Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen"

Transkript

1 Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen

2 Indledning Miljøministeren fastsætter regler om betaling for Geodatastyrelsens produkter og ydelser, jf. lov om Geodatastyrelsen 5, stk. 2. Dette sker på baggrund af Geodatastyrelsens indstilling, jf. bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Kort- og Matrikelstyrelsen 9, stk. 4. Fra 1. januar 2013 er hovedparten af de geografiske grunddata stillet frit til rådighed til privat og offentlig anvendelse. Søkortdata samt landkortdata for Grønland og Færøerne indgår ikke i frikøbet, hvorfor der fortsat skal fastsættes priser for disse data, hvor Geodatastyrelsen som myndighed har forsyningspligt samt eneret på søkortdata. Der skal derfor ske afrapportering for søkortdata samt for grønlandske og færøske landkortdata af brugerbetalingsandele mhp. at redegøre overfor ministeren, at prissætningen tilstræber en brugerbetaling, der tager hensyn til markedet og maksimalt dækker omkostningerne. I henhold til bemærkninger til lov om Geodatastyrelsen (bemærkningerne til lov om Kort- og Matrikelstyrelsen fra 1989) skal priserne så vidt muligt dække omkostningerne, men også fastlægges under hensyntagen til markedets muligheder, ligesom der kan sælges til lavere priser end de samlede omkostninger, hvis produktionen har karakter af myndighedsopgave, eller hvis der er indgået internationale aftaler om priserne. Geodatastyrelsens øvrige prisfastsættelse efter frikøbet er underlagt Finansministeriets budgetvejledning. Denne vejledning erstatter Vejledning om opgørelse og afrapportering af brugerbetalingsandele i Kort- og Matrikelstyrelsen. Generelle prispolitiske retningslinjer Udgangspunktet for prisfastsættelse er Finansministeriets generelle regler i Vejledning om prisfastsættelse. Herudover gælder følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse om salg af Geodatastyrelsens produkter og ydelser m.m. og om betaling herfor, hvori miljøministeren har fastsat regler, der udmøntes i denne vejledning. Bekendtgørelse om fri anvendelse af data, som omhandler data og produkter, der gøres tilgængelige via Geodatastyrelsens digitale distributionssystem. Bekendtgørelse om matrikulære afgifter og gebyrer mv. Reglerne for fastsættelse af disse afgifter og gebyrer fremgår her. Denne vejledning gælder derfor ikke for matrikulære gebyrer. Bekendtgørelse om lov om afgift ved udstykning m.m. Geodatastyrelsen opkræver udstykningsafgift, der tilfalder statskassen og ikke indgår som indtægt i styrelsen. Denne vejledning gælder derfor ikke for udstykningsafgiften. Sekretariatet J.nr

3 Afrapportering af brugerbetalingsandele og afsætning Styrelsen skal én gang årligt på baggrund af regnskabstal afrapportere udviklingen i brugerbetalingsandele og afsætning vedrørende søkortdata samt grønlandske og færøske landkortdata. Dette er grundlag for Geodatastyrelsens indstilling til ministeren om fastholdelse eller ændring af prissætningen. Som anført i indledningen har Geodatastyrelsen som myndighed forsyningspligt for disse data samt eneret på søkortdata, hvorfor der kan sælges til lavere priser end de samlede omkostninger. Aktiviteterne er således delvis bevillingsfinansierede, hvor prisfastsættelsen skal sikre, at der udover dækning af distributionsomkostninger mv. opnås et bidrag til dækningen af omkostningerne til dataindsamling, bearbejdning mv. Samtidig skal der tages hensyn til brugernes betalingsevne samt til sikring af udbredelse af søkortprodukter af hensyn til sejladssikkerheden. Brugerbetalingsandelen, der viser brugernes medfinansiering af omkostningerne, kan derfor ikke forventes at nå 100 %. Søkort: Udbredelse og anvendelse af søkortprodukter skal understøtte sejladssikkerheden. Som indikator herfor anvendes den opnåede og forventede fremtidige udvikling i afsætningen af søkortdata. Landkort og søkort for Grønland og Færøerne: Som følge af de befolkningsmæssige og geografiske forhold modsvarer afsætningsmulighederne langt fra tilvejebringelsesomkostningerne for land- og søkortlægning. Der beregnes årligt en brugerbetalingsandel hhv. for danske søkort og for landkort og søkort for Grønland og Færøerne. Da der kan ske intern forskydning mellem ressourceforbruget på søkort i hhv. Danmark og Grønland/ Færøerne, beregnes desuden en samlet brugerbetalingsandel for disse data. Til afrapporteringen ved regnskabsårets afslutning gennemfører Geodatastyrelsen en efterkalkulation af brugerbetalingsandele ud fra en fuldstændig indtægts- og omkostningsfordeling på aktiviteter. Iht. Finansministeriets vejledning om prisfastsættelse medregnes alle omkostninger, både direkte løn og drift inkl. IT mv. og indirekte som generel ledelse og administration, fællesomkostninger samt styrelsens andel af Miljøministeriets koncernfælles funktioner. Præsentationen af udviklingen vil ske dels overordnet, jf. figureksempel nedenfor, dels i hovedtal for det aktuelle regnskabsår, jf. tabeleksempel nedenfor. Figuren skal, som i dette eksempel, vise årets brugerbetalingsandele ift. tidligere år, samt den forventede fremtidige udvikling heri: Sekretariatet J.nr

4 Tabellen skal, som i dette eksempel, vise årets indtægter, omkostninger og nettoresultat (dvs. medgået bevilling) i mio. kr. samt brugerbetalingsandele: Regnskab 20xx Indtægteningeresultalingsandel Omkost- Netto- Brugerbeta- Søkortdata DK Mio.kr Mio.kr Mio.kr % Grønland og Færøerne land- og søkort Mio.kr Mio.kr Mio.kr % Data med forsyningspligt i alt Mio.kr Mio.kr Mio.kr % I afrapporteringen redegøres desuden kort for den opnåede samt den forventede fremtidige udvikling i afsætning ift. de forskellige afsætningskanaler mhp. at vurdere, hvorvidt målsætningen om at sikre udbredelse og anvendelse af søkortdata understøttes. Der er generelt udsving fra år til år på både indtægts- og omkostningssiden, så vurdering af brugerbetalingsandele, afsætning og prissætning må bero på data over flere år. Procedure for rapportering Geodatastyrelsen redegør årligt på baggrund af regnskabstal for udviklingen i brugerbetalingsandele samt afsætning for søkortdata og landkortdata for Grønland og Færøerne på et aggregeret niveau. Geodatastyrelsen indstiller på baggrund heraf, om prissætningen bør fastholdes eller ændres. Miljøministeriets departement godkender redegørelse og indstillinger på ministerens vegne, da der er tale om en teknisk godkendelse uden væsentligt miljøpolitisk indhold. Formidling Geodatastyrelsens prisliste offentliggøres på hjemmesiden Sekretariatet J.nr

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER JANUAR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion og sammenfatning af krav... 4 2. Definitioner og eksempler på erhvervsøkonomiske konsekvenser...

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 2 Regelgrundlag Version 1 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Opdatering 3 1.2 Den økonomiske styring i staten 3 1.3 Udgiftsstyring 4 1.4 Bevillingsstyring 5 1.5 Ekstern

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

RAPPORT OM MODERNISE- RING AF APOTEKERSEKTO- REN

RAPPORT OM MODERNISE- RING AF APOTEKERSEKTO- REN RAPPORT OM MODERNISE- RING AF APOTEKERSEKTO- REN 1 2 Indhold Indledning... 6 Kapitel 1 Apotekersektoren i dag... 11 1.1 Målsætninger og regulering... 11 1.2 Apoteker og apoteksenheder... 12 1.2.1. Bevillingssystemet...

Læs mere

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2013-2014

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2013-2014 DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2013-2014 Indholdsfortegnelse I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR DRs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public service-kontrakten 2. Præmis for public service 3. Formål med public service

Læs mere

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018 DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018 Indholdsfortegnelse I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR DRs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public service-kontrakten 2. Præmis for public service 3. Formål med public service

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyninger, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven 1 og

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Finansudvalg Finansministeren Christiansborg 27. januar 2015 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 246 (Alm. del)

Læs mere