Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen"

Transkript

1 Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

2 Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt initiativ, der sigter på at styrke 600 SMV-lederes personlige og faglige ledelseskompetencer gennem et længerevarende kompetenceudviklingsforløb. Projektet styres af en stærk konsortiegruppe på 8 partnere med indblik og forståelse for det danske erhvervsliv. Formål At forbedre forretningsudviklingspotentialet i 600 danske virksomheder. At styrke ledelseskompetencerne generelt, herunder: At skabe klarhed over ledelsesindsatsområder At definere ledelsesmuligheder, potentialer og udfordringer At tilføre ledelsesmæssige ressourcer som et middel til at øge væksten At styrke konkurrenceevnen i den enkelte virksomhed Vækst via Ledelse 2

3 Målgruppen er Små og Mellemstore virksomheder Målgruppen Du skal have ambitioner og være motiveret for at udvikle dine lederkompetencer og gennemgå en personlig ledelsesudvikling. Du skal være ejerleder, partner eller ansat i topledelsen. Du skal være indstillet på at bruge tid og ressourcer i projektet. Din virksomhed skal have mellem 5-50 ansatte. Mål At lederen opnår en dybere forståelse for koblingen mellem ledelse og forretningsudvikling At lederen får klarlagt egne personlige udfordringer og mål i forhold til vækst At lederen bliver bevidst omkring egne personlige styrker og udviklingsområder Karakteristika i målgruppen De mindre SMV er ansatte Hvad ligger der i lederrollen? Hvordan kan jeg blive en bedre leder? De større SMV er ansatte Hvordan leder jeg gennem andre? Hvad skal der til for at sætte holdet? Vækst via Ledelse 3

4 Virksomheders udvikling i praksis Vækst via Ledelse materiale til afklaringsfasen ved Pluss Leadership A/S 4

5 Procesbeskrivelse Vækst via Ledelse

6 Fase 2 - Afklaring Lederworkshoppen 2 dages intensivt lederudviklingsforløb faciliteret af konsulentvirksomheden Pluss Leadership med fokus på afklaring af dine styrker og udviklingsområder. Du deltager sammen med ca. 25 ejerledere fra forskellige brancher. Workshoppen er en lige deling mellem praksisorienteret undervisning, konkrete lederværktøjer og sparring med rådgivere og andre deltagere Profilværktøj JTI Persontypeprofilen JTI bliver anvendt til at gøre dig opmærksom på dine præferencer og kompetencer i et ledelsesmæssigt perspektiv. Du deltager aktivt i en selvscore og kan få professionel feedback på din profil. 1:1 Opfølgningssamtale, caseøvelse og medarbejderfeedback 2 timers individuel feedbackrådgivning i virksomheden med fokus på dine oplevelser fra lederworkshoppen og dine udviklingspotentialer. Du får muligheden for at arbejde med en caseøvelse, som du selv har defineret og et værktøj til at få medarbejderfeedback. Opfølgningsworkshoppen Heldagsworkshop med fokus på at konkretisere handlingsplanen og få indblik i tilskudsmulighederne i Fase 3. Hertil er der fokus på videndeling mellem deltagerne og undervisning i forandringsledelse. Vækst via Ledelse 6

7 Den 3-delte lederrolle Mercedesmodellen Planlægning og budgettering Organisering og bemanding Styring og problemløsning Management Leadership Fastlæggelse af retning Skabe tilslutning Motivation og inspiration Specialist Det faglige fyrtårn Kunde og markedskontakt Produkt/konceptudvikling

8 Procesbeskrivelse Vækst via Ledelse

9 Fase 3 - Videreudviklingsforløbet Fase 3 - Videreudviklingsforløbet Du står med en færdig handlingsplan, som giver dig mulighed for at videreudvikle dine egne personlige og din virksomheds ledelseskompetencer gennem et tilskudsforløb eller via VVL-Netværket. Forløbet varer som udgangspunkt ca.6 måneder Vækst via Rådgivning Du kan ansøge om et tilskud på op til kr. til et videreudviklingsforløb i din virksomhed. Du kan få tilskud til køb af lederkurser, lederuddannelse og/eller privat rådgivning. Kompetenceudvikling via VVL-Netværket Vi tilbyder dig en plads i det attraktive Kompetenceudvikling via VVL- Netværk hvor der er fokus på netværk, nyeste viden, erfaringsudveksling, sparring og praktiske ledelsesværktøjer. Mulighed for at bygge videre på den forretningsudvikling du har igangsat i Fase 1+2 Faciliteret professionelt med lige deling undervisning i konkrete teorier, ledelsesværktøjer og erfaringsudveksling med andre deltagere. Vækst via Ledelse 9

10 Eksempler på Fase 3 videreudviklingsforløb Strategisk ledelsesudviklingsforløb Fokus på forretningsudviklingen i din virksomhed og/eller udarbejdelsen af en fremadrettet strategi/plan for væksten. Salgsledelse og optimering af salgsprocesser Fokus på virksomhedens strategiske salg gennem rådgivning eller uddannelse/kurser. Business/erhvervscoach Fokus på sparring med relevant rådgiver/coach om dine ledelsesudfordringer og personlig rådgivning omkring din personlige lederstil og mulige udviklingspotentiale. Vækst via Ledelse 10

11 Eksempler på Fase 3 videreudviklingsforløb Værdiskabende bestyrelsesudvikling Tilkøb af rådgivning eller uddannelse om, hvordan du skaber en professionel og værdiskabende bestyrelse. Igangsættelse af en bestyrelsesetableringsproces. Deltagelse i ledernetværk Tilmeld dig nationale eller internationale ledernetværk indenfor din branche eller relevante forretningsområder. Ordinære lederkurser + tilknyttet mentor/coach Tilmeld dig lederkurser m. fokus på f.eks. situationsbaseret ledelse, konflikthåndtering, ledelseskommunikation, strategisk ledelse, etc. Mini MBA + tilknyttet mentor/coach Vækst via Ledelse 11

12 Virksomhederne vælger selv rådgivere til Fase 3 Individuelle Fase 3 rådgiverforløb pr. 1/7-2013: 53 virksomheder har deltaget i den kollektive Fase 2 Afklaringsforløb Heraf har 32 virksomheder igangsat et individuelt videreudviklingsforløb i Fase 3 28 forskellige private rådgivningsvirksomheder er anvendt af virksomhederne 5 forskellige kursus- og uddannelse udbydere er anvendt Stor spredning i anvendelse af privat rådgivning og kursusudbydere Vækst via Ledelse 12

13 Hvor mange har deltaget? Lederworkshops: Vilcon Hotel i Slagelse Opfølgningsworkshop: First Hotel i Høje Taastrup Indtil d har 79 virksomheder i deltaget i Vækst via Ledelse Yderligere 13 virksomheder har underskrevet kontrakt Væksthus Sjælland har kun plads til ca. 10 virksomheder på vores forløb i februar og marts Vi håber på at få hævet kvoten fra de 102 virksomheder, hvis andre regioner har pladser til overs. HOLD 11 (UDSOLGT) november Lederworkshop 12. December Opfølgningsworkshop HOLD 12 (UDSOLGT) januar Lederworkshop 6. februar Opfølgningsworkshop HOLD 13 (FÅ PLADSER) februar Lederworkshop 25. marts Opfølgningsworkshop HOLD marts Lederworkshop 27. marts Opfølgningsworkshop Vækst via Ledelse 13

14 Uddrag fra Vækst via Ledelses midtvejsevaluering Oktober 2013

15 Konklusioner fra midtvejsevalueringen Der er stor tilfredshed med både Fase 2 Fase 3. Fase 2 fører til øget afklaring om styrker og svagheder samt væsentligste udviklingsområder hos deltagende ledere Fase 3 fører til ledelsesmæssige forandringer og forbedringer, f.eks. øget uddelegering og mere tid til kunder og strategiske opgaver Vækst via Ledelse er på rette kurs i forhold til at skabe vækst via styrkede ledelseskompetencer i de deltagende virksomheder

16 Stor tilfredshed med Fase 2 - afklaringsforløbet 91% af deltagerne er meget tilfredse eller tilfredse med Fase 2 - Afklaringsforløbet De mest relevante og udbytterige aktiviteter er: Sparringen med de andre virksomhedsledere (97%) Lederinternat workshops (95%) Sparringen med Væksthuskonsulenten (92%)

17 Vigtigste læringspunkter fra Fase 2 - afklaringsforløbet Jeg er blevet sikker på, hvad jeg vil prioritere af udvikling! Jeg har opnået afklaring om, hvad jeg som leder skal have fokus på for at skabe vækst Jeg har fået mod på at føre mine ideer om organisationsændringer ud i livet Det var gavnligt at møde andre ledere, som stod med de samme udfordringer. Det var med til at give mig indsigt i mine egne udfordringer Jeg har fundet ud af, at jeg ikke skal være leder. Jeg var en barriere for vækst Jeg har fået klarhed over mine egne styrker og svagheder som leder Jeg har fået prøvet nogle forskellige værktøjer af, som jeg ikke ville have fået kendskab til, hvis jeg ikke havde deltaget i Vækst via Ledelse Jeg har fået skubbet til at arbejde mere med professionel sparring i strategiarbejdet Jeg har fået fokus på, at ledelse skal prioriteres, hvis ambitionen om vækst skal indfries

18 Ledelsesmæssige forandringer efter Fase 3 - videreudviklingsforløbet De ledelsesmæssige forandringer omhandler typisk: Uddelegering af ansvar og opgaver Mere tid til kunder og strategiske opgaver Opsøgning af nye markedsmuligheder eller forretningsområder Bedre samarbejde på tværs af virksomheden Den nye organisationsstruktur har hjulpet mig til at uddelegere mere ansvar. Jeg har fået frigjort % af min tid, som jeg nu kan fokusere på kunderne og på at skabe vækst Forløbet har frigjort ressourcer og gjort mig mere modig. Det har betydet, at jeg har turdet tage springet og gå ind på et nyt forretningsområde Formaliseringen af forretningsgangene har reduceret vores implementeringstid hos kunderne og betydet færre fejlretninger

19 Kontaktpersoner Regional Projektleder Karsten Andersen Væksthus Sjælland, mobil Regional Projektkonsulent Søren Duckert Hansen Væksthus Sjælland, mobil Hjemmesider med mere information: (Væksthus Sjælland) (Vækst via Ledelses nationale site)

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

servicebranchens chefakademi 2013/2014

servicebranchens chefakademi 2013/2014 , frederiksberg le Barry, frankrig Stanford university, California university of California, Berkeley servicebranchens chefakademi / 22. forløb En executive diplomuddannelse i forretningsforståelse, ledelsesmæssig

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Velkommen til viden og værktøjer Morgendagens turister stiller høje krav, og de gør det løbende og individuelt. Det kræver både indsigt og udsyn af ledere, medarbejdere

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse 2014 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1 Skab trivsel og varige resultater Partner Motivation Factor / partner 1 Partner Motivation Factor Partner Bliv partner hos Motivation Factor Institute og få adgang til et struktureret procesværktøj, der

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016 Mere i gang - flere i gang Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere