Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt."

Transkript

1 Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. 1. OM SERVICEBETINGELSERNE Disse servicebetingelser gælder for naturgasinstallationer med en gaskedel eller gasblæseluftbrænder med en maksimal effekt på 60 kw. For gasblæseluftbrændere skal anlægget være opbygget som enheder med kedel, varmtvandsbeholder og tilhørende standardkomponenter i samme kabinet eller placeret i samme rum. 2. OM SERVICEEFTERSYNET Et serviceeftersyn omfatter kontrol, justering og rensning af gaskedlens komponenter (se pkt. 3). Eftersynet kan også omfatte udskiftning af slidte/defekte komponenter for at forebygge driftsstop eller driftsforstyrrelser. Selve komponenterne er ikke dækket af aftalen, jf. pkt. 5. Serviceeftersynet udføres inden for normal arbejdstid og inden for de første 2 måneder, efter at aftalen er trådt i kraft. Eftersynet omfatter følgende: generel vurdering af gasinstallationen og gaskedlens tilstand eftersyn ifølge gaskedlens vedligeholdelsesvejledning, afprøvning af gasinstallationens tæthed afprøvning af gaskedlens sikkerheds- og driftsfunktioner forbrændingsanalyse og evt. indregulering af brænder inspektion og afprøvning af frisklufttilførsel inspektion, afprøvning og rensning af aftræk kontrol af trykekspansionsbeholder rensning og justering af kedel/brænder rensning af snavssamler, hvis afspærringsventiler er monteret udbedring af fejl på komponenter der er omfattet af aftalen, jf. pkt. 3 udarbejdelse af servicerapport 3. DET DÆKKER SERVICEAFTALEN En serviceaftale er en aftale om, at gaskedlen bliver efterset med faste intervaller. Serviceintervallerne beror dels på lovkrav, dels på kedelleverandørernes anbefalinger og dels på egne erfaringer. Aftaleperioden for en serviceaftale er et eller flere år afhængig af den valgte aftaletype. Serviceaftaler tilbydes med og uden servicetilkald.

2 3A. Serviceaftaler uden tilkald dækker: Arbejdsløn og kørsel i forbindelse med udførelse af et serviceeftersyn Et serviceeftersyn jf. pkt. 2, hvori indgår følgende: alle komponenter og rør indenfor gaskedlens kabinet (dog ikke varmtvandsbeholder, se pkt. 5). Hvis følgende komponenter er placeret udenfor kedlens kabinet, er de ligeledes omfattet af eftersynet: trevejsventil og snavssamler sikkerhedsventil og standardpumpe til varmeanlægget aftrækssikring driftstermostat varmtvandsbeholderens termostat klimastyring og automatik (som standardkomponent) komponenter, der normalt er placeret indenfor kabinettet, men er flyttet udenfor og er placeret i opstillingsrummet. 3B. Serviceaftaler med tilkald dækker: Det samme som serviceaftale uden tilkald Arbejdsløn og kørsel i forbindelse med tilkald, når årsagen til driftsstop eller driftsforstyrrelse er dækket af serviceaftalen (se pkt. 5, hvilke situationer aftalen ikke dækker) Arbejdsløn ved udskiftning af defekte reservedele og justering/rensning af komponenter, der er dækket af aftalen i henhold til pkt. 3A. 4. FORBEHOLD Sylvest VVS A/S forbeholder sig retten til at afvise tilmeldinger på visse gaskedler, eller stille krav om tillægspris, hvis det ved første besøg konstateres, at anlæggets tilstand er dårlig eller opbygningen af anlægget er så kompliceret, at det giver øget tidsforbrug ved servicearbejdet. Sylvest VVS A/S kan kræve, at en serviceaftale ændres til en anden aftaletype, hvis det konstateres, at gaskedlen ikke kan serviceres tilfredsstillende og/eller sikkerhedsmæssigt forsvarligt under den indgåede aftale Sylvest VVS A/S skal kunne udskifte komponenter uden at ændre eller ombygge den eksisterende installation og uden at anvende ekstra montør til opgaven Sylvest VVS A/S er ikke ansvarlig for at fremskaffe og levere reservedele, komponenter, automatik og andet udstyr, men vil i videst muligt omfang forsøge at anvise løsningsmuligheder Der kan ikke monteres reservedele og komponenter, som ikke er leveret eller bestilt af Sylvest VVS A/S Sylvest VVS A/S kan forlange, at mangler ved gasinstallationen, varmeanlægget eller varmtvandsbeholderen afhjælpes, når disse er årsag til ustabil drift Sylvest VVS A/S kan forlange, at der monteres afspærringsventiler, hvor særligt tidskrævende aftapnings-/udluftningsforhold gør sig gældende

3 5. SERVICEAFTALEN DÆKKER IKKE Følgende ydelser og situationer er ikke dækket af serviceaftalen og skal betales særskilt: forbrug af reservedele og komponenter af enhver art udskiftning af støbte kedelblokke/varmevekslere samt ekspansionsbeholdere udsyring/højtryksrensning af kedlens varmeveksler/kedelblok udsyring/rensning/udskiftning af varmtvandsbeholder uanset placering indenfor eller udenfor kabinet udskiftning og kontrol af anode i varmtvandsbeholder udskiftning af sikkerhedsventil til varmtvandsbeholder udskiftning/rensning af rør, haner og flexslanger. udskiftning af shuntventil og brugsvandspumpe etablering af inspektions- og rensemulighed hel eller delvis udskiftning eller reparation af aftrækssystem kontrol, udskiftning og fejlfinding på komponenter eller reguleringssystemer, der er monteret særskilt til drift af solvarmeanlæg eller andre kombinationsanlæg demontering af skabe, hylder, rør o.lign. for adgang til gaskedlen tilkald til vandpåfyldning, åbning for gassen, strømsvigt samt fejlbetjening af kedelanlæg og automatik/klimastyring ombygning af automatik/klimastyring, omplacering af følere samt indgreb i fast elinstallation gentagne tilkald til defekte komponenter, der ikke ønskes udskiftet fejl og mangler i varmeanlægget og på ukurante komponenter/reservedele særligt omfattende servicearbejde ved første besøg, som medfører et tidsforbrug på over 2 timer tilkald til driftsstop eller driftsforstyrrelser, hvor kunden har været årsag til, at serviceeftersynet ikke er blevet udført fejl der er forårsaget af hærværk, brand, frost- og vandskade, lynnedslag, elinstallationen eller uautoriserede personer gentagne tilkald, der skyldes snavs, ilt og gennemstrømningsproblemer i varmeanlægget, fejlagtig dimensionering af varmeanlæg og ekspansionssystem 6. SERVICETILKALD Tilkaldet skal ske til Sylvest VVS A/S på telefon eller Ved akut varmebehov kan der forventes hjælp på adressen inden for 2 timer, med mindre andet er aftalt. I et vist omfang vil driftstoppet blive søgt afhjulpet ved vejledning pr. telefon. Ved driftsstop af omfattende karakter vil Sylvest VVS A/S tilstræbe at opretholde varmeforsyningen ved midlertidige foranstaltninger og eventuelt ved brug af alternativ energiforsyning Ved manglende varmt brugsvand kan der forventes hjælp på adressen på hverdage inden for almindelig arbejdstid.

4 Tilkaldsperioder Fyringssæson: 1. oktober til 30. april fra kl til kl alle ugens dage. Sommerperiode: 1. maj til 30. september på hverdage. Mandag til torsdag fra kl til kl Fredag fra kl til kl Aftalen dækker ikke tilkald på Store Bededag, 1. maj Kristi Himmelfartsdag, den efterfølgende fredag, 2. Pinsedag samt Grundlovsdag. 7. BETALING Betaling for serviceaftalen opkræves efter første besøg i abonnementsperioden. Ved tegning af abonnement B2, opkræves hele beløbet efter første besøg i abonnementsperioden. Betalingen omfatter et hovedeftersyn og dækning til udkald. Betaling for eventuelle reservedele opkræves normalt på den førstkommende afregning, efter at reparationen har fundet sted. Ved aftalens opsigelse eller ophør vil Sylvest VVS A/S opkræve eventuelt skyldigt restbeløb for eftersyn og tilkaldsdækning, jf. punkt 9 og 11. Ligeledes opkræves eventuelle skyldige beløb for reservedele, komponenter og arbejdsløn, der ikke er omfattet af aftalen. 8. IKRAFTTRÆDELSE OG FORTRYDELSESRET Aftalen træder i kraft den dato, der fremgår af den tilsendte serviceaftale og fornys automatisk med en periode ad gangen, medmindre den opsiges i overensstemmelse med pkt. 9 eller ophører i henhold til pkt. 11. Der er en fortrydelsesret på 14 dage fra modtagelsen af serviceaftalen. Ønskes fortrydelsesretten benyttet, skal dette meddeles til Sylvest VVS A/S inden for de 14 dage. 9. OPSIGELSE Aftalen kan skriftligt opsiges af begge parter med 8 dages varsel. Ved opsigelse skal eventuelle skyldige beløb indbetales til Sylvest VVS A/S jf. pkt FRAFLYTNING/EJERSKIFTE Ved ejerskifte indtræder den nye ejer normalt i serviceaftalens rettigheder og forpligtelser. Ejendommens ejer er forpligtet til at give den nye ejer meddelelse om dette. Ønsker den nye ejer ikke at overtage serviceaftalen, er den tidligere ejer forpligtet til at indbetale et eventuelt skyldigt beløb for serviceaftalen til Sylvest VVS A/S. Reservedele og ydelser uden for serviceaftalen forbrugt inden ejerskiftet, skal betales af tidligere ejer.

5 11. KEDELUDSKIFTNING Ved kedeludskiftning ophører serviceaftalen. Ved ophør skal eventuelle skyldige beløb indbetales til Sylvest VVS A/S jf. pkt ÆNDRING AF PRISER OG BETINGELSER Servicepriserne kan ændres én gang årligt pr. 1. juli. Servicebetingelserne kan ændres ved skriftlig meddelelse herom senest 30 dage, før de træder i kraft. 13. REKLAMATION Ved aftaler uden tilkald ydes der 30 dages reklamationsret på ydelser, der kan henføres til serviceeftersynet. Indsigelse mod opkrævede ydelser skal ske til Sylvest VVS A/S senest 14 dage efter fakturaens datering. 14. UDSKIFTEDE RESERVEDELE Defekte reservedele efterlades på adressen, og Sylvest VVS A/S anbefaler, at de opbevares, indtil afregningen har fundet sted. Første abonnementsperiode: Første hovedeftersyn: Gasfyr fabrikat og type: Installationsår: Det valgte abonnement bedes understreget: Pris incl. moms Pr. 1/ Hovedeftersyn hvert år, uden tilkald A Hovedeftersyn hvert år, med tilkald B1 Hovedeftersyn hvert 2. år, med tilkald B2 kr pr. år kr pr. år kr pr. år Dato Dato Abonnent Sylvest VVS A/S Skriv venligst mail-adresse med blokbogstaver:

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Struer Forsyning Fjernvarme A/S

Struer Forsyning Fjernvarme A/S Struer Forsyning Fjernvarme A/S ALMINDELIGE OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Struer Forsyning ALMINDELIGE- OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Generelle betingelser for ServiceSikringen.

Generelle betingelser for ServiceSikringen. Generelle betingelser for ServiceSikringen. Aftalen for ServiceSikringen: Dit motorkøretøj er gennem AutoMester ApS og MesterBiler dækket mod mekanisk og elektrisk svigt via særlig forsikringsordning i

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Motorkøretøjsforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7.

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende Forsikringsbetingelser 6556-3 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 vilkår for Personbiler bil uden bonustab Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer)

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7. Præmieskala...

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012. ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012. ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012 ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk COVER UNDERWRITTEN

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode råd før brug

Læs mere

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført.

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført. 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. 2. Aktieselskaber, anpartsselskaber eller

Læs mere

Motorcykel Forsikringsbetingelser nr. 14G3

Motorcykel Forsikringsbetingelser nr. 14G3 Motorcykel Forsikringsbetingelser nr. 14G3 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Abonnementsbetingelser

Abonnementsbetingelser Abonnementsbetingelser Abonnementsbetingelser Køretøjer som kan omfattes af Totempos abonnementer er Dansk indregistrerede personbiler, varevogne (dog max. 3.500 kg.), motorcykler, trailere og campingvogne,

Læs mere