Sagsnr : udhus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ".48716100. Sagsnr :208791. udhus."

Transkript

1 Udho S and 141 Udho S and DK3230 T bbo g d www bbo g d C n Sa gop Ad S 5,Sm d up,3250g Kon an p 995 Sagn udg md 2 Da o22 06 B V S ügan dhupå g u 65m2 dhu,op nd g a1967,mn bgg1996,åddag m å da nd,mdb apænøn, umm gbadæ og o ud65 m2bo gupp dudnaca10m2 ndud u ndommnb ggndpån1 335m2 og und,hohu p ac d no dø ghj ø n,abn o,o ghamodogdmoddn g uæ m o bu,b arododnd ooda Om påg undn nd udhu b ændu ama æ m a F adn d gb ggnhdduod600m andn,hod, o b nd mdo n g andg und,b a ndbadb odag ga ndøb, ca, om m Sm d upm nd nd300m a ndommn ndommn ndho d V nd a dnd n mdabrumm g badæ md gu a m,b uab nogaøj Tooæ mdabpæn, ønmd gu og p p ads oopho d umdb ændon V ndud umd o ndupa ogudga hani ndbgg udhu V g g n o ma on Dgø opmæ om på,anøba a,h dnna nund aøb, bud æ g,ogaæ g o p g aaccp budd,h om d må æ o n mm mdudbud å n Md nd ndommæg p æn æ g,ogan æ ådg obggpa ammhand Købop o d d o aøggnj u d, nan ambgg n ådg n m Ana g ndommæg B K og V on2 1 E SO GHTDE-Fo mu a nau o adan ndommæg o n S d1

2 Ad S 5,Sm d up,3250g Kon an p 995 V on2 1 E SO TS Sagn udg md 2 Da o22 06 GHTDE-Fo mu a nau o adan ndommæg o n S d1a

3 Ad S 5,Sm d up,3250g Kon an p 995 V on2 1 E SO TS Sagn udg md 2 Da o22 06 GHTDE-Fo mu a nau o adan ndommæg o n S d1b

4 Ad S 5,Sm d up,3250g Kon an p 995 V on2 1 E SO TS Sagn udg md 2 Da o22 06 GHTDE-Fo mu a nau o adan ndommæg o n S d1c

5 Ad S 5,Sm d up,3250g Kon an p 995 Sagn udg md 2 Da o22 06 ndomda a ndommn ndom p Måbn I ø g Kommun Ma n Zon a u Vand V K oa Va m n a a on Op ø ombggå S u,b d,p anogand annd bg ænn A a G unda audgø F dhu -h a Somm hubbo G unda a ø g BBR G b o 4BVSm d upb,b up Hodbgbbga a -h audhu Somm huom åd Sm d upvand æ d a a P a æ Kæ Udn ag ag O n gp d andan æg Bo ga aa E a m bgn And Vu d og ndomæ d a O n gu d p O n g ndomæ d H ag undæ d E bo gæ d G und ag o dæ d a G unda o æ d Bgn a a ø g -ada o 1 335m2 109m2 T bog D ø gnd upå ndommn Doom æ d m 69m2 4m2 0m2 0m2 65m2 0m2 BBR T bhø Da a,a ø gnd dæ ndhå dh da og øø md ø g( ab a ) Hå dh d a ndommnæ gumøb udn ndbo Da ndommn dhu,da a,a ndbomd ø g øba a nd du å Ja X N, d und ag h mgåan Ø g dæ ndhå dh da og øø md ø g V on2 1 E SO EL Hhn ø g ndommnb ad bogn GHTDE-Fo mu a nau o adan ndommæg o n S d2

6 Ad S 5,Sm d up,3250g Kon an p 995 Sagn udg md 2 Fo o ho d Fo p æm n,d ndgå udg nba på Sæ g ndom o hocodanfo P æm ndæb and-oghu o,h udodæ Samp I n Rø ad Fo bho dfo po c o ggndnu Da o22 06 And o ho daæn gb dn Fo b uga hæ gudg Udg n og ø na ndommna m o b ug mgå aa gop n ndommnp mæ a m de a m ndommnupp nda m db ændo n I o o ho dsbgn gn Ø gudg d ø nd ndommnd ogd gho d Købgø opmæ om på,ad æ udg n g,and, op g g na o n an æg, and o b uga hæ g o ho dam øbndd gho d,ogad udg mgåah n a gop n o b uga hæ gudg udg T and appo bgg n gnnmga, n a a on appo ogn g mæ n T and appo ogand bgg n appo T and appo og o op n unduda b d ogd do umn a o gg, ø øba a ndgå E n a a on appo E n a a on appo unduda b d ogdo umn a o gg, ø øba a ndgå En g mæ n ndommn om a ap g n g mæ n V on2 1 E SO GHTDE-Fo mu a nau o adan ndommæg o n S d3

7 Ad S 5,Sm d up,3250g Kon an p 995 udg 1å ndoma Hu o ndomæ d a Rno a on G und o n S o n n And o n gudg Fa anda g,an å Fa anda udg a 1å pan b oga g pan b Sagn udg md 2 Da o22 06 P å Kon an bhodøb Kon an p udb a Ha o p æm T n a g a ød Om o n b g g Ia Gæ dudn oøbummn I æ d B gn ab u o n opåbagg unda anda d nan am æ gop n om nan Dgø opmæ om påa ndommæg n h o n måammn ægg udg mdb u o n o d Dna nb u o n o d ndn oom a å da n nan om o n D o a udg n ægg dnn d oab gndnam dmånd gbo gudg H udo d æ o b uga hæ gudg Udb a 50 B u o udg 5 501md åN o udg 4 245md å 29, 60% B u oudg n gmddnam d d o bundmdn anda d nan udn ad agog u udg, o b uga hæ gudg am øbnd d gho d N oudg n gmdb u oudg n ad aga a mæ g ad agdad a om n anda d nan, dn æ d unnopnå S anda d nan S anda d nan nuda b dud a ø gnd o udæ n Kon anudb a på5% adn on an øbum op und næ m 5 dogm n mum 25 Dop ag a d ånop dnma ma å æn odnpågæ dnd ndom a go oom a d ånog a d ob ga onm Løb dn30å Lån on ba ob ga on ånmd a n,da d ago h øb dn annu p nc pp Lånba påd hø ndob ga on,h u 100 næ m h und B gn da o o a d ån22 06 Fo øbummnb gnbo g ånlånhan øb dpå30å Låna d ago h øb dn annu p nc pp Lån a æ u pa,og n n a æggh a a dn1 2,1 5,1 8og1 1 1om dnnmn g n ad6n o n ggj o månd Na ona ban n a on ud ån bo g o må ønmod ag m Gnnmn n nop und næ m a p ocnog ægg3p ocn po n Næ æ nd n påbo g ånba pådnnmn g n p odn Sæ gop n om nan Ihnho d oom o m d a a ndom m må ndommæg n uda b d aduda b d nan o ag, gom ndommæg n må o m d nan V on2 1 E SO GHTDE-Fo mu a nau o adan ndommæg o n S d4

8 Ad S 5,Sm d up,3250g Kon an p 995 Sagn udg md 2 Da o22 06 Op n om nd ån,d ano agpå b Lå a Ra d p No da d 6% Ob ga on ån Ob ga on ån V on2 1 E SO R gæ d Ob gæ d Kon an - Va u a Rn 1å æ d Kon på d d DKK R - ÅOP Sa do a øb d d agon o 1, 00 1, 00 Sæ go ag å Ga an - Kon an gu N GHTDE-Fo mu a nau o adan ndommæg o n S d5

.48716100. Sagsnr :208783

.48716100. Sagsnr :208783 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad W p Ån8,Udho S and,3230g æ Kon an p 1 250 Sagn 208783 udg md 2 Da o08 06 B LM j ö dhum o a Høj ggndpådj g,o

Læs mere

NØRREVANGSVEJ17,4581RØRVI

NØRREVANGSVEJ17,4581RØRVI V a,2 am Kon an 2 795 ud p md 3 Udbe a n 140 B N e ud 13 836 10 833 Bo m2 S ue Væ B eå G undm2 Kæ dm2 En Sa 245 4 5 1929 1 976 185 F 014HL25785 An a endom mæ Hen La en endom mæ & a ua,mde NØRREVANGSVEJ17,4581RØRVI

Læs mere

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark Fo på dn god ndvining og dnd æing - Dn a vaidiion i Danma NOKUT åonfnc dn 20 maj 2015 V. An Døg, diø Danma Adiinginiion Faa om vidgånd ddann i Danma - 46 vidgånd ddanniniion - 62 pocn af 2013-ngdomågangn

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal ø t o o v t o s g s ty g j t m k th p s fv k æ h s Jot Tysg Ls VOLONTØREN Fok 1 PÅ ET VÆRELSE Dt ku væ t m bog ø fo mg, gsom t v skt fo. M sv om m kop v bvt mtktt, vk m hukomms upåkggt og føt mg g og

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden!

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden! OCCO i f! Pi li ui OCCO A/ K- 9 - Pø Kø l. 7 Fx 9 6 C umm if@cc. www.cc. OCCO i f! l Pili p.. ui. Pø. / il il l. /. / G. / / 9 um, u cm.,-,-,-,- / 9 um, cm. 9,- 9,- 9,- 9,- / 9 m, u cm. 9,- 9,- 9,- 9,-

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

Prislister. Sydkysten Syd & Nord Sydkysten Weekend. Erhverv Sjælland

Prislister. Sydkysten Syd & Nord Sydkysten Weekend. Erhverv Sjælland Pl Syky Sy & N Syky Wk & Eh Sjæll PRISLISTE 12 SYDKYSTEN SYD OG NORD Opl l Syky Sy Opl 35.000 Ul / Syky N Opl 25.000 Ul / P p. Tkc 7,25 k. Sæplc 3,5 ll 7 9,35 k. Døc (ykk Syky Sy & N) 8,75 k. Rbkc (ykk

Læs mere

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor A Allé 13, 1. sal, høsholm Koo Sious aou Iovaio Få m d lo m 2 fly il foskpak Edomm Edomm lid i auskø omivls md skov-lid aal hl æ vd. Byi mov maka md so viduspai fa ulv-il-lof d iv od lysidfald il all koo.

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere