Salg-, levering-, og abonnementsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salg-, levering-, og abonnementsbetingelser"

Transkript

1 Salg-, levering-, og abonnementsbetingelser Nedenstående betingelser gælder alle salg gennem Autolog s webside, samt salg via forhandlere eller tredjepart. Betingelserne er gældende så længe, der ikke er aftalt andet på skrift imellem Kunden (fremover kaldet Kunden ) og Autolog Systems ApS (fremover kaldet Autolog ). 1. Ved accept af Autolog s salgs- og leveringsbetingelser indgår Kunden en abonnementsaftale og accepterer derved abonnementsvilkårene. 2. Autolog forbeholder sig ret til at foretage en kreditvurdering af kunden før aftalen indgås. 3. Ændring af priser og andre vilkår kan ske med 2 måneders varsel. Hvis Autolog ikke længere tilbyder den aktuelle tjeneste, kan Autolog opsige abonnementsaftalen eller dele af denne med 2 måneders varsel. 1. For at kunne benytte tjenesterne fra Autolog skal Kunden betale i henhold til den til enhver tid gældende prisliste for Autolog s services, samt eventuelt aftalte afgifter. 2. Abonnementsprisen afhænger af den valgte løsning, men fælles for alle Autolog s abonnementer gælder, at abonnementsafgiften faktureres forud én gang årligt. Faktureringen sker automatisk med mindre Kunden har afmeldt abonnementet rettidigt. 3. For privatkunder er abonnementsaftalen uopsigelig i 6 måneder fra aftalens indgåelse. 4. For erhvervskunder er abonnementsaftalen uopsigelig i 12 måneder fra aftalens indgåelse med mindre andet er aftalt. 5. Faktureringen sker automatisk, med mindre abonnementet er opsagt i tide (se afsnittet Opsigelse af abonnementsaftale ). Ved opsigelse refunderes der ikke for eventuel resterende abonnementstid. Softwaren vil fortsat kunne benyttes frem til abonnementsperiodens udløb, hvorefter abonnementet automatisk lukkes. 6. Til hver GPS-enhed medfølger en produktkode. Det er muligt, at bruge flere GPS-enheder på samme computer, men hver produktkode er knyttet til et abonnement og afregnes pr. GPS-enhed og ikke pr. PC- installation. 7. Reklamation over fakturabeløb skal fremsættes indenfor rimelig tid dvs. normalt inden betalingsfristens udløb. 8. Ved forsinket betaling har Autolog ret til at opkræve morarenter i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.m., samt erstatning til dækning af udgifter i forbindelse med inkassosager i henhold til inkassoloven og tilhørende forskrifter. Ved udsendelse af rykkerskrivelse pålægges et rykkergebyr. 1. Alt salg til privatkunder sker mod betaling med Dankort eller mod forskudsfaktura, med mindre andet er aftalt. Ved betaling mod forskudsfaktura, sendes en mail med angivelse af et FI-nummer (+71 nummer til betaling via netbank) og varen sendes først, når betalingen er registreret. 2. Ved betaling med Dankort hæves pengene først på Kundens konto, når den bestilte vare er afsendt fra lageret. 3. Alt salg til erhvervskunder sker mod betaling med Dankort eller mod faktura. Ved betaling via faktura vedlægges en kopi af fakturaen i selve forsendelsen, og der sendes samtidig en elektronisk faktura til den indtastede mail-adresse. 4. Ved betaling via faktura pålægges et ekspeditionsgebyr på 125 kr. Dette beløb opkræves dog ikke ved den automatiske genfakturering. 5. Betalingsfristen er fakturadato plus 10 dage. 6. Alle priser er angivet i DKK og vises med moms (som udgør 25 %).

2 7. Alle kreditkortoplysninger krypteres. 8. Autolog forbeholder sig ret til at annullere en handel, hvis der er opgivet forkerte priser på hjemmesiden, da disse er autoberegnede. Den bestillingsbekræftelse, der udsendes er således en kopi af indkøbskurven og ikke Autolog s accept på at handlen gennemføres. 9. Kunden vil modtage en ordrebekræftelse via mail, så snart handlen er godkendt. 10. I tilfælde af betaling mod faktura tilfalder ejendomsretten på de tilsendte produkter Autolog indtil det tidspunkt hvor fakturaen er registreret som værende betalt. 1. Kan leveringen ikke foretages på Kundens valgte adresse og denne returneres som konsekvens deraf, henstår ydelsen for Kundens egen regning på Autolog s lager. 2. Alle lagervarer forventes leveret 4-5 hverdag efter bestilling, hvis bestillingen er foretaget inden kl på en hverdag. Alle leveringstidspunkter er dog anslået, og Kunden kan derfor ikke udøve sin misligholdelse før en tidsgrænse på 10 dage fra bestilling af lagervarer. 3. Ved større bestillinger eller bestilling af en ikke lagervare, opgives en leveringsdato. Autolog er berettiget til at forlænge denne dato med 10 dage uden, at Kunden kan påberåbe sig misligholdelse af købet. Ved overskridelse af den nye dato er Kunden berettiget til at ophæve aftalen. 1. Alle Autolog s kørebogsprodukter kan roame ved kørsel i udlandet. Dette koster ikke ekstra. 2. Autolog Tracking og flådestyring virker i hele Europa. 1. Ved køb af tracking/sporingsabonnement i forbindelse med forsikringskrav er det obligatorisk, at der knyttes en kontrolcentral, som er godkendt af Rigspolitiet til GPS-enheden. 2. Autolog benytter G4S som kontrolcentral og G4S håndterer alle indgående alarmnotifikationer på bilen. Ved alarm kontakter G4S Kunden og orienterer om alarmens type og tidspunkt for alarmen samt hvilken adresse alarmen er registreret på. 3. Det er Kundens eget ansvar efterfølgende at kontakte politi og forsikringsselskab. 4. Hvis Kunden henvender sig til G4S med ønske om at få sin bil sporet, skal der foreligge en politianmeldelse om tyveri. G4S sporer kun bilen ved henvendelse fra Kunden, når kunden kan oplyse sagsnummeret, som Politiet har udstedt ved anmeldelsen. 5. Skifter Kunden telefonnummer eller skal Autolog informeres om dette, så databasen til G4S kan blive opdateret. Information sendes til 6. Det er Kundens ansvar, at der altid er strøm på bilens batteri. Løber bilen tør for strøm eller frakobles batteriet fx over vinterperioden, kan GPS enheden ikke spores, og dermed er bilen IKKE dækket af forsikringen ved tyveri. 1. Har du købt en Autolog Tracking eller en Business version, og har du fået problemer med produktet, skal du blot sende en mail til Autologs support på I mailen angives navn og telefonnummer samt beskrivelse af problemet, så vil supporten vende tilbage med et svar. 2. Ved at sende en mail til supporten modtager du retur et sagsnummer (kaldet en Ticket). Sagsnummeret skal benyttes ved telefonisk henvendelse. Supporten kan ikke svare på telefonen uden, at der foreligger et sagsnummer/ticket. 3. Har du købt en LITE version er der IKKE telefonsupport, men du kan maile til

3 1. Ved levering skal Kunden straks foretage en grundig undersøgelse af det købte produkt for eventuelle mangler og skader. Hvis Kunden ønsker at reklamere, skal Kunden give Autolog besked indenfor rimelig tid. 2. Lider salgsgenstanden af en mangel eller defekt, kan Kunden rekvirere et nyt og tilsvarende produkt mod indsendelse af det defekte produkt. Alternativt kan Kunden annullere handlen og få pengene retur mod indsendelse af det købte produkt. 3. Kunden har ret til at fortryde købet indenfor de første 14 dage, skulle produktet ikke leve op til Kundens forventninger. Varen skal returneres i emballagen. Både varen og emballagen skal være uden skader. 4. Kunden må forvente, at hardwaren slides ved brug. Slitagen som sker på mikrochippen der logger GPS-koordinaterne afhænger af kørselsmønsteret. Autolog dækker ikke reklamation ved normal slitage af hardwaren. 5. Autolog er ikke ansvarlig for direkte tab grundet mangler ved tjenesten som skyldes forhold uden for Autolog s kontrol, som Autolog ikke med rimelighed kunne undgå eller forudse følgerne af. Autolog vil bl.a. ikke være ansvarlig, for udfald på GSM-nettet eller strømafbrydelser. 6. Autolog er kun ansvarlig for direkte tab som skyldes uagtsomhed fra Autolog s side. Ved direkte tab forstås nødvendige og dokumenterede merudgifter påført Kunden som følge af manglen. 1. Kunden har ret til at returnere et fejlbehæftet produkt og Autolog afholder Kundens forsendelsesomkostninger i forbindelse hermed. 2. Varer skal indsendes til Autolog i den oprindelige emballage. 3. Såfremt den beskrevne defekt ikke konstateres, vil Kunden blive kontaktet af en af Autolog s teknikere for yderligere fejlbeskrivelse. Såfremt defekten stadig ikke kan konstateres, forbeholder Autolog sig ret til at fakturere DKK 240,- eksklusiv moms pr. vare for håndtering & returforsendelse. 4. Autolog dækker ikke skader opstået ved forkert brug af varen. 1. Som privatkunde er Kunden beskyttet af købelovens regler for postordresalg og har 14 dages returret fra modtagelsesdagen. 2. Har Kunden fortrudt købet og ønsker pengene retur, skal Kunden returnere produktet. Kunden skal være opmærksom på, at den originale emballage typisk repræsenterer en værdi og Kunden skal derfor returnere produktet i den originale emballage og hverken emballage eller produkt må have skader. Manglende original emballage kan i værste fald betyde, at Kunden ikke vil kunne fortryde købet. 3. Returretten igangsættes ved at afvise pakken ved modtagelsen eller ved returnering til Autolog s afdeling i Birkerød. 4. Der må ikke skrives eller påklæbes labels eller andet direkte på den originale emballage. Endvidere skal varen tilbagesendes uden omkostninger for Autolog. 1. Erhvervskunder har ingen fortrydelsesret med mindre andet er skriftligt aftalt.

4 1. Kunden er dækker af 2 års reklamationsret jævnfør købelovens gældende regler. 2. For erhvervskunder forlænges reklamationsretten ikke ved ombytning eller reparation, men er gældende fra den oprindelige købsfakturadato For privatkunder er abonnementsaftalen uopsigelig i 6 måneder fra aftalens indgåelse, hvorefter Kunden frit kan opsige sit abonnement med 30 dages varsel. 2. For erhvervskunder er abonnementsaftalen uopsigelig i 12 måneder fra aftalens indgåelse med mindre andet er aftalt. Kunden kan, efter udløb af uopsigelighedsperioden, frit opsige aftalen dog senest 3 måneder inden abonnementsfornyelsesdatoen. Opsiges abonnementet mindre end 3 måneder inden abonnementsfornyelsesdatoen, bliver kunden automatisk opkrævet endnu et års abonnement. 3. Ændrer en erhvervskunde abonnementstype, vil det udløse en ny bindingsperiode på 12 måneder, også selvom abonnementet ændres inden for de første 12 måneder. Såfremt der er aftalt en aftaleperiode for erhvervskunden ud over 12 måneder, og kunden ønsker at opsige aftalen inden udløbet af aftaleperioden, har Autolog krav på kompensation. Kompensationen udgør enhver rabat, tilskud m.v., som erhvervskunden har opnået med henvisning til, at kunden har accepteret en aftaleperiode udover 12 måneder. 4. Opsigelse af abonnementsaftalen skal ske skriftligt ved at sende en mail til Autolog på mailadressen: med angivelse af produktkoden, navn, adresse og telefonnummer. Produktkoden kan findes i Autolog programmet eller ved at logge på Kundens profil på Autolog s webside. 5. Autolog lukker Kundens opkobling samme dag som faktureringsperioden udløber. 6. I tilfælde af salg eller overdragelse af abonnementet eller salg af køretøjet som har Autolog produkter monteret, har kunden pligt til omgående at informere Autolog om ændringen i ansvarsforholdet. 7. Autolog kan ophæve abonnementet med omgående virkning, hvis Kunden misligholder abonnementsaftalen i væsentlig grad eller udnytter tjenesterne på en sådan måde, at der opstår problemer for andre abonnenter eller for Autolog. 8. Ønskes et tidligere opsagt abonnement genåbnet pålægges et genåbningsgebyr på 200 kr. 9. Ved opsigelse af abonnement på produkter indeholdende SIM-kort til datatrafik lukkes sim-kortene med det samme. Ønskes produktet atter aktiveret skal SIM-kortet udskiftes. I tilfælde, hvor GPS enheden er monteret skjult i bilen, skal Kunden påregne et administrationsgebyr på 200 kr. plus en monteringsudgift, idet Autolog skal sende en montør ud til Kunden for at skifte kortet i den skjulte GPS-boks. I tilfælde, hvor GPS enheden IKKE er monteret skjult i bilen, og hvor Kunden selv har foretaget monteringen, sendes et nyt SIM-kort samt vejledning til udskiftning til kunden. For dette skal Kunden påregne et administrationsgebyr på 200 kr. 1. Autolog fraskriver sig ethvert ansvar for tabt data. Dette gælder ydermere under indlevering af produkter til reparation eller lignende. 2. Det forventes, at Kunden selv laver backup af data genereret ved brug af Autolog produkterne 3. Autolog kan IKKE holdes ansvarlig for eventuelt afslag fra et forsikringsselskab i en given forsikringssag om genfinding af et køretøj, medmindre udfaldet er forårsaget af en fejl eller mangel på produktet som Autolog kan holdes ansvarlig for. Det er derfor op til kunden selv at sikre sig at Autolog produktet som standard lever op tilde for kundens forsikringsselskabs gældende krav til sporing og genfinding. Autolog s tracking-/ sporingsprodukt er godkendt af en lang række forsikringsselskaber. På tracking.autolog.dk er listen over godkendte forsikringsselskaber.

5 4. Ved køb af tracking produkter er Kunden bekendt med og accepterer, at Autolog udveksler følgende informationer med tredjeparter: Vagtselskab / alarmcentral. Dette gælder kun for de abonnementer, hvor der er aftalt opkobling til alarmcentral. Kundens forsikringsselskab. Dette gælder kun for de abonnementer, hvor det er et forsikringskrav, at køretøjet skal kunne spores. De oplysninger, der udveksles er bl.a. kundenavn, kontaktinformation, enhedens serie- /trackingnummer, produkttype og alarmtidspunkt. 5. Kunden er endvidere bekendt med, at Autolog udfører regelmæssig funktionskontrol af systemet og i den forbindelse indhenter status / position om GSM baseret udstyr. Autolog videreformidler ikke denne information til tredjepart. 1. Alle rettigheder til softwaren tilfalder Autolog. 2. Kunden må ikke distribuere den købte software til andre uden forudgående skriftlig aftale med Autolog. 3. Kunden må kun anvende softwaren med det antal licensensnøgler som er købt og må ikke overdrage licensen til andre brugere uden forudgående skriftlig aftale med Autolog. 4. Ved brud på licensaftalen forbeholder Autolog System ApS sig retten til at lukke for produktnøglen. 5. Autolog forbeholder sig ret til at foretage ændringer i softwaren. Disse ændringer vil være tilgængelige for Kunden via opdateringer. 6. Kunden kan frit opdatere til nyere build-nummer indenfor samme hovedversionsnummer (eks. Version opdateres til version 1.1.2) 7. Opdatering til nyt versionsnummer vil blive faktureret med mindre andet fremgår af kontrakten. 1. Websiden og indkøbskurven er opbygget omkring brugen af cookies. Cookies kan altid slettes igen, når det ønskes. I Internet Explorer slettes cookies under menuen: "funktioner" -> "Internetindstillinger" -> "slet cookies". 2. Autolog indsamler følgende oplysninger for at kunne opnå levering af produkter og verificering af Kunden: , for- og efternavn, adresse, post nummer, by og telefonnummer. 3. Personoplysningerne og kreditkortinformationer transmitteres krypteret. Autolog opbevarer ingen kreditkortinformationer. 4. De indtastede kundeoplysninger ( , for- og efternavn, adresse, post nummer, by og telefon nummer) opbevares i 5 år for at leve op til regnskabslovens regler. 5. Oplysningerne videregives/sælges ikke til tredjemand, men bruges udelukkende internt til styring af kundens abonnement samt support og service. 6. Som registreret har kunden altid mulighed for indsigt og kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven. 7. Alle opbevarede data overholder datatilsynets regler på området.

6 Alle uoverensstemmelser mellem Kunden og Autolog Systems ApS i relation til ovennævnte betingelser eller produktet skal afgøres ved Københavns Byret efter gældende dansk ret.

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

PRIVAT BRUG. din betaling. Sedler & Mønter. PRISER BESTILLING. kurven. Aftalen. er indgået, når EKSPEDITIONSGEBYR. haves. BETALING KORTBETALING

PRIVAT BRUG. din betaling. Sedler & Mønter. PRISER BESTILLING. kurven. Aftalen. er indgået, når EKSPEDITIONSGEBYR. haves. BETALING KORTBETALING SALGS- & LEVERINGSBETINGELSER FOR PERSONERS KØB AF SAMLERMØNTER OG SEDLER TIL PRIVATT BRUG VIA WEBSHOPPEN ELLER TELEFONISK, HERUNDER BETINGELSER FORR PERSONERS ABONNEMENT PÅ ÅRLIGE MØNTSÆT TIL PRIVAT BRUG

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Instrulog A/S REV: 02 Bjerringbrovej 116 DK-2610 Rødovre Tlf. +45 44 97 94 77 Fax +45 44 97 54 57 www.instrulog.dk info@instrulog.

Instrulog A/S REV: 02 Bjerringbrovej 116 DK-2610 Rødovre Tlf. +45 44 97 94 77 Fax +45 44 97 54 57 www.instrulog.dk info@instrulog. Instrulog A/S REV: 02 Bjerringbrovej 116 DK-2610 Rødovre Tlf. +45 44 97 94 77 Fax +45 44 97 54 57 www.instrulog.dk info@instrulog.dk HANDELSBETINGELSER INSTRULOG A/S Dette dokument beskriver handelsbetingelser

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

Handelsbetingelser. - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk - - - - - Aarhus 4. Juni 2013

Handelsbetingelser. - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk - - - - - Aarhus 4. Juni 2013 Aarhus 4. Juni 2013 Handelsbetingelser iposen ApS Brendstrupgårdsvej 102 DK-8200 Århus N kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Ver. 8 11/07/2014 Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Blue Energy A/S som er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for kunden, medmindre

Læs mere

Formålet med nærværende vilkår er at hjælpe og vejlede forbrugeren i overensstemmelse med gældende ret.

Formålet med nærværende vilkår er at hjælpe og vejlede forbrugeren i overensstemmelse med gældende ret. Forretningsvilkår Formålet med nærværende vilkår er at hjælpe og vejlede forbrugeren i overensstemmelse med gældende ret. Såfremt dele af vilkårene måtte være i uoverensstemmelse med gældende ret, skal

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

TDC s købsvilkår for privatkunder

TDC s købsvilkår for privatkunder TDC s købsvilkår for privatkunder Marts 2013 TDC s købsvilkår for privatkunder Marts 2013 1. Priser Alle vores priser er i danske kroner inkl. 25% moms. Levering er gratis og du betaler ikke kreditkortgebyr.

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde:

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde: Poolmanden.dk Timeløns arbejde: Når Poolmanden.dk arbejder på timeløn a 437,50 kr. på normal timer altså de timer som er fra kl. 8:00 17:00 timer og timer efter kl 17:00 bliver afregnet til 575,00kr /

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort (BlueCard) Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved

Læs mere

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13 HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K Tlf.: +45 33 13 38 13 E-mail: webshop@notabene.dk CVR-nr.: 19860647 Notabenes almindelige salgs-

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere