Udbudsbetingelser. B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser. B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik"

Transkript

1 Udbudsbetingelser B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik Kørselsaftaler Trafikselskabet Movia Marts 2009

2 B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik side 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt Udbudets omfang og den udbudte kørsel Afgivelse og vurdering af tilbud Afgivelse af tilbud Spørgsmål til udbudsmaterialet Vurdering af tilbud Hvem kan byde? Kontraktløbetid og indgåelse Krav til vogne og udstyr mv Krav til kørslens udførelse Aktindsigt offentliggørelse Personaleforhold Krav og ønsker til driftskvalitet Kvalitetsstyring Betalingsmodellen Afregning Bilagsfortegnelse Bilag 1 Krav og ønsker til busmateriel...15 Bilag 2 Udstyr (kommunikationsudstyr mv.)...20 Bilag 3 Skema til korrektioner...23 Bilag 4 Kørsel under Planetsystemet...24 Bilag 5 Angivelse af hjemområde for vogngrupper/ taxibestillingscentraler...29 Bilag 6 Oversigt over ændringer og særlige forhold i udbudsmaterialet...30 Indholdsfortegnelse for kontrakten KONTRAKT...32

3 B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik side 3 1. Generelt Trafikselskabet Movia (i det følgende benævnt Movia) er oprettet i henhold til lov nr. 582 af 24. juni 2005 som et fælleskommunalt selskab (omfattet af 60 i lov om kommunernes styrelse). Movia skal bl.a. varetage offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel samt individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede - inden for det geografiske område, som Movia dækker (Sjælland, Møn og Lolland-Falster). Hertil kan Movia efter aftale med en kommune eller en region varetage opgaver vedrørende indkøb af trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning. Movia kan informere om, at ud over de deltagne kommuner vil Greve Kommune være omfattet af dette udbud under forudsætning af byrådets beslutning i foråret Faxe Kommune er også omfattet af dette udbud, jf. byrådets beslutning den 26. februar Kørslerne består i dag af 4 områder: A. Kørsel for Movia med deltagere i den lovpligtige individuelle handicapkørselsordning (handicapkørsel). B. Kørsel med betalende passagerer ( åbne brugere ). C. Kørsel for kommuner og regioner, f.eks. kørsler til dagcentre, transport af folkeskoleelever, kørsler efter sygesikringsloven, visiterede brugere. D. Kørsel for regioner (patientbefordring). Movia ønsker dels at koordinere turene i disse kørselsordninger i størst muligt omfang på tværs af kørselsordningerne, og dels at tilbyde denne koordinerede kørsel som en generel kørselsordning, der er åben for alle. Hvis Movia i kontraktperioden indgår aftale om tilslutning af yderligere kørselsordninger, vil kørslen under disse ordninger også blive omfattet af kontrakten med operatørerne. Kørslen foretages på hele Sjælland, Møn og Lolland-Falster, og der kan forekomme ture til det øvrige Danmark. Der er 24 timers betjening i nogle af kørselsordningerne, men den primære betjening sker mellem kl. 05:00 og kl. 24:00. Til bestilling af ture er der oprettet flere bestillingskontorer. Turene samordnes og koordineres løbende ved hjælp af IT-systemet Planet. Bestillingerne lægges ind i Planetsystemet, der automatisk planlægger kørslen og udsender kørselsordrer til de operatører/vogne, der skal udføre turene. Kørslen skal foretages ad den af Movia planlagte rute. Ved samordning forstås, at turene forsøges samlet til kørsel i samme vogn på samme tid, således at antallet af udførte ture bliver færre. Med koordinering forstås, at turene forsøges samlet på et antal vogne, således at den enkelte vogn skal udføre flere ture i forlængelse af hinanden. Herved undgås tomkørsel, og antallet af vogne, der skal benyttes til udførelse af turene, mindskes. Planetsystemet er nærmere beskrevet i bilag 4.

4 B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik side 4 Vogne, vil blive anvendt til at befordre personer under alle tilsluttede kørselsordninger. 2. Udbudets omfang og den udbudte kørsel Der forventes ca ture om året af denne form for kørsel og for at kunne opretholde forsyningen af disse ydelser i spidsbelastningsperioder, har der været ca. 400 vogne til rådighed. Af hensyn til den fortsatte forsyningssikkerhed og sikringen af en rentabel kollektiv trafik, anses det for værende nødvendigt at søge aftaler omfattende i alt 700 vogne med hjemsted i Region Sjælland og 300 vogne med hjemsted i Region Hovedstaden til sikring af dækningen i den kommende udbudsperiode. I Planetsystemet indlægges alle vogne, der indgås aftale med, enten som enkeltvogne eller vogngrupper. Vogne, der er tilsluttet en taxibestillingscentral, vil blive lagt ind som vogngrupper. Operatører med flere ens vogne vil efter aftale kunne indlægges som vogngrupper, jf. bilag 4. Alle vogne vil blive lagt ind i Planetsystemet med et hjemsted, som operatøren selv fastlægger i tilbudet, dog skal hjemstedet for taxier være i overensstemmelse med tilladelse til taxikørsel. Hjemstedet for vogne indlagt som vogngrupper vil bestå af flere Planet-zoner, som betegnes som hjemområdet. Hjemområdet skal fremgå af tilbudet, som beskrevet i bilag 5. Variabel kørsel fordeles på vogne af Planetsystemet. Grundprincippet er, at den vogn, der giver den mindste udgift (laveste pris) for Movia vælges til at udføre kørslen. Planetsystemet holder styr på, at en vogn kun bliver valgt, hvis den opfylder de fysiske krav, dvs., at der er ledige pladser i vognen, at den er forsynet med lift, hvis dette er krævet, osv. Valget sker således blandt vogne, der er egnet til at udføre kørslen, og på grundlag af en sammenvejning af timepris for kørsel samt vente- og servicetid, geografisk placering af hjemstedet samt udgiften ved at køre en vogn frem, hvis den er ude at køre i forvejen, i forhold til at starte en ny vogn op. Modellen for fordeling af kørsel i Planetsystemet indebærer, at chancen for at få variabel kørsel vil være større, jo lavere timepris, man tilbyder at køre for, og jo bedre man er placeret geografisk i forhold til den kørsel, der skal udføres. Planetsystemet vælger i enhver situation den billigste vogn (den billigste pris), der kan opfylde kravene, til at udføre en konkret kørselsopgave. Med det formål at sikre den optimale gennemsigtighed omkring tildelingen af de enkelte kørselsopgaver, kan Movia på forespørgsel oplyse den enkelte operatør om, hvorfor en konkret kørselsopgave måtte være tildelt en anden operatør. Udover den beskrevne kørsel indgår der i den koordinerede kørsel også anden kørsel, der foregår fast over en periode, og som kræver fast vogn og chauffør. Aftale om denne kørsel vil blive indgået med en operatør, der opfylder kravene til vogn og chauffør, og som er billigst (laveste pris). Betalingsmodellen er nærmere beskrevet i afsnit 12.

5 B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik side 5 Kørsel i julen Movias regler for kørsel i julen er således: Halvdelen af de liftvogne (dog minimum 1 liftvogn), der indgås kontrakt med, skal stå til rådighed for Movia 24. december (og natten herefter) i tidsrummet kl. 05:00-04:59. Der vil være mulighed for efter nærmere aftale at indlægge en spisepause på op til 3 timer i forbindelse med kørsel de to dage. Movia fastlægger tidsbånd for kørsel på denne dag. Tidsbåndet vil maks. Være 12 timer. I forbindelse med ovennævnte kørsel den 24. december med disse forpligtede vogne vil den aftalte timepris for disse vogne blive forhøjet med 50 %. Kørsel 24. december i tidsrummet kl. 05:00-04:59 med øvrige vogne vil ligeledes blive honoreret med timepriserne plus et tillæg på 50 %. 3. Afgivelse og vurdering af tilbud 3.1 Afgivelse af tilbud Udbudet foretages som offentligt udbud i henhold til Udbudsdirektiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 (Forsyningsvirksomhedsdirektivet), og udbudsmaterialet består af: Udbudsbetingelser Bilag 1-6 til udbudsbetingelserne Kontrakt Tilbudsblanketter Kort over hjemområder Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt på Movias udbudshjemmeside på internetadressen: Tilbud skal afgives i overensstemmelse med udbudsmaterialets bestemmelser og krav, som fastsat af Movia i det følgende. Tilbud baseret på anden kontraktperiode eller andre kontraktvilkår end i det følgende accepteres ikke. Tilbud skal afgives på dansk, ligesom al efterfølgende kommunikation, skriftlig såvel som mundtlig under den senere driftsperiode, skal foregå på dansk. Ved afgivelse af tilbud skal anvendes de særlige tilbudsblanketter, der kan downloades fra udbudshjemmesiden under menupunktet Udbudsmateriale. Der er en tilbudsblanket for hhv. enkeltvogne og vogngrupper. Tilbudsblanket mv. skal indsendes til Movia via udbudshjemmesiden. Prisen skal omfatte samtlige ydelser, som operatøren skal levere, og i tilbudet skal prisen angives i danske kr. (DKK).

6 B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik side 6 EU har vedtaget en ændring af momssystemdirektivet, der indebærer, at leveringsstedet for erhvervsmæssig leasing af transportmidler fra den 1. januar 2010 er i kundens land. Dette betyder, at en dansk erhvervsvirksomhed, der leaser et transportmiddel, fra 1. januar 2010 altid skal betale moms af denne leasingydelse i Danmark. Tilbudsgiver skal i sin prisangivelse allerede i forbindelse med tilbudsgivningen tage højde for ovennævnte. Der vil dermed ikke i kontraktperioden blive mulighed for regulering af prisen med den begrundelse, at der skal betales moms af ovennævnte leasingydelse i Danmark. Ved afgivelse af tilbud skal time- og opstartspriser angives opdelt på følgende tidsperioder: mandag-fredag kl. 05:00 18:00. øvrig tid. Samtlige oplysningsfelter i tilbudsblanketterne skal udfyldes. Servicetid til anvendelse af trappemaskinen skal IKKE indregnes i prisen (bemærk den servicetid der afregnes for i bilag 2). Trappemaskinen skal opfylde kravene nævnt i bilag 2. Der skal udfyldes en linje i den respektive tilbudsblanket for hver vogn henholdsvis vogngruppe. Operatører, som ønsker andet hjemområde end de forud fastlagte, skal optegne kort med det ønskede hjemområde. Kortet skal indsendes til Movia via udbudshjemmesiden, jf. bilag 5. Alle priser skal være inkl. eventuel moms og alle afgifter og skal endvidere indeholde samtlige udgifter til kørslen inkl. administration, telefonvagt, omkostninger til trappemaskiner, transportstol og andre tekniske hjælpemidler mm. Tillæg accepteres ikke. Priserne vil ikke blive reguleret i kontraktperioden. Tilbud, der skal være bindende til den 1. oktober 2009, indsendes via udbudshjemmesiden sammen med en Tro- og loveerklæring vedrørende ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Troog Loveerklæringen downloades på udbudshjemmesiden, udfyldes og signeres med den elektroniske signatur der er modtaget pr. . Fristen for afgivelse af tilbud er 14. maj 2009 kl. 12:00 Ethvert tilbud, der modtages efter dette tidspunkt vil blive afvist. 3.2 Spørgsmål til udbudsmaterialet

7 B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik side 7 Alle henvendelser i form af spørgsmål til indholdet/forståelse af udbudsmaterialet eller vedrørende proceduremæssige spørgsmål skal stilles skriftligt til Movia via udbudshjemmesiden under menupunktet Send Spørgsmål. Henvendelser med henblik på verifikation af data eller oplysninger i materialet kan rettes telefonisk. Alle skriftlige spørgsmål - samt de telefoniske forespørgsler, som Movia vurderer, kan have generel interesse for de øvrige tilbudsgivere - besvares på udbudshjemmesiden og offentliggøres under menupunktet Spørgsmål og Svar, og operatører orienteres pr. . Det angives ikke, hvem der har stillet spørgsmålet. Spørgsmål vil så vidt muligt blive besvaret løbende, og senest 6 dage inden udløb af fristen for afgivelse af tilbud. Spørgsmål, som ikke er fremsendt senest den 4. maj 2009 kl. 12:00 vil ikke blive besvaret. 3.3 Vurdering af tilbud Efter åbning af de indkomne tilbud vil Movia foretage en foreløbig evaluering af tilbudene med henblik på at afgøre, hvorvidt de individuelle tilbud er afgivet i overensstemmelse med udbudsmaterialets betingelser. Under denne fase af evalueringen kan Movia, uden på nogen måde at forpligte sig, anmode enhver tilbudsgiver om at afgive uddybende eller supplerende oplysninger om tilbudet. Efter at have konstateret, hvorvidt de indkomne tilbud er afgivet i overensstemmelse med udbudsmaterialets betingelser eller ej, evalueres godkendte tilbud i henhold til, Tildelingskriteriet laveste pris. Tildelingen vil ske særskilt for henholdsvis vogne med hjemsted i Region Sjælland og for vogne med hjemsted i Region Hovedstaden. Angiv derfor Region på tilbudsblanketten. Der vil blive set bort fra urealistisk lave tilbud og tilbud fra operatører, som ikke skønnes at kunne udføre opgaven samt ikke konditionsmæssige tilbud. Tildeling af kørsel vil således alene ske på grundlag af de tilbudte priser, og her udelukkende efter priserne for perioden mandag-fredag 05:00-18:00 og øvrig tid. De to tidsperioder vægtes lige meget. Tildelingen beregnes ud fra en tur på en times varighed i hver tidsperiode. Turene sammensættes med - opstart - 40 minutters kørsel - 20 minutters servicetid Tildeling af kontrakt forudsætter accept af de i kontrakten fastsatte vilkår.

8 B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik side 8 Movia vil efter tildelingen indgå kontrakt med operatøren. Udbudsvilkårene vil indgå i kontrakten og således indgå som en integreret del af kontraktgrundlaget. Movia forbeholder sig ret til i overensstemmelse med reglerne i EU's Forsyningsvirksomhedsdirektiv 2004/17/EF af 31. marts såfremt der foreligger en saglig begrundelse herfor (eksempelvis manglende bevillingsmæssig hjemmel) - at annullere udbudet helt eller delvist og eventuelt foretage nyt udbud af kørslen. Driftsstart vil ske med virkning fra den 1. oktober Hvem kan byde? Aftale om kørsel kan indgås med såvel enkeltpersoner som et selskab eller en anden juridisk person. Den udbudte kørsel er almindelig rutekørsel og kan derfor udføres med såvel busser som taxi. Der kan ikke bydes med m2-vogne med mindre de er godkendt til kørsel som m1-vogn (100 km/t) eller MPV-vogne (4-hjulstrækkere) med egenvægt over 1500 kg. Byderen skal opfylde de kvalifikationskrav mv., der stilles i henhold til gældende lovgivning på området. Dokumentation for, at byderen har eller vil kunne opnå tilladelse til taxikørsel eller tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring efter busloven, skal kunne fremlægges efter anmodning. Byderen skal endvidere - i henhold til "Lov nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love" - afgive tro og love erklæring herom, som skal vedlægges tilbudet, jf. afsnit 3.1. På forlangende skal byderens økonomiske og faglige baggrund dokumenteres. Disse oplysninger vil blive behandlet fortroligt. 5. Kontraktløbetid og indgåelse Kørslen efter de indgåede aftaler påbegyndes den 1. oktober Kontrakterne løber til og med den 30. september Kontrakterne kan til enhver tid opsiges af operatørerne med 30 dages varsel. En udfyldt kontrakt vil blive fremsendt af Movia. Kontrakten udfærdiges i 2 eksemplarer, der begge underskrives, og således at et eksemplar opbevares af Movia og et eksemplar af operatøren. Det eller de tilbud (inkl. bilag), der danner grundlag for kontrakten, optages som bilag.

9 B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik side 9 6. Krav til vogne og udstyr mv. Vogne og udstyr skal opfylde de krav om indretning og færdselssikkerhed, som myndighederne til enhver tid måtte stille hertil. De vogne, der anvendes til kørslen, skal være egnede til kørselsopgaven. De forskellige ture stiller forskellige krav til vognudstyr og indretning. Movia er bekendt med, at flere vogne kan ændre kapacitet, f.eks. ved omflytning af sæder og i forhold til pladskrav til kørestole. De detaljerede retningslinjer fremgår af bilag 1. Alle vogne skal være forsynet med udstyr til modtagelse af ture med tilsluttet GPS-antenne. Uanset hvilken løsning der vælges og anskaffes, vedligeholdes udstyret af operatøren. De detaljerede retningslinjer fremgår af bilag 1. Alle vogne skal udstyres med håndfri mobiltelefon, således at chauffør og trafikstyring kan komme i kontakt med hinanden. Alle vogne skal ligeledes udstyres med GPSsatellitnavigationsudstyr med opdateret kortmateriale. 7. Krav til kørslens udførelse Movia lægger vægt på, at betjeningen af passagererne sker på en god og forsvarlig måde. Operatøren og chaufførerne er forpligtet til at følge de retningslinjer for kørslen, som fremgår af kontraktens 6. Movia forventer i øvrigt, at opfølgning på passagerbetjeningen sker i et tæt samarbejde mellem Movia og operatørerne. Operatøren skal sørge for, at chauffører gennemgår Movias introduktionskursus, inden de sættes til selvstændig tjeneste. Kurset afholdes løbende som AMU-kursus hos Movia. Operatøren skal ligeledes sørge for, at chauffører på liftvogne (type 4, 5 og 6) gennemgår kurset Befordring af bevægelseshæmmede, der er af 5 dages varighed - eller tilsvarende uddannelse - inden de sættes til selvstændig tjeneste i den aftalte kørsel for Movia. Gennemførelse af grunduddannelsen skal dokumenteres skriftligt. Det er alene operatørens ansvar, at chaufførerne kan anvende trappemaskinen på forsvarlig måde, inden chaufførerne sættes til selvstændig tjeneste. Operatøren skal sikre, at alle chauffører er bekendt med de til enhver tid gældende regler for kørsel med de kundegrupper, som udbudet omfatter Det er ligeledes operatørens ansvar, at chaufførerne er uddannet i at anvende det foreskrevne tekniske udstyr. Chauffører skal i tjenesten være velsoignerede og præsentable samt bære uniform med synligt firmalogo. For opretholdelse af en god passagerbetjening oprettes en kontaktgruppe, hvor udførelsen af kørslerne drøftes. Operatørerne skal på anmodning fra Movia deltage aktivt i denne kontaktgruppe.

10 B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik side Aktindsigt offentliggørelse Movia kan videregive oplysninger angående dette udbud, såfremt dette er påkrævet i henhold til lovgivning eller en afgørelse er truffet herom af en domstol eller offentlig myndighed, herunder f.eks. den danske stat, konkurrencemyndighederne eller Europakommissionen. Efter kontraktindgåelse vil der i henhold til EU s udbudsprocedure bl.a. blive afgivet følgende oplysninger til EU: Ordregivers navn og adresse Kontraktens art Beskrivelse af tjenesteydelsens art Udbudsprocedure Dato for tildeling af ordren Navn og adresse på operatørerne Angivelse af om kontrakten er eller forventes udlagt til underleverandører samt værdien af denne del Kriterier for tildeling af kontrakter Samme oplysninger vil Movia kunne offentliggøre til pressen. Derudover vil Movia efter kontraktindgåelsen kunne offentliggøre følgende oplysninger: Navne på tilbudsgiverne Den gennemsnitlige vogntimepris for de indgåede kontrakter Der kan ikke ved forbehold kræves indskrænkning i det nævnte oplysningsomfang. Operatøren og Movia skal ved meddelelser til offentligheden, herunder udtalelser til nyhedsmedierne, optræde loyalt over for hinanden. Meddelelser til offentligheden, herunder udtalelser til nyhedsmedierne, vedrørende spørgsmål af generel trafikpolitisk karakter med relation til Movias område bør så vidt muligt alene gives af Movia. 9. Personaleforhold Operatøren er forpligtet til at følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster. Det er et krav, at driftsafviklingen sker på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde, og i fuld overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. I den forbindelse henvises til Arbejdsmiljøtilsynets miljøvejviser nr. 30 for transport af passagerer (2008). Der stilles herudover ikke i udbudsmaterialet særlige krav til arbejdsmiljøet, jf. bekendtgørelsen nr af 17. december 2001 "om pligter efter lov om arbejdsmiljø i forbindelse med udbud af tjenesteydelser".

11 B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik side 11 Operatøren skal bidrage med de oplysninger, der er nødvendige for, at Movia kan vurdere arbejdsmiljøet hos operatøren. Såfremt der i kontraktperioden måtte blive tale om at udføre kørsel, hvortil der kræves børneattest, skal operatøren efter anmodning indhente sådanne attester for de chauffører, der skal udføre kørslen. Samme krav gælder ligeledes operatøren i det omfang denne selv udfører kørslen. Operatøren og dennes chauffører kan under udførelsen af den tildelte kørsel få kendskab til forhold, som kan være underlagt tavshedspligt, og hvor overtrædelse af denne tavshedspligt kan sanktioneres med bestemmelser i straffeloven. 10. Krav og ønsker til driftskvalitet Operatøren er ansvarlig for, at kørslen gennemføres efter de udsendte køreordrer og skal til enhver tid indsætte reservevogne i forbindelse med nedbrud, forsinkelser og lignende. Det skal præciseres, at alene gennemført kørsel betales. Operatøren er endvidere ansvarlig for, at driftsafviklingen gennemføres som forudsat og i tilfælde af, at dette ikke er muligt, er operatøren ansvarlig for at foretage de nødvendige driftsmæssige dispositioner. Operatøren skal ved sine driftsmæssige dispositioner sikre, at driften gennemføres til mindst mulig gene for kunderne. Afmelding af vognløb/vogngrupper, skal meddeles til Movia, Flextrafiks vognmandsmail/trafikstyring senest dagen før inden kl. 16:00. Afmelding efter kl. 16:00 kræver telefonisk aftale med og accept fra trafikstyringen om flytning af ture fra vognløbet. Opnås accept ikke, skal turene fra Movia udføres. Operatøren skal sørge for, at vognene efterses for glemte sager og for at eventuelle fundne sager indsamles, registreres (minimum dato, vogn og kundenavn) og opbevares på kontor eller depotadresse i minimum 14 dage efter at kørslen har fundet sted og derefter afleveres til politiet. Forespørgsler til Movia om fundne sager, vil blive henvist til operatøren, som derfor må kunne besvare forespørgsler herom fra kunderne. Operatøren skal i alle driftsdøgn have en betjent vagttelefon, hvor det er muligt for Movia at kunne afgive og søge oplysninger, der vedrører driften. 11. Kvalitetsstyring Movia lægger vægt på, at operatøren kan sikre et højt kvalitets- og serviceniveau i driften. Det gælder blandt andet sikring af overholdelse af den planmæssige drift, en god og effektiv kundebetjening og kundeservice samt materiellets vedligeholdelse og rengøringsmæssige standard. Movia vil samtidig have mulighed for at foretage stikprøvevise kundeundersøgelser.

12 B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik side 12 Movia arbejder løbende på at forbedre standarden for den kollektive trafik. Derfor må det forventes, at der i kontraktperioden kan blive stillet øgede krav eller ønsker med hensyn til kundebetjening, uddannelse, information, operatørens egen kvalitetsstyring mv. I det omfang sådanne øgede krav medfører væsentlige ændringer i de forudsætninger, der ligger til grund for tilbudet, har begge parter ret til at kræve forhandling om justering af betalingssatserne. 12. Betalingsmodellen Betalingen til en operatør for en kørsel beregnes i Planetsystemet på følgende måde: Hvor: B = O + T k x P k +T v x P v B = Betalingen O = Opstartsbeløb T k = Køretiden i timer P k = Timeprisen for køretid T v = Vente- og servicetid i timer P v = Timeprisen for vente- og servicetid Opstartsbeløbet (O) gives ved opstart fra hjemstedet. I opstartsbeløbet indgår tid til fremkørsel til første kunde og returkørsel fra sidste kunde, jf. nedenfor. En operatør vil altid mindst få opstartsbeløbet for at starte en vogn op. Køretiden (T k ) beregnes af Planetsystemet i forbindelse med planlægning og afvikling af kørslen ud fra erfaringsmæssige køretider. Der beregnes køretid fra hjemstedet og retur til hjemstedet igen, dog fratrukket den køretid, man får dækning for i opstartsbeløbet. For vogne tilknyttet som enkeltvogne dækker opstartsbeløbet fremkørsel til første kunde på indtil 5 minutter samt de sidste 10 minutters returkørsel fra sidste kunde. For vogne tilknyttet som vogngrupper dækker opstartsbeløbet fremkørsel til første kunde på indtil 3 minutter samt de sidste 3 minutters returkørsel fra sidste kunde indenfor hjemområdet. Ved kørsler ud/ind af hjemområdet afregnes der ikke for de første 3 minutter i fremkørslen til første kunde og for de 3 sidste minutter i returkørslen fra sidste kunde - regnet fra kanten af hjemområdet. Vente- og servicetid (T v ) er den tid, der bruges af chaufføren i forbindelse med afhentning og aflevering af kunder, samt beordrede ophold uden for vognens hjemsted. Der er fastsat venteog servicetider i forbindelse med afhentning og aflevering. Vente- og servicetid kan være knyttet enten til en kunde eller et sted og kan variere fra kunde til kunde og fra sted til sted. Vente- og servicetiden, der afregnes for, beregnes ligeledes af Planetsystemet i forbindelse med planlægning og afvikling af kørslen. Der beregnes vente- og servicetid for alle ophold uden for hjemstedet, med mindre det er ophold, ønsket af operatøren, f.eks. pauser til chaufføren.

13 B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik side 13 Eksempel: En vogn tilknyttet som enkeltvogn kører en rundtur for Movia med opsamling og afsætning af flere kunder. Fremkørselstiden til 1. kunde: 8 min. Køretid i alt: 244 min. Vente- og servicetid i alt: 17 min. Returkørselstid fra sidste kunde: 23 min. Alle de nævnte tider er Planetberegnede tider. Operatørens tilbudspriser er 225 kr. for køretid og 180 kr. for vente- og servicetid samt 50 kr. for opstart. Betalingen kan beregnes til B = 50 + (229:60)225 + (17:60)180 = 959,75 kr. 13. Afregning Betalingen for den udførte kørsel beregnes automatisk af Planetsystemet. Betalingen beregnes løbende, vognløb for vognløb og alle oplysninger lagres. Ved månedens afslutning udarbejdes en samlet opgørelse over den udførte kørsel. Opgørelsen indeholder oplysninger om alle de vognløb, som operatørens vogne har udført den pågældende måned. Det fremgår, hvilken dato kørslen er udført, hvem vognen har kørt med, hvor og på hvilket tidspunkt kunden er afhentet og afleveret samt den beregnede betaling for vognløbet fratrukket eventuel egenbetaling fra kunden. Det fremgår endvidere, hvor mange minutters kørsel samt vente- og servicetid, der er betalt for. Senest den 15. bankdag i måneden fremsender Movia betaling for kørsel udført under Planetsystemet i den foregående måned. Betalingen er fratrukket den egenbetaling, som operatøren har modtaget fra kunden. Planetsystemet beregner operatørens betaling i forhold til de planlagte køre- samt vente- og servicetider. Opstår der forsinkelser, som ikke indhentes undervejs, vil operatøren ikke automatisk få betaling for det større tidsforbrug. Derfor er det nødvendigt med manuelle korrektioner til kørselsopgørelsen. Der reguleres kun for forhold, som operatøren ikke kan påvirke, og kun hvis forsinkelsen overstiger 15 min på det enkelte vognløb. Det kan f.eks. være forsinkelser hos kunden, særlige trafikforhold, vejrlig o.lign. Forsinkelser indberettes til Movia af operatøren på et særligt indberetningsskema, jf. bilag 3. På skemaet oplyses, hvilke ture der har været forsinket, forsinkelsens størrelse (i minutter) og årsagen til forsinkelsen. Indberettede forsinkelser m.v. skal kunne bekræftes af GPS-positioner fra vognen. Indberetningsskemaet indsendes til Movia, Flextrafik på selve dagen og senest den førstkommende hverdag. Reguleringer, som accepteres af Movia vil ske i forbindelse med afregningen. Skemaer, der modtages efter den forannævnte frist, vil ikke blive honoreret. Reduktion i planlægningsprisen Der er i Planetsystemet mulighed for at give en reduktion i planlægningsprisen for særlige forhold (se afsnit nedenfor). Movia benytter denne facilitet. Fradraget ændrer ikke afregningsprisen - operatøren får den samme afregning, som tilbudet lyder på. Men vognen vil indgå i planlægningen med en lavere pris. Det vil forøge chancerne for at få kørsel.

14 B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik Bilagsfortegnelse side 14 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Krav og ønsker til busmateriel Generelt Vogntyper...17 Bilag 2 Udstyr (kommunikationsudstyr mv.) Tekniske hjælpemidler til trappetransport (trappemaskiner)...21 Bilag 3 Skema til korrektioner Bilag 4 Kørsel under Planetsystemet Bestilling af ture Kørselsplanlægning under Planet Udsendelse af køreordrer til vognene Driftsovervågning gennem Planetsystemet Vogngrupper/enkeltvogne Privatrejser Kørselsfordeling...26 Bilag 5 Angivelse af hjemområde for vogngrupper/ taxibestillingscentraler Hjemområder...29 Bilag 6 Oversigt over ændringer og særlige forhold i udbudsmaterialet... 30

15 B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik Bilag 1 side 15 Bilag 1 Krav og ønsker til busmateriel 1.1 Generelt Kontakt til vogn Alle vogne skal være udstyret med håndfri mobiltelefon, således at det er muligt for Movia at komme i kontakt med vognen. Mobilnummeret til vognen skal oplyses til Movia, Flextrafik. Fastgørelse af kunder og ledsagere Alle kunder og ledsagere skal fastgøres i 3-punktssikkerhedssele. Kunder i kørestol skal være fastspændt i henhold til gældende lovgivning. Fastgørelse af kørestole Alle vogne, der kører med kørestole, skal være forsynet med remme til fastgørelse af kørestole. Fastgørelse skal minimum være to hold foran kørestolen og to hold bagud. Såfremt en kørestol ikke kan fastgøres efter forskrifterne, må kunden ikke befordres i kørestolen. I stedet kan kunden placeres i en fastspændt transportstol eller i et almindeligt fast sæde. Såfremt dette ikke er muligt, må kunden ikke befordres, og Flextrafiks vagt skal underrettes. Transport af babyer og mindre børn Ved transport af babyer og små børn skal vognen være forsynet med godkendt babystol (ECE og ECE 44-04), der kan fastspændes ved hjælp af den almindelige 3-punktssele. Barnestolen skal kunne benyttes til børn mellem 0-36 måneder. Herefter skal en selepude benyttes (kan være en kombistol). Myndighedskrav Vogne og udstyr skal opfylde de krav om indretning og færdselssikkerhed, som myndighederne til enhver tid måtte stille hertil. Placering af Flextrafik-logo Alle vogne skal som minimum være tydeligt mærket med Flextrafik sugekopskilte i forrudens højre side samt sidestreamere (i klister el. magnetform). Flextrafik leverer 1 sæt skilte pr. vogn. Tekniske hjælpemidler til trappetransport (trappemaskiner) Kørestolskunder skal, hvor der er mere end et trin, transporteres i en trappemaskine. Alle type 6 vogne skal være udstyret med en trappemaskine med automatisk driftsbremse, som opfylder kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Trappemaskinen skal kunne benyttes på alle former for trappeløb inklusive vindeltrapper. Trappemaskinen skal være indrettet til at kunne betjene manuelle kørestole med følgende mål og vægt: Maksimal længde 120 cm, hjulbredde fra 37 til 63 cm. Trappemaskinen skal minimum kunne løfte 120 kg.

16 B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik Bilag 1 side 16 Transportstol (gælder type 4+5+6) Movia påtager sig ikke at transportere elektriske kørestole på trapper. Endvidere er nogle kunder med andre ganghjælpemidler ikke i stand til at passere trapper med chaufførstøtte. Der skal i stedet tilbydes transportstol og trappemaskine. Alle liftvogne skal derfor være udstyret med en transportstol, der kan placeres på den benyttede trappemaskine. Kunder i trehjulede køretøjer skal så vidt muligt placeres i fast sæde eller i fastspændt transportstol. Vogne Ingen vogne må være mere end 8 år gamle. Vognene skal være vedligeholdte, rene og fremtræde præsentable. Kan det tilbudte materiel ikke indsættes fra kontraktstart, skal operatøren oplyse hvilket midlertidigt materiel, der vil blive anvendt til kørslen. Midlertidigt materiel skal erstattes af det tilbudte materiel senest 6 måneder efter kontraktstart. Vogne til transport af kørestolsbrugere skal være indrettet til at kunne betjene kørestole med en hjulbredde på 80 cm og en længde på 140 cm. Alle vogne skal være udstyret med førstehjælpskasse, hygiejne-kit (bestående af engangshandsker, beskyttelsesforklæde, opsamlingssæt i plastik, hvide stofklude, afskaffelsespose, desinfektionsservietter, desinfektionsspray til bilen, desinfektionsspray til hænderne og super absorberende pulver) og ildslukker. Rygning er ikke tilladt i vognene. Der skal i vognene forefindes Flextrafik-kvitteringsblokke samt diverse brochurer, der fortæller om de forskellige kørselstilbud, som Movia tilbyder. Materialet udleveres af Movia. Kort Vognene skal være forsynet med GPS system (GPS = Geographic Positioning System) med senest opdateret kortmateriale. Telefon Hver vogn/chauffør skal være udstyret med håndfri mobiltelefon. Trin Indstigningstrin og evt. efterfølgende trin skal være lavest mulige og max. 30 cm. Vognrengøring Movia lægger vægt på en høj rengøringsstandard både indvendigt og udvendigt. Vognene skal fejes dagligt eller hyppigere efter behov og skal som hovedregel vaskes udvendigt 1 gang pr. driftsdøgn om vinteren og 1 gang pr. 2 driftsdøgn om sommeren.

17 B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik Bilag 1 side 17 Ud over den daglige rengøring skal vognen med passende mellemrum ca. 1 gang pr. måned gennemgå hovedrengøring med gulvvask, aftørring eller støvsugning af sæder m.m. Miljø Det er et ønske, at den udbudte kørsel i enhver henseende gennemføres på den miljømæssige mest hensigtsmæssige måde. Opkrævning af kontant egenbetaling Der skal kunne opkræves egenbetaling for åbne brugere. Forsikringer Operatøren er ansvarlig for, at der tegnes de nødvendige forsikringer, som fuldt ud betales af operatøren. Movia kan i enhver henseende henholde sig til operatøren, der er eneansvarlig over for Movia. 1.2 Vogntyper Type 1 - Sedan Vognen skal have plads til 4 personer (ekskl. fører) og være udstyret med mindst 4 døre. Indstigningen skal være uden trin. Der skal være plads til bagage svarende til mindst 1 sammenklappelig rollator. Type 2 - Stationcar Vognen skal have plads til 4 personer (ekskl. fører) og være udstyret med mindst 4 døre. Indstigningen skal være uden trin. Der skal være plads til bagage svarende til mindst 2 sammenklappelige rollatorer. Type 3 - Stor vogn Vognen skal have plads til mindst 5 personer (ekskl. fører). Vognen skal være udstyret med hjælpetrin og være indrettet således, at der er gode adgangsforhold til samtlige siddepladser. Vognen skal have plads til bagage svarende til mindst 1 sammenklappelig rollator. Der skal medbringes skammel, der letter indstigning for gangbesværede via døren. Type 4 - Liftvogn Vognen skal være forsynet med motordrevet lift, og indrettet til at kunne transportere kørestole med en maksimal størrelse (inkl. bruger) på (lxb) 140 cm x 80 cm. Der skal være plads til mindst 1 kørestol samt mindst 4 siddepladser til øvrige passagerer. Såvel sæder som kørestole skal placeres fremadrettet. Liftpladen skal minimum være 90 cm bred og 150 cm lang. Liftens flader skal være skridsikre i både våd og tør tilstand. Der skal være afkørselsstop på lifte og med dette aktiveret skal der være plads til kørestol med maksimal længde på 140 cm. Døre skal være dimensionerede så ud- og indstigning kan ske på en behagelig og komfortabel måde, mindst 90 cm bred og mindst 170 cm høj døråbning.

18 B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik Bilag 1 side 18 Afstanden mellem vognens gulv og loft skal være mindst 180 cm. Indstigningstrin og evt. efterfølgende trin skal være lavest mulige. Den maksimale højde er 30 cm. Der skal medbringes en transportstol, som skal kunne benyttes af dårligt gående personer. Type 5 - Høj liftvogn Vognen skal være udstyret med motordrevet lift og transportstol. Vognen skal være indrettet til transport af kørestolsbrugere og kørestole med en hjulbredde på 80 cm og en længde på 140 cm. Vognen skal mindst have 2 pladser til kørestole. Mindst 1 kørestolsplads skal være placeret så langt fremme i vognen som muligt - minimum foran bagaksen. Derudover skal der være mindst 6 pladser til siddende transport. Alle sæder skal være forsynet med nakkestøtte, være fremadrettede og være forsynet med fastmonteret 3-punktssikkerhedssele. Liftpladen skal minimum være 90 cm bred og 150 cm lang. Liftens flader skal være skridsikre i både våd og tør tilstand. Der skal være afkørselsstop på lifte og med dette aktiveret skal der være plads til kørestol med maksimal længde på 140 cm. Døre skal være dimensionerede så ud- og indstigning kan ske på en behagelig og komfortabel måde, mindst 90 cm bred og mindst 170 cm høj døråbning. Afstanden mellem vognens gulv og loft skal være mindst 180 cm. Indstigningstrin og evt. efterfølgende trin skal være lavest mulige. Den maksimale højde er 30 cm. Der skal medbringes transportstol, som skal kunne placeres på en eventuel benyttet trappemaskine. Type 6 - Høj liftvogn (med trappemaskine) Vognen skal være udstyret med motordrevet lift, transportstol og trappemaskine. Vognen skal være indrettet til transport af kørestolsbrugere og kørestole med en hjulbredde på 80 cm og en længde på 140 cm. Vognen skal mindst have 2 pladser til kørestole. Mindst 1 kørestolsplads skal være placeret så langt fremme i vognen som muligt, dog minimum foran bagaksen. Derudover skal der være mindst 6 pladser til siddende transport. Alle sæder skal være forsynet med nakkestøtte, være fremadrettede og være forsynet med fastmonteret 3-punktssikkerhedssele. Liftpladen skal minimum være 90 cm bred og 150 cm lang. Liftens flader skal være skridsikre i både våd og tør tilstand. Der skal være afkørselsstop på lifte og med dette aktiveret skal der være plads til kørestol med maksimal længde på 140 cm. Døre skal være dimensionerede så ud- og indstigning kan ske på en behagelig og komfortabel måde, mindst 90 cm bred og mindst 170 cm høj døråbning.

19 B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik Bilag 1 side 19 Afstanden mellem vognens gulv og loft skal være mindst 180 cm. Indstigningstrin og evt. efterfølgende trin skal være lavest mulige. Den maksimale højde er 30 cm.

20 B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik Bilag 2 side 20 Bilag 2 Udstyr (kommunikationsudstyr mv.) Til brug for overførsel af dokumenter og installation/brug af Vognmandsportal skal operatøren som minimum ved kontraktstart være i besiddelse af: PC Windows 95 eller nyere version program til afsendelse/modtagelse af samt opkobling til internetudbyder Telefax Alle vogne, der er indlagt i Planetsystemet, skal være forsynet med kommunikationsudstyr til modtagelse af ture fra Planet med tilsluttet GPS antenne. Vognen skal sende GPS-positioner til Movia minimum hvert minut. Kommunikationsudstyret skal kunne kommunikere med Planetsystemet. Hvis vognen er tilsluttet bestillingscentral/-kontor kan der træffes aftale om anden løsning. F.eks. kan bestillingscentral/-kontor automatisk være opkoblet til Planetsystemet. Operatøren betaler selv alle udgifter til hardware og software i forbindelse med opkobling til Planetsystemet. Omkostninger til udvikling af andet software, så det kan kommunikere med Planet/Winfleet, påhviler operatøren og/eller producenten af software. Der skal kunne modtages beskeder, der svarer til maks. antal tegn for normale SMS beskeder, og som indeholder alle gyldige tegn. Den anvendte terminal skal kunne sende følgende beskeder til Planetsystemet tilknyttet positionering (GPS): 1# 1#XXX# 3#XXXXXXX# 4# 5# 6# 7# 8#XXXXXXX# 9#XXXXXXX# Hvor X kan være et tal mellem 1-9 Beskederne skal kunne sendes til kun via TDCmobil s net. Disse krav, samt alt hvad der er i beskrivelsen til Winfleet kræves, kan ses på: Der betales en brugerlicens til Pro-Websolution Aps pr. bil der sender GPS positioner til Winfleet via Planetsystemet. For biler som sender via SMS er prisen på 795 kr. pr. bil, og 2000 kr. hvis der benyttes GPRS. Snitfladerne kan bestilles på ovennævnte web-adresse.

21 B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik Bilag 2 side 21 Omkostninger til udvikling af andet bilsoftware, så det kan kommunikere med Planet/Winfleet, påhviler operatøren og/eller producenten af bilsoftware. Terminalen skal kunne sende til 5 cifret GSM/mobiltelefoncenter. Kendte leverandører: Pro-Websolution Aps, Holstebrovej 72, 8800 Viborg, tlf Digana-Taximat A/S, Ørslevvestervej 72A, 4173 Fjenneslev, tlf Tekniske hjælpemidler til trappetransport (trappemaskiner) Vogne, der udfører variabel kørsel som vogntype 6, skal være udstyret med en trappemaskine, som opfylder kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Trappemaskiner skal være udstyret med automatisk driftsbremse, rygpude og sikkerhedsbælte. Trappemaskinen skal være indrettet til at kunne betjene manuelle kørestole med følgende mål og vægt: Maksimal længde 120 cm, hjulbredde fra 37 til 63 cm. Trappemaskinen skal minimum løfte 120 kg. Trappemaskinen skal kunne anvendes på trapper med trindybde ned til og med 11 cm og trinhøjder på op til og med 20 cm. Trappemaskinen skal med påmonteret kørestol kunne dreje 180 grader på repos med en udvendig radius på ned til 120 cm. Endvidere skal trappemaskinen kunne køre på vindeltrapper. Der gives altid en fast standardservicetid på 10 min., som inkluderer fastspænding af kørestol til trappemaskine og afmontering af trappemaskine efter endt brug. Der indgår også heri tid til at nå til 1. etage. Skal kunden flere etager op, laves der et tillæg på 3 min. pr. etage: Etager Stuen + 1. Servicetid 10 min min min min min min.

22 B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik Bilag 2 side 22 Servicetiden tillægges den tid, der allerede er afsat til kørestolen. Der vil altså som minimum altid være 5 min. til kørestol + 10 min. til trappemaskine = 15 min. servicetid. Movia betaler for den servicetid, der skal bruges til at betjene trappemaskinen, efter den tilbudte pris for service- og ventetid.

23 B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik Bilag 3 side 23 Bilag 3 Skema til korrektioner Indsendes til Movia, Flextrafik samme dag eller senest den førstkommende hverdag inden kl Operatør: Kørselsperiode: Dato Vognløbsnr. Tidspunkt Kundens navn Antal minutter Årsag

24 B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik Bilag 4 side 24 Bilag 4 Kørsel under Planetsystemet Planetsystemet er Movias IT-system til samordning af individuelt bestilte ture. 4.1 Bestilling af ture Bestilling af ture modtages af Movias kundecenter, Region Sjællands kørselskontor og af de kommuner, der er tilsluttet ordningen. Det personale, der modtager bestillingerne, lægger de bestilte ture ind i Planetsystemet. Den enkelte chauffør eller operatør er ikke involveret i modtagelsen af bestillinger fra kunderne. Når de bestilte ture lægges ind i Planetsystemet, sker der en automatisk planlægning af kørslen, til senere udsendelse af køreordrer til de vogne/operatører, der skal udføre kørslen. 4.2 Kørselsplanlægning under Planet Planetsystemet planlægger kørslen således, således at den udføres bedst og billigst (laveste pris) af de køretøjer, der er tilkoblet Planetsystemet. Planetsystemet tager i planlægningen hensyn til en lang række faktorer, såsom hvor vognen befinder sig, hvor mange passagerer der er plads til, hvilke sæder der er ledige, hvad vognen koster, hvorfra og hvortil der skal køres, vejstandard, trafikkens hastighed osv. Alle disse oplysninger anvender Planetsystemet til at planlægge kørslen og fordele den på vognene. Resultatet af planlægningen er et antal vognløb, der i de fleste tilfælde består af flere sammenkædede ture, men som også kan bestå af en enkelt tur. Information om vognløbene udsendes via køreordrer til vognene. Planetsystemet vælger i enhver situation den billigste vogn, der kan opfylde kravene, til at udføre en konkret kørselsopgave. Det betyder, at jo lavere timepris en vogn har, jo større chance vil der være for at få kørsel. De økonomiske gevinster ved anvendelse af Planetsystemet opnås ved: at tomkørslen minimeres at der kommer til at sidde flere passagerer i vognen på samme tidspunkt 4.3 Udsendelse af køreordrer til vognene Udsendelse (udråb) af køreordrer til de enkelte vogne sker automatisk gennem Planetsystemet i takt med at kørslen planlægges. Køreordren formidles til den enkelte skærm, der er monteret i vognene. På køreordren er hver tur beskrevet med tidspunkter, adresser, om der skal medtages

25 B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik Bilag 4 side 25 hjælpemidler og navnet på den person, der skal afhentes. Hvis der skal opkræves betaling fra kunden fremgår beløbet ligeledes af køreordren. Da kørslen planlægges i den takt, bestillingerne indløber fra kunderne, opstår der løbende ændringer/justeringer i de køreordrer, der udsendes til vognene. Der kan løbende kobles flere ture på de enkelte vogne. De ændringer, der opstår, vil blive meldt ud via SMS-systemet. Trafikselskabet udsender gennem Planetsystemet varsling om forestående kørsel til de enkelte operatører. Der udsendes varsling fra ca. kl. 17:00 og 2 timer frem omfattende kørsel fra varslingstidspunktet og 30 timer frem. Der udsendes igen varsling ca. kl. 20:00 og 2 timer frem omfattende kørsel mindst 12 timer frem. De varslede køreordrer beskriver kun den kørsel, der forventes at blive tildelt de enkelte vogne. Som beskrevet ovenfor kan der løbende opstå ændringer i forhold til de udsendte varslinger. Varslinger udsendes pr. . Det er operatørens ansvar at kunne modtage varslinger. Der tilbydes en vognmandsportal, hvor operatørerne kan følge planlægningen af kørslen på deres vogne, og hvor der er mulighed for at indlægge privatrejser. Vognmandsportalen tilbydes ikke operatører med vogngruppeløsninger. 4.4 Driftsovervågning gennem Planetsystemet Operatøren eller den enkelte chauffør har selv pligt til at løse problemer i afviklingen af kørslen. Kan problemer (f.eks. defekte vogne, større forsinkelser, forkerte adresser) ikke umiddelbart løses af operatøren/chaufføren kontaktes trafikstyringen. Trafikstyreren har til opgave at overvåge afviklingen af den samlede kørsel og løse opståede problemer, der ikke umiddelbart kan løses af operatøren/chaufføren. Trafikstyreren er således bindeleddet mellem Planetsystemet og de enkelte vogne. Det er væsentligt at bemærke, at Movias driftsovervågning af den samlede kørsel ikke tilsidesætter operatørens ansvar for selv at overvåge egen drift. Vognmandsportalen giver operatøren mulighed for at overvåge egen kørsel også uden for trafikstyringens åbningstid. 4.5 Vogngrupper/enkeltvogne Vogne kan indlægges i Planetsystemet på to måder, enten som vogngrupper, eller som enkeltvogne. Vogngruppetilslutning skal benyttes for vogne, der er tilsluttet en bestillingscentral, hvor det vil være forskellige fysiske vogne, der udfører kørslen både i løbet af dagen og fra dag til dag. Vogngruppetilslutning kan også benyttes af operatøren, der har mange vogne af samme type. Enkeltvogntilslutning benyttes, hvor det er en fast vogn, der udfører kørslen.

26 B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik Bilag 4 side Privatrejser Der kan fra vognen, vognmandsportalen eller i særlige tilfælde trafikstyringen indlægges privatrejser på vognløbet, som booker vognen ud af Planetsystemet i et bestemt tidsrum. Privatrejser er ture, som vognen udfører udenom Planetsystemet, og hvor der altså ikke skal ske en afregning for kørslen fra Movia. Det angives, hvor privatrejsen går fra og til, og i hvilket tidsrum/dato privatrejsen udføres. Ture fra Planetsystemet, som bliver koblet på privatrejser betales ikke efter garage-tilgarage-princippet, hvis en vogn fortsætter med kørsel for Movia i forlængelse af en privatrejse. Returkørsel fra sidste kunde betales kun, hvis afstanden er større end afstanden direkte retur fra privatrejsen og kun for de overskydende minutter. Hvis vognen er booket af Planetsystemet i det tidsrum, hvor privatrejsen ønskes indlagt på vognløbet, vil privatrejsen blive afvist. I dette tilfælde kræves telefonisk aftale med og accept fra trafikstyringen om flytning af ture fra vognløbet. Opnås accept ikke, skal turene fra Movia udføres. 4.7 Kørselsfordeling Der findes flere faktorer i Planetsystemet, som har indflydelse på, hvordan kørslen fordeles mellem vognene. Som udgangspunkt angiver operatøren i tilbudet en pris for vognen, som er opdelt i et beløb for opstart og en timepris for henholdsvis køretid og ventetid. Herudover angiver operatøren et stationeringssted for vognen. Disse faktorer lægges ind i Planetsystemet. Det er altså operatøren, som bestemmer den geografiske placering af vognen, og som angiver prissætningen på vognen. Vognene betales fra garage-til-garage. Derfor har geografisk placering af vognen betydning ved fordelingen af kørsel. Når alle vogne er lagt ind i Planetsystemet med priser og en geografisk placering, tildeler systemet de enkelte ture til den af de tilbudte vogne, hvis tilbud er mest fordelagtigt til den konkrete tur ud fra følgende 10 kriterier: 1. Kundens behov til vogntype (eks. skal der anvendes en liftvogn til en kørestolsbruger). 2. Pris på vogn(typen), der kan efterkomme kundens behov. 3. Geografisk placering af vogn(typen), der kan efterkomme kundens behov. I den daglige drift indgår følgende faktorer ved fordelingen af kørsel: 4. Privatrejser, dvs. ture, som operatøren selv skal køre efter andre kontrakter. Operatøren kan selv lægge privatrejser ind i Planetsystemet, som kan ændre vognens geografiske placering i forhold det stationeringssted, der er budt med. 5. Øvrige ture i systemet, som giver mulighed for, at en tur kan indgå i en kombination med andre ture. 6. Åbningstider på vognen, dvs., er vognen reelt disponibel i det tidsrum, som turen/turforløbet skal udføres?

27 B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik Bilag 4 side 27 I Planetsystemet er prisangivelsen delt i 2: En afregningspris, der er den nøjagtige timepris, som operatøren har budt med, og en planlægningstimepris, som anvendes til optimering af planlægningen og fordelingen af ture ud fra de nedennævnte kriterier. Planlægningsprisen er den pris, som Planetsystemet planlægger turene ud fra. Den er som udgangspunkt lig med den pris, der er budt med, men ændres med nedennævnte faktorer. Vognen afregnes fortsat til den budte pris. 7. Reduktion i planlægningsprisen hvis dette er angivet i udbudsmaterialet. Planlægningsprisen giver mulighed for ved selve kørselsfordelingen at prioritere vognmænd, der lever op til forskellige ønsker fra udbyder. Reduktionerne i planlægningsprisen og ønskerne fra udbyder er angivet i udbudsmaterialet. Movia anvender ikke denne facilitet i dette udbud. 8. Reduktion i planlægningspris for tom returkørsel bruges til at sikre optimal udnyttelse af tomkørsel. Planlægningsmæssigt er en tom vogn, der kører retur fra en aflevering, mere interessant end en tom vogn, der kører frem mod en afhentning, da der ikke ved en returkørsel er nogen planlægningsbegrænsninger, altså systemet kan, alt andet lige, planlægge en hvilken som helst tur på vognen. På en fremkørsel derimod, er der selvfølgelig altid den begrænsning af planlægningsmulighederne, at vognen skal være fremme til en afhentning på et bestemt tidspunkt. Der gives den samme procentvise reduktion til alle vogne. 9. Reduktion i planlægningspris for ventetid bruges planlægningsmæssigt til i større grad at få vognene til at vente på at få en rejse med retur end at sende dem videre eller hjem. Der gives den samme reduktion til alle vogne i form af en reduktion af prisen på ventetid. 10. Forøgelse af planlægningspris kan anvendes, hvis operatøren udtrykker ønske om dette, og hvis Movia accepterer dette. Årsagen til et sådan ønske kan være, at en operatør f.eks. har givet et meget lavt bud med en gruppe af vogne, som betyder, at vognene ikke er i deres lokalområde, fordi de bliver anvendt til at udføre meget lange rejser. Det kan betyde problemer for operatøren, da han så mangler vogne til at udføre privatrejser i lokalområdet. Planlægningsprisen vil typisk blive hævet for kørsel udenfor lokalområdet. Konkret er dette en forringelse af operatørens konkurrencesituation, men det kan altså vurderes nødvendigt af operatøren. Eksempel Nedenfor analyseres det samme eksempel ud fra forskellige faktorer: En operatør har den billigste stationcar i hans geografiske nærområde. Kunde X, der bor tæt ved ham, skal køre en tur til København. Kunde X har ikke behov for en speciel vogn. Vognen har denne dag ikke anden kørsel på dette tidspunkt. Vognen vil ud fra det afgivne bud - alt andet lige - være den billigste vogn til turen. Turen tildeles dog en anden vogn: Scenario I: Den vogn, der disponeres til turen med kunde X, skal i forvejen til København med en kørestolsbruger. Kunde X bliver altså kørt med en liftvogn til København, selvom kunde X ikke har behov

Udbudsbetingelser. B11 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik

Udbudsbetingelser. B11 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik Udbudsbetingelser B11 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik Kørselsaftaler Trafikselskabet Movia April 2010 B11 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbuddets

Læs mere

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber.

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber. Spørgsmål og Svar B8 7. maj 2009 Spørgsmål 23 vedr. bilag 2 - Hvorledes har Movia tænkt sig, at kommunikationen mellem operatør (taxibestillingscentral) og Movia i forbindelse med modtagelse af vognløb

Læs mere

Midttrafiks 2. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland. Udbudsvilkår og kontrakt. Udbud 2008

Midttrafiks 2. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland. Udbudsvilkår og kontrakt. Udbud 2008 Midttrafiks 2. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland Udbudsvilkår og kontrakt Udbud 2008 Midttrafik 2. Udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2008 Side 1 Udbudsvilkår

Læs mere

Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn).

Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn). Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn). Udbudsvilkår og kontrakt Udbud 2010 Region Syddanmark (minus Fyn) 2010 Side 1 Udbudsvilkår

Læs mere

Udbudsbetingelser FV2 Udbud af Flextrafik Variabel

Udbudsbetingelser FV2 Udbud af Flextrafik Variabel Udbudsbetingelser FV2 Udbud af Flextrafik Variabel Kontrakter Trafikselskabet Movia April 2012 FV2 Udbud af Flextrafik Variabel Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbuddets omfang... 4 2.1

Læs mere

Udbudsbetingelser. FV5 Udbud af Flextrafik Variabel

Udbudsbetingelser. FV5 Udbud af Flextrafik Variabel Udbudsbetingelser FV5 Udbud af Flextrafik Variabel Kontrakter og Operatører Trafikselskabet Movia Marts 2015 FV5 Udbud af Flextrafik Variabel side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbuddets

Læs mere

Udbudsbetingelser FV4 Udbud af Flextrafik Variabel

Udbudsbetingelser FV4 Udbud af Flextrafik Variabel Udbudsbetingelser FV4 Udbud af Flextrafik Variabel Kontrakter og Operatører Trafikselskabet Movia April 2014 FV4 Udbud af Flextrafik Variabel side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbuddets

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Midttrafik og Sydtrafik. Udbudsvilkår og kontrakt

Midttrafik og Sydtrafik. Udbudsvilkår og kontrakt Midttrafik og Sydtrafik 2. udbud af Flextrafik/koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn). Udbudsvilkår og kontrakt Udbud 2011-1 - Udbudsvilkår Indledning...3 1

Læs mere

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00.

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00. Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er hermed en del af udbudsvilkårene. Den

Læs mere

FynBus, Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark. Januar 2012. Flextrafik

FynBus, Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark. Januar 2012. Flextrafik Flextrafik 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark Udbudt af trafikselskaberne FynBus, Midttrafik og Sydtrafik Udbud 2012 Udbudsvilkår og kontrakt Offentliggjort den 13. januar

Læs mere

Udbudsbetingelser FV3 Udbud af Flextrafik Variabel

Udbudsbetingelser FV3 Udbud af Flextrafik Variabel Udbudsbetingelser FV3 Udbud af Flextrafik Variabel Kontrakter Trafikselskabet Movia April 2013 FV3 Udbud af Flextrafik Variabel side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbuddets omfang... 4 2.1

Læs mere

Udbudsbetingelser FG3 Udbud af Flextrafik Garanti

Udbudsbetingelser FG3 Udbud af Flextrafik Garanti Udbudsbetingelser FG3 Udbud af Flextrafik Garanti Kontrakter Trafikselskabet Movia April 2013 FG3 Udbud af Flextrafik Garanti Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbuddets omfang... 4 2.1

Læs mere

Udbudsbetingelser FG2 Udbud af Flextrafik Garanti

Udbudsbetingelser FG2 Udbud af Flextrafik Garanti Udbudsbetingelser FG2 Udbud af Flextrafik Garanti Kontrakter Trafikselskabet Movia April 2012 FG2 Udbud af Flextrafik Garanti Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbuddets omfang... 4 2.1

Læs mere

Udbudsbetingelser FG4 Udbud af Flextrafik Garanti

Udbudsbetingelser FG4 Udbud af Flextrafik Garanti Udbudsbetingelser FG4 Udbud af Flextrafik Garanti Kontrakter og Operatører Trafikselskabet Movia April 2014 FG4 Udbud af Flextrafik Garanti Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

Udbudsbetingelser B7 Udbud af garantivogne i Flextrafik

Udbudsbetingelser B7 Udbud af garantivogne i Flextrafik Udbudsbetingelser B7 Udbud af garantivogne i Flextrafik Kørselsaftaler Trafikselskabet Movia April 2009 B7 Udbud af garantivogne i Flextrafik side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbudets omfang...

Læs mere

FX1 Udbud af Flextrafik Garanti Side 1. Udbudsbetingelser. FX1 Udbud af Flextrafik Garanti

FX1 Udbud af Flextrafik Garanti Side 1. Udbudsbetingelser. FX1 Udbud af Flextrafik Garanti FX1 Udbud af Flextrafik Garanti Side 1 Udbudsbetingelser FX1 Udbud af Flextrafik Garanti Kontrakter og Operatører Trafikselskabet Movia April 2015 FX1 Udbud af Flextrafik Garanti Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FG5 Udbud af Flextrafik Garanti Side 1. Udbudsbetingelser. FG5 Udbud af Flextrafik Garanti

FG5 Udbud af Flextrafik Garanti Side 1. Udbudsbetingelser. FG5 Udbud af Flextrafik Garanti FG5 Udbud af Flextrafik Garanti Side 1 Udbudsbetingelser FG5 Udbud af Flextrafik Garanti Kontrakter og Operatører Trafikselskabet Movia Marts 2015 FG5 Udbud af Flextrafik Garanti Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Side 10 pkt. 6. De angivne brugerlicenspriser kr. 795,- eller k. 2000,- er en engangslicenspris.

Side 10 pkt. 6. De angivne brugerlicenspriser kr. 795,- eller k. 2000,- er en engangslicenspris. Spørgsmål og Svar B3 Spørgsmål 21 Der er anført, at priserne skal være inkl. moms. Iflg. lovgivningen er buskørsel undtaget for moms. Vil det sige at der med kravet menes at der skal tages højde for evt.ændring

Læs mere

BAT Din bus på Bornholm

BAT Din bus på Bornholm BAT Din bus på Bornholm Udbudsbetingelser OST 1 Udbud af offentlig service trafik. Garanti / variabel Trafikselskabet BAT Oktober 2014 Oktober 2014 S. 1 Udbudsmaterialet indholdsfortegnelser : 1. Indledning

Læs mere

Den 15. maj 2012 Spørgsmål og svar

Den 15. maj 2012 Spørgsmål og svar Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Trafikselskabet Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet, samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er en del af udbudsvilkårene.

Læs mere

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009.

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål Svar 1. 5 Uddannelse af chauffører i "befordring af bevægelseshæmmede"

Læs mere

Udbudsbetingelser. B5 Udbud af behovsstyret trafik (Flextrafik)

Udbudsbetingelser. B5 Udbud af behovsstyret trafik (Flextrafik) Udbudsbetingelser B5 Udbud af behovsstyret trafik (Flextrafik) Kørselsaftaler Trafikselskabet Movia Maj 2008 B5 Udbud af behovsstyret trafik (Flextrafik) Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014 Kørselstyper Lukkede kommunale befordringsordninger af variabel karakter med forudgående visitation. Fx kørsel til læge/speciallæge og individuelle genoptræningsforløb. Med variabel kørsel menes, at der

Læs mere

Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland. Udbudsvilkår og kontrakt. Udbud 2009

Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland. Udbudsvilkår og kontrakt. Udbud 2009 Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland Udbudsvilkår og kontrakt Udbud 2009 Midttrafik 3. Udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009 Side 1 Udbudsvilkår

Læs mere

FynBus 25. april 2017 Kontrakt og jura

FynBus 25. april 2017 Kontrakt og jura FynBus 25. april 2017 Kontrakt og jura 201704-16543 Bilag 7.2. Før kontraktindgåelse Nr. Kontraktkrav Henvisning Kontrolforanstaltning Inden tildeling af kontrakt 1 Forhåndstilsagn på anfordringsgaranti

Læs mere

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret)

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Og Center for Ejendomme Befordringsenheden (herefter leverandøren) Er der pr. 1. januar 2013 indgået følgende aftale

Læs mere

13 ledige taxitilladelser: Storvogne med lift

13 ledige taxitilladelser: Storvogne med lift TAXINÆVNET. AARHUS 13 ledige taxitilladelser: Storvogne med lift I Aarhus Kommune er 13 taxitilladelser ledige. Tilladelserne kan søges af både vognmænd og chauffører. Der stilles betingelse i tilladelsen

Læs mere

Vejledning til operatører og chauffører om Flextrafik

Vejledning til operatører og chauffører om Flextrafik Vejledning til operatører og chauffører om Flextrafik Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Tlf. 36 13 14 15 www.moviatrafik.dk Movia Design/Mette Malling 03.15. Foto: Movia/T. Schiørring

Læs mere

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang?

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang? MEMO TITEL Spørgsmål og svar til udbudsmateriale vedr. kommunal kørsel i Faxe Kommune DATO 24. juni 2013 TIL KOPI FRA PROJEKTNR Tilbudsgivere Faxe Kommune COWI A039863 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800

Læs mere

Status på handlinger til afværgelse af driftsproblemer i forhold til afvikling af handicapkørsel juleaften 2009

Status på handlinger til afværgelse af driftsproblemer i forhold til afvikling af handicapkørsel juleaften 2009 Bestyrelsesmødet den 25. juni 2009. Bilag 12.1 Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CAN Direkte 36 13 19 88 Fax CAN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 10. juni 2009 Status

Læs mere

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar EU- udbud 2014/S 030-048603 Udbud af Kommunal befordring Spørgsmål/svar Generelt Nr./dato Spørgsmål Svar 1 Vognløb Skal det være samme chauffør på hele vognløbet? Følgende er anført i udbudsmaterialet:

Læs mere

Tilbudsindhentning på variabel kørsel på Samsø

Tilbudsindhentning på variabel kørsel på Samsø Tilbudsindhentning på variabel kørsel på Samsø Midttrafik skal herved opfordre alle interesserede til at afgive tilbud på variabel kørsel på Samsø Tilbudsmateriale Tilbudsmaterialet indeholder følgende

Læs mere

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning.

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 29. oktober 2015 Emil Susgaard Mouritzen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud

Læs mere

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 1. Hvad vil Midttrafik gøre såfremt én bestemt Hvis en byder vælger at byde på flere pakker vogn giver det økonomisk mest

Læs mere

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret)

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Og Center for Ejendomme Befordringsenheden (herefter leverandøren) Er der pr. 1. januar 2013 indgået følgende aftale

Læs mere

Spørgsmål og Svar til FV1

Spørgsmål og Svar til FV1 Spørgsmål og Svar til FV1 Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er hermed en del af udbudsvilkårene. Den 9.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere.

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere. Frederikssund Kommune Oplæg om udbud af supplerende skolekørsel Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 97 22 Telefax 97 22 2 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 2 6 7 8 9 0 Indledning Udbudsform

Læs mere

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND SÅDAN BESTILLER DU - Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) - Bestil online på midttrafikflextur.dk - Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa og handicapkørsel"

Læs mere

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Erik Hammer, Ole Bajda Nielsen) 4. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Erik Hammer, Ole Bajda Nielsen) 4. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011745 (Carsten Haubek, Erik Hammer, Ole Bajda Nielsen) 4. juli 2007 Dansk Taxi Råd (selv) mod Nordjyllands Trafikselskab (advokat Hening Biil, København) K E N D E L

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Handicapkørsel. i Sydtrafik

Handicapkørsel. i Sydtrafik Handicapkørsel i Sydtrafik Gældende fra marts 2010 05 Velkommen til Handicapkørsel i Sydtrafik 06 Bestilling sådan gør du! Bestillingsfrist Oplysninger til Sydtrafik Jul og nytår Flere i én vogn Kirke,

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel 16. marts 2009 5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel De med gult markerede spørgsmål/svar var med i 1.- 4. rettelsesblad. Fælles spørgsmål og svar vedr. 10. udbud 13. udbud 1. Skiltning

Læs mere

ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND

ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 VI SIDDER KLAR VED TELEFONERNE PÅ FØLGENDE TIDSPUNKTER: KORTE REJSER (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00 FASTE REJSER alle hverdage 8.00-16.00

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLANd Ring til Midttrafik på 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00

Læs mere

Movia Flextrafik. Flextrafik koordinerer flere forskellige kørselsordninger for kommuner og regioner. Det giver stordriftsfordele

Movia Flextrafik. Flextrafik koordinerer flere forskellige kørselsordninger for kommuner og regioner. Det giver stordriftsfordele Movia Flextrafik Flextrafik koordinerer flere forskellige kørselsordninger for kommuner og regioner. Det giver stordriftsfordele Movia Flextrafik Movia Flextrafik står for kørsel for borgere, der af forskellige

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 Prækvalifikationsbetingelser 1. Prækvalifikationsbetingelser 1.1 Indledning 1.2 Ordregiver 1.3 Kontakt og spørgsmål 1.4 Tidsplan og frister mv. 1.5 Informationsmateriale

Læs mere

Den siddende patienttransport nyt udbud

Den siddende patienttransport nyt udbud Den siddende patienttransport nyt udbud Baggrund Den siddende patienttransport var i udbud i 2005-2006. Kontrakten trådte i kraft pr. 1. oktober 2006. Den løb i 4 år med mulighed for 2 års forlængelse.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 89.129 (A.F. Wehner, Flemming Lethan, Henrik Pinholt) 10. november 1998

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 89.129 (A.F. Wehner, Flemming Lethan, Henrik Pinholt) 10. november 1998 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 89.129 (A.F. Wehner, Flemming Lethan, Henrik Pinholt) 10. november 1998 K E N D E L S E Dansk Taxi Forbund (selv) mod Århus Amt (selv) Under denne, ved klageskrift af 30.

Læs mere

Spørgsmål 1: Svar på spørgsmål 1

Spørgsmål 1: Svar på spørgsmål 1 FG6 Præcisering Afsnit 6.2 udskiftes med nedenstående: 6.2 Uddannelse Operatøren skal sørge for, at ingen chauffører sættes til selvstændig tjeneste i den aftalte kørsel for Movia, inden de har gennemgået

Læs mere

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR Handicapkørsel i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR 2015 Handicapkørsel i Sydtrafik (5. udgave) 05 Velkommen 06 Bestilling sådan gør du! Ture i bil/liftbus Lange rejser og landsdækkende rejser Oplysninger

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2015 Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Velkommen Trafikselskabet FynBus, Flextrafik, har en kørselsordning, som omfatter transport af svært bevægelseshæmmede

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4 REGION HOVEDSTADEN Regionaludvalget den 4. september 2012 Sag nr. 6 Emne: Meddelelser Bilag 4 Sag 6a Bilag 1 Notat Til: Ekstern Kopi til: JPL Sagsnummer Sagsbehandler DAK Direkte 36 13 19 88 Fax - DAK@moviatrafik.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Lov om trafikselskaber - individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede 2015 0 Indledning Fredensborg Kommune

Læs mere

Information om Handicapkørsel

Information om Handicapkørsel Information om Handicapkørsel Indhold Kørselsordning for svært Bevægelseshæmmede FLEXTRAFIK 1 Side Velkommen 3 Til glæde for mange 3 Det kan du køre til Hvornår kan du køre Du må køre 10 enkeltture om

Læs mere

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf.

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf. Ad Kontraktbilag 1 punkt 1.2.: Der stilles minimumskrav om at Leverandøren skal som minimum havde taxitilladelse i henhold til taxilovgivningen (Erhvervsmæssig personbefordring af højest 9 personer inkl.

Læs mere

Vejledning til chauffører i Flextrafik SPECIALKØRSEL I FLEXTRAFIK

Vejledning til chauffører i Flextrafik SPECIALKØRSEL I FLEXTRAFIK Vejledning til chauffører i Flextrafik SPECIALKØRSEL I FLEXTRAFIK 1 2 INDHOLD Forord...4 Daglige rutiner...5 Åbningstid...5 Tilmelding...5 Hjemzone...5 Køreordren...5 Specialtegn...6 Borgerens placering

Læs mere

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Offentligt udbud På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Dagcenter- og træning Læge og Speciallæge Sundhedscenter og genoptræning Handicapkørsel 1 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1

Læs mere

Nedenfor følger Ordregivers besvarelse af de spørgsmål, der foreløbigt er blev stillet i

Nedenfor følger Ordregivers besvarelse af de spørgsmål, der foreløbigt er blev stillet i / Udbud efter forhandling: FR3 - Udbud af Flextrafik Rute Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Ordregivers besvarelse af de spørgsmål, der foreløbigt er blev stillet i forbindelse med spørgerunden.

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Forslag til Visitationsstandard for Flexhandicap i Frederikshavn kommune

Forslag til Visitationsstandard for Flexhandicap i Frederikshavn kommune Side 1 af 5 sider Forslag til Visitationsstandard for Flexhandicap i Frederikshavn kommune 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om trafikselskaber af 24. juni 2005, 11 om individuel handicapkørsel 11 Trafikselskabet

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil nemt via computer eller app -Se hvordan på bagsiden

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil nemt via computer eller app -Se hvordan på bagsiden Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2017 Bestil nemt via computer eller app -Se hvordan på bagsiden Velkommen Trafikselskabet FynBus, Flextrafik, har en kørselsordning, som omfatter transport af

Læs mere

Udbudsbetingelser. B10 Udbud af Flextrafik i Region Hovedstaden

Udbudsbetingelser. B10 Udbud af Flextrafik i Region Hovedstaden Udbudsbetingelser B10 Udbud af Flextrafik i Region Hovedstaden Kørselsaftaler Trafikselskabet Movia Marts 2010 B10 Udbud af Flextrafik i Region Hovedstaden Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 1.

Læs mere

Udbudsbetingelser. FV7 Udbud af Flextrafik Variabel

Udbudsbetingelser. FV7 Udbud af Flextrafik Variabel Udbudsbetingelser FV7 Udbud af Flextrafik Variabel Kontrakter og Operatører Trafikselskabet Movia Marts 2017 FV7 Udbud af Flextrafik Variabel Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser... 4 1.1 Indledning...

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Lægevagtskørsel 2010/S

Spørgsmål & Svar. Udbud af Lægevagtskørsel 2010/S Spørgsmål & Svar opdateret d. 20.09.10 1 Spørgsmål & Svar Udbud af Lægevagtskørsel 2010/S 159-24607 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret,

Læs mere

Driften varetages af 128 leverandør taxa- og busselskaber

Driften varetages af 128 leverandør taxa- og busselskaber 19-11-2014 1 NB: DETTE ER NORDDJURS KOMMUNES UDPLUK AF MATERIALE, SOM ER UDARBEJDET AF MIDTTRAFIK TIL BRUG FOR INFORMATIONSMØDE, MT AFHOLDT MED KOMMUNEN DEN 19.11.14 I 2013 var der 2,1 mio. køreplantimer

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Taxireglement. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Taxireglement. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Taxireglement Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 I medfør af 13, stk 2 i lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009 fastsætter Hedensted Kommune følgende bestemmelser for taxikørsel i kommunen. Almindelige

Læs mere

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål 12 Svar 12 Må der bruges en limousinetilladelse udstedt i en anden region(region

Læs mere

Kvalitetsstandard Handicapkørsel

Kvalitetsstandard Handicapkørsel Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Handicapkørsel 2012 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 KVALITETSSTANDARD Indhold KVALITETSSTANDARD... 3 1. Hvad er ydelsen

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Midttrafiks kvalitetsstandard for handicapkørsel 2009

Midttrafiks kvalitetsstandard for handicapkørsel 2009 1-47-70-2-07 20. november 2009 MLN Hvem visiterer og hvem visiteres Kommunerne visiterer og Midttrafik indlægger data i IT system. Ankemulighed Der er ikke mulighed for at anke visitators afgørelse, men

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

Dragør Kommune. Bilag 1 Kravspecifikation Kørsel til og fra daghjem

Dragør Kommune. Bilag 1 Kravspecifikation Kørsel til og fra daghjem Dragør Kommune Bilag 1 Kravspecifikation Kørsel til og fra daghjem Indhold Indledning...2 Persongrupper...2 Kørslens omfang og tilrettelæggelse...2 Ordregivers mindstekrav til ydelsen...3 Terminologi...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 11 Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Lov om trafikselskaber - individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede 2017 1 Indledning Fredensborg Kommune

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om samarbejdsaftale med Midttrafik om overtagelse af den siddende patientbefordring i det tidligere Århus Amt

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om samarbejdsaftale med Midttrafik om overtagelse af den siddende patientbefordring i det tidligere Århus Amt Region Midtjylland Orientering om samarbejdsaftale med Midttrafik om overtagelse af den siddende patientbefordring i det tidligere Århus Amt Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

10. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 21. november Nr. Spørgsmål Svar

10. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 21. november Nr. Spørgsmål Svar 10. Udbud Spørgsmål og svar pr. 21. november 2016 Nr. Spørgsmål Svar 1 Som oplyst under pakke 1096 (selv om der står 311) oplysninger om personaleforhold står der, at man skal overtage 10 chauffører 4

Læs mere

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Gældende fra 1. november 2008 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (udbudsloven). 1. Lovgrundlag

Læs mere

Udbudsbetingelser. T3 - Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune

Udbudsbetingelser. T3 - Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune Udbudsbetingelser T3 - Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune Kontrakter Trafikselskabet Movia August 2011 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

HANDICAPKØRSEL I SYDTRAFIK

HANDICAPKØRSEL I SYDTRAFIK HANDICAPKØRSEL I SYDTRAFIK VELKOMMEN Sydtrafiks Handicapkørsel er et tilbud til svært bevægelseshæmmede borgere over 18 år. Det vil sige borgere, der er afhængige af et hjælpemiddel som krykkestokke, rollator

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

MOVIA Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (kørselsadministrationen)

MOVIA Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (kørselsadministrationen) MOVIA Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (kørselsadministrationen) Aftale Varetagelse af kørselsadministrationen for fælles kørsel af elever og brugere til specialskoler og diverse dag-

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Udbud af FV4 FlexVariabel i Region Midtjylland og Region Syddanmark

Udbud af FV4 FlexVariabel i Region Midtjylland og Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udbud af FV4 FlexVariabel i Region Midtjylland og Region Syddanmark _ Oktober 2014 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 UDBUDSBETINGELSER... 5 UDBYDER... 5 FynBus...

Læs mere