Indholdsfortegnelse. Elbiler. Energistyrelsen. 1 Elbil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Elbiler. Energistyrelsen. 1 Elbil"

Transkript

1 Energistyrelsen Elbiler COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Elbil 1 2 Nøgletal for elbiler og andre biler 5 3 Indpasning af elbiler i energisystemet 7 4 Elbiler og transportbehov 7 5 Støtte af elbiler i Danmark og EU 8 6 Behov for standarder 9 1 Elbil En elbil er en bil, der drives af en eller flere elmotorer, og hvor fremdriftsenergien kommer fra et batterisystem Batteriet oplades ved tilslutning til elnettet Opladning af batteriet og udveksling af energi mellem batteriet og elmotoren er kontrolleret af et elektronisk styringssystem Elbilens rækkevidde afhænger af en række forhold herunder køretøjets vægt og batterisystemets type og karakteristika Elbilbatterier Med dagens batteriteknologi er det muligt at opnå en tilstrækkelig acceleration og tophastighed De største udfordringer batteriproducenter står overfor er at sikre en tilstrækkelig stor kapacitet af batterisystemet Batteriet skal endvidere være robust i forhold til slitage Slitagen opgøres i antal dybe ladecyklusser, dermed forstås, hvor mange gange batteriet kan tåle at blive fuldt afladt Batteriet slides mest ved dybe afladninger, men batteriet slides også ved aggressiv kørsel med mange kraftige accelerationer Tilsvarende er batteriet levetid afhængig af, hvordan det genoplades Batterisystemerne har en øvre grænse for, hvor hurtigt de kan genoplades, uden at dette nedsætter batteriets levetid De mest lovende batterisystemer til elbiler er de såkaldte litium-ion og litiumpolymer batterier Der findes en række forskellige litium-ion batterisystemer på markedet i dag Der er betydelige forskelle mellem batterisystemerne med hensyn til sikkerhed og robusthed overfor slitage De litium-ion elbilbatterier, der i dag findes på markedet er funktionsduelige i omkring 1500 dybe afladninger, hvilket ved et normalt kørselsmønster svarer til ca 10 års anvendelse Dokumentnr 1 Version 1 Udgivelsesdato 29 juni 2009 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt VIHU MPN MPN

2 Elbiler 2 / 9 Sikkerhed i elbiler Sikkerheden i en bil afhænger grundlæggende ikke af, om den er eldrevet eller kører på benzin- eller diesel Det afhænger mere af bilens konstruktion og dens sikkerhedsudstyr: Fabriksbyggede og fabriksombyggede elbiler, der er fremstillet af de store og kendte bilfabrikker, er som udgangspunkt lige så sikre som den pågældende benzin- eller dieselvariant Sikkerheden for ikke-fabriksombyggede elbiler er formentlig ringere end for den oprindelige bil Dette skyldes bla den større vægt, der giver dårligere køre- og bremseegenskaber Elbiler produceres ofte af alternative bilfabrikanter, der ikke holder samme sikkerhedsniveau som de kendte bilfabrikanter EU-Kommissionen er opmærksom på, at der skal indføres nogle ekstra sikkerhedskrav til elbiler, som Kommissionen snarest vil komme med forslag til Såkaldte quadricykler er godkendt efter direktivet om firehjulede motorcykler og opfylder ikke EU-sikkerhedskrav for biler Deres sikkerhed må anses for at være meget ringe i forhold til almindelige biler

3 Elbiler 3 / 9 Tabel 1 Styrker og muligheder ved elbiler Høj energieffektivitet De elmotorer, som anvendes i elbiler, har en betydeligt højere energieffektivitet end konventionelle forbrændingsmotorer Lavt energiforbrug Det samlede energiforbrug per kørt kilometer er betydeligt lavere for elbiler end for normale biler Klimavenlig CO2-udledningen fra elbiler er betydeligt lavere end CO2-udledningen fra almindelige biler Den faktiske udledning af CO2 fra en elbil afhænger dog af, hvordan den el, som køretøjet anvender, er produceret CO2-udledningen kan derfor i teorien reduceres til nul ved udelukkende at anvende vedvarende energi til produktion af den el som anvendes i elbiler Med EUs CO2-kvotesystem fører et øget elforbrug til elbiler ikke til højere CO2-udledning fra energisektoren, men til lavere CO2-udledning i transportsektoren Lav påvirkning af lokal luftkvalitet Der er ingen udledning af miljø og sundhedsfarlige stoffer fra elbilens motor Udstødningen fra konventionelle forbrændingsmotorer indeholder bla NOx og partikler, der særligt i større byer er en stor belastning for den lokale luftkvalitet Da en betydelig del af den eksisterende danske elforsyning er baseret på fossile brændsler, udledes der dog miljøskadelige emissioner fra selve el-produktionen Begrænset støj I forhold til almindelige biler støjer elbiler meget lidt En omstilling fra normale biler til elbiler, vil medføre en betydelig reduktion af trafikstøj med væsentlige samfundsøkonomiske gevinster Simpel motorteknologi Sammenlignet med konventionelle forbrændingsmotorer er mekanikken i de elmotorer, som anvendes i elbiler, betydeligt mindre kompliceret Dette betyder, at motordele i elbiler slides mindre hårdt end i almindelige biler, og følgelig er færre reparationer påkrævet Lave driftsomkostninger Som følge af den høje energieffektivitet og det lave energiforbrug er driftsomkostninger per kørt kilometer lavere i en elbil i forhold til konventionelle biler Den mere simple motorteknologi, transmissionslinie og miljøudstyr, hvor der feks ikke skal skiftes motorolie, -filter og tændrør, og hvor der ikke findes kobling, gearkasse, udstødning, katalysator mv medvirker ligeledes til lavere driftsomkostninger Støtter elsystemet Elbiler har et stort potentiale for at støtte det eksisterende elsystem ved at lagre overskydende elproduktion fra vindmøller om natten og øvrige tidspunkter på døgnet, hvor elforbruget er lavt Der arbejdes på at elbilers batterier på sigt vil kunne sende el tilbage til nettet i de timer, hvor der er et stort elbehov

4 PT "Teknologiredegørelse PT "Lithium PT "The Elbiler 4 / 9 Tabel 2 Udfordringer og begrænsninger ved elbiler Rækkevidde Elbilens rækkevidde afhænger helt overvejende af type og størrelse De fleste elbiler, der findes på markedet i dag, har en rækkevidde på under 170 km For at opnå større rækkevidde vil batteriet blive uforholdsmæssigt tungt En rækkevidde på under 200 km sætter en række begrænsninger i forhold til anvendelse af elbiler: kørsel på lange distancer samt visse typer af erhvervsmæssig benyttelse af køretøjet Lang opladningstid En fuld opladning af de elbiler, der i dag findes på markedet, tager typisk i omegnen af 4-8 timer Opladningstiden afhænger dog af en række forhold; batteritype, batteriets maksimale kapacitet samt den anvendte strømstyrke Det er teknisk muligt at lave såkaldt lynopladning af et batteri, hvor batteriet oplades på under en halv time Sådan lynopladning kan dog dels føre til øget slitage af batterisystemet, dels forudsætter det infrastruktur til at håndtere meget store strømstyrker Produktion i små serier De elbiler og elbilbatterier, der i dag findes på markedet, er alle håndbyggede Da masseproduktion af elbiler og elbilbatterisystemer fortsat ligger nogle år ud i fremtiden, er der begrænsninger i forhold til hvor store produktserier, det er muligt for producenterne at bringe til markedet Desuden medfører produktion i små serier en relativt høj styk pris, da det ikke er muligt at udnytte stordriftsfordele i produktionen Pris Produktionsprisen for elbiler er fortsat meget høj i forhold til almindelige biler Dette skyldes at en række komponenter til elbiler adskiller sig fra normale biler, og derfor i dag ikke masseproduceres Elbilbatterier udgør i dag en betydelig omkostning Prisen for et batterisystem til en normal eldreven familiebil vil ligge i omegnen af krf 1 Miljøpåvirkninger fra produktion af batterier Der er betydelige lokale miljøpåvirkninger forbundet med udvinding af den litium, som anvendes i litiumbatterierf Det dis- 2 kuteres endvidere, om der er tilstrækkelige litiumressourcer til at dække en markant 3 øget anvendelse af litium i elbilbatterierf Sikkerhed i forhold til batterier Der har været problemer med litium-ion batterier til elektronisk udstyr, hvor batterierne er blevet overophedet og i visse tilfælde er brudt i brand eller eksploderet Der er dog ikke meldinger om tilsvarende problemer med de litium-ion batterisystemer, som anvendes til elbiler Opvarmning og køling af kabinen I en elbil kræves også energi fra batteriet eller andre drivmidler ombord til opvarmning og køling af kabinen Benyttes batteriet til produktion af varme eller køling, reduceres batteriets kapacitet, og hvis fossile brændsler benyttes medfører dette udslip af CO2 Det kan desuden være nødvendigt at isolere kabinen for at holde på varmen/kulden Dette medfører højere produktionsomkostninger af elbilen 1 for batterityper til elbiler", under udarbejdelse, COWI, Trouble with Lithium 2 - under the microscope", Meridian International Research, 29 May enough for an electric future?", Batteries & Energy Storage Technology, Spring 2009, No 24: 37-48

5 PT Benzin-hybrid PT "Alternative FP Elbiler 5 / 9 2 Nøgletal for elbiler og andre biler Tabel 1 viser nøgletal for en elbil sammenlignet med en bil i samme størrelse drevet ved henholdsvis benzin, diesel og benzin-hybridpf Tabellen afspejler beregnet 4 energiforbruget for en mindre mellemklassebil Tabel 3 Sammenligning af karakteristika for en bil med forskellige typer brændstof [a] Energiforbrug Karakteristika Enhed Elbil-vind [b] Elbil-gns EL Benzin Diesel Benzinhybrid I bilen (km/l) km/l [c], [d] Inkl energi til produktion af km/l [c] drivmiddel Samlet virkningsgrad [e] % Klima Udledning af CO2 g CO2/km Fordele Lav eller ingen CO2- udledning Høj energieffektivitet Vedvarende energi Støtte elsystemet og indpasning af vindkraft Lang rækkevidde Lang rækkevidde Lang rækkevidde Relativ høj energieffektivitet Kilde: "Alternative drivmidler i transportsektoren", COWI, 2007 Noter: [a]: Energiforbrug og udledning af CO2 er gjort sammenligneligt for udvalgte køretøjer Der er tale om en teoretisk sammenligning af mulige køretøjers karakteristika Data er baseret på 2006-scenariet i 5 Energistyrelsens rapport om alternative drivmidlerf [b]: Energiforbrug og faktisk CO2-udledning er vist med to yderpunkter for elbiler Elbil-vind: Elbil, der udelukkende kører på strøm fra vindmøller Elbil-gnsEL: Elbil, der kører på gennemsnitsstrøm fra elnettet, hvor spildvarmen ikke udnyttes [c]: Brændstofforbruget er angivet som benzin-ækvivalenter Energiforbruget er beregnet i forhold til energiindholdet i benzin (32,9 MJ/l) [d]: Den mest praktiske måde at opgøre energiforbruget i en elbil er som km/kwh Den angivne elbil kører 7,5 km/kwh [e]: Den samlede virkningsgrad opgøres som forholdet mellem den energi, der i sidste ende overføres til hjulet, og det samlede energiinput inklusiv tab og energi til produktion af drivmiddel 4 biler har både en konventionel forbrændingsmotor og en elmotor Elmotoren drives af et batteri, som sædvanligvis lades når forbrændingsmotoren er i gang, eller når der bremses ned ved såkaldt regenerativ nedbremsning 5 drivmidler i transportsektoren", COWI, 2007

6 Elbiler 6 / 9 Figur 1 Energiforbrug og CO2-udledning for elbiler almindelig bil Kilde: "Alternative drivmidler i transportsektoren", COWI, 2007 Note: Energiforbrug og faktisk CO2-udledning er vist med to yderpunkter for elbiler Elbil-vind: Elbil, der udelukkende kører på strøm fra vindmøller Elbil-gnsEL: Elbil, der kører på gennemsnitsstrøm fra elnettet, hvor spildvarmen ikke udnyttes Tabel 4 Sammenligning af karakteristika for en eksisterende elbil i forhold til udvalgte diesel- og benzinbiler Enhed Mitsubishi i- MiEV Think City Toyota 10 VVT-i iq (benzin) Toyota 14 D-4D DPF iq2 (diesel) Rækkevidde Rækkevidde per km opladning eller tankning Energiforbrug [a], [b] km/l 82,3 60,9 22,2 22,9 Energiforbrug km/kwh 9,0 6,7 2,4 2,5 Økonomi Anskaffelse [c] kr [d] Drivmiddelomkostninger [e] kr/km 0,22 0,30 0,45 0,34 Kilder: personlig kommunikation med Richard Waitz, Think Global; personlig kommunikation med Tobias Gerster, Mitsubishi Danmark Noter: [a]: Brændstofforbruget er angivet som benzin-ækvivalenter Energiforbruget er beregnet i forhold til energiindholdet i benzin (32,9 MJ/l) [b]: Toyota 14 D-4D har et energiforbrug ved blandet kørsel på 25,0 km/l diesel Toyota 10 VVT har et energiforbrug ved blandet kørsel på 22,2 km/l benzin [c]: De angivne priser er de vejledende forhandlerpriser inkl skatter og afgifter Elbiler er i Danmark afgiftsfritaget frem til 2012

7 PT "Effektiv Der F Elbiler 7 / 9 [d]: Mitsubishi i-miev bliver lanceret på det japanske marked i løbet af sommeren 2009, og forventes introduceret på det danske marked sidst i 2010 Prisen uden afgifter på det japanske marked bliver USD F foreligger intet dansk prisestimat af bilen Den angivne pris er beregnet ud fra den japanske markedspris inkl dansk moms Der er tale om et meget usikkert prisskøn Omregningsfaktoren er 1 USD = 5,3 DKK [e]: Beregnet på baggrund af følgende drivmiddelpriser; benzin: 10 kr/l, diesel: 8,5 kr/l, el: 2 kr/kwh De valgte køretøjer er biler i samme størrelse Think City er en lille 2-sædersbil (bilen vil også blive produceret i en 2+2-sædersvariant) Mitsubishi i-miev er en lille 4-sædersbil De valgte diesel- og benzinbiler er henholdsvis en diesel- og en benzinvariant af en lille 4-sædersbil 3 Indpasning af elbiler i energisystemet Elbiler har et stort potentiale i forhold til at lagre overskydende elproduktion fra vindmøller Energinetdk anbefaler, at der udvikles et intelligent samspil mellem elbiler og energinettet, således at det bliver muligt at oplade elbilen på de tidspunkter af døgnet, hvor produktionen af vindkraft er høj, og hvor elprisen er 7 lavpf Tabel 5 Scenarier for opladning Ikke-indpasset i elsystemet Sker opladningen af elbiler på de tidspunkter af døgnet, hvor efterspørgslen efter strøm er høj, vil elbiler derfor føre til en øget belastning af elnettet Den øgede efterspørgsel efter el kan medføre betydelige omkostninger til etablering af nye kraftværker og elforbindelser til udlandet En stor del af den anvendte el vil være produceret fra fossile brændsler, hvilket vil medføre en relativt høj CO2-udledning Indpasset i elsystemet Finder opladningen af elbiler sted, når produktionen af vindenergi er høj og den almindelige efterspørgsel efter el er lav, vil dette betyde en forbedring af energisystemet Den anvendte el vil være produceret af en relativt høj andel af vedvarende energi og udledningen af CO2 lav Fuldt integreret i elsystemet Udstyres elbilerne med et system, der muliggør intelligent samspil med energissytemet, vil det være muligt at lagre vindenergi, når vindproduktionen er høj Når elbilen ikke anvendes og er tilsluttet elnettet, kan den lagrede el føres tilbage til elsystemet på de tidspunkter af dagen, hvor efterspørgslen efter el er størst 4 Elbiler og transportbehov En undersøgelse af danskernes transportvaner fra 2006 viser, at i langt hovedparten af de daglige ture, som tilbagelægges i personbiler, er den kørte afstand under 50 km Kun i godt 6 % af alle daglige ture er den kørte distance over 50 km P POpgjort for førere af personbiler var den gennemsnitlige dagligt kørte afstand i 2006 i 6 PTHTUhttp://wwwreuterscom/article/mnGreenAutos/idUS UTH 7 anvendelse af vindkraft baseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler", Energinetdk, 2008

8 PT Transportvaneundersøgelsen: PT "Bæredygtig F P Dette F Elbiler 8 / 9 8 intervallet km per person per dagpf viser, at trods elbilers begrænsede rækkevidde, er en elbil med en rækkevidde på km i stand til at dække langt den overvejende del af danskernes daglige kørselsbehov 5 Støtte af elbiler i Danmark og EU Blandt de væsentligste aspekter af den danske indsats i forhold til elbiler kan bla nævnes: Afgiftslempelse En grøn omlægning af den samlede bilbeskatning sigter imod at nedbringe transportsektorens CO2-udledning Elbiler er derfor fritaget for registreringsafgift frem til 2012 Regeringen har desuden foreslået, at elbiler i perioden afgiftsmæssigt begunstiges med en markant lavere registreringsafgift end andre biler i det omfang, det er nødvendigt for at sikre en introduktion og udbredelse af elbiler i Danmark Fra 2015 indføres grøn kørselsafgift, hvor et af de bærende 9 principper, er at de mest miljøvenlige og energi-effektive biler beskattes mindst Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler I perioden gives der statslig tilskudsordning på i alt 35 mio kr til forsøg med elbiler hos flådeejere Målsætningen med forsøgsordningen er at få konkrete og praktiske erfaringer med drift af elbiler Forsøgsordningen sigter imod at tilvejebringe mangfoldig viden om anvendelse af forskellige typer 10 elkøretøjerf EDISON-projektet EDISON-projketet er et forskningsprojekt, der har til formål at bidrage med at udvikle den infrastruktur, som vil muliggøre en udbredelse af elbiler i stor skala Dette omfatter en undersøgelse af, hvordan elbiler bedst indpasses i elsystemet Bag EDISON-projektet står DTU/CET, IBM, Risø DTU, Siemens, Dong Energy, Østkraft (Bornholm), Eurisco og Dansk Energi Private aktørers udrulning af infrastruktur til elbiler Da den bedste indpasning af elbiler i elsystemet sker ved opladning om natten, bør opladning finde sted ved hjemmet Dette forudsætter, at der etableres en infrastruktur til opladning af elbiler Better Place Danmark er et eksempel på en privat kommerciel aktør, der er ved at etablere en infrastruktur for opladning af elbiler ved særlige ladestandere Disse ladestandere påtænkes opsat ved parkeringspladser nær beboelsesejendomme og arbejdspladser, ved trafikknudepunkter, ved indkøbscentre mv Better Place Danmark er samtidigt i færd med at udvikle en løsning på elbilers begrænsede rækkevidde Ideen er at tilbyde udskiftning af elbilens batteri På særlige batteriskiftestationer erstattes batteriet med et opladet batteri i en automatiseret og hurtig pro- 8 HTUhttp://wwwdtudk/centre/modelCenter/TUaspxUTH 9 transport - bedre infrastruktur", Regeringen, PT HUhttp://wwwensdk/da-DK/KlimaOgCO2/Transport/Forsoegsordningen_for_elbiler/Sider/ForsideaspxUH

9 PT Better Ved Elbiler 9 / 9 11 cesf at placere sådanne batteriskiftestationer med passende afstand, vil det 12 være muligt at udvide elbilens rækkevidde betydeligtf I EU anvendes følgende virkemidler til fremme af elbiler: Det syvende rammeprogram for forskning og udvikling og programmet Intelligent Energy-Europe vil kunne støtte elbiler og infrastruktur i det omfang de falder indenfor gældende støtteområder og -formål EUs COB2B-kvotesystem bevirker at indfasning af elbiler flytter COB2Btransportemissioner fra at være et nationalt problem til at blive omfattet af EUs COB2B-kvotesystem Vedvarende energi (VE) baseret el til elbiler tæller med en faktor 2,5 i opfyldelsen af VE-målet om 10 % VE i transport i 2020 Elbiler tæller med en forhøjet vægt i bilfabrikkernes opfyldelse af målet om 120 g COB2B/km Udover generelt at tælle som 0-emissionsbiler tæller de i perioden fra med en højere faktor end 1, jf nedenfor Det indebærer et styrket incitament til bilfabrikkerne til at producere elbiler: 3,5 biler i 2012; 3,5 biler i 2013; 2,5 biler i 2014; 1,5 biler i 2015; 1 bil fra Behov for standarder Der er et stort behov for udvikling af internationale standarder for tilslutning til elnettet og for kommunikation mellem elbiler og elsystemet Fælles standarder kan sikre at elbiler, batterier og stik passer sammen og at opladningen så vidt muligt sker på gunstige tidspunkter for elsystemet, feks om natten og når det blæser meget, så det er muligt at benytte elproduktion fra vindmøller En proces for udvikling af internationale stander for elbiler er iværksat Der vil dog gå nogle år før disse standarder bliver fastlagt 11 Places forretningsmodel er at Better Place ejer og vedligeholder litium-ion batterier til elbiler, og at elbilejeren tegner et abonnement for kørsel Dette abonnement omfatter omkostning til el og leje af batteriet 12 PT Uhttp://wwwbetterplacecom/danish/U

Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur Energi og Infrastruktur Transportens Innovationsnetværk den 18. juni 2009 v/lærke Flader v/lærke Flader Chefkonsulent, Dansk Energi Energi og Infrastruktur Oplæggets indhold: De energipolitiske udfordringer

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

vejen til en grøn BilPaRk DAnSK elbil AlliAnCE

vejen til en grøn BilPaRk DAnSK elbil AlliAnCE Vejen til en grøn bilpark dansk elbil alliance 1 En grøn forandring af bilparken Dansk Energi har skabt en grøn model for bilbeskatning, der baner vejen ud af olieafhængigheden og knækker biltransportens

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

Elbiler perspektiver frem mod 2020

Elbiler perspektiver frem mod 2020 Elbiler perspektiver frem mod 2020 Delvejsseminar Test-en-elbil 13.marts 2013 Michael Rask Energistyrelsen Oversigt Kort om ENS forsøgsordning for elbiler 2008-12 og 2013-15 Kort om infrastrukturpuljen

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Regeringens planer for elbiler

Regeringens planer for elbiler Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 181 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål M om regeringens planer for udrulning af en infrastruktur til opladning af

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Forsøgsordningen for elbiler Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Denne præsentation Kort om baggrunden for ordningen Drivmiddelrapporten Elbilerne kommer! Den

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler v/branchechef Lærke Flader, Dansk Energi TINV den 27. september 2010 2 Danmark har en ambitiøs klimamålsætning frem mod 2020 og 2050 ikke mindst for

Læs mere

E-mobilitet Køreplan 2020

E-mobilitet Køreplan 2020 E-mobilitet Køreplan 2020 Segmenteret markedstilgang er nøglen til effektiv udbredelse af elbiler Oktober, 2012 Det gælder ikke om at løse 2015 eller 2020 udfordringerne nu Det gælder om at løse udfordringerne

Læs mere

VINDOPTIMERET. OPLADNING AF ELBILER Vindenergi Danmark. Sammenfatning

VINDOPTIMERET. OPLADNING AF ELBILER Vindenergi Danmark. Sammenfatning 212 Sammenfatning AF ELBILER Vindenergi Danmark Hvordan kan elbilers opladning effektivisere udnyttelsen af vindkraft til fælles gavn for elbilejernes kørselsøkonomi, vindkraftproducenternes driftsøkonomi

Læs mere

Elbilers rolle i et intelligent elsystem

Elbilers rolle i et intelligent elsystem Elbilers rolle i et intelligent elsystem Vedvarende energi i transportsektoren Aalborg Universitet 25.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail: abh@energinet.dk Elbilers

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 DK 1402 København K Kerteminde d. 6. november 2015 Sendes på mail til juraogsamfundsoekonomi@skm.dk og nk@skm.dk

Læs mere

november 2010 better place løsningen i Danmark

november 2010 better place løsningen i Danmark november 2010 better place løsningen i Danmark Better Place s mission er at være Danmarks førende udbyder af services til elbiler og dermed bidrage til at accelerere et skift til bæredygtig transport.

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Gladsaxe Kommune statusrapport okt. 2011

Gladsaxe Kommune statusrapport okt. 2011 Gladsaxe Kommune statusrapport okt. 2011 Omkostninger ved drift af elbiler i Gladsaxe Kommune - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Godt på vej elbiler i Gladsaxe

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 9. september 2013 Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift

Læs mere

Bilteknologi, nu og i fremtiden

Bilteknologi, nu og i fremtiden Bilteknologi, nu og i fremtiden 15. september 2010 René Mouritsen General Manager Kommunikation og kunder Toyota Danmark A/S Efterspørgsel efter alternative brændstoffer Udbud og efterspørgsel (olie) (millioner

Læs mere

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Resultat før skat 2011: DKK 82 mio. Ansatte: 85 Naturgas

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

Nye danske personbilers CO 2. udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003

Nye danske personbilers CO 2. udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003 Nye danske personbilers CO 2 udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003 August 2004 1 Udgivet af: Færdselsstyrelsen Adelgade 13 Postboks 9039 1304 København

Læs mere

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Et nyt marked derfor vigtigt. Potentielt stort energiforbruget til

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien 2 Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien anbefaler, at der politisk

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Mere brændstoføkonomiske biler Hybrid- og plug-in hybrid biler Elbiler Brintbiler? Biobrændstof? Bedre biler forudsætter øget brug af økonomiske virkemidler på

Læs mere

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Årsrapport 2011. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler)

Årsrapport 2011. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Årsrapport 2011 Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Projekt med tilskud fra Energistyrelsen 2009-2012 Sammenfatning Indledning Gladsaxe Kommune købte fire person-elbiler af

Læs mere

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier Skatteudvalget L 205 - Bilag 5 Offentligt Dansk Taxi Råd Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier I skatteaftalen Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat foreslås

Læs mere

Skatter og afgifter Indfasning af registreringsafgift for elbiler Omkostninger ved at understøtte udbredelse af elbiler...

Skatter og afgifter Indfasning af registreringsafgift for elbiler Omkostninger ved at understøtte udbredelse af elbiler... . 28. februar 2017 Baggrundsnotat om elbiler Indhold Resume... 1 Baggrund... 1 Skatter og afgifter... 1 Indfasning af registreringsafgift for elbiler... 2 Underlse af udbredelsen af elbiler... 3 Omkostninger

Læs mere

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 August 2014 3 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Forord Forord Trafikstyrelsen monitorerer udviklingen af nyregistrerede bilers energiegenskaber.

Læs mere

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Konklusioner Dagens elbiler (2011-12) fungerer godt! Elbilers CO2-udledning er nul eller

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Agenda Elsystemet og fremtiden Produktion og forbrug skal passe sammen Kan vi komme helt

Læs mere

SEAS-NVE statusrapport okt. 2011

SEAS-NVE statusrapport okt. 2011 SEAS-NVE statusrapport okt. 2011 Forsøg med intern el-postbil - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: SEAS-NVE: Forsøg med intern elpostbil mellem Haslev og Svinninge

Læs mere

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Notat J.nr. 12-0173525 Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Miljø, Energi og Motor 1. Beskrivelse af virkemidlet Formålet med virkemidlet er at tilskyndelse til en ændret transportadfærd,

Læs mere

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse.

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse. Frederiksberg Kommune el skraldebil Statusrapport august 2014 Projektets formål Frederiksberg Kommune erstatter en konventionel diesel-skraldebil med en el-skraldebil. Formålet er at gøre affaldsindsamlingen

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 300 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 300 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 300 Offentligt EL- OG HYBRIDBILER samspil med elsystemet Juni 2010 ISBN www: 978-87-7844-853-8 Indhold Forord...3 1 El- og plug-in hybridbiler og deres

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. december 2009 FM 2010/84 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut behandlede på EM 2009/23 et beslutningsforslag om, at ændre afgifterne for indførsel

Læs mere

NORA-elbilprojekt. Dánial Jógvan Hansson

NORA-elbilprojekt. Dánial Jógvan Hansson In no area will innovation be more important than in the development of new technologies to produce, use, and save energy Barack Obama 2009 NORA-elbilprojekt Dánial Jógvan Hansson 2/16/2011 1 Arbeidsgruppen:

Læs mere

KørGrønt Alt andet er helt sort. Optimer din elbils rækkevide

KørGrønt Alt andet er helt sort. Optimer din elbils rækkevide KørGrønt Alt andet er helt sort Optimer din elbils rækkevide Ny teknologi nye udfordringer Elbilen er ny i den danske bilpark. Det er en anden teknologi, end vi er vant til, og udfordringen består i at

Læs mere

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company:

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company: Dansk Sammenfatning Nov. 2010 A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis McKinsey & Company: A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis Rapport baggrund En faktabaseret

Læs mere

CO2-reduktioner pa vej i transporten

CO2-reduktioner pa vej i transporten CO2-reduktioner pa vej i transporten Den danske regering har lanceret et ambitiøst reduktionsmål for Danmarks CO2-reduktioner i 2020 på 40 % i forhold til 1990. Energiaftalen fastlægger en række konkrete

Læs mere

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Pct. Transportsektorens andele af CO 2 - udledning og energiforbrug 35 30 25 20 15 10 5-1980 1990 2000

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

København 8. december 2011. Tiltag som Danmark umiddelbart kan gennemføre nationalt

København 8. december 2011. Tiltag som Danmark umiddelbart kan gennemføre nationalt Notat vedrørende tilpasning af danske afgifter på biobrændstoffer og el; og vedrørende tiltag Danmark bør arbejde på at gennemføre i EU mht VE-direktivets målsætning om 10 % VE i transportsektoren i 2020.

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

Rådsmøde (Miljø) den 3. marts 2008

Rådsmøde (Miljø) den 3. marts 2008 Europaudvalget 2008 2856 - miljø Bilag 2 Offentligt KLIMA OG ENERGIMINISTERIET S AM L E N O T AT 21. februar 2008 Side 1/7 Rådsmøde (Miljø) den 3. marts 2008 Forslaget om fastsættelse af præstationsnormer

Læs mere

En grøn reform af bilbeskatningen

En grøn reform af bilbeskatningen En grøn reform af bilbeskatningen DE DANSKE BILIMPORTØRER 2 Forord Danmark har en gammel bilpark med forældet teknologi, og det skyldes i høj grad registreringsafgiften. Registreringsafgiften sætter nemlig

Læs mere

Elbiler - kort hjemlig og international status

Elbiler - kort hjemlig og international status Elbiler - kort hjemlig og international status Trafikdage 2012 Michael Rask Energistyrelsen 28. august 2012 Oversigt Sammenfatning/konklusioner Status over danske virkemidler Erfaringer fra ENS forsøgsordning

Læs mere

Elbiler: Miljø- og klimagevinster. Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver, luftkvalitet Det Økologiske Råd (+45)

Elbiler: Miljø- og klimagevinster. Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver, luftkvalitet Det Økologiske Råd (+45) Elbiler: Miljø- og klimagevinster Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver, luftkvalitet Det Økologiske Råd (+45) 22 81 10 27 karp@env.dtu.dk LUFTFORURENING 1) Gassen kvælstofdioxid (NO 2 ). - Primært fra

Læs mere

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Konference om omstillinger i den dieseldrevne, professionelle transport Christiansborg, 27. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk 1 Disposition

Læs mere

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte forbrug Oktober 2015 3 brændstofforbrug 2014 Forord Indhold Forord 4 Udvikling i nye solgte biler 5 Energiklasser Udvikling af CO 2 -udledningen for nyregistrerede

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

#DEA16. Så lidt kan gøre så meget

#DEA16. Så lidt kan gøre så meget side 2 #DEA16 Så lidt kan gøre så meget Fremtiden er nu Elbiler på markedet 2016-2017 OPEL Ampera-e 500 km TESLA Model 3 500 km RENAULT Zoe 400 km BMW i3 300 km Biler med meget længere rækkevidde er på

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013

Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013 Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013 Lærke Flader, Branchechef Dagsorden Kort intro om DEA Fra en fossil fri produktion til et fossilt frit Thy Kan elbiler være

Læs mere

Tiltaget er beregnet ud fra gældende lovgivning, og tager således ikke hensyn til effekter af en kommende ILUC-regulering el.l.

Tiltaget er beregnet ud fra gældende lovgivning, og tager således ikke hensyn til effekter af en kommende ILUC-regulering el.l. N O T AT 14. august 2013 J.nr. Ref. lbj Krav om 1 pct. 2. generation bioethanol iblandet i benzin 1. Beskrivelse af virkemidlet For at fremme anvendelsen af 2. generations bioethanol stilles der krav om,

Læs mere

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug Maj 2010 Danske personbilers energiforbrug Danske personbilers energiforbrug Fossile brændstoffer, CO 2 -udledning hvordan hænger det sammen? Benzin og diesel er fossile brændstoffer. Brændstofferne er

Læs mere

Go Green. CO ² Rapporter. Grøn kørsel kurser. Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik

Go Green. CO ² Rapporter. Grøn kørsel kurser. Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik Go Green Grøn kørsel kurser Operationel leasing af El-biler Køb af klimakvoter for klimaneutralitet CO ² Rapporter Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik Spar penge på dieselbiler Bilpolitik baseret på

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær. Gastekniske Dage d. 15. maj 2012

Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær. Gastekniske Dage d. 15. maj 2012 Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær Gastekniske Dage d. 15. maj 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. Resultat 2011:

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt 16. december 2015 J.nr. 15-1604999 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 61 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

Høringssvar vedr. opdatering af analysegrundlag for alternative drivmidler til transport

Høringssvar vedr. opdatering af analysegrundlag for alternative drivmidler til transport ens@ens.dk med kopi til mir@ens.dk Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: lfl@danskelbil.dk www.danskelbilalliance.dk Dok. ansvarlig: LFL Sekretær: LGU Sagsnr:

Læs mere

L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven. Skatteudvalget L 217 - Svar på Spørgsmål 27 Offentligt J.nr. 2007-511-0088 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

Læs mere

Notat om elbiler. 1. Indledning. 2. Status juli 2012. 3. Forsøg og erfaring med elbiler

Notat om elbiler. 1. Indledning. 2. Status juli 2012. 3. Forsøg og erfaring med elbiler om elbiler Edvard Thomsens vej 14 2300 København S. Tlf: 72218800 Fax: 33381439 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk 1. Indledning Dette notat skal redegøre for de hidtidige erfaringer med elbiler

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af registreringsafgiften til en grøn bilkøbsafgift

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af registreringsafgiften til en grøn bilkøbsafgift 2007/1 BSF 11 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 11. oktober 2007 af Morten Homann (SF), Poul Henrik Hedeboe (SF), Anne Grete Holmsgaard (SF)

Læs mere

Samfundet bliver elektrisk

Samfundet bliver elektrisk Samfundet bliver elektrisk reduce..but use with Aarhus 6. juni 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning

Læs mere

EL-mobility på Færøerne

EL-mobility på Færøerne EL-mobility på Færøerne Introduktion til ChoosEV ChoosEV blev etableret i oktober 2009 ChoosEV er ejet af SYD ENERGI, SEAS-NVE og Sixt biludlejning ChoosEV har i dag 25 medarbejdere (38 ultimo 2011) ChoosEV

Læs mere

Afslutningsrapport. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler)

Afslutningsrapport. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Afslutningsrapport Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Projekt med tilskud fra Energistyrelsen 2009-2012 Sammenfatning Gladsaxe Kommune har indsamlet erfaringer med fire person-elbiler

Læs mere

PROGRAMMET. Velkomst. De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM

PROGRAMMET. Velkomst. De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM PROGRAMMET Velkomst De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM Forbrugernes forventninger til hybridbiler og el-biler Pascal Feillard, PSA Peugeot Citroën Pause

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

164 Matematiske Horisonter

164 Matematiske Horisonter 164 Matematiske Horisonter Elbiler - ledestjerne eller luftkastel? Af seniorforsker Linda Christensen, seniorforsker Ole Kveiborg og adjunkt Stefan Lindhard Mabit Den globale opvarmning har gjort CO 2

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Kick-off møde 27. februar 2014 Jørgen Krarup Systemplanlægning 1 Målsætninger 2020: Halvdelen af klassisk elforbrug dækkes af vind. 2030: Kul udfases fra de centrale

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Fremtidens bilteknologier

Fremtidens bilteknologier Fremtidens bilteknologier Baggrund og formål Internationale ønsker om reduktion af energiforbrug og emissioner i transportsektoren har medført skærpede krav og fokus på de tekniske muligheder for at indfri

Læs mere

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 61 Folketinget 2015-16 Ændringsforslag stillet den 17. december 2015 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser:

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser: 24. april 2009 Højere hastighed og klima Susanne Krawack og Martin Lidegaard Hastigheden på de danske veje har en signifikant betydning for transportsektorens udledning af CO2. Alligevel har det ikke været

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug Grøn Roadmap 2030 - Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug 1 Summer School 1 september 2016 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s Projektet støttet af Energifonden Med

Læs mere

Kan elbiler dække bilisternes transportbehov?

Kan elbiler dække bilisternes transportbehov? Kan elbiler dække bilisternes transportbehov? Linda Christensen, DTU Transport, lich@transport.dtu.dk Elbiler er endnu ret sjældne køretøjer i Danmark og for den sags skyld i den øvrige verden. Der er

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 Klimaproblemerne hænger sammen med, at der allerede er sket og forventes at ske en yderligere

Læs mere

en grøn bilbeskatning

en grøn bilbeskatning Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Vejen til en grøn bilbeskatning Dansk Elbil Alliances model til en grøn bilbeskatning Danmark har brug for en grøn bilbeskatningsmodel Transportsektoren

Læs mere

Lavere afgifter og bedre elbiler. Lærke Flader, Branchechef

Lavere afgifter og bedre elbiler. Lærke Flader, Branchechef Lavere afgifter og bedre elbiler 01/06/2017 side 1 Lærke Flader, Branchechef Dansk Elbil Alliance Interesseorganisation som samler de centrale aktører i og omkring elbilbranchen med henblik på i fællesskab

Læs mere

Hvordan kan afgiftssystemet bedre understøtte energipolitikken? 5 februar 2015. Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.

Hvordan kan afgiftssystemet bedre understøtte energipolitikken? 5 februar 2015. Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea. Hvordan kan afgiftssystemet bedre understøtte energipolitikken? 5 februar 2015 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Energipriser er en international konkurrenceparameter Kr/GJ Energi og

Læs mere

CLEVER TEMA: Opladning

CLEVER TEMA: Opladning Kære elbilist Nu har du forhåbentlig gjort dig en række erfaringer med at køre i elbil vi er glade for, at du deler de erfaringer med os til fordel for projektet. I denne nyhedsmail vil vi gerne fortælle

Læs mere