Dash Cam HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dash Cam HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning"

Transkript

1 Dash Cam HD Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig reference, da den både indeholder oplysninger om de praktiske funktioner og tips til, hvordan du gør optageren endnu nemmere og sjovere at bruge. 1

2 Produktoversigt 1. HDMI-port 2. USB-port 3. Hul til rem 4. TFT-skærm 5. Op-knap 6. Knap til videooptagelse/ fotooptagelse/ afspilning/ menu 7. Ned-/tilstandsknap 8. Tænd/ sluk-knap 9. Statusindikator 10. Kameralinse Opladningsindikator 11. Mikrofon 12. Batteridæksel 13. Mikro SD-kortport 14. Batterirum Betjening 1.Indsæt mikro SD-kortet. DVR'en understøtter hukommelseskort i størrelsen 1GB til 32 GB. 2. For optimal optagelse anbefales Micro SD Memory Card Klasse Sæt bilopladeren i den digitale videooptager (DVR), og tilslut derefter DVR'en til bilens cigarettænder. Bemærk: Bilopladerens forlængerledning anbringes langs forruden. 2

3 3. Optagelse (1) Manuel optagelse For at få DVR'en til at optage automatisk trykker du påtænd/sluk-knappen "8" i ét sekund. For at standse optagelsen trykker du på optageknappen "6", hvorefter DVR'en gemmer dataene på mikro SD-kortet og går i standby-tilstand. (2) Optagelse med tilsluttet biloplader Hvis bilopladeren er tilsluttet hele tiden, begynder DVR'en automatisk at optage, når bilens motor starter. For at standse optagelsen, trykker du på optageknappen "6", hvorefter DVR'en gemmer dataene på mikro SD-kortet og går i standby-tilstand. (3) Optagelse i bevægelsesregistreringstilstand DVR'en er udstyret med bevægelsesregistrering, som du kan bruge, når du vil lade enheden være tændt for at optage en hærværksmand, eller hvis nogen rammer din bil eller parkerer for tæt på. Tænd DVR'en i standby-tilstand og aktivér bevægelsesregistrering under menuindstillinger. Derefter vises der en tyk linjemarkering i venstre side af LCD-displayet. Hvis der registreres bevægelser fra et hvilket som helst objekt inden for 2,5 meters afstand, begynder DVR'en automatisk at optage. 4. Fotografering I standbytilstand trykker du på nedknappen "7" for at skifte fra video- til fototilstand, hvorefter der vises en markering til venstre på LCD-skærmen. Tryk på optageknappen "6" for at tage et billede. Når DVR'en tager et billede, blinker skærmen, hvilket betyder, at billedet er taget. DVR'en understøtter 3M, 5M, 8M som tilvalg. Funktionen kan ændres ved at trykke på op-knappen "5". 5. Videoafspilning fra DVR I standbytilstand trykker du på ned-knappen "7" to gange fra videotilstand, én gang fra fototilstand, for at gå til visningstilstand. Tryk på op-knappen "5" for at vælge den video, du vil afspille. Tryk derefter på optageknappen "6" for at afspille videoen. Bemærk: Hvis du i visningstilstand klikker på optageknappen "6" i tre sekunder, får du vist en menu, der giver dig mulighed for at slette eller beskytte filerne. 6. Fotovisning I standby-tilstand trykker du på ned-knappen "7" to gange fra videotilstand, eller én gang fra fototilstand, for at gå til visningstilstand. Tryk på op-knappen 5 for at se billederne. Bemærk: Hvis du i visningstilstand klikker på optageknappen 6" i tre sekunder, får du vist en menu, der giver dig mulighed for at slette eller beskytte filerne. 7. PC-webcam Sluk for DVR'en. Brug USB-kablet til at tilslutte den til en computer. Tænd for DVR'en. Du får nu vist de tre valgmuligheder Masselagring, Pictbridge og PC-kamera. Rul ned ved hjælp af 3

4 ned-knappen "7", indtil du når PC-kamera, som du skal vælge for at ændre DVR'en til et webcam i stedet for et eksternt drev, når du sætter den til din computer. Tryk på optag-knappen "6" for at bekræfte, når USB fremhæves. 8.Fillagring og afspilning på pc Når du er færdig med at optage, kan du koble DVR'en til en computer med USB-kablet. Når du får vist valgmulighederne Masselagring,Pictbridge og PC-kamera, ruller du ned ved hjælp af ned-knappen "7", indtil du får vist Masselagring. For at ændre DVR'en til at fungere som en ekstern harddisk, trykker du på optage-knappen "6" for at bekræfte. Nu kan du kopiere eller klippe filerne over på computeren, så du kan afspille dem. Du kan også tage mikro SD-kortet ud og sætte den i en kortaflæser, så du kan afspille filerne på en computer. Vi anbefaler, at du kopierer videofilerne til din computer først for at undgå overspring og langsom afspilning, og at du derefter bruger VLC-videoafspilleren til at afspille videofilerne. Bemærk: Hvis du anvender USB-datakablet til at opkoble DVR'en, skal du kontrollere, at funktionen "Masselagring" er aktiveret, så du kan finde den eksterne harddisk på computeren. 9. G-sensor Hvis der sker et bilsammenstød under optagelsen, registrerer G-sensoren kraftpåvirkningen. Derudover låses videoen, så den ikke overskrives, når G-sensoren udløses. 10. Batteriopladning DVR'en kan oplades fra cigarettænderen i din bil. Det tager normalt 1,5-2 timer. DVR'en oplader også, selvom den er slukket. Bemærk: Da spændingen på en computer ikke er stabil, anbefaler vi, at DVR'en ikke oplades via computeren. 11. Nulstilling Hvis DVR'en går i stå, eller der opstår anden unormal drift, kan du tage batteriet ud for at nulstille apparatet. Menuindstilling Tryk på tænd/sluk-knappen "8" for at aktivere automatisk optagelse, når strømmen tilsluttes. Tryk på optag/stop-knappen "6" for at standse optagelsen, og tryk derefter på optageknappen "6" i tre sekunder for at gå til menuindstillingsfunktionen. Tryk på ned-knappen "7" for at vælge den menu, du vil ændre. Tryk på optage-knappen "6" for at bekræfte, og tryk derefter på optage-knappen "6" i tre sekunder for at afslutte. Bemærk: Tryk på optage-knappen "6" i tre sekunder for at gå til indstillingstilstand. Tryk på op-knappen "5" for at skifte til menuindstillinger. flere 1. Opløsning: For at gå til videoopløsningstilstand trykker du på optage-knappen "6" for at gå til indstillinger. 4

5 Tryk derefter på op-knappen "5" eller ned-knappen "7" for at vælge. HD: 1280 x 720 (30 fps), D1: 720 x 480 (30 fps), VGA: 640 x 480 (30 fps) (standard: HD). Tryk på optage-knappen "6" for at bekræfte. 1. Cyklusoptagelse: Tidsindstilling for filfragmentering. Tryk på optage-knappen "6" for at gå til indstillinger. Du kan vælge 2, 5 eller 15 minutters segmenteret lagring. Tryk på op-knappen "5" eller på ned-knappen "7" for at vælge den ønskede tilstand. (Standard: 2 minutter). Tryk på optage-knappen "6" for at bekræfte. Bemærk: Hvis du vælger at deaktivere cyklusoptagelse ("fra"), kan mikro SD-kortet ikke overskrives, når det er fuldt. 2. Bevægelsesregistrering: For at vælge bevægelsesbaseret optagelse trykker du på optage-knappen "6" for at gå til indstillinger. Derefter trykker du på op-knappen "5" og på ned-knappen "7" for at vælge den ønskede tilstand (standard: fra). Tryk på optage-knappen "6" for at bekræfte. 3. Lydoptagelse: Du kan optage video med eller uden lyd. Tryk på optage-knappen "6" for at gå til indstillinger, og tryk derefter på op-knappen "5" og ned-knappen "7" for at vælge den ønskede tilstand (standard: til). Tryk på optage-knappen "6" for at bekræfte. 4. Optagelsestidspunkt: Du kan vælge, om dato og klokkeslæt skal vises på videoen eller ej. Tryk på optage-knappen "6" for at gå til indstillinger. Tryk derefter på op-knappen "5" og ned-knappen "7" for at vælge den ønskede tilstand (standard: til). Tryk på optage-knappen "6" for at bekræfte. 5. G-sensor: Hvis der sker et bilsammenstød under optagelsen, registrerer G-sensoren kraftpåvirkningen. Derved låses videoen, så den ikke overskrives, når G-sensoren udløses. Tryk på optage-knappen "6" for at gå til indstillinger, og tryk derefter på op-knappen "5" og ned-knappen "7" for at vælge den ønskede tilstand (standard: normal). Tryk på optage-knappen "6" for at bekræfte. 6. Dato/klokkeslæt: Tryk på optage-knappen "6" for at gå til indstillinger, og tryk derefter på ned-knappen "7" for at skifte til undermenuen, hvorefter du trykker på op-knappen "5" for at redigere. Afslut ved at trykke på optage-knappen "6". Bemærk: Hvis du vil indstille dato/klokkeslæt, trykker du på op-knappen "5"for at skifte til tre sekunder for at afslutte. flere menuindstillinger. Tryk på optage-knappen "6" i 7. Automatisk slukning: I videotilstand kan du ved at tage bilopladeren ud af bilens cigarettænder (eller ved at standse 5

6 bilmotoren) vælge 2, 5, 15 minutter eller FRA. Så udskyder DVR'en det automatiske slukningstidspunkt til det tidspunkt, du har valgt. Tryk på optage-knappen "6" for at gå til indstillinger, og tryk derefter på op-knappen "5" og ned-knappen "7" for at vælge den ønskede tilstand (standard: 2 minutter). Tryk på optage-knappen "6" for at bekræfte. Bemærk: Hvis du vælger FRA, når du tager bilopladeren ud af bilens cigarettænder eller standser bilmotoren, slukker DVR'en automatisk efter 15 sekunders videooptagelse. 8. Bip-lyd: Lyd til tastetoner. Tryk på optage-knappen "6" for at gå til indstillinger, og tryk derefter på op-knappen "5" og ned-knappen "7" for at vælge den ønskede tilstand (standard: til). Tryk derefter på optage-knappen "6" for at bekræfte. 9. Sprog: Sprogvalg for OSD-menuen. Tryk på optage-knappen "6" for at gå til indstillinger, og tryk derefter på op-knappen "5" og på ned-knappen "7" for at vælge den ønskede tilstand (standard: engelsk). Tryk på optage-knappen "6" for at bekræfte. Bemærk: Understøttede sprog: Engelsk, japansk, kinesisk (forenklet), kinesisk (traditionelt), koreansk, portugisisk, russisk, spansk, tysk 10. Frekvens: Tryk på optage-knappen "6" for at gå til indstillinger, og tryk derefter på op-knappen "5" og ned-knappen "7" for at vælge den ønskede tilstand (standard: 60 Hz). Tryk på optage/stop-knappen "6" for at bekræfte. 11. Videotransmission: Tryk på optage-knappen "6" for at gå til indstillinger, og tryk derefter på op-knappen "5" og ned-knappen "7" for at vælge den ønskede tilstand (standard: NTSC). Tryk på optage-knappen "6" for at bekræfte. 12. Standardindstillinger: Hvis du vil gendanne til fabriksindstillingerne, trykker du på optage-knappen "6" for at gå til indstillinger. Derefter trykke du på op-knappen "5" og på ned-knappen "7"for at vælge den ønskede tilstand. Tryk på optage-knappen "6" for at bekræfte. 13. Formatering: Hvis du vil formatere mikro SD-kortet (slette alle filer på én gang), skal du trykke på optage-knappen "6" for at gå til indstillinger. Derefter trykker du på op-knappen "5" og ned-knappen "7"for at vælge den ønskede tilstand. Tryk på optage-knappen "6" for at bekræfte. 14. Automatisk slukning af LCD-skærmen I standby-tilstand slukker skærmen automatisk, hvis der ikke har været nogen aktivitet i 15, 30 eller 60 sekunder, men du kan trykke på en hvilken som helst knap for at vække den igen. Tryk på optage-knappen "6" for at gå til indstillinger, og tryk derefter på op-knappen "5" og ned-knappen "7" for at vælge den ønskede tilstand (standard: 30 sekunder). Tryk på 6

7 optage-knappen "6" for at bekræfte. 15. Version: Tryk på optage-knappen "6" for at få vist oplysninger om softwareversion. Menuindstilling under fototilstand I standbytilstand klikker du på ned-knappen "7" for at gå til fototilstand. Derefter trykker du på optage-knappen "6" i tre sekunder for at gå til menuindstillinger. Bemærk: Nedenstående indstillinger skal udføres i fototilstand. 1. Opløsning: Pixelvalg, tryk på optage-knappen "6" for at gå til indstillinger. Tryk derefter på op-knappen "5" og på ned-knappen "7" for at vælge den ønskede tilstand. Du kan vælge 3M, 5M eller 8M (standard: 5M). Tryk på optage-knappen "6" for at bekræfte. 2. Kvalitet: For at vælge fotokvalitet trykker du på optage-knappen "6" for at gå til indstillinger. Tryk derefter på op-knappen "5" og på ned-knappen "7" for at vælge den ønskede tilstand (standard: superfin). Tryk på optage-knappen "6" for at bekræfte. 3. Skarphed: Tryk på optage-knappen "6" for at gå til indstillinger, og tryk derefter på op-knappen "5" og ned-knappen "7" for at vælge den ønskede tilstand (standard: normal). Tryk på optage-knappen "6" for at bekræfte. 4. Hvidbalance: Anvendes primært til lysforvrængning, når der optages indenfor. Tryk på optage-knappen "6" for at gå til indstillinger. Tryk derefter på op-knappen "5" og på ned-knappen "7" for at vælge den ønskede tilstand (standard: auto). Tryk på optage-knappen "6" for at bekræfte. 5. Farve: Tryk på optage-knappen "6" for at gå til indstillinger, og tryk derefter på op-knappen "5" og ned-knappen "7" for at vælge den ønskede tilstand (standard: normal). Tryk på optage-knappen "6" for at bekræfte. 6. ISO: Tryk på optage-knappen "6" for at gå til indstillinger, og tryk derefter på op-knappen "5" og ned-knappen "7" for at vælge den ønskede tilstand (standard: auto). Tryk på optage-knappen "6" for at bekræfte. 7. Lysstyrke: Hvis du vil justere lysstyrken på billederne, trykker du på ned-knappen "6" for at gå til indstillinger. Derefter trykker du på op-knappen "5" og på ned-knappen "7" for at vælge den ønskede tilstand (standard: +0.0). Tryk på optage-knappen "6" for at bekræfte. 8. Antirystning: Tryk på optage-knappen "6" for at gå til indstillinger, og tryk derefter på op-knappen "5" og på ned-knappen "7" for at vælge den ønskede tilstand (standard: til). Tryk på optage-knappen "6" for at bekræfte. 9. Optagelsestidspunkt: For at vælge, om der skal datooplysninger på billederne eller ej, skal du trykke på optage-knappen "6" for at gå til indstillinger. Derefter trykker du på op-knappen "5" og på ned-knappen "7" for at vælge den ønskede tilstand (standard: dato/klokkeslæt). Tryk på optage-knappen "6" for at bekræfte. 7

8 Ofte stillede spørgsmål. 1. Kan du ikke tænde din DVR? Kontrollér, om forbindelsen mellem DVR'en og bilopladeren er korrekt. Tryk på nulstillingsknappen for at nulstille DVR'en. Oplad batteriet og forsøg derefter at tænde den igen. 2. Vil DVR'en ikke optage? Formatér kortet via kameraet. Kontrollér, om kortet er låst ( kun relevant for SD modellen og ikke micro SD ) 3. Standser DVR'en automatisk optagelsen, eller går den i stå, når du indsætter kortet for at optage? Formatér kortet. Hvis ikke det afhjælper problemet, så tjek at kort virker i en computer og at det har den anbefalede standart (class 10) 4. Er video- eller fotooptagelserne ikke tydelige, når det er mørkt? Kontrollér DVR'ens linse for at se, om der er snavs eller fingeraftryk på den. Rens linsen om nødvendigt. Vær opmærksom på dug. 5. Kan du ikke finde den eksterne lagerenhed (SD kortet i kameraet) efter at have koblet DVR'en til en computer? Sørg for, at USB-kablet er tilsluttet og fungerer korrekt. Tjek, at DVR'ens USB-port fungerer korrekt. Prøv at bruge et andet USB-kabel for at kontrollere, om der er en fejl på USB-porten. 8

9 Specifikationer Billedsensor Opløsning 2.0 M HD CMOS HD: 1280 x 720 (30 fps) D1: 720 x 480 (30 fps) VGA: 640 x 480 (30 fps) Billedpixel 3200 x 2400 (8 M) 2592 x 1944 (5 M) 2048 x 1536 (3 M) Visningsvinkel Vidvinkel 120 Komprimering H.264 Kapacitet for hukommelseskort 1 GB-32 GB (mikro SD-kort, fra klasse 4 og derover) Videoformat AVI Skærm 2,0" TFT G-sensor Tid for filfragmentering Flere sprog Cyklusoptagelse Batterioptagelsestid Bevægelsesregistrering Med eller uden lyd Pauseskærm Ubesværet optagelse Automatisk slukning PC-webcam Dataudgang Strømforbrug Opbevaringstemperatur 2, 5, 15 minutter eller FRA Engelsk, japansk, kinesisk, koreansk, portugisisk, russisk, spansk, tysk Ca minutter HDMI/USB mah/3,7 V(maks.) -10 ~70 Driftstemperatur Driftssystem Opladningstid Vægt Størrelse -10 ~60 PC 1,5-2 timer Ca. 100 g 60 mm x 48 mm x 20 mm Bemærk: Specifikationerne kan blive ændret på grund af softwareopdatering eller af andre grunde; oplysningerne kan derfor som standard ændres uden varsel. 9

10 Elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med den viste overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. Spørgsmål vedr. dette produkt rettes til: Hotline: Tlf

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Dash Cam SD Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

Dash Cam Full HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning

Dash Cam Full HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Dash Cam Full HD Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING www.facebook.com/denverelectronics DA-1 1. Udløser 2. Højttaler 3. ON/OFF (tænd/ sluk) 4. USB-port 5. Micro SD kortindstik 6. Linse 7. Ladeindikator 8. Arbejdsindikator 9.

Læs mere

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING facebook.com/denverelectronics DA-1 Oversigt over kameraet Bliv klar til brug 1. HDMI-port 6. Skærm 11. Dæksel 16. OP 2. Micro SD kort- 7. Arbejdsindikator 12. Højttaler 17.

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

Introduktion. Kameraoversigt

Introduktion. Kameraoversigt Introduktion Dette produkt er et HD-videoprodukt, som lever op til markedets høje krav. Det tilbyder markedsførende digital video, kamera, lydoptagelse, videoafspilning og andre funktioner. Kameraet er

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1 A C T I O N K A M E R A Brugsanvisning Smid ikke lithium-ion-batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem til et batteriindsamlingssted. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch,

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge.

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge. Kvik Start Guide Tillykke med din nye DENVER MPG-4022NRC. ADVARSEL Læs sikkerhedsvejledningerne før du justerer lydstyrken Sikkert brug afhænger af tid for eksponering og lydstyrkeniveauet. Volume på 80

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING EBO-620

BETJENINGSVEJLEDNING EBO-620 BETJENINGSVEJLEDNING EBO-620 www.denver-electronics.com Før du tilslutter, betjener eller indstiller dette produkt, bør du omhyggeligt læse denne betjeningsvejledning helt igennem. Introduktion 1. Opdatér

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Tuff-Cam 2 eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening Danish slukke fjernbetjeningen. Hvis du ikke overholder denne rækkefølge, kan det medføre, at du mister kontrollen over dronen og derved udsætter dig selv og andre for fare. Gør det til en vane at overholde

Læs mere

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug Dansk Manual Oversigt 1: Justerbar bøjle 4: LED indikator a) Opladning LED indikator Rød LED er tændt Rød LED er slukket b) I brug LED indikator Rød og blå LED blinker på skift Blå LED blinker hvert 3.

Læs mere

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference.

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. OVERSIGT OVER PRODUKTET 2 4 1 Power/Mode Preset Scan 5 7 8 Menu Vol- Vol+ Prev 9 6

Læs mere

Brugermanual 3D Webcam

Brugermanual 3D Webcam Brugermanual 3D Webcam 2 Indholdsfortegnelse Kort introduktion... 4 Installation... 4 Hardware Installation... 4 Software Installation... 5 Forklaring til knapper... 6 Linse Focus... 6 3D Justering...

Læs mere

Betjeningsvejledning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Betjeningsvejledning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Betjeningsvejledning BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Knapper og kontroller: 2. Betjening 2.1 Generelle funktioner: Funktion Vejledning Tænde Tryk og hold knappen i 3 sekunder, når enheden

Læs mere

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4 TFT-display Kvikstartguide 2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display Model: DENVER BC-241 www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics I. Oversigt over produktet Kamera Bevægelsesdetektion

Læs mere

DIGITAL HD VIDEO KAMERA TIL BILER

DIGITAL HD VIDEO KAMERA TIL BILER DIGITAL HD VIDEO KAMERA TIL BILER Læs instruktionerne grundigt igennem før du tager produktet i brug. Dele inkluderet: Video kamera Sugekop 12-24V ladekabel 8GB Micro SD kort DETALJER: HD TFT skærm, AVI

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

1. Få dit kamera at kende. 2. Funktionelle dele

1. Få dit kamera at kende. 2. Funktionelle dele VIGTIGT - Undlad at åbne dækslet under vand. - Luk batteridækslet ordentligt for bedste vand forsegling. - Skyl med rent vand efter brugte og holde det tørt til opbevaring. 1. Få dit kamera at kende 3M

Læs mere

DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Kvikstartguide BFH-11 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug.

Kvikstartguide BFH-11   Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. Kvikstartguide BFH-11 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. Oplad fitness-armbåndet i 30 minutter inden brugen. Minimumskrav til din smartphone 1.

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

TAQ-10192G DANISH / DANSK

TAQ-10192G DANISH / DANSK TAQ-10192G Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55020 blev

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Beskrivelse... 3 Forberedelse før brug... 4 Menuindstillinger... 5 Undermenuer:... 5 Slet

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde.

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. Du hører et Bip, og den blå indikator begynder at blinke. B. Sådan slukker

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Clock-radio CRL-330 wwwdenver-electronicscom Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug Produktoplysninger Sæt foden korrekt på i den rille, der er beregnet

Læs mere

DENVER PBA-12000BLACK

DENVER PBA-12000BLACK DENVER PBA-12000BLACK Ingang (Micro-USB) (Opladning PBA-12000BLACK) Strømindikator 1. Oplad DENVER PBA-12000BLACK med en AC-adapter (AC-adapter er tilkøb). 2. Oplad DENVER PBA-12000BLACK ved at forbinde

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

Brugsanvisning HD INSTRUMENTPANEL-KAMERA

Brugsanvisning HD INSTRUMENTPANEL-KAMERA HD INSTRUMENTPANEL-KAMERA Lithium Polymer-batterier må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Bring batteriet til et indsamlingssted for brugte batterier Brugsanvisning Alle varemærker

Læs mere

TAQ DANISH / DANSK. inden du tilslutter din. nye tablet og tager den i brug.

TAQ DANISH / DANSK.   inden du tilslutter din. nye tablet og tager den i brug. TAQ-10363 www.denver-electronics.com nye tablet og tager den i brug. inden du tilslutter din Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten

Læs mere

Brugervejledning. Bocca massagestol med armmassage

Brugervejledning. Bocca massagestol med armmassage Brugervejledning Bocca massagestol med armmassage 100103 1 Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsinstruktioner side 3 Advarsel side 3 Funktioner: Hvad kan den? side 4 Funktioner for fjernbetjeningen side 5 Knappernes

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af det Digital Camera eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

SBQ-50011G. Brugermanual

SBQ-50011G. Brugermanual SBQ-50011G Brugermanual 1 2 1. OVERSIGT OVER TELEFONEN Knappernes placering 1. Tænd-/slukknap 2. VOL+ 3. VOL- 4. Stik til øretelefoner 5. USB-terminal 3 2. KOM GODT I GANG 2.1 ISÆTNING AF KORT Sluk telefonen,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Kvikstartguide BFH-12 Sort Grøn Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug.

Kvikstartguide BFH-12 Sort Grøn  Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. Kvikstartguide BFH-12 Sort Grøn WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. Oplad fitness-armbåndet i 30 minutter inden brugen. Minimumskrav til din smartphone

Læs mere

Brugsvejledning. Trådløs MP3 dørklokke

Brugsvejledning. Trådløs MP3 dørklokke Brugsvejledning Trådløs MP3 dørklokke Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD Funktioner... 4 Beskrivelse af dørklokke... 5 Beskrivelse af modtager... 6 Dørklokke... 8 Melodier... 8 Melodivalg... 8 Lydjustering...

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

TAQ-70262KBLUE/PINKMK2

TAQ-70262KBLUE/PINKMK2 TAQ-70262KBLUE/PINKMK2 Venligst tilslut til Wifi samt oprette en Google play konto (for at kunne download apps og spil), før du starter Kidoz programmet. Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

TAQ DANISH / DANSK. inden du tilslutter din. nye tablet og tager den i brug.

TAQ DANISH / DANSK.   inden du tilslutter din. nye tablet og tager den i brug. TAQ-70332 www.denver-electronics.com nye tablet og tager den i brug. inden du tilslutter din Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten

Læs mere

Bærbar HD Forrude DVR

Bærbar HD Forrude DVR Bærbar HD Forrude DVR Betjeningsvejledning Tak fordidu valgte at købe vores HD720P Forrude DVR. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager optageren i brug. Oversigt over optageren - knapper og kontroller.

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean:

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean: Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 Ean: 5706445640058 700-1 5706445640003 700-2 Elma FlexScope 700 side 2 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel Forsøg aldrig at modificere eller adskille inspektionskameraet.

Læs mere

TAQ-10213G. DANISH / DANSK

TAQ-10213G.   DANISH / DANSK TAQ-10213G www.denver-electronics.com Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD)

Læs mere

Features. Indholdet i æsken DEN

Features. Indholdet i æsken DEN DEN Features ASA-30 kan anvendes enten som en ekstra sirene tilsluttet dit alarmsystem eller som en uafhængig sirene forbundet til en fjernbetjening og/eller trådløse detektorer. - Trådløs tilslutning

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000022 EAN nr 5709133911317 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONER OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

SIKKERHEDSFORSKRIFTER.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER. INDHOLDSFORTEGNELSE: 1) Forholdsregler ------------------------------------------------------------------------1 2) Tilbehør ------------------------------------------------------------------------------2

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome CAM102B Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Sikkerhed 4 Meddelelse 4 2 Dit videokamera 6 Indledning 6 Hvad er der i kassen

Læs mere

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne.

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. GPS Tracker 1 Om GPS trackeren GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. Hvor kan GPS trackeren bruges?

Læs mere

Velkommen til GPS Tracker Ur vejledning Udarbejdet af SafeNow

Velkommen til GPS Tracker Ur vejledning Udarbejdet af SafeNow Velkommen til GPS Tracker Ur vejledning Udarbejdet af SafeNow Først og fremmest tillykke med dit nye ur Vejledningen beskriver, hvordan du anvender uret korrekt og dermed får det bedste ud af dit køb.

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning ii Dansk Digitalkamera - betjeningsvejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

70G 书纸 105*148mm. Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DVBT-41 Remote control unit 1 1. MUTE: Deaktivering af lyd on/off. 2. : Skifte til den tidligere valgte kanal 3. TV MODE: Skifte mellem PAL/NTSC

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning INDHOLD PSIKKERHEDSANVISNINGER... 04 VÆR OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE VED BRUG AF PRODUKTET... 04 PRODUKTSPECIFIKATION... 05 NDHOLDET I PAKKEN... 06 PRODUKTETS FUNKTIONER... 06 DELE OG KNAPPER...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING PFF-1010BLACK www.denver-electronics.com Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tilslutter din tablet og tager den i brug. DANSK 1 2 3 4 5 USB RESET DC 1. Power Tryk for at slå

Læs mere

TWE-50 Trådløse øretelefoner

TWE-50 Trådløse øretelefoner TWE-50 Trådløse øretelefoner Betjeningsvejledning Indholdet i pakken Bedienungsanleitung Oversigt over produktet Finne Ladekontakter MFB multifunktionsknap -indikator Mikrofon øreprop Specifikationer Modelnavn

Læs mere

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK TAQ-70202 MK2 Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55020 blev

Læs mere

Signolux Vækkeur A-2634

Signolux Vækkeur A-2634 Human Technik DK BRUGERVEJLEDNING Signolux Vækkeur A-2634 Indstillingsknapper: Klokkeslæt Alarm Lyssignal Ringetone Symboler Snooze-knap Tænd/sluk alarm Statusindikator Lyssignal Lyssignalsymbol Vækketidspunkt

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2000W

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2000W ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2000W Brugervejledning Art nr 350162 EAN nr 5709133911867 Læs brugervejledningen omhyggeligt før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. VIGTIGE

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opstart af din nye ABook notebook...2 Installation af styresystem...3 Backupprocedurer...4 Vedligeholdelse af batterier...5 Vedligehold...6 Windows 7 Recoverysystem...7

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere