Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening"

Transkript

1 Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Der er kommunalvalg den 19. november I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker- og Industriforeninger lavet en undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne. Denne rapport indeholder kun svar fra medlemmer af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening. Undersøgelsen er sendt til 215 medlemmer i oktober, hvoraf 43 har svaret på hele undersøgelsen og 23 har svaret på dele af undersøgelsen. Det giver en samlet svarprocent på 31 pct.. Vigtige pointer fra undersøgelsen: - 29 pct. af virksomhederne synes at de generelle vilkår for små og mellemstore virksomheder i deres kommune er gode, mens 24 pct. synes de er dårlige. - Omkring hver tredje virksomhed ser den kommunale udbudspolitik, som det største problem i forhold til kommunens erhvervsvenlighed - Omkring halvdelen af virksomhederne kunne godt tænke sig at have en fast kontaktperson ved kommunen. - Knap hver fjerde virksomhed er tilfreds eller meget tilfreds med kommunens villighed til at indgå i dialog med erhvervslivet - 27 pct. af virksomheder er utilfredse med niveauet for de kommunale byggesagsgebyrer, og kun 2 pct. er tilfredse. - Mere end hver tredje virksomhed synes ikke, at deres kommune gør nok for at fastholde eller tiltrække nye virksomheder - Knap hver tredje virksomhed er generelt meget tilfreds eller tilfreds med kommunikationen fra kommunen - 36 pct. synes at deres kommune er dårlig til at opdele udbud i mindre klumper (fagentrepriser) så SMV erne kan byde på dem. Kun 9 pct. mener at kommunen er god til at opdele udbud i mindre klumper.

2 Baggrundsspørgsmål Figur 1: Hvad beskriver på nuværende tidspunkt bedst din erhvervsmæssige status? Jeg er aktiv selvstændig erhvervsdrivende 44% Jeg er pensioneret ansat medarbejder/leder/direktør 2 Jeg er ansat medarbejder/leder/direktør 18% Jeg er pensioneret selvstændig erhvervsdrivende 18% Antal respondenter: pct. af respondenterne er aktive selvstændige erhvervsdrivende, mens 18 pct. er enten ansatte medarbejdere, ledere eller direktører. 18 pct. er pensionerede selvstændige erhvervsdrivende, mens 20 pct. er pensionerede medarbejdere, ledere eller direktører. Alle respondenterne (uanset erhvervsstatus) har, medmindre andet er angivet, svaret på alle spørgsmålene i denne undersøgelse. I rapporten betegner vi alle dem som har svaret på undersøgelsen som virksomheder, også selvom alle ikke er aktive selvstændige erhvervsdrivende eller direktører. Undersøgelsens svar er dog stadig valide, da alle respondenter har haft mulighed for at krydse af i ved ikke eller ikke relevant i spørgsmålene. Derved har vi sikret, at alle dem som ved noget om kommunens erhvervsvilkår uanset om de er pensionerede eller aktive i erhvervslivet er kommet til orde og har fået mulighed for at svare. Alle procenter i figurerne er afrundede, og desuden er ved ikke og ikke relevant udeladt af flere figurer. Derfor er det ikke altid, at figurerne summer til 100 pct. 2

3 Figur 2: I hvilken kommune ligger din virksomhed? Roskilde Kommune 83% København Kommune 9% Ringsted Kommune 3% Hvidovre Kommune 3% Herlev Kommune 3% Antal respondenter: OBS: Kun aktive selvstændige erhvervsdrivende og ansatte medarbejdere, ledere eller direktører har svaret på dette spørgsmål. 83 pct. af virksomhederne svarer, at deres virksomhed ligger i Roskilde Kommune. 9 pct. svarer at deres virksomhed ligger i Københavns Kommune, mens 3 pct. svarer, at deres virksomhed ligger i Ringsted, Hvidovre og Herlev Kommune. Det betyder at de følgende svar i denne rapport primært vil afspejle erhvervsvilkårene i Roskilde Kommune. 3

4 Generelle erhvervsvilkår for SMV erne i kommunen Figur 3: Hvordan vurderer du de generelle vilkår for små og mellemstore virksomheder i den kommune din virksomhed ligger i? 4 34% 3 26% 2 18% 1 3% 6% Meget gode Gode Hverken gode eller dårlige Dårlige Meget dårlige Antal respondenter: 63 OBS: Ved ikke og Ikke relevant er udeladt. Derfor summer søjlerne ikke til 100 pct. Kun 3 pct. af virksomhederne svarer, at de generelle vilkår for små og mellemstore virksomheder i den kommune, hvor deres virksomhed ligger, er meget gode. Lidt mere end hver fjerde virksomhed svarer, at erhvervsvilkårene er gode. Knap hver fjerde virksomhed vurderer til gengæld at erhvervsvilkårene er dårlige eller meget dårlige. Andelen der vurderer, at erhvervsvilkårene er gode, er således en anelse større end den andel, som vurderer at de er dårlige. 4

5 Figur 4: Sæt kryds ved 3 områder, hvor din kommune gør det godt for erhvervslivet? (mulighed for flere svar) God infrastruktur (vejnettet, den kollektive trafik, parkering osv.) 5 God kommunikation fra kommunen 4 Opdeler kommunale udbud i mindre klumper, så SMV'er kan byde på dem (fagentrepriser) Kommunen har en fast kontaktperson for erhvervslivet/din virksomhed Affaldsgebyrer 2 18% 2 Antal respondenter: 40 Afgifter (fx dækningsafgift) Kort byggesagsbehandling 8% 8% Når virksomhederne skal vurdere, hvilke områder, hvor kommunen gør det godt for erhvervslivet, svarer over halvdelen at kommunen har en god infrastruktur. 45 pct. svarer at kommunikationen fra kommunen er god, mens hver fjerde svarer, at kommunen opdeler kommunale udbud i mindre klumper, så små og mellemstore virksomheder kan byde på dem. Kun 8 pct. svarer at kommune gør det godt på afgiftsområdet og i forhold til byggesagsbehandling. Figur 5: På hvilke områder kan din kommune forbedre sig i forhold til erhvervslivet? (mulighed for flere svar) Opdele kommunale udbud i mindre klumper, så SMV'er kan byde på dem (fagentrepriser) 61% Kortere byggesagsbehandling Kommunen burde have en fast kontaktperson for erhvervslivet/din virksomhed Affaldsgebyrer 41% 49% 46% Bedre infrastruktur (vejnettet, den kollektive trafik, parkering osv.) Bedre kommunikation fra kommunen Antal respondenter: 41 Afgifter (fx dækningsafgift) 34% 34% 29%

6 På spørgsmålet om, hvor kommunen kan forbedre sig i forhold til erhvervslive svarer 61 pct. af virksomhederne, at kommunen kunne blive bedre til at opdele kommunale udbud i fagentrepriser. Omkring halvdelen svarer desuden at kommunen burde have kortere byggesagsbehandling, mens 46 pct. mener at kommunen burde have en fast kontaktperson for erhvervslivet. Figur 6: Hvilket område ser du som det største problem i forhold til din kommunes erhvervsvenlighed? (kun mulighed for et svar) Opdele kommunale udbud i mindre klumper, så SMV'er kan byde på dem (fagentrepriser) Bedre infrastruktur (vejnettet, den kollektive trafik, parkering osv.) 2 34% Afgifter (fx dækningsafgift) 1 Kortere byggesagsbehandling Bedre kommunikation fra kommunen Kommunen burde have en fast kontaktperson for erhvervslivet/din virksomhed 7% 1 1 Affaldsgebyrer Antal respondenter: Direkte adspurgt om, hvad der er det største problem i forhold til kommunens erhvervsvenlighed svarer mere end hver tredje virksomhed, at kommunen burde opdele udbud i fagentrepriser. Hver femte svarer at kommunen burde få bedre infrastruktur, mens 15 pct. mener at kommunen burde have nogle lavere afgifter. 6

7 Virksomhedernes kontakt til kommunen Figur 7: Hvor ofte er du i kontakt med din kommune (telefonisk, per brev/mail, via selvbetjening på nettet mv.)? % 26% 24% 2 18% 1 1 Mindst én gang pr. uge En gang om måneden En gang i kvartalet En gang om året Sjældnere end én gang om året Antal respondenter: 62 OBS: Ved ikke og Ikke relevant er udeladt. Derfor summer søjlerne ikke til 100 pct. Kun 2 pct. af virksomhederne er i kontakt med deres kommune mindst én gang om ugen. Omkring hver fjerde er i kontakt med kommunen en gang om måneden, og lidt mere end hver fjerde er i kontakt med kommunen en i kvartalet. Knap hver femte er i kontakt med kommunen en gang om året, mens knap hver fjerde er i kontakt med kommunen sjældnere end en gang om året. Figur 8: Nogle kommuner har lavet en ordning, hvor virksomhederne har en fast kontaktperson ved kommunen. Er det tilfældet i din kommune? % % 2 1 8% Ja Nej Ved ikke Antal respondenter: 48 7

8 8 pct. svarer at virksomhederne har en fast kontaktperson ved kommunen, mens hver tredje svarer, at kommunen ikke har en fast kontaktperson. 58 pct. ved ikke om virksomhederne har en fast kontaktperson ved kommunen. Blandt de 8 pct. (som kun er i alt 4 virksomheder), der svarer at virksomhederne har en fast kontaktperson ved kommunen, er 2 virksomheder, meget tilfredse med ordningen, en virksomhed er tilfreds med ordningen, mens en virksomhed ikke har brugt ordningen. Figur 9: Kunne du tænke dig, at din virksomhed havde én indgang til kommunen gennem en fast kontaktperson? % % 21% 1 7% Antal respondenter: 43 Ja Nej Ved ikke Ikke relevant Mere end halvdelen af virksomhederne kunne godt tænke sig, at have én indgang til kommunen gennem en fast kontaktperson. 7 pct. kunne ikke tænke sig at have en fast kontaktperson ved kommunen. 40 pct. svarer ved ikke eller ikke relevant. 8

9 Figur 10: Hvor tilfreds er du med din kommunes villighed til at indgå i dialog med erhvervslivet? % % 17% Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Antal respondenter: 41 Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Knap hver fjerde virksomhed er meget tilfreds eller tilfreds med kommunens villighed til at indgå i dialog med erhvervslivet, mens 17 pct. er utilfredse. Omkring hver fjerde er hverken tilfreds eller utilfreds, mens 34 pct. svarer ved ikke. Hvad synes du, gør en kommune erhvervsvenlig? Virksomhederne er blevet spurgt om, hvad de synes gør en kommune erhvervsvenlig, og de har haft mulighed for at svare frit. Virksomhederne peger på at det, som gør en kommune erhvervsvenlig er følgende: - Kommunen har en SMV-venlig udbudspolitik (udbyder i fagentrepriser) - Kommunen er åben og samarbejder med erhvervslivet - Kommunen lytter og indgår i dialog med erhvervslivet - Kommunen har en hurtig og effektiv sagsbehandling - Det er nemt for virksomhederne at komme i kontakt med de relevante personer ved kommunen - Kommunen har en god infrastruktur - Kommunens afgifter er på et lavt niveau 9

10 De virksomheder, som er tilfredse peger på, at kommunen er begyndt at indgå i dialog med erhvervslivet. Mens de virksomheder, som er utilfredse eller meget utilfredse peger på følgende: - Der er kun begrænset dialog - Kommunen har for lidt viden om erhvervslivet - Der er slet ikke nogen dialog - Virksomhederne hører aldrig noget for kommunen. Figur 11: Hvor tilfreds er du generelt med kommunikationen fra kommunen? % 24% 27% % Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Antal respondenter: 41 Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Knap hver tredje virksomhed er meget tilfreds eller tilfreds med kommunikationen fra kommunen. 17 pct. er utilfredse eller meget utilfredse. Knap hver fjerde er hverken tilfreds eller utilfreds. 27 pct. svarer ved ikke. De virksomheder som er tilfredse med kommunikationen fra kommunen peger på, at de bliver informeret pr. brev om nye tiltag i området. De virksomheder som er utilfredse med kommunikationen fra kommunen peger på følgende: - Kommunen udviser ikke engagement - Kommunen indgår ikke i dialog med erhvervslivet 10

11 Udbudspolitik, udlicitering og betalingsfrister Figur 12: Hvor god er din kommune til at opdele udbud i mindre klumper (fagentrepriser), så små og mellemstore virksomheder kan byde på dem? 3 27% 2 16% 2 1 9% Antal respondenter: 45 OBS: Ikke relevant er udeladt i figuren. Derfor summer søjlerne ikke til 100 pct. Kun 9 pct. svarer at kommunen er god til at opdele udbud i fagentrepriser, så små og mellemstore virksomheder kan byde på dem. Mere end hver tredje virksomhed synes til gengæld at kommunen er ikke særlig god eller decideret dårlig til at opdele udbud i mindre klumper. Figur 13: Hvor god er din kommune til at synliggørelse over for det lokale erhvervsliv, når nye kommunale opgaver udbydes? Meget god God Hverken god eller dårlig 13% 16% 2 Ikke særlig god 2 Dårlig 18% 1 Meget god God Hverken god eller dårlig Ikke særlig god Dårlig Ved ikke Antal respondenter: 45 OBS: Ikke relevant er udeladt i figuren. Derfor summer søjlerne ikke til 100 pct. 11

12 Kun 13 pct. af virksomheder svarer, at deres kommune er god til at synliggøre over for det lokale erhvervsliv, når nye kommunale opgaver udbydes. 42 pct. synes derimod at kommunen er ikke særlig god eller decideret dårlig til at synliggøre når nye kommunale opgaver udbydes. 16 pct. svarer at kommunen hverken er god eller dårlig, mens 18 pct. svarer ved ikke. Figur 14: I hvor høj grad oplever du, at din kommune er blevet bedre til at udlicitere opgaver til private erhvervsdrivende inden for de sidste 4 år? % % 18% 1 9% Hverken i høj eller lav grad I lav grad Slet ikke Ved ikke Ikke relevant Antal respondenter: 44 Bemærk: Der er ingen respondenter, som har svaret I meget høj grad/i høj grad. Mere end hver tredje svarer, at kommunen i lav grad eller slet ikke er blevet bedre til at udlicitere opgaver til private erhvervsdrivende inden for de sidste 4 år. Mere end hver fjerde svarer, at kommunen hverken i høj eller lav grad er blevet bedre. 30 pct. svarer ved ikke, og 9 pct. svarer, at spørgsmålet ikke er relevant for dem. 12

13 Figur 15: Hvor god er din kommune til at overholde betalingsfrister? % 2 24% Meget god God Hverken god eller dårlig Ikke særlig god Dårlig Ved ikke Antal respondenter: 41 OBS: Ikke relevant er udeladt i figuren. Derfor summer søjlerne ikke til 100 pct. Mere end hver fjerde virksomhed svarer, at deres kommune er meget god eller god til at overholde betalingsfrister. 10 pct. svarer at kommunen er ikke særlig god, mens kun 2 pct. svarer at kommunen er decideret dårlig til at overholde betalingsfrister. 22 pct. svarer at kommunen hverken er god eller dårlig til at overholde betalingsfristerne, mens knap hver fjerde svarer ved ikke. 13

14 Sagsbehandling, gebyrer og kommunal service Figur 16: Hvor tilfreds er du med den tid som din kommune bruger på byggesager, sygedagpengesager og andre sager? % % 23% Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds 2 13% 6% Utilfreds 1 3% Meget utilfreds Antal respondenter byggesager: 40, sygedagpenge-sager: 39, Andre sager: 33 OBS: Ved ikke og Ikke relevant er udeladt. Derfor summer søjlerne ikke til 100 pct. Kun 5 pct. er tilfredse med den tid, som kommunen bruger på byggesager, mens 35 pct. er utilfredse eller meget utilfredse. Lidt bedre ser det ud med sygedagpengesagerne. Her er 10 pct. tilfredse med kommunens tidsforbrug, mens 16 pct. er utilfredse eller meget utilfredse. I forhold til den tid so, kommunen bruger på andre sager, er 9 pct. tilfredse med kommunens tidsforbrug, mens 6 pct. er utilfredse. Figur 17: Hvor tilfreds er du med niveauet for de kommunale byggesagsgebyrer? 3 3 Byggesager Sygedagpenge-sager Andre sager 29% % 1 1 Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Antal respondenter: 41 OBS: Ikke relevant er udeladt. Derfor summer søjlerne ikke til 100 pct. Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 14

15 Kun 2 pct. er tilfredse med niveauet for de kommunale byggesagsgebyrer, mens mere end hver fjerde er utilfredse eller meget utilfredse med niveuet for gebyrerne. 17 pct. er hverken tilfredse eller utilfredse, mens 29 pct. svarer ved ikke. Figur 18: I hvor høj grad mener du, at der er sammenhæng mellem det du betaler i byggesags-gebyrer, og den service du får fra kommunen (får du nok service for pengene)? % I meget høj grad I høj grad Hverken i høj eller lav grad I lav grad Slet ikke Ved ikke Antal respondenter: 41 OBS: Ikke relevant er udeladt. Derfor summer søjlerne ikke til 100 pct. Mere end hver tredje virksomhed mener, at der i lav grad eller slet ikke er sammenhæng mellem det, de betaler i byggesags-gebyr, og den service de får fra kommunen. Kun 2 pct. mener, at der i meget høj grad er sammenhæng mellem gebyret og servicen. 15 pct. svarer, at der hverken i høj eller lav grad er sammenhæng, mens 22 pct. svarer ved ikke. 15

16 Figur 19: Hvor tilfreds er du med niveauet for de kommunale affaldsgebyrer? 3 29% % 19% % Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Antal respondenter: 42 OBS: Ikke relevant er udeladt. Derfor summer søjlerne ikke til 100 pct. Kun 12 pct. af virksomhederne er tilfredse med niveauet for de kommunale affaldsgebyrer, mens knap halvdelen er utilfredse eller meget utilfredse med niveauet. Omkring hver femte virksomhed er hverken tilfreds eller utilfreds. 16

17 Markedsføring af kommunen over for erhvervslivet Figur 20: I hvor høj grad synes du, at din kommune gør nok for at tiltrække nye virksomheder? % 37% % 1 I meget høj grad Antal respondenter: 41 I høj grad Hverken i høj eller lav grad I lav grad Slet ikke Ved ikke Knap hver femte virksomhed synes, at deres kommune i meget høj grad eller i høj grad gør nok for at tiltrække nye virksomheder. 39 pct. svarer derimod. at kommunen i lav grad eller slet ikke gør nok for at tiltrække nye virksomheder. 29 pct. svarer, at kommunen hverken i høj eller lav grad gør nok, mens 12 pct. svarer ved ikke. Figur 21: I hvor høj grad synes du, at din kommune gør nok for at fastholde virksomheder i kommunen? 4 38% 38% % 1 7% I meget høj grad Antal respondenter: 42 I høj grad Hverken i høj eller lav grad I lav grad Slet ikke Ved ikke Kun 9 pct. af virksomhederne synes, at deres kommune i høj grad eller i meget høj grad gør nok for at fastholde virksomheder i kommunen. 38 pct. svarer, at kommunen i 17

18 lav grad gør nok, mens 38 pct. svarer at kommunen hverken i høj eller lav grad gør nok. Ingen svarer at kommunen slet ikke gør nok, mens 14 pct. svarer ved ikke. Figur 22: I hvor høj grad, synes du, at din kommune er med til at fremme samarbejdet mellem folkeskolen og erhvervslivet (fx gennem vejledning)? % I meget høj grad Antal respondenter: 43 I høj grad 26% Hverken i høj eller lav grad 28% I lav grad Slet ikke Ved ikke Kun 5 pct. synes, at deres kommune i høj grad er med til at fremme samarbejdet mellem folkeskolen og erhvervslivet. 39 pct. svarer derimod, at deres kommune i lav grad eller slet ikke er med til at fremme samarbejdet mellem folkeskolen og erhvervslivet. 28 pct. svarer ved ikke. Figur 23: Har du nogensinde overvejet at flytte din virksomhed til en anden kommune? % 4 37% Antal respondenter: 43 Ja Nej Ikke relevant 18

19 12 pct. af virksomhederne har overvejet at flytte deres virksomhed til en anden kommune, mens omkring halvdelen ikke har overvejet det. 37 pct. svarer ikke relevant. De virksomheder, som på et tidspunkt har overvejet at flytte til en anden kommunen svarer, at årsagen til dette bl.a. var: - Virksomheden havde ingen dialog og relation til kommunen - Kommunens infrastruktur er for dårlig - Problemer med skattevæsenet i forhold til kommuneskat Som medlem af Roskilde Borger-, Håndværker- og Industriforening får du et par ekstraspørgsmål. Figur 24: Hvor tilfreds er du med størrelsen på dækningsafgiften i din kommune? % % 17% 21% 14% Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Ikke relevant Antal respondenter: 42 Bemærk: Ingen respondenter har svaret Meget tilfreds eller tilfreds. Omkring en tredjedel af virksomhederne er utilfredse eller meget utilfredse med størrelsen på dækningsafgiften i deres kommune, mens 31 pct. hverken er tilfredse eller utilfredse. 21 pct. svarer ved ikke, mens 14 pct. svarer ikke relevant. 19

20 Figur 25: Kan dækningsafgiften i din kommune forhandles individuelt? Ja; Nej; 29% Ved ikke; 69% Antal respondenter: 42 2 pct. svarer at dækningsafgiften kan forhandles individuelt, mens 29 pct. svarer at det kan den ikke. 69 pct. ved ikke om dækningsafgiften kan forhandles individuelt. 20

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima

Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima September 13 Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima Små og store virksomheder er enige om, hvad kommunen bør se på først for at styrke vækstmulighederne, men tilfredsheden med kommunens

Læs mere

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE September 2015 KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE Virksomhederne bedømmer erhvervsvenligheden i landets kommuner højere i 2015 end i nogen tidligere år, hvor DI har gennemført undersøgelsen

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen

Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen Hvorfor undersøgelse af lokalt erhvervsklima? Mål Kommunalt fokus på virksomheder og lokale erhvervsvilkår Værktøj til dialog med kommunerne

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le indledning Lokalt Erhvervsklima 2012 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Lokalt Erhvervsklima» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le indledning Lokalt Erhvervsklima 2011 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2013 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne September 2015 Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne Sammenlignet med resten af landet er yderkommunerne væsentligt bedre til at holde en nær kontakt til virksomhederne. Knap halvdelen af virksomhederne

Læs mere

Odsherred som erhvervskommune

Odsherred som erhvervskommune Odsherred som erhvervskommune Regionalforeningssekretær Bent Outzen Lokalt Erhvervsklima Fordi Lokale rammevilkår er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne LE er virksomhedernes stemme i kommunen

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2016 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

KOMMUNERNES ERHVERVSKLIMA FÅR TOPKARAKTER

KOMMUNERNES ERHVERVSKLIMA FÅR TOPKARAKTER September 2016 KOMMUNERNES ERHVERVSKLIMA FÅR TOPKARAKTER Tilfredsheden med kommunernes erhvervsklima har nået et nyt toppunkt. Det er godt nyt. Et forbedret erhvervsklima er nemlig lig med flere private

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2015 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed?

1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed? 1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed? 2. Hvor tilfreds er du med den kommunale indsats for kompetent og hurtig sagsbehandling? - og hvor vigtigt er det for dig? - På miljøområdet?

Læs mere

De kommunale erhvervsvilkår. virksomhederne. 22. januar 2009

De kommunale erhvervsvilkår. virksomhederne. 22. januar 2009 22. januar 2009 De kommunale erhvervsvilkår er afgørende for virksomhederne AF chefkonsulent SUNE K. JENSEN, SKJ@DI.DK Syv ud af ti mindre- og mellemstore virksomheder vurderer, at de kommunale rammer

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 2 INDHOLD INDLEDNING 3 HOVEDKONKLUSIONER 3 4 LÆSEVEJLEDNING: INDEKSERING 4 KOMMUNALE RAMMEVILKÅR 5 IMAGE 6 KOMMUNAL SERVICE 7 INFRASTRUKTUR 10 KOMMUNEN

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima Af konsulent Thorbjørn Baum, thob@di.dk September 2017 Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima De danske virksomheder er mange steder godt tilfredse med erhvervsklimaet. Og virksomheder i kommuner

Læs mere

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder September 2015 Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder Igen i år domineres topplaceringerne i Lokalt Erhvervsklima af fem midtjyske kommuner. De fem scorer markant over resten af landet på alle

Læs mere

Tilfredshed, engagement og passion

Tilfredshed, engagement og passion Tilfredshed, engagement og passion Lederne December 214 Indledning Undersøgelsen belyser om respondenterne er tilfredse med deres nuværende job om jobbet giver mening, og hvor engagererede de er i jobbet

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2017 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE Præsentation 23. maj 2012 AGENDA 1 2 3 4 5 KORT OM UNDERSØGELSEN VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN VURDERING AF KOMMUNENS SAGSBEHANDLING VURDERING

Læs mere

Del 1: Virksomheder, som uddanner lærlinge

Del 1: Virksomheder, som uddanner lærlinge Del 1: Virksomheder, som uddanner lærlinge dofk: Virksomhedernes tilfredshed med erhvervsskolerne I februar 2013 lavede Håndværksrådet en undersøgelse af de små og mellemstore virksomheders tilfredshed

Læs mere

Lokalt Erhvervsklima - hvordan går det?

Lokalt Erhvervsklima - hvordan går det? KTC 30. maj 13 Lokalt Erhvervsklima - hvordan går det? Souschef Henrik Schramm Rasmussen, DI KTC 30. maj 13 Disposition 1. Kort om analysen 2. Kommunernes rolle for erhvervslivet 3. Hovedresultaterne 4.

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklim a 2012 et væ rktøjtildialog m ellem kom m uner og virksom heder Virksomhedernes

Læs mere

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 Norddjurs Kommune Rapport August 2014 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG OPSUMMERING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 7 VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED

Læs mere

Lokalt Erhvervsklima

Lokalt Erhvervsklima Lokalt Erhvervsklima > Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le V tlf.: INDHOLD INDLEDNING..........................................................................

Læs mere

Medlemsundersøgelse offentliggjort 16. maj 2012 på Håndværksrådets repræsentantskabsmøde.

Medlemsundersøgelse offentliggjort 16. maj 2012 på Håndværksrådets repræsentantskabsmøde. Barske finansieringsvilkår for små og mellemstore virksomheder Medlemsundersøgelse offentliggjort 16. maj 2012 på Håndværksrådets repræsentantskabsmøde. For yderligere oplysninger kontakt: Adm. direktør

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2013 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2014 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE RAPPORT APRIL 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 EXECUTIVE SUMMARY Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 6 VURDERING AF KOMMUNENS SAGSBEHANDLING

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredsundersøgelse peger tydeligt i retning af, at eleverne på erhvervsskolerne ikke får

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Samlet placering Lokalt Erhvervsklima blandt 96 kommuner. September 2012

Samlet placering Lokalt Erhvervsklima blandt 96 kommuner. September 2012 September 2012 Storkommunerne forbedrer erhvervsklimaet gradvist Af konsulent Nikolaj Pilgaard, NIPI@DI.DK Fem ud af syv danske storbyer har forbedret erhvervsklimaet fra 2011 til 2012. Esbjerg indtager

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervsklima

Holbæk Kommunes erhvervsklima Analyse af Holbæk Kommunes erhvervsklima Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum September 2012 Dansk Erhvervsfremme 2012 Baggrund og analysefokus Denne erhvervsklimaanalyse er udarbejdet

Læs mere

Presserende behov for en kvalitetsreform. Skoletilfredshedsundersøgelse, september 2013 Kvaliteten halter på erhvervsskolerne

Presserende behov for en kvalitetsreform. Skoletilfredshedsundersøgelse, september 2013 Kvaliteten halter på erhvervsskolerne Skoletilfredshedsundersøgelse, september 2013 Kvaliteten halter på erhvervsskolerne Landets erhvervsskoler har store problemer med kvaliteten. Det viser den hidtil mest omfattende undersøgelse af virksomhedernes

Læs mere

Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder

Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder Små og mellemstore virksomheders rente på kassekreditten er faldet med 2 %-point de seneste 2,5 år. Det er positivt, men det er fortsat bemærkelsesværdigt,

Læs mere

Dokumentation og tidsregistrering blandt FOAs medlemmer i hjemmeplejen

Dokumentation og tidsregistrering blandt FOAs medlemmer i hjemmeplejen Side 1 af 7 FOA Fag og Arbejde Analysesektionen, 30. juli 2007 og tidsregistrering blandt FOAs medlemmer i hjemmeplejen FOA har i perioden fra d. 25. maj til den 3. juni 2007 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur

Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur DI Den 8. august 016 ANCH Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur Mere end hver tredje virksomhed mener, at infrastruktur og transport er et område, som kommunerne skal prioritere. Det er især

Læs mere

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Hovedkonklusioner Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Lejre Kommune Erhvervsklimamåling Juni 2016 2016 Side 1 Indhold

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

Ishøj Kommune Lokalt Erhvervsklima Status og forslag til forbedringer

Ishøj Kommune Lokalt Erhvervsklima Status og forslag til forbedringer Ishøj Kommune Lokalt Erhvervsklima Status og forslag til forbedringer Jette Nøhr DI Hovedstaden Forbedringer i erhvervsklimaet Flere kommuner har lavet forbedringer i deres erhvervsklima Eksempler på indsatsområder

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

BANKERNE STRAMMER GREBET

BANKERNE STRAMMER GREBET BANKERNE STRAMMER GREBET Denne analyse af knap 1.000 mindre virksomheders kassekreditrente omkring 1. maj 2008 viser, at der er store forskelle på, hvad virksomhederne betaler for kassekreditten. Kassekreditrenten

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Kvaliteten af skoleopholdene og mødedisciplin summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Kvaliteten af skoleopholdene og mødedisciplin summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Kvaliteten af skoleopholdene og mødedisciplin summary Undersøgelsen viser, at virksomhederne overordnet set har et positivt syn på kvaliteten af

Læs mere

Sammendrag af undersøgelse / Frederiksberg Kommune

Sammendrag af undersøgelse / Frederiksberg Kommune MiljøAvisen: Sammendrag af undersøgelse / Frederiksberg Kommune 22. december 2011 ZIBA Smallegade 41C DK - 2000 Frederiksberg T +45 7020 1421 M kontakt@ziba.dk W ziba.dk 1 INTRODUKTION Der er ultimo november

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Af Seniorchefkonsulent Annette Christensen Anch@di.dk SEPTEMBER 2017 Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Mere end hver tredje virksomhed har det seneste år måttet stoppe produktionen på grund

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August Antal erhvervsskoler og deres beliggenhed summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August Antal erhvervsskoler og deres beliggenhed summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Antal erhvervsskoler og deres beliggenhed summary Virksomhedernes tilfredshed med antallet af erhvervsskoler og deres beliggenhed er også en del

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

Afrapportering fra medlemsundersøgelse om lægemiddelindustriens

Afrapportering fra medlemsundersøgelse om lægemiddelindustriens PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 22.6.2011 Afrapportering fra medlemsundersøgelse om lægemiddelindustriens besøg i lægepraksis. Sagsnr. / Dok.nr. 2011-3664 PLO sendte i juni måned 2011 elektroniske

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Erhvervslivet engagerer sig i lokalområdet. Juli 2012

VÆKST BAROMETER. Erhvervslivet engagerer sig i lokalområdet. Juli 2012 VÆKST BAROMETER Juli 2012 Erhvervslivet engagerer sig i lokalområdet Flertallet af regionens små og mellemstore virksomheder har et lokalt engagement, hvor de støtter aktiviteter i lokalområdet med tid

Læs mere

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Version 1.1 Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Lejre Kommune Erhvervsklimamåling August 2016 2016 Side 1 Indledning

Læs mere

Vækstlaget i Syddanmark

Vækstlaget i Syddanmark Tænk Stort 22. sep. 08 Vækstlaget i Syddanmark Undersøgelse af mindre og mellemstore virksomheders rammevilkår og vejen til innovation Organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver- og erhvervsorganisation,

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Analyse af de små og mellemstore virksomheders engagement i den regionale erhvervspolitik

Analyse af de små og mellemstore virksomheders engagement i den regionale erhvervspolitik De små og mellemstore virksomheders engagement i den regionale erhvervspolitik set i lyset Analyse af de små og mellemstore virksomheders engagement i den regionale erhvervspolitik i lyset af strukturreformen

Læs mere

Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet

Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet Rejsekort 18. nov 2016 Summary for befolkningsundersøgelsen bruger offentligt transport Omkring

Læs mere

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland 2. juni 2009 Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland. Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland er blandt andet tilbud fra

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Juni 2016 Kun hver 10 ende SMV er bruger den offentlige erhvervsservice.

Juni 2016 Kun hver 10 ende SMV er bruger den offentlige erhvervsservice. Juni 2016 Kun hver 10 ende SMV er bruger den offentlige erhvervsservice. Hovedparten af de små og mellemstore virksomheder arbejder med udvikling af deres virksomhed, men de spørger i højere grad deres

Læs mere

SMV-Konjunkturvurdering Februar 2008

SMV-Konjunkturvurdering Februar 2008 SMV-Konjunkturvurdering Februar 2008 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager os af små og mellemstore

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

Kampagne og Analyse August 2009. Medlemspuls om lokalløn

Kampagne og Analyse August 2009. Medlemspuls om lokalløn Kampagne og Analyse August 2009 Medlemspuls om lokalløn Denne undersøgelse om lokalløn er lavet på baggrund af en rundspørge til medlemmer af FOAs medlemspanel. I alt 3.339 medlemmer modtog skemaet, og

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 33 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 94% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 INTRODUKTION 2 Baggrund og formål Frederiksberg Kommune ønsker at udnytte parkeringsmulighederne bedst muligt til glæde for borgere og besøgende. Derfor har Frederiksberg

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Vækstbarometer. Transport. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Transport. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Transport Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning

Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning Erhvervs- & Selskabsstyrelsen Direktoratet for FødevareErhverv Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning Spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte landmænd og konsulenter September 2004 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

It i folkeskolens undervisning

It i folkeskolens undervisning AN AL YS E NO T AT 7. maj 2012 It i folkeskolens undervisning Dansk Erhverv og Danmarks Lærerforening sætter fokus på brug af it i folkeskolens undervisning og har i den forbindelse fået gennemført tre

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Skolens udstyr, værktøj og materialer summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Skolens udstyr, værktøj og materialer summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Skolens udstyr, værktøj og materialer summary Udstyr, værktøj og materialer i en ordentlig kvalitet, der svarer til lærlingenes hverdag i praktikvirksomhederne,

Læs mere

Lokalt erhvervsklima Resultater for Randers

Lokalt erhvervsklima Resultater for Randers Notat Forvaltning: Erhverv & Udvikling Dato: J.nr.: Br.nr.: 1. september 2011 Udf rdiget af: Hanne Lykke Thonsgaard og Pernille Bouteloup Kofoed Vedrłrende: Resultater for Randers Kommune i DI erhvervsklima

Læs mere

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Borgere der modtager hjemmehjælp Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Metode Indsamling TNS Gallup har på vegne af Greve Kommune telefonisk kontaktet alle registrerede

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere