Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen. Fra BAM til boring. Arden Vandværk: Læs også : Minitema om vandspild. Nytårshilsner.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen. Fra BAM til boring. Arden Vandværk: Læs også : Minitema om vandspild. Nytårshilsner."

Transkript

1 vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr Nytårshilsner fra regionerne Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen Arden Vandværk: Fra BAM til boring Læs også : Minitema om vandspild

2 Din partner - FRA MINDRE FORBEDRINGER TIL STORE RENOVERINGER Eksempler fra nogle af vores forbedringer og renoveringer: Nr. Jernløse Vandværk - ny styretavle m. SRO & MyConnect, nyt vandforsyningsanlæg, etablering af automatisk pejling af boring, dæksel alarm mv. St. Lyngby - renoveret rentvandstank, gravearbejde, installation af vandforsyningsanlæg m. rørarbejde samt udskiftning af skyllepumpe. Vi tilbyder alt fra komponent leverancer til større renoveringer af de mindre vandværker. Så næste gang du har en opgave - så få et tilbud fra os - for det kan der jo ikke ske noget ved, vel? Baunehøj Boosterstation - Nyt anlæg i lille mandehul

3 Indhold Forsidefoto: Arden Vandværk er en stationsby og ligger nord for Hobro. Det skildres tydeligt på vandværkets vægmaleri med et IC3-tog til venstre. Foto: Niels Toftegaard Vandposten er medlemsblad for Foreningen af Vandværker i Danmark - FVD. Udkommer fem gange årligt: Februar, april, juni, september og november. Oplag: eksemplarer. Trykt på Multiart Silk 115 g Trykt med miljøvenlige vegetabilske farver. Ansvarshavende redaktør: Allan Weirup Redaktion: Pernille Weile, Robert Jensen, Julie Rabølle Knudsen, Susanne Witten, Niels Grann, Stine Bærentzen, Mette Kingod. Redaktion afsluttet: 9. februar Layout: Mette Kingod Tryk: Zeuner Grafisk FVD Solrød Center 20 C, 1. sal 2680 Solrød Strand , CVR nr Bank Reg.nr Kontonr Telefontid: Mandag til torsdag kl. 9-14, fredag kl Abonnementspris for 2015: Kr. 245,- (ekskl. moms). Opsigelse af abonnement på Vandposten og/eller medlemskab af FVD skal ske skriftligt med min. 3 måneders varsel til årsskiftet. Indholdet i Vandposten kan frit citeres mod tydelig kildeangivelse. Medlemsskab Nye medlemmer optages ved henvendelse til FVD s sekretariat eller en region. Telefontid Mandag torsdag kl Fredag kl leder 4 Højt aktivitetsniveau på mange fronter viser at FVD er i topform forsikring 6 Vidste du, at du kan sikre dit vandværk mod dyre sagsomkostninger? kort nyt 8 Indberetning, Udstilling i Aars fredag 20. marts m.m. foreningsnyt 12 Ny direktør i FVD Allan Weirup: Jeg vil dyrke dialogen med medlemmer og interessenter 14 Nytårshilsner fra regionerne 22 Udstilling: 400 vandværksfolk hentede inspiration i Roskilde 25 Udstilling: Foredrag: Skab et godt samarbejde om tilbagestrømningssikringer 26 UV-behandling: Vi skal turde at bruge UV-teknologien 28 Vandets Dag 2015: Kampagnen Sprøjtefri have teknisk råd 30 Sådan bør den gode prøvehane være 32 Kort nyt fra Teknisk Råd vtu-fonden 34 Nye projeker på vej i VTU-fonden 36 Nyt innovativt projekt: Vi ved ikke, hvordan man skal gøre minitema: vandspild 38 Fjernaflæste sektionsmålere gør det lettere at finde vandspild i Hyllinge 40 Find frem til lækagen ved at sektionere 42 Vandspild: Hvad kan man gøre? nyt fra sagsbehandlerne 43 Vandafgifter: Takster for Vandplaner Honorar for arbejde i vandforsyning modregnes i efterløn 48 Skattefri godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer kurser 50 Vandværket skal informere kommunen om kvalitetssikring. Men hvordan? 51 Mange ønsker at efteruddanne sig ledelsessystem 52 Tethys sætter hverdagen i system vandsektorloven 54 Ny konteringsvejledning skal skabe grundlag for bedre benchmarking 56 Hvad makværk er, skal makværk kaldes månedens vandværk 58 Arden Vandværk: Fra BAM til ny boring nyt om navne 63

4 leder Højt aktivitetsniveau på mange fronter viser at FVD er i topform Så vender vi kalenderbladet fra 2014 til 2015, og hvor har 2014 dog været et begivenhedsrigt år. Helt sikkert fordi, der er så mange engagerede vandværksfolk, der bidrager til det høje aktivitetsniveau i foreningen både lokalt, regionalt og på landsplan. AF OLE WIIL, LANDSFORMAND, FVD Når så mange mennesker investerer deres sparsomme tid og villigt stiller deres kompetencer til rådighed og deler af deres viden, ja, så kan jeg ikke lade være med at være stolt over at stå i spidsen for en forening, som man vist godt kan sige er i topform. Tag nu det nyetablerede Teknisk Råd, hvis medlemmer med ildhu har løbet FVD s videnbank i gang. Rådet undersøger, debatterer og formidler kompetent, relevante tekniske og faglige problemstillinger, som vedrører alle vandværksfolk. Derfor skal der lyde en stor tak til alle medlemmer af rådet. Tak for engagementet og jeres iver efter at dele viden med os alle. Det er værdifuldt og bidrager til at højne professionalismen i foreningen. I marts måned er der igen valgmøder til Teknisk Råd i de fem regioner, og det er mit store håb, at rigtig mange vil bakke op om Teknisk Råd. Der skal også lyde en stor tak til de mange vandværksfolk, der i vandrådene bidrager til et godt og konstruktivt samarbejde vandværkerne imellem og mellem kommunerne og vandværkerne. Aktivitetsniveauet er højt i vandrådene, og man fristes til at ønske sig mere af det. Under alle omstændigheder vil jeg her benytte lejligheden til at takke de vandværksfolk, der bruger deres dyrebare tid i dette regi. Hvor er det også dejligt at se, at så mange vandværkfolk uddanner sig. Efterspørgsel på FVD s hygiejne- og driftskurser er stor og det er godt. Ikke kun fordi loven kræver det, men fordi vi alle sætter en ære i at drive vandværker af høj faglig kvalitet. Det skylder vi forbrugerne. Videregående vandbehandling Ser vi fremad, så har jeg store forventninger til, at 2015 bliver året, hvor kommunerne får ensartede retningslinjer for, hvordan de behandler ansøgninger om brug af videregående vandbehandling på vandværkerne. Erfaringen viser, at der er stor forskel i kommunernes tilgang til dette. Året starter med indledende forhandlinger mellem Naturstyrelsen, Dansk Miljøteknologi, DANVA og FVD for at finde operationelle løsninger, der kan række ind i fremtiden. Personligt er mit store ønske, at vi kan komme så langt, at vandværkerne får bemyndigelse til selv at træffe beslutning om at bruge UV-behandling, når det er hensigtsmæssigt som en sikkerhedsbarriere overfor vores forbrugere. Vandets Dag I marts fejrer vi traditionen tro Vandets Dag, og mange vandværker benytter dagen som en anledning til at invitere forbrugerne indenfor. I år er FVD i samarbejde med DANVA og flere kommuner og vandråd gået sammen om kampagnen Sprøjtefri have. Kampagnen, som netop lanceres på vandets internationale mærkedag, er målrettet private havejere, som opfordres til at lade sprøjtemidlerne stå og i stedet bruge hakkejernet, når ukrudt skal bekæmpes. Vi har alle et ansvar for at værne om vores grundvandsressource så opfordringen herfra skal lyde: Tag del i kampagnen. Der kan bestilles kampagnepjecer via FVD til husstandsomdeling. Vandsektorloven Vandsektorloven smertensbarnet for 131 af de største forbrugerejede vandværker er stadig en massiv udfordring, der koster forbrugerne dyrt. De politiske forhandlinger brød sammen kort før årsskiftet, og intet tyder på, at 4 vandposten november 2014

5 leder der kommer skred i reelle forhandlinger foreløbigt. At det ikke lykkedes at nå en politisk aftale om vandsektorens fremtid er svagt, men det kunne have været værre med et forlig på baggrund af regeringens forhandlingsoplæg. Det bød nemlig ikke på de højt ønskede lempelser for de forbrugerejede vandværker, men blot mere af det samme og dyre administrative bøvl. Flere politikere har da også tilkendegivet, at de ønsker at medvirke til at løfte de forbrugerejede vandværker ud af vandsektorloven. Mød direktøren Til sidst vil jeg byde velkommen til FVD s nye direktør Allan Weirup. Allan kommer med et solidt kenskab til branchen og er vældig godt klædt på til at varetage den decentrale vandforsynings interesser og i særdeleshed til at udvikle FVD til en endnu stærkere interesseorganisation. Hvor er det også dejligt at se, at så mange vandværkfolk uddanner sig. Der bliver rig lejlighed til at træffe Allan Weirup på foreningens udstillinger og regionernes generalforsamlinger i løbet af foråret. Jeg er sikker på, at Allan nok skal blive et trækplaster tag godt imod ham. Godt nytår, velkommen til et aktivt 2015 og på gensyn. Spar værdifulde ressourcer med avanceret måleteknologi! Hver dråbe tæller Ultralyds vandmåler Intelis Volumetrisk vandmåler Aquadis+ Kontakt os venligst for yderligere information FLONIDAN A/S - Islandsvej 29 - DK-8700 Horsens - Tel november 2014 vandposten 5

6 forsikring aktiviteter Vidste du, at du kan sikre dit vandværk mod dyre sagsomkostninger? Retshjælpsforsikringen kan dække sagsomkostninger i aktuelle og konkrete tvister mellem vandværker og dets leverandører. AF STINE BÆRENTZEN, FVD Hvis dit vandværk bliver sagsøgt eller selv sagsøger, kan det hurtigt blive dyrt i sagsomkostninger. Derfor er det en god idé at have en retshjælpsforsikring. Som medlem af FVD kan dit vandværk tegne en retshjælpsforsikring i tillæg til den basisforsikring, som FVD tilbyder i samarbejde med Tryg. Forsikringen er skræddersyet til vandværker, og kan dække sagsomkostningerne i aktuelle og konkrete tvister, der danner baggrund for et civilretsligt søgsmål. Vandværker kan få brug for forsikringen, hvis der for eksempel opstår problemer med lejeforhold, uoverensstemmelser med tidligere ansatte eller tvister med leverandører. Retshjælpsforsikringen er ifølge formanden i Rønnede Vandværk god at have. Vi har ingen tvister hængende over hovedet, men hvis der en dag opstår én, er det vigtigt at have en retshjælpsforsikring, siger Arne Skovby fra Rønnede Vandværk, der netop har tegnet forsikringen. Tegn forsikringen før du får behov for den Retshjælpsforsikringen dækker kun, hvis den tegnes inden vandværket bliver vidende om, at der kan opstå en konkret og aktuel sag. Hvis dit vandværk vil undgå at betale alle sagsomkostningerne selv, er der derfor vigtigt, at I tegner den inden I får brug for den. Du kan tegne Retshjælpsforsikringen på > Forsikring, hvor du også finder flere oplysninger om priser, selvrisiko m.m. Foto: Colourbox Husk at tegne Retshjælpsforsikringen, inden du får viden om, at der kan opstå en konkret og aktuel uoverensstemmelse to parter imellem. 6 vandposten februar 2015

7 UV i beredskabsplanen? Selv på det mest velfungerende vandværk kan uheldet være ude, og der kan opstå en pludselig bakteriologisk forurening. For at være på forkant, kan et UV udlejningsanlæg med fordel indgå som en del af vandværkets beredskabsplan. En beredskabsplan med et UV desinfektionsanlæg fra SILHORKO giver en række helt konkrete fordele. Komplet og klargjort anlæg leveret i stålramme og på hjul. Tilslutningskit altid med nye slanger. En erfaren servicetekniker forestår driftsinstruktion og igangsætning. SILHORKO leverer den nødvendige dokumenta tion og udfører myndighedsansøgning. Bakteriefrit drikkevand med det samme, og i løbet af få dage kan kogeanbefaling ophæves. SILHORKO-EUROWATER A/S Jylland/Fyn: Sjælland:

8 foreningsnyt indberetning til FVD Indberetning af 2014-tal er åben Du kan indberette vandværkets nøgletal for 2014 til FVD. Tallene bruger vi til at fastsætte vandværkets kontingent samt forsikringspræmie. Vi skal bruge tre tal 1) Antal forbrugere: Forbrugere = husstande, virksomheder, gårde, børnehaver osv. Det registrerede antal husstande for området kan hentes hos kommunen, hvis vandværket ikke selv har en oversigt over, hvor mange forbrugere/husstande, der er tilsluttet ledningsnettet. 2) Antal målere: Det antal hovedmålere, der er sat op hos forbrugerne. Der kan være flere husstande under én hovedmåler for eksempel i en beboelsesejendom med flere lejligheder. 3) Udpumpede vandmængde: Alt vand, der går gennem vandværkets hovedmåler. Det gælder både oppumpet vand, spild på ledningsnettet og eventuelt købt vand fra andre vandværker. Indberetningen åbnede 1. februar, og du kan indberette tallene frem til 15. maj Indberet via Din side Du kan indberette tallene via Din Side på www. fvd.dk klik på den blå login-knap øverst til højre, indtast dit brugernavn og kodeord og vælg derefter menupunktet Indberetning. Administrator Kun Administrator kan indberette FVD har tildelt én person fra vandværket rollen som Administrator på Din Side på fvd.dk. Det er altså Administratoren, der skal indberette de tre tal. Hvis du skriver et forkert tal, har du mulighed for at rette en enkelt gang. Hvis FVD har givet rollen som Administrator til den forkerte person fra vandværket, skal du ringe til FVD s sekretariat så sørger vi for at ændre det. Glemt dit brugernavn og kodeord? Hvis du har glemt dit brugernavn og/eller kodeord, så tryk på linket Glemt kodeord og indtast din -adresse. Så modtager du automatisk dit kodeord via mail. HUSK: Ekstra vigtigt at indberette korrekt, hvis I har forsikringer via FVD/Tryg Det er vigtigt at indberette de korrekte tal. Hvis vandværket indberetter for lave tal, risikerer I, at forsikringen kun dækker delvist, hvis uheldet er ude. 8 vandposten februar 2015

9 kort nyt foreningsnyt Velkommen til nye medlemmer Nyt dansk drikkevandsmærke Fra og med den 1. januar 2015 vil de danske drikkevandskrav til rørledninger uden for bygninger være dækket af en ny certificeringsordning med navnet DK-VAND. Nye vandværker Hyllebjerg Vandværk Midtmors Vandforsyning Nye firmamedlemmer Grønbech & Sønner A/S VVS Installatør Johnny Rasmussen ApS Det nye drikkevandsmærke anvendes sammen med Nordic Polymark. DS - Dansk Standard har valgt at afhænde deres aktiviteter i DS Certificering A/S. Der er derfor brug for en ny ordning pr. 1. januar Den nye ordning svarer fuldt og helt til de betingelser og krav i den eksisterende DS mærkningsordning, der udløber ultimo december Den nye certificeringsordning administreres af Dancert, der er et datterselskab til Teknologisk Institut. Der er nedsat en styregruppe for vedligeholdelse og ikke mindst udvikling af DK-VAND. I styregruppen er repræsentanter for de danske plastrørsproducenter, Teknologisk Institut og DANVA. Når du efter 1. januar køber et drikkevandsrør, hvor den eneste forskel i rørmærkningen er, at DS mærket er udskiftet med DK-VAND, står du med et rør af tilsvarende kvalitet. TABT ARBEJDSFORTJENESTE Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste Udbetaler vandværet tabt arbejdsfortjeneste til dig, når du deltager i vandværksrelaterede kurser? Hvis ja, så skal du være opmærksom på, at: Vandværket udbetaler kompensationen som almindelig A-indkomst Du har SELV pligt til at indberette til SKAT VTU-fonden: Ny ansøgningsrunde åbner 1. februar Bestyrelsen i Vandsektorens Teknologiudviklingsfond har ved udgangen af 2014 udvalgt fem nye projekter, som modtager tilsagn om finansiel støtte. På side 34 kan du læse om de nye projekter puljen var begrænset i form af tematisering om automatisering og styring af processer, ressourceudnyttelse og renseteknologier. Puljen er åben fra 1. februar i 2015 med ansøgningsfrist den 2. marts. Læs mere på februar 2015 vandposten 9

10 foreningsnyt udstilling i aars 2015 Udstilling: Vi pakker bilen og kører til Aars Vi arbejder på højtryk for at få alt gjort klar til FVD s årlige vandværksudstilling fredag den 20. marts 2015 i Messecenter Vesthimmerland. Du kan møde 65 virksomheder, der leverer ydelser og produkter til branchen. I det vedlagte udstillingskatalog, kan du se hvilke virksomheder, du kan møde på udstillingen. Vi glæder os til at se alle udstillere, bestyrelsesmedlemmer, driftsledere, formænd, kasserer ja alle er velkomne. Program Kl Kl Kl Kl Kl Kl Morgenbuffet Udstillingen åbner Foredrag om tilbagestrømningssikring Frokost Foredrag om tilbagestrømningssikring Udstillingen lukker Tilmelding senest 16. marts Tilmelding samt bestilling af forplejning og foredrag sker via FVD s hjemmeside. Der er åbent for tilmelding til og med mandag den 16. marts. Du kan altid komme ind... også selv om du ikke har tilmeldt dig på forhånd. Vi registrerer dig blot ved indgangen og sørger for, at du får udleveret navneskilt. Stribevis af gode messetilbud FVD har pakket bilen med en stribe gode messetilbud, som kan købes eller bestilles ved FVD s stand nr. 178 eller ved tjek ind: stand nr. 100 Vel mødt i Messecenter Vesthimmerland fredag den 20. marts vandposten februar 2015

11 fvd s medier foreningsnyt Læs Vandposten på farten Nu kan du også læse Vandposten på din smartphone eller tablet, når du er på farten. Gå ind på fvd.dk > Meldemsfordele > Vandposten. Her kan du se og læse Vandposten som online publikation. Til højre kan du læse om nogle af mulighederne. (Du kan fortsat hente Vandposten som pdf-fil). 1) Bladrefunktion: Klik på pilene enten øverst eller i siderne. Du kan også klikke på miniature siderne nederst. 2) Forstør siden: Forstør eller formindsk siden ved at trække frem og tilbage. 3) Del Vandposten på sociale medier. Videresend bladet i en . Hent et link (embed), så du kan lægge Vandposten på din egen hjemmeside eller download Vandposten til din pc, tablet eller smartphone. Bemærk, mulighederne under punkt 3 kræver, at du opretter en profil på E-paperløsningen ISSUU.com. Det er gratis at oprette en profil. Får du FVD s ugentlige nyhedsbrev? Det er let at tilmelde sig nyhedsbrevet - og hver uge får du en lille hilsen fra FVD direkte i din mailboks. Nyhedsbrevet indeholder seneste nyt om vandbranchen, arrangementer i FVD og henvisninger til lovgivning og vejledninger, som er populære lige for tiden. Derudover vil hvert nyhedsbrev indeholde et overblik med de vigtigste historier, som medierne i den forgangne uge har bragt om vandværker og vandsektoren. Tilmelding: Skriv din adresse i feltet på FVD s hjemmeside - scroll allernederst - og tryk på OK. Så er du tilmedlt. Nyhedsbrevet er gratis, og alle og enhver kan modtage det. Og hvis du ikke længere ønsker at modtage det, kan du lige så let afmelde det igen. februar 2015 vandposten 11

12 foreningsnyt ny mand i direktørstolen Ny direktør i FVD Allan Weirup: Jeg vil dyrke dialogen med medlemmer og interessenter AF METTE KINGOD, FVD Allan Weirup har netop sat sig i direktørstolen i Foreningen af Vandværker i Danmark. Den første tid vil Allan rejse landet tyndt for at møde medlemmer og interessenter. Hvad glæder du dig allermest til i dit nye job? Jeg ser meget frem til at komme rundt og hilse på medlemmerne. Jeg er meget nysgerrig efter at høre om de udfordringer medlemmerne står med, og hvad der i det hele taget rører sig i deres hverdag. Jeg er som ny direktør optaget af, hvordan medlemmerne oplever FVD, og hvordan, de mener, vi kan blive bedre. Jeg vil lytte opmærksomt og opfordre til dialog. Forhåbentlig får jeg en masse gode input, som jeg vil bassere et oplæg til en foreningsstrategi på. Det er helt umuligt at nå at besøge alle vandværker. Men jeg vil i foråret rejse rundt til generalforsamlingerne i FVD s fem regioner og deltage på udstillingerne i Roskilde og Aars. Her er jeg sikker på, at jeg kommer til at møde rigtig mange af vandværksfolkene og naturligvis også firmamedlemmerne. Men helt generelt vil jeg opfordre medlemmerne til at komme frem med de synspunkter og ideer, de har. En mail eller et opkald er altid velkomment. Hvordan vil medlemmerne opdage, at du sidder i direktørstolen? De input jeg får, skal danne baggrund for et oplæg til en strategi, som jeg vil præsentere for bestyrelsen. Jeg mener, det er vigtigt, at foreningen er synlig her tænker jeg i forhold til den service, som medlemmerne med rimelighed kan forvente at få for kontingentet. Men FVD bør også være mere synlig i offentligheden pressen, beslutningstagerne og befolkningen generelt de forbrugerejede vandværker leverer jo vand til næsten halvdelen af danskerne. FVD-strategien skal skabe klarhed over foreningens indsatsområder og udstikke den retning, som FVD skal gå i de kommende år. I det arbejde ligger der også en benhård prioritering af de indsatsområder, som FVD vil markere sig på. Et medlem kan mene, at FVD og sekretariatet skal beskæftige sig med et emne, mens et andet medlem har et helt andet fokus og behov. Derfor vil jeg gøre mit til at afstemme forventningerne til service og ydelser, som kontingentet giver adgang til. For medarbejderne i sekretariatet kommer en klar kurs til at betyde en mere effektiv opgaveløsning. Hvad tror du bliver den eller de største udfordringer i dit nye job? De forbrugerejede vandværker har mange udfordringer at drive en forretning er udfordrende. Derfor er det så vigtigt for mig at sætte foreningens strategiske arbejde på dagsordenen herunder en klar kommunikationsstrategi. Mere synlighed i pressen og over for politikere, embedsmænd og organisationer er efter min overbesvisning vejen frem for at skabe mere respekt om og lydhørhed over for FVD s synspunkter. Vi skal dyrke og styrke de gode kontakter, vi har til vores interessenter. I foreningen har vi en stærk faglig base, som vi skal omsætte til den politiske dagsorden. Og her tror jeg på, at jo mere synlig FVD er, jo lettere bliver det at trænge igennem med vores synspunkter. Jeg har allerede en række møder med politikere, embedsmænd og organisationer i kalenderen. Mange af de uløste udfordringer, de forbrugerejede vandværker står med, skal der findes politiske løsninger på. Jeg tænker især på vandsektorloven og på skatteproblematikken, som skal på dagsordenen på mine kaffemøder. Men også andre sager så som en ændret holdning til brugen af udvidet vandbehandling bliver en sag, jeg vil have opmærksomhed på. 12 vandposten februar 2015

13 ny mand i direktørstolen foreningsnyt Det er en aftale. Håndtryk bekræfter aftalen mellem Allan Weirup, ny FVD-direktør, og Ole Wiil, landsformand i FVD. Foto: Palle Christensen Hvad er det vigtigste budskab til DANVA? DANVA og FVD deler en række fælles udfordringer, og hvis branchen formår at stå sammen, så tror jeg, vi kan rykke noget. Faktisk vil jeg mene, at DANVA og FVD er enige om 90 procent af de fælles udfordringer, der følger med at drive vandforsyning. Så samarbejdet med vores søsterorgansaition skal helt klart styrkes. Generationsskifte hvordan skal FVD tackle den udfordring i årene, der kommer? I de kommende år vil mange af vores vandværker blive konfronteret med et generationsskifte. Det er helt centralt, at FVD er klar med et koncept med rådgivning og information, der kan bane vejen for et smidigt og levedygtigt generationsskifte i vandværksbestyrelsen. Igen vil jeg betone synlighed. I dette tilfælde, skal vi hjælpe med at fortælle historien om, at det er attraktivt at beklæde en bestyrelsespost i det lokale vandværk. Hvad bruger du din fritid til? Når dagen på kontoret i Solrød Strand er slut, kører Allan hjem til Næstved, hvor han bor sammen med sin kone Kirsten. Familien tæller endvidere 3 børn på henholdsvis 20, 18 og 14 år. Fritiden bliver bl.a. brugt på familie og venner, og når lejligheden byder sig, så spiller Allan golf, cykler og står på ski. Foto: Privat Blå bog Allan Weirup er 50 år og kommer fra et job som direktør i Guldborgsund Forsyning. Allan er uddannet civiløkonom fra CBS og har efterfølgende suppleret med en MBA - Master of Business and Administration fra Syddansk Universitet. Hertil kommer lederuddannelse samt efteruddannelse indenfor især kommunikation, medietræning og HR. februar 2015 vandposten 13

14 foreningsnyt nytårshilsen region nord Nytårshilsen fra Region Nord Illustration: Colourbox AF PER ROTH, FORMAND, REGION NORD Året 2014 er nu afsluttet, og det er tid til at se tilbage på året, som er gået. For vandværksforeningen har det været et spændende år med mange opgaver. Teknisk Råd Landsforeningen har i 2014 etableret et Teknisk Råd, og i det råd har Region Nord to repræsentanter, Morten Hansen, Ulsted Ålebæk vandværk og Per S. Havbro, Års vandværk. Hvis der nogen, der har spørgsmål til Teknisk Råd, kan man rette dem til en af de to. Vi arrangerede i 2014 to firmabesøg, et todages besøg til Silhorko, Uponor og Danfoss i Gråsten med overnatning i Flensborg, samt en endagstur til Grundfos og Kamstrup. Til begge ture var der en rigtig god tilslutning. Jeg vil ønske, at 2015 må blive et år, hvor mange vandværksfolk vil være med til at udvikle vandværkerne og vores forening ved at deltage aktivt i vandværksmøder, kurser, vandråd og udstillinger. Kurser, der var planlagt i foråret 2014, måtte vi desværre aflyse på grund af manglende tilslutning, hvorimod kursus i efteråret var overtegnet, så vi håber, at denne trend vil fortsætte. Vi er de frivillige Når der i de landsdækkende medier er tale om frivillige og alle dem, der gør en frivillig indsats, så er det alle jer i vandværksbestyrelserne, der bl.a. bliver tænkt på. Det er et meget stort stykke frivilligt arbejde, der bliver ydet i forbindelse med vandværksarbejde og drift af vandværker. Det at være vandværksmand, er vel nærmest en livstil. Danmark er et land med mange forskellige vandværker og vandværksbestyrelser. Rigtig mange bestyrelser har i 2014 arbejdet med spørgsmålet om betaling af målerdata fra de kommunale vandselskaber. Vi i regionen har foreslået, at der ikke laves aftaler med nogen kommunale vandselskaber, før Østre Landsret har afgjort sagen fra Bornholm, og at man så retter sig efter den. De vandværksbestyrelser, der har overladt aflæsning af vandmålere til de kommunale vandselskaber, håber vi i foreningen, har gennemtænkt den aftale, de har indgået. Tanker om sammenlægninger? En del vandværkers bestyrelser går med tanker om at lægge sig sammen med nabovandværket. Det kan også være en god ide, hvis forbrugerne også synes, det er en god ide, men en del bestyrelser glemmer, at der også er den mulighed, at man kan arbejde sammen med nabovandværket om de regler, der er blevet indført og på den måde blive ved med at være herre i eget hus. Vandsektorloven Det lykkedes ikke i 2014 at få de forbrugerejede vandforsyninger, der er underlagt vandsektorloven ud af loven, der er et bureaukratisk monster. Vi håber stadig, at det vil lykkes efter næste folketingsvalg. Ydermere har Folketinget hævet afgiften på vand i til 6,53 kr. pr m³ inkl. 0,67 kr. i drikkevandsbidrag. 14 vandposten februar 2015

15 nytårshilsen region nord foreningsnyt Masser af arrangementer i vil byde på en del vandværksaktivitet i Region Nord bl.a. regionsvandrådsmøde den 27. februar, udstilling i Aars den 20. marts, og lørdag den 11. april afholdes Region Nords generalforsamling på Hotel Comwell Sport i Rebild. Kurser, temamøder og firmabesøg vil blive annonceret særskilt i Vandposten og/eller ved direkte mail. Bestyrelsen håber, at rigtig mange vandværker vil støtte op om kurser og arrangementer i På Regionbestyrelsens vegne vil jeg ønske alle vandværker i Region Nord et rigtig Godt Nytår. Region Nord inviterer til generalforsamling Region Nord afholder ordinær generalforsamling den 11.april 2015 kl på Hotel Comwell Sport Rebild Bakker, Rebildvej 36, 9520 Skørping. I forbindelse med generalforsamlingen vil bestyrelsen bestræbe sig på, at det bliver en faglig og festlig dag. Vores landsformand Ole Wiil vil orientere om foreningens arbejde, politisk og fagligt. Den kendte skuespiller og standupkomiker Amin Jensen vil underholde under festmiddagen, hvor også MOKASINO vil spille hyggemusik og senere op til dans. For ledsagerne kommer Mama Doc og fortæller om sine udsendelser som krigslæge til brændpunkter rundt omkring i verden. Rigtig hjertelig velkommen til en faglig og festlig dag. Med venlig hilsen Region Nords bestyrelse Hele arrangementet: Eftermiddagskaffe og underholdning for ledsagere. Eftermiddagskaffe for deltagere i generalforsamlingen. Velkomstdrink i foyeren Festmiddag - 3 retters menu Kaffe/the og småkager Hygge- og dansemusik Professionel underholdning Pris Kun 450 kr. pr deltager. Indbydelse med tilmelding vil blive udsendt primo marts. februar 2015 vandposten 15

16 foreningsnyt nytårshilsen fra region fyn Nytårshilsen fra Region Fyn Nytår i sandhed et forpligtende, men også håbefuldt ord Illustration: Colourbox AF PALLE CHRISTENSEN, FORMAND, REGION FYN Forpligtende, fordi året, der er et nyt og helt ubrugt, året, der skal passes på og fyldes med ting til glæde for os alle. Håbefuldt, fordi der ikke er foruddiskonterede problemer, der kan ødelægge hele året, inden vi er kommet i gang. Vandsektor i fokus I 2014 har der været sagt og skrevet meget om vandsektoren, og der er mange uløste problemer, som bør løses i det nye år. Vore kære politikere burde kende det ordsprog, der siger: At forsvare en fejl er at fejle igen! I foreningen Internt har direktørskiftet jo også været med til at belaste os alle på den ene eller anden måde. Nu tegner det lyst, hvor vi har ansat en ny direktør - Allan Weirup - som har en række opgaver foran sig. Opgaver, der skal løses, for at vi får en velfungerende ledelse af vores forening. Som medlem af ansættelsesudvalget er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at det vil lykkes for Allan og vore dygtige medarbejdere i sekretariatet. Året i region Fyn I region Fyn har vi også haft noget at se til gennem Kurser i håndbog 3, 4, 5 og 6, valg til Teknisk Råd, generalforsamling og 14 møder i henholdsvis FVD og i regionen. Tre områdemøder, der igen i år trak rigtig mange medlemmer. Det giver jo et vist forventningspres på os i bestyrelsen med hensyn til at gøre det lige så godt i 2015! Hvad synes du? Men kommunikation med regionens medlemmer bliver jo ikke bedre, end de ønsker vi får fra medlemmerne. Så kære medlem: Hen til pc en og send os en mail om ting, som I/du kunne ønske at få bragt op i de forskellige fora. Her i begyndelsen af året vil vi i regionen gennemføre en mini tilfredshedsmåling blandt medlemmerne, for at få en retningspil på hvilken vej, vi skal gå i fremtiden. Jeg ønsker jer alle velkommen i det nye år og håber på et godt og resultatbringende samarbejde. Generalforsamling Region Fyn Onsdag, den 22. april 2015 kl på CENTROVICE, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg Se indkaldelse og dagsorden på: 16 vandposten februar 2015

17 nytårshilsen region syd foreningsnyt Illustration: Colourbox Nytårshilsen fra Region Syd Region Syd ønsker alle et godt nytår AF OLE WIIL, FORMAND, REGION SYD Kære Medlemmer! Så har vi taget hul på et nyt år. Vi byder velkommen til et aktivt 2015 og takker for mange gode stunder i den decentrale vandforsynings tjeneste i det forløbne år. Det arbejde, der lægges for dagen af vores engagerede vandråd er dybt imponerende, og der opnås da også mange gode resultater i samarbejdet med kommunerne og de kommunalt ejede forsyningsselskaber. Jeg tror stadig på dialogen. Ved at sætte sig om et bord over en kop kaffe, kan man nå langt med gode og saglige argumenter. Regionen har med glæde deltaget i en lang række af vandrådenes fællesmøder og har her fornemmet den gode stemning og det vigtige sammenhold imellem vandværkerne. Også i 2015 vil regionen gennemføre en lang række arrangementer. På kursussiden er det jo bestyrelseskurser i vandværksdrift, regnskab og hygiejne, så bestyrelsen sættes i stand til at træffe de rigtige beslutninger. Her til kommer jo de obligatoriske kurser for de driftsansvarlige på vandværkerne - her skal vi jo huske, at der senest i sommer skal meldes til kommunen om gennemførelse af kursus og indførelse af ledelsessystem på vandværket. På leverandørsiden skal vi på firmabesøg ved Grundfos og ved Eurofins og så gennemfører vi en temaaften i august, hvor vi har inviteret tre firmaer til at komme med spændende indlæg. Her håber vi på stor opbakning og fremmøde i Haderslev. I marts er der årsmøde i Teknisk Råd. Her skal der vælges et medlem og en suppleant til det vigtige råd, som nu har fungeret et år med drøftelse og information til medlemmerne om en række spændende emner. Vi håber, at rigtig mange møder på og hører Teknisk Råds årsberetning. Og glemmes må jo heller ikke regionens generalforsamling den sidste lørdag i maj, som nu for tiende år i træk gennemføres på det hyggelige Hotel Harmonien i Haderslev. Også her håber vi på sædvanlig massiv opbakning. Endelig er der jo udstillingen i Fredericia den første fredag i oktober, som hvert år trækker mange deltagere. Ud over muligheden for en god snak med de mere end 60 udstillere, er der også arrangeret foredrag ved Teknisk Råd. Fra regionens side skal lyde en stor tak for den opbakning, vi føler fra medlemmerne til vores arbejde. Velkommen til gode stunder sammen i Region Syd Generalforsamling 30. maj 2015 februar 2015 vandposten 17

18 foreningsnyt nytårshilsen fra region øst Region Øst Generalforsamling 9. april 2015 Illustration: Colourbox AF SØREN HVILSHØJ, FORMAND, REGION ØST Regionsbestyrelsen forventer sig rigtigt meget af 2015, hvor foreningens nye direktør starter. Det forgangne år var præget af stor aktivitet på kursus- og aktivitetsfronten og krævede flere meget store beslutninger især i landsbestyrelsen bød også på to meget sørgelige begivenheder. Umiddelbart efter sommerferien modtog regionsbestyrelsen besked om Hans Erik Ravn-Jensens alt for tidlige bortgang. Hans Erik havde i en meget lang årrække været aktiv i vandværksforeningen og var en sikker garant for kursusaktiviteter på Lolland- Falster, ligesom han deltog aktivt i både bestyrelsesarbejdet og i vores faglige diskussioner. Bare ugen efter modtog regionsbestyrelsen endnu en sørgelig besked, idet tidligere regions- og landsformand Solveg Nilsson gik bort. Solveg var i mange år en markant frontfigur for landsforeningen og medvirkede til mange nye tiltag. Æret være Hans Erik Ravn-Jensens og Solveg Nilssons minde. Nytårshilsen fra Region Øst Faglige aktiviteter Blandt de faglige aktiviteter i 2014 vil vi fremhæve arbejdet omkring kvalitetsledelsessystemer, hvilket vi naturligvis håber på, at I alle har taget fat i nu. Flere i region Øst har lagt et kæmpe arbejde i implementeringen af Tethys, men vi vil især gerne sige stor tak til Neel Ploug, som har været en meget aktiv formand for foreningens Tethysarbejdsgruppe. Da vi måtte erkende, at ikke alle vandværker har taget Tethys til sig, valgte foreningen at tilbyde et alternativ i form af et traditionelt ringbindssystem. Begge dele har regionsbestyrelsen informeret om på flere arrangementer. Kvalitetsledelse Selvom de fleste forhåbentlig har taget fat i kvalitetsledelse, så er alle måske ikke i mål endnu. Derfor vil vi fortsat tilbyde vandrådene i Region Øst, at vi kommer ud til jer og forklarer den nye bekendtgørelse. Jørgen Østermark var således i 2014 rundt i mange vandråd for at berette om de krav til kvalitetsledelse, som trådte i kraft i januar måned og ikke mindst konsekvenserne ved ikke at have et ledelsessystem. Ligeledes var kvalitetsledelse på programmet til vores velbesøgte regionsvandrådsmøde i september og på temalørdagene både i Nykøbing Falster og Roskilde. Temadage Regionens temalørdage var som altid meget velbesøgte, og vi fik meget positiv respons fra deltagerne og fra indlægsholderne. Vi hørte om forurening af forsyninger ved Hans-Martin Friis Møller fra Kalundborg Forsyning og om arbejdet i det nyoprettede i Teknisk Råd ved formand Niels Rasmussen fra Guldborgsund Forsyning. Begge sørgede for, at vi fik en meget livlig debat om forsyningssikkerhed, videregående vandbehandling og vandværkshygiejne. Frivilligt arbejde Blandt de lidt mere utraditionelle indlæg på temalørdagene var seniorforsker Torben Fridberg fra det Nationale Forskningscenter for Velfærd - SFI. Seniorforskeren har for nyligt skrevet en rapport om udviklingen i frivilligt arbejde: Hvad der får folk til at støtte op om frivilligt arbejde, og om hvilken værdi det frivillige arbejde har. En af konklusionerne var, at det ikke er sværere nu end for ti år siden at få folk til at stille op til frivilligt arbejde, og at mange ikke-aktive bare mangler en venlig opfordring til at stille op. Så med denne glædelige besked om, at frivilligt arbejde stadig lever i bedste velgående, ønskes I alle et godt og aktivt nytår. 18 vandposten februar 2015

19 Lækagesporing Året - Døgnet - Danmark rundt En håndfuld løsninger Online lækageovervågning Almos Leak - Brugervenlig adgang fra alle platforme med Internetadgang Lækagesporing og ledningssøgning Også på plast- og andre ikke metalliske materialer Udstyr, kurser og løsninger Alt fra håndlyttere, spindelsøgere og ledningssøgere til komplet udrustede målevogne Kalibrering og servicering På eget autoriserede værksted Året, døgnet, Danmark rundt Sikkerhed for service Du kan altid få løst akutte opgaver via døgnvagten Leif Koch A/S - Rugvænget Taastrup - (+45)

20 foreningsnyt nytårshilsen region midt Nytårshilsen fra Region Midt AF HANS CHR. RAVN, FORMAND, REGION MIDT Illustration: Colourbox Med det gamle år bag os og allerede halvanden måned inde i det nye år vil bestyrelsen i Region Midt takke alle vore medlemmer for året, der er gået. Vi håber at alle føler, at bestyrelsens virke i 2014 er gået i den rigtige retning, og at de for os mulige mål, hvor vi har haft indflydelse, er blevet opfyldt, samt ikke mindst at tilliden fra kollegaer er intakt, ligesom vi som jeres valgte repræsentanter har forvaltet de økonomiske midler fornuftigt og til gavn for foreningens virke. Kvalitetssikring 2014 var det år, hvor myndighedernes krav til vores virke blev yderligere strammet ved implementering af bekendtgørelsen om Kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg. Kravene pålægger vandværker, der leverer mere end m3 vand pr. år at indføre en ledelsesmæssig ramme, der sammen med Uddannelse af den driftsansvarlige, skal sikre systematiske arbejdsrutiner med henblik på at forebygge forurening af drikkevand. Det har bestyrelsen i Region Midt prioriteret højt og har gjort til årets vigtigste opgave. En satsning, som forhåbentlig har været til glæde og støtte for de mange vandværksbestyrelser. Årsskiftet er en travl tid Ved indgangen til 2015, har vi alle i vores lokale vandforsyninger haft travlt med aflæse målere, med at udregne kommende budgetter og ikke mindst med at forberede den kommende generalforsamling. Desuden må vi ikke glemme implementeringen af myndighedernes krav og prioritere dette højt. Vis at der er styr på sagerne En god ide til den årlige generalforsamling på vandværket kan være, at præsentere bestyrelsens Ledelsessystem, og derved demonstrere at driften er sat i system eller med andre ord at der er dokumentation og styr på tingene. Denne præsentation kan på anden vis også være nyttig, eksempelvis ved ansættelse af nyt driftspersonale eller vandværkspasser, og måske være medvirkende til at løse den vigende interesse for bestyrelsesarbejde i de mindre samfund. Et ledelsessystem med nedskrevne detaljer om værkets drift, rutiner og arbejdsgange vil uden tvivl kunne tilføre viden - eller åbne op for viden - om vandværkdrift og bestyrelsesarbejde, som mange yngre savner og givetvis derfor afholder mange fra at lade sig opstille og vælge til bestyrelsen. I mange bestyrelser ligger denne viden hos få ildsjæle, og traditionen tro ikke nedskrevet. Os ældre husker, hvor famlende vi selv var som nytilkomne bestyrelsesmedlemmer, og at vi med meget besvær skulle spørge os til viden, uden mulighed for ved læsning at sætte os ind i de forhold, som er en forudsætning for at deltage aktivt i beslutningstagningen og derved opleve at bidrage aktivt i bestyrelsesarbejdet Udvikling af ledelsessystem er forsat en prioritet Bestyrelsen i Region Midt vil i 2015 fortsat prioritere uddannelse samt ajourføring og forbedring af det papirbaserede ledelsessystem, som regionen har udarbejdet. Systemet kan frit hentes fra FVD s hjemmeside. Masser af temadage i regionen Region Midt vil også videreføre traditionen fra de foregående år med at holde temamøder rundt om i regionen. Vi vil arbejde på at bibringe de mange mindre og lidt anonyme vand- 20 vandposten februar 2015

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til

Læs mere

Skovrejsning: Unik aftale sikrer mere skov og rent vand. Det gode samarbejde med kommunen. Energioptimering. Minitemaer:

Skovrejsning: Unik aftale sikrer mere skov og rent vand. Det gode samarbejde med kommunen. Energioptimering. Minitemaer: vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark juni nr. 199 2015 Minitemaer: Det gode samarbejde med kommunen Energioptimering Skovrejsning: Unik aftale sikrer mere skov og rent vand Indhold

Læs mere

Generalforsamling. Region Øst. Hotel Comwell, Køge Torsdag den 9. april 2015 Strandvejen 111, 4600 Køge

Generalforsamling. Region Øst. Hotel Comwell, Køge Torsdag den 9. april 2015 Strandvejen 111, 4600 Køge Generalforsamling Region Øst 2015 Hotel Comwell, Køge Torsdag den 9. april 2015 Strandvejen 111, 4600 Køge Tilmelding til arrangementet Kl. 17.00 senest torsdag d. 26. marts på www.fvd.dk Side 2 Aftenens

Læs mere

Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker var man klar til at gå i gang.

Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker var man klar til at gå i gang. Region Fyn TEMADAG 23. marts 2013 35 deltagere drøftede 6 forskellige emner gennem dagen. Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker

Læs mere

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget.

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. Vandværksforeningen er ikke en kontrol- eller tilsynsmyndighed. Det ligger ved Kommunen. Eksisterende lovgivning:

Læs mere

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker v/ Jørgen Krogh Andersen, DVN Indledning Flere vandråd og enkelte vandværker har vist interesse for KUV - ledelsessystem

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Referat af repræsentantskabsmødet 16. april 2013 Deltagere fra vandrådet i Herning Kommune: Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Torben Jensen

Læs mere

Din side på www.fvd.dk

Din side på www.fvd.dk Din side på www.fvd.dk bestyrelsesmedlemmer kan kan se og ændre i egne kontaktinformationer i Mine stamdata, kan læse presseklip fra Nyhedsarkivet, kan benytte Værdiansættelse og se egne kursusaktiviteter

Læs mere

2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen.

2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen. Bestyrelsens beretning 2011 2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen. Bestyrelsen finder at samarbejdet

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer. Søren Andersen Aulum Referent

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer. Søren Andersen Aulum Referent Referat af repræsentantskabsmødet 28. april 2014 Deltagere fra vandrådet i Herning Kommune: Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Torben Jensen

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker.

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker. Bestyrelsens beretning 2012. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

Rammen for Provas. Vision

Rammen for Provas. Vision Forretningsgrundlag Rammen for Provas Provas forretningsgrundlag tegner rammerne om vores virksomhed i det daglige arbejde. Det sammenfatter det strategiarbejde, vi har udført i 2009 og 2010 med vision,

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

FVD Udstilling Roskilde, 30.1.2015. Er det hot stof, det der med tilbagestrømnings-sikring

FVD Udstilling Roskilde, 30.1.2015. Er det hot stof, det der med tilbagestrømnings-sikring FVD Udstilling Roskilde, 30.1.2015 Er det hot stof, det der med tilbagestrømnings-sikring Hvem er jeg: Niels Rasmussen Siden 1.2.2011: Siden juni 2014: Før da: Uddannelse: Produktionschef Guldborgsund

Læs mere

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole Dagsorden 1. Valg af dirigent / stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2012 2013. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl.

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2012 2013. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl. 19:00 Mødested: MS Revision, Thygesensvej 2. Mødt: Frans Tange, Jens T. Rasmussen, Kristian Andersen, Palle Knudsen og Mogens Stougaard.

Læs mere

Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014

Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014 Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014 Præsentation af bestyrelsen. Bestyrelsen består af: John Lindgreen formand Nicolai Carneiro sekretær Jørgen Døssing bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af Dalby-Rode Vandværk Karisevej 5/Højtoften 15 Dalby, 4690 Haslev www.dalby-rodevandvaerk.dk CVR: 23703319 tlf 20154748 Ledelsessystem for Dalby-Rode VANDVÆRK medlem af Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2010.

Bestyrelsens beretning for 2010. Bestyrelsens beretning for 2010. 2010 har været et tilfredsstillende år for Vemmelev Forlev Vandværk (VFV). Produktion: VFV har i 2010 produceret 167.000 m³ (163 000 m³) drikkevand, af god kvalitet, til

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Udstilling. Udstilling. Fredag 30. januar 2015. Roskilde Kongres- og Idrætscenter Møllehusvej 15 4000 Roskilde. foreningen af vandværker i danmark

Udstilling. Udstilling. Fredag 30. januar 2015. Roskilde Kongres- og Idrætscenter Møllehusvej 15 4000 Roskilde. foreningen af vandværker i danmark Vandværks foreningen af vandværker i danmark Udstilling roskilde, 30. januar 2015 Åbningstid: 9.00-16.00 Fredag 30. januar 2015 Udstilling Roskilde Kongres- og Idrætscenter Møllehusvej 15 4000 Roskilde

Læs mere

Vandrådet i Haderslev Kommune

Vandrådet i Haderslev Kommune Vandrådet i Haderslev Kommune Referat nr. 18. Sekretær: Svend Hansen. Repræsentantskabsmøde på Fjelstrup kro, mandag den 19.05.2014. Med følgende dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 1. April 2015 Bestyrelsen: Bestyrelsens beretning for 2014 Velkommen til generalforsamlingen i Næsby Vandværk (Den 81) Onsdag den 8. april 2015 Jørgen Skov døde den 7. august 2014 efter lang tids sygdom.

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

Det omtalte fælles vandrådsmøde vil blive afholdt ultimo januar eller primo februar.

Det omtalte fælles vandrådsmøde vil blive afholdt ultimo januar eller primo februar. REFERAT TEMADAG den. 19. november i Odense Der var 23 vandværker med til temadagen. Indledningsvis havde jeg nogle praktiske bemærkninger og en præsentation af de mennesker der skulle holde indlæg på mødet.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2008-2009.

Bestyrelsens beretning 2008-2009. Bestyrelsens beretning 2008-2009. Så er der igen generalforsamling i Skovby Vandværk. I beretningen vil jeg komme ind på hvilke aktiviteter, der har været hen igennem året, og samtidig indvi jer i nogle

Læs mere

Den 15. juni skal du være registreret i det nye Ejerregister, hvis du ejer kapitalandel over 5 %

Den 15. juni skal du være registreret i det nye Ejerregister, hvis du ejer kapitalandel over 5 % Maj 2015 Kære kunde! EJENDOMSADMINISTRATION EN DEL AF rewidan.dk I de sidste par år har vi beskæftiget os i mindre grad med ejendomsadministration. Fra 1. oktober sidste år meldte vi os ind i Ejendomsforeningen

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 På KFUM's soldaterhjem, Hesselgårdsvej 29, 3460 Birkerød. 0. Indledning På bestyrelsens vegne har formand

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Vi kan derfor oplyse kan derfor allerede nu oplyse at næste års generalforsamling bliver afholdt fredag den 22. marts 2013.

Vi kan derfor oplyse kan derfor allerede nu oplyse at næste års generalforsamling bliver afholdt fredag den 22. marts 2013. Klitmøller Vandværk - Generalforsamling 2012 Velkomst v/formand Søren Konradsen På bestyrelsens vegne er det mig en glæde at byde velkommen til årets generalforsamling. Lad mig slå fast med det samme:

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

Den store deltagelse er igen med til at sætte Klitmøller på kortet sammen med Cold Hawaii og begge dele har jo noget med vand at gøre.

Den store deltagelse er igen med til at sætte Klitmøller på kortet sammen med Cold Hawaii og begge dele har jo noget med vand at gøre. Klitmøller Vandværk - Generalforsamling 2013 12. marts 2o13 Velkomst v/formand Søren Konradsen På bestyrelsens vegne er det mig en glæde at byde velkommen til årets generalforsamling. Vi er igen i år Vandvittig

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Tirsdag den 25. marts 2014 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S Marts 2012 Referat fra generalforsamlingen den 20. marts 2012 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 20 personer, der

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

VANDPOSTEN. Tema: Målerdata: Strategi 2020. Jubilæumstema. Vandsektorloven. Gode råd om pris og samarbejde MEDLEMSBLAD FOR DANSKE VANDVÆRKER

VANDPOSTEN. Tema: Målerdata: Strategi 2020. Jubilæumstema. Vandsektorloven. Gode råd om pris og samarbejde MEDLEMSBLAD FOR DANSKE VANDVÆRKER September nr. 200 2015 VANDPOSTEN MEDLEMSBLAD FOR DANSKE VANDVÆRKER Tema: Strategi 2020 Målerdata: Gode råd om pris og samarbejde Vandsektorloven Jubilæumstema Danske Vandværker 1 Vandposten nr. 200 Danske

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Indbydelse til generalforsamling

Indbydelse til generalforsamling Indbydelse til generalforsamling Max Bank A/S holder ordinær generalforsamling torsdag 27. marts 2008 kl. 19.00 i Ny Ridehus, Grønnegades Kaserne, Grønnegade 10, Næstved. Dagsordenen er således: 1. Bestyrelsen

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012.

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vandmængder er som anført i skemaet for indvinding/egen produktion, køb af vand, udpumpet total

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: den 15.6.2010 Mødetid: 14,30 Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring Afbud: Per Harfeld Fraværende: Punkt 1. Orientering om de udfordringer selskabet

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Klarup Vandværk a.m.b.a.

Klarup Vandværk a.m.b.a. Klarup Vandværk a.m.b.a. Referat af generalforsamling på Klarup Kro Torsdag den 28. februar 2013 kl. 19:30 1. Valg af dirigent a. Per Vagn Nielsen blev valgt b. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

NFS VAND A/S Tirsdag, den 24. februar 2015 Blad nr. kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NFS VAND A/S Tirsdag, den 24. februar 2015 Blad nr. kl. 8.30 Mødested: Administrationen 1 Fraværende Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Formanden bød Per Høegh velkommen i bestyrelsen. Søren Svendsen orienterede bestyrelsen om svar på læserbrev. 2.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

Læs mere

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31.

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31. NYHEDSBREV Kvalitetssikring på vandværker De små & mindre vandværker Ledelses kvalitetssikring BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra Miljøministeriet Skal være indført senest 31. december 2014 [Indsæt billedtekst

Læs mere

Lækagekurser 2015. L E IF KO CH A/ S - Ru g v æn g et 31-2 6 30 T aa st ru p T elef o n : 7 02 3 9 8 98 15-05-2015. Side 1

Lækagekurser 2015. L E IF KO CH A/ S - Ru g v æn g et 31-2 6 30 T aa st ru p T elef o n : 7 02 3 9 8 98 15-05-2015. Side 1 15-05-2015 Lækagekurser 2015 L E IF KO CH A/ S - Ru g v æn g et 31-2 6 30 T aa st ru p T elef o n : 7 02 3 9 8 98 ma ilt o @ le if k o c h.d k - w w w.le if k o c h.d k Side 1 Grundkursus i lednings og

Læs mere

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 Lovtidende A 2013 Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 1. En ledelsesmæssig ramme. Ledelsessystem er et bestyrelsesansvar! Alle vandværker uanset størrelse skal have et

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Savoy - Live musik i særklasse Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag

Læs mere

Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015

Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015 Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015 1. Valg af dirigent Otto Hansen blev valgt. 2. Beretning for 2014 Beretning ved Erik Larsen Beretning 2014 Sneslev Vandværk har gennem 2014

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Fredag den 20. marts på Sinatur Hotel Storebælt Hans Engell giver en aktuel politisk analyse Invitation / tilmelding Foreningernes ordinære

Læs mere

Sådan fungerer det på Hesselager Vandværk

Sådan fungerer det på Hesselager Vandværk vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr. 192 2014 Stor reportage fra Roskildeudstillingen Læs også: Erfarne folk glade for kurser Vandværker: Vi kan godt lide Tethys Bliv

Læs mere

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Generalforsamling lørdag den 18. juni, 2011, kl. 10.00 Fuglsø Centret, Dragsmurvej, Knebel Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene« En god investering for vandværker som ønsker at bestå i fremtiden Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«af Dorthe Michelsen, DVN Dansk Vand- og Naturcenter

Læs mere

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune.

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 1. NAVN OG HJEMSTED: a) Foreningens navn er Mørke - Ådalens Net. b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 2. FORMÅL: Mørke - Ådalens Net er en almennyttig og ukommerciel

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 1. Valg af dirigent Formanden Jens Sørensen (JS) bød velkommen. Herefter ifølge vedtægterne, valg af dirigent: Jørgen Herholdt

Læs mere

Udstilling. Udstilling. Fredag 20. marts 2015. Messecenter Vesthimmerland Messevej 1, 9600 Aars. foreningen af vandværker i danmark.

Udstilling. Udstilling. Fredag 20. marts 2015. Messecenter Vesthimmerland Messevej 1, 9600 Aars. foreningen af vandværker i danmark. Vandværks foreningen af vandværker i danmark Udstilling aars, 20. marts 2015 Åbningstid: 9.00-16.00 Udstilling Fredag 20. marts 2015 Messecenter Vesthimmerland Messevej 1, 9600 Aars UV i beredskabsplanen?

Læs mere

Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer.

Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer. Søbjerg Vandværk generalforsamling 24. april 2014. Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer. Jeg vil gerne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

har I styr på vandforbruget?

har I styr på vandforbruget? har I styr på vandforbruget? spar vand spar penge: få tilskud til vandbesparende installationer vi skal spare på vandet ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Rent vand er en

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - april 2014 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013 På Tårs Vandværk er forsyningen i orden Af Thorkil Christensen»Årets Vandværk«2013 De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere