KPU ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence //

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KPU. - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11."

Transkript

1 KPU - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence //

2 Indhold Introduktion Koncept // Stedet // Et fælleskab Koncept // Den mangfoldige bolig Eksteriør // Syd Situationsplan // Parkering Eksteriør // Aften Situationsplan // Parkeringskælder Eksteriør // Nord Etageplaner // BBR Arealer Boligen // Disponering Interiør // Basis // Rum 1 // Køkken Interiør // Basis // Rum 2 // Toi./bad Boligvariant // Rum til 2 Boligvariant // Rum til fordybelse Boligvariant // Rum til venner Boligvariant // Rum til familien Principsnit // Facadeudsnit Facader Byggeteknik // Beskrivelse Drift og vedligehold Bæredygtighed // DGNB indhold 2 3

3 Boliger designet til de unges ønsker At skabe attraktive ungdomsboliger, kræver først og fremmest at man ved hvordan de unge ønsker at bo. I dette projekt får Boligselskabet Fruehøjgaard 72 ungdomsboliger, der er designet med udgangspunkt i de unges egne ønsker. Gennem et samarbejde med ca. 25 unge studerende fra HTX i Herning, har vi fået nyeste viden om hvordan de unge gerne ville bo, hvis de selv kunne bestemme. Gennemlyste boliger, at kunne sætte sit eget præg på indretningen og mulighed for både privathed og fællesskab var blandt nøgleordene. I dette projekt får Boligselskabet Fruehøjgaard derfor 72 gennemlyste ungdomsboliger, hvor hver eneste bolig kan ændre karakter og indrettes specielt til den unge beboer og hvor beboerne vil opleve at de er en del af et fællesskab, samtidig med at de har muligheden for at være private. Ungdomsboliger giver byen puls Det er en bevidst beslutning at placere Hernings nye ungdomsboliger i Bymidten. Det skal skabe mere liv og aktivitet på alle tider af døgnet og bidrage til et levende og mangfoldigt bymiljø. Dette projekt understøtter denne beslutning. Bygningen er designet så der tilføres masser af variation og aktivitet i bybilledet, når de unge befolker altanerne og skaber liv og mangfoldighed på facaden. Der er store glaspartier mod både nord og syd, så livet i bygningen bliver synligt, både nede fra Kousgaards Plads og Nørregades parkeringsplads. Gelænderet ved altanerne er også gennemsigtigt, men alligevel designet så der skærmes for direkte indkig. Opgang til boliger, nedgang til evt. parkeringskælder, affaldsstationer og cykelparkering er strategisk placeret på samme sted, så borgernes og beboernes færdsel koncentreres og byens puls føles stærkere. Arkitektonisk sammenhæng i bybilledet Arkitektonisk sammenhæng til omgivelserne kan skabes på mange måder. Man kan vælge at lade sig inspirere af den eksisterende arkitektur, man kan vælge nogle af de samme materialer som er brugt i omgivelserne og man tilpasse sig de omkringliggende bygningers højde og størrelse på en harmonisk måde. Vi har valgt at gøre alle tre ting! Samtidig har vi været bevidst om at bygningen skal afspejle at den danner rammen om unge menneskers hjem. Derfor har vi brugt et dynamisk formsprog og tilført bygningen farver og foranderlighed. F.eks vil det grønne opgangstårn blive et dynamisk pejlemærke når man bevæger sig mod bygningen nede fra gågaden. Og de grønne screens der kan trækkes for vinduerne mod syd, vil bevirke at bygningen vil have et forskelligt udtryk fra dag til dag! En bygning der kan mere end bare at være boligbyggeri På en så central placering i byen, er det vigtigt at bygningen kan mere end bare være ungdomsboligbyggeri. Med dette projekt bliver der skabt en sammenhængende bygningsstruktur rundt om Kousgaards Plads uden at der mistes ret mange offentlige parkeringspladser og i bonus får borgerne i Herning et nyt og anderledes byrum under bygningen. Bygningen er disponeret så den udfylder det sidste hul i kareen rundt om pladsen og dermed bidrager til at fuldende Hernings nye, dynamiske byrum; Kousgaards Plads! Bygningen er hævet på søjler så antallet af eksisterende parkeringspladser reduceres mindst muligt. Bygningens underside er bearbejdet skulpturelt og med en spændende lyssætning i LED der er integreret i bygningen. Under bygningen skabes på den måde et nyt, overdækket byrum, der i aftentimerne tilfører Nørregades parkeringsplads en kunstnerisk oplevelse og om dagen kan anvendes til nye, udendørs aktiviteter der kan foregå i tørvejr. Måske er det her der i fremtiden skal holdes torvedag i Herning? Frontløbere i bæredygtigt byggeri De bygningsmæssige krav der beskrives i byggeprogrammet er væsentlige og vidner om at Boligselskabet Fruehøjgaard har en bæredygtig tilgang til byggeriet. I vores tilbud får Boligselskabet Fruehøjgaard muligheden for at få denne bæredygtige tilgang dokumenteret. Vi er, som nogle af de få i Danmark, blevet inviteret til at deltage i pilotfasen for udviklingen af en bæredygtig certificeringsordning for alment byggeri - DGNB- DK. Vi har tilmeldt ungdomsboligerne på Kousgaards Plads, som det forsøgsbyggeri der skal indgå i pilotfasen. Det betyder at ungdomsboligerne på Kousgaards plads, kan blive et af de første almene boligbyggerier i Danmark der er opført efter principperne i DGNB-DK til almene boliger. Vores specielt uddannede medarbejdere vil i projekteringsfasen bistå med at der projekteres, så der foretages bæredygtige overvejelser omkring alle løsninger og forhold i byggeriet. Og efterfølgende sørge for at disse bliver dokumenteret gennem DGNB-DK systemet. Totaløkonomisk arkitektur Undersøgelser viser, at drift og vedligehold udgør 80 % af de samlede omkostninger i en bygnings levetid. Der kan derfor være penge at spare for både boligorganisationen og beboerne, hvis drift- og vedligehold tænkes ind i projektet allerede i skitsefasen. En totaløkonomisk tankegang er derfor fundamentet for de byggetekniske valg i dette projekt. F.eks. er der direkte adgang til ventilationsskakten fra altangangen, så drift og vedligeholdelsen af samtlige 72 decentrale ventilationsanlæg kan foretages uden varsling af de unge beboere og dermed spare tid. I valg af materialer, overflader og konstruktioner er der tænkt på rengøringsvenlige materialer med lang levetid, og lave vedligeholdelsesudgifter. Derfor afspejler vores tilbudspris også at, vi ikke udelukkende har haft fokus på at nedbringe den aktuelle byggesum, men i stedet har truffet totaløkonomiske valg, der også på den lange bane kan give boligorganisationen nogle mindre drift- og vedligeholdelsesbudgetter. introduktion 4 5

4 Kousgaards Plads 72 gennemlyste ungdomsboligerboliger DGI Kousgaards Plads Gågaden Bygningenkroppen knækkes og henvender sig imod Kousgaards Plads GI DGI Kousgaards Plads Gågaden 6 nækkes d Kousgaards Plads DGI Kousgaards Plads Gågaden sboligerboliger 72 gennemlyste ungdomsboliger. Gågaden Bygningenkroppen knækkes Bygningens og henvender sig imod Kousgaards Plads DGI Kousgaards Plads koncept // stedet // et fælleskab DGI Gågaden Ungdomsbligerne afslutter byrummet fra placering oggågaden form til Kousgaards Plads og DGI. Bygningkroppen knækkes, så kontakt ikke længere være tilstede og man kan føle Bygningen er disponeret så den udfylder det sidste alle boliger kan henvende sig sig privat. hul i kareen rundt om pladsen og dermed bidrager til imod Kousgaards Plads. På den måde opfylder bygningens form de unges at fuldende Hernings nye, dynamiske byrum; KousBygningens form afslutter egne ønsker om at have muligheden for at være en gaards Plads! Ved at udforme bebyggelsen som en således byrummet mod nord. del af et fællesskab og samtidig kunne trække sig tilsammenhængende bygning der strækker sig i hele bage og være privat. byggefeltets længde, bliver der skabt en sammendgi Bygningen er designet så der tilføres masser af variahængende bygningsstruktur rundt om Kousgaards tion og aktivitet i bybilledet, når de unge befolker alplads. Samtidig gives mulighed for at opfylde de unkousgaards tanerne og skaber liv og mangfoldighed på facaden. ges ønske om gennemlyste boliger. For at skabe liv Plads Der er store glaspartier mod både nord og syd, så til en plads, er det vigtigt, at de facader der vender livet i bygningen bliver synligt, både nede fra Kousmod pladsen er levende. Alle altaner vender derfor gaards Plads og Nørregades parkeringsplads. Gemod syd og orienterer sig ud mod Kousgaards plads. lænderet ved altanerne er også gennemsigtigt, men Det skaber optimale muligheder for sol og udsigt, når Gågaden alligevel designet så der skærmes for direkte indkig de unge vil opholde sig udendørs. Det skaber mere og for støj. Opgang til boliger, nedgang til evt. parliv og aktivitet på alle tider af døgnet og bidrager til et keringskælder, affaldsstationer og cykelparkering er levende og mangfoldigt bymiljø. Ungdomsbligerne afslutter byrummet fra strategisk placeret på samme sted, så borgernes og Gågaden Kousgaards Plads og DGI. Bygningen hæves 4,5mtilover beboernes færdsel koncentreres og byens puls føles Arkitektonisk greb terræn og danner derved rum for stærkere. Vi har valgt et arkitektonisk greb, hvor bygningen et nyt byrum i sammenhæng knækkes, så den får en vinklet form. Det bevirker med Kousgaards Plads og Parkeringsforhold at man fra hver eneste bolig har et godt kig til Kousgågaden. Da der i udbudsmaterialet ikke er angivet hvor mange gaards Plads. Også fra de boliger der ligger længst offentlige parkeringspladser der findes på grunden i mod øst, og som ellers ville være skjult bag DGI bygdag, har vi foretaget en visuel registrering af den eksiningen, kan man kigge ned på pladsen og bidrage til sterende beplantning mellem parkeringsrækkerne og af det dynamiske byliv på pladsen. Den vinklede form antallet af eksisterende parkeringspladser. Denne regibidrager samtidig til fællesskabsfølelsen, fordi man strering ligger til grund for vores disponering af bygninfra hver enkelt boligs altan får et langsgående kig hen gen, der er hævet på søjler så antallet af eksisterende mod de øvrige ungdomsboliger. Trækker man sig tilparkeringspladser reduceres mindst muligt. bage på altanen eller ind i boligen, vil den visuelle Situationsplan 1:1000 N 7 Ungdomsbligerne afslutter byrummet fra Gågaden til Kousgaards Plads og DGI.

5 Bygningens form underbygger fælleskabsfølelsen hos de unge beboere. Bygningen disponeres med 66 Basisboliger og 6 Gavlboliger. Boligen er gennemlyst og får således dagslys fra både syd og nord. Adgangen til boligen sker fra nord, mens der mod syd er altan til udeophold. praktikant journalist agroelev agroskolen butikselev KøkkenKøkken Stue Stue Soveværelse Soveværelse Toilet Toilet Entre Entre KøkkenKøkken + spisested + spisested Stue Stue studernde au herning Soveværelse Soveværelse Toilet Toilet Boligen skal kunne imødekomme mangfoldigheden blandt de unge, derfor kan der tilkøbes ændringer i boligen så boligen kan opfylde de unges forskellige ønsker og krav. student 2013 gymnasiet studiejob bartender fermaten koncept // den mangfoldige bolig Boligen skal rumme de krav ungdommen stiller til en bolig. Ved at skabe et varieret rumforløb, dannes rumlighed og dermed rum til mere. Privat Altan Privat Altan Entre sosuelev sosuskolen tekoelev tekoskolen Altangang Altangang Entre entreprenørelev kpc lærling pædagogmedhjælper udvekslingsstuderende hhxelev herningsholm venner htx Basisbolig Basisbolig... flere rum Rum til 2 Rum til 2 Rum til Rum til Rum til Rum til... flere rum Rum til familien Rum til familien venner venner fordybelse fordybelse 8 9

6 Bygningen skaber arkitektonisk sammenhæng til omgivelserne, blandt andet fordi facader og værn er i samme materiale som højhuset på DGI. Samtidig er bygningen tilført farver og foranderlighed. For eksempel vil de grønne screens, der kan trækkes for vinduerne mod syd, bevirker at bygningen vil have et forskelligt udtryk fra dag til dag. De grønne screens bidrager på den måde aktivt til arkitekturen, men sikrer også at de sydvendte lejligheder ikke overopheder og at solindfald ved lavt stående sol ikke generer TV og PC skærme. For at skabe liv til en plads, er det vigtigt at de facader der vender mod pladsen er levende. Alle altaner vender mod syd og orienterer sig ud mod Kousgaards Plads. Det skaber optimale muligheder for sol og udsigt, når de unge vil opholde sig udendørs eksteriør // syd 10 11

7 Nødvendigheder som cykelparkering, affaldsmolokker samt postkasser forefindes på pladsen og er derved bekvemt en del af beboernes bevægelsesmønstre til og fra boligerne Ved hovedindgangen på terræn etableres en ny forplads. Pladsen er trukket helt ud til vejen, så beboerne og de kørende bilister på parkeringspladsen ikke skal krydse hinanden Affald 24 cykler Forplads Teknik 24 cykler 24 cykler Postkasser Trappe og elevator Forpladsen danner en fysisk og visuel sammenhæng til Kousgaards Plads, hvorfor beboerne helt naturligt vil benytte de rekreative arealer på Kousgaards Plads Bygningen overdækker to rækker parkeringspladser. Med den centrale placering i Herning, vil det være nærliggende at bruge det overdækkede parkeringsområde til Torvedag for byens borgere Byggefelt Facadelinje Opgørelse over parkeringspladser Nuværende antal parkeringspladser: ( Optalt på stedet ): Heraf 2 stk parkeringspladser til invalidebus Fremtidig antal parkeringspladser: ( Uden parkeringskælder ) Heraf 2 stk parkeringspladser til invalidebus 158 stk 138 stk Situationsplan excl. parkeringskælder 1:200 situationsplan // parkering 12 13

8 Bygningens underside er bearbejdet skulpturelt og med en spændende lyssætning der er integreret i bygningen. Under bygningen skabes på den måde et nyt, overdækket byrum, der i aftentimerne tilfører Nørregades parkeringsplads en kunstnerisk oplevelse og om dagen kan anvendes til nye, udendørs aktiviteter der kan foregå i tørvejr. Måske er det her der i fremtiden skal holdes torvedag i Herning! eksteriør // aften 14 15

9 Trapper og elevator fra de tre etager fører direkte til parkeringskælderen, så man kan bevæge sig tørskoet fra bil til hjem for at opnå spredning på bilerne, er til- og frakørselsrampe placeret ved indkørslen tilparkeringspladsen. Trappe og elevator Opgørelse over parkeringspladser Nuværende antal parkeringspladser: ( Optalt på stedet ): Heraf 2 stk parkeringspladser til invalidebus Fremtidig antal parkeringspladser på terræn: ( Ved etabl. af parkeringskælder ) Heraf 2 stk parkeringspladser til invalidebus Fremtidig antal parkeringspladser i parkeringskælder: 158 stk 129 stk 36 stk Parkeringskælder 36 pladser Rampe Trappe Tek. Parkeringskælder 1:200 Trappe og elevator Parkeringskælder under terræn Rampe Trappe Situationsplan incl. parkeringskælder 1:200 situationsplan // parkeringskælder 16 17

10 Det grønne opgangstårn bliver et dynamisk pejlemærke når man bevæger sig mod bygningen nede fra gågaden. Tårnet lyser grønt også i mørket, hvor lodrette lysspor på facaden giver tårnet karakter eksteriør // nord 18 19

11 Arealopgørelse BBR arealer Boligenhed incl. altangangsareal foran bolig 46,3 m² ( Basisbolig og gavlbolig ) Boligetage III 1:200 Adgangsarealer / fællesarealer Stueplan / terræn: Boligerne fordeler sig over bygnings tre etager. Hver etage disponeres med 24 boliger, fordelt på 22 standardlejligheder og 2 gavllejligheder Boligetage II 1:200 Boligetage I 1:200 Trappe og elevatortårn ( Hovedindgang ): 25,5 m² Trappe øst: 14,2 m² Trappe vest: 14,2 m² Teknikrum: 20,0 m² Boligetage I: Trappe og elevatortårn ( Hovedindgang ): 25,5 m² Gangbro ( Ml. trappe og altangang ): 5,4 m² Trappe øst: 14,2 m² Trappe vest: 14,2 m² Boligetage II: Trappe og elevatortårn ( Hovedindgang ): 25,5 m² Gangbro ( Ml. trappe og altangang ): 5,4 m² Trappe øst: 14,2 m² Trappe vest: 14,2 m² Boligetage III: Trappe og elevatortårn ( Hovedindgang ): 25,5 m² Gangbro ( Ml. trappe og altangang ): 5,4 m² Trappe øst: 14,2 m² Trappe vest: 14,2 m² Adagngsarealer / fællesarealer ialt: 251,8 m² Andel pr. boligenhed ( 251,8 / 72 ): 3,5 m² Bruttoetageareal pr. bolig ( 46,3 + 3,5 ): 49,8 m² Samlet bruttoetageaeral ( 49,8 x 72 ): 3585,6 m² etageplaner // bbr arealer 20 21

12 Brus Skab1 Teknik Toi. / Bad 3,3 m² Køl/ Frys Altangang 5,4 m² Entré 2,9 m² Rum 1 Køkken / Spise 9,2 m² Skab2 Entré 2,4 m² Køl/ Frys Køkken 8,7 m² View Altangang 5,8 m² Teknik View Toi. / Bad 2,8 m² Rum 1 Ophold / Spise 14,0 m² Rum 2 Værelse / Sove 8,0 m² Teknik Skab1 Skab2 Brus Boliger der opfylder de unges ønsker Undersøgelser viser at nogle de vigtigste værdier for de unge er, at finde kærester, at knytte venskaber og at have muligheden for at udtrykke sine peronlige holdninger gennem livsstil og bolig. Gennem et samarbejde med ca. 25 unge studerende fra HTX i Herning, har vi fået nyeste viden om hvordan de unge gerne ville bo, hvis de selv kunne bestemme. Gennemlyste boliger, at kunne sætte sit eget præg på indretningen og mulighed for både privathed og fællesskab var blandt nøgleordene. Disponeringen af ungdomsboligerne på Kousgaards plads, tager derfor udgangspunkt i dette. Fleksible boliger Vi ved at der er stor efterspørgsel efter ungdomsboliger der kan deles af to. Men der er også efterspørgsel efter mange andre typer af ungdomsboliger. Derfor er der indtænkt fleksibilitet i boligerne, så de kan opfylde ønskerne hos mange forskellige typer unge. I bebyggelsen finder der derfor: Ungdomsboliger til par Ungdomsboliger der kan deles af to Ungdomsboliger til singler To ungdomsboliger der kan lægges sammen til en familiebolig Bebyggelsen er disponeret med 72 boliger der alle er gennemlyste, har altan mod syd og indgang fra nord. Denne grundindretning sikrer de mest optimale daglysforhold i boligen, den mest solfyldte altan og den bedste udnyttelse af arealerne. Boligerne er disponeret så grundindretningen, ved hjælp af enkle tilpasninger kan tilpasses den unge beboers individuelle ønsker. Ved at opsætte, eller fjerne mindre vægpartier, kan der skabes helt nye rumforbindelser i boligen. Den fleksibilitet der på den måde opnås i boligen giver muligheden for at opfylde boligdrømmene hos en meget større gruppe af beboere, end hvis alle boliger var ens. Det er vores tanke, at disse tilpasninger evt. kan ske over råderetten. Spændende Indretning Rum 2 Det knækkede vægforløb der omkranser soveværelse Ophold / Sove og bad, skaber en mere dynamisk rumlighed i boligen, end 16,8 m² hvis alle vægge var vinkelrette. Samtidig bevirker de vinklede vægge, at der opstår små nicher og kroge i boligen, der udnytter pladsen optimalt og giver en følelse af mere plads. I køkkenafsnittet bliver der således mulighed for en lille spiseplads, i entreen lidt bedre plads til jakker og fodtøj og i soveværelset indbyggede skabe. View I gavlene er der 6 boliger med en anderledes indretning. Altan Gavlbolig Altan Basisbolig Den anderledes disponering skyldes først og fremmest, at 4,7 m² 1:50 disse boligers bruttoareal påvirkes af gavlenes vægtykkelse. Disse boliger får et ekstra attraktivt lysindfald, da de får 5,0 m² 1:50 lys fra tre sider. De har dog ikke så stor fleksibilitet, da den tværgående rumadskillelse er en del af bygningens stabiliserende 22 konstruktion. 23 entre garderobe soveværelse studieplads køkken badeværelse ophold spiseplads udeliv En ungdomsbolig skal danne rum for alle de funktioner og krav der stilles til en bolig - uanset størrelse! Der skal kunne spises alene og med venner, hygges i sofa, tilberedes mad, soves, vaskes og besørges, klædes på og klædes af...der skal leves! boligen // disponering

13 Insp.lem Brus Teknik Toi. / Bad 3,3 m² Altangang 5,4 m² Insp.lem Insp.lem Entré 2,9 m² Rum 1 Køkken / Spise 9,2 m² Entré 2,4 m² Køkken 8,7 m² Altangang 5,8 m² Insp.lem Teknik Rum 2 Værelse / Sove 8,0 m² Skab1 Skab2 Foreløbigt principsnit for installationer i basis boligen Tagnedløb Indtag Elkabelstige Elmåler Indblæsning + udsugning Afkast Ventilationsanlæg Betjening i facade entre garderobe soveværelse studieplads køkken badeværelse ophold spiseplads udeliv En ungdomsbolig skal danne rum for alle de funktioner og krav der stilles til en bolig - uanset størrelse! Der skal kunne spises alene og med venner, hygges i sofa, tilberedes mad, soves, vaskes og besørges, klædes på og klædes af...der skal leves! Skab1 Altan 4,7 m² Køl/ Frys Rum 2 Ophold / Sove 16,8 m² Skab2 Gavlbolig 1:50 Køl/ Frys Altan 5,0 m² Insp.lem Toi. / Bad 2,8 m² Insp.lem Teknik Rum 1 Ophold / Spise 14,0 m² Brus Basisbolig 1:50 Eltavle Elkabelstige Varmeunit Cisterne Vand+varme (F+R ) Faldstamme boligen // disponering 24 25

14 Køkkenet er placeret centralt i boligen og i åben forbindelse med entré og opholdrum. Rummet er således gennemlyst af lyset fra syd og nord. Rummets geometri skaber plads til en hyggekrog, hvor der kan indrettes spiseplads for 2-3 personer Rum 1 er i basis boligen tænkt som boligens opholdsrum. Her er rigeligt med plads til både spisebord og sofa, samt vægplads til reoler og hylder. Rummets daglys er præget af det store glasparti ud til boligens store sydvendte altan interiør // basis 26 27

15 Badeværelsets overflader er holdt i hvide nuancer. Her kan den enkelte beboer præge rummets stemning med personlige egendele. Rummets skæve vinkel er udnyttet til en rummelig bruseniche, mens et stort spejl over håndvasken visuelt gør rummet større Rum 2 er i basis boligen tænkt som soveværelse. Her er fin plads til en 3/4 seng, hvor et par kan sove bekvemt. I rummet er indbygget to højskabe til garderobe og med rummets geometri kan det indrettes med andre småmøbler til anden opbevaring interiør // basis 28 29

16 Entré 2,4 m² View Altangang 5,8 m² Teknik Rum 2 Værelse 8,0 m² Sovesofa I denne variant er grundboligen ændret, med en væg og en dørforbindelse mellem køkken og Rum 2. På den måde opstår der en ungdomsbolig med to separate værelser. Denne bolig er velegnet som delebolig mellem to venner, der på den måde kan få hver sit aflukkelige værelse, og stadig have fælles køkken med spiseplads og fælles bad. mathias & kasper venner 1. år htx Mathias og Kasper har være kammerater siden børnehaven. De er født og opvokset i Simmelkær og har efter folkeskolen søgt ind på HTX. For at undgå transporttiden til- og fra forældrenes hjem, har de valgt at dele en ungdomsbolig i Herning midtby. Som tilkøb har de fået monteret en dør ind til Rum 2, så der kan lukkes af til både Rum 1 og Rum 2. På den måde har de hvert sit værelse, med plads til seng og skrivebord. Som førstegangs udeboende synes de at det er fedt, at have eget køkken og har derfor indrettet køkkenet med barbord og barstole hvor de kan spise sammen. Spiseplads Køkken 8,7 m² Skab1 Skab2 Køl/ Frys Rum 1 Værelse 14,0 m² Altan 5,0 m² Dør Ekstra skabe Toi. / Bad 2,8 m² Brus Sovesofa Boligvariant Rum til 2 Plan 1:50 boligvariant // rum til

17 Entré 2,4 m² Køl/ Frys View Skydedøre Altan 5,0 m² Køkken 8,7 m² Altangang 5,8 m² Teknik Spiseplads Skydedør Rum 2 Arbejdsværelse 8,0 m² Rum 1 Værelse 14,0 m² Skab1 Skab2 Toi. / Bad 2,8 m² Brus Sovesofa I denne variant er grundboligen ændret, med skydedørsforbindelser mellem køkken, stue og værelse. På den måde opstår en bolig med separat arbejdsværelse med god plads til computere og opbevaring. Stuen indrettes som opholdsrum med sovesofa. Denne bolig er velegnet til den seriøse studerende der hellere vil bruge plads på et godt arbejdsrum end at have et separat soveværelse. Skydedørene skaber en bolig der kan åbnes og lukkes efter behov og hvor lyset kan strømme frit igennem boligen hvis alle døre skydes til side. Boligvariant Rum til fordybelse Plan 1:50 felix studernde au herning Felix læser Erhvervskommunikation på AU Herning og har behov for god plads til sit studie i sin bolig. Felix har derfor indrettet Rum 2 som en hjemmestudieplads, mens han i Rum 1 har indrettet sig med sovesofa og spiseplads. Som tilkøb har Felix fået etableret åbningen ind til Rum 1, så rummet kan hænge sammen med køkken og ophold. Felix har malet væggene omkring bad og Rum 2 i en flot orange farve, og for at kunne skærme af, har Felix tilkøbt skydedøre i transparent plast ind til både Rum 1+2. Skydedørene giver lejligheden et råt udtryk og tilfører boligen netop den fleksiblitet og karakter som Felix ønsker. boligvariant // rum til fordybelse 32 33

18 Entré 2,4 m² Dør Rum 2 Køkkenalrum 16,7 m² Altangang 5,8 m² Teknik Spisebord View I denne variant er der ingen vægge mellem rummene. Boligen vil opleves som et stort køkkenalrum, og kan indrettes med stort spisebord hvor der er god plads til at samle familie og venner. I stuen kan man samles efter middagen og hygge sig i sofagruppen. I denne bolig er sovefunktionen nedprioriteret til fordel for andre funktioner og der soves på sovesofa i stuen. sofie butikselev Sofie er butikselev i Herningcentret og ynder at bruge midtbyens caféliv og natteliv når hun har fri. Boligens placering på Kousgaards Plads er af stor betydning, så hun kan samle alle veninderne i weekenden til middag og fest. Sofie har som tilkøb fået væggen mellem Rum 2 og køkkenet fjernet, så hun kan indrette et stort køkkenalrum med god plads til venindemiddagene. I køkkenet har hun selv opstillet en opvaskemaskine, køkkenet er forberedt til det og opvaskemaskinen gør de mange middage noget mere bekvemme. Sofie har malet væggene i feminine farver, der understreger hendes personlige stil og i Rum 2 har hun indrettet sig med et stort loungemøbel, der på en gang fungerer som seng og som kan rumme alle veninderne til loungehygge efter middagen. Mulighed for at tilslutte opvaskemaskine Køl/ Frys Rum 1 Ophold / Sove 14,0 m² Altan 5,0 m² Åbning Skab1 Skab2 Toi. / Bad 2,8 m² Brus Loungemøbel / Sovesofa Boligvariant Rum til venner Plan 1:50 boligvariant // rum til venner 34 35

19 Rum 4 Værelse 8,7 m² Altangang 11,6 m² Teknik Åbning / Dør Entré 2,4 m² Teknik Denne variant er tænkt som en forslag til hvordan bebyggelsen kan fremtidssikres, hvis efterspørgslen efter ungdomsboliger skulle falde. Bebyggelsens konstruktion er forberedt til, at ungdomsboligerne to og to kan lægges sammen ved at fjerne et vægstykke mellem boligerne. På den måde kan opstå en rummelig bolig på 100 m², som kan anvendes som familiebolig til den unge familie der netop har afsluttet studierne eller eventuelt være den bynære fremtidsbolig for til seniorer. Rikke og Kristian har under deres uddannelse boet i ungdomsboligerne på Kousgaards Plads og har derfor nydt godt af midbyens tilbud og DGI husets mange fritids aktiviteter. Familien er blevet forøget og da efterspørgslen på ungdomsboliger er dalet, har Rikke og Kristian fået mulighed for at flytte i en 100 m² stor lejlighed sammenbygget af to ungdomsboliger. Indretningen med tre værelser, et stort køkken alrum der kan samle familien, samt et rummeligt bryggers med plads til vaskesøjle og praktisk opbevaring, passer perfekt til familien på 4 Køl/ Frys Rum 1 Køkkenalrum / Ophold 28,4 m² Altan 10,0 m² Åbning Skabsvæg TT VM Skabsvæg Mulighed for åbning Fordelingsgang / Bryggers 8,7 m² Dør Rum 3 Værelse 8,0 m² Skab1 Toi. / Bad 2,8 m² Rum 2 Soveværelse 14,0 m² Skab2 Brus Boligvariant Rum til familien Plan 1:50 boligvariant // rum til familien 36 37

20 Screens i gul / lime / grøn nuancer præger bygningens arkitektur og reffererer til beboernes mangfoldighed. Værn på altaner og altangang består af glasplader, monteret med grisetryner i betondæk. På glasset er opklæbet en hvid foliegrafik, specialdesignet til bygningen. Det graduerende mønster, skærmer af og tilfører bygningens arkitektur diffuse horisontale linjer Facadeudsnit // Syd // 1:50 Facadeudsnit // Nord // 1:50 Principsnit // Tværgående // 1:50 pricipsnit // facadeudsnit 38 39

21 Den hvide bygning fremstår som en samlet bygningskrop med horisontal retning. For at understrege dette, er søjler og trappetårne udført i lysgrå beton, som lignende bygninger på Kousgaards Plads. Dog er hovedtrappen og elevatortånet malet grønt ude og inde, som et markant lodret element der forbinder boligerne med terræn Kote: Kote: Kote: Kote: Kote: Kote: Kote: Facade // Nord // 1:200 Facade // Øst // 1:200 Kote: Kote: Kote: Kote: Kote: Kote: Kote: Facade // Vest // 1:200 Facade // Syd // 1: facader

22 Affløbsforhold // Situationsplan Afløbsforhold // Situationsplan med parkeringskælder Føringsveje, afløb // Underside bygning Afløb for spildevand Afløb for regnvand Drænledning Linjeafvanding Rensebrønd, spildevand Sandfangsbrønd. Afløb til nærmeste RB Rensebrønd, dræn Pumpebrønd. Trykledning til nærmeste RB Byggeteknisk beskrivelse af ungdomsboligerne Nærværende beskrivelse omfatter en kort overordnet byggeteknisk redegørelse for disponering af konstruktioner og installationer for ungdomsboligerne på Kousgaards Plads. Notatet tjener som supplement til det øvrige udbudsmateriale og angiver alene forhold, der er konkurrenceprojektspecifikke. Indledning - forudsætninger Bebyggelsen placeres på eksisterende p-areal og indeholder 72 ungdomsboliger fordelt på 3 etager. Bebyggelsen består af én statisk selvstændig bygning i 3 etager. Bygningen funderes direkte på intakte aflejringer(ler) jf. geoteknisk rapport for grunden. Terrænniveau tilpasses omkring fremtidig bebyggelse og p-arealer. Der etableres befæstede arealer omkring bygningen jf. arkitektprojekt. Rumhøjde er 2,5m jf. BR10 og etagehøjde er generelt 3,05m (40cm huldæk samt 15cm opbygning inkl. pilhøjde). Alle ungdomsboliger har et bruttoareal på 50m2. Toilet/bad udføres i alle boligerne som præfabrikerede kabiner. Der er adgang til rum for decentral ventilation fra svalegang via dør/lem. Der etableres adgang til teknikskakt i boligen som lem i badekabine over toilet. Bygningen udføres opvarmet iht. BR10 og i henhold til LE2015. Der udføres centralt teknikrum i stueplan med tavle og indføring af fjernvarme, el og vand. Trappehuse udføres åbne. Konstruktioner Bygningen står på 7 stk. 480mm brede præfabrikerede betonskiver i terræn. Hen over disse ligger udkragede forspændte RB-betonbjælker 480x1000mm, der bærer huldækelementer, som spænder langs facaden som nederste niveau af bygningen (der derved svæver). Henover RB-bjælkerne etableres videre op i huset bærelinjer med 200mm betonelementvægge, der fungerer som lejlighedsskel her. På disse vægelementer bæres næste huldækniveau og princippet fortsættes til tagdæk (320mm huldæk). Der etableres svalegang som fælles adgangsvej mod nord og altangang mod syd. Begge løsninger udføres efter samme princip med 90/40 KBE-bjælke, der ophænges mellem ovenstående udkragede RBbjælker, der spænder på langs af facaden. Oven på KBE-bjælkerne placeres præfabrikerede U-elementer, der bærer altanpladerne (t=240mm) i første niveau. Videre herfra etableres bæring af altanplader som omvendte L-elementer/galger for næste altanniveau. Bygningen opføres således primært af betonelementer tilpasset modulsystem, der er bygbart med traditionelle og kendte løsninger. Fundamenter udføres som pladsstøbte armerede betonkonstruktioner. Hovedstabilitet vinkelret på facade sikres ved skivevirkning i tag og gennemgående vægskiver på tværs helt til fundaments-niveau. Hovestabilitet vinkelret på gavl sikres via gennemgående vægskiver på tværs helt til fundaments-niveau. I stueplan etableres tværgående vægge vinkelret på de yderste skiver og midt i bygning ved teknikrum. Trappehuse Adgangs-/flugtvejstrapper udføres som præfabrikerede betonelementer med reposer og standardværn. Vægge omkring trappehuse udføres som præfabrikerede 180mm betonelementer. (Trappehuse betragtes som selvstændige bygninger ift. stabilitet). Fra trappehuse etableres gangbroer som betonaltanplader med vederlag ind på forstærket svalegangselement. Afløbsinstallationer Der udføres afløbsinstallation fra hver ungdomsbolig tilkoblet bade-/toiletkabine og køkken (+kondensafløb fra decentralt ventilationsanlæg). Afløbsrør udføres som støbejern og føres lodret gennem etagedæk til isoleret hulrum under nederste lejlighedsniveau, og udluftes over tag Herfra kobles de på langsgående afløbsledning med 10 promille fald og føres ved enden af de østligste 5 stk. betonelementskiver som ø110 ned til afløbsinstallation i terræn (For den vestligste bygning føres alle faldstammer på én nedføring ved betonskive ved teknikrum). Der etableres renseadgang i bund af alle lodrette faldstammer under bygningen samt ved nedløb inden overgang til terræn. I terræn føres afløbsinstallation til offentlig ledning med tilslutning til hovedbrønd ved Kousgaards Plads nr. 1. Afledningen af spildevand udføres ved naturlig gravitation. Gulvafløb i teknikrum tilsluttes hovedledning til ovenstående brønd. Der etableres rensebrønde i nødvendigt omfang. Der etableres grønt tag til forsinkelse og fordampning af regnvand. Herfra opsamles nedsivet regnvand i UV-tagbrønde, der føres via UV-systemets lodrette skakte i lejligheder til isoleret hulrum under nederste lejlighedsniveau. Her kobles de på langsgående afløbsledning med 10 promille fald og føres ved enden af 6 af de 7 stk. betonelementskiver ned som ø110 til ø315 sandfangsbrønd i terræn (Der udføres ikke nedføring ved 2. betonskive fra vest). Herfra føres regnvandsledninger til nærmeste rendestensbrønd i p-pladsareal, og videre til off. ledning som for eksisterende p-pladsledningsanlæg på Kougaards Plads (Den samlede regnvandsmængde vil ikke stige grundet det grønne tags forsinkelse og absorption af regnvand på den nye bygning). Afledningen af regnvand udføres ved naturlig gravitation. Der etableres afløb fra altan- og svalegang lodret ned langs hhv. altanafskærmninger og L-elementer/ galger (for hver 2. altan/svalegangsplader) ved nordog sydfacade. Under nederste niveau tilsluttes disse ledninger for regnvand fra lejlighedsskakte i isoleret hulrum. Under bygningen genetableres befæstede arealer og afløb som flisearealer og asfalterede p-pladser. Afløbskoefficient for tag over ungdomsboliger er ca. 0,5 (Sedum-tag). Afløbskoefficient for altan- og svalegang (samt tag over disse) og trappehuse 1,0. Afløbskoefficient for belægninger 0,6-1,0. Principsnit // Forsyninger til boliger Afløb for spildevand. Udluftning over tag Afløb for regnvand El Vand Varme frem Varme retur byggeteknik // beskrivelse

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE ARKITEKTURBESKRIVELSE 5 PRINCIPSNIT A-A, 1:500 6 OPGØRELSE 7 - Parkering - Bebyggelsesprocent SITUATIONSPLAN, 1:500

Læs mere

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter sæby OVERSIGT,,,,, en central beliggenhed, der henvender sig til

Læs mere

MATERIALELISTE BØLGEN. VEJLE VALGMULIHED MERPRIS

MATERIALELISTE  BØLGEN. VEJLE VALGMULIHED MERPRIS BOLIGEN: Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Egeparket. Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide. Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

HAVNEPARK NYHAVNSGADE, AALBORG Ungdomsboliger Nyhavnsgade 1 &

HAVNEPARK NYHAVNSGADE, AALBORG Ungdomsboliger Nyhavnsgade 1 & HAVNEPARK NYHAVNSGADE, AALBORG Ungdomsboliger Nyhavnsgade 1 & 2 31.01.2017 rk sv ej OVERSIGTSKORT Ga sv æ Østre Havnebassin Projekt Nyhavnsgade Østerb ro NYHAVNSGADE 1 & 2 HAVNEPARK, AALBORG 31.01.2017

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING DISPOSITIONSFORSLAG 09.03.2015 - REV. 16.06.2016 BOLIGSTRUKTUR AFDELING 305 Renoveringen af afdeling 305 er omfattende. På boligetagerne

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

RÅDHUSPARKEN ALLERØD - 30 FAMILIEBOLIGER

RÅDHUSPARKEN ALLERØD - 30 FAMILIEBOLIGER RÅDHUSPARKEN ALLERØD - 30 FAMILIEBOLIGER DANSKE FUNKTIONÆRERS BOLIGSELSKAB DATO: 16.09.2015 Rådhusparken Allerød: Rådhusparken ligger på Rådhusvej mellem Allerød Rådhus og Allerød St på den tidligere Rådhusgrund.

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER Byggeafsnit: 2 AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER INDHOLD: Generelt om BYGGEAFSNIT 2... side 3 Indflytningstidspunkt - situationsplan... side 4 Indflytningstidspunkt, typer og adresser...

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 BESKRIVELSE AF DET STATISKE SYSTEM... 2 LODRETTE LASTER:... 2 VANDRETTE LASTER:... 2 OMFANG AF STATISKE BEREGNINGER:... 2 KRÆFTERNES GENNEMGANG IGENNEM BYGGERIET...

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

Egevænge Ølstykke almennyttige Boligselskab

Egevænge Ølstykke almennyttige Boligselskab Ølstykke almennyttige Boligselskab Bebyggelsen er beliggende i den nye bæredygtige bydel Egedal By ved Egedal Station og det nye rådhus. Afdelingens 60 boliger ligger i en fireetagers moderne karrébebyggelse,

Læs mere

Materialeliste. Materialer og valgmuligheder. På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard

Materialeliste. Materialer og valgmuligheder. På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard Materialeliste Materialer og valgmuligheder På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard indgår i lejlighederne, og ikke mindst om de mange forskellige muligheder du har for at påvirke

Læs mere

ENGKANTEN. Sabro ved Aarhus til salg

ENGKANTEN. Sabro ved Aarhus til salg ENGKANTEN 1 6 r æ k ke h u s e i Sabro ved Aarhus til salg R ø n n e v a n g e n 77-1 0 7 02 ENGKANTEN ENGKANTEN - SÆT DIT PERSONLIGE PRÆG Sabro ligger skønt i naturen med kun 12 km. til Aarhus centrum.

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

ARKITEKTTEGNET TRÆHUS. Lavenergiklasse 1

ARKITEKTTEGNET TRÆHUS. Lavenergiklasse 1 ARKITEKTTEGNET TRÆHUS Lavenergiklasse 1 INDHOLD Bemærk: De viste illutrationer er fra andre huse, og kan afvige fra det tilbudte projekt. BESKRIVELSE IDÉ 3 STUEPLAN OG 1 SALSPLAN 4 BESKRIVELSE 5 FACADER

Læs mere

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG ARKADERNE 45 ALMENE BOLIER I TINBJER 2 INDHOLDSFORTENELSE Side 3 Oversigt og beskrivelse Side 4 Oversigt blok 19 Side 5 Oversigt blok 20 Side6 Oversigt blok 21 Side 7 Lejlighedsplan type E Side 8 Lejlighedsplan

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr. Oversigt Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 Til følgende pris: Tilbudssum, ekskl. moms 0 Skriver Evt.

Læs mere

N Y T P A R K E R I N G S H U S U N D E R S I L K E B O R G T O R V

N Y T P A R K E R I N G S H U S U N D E R S I L K E B O R G T O R V N Y T P A R K E R I N G S U S U N D E R S I L K E B O R G T O R V FORSLAG B 2. december 2014 INDOLDSFORTEGNELSE INDOLDSFORTEGNELSE...2 PROJEKTBESKRIVELSE - DEN ARKITEKTONISKE IDE...4 SITUATIONSPLAN...5

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014 2014 Statisk analyse Statisk Redegørelse: Marienlyst alle 2 3000 Helsingør Beskrivelse af projekteret bygning. Hovedsystem: Bygningens statiske hovedsystem udgøres af et skivesystem bestående af dæk og

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 BESKRIVELSE Den nye bebyggelse opføres meget centralt i Solrød Strand, på en grund der indtil nu har været brugt til en børneinstitution.

Læs mere

ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ SVANELUNDSBAKKEN

ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ SVANELUNDSBAKKEN SVANEN SITUATIONSPLAN MATERIALEBESKRIVELSE Materialer er angivet nedenfor og hvor der kan foretages ændringer i materialevalget, fremgår dette direkte af beskrivelsen. For nogle områder er materialerne

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

VEJLBY VÆNGE. afd. 10. Ønskernes indvirkning på det videre projekt. 13. AUG 2009 d.a.i. sag nr. 11555 www.vv-renovering.dk

VEJLBY VÆNGE. afd. 10. Ønskernes indvirkning på det videre projekt. 13. AUG 2009 d.a.i. sag nr. 11555 www.vv-renovering.dk 2 5 6 7 8 VEJLBY VÆNGE afd. 0 Ønskernes indvirkning på det videre projekt. AUG 2009 d.a.i. sag nr. 555 www.vv-renovering.dk Arbejdsproces FREMTIDS DRØMME * Jeres ønsker * Lokalplan * Idébank * Et godt

Læs mere

39 Ejerlejligheder i København NV

39 Ejerlejligheder i København NV 39 Ejerlejligheder i København NV Nord, vest, hjemme bedst men 3D-visualiseringer. Der tages forbehold for ændringer og fejl, samt farveangivelser af materialer. Forbeholdet er også gældende for medvirkende

Læs mere

MÅLØV - SØHOLMEN. 1 Søholmen. Eksisterende bygninger. Søndergårds Allé P-pladser. www.lr-hus.dk. P-pladserP-pladser. P-pladser P-pladser.

MÅLØV - SØHOLMEN. 1 Søholmen. Eksisterende bygninger. Søndergårds Allé P-pladser. www.lr-hus.dk. P-pladserP-pladser. P-pladser P-pladser. P-pladserP-pladser 15 13 17 19 P-pladser 11 9 21 23 7 5 25 27 29 P-pladser P-pladser P-pladser 3 1 Søholmen 22 24 22 24 Eksisterende bygninger Søndergårds Allé P-pladser 6 4 2 8 10 12 P-pladser P-pladser

Læs mere

Indbyggede udv. elstik

Indbyggede udv. elstik 1.11 Nyt lærred - vinduer skal kunne mørklægges Ny klimadør KT. 3740 11 Depot 12 12.98 m² Værksted BD30M 13.18 m²... 1300 BD30 800 1250 Ny loftmonteret projektor Ny åbning m. 2 nye søjler 79 Stole KT.

Læs mere

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE.

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. Fordelen ved at bo i et rækkehus som Magnolia Husene II er, at du får det bedste fra alle etager. Mange, der skal vælge sig en ny lejlighed, skal vælge

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Materialebeskrivelse. Pottemagergården, Næstved. 01.00 Overflader. 01.01 Indvendige overflader

Materialebeskrivelse. Pottemagergården, Næstved. 01.00 Overflader. 01.01 Indvendige overflader Pottemagergården, Næstved 01.00 Overflader 01.01 Indvendige overflader Lofter Malede betonlofter. Enkelte sekundære rum med malede gipslofter (bryggers, badeværelse o.lign.). Penthouse etagen udføres med

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

Materialebeskrivelse Å-Viften

Materialebeskrivelse Å-Viften Materialebeskrivelse Å-Viften KK EJENDOMME dat o : 03.07.2014 s ags nr. : 1 6 8 4 r e v isi o n: Materialevalg [generelt] Generelt anvendes sunde og gedigne materialer, som kan tåle det daglige slid, og

Læs mere

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni Projektforslag til Tilbygning af Svalevej 33 for Linda og Bjarne Lagoni Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra vejen Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

KUJALLERPAAT ILLUSTRATIONSHÆFTE NYBYGGERI AF 35 KOLLEGIEBOLIGER

KUJALLERPAAT ILLUSTRATIONSHÆFTE NYBYGGERI AF 35 KOLLEGIEBOLIGER KUJALLERPAAT ILLUSTRATIONSHÆFTE NYBYGGERI AF 35 KOLLEGIEBOLIGER 23.01.2014 1 LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING Dette illustrationshæfte skal læses som et supplement til projektbeskrivelsen og tegningsmaterialet.

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

Skejbytoften. - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE.

Skejbytoften. - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE. Skejbytoften ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø Adresse: Skejbytoften 109-113, 117-121 8200 Århus N www.skejbytoften.com

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab

Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab 5 nye familieboliger i størrelsen 91 m² - 115 m² (to lejligheder på 1. sal med tilhørende værelse med toilet i stue etagen) Vester Mølle, beliggende på Lagonis Minde

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Familieboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træ huse. For et træhus

Læs mere

Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Notat Nørresundby den 9. februar 2015 Side 1/5 Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 38 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND. Juni 2017

SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND. Juni 2017 SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND Juni 2017 INDHOLD INTRO 05 SITUATIONSPLAN 07 PERSPEKTIVER 08 FACADER 12 SNIT 14 AREALOVERSIGT 16 OVERSIGTSPLANER

Læs mere

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE Olof Palmes Park ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng Adresse: Olof Palmes Allé 42B Skejby, Århus www.olofpalmespark.dk

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

NYOPFØRTE BOLIGER MED UDSIGT OG KOMFORT

NYOPFØRTE BOLIGER MED UDSIGT OG KOMFORT M a r g r e t h e h ø j p a r k e n 3 0 a r k i t e k t t e g n e d e l e j l i g h e d e r i u n i k t m i l j ø Læs mere på www.margrethehoejparken.dk NYOPFØRTE BOLIGER MED UDSIGT OG KOMFORT Til dig,

Læs mere

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN Eksempel på ombygget bolig i Sønder- og Korskærparken LYS OG GENNEM- TÆNKT INDRETNING Masser af lys strømmer

Læs mere

MILJØ. Skovbrynet LAVENERGI, KLASSE 1

MILJØ. Skovbrynet LAVENERGI, KLASSE 1 Arkitekttegnet grøn bolig LAVENERGI, KLASSE 1 MILJØ Skovbrynet Virupskovvej 85-95 8530 Hjortshøj - 125 m² i 2 plan, 3 eller 4 værelser - Allergivenligt ventilationsanlæg - Højisoleret med lavt varmeforbrug

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

1 4 E J E R L E J L I G H E D E R K U J A L L E R PA A T N U U K

1 4 E J E R L E J L I G H E D E R K U J A L L E R PA A T N U U K 1 4 E J E R L E J L I G H E D E R K U J A L L E R PA A T N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30 20 20 STUDIEB OLIGER 14 B OLIGER 10 10 SITUATIONSPLAN MÅL 1:1000 KUJALLERPAAT 1:5000 NORD 0 50 100m OMRÅDET Kujallerpaat

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger STRADLODSHUS 93 moderne familieboliger 2. revideret udgave 10. oktober 2013 Strandlodhus Beliggende Lergravsvej 50 og 51A /, 19 og 59, matr. nr. 177, Sundbyøster, København Der tages forbehold for fejl

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold Indhold INDLEDNING... 2 BYGNINGSBESKRIVELSE... 2 BRANDSEKTIONER... 4 BRANDCELLEVÆGGE... 4 BYGNINGENS INDRETNING... 4 BYGNINGSDEL KLASSER... 4 BYGNINGENS

Læs mere

54 st+1.sal 52 st+1.sal 50 st+1.sal 48 st+1.sal. 46 st. 46 Part. 44 st. 44 Part. 42 st. 42 Part

54 st+1.sal 52 st+1.sal 50 st+1.sal 48 st+1.sal. 46 st. 46 Part. 44 st. 44 Part. 42 st. 42 Part B G D C F 64 66 st+1.sal st+1.sal Mølledammen 56 58 60 62 st+1.sal st+1.sal E st+1.sal st+1.sal Boligselskabet Domea Fredensborg Region København Nord fdeling 6806 Mølledammen 20 2980 Kokkedal 4 st+1.sal

Læs mere

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Bredgade/Markedsgade, 8870

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A).

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). Punkt 21. Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). 2012-43871. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Ryesgade 30 > Ryesgade 25

Ryesgade 30 > Ryesgade 25 Ryesgade 30 > Ryesgade 25 BEVARE + tilføje nye kvaliteter RENOVERE + innovere SPARE ENERGI + bedre komfort Leif Rønby Pedersen ark.maa. og civ.ing. rönby.dk / e+as www.ronby.dk / www.e plus.dk Ryesgade

Læs mere

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014 AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I AUGUST 2014 ARKITEMA HJØRNET AF OG AR KITEMA NORD SITUATIONSPLAN MED BEBYGGELSENS GÅRDRUM 1:250 AR KITEMA FACADE MOD 1:250 FACADE MOD 1:250 AR KITEMA SNIT GENNEM BEBYGGELSEN

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

BOFÆLLESSKAB - 20 BOLIGER I NYBORG - NYBORG KOMMUNE - PRÆSENTATION

BOFÆLLESSKAB - 20 BOLIGER I NYBORG - NYBORG KOMMUNE - PRÆSENTATION 06.09.2010 Del 1 Lejerbo og ATRA arkitekter Beboeren som det private menneske og bofællesskabet som arbejdsplads Del 2 Hovedidé En tur gennem huset Om udearealerne Om det private, det halvoffentlige og

Læs mere

Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales

Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales 1 2 3 Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales nærmere i tæt samarbejde mellem Domea og kommunen. Ved denne fordeling,

Læs mere

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter AB Solbjerg Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004 Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter Notat Forord Andelsboligforeningen Solbjerg står i nær fremtid overfor

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid KONCEPT Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid Produceret på fabrik uden påvirkning af vejr Spændende materialer med lang levetid Minimal vedligehold Kort montagetid

Læs mere

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Tværsnit, Princip Facade mod nord Facade mod syd Facade mod øst Facade mod vest BESKRIVELSE Bygning 10 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

AAB afd. 6 - Tycho Brahes Allé DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004

AAB afd. 6 - Tycho Brahes Allé DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004 AAB afd. 6 - DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004 Adresseliste Bygherre: AAB afd. 6 2300 København S AAB Havnegade 29 1058 København K tlf 33 76 01 00 Rådgivere:

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf).

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf). Indholdsfortegnelse Om projektet... 2 Generelle retningslinjer for byggeriet... 2 Tidsplan for projekt... 2 Udbygning i stueplan... 3 Nedrivning... 3 Fundament... 3 Vægge... 3 Lokale... 3 Elarbejde...

Læs mere

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj 1 FLOTTE LAVENERGIBOLIGER I HJORTSHØJ Boligkontoret Århus opfører 65 nye og energirigtige boliger i et skønt naturområde, som samtidig ligger

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Trappeopgang.... 2 Indgang 3m2 + trappe:... 2 Lejlghed 1-89m2:... 3 Stueetage.... 3 Indgang:... 3 Entre 5m2:... 3 Wc

Læs mere

TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: FORELØBIG UDGAVE 24.04.2012

TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: FORELØBIG UDGAVE 24.04.2012 TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: FORELØBIG UDGAVE 24.04.2012 TRYLLESKOV STRAND Trylleskov Strand er en ny bydel med op til 700 boliger, samt arealer

Læs mere