GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR"

Transkript

1 GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1. GENERELT 1.1 Disse generelle abonnementsvilkår ( Generelle Abonnementsvilkår ) gælder for aftaler ( Abonnementsaftale ) indgået mellem en privatperson ( Kunde(n) ) og Boxer TV A/S, Langebrogade 6E, 1. sal, 1411 KBH K, tlf , CVR-nr ( Boxer ) om abonnement på programpakker, tjenester (samlet benævnt Tjenester ) udbudt af Boxer samt brug af et tilhørende programkort ( Programkort ). Det er en betingelse for indgåelse af Abonnementsaftale, at Kunden er fyldt 18 år og har folkeregisteradresse i Danmark. Kunden skal ved bestilling opgive en gyldig mailadresse og kunden har pligt til at underrette Boxer, hvis denne mailadresse ændres. 1.2 I tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår gælder de individuelle abonnementsvilkår ( Individuelle Abonnementsvilkår ), som Kunden har modtaget i forbindelse med Abonnementsaftalens indgåelse enten fysisk eller elektronisk. De Generelle Abonnementsvilkår udgør sammen med de Individuelle Abonnementsvilkår den Abonnementsaftale, som gælder mellem Kunden og Boxer. Ved uoverensstemmelse mellem de Generelle Abonnementsvilkår og de Individuelle Abonnementsvilkår gælder det, der er aftalt i de Individuelle Abonnementsvilkår. 1.3 Boxer er godkendt af E-handelsfonden og således forpligtet at overholde retningslinjer for brug af e-mærket (www.emaerket.dk). 2. AFTALEINDGÅELSE OG VARIGHED 2.1 Abonnementsaftalen indgås ved Kundens underskrivelse af de Individuelle Abonnementsvilkår eller ved Kundens modtagelse af elektronisk ordrebekræftelse fra Boxer eller Boxers forhandlere. Ved køb af Tank-selv hos Boxers forhandlere, indgås aftalen ved Kundens køb af Tank-selv kort. 2.2 Abonnementsaftalens løbetid og eventuelle bindingsperiode fremgår af de Individuelle Abonnementsvilkår. 2.3 Abonnementsaftalen er en aftale om en løbende ydelse, der fortsætter indtil den opsiges af enten Kunden eller Boxer. Kunden kan opsige Abonnementsaftalen med en måneds varsel til udgangen af en kalender måned, eller, såfremt Kunden er i binding, med en måneds varsel til udløbet af Abonnementsaftalens bindingsperiode. Kundens opsigelse skal være telefonisk til Boxers kundeservice på eller skriftlig, enten elektronisk eller ved brev. 2.4 Kunden kan til enhver tid bestille yderligere Tjenester hos Boxer, forudsat at Kunden accepterer de Individuelle Abonnementsvilkår, der er gældende for sådanne Tjenester. 3. KREDITVURDERING OG SIKKERHED 3.1 Boxer er til enhver tid berettiget til at foretage kreditvurdering af Kunden, herunder også i forbindelse med Kundens indgåelse af Abonnementsaftale. Dette sker i overensstemmelse med persondatalovens regler. Hvis Boxer på baggrund af kreditvurderingen vurderer, at der er en væsentlig risiko for, at Kunden ikke kan opfylde sin betalingsforpligtelse i henhold til Abonnementsaftalen, er Boxer berettiget til at kræve, at Kunden indbetaler et beløb svarende til oprettelsesgebyr, op til et års abonnementsafgift og evt. oprettelse pr. Extra Kort som nærmere anvist af Boxer. I modsat fald kan Boxer afvise at indgå en Abonnementsaftale med Kunden. Såfremt det ikke er muligt at foretage tilstrækkelig kreditvurderingaf Kunden fx som følge af, at Kunden har hemmelig adresse, er Boxer ligeledes berettiget til at kræve forudbetaling i medfør af nærværende pkt Beløb indbetalt i henhold til denne bestemmelse refunderes i tilfælde af Abonnementsaftalens opsigelse. Dog refunderes oprettelsesgebyr samt evt. oprettelse pr. Boxer Extra Kort ikke, jf. punkt BETALING 4.1 Kunden skal betale oprettelsesgebyr og abonnementsafgift til Boxer for Boxers levering af Tjenesterne. Såfremt Kunden tilkøber Boxer Extra Kort, jf. pkt. 7, skal Kunden betale et engangsbeløb for oprettelse pr. Boxer Extra Kort. 4.2 Kundens abonnementsafgift og eventuel oprettelse pr. Boxer Extra Kort er angivet i de Individuelle Abonnementsvilkår. Oprettelsesgebyr fremgår af Boxers til enhver tid gældende prisliste (pr kr. 399,- i oprettelsesgebyr). Oprettelsesgebyr samt eventuel oprettelse pr. Boxer Extra Kort refunderes ikke i tilfælde af Abonnementsaftalens opsigelse. 4.3 Boxer Kundens betaling af oprettelsesgebyr, abonnementsafgift, eventuel oprettelse pr. Boxer Extra Kort. Kunden kan betale via Betalingsservice. For betaling via Betalingsservice opkræver Boxer et gebyr (adm. betalingsgebyr) i overensstemmelse med Boxers til enhver tid gældende prisliste (pr kr. kr. 9,75 pr. faktura). Hvis Kunden ikke ønsker at betalevia Betalingsservice, opkræver Boxer et faktureringsgebyr i overensstemmelse med Boxers til enhver tid gældende prisliste (pr kr. 35,- pr. faktura). 4.4 Boxer er berettiget til at opkræve renter og rykkergebyrer i overensstemmelse med rentelovens regler herom, såfremt Kunden ikke betaler rettidigt. 4.5 Kundens manglende betaling udgør væsentlig misligholdelse af Abonnementsaftalen, og Boxer er således berettiget til at hæve aftalen samt kræve erstatning m.v., jf. punkt Ved Kundens manglende betaling er Boxer, udover ophævelse, og efter Boxers eget valg, berettiget til midlertidigt at deaktivere Kundens Programkort frem til det tidspunkt, hvor Kunden genoptager betaling eller forudbetaler som angivet i punkt 3.1. Boxers deaktivering af Kundens Programkort er ikke ensbetydende med, at Kundens betalingsforpligtelse ophører. Kunden er fortsat forpligtet til at betale abonnementsafgift i henhold til Abonnementsaftalen, også for den periode, hvor Kundens Programkort er deaktiveret. 5. MODTAGERUDSTYR 5.1 Kunden skal, for at kunne være sikker på at modtage BoxersTjenester, være i besiddelse af modtagerudstyr godkendt af Boxer ( Modtagerudstyr ). Modtagelse af visse af Boxers Tjenester, forudsætter særligt Modtagerudstyr, kaldet DVB-T2 Modtagerudstyr. Godkendt Modtagerudstyr samt Tjenester, der forudsætter DVB-T2 Modtagerudstyr, fremgår af Boxers hjemmeside, og information kan fås ved henvendelse til Boxers kundeservice på telefonnummer

2 5.2 Hvis Kunden anvender ikke-godkendt modtagerudstyr, kan Kunden ikke forvente at modtage Tjenesterne. Boxers kundeservice er ikke forpligtet til at rådgive Kunder, der anvender ikke-godkendt modtagerudstyr om det modtagerudstyr, som disse Kunder anvender. Såfremt modtagelse af Boxers Tjenester forudsætter DVB-T2 Modtagerudstyr, kan Kunden ikke forvente at modtage Tjenesterne uden sådant godkendt DVB-T2 Modtagerudstyr. 5.3 I Modtagerudstyret er der pre-installeret software af producenten.boxer kan løbende foretage opdateringer af denne software, herunder installere ny software. Dette kan indebære midlertidige afbrydelser i Kundens adgang til Tjenesterne. 5.4 Modtagerudstyr leveret som en del af et kampagnetilbud fra Boxer, kan ikke anvendes til modtagelse af andre tjenester end Boxers Tjenester. 5.5 Kunden skal i forbindelse med eventuelle mangler eller lignende ved Kundens Modtagerudstyr henvende sig dér, hvor Kunden har købt Modtagerudstyret. Såfremt Kunden har bestilt Modtagerudstyret via Boxers hjemmeside eller gennem Boxers kundeservice,bistår Boxers kundeservice Kunden med oplysninger om fremgangs-måde ved mangler og lignende. Købelovens regler finder anvendelse i forhold til kundens køb af Modtageudstyr hos Boxer, herunder reglen om 2 års reklamationsret. 6. PROGRAMKORT 6.1 Boxers levering af Tjenesterne sker i kodet form. Kunden kan kuntilgå de Tjenester, der er omfattet af Abonnementsaftalen, hvis Kundenhar Modtagerudstyr samt et Programkort. Kunden skal selv installere Programkortet i Modtagerudstyret. Enten fremsender Boxer Programkortet til Kunden, alternativt udleveres Programkortet til Kunden af den forhandler, hvor Kunden har indgået sin Abonnementsaftale. 6.2 Programkortet er Boxers ejendom. Kunden må ikke overlade, udleje, udlåne eller på anden måde afhænde Programkortet, ligesom Kunden ikke må foretage tekniske indgreb i Programkortet. Kunden har ansvar for, at Programkort opbevares og anvendes forsvarligt og i overensstemmelse med disse Generelle Abonnementsvilkår, samt for at Programkortet i øvrigt ikke misbruges eller anvendes til fremstilling af piratkort. 6.3 Programkortet er udstedt personligt til Kunden til anvendelse i Kundens husstand, herunder af personer i Kundens husstand. Ved Kundens husstand forstås Kundens faste bopæl, feriebolig eller anden bolig, der bebos midlertidigt eller permanent af Kunden indenfor Danmarks grænser. 6.4 Hvis Programkort bortkommer, beskadiges eller ophører med at fungere, skal Kunden straks kontakte Boxers kundeservice. Såfremt Programkortet er bortkommet, beskadiget eller ophørt med at virke som følge af Kundens forhold, er Boxer berettiget til at opkræve et gebyr fra Kunden i forbindelse med fremsendelse af nyt Programkort. Et sådant gebyr opkræves i overensstemmelse med Boxers til en-hver tid gældende prisliste (pr kr. 250,- pr. Programkort). 6.5 Kunden skal ved Abonnementsaftalens ophør returnere Programkort (herunder evt. Extra Kort, jf. pkt. 7) til Boxer. Såfremt Kunden ikke returnerer Programkort til Boxer i overensstemmelse hermed, er Boxer berettiget til at opkræve et gebyr fra Kunden i overensstemmelse med Boxers til enhver tid gældende prisliste (pr kr. 250,- pr. Programkort). 7. BOXER EXTRA KORT 7.1 Som en del af Abonnementsaftalen har Kunden mulighed for at tilkøbe op til tre yderligere Programkort ( Boxer Extra Kort ) med henblik på modtagelse af Tjenesterne via yderligere tre sæt Modtageudstyr i Kundens husstand. Priserne herfor er angivet i de Individuelle Abonnementsvilkår eller vil fremgå af Kundens ordrebekræftelse i forbindelse med indgåelse af Abonnementsaftale på Boxers hjemmeside eller Boxers forhandleres hjemmesider eller via kundeservice. Aftale om køb af Boxer Extra Kort følger Abonnementsaftalens løbetid, såfremt andet ikke er angivet i de Individuelle Abonnementsvilkår. Aftale om køb af Boxer Extra Kort kan dog til enhver tid opsiges af Kunden. Eventuel oprettelse pr. Boxer Extra Kort refunderes ikke, jf. punkt 4.2. I øvrigt gælder de Individuelle Abonnementsvilkår og de Generelle Abonnementsvilkår for aftaler om køb af Boxer Extra Kort. Det er ikke muligt at tilkøbe Boxer Extra Kort til Boxer TV BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER 8.1 Med henblik på administration af Abonnementsaftalen og det løbende mellemværende mellem Boxer og Kunden, herunder løbende tilbud/tjenester, som Kunden deltager i, samt i forbindelse med kreditvurdering af Kunden, til brug for statistik og fremsendelse af materiale og nyhedsbreve m.v. til Kunder, der har anmodet herom, behandler Boxer forskellige personlige oplysninger om Kunden såsom navn, adresse, telefonnummer, , cpr-nummer. Kunden har med visse lovbestemte begrænsninger ret til at få indsigt i de oplysninger, som Boxer behandler, samt berigtige sådanne oplysninger. Kunden har også ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og behandlingen af de personlige oplysninger. Dette kan dog medføre, at Boxer ikke har mulighed for fortsat at levere Tjenesterne. 9. ÆNDRINGER 9.1 Boxer kan løbende foretage ændringer i Tjensterne. Såfremt Boxer foretager ændringer i Tjenesterne omfattet af Abonnementsaftalen, underretter Boxer Kunden om ændringen med minimum 30 dages varsel til ændringens ikrafttræden. Såfremt ændringen må anses for væsentlig, har Kunden mulighed for at opsige Abonnementsaftalen med 14 dages skriftligt varsel til ændringens ikrafttræden. Kunden har i så fald ret til at få allerede betalt abonnementsafgift tilbagebetalt i henhold til pkt Boxer kan løbende foretage ændringer i abonnementsafgiftens fx som følge af øgede udgifter til programleverandører, udvidelse af Boxers Tjenester, servicer m.m. Såfremt Boxer foretager ændringer i abonnementsafgiften underretter Boxer Kunden om ændringen. Hvis ændringen medfører en samlet prisstigning på over 10% underretter Boxer Kunden om ændringen med minimum 30 dages varsel til ændringens ikrafttræden, og Kunden har mulighed for at opsige Abonnementsaftalen med 14 dages skriftligt varsel til ændringens ikrafttræden. Kunden har i så fald ret til at få allerede betalt abonnementsafgift tilbagebetalt i henhold til pkt Boxer kan løbende indføre nye gebyrer eller ændre gebyrer omfattet af disse Generelle Abonnementsvilkår. Ændringerne vil fremgå i god tid af Boxers til enhver tid gældende prisliste samt på Boxers hjemmeside Kunden har også mulighed forat få oplysninger om aktuelle gebyrer ved henvendelse til Boxerskundeservice. Såfremt Boxer indfører nye gebyrer underretter Boxer Kunden

3 herom med 30 dages varsel til gebyrets ikrafttræden. Såfremt der sker en stigning i et eksisterende gebyrs størrelse på over 10%, underretter Boxer Kunden herom 30 dage inden, en sådan stigning træder i kraft. 9.4 Boxer kan i øvrigt løbende ændre indholdet af disse Generelle Abonnementsvilkår. Ændringerne vil fremgå i god tid af Boxers hjemmeside Såfremt der er tale om væsentlige ændringer til ulempe for Kunden, underretter Boxer Kunden om ændringen med minimum 30 dages varsel til ændringens ikrafttræden, og Kunden har mulighed for at opsige Abonnementsaftalen med 14 dages skriftligt varsel til ændringens ikrafttræden. Kunden har i så fald ret til at få allerede betalt abonnementsafgift tilbagebetalt i henhold til pkt DRIFTSFORSTYRRELSER M.V Såfremt Kunden oplever hindringer eller driftsforstyrrelser forbundet med modtagelse af Tjenesterne, skal Kunden rette henvendelse til Boxers kundeservice Kunden har ret til tilbagebetaling af eller nedslag i abonnementsafgift ved hindringer eller væsentlige driftsforstyrrelser forbundet med Kundens modtagelse af Tjenesterne omfattet af Abonnementsaftalen, såfremt hindringen eller driftsforstyrrelsen har fundet sted i en sammenhængende periode på minimum 48 timer, og såfremt hindringen eller driftsforstyrrelsen kan verificeres af Boxers til enhver tid værende netværksoperatør. Kunden har ikke ret til tilbagebetaling af eller nedslag i abonnementsafgift, såfremt 1) modtagelsesproblemet beror på, at kunden ikke kan modtage Tjenester, som forudsætter DVB-T2 Modtagerudstyr, jf. pkt. 5, eller 2) modtagelsesproblemet kan henføres til fejl eller mangler ved Kundens Modtagerudstyr eller fejlagtig installation eller anvendelse heraf, herunder anvendelse af ikke godkendt modtagerudstyr, jf. punkt 5, eller 3) modtagelsesproblemet kan henføres til atmosfæriske forhold Såfremt Kunden efter indgåelse af Abonnementsaftale ikke kan modtage Tjenesterne i sit hjem på grund af dårlige modtageforhold, og Kunden meddeler dette til enten Boxer eller den forhandler, hvor Kunden har indgået Abonnementsaftalen, (i) inden for 14 dage efter underskrivelse af Abonnementsaftale, (ii) i tilfælde af udskudt opstartsdato inden for 14 dage efter, at Boxer er påbegyndt levering af Tjenesterne til Kunden, (iii) inden for 14 dage efter modtagelse af Modtagerudstyr og/eller Programkort fra Boxer eller (iv) inden for 14 dage efter Kundens aktivering af Programkortet, er Kunden berettiget til at hæve den indgåede aftale om såvel indgåelse af Abonnementsaftale samt om køb af Modtagerudstyr. Kunden skal i så fald have samtlige forudbetalte beløb refunderet. 11. ADRESSEÆNDRING 11.1 Såfremt Kunden flytter, skal Kunden straks give Boxer meddelelse om sin nye adresse telefonisk til Boxers kundeservice på eller skriftligt, enten elektronisk eller ved brev. Såfremt Kunden undlader at meddele adresseændring til Boxer, bærer Kunden det fulde ansvar for eventuelle påførte rykkergebyrer etc. som følge af udebleven adresseændring. 12. ANSVAR 12.1 Boxer er ikke erstatningsansvarlig overfor Kunden for direkte eller indirekte tab, som Kunden måtte lide som følge af Kundens brug af Tjenesterne omfattet af Abonnementsaftalen, Programkort eller Modtagerudstyr eller for hindringer eller driftsforstyrrelser forbundet med Kundens modtagelse af Tjenesterne udover, hvad der følger af disse Generelle Abonnementsvilkår. 13. MISLIGHOLDELSE AF AFTALEN 13.1 Hvis en part væsentlig misligholder Aftalen, er den anden part berettiget til skriftligt at ophæve Aftalen med øjeblikkelig virkning for fremtiden. Som væsentlig misligholdelse fra Kundens side betragtes blandt andet - Kundens udlejning, udlån, piratkopiering og anden uretmæssig anvendelse af og omgang med Programkort, - Kundens manglende betaling med mere end 10 dage fra forfaldsdatoen ifølge rykkerskrivelse(r), eller - det forhold, at Kunden ikke forudbetaler i overensstemmelse med punkt OVERDRAGELSE AF AFTALEN 14.1 Boxer er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter efter Abonnementsaftalen til tredjemand. 15. VÆRNETING m.v Denne aftale er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister skal indbringes for de danske domstole Såfremt du måtte have et krav mod Boxer, som opfylder betingelserne for klage til Forbrugerklagenævnet, så er det en mulighed. Du kan læse mere på Forbrugerklagenævnets hjemmeside om mulighederne for klage (www.forbrug.dk). 16. UNDTAGELSER FOR TANK-SELV TV 16.1 Følgende punkter er ikke gældende for Boxer Tank-selv tv: pkt. 4, pkt. 6.5, pkt. 7, pkt. 9.1, pkt. 9.2, pkt. 9.3 og pkt IKRAFTTRÆDEN 17.1 Disse Generelle Abonnementsvilkår træder i kraft den

4 SÆRLIGE BOXER BIO VILKÅR 1. GENERELT 1.1 Disse Særlige Vilkår træder i kraft, når en Kunde indgår aftale med Boxer om benyttelse af særlige filmtjenester og/eller andre interaktive tjenester, som Boxer tilbyder via bredbåndsnet og det digitale terrestriske sendenet ( Boxer Bio ). 1.2 De Generelle Abonnementsvilkår og de Individuelle Abonnementsvilkår udgør sammen med disse Særlige Boxer Bio Vilkår den Abonnementsaftale, som gælder mellem Kunden og Boxer. Ved uoverensstemmelse mellem de Særlige Boxer Bio Vilkår og de Individuelle Abonnementsvilkår gælder det, der er aftalt i de individuelle Abonnementsvilkår. De definerede termer og begreber anvendt i de Generelle Abonnementsvilkår finder tilsvarende anvendelse og har samme betydning i disse Særlige Boxer Bio Vilkår Visse særlige filmtjenester og andre interaktive tjenester påkræver abonnement af en given tv-kanal. Boxers til enhver tid gældende udbud af forskellige programpakker samt information om programpakkerne findes på Boxers hjemmeside og kan tillige gives af Boxers kundeservice. 2. FORUDSÆTNINGER FOR BOXER BIO 2.1 Adgang til Boxer Bio forudsætter, at Kunden abonnerer på et af Boxers Basisabonnementer eller har købt et TV 2-kort. 2.2 Boxer Bio tilbydes via IP-baseret distribution via en bredbåndsforbindelse. For at kunne benytte Boxer Bio skal Kunden have en bredbåndsforbindelse med en downloadhastighed på mindst 2 Mbit/s. 2.3 For at kunne benytte Boxer Bio kræves det også, at Kunden har en Boxer Bio godkendt modtagerboks. Information om hvilke modtagerbokse, der er godkendt af Boxer, findes på Boxers hjemmeside eller hos Boxers kundeservice. 3. PORTALEN 3.1 Godkendte Boxer Bio modtagerbokse indeholder en elektronisk portal ( Portalen ), som udgør grænsesnitfladen over for Kunden og giver Kunden mulighed for at bestille visse af Boxers til enhver tid tilbudte Særlige filmtjenester og andre interaktive tjenester samt at modtage information om Boxer Bio. Boxer er til enhver tid berettiget til at ændre eller udskifte Portalens indhold, udseende, funktionalitet eller lignende. Kunden er indforstået med, at Kunden ikke modtager et særligt varsel vedrørende dette samt at sådanne ændringer kan betyde kortvarige afbrud i Kundens adgang til Boxer Bio. 4. KUNDENS ANSVAR, BETALING M.M. 4.1 Kunden vælger en personlig adgangskode til leje af film (filmkoden). Filmkoden skal opbevares på en forsvarlig måde og må ikke anvendes af eller videregives til nogen uvedkommende. Mistænker Kunden, at adgangskoden er blevet kendt af en uvedkommende, skal Kunden straks meddele dette til Boxer. Kunden er ansvarlig for al benyttelse af Boxer Bio indtil Kunden har afgivet en sådan meddelelse til Boxer. 4.2 Kunden vil blive faktureret for benyttelsen af de særlige filmtjenester og andre interaktive tjenester, der kræver betaling, på kundens næstkommende faktura. 4.3 Medmindre andet er blevet bestemt, er Kundens kreditgrænse kr. for benyttelsen af Boxer Bio. Hvis Kunden overskrider kreditgrænsen, har Boxer ret til at sende en ekstra faktura til Kunden. En sådan faktura skal betales inden for ti dage fra den dag, fakturaen er blevet afsendt fra Boxer. Boxer forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at nedsætte kreditgrænsen uden varsel. Hvis Kunden benytter Boxer Bio efter kreditgrænsens nedsættelse, vil dette anses for en accept af nedsættelsen. 5. BOXERS ANSVAR 5.1 Foruden det, der fremgår i bestemmelserne i de Generelle Abonnementsbetingelser kan Boxer ikke gøres ansvarlig for: Hindringer eller forstyrrelser, der skyldes fejl eller mangler i Kundens eget udstyr (andet end Boxer Bio modtagerboks leveret af Boxer) eller i bredbåndsnettet Indholdet i ydelserne i Boxer Bio. Ansvaret for dette påhviler de respektive distributører Udsving i bredbåndsforbindelsens downloadhastighed. Ansvaret for dette påhviler den pågældende bredbåndsleverandør. 5.2 Kunden har ret til en kreditering af afgiften for en særlig filmtjeneste og/eller anden interaktiv tjeneste ved hindringer eller væsentlig forstyrrelse, der ikke omfattes af bestemmelsen i punkt ovenfor. Kreditering sker, hvis Kunden inden for 10 kalenderdage fra den dag, tjenesten skulle være taget eller blev taget i brug, anmelder hindringen eller forstyrrelsen til Boxers kundeservice. 5.3 Boxer er ikke forpligtet til at afhjælpe afbrud, der skyldes forstyrrelser eller afbrud i bredbåndsnettet, hvor Boxer Bio benyttes. Det er heller ikke Boxers ansvar at oplyse en eventuel ejendomsejer eller bredbåndsleverandør om fejl eller afbrud i bredbåndsnettet. 6. FORTRYDELSESRET 6.1 Kunden har ikke fortrydelsesret på digitalt indhold som film og interaktive tjenester, som kunden kan leje/bestille i Boxer Bio. I forbindelse med Kundens leje af film og / eller bestilling af andre interaktive tjenester i Boxer Bio skal Kunden (1) samtykke til, at Boxer påbegynder levering af film/tjenesterne samt (2) anerkende, at Kunden derved mister sin fortrydelsesret. 6. IKRAFTTRÆDEN 6.1 Disse Særlige Boxer Bio Vilkår træder i kraft den

5 SÆRLIGE BOXER PLAY VILKÅR 1. GENERELT 1.1 Disse Særlige BOXER Play Vilkår ( Særlige Boxer Play Vilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende for aftaler mellem en Kunde og Boxer om abonnement på (i) live TV streamingtjenester, (ii) streaming af film og serier og/eller (ii) andre mulige tjenester ( Boxer Play ). Det aktuelle udbud og indhold i Boxer Play, herunder Kundens muligheder, fremgår af Boxers hjemmeside Boxer Play lanceres i diverse applikationer (såkaldte apps), som er nærmere beskrevet på Boxers hjemmeside, og kan tilgås via enheder (f.eks. mobile enheder samt pc og Mac), der understøtter Boxer Play ( Enhed ). 1.2 Kundens Boxer Play abonnementer fremgår af de Individuelle Abonnementsvilkår. 1.3 De Generelle Abonnementsvilkår og de Individuelle Abonnementsvilkår udgør sammen med disse Særlige Boxer Play Vilkår den Abonnementsaftale, som gælder mellem Kunden og Boxer. Ved uoverensstemmelse mellem de Særlige Boxer Play Vilkår og de Individuelle Abonnementsvilkår gælder det, der er aftalt i de individuelle Abonnementsvilkår. 1.4 De definerede termer og begreber anvendt i de Generelle Abonnementsvilkår finder tilsvarende anvendelse og har samme betydning i disse Særlige Boxer Play Vilkår. 1.5 Boxer Play kan af rettighedsmæssige grunde alene benyttes i Danmark. 2. FORUDSÆTNINGER FOR BOXER PLAY 2.1 Boxer Play abonnementerne forudsætter, at Kunden har en abonnementsaftale med Boxer om abonnement på en af Boxers tv-pakker. Der kan ikke abonneres på Boxer Play såfremt Kunden alene abonnerer på Boxer TV 2-kort. Nogle af Boxers tv-pakker inkluderer et abonnement på Boxer Play Tv, er det tilfældet vil det fremgå de af de Individuelle Abonnementsvilkår. 2.2 Kunden skal selv sørge for, at Kundens Enhed understøtter Boxer Play. Information om hvilke Enheder, der understøtter Boxer Play, findes på Boxers hjemmeside. Enheder der ikke er angivet på Boxers hjemmeside understøtter som udgangspunkt ikke Boxer Play. 2.3 Boxer Play er en internet-baseret service. For at kunne benytte Boxer Play skal Kunden have en stabil internetforbindelse med en downloadhastighed på mindst 4 Mbit/s. Tilgængeligheden kan påvirkes af internetsvigt og lignende, og Kunden accepterer, at Boxer ikke har kontrol over dette eller er ansvarlig herfor. 3. BOXER PLAY 3.1 Boxer Play abonnementerne giver Kunden adgang til at streame det indhold som er tilgængeligt i det pågældende abonnement som er nærmere angivet i de Individuelle Abonnementsvilkår. 3.2 Boxer Play tilgås via en applikation, som Kunden skal installere på sin Enhed. Information om applikationer m.v. fremgår af Boxers hjemmeside. I forbindelse med Kundens download af Boxer Play applikationen og første log-in foretager Kunden registrering af sin Enhed. 3.3 Kunden skal anvende en adresse som brugernavn (den adresse, som Kunden har angivet i forbindelse med sin bestilling) og oprette en personlig adgangskode for at få adgang til Boxer Play. 3.4 Kunden kan tilgå Boxer Play på op til 4 registrerede Enheder ad gangen. Kunden har mulighed for at foretage udskiftning af én af de registrerede Enheder én gang månedligt. 3.5 Boxer Play Tv kan kun tilgås på en Enhed ad gangen. Kunde kan tilgå indholdet i Kundens Boxer Play på op til fire Enheder ad gangen, såfremt det er forskellige tjenester eller film/serier, der tilgås samtidig. 3.6 Boxer er til enhver tid berettiget til at foretager opdateringer af Boxer Play samt applikationerne. Sådanne opdateringer kan betyde kortvarige afbrud i Kundens Adgang til Boxer Play. 3.7 Boxer fastlægger indholdet i Boxer Play for så vidt angår film/serier m.v. Ændringer i indholdet udgør ikke en ændring omfattet pkt. 9 i de Generelle Abonnementsvilkår. 3.8 Abonnementsaftalen er en aftale om en løbende ydelse, der fortsætter indtil den opsiges af enten Kunden eller Boxer med en måneds varsel til udgangen af en kalendermåned, jf. pkt. 2.3 i de Generelle Abonnementsvilkår. 4. BETALING 4.1. Kunden faktureres i overensstemmelse med det, der fremgår af Kundens Individuelle Abonnementsvilkår, jf. også pkt. 4 i de Generelle Abonnementsvilkår. 5. VIDEREDISTRIBUTION O.L 5.1 Boxer Play må alene anvendes af Kunden og personer i Kundens husstand. Kunden har ikke ret til at videredistribuere indholdet i Boxer Play til personer udenfor Kundens hustand, herunder foretage offentlig visning, ligesom Kunden ikke har ret til at anvende indholdet i Boxer Play erhvervsmæssigt. 5.2 Kundens overtrædelse af pkt. 5.1 betragtes som væsentlig misligholdelse, jf. pkt. 13 i de Generelle Abonnementsvilkår.

6 6. DRIFTSFORSTYRRELSER M.V. 6.1 Boxer er ikke ansvarlig for fejl, mangler, nedbrud eller udsving i Kundens internetforbindelse eller på Kundens Udstyr. 6.2 Boxer afhjælper hurtigst muligt driftsforstyrrelser i eget netværk og på eget udstyr 6.3 Kunden har ret til tilbagebetaling af eller nedslag i abonnementsafgiften for Boxer Play ved hindringer eller væsentlig driftsforstyrrelse, der ikke omfattes af punkt 6.1., såfremt hindringen eller driftsforstyrrelsen har fundet sted i en sammenhængende periode på minimum 48 timer, og såfremt hindringen eller driftsforstyrrelsen kan bekræftes af Boxer. Eventuelle krav på tilbagebetaling eller nedslag i prisen skal fremsættes senest 10 dage efter, at hindringen eller driftsforstyrrelsen er blevet konstateret ved henvendelse til Boxers kundeservice på IKRAFTTRÆDEN 7.1 Disse Særlige Boxer Play Vilkår træder i kraft den

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1. GENERELT 1.1 Disse generelle abonnementsvilkår ( Generelle Abonnementsvilkår ) gælder for aftaler ( Abonnementsaftale ) indgået mellem en privatperson ( Kunde(n) ) og Boxer

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY. TELMORE Play Premium TELMORE Play med Film og Serier TELMORE Play med Musik og Magasiner

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY. TELMORE Play Premium TELMORE Play med Film og Serier TELMORE Play med Musik og Magasiner TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY Premium med Film og Serier med Musik og Magasiner Januar 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tillægsaftalen...3 1.A. Brugernavn (e-mailadresse)...3 2. Brug af...4 3. Betaling...4

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Juni 2016 1. Tillægsaftalen Denne tillægsaftale gælder for aftaler om abonnement på Mofibo-tjenesten, der udbydes af Mofibo ApS (Mofibo). Mofibo-tjenesten giver adgang til

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler 1 Denne aftale regulerer vilkårene for køb og fremføring af fritvalgskanaler mellem Jerlev Antenneforening, cvr. nr. 18137739 (herefter kaldet foreningen)

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Maj 2014 Indhold Abonnementsvilkår for Mofibo 1. Tillægsaftalen... 3 2. Aftalens parter... 3 3. Brug af Mofibo-tjenesten... 3 4. Priser... 3 5. Betaling... 3 6. Personoplysninger....

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser opdateret. 11.01.15 Almindelige betingelser for køb og brug af TV 2 PLAY gældende pr. 11. januar 2016. Aftalens indgåelse Når du køber adgang til TV 2 PLAY, indgår du aftale med TV2

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 1 3. E-mail-adresse... 2 4. Fast ip-adresse...

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Play TV

Tillægsvilkår for TDC Play TV Tillægsvilkår for TDC Play TV Februar 2015 Indhold 1. Tillægsaftalen...3 2. Brug af TDC Play TV...3 3. Registrering af bruger...3 4. Personoplysninger...4 5. Offentlig visning og videredistribution...4

Læs mere

Vilkår for YouSee s digitale tv-bokse:

Vilkår for YouSee s digitale tv-bokse: Vilkår for YouSee s digitale tv-bokse: Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 2 3. Interaktive tjenester (pause, spole, optage, tv-arkiv og start forfra)... 2 4. Video

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Tv og Mobil (lukket for salg)

Tillægsvilkår for YouSee Tv og Mobil (lukket for salg) Tillægsvilkår for YouSee Tv og Mobil (lukket for salg) YouSee Tv Lille og Mobil YouSee Tv Basis og Mobil YouSee Tv Viasat Mellem og Mobil YouSee Tv Viasat Stor og Mobil Juni 2016 1. Tillægsaftalen For

Læs mere

1. Om medlemskab af duka serviceordning

1. Om medlemskab af duka serviceordning Abonnementsbetingelser 1. Om medlemskab af duka serviceordning 1.1. Generelle vilkår og forudsætninger Disse vilkår er gældende for aftalen mellem dig som kunde på den ene side og på den anden side dukapc

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 16. maj Generelt Levering Betaling og kreditvurdering Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 16. maj Generelt Levering Betaling og kreditvurdering Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 16. maj 2017 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag... 2 3.4

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Abonnementsbe)ngelser: For parabol pr. 1. maj 2010

Abonnementsbe)ngelser: For parabol pr. 1. maj 2010 Abonnementsbe)ngelser: For parabol pr. 1. maj 2010 1. A7alens omfang Disse abonnementsvilkår gælder for a7aler mellem kunden og Canal Digital Danmark A/S (i det e7erfølgende betegnet som Canal Digital)

Læs mere

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD).

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD). Abonnementsbetingelser IPTV Gældende pr. 1. maj 2007 1 Abonnementsaftalen og dens parter: 1.1 Nærværende abonnementsbetingelser er en del af aftalen mellem ComX Networks A/S Herstedvang 8 2620 Albertslund

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22 Zaptor aftalevilkår Indhold Velkommen 3 Generelle aftalevilkår for Zaptor 4 Særlige aftalevilkår for Zaptor ved leje af Zaptor-boks 20 Kontaktinformation 22 3 Tillykke med Zaptor! Du har nu bestilt Zaptor

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S TIL V I R K S O M H E D E R M E D M O D T A G E R K O N T O I D A N S K E B A N K Gældende fra den 22. maj 2017 MobilePay Subscriptions

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee's TVoIP-tjeneste (YouSee TV via telefonnet eller fiber)

Abonnementsvilkår for YouSee's TVoIP-tjeneste (YouSee TV via telefonnet eller fiber) Abonnementsvilkår for YouSee's TVoIP-tjeneste (YouSee TV via telefonnet eller fiber) Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger...

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Tillægsvilkår for HBO Nordic

Tillægsvilkår for HBO Nordic Tillægsvilkår for HBO Nordic Juli 2015 Indhold Tillægsaftalen... 3 Brug af HBO Nordic.... 3 Personoplysninger.... 3 Forbud mod offentlig visning og videredistribution.... 3 Ophavsret og misligholdelse

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Oktober 2012 Version 2.0 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer.

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer. Vilkår for YouSee Rate Juni 2016 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Rate. YouSee Rate er afdragsordninger, der tilbydes ved køb af visse mobilterminaler hos YouSee. Der er således tale

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

AMDB Abonnementsvilkår. Cloudius Software Systems vilkår for databaseservices

AMDB Abonnementsvilkår. Cloudius Software Systems vilkår for databaseservices AMDB Abonnementsvilkår Cloudius Software Systems vilkår for databaseservices Cloudius Software Systems generelle abonnementsvilkår for arbejdsmiljødatatjenester I. Aftalens indgåelse Aftalens parter Indgåelse

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv version 1.7. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens, andres eller

Læs mere

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY. Juni 2016

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY. Juni 2016 TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY Juni 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tillægsaftalen...3 1.A. Elektronisk kommunikation...3 2. Brug af TELMORE Play...3 3. Betaling...4 4. Personoplysninger...4 5. Forbud mod

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Generelle vilkår og betingelser Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Version 1.1. Ikrafttrædelse pr. 8. juni 2012 På denne og de følgende sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC s TVoIP-tjeneste (TDC TV)

Abonnementsvilkår for TDC s TVoIP-tjeneste (TDC TV) Abonnementsvilkår for TDC s TVoIP-tjeneste (TDC TV) Februar 2015 Indhold 1. Abonnementsaftalen...3 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger...3 3. Registrering af bruger...3 4. Offentlig

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til StofaTv via antenneforeningens,

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee More. September 2017

Tillægsvilkår for YouSee More. September 2017 Tillægsvilkår for YouSee More Indholdsfortegnelse Tillægsvilkår for YouSee More 4 4 2. YouSee More uden beregning 4 3. Brug af YouSee More 4 4. Kombination af YouSee More og andre YouSee produkter 5 5.

Læs mere

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 2. Gyldighed og udløb... 2 3. Kvalitets- og serviceniveau... 2 4. Dækningsområde... 2 5. Roaming... 3 6. Kundens

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

Almindelige betingelser for medlemskab af SATS

Almindelige betingelser for medlemskab af SATS Almindelige betingelser for medlemskab af SATS Disse almindelige betingelser gælder for medlemskaber af SATS, hvorom der er indgået aftale den 1. januar 2011 eller senere 1. GENERELT 1.1 Disse almindelige

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Generelt Når ServerEksperten.dk har modtaget bestilling på et produkt, udsendes der automatisk en ordrebekræftelse pr. mail til kunden. ServerEksperten.dk s bogholderi, sender en

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni

Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni 1 Aftaleforholdet Abonnementsvilkår for TeleNordic abonnement (herefter benævnt som "aftalen") gælder mellem TeleNordic ApS, Munkegårdsvej 21A, 3490 Kvistgård (herefter

Læs mere

TDC ERHVERV RABATAFTALE

TDC ERHVERV RABATAFTALE TDC ERHVERV RABATAFTALE Marts 2017 1. Aftalens omfang TDC Erhverv Rabataftale ( Aftalen ) gælder i tillæg til den mellem TDC Erhverv og Kunden indgåede kontrakt for levering af de denne aftale omfattede

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Gældende fra 9. september 2015 Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For Swipp-overførsler/-betalinger afsendt

Læs mere

Abonnement Hobby Trailer Privat

Abonnement Hobby Trailer Privat Abonnementsbetingelser Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet dækker efter de danske betingelser

Læs mere

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse 1.1 Betingelserne gælder for alle aftaler om MHD s salg og levering af produkter/ydelser til

Læs mere

Abonnement Campingvogn

Abonnement Campingvogn Abonnementsbetingelser Abonnement Campingvogn Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Abonnementet dækker efter de danske betingelser på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen Abonnementsvilkår for bredbånd via telefonstik (xdsl) og bredbånd via kabel-tv-stik (coax) hos Fullrate (Nye vilkår Fullrate kan uden varsel præcisere vilkårsteksten) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Brugerregler for Swipp - Privat

Brugerregler for Swipp - Privat Brugerregler for Swipp - Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde,

Læs mere