HF Søndervang. Forårsbrev HF Søndervang. Kongelundsvej Kastrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HF Søndervang. Forårsbrev 2015. HF Søndervang. Kongelundsvej 211 2770 Kastrup sondervang@sondervang.info www.sondervang.info"

Transkript

1 Forårsbrev 2015

2 Kære Medlemmer Nu er der ikke længe til sæsonen 2015 kan tage sin begyndelse. I har sikkert, som jeg og resten af bestyrelsen, længtes efter at komme ud i kolonihaven igen, for at nyde både hus og have, og ikke mindst samværet og hyggen med såvel naboer, venner og familie, ikke bare på eget havelod, men også på festpladsen og i foreninghuset. Heldigvis har vi igen i år indtil skrivende stund, været forskånet for indbrud i Søndervang. Det har desværre ikke været tilfældet for nogle af vore omkringliggende naboforeninger. Vinteren har vi bestyrelsen brugt tid på at diskutere rigtig mange ting. Vi skal bl.a. have bedre styr på vores pligtarbejde, hvorfor vi har taget tiltag til dette. Læs mere om det inde i brevet. Vi har endvidere diskuteret forsikringsordninger, der indebærer meget favorable forsikringspræmier for den samlede forsikring af vore respektive kolonihavehuse, indbo og brand. Så har vi talt om solcelleanlæg, internetforbindelser (wifi), regnvandsbrønde (pumpebrønde), smæklåse på hovedporten, vejforbedringer og meget mere. Det kommer vi tilbage til ved generalforsamlingen. Vi har endvidere været i dialog med både Københavns Kommune, Kolonihaveforbundet og Kreds 1 omkring begreberne skelregler og fradrag i vurderingen af de antal kvadratmeter, der ligger for tæt på skel. Det kan du også nærlæse i byggereglementet på de følgende sider. Som bekendt havde vi i eftersommeren en stor undersøgelse af omfanget af ulovligt byggeri. Skemaet som Kolonihaveforbundet havde udbedt sig er afleveret rettidig. Vi har dog ikke i skrivende stund fået nogen tilbagemelding på undersøgelsen. De annoncerede adresseændringer, som I fik brev om i sommers, er heller ikke på plads endnu. De lovede i december det skulle være klart til sæsonstart Så vi afventer. Venligst vær opmærksom på den udvidede kontortid i sæsonen, ligesom der også er ændringer i marketenderiets åbningstider. Så vil jeg lige slå et slag for, at I der har alt for brede hække ud mod vejene, nu bruger tiden til at få dem klippet ind. Der skal minimum være tre meter frit på vejene mellem hækkene. Et andet slag for de, der har meget høje træer. Tænk på naboerne! Det er urimeligt at vi i vore små haver har velvoksne træer på langt over otte meter. Endelig, så lige et slag mere; Husk at rive grusvejene, så der ikke opstår huller. Generalforsamlingen afholdes i år søndag den 26. April i Foreningshuset. Herom nærmere i indkaldelsen, der også vil indeholde eventuelle forslag. Mød op og gør din indflydelse gældende. Husk at bruge vores fantastiske informative hjemmeside. Her kan du finde alle relevante oplysninger, du måtte have brug for. Har bestyrelsen ikke din mailadresse, så vil vi blive glade, hvis vi må få den. Det er nemmere og ikke mindst billigere at informere via mail, i stedet for brevpost. Derved er også du med til at holde igen på omkostningerne, til glæde for os alle. Som noget helt nyt, inviterer bestyrelsen nye medlemmer af vores haveforening, inden for de sidste tre år, til en informationsaften mandag den 11. maj kl.19:00. Her vil medlemmer af bestyrelsen, aktivitetsudvalget m.fl. orientere om foreningens vedtægter, regler, aktiviteter og i det hele taget stille sig til rådighed for at besvare de spørgsmål, I som nye medlemmer måtte have.

3 Jeg vil også gerne her benytte lejligheden til at opfordre medlemmerne til at deltage i de mange aktiviteter, det gælder såvel foreningens arrangementer, og i høj grad også, alle de andre gode aktiviteter, som klubben står bag. Det er en vigtig del af foreningshusets økonomi og vedligeholdelse, at vi alle støtter op og tilbringer nogle timer i et festlig lag sammen med hinanden. Husk at meddele bestyrelsen, hvis du har skiftet adresse, telefonnumre eller adresse. Du kan udfylde tallonen sidst i dette brev, hvis der er ændringer. På de følgende sider, kan du læse mere om foreningens tiltag, aktiviteter og venlige informationer. Brug dem! Tag arrangementslisten ud af brevet og hæng den op så du ikke går glip af de hyggelige stunder i fællesskabet med de øvrige medlemmer af vor forening. I ønskes alle en rigtig dejlig havesæson og på glædeligt gensyn i Søndervang. Med venlig hilsen Peter Beck Formand Marts 2015

4 Sæsonen 2015 Åbning af vandet lidt gode råd fra vandholdet: For at alle haver kan have vand 1. april, er det en god ide at være opmærksom på følgende: Billige kugleventiler, der købes i byggemarkeder, er ikke egnet til udendørs brug. De springer i frosten, så de bør derfor udskiftes. Hver have skal selvstændigt have en stophane. Stophanen skal være placeret i bagskellet og være let tilgængelig. Stophanen skal være synlig. Hvis den er svær at finde, må du meget gerne markere stedet tydeligt! Hvis stophanen ligger i jorden, skal der laves en kasse omkring den, så det er let at komme til den. Stophanen skal kunne åbnes og lukkes uden brug af værktøj. Der bør kun være en tilslutning på hovedstrengen. Baghaven må ikke være en lodseplads, så vandholdet ikke kan komme til at reparere hovedstrengen. Det er vigtigt, at låger og gårde ikke er aflåste. Sørg for at få tømt rørene om vinteren evt. med en ekstra ventil lige før stophanen. For at undgå vandskader i de enkelte huse samt vandspild er det vigtigt, at alle vandhaner samt stophaner er lukkede medio marts. Såfremt vejret tillader det, håber vi, at kunne åbne for vandet den 28. marts Samme weekend bliver pullerterne fjernet. Hvis man skal have lukket for vandet efter vandåbning, skal det varsles 2 dage i forvejen, med brev til de haver der bliver berørt. Vanding: Vær opmærksom på, at vi er underlagt de kommunale restriktioner. Bestyrelsen henstiller, at der ikke benyttes for store vandbassiner. Ved voldsomt regnskyl: I forbindelse med voldsomme regnskyl, som i de senere år har givet store gener, råder foreningen over en benzindrevet pumpe, samt 160 m 3 tommer slanger. Materielet vil blive taget i brug, hvis huse er i fare for at blive oversvømmet, pumpen kan fjerne 1100 liter vand i minuttet. Pumpen vil blive betjent af folk udpeget af bestyrelsen. Det er dog vigtigt, at den enkelte have selv søger for, at der er en pumpebrønd i haven, da det ellers ikke er muligt at anvende pumpen. Pumpebrønden placeres på det sted, hvor vandet plejer at samle sig. Dimensioner på pumpebrønden skal være minimum 40 cm i diameter og være ca. 60 cm dyb med en fast bund for eksempel af plast. Man kan i de forskellige byggemarkeder købe sådanne færdige brøndrør. Sandkasse: Sand må afhentes til og med d. 20. april 2015.

5 Renholdelse af haver Haverne skal til stadighed holdes fri af ukrudt. Ligeledes skal havegang ud til midten af vej eller til anden hæk, være fri for ukrudt og gennemrevet senest hver søndag i havesæsonen. Havesæsonen starter 1. april. Det er vigtigt at gennemrive stierne og grusvejene, således at vi undgår store huller i dem. Sæsonåbning: Vi fejrer sæsonstart fredag den 1. maj kl på festpladsen. Der bliver hyggeligt samvær på festpladsen med kaffe, te samt en lille en. Sodavand til børnene. Der vil være mulighed for at besøge aktivitetsklubbens grill. Storskrald Foreningen kan kun bestille container 1 måned frem. Vi henviser til opslagstavlerne, samt til Søndervangs hjemmeside: her vil man kunne læse, hvornår der er storskrald. Dagrenovation: Er planlagt til tømning hver torsdag. Start 2. april og slut 29. oktober Papir beholdere er planlagt til tømning hver 14. dag torsdag i lige uger. Teknik- og miljøforvaltningen understreger, at der kan ske ændringer i de overnævnte oplysninger inden 1. april 2015, hvor den nye sæson starter op. Det er således affaldstransportøren, der fastsætter tømningsdage og tømningstider. Flasker, aviser og batterier afleveres i de respektive containere, der er opstillet for enden af foreningshuset. Flasker og glas skal tømmes inden de lægges i flaskecontaineren. Hårde hvidevarer, elektronik, fliser og jord afleveres på genbrugsstationerne. Miljøbilens køreplan og stoppesteder kan ses på foreningens opslagstavle eller på Generalforsamling: Generalforsamling afholdes søndag den 26. april kl i foreningshuset. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 måned inden generalforsamlingen, og bliver omdelt sammen med indkaldelsen. Vær opmærksom på at indkaldelse, samt evt. forslag vil blive omdelt i postkasserne i haveforeningen i uge 15. Post fra foreningen: Al post til haveejerne i sæsonen fra 1. april 31. oktober uddeles på haveadressen og/eller via mail til dem der har oplyst deres mailadresse. Der skal derfor erindres om, at der skal være en synlig postkasse, med tydeligt havenummer påført, ved lågen til hver have.

6 Pligtarbejde: Ifølge foreningens reglement er medlemmer under 75 år forpligtet til at deltage i pligtarbejde. Bestyrelsen har haft pligtarbejdet oppe flere gange på vores bestyrelsesmøder i løbet af sæsonen i 2014, lige som vi op til sæson start 2015 har haft snakket pligtarbejde. Disse drøftelser har ført til, at vi har besluttet os for følgende tiltag: Hver have har to pligtarbejdsdage af tre timer. Der udsendes ikke længere grønne pligt sedler ud til hver enkelt have. Listen om, hvornår de enkelte haver har pligt, kan udover listen her i nyhedsbrevet, også ses på foreningens opslagstavle ved kontoret, lige som man kan gå på foreningens hjemmeside og se informationen på Det er den enkeltes have eget ansvar at få undersøgt hvornår man skal på pligt. Der vil være mulighed for at tilmelde sig en SMS service, så man får tilsendt en SMS et par dage før man skal på pligt som en lille huske seddel. Der kan tilmeldes et mobil nummer pr. have. Tilmeldingstalonen (sidste side i dette nyhedsbrev) udfyldes og lægges i postkassen ved kontoret snarest. Udeblivelse fra pligtarbejde koster en bod på kr. 250,00! Bestyrelsen vil samtidig gøre opmærksom på, at man ikke kan betale sig fra pligtarbejde, og at gentagende udeblivelser fra pligtarbejde kan føre til opsigelse af have. Bestyrelsen håber at ALLE er med til at yde en indsats når man er på pligtarbejde. Marketenderiets åbningstider: Fra 1. maj til 31. august: Mandag til fredag: kl & kl Lørdag til søndag kl Fra 1. september til 15. september: Mandag til fredag: kl & Lørdag & søndag: kl Marketender er: Preben Sørensen, have 113. Kontortid i H/F Søndervang: Henvendelse til bestyrelsen bedes så vidt muligt foregå på kontoret på festpladsen i kontortiden hver 2. tirsdag mellem kl i sæsonen, første gang den 14. april og sidste gang den 20. oktober i lige uger.

7 Kreds 1 kontortider: Kredskontoret holder åbent hver onsdag kl , undtaget den sidste onsdag i hver måned. Kredskontoret, Toftegårds Allé 42, 2500 Valby Husk: Følg med på foreningens hjemmeside og opslagstavlerne på foreningshuset og kontor. Breve og forslag til bestyrelsen kan lægges i postkassen ved kontoret. Indbrud: Ved indbrud skal det altid meldes til Politiet. På Politiets hjemmeside kan man hente formularen direkte. borgerservice anmeldelser derefter læs instruks. Det er altid en god ide, at bese sit kolonihavehus jævnlig i løbet af vinterperioden pga. eventuelle indbrud. Biblioteket: Biblioteket er åbent i juni, juli og august hver torsdag fra kl Du kan låne bl.a. romaner, krimier, fagbøger, skolebøger, børnebøger, puslespil, videoer og dvd er. Alle nyere bøger modtages med glæde, dog efter aftale. Vi beder om at udlånt materiale afleveres i samme sæson. Se opslagstavle. Kig ind kig i bøgerne eller lån dem med hjem, fordelagtige låneforhold. Der kan læses om børne/ungdoms aktiviteter på opslagstavlen og eventuelt på hjemmesiden. Udlejning af foreningshus, stole og borde: Til private fester kan foreningshuset lejes, kontakt den ansvarlige i bestyrelsen. Hvide stole og borde kan lånes ved henvendelse hos marketenderen. Husk at bestille i god tid. Stole og borde må ikke tages med ud af foreningen. Kørsel i haveforeningen: Der må ikke parkeres i havegangene, og der henstilles til at ensretning og max.10 km hastighed i havegangene overholdes. Parkering på festpladsen er forbudt i perioden 1. april 31. oktober. Havevandring: Vores tidligere havekonsulent er stoppet. Vi forventer dog alligevel at kunne gennemføre havevandring med en ny havekonsulent i løbet af sæsonen. Følg med på opslagstavlen og/eller hjemmesiden. Hække: Ifølge foreningens reglement må alle forhække ikke være over 160 cm. Husk derfor at klippe ned til 150 cm, de vokser hurtigt op igen. Ja, det er absolut tilladt at klippe længere ned, således at vi alle kan se de pæne haver. Sidehække og hække ud til Kongelundsvej og mellemgangene må ikke være over 180 cm, når de er vokset op.

8 Nybygning udbygning ombygning nedlæggelse af tank. Hvis du går med byggeplaner vedrørende dit kolonihavehavehus, uanset om det er nybyggeri eller udvidelser af bestående, så kontakt straks bestyrelsen i kontortiden inden du starter. Det skal bemærkes, at tegninger over nybygninger, samt udvidelser skal indsendes via bestyrelsen til godkendelse i Kolonihaveforbundet Kreds 1. Læs de nye byggeregler grundigt, der er vedhæftet nærværende nyhedsbrev. Venteliste: Ventelisten er lukket. Ventelisten, internlisten og passivlisten kan ses på opslagstavlen og hjemmesiden.

9 Byggeregler for kolonihaver i Københavns Kommune 1. Det bebyggede areal må ikke overstige 15 % af haveloddets nettoareal i m2, dog max 60 m2 inkl. udestue og udhus, legehus på 5,0 m2 og derover. 2. Alt byggeri inkl. træterrasser og legehuse max 4,9 m2, skal placeres mindst 2,5 m fra skel. Legehus betragtes som løsøre. Lovlige regnvandsfaskiner skal ligeledes placeres mindst 2,5 m fra skel. Godkendte spildevandstanke placeres ligeledes mindst 2,5 m fra skel. Drivhus max 9,9 m2 må opstilles overalt på havelodden, når det kun benyttes som drivhus. 3. Byggeri fra før 1992, der har opnået dispensation fra Københavns Kommune i forbindelse med skelregler, må der ikke foretages udvidelser i forhold til det eksisterende byggeri. Ønsker man ændring/tilbygning skal alt lovliggøres efter nuværende gældende skelregler. Den del af byggeriet som ligger for tæt på skel, vil blive fratrukket i forbindelse med vurdering. 4. Det tilstræbes, at bygningen opføres parallelt eller vinkelret på havelodden, og følger byggelinjen. 5. Totalhøjde målt fra terræn til tagryg max 4 m, hvis andet ikke er bestemt i en deklaration for området. Det bebyggede areal må kun være i en etage inkl. tårne, spir, kupler mm. 6. Bebyggelsens ydervægge samt beklædning skal opføres i træ. 7. Huset skal opføres på punkfundament (eks.: sokkelsten rørstøbning). Der skal etableres rottesikring mellem sokkelstenene. 8. Generelt gælder, at der på hvert enkelt havelod kun må opføres et kolonihavehus med tilhørende udhus inden for de i pkt.1. fastsatte rammer. Derudover må opføres åbne terrasser samt overdækket terrasse. En overdækket terrasse skal være åben i hele den ene side med brystværn på max. 1,0 m og placeres mindst 2,5 m fra skel. 9. Der skal indgives 2 tegninger til bestyrelsen for såvel nybygning som ændring af bebyggelse. Godkendelse skal foreligge fra bestyrelsen og Kreds 1 inden byggeri/ændring påbegyndes. 10. Alt godkendt byggeri skal være tilendebragt, inden 1 år fra godkendelse dato. Dispensation for ovennævnte kan kun gives af Københavns Kommune. Ansøgning fremsendes gennem Kreds 1. Obs! Vedligeholdelsesopgaver af eksisterende bygninger, som f.eks. nyt tag på bestående konstruktion, udskiftning til nye vinduer, beklædning af ydervægge ol. skal du ikke ansøge om, men blot meddele bestyrelsen disse ændringer. Det har betydning ved en eventuel vurdering, at det kan dokumenteres hvornår eventuelle respektive forbedringer er udført! Er du i tvivl så kontakt bestyrelsen!

10 Arrangementskalender for sæsonen marts Vandåbning hvis vejret tillader det! (tilmelding til morgenmad) 29. marts Fodbold Frankrig. Danmark 26. april Generalforsamling kl.: 10:00 1. maj 1. Maj arrangement kl.: 13: maj Keglestart 11. maj Informationsaften nye medlemmer kl 19: juni Fodbold Danmark. Serbien 23. juni Skt. Hans aften kl. 20:00 4. juli Musik aften 12. juli Loppemarked 1. august Høstfest 3. august Bankospil 7. september Fodbold Armenien. Danmark 9. august Klunsemesterskab 30. august Børnekegler og Trio 4. september Fodbold Danmark. Albanien 5. september TUT Cup 8. oktober Fodbold Portugal Danmark 11. oktober Fodbold Danmark Frankrig 31. oktober Vandlukning hvis der ikke kommer frost inden! (tilmelding til morgenmad) OBS! Arrangementerne afholdes i foreningshuset med mindre andet er anført. Kontaktpersoner Aktivistklubben: Inco, have 110 Mobil Thomas, have 133 Mobil Jannie, have 117. Mobil Øvrige aktiviteter i foreningshuset: Hver tirsdag og torsdag har foreningshuset åbent for aktiviteter mellem kl Hver onsdag fra kl og søndag fra kl bliver der spillet kegler. Alle medlemmer i Søndervang er velkomne til at deltage i aktiviteterne.

11 BESTYRELSEN. SØNDERVANG: Peter Beck have 100 Formand Bredagervej 19, 2. tv.2770 Kastrup Salg og overdragelse af haver Kontakt til kreds, forbund og myndigheder Foreningens område Jutta Haahr have 12 Njalsgade 67, 4. tv Kbh. S Kasserer Medlems. og venteliste Forsikring Foreningens område Kim Koblauch have 111 Svinget 28, 2. th Kbh. S Næstformand Pligtarbejde. Byggesager Foreningens område (Vurderingsudvalget) Anne Kitte Mortensen have 94 Stefansgade 41, 2. tv Kbh. N Sekretær Foreningshus/udlejning. hjemmeside Klubkontakt pumpelaug nøgler Foreningens område Thomas Sund have 133 Stevnsgade 33 st. th Kbh. N Bestyrelsesmedlem Foreningshus/udlejning/ Klubkontakt Byggesager. Foreningens område (Vurderingsudvalget) Carit Zoellner have 12 Njalsgade 1, st. tv Kbh. S Bestyrelsesmedlem Pligtarbejde Foreningens område Per Hester have 51 Amagerbrogade 166, 3. tv Kbh. S Bestyrelsesmedlem Forsikring Pligtarbejde Marktenderikontakt Foreningens område

12 Tilmelding til SMS tjeneste ifm Pligtarbejde: Have nr: Navn: Mobil nummer: Evt. udleverer ikke dine oplysninger til tredjepart. Adresse eller andre ændringer i personlige oplysninger vedkommende Have nr: Navn: Vinteradresse: Postnummer & By: Mobil nummer: Fastnet nummer: Evt.

13 H/F Søndervang Pligtarbejde 2015 Have nr. Pligt 1 Pligt 2 Opgave 1 F F Pasning af areal mod vej 2 P P Undtaget pga. alder april 11. april Forårsrengøring hus april 22. august Hækkeklip april 11. april Forårsrengøring hus 6 6. juni 12. september Hækkeklip 7 6. juni 12. september Hækkeklip marts 1. november Vandhold april 22. august Alm. pligtarbejde april 18. juli Alm. pligtarbejde april 20. juni Alm. pligtarbejde 12 B B Bestyrelse april 20. juni Alm. pligtarbejde april 22. august Alm. pligtarbejde april 22. august Alm. pligtarbejde april 20. juni Alm. pligtarbejde 17 F F Pasning af areal mod vej juni 12. september Hækkeklip april 20. juni Alm. pligtarbejde 20 P P Undtaget Pga. alder april 4. juli Alm. pligtarbejde april 20. juni Alm. pligtarbejde 23 F F Skraldehold april 20. juni Alm. pligtarbejde april 20. juni Alm. pligtarbejde juni 12. september Hækkeklip maj 1. august Alm. pligtarbejde 28 F F Bibliotek juni 12. september Hækkeklip 30 F F Skraldehold maj 18. juli Alm. pligtarbejde maj 1. august Alm. pligtarbejde maj 22. august Alm. pligtarbejde maj 22. august Alm. pligtarbejde april 11. april Forårsrengøring hus maj 4. juli Alm. pligtarbejde 37 P P Undtaget pga. alder april 1. august Alm. pligtarbejde juni 12. september Hækkeklip 40 P P Undtaget pga. alder

14 41 6. juni 12. september Hækkeklip juni 12. september Hækkeklip juni 12. september Hækkeklip juli 1. august Alm. pligtarbejde juli 8. august Alm. pligtarbejde 46 F F Passe blomster pladsen juni 12. september Hækkeklip juni 12. september Hækkeklip april 4. juli Alm. pligtarbejde juni 4. juli Alm. pligtarbejde 51 B B Bestyrelse maj 22. august Alm. pligtarbejde juni 12. september Hækkeklip juni 12. september Hækkeklip 55 P P Undtaget pga. alder april 22. august Alm. pligtarbejde april 18. juli Alm. pligtarbejde maj 4. juli Alm. pligtarbejde marts 1. november Vandhold april 11. april Forårsrengøring hus juni 12. september Hækkeklip april 18. juli Alm. pligtarbejde juli 22. august Alm. pligtarbejde 64 F F Storskrald april 11. april Forårsrengøring hus maj 1. august Alm. pligtarbejde maj 1. august Alm. pligtarbejde maj 4. juli Alm. pligtarbejde maj 4. juli Alm. pligtarbejde april 20. juni Alm. pligtarbejde april 22. august Alm. pligtarbejde maj 8. august Alm. pligtarbejde juni 12. september Hækkeklip maj 22. august Alm. pligtarbejde april 22. august Alm. pligtarbejde 76 F F Pasning af pladsen april 8. august Alm. pligtarbejde april 26. september Alm. pligtarbejde 79 F F Rengøring maj 26. september Alm. pligtarbejde april 8. august Alm. pligtarbejde april 20. juni Alm. pligtarbejde juni 12. september Hækkeklip maj 18. juli Alm. pligtarbejde

15 85 1. maj 26. september Alm. pligtarbejde 86 F F Flagmand maj 26. september Alm. pligtarbejde juni 12. september Hækkeklip maj 4. juli Alm. pligtarbejde juni 12. september Hækkeklip maj 1. august Alm. pligtarbejde 92 F F Storskrald 93 F F Marketender 94 B B Bestyrelse maj 18. juli Alm. pligtarbejde juni 12. september Hækkeklip juni 12. september Hækkeklip april 8. august Alm. pligtarbejde maj 8. august Alm. pligtarbejde 100 B B Bestyrelse juni 26. september Alm. pligtarbejde 12 B B Bestyrelse april 26. september Alm. pligtarbejde april 26. september Alm. pligtarbejde april 26. september Alm. pligtarbejde 16 F F Pakning af Post april 11. april Forårsrengøring hus april 20. juni Alm. pligtarbejde april 20. juni Alm. pligtarbejde 110 F F Foreningshus hus 111 B B Bestyrelse marts 1. november Vandhold 113 F F Udlån af stole juli 8. august Alm. pligtarbejde april 4. juli Alm. pligtarbejde juli 1. august Alm. pligtarbejde april 11. april Forårsrengøring hus april 8. august Alm. pligtarbejde april 8. august Alm. pligtarbejde april 11. april Forårsrengøring hus juli 1. august Alm. pligtarbejde juni 12. september Hækkeklip april 18. juli Alm. pligtarbejde marts 1. november Vandhold april 23. maj Alm. pligtarbejde april 23. maj Alm. pligtarbejde maj 8. august Alm. pligtarbejde april 22. august Alm. pligtarbejde

16 maj 8. august Alm. pligtarbejde maj 8. august Alm. pligtarbejde 131 F F Storskrald juni 12. september Hækkeklip 133 B 28. marts B 1. november Vandhold / bestyrelse 134 P P Undtaget Pga. alder juni 12. september Hækkeklip juni 12. september Hækkeklip juni 12. september Hækkeklip juni 12. september Hækkeklip maj 1. august Alm. pligtarbejde 140 F F Foreningshus maj 20. juni Alm. pligtarbejde april 18. juli Alm. pligtarbejde april 20. juni Alm. pligtarbejde maj 1. august Alm. pligtarbejde 145 P P Undtaget Pga. alder april 4. juli Alm. pligtarbejde maj 4. juli Alm. pligtarbejde juli 1. august Alm. pligtarbejde 149 F F Flagmand / Heks til bålet marts 1. november Vandhold juni 12. september Hækkeklip juni 12. september Hækkeklip juni 12. september Hækkeklip juli 1. august Alm. pligtarbejde 155 F F Beplantning af pladsen 156 F F Bibliotek april 1. august Alm. pligtarbejde juli 18. juli Alm. pligtarbejde juli 1. august Alm. pligtarbejde maj 8. august Alm. pligtarbejde april 8. august Alm. pligtarbejde april 26. september Alm. pligtarbejde juni 12. september Hækkeklip 164 F F Loppemarked 165 P P Undtaget Pga. alder 166 F F Pasning af areal mod vej marts 1. november Vandhold Hans marts 1. november Vandhold Villy Skraldehold får besked om datoer når affaldsservice bekræfter bestilling på container.

Søndervang nyt. Forår 2014. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt. Forår 2014. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Forår 2014 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Marts 2014 Kære medlemmer Vi nærmer os april måned, hvor en ny havesæson starter. I skrivende stund virker det

Læs mere

Søndervang nyt. Forår 2011. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt. Forår 2011. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Forår 2011 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Februar 2011 Kære medlemmer Så er der snart kun en måned til havesæsonen begynder, hvilket også giver mulighed

Læs mere

FORÅRSBREV. Sæsonen 2006

FORÅRSBREV. Sæsonen 2006 FORÅRSBREV Sæsonen 2006 Kære medlemmer Så er der kun godt en måned til havesæsonen starter, derfor er det også tid til at udsende Søndervangs Forårsbrev. Jeg håber, at alle vil give sig tid til at læse

Læs mere

Oplyses skal også, at Fillip Lauersen i oktober måned udtrådte af bestyrelsen, suppleant Dan Heino Jensen, have 60 er derfor indtrådt.

Oplyses skal også, at Fillip Lauersen i oktober måned udtrådte af bestyrelsen, suppleant Dan Heino Jensen, have 60 er derfor indtrådt. Kære medlemmer Så er der kun godt en måned til havesæsonen starter, derfor er det også tid til at udsende Søndervangs forårsbrev, som jeg håber alle giver sig tid til at læse, da der er mange nyttige oplysninger

Læs mere

Søndervang nyt. Forår 2009. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt. Forår 2009. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Forår 2009 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Februar 2009 Kære medlemmer Så er der kun godt en måned til havesæsonen starter, derfor er det også tid til at

Læs mere

Søndervang nyt. Forår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup

Søndervang nyt. Forår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup Søndervang nyt Forår 2008 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup Kære medlemmer februar 2008 1. april starter havesæsonen, hvilket der snart kun er en måned til. Derfor er det også tid til at udsende

Læs mere

HF Søndervang. Forårsbrev HF Søndervang. Hf. Søndervang 93 A 2770 Kastrup

HF Søndervang. Forårsbrev HF Søndervang. Hf. Søndervang 93 A 2770 Kastrup Forårsbrev 2016 Kære Medlemmer Nu er der ikke længe til sæsonen 2016 kan tage sin begyndelse. I har sikkert, som jeg og resten af bestyrelsen, længtes efter at komme ud i kolonihaven igen, for at nyde

Læs mere

Søndervang nyt. Forår Søndervang fylder 70 år 20. april H/F Søndervang Kongelundsvej Kastrup

Søndervang nyt. Forår Søndervang fylder 70 år 20. april H/F Søndervang Kongelundsvej Kastrup Søndervang nyt Forår 2013 Søndervang fylder 70 år 20. april 1943-2013 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer Marts 2013 Den 20. april 1943 stiftedes HF Søndervang

Læs mere

Søndervang nyt. Sommeren 2014. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt. Sommeren 2014. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Sommeren 2014 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer, Så er vi allerede i gang med den tredje måned af sæson 2014 og vi har haft et dejligt forår,

Læs mere

Søndervang nyt Efterår 2013. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt Efterår 2013. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Efterår 2013 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer august 2013 Igen i år har vores havekonsulent Lise-Lotte Juul Jensen udtaget 4 haver til Kolonihaveforbundets

Læs mere

Søndervang nyt Efterår 2012

Søndervang nyt Efterår 2012 Søndervang nyt Efterår 2012 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer august 2012 Årets præmiehaver er nu udtaget af vores havekonsulent Lise-Lotte Juul Jensen, og

Læs mere

Søndervang nyt. Sommeren 2015. H/F Søndervang. 2770 Kastrup. HF Søndervang. 2770 Kastrup. sondervang@sondervang.info www.sondervang.

Søndervang nyt. Sommeren 2015. H/F Søndervang. 2770 Kastrup. HF Søndervang. 2770 Kastrup. sondervang@sondervang.info www.sondervang. Søndervang nyt Sommeren 2015 H/F Søndervang Kære medlemmer Nu må det da snart blive sommer. Efter en kold, blæsende og regnfuld maj måned, hvor varmeapparatet har kørt hver dag, så tyder det i skrivende

Læs mere

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Efterår 2008 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer August 2008 På generalforsamlingen lovede bestyrelsen at undersøge muligheden for, at de enkelte

Læs mere

Søndervang nyt August 2014

Søndervang nyt August 2014 Søndervang nyt August 2014 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info august 2014 Kære medlemmer Som du sikkert har bemærket, så kalder vi dette Søndervangs Nyt for august 2014.

Læs mere

Søndervang nyt. Sommeren H/F Søndervang Kongelundsvej Kastrup

Søndervang nyt. Sommeren H/F Søndervang Kongelundsvej Kastrup Søndervang nyt Sommeren 2007 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup Kære medlemmer juni 2007 Så blev det juni og dermed sommer, jeg håber I alle allerede har haft mange gode timer i kolonihaven.

Læs mere

Søndervang nyt Efterår 2011

Søndervang nyt Efterår 2011 Søndervang nyt Efterår 2011 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Se vedrørende informationsmøde inde i bladet. Kære medlemmer august 2011 På forsiden af dette efterårsbrev,

Læs mere

Søndervang nyt. Sommeren HF Søndervang 93A 2770 Kastrup Kastrup.

Søndervang nyt. Sommeren HF Søndervang 93A 2770 Kastrup Kastrup. Søndervang nyt Sommeren 2016 H/F Søndervang 93A Kære medlemmer Et dejligt forår har det været og 2016 tegner allerede nu, til at blive det varmeste år gennem mange år. Jeg er sikker på at I som jeg har

Læs mere

Søndervang nyt. Sommeren H/F Søndervang Kongelundsvej Kastrup

Søndervang nyt. Sommeren H/F Søndervang Kongelundsvej Kastrup Søndervang nyt Sommeren 2008 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer Juni 2008 Sommer, sol og smældende flag det er, når kolonihaven er bedst. Havesæsonen er i

Læs mere

Søndervang nyt. Efterår H/F Søndervang Kongelundsvej Kastrup

Søndervang nyt. Efterår H/F Søndervang Kongelundsvej Kastrup Søndervang nyt Efterår 2006 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup Kære medlemmer Her på sensommeren vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak for en god sæson i Søndervang. Det har været

Læs mere

HF SØNDERVANG SOMMERBREV JUNI 2017

HF SØNDERVANG SOMMERBREV JUNI 2017 Skt. Hans aften: Endelig er det en fredag Sct. Hans falder i år. Bestyrelsen har derfor sammen med Klubben besluttet at gøre den til mere end båltale, sang og en lille en til halsen. Programmet er som

Læs mere

Kapitel 3. Selandia sagen KFRR anno 2011. Den, 09 april 2007 tilskriver formanden for Selandia Tårnby Kommune.

Kapitel 3. Selandia sagen KFRR anno 2011. Den, 09 april 2007 tilskriver formanden for Selandia Tårnby Kommune. Kapitel 3 Den, 09 april 2007 tilskriver formanden for Selandia Tårnby Kommune 1 Han bekræfter således at husene er 60 m2 2 Han bekræfter også at der bygges 10 m2 Skur Den, 01december 2009 sender formanden

Læs mere

Søndervang nyt Efterår 2010

Søndervang nyt Efterår 2010 Søndervang nyt Efterår 2010 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer august 2010 Vi har nu taget hul på sidste del af havesæson 2010, men det kan jo ikke forhindre

Læs mere

Søndervang nyt. Efterår 2007. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup

Søndervang nyt. Efterår 2007. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup Søndervang nyt Efterår 2007 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup Kære medlemmer August 2007 Her på sensommeren vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak for en god sæson i Søndervang.

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING

BESTYRELSENS BERETNING BESTYRELSENS BERETNING 2015 2016 NYE MEDLEMMER Der er solgt 12 haver i løbet af beretningsåret. Bestyrelsen ønsker de nye medlemmer velkommen i foreningen. Det drejer sig om følgende haver: 116, 120, 125,

Læs mere

H/F sundbyvang, August Erindrings skrivelse om byggeregler for kolonihaver under kolonihaveforbundet.

H/F sundbyvang, August Erindrings skrivelse om byggeregler for kolonihaver under kolonihaveforbundet. Erindrings skrivelse om byggeregler for kolonihaver under kolonihaveforbundet. Efter vores fredning er den tidligere dispensation, blevet sat i bero mht. hvor meget af grundene som er bebygget incl. evt.

Læs mere

Så nærmer tiden sig for en ny sæson i H/F Amager Strand og dermed også et informationsbrev fra bestyrelsen.

Så nærmer tiden sig for en ny sæson i H/F Amager Strand og dermed også et informationsbrev fra bestyrelsen. Så nærmer tiden sig for en ny sæson i H/F Amager Strand og dermed også et informationsbrev fra bestyrelsen. Der er kun en lille måned til portene bliver åbnet i foreningen, så her får du lidt information

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store og den

Læs mere

I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på.

I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på. I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på. De overordnede regler er beskrevet i Ballerup kommunes LOKALPLAN NR: 059, der gælder

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store (med bagerste

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

ORDENSREGLER. April 2016

ORDENSREGLER. April 2016 ORDENSREGLER April 2016 1 Generelt 1. Nærværende ordensregler kan ikke tilsidesætte bestemmelserne i vedtægter og byggeretningslinier. 2. Medlemmer er forpligtet til at kende og overholde vedtægter, ordensregler

Læs mere

Hf. Maglehøj Praktiske Oplysninger 2015

Hf. Maglehøj Praktiske Oplysninger 2015 Hf. Maglehøj Praktiske Oplysninger 2015 Bestyrelsen: Formand: Hans Chr. Kryger Havesalg- Ankesager It. Træffes Mandag 18-20 tlf.: 51895211 Kasserer: Maria Næss-Schmidt Træffes Onsdag 18-20 tlf.: 91883261

Læs mere

ORDENSREGLEMENT FOR. Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV

ORDENSREGLEMENT FOR. Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Side 1 ORDENSREGLEMENT FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Ordensreglement vedtaget ved generalforsamlingen

Læs mere

Søndervang nyt August 2016

Søndervang nyt August 2016 Søndervang nyt August 2016 H/F Søndervang 93A www.sondervang.info Kære medlemmer. Ak ja, så er vi allerede langt inde i august og det er tid til lidt tilbageblik for 2016, men også tid til at se fremad.

Læs mere

Bestyrelsens træffetider 2015

Bestyrelsens træffetider 2015 Haveforeningen HAREKÆR. Store Harekærvej 120 A. 2605 Brøndby Bestyrelsens træffetider 2015 Bestyrelsen kan træffes i foreningshuset hver anden søndag kl. 10-11. I år vil det være på følgende datoer: April

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Haveforeningen Maglehøj Praktiske Oplysninger 2016

Haveforeningen Maglehøj Praktiske Oplysninger 2016 Haveforeningen Maglehøj Praktiske Oplysninger 2016 Bestyrelsen: Formand: Hans Chr. Kryger Havesalg- Ankesager It. Træffes Mandag 18-20 tlf.: 24220217 Kasserer: Svend Skov Træffes Onsdag 18-20 tlf.: 20100683

Læs mere

Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til :

Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til : Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til : Formand: Hans Bøttcher Træffes Mandag kl. 17-20 Tlf. 51 89 52 11 Næstformand: Hans Chr. Kryger Henvendelse

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring

Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring Maj 2017 15. reviderede udgave 1. Medlemmer af Haveforeningen Hjortespring er til enhver tid pligtige til at overholde dette ordensreglement. Adgang til

Læs mere

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Dødsfald Fhv. flymekaniker Per Køncke Petersen, Fælleddiget 77, sov ind den 9. februar 2015 efter lang tids sygdom. Han blev 71 år.

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Brøndby Haveby Afd. III

Brøndby Haveby Afd. III Ordensbestemmelser 2014 1 Ordensregler 1.1 Ved gentagne overtrædelser af ordensbestemmelserne træder 8 i vedtægterne i kraft. 1.2 Havelejeren er ansvarlig for enhver overtrædelse, der begås af havelejeren,

Læs mere

PFH Responsum HF PINDEMOSEN. Palle Flebo-Hansen. Bemærk her i denne kolonihave bor selveste nuværende kredsformanden.

PFH Responsum HF PINDEMOSEN. Palle Flebo-Hansen. Bemærk her i denne kolonihave bor selveste nuværende kredsformanden. PFH Responsum HF PINDEMOSEN Bemærk her i denne kolonihave bor selveste nuværende kredsformanden. Palle Flebo-Hansen Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør www.lovløsetidende.dk E-mail: palleflebohansen@gmail.com

Læs mere

Det er vigtig at forstå - reglerne for at se den dybere mening med have 38. Ole Quist byrådsmedlem (s) har solgt have 38 i år 2010.

Det er vigtig at forstå - reglerne for at se den dybere mening med have 38. Ole Quist byrådsmedlem (s) har solgt have 38 i år 2010. 1 Have 38 i Strandparken Have 38 i Strandparken Det er vigtig at forstå - reglerne for at se den dybere mening med have 38. Ole Quist byrådsmedlem (s) har solgt have 38 i år 2010. Huset har gennemgået

Læs mere

Velkommen til Gl. Østengaard

Velkommen til Gl. Østengaard Velkommen til Gl. Østengaard Dette er en velkomst guide til nye husejere i grundejerforeningen Gl. Østengaard samt et par nyttige informationer Indhold Velkommen... 2 Godt naboskab... 3 Oversigt over grundejerforeningen...

Læs mere

ORDENSREGLER. April 2014

ORDENSREGLER. April 2014 ORDENSREGLER April 2014 1 Generelt 1. Nærværende ordensregler kan ikke tilsidesætte bestemmelserne i vedtægter og byggeretningslinier. 2. Medlemmer er forpligtet til at kende og overholde vedtægter, ordensregler

Læs mere

1.1. Foreningens porte og toiletter åbnes og lukkes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt.

1.1. Foreningens porte og toiletter åbnes og lukkes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt. 1. Foreningen. 1.1. Foreningens porte og toiletter åbnes og lukkes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt. Såfremt et medlem ønsker adgang til foreningen, når portene er lukket, kan man ved henvendelse

Læs mere

RADISEN. Kalender april - maj

RADISEN. Kalender april - maj RADISEN 15. årgang nr. 1 April 2007 31. marts Sæsonstart + oprydning alle kl. 11-14 11. april Vurdering kl. 17-19 16. april Bestyrelsesmøde (Elizabeth) bestyrelsen kl. 18.30 25. april Vurdering kl. 17-19

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Forslag A- Vedtægtsændring 3 stk. 2. Modtaget 3/ Baggrund:

Forslag A- Vedtægtsændring 3 stk. 2. Modtaget 3/ Baggrund: Forslag A- Vedtægtsændring 3 stk. 2 Bestyrelsen har været ude for at få breve retur, fordi de ikke har modtaget en adresseændring. Derfor anbefaler bestyrelsen at det vedtages at det skrives ind i vedtægten

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014.

Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014. Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014. Til stede: Lenesvej 2, 4, 6, 7,12,17, 32, 41, 57, 65,70, 71, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 85, 87, 90, 95, 103, 109, 111. Alfavej 6, 7,

Læs mere

Forslag fra afdelingsbestyrelsen om NY HUSORDEN. Generelt

Forslag fra afdelingsbestyrelsen om NY HUSORDEN. Generelt Forslag fra afdelingsbestyrelsen om NY HUSORDEN Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Lille Tingbakke, hvor mange mennesker

Læs mere

HUSORDEN. Generelt. Ikke alt kan komme med i en husorden, så derfor opfordrer vi til, at alle beboere viser hensyn til hinanden.

HUSORDEN. Generelt. Ikke alt kan komme med i en husorden, så derfor opfordrer vi til, at alle beboere viser hensyn til hinanden. Husorden afd. 11 HUSORDEN Generelt Husordenen skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at (opret)holde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Lille Tingbakke, hvor mange mennesker bor så tæt, som

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 36. årgang nr. 3 December 2012 Vinterudgave Referat fra generalforsamlingen er at finde på foreningens hjemmeside www.beringsminde.dk. Det bli r måske hurtigt en kold

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 22. maj 2015 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 823 Næste uge: 26.maj 26. maj 27. maj 28. maj 29. maj 30. + 31. maj Lærermøde Fællesfoto (hele skolen) Lærermøde SFO-dyredag Skole-Hjem indskol.

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

Velkommen til Kolonihaveforeningen Nabkær 2

Velkommen til Kolonihaveforeningen Nabkær 2 Velkommen til Kolonihaveforeningen Nabkær 2 Jorden er lejet af Herning Kommune, og vi er som lejer, derfor underlagt Herning kommunes Reglement, som vi ikke kan tilsidesætte. Kolonihaveforeningerne i Herning

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 29. april 2012. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

30-07-2014 PFH besøg i HF. Kongedybet. Besøg i have 23 a. Palle Flebo-Hansen WWW.LOVLØSETIDENDE.DK

30-07-2014 PFH besøg i HF. Kongedybet. Besøg i have 23 a. Palle Flebo-Hansen WWW.LOVLØSETIDENDE.DK 30-07-2014 PFH besøg i HF Kongedybet Besøg i have 23 a Palle Flebo-Hansen WWW.LOVLØSETIDENDE.DK 1 PFH besøg i HF Kongedybet Til Att. Fra Københavns Kommune Lisbeth Huohvanainen Palle Flebo-Hansen Dato

Læs mere

H/F SOMMERVIRKE www.hfsommervirke.dk

H/F SOMMERVIRKE www.hfsommervirke.dk Beretning for perioden 26.04.14 25.04.15 Bestyrelsen konstituerede sig efter den ordinære generalforsamling: Formand: Ove Møller Larsen Have 37 Kasserer: Maibritt Kristensen Have 147 Næstformand: Karina

Læs mere

HESTHOLM BLADET. Januar - 1. udgave

HESTHOLM BLADET. Januar - 1. udgave 2016 HESTHOLM BLADET Januar - 1. udgave Godt nytår! Vi vil gerne her benytte lejligheden til at ønske vores medlemmer et rigtigt GODT NYTÅR! Vi skriver nu 2016 og det vil nok blive et år som vil blive

Læs mere

Velkommen. til Haveforeningen Engly

Velkommen. til Haveforeningen Engly Velkommen til Haveforeningen Engly Velkommen til Haveforeningen Engly Når man køber hus i Engly, skal man godkendes af bestyrelsen. Det fremgår af Haveforeningen Englys vedtægter, som nye beboere forpligter

Læs mere

Bilag 1. Generalforsamling A/B Lykkehøj 28. april 2015 Velkommen til A/B Lykkehøjs generalforsamling 2015. Særlig velkomst til de nye andelshavere som er kommet til i det forgangne år. Vi har inviteret

Læs mere

Revideret 12.oktober 2016

Revideret 12.oktober 2016 Vi håber, at I vil befinde jer godt ved at bo her. Fra flere sider gøres der tiltag for at gøre det attraktivt og hyggeligt at bo i Klosterparken, så vi opfordrer Jer derfor til at deltage i de forskellige

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Finmarken, Chr. 4 vej 44, 6000 Kolding

LEJEKONTRAKT. Finmarken, Chr. 4 vej 44, 6000 Kolding HAVEFORENINGEN FINMARKEN Revideret 20/2-14 LEJEKONTRAKT 50.- Depositum andrager: Betalt tidligere ejer 800.- 0.- Kontingent Vand 300.- 125.- Havens areal udgør 350 m² a 1.00 kr. pr m² 350.- Forsikring

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

RADISEN. Hej Kolonister - august/september

RADISEN. Hej Kolonister - august/september RADISEN 21. ÅRGANG NR. 5 Hej Kolonister - august/september Seneste opdateringer fra bestyrelsen. Vi har kigget på budgettet for 2013 og det ser ud til at vi har været ret sparsommelige på nogle områder.

Læs mere

Kære Andelshavere. Med venlig hilsen, Bestyrelsen i HS1. 9.september 2011 Rensning afudluftningen i badet og filter iemhætten

Kære Andelshavere. Med venlig hilsen, Bestyrelsen i HS1. 9.september 2011 Rensning afudluftningen i badet og filter iemhætten 15 oktober 2011 Fliserneigården enstatus Kære Andelshavere Velvidende om, at fliserne i gården fortsat er til gene for alle, indgår de imidlertid i en verserende sag med Hoffmann. Derfor kan vi endnu ikke

Læs mere

HAVESELSKABET ENGENS ABC

HAVESELSKABET ENGENS ABC HAVESELSKABET ENGENS ABC Nyttige informationer til havelejere I Haveselskabet Engen Revideret, september 2012 Adresseændring mm Det er vigtigt, at alle, der flytter adresse, får ny emailadresse eller nyt

Læs mere

KOLONIHAVEFORBUNDETS VURDERINGSREGLER PR. 1. JANUAR 2016

KOLONIHAVEFORBUNDETS VURDERINGSREGLER PR. 1. JANUAR 2016 KOLONIHAVEFORBUNDETS VURDERINGSREGLER PR. 1. JANUAR 2016 1. Formål med bestemmelserne Alle medlemmer af Kolonihaveforbundet er underlagt Kolonihaveforbundets vurderingsregler, som betyder, at et kolonihavehus

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Husorden. for HF Lersøgrøftens Integrationsdaghaver (under etablering) Side 1 af 5

Husorden. for HF Lersøgrøftens Integrationsdaghaver (under etablering) Side 1 af 5 Husorden for HF Lersøgrøftens Integrationsdaghaver (under etablering) Side 1 af 5 1 Rettigheder 1.1 Medlemmer har adgang til foreningens fællesfaciliteter 1.2 Mellemer er en del af fællesskabet i foreningen

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

ORDENSBESTEMMELSER. For Haveforeningen Aalykke

ORDENSBESTEMMELSER. For Haveforeningen Aalykke ORDENSBESTEMMELSER For Haveforeningen Aalykke Stiftet 12. januar 1954 med 37 medlemmer. Nyt lejemål fra 1. april 1979 til april 2027. 1 Al handel og overdragelse af haver uden bestyrelsens medvirken medfører

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013

Bestyrelsens beretning 2013 HAVEFORENINGEN RYHAVEN Korsvejen 39A 8660 Skanderborg cvr. Nr. 35180702 www.ryhaven.dk Bestyrelsens beretning 2013 Den beretning, du sidder med i hænderne lige nu, redegør for bestyrelsesarbejdet i Ryhaven

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 28. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Ordensregler for Haveforeningen Oldhøjen

Ordensregler for Haveforeningen Oldhøjen Ordensregler for Haveforeningen Oldhøjen Vedtaget på generalforsamlingen d. 25. marts 2007 Med ændring af 2.06 på generalforsamling 2011 og ændring af 1.06 og 3.03 på genforsamling 2014 1. Bestemmelser

Læs mere

Pensionist- og nyttehaver

Pensionist- og nyttehaver Pensionist- og nyttehaver Herlev Kommune 2014 Et aktivt og socialt samvær I Herlev Kommunes 118 pensionisthaver og 272 nyttehaver, kan borgerne leje en have og dyrke blomster, urter og frugt. I haverne

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

ORDENSREGULATIV HAVESELSKABET BUDUMVANG. Opdateret efter generalforsamlingen 2016 Side 1

ORDENSREGULATIV HAVESELSKABET BUDUMVANG. Opdateret efter generalforsamlingen 2016 Side 1 ORDENSREGULATIV HAVESELSKABET BUDUMVANG Opdateret efter generalforsamlingen 2016 Side 1 1. Ordensbestemmelser. 1.1. Al unødvendig kørsel på haveselskabets område er forbudt. Højeste hastighed er max. 10

Læs mere

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING Fortsættelse af nr.1. udvidet version Palle Flebo-Hansen Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør www-lovløsetidende.dk Mail: palleflebohansen@gmail.com

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Vedtægter for haveforeningen Fælleshåb og Rugmarken Revideret 2014

Vedtægter for haveforeningen Fælleshåb og Rugmarken Revideret 2014 Vedtægter for haveforeningen Fælleshåb og Rugmarken Revideret 2014 1: Foreningens navn er Haveforeningen Fælleshåb og dens område er ejerhaverne på matrikelnummer 176m, 176o, 177x og 177z af Rønne markjorder,

Læs mere

Nyhedsbrev for november, december 2015 og for januar 2016

Nyhedsbrev for november, december 2015 og for januar 2016 Nyhedsbrev for november, december 2015 og for januar 2016 Jul og nytår: Vi kom igennem november, december, jul og nytår og det meste af en kold januar 2016 uden, at kunne udsende vores referater og nyhedsbreve

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Materialesamling -4- Klage over 5 advokater. Palle Flebo-Hansen

Materialesamling -4- Klage over 5 advokater. Palle Flebo-Hansen Materialesamling -4- Klage over 5 advokater Palle Flebo-Hansen De advokatetiske regler. Materialesamling -4-1 17.1. En advokat må ikke ved udførelse af en sag gå videre, end berettigede hensyn til varetagelse

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

KAFFEMØDE D. 25/ STEMNINGSUNDERSØGELSE HF/ISLEV

KAFFEMØDE D. 25/ STEMNINGSUNDERSØGELSE HF/ISLEV KAFFEMØDE D. 25/8-2015 STEMNINGSUNDERSØGELSE HF/ISLEV HVORFOR EN STEMNINGSUNDERSØGELSE? Bestyrelsen oplever en tendens til, at medlemmer tolker og forbiser foreningens regler til egen fordel Bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 39 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Over Havelågen. Nr. 1 Januar 2016 30. årgang. Side 1

Over Havelågen. Nr. 1 Januar 2016 30. årgang. Side 1 Over Havelågen Nr. 1 Januar 2016 30. årgang Side 1 Over Havelågen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsbestyrelsen Kredsformand: Gitte Hess Kun efter kl. 19.00 20 93 53 06 Bladets

Læs mere

Nyhedsbrev No. 3 2007

Nyhedsbrev No. 3 2007 Bestyrelsen sammensætning: Nyhedsbrev No. 3 2007 Formand: Henrik Møller Næstformand: Brian Nymark Nielsen Charlotte Schultz Nete Nørkær Jesper Knudsen Email til bestyrelsen: bestyrelsen@runddyssen36.dk

Læs mere

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Klerkegården Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Indhold Hvad bliver nyt i din bolig? Side 4 Arbejdet udføres i to omgange Side 4 Reparationer udføres bedst muligt Side 5 Her kan du stille

Læs mere