ПРАВИЛНИК о исплати премија запосленима у НИС а.д.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ПРАВИЛНИК о исплати премија запосленима у НИС а.д."

Transkript

1 Прилог бр. 1 Одлуке бр. од маја 2009 год. о усвајању Правилника о исплати премије запосленима у НИС а.д. Нови Сад ПРАВИЛНИК о исплати премија запосленима у НИС а.д. Верзија 1 Нови Сад 2009

2 САДРЖАЈ ДОКУМЕНТА Стр. 1. Основне одредбе Основни појмови 1.2. Намена Правилника 1.3. Област примене Правилника 1.4. Период важења Правилника 1.5. Начин уношења измена 2. Врсте материјалног награђивања који се примењују у Друштву Врсте награђивања 2.2. Квартална премија 2.3. Пројектна премија 2.4. Премија за посебна достигнућа 2.5. Годишња премија 3. Награђивање према резултатима финансијско-економског пословања 5 Друштва за квартал Критеријуми оцене резултата финансијско-економског пословања Друштва за 5 квартал 3.2. Мониторинг и начин сумирања резултата за обрачунски период Одговорност руководилаца Процедура измене исплате % премије запосленом у обрачунском периоду Информисање запослених о резултатима остваривања колективних и 12 индивидуалних критеријума 3.6. Начин обрачуна процената исплате кварталне премије Начин планирања и коришћења фондова за премије Начин и рокови исплате премије 17 Прилози Образац- извештај индивидуалних показатеља оцене запослених из организационе 1 јединице за месец Колективни критеријуми оцене 2 Индивидуални критеријуми оцене 3 Обавештење о смањењу износа премије 4 Списак комисија формираних у организационим јединицама НИС а.д. 5 Пример обрачуна премија за квартал 6 Ракапитулација за исплату премије за квартал 7 Блок-шема исплате премија 8 1

3 1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 1.1. Овај Правилник уводи се искључиво ради решавања питања везаних за награђивање запослених (сва остала питања регулишу се Колективним уговором), с циљем да се у краткорочној и дугорочној перспективи достигне: повећање нивоа мотивације Запослених за повећање успешности Друштва; организационих јединица Друштва; повећање нивоа личне успешности Запосленог Прихваћени термини и ознаке: Друштво Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата, и истраживање и производњу природног гаса Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад; Запослени је човек који је закључио уговор о раду с Друштвом; Руководилац је запослени који се налази на радном место које по акту систематизације има подчињене запослене са изузетком: шефа смене, шефа бензинске станице. Радна места заменика, помоћника, главног инжењера такође спадају у категорију руководилаца; Стручњаци и службеници то су сви Запослени у администрацији ( између осталог и саветници) који према акту систематизације не спадају у категорију руководилаца, са изузетком: возача, радника на умножавању материјала, чистачица, физичко-техничких радника, радника у мензи и сл.; Стручњаци и службеници у производњи (Рафинерија, Промет и друге организационе јединице) -то су сви Запослени који према акту систематизације не спадају у категорију руководилаца или радника; Радник то је Запослени, који непосредно обавља технолошке операције, или физички посао. Онај који има специјално занимање и радно место му се налази у директно у производном делу бензинска станица, бушотина, постројење, резервоарни парк, ремонтни погон и сл.; РС Република Србија; Организациона јединица организациона јединица у складу са актом систематизације Друштва (огранак, функција, дирекција, сектор, служба, одељење;) Непосредни руководилац је руководилац организационе јединице Друштва, коме су, према акту систематизације, непосредно потчињени запослени; Одговорни руководилац руководиоци који су непосредно потчињени генералном директору, извршном директору, директору рафинерије или промета; ЗоР РС Закон о раду Републике Србије; Пројекат планирано обављање неког једнократног посла у одређеном року, од стране привремено формиране групе Запослених; Правилник - Правилник о исплати премија запосленима НИС а.д.;

4 HSE Заштита здравља, безбедност на раду и заштита животне средине. Представништво организациона јединица Друштва, које се налази у Руској Федерацији (у Москви), Анголи и Туркменистану. РН Рафинерија; Комисија централна комисија НИС а.д. и комисије у организационим јединицама, које је су формиране одлуком Генералног директора у циљу обезбеђивање контроле поштовања овог правилника; Фонд обрачунских зарада - збир фиксних зарада и основних зарада свих Запослених Друштва у складу са радним местом које заузимају, према акту систематизације Друштва за обрачунски период; ФЗ фонд зарада Премија променљиво награђивање (стимулативна исплата), које се исплаћује у зависности од резултата рада Запосленог и организационе јединице, у коме он ради, у току обрачунског периода. Оцена резултата рада се врши на основу утврђених критеријума. Фиксна зарада фиксна сума плаћања за пуни радни месец за менаџере 1,2 и 3 групе у складу са актом систематизације Друштва; Основна зарада производ вредности радног сата, просечног месечног фонда радних сати (174 сати) и коефицијента рада у складу са актом систематизације Друштва. Ознаке у систему SAP: НИС СС Акционарско Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса Нафтна индустрија Србије (стручне службе). ПЕТ СС- НИС Петрол стручне службе НГС НИС Нафтагас ТНГ- НИС ТНГ РНП Рафинерија нафте Панчево; РНС - Рафинерија нафте Нови Сад; НАП Нафтагас Промет; ЈП - Југопетрол 1.3. Намена Правилника Правилник о исплати премије запосленима Друштва за резултате производнофинансијског пословања уређује: област примене овог Правилника; услове и начин награђивања Запослених. 3

5 1.4. Област примене Правилника Важење овог Правилника односи се на све организационе јединице Друштва Период важења Правилника Овај Правилник се утврђује и ступа на снагу одлуком Генералног директора Друштва од 01. маја 2009 године и важи до његовог укидања Начин уношења измена Начин разраде предлога за уношење измена и допуна у Правилник аналоган је начину разраде овог правилника За одржавање овог документа у актуалном стању одговоран је заменик руководиоца функције за организациона питања- HR директор Измене у овај Правилник уносе се на основу одлуке Генералног директора Друштва. 2 ВРСТЕ МАТЕРИЈАЛНОГ НАГРАЂИВАЊА КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У ДРУШТВУ 2.1. Врсте награђивања За достизање постављених циљева у Друштву одређују се 4 врсте мотивационог награђивања: Квартална премија, Годишња премија, Пројектна премија и Премија за посебна достигнућа Премије нису стални део зараде запослених Друштва и исплаћују се на основу посебне одлуке генералног директора у случају стабилног финансијског стања Друштва. Под нестабилним финансијским стањем друштва подразумева се систематски негативни резултат- два и више месеца заредом Квартална премија Квартална премија је усмерена на мотивацију Запослених за повећање успешности у краткорочном периоду (оперативно пословање) Квартална премија, као мотивационо награђивање утврђује се за све Запослене, осим за: менаџере 1 и 2 групе, Запослених у кабинету Управног одбора Сума кварталне премије за обрачунски период је додатни плански фонд зарада постојећем фонду, који се обрачунава као проценат од фонда обрачунских зарада Друштва у складу са тачкама и Први квартал представља период од јануара до марта, други квартал од априла до јуна, трећи квартал од јула до септембра и четврти од октобра до децембра Пројeктна премија Пројектна премија је усмерена на мотивацију Запослених за повећање успешности у достизању пројектних циљева пословања Друштва Пројектна премија утврђује се за Запослене, који су ангажовани на реализацији Пројекта. 4

6 Сумарни износ свих пројектних премија исплаћених Запосленом за обрачунски период (период учешћа Запосленог у пројекту) као и ангажованом на неколико пројеката, не може да прелази 45% од фиксне зараде или основне зараде Запосленог за обрачунски период У случају исплате пројектне премије, квартална премија за овај период се не исплаћује Висина фонда пројектног награђивања, начин и услови исплате пројектне премије, као и списак учесника пројектног награђивања разрађује руководилац пројекта, усаглашава се са непосредним руководиоцем Запосленог, замеником генералног директора - директором функције за организациона питања и утврђује се одлуком Генералног директора Друштва Премија за посебна достигнућа Премија за посебна достигнућа усмерена ја на мотивацију Запослених за достизање значајних једнократних резултата у оквирима редовног пословања Критеријум исплате премије за посебна достигнућа је достигнуће резултата од стране Запосленог, који представља финансијску или локалну вредност за Друштво Максимална висина премије за посебна достигнућа зависи од финансијске вредности постигнутог резултата, али не може бити већа од 30% од фиксне зараде или основне зараде Запосленог за обрачунски период Основа за припрему нацрта одлуке Генералног директора Друштва о награђивању за посебна достигнућа је службена белешка извршног директора или руководиоца функције са парафом заменика руководиоца функције HR директора у којој се наводи образложење потребе награђивања са описом достигнућа и заслуга Запосленог (Запослених), предложени износ премије Премија се исплаћује на основу одлуке Генералног директора Годишња премија Годишња премија усмерена је на повећање мотивације Запослених за достизање планских годишњих показатеља успешности Друштва, организационих јединица Друштва и доприноса Запосленог Годишње награђивање Запослених врши према резултатима оцене ефикасности пословања Друштва, организационих јединица Друштва и самог запосленог за обрачунску календарску годину Годишња премија се односи на Запослене, који су фактички одрадили у обрачунској календарској години најмање 9 месеци Основа за исплату премија по резултатима рада је одлука Генералног директора, која је припремљена на основу резултата аудиторског (ревизорског) извештаја пословања Друштва Начин, услови исплате премије за резултате године регулишу се посебним нормативним актом Друштва. 5

7 3 НАГРАЂИВАЊЕ ПРЕМА РЕЗУЛТАТИМА ФИНАНСИЈСКО-ЕКОНОМСКОГ ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА ЗА КВАРТАЛ 3.1. Критеријуми оцене резултата финансијско-економског пословања Друштва за квартал Критеријуми који се користе за оцену резултата пословања могу бити како индивидуалног карактера тако и колективног: индивидуални критеријум критеријум за чије испуњавање је одговоран непосредно Запослени (радна дисциплина, благовременост и квалитет достизања циљева за обрачунски период, поштовање нормативних аката Друштва, норми и прописа HSE); колективни критеријум критеријум оцене резултата за обављање колективног посла, када је тешко одредити степен утицаја конкретног запосленог на крајњи резултат Колективни и индивидуални критеријуми оцене Запосленима одређују се у зависности од њиховог места рада (у складу са табелом бр. 1) и специфичности посла који се обавља- администрација(канцеларије) или производња (у складу са табелом бр.2). Табела 1 Ниво управљања 1 НИС СС 2 ПЕТ СС, НГС, ТНГ 3 РНП, РНС, JП, НАП 4 Ниво погона, погона РН и делова у промету. 5 Запослени Критеријуми оцене Канцеларије Колективни критеријуми: Индивидуални критеријуми Производња 6

8 Однос између индивидуалних и колективних критеријума се одређује као: Зависност премије од резултата: Категорија сарадника и место рада: Руководилац 1 Канцеларије НИС а.д. (функције, дирекције, сектори, службе) 2 Канцеларије делова (функције, дирекције, сектори, службе) 3 Производна јединица (погон, регионални центар и тд.) Стручњак и службеник Радник Руководилац Стручњак и службеник Радник Руководилац Стручњак и службеник Радник Табела 2 Однос између индивидуалних и колективних критеријума према резултатима у обрачунском периоду (квартал) Колективни критеријум једног од делова где ради Запослени : НИС СС, ПЕТ СС, РНП, РНС, JП, НАП, НГС, TНГ Индивидуални критеријуми 80% 20% 70% 30% 50% 50% Колективни критеријуми оцене пословања Друштва и његових организационих јединица (прилог 2) у обрачунском периоду, су: финансијски показатељи пословања; резултати извршавања производног задатка; обезбеђивање безбедних услова рада на радним местима У складу са задацима, који стоје пред Друштвом у целини и његовом организационим јединицама и у складу са захтевима тачке овог Правилника формулације колективних критеријума и њихове размере утврђују се (мењају се ) одлуком Извршног одбора Друштва истовремено са утврђивањем плана обрачунског периода Индивидуални критеријуми оцене пословања конкретног Запосленог (прилог 3) у обрачунском периоду, су: извршавање производног задатка; поштовање радне дисциплине; поштовање норми и прописа HSE. У индивидуалне критеријуме могу да спадају, само показатељи који задовољавају низ услова: 7

9 - морају бити мерљиви; - могућ је њихов мониторинг у току обрачунског периода; - везан је за конкретне резултате рада који су важни за основну делатност Друштва. Извршавање технолошког правилника, инструкција и других нормативних докумената као и посебни услови рада не могу се сматрати критеријумима пошто је та специфичност радне делатности већ обухваћена у постојећем систему плаћања рада или је утврђена колективним уговором Резултати остваривања утврђених индивидуалних критеријума (И) сумирају се користећи поене у систему оцене: од 0 до 5 поена додељује се у случају када је Запослени направио више прекршаја или је направио озбиљан прекршај индивидуалних критеријума. Значај се утврђује полазећи од тежине прекршаја, њиховог понављања и сл.; од 5 до 10 поена додељује се у случају кад је Запослени направио један прекршај индивидуалних критеријума, који није имао велики значај и није системски; 10 поен се додељује у случају савесног рада и ако нема примедби на то како Запослени извршава индивидуалне критеријуме; од 10 до 15 поена додељује се ако запослени нема прекршаја, а висококвалитетно је извршио посао и у обиму који превазилази планиран, ако је благовремено и стручно реаговао приликом појаве хаваријских ситуација, приликом пружања помоћи у обуци колега и сл. од 15 до 20 поена додељује се када запослени није имао прекршаје и када константно висококвалитетно обавља послове, а обим послова превазилази просечне показатеље, ако правовремено и стручно делује приликом појаве хаваријских ситуација, константно пружа помоћ у обуци колега и сл. ; 3.2. Мониторинг и начин сумирања резултата за обрачунски период Мониторинг и начин сумирања резултата колективних критеријума за обрачунски период Сумирање резултата за обрачунски период врши се путем упоређивања фактичких резултата пословања са планским показатељима, који су фиксирани у Кварталном плану «Квартални план» - је план, који представља суму планова који се састављају у Друштву, који укључује комерцијалне, производне и финансијске показатеље у пресеку за НИС СС, ПET СС, РНП, РНС, JП, НАП, НГС, TНГ. «Квартални план» се пре почетка обрачунског периода усаглашава са следећим лицима: Извршним директорима, Директором Функције за финансије, економику и рачуноводство и потврђује га Генерални директор Функција за финансије, економику и рачуноводство врши упоређивање финансијско-економских показатеља пословања Друштва и његових организационих јединица у обрачунском периоду путем упоређивања чињеница за квартал са сумом утврђених Кварталних планова у складу са колективним критеријумима оцене. 8

10 Резултати за обрачунски период (квартал) сумирају се 25-ог у месецу, последњег месеца претходног квартала до 25-ог у месецу последњег месеца текућег квартала Резултати финансијско-економског пословања друштва и његових организационих јединица у обрачунском периоду у складу са утврђеним колективним критеријумима оцене сумирају се на заседању Извршног одбора Друштва Мониторинг и начин сумирања резултата индивидуалних критеријума за обрачунски период Право додељивања оцене Запосленом по индивидуалним критеријумима за обрачунски период има непосредни руководилац Надређени руководилац оцењује (даје оцену Запосленом по индивидуалним критеријумима) у обрачунском периоду подређеног по функцији руководиоца У току месеца у организационој јединици (постројењу, бензинској станици, сектору и т.д.) води се образац-извештај (прилог 1) како сваки Запослени остварује индивидуалне критеријуме уз уписивање резултата 30-ог сваког сваког месеца Месечну индивидуалну оцену показатеља за сваког Запосленог ставља непосредни руководилац. Стављање поена оцене врши се на основу утврђених индивидуалних критеријума По резултатима месеца у року до 4-ог у месецу који следи после обрачунског месеца непосредни руководилац ставља индивидуални поен оцене за сваког Запосленог, потписује образац-извештај(прилог бр. 1) и предаје га у службу за обрачун зарада. Сумирани резултати не могу се поново разматрати у каснијем периоду Са резултатима поена оцене за сваког Запосленог руководилац (шеф постројења, бензинске станице, сектора и сл.) обавезно упознаје своје подчињене и разјашњава им узроке ове или оне оцене Запослени службе за обрачун зарада организационих јединица израчунавају на основу месечних образаца-извештаја просечну вредност поена оцене (И) за обрачунски период (квартал), стављају у обрачунски извештај (прилог бр.7) и дају на потпис непосредном руководиоцу Процедура мониторинга за поштовање Правилника У циљу обезбеђивање контроле поштовања овог Правилника, одлуком Генералног директора у Друштву формира се централна комисија НИС а.д. и комисије у организационим јединицама Састав комисије, уз обавезно укључивање у њихов састав представника репрезентативних синдиката и кадровске службе, утврђује се одлуком Генералног директора Друштва. Права и обавезе председника и чланова комисије садржани су у нормативном акту или одлуци Друштва На основу сакупљеног материјала и достављеног извештаја централна комисија НИС а.д. на својој седници за обрачунски период (квартал): разматра резултате испуњавања колективних критеријума за обрачунски период (квартал) НИС СС, ПЕТ СС, НГС, ТНГ, РНП, РНС, НАП, ЈП; 9

11 разматра примедбе и предлоге који су се појавили у току обрачунског периода, доноси одлуке у вези с њима. Секретар централне комисије доставља протокол седнице у дирекцију за кадрове Друштва Комисије у организационим јединицама на својим седницама за обрачунски период (квартал): разматрају резултате испуњавања колективних критеријума за обрачунски период (квартал) ПЕТ СС, НГС, ТНГ, РНП, РНС, НАП, ЈП; разматра примедбе и предлоге који су доспели у току обрачунског периода, спрема у вези са њима нацрт решења и са свим материјалима шаље у Централну комисију. Секретар комисије доставља записник са седнице у кадровску службу Друштва и копију секретару централне комисије до 5-ог у месецу, који следи после обрачунског квартала Рок достављања докумената (прилог бр. 8) за сумирање резултата за обрачунски период (квартал): до 15-ог у месецу који следи после обрачунског периода на Извршном одбору Друштва сумирају се резултати финансијско-економског пословања по колективним критеријумима за обрачунски период; у периоду од 30-ог до 10-ог у месецу који следи после обрачунског периода (квартал) непосредни руководиоци сумирају резултате испуњавања индивидуалних критеријума од стране подчињених запослених и предају извештаје (прилог 7) у Комисију на потврђивање; у периоду од 15-ог до 25-ог у месецу који следи после обрачунског периода (квартала) врши се обрачун и исплата премије Запосленима Одговорност руководилаца Непосредни руководилац у току обрачунског периода обезбеђује попуњавање Обавештења и извештаја оцене индивидуалних критеријума (Прилог 4 и 7) уз њихово достављање у службу за обрачун зарада најкасније дан после њиховог састављања Руководилац јединице HSE у организационој јединици Друштва врши контролу поштовања норми и прописа у току обрачунског периода и у случају да уочи кршење обавезан је да попуни Обавештења (Прилог бр.4) и обезбеђује његово достављање кадровској служби најкасније један дан после његовог састављања Функција за финансије, економику и рачуноводству Друштва обезбеђује у року до 12-ог у месецу који следи после обрачунског периода (квартал) достављање Извршном одбору Друштва потребног извештаја у складу са утврђеним критеријумима Дирекција за персонал и дирекција за обрачун зарада Друштва: организује у обрачунском периоду евиденцију, саставља документ о оцени индивидуалних показатеља Запослених; организује према резултатима рада за обрачунски период обрачун висине стимулативних исплата за сваког Запосленог; 10

12 у складу са утврђеним начином у року до 15-ог у месецу који следи после обрачунског периода, саставља одлуку за Друштво за исплату премије Функција PR Друштва обезбеђује објављивање у корпоративним средствима информисања о постигнутим резултатима за обрачунски период Поступак измене исплате % премије Запосленом у обрачунском периоду Право иницирања смањења исплате % премије по прихваћеним критеријумима имају: непосредни руководилац; одговорни руководилац представник службе HSE У случају уочавања кршења захтева и норми HSE обавештење о смањењу % премије може се издати не само конкретном Запосленом који је допустио то кршење, него и његовом непосредном руководиоцу или одговорном руководиоцу, одговорном за дотични правац делатности. У овом случају одлуку иницира запослени организационе јединице HSE Друштва и она зависи од врсте прекршаја За исту радњу (или неизвршавање) не могу се смањивати % исплате премије у обрачунском периоду неколико пута на основу различитих докумената Минимални износ измене (смањења) исплате % премије је 10% Основ за измену исплате % премије Запосленом (запосленима) у обрачунском периоду су следећи документи: писмени налог спољних надзорних органа или унутрашњих контролних јединица Друштва у коме се спомиње конкретно руководилац које је допустио или је крив за прекршај; записници истраживања случајева у којима су радње Запосленог наведене као непосредни узроци случаја или је Запослени означен као кривац; одлука о дисциплинском кажњавању Запосленог; одлуке непосредног руководиоца или одговорног руководиоца са сачињавањем Обавештења (прилог бр. 4); Документа за измену исплате % премије у обрачунском периоду састављају се на пет начина: ако поступак смањења запосленом покреће непосредни руководилац, онда покретач сачињава Обавештење (Прилог бр. 4); ако поступак смањења запосленом покреће одговорни руководилац, онда он сачињава Обавештење (Прилог бр. 4). То обавештење мора бити усаглашено с непосредним руководиоцем организационе јединице у којој ради Запослени; ако је Запослени дисциплински кажњен, онда се исплата % премија смањује или се не исплаћује у обрачунском периоду у коме је казна изречена на основу одлуке у Друштву. Обавештење сачињава непосредни руководилац у складу са овим Правилником; на основу записника истраживања хаварије, несрећног случаја и сл. када се Запослени (запослени) помиње у њему као окривљено лице (лица) исплата % премије се смањује или се она не исплаћује за 11

13 обрачунски период, у коме се десио догађај. Обавештење саставља непосредни руководилац у складу са овим Правилником; ако процедуру смањења иницира Запослени организационе јединице HSE која врши контролу, онда покретач сачињава Обавештење (прилог бр. 4). То обавештење мора бити усаглашено с непосредним руководиоцем радне јединице у којој Запослени ради, коме се врши смањење % премије или се она не исплаћује за обрачунски период Запослени коме је извршено смањење % премије или му она није исплаћена у обрачунском периоду мора се писмено (уз потпис) упознати с документом на основу кога је та радња извршена у року од три радна дана од тренутка кад је то потписано. Одбијање да се упозна аутоматски значи да нема могућности да се жали Комисији на ту одлуку Запослени (између осталог и руководилац организационе јединице) у случају да се не слаже с одлуком о смањењу % премије или њеног неисплаћивања има право да се у року од две недеље од датума упознавања писмено обрати председнику комисије одговарајућег нивоа (прилог бр. 5) са захтевом да се та одлука преиспита. По истеку тог рока и ако нема оправданог разлога за продужетак рока Запослени аутоматски губи право да се на ту одлуку жали Рок током кога се може уложити жалба на одлуку о смањењу % премије или њеног неисплаћивања продужава се за временски период током кога се Запослени из оправданог разлога није могао обратити комисији. Под оправданим разлогом се подразумевају болест, извршавање државних обавеза, боравак на службеном путу Током обрачунског периода сачињена Обавештења се узимају у обзир у служби за обрачун зарада приликом формирања рекапитулације за обрачун, а Централна комисија до наредне исплате премија разматра жалбе и даје налог за кориговање исплата за конкретне Запослене Одлука централне комисије у вези жалби Запослених је коначна и не подлеже преиспитивању Информисање Запослених о резултатима испуњавања колективних и индивидуалних критеријума Информисање Запослених се врши путем оглашавања на огласној табли резултата испуњених планских показатеља НИС СС, ПЕТ СС, НГС, ТНГ, РНП, РНС, НАП, ЈП за квартал Упознавање Запосленог с лично за њега донетом одлуком о смањењу % премије или њеног неисплаћивања у обрачунском периоду врши се преко Обавештењем (прилог бр. 4) Објављивањем у корпоративној штампи материјала о постигнутим резултатима испуњавања планских показатеља НИС СС, ПЕТ СС, НГС, ТНГ, РНП, РНС, НАП, ЈП за квартал и материјала о најбољим резултатима, који су постигли како поједини запослени тако и о групним резултатима за обрачунски период. 12

14 3.6. Начин обрачуна % исплате кварталне премије Величина % исплате премије према резултатима рада за обрачунски период (квартал) зависи од резултата испуњавања колективних критеријума, а за конкретног запосленог и од индивидуалних критеријума које лично он испуњава Начин исплате % премије за испуњавање показатеља колективних критеријума за обрачунски период Награђивање за резултате рада за квартал врши се на основу одлуке Генералног директора, која одређује % испуњавања колективних критеријума за НИС СС, ПЕТ СС, НГС, ТНГ, РНП, РНС, НАП, ЈП Резултате извршавања утврђених колективних критеријума (К) сумира Извршни одбор, користећи поене као систем за оцену: 1 поен се додељује у случају испуњавања планских колективних показатеља у дијапазону од 95 до 105% закључно, што одговара 15% премије за обрачунски период; 0,5 поена се додељује у случају испуњавања планских колективних показатеља у дијапазону од 85 до 95%; 1,1 поена се додељује у случају испуњавања планских колективних показатеља у дијапазону 106 до 110% 1,2 поена се додељује у случају испуњавања планских колективних показатеља у дијапазону 111 до 115% 1,3 поена се додељује у случају испуњавања планских колективних показатеља у дијапазону 116% и више; нула поена се додељује у случају испуњавања планских колективних показатеља у дијапазону испод 85% Пример: Организациона јединица «В» Назив критеријума Финансијско стање за обрачунски период Објашњење критеријума Резерве у милионима дин, (план/чињенично стање) План за смањење потраживања (извршење %) Оперативни новчани ток (мил. дин.) Саставна компонента показатеља у поенима % испуњавања за обрачунски период по чињеничном стању Обрачун поена Број додељених поена 0, ,25 х 1 0,25 0, ,25 х 0,5 0,125 0, ,5 х 1,1 0,55 Укупно 1,0 0,925 На тај начин радна јединица «В» за обрачунски период ће имати за колективне критеријуме оцене поен 0,

15 Обрачун према пропорцији даје тражени проценат кварталне премије за организациону јединицу од његовог Фонда обрачунских зарада 15 x 0,925= 13,87% Начин обрачуна испуњавања од стране Запосленог индивидуалних критеријума за обрачунски период Утврђивање % премија према резултатима испуњавања индивидуалних критеријума, врши се назависно од резултата испуњавања колективних критеријума за обрачунски период (квартал). У случају неиспуњавања колективних критеријума износ премије се утврђује у складу са тачком овог Правилника у висини: 3 % за организационе јединице у администрацији НИС а.д. 4.5% за организационе јединице у администрацији огранака 7,5% за организационе јединице у производњи Пример обрачуна за испуњавање показатеља индивидуалних критеријума за обрачунски период Пример: Запослени «С» У току месеца (30 дана) није одсуствовао према распореду рада. Било је неколико случајева, који омогућавају да се утврди вредност индивидуалног показатеља оцене изнад 10, обавештења о смањењу % исплате премије није било.. Назив критеријума Обављање производног задатка Поштовање технике безбедности и захтева заштите на раду и екологије Објашњење критеријума, за који се у датом периоду повећава или смањује поен Запослени је испунио обим посла, који превазилази планирани Правовремено и стручно деловање при појави хаваријских ситуација Број случаја у обрачунс ком периоду 3 1 На тај начин ће запослени «С» за обрачунски период имати индивидуални поен оцене За обрачунски период од укупног броја Запослених организационе јединице према акту систематизације може бити: од 10 до 15 поена не више од 20%; од 15 до 20 поена не више од 10% Начин обрачуна исплате премије за резултате квартала Сума премије, која се издваја за распоређивање у организационој јединици, обрачунава се као % на Фонд обрачунских зарада дате организационе јединице у обрачунском периоду Укупна сума % премије за сваког Запосленог пропорционалан је фактички одрађеном времену. Висина исплате се израчунава према формули: Тф/Тп х И х ( П / И) 14

16 Где је: Тф фактичко време рада (сати рада) у обрачунском периоду; Тп планско време рада (сати рада) у обрачунском периоду; И индивидуални поен оцене Запосленог. П укупна сума премије за постројење/ део (види тачку ); И сума индивидуалних поена свих запослених У појам «фактички одрађено време» за обрачун премије не укључује се време: ангажовања за извршавање државних обавеза у складу са законодавством РС (војне вежбе, учешће у предизборним кампањама, у својству поротника у суду и сл.); период привремене неспособности за рад (болест или одстрањене са посла из медицинских разлога на основном радном месту); одстрањене са посла због тога што није прошао медицински преглед; време свих плаћених и неплаћених одсуства с посла у складу с колективним уговором, (укључујући годишњи одмор, школовање, неговање детета...) време принудног изостајања с посла у случају да су отказ уговора о раду, пребацивање на други посао или суспендовање са посла проглашени незаконитима и то лице враћено на пређашње радно место;; недоласка на посао (одсуство с радног места без оправданог разлога током законом предвиђеног времена); штрајк; недоласка из непознатих разлога (док се околности не разјасне); времена суспензије с посла (недозвољавања рада). време учешћа у пројекту уз услов исплате за тај период пројектне премије Појам фактички одрађено време за обрачун премије осим доласка у складу са одређеним планом радног времена обухвата: време производне обуке с изостајањем из производње, т.ј. организовано до стране Друштва или Синдиката, службени пут Основ за доношење одлуке о висини премије за конкретног Запосленог на основу резултата рада представљају поени које је дао непосредни руководилац Запосленог по индивидуалним критеријумима и резултати финансијско-економског пословања Друштва и његових организационих јединица у обрачунском периоду. Пример прорачуна је наведен у прилогу бр Премија на основу резултата рада за квартал исплаћује се на основу сачињене рекапитулације (прилог бр. 7) коју потписује непосредни руководилац и одобрава одговорни руководилац који води дотични правац делатности. Рекапитулацију за радну јединицу штампа радна јединица за обрачун зарада узимајући у обзир обавештења поднета током обрачунског периода, и предаје се на проверу или уношење потребних исправки и на потпис непосредном руководиоцу. 15

17 Пошто се рекапитулација потпише по радним јединицама и на основу одлуке Генералног директора о исплаћивању премије, кадровска служба организационе јединице (огранак и део) припрема нацрт одлуке о исплати премија, прилажући спискове за сваког запосленог за обрачунски период и даје на одобравање извршном директору На основу одобрене одлуке извршног директора и извештаја за награђивање, рачуновођа за обрачунавање зараде врши обрачун премије Исплата кварталне премије се не врши или се врши у смањеном обиму: Премија се не исплаћује Запосленима који су у тренутку награђивања раскинули радни однос са Друштвом по следећим основима: споразумно (члан споразуму; по сопственој жељи (члан 178 ЗоР РС); 177 ЗоР РС), ако другачије није наведено у ако Запослени не одговара звању или обављаном послу услед недовољне квалификације, што је потврђено резултатима атеста (члан 179 ЗоР РС); ако Запослени више пута не извршава радне обавезе без оправданог разлога, ако му је дато упозорење за нарушавање радне дисциплине (члан 179 ЗоР РС, члан 71 Колективног уговора); ако направи прекршаје у складу са члановима 72 и 75 Колективног уговора; доласка на посао (на своје радно место или на територију организације послодавца или објекта где по налогу послодавца запослени треба да обавља радну функцију) у пијаном, дрогираном стању или у стању другог токсичког пијанства (члан 179 ЗоР РС, члан 75 колективног уговора) ако запослени одбије да настави рад у вези са променом власника имовине организације, са променом ресорне потчињености организације или њеном реорганизацијом (члан 149 ЗоР РС); одбијање Запосленог да настави рад због измене услова уговора о раду који су стране одредиле (члан 179 ЗоР РС); Исплата премија Запосленима за обрачунски период (квартал) не врши се: за време одсуства са радног места у друштву по следећим основама: издржавање затворске казне, или одређене мере безбедности, васпитне или заштитне мере у трајању до 6 месеци (члан 75 Колективног уговора) време учешћа у избору или у периоду именовања запосленог на дужност у државним органима, на политичку или на другу јавну функцију, чије ангажовање захтева привремени прекид рада код Послодавца. у случају доласка на посао у алкохолисаном стању, дрогираном стању или употребе алкохола или наркотика на радном месту; у случају неоправданог одсуства са посла (радног места) више од 2 сата, долазак на посао након почетка радног дана (кашњење) или одлазак са посла у току радног времена пре завршетка радног времена бе сагласности непосредног руководиоца; 16

18 у случају извршења крађе (присвајања имовине и средстава за рад, сировина, полупроизвода и готових производа, утајa или коришћење новца или хартије од вредности); у случају прекидања радног односа са Запосленим на иницијативу Послодавца (осим смањења); у случају да запослени направи прекршај (процедуре) технике безбедности и захтева заштите на раду и екологије, који је нанео штету или је угрожавао животе и здравље људи других запослених или грађана; у случају кршења производне инструкције и сл. и ако је услед овог прекршаја био заустављен производни процес, које је повукло за собом неизвршавање производних показатеља, нарушавање квалитета производа, уговорених обавеза или је нанета штета репутацији Послодавца Исплата премије запосленима за обрачунски период (квартал) се сманњује за 50%: ако је запослени добио упозорење или понуду за раскид радног односа; ако је Запослени привремено одстрањен са посла без накнаде зараде у трајању од 1 до 3 радна дана; Исплата премија се врши у року одређеном за дотичну исплату и обрачунава се пропорционално времену одрађеном у обрачунском периоду свим Запосленима, приликом престанка радног односа или мировања радног односа, по следећим основама: проглашење Запосленог радно сасвим неспособним у складу с лекарским мишљењем (члан 176 ЗоР РС); смањења броја Запослених организације (члан 179 ЗоР РС) због позива у војску (члан 79 ЗоР РС); због смрти Запосленог (члан 175 ЗоР РС); одбијања Запосленог да пређе на други посао што му је неопходно у складу с лекарским мишљењем, или ако послодавац нема одговарајући посао (члан102 и 101 ЗоР РС); прекида радног односа поводом одласка старосну пензију (члан 175 ЗоР РС); услед истека рока уговора о раду (члан 175 ЗоР РС); 4 НАЧИН ПЛАНИРАЊА И КОРИШЋЕЊА ФОНДОВА ЗА ПРЕМИЈЕ 4.1. Плански квартални и годишњи фондови за премије се планирају по члановима у оквиру годишњег Фонда зарада Сума уштеде кварталног фонда за премије може се по одлуци Генералног директора усмерити на исплату пројектних премија или премија за посебне заслуге. 17

19 5 НАЧИН И РОКОВИ ИСПЛАТЕ ПРЕМИЈА 5.1. Премија Запосленима Друштва се исплаћује у новцу у валути Републике Србије (динарима) једним плаћањем у периоду од 10 до 25-ог у месецу, који следи после последњег месеца у кварталу Премија се исплаћује на банкарски рачун који Запослени наведе, под условима из уговора у раду. 18

20 Прилог 4 Обавештење о смањењу висине премије (Назив организационе јединице у којој Запослени ради) (Назив звања Запосленог) (Презиме, Име, матични број Запосленог) 1. Одлука: 2. Разлози (основ): «Ко је покренуо поступак»: (Звање, потпис, презиме руководиоца) «Усаглашено»: (Звање, потпис, презиме непосредног руководиоца или руководиоца који надгледа рад дотичне организационе јединице) «Упознат»: (Потпис, презиме запосленог) Примедба: Одбијање да се упозна аутоматски значи да се на дотичну одлуку не може жалити. 19

21 Прилог 3 Индивидуални критеријуми за категорије Запослених- стручњак и службеник, радник Назив критеријума Разјашњење критеријума Показатељи индивидуалних критеријума у дијапазону већим од 1 Извршавање Запослени је обавио посао који други запослени није могао да заврши производног задатка квалитетно и о року Запослени је обавио посао пре рока висококвалитетно. Уклањање кварова и хаварија на постројењима висококвалитено и пре рока. Радна дисциплина Техника безбедности и захтеви заштите на раду и екологије Запослени је обавио већи обим посла него што је планирано и то висококвалитено Непостојање у обрачунском и претходном периоду кршења налога руководиоца, датих у складу са склопљеним уговором о раду, нормативним актима, инструкцијама и сл. Помоћ колегама у изучавању технолошких и безбедних начина обављања посла, менторство. Приврженост питањима технике безбедности и захтевима заштите на раду и екологије -непостојање у обрачунском и претходном периоду примедби, лично строго поштовање норми и прописа, привлачење пажње колега на питања HSE. Правовремено и правилна дејства приликом појаве хаваријских ситуација Показатељи индивидуалних критеријума у дијапазону мањим од 1 Извршавање производног задатка Радна дисциплина Техника безбедности и захтеви заштите на раду и екологије Обављање посла нискоквалитетно, потребна је контрола Обављање посла са прекорачењем рокова Кршење производних инструкција, правилника и сл. Неизвршавање одлука и налога непосредног руководиоца, датих у складу са склопљеним уговором о раду Сметање раду других запослених између осталог изазивање туче или учешће у тучи на радном месту Одсуствовање са радног места без оправданих разлога. Неношење радне одеће, обуће или заштитних средстава. Запослени не поштује или крши правила заштите од пожара, експлозија, елементарне непогоде и штетног утицаја отровних и других опасних материја, а такође крши прописе и не предузима мера за заштиту запослених, средства за рад и животне средине Неблаговремена и неправилна дејства приликом појаве хаваријских ситуација. Индивидуални критеријуми за категорије Запослених руководилац Назив критеријума Разјашњење критеријума Показатељи индивидуалних критеријума у дијапазону већим од 1 Дисциплина приликом Непостојање у обрачунско и претходном периоду кршења налога извршавања руководиоца, даних у складу са склопљеним уговором о раду, нормативним актима, инструкцијама и сл. Запослени је обавио посао пре рока висококвалитетно Приврженост питањима технике безбедности и захтевима заштите на раду и екологије -непостојање у обрачунском и претходном периоду примедби, лично строго поштовање норми и прописа, привлачење пажње колега и потчињених на питања HSE. Квалитет посла Запослени је обавио већи обим посла него што је планирано и то Резултати рада организационе јединице висококвалитено Помоћ колегама у изучавању технолошких и безбедних начина обављања посла, менторство. Непостојање кршења налога, нормативних аката, инструкција и сл. Обављање наложеног му посла (производног задатка) висококвалитетно и у постављеним роковима. Непостојање конфликата у колективу. Правовремено и правилна дејства приликом појаве хаваријских ситуација 20

22 Непостојање нерсећних случајева у подчињеној орг.јединици у обрачунском периоду Показатељи индивидуалних критеријума у дијапазону мањим од 1 Дисциплина приликом извршавања Квалитет посла Резултати рада организационе јединице Неизвршавање одлука и налога непосредног руководиоца, датих у складу са склопљеним уговором о раду Кршење производних инструкција, правилника и сл. Запослени не поштује или крши правила заштите од пожара, експлозија, елементарне непогоде и штетног утицаја отровних и других опасних материја, а такође крши прописе и не предузима мера за заштиту запослених, средства за рад и животне средине Не ношење радне одеће, обуће или заштитних средстава. Одсуствовање са радног места без оправданих разлога. Обављање посла са прекорачењем рокова Обављање посла нискоквалитетно, потребна је контрола Не поклања пажњу питањима обуке и развоја подчињених запослених. Код Запослених организационе јединице више пута се појављују случаји непоштовања налога, нормативних аката, инструкција и сл. Обављање наложеног посла (производног задатка) нискоквалитетно и са прекорачењем рокова. Постојање конфликта у колективу. Неблаговремена и неправилна дејства приликом појаве хаваријских ситуација. Постојање нерсећних случајева у подчињеној орг.јединици у обрачунском периоду 21

23 Колективни критеријуми Прилог 2 Назив критеријума Разјашњење критеријума % тежинске саставнице Финансијско стање током НИС СС Залихе у мил. динара (план/факт) 25 обрачунског периода План смањења потраживања 25 (испуњавање %) Оперативни новчани токови (мил. динара) 50 Укупно: 100 НИС НАФТАГАС Извршавање производног Обим производње нафте и гаса (хиљ. тона) 50 задатка Смањење трошкова Специфични оперативни трошкови на 1 тону 30 произведене нафте и гаса (дин./тона). Залихе у мил. динара (план/факт) 20 Укупно: 100 Финансијско стање током обрачунског периода Извршавање производног задатка Смањење трошкова Извршавање производног задатка Финансијско стање током обрачунског периода Извршавање производног задатка Финансијско стање током обрачунског периода НИС ПЕТРОЛ СС Оперативни новчани токови (мил. динара) 100 РНП и РНС Испуњавање плана производње у асортиману и 40 обиму Специфични трошкови на 1 тону прерађене нафте и 60 гаса (дин./тона). Укупно: 100 НАП или ЈП Обим продаје нафтних деривата (хиљ.тона) 60 План смањења потраживања 40 (испуњавање %) Укупно: 100 НИС ТНГ Обим продаје гаса (хиљ.тона) 80 План смањења потраживања 20 (испуњавање %) Укупно:

24 Прилог 5 Списак комисија формираних у организационим јединицама НИС а.д. Назив комисије Функција за обраћања Запослених 1 Централна комисија НИС а.д. Запослени седишта НИС а.д. Запослени који се жале на обавештење 2 Комисија НИС ПЕТРОЛ СС Запослени седишта НИС ПЕТРОЛ 3 Комисија РНП Запослени РНП 4 Комисија РНС Запослени РНС 5 Комисија Нафтагас Нап Запослени Нафтагас Нап 6 Комисија Југопетрол Запослени Југопетрол 7 Комисија НАФТАГАС СС Запослени НАФТАГАС 8 Комисија НИС ТНГ Запослени НИС ТНГ 9 Комисија НАФТАГАС Производња Запослени НАФТАГАС 10 Комисија НАФТАГАС Рударски сервиси Запослени НАФТАГАС 23

25 Пример обрачуна кварталне премије за орг.јединицу «В» и његове запослене «А», «D» и «С» Прилог 6 1, Обрачун поена за извршавање колективних критеријума за организациони јединицу «В» за обрачунски период: Назив критеријума Финансијско стање у обрачунском периоду Разјашњење критеријума Резерве у милионима динара (планирано/остварен о) План за смањење потраживања (остварено у %) Оперативни новчани ток (у милиона динара) Удео у% показатеља у поенима % испуњавањ а показатеља за обрачунски период по чињенично м стању Обрачун поена Број додељених поена 0, ,25 х 1 0,25 0, ,25 х 0,5 0,125 0, ,5 х 1,1 0,55 Ukupno 1,0 0,925 На тај начин, организациона јединица «В» ће у току обрачунског периода имати према колективним критеријумима оцене поен 0,925. Обрачун према пропорцији даје тражени процента кварталне премије за организациону јединицу од његовог Фонда обрачунских зарада 15%x 0,925=13,87% 2. Резултати испуњавања индивидуалних критеријума за обрачунски период за запослене организационе јединице «В»: код Запосленог «А» за обрачунски период индивидуални показатељ оцене је био једнак јединици и добио је обавештење о смањењу за 10% исплате премије за HSE. На тај начин, Запослени А за обрачунски период ће имати индивидуални поен оцене - 10; код Запосленог «D» за обрачунски период индивидуални показатељ оцене је био једнак јединици и обавештења о смањењу % исплате није било. На тај начин ће Запослени за обрачунски период имати индивидуални поен оцене - 10; код Запосленог «С» за обрачунски период је било неколико случајева који омогућавају да се утврди вредност индивидуалног показатеља оцене изнад 10, обавештења о смањењу % исплате премије није било. Назив критеријума Испуњавање производног задатка Поштовање технике безбедности и захтева заштите на раду и екологије Објашњење критеријума, за који се у датом обрачунском периоду повећава или смањује поен Запослени је висококвалитетно испунио обим посла који превазилази планиран Правовремено и стручно деловање приликом појаве хаваријских ситуација Број случајева у обрачунском периоду 3 1 Запослени С ће за обрачунски период имати индивидуални поен оцене 15; 24

26 3. Обрачун суме премије за обрачунски период за Запослене организационе јединице «В» Дано је: Фонд обрачунских зарада организационе јединице једнак је динара месечно. У складу са тим, за три месеца динара, а 13,87% од ове суме за премију износи динара. У току месеца (30 дана) Тф/Тп узимамо као једнако 1,0 т.ј. запослени су одрадили фактички онолико дана (смена) колико је стајало у распореду. Где је: Тф фактичко време рада (сати рада) у обрачунском периоду; Тп планско време рада (сати рада) у обрачунском периоду; Формула обрачун - Тф/Тп х И х ( П / И) Где је: И индивидуални поен оцене Запослених; П укупна сума премије за постројење/ део (види тачку ); И сума индивидуалних поена свих Запослених Запослени «А» (руководилац) 1 х 10 х ( / ( ) = динара Узимајући у обзир смањење за 10% исплата Запосленим «А» износиће динара, а 1189 динара ће бити уштеда фонда кварталног награђивања. Запослени «D» (стручњак) 1 х 10 х ( / ( ) = динара Исплата Запосленом «А» ће износити динара Запослени «С» (радник) 1 х 15 х ( / ( ) = динара Исплата Запосленом «С» ће износити динара 25

27 Прилог 7 «Одобрено» (Звање, потпис, презиме руководиоца који надзире рад дотичне организационе јединице) Рекапитулација за исплату премије Запосленим за квартал 2009 г. (назив организационе јединице) Презиме, Име Радно место Матични број запосленог Поени оцене (Звање, потпис, презиме непосредног руководиоца) 26

28 Прилог 1 «Одобрено» (Звање, потпис, презиме руководиоца који надзире рад дотичне организационе јединице) Образац- извештај индивидуалних показатеља оцене Запослених за мај 2009 г. (назив организационе јединице) Презиме Име Матични број запосленог Индивидуална оцена (Звање, потпис, презиме непосредног руководиоца) 27

29 Блок шема процедуре исплате премије Прилог 8 Непосредни руководилац испоставља извештај 4-ог у месецу, који следи након обрачунског ИОП за 1. месец ИОП за 2. месец ИОП за 3. месец Одељење HR за обрачун плате Збирни извештај о личним оценама (ИОП) - (израда од стране HR), до 7. у месецу, који следи након обрачунског Не Усаглашавање са непосредним руководиоцем до 10-ог у месецу, који следи након обрачунског Да Подаци о постигнућу КП за Извршни одбор, до 12-ог у месецу који следи за обрачунским Одлука генералног директора о исплати % премије, до 15-ог у месецу, који следи након обрачунског. Обрачун премије за сваког запосленог у периоду од 15-ог до 20-ог у месецу, који следи након обрачунског. Одлука Извршног директора о исплати премије, до 24-ог у месецу, који следи након обрачунског. Утврђивање КП, до почетка обрачунског периода. Исплата премије, до 26-ог у месецу, који следи након обрачунског месеца. следующего за отчетным периодом. Колективни показатељи (КП) Индивидуална оцена (рус. ИОП) 28

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Број: 4-703/2-5 Дана: 08.05.2015. ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Page 1 of 40 САДРЖАЈ Одељак Назив одељка Страна I Предмет уређивања 3 II Основне

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 18. октобар 2017. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У

Læs mere

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр. ТРГОВАЧКА ШКОЛА Хиландарска бр.1 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2016 Београд, јануар 2016. године Page 1 of 46 На основу чл. 39.

Læs mere

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ДЕТИЊСТВО ЖАБАЉ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-271-3/2017-04

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број:03-12428 Датум: 26.10.2016. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ЈАВНА НАБАВКА бр. 19-2016 Објављено

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске,, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Обнова 1.1. Encephalomyelitis disseminata acuta (EDSS скор од 4 до 8) G04.4

Læs mere

Финансијска функција

Финансијска функција Финансијска функција С А Д Р Ж А Ј: 1. ПРИВРЕДНА КРЕТАЊА 3 1.1. Привредна кретања у Републици Србији 3 1.2. Тржиште осигурања у Републици Србији 4 2. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 7 2.1. Врсте послова осигурања

Læs mere

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија тел: 011/3020-842,011/3020-803 факс: 011/3020-881 Основни подаци о аукцијској продаји На основу члана 38. Закона o приватизацији ( Службени гласник РС, бр.

Læs mere

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА На основу тачке 2. Упутства о достављању Народној банци Србије података о каматним стопама на кредите и депозите банака ( Службени гласник РС, бр. 42/200 и 2/202), гувернер Народне банке Србије доноси

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА АТЛЕТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ХОТЕЛСКЕ УСЛУГЕ У БЕОГРАДУ ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН МВ 7/2017 јануар 2017. године

Læs mere

а) Нацртај неколико дужи и обележи их. б) Уочи дужи приказане на слици 60.

а) Нацртај неколико дужи и обележи их. б) Уочи дужи приказане на слици 60. 1) 2) γ Слика 57. β Слика 57 Поред опруженог угла, приказан је још један угао пун угао (слика 58). q 1) 2) Слика 58. α β Краци Ох и Оу пуног угла β се поклапају и чине једну полуправу. 2.3. Кружна линија

Læs mere

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015.

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН 2016. 1. На основу члана 77. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС",бр.54/09,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013, 63/2013

Læs mere

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Парк број 4 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Набавка прехрамбених производа Партија 9 Набавка

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 26 Београд, Чика Љубина 18-20 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку пића, кафе и сродних производа у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016 Београд, март 2016. године Страна 2

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 28. март 2018. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У ОСИГУРАЊУ

Læs mere

Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А

Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ГРАДИШКА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ -Стручна служба Скупштине- Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А о б ј а в љ е н и х у СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА у 2016. години Р Е Г И С Т А Р П Р

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 13/2018

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације авио карата ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 14/2018 Април 2018 Page 1

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.13/2014 Март 2014. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.13

Læs mere

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ДОМ ЗДРАВЉА БРУС КРАЉА ПЕТРА I БР.9 Б Р У С KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 35/3 Септембар 2016. Конкурсна

Læs mere

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о проведеној

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПАРКИНГ СЕРВИС - НИШ Светозара Марковића бр. 27, Ниш КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка услуге одржавања хидрауличних механизама на специјалним Паук возилима и подизним платформама

Læs mere

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014 Page 1 of 55 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ I ФАЗЕ НАЦИОНАЛНЕ ВЕЛЕТРЖНИЦЕ-објекат за продају воћа и поврћа Привредно друштво ВЕЛЕТРЖНИЦА

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број ЈН 03_ЈНМВД_2015 ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА 05.06.2015. године Рок за достављање

Læs mere

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА Бања Лука, март 2015. године Hа основу члана

Læs mere

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ Краљево, 2017 Садржај I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 5 Члан 1. Статут... 5 Члан 2. Фудокан... 5 Члан 3. Фудокан савез Србије... 6 II. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 6 Члан 4. Назив и седиште... 6 Члан 5. Подручје

Læs mere

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017 Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Læs mere

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa Булевар деспота Стефана 119, 11060 Београд тел: 011/276-4366 факс: 011/329770 ел.пошта: jkp@veterinabeograd.rs Број: 02-1117/1 Датум: 17.03.2017. ГРАД БЕОГРАД ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60 БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ НОВИ САД, Матице српске 1 Тел: 021/6613-457 Факс: 021/528-574 Web: www.bms.rs E-mail: marijana@bms.ns.ac.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка

Læs mere

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара 110601-10 година КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку добара бр. ЈН/4000/0215/2/2016 КУЋИШТА

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ ПРОЦЕСА УПРАВЉАЊА ИНФЕКТИВНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ У МРЕЖИ ДРЖАВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Læs mere

Закон о вину. Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012.

Закон о вину. Закон је објављен у Службеном гласнику РС, бр. 41/2009 и 93/2012. Закон о вину Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: производња, прерада, квалитет и промет грожђа намењеног

Læs mere

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.- 30.06.2016.ГОДИНЕ Младеновац, август 2016. 1 На основу члана

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ.  Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 05.12.2014. године. Рок за подношење понуда: 15.12.2014. године до 11.00

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 27/207 април 207. године На основу чл. 39. и 6. Закона

Læs mere

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24 ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР

Læs mere

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1. Hа основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села ( Службени гласник Републике Српске, бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2.

Læs mere

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује)

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) Образац 1 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број захтева: Датум: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА (члан

Læs mere

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК о мерама откривања, спречавања ширења и сузбијања штетног

Læs mere

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре На основу члана 96. тачка 2) Устава Савезне Републике Југославије, доносим Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре Проглашава се Закон

Læs mere

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ Програм подршке општинама IPA 2007 www.msp-ipa2007.org Добра управа, планирање и пружање услуга Република Србија МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програм подршке општинама IPA 2007

Læs mere

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2016. годину, његово извршавање, обим задуживања

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД Паркинг www.parkingns.rs Децембар 2014. Број 17 РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Сећам се времена почетка рада нашег Предузећа, када су нас сви ословљавали

Læs mere

ДРУГИ РАЗРЕД БРОЈЕВИ до 100 1. Упиши бројеве који недостају. 1 2 5 7 8 12 15 18 20 5 10 25 40 65 90 100 90 60 30 2. Упиши знак или = 7...3 19...17 14...9 27...28 19...16 12...14 50...50 71...75 49...50

Læs mere

Петак, 2. март БЕОГРАД

Петак, 2. март БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватски односно хрватскосрпски словеначком. макелонском. албанском и мађарском језику Огласи по тарифи Жиро- -рачун код Службе друштвеног књиговодства 60802-603-1125

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 47 претежна делатност: 5221 матични број:

Læs mere

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Теорија одлучивања Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа 1 Садржај Методе Вишеатрибутивног одлучивања (ВАО) и вишекритеријумске

Læs mere

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16. Септембар 2013. Број 16 интервју интервју РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Овај, шеснаести, број НС-а отварамо интервјуом са нашим директором Миланом Костићем, који нам у разговору износи тренутно стање у Предузећу

Læs mere

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 7. јануар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Læs mere

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа www.rgz.gov.rs/knweb 26.12.2016 19:38:32 Није службена исправа Подаци катастра непокретности Подаци о непокретности 6945e16c c7cc 48bb b24b 460ce0b9ab03 Матични број општине: 70157 Општина: Матични број

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски материјала за потребе Прекршајног суда у Београду број ЈНМВ 5/2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски материјала за потребе Прекршајног суда у Београду број ЈНМВ 5/2016 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ IVСу бр. 20/2016-512-2 Дана: 11.03.2016. године. Ул. Устаничка бр. 14 Б Е О Г Р А Д КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски

Læs mere

Република Србија АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ГОДИНИ. 5. септембар године

Република Србија АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ГОДИНИ. 5. септембар године Република Србија ФИСКАЛНИ САВЕТ МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У 2016. ГОДИНИ 5. септембар 2016. године Садржај: РЕЗИМЕ... 3 1. ДЕФИЦИТ ОПШТЕ ДРЖАВЕ И ОПШТА

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ Образац 3 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум именовања (избора) комисије: 30.03.2017.г

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 47 претежна делатност: 5221 матични број: 08831149 ПИБ: 103635323 ЈББК: 81887 Надлежни

Læs mere

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ ПРОПИСИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ КЊ. V УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ Уредник академик МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ БЕОГРАД 2017 Издаје и штампа Спжрка акадгмжја наска ж смгенореж

Læs mere

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију (ИНТЕРНО ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) Опште одредбе Члан 1. Овим правилником утврђују се врсте индикација,

Læs mere

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА НОВИ САД Футошка 121, 21000 Нови Сад Централа: (021) 422-255 Директор: (021) 6622-784 Факс: (021) 6613-989 E-mail: izzz@eunet.yu

Læs mere

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Чланом 44. Споразума о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА

Læs mere

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА Центар за либерално-демократске студије Садржај Порез на имовину 3 Самодоприноси 22 Локалне таксе 34 Накнаде за коришћење добара

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ("Службени гласник РС", бр. 47/2008, 69/2008, 81/2010,103/2010, 15/2011 и 48/2012.) Опште

Læs mere

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ 1 НЕКЕ ИНФЕКТИВНЕ И ПАРАЗИТАРНЕ БОЛЕСТИ 0102 ХИВ/АИДС Наведено правило шифрирања односи се на дијагнозе B20 B24, а искључује шифру B23.0 Акутни синдром сиде. Шифре за

Læs mere

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар 211. Београд, март 2. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА 06. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 4 претежна делатност: 5 матични број: 08849

Læs mere

ЈП САВА ЦЕНТАР Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А. Јавна набавка мале вредности број 34/17

ЈП САВА ЦЕНТАР Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А. Јавна набавка мале вредности број 34/17 ЈП САВА ЦЕНТАР 11070 Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка мале вредности број 34/17 ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТОВА И ЕСКАЛАТОРА И НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Læs mere

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5 Оснивач Привредног друштва ЈП Електропривреда Србије САДРЖАЈ Генерални директор мр Александар Обрадовић Издавач Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије Електровојводина д.о.о. Нови Сад Директор

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Јун 217. године септембар 217. године Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода

Læs mere

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15)

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се заштита становништва од заразних болести, одређују се заразне

Læs mere

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначко!^, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе

Læs mere

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ На основу чл. 36. став, тачка 3. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки

Læs mere

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Аутор: Ена Мирковић (1986), 2. разред Пожаревачке гимназије, Пожаревац Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Апстракт: У раду се говори о првом парном млину Игњат Бајлони и синови, од његове изградње

Læs mere

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015.

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. Мушкарац скочио под воз» страна 10 О холокаусту, двојезичности, исповедању и смрти» страна 13 Број 4612, година CXLVII У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. цена 40 динара ВРТИЋУ НА РАСТАНКУ У ОВОМ БРОЈУ,

Læs mere

ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ И ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ

ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ И ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 11000 БЕОГРАД, Ресавска 65 tel: 26 83 713; faks: 36 18 965 office@osb.org.rs www.osb.org.rs ТАКМИЧАРСКА 2016/17.ГОДИНА ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ

Læs mere

Проналазак балона на топли ваздух

Проналазак балона на топли ваздух Проналазак балона на топли ваздух Поред брзине и једноставног функционисања без мотора, дакле и без буке, балони типа монголфје фасцинирају и својом мистеријом, јер намеће се питање како се чун окачен

Læs mere

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Информатор о раду Агрономског факултета у Чачку ажуриран у априлу 2017. год. 1. САДРЖАЈ 1. САДРЖАЈ... 1 2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ТАШМАЈДАН Б Е О Г Р А Д Илије Гарашанина бр. 26 Наш број: 3347/3 Датум: 27.04.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28,

Læs mere

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ Поводом обиљежавања 15 година рада и постојања ХО Партнер, наше дугогодишње чланове и активисте питали смо шта за њих значи ХО Партнер и на који начин је утицала на њихов живот, а они су нам одговорили:

Læs mere

УСПЕХ, ЗАЈЕДНИЧКИ ИМЕНИТЕЉ ПУТ КА ВРХУ... 9 ПОШТА ЗА СТУДЕНТЕ МИНУТ КОЈИ ЖИВОТ ЗНАЧИ И ЛЕЧЕЊЕ И УЖИВАЊЕ...

УСПЕХ, ЗАЈЕДНИЧКИ ИМЕНИТЕЉ ПУТ КА ВРХУ... 9 ПОШТА ЗА СТУДЕНТЕ МИНУТ КОЈИ ЖИВОТ ЗНАЧИ И ЛЕЧЕЊЕ И УЖИВАЊЕ... САДРЖАЈ ДРУГА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДУЗЕЋА УСПЕХ, ЗАЈЕДНИЧКИ ИМЕНИТЕЉ................................ 5-6 ПОШТА СРБИЈЕ И НЕДЕЉНИК НИН ПОДРШКА НАЈПРЕСТИЖНИЈЕМ КЊИЖЕВНОМ ПРИЗНАЊУ.......... 7 ЛАУРЕАТИ

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2012. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ISSN2217-9607 БЕОГРАД, мај

Læs mere

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта -

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - ExTox Gasmess-Systeme GmbH Улица Макс Планк 15 a 59423 Унна Немачка Телефон: +49(0)2303 33 247 0 Факс:

Læs mere

Драги суграђани, сваког тренутка.

Драги суграђани, сваког тренутка. Број 121 www.palilula.org.rs ИНФОРМАТОР БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА Октобар 2016. Палилулска јесен у знаку најмлађих и најстаријих 2 Скупштина Октобар, 2016. речпредседника Палилула је велика кућа свих

Læs mere

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА Могућа велика улагања» страна 5 Стварност Рома из Малог Лондона» страна 13 Број 4636, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 19. НОВЕМБРА 2015. цена 40 динара ПОВОДОМ ПЕТИЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПАСАРЕЛЕ КОД АВИВ

Læs mere

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО Васпитно-образовна установа за пример» страна 7 Лепота жене у девет сцена» страна 12 Број 4647, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА 2016. цена 40 динара ПУНО (КО) ОКО Страначке активности Побољшати

Læs mere

Прва економска школа Београд, Цетињска 5-7 ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ НАШ МОТО: «ЗА КОРАК ИСПРЕД»

Прва економска школа Београд, Цетињска 5-7 ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ НАШ МОТО: «ЗА КОРАК ИСПРЕД» Прва економска школа Београд, Цетињска 5-7 ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2014. ДО 2019. ГОДИНЕ НАШ МОТО: «ЗА КОРАК ИСПРЕД» 1 САДРЖАЈ 1. УВОДНА РЕЧ... 4 2. ШКОЛА НЕКАД И САД... 5 3. РЕСУРСИ... 11 Материјално-технички

Læs mere

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Стратегија ДЕ Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Преглед излагања Основни појмови Основне невидљиве вредности Модели Одакле почети CRM, SCM, ERP Уместо закључка:

Læs mere

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима Година XLIX Сремска Митровица Среда 3. јун 2009. Број 2519 Цена 40 динара у овом броју: Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима странa 2. У Л И Ц А Скица за портрет: др Срђан Козлина,

Læs mere

AТРАКЦИЈА. Чудесна животиња балкански магарац. Срећни првомајски празници

AТРАКЦИЈА. Чудесна животиња балкански магарац. Срећни првомајски празници Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. април 2009. Број 2514 Цена 40 динара у овом броју: Почетак сарадње Сименса и Општине Инђија: Енергетска ефикасност и заштита животне средине страна 2. AТРАКЦИЈА

Læs mere

Роберт Шиндел. Ледени. Превео с немачког Реља Дражић

Роберт Шиндел. Ледени. Превео с немачког Реља Дражић Роберт Шиндел Ледени Превео с немачког Реља Дражић Каткад опазим тишину која ме окружује. Као животиња која ноћу изненада ослушне, без неке непосредне опасности, уплашена само сопственим опрезом, не би

Læs mere

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови Година XLIX Сремска Митровица Среда 4. март 2009. Број 2506 Цена 40 динара у овом броју: Дебели Сремци не треба да брину за вишак килограма страна 2. ЛОКАЦИЈА Платичево: Сремци праве роботе страна 3. За

Læs mere

Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006.

Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006. ISSN 2217-2726 О СТАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОБРЕНОВЦУ БРОЈ 17-18 ГОДИНА IV OБРЕНОВАЦ, април 2013. БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ СВАКА ДВА МЕСЕЦА Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006. У

Læs mere

Година 2017 Број 2 ISSN корупција НОВА 1984! надзор јавних финансија.

Година 2017 Број 2 ISSN корупција НОВА 1984! надзор јавних финансија. Досије Година 2017 Број 2 ISSN 2217-5938 корупција С PE ЋНА НОВА 1984! надзор јавних финансија www.nadzor.org.rs ISSN 2217-5938 Број 2 2017 ДОСИЈЕ КОРУПЦИЈА Издавач Топлички центар за демократију и људска

Læs mere

(Пречишћен текст) Члан 2.

(Пречишћен текст) Члан 2. ИЗВРШНИ OДБOР mts банке а.д. Београд ИО 198/24/18 Нa oснoву члaнa 35. стaв 3. тaчкa 17. Стaтутa mts банке а.д. Бeoгрaд на 198. редовној седници одржаној 19.01.2018. године, Извршни oдбoр као надлежни орган,

Læs mere

ДИПЛОМАТСКИ ИЗВЕШТАЈИ ИЗ БЕЧА

ДИПЛОМАТСКИ ИЗВЕШТАЈИ ИЗ БЕЧА Андрићград, април 2015. Број 16 ДИПЛОМАТСКИ ИЗВЕШТАЈИ ИЗ БЕЧА 1874-1914. Прилози за историју српско-аустроугарских односа Почев од овог броја, Редакција Историјских свезака ће, у више наставака, објавити

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА гoдинe

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА гoдинe РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11 000 Београд, Мике Аласа 14, пошт. преградак 34, ПАК 105305 телефон: (011) 328-2736, телефакс: (011)

Læs mere

Дводимензинални низи во с++

Дводимензинални низи во с++ Дводимензинални низи во с++ Повеќедимензионалните низи претставуваат низи од низи. Сите елементи од една повеќедимен - зионална низа мора да бидат од ист тип - важи истото ограничување што важеше и кај

Læs mere