Distrikt 44 Vejledning for Distriktsbestyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Distrikt 44 Vejledning for Distriktsbestyrelsen 2012-13"

Transkript

1 Revideret pkt. 10 Distrikt 44 Vejledning for Distriktsbestyrelsen Møder. Bestyrelsesmøder 2 Distrikts- og landsmøde 2-3 Forårsdistriktsmøde 3-4 Instruktionsmøde/kædeoverrækkelse 4 Andre møder 4-5 Generelt 5-6 Huskeliste for Distriktspræsident 7 Huskeliste for Distriktssekretær 7 Huskeliste for D.I.S.O. 7 Huskeliste for Distriktskassereren 8 Instruktionsmøde/Kædeoverrækkelse: Vejledning for arrangerende klub 9 Forårsdistriktsmøde: Vejledning for arrangerende klub 10

2 MØDER BESTYRELSESMØDER Forslag til dagsorden skal være præsidenten i hænde senest 3 uger før mødet. Mødeindkaldelse og dagsorden skrives af sekretær i samråd med præsident. Dagsorden udsendes senest 14 dage før mødet. Referat udsendes senest 14 dage efter mødet. Referat/færdigbehandlede forslag og vigtige sager og bestemmelser protokolleres og lægges på Distrikts 44 hjemmeside. Pastpræsident gennemgår alle spørgsmål vedr. DIWR. Præsidenten gennemgår indkomne forslag til DIWR. Korrespondance forelægges og behandles. I august udleveres plan for klubbesøg til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Kassereren orienterer om økonomi og medlemstal. DISO orienterer om aktiviteter. IT-konsulent orienterer om status. DISTRIKTS- OG LANDSMØDE i oktober Arrangeres på skift af de 5 distrikter. Liste er udarbejdet frem til år Mødegodtgørelse Nyborg Strand: Hvert år hensættes kr på særskilt konto (mødepulje). Kr udbetales til den klub i distrikt 44, som står for arrangementet på Hotel Nyborg Strand. Mødemapper/ringbind videregives fra arrangerende klub/distrikt. Mapperne skal indeholde alle relevante papirer. Dirigent: Den afgåede pastpræsident foreslås af bestyrelsen og er distriktets gæst. I oktober hvert år skal distriktskomiteen opstille evt. kandidater til officers i IIW. I oktober hvert andet år ulige årstal skal distriktskomiteen opstille kandidater til posten som Vice-National Repræsentant. Valget finder sted i marts osv. Før Efterårsdistriktsmøde Forslag fra klubberne sendes til Distriktsbestyrelsen inden 1. august. Forslagene skrives på klubbens brevpapir med IW-logo, klubnavn og nr. og underskrives af præsidenten og dateres. Må gerne mailes til distriktet. Før Landsmødet Forslag fra klubberne sendes til Distriktsbestyrelsen inden 1. maj. Forslagene skal skrives på klubbens brevpapir med IW-logo, klubnavn og nr. og underskrives af præsidenten og dateres. Må gerne mailes til distriktet. Forslag til dagsorden til distriktsmødet sendes til Nat.Repr., rådssekretær og rådskasserer senest 5 dage før rådsmøde i august. Dagsorden til Landsmødet udfærdiges af Nat.Repr. (rådssekretær) og mangfoldiggøres af værtsdistriktet. Sendes til distriktssekretærerne, der videresender til klubber i eget distrikt. Deltagerliste til alle 5 distrikter udfærdiges af rådskassereren og kopieres af værtsklub. SEKR: Invitation, program og tilmeldingsblanket samt følgebreve modtages fra arrangerende distrikt til videreforsendelse til klubberne inden 1. august uger før mødernes afholdelse dog senest 28. august udsendes: 1 stk. følgebrev fra distrikt 44. Dagsorden, regnskab og evt. bilag til distriktsmødet lørdag. Indsigelser til referat af forårsdistriktsmødet sendes med. 2

3 Dagsorden med bilag til landsmødet. Regnskab og budget for DIWR Medbringer ekstra dagsordener, regnskaber og røde/grønne stemmekort KASS: Kopiering af regnskab aftales med sekretær Tilmelder bestyrelsen, IT-konsulent og dirigent til rådskasserer og betaler Så længe IT-konsulenten er Landswebmaster, betaler Rådet. Ved møderne Referent ved Landsmødet: Værtsdistriktet skal fremkomme med forslag til referenter ved rådsmødet i april Af praktiske grunde er det hensigtsmæssigt at have 2 referenter SEKR: Distriktsflaget og klubskilte opsættes. Kontrollere at mikrofon og båndoptager/lydfil virker. Newsletter fordeles (modtaget fra IIW) Referent ved distriktsmødet sammen med vicepræsident eller DISO Beretninger modtages fra talere klar til referatet. HUSK at referere indlæg og diskussion. KASS: Sørger for indskrivning af delegerede og gæster (samt laver liste til VDP, som læser den op på mødet) og modtager evt. fuldmagter fra de delegerede. (2 stk.: 1 distriktet og 1 til rådskassereren). Er stemmetæller for distrikt 44 ved begge møder. Fungerende kasserer aflægger regnskab og status for året forud og rapport for indeværende år. Salg fra Butik 44 evt. med hjælp fra vicepræsident/diso (se kassereraftale 2007) DISO: Redaktørmøde afholdes på Nyborg Strand aftenen før distriktsmødet. Redaktøren af Inner Wheel Nyt mødes med de 5 DISO er for drøftelse af stof til Inner Wheel Nyt. M.m. Aflægger beretning for arbejdsområdet som helhed hvad sker der ude i klubberne? evt. indlæg fra en eller flere klubber. Efter møderne Referat af Landsmødet udsendes pr. og skal være distriktssekretærerne i hænde inden 3 uger efter mødet. Er tidsfristen ikke overholdt, sendes referatet direkte til klubberne af værtsdistriktet eller for værtsdistriktets regning Hvis distrikt 44 er værtsdistrikt, er det distriktssekretæren, der kopierer referat fra Landsmødet. Godkendelse af referater: Klubberne godkender automatisk referatet, medmindre en skriftlig indsigelse er tilsendt distriktssekretæren senest en måned efter modtagelse. SEKR: Inden for 3 uger udsendes distriktsmøde-referatet, der skal være godkendt af præsidenten. Referatet skal indeholde tidsfrist for forslag til næste møde og slutte med en fodnote om tidsfrist for indsigelse til det udsendte referat. KASS: Udbetaler rejsegodtgørelse til distriktsbestyrelse, dirigent, IT-konsulent (-Landswebmaster) og de delegerede. Sender rådskassereren opgørelse over udbetalte rejsepenge til udligning efter % sats mellem distrikterne. (Deltagerliste kan evt. bruges.). FORÅRSDISTRIKTSMØDE i marts: Skal afholdes en lørdag mellem 1. og 25. marts hvert år. Mødested aftales i distriktskomiteen. Distriktsbestyrelsen arrangerer formiddagens distriktsmøde. Klubberne arrangerer eftermiddagens intercitymøde på skift i alfabetisk orden. Der er udarbejdet liste frem til Den arrangerende klub modtager et tilskud på kr ,- fra distriktet. Der træffes aftale om det kommende forårsdistriktsmøde umiddelbart efter det afholdte møde. Gæster: Præsidenten inviterer Rotarys guvernør m/ledsager, Nat. Repr., kommende distriktsbestyrelsesmedlemmer, dirigent og evt. andre gæster; Rådsmedlemmer/tilknyttede fra distriktet Dagsorden med bilag vedlægges invitationen 3

4 Forslag til dagsorden sendes til Nat. Repr., rådssekretær og rådskasserer til godkendelse senest 5 dage før rådsmødet i januar. Dirigent: Den afgåede pastpræsident foreslås af bestyrelsen og er distriktets gæst. Som tak overrækkes en IW-rose. Opstilles flere kandidater til samme post i distriktsbestyrelsen, foretages skriftligt valg før mødet. Før mødet SEKR: Indbydelse, tilmeldingsliste, dagsorden og budgetforslag udsendes 5-6 uger før mødet, dog senest 28. januar. Skriftlige beretninger fra distriktspræsident, pastdistriktspræsident og DISO skal udsendes. Medbringer ekstra dagsordener, budgetforslag og røde/grønne stemmekort KASS: Modtager tilmeldinger og betaling fra klubberne. Udfærdiger foreløbig deltagerliste til bestyrelsesmødet, som revideret uddeles på mødet Kopiering af deltagerliste og budget aftales med sekretær Ved mødet SEKR: Distriktsflaget og klubskilte opsættes. Kontrollerer, at mikrofon og båndoptager virker. Newsletter fordeles Referent sammen med vicepræsident eller DISO Beretninger modtages fra talere klar til referatet. HUSK at referere indlæg og diskussion. KASS: Sørger for indskrivning og modtage stemmesedler og evt. fuldmagter fra de delegerede Er stemmetæller. Forelægger budget for kommende år. Husk valg af revisorer. Salg fra Butik 44 evt. med hjælp fra DISO DISO: Aflægger beretning for arbejdsområdet som helhed hvad sker der ude i klubberne evt. indlæg fra en eller flere klubber. Efter mødet Klubberne godkender automatisk referatet, medmindre en skriftlig indsigelse er tilsendt distriktssekretæren inden 1. maj. SEKR: Referat skal udsendes inden 3 uger efter mødet også til de inviterede gæster. Præsidenten godkender referater før udsendelse. Dirigenten er medunderskriver på referatet KASS: Udbetaler rejsegodtgørelse til distriktsbestyrelse, dirigent, IT-konsulent og klubbernes delegerede INSTRUKTIONSMØDE/KÆDEOVERRÆKKELSE i juni Dagen fastsættes af den kommende distriktspræsidents klub Distriktspræsident og klubpræsident skriver i fællesskab indbydelse, der underskrives af begge. Gæster rådsmedlemmer og andre IW Danmark poster fra D44 Indbydelse og tilmeldingsblanket modtages fra værtsklub ca. 15. april evt. tidligere. Distriktet kopierer (hvis klubben ønsker det) og udsender til klubberne senest 28. april. Materialet sendes direkte til kommende klubpræsidenter Klubbernes huskeliste tilrettes og udsendes til klubberne inden mødet Værtsklub skriver og kopierer deltagerliste m. funktion, som uddeles på mødet Der overrækkes roser til afgående distriktsbestyrelsesmedlemmer og værtsklubbens præsident. Distriktet udsender ikke referat fra mødet. Distriktspræsident, -sekretær, -kasserer og DISO instruerer de kommende klubpræsidenter, -sekretærer, -kasserere og ISO er. Pastdistriktspræsident hjælper ved fotografering og med at få deltagerne til bords. Se i øvrigt Vejledning for arrangerende klub side 9. KASS: Tilmelder og betaler for bestyrelsen og distriktets gæster. Salg fra Butik 44 evt. med hjælp fra DISO Udbetaler kørselsgodtgørelse til bestyrelsen. 4

5 INTERCITYMØDER Klubberne skal informere distriktspræsidenten, før dato aftales. RÅDSMØDER Til rådsmøder SKAL Distriktspræsident samt Pastdistriktspræsident møde op. Ved afbud (meddeles rådet senest 10 dage inden mødet) skal en af de andre fra distriktsbestyrelsen møde. Afholdes i august, oktober, januar og april. (Distriktsbestyrelsesmøder afholdes forud herfor) Forslag til dagsorden indkaldes 4 uger før et rådsmøde. Dagsorden modtages senest 3 uger før et rådsmøde. Referat fra rådsmødet sendes til rådets medlemmer til godkendelse, herefter udsendes det godkendte referat til alle i de 5 distriktsbestyrelser senest 3 uger efter rådsmødet. NATIONAL REPRÆSENTANT KÆDEOVERRÆKKELSE Intercitymøde i den pågældende klub. Pastdistriktspræsident får rejsegodtgørelse samt udgifter til fortæring betalt. Gave: Afgående Nat. Repr.: Gave max. kr. 200,- Kommende Nat. Repr.: En rose Arrangerende klub modtager kr. i tilskud fra rådskassereren CONVENTION Distriktspræsident og pastdistriktspræsident kan deltage. (Se vedtægt for rejsepuljen 3/09). Der kan udbetales tilskud til deltagergebyr og rejsegodtgørelse, som betales af rejsefonden. Conventiongebyr samt ophold og halvdelen af billigste rejse refunderes. Rejsepuljen går fortrinsvis til den/de delegerede (Distriktspræsidenten Pastdistriktspræsidenten). NORDISK RALLY Distriktspræsidenten og D.I.S.O. kan deltage. (Se vedtægt for rejsepuljen 3/09) Der kan udbetales tilskud til deltagergebyr og rejsegodtgørelse, som betales af rejsefonden. Maksimumbeløb i alt kr., som kun kan tildeles disse to personer tilsammen ROTARYS DISTRIKTSKONFERENCE i september Distriktspræsidenten deltager efter indbydelse. En opfordring til at tale lørdag formiddag ved distrikts-konferencen kan følges op med et 5-10 minutters indlæg evt. tale under festmiddagen. Hvis Rotary ikke betaler, betales kørsel for distriktspræsident m/ ledsager. Præsidenten giver Rotarys guvernør en rose/gave. GENERELT Opbevaring af mødereferater, regnskaber m.v. Præsident og pastpræsident: Rådsmødereferater 5 år Andre bestyrelsesmedlemmer: Rådsmødereferater 3 år. Kasserer: Regnskaber 5 år. Medlemsopgørelser 2 år Alle bestyrelsesmedlemmer: Referater af bestyrelsesmøder 3 år 5

6 Egne distriktsmødereferater Landsmødereferater Andre distriktsmødereferater Regnskaber Referater og opgørelser kan opbevares på elektronisk medie. 5 år 5 år 1 år 1 år Telefongodtgørelse Udbetales i januar. Præsident kr ,- Sekretær kr ,- Kasserer kr ,- DISO kr. 500,- Pastpræsident kr. 600,- Vicepræsident kr. 400,- IT- konsulent kr ,- Rejsegodtgørelse Distriktspræsident: Tog/busbillet eller kr. 3,00 pr. km ved klubbesøg Distriktsbestyrelsen: Ved møder i distriktet, udbetales kr. 3,00 pr. km eller tog/busbillet Distriktsbestyrelsen, klubdelegerede: Ved Nyborg Strand-møderne udbetales det, der svarer til tog/busbillet Pladsbillet refunderes mod forevisning Klaksvikar og Torshavn får hver kr ,- Klubdelegerede: Ved forårsdistriktsmødet udbetales kr. 1,- pr. km pr. klub. Jubilæer Ønsker præsidenten at deltage, betaler distriktet rejse og nødvendigt hotelophold. 10 og 20 år uden invitation Kort fra præsidenten 10 og 20 år med invitation Blomster eller gave kr. 200, år uden invitation Kort fra præsidenten år med invitation Gave efter klubbens ønske max. kr. 500,- Nye klubber Opstart af ny klub: Distriktet betaler nødvendig kørsel og fortæring til extension organiser Ved dannelse af ny klub: Sekretær sender meddelelse om den nye klub på følgende måde: Til den nye klubs medlemmer, evt. med en hilsen fra distriktet. Til distriktets egne klubber og distriktsbestyrelsens medlemmer. Til Landsarkivet og Inner Wheel Nyt. Til Nat. Repr., vice- og past Nat. Repr., rådssekretær, rådskasserer og de 4 øvrige distriktssekretærer, der herefter udsender til egne klubber. Charterfest: Distriktet betaler rejse og nødvendigt hotelophold for Extension Organiser og præsident evt. med ledsagere. Bestyrelsen kan deltage i festen for distriktets regning, alt andet for egen regning Gave i eget distrikt: Mappe eller penge Gaver i andre distrikter: Præsidenten sender telegram. Deltagelse for egen regning. 6

7 Lukning af klub Se lovbogen side HUSKELISTE FOR DISTRIKTSPRÆSIDENT Se huskeliste for kommunikation mellem National Repræsentant og distriktsbestyrelsen pkt. B Ved klubbesøg gøres klubsekretæren opmærksom på, at distriktspræsidentens IW-orientering og egoforedrag ikke refereres i klubbens månedsbrev. Inner Wheel orientering på Færøerne gives af præsidenten efter nærmere aftale med de to klubber. Julekort bør skrives til alle klubber i distriktet, til distriktspræsidenter og pastdistriktspræsidenter i de 4 andre distrikter, til Nat. Repr. Samt til board director, når Danmark har en. Bjælke til præsidentkæden købes lokalt eller hos Jydsk Emblem Fabrik A/S. Send IW-orientering og evt. egoforedrag til Landsarkivet. Der bør afholdes træf for alle klubpræsidenter i løbet af efteråret. HUSKELISTE FOR VICEDISTRIKTSPRÆSIDENT Der bør afholdes træf for alle vicepræsidenter i løbet af foråret. HUSKELISTE FOR DISTRIKTSSEKRETÆR Modtager formular 2 fra klubberne (Deadline 1. marts). Navn og adresse på ny distriktsbestyrelse sendes til medlemsregistrator og landswebmaster Bestyrelsesprotokol: Referater nummereres, (start forfra hvert år). Ved årets slutning angives antal møder, samt hvor møderne har været afholdt. Ved årets begyndelse indsættes navne på ny bestyrelse, samt billede. Oplysninger til Directory: Distriktssekretæren sender FORMULAR med ny distriktsbestyrelse (præsident, sekretær, kasserer) til IIW samt liste (iflg. tilsendte FORMULAR) med sekretæroplysninger til IIW senest 31. marts. Newsletter modtages direkte fra IIW i november og maj og uddeles på førstkommende distriktsmøde. Board Minutes kommer en gang om året, 1 til hver klub, 2 til fordeling i distriktsbestyrelsen. Der bør afholdes træf for alle klub sekretærer i løbet af efteråret. HUSKELISTE FOR DISO Rapport fra klubberne: Klubbernes ISO er, skal indsende 2 rapporter i løbet af året: 1. rapport om klubbernes aktiviteter, samt særlige aktiviteter i klubberne, venskabsforbindelser, fadderskaber, hjælpeaktiviteter samt evt. samarbejde med Rotary modtages medio juli. 2. rapport om klubbernes aktiviteter i anledning af Inner Wheel dagen 10. januar, samt særlige aktiviteter i klubberne, venskabsforbindelser, fadderskaber, hjælpeaktiviteter samt evt. samarbejde med Rotary senest 6 uger før distriktsmødet i marts. Disse rapporter er grundlaget for beretninger ved distriktsmøderne, rapport til ledende DISO samt indberetninger til Inner Wheel Nyt. Inden 1. februar sendes rapport om 10. januar til ledende DISO Venskabsklubber: Hjælpe med at formidle kontakter mellem udenlandske og danske klubber eller kontakt mellem 2 danske klubber inden/uden for eget distrikt. Sørge for listen over venskabsklubber er ajourført. 7

8 Den ajourførte, reviderede liste sendes til præsidenten. Dannelse af ny klub uden for Distrikt 44: Der sendes lykønskningsbrev til ISO. Publikationer: Fra Nat. Repr. Modtages medlemsfortegnelse fra Norge og Sverige. Inner Wheel Danmarks Historie og engelske Constitution m/handbook følger jobbet/mappen. Ledende DISO: Hvert år i august udnævner rådet en af de 5 DISO som ledende DISO for det kommende år Rapporter fra de 4 andre DISO er vedrørende 10. januar samles til én rapport, som sendes til verdenspræsidenten. Kopi sendes til Nat. Repr., Vice Nat. Repr. Og de 4 øvrige distrikters DISO er. Kopi af rapporten til Landsarkivet SKAL sendes pr. post Som distriktsredaktør skriver et indlæg til hvert nummer af Inner Wheel Nyt om klubbernes aktiviteter. Der bør afholdes træf for alle ISO er i løbet af efteråret. HUSKELISTE FOR DISTRIKTSKASSERER Refunderer udlæg efter nota samt kørselsudgifter til bestyrelsen. (evt. kun 2 gange årligt) Rejsepulje: Overføre kr. 10,- pr. medlem (antal i budget). Mødepulje: Overføre kr ,- Halvårsopgørelse/medlemmer: Kassereren skal føre kartotek over alle medlemsbevægelser i klubberne og sammenholde disse oplysninger med medlemsregistrators oplysninger. Klubberne indberetter nye, udmeldte, overflyttede og medlemmer, der er afgået ved døden. Opkræve distriktskontingent m.v. August regning omfatter: 1 års kontingent i henhold til medlemstal pr. 30/6. Regning på det antal medlemsbøger, der er tilsendt klubben. Directory og udenlandske publikationer. IT-administration (p.t. kr. 200,-). Vigtigt: Såfremt kassereren ikke har modtaget en udmeldelse inden 30/6, skal der betales fuldt kontingent i det nye IW-år. Distriktet vil altid blive afkrævet kontingent m.v. til DIWR af det antal medlemmer, der er registreret pr. 30/6. Medlemsfortegnelsen: Er obligatorisk for alle medlemmer. Der kommer automatisk ca. 25 stk. medlemsbøger til kassereren til salg i løbet af året. Årsregnskab: 3 eksemplarer med underskrifter fordeles med et til kassereren, et til præsidentmappen og et sendes til landsarkivet. Køb og salg af tryksager m.v.: Hos rådskassereren købes lovbøger, emblemer, optagelsesformularer, medlemsbøger m.m. Fra rådskassereren modtages hvert år i maj en prisliste, der kopieres og uddeles ved Butik 44 Ved forsendelse til klubber påføres regningen portoudgift. Bestilling af Directory og udenlandske publikationer: Inner Wheel Nytt Norge og Sverige bliver sendt direkte til abonnenterne. Inner Wheel Rundschau Deutschland og Association videresendes af kassereren. Directory bliver sendt direkte til modtagerne. Bestillinger aftales med de øvrige distriktskasserere og afregnes til disse. D44 bestiller de norske for IW Danmark og sender regningen til de øvrige distriktskasserere og til de medlemmer der har bestilt i D44. Der bør afholdes træf for alle klub kasserer i løbet af foråret. 8

9 Vejledning for arrangerende klub ved Instruktionsmøde og Distriktskædeoverrækkelse Orientering til klubpræsidenten 1. Arrangerende klub: Er den kommende distriktspræsidents klub. 2. Den arrangerende klub bestemmer tid og sted dog senest en aften i juni. (kl ) 3. Deadline for udkast til invitation, skal fremsendes til distriktspræsidenten senest 1. februar. 4. Indbydelse og tilmeldingsskema: Indbydelsen skrives af klubpræsident og distriktspræsident i fællesskab på klubbens brevpapir, og indbydelsen underskrives af begge. Indbydelsen, tilmeldingsskema sendes til distriktssekretæren senest 1. april. Distriktssekretæren udsender senest 25. april materialet til de kommende klubpræsidenter og kommende klubsekretærer. 5. Klubbens gæster: Klubpræsidenten fremsender til distriktspræsidenten en liste over klubbens inviterede gæster. Klubben betaler for egne gæster. 6. Distriktets gæster: De nye distriktsbestyrelsesmedlemmer er distriktets gæster og inviteres af distriktspræsidenten. Distriktet betaler for disse og evt. andre gæster inviteret af distriktspræsidenten. 7. Deltagerliste: Udarbejdes af klubben. 8. Mødelokale: Talerstol/pult med mikrofon. Distriktsbestyrelsen og distriktets gæster sidder nær talerstolen. Borde til Butik 44, rosenkort og gaveartikler. 9. Inner Wheel flag samt klubskilte: Kan lånes hos distriktssekretæren efter behov. 10. Roser: Distriktspræsidenten kan (af praktiske grunde) bede klubben om at købe det antal roser, hun skal bruge under mødet. Disse betales af distriktet. 11. Mødets afvikling: Instruktionsmødet ledes af distriktspræsidenten, ingen dirigent. Efter instruktion og distriktskædeoverrækkelse er resten af aftenen klubbens arrangement. Indhold: Middag, instruktion, distriktskædeoverrækkelse og Intercitymøde. 9

10 Vejledning for arrangerende klub ved Forårsdistriktsmøde Orientering til klubpræsidenten 1. Arrangerende klub: Følger en liste i alfabetisk rækkefølge. I 2013 er det Thisted Inner Wheel. 2. Distriktet aftaler tid og sted sammen med den arrangerende klub. Datoen skal ligge mellem den 1. og den 25. marts og skal være en lørdag. Det er distriktet, der endelig bestemmer både tid og sted. 3. Stedet, hvor mødet afholdes, skal kende betingelserne for afvikling af mødet mht. antal forventede deltagere, opstilling af bord og stole, placering af distriktsbestyrelsen ved et bord foran de øvrige borde, et særskilt bord til gæsterne, evt. lokaler for afholdelse af workshops eller andet, som distriktsbestyrelsen måtte ønske samt mulighed for at optage selve mødet elektronisk (skal efter mødet udleveres til distriktssekretæren). Distriktsbestyrelsen kan altid opstille yderligere krav, som de måtte anse for nødvendige. Se også pkt Invitationen m.m. sendes til distriktsbestyrelsen inden 1. januar, hvor den efterfølgende skal godkendes. Herefter skal Rådet godkende invitationen, hvorefter den arrangerende klub skal have udsendt invitationerne til klubberne senest 28. januar. 5. Økonomi: Klubben modtager kr fra distriktet i januar måned og er selv ansvarlig for afholdelse af intercitymødet om eftermiddagen. Den arrangerende klub afholder alle udgifter i forbindelse med intercitymødet. Distriktet står for opkrævning af deltagergebyret. Hver klub betaler pr. medlem. Kørselsgodtgørelse udbetales af distriktskassereren efter nærmere instruks. 6. Deltagerliste: Udarbejdes af distriktskassereren og mailes til den arrangerende klub og til distriktsbestyrelsen. Den skal lægges på distriktets hjemmeside umiddelbart inden afholdelse af mødet. 7. Mødelokale: Talerstol/pult med mikrofon. Distriktsbestyrelsen og distriktets gæster sidder nær talerstolen. Borde til Butik 44, rosenkort og gaveartikler. 8. Mødets afvikling: Mødet starter kl og intercitymødet starter senest kl Der skal om muligt ikke holdes andre pauser end frokostpausen. Denne må ikke overskride 1 time og må gerne være kortere, hvilket kræver en optimal tilrettelæggelse fra køkkenets side. Der skal være 1-2 borde reserveret til Distriktsbestyrelsen og gæsterne. Intercitymødet slutter senest kl

VEJLEDNING og ARBEJDSPLAN for RÅDSSEKRETÆR

VEJLEDNING og ARBEJDSPLAN for RÅDSSEKRETÆR R159, R160, R163 1. Læs Rådets forretningsorden og beslutninger gældende for Dansk Inner Wheel Råd, der udførligt beskriver det arbejde i Rådet, som skal varetages af Rådssekretæren (RS). Der findes selvstændige

Læs mere

Inner Wheel Danmark Rådets forretningsorden og beslutninger 1. GENERELT Et godt kendskab til Lov- og Håndbog er nødvendig, da alle beslutninger skal være i overensstemmelse med Constitution og De Danske

Læs mere

DISTRIKT 44 KLUBBERNES HUSKELISTER OG ÅRETS GANG I KLUBBESTYRELSEN

DISTRIKT 44 KLUBBERNES HUSKELISTER OG ÅRETS GANG I KLUBBESTYRELSEN DISTRIT 44 LUBBERNES HUSELISTER OG ÅRETS GANG I LUBBESTYRELSEN 2012 2013 GENERELT: Huskelisten er en supplerende vejledning til de enkelte bestyrelsesmedlemmer, idet alle relevante oplysninger fremgår

Læs mere

HOLSTEBRO VESTRE INNER WHEEL DREJEBOG. for klubbens bestyrelse

HOLSTEBRO VESTRE INNER WHEEL DREJEBOG. for klubbens bestyrelse HOLSTEBRO VESTRE INNER WHEEL DISTRIKT 45 DANSK KLUB NR. 105 DREJEBOG for klubbens bestyrelse Nedenstående retningslinjer skal vedtages på en generalforsamling og kan derefter kun ændres på en efterfølgende

Læs mere

DISTRIKTSVEDTÆGTER for Inner Wheel Danmark Distrikt

DISTRIKTSVEDTÆGTER for Inner Wheel Danmark Distrikt DISTRIKTSVEDTÆGTER for Inner Wheel Danmark Distrikt Vedtaget på Landsmøde nr. 170, oktober 2016 Godkendt af International Inner Wheel Executive Committee, februar 2017 Distriktets navn er distriktets nummer.

Læs mere

Inner Wheel Danmark. Rådets forretningsorden og beslutninger. gældende for

Inner Wheel Danmark. Rådets forretningsorden og beslutninger. gældende for Inner Wheel Danmark gældende for 2013-2014 1. GENERELT Et godt kendskab til Lov- og Håndbog er nødvendig, da alle beslutninger skal være i overensstemmelse med Constitution og Lovbogen. 2. Rådsmøder I

Læs mere

Rådets forretningsorden og beslutninger

Rådets forretningsorden og beslutninger Inner Wheel Danmark Rådets forretningsorden og beslutninger Anvendte forkortelser: DB DISO DIWR DP DS IIW IWD KAS = distriktsbestyrelse = DISO = Dansk Inner Wheel Råd = distriktspræsident = distriktssekretær

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER Inner Wheel Klub Distrikt, Dansk klub nr.

KLUBVEDTÆGTER Inner Wheel Klub Distrikt, Dansk klub nr. KLUBVEDTÆGTER Inner Wheel Klub Distrikt, Dansk klub nr. Vedtaget på Landsmøde nr. 170, oktober 2016 Godkendt af International Inner Wheel Executive Committee februar 2017 1 Navn og hjemsted Stk.1. Klubbens

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2015 PÅ HOTEL NYBORG STRAND

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2015 PÅ HOTEL NYBORG STRAND Disse retningslinjer erstatter den tidligere udgave fra Landsmødet 2014. REVIDERET 3.12.2014 RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2015 PÅ HOTEL NYBORG STRAND ARRANGERENDE KLUB, DISTRIKT, NAT.REPR., RÅDSKASSERER

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2014 PÅ HOTEL NYBORG STRAND

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2014 PÅ HOTEL NYBORG STRAND Denne vejledning erstatter den tidligere udgave fra Landsmødet 2013. REVIDERET 4.12.2013 RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2014 PÅ HOTEL NYBORG STRAND ARRANGERENDE KLUB, DISTRIKT, NAT.REPR., RÅDSKASSERER

Læs mere

Består af Verdenspræsident, Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten

Består af Verdenspræsident, Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten Kirsten Kann og Solveig Bisgaard side 1 af 6 august 2015 Ledes af Verdenspræsidenten Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten Sidder 2 år Ledes af Distriktspræsidenten Sidder 1 år Executive Committee

Læs mere

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND 2015 LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tlf.: 65 31 31 31, fax: 65 31 37 01, e-mail: www.nyborgstrand.dk

Læs mere

DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER

DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER INNER WHEEL DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER Præsidenten er ansvarlig for, at disse huskelister overholdes og at alt ekspederes i rette

Læs mere

VEDTÆGTER for Inner Wheel Danmark

VEDTÆGTER for Inner Wheel Danmark VEDTÆGTER for Inner Wheel Danmark Vedtaget på Landsmøde nr.. 170 oktober, 2016 Godkendt af International Inner Wheel Executive Committee February 2017 Navnet er Inner Wheel Danmark. 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Præsidenten skal lede klub- og bestyrelsesmøder og er ansvarlig for, at forslag og ønsker, der vedrører klubben, behandles begge steder.

Præsidenten skal lede klub- og bestyrelsesmøder og er ansvarlig for, at forslag og ønsker, der vedrører klubben, behandles begge steder. KLUBBERNES HUSKELISTE 2015-2016 GENERELT Klubbernes huskeliste er en vejledning til bestyrelsens medlemmer og skal kun betragtes som et supplement til Inner Wheels love for klubber, distrikter og Dansk

Læs mere

Brønderslev Inner Wheel

Brønderslev Inner Wheel Brønderslev Inner Wheel Vejledning til bestyrelse og medlemmer Brønderslev Inner Wheel klub blev chartret den 30. oktober 1965. 1. Bestyrelse Bestyrelsen består af 7 personer: Præsident, pastpræsident,

Læs mere

Håndbog for Inner Wheel Danmark

Håndbog for Inner Wheel Danmark IW håndbog 1.udgave - udarbejdet af lovbogsudvalget og nationalbestyrelsen maj 2017. Redaktion Pastnationalpræsidenten - og distrikternes pastdistriktspræsidenter Brugs- og læsevejledning Formålet med

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M PÅ HOTEL NYBORG STRAND

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M PÅ HOTEL NYBORG STRAND REVIDERET 01.12.2015 Disse retningslinjer erstatter den tidligere udgave fra Landsmødet 2015. RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2016 PÅ HOTEL NYBORG STRAND ARRANGERENDE KLUB, DISTRIKT, NAT.REPR., RÅDSKASSERER

Læs mere

Distrikt Midtjyllands Vedtægter

Distrikt Midtjyllands Vedtægter Side 1 af 8 Distrikt Midtjyllands Vedtægter Godkendt d. 16.04.2016 Side 2 af 8 1. Navn og hjemsted: 1. Distriktets navn er: Distrikt Midtjylland og omfatter Distriktets Y s Mens klubber, som er registreret

Læs mere

Inspiration til klubberne

Inspiration til klubberne Disse inspirationssider er tænkt som gode ideer til at udvikle Inner Wheel i Danmark. Siderne skal være dynamiske, så gode ideer til ændringer sendes via distriktsbestyrelsen til Inner Wheel Danmarks webmaster.

Læs mere

International Association of Y s Men s Club. Ringkøbing. Love og vedtægter

International Association of Y s Men s Club. Ringkøbing. Love og vedtægter International Association of Y s Men s Club Ringkøbing Love og vedtægter Vedtægter for Ringkøbing Y s Men s club 1 Lederens opgaver Stk.1 Præsidenten Leder alle klub- og præsidiemøder Nedsætter alle faste

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen er stiftet den 17. marts 1964

VEDTÆGTER. Foreningen er stiftet den 17. marts 1964 VEDTÆGTER Foreningen er stiftet den 17. marts 1964 1 1. Foreningens navn er Seniorklubben TDC Jylland 1a. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse ved at arbejde for de til enhver tid bedst

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Distriktet kan også omfatte E-klubber efter Zonta International s bestemmelse.

Distriktet kan også omfatte E-klubber efter Zonta International s bestemmelse. 1 Forslag til Vedtægter for Zonta International Distrikt 13 1 Medlemsskab Distrikt-13 består af Zonta klubberne i Danmark, Island, Litauen og Norge. Distriktet er inddelt i 4 areas. Area 1 klubberne i

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtaget på den stiftende generalforsamling 2016 1. Navn Foreningens navn er Aalborg Boldklub á 1337. Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 2. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen... 2 2 Forretningsudvalget... 4 3 Årsmøde... 5 4 Oktobermøde... 7 5 Formandstræf...8 6 Udvalg og arbejdsgrupper...

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Kontaktpersoner og repræsentanter behøver ikke at være medlem af bestyrelsen.

Kontaktpersoner og repræsentanter behøver ikke at være medlem af bestyrelsen. Forretningsorden for DSMFs bestyrelse Version 1 / 15-03-2016 / KS 1. Poster og opgaver Bestyrelsen udgøres af 1 formand samt 4-6 andre medlemmer 1. Ved førstkommende lejlighed vælger bestyrelsen ét af

Læs mere

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening 2008 Hjemmeside: www.melby-grund.dk Kontakt: mail@melby-grund.dk 1 Foreningens navn Foreningens navn er Melby Områdets Grundejerforening Dens hjemsted er

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Klubreglement for Soroptimist International Varde

Klubreglement for Soroptimist International Varde Klubreglement for Soroptimist International Varde Klubbens navn er Soroptimist International Varde, eller SI Varde. Klubben er oprettet i overensstemmelse med SI love 4 stk. 2 og fik sit charter overrakt

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

OVERORDNEDE VEDTÆGTER

OVERORDNEDE VEDTÆGTER OVERORDNEDE VEDTÆGTER BRØNDBY STRANDS IDRÆTSKLUB VEDTÆGTER FOR BRØNDBY STRAND IDRÆTSKLUB 1 Klubbens navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er BRØNDBY STRANDS IDRÆTSKLUB (BSI) og dens hjemsted er Brøndby

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Zonta Area 01, Danmark er en del af Distrikt 13 af Zonta International. Organisationens hjemsted er hos Area Director (AD).

Zonta Area 01, Danmark er en del af Distrikt 13 af Zonta International. Organisationens hjemsted er hos Area Director (AD). Vedtægter for Zonta Area 01 Danmark vedtaget på landsmødet 2014. Indledning Zonta International er en verdensomspændende organisation for personer i eller med erfaring fra anerkendt erhverv eller profession,

Læs mere

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk finest.dk

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk  finest.dk Gentlemen s Finest Forretningsorden Snaregade 12, 1 1205 København K gf@gentlemens- finest.dk www.gentlemens- finest.dk 2 1. For bestyrelsen 1.1. Bestyrelsesarbejde 1.1.1. Bestyrelsen træder sammen umiddelbart

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Tekst markeret med kursiv skrift refererer direkte til klubbens vedtægter. Indhold 1. Konstituering af bestyrelsen... 2 2. Bestyrelsens arbejde... 2 3.

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Referat af Distriktsmødet på Hotel Nyborg Strand

Referat af Distriktsmødet på Hotel Nyborg Strand Distrikt 46 Referat af Distriktsmødet på Hotel Nyborg Strand Lørdag den 6. oktober 2012 kl. 13.30 1. Velkomst v/distriktspræsident Birte Kenrad, Aabenraa Inner Wheel Klub Birte Kenrad bød velkommen til

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Formål og opgaver: Medlemskab:

Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Formål og opgaver: Medlemskab: Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Y s Men International er et verdensomspændende kammeratskab af personer af enhver tro, som arbejder i gensidig respekt og hengivenhed på basis af

Læs mere

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening Vedtægter for DøvBlindes Kontaktpersons Forening Foreningens navn, stiftelse og hjemsted 1.1 Foreningens navn er " DøvBlindes Kontaktpersonsforening" - forkortet DBK. 1.2 Foreningen er stiftet den 15.

Læs mere

Vedtægter for Grimstrup IF

Vedtægter for Grimstrup IF Vedtægter for Grimstrup IF 1. Foreningens navn og hjemsted A. Foreningens navn er Grimstrup Idrætsforening (forkortet Grimstrup IF). Foreningen er stiftet under navnet Grimstrup-Hjortkær-Roust Idrætsforening

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Klub vedtægter Revideret

Klub vedtægter Revideret Klub vedtægter Revideret 2015.04.21 Klub vedtægter Indledning Zonta International er en verdensomspændende organisation for personer med erhvervserfaring, der i fællesskab arbejder med at fremme kvinders

Læs mere

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts.

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts. Kapitel 1. NAVN 1.1 Organisationens navn er Dansk Frisbee Sport Union (DFSU). Kapitel 2. FORMÅL 2.1 DFSU er en landsdækkende organisation, der har til formål at fremme frisbee-sporten i Danmark bl.a. ved

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk finest.dk

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk  finest.dk Gentlemen s Finest Forretningsorden Snaregade 12, 1 1205 København K gf@gentlemens- finest.dk www.gentlemens- finest.dk 2 1. For bestyrelsen 1.1. Bestyrelsesarbejde 1.1.1. Bestyrelsen træder sammen umiddelbart

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Love og Vedtægter for Y s Menetter, Region Danmark

Love og Vedtægter for Y s Menetter, Region Danmark Love og Vedtægter for Y s Menetter, Region Danmark NAVN OG MOTTO 1 Regionens navn er Y s Menettes Region Danmark under The International Association of Y s Men s Clubs, og dens motto er: At vedkende sig

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark VEDTÆGTER for Grakom ØSTdanmark I Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er Grakom ØSTdanmark 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke 1 Navn Foreningens navn er: Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Region Fyn. (I det følgende kaldet regionen). Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944. Regionen

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Gb-foreningen, og dens hjemsted er på den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål: Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

US-CENTRETS VEDTÆGTER

US-CENTRETS VEDTÆGTER US-CENTRETS VEDTÆGTER Vedtægter for Ungdomsskolernes udviklingscenter NAVN: 1: "Ungdomsskolernes udviklingscenter" - forkortet US-centret - er en landsdækkende medlemsorganisation for ungdomsskoler. FORMÅL:

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub Holger indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 11. februar 2017 kl. 10.00 i Slangerup

Læs mere

Vedtægter. Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931.

Vedtægter. Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931. Vedtægter 1 Klubbens navn og hjemsted Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931. Stk. 2 Klubbens hjemsted er Helsingør.

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere