Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen. Fra BAM til boring. Arden Vandværk: Læs også : Minitema om vandspild. Nytårshilsner.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen. Fra BAM til boring. Arden Vandværk: Læs også : Minitema om vandspild. Nytårshilsner."

Transkript

1 vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr Nytårshilsner fra regionerne Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen Arden Vandværk: Fra BAM til boring Læs også : Minitema om vandspild

2 Din partner - FRA MINDRE FORBEDRINGER TIL STORE RENOVERINGER Eksempler fra nogle af vores forbedringer og renoveringer: Nr. Jernløse Vandværk - ny styretavle m. SRO & MyConnect, nyt vandforsyningsanlæg, etablering af automatisk pejling af boring, dæksel alarm mv. St. Lyngby - renoveret rentvandstank, gravearbejde, installation af vandforsyningsanlæg m. rørarbejde samt udskiftning af skyllepumpe. Vi tilbyder alt fra komponent leverancer til større renoveringer af de mindre vandværker. Så næste gang du har en opgave - så få et tilbud fra os - for det kan der jo ikke ske noget ved, vel? Baunehøj Boosterstation - Nyt anlæg i lille mandehul

3 Indhold Forsidefoto: Arden Vandværk er en stationsby og ligger nord for Hobro. Det skildres tydeligt på vandværkets vægmaleri med et IC3-tog til venstre. Foto: Niels Toftegaard Vandposten er medlemsblad for Foreningen af Vandværker i Danmark - FVD. Udkommer fem gange årligt: Februar, april, juni, september og november. Oplag: eksemplarer. Trykt på Multiart Silk 115 g Trykt med miljøvenlige vegetabilske farver. Ansvarshavende redaktør: Allan Weirup Redaktion: Pernille Weile, Robert Jensen, Julie Rabølle Knudsen, Susanne Witten, Niels Grann, Stine Bærentzen, Mette Kingod. Redaktion afsluttet: 9. februar Layout: Mette Kingod Tryk: Zeuner Grafisk FVD Solrød Center 20 C, 1. sal 2680 Solrød Strand , CVR nr Bank Reg.nr Kontonr Telefontid: Mandag til torsdag kl. 9-14, fredag kl Abonnementspris for 2015: Kr. 245,- (ekskl. moms). Opsigelse af abonnement på Vandposten og/eller medlemskab af FVD skal ske skriftligt med min. 3 måneders varsel til årsskiftet. Indholdet i Vandposten kan frit citeres mod tydelig kildeangivelse. Medlemsskab Nye medlemmer optages ved henvendelse til FVD s sekretariat eller en region. Telefontid Mandag torsdag kl Fredag kl leder 4 Højt aktivitetsniveau på mange fronter viser at FVD er i topform forsikring 6 Vidste du, at du kan sikre dit vandværk mod dyre sagsomkostninger? kort nyt 8 Indberetning, Udstilling i Aars fredag 20. marts m.m. foreningsnyt 12 Ny direktør i FVD Allan Weirup: Jeg vil dyrke dialogen med medlemmer og interessenter 14 Nytårshilsner fra regionerne 22 Udstilling: 400 vandværksfolk hentede inspiration i Roskilde 25 Udstilling: Foredrag: Skab et godt samarbejde om tilbagestrømningssikringer 26 UV-behandling: Vi skal turde at bruge UV-teknologien 28 Vandets Dag 2015: Kampagnen Sprøjtefri have teknisk råd 30 Sådan bør den gode prøvehane være 32 Kort nyt fra Teknisk Råd vtu-fonden 34 Nye projeker på vej i VTU-fonden 36 Nyt innovativt projekt: Vi ved ikke, hvordan man skal gøre minitema: vandspild 38 Fjernaflæste sektionsmålere gør det lettere at finde vandspild i Hyllinge 40 Find frem til lækagen ved at sektionere 42 Vandspild: Hvad kan man gøre? nyt fra sagsbehandlerne 43 Vandafgifter: Takster for Vandplaner Honorar for arbejde i vandforsyning modregnes i efterløn 48 Skattefri godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer kurser 50 Vandværket skal informere kommunen om kvalitetssikring. Men hvordan? 51 Mange ønsker at efteruddanne sig ledelsessystem 52 Tethys sætter hverdagen i system vandsektorloven 54 Ny konteringsvejledning skal skabe grundlag for bedre benchmarking 56 Hvad makværk er, skal makværk kaldes månedens vandværk 58 Arden Vandværk: Fra BAM til ny boring nyt om navne 63

4 leder Højt aktivitetsniveau på mange fronter viser at FVD er i topform Så vender vi kalenderbladet fra 2014 til 2015, og hvor har 2014 dog været et begivenhedsrigt år. Helt sikkert fordi, der er så mange engagerede vandværksfolk, der bidrager til det høje aktivitetsniveau i foreningen både lokalt, regionalt og på landsplan. AF OLE WIIL, LANDSFORMAND, FVD Når så mange mennesker investerer deres sparsomme tid og villigt stiller deres kompetencer til rådighed og deler af deres viden, ja, så kan jeg ikke lade være med at være stolt over at stå i spidsen for en forening, som man vist godt kan sige er i topform. Tag nu det nyetablerede Teknisk Råd, hvis medlemmer med ildhu har løbet FVD s videnbank i gang. Rådet undersøger, debatterer og formidler kompetent, relevante tekniske og faglige problemstillinger, som vedrører alle vandværksfolk. Derfor skal der lyde en stor tak til alle medlemmer af rådet. Tak for engagementet og jeres iver efter at dele viden med os alle. Det er værdifuldt og bidrager til at højne professionalismen i foreningen. I marts måned er der igen valgmøder til Teknisk Råd i de fem regioner, og det er mit store håb, at rigtig mange vil bakke op om Teknisk Råd. Der skal også lyde en stor tak til de mange vandværksfolk, der i vandrådene bidrager til et godt og konstruktivt samarbejde vandværkerne imellem og mellem kommunerne og vandværkerne. Aktivitetsniveauet er højt i vandrådene, og man fristes til at ønske sig mere af det. Under alle omstændigheder vil jeg her benytte lejligheden til at takke de vandværksfolk, der bruger deres dyrebare tid i dette regi. Hvor er det også dejligt at se, at så mange vandværkfolk uddanner sig. Efterspørgsel på FVD s hygiejne- og driftskurser er stor og det er godt. Ikke kun fordi loven kræver det, men fordi vi alle sætter en ære i at drive vandværker af høj faglig kvalitet. Det skylder vi forbrugerne. Videregående vandbehandling Ser vi fremad, så har jeg store forventninger til, at 2015 bliver året, hvor kommunerne får ensartede retningslinjer for, hvordan de behandler ansøgninger om brug af videregående vandbehandling på vandværkerne. Erfaringen viser, at der er stor forskel i kommunernes tilgang til dette. Året starter med indledende forhandlinger mellem Naturstyrelsen, Dansk Miljøteknologi, DANVA og FVD for at finde operationelle løsninger, der kan række ind i fremtiden. Personligt er mit store ønske, at vi kan komme så langt, at vandværkerne får bemyndigelse til selv at træffe beslutning om at bruge UV-behandling, når det er hensigtsmæssigt som en sikkerhedsbarriere overfor vores forbrugere. Vandets Dag I marts fejrer vi traditionen tro Vandets Dag, og mange vandværker benytter dagen som en anledning til at invitere forbrugerne indenfor. I år er FVD i samarbejde med DANVA og flere kommuner og vandråd gået sammen om kampagnen Sprøjtefri have. Kampagnen, som netop lanceres på vandets internationale mærkedag, er målrettet private havejere, som opfordres til at lade sprøjtemidlerne stå og i stedet bruge hakkejernet, når ukrudt skal bekæmpes. Vi har alle et ansvar for at værne om vores grundvandsressource så opfordringen herfra skal lyde: Tag del i kampagnen. Der kan bestilles kampagnepjecer via FVD til husstandsomdeling. Vandsektorloven Vandsektorloven smertensbarnet for 131 af de største forbrugerejede vandværker er stadig en massiv udfordring, der koster forbrugerne dyrt. De politiske forhandlinger brød sammen kort før årsskiftet, og intet tyder på, at 4 vandposten november 2014

5 leder der kommer skred i reelle forhandlinger foreløbigt. At det ikke lykkedes at nå en politisk aftale om vandsektorens fremtid er svagt, men det kunne have været værre med et forlig på baggrund af regeringens forhandlingsoplæg. Det bød nemlig ikke på de højt ønskede lempelser for de forbrugerejede vandværker, men blot mere af det samme og dyre administrative bøvl. Flere politikere har da også tilkendegivet, at de ønsker at medvirke til at løfte de forbrugerejede vandværker ud af vandsektorloven. Mød direktøren Til sidst vil jeg byde velkommen til FVD s nye direktør Allan Weirup. Allan kommer med et solidt kenskab til branchen og er vældig godt klædt på til at varetage den decentrale vandforsynings interesser og i særdeleshed til at udvikle FVD til en endnu stærkere interesseorganisation. Hvor er det også dejligt at se, at så mange vandværkfolk uddanner sig. Der bliver rig lejlighed til at træffe Allan Weirup på foreningens udstillinger og regionernes generalforsamlinger i løbet af foråret. Jeg er sikker på, at Allan nok skal blive et trækplaster tag godt imod ham. Godt nytår, velkommen til et aktivt 2015 og på gensyn. Spar værdifulde ressourcer med avanceret måleteknologi! Hver dråbe tæller Ultralyds vandmåler Intelis Volumetrisk vandmåler Aquadis+ Kontakt os venligst for yderligere information FLONIDAN A/S - Islandsvej 29 - DK-8700 Horsens - Tel november 2014 vandposten 5

6 forsikring aktiviteter Vidste du, at du kan sikre dit vandværk mod dyre sagsomkostninger? Retshjælpsforsikringen kan dække sagsomkostninger i aktuelle og konkrete tvister mellem vandværker og dets leverandører. AF STINE BÆRENTZEN, FVD Hvis dit vandværk bliver sagsøgt eller selv sagsøger, kan det hurtigt blive dyrt i sagsomkostninger. Derfor er det en god idé at have en retshjælpsforsikring. Som medlem af FVD kan dit vandværk tegne en retshjælpsforsikring i tillæg til den basisforsikring, som FVD tilbyder i samarbejde med Tryg. Forsikringen er skræddersyet til vandværker, og kan dække sagsomkostningerne i aktuelle og konkrete tvister, der danner baggrund for et civilretsligt søgsmål. Vandværker kan få brug for forsikringen, hvis der for eksempel opstår problemer med lejeforhold, uoverensstemmelser med tidligere ansatte eller tvister med leverandører. Retshjælpsforsikringen er ifølge formanden i Rønnede Vandværk god at have. Vi har ingen tvister hængende over hovedet, men hvis der en dag opstår én, er det vigtigt at have en retshjælpsforsikring, siger Arne Skovby fra Rønnede Vandværk, der netop har tegnet forsikringen. Tegn forsikringen før du får behov for den Retshjælpsforsikringen dækker kun, hvis den tegnes inden vandværket bliver vidende om, at der kan opstå en konkret og aktuel sag. Hvis dit vandværk vil undgå at betale alle sagsomkostningerne selv, er der derfor vigtigt, at I tegner den inden I får brug for den. Du kan tegne Retshjælpsforsikringen på > Forsikring, hvor du også finder flere oplysninger om priser, selvrisiko m.m. Foto: Colourbox Husk at tegne Retshjælpsforsikringen, inden du får viden om, at der kan opstå en konkret og aktuel uoverensstemmelse to parter imellem. 6 vandposten februar 2015

7 UV i beredskabsplanen? Selv på det mest velfungerende vandværk kan uheldet være ude, og der kan opstå en pludselig bakteriologisk forurening. For at være på forkant, kan et UV udlejningsanlæg med fordel indgå som en del af vandværkets beredskabsplan. En beredskabsplan med et UV desinfektionsanlæg fra SILHORKO giver en række helt konkrete fordele. Komplet og klargjort anlæg leveret i stålramme og på hjul. Tilslutningskit altid med nye slanger. En erfaren servicetekniker forestår driftsinstruktion og igangsætning. SILHORKO leverer den nødvendige dokumenta tion og udfører myndighedsansøgning. Bakteriefrit drikkevand med det samme, og i løbet af få dage kan kogeanbefaling ophæves. SILHORKO-EUROWATER A/S Jylland/Fyn: Sjælland:

8 foreningsnyt indberetning til FVD Indberetning af 2014-tal er åben Du kan indberette vandværkets nøgletal for 2014 til FVD. Tallene bruger vi til at fastsætte vandværkets kontingent samt forsikringspræmie. Vi skal bruge tre tal 1) Antal forbrugere: Forbrugere = husstande, virksomheder, gårde, børnehaver osv. Det registrerede antal husstande for området kan hentes hos kommunen, hvis vandværket ikke selv har en oversigt over, hvor mange forbrugere/husstande, der er tilsluttet ledningsnettet. 2) Antal målere: Det antal hovedmålere, der er sat op hos forbrugerne. Der kan være flere husstande under én hovedmåler for eksempel i en beboelsesejendom med flere lejligheder. 3) Udpumpede vandmængde: Alt vand, der går gennem vandværkets hovedmåler. Det gælder både oppumpet vand, spild på ledningsnettet og eventuelt købt vand fra andre vandværker. Indberetningen åbnede 1. februar, og du kan indberette tallene frem til 15. maj Indberet via Din side Du kan indberette tallene via Din Side på www. fvd.dk klik på den blå login-knap øverst til højre, indtast dit brugernavn og kodeord og vælg derefter menupunktet Indberetning. Administrator Kun Administrator kan indberette FVD har tildelt én person fra vandværket rollen som Administrator på Din Side på fvd.dk. Det er altså Administratoren, der skal indberette de tre tal. Hvis du skriver et forkert tal, har du mulighed for at rette en enkelt gang. Hvis FVD har givet rollen som Administrator til den forkerte person fra vandværket, skal du ringe til FVD s sekretariat så sørger vi for at ændre det. Glemt dit brugernavn og kodeord? Hvis du har glemt dit brugernavn og/eller kodeord, så tryk på linket Glemt kodeord og indtast din -adresse. Så modtager du automatisk dit kodeord via mail. HUSK: Ekstra vigtigt at indberette korrekt, hvis I har forsikringer via FVD/Tryg Det er vigtigt at indberette de korrekte tal. Hvis vandværket indberetter for lave tal, risikerer I, at forsikringen kun dækker delvist, hvis uheldet er ude. 8 vandposten februar 2015

9 kort nyt foreningsnyt Velkommen til nye medlemmer Nyt dansk drikkevandsmærke Fra og med den 1. januar 2015 vil de danske drikkevandskrav til rørledninger uden for bygninger være dækket af en ny certificeringsordning med navnet DK-VAND. Nye vandværker Hyllebjerg Vandværk Midtmors Vandforsyning Nye firmamedlemmer Grønbech & Sønner A/S VVS Installatør Johnny Rasmussen ApS Det nye drikkevandsmærke anvendes sammen med Nordic Polymark. DS - Dansk Standard har valgt at afhænde deres aktiviteter i DS Certificering A/S. Der er derfor brug for en ny ordning pr. 1. januar Den nye ordning svarer fuldt og helt til de betingelser og krav i den eksisterende DS mærkningsordning, der udløber ultimo december Den nye certificeringsordning administreres af Dancert, der er et datterselskab til Teknologisk Institut. Der er nedsat en styregruppe for vedligeholdelse og ikke mindst udvikling af DK-VAND. I styregruppen er repræsentanter for de danske plastrørsproducenter, Teknologisk Institut og DANVA. Når du efter 1. januar køber et drikkevandsrør, hvor den eneste forskel i rørmærkningen er, at DS mærket er udskiftet med DK-VAND, står du med et rør af tilsvarende kvalitet. TABT ARBEJDSFORTJENESTE Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste Udbetaler vandværet tabt arbejdsfortjeneste til dig, når du deltager i vandværksrelaterede kurser? Hvis ja, så skal du være opmærksom på, at: Vandværket udbetaler kompensationen som almindelig A-indkomst Du har SELV pligt til at indberette til SKAT VTU-fonden: Ny ansøgningsrunde åbner 1. februar Bestyrelsen i Vandsektorens Teknologiudviklingsfond har ved udgangen af 2014 udvalgt fem nye projekter, som modtager tilsagn om finansiel støtte. På side 34 kan du læse om de nye projekter puljen var begrænset i form af tematisering om automatisering og styring af processer, ressourceudnyttelse og renseteknologier. Puljen er åben fra 1. februar i 2015 med ansøgningsfrist den 2. marts. Læs mere på februar 2015 vandposten 9

10 foreningsnyt udstilling i aars 2015 Udstilling: Vi pakker bilen og kører til Aars Vi arbejder på højtryk for at få alt gjort klar til FVD s årlige vandværksudstilling fredag den 20. marts 2015 i Messecenter Vesthimmerland. Du kan møde 65 virksomheder, der leverer ydelser og produkter til branchen. I det vedlagte udstillingskatalog, kan du se hvilke virksomheder, du kan møde på udstillingen. Vi glæder os til at se alle udstillere, bestyrelsesmedlemmer, driftsledere, formænd, kasserer ja alle er velkomne. Program Kl Kl Kl Kl Kl Kl Morgenbuffet Udstillingen åbner Foredrag om tilbagestrømningssikring Frokost Foredrag om tilbagestrømningssikring Udstillingen lukker Tilmelding senest 16. marts Tilmelding samt bestilling af forplejning og foredrag sker via FVD s hjemmeside. Der er åbent for tilmelding til og med mandag den 16. marts. Du kan altid komme ind... også selv om du ikke har tilmeldt dig på forhånd. Vi registrerer dig blot ved indgangen og sørger for, at du får udleveret navneskilt. Stribevis af gode messetilbud FVD har pakket bilen med en stribe gode messetilbud, som kan købes eller bestilles ved FVD s stand nr. 178 eller ved tjek ind: stand nr. 100 Vel mødt i Messecenter Vesthimmerland fredag den 20. marts vandposten februar 2015

11 fvd s medier foreningsnyt Læs Vandposten på farten Nu kan du også læse Vandposten på din smartphone eller tablet, når du er på farten. Gå ind på fvd.dk > Meldemsfordele > Vandposten. Her kan du se og læse Vandposten som online publikation. Til højre kan du læse om nogle af mulighederne. (Du kan fortsat hente Vandposten som pdf-fil). 1) Bladrefunktion: Klik på pilene enten øverst eller i siderne. Du kan også klikke på miniature siderne nederst. 2) Forstør siden: Forstør eller formindsk siden ved at trække frem og tilbage. 3) Del Vandposten på sociale medier. Videresend bladet i en . Hent et link (embed), så du kan lægge Vandposten på din egen hjemmeside eller download Vandposten til din pc, tablet eller smartphone. Bemærk, mulighederne under punkt 3 kræver, at du opretter en profil på E-paperløsningen ISSUU.com. Det er gratis at oprette en profil. Får du FVD s ugentlige nyhedsbrev? Det er let at tilmelde sig nyhedsbrevet - og hver uge får du en lille hilsen fra FVD direkte i din mailboks. Nyhedsbrevet indeholder seneste nyt om vandbranchen, arrangementer i FVD og henvisninger til lovgivning og vejledninger, som er populære lige for tiden. Derudover vil hvert nyhedsbrev indeholde et overblik med de vigtigste historier, som medierne i den forgangne uge har bragt om vandværker og vandsektoren. Tilmelding: Skriv din adresse i feltet på FVD s hjemmeside - scroll allernederst - og tryk på OK. Så er du tilmedlt. Nyhedsbrevet er gratis, og alle og enhver kan modtage det. Og hvis du ikke længere ønsker at modtage det, kan du lige så let afmelde det igen. februar 2015 vandposten 11

12 foreningsnyt ny mand i direktørstolen Ny direktør i FVD Allan Weirup: Jeg vil dyrke dialogen med medlemmer og interessenter AF METTE KINGOD, FVD Allan Weirup har netop sat sig i direktørstolen i Foreningen af Vandværker i Danmark. Den første tid vil Allan rejse landet tyndt for at møde medlemmer og interessenter. Hvad glæder du dig allermest til i dit nye job? Jeg ser meget frem til at komme rundt og hilse på medlemmerne. Jeg er meget nysgerrig efter at høre om de udfordringer medlemmerne står med, og hvad der i det hele taget rører sig i deres hverdag. Jeg er som ny direktør optaget af, hvordan medlemmerne oplever FVD, og hvordan, de mener, vi kan blive bedre. Jeg vil lytte opmærksomt og opfordre til dialog. Forhåbentlig får jeg en masse gode input, som jeg vil bassere et oplæg til en foreningsstrategi på. Det er helt umuligt at nå at besøge alle vandværker. Men jeg vil i foråret rejse rundt til generalforsamlingerne i FVD s fem regioner og deltage på udstillingerne i Roskilde og Aars. Her er jeg sikker på, at jeg kommer til at møde rigtig mange af vandværksfolkene og naturligvis også firmamedlemmerne. Men helt generelt vil jeg opfordre medlemmerne til at komme frem med de synspunkter og ideer, de har. En mail eller et opkald er altid velkomment. Hvordan vil medlemmerne opdage, at du sidder i direktørstolen? De input jeg får, skal danne baggrund for et oplæg til en strategi, som jeg vil præsentere for bestyrelsen. Jeg mener, det er vigtigt, at foreningen er synlig her tænker jeg i forhold til den service, som medlemmerne med rimelighed kan forvente at få for kontingentet. Men FVD bør også være mere synlig i offentligheden pressen, beslutningstagerne og befolkningen generelt de forbrugerejede vandværker leverer jo vand til næsten halvdelen af danskerne. FVD-strategien skal skabe klarhed over foreningens indsatsområder og udstikke den retning, som FVD skal gå i de kommende år. I det arbejde ligger der også en benhård prioritering af de indsatsområder, som FVD vil markere sig på. Et medlem kan mene, at FVD og sekretariatet skal beskæftige sig med et emne, mens et andet medlem har et helt andet fokus og behov. Derfor vil jeg gøre mit til at afstemme forventningerne til service og ydelser, som kontingentet giver adgang til. For medarbejderne i sekretariatet kommer en klar kurs til at betyde en mere effektiv opgaveløsning. Hvad tror du bliver den eller de største udfordringer i dit nye job? De forbrugerejede vandværker har mange udfordringer at drive en forretning er udfordrende. Derfor er det så vigtigt for mig at sætte foreningens strategiske arbejde på dagsordenen herunder en klar kommunikationsstrategi. Mere synlighed i pressen og over for politikere, embedsmænd og organisationer er efter min overbesvisning vejen frem for at skabe mere respekt om og lydhørhed over for FVD s synspunkter. Vi skal dyrke og styrke de gode kontakter, vi har til vores interessenter. I foreningen har vi en stærk faglig base, som vi skal omsætte til den politiske dagsorden. Og her tror jeg på, at jo mere synlig FVD er, jo lettere bliver det at trænge igennem med vores synspunkter. Jeg har allerede en række møder med politikere, embedsmænd og organisationer i kalenderen. Mange af de uløste udfordringer, de forbrugerejede vandværker står med, skal der findes politiske løsninger på. Jeg tænker især på vandsektorloven og på skatteproblematikken, som skal på dagsordenen på mine kaffemøder. Men også andre sager så som en ændret holdning til brugen af udvidet vandbehandling bliver en sag, jeg vil have opmærksomhed på. 12 vandposten februar 2015

13 ny mand i direktørstolen foreningsnyt Det er en aftale. Håndtryk bekræfter aftalen mellem Allan Weirup, ny FVD-direktør, og Ole Wiil, landsformand i FVD. Foto: Palle Christensen Hvad er det vigtigste budskab til DANVA? DANVA og FVD deler en række fælles udfordringer, og hvis branchen formår at stå sammen, så tror jeg, vi kan rykke noget. Faktisk vil jeg mene, at DANVA og FVD er enige om 90 procent af de fælles udfordringer, der følger med at drive vandforsyning. Så samarbejdet med vores søsterorgansaition skal helt klart styrkes. Generationsskifte hvordan skal FVD tackle den udfordring i årene, der kommer? I de kommende år vil mange af vores vandværker blive konfronteret med et generationsskifte. Det er helt centralt, at FVD er klar med et koncept med rådgivning og information, der kan bane vejen for et smidigt og levedygtigt generationsskifte i vandværksbestyrelsen. Igen vil jeg betone synlighed. I dette tilfælde, skal vi hjælpe med at fortælle historien om, at det er attraktivt at beklæde en bestyrelsespost i det lokale vandværk. Hvad bruger du din fritid til? Når dagen på kontoret i Solrød Strand er slut, kører Allan hjem til Næstved, hvor han bor sammen med sin kone Kirsten. Familien tæller endvidere 3 børn på henholdsvis 20, 18 og 14 år. Fritiden bliver bl.a. brugt på familie og venner, og når lejligheden byder sig, så spiller Allan golf, cykler og står på ski. Foto: Privat Blå bog Allan Weirup er 50 år og kommer fra et job som direktør i Guldborgsund Forsyning. Allan er uddannet civiløkonom fra CBS og har efterfølgende suppleret med en MBA - Master of Business and Administration fra Syddansk Universitet. Hertil kommer lederuddannelse samt efteruddannelse indenfor især kommunikation, medietræning og HR. februar 2015 vandposten 13

14 foreningsnyt nytårshilsen region nord Nytårshilsen fra Region Nord Illustration: Colourbox AF PER ROTH, FORMAND, REGION NORD Året 2014 er nu afsluttet, og det er tid til at se tilbage på året, som er gået. For vandværksforeningen har det været et spændende år med mange opgaver. Teknisk Råd Landsforeningen har i 2014 etableret et Teknisk Råd, og i det råd har Region Nord to repræsentanter, Morten Hansen, Ulsted Ålebæk vandværk og Per S. Havbro, Års vandværk. Hvis der nogen, der har spørgsmål til Teknisk Råd, kan man rette dem til en af de to. Vi arrangerede i 2014 to firmabesøg, et todages besøg til Silhorko, Uponor og Danfoss i Gråsten med overnatning i Flensborg, samt en endagstur til Grundfos og Kamstrup. Til begge ture var der en rigtig god tilslutning. Jeg vil ønske, at 2015 må blive et år, hvor mange vandværksfolk vil være med til at udvikle vandværkerne og vores forening ved at deltage aktivt i vandværksmøder, kurser, vandråd og udstillinger. Kurser, der var planlagt i foråret 2014, måtte vi desværre aflyse på grund af manglende tilslutning, hvorimod kursus i efteråret var overtegnet, så vi håber, at denne trend vil fortsætte. Vi er de frivillige Når der i de landsdækkende medier er tale om frivillige og alle dem, der gør en frivillig indsats, så er det alle jer i vandværksbestyrelserne, der bl.a. bliver tænkt på. Det er et meget stort stykke frivilligt arbejde, der bliver ydet i forbindelse med vandværksarbejde og drift af vandværker. Det at være vandværksmand, er vel nærmest en livstil. Danmark er et land med mange forskellige vandværker og vandværksbestyrelser. Rigtig mange bestyrelser har i 2014 arbejdet med spørgsmålet om betaling af målerdata fra de kommunale vandselskaber. Vi i regionen har foreslået, at der ikke laves aftaler med nogen kommunale vandselskaber, før Østre Landsret har afgjort sagen fra Bornholm, og at man så retter sig efter den. De vandværksbestyrelser, der har overladt aflæsning af vandmålere til de kommunale vandselskaber, håber vi i foreningen, har gennemtænkt den aftale, de har indgået. Tanker om sammenlægninger? En del vandværkers bestyrelser går med tanker om at lægge sig sammen med nabovandværket. Det kan også være en god ide, hvis forbrugerne også synes, det er en god ide, men en del bestyrelser glemmer, at der også er den mulighed, at man kan arbejde sammen med nabovandværket om de regler, der er blevet indført og på den måde blive ved med at være herre i eget hus. Vandsektorloven Det lykkedes ikke i 2014 at få de forbrugerejede vandforsyninger, der er underlagt vandsektorloven ud af loven, der er et bureaukratisk monster. Vi håber stadig, at det vil lykkes efter næste folketingsvalg. Ydermere har Folketinget hævet afgiften på vand i til 6,53 kr. pr m³ inkl. 0,67 kr. i drikkevandsbidrag. 14 vandposten februar 2015

15 nytårshilsen region nord foreningsnyt Masser af arrangementer i vil byde på en del vandværksaktivitet i Region Nord bl.a. regionsvandrådsmøde den 27. februar, udstilling i Aars den 20. marts, og lørdag den 11. april afholdes Region Nords generalforsamling på Hotel Comwell Sport i Rebild. Kurser, temamøder og firmabesøg vil blive annonceret særskilt i Vandposten og/eller ved direkte mail. Bestyrelsen håber, at rigtig mange vandværker vil støtte op om kurser og arrangementer i På Regionbestyrelsens vegne vil jeg ønske alle vandværker i Region Nord et rigtig Godt Nytår. Region Nord inviterer til generalforsamling Region Nord afholder ordinær generalforsamling den 11.april 2015 kl på Hotel Comwell Sport Rebild Bakker, Rebildvej 36, 9520 Skørping. I forbindelse med generalforsamlingen vil bestyrelsen bestræbe sig på, at det bliver en faglig og festlig dag. Vores landsformand Ole Wiil vil orientere om foreningens arbejde, politisk og fagligt. Den kendte skuespiller og standupkomiker Amin Jensen vil underholde under festmiddagen, hvor også MOKASINO vil spille hyggemusik og senere op til dans. For ledsagerne kommer Mama Doc og fortæller om sine udsendelser som krigslæge til brændpunkter rundt omkring i verden. Rigtig hjertelig velkommen til en faglig og festlig dag. Med venlig hilsen Region Nords bestyrelse Hele arrangementet: Eftermiddagskaffe og underholdning for ledsagere. Eftermiddagskaffe for deltagere i generalforsamlingen. Velkomstdrink i foyeren Festmiddag - 3 retters menu Kaffe/the og småkager Hygge- og dansemusik Professionel underholdning Pris Kun 450 kr. pr deltager. Indbydelse med tilmelding vil blive udsendt primo marts. februar 2015 vandposten 15

16 foreningsnyt nytårshilsen fra region fyn Nytårshilsen fra Region Fyn Nytår i sandhed et forpligtende, men også håbefuldt ord Illustration: Colourbox AF PALLE CHRISTENSEN, FORMAND, REGION FYN Forpligtende, fordi året, der er et nyt og helt ubrugt, året, der skal passes på og fyldes med ting til glæde for os alle. Håbefuldt, fordi der ikke er foruddiskonterede problemer, der kan ødelægge hele året, inden vi er kommet i gang. Vandsektor i fokus I 2014 har der været sagt og skrevet meget om vandsektoren, og der er mange uløste problemer, som bør løses i det nye år. Vore kære politikere burde kende det ordsprog, der siger: At forsvare en fejl er at fejle igen! I foreningen Internt har direktørskiftet jo også været med til at belaste os alle på den ene eller anden måde. Nu tegner det lyst, hvor vi har ansat en ny direktør - Allan Weirup - som har en række opgaver foran sig. Opgaver, der skal løses, for at vi får en velfungerende ledelse af vores forening. Som medlem af ansættelsesudvalget er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at det vil lykkes for Allan og vore dygtige medarbejdere i sekretariatet. Året i region Fyn I region Fyn har vi også haft noget at se til gennem Kurser i håndbog 3, 4, 5 og 6, valg til Teknisk Råd, generalforsamling og 14 møder i henholdsvis FVD og i regionen. Tre områdemøder, der igen i år trak rigtig mange medlemmer. Det giver jo et vist forventningspres på os i bestyrelsen med hensyn til at gøre det lige så godt i 2015! Hvad synes du? Men kommunikation med regionens medlemmer bliver jo ikke bedre, end de ønsker vi får fra medlemmerne. Så kære medlem: Hen til pc en og send os en mail om ting, som I/du kunne ønske at få bragt op i de forskellige fora. Her i begyndelsen af året vil vi i regionen gennemføre en mini tilfredshedsmåling blandt medlemmerne, for at få en retningspil på hvilken vej, vi skal gå i fremtiden. Jeg ønsker jer alle velkommen i det nye år og håber på et godt og resultatbringende samarbejde. Generalforsamling Region Fyn Onsdag, den 22. april 2015 kl på CENTROVICE, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg Se indkaldelse og dagsorden på: 16 vandposten februar 2015

17 nytårshilsen region syd foreningsnyt Illustration: Colourbox Nytårshilsen fra Region Syd Region Syd ønsker alle et godt nytår AF OLE WIIL, FORMAND, REGION SYD Kære Medlemmer! Så har vi taget hul på et nyt år. Vi byder velkommen til et aktivt 2015 og takker for mange gode stunder i den decentrale vandforsynings tjeneste i det forløbne år. Det arbejde, der lægges for dagen af vores engagerede vandråd er dybt imponerende, og der opnås da også mange gode resultater i samarbejdet med kommunerne og de kommunalt ejede forsyningsselskaber. Jeg tror stadig på dialogen. Ved at sætte sig om et bord over en kop kaffe, kan man nå langt med gode og saglige argumenter. Regionen har med glæde deltaget i en lang række af vandrådenes fællesmøder og har her fornemmet den gode stemning og det vigtige sammenhold imellem vandværkerne. Også i 2015 vil regionen gennemføre en lang række arrangementer. På kursussiden er det jo bestyrelseskurser i vandværksdrift, regnskab og hygiejne, så bestyrelsen sættes i stand til at træffe de rigtige beslutninger. Her til kommer jo de obligatoriske kurser for de driftsansvarlige på vandværkerne - her skal vi jo huske, at der senest i sommer skal meldes til kommunen om gennemførelse af kursus og indførelse af ledelsessystem på vandværket. På leverandørsiden skal vi på firmabesøg ved Grundfos og ved Eurofins og så gennemfører vi en temaaften i august, hvor vi har inviteret tre firmaer til at komme med spændende indlæg. Her håber vi på stor opbakning og fremmøde i Haderslev. I marts er der årsmøde i Teknisk Råd. Her skal der vælges et medlem og en suppleant til det vigtige råd, som nu har fungeret et år med drøftelse og information til medlemmerne om en række spændende emner. Vi håber, at rigtig mange møder på og hører Teknisk Råds årsberetning. Og glemmes må jo heller ikke regionens generalforsamling den sidste lørdag i maj, som nu for tiende år i træk gennemføres på det hyggelige Hotel Harmonien i Haderslev. Også her håber vi på sædvanlig massiv opbakning. Endelig er der jo udstillingen i Fredericia den første fredag i oktober, som hvert år trækker mange deltagere. Ud over muligheden for en god snak med de mere end 60 udstillere, er der også arrangeret foredrag ved Teknisk Råd. Fra regionens side skal lyde en stor tak for den opbakning, vi føler fra medlemmerne til vores arbejde. Velkommen til gode stunder sammen i Region Syd Generalforsamling 30. maj 2015 februar 2015 vandposten 17

18 foreningsnyt nytårshilsen fra region øst Region Øst Generalforsamling 9. april 2015 Illustration: Colourbox AF SØREN HVILSHØJ, FORMAND, REGION ØST Regionsbestyrelsen forventer sig rigtigt meget af 2015, hvor foreningens nye direktør starter. Det forgangne år var præget af stor aktivitet på kursus- og aktivitetsfronten og krævede flere meget store beslutninger især i landsbestyrelsen bød også på to meget sørgelige begivenheder. Umiddelbart efter sommerferien modtog regionsbestyrelsen besked om Hans Erik Ravn-Jensens alt for tidlige bortgang. Hans Erik havde i en meget lang årrække været aktiv i vandværksforeningen og var en sikker garant for kursusaktiviteter på Lolland- Falster, ligesom han deltog aktivt i både bestyrelsesarbejdet og i vores faglige diskussioner. Bare ugen efter modtog regionsbestyrelsen endnu en sørgelig besked, idet tidligere regions- og landsformand Solveg Nilsson gik bort. Solveg var i mange år en markant frontfigur for landsforeningen og medvirkede til mange nye tiltag. Æret være Hans Erik Ravn-Jensens og Solveg Nilssons minde. Nytårshilsen fra Region Øst Faglige aktiviteter Blandt de faglige aktiviteter i 2014 vil vi fremhæve arbejdet omkring kvalitetsledelsessystemer, hvilket vi naturligvis håber på, at I alle har taget fat i nu. Flere i region Øst har lagt et kæmpe arbejde i implementeringen af Tethys, men vi vil især gerne sige stor tak til Neel Ploug, som har været en meget aktiv formand for foreningens Tethysarbejdsgruppe. Da vi måtte erkende, at ikke alle vandværker har taget Tethys til sig, valgte foreningen at tilbyde et alternativ i form af et traditionelt ringbindssystem. Begge dele har regionsbestyrelsen informeret om på flere arrangementer. Kvalitetsledelse Selvom de fleste forhåbentlig har taget fat i kvalitetsledelse, så er alle måske ikke i mål endnu. Derfor vil vi fortsat tilbyde vandrådene i Region Øst, at vi kommer ud til jer og forklarer den nye bekendtgørelse. Jørgen Østermark var således i 2014 rundt i mange vandråd for at berette om de krav til kvalitetsledelse, som trådte i kraft i januar måned og ikke mindst konsekvenserne ved ikke at have et ledelsessystem. Ligeledes var kvalitetsledelse på programmet til vores velbesøgte regionsvandrådsmøde i september og på temalørdagene både i Nykøbing Falster og Roskilde. Temadage Regionens temalørdage var som altid meget velbesøgte, og vi fik meget positiv respons fra deltagerne og fra indlægsholderne. Vi hørte om forurening af forsyninger ved Hans-Martin Friis Møller fra Kalundborg Forsyning og om arbejdet i det nyoprettede i Teknisk Råd ved formand Niels Rasmussen fra Guldborgsund Forsyning. Begge sørgede for, at vi fik en meget livlig debat om forsyningssikkerhed, videregående vandbehandling og vandværkshygiejne. Frivilligt arbejde Blandt de lidt mere utraditionelle indlæg på temalørdagene var seniorforsker Torben Fridberg fra det Nationale Forskningscenter for Velfærd - SFI. Seniorforskeren har for nyligt skrevet en rapport om udviklingen i frivilligt arbejde: Hvad der får folk til at støtte op om frivilligt arbejde, og om hvilken værdi det frivillige arbejde har. En af konklusionerne var, at det ikke er sværere nu end for ti år siden at få folk til at stille op til frivilligt arbejde, og at mange ikke-aktive bare mangler en venlig opfordring til at stille op. Så med denne glædelige besked om, at frivilligt arbejde stadig lever i bedste velgående, ønskes I alle et godt og aktivt nytår. 18 vandposten februar 2015

19 Lækagesporing Året - Døgnet - Danmark rundt En håndfuld løsninger Online lækageovervågning Almos Leak - Brugervenlig adgang fra alle platforme med Internetadgang Lækagesporing og ledningssøgning Også på plast- og andre ikke metalliske materialer Udstyr, kurser og løsninger Alt fra håndlyttere, spindelsøgere og ledningssøgere til komplet udrustede målevogne Kalibrering og servicering På eget autoriserede værksted Året, døgnet, Danmark rundt Sikkerhed for service Du kan altid få løst akutte opgaver via døgnvagten Leif Koch A/S - Rugvænget Taastrup - (+45)

20 foreningsnyt nytårshilsen region midt Nytårshilsen fra Region Midt AF HANS CHR. RAVN, FORMAND, REGION MIDT Illustration: Colourbox Med det gamle år bag os og allerede halvanden måned inde i det nye år vil bestyrelsen i Region Midt takke alle vore medlemmer for året, der er gået. Vi håber at alle føler, at bestyrelsens virke i 2014 er gået i den rigtige retning, og at de for os mulige mål, hvor vi har haft indflydelse, er blevet opfyldt, samt ikke mindst at tilliden fra kollegaer er intakt, ligesom vi som jeres valgte repræsentanter har forvaltet de økonomiske midler fornuftigt og til gavn for foreningens virke. Kvalitetssikring 2014 var det år, hvor myndighedernes krav til vores virke blev yderligere strammet ved implementering af bekendtgørelsen om Kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg. Kravene pålægger vandværker, der leverer mere end m3 vand pr. år at indføre en ledelsesmæssig ramme, der sammen med Uddannelse af den driftsansvarlige, skal sikre systematiske arbejdsrutiner med henblik på at forebygge forurening af drikkevand. Det har bestyrelsen i Region Midt prioriteret højt og har gjort til årets vigtigste opgave. En satsning, som forhåbentlig har været til glæde og støtte for de mange vandværksbestyrelser. Årsskiftet er en travl tid Ved indgangen til 2015, har vi alle i vores lokale vandforsyninger haft travlt med aflæse målere, med at udregne kommende budgetter og ikke mindst med at forberede den kommende generalforsamling. Desuden må vi ikke glemme implementeringen af myndighedernes krav og prioritere dette højt. Vis at der er styr på sagerne En god ide til den årlige generalforsamling på vandværket kan være, at præsentere bestyrelsens Ledelsessystem, og derved demonstrere at driften er sat i system eller med andre ord at der er dokumentation og styr på tingene. Denne præsentation kan på anden vis også være nyttig, eksempelvis ved ansættelse af nyt driftspersonale eller vandværkspasser, og måske være medvirkende til at løse den vigende interesse for bestyrelsesarbejde i de mindre samfund. Et ledelsessystem med nedskrevne detaljer om værkets drift, rutiner og arbejdsgange vil uden tvivl kunne tilføre viden - eller åbne op for viden - om vandværkdrift og bestyrelsesarbejde, som mange yngre savner og givetvis derfor afholder mange fra at lade sig opstille og vælge til bestyrelsen. I mange bestyrelser ligger denne viden hos få ildsjæle, og traditionen tro ikke nedskrevet. Os ældre husker, hvor famlende vi selv var som nytilkomne bestyrelsesmedlemmer, og at vi med meget besvær skulle spørge os til viden, uden mulighed for ved læsning at sætte os ind i de forhold, som er en forudsætning for at deltage aktivt i beslutningstagningen og derved opleve at bidrage aktivt i bestyrelsesarbejdet Udvikling af ledelsessystem er forsat en prioritet Bestyrelsen i Region Midt vil i 2015 fortsat prioritere uddannelse samt ajourføring og forbedring af det papirbaserede ledelsessystem, som regionen har udarbejdet. Systemet kan frit hentes fra FVD s hjemmeside. Masser af temadage i regionen Region Midt vil også videreføre traditionen fra de foregående år med at holde temamøder rundt om i regionen. Vi vil arbejde på at bibringe de mange mindre og lidt anonyme vand- 20 vandposten februar 2015

Sammenlægning af vandværker:

Sammenlægning af vandværker: vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark april nr. 198 2015 Sammenlægning af vandværker: Ny boring eller fusion Hørning Stationsbys Vandværk: Topmoderne og arkitektonisk perle Tema:

Læs mere

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 196 2014 Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående

Læs mere

Kend dine livliner i en nødsituation

Kend dine livliner i en nødsituation medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark April nr. 183 2012 posten Kend dine livliner i en nødsituation Har vandværket en tilstandsrapport? Gratis energigevinst med genbrugsvarme i Vindeby Lunderskov

Læs mere

På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Tilbageløbssikring. Sådan beregner du prisen på måleroplysninger

På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Tilbageløbssikring. Sådan beregner du prisen på måleroplysninger vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 186 2012 Tilbageløbssikring På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Sådan beregner du prisen på måleroplysninger

Læs mere

Fladbjerg behøver hverken dykpumpe, filter eller tank. Procesbenchmarking. åben for alle vandværker

Fladbjerg behøver hverken dykpumpe, filter eller tank. Procesbenchmarking. åben for alle vandværker vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark september nr. 190 2013 Læs også: Vejledninger om takstblad, regulativ og regnskab Forsigtig med frivillige indsatsplaner Procesbenchmarking

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA.

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA. NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV Kompost i baggården TEMA ABF gennem 40 år MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ leder 40 år i med- og modvind Den 15. marts kunne ABF fejre sin fyrre

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Certificering er ikke så slemt

Certificering er ikke så slemt MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / FEBRUAR 2015 Certificering er ikke så slemt Filialdirektør Mette Ahlen (tv.) og rådgiver Helle Quvang har været igennem certificeringsprojektet,

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Se det store program. Formanden har en plan. Fællesskab og friværdi. Her er dine naboer

Se det store program. Formanden har en plan. Fællesskab og friværdi. Her er dine naboer FREMTIDENS ANDELSBOLIG Fremtidens Andelsbolig 2014 / 1 September 2014 2014 Andelsboligmessen Fremtidens Andelsbolig ABF byder dig velkommen i Odense Congress Center Lørdag d. 25. oktober 2014 ÅRETS ANDELSBOLIGMESSE

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

FAKTUELT. Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010" Vigtigt. DANSKE KLOAKMESTRE.DK Dit miljø - vores ansvar

FAKTUELT. Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010 Vigtigt. DANSKE KLOAKMESTRE.DK Dit miljø - vores ansvar Danske Kloakmestre. Marts 2010 Danske Kloakmestre. nr. 10 Side. Marts 1 2010 FAKTUELT Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010" Vigtigt Den mest besøgte hjemmeside på www.danskekloakmestre.dk

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Samarbejde i Brøndby. Tema: Klimatilpasning

Samarbejde i Brøndby. Tema: Klimatilpasning 3 Juni 2012 Årgang 80 Tema: Klimatilpasning Spildevandscenter Avedøre, Brøndby Kommune og Brøndby Kloakforsyning A/S samarbejder bl.a. om et LAR-projekt på Brøndbyvester Skole Samarbejde i Brøndby 19 18

Læs mere

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Juli/august 2006 Årgang 12 Nummer 7/8 Ny direktør i DOF Side 5 Ole Vig interview Side 6 Sommerkursus- reportage Side 11 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Dansk Fængselsforbund December 2006 - Januar 2007 Nr. 12/1-2006/2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Penge til påbud udskudt til foråret 15 Socialdemokraterne: Regeringen svigter

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Dato: 13-11-2014 Ref.: BHJ Kopi: 1. Velkomst ved vandrådets formand Arne Welcher Christensen og valg af dirigent.

Læs mere