 Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri September 2013 KRAV OG ANBEFALINGER TIL LABORATORIEBYGGERI 3 INDHOLD FORORD 5 1 KRAV PRÆMISSER OG ANVENDELSE 6 1.1 FUNKTIONALITET, FORANDERLIGHED OG TOTALØKONOMI

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

huse i Herning 2015 44 sider Nyhed! Byggeudstilling 8 familievenlige i Herning fra de førende byggefirmaer med inspiration til nybyggere

huse i Herning 2015 44 sider Nyhed! Byggeudstilling 8 familievenlige i Herning fra de førende byggefirmaer med inspiration til nybyggere 44 sider med inspiration til nybyggere + Artikler fra Nordea Værd at vide før du køber grund Vi elsker vores bolig HusCompagniet eurodan-huse Gamborg Byg ide-huse Danhaus MesterByg K2Huset Klima Huse Nyhed!

Læs mere

At have sin egen bolig - sit eget hjem - er en central del af en normal tilværelse.

At have sin egen bolig - sit eget hjem - er en central del af en normal tilværelse. 1 Den overordnede danske handicappolitik har som målsætning at fremme det tilgængelige samfund hvor handicappede har mulighed for at deltage i samfundet på lige fod med andre. At have sin egen bolig -

Læs mere

PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger

PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger 1 Passiv solvarme i nyere danske boligbebyggelser - erfaringsopsamling og anbefalinger. Rapporten er udgivet med støtte

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Grøn Støj. Bygningsrenovering i støjbelastede boliger

Grøn Støj. Bygningsrenovering i støjbelastede boliger B Y F O R N Y E L S E Grøn Støj Bygningsrenovering i støjbelastede boliger 1 Grøn støj Rapporten er udgivet af: Socialministeriet Rapporten er udarbejdet af: Anna Højlund Rasmussens Tegnestue Wissenberg

Læs mere