Domstolsstyrelsens årsberetning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Domstolsstyrelsens årsberetning 2012"

Transkript

1 Domstolsstyrelsens årsberetning 2012 Dette er en ren tekstudgave af Domstolsstyrelsens årsberetning. Du kan se den interaktive, digitale årsberetning på hjemmesiden domstol.dk. April 2013

2 Indholdsfortegnelse Året der gik... 3 Beretning i tal... 8 Mål i Domstolene fik nye mål og værdier Et år i indvielsernes tegn Flere skal kende til domstolene Video afløser tusindvis af kilometer

3 Året der gik Januar 150. Så mange lys kunne Sø- og Handelsretten sætte i kagen den 10. januar 2012, hvor retten fejrede 150-års-jubilæum med reception på Børsen. Her deltog Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen sammen med blandt andet nordiske ambassadører og repræsentanter for erhvervslivet. Der var taler fra blandt andet justitsminister Morten Bødskov og retspræsident Henrik Rothe, ligesom der blev udgivet et festskrift med en række artikler om juridiske emner relateret til Søog Handelsrettens område. Februar I starten af februar åbnede Domstolsstyrelsen for et såkaldt ekstranet, hvor medier kan få adgang til uanonymiserede elektroniske retslister i straffesager. Ekstranettet er en service til en del af domstolenes brugere, nemlig journalisterne, så de hurtigt via en internetforbindelse kan danne sig overblik over sagerne information, de tidligere som udgangspunkt skulle stille i retten for at få. Marts For første gang gennemførte Danmarks Domstole et seminar med fokus på efteruddannelse for kontorpersonale, vagter og servicemedarbejdere en pendant til juristernes domstolsakademi. Over 100 medarbejdere deltog i seminaret, der favnede 16 forskellige spor, som rummede alt lige fra personligt workflow og tips og tricks til Outlook til arbejdsglæde og værd at vide om JFS. Videnshop er nu et fast indslag to gange om året. April Det Digitale Tinglysningssystem har stået sin prøve, og i dag behandles 99,9 procent af alle sager inden for 10 dage. I april offentliggjorde Domstolsstyrelsen resultaterne af en brugerundersøgelse af digital tinglysning fra januar Resultatet var fremgang på næsten alle områder, og tre ud af fire brugere erklærede sig generelt tilfredse eller meget tilfredse med systemet. Dog viste undersøgelsen også, at der stadig var plads til forbedringer. Maj Direktørstolen i hjørnekontoret på Kongens Nytorv var tom i godt en måned, indtil Charlotte Münter den 10. maj 2012 satte sig og dermed overtog pladsen efter Adam Wolf, der efter syv år havde søgt nye udfordringer hos Danske Regioner. 46-årige Charlotte Münter kommer fra en stilling som direktør for Digitaliseringsstyrelsen og har baggrund i blandt andet Erhvervsministeriet og Finansministeriet. 3

4 Juni I juni 2012 deltog domstolene for første gang i Folkemødet på Bornholm en politisk demokratifestival med besøgende. I domstolsteltet kunne man blandt andet stille spørgsmål til juristerne, men de store tilløbsstykker var de arrangementer, der var blevet til i samarbejde med Dommerforeningen og Advokatrådet; nemlig en debat om undersøgelseskommissioner og en fiktiv retssag med et nævneting bestående af retsordførere. Domstolene kan også findes ved Folkemødet Juli: 1. juli fik Retten i Kolding nyt tag over hovedet, og det var en blandt seks retter, der fik nye retsbygninger i Fire af disse, retterne i Herning, Holbæk, Holstebro og Kolding, var OPP-projekter (Offenligt-Private Partnerskaber), hvor en privat entreprenør bygger for staten og står for driften af byggeriet. Byggefeberen stopper dog ikke her de næste par år venter nye omgivelser for retterne i Roskilde, Svendborg og Århus samt Vestre Landsret. August I 2009 besluttede et flertal på Christiansborg, at byretsdommere, ligesom de øvrige dommere, skal bære kapper i retten. Det blev en længere proces med udbudsrunder og efterfølgende udformning, indtil 660 mørkeblå kapper i maj 2012 blev leveret til de danske byretter. Den 1. august trådte bekendtgørelsen i kraft, og dommerne kunne nu tage de nye kapper i brug i deres daglige arbejde. September Domstolene skal på skoleskemaet! Og det skal hjemmesiden hjælpe til med. Her finder du et undervisningsunivers, der gennem tekster, animationer, quiz og film ser nærmere på blandt andet rettens sager og aktører, retssystemets opbygning og begreber som grundlovsforhør og magtens tredeling. Undervisningsmaterialet er et led i domstolenes kommunikationsstrategi, der skal udbrede kendskabet til domstolene og få has på myter og misforståelser. Oktober I 2012 førte en proces med temadage, arbejdsgrupper og input fra medarbejdere, journalister og domstolenes brugere førte til et nyt og nutidigt sæt mål og værdier, der skal tegne det fremtidige grundlag for Danmarks Domstole. Den overordnede vision er, at domstolene arbejder tidssvarende og professionelt for ret og retfærdighed ved at træffe rigtige afgørelser i rette tid afgørelser, som er velbegrundede og til at forstå. Fremover venter arbejdet med at implementere og forankre det nye mål- og værdisæt. 4

5 November Dokumentarfilmen Kongens Foged, som blev sendt på TV2 i januar, følger Else Skyum, afdelingsleder i fogedretten i Glostrup, som hver uge tager ud til almindelige danskere for enten at inddrive gæld eller for at sætte dem ud af deres bolig. Filmen åbner på den måde dørene for domstolenes for mange ofte ukendte verden. Dokumentaren er instrueret af Phie Ambo og havde biografpremiere i november 2012 som en del af filmfestivalen CPH:DOX I marts 2013 vandt Kongens Foged en Robert-pris. December I December konkluderede Justitsministeriets Forskningskontor på baggrund af en europæisk undersøgelse, at danskerne mere end nogen andre har tillid til deres domstole. Undersøgelsen baserer sig på befolkningens vurdering. Samtidig blev domstolenes hjemmeside nomineret til Digitaliseringsstyrelsens Bedst på Nettet-pris blev nomineret i kategorien Staten og regioner. 5

6 Beretning 2012 Sagsbehandlingstiden ved landets byretter faldt på næsten alle områder fra 2011 til Årets resultater viser, at de sidste års koncentrerede indsats for at nedbringe sagsbehandlingstiderne virker. Indsatsen skal fortsætte de kommende år blev året, hvor Danmarks Domstole satte nye ambitiøse mål for domstolenes udvikling frem mod 2018, blandt andet korte sagsbehandlingstider og mere ensartet opgaveløsning på tværs af retterne. De ekstra ressourcer til at bekæmpe bunkerne har sammen med en koncentreret indsats for at afslutte sagerne hurtigere givet hver deres bidrag til de faldende sagsbehandlingstider, som for alvor slog igennem i tallene for Byretterne afsluttede sager i 2012, og det var godt flere, end de modtog. Dermed gjorde byretterne igen i 2012 et stort indhug i de sagsbunker, der blev ophobet i årene efter domstolsreformen og under finanskrisen, hvor antallet af modtagne sager steg kraftigt. Det samlede antal verserende sager er således faldet med godt 40 procent, siden bunkerne var størst i Faldet i antallet af verserende sager fra 2011 til 2012 er især sket inden for straffe- og fogedsager. På mange områder er bunkerne nu ved at være væk, og retterne kan koncentrere indsatsen om fortsat at udvikle kvaliteten og effektivisere behandlingen af de sager, der kommer ind, siger højesteretsdommer Jens Peter Christensen, der er formand for Domstolsstyrelsens bestyrelse. Flere sager i landsretterne Landsretterne modtog i 2012 det største antal civile ankesager og straffeankesager siden domstolsreformen i Også antallet af civile kæremål i landsretterne steg i De mange sager har givet stigende sagsbehandlingstider for alle sagstyper i landsretterne, til trods for at landsretterne har øget aktiviteten med cirka 30 procent på de civile ankesager og cirka 15 procent for straffeankesagerne siden For at imødegå stigningen i antallet af sager har begge landsretter for året 2013 fået bevilget en ekstra afdeling med tre landsdommere. Kvalitet og effektivitet i samarbejde med brugerne Samarbejdet med domstolenes professionelle brugere om mere effektive og ensartede sagsgange er intensiveret i Dommerforeningen, byretterne og Advokatrådet har i 2012 arbejdet tæt sammen om udviklingen af en ny praktisk vejledning for civile sager, som fremover skal bruges ved alle byretter, og som både advokater og domstole forpligter sig på. 6

7 Den nye vejledning for civile sager er et godt eksempel på en udvikling, hvor retterne både arbejder sammen på tværs om at skabe ensartede sagsgange og samarbejder med brugerne om at finde løsninger, der virker til gavn for både kvalitet og effektivitet, siger bestyrelsesformand Jens Peter Christensen. Hele vejen rundt om sagstyperne I 2012 blev der nedsat flere udvalg, der arbejder med konkrete forslag til hurtigere og mere effektiv behandling af de forskellige sagstyper ved domstolene. Selvom sagsbehandlingstiden i de civile sager er faldende på de fleste områder, er den fortsat for lang. For at opnå hurtigere behandling af de civile sager nedsatte justitsministeren i efteråret 2012 et udvalg, som skal komme med forslag til at effektivisere den civile sagsbehandling. Det er et arbejde, som Danmarks Domstole har set frem til og bidrager aktivt til. Samtidig ser et andet udvalg på mulighederne for at effektivisere på skiftesagsområdet gennem centralisering og/eller digitalisering. Også på straffeområdet arbejder et udvalg under Danmarks Domstole med erfaringsopsamling og anbefalinger til hurtigere behandling af straffesager. Alle udvalg fremlægger deres forslag og anbefalinger i løbet af

8 2012 i tal Hvert år behandler Danmarks Domstole en række forskellige sager. Det gælder blandt andet civile sager, straffesager, fogedsager og skiftesager. Her kan du se de seneste års udvikling i statistikkerne. Civile sager er sager, der handler om at få afgjort en uenighed mellem to parter. En civil sag kan for eksempel handle om mangler ved køb af fast ejendom, økonomiske mellemværender, ægteskabssager, nabotvister eller opsigelse af en medarbejder. En straffesag er en sag, hvor retten afgør, om en person skal straffes for en lovovertrædelse. Tallene dækker alt fra sager om færdselsbøder til overlagt drab. 8

9 Fogedsager handler om gæld. Hvis en skyldner ikke betaler sin gæld, kan kreditor, hvis han har det nødvendige grundlag, få sagen behandlet i fogedretten. Tvangsauktioner og udsættelser af lejemål er nogle af de andre sager, som fogedretten behandler. I skiftesager behandler skifteretten spørgsmål om skifte af formuer. Det vil sige de situationer, hvor der skal fordeles formue efter dødsfald eller konkurs. De verserende sager er de sager, som er under behandling. 9

10 Sagsbehandlingstiden er den tid, der går, fra retten modtager sagen, til den er afsluttet. Ifølge tinglysningsloven skal en tinglysning være behandlet senest ti dage efter, den er blevet anmeldt. Se flere tal for domstolenes sagsbehandling i Danmarks Domstoles årsrapport 2012 og på domstol.dk. 10

11 Mål i 2013 Hvert år sætter Danmarks Domstole sig nye mål. I 2012 definerede domstolene et nyt sæt mål og værdier for de næste fem år, og det betyder, at fokusområder og indsatser i 2013 er rettet mod at understøtte de overordnede mål. De overordnede mål for er: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en attraktiv arbejdsplads De detaljerede indsatser i 2013 inden for hvert af de overordnede mål er: Korte sagsbehandlingstider Gennem de seneste år har domstolene arbejdet intensivt for at nedbringe mængden af sager ved retterne. Generelt er sagsbehandlingstiden blevet lavere på alle områder, men der er fortsat et stykke vej for at kunne opfylde målet om korte sagsbehandlingstider. Samtidig er der stadig stor forskel på sagsbehandlingstiden ved de enkelte byretter. Domstolene vil i 2013 arbejde på følgende områder for at skabe korte sagsbehandlingstider: Arbejde sammen i udvalg med blandt andet Justitsministeriet om at skabe en bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene. Fastsætte mål for sagsbehandlingstider på enkelte områder i samarbejde med retterne. Følge udviklingen i landsretternes sagsflow og sagsbehandlingstider for at definere fremtidige ressourcebehov. Fire gange årligt analysere beholdningen af sager og sagsbehandlingstiden for at sikre de rette ressourcer og samtidig kunne gå i dialog med særligt belastede retter. Afslutte og følge op på arbejdet i arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager. Implementere en kredsreform i Grønland. Mere ensartethed i opgaveløsningen I en erkendelse af, at retterne arbejder meget forskelligt på visse områder, er et af de næste års mål at skabe mere ensartethed på tværs af domstolene. Det handler blandt andet om at skabe fælles standarder og rutiner og udvikle gode rammer for videndeling. 11

12 Domstolene vil i 2013 arbejde på følgende områder for at skabe mere ensartethed i opgaveløsningen: Gennemføre en landsdækkende brugerundersøgelse i 2013 og følge op på denne. Deltage i udvalgsarbejde om skiftesagsbehandling og arbejde i arbejdsgrupper om en eventuel skiftereform. Understøtte administrativ ensartethed gennem bedste praksis og servicebesøg. På baggrund af initiativer fra retternes handlingsplaner fastlægge konkrete mål og initiativer i løbet af foråret 2013 for mere ensartethed frem mod Sætte tiltag i gang, der kan understøtte faglig kvalitet gennem vidensudveksling. Tidssvarende kommunikation For at sikre tilliden til domstolene er det nødvendigt at være opmærksom på kendskabet til domstolene. Derfor handler målet om tidssvarende kommunikation om at udbrede kendskabet til domstolenes arbejde og rolle og fortælle om afgørelser. Samtidig betyder det også, at domstolene skal fokusere på tidssvarende og forståelige breve og afgørelser. Domstolene vil i 2013 arbejde på følgende områder for at sikre tidssvarende kommunikation: Lave en plan for udvikling af den interne kommunikation, så den bedst muligt understøtter implementeringen af mål og værdier. Fortsætte arbejdet med kommunikationsstrategien fra 2011 ved at sætte nye tiltag i gang, der skal være med til at udbrede kendskabet til domstolenes rolle og opgaver blandt borgerne. Sætte fokus på domstolenes kommunikation med brugerne. Fortsat være en attraktiv arbejdsplads Som arbejdsplads er et vigtigt mål for Danmarks Domstole at sikre kvalificerede ansøgere og dygtige ledere, at sikre en høj medarbejdertilfredshed og -udvikling og at udbrede kendskabet til domstolene som arbejdsplads. Domstolene vil i 2013 arbejde på følgende områder for at sikre en attraktiv arbejdsplads: Udvikle ledelsesgrundlag og fortsætte arbejdet med ledelsesudvikling. Gennemføre en trivselsundersøgelse og følge op på denne. Følge op på sikkerhedssituationen ved retterne. Andre indsatsområder Et fortsat fokus på digitalisering ved domstolene er ligeledes afgørende for de 12

13 overordnede mål og værdier. Derfor er digitalisering også et indsatsområde i Her vil domstolene sigte efter at gennemføre følgende indsatser: Færdiggøre digitaliseringsstrategi for Danmarks Domstole Implementere JFS Berammelse (0.8) (trin 1) i første halvår af Fortsætte digitaliseringen af Danmarks Domstole Begynde at installere en national videokonferenceløsning inden for justitssektoren i samarbejde med politiet, anklagemyndigheden og Kriminalforsorgen (Video3). Deltage i arbejde om tværgående digitalisering af justitsområdets straffesagskæde. Udarbejde en plan for det fortsatte arbejde med gradvis implementering af et samlet ledelsesinformationssystem for domstolene. 13

14 Domstolene fik nye mål og værdier Der er i løbet af 2012 blevet tænkt store tanker ved Danmarks Domstole. En grundig proces har udmøntet sig i et nyt sæt mål og værdier, som i de næste fem år vil være den røde tråd i domstolenes arbejde. Fra 2013 og de næste fem år vil de nye mål og værdier være rettesnoren, der skal sikre, at domstolene arbejder tidssvarende og professionelt for ret og retfærdighed ved at træffe rigtige afgørelser i rette tid afgørelser, som er velbegrundede og til at forstå. Dette er netop den overordnede vision, der skal sikre, at vi gør os fortjent til befolkningens tillid og respekt. Input fra medarbejdere og brugere De nye mål og værdier er blevet til i en grundig proces, som begyndte med Domstolenes Dag i januar 2012, strakte sig over en række lokale og regionale møder og temadage og slutteligt kulminerede med en lancering 1. oktober Både medarbejdere og journalister, advokater og andre af domstolenes brugere har deltaget i arbejdet med at forme de nye mål og værdier. Vi ville gerne sikre, at alle medarbejdere kunne bidrage i den fase, hvor vi analyserede og indhentede bidrag. Det ser ud som om, at det er lykkedes, ligesom det er lykkedes at give brugerne et talerør gennem fokusgrupper og videointerviews, fortæller Bedste Praksis-konsulent Merete Schlüter, der var med i projektets idégruppe. Sådan lyder målene og værdierne De fire overordnede mål for domstolene de næste fem år har fået denne ordlyd: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en attraktiv offentlig arbejdsplads Og de fire værdier lyder således: Respektfuld behandling Åbenhed og lydhørhed Troværdighed Ansvarlighed Ord til handling Den 1. oktober landede en lille foldbar sag med visioner, mål og værdier og plads til at skrive sit navn hos alle medarbejdere ved domstolene. 14

15 Nu venter arbejdet med at gøre ord til handling og implementere domstolenes mål og værdier i alle processer, beslutninger, strategier og projekter, der tages hul på de næste år. Merete Schlüter oplever foruden energi og vilje til at arbejde for de vedtagne mål en stor lyst til at drøfte de dilemmaer, man som domstolsansat dagligt står i sammen med kolleger og ledere. Den grundige proces har helt klart givet ejerskab, og vi har fået bekræftet, at vi er en organisation med stærke værdier, fortæller hun. Debattle og fremtidens projekter Mål og værdier skal være en naturlig del af hverdagen og arbejdsgangen ved retterne, både når der skal prioriteres opgaver, tages beslutninger, vælges løsninger og håndteres dilemmaer. Den proces skal dilemmaspillet Debattle blandt andet være en del af. Debattle indeholder cases og dilemmaer fra hverdagen i retterne, og på baggrund af disse skal medarbejdere og ledere skabe debat om betydningen af målene og værdierne ved at drøfte de mange forskellige situationer, som er inspireret af retternes hverdag skal fokusere på at gøre mål- og værdisættet til en del af alle rutiner og formål i alt fra sagsbehandling og uddannelse til personaleadministration og kommunikation. Domstolenes mål for 2013 er derfor en række initiativer inden for hvert af de overordnede mål, der sikrer forankringen af målene og værdierne i hverdagen ved retterne. Det vil sige, at domstolene blandt andet skal fastsætte specifikt, hvad korte sagsbehandlingstider betyder, deltage i udvalg for effektivisering og ensartethed og videreudvikle kommunikationen med brugerne. 15

16 Et år i indvielsernes tegn Det forløbne år blev et år med mange nyindviede bygninger og erfaringer med de såkaldte OPP-projekter, hvor byggeriet foregår som Offentligt-Privat Partnerskab. Næste år byder også på nye byggeprojekter. Fem byretter samt Sø- og Handelsretten tog nye bygninger i brug i Dermed markerer 2012 sig som året, hvor domstolsreformen på det bygningsmæssige område har taget afgørende skridt mod at komme i hus var samtidig året, hvor Danmarks Domstole var med til at sætte Offentligt-Privat Partnerskab (OPP) på landkortet inden for det statslige anlægsområde. Byggeboom siden reformen Siden domstolsreformen trådte i kraft i 2007, har der været gang i byggeriet. Stort set samtlige 24 byretskredse har, i større eller mindre omfang, været involveret i byggeprojekter. Langt de fleste nye retsbygninger er projekter med private udlejere og ejendomsudviklere, hvor der er bygget om i eksisterende bygninger. Det har medført tidssvarende og solide resultater, som understøtter de øvrige dele af domstolsreformen. OPP er vejen frem 2012 markerer sig ved, at fire af de fem byretter, der har taget en ny retsbygning i brug, er opført helt fra grunden. Der er tale om byretterne i Herning, Holbæk, Holstebro og Kolding, som udgør ét samlet projekt i et Offentligt-Privat Partnerskab (OPP). OPP er en relativt ny måde at tænke byggeprojekter på, og domstolene har været med til at gøre denne model til virkelighed i staten. Og det med succes. Bygninger af høj kvalitet er en ufravigelig prioritet i Danmarks Domstole. Konstruktionen i OPP understøtter denne prioritering, hvor en privat entreprenør bygger for staten. Det er OPP-leverandøren, der finansierer, projekterer og anlægger byggeriet for staten, der har rollen som bestiller. Dermed er det også OPPleverandøren, der påtager sig de økonomiske, kvalitetsmæssige og tidsmæssige risici ved projektet. Når projektet står færdigt, er OPP-leverandøren ansvarlig for drift og vedligehold af bygningen i år. Incitamenterne til at bygge i høj kvalitet er med andre ord sikret. Indvielser på stribe Særligt foråret og sommeren 2012 bød på stor flytteaktivitet og indvielser samtidig med, at der blev planlagt nye byggeprojekter i Aarhus, Roskilde, Svendborg og Viborg. 16

17 Den første af de fire OPP-retsbygninger, der blev overdraget, var Retten i Herning den 1. marts 2012, hvorefter de tre øvrige fulgte i lige linje i april og juli i henholdsvis Retten i Holstebro, Kolding og Holbæk. Retterne i Herning og Holstebro blev overtaget tidligere end planlagt, og tidsplanen blev overholdt de øvrige steder. Ved Retten på Frederiksberg blev der i efteråret indviet en ny flot tilbygning til den fredede hovedbygning. I modsætning til den generelle tendens var staten her selv bygherre. Via en arkitektkonkurrence med efterfølgende udbud af anlægsopgaven kom man i mål inden for den overordnede tidsplan. Smilene var også store hos Sø- og Handelsretten, der flyttede fra de gamle bygninger i Bredgade i København og ind i ombyggede og nyistandsatte lokaler i Amaliegade. Det private lejemål blev planmæssigt overtaget i det tidlige forår. Nye retsbygninger på vej 2013 byder på spændende byggeprojekter for de sidste byretter, der endnu ikke har fået mulighed for at indrette sig i tidssvarende lokaler. Retten i Roskilde får en helt ny retsbygning bygget på bar mark ved Søndre Ringvej. Projektet gennemføres som et Offentligt-Privat Samarbejde (OPS), der i sin konstruktion er lig OPP blot med den forskel, at staten køber bygningen, når denne står færdig primo I Svendborg gennemføres der i 2013 et EU-udbud i OPP på en ny retsbygning på m2, som forventes at blive taget i brug ultimo For Retten i Århus vil det historiske tinghus på Vester Allé gennemgå en total modernisering, hvor tinghusets tagetage inddrages til administration og dommerkontorer, mens de øvrige etager ombygges med indretning af retssale og voteringslokaler. Endelig vil der være fokus på sikkerheden i retsbygningen med en opdeling i indre og ydre zone, som man ser det ved landets øvrige nye retsbygninger. Det moderniserede tinghus skal efter planen stå klar i Sidst, men ikke mindst, har Folketinget i 2009 besluttet en ny samlet bygning til Vestre Landsret. Projektet udføres som OPP-projekt af A. Enggaard A/S, der i de kommende 1½ år vil anlægge m2 landsret i Viborg. Byens nye vartegn er planlagt færdigt senest september

18 Flere skal kende til domstolene Domstolenes kommunikationsstrategi udmøntede sig i løbet af 2012 i øget service til journalister, flere pressemeddelelser og historier fra domstolene, deltagelse i folkemøde og kulturnat og ikke mindst undervisningsuniverset Kend din ret. I 2011 fik domstolene en kommunikationsstrategi rettet mod borgere, medier og andre brugere. Strategien var baseret på undersøgelser af danskernes syn på de danske domstole, mediedækningen af Danmarks Domstole og en undersøgelse af journalisternes syn på domstolene. Målet med kommunikationsindsatsen var, og er stadig, at øge kendskab og interesse og dermed forståelse for domstolenes rolle og opgaver i befolkningen har blandt andet stået i kommunikationsstrategiens tegn. Pressemeddelelser og historier fra dagligdagen Som en del af kommunikationsstrategien blev der sat fokus på pressen både serviceringen og håndteringen af pressen. Retterne intensiverede deres brug af pressemeddelelser på hjemmesiden, dommere og andre relevante fik tilbudt medietræning, og en række personer blev udpeget som talspersoner på bestemte områder med det formål at skabe hurtigere og endnu mere kvalificerede svar på henvendelser fra pressen. Samtidig blev der i løbet af året arbejdet med at opsamle og formidle gode historier fra domstolenes hverdag. Et eksempel på dette var dokumentaren Kongens foged, der fulgte i hælene på Else Skyum, afdelingsleder i fogedretten i Glostrup, der tager ud til danskerne for at inddrive gæld eller for at sætte dem ud af deres bolig. Dokumentaren havde premiere ved CPHdox i november 2012, blev senere vist i bedste sendetid på TV2 og efterfølgende præmieret med en Robert i kategorien Årets dokumentarfilm. Uanonymiserede retslister til pressen I februar åbnede Domstolsstyrelsen for et andet tiltag, der skulle forbedre servicen til pressen: et såkaldt ekstranet, hvor medier kan få adgang til domstolenes uanonymiserede elektroniske retslister i straffesager. Ekstranettet er en hjælp til journalisterne, så de hurtigt via en internetforbindelse kan danne sig overblik over sagerne. Den information skulle de tidligere som udgangspunkt stille i retten for at få. Domstole til folkemøde og kulturnat I starten af sommeren var Danmark Domstole repræsenteret på det årlige folkemøde på Bornholm, hvor omkring besøgende lagde vejen forbi. I domstolsteltet kunne 18

19 man få sig en snak med de ansatte fra Retten på Bornholm og høre mere om hverdagen ved domstolene. Samtidig havde Dommerforeningen i samarbejde med Advokatrådet arrangeret en debat om undersøgelseskommissioner og en fiktiv retssag med en række retsordførere som nævneting. Begge dele var store tilløbsstykker. Senere på året i oktober deltog flere retter som vanligt i Kulturnatten. Ud over rundvisninger og besvarelse af spørgsmål arrangerede blandt andre Østre Landsret og Retten i Næstved rollespil, hvor de besøgende for eksempel kunne prøve at være domsmand i en straffesag. Publikumsrekorden i 2012 tog Københavns Byret med cirka besøgende. Retssystemet på skoleskemaet Et helt afgørende initiativ i kommunikationsstrategien var at skabe et undervisningsmateriale til folkeskolernes klasser for at sikre tidssvarende, tilgængelig og korrekt information om domstolene. Arbejdet med at skabe materialet fandt sted gennem det meste af 2012, og i september kunne Domstolsstyrelsen præsentere hjemmesiden Kend din ret. Her kan folkeskoleelever kvit og frit surfe rundt på en side med animationer, film, quiz og opslagsværk og blive klogere på, hvem der arbejder i retten, hvordan retten ser ud, hvordan systemet er bygget op, hvilke principper der er på spil, og hvordan retsstaten fungerer. Samtidig lægger materialet op til, at eleverne så vidt muligt skal på besøg i retten. Materialet er baseret på trinmålene for folkeskolens ældste klasser og består ud over animationer, film og et printbart opslagsværk også af opgaver, debatspørgsmål og lærer- og undervisningsvejledning. Arbejdet fortsætter I 2013 fortsætter arbejdet med at formidle de gode historier om domstolenes rolle og opgaver. Kendskabet til Kend din ret skal udbredes endnu mere, så alle skoler får glæde af siden. Danmarks Domstole deltager også i 2013 i Folkemødet på Bornholm. 19

20 Video afløser tusindvis af kilometer Med det tværgående videokonferenceprojekt, Video3, vil transport af arrestanter til og fra retten blive kraftigt reduceret. Det sparer køretid og minimerer risikoen for fangeflugter. Og så kan det også bruges til andre formål. Video3 er et af projekterne i domstolenes digitaliseringsstrategi, der med en landsdækkende videokonferenceløsning skal være med til at effektivisere arbejdsgangene på tværs af justitsområdet. Projektet vil samtidig medføre en lang række kvalitetsmæssige fordele. Projektet er forankret i Domstolsstyrelsen med deltagere fra Kriminalforsorgen, anklagemyndigheden og politiet og skal være afsluttet i Mindre transport Årligt gennemføres omkring fristforlængelsessager ved retterne. I mange tilfælde sker det ved fysisk fremmøde, hvor arrestanten skal transporteres fra arresthuset til retten. Det koster mange ressourcer på tværs af justitssektoren særligt for politiet og Kriminalforsorgen, der står for transporterne. Omdrejningspunktet i Video3-projektet er derfor at få reduceret transport i forbindelse med fristforlængelsessager, da det er her, der er størst effektiviseringsgevinst at hente. Færre flygtede og bedre møder Video3-projektet rummer flere gevinster end de sparede ressourcer i forbindelse med transport. Projektet vil blandt andet: reducere flugtrisikoen ved fangetransporter lette gennemførelsen af interne møder hos involverede myndigheder og forbedre domstolenes serviceniveau understøtte digital ekstern adgang til retslokalerne fra øvrige myndigheder og andre eksterne aktører opfylde internationale forpligtelser ved at stille videokonferencefaciliteter til rådighed for udenlandske myndigheder reducere miljøbelastningen fra kørslen i forbindelse med afholdelse af retsmøder. Fungerer som moderne AV-udstyr Video3 vil også kunne bruges i andre sammenhænge end i forbindelse med videokonferencer. Projektet vil løfte de fleste retters tekniske niveau betragteligt, og udstyret vil kunne bruges som moderne AV-udstyr i retten. Det vil blandt andet give mulighed for at: 20

21 fremlægge dokumenter og øvrige beviser ved brug af en HDdokumentfremviser afspille alle gængse multimedier understøtte taleforstærkning, når kun lydanlægget kobles til afspille multimedier og foretage telefonopkald under videokonference gennemføre telefonkonferencer. Forventes færdigt om to år I oktober 2012 gik startskuddet, hvor projektorganisationen blev etableret og bemandet. Projektet har siden da afsluttet analysefasen og er begyndt på udbudsfasen, der kommer til at strække sig frem til sommeren 2013, hvor det er planen at indgå kontrakt med en leverandør. I 2014 skal udstyret sættes op i 200 lokaler på tværs af landet. Med udgangen af marts 2015 forventes projektet gennemført og overdraget til drift. 21

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2013 December 2012

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2013 December 2012 Handlingsplan for Danmarks Domstole 2013 December 2012 1. Nye mål og værdier for Danmarks Domstole Danmarks Domstole har i 2012 arbejdet med udviklingsprojektet Danmark Domstole værdier og mål. Som led

Læs mere

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011 1 Strategi for Danmarks Domstole 2011 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Vestre Landsret Præsidenten J.nr. 21A-VL-22-13 Den 17/02-2014 Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 Indledning Retten i Roskilde er fortsat placeret i fire bygninger

Læs mere

Østre Landsret Præsidenten. Handlingsplan for Østre Landsret 2017

Østre Landsret Præsidenten. Handlingsplan for Østre Landsret 2017 Østre Landsret Præsidenten Den 17/3-2017 J.nr. 42A-ØL-1-16 Handlingsplan for Østre Landsret 2017 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte

Læs mere

Handlingsplan for Østre Landsret 2015

Handlingsplan for Østre Landsret 2015 Den 17/02-2015 J.nr. 42A-ØL-1-15 Handlingsplan for Østre Landsret 2015 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte i løbet af 2015. Handlingsplanen

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014 December 2013 Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014 1. Fokusområder og indsatsområder i 2014 På baggrund af drøftelser i Ledelsesforum i september og november og efterfølgende beslutning i Domstolsstyrelsens

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO Danmarks Domstole har frem til 2018 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016 Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016 1. Introduktion Udgangspunktet for mål- og resultatstyring ved Danmarks Domstole er strategien Danmarks Domstole for ret og retfærdighed. Der er opstillet fire overordnede

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Der skete i perioden

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Fokusområde Forandring Indsats HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Resultatmål Procesmål Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Digitaliseringen

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Side

Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse: Side 1. Sammenfatning 2 2. Voldtægtssager 4 2.1 Baggrund for målsætningen 4 2.2 Status for målopfyldelsen i 1. halvår 2007 4 3. Voldssager 5 3.1 Kriterier for at en sag indgår i voldsstatistikken

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave)

Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave) Vestre Landsret J.nr. 21A-VL-16-04 Den 21/12-2005 Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave) Dette er en revideret udgave af Vestre Landsrets handlingsplan for 2005 I, som indeholder

Læs mere

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010 Strategi for Danmarks Domstole 2010 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 Indledning 2015 var det første hele år, hvor retten var samlet

Læs mere

Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010. Endelig verison

Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010. Endelig verison Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010 Endelig verison 1 Udgangspunktet for Retten i Holbæk er Danmarks Domstoles generelle opgaver, visioner og værdier, der er sålydende: Opgaver Danmarks Domstole udøver

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLES ÅRSRAPPORT 2011

DANMARKS DOMSTOLES ÅRSRAPPORT 2011 DANMARKS DOMSTOLES ÅRSRAPPORT 2011 DOMSTOLENE, DOMSTOLSSTYRELSEN OG PROCESBEVILLINGSNÆVNET April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation af Danmarks Domstole... 3 1.2. Årets faglige

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet Civilret Skifteret Udviklende

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling RAFD: Deltagelse i workshops/kurser

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Overordnet har vi på

Læs mere

Statistik for Danmarks Domstole 2013

Statistik for Danmarks Domstole 2013 Statistik for Danmarks Domstole 2013 STRAFFESAGER 2 Statistik for straffesager - 2013 Afsluttede (A) og modtagne (M) almindelige straffesager inden for forskellige sagskategorier Straffesager: ALMINDELIGE

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

UDVALGTE NØGLETAL FRA E M B E D S R E G N S K A B E R N E 2 0 0 7. Statistik og Controlling

UDVALGTE NØGLETAL FRA E M B E D S R E G N S K A B E R N E 2 0 0 7. Statistik og Controlling UDVALGTE NØGLETAL FRA E M B E D S R E G N S K A B E R N E 2 0 0 7 Maj 2008 Statistik og Controlling 2 1. Indledning Neden for vises en række nøgletal fra byretternes embedsregnskaber for 2007. Embedsregnskaberne

Læs mere

(bemærkninger til nøgletal)

(bemærkninger til nøgletal) ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til nøgletal) Retten på Bornholm - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten på Bornholm er

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Produktivitet... 9 5. Sagsbehandlingstider... 12 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Nøgletal for domstolene. November 2013

Nøgletal for domstolene. November 2013 Nøgletal for domstolene 1.-3. kvartal November Sagsflow byretterne Straffesager 1 Modtagne straffesager 99.484 108.635 107.504 110.860 148.677 123.818 100 109 108 111 149 124 - heraf nævningesager 118

Læs mere

mellem retten og Domstolsstyrelsen

mellem retten og Domstolsstyrelsen mellem retten og Domstolsstyrelsen 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg, der har til huse på Tinghuset, Tinghusgade 43 og på adressen Østre Havnevej 16B i Svendborg, betjener

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014 NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015 1. halvår 2014 NØGLETAL: SAGSFLOW OG SAGSBEHANDLINGSTIDER BYRETTERNE OG TINGLYSNINGSRETTEN 1. kvartal 2015 Modtagne sager Afsluttede sager Bunkeeffekt⁷ 1. kvartal

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 16 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4 Anklagemyndighedens

Læs mere

Københavns Byrets Handlingsplan 2016

Københavns Byrets Handlingsplan 2016 Københavns Byrets Handlingsplan 2016 Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til handlingsplanen... 3 2. Kort om Københavns Byret og Byrettens organisering... 4 3. Overordnet handlingsplan for

Læs mere

Statistik for 1. halvår 2010

Statistik for 1. halvår 2010 Statistik for 1. halvår 2010 1 STRAFFESAGER 2 Statistik for straffesager - 1. halvår 2010 Afsluttede (A) og modtagne (M) almindelige straffesager inden for forskellige sagskategorier Straffesager: ALMINDELIGE

Læs mere

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2015

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2015 Bilag 60/2014 Danmarks Domstoles Handlingsplan 2015 1. Introduktion Udgangspunktet for mål- og resultatstyring ved Danmarks Domstole er strategien Danmarks Domstole for ret og retfærdighed. Der er opstillet

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Næstved

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Næstved EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Effektivitet (produktivitet)... 10 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

Handlingsplan for Østre Landsret

Handlingsplan for Østre Landsret Østre Landsret Præsidenten Den 22/01-2009 J.nr. 42A-ØL-1-08 Handlingsplan for Østre Landsret 2009 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD

OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD 4. marts 2014 I perioden 21. maj til 14. juni 2013 gennemførte Danmarks Domstole en undersøgelse blandt retternes brugere af tilfredsheden med domstolene.

Læs mere

ÅRSBERETNING Retten i Næstved

ÅRSBERETNING Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Næstved retskreds omfatter

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

Årsberetning 2016 Københavns Byret

Årsberetning 2016 Københavns Byret Årsberetning 2016 Københavns Byret 1 1. Indledning kort præsentation af retten Københavns Byret er den største af Danmarks 24 byretter. Retten betjener en stor del af Københavns Kommune samt Dragør og

Læs mere

Sø- og Handelsretten har derfor som sin vision, at retten skal være ERHVERVSLIVETS FORETRUKNE DOMSTOL.

Sø- og Handelsretten har derfor som sin vision, at retten skal være ERHVERVSLIVETS FORETRUKNE DOMSTOL. Handlingsplan 2012 1. Sø- og Handelsrettens visioner 1.1. Retsafdelingen Sø- og Handelsrettens retsafdelings saglige kompetence fremgår af retsplejelovens 225. Af bestemmelsen fremgår også, at næsten alle

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup

Læs mere

I - Byrettens organisation

I - Byrettens organisation Overordnet handlingsplan for Københavns Byret 2013 Handlingsplanen for Danmarks Domstole opregner den overordnede målsætning for retterne i perioden 2013 til 2018. Målsætningerne er: Korte sagsbehandlingstider

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Resultatoversigt for Sø og Handelsretten

Resultatoversigt for Sø og Handelsretten Resultatoversigt for Sø og Handelsretten BEMÆRK: Spørgsmål markeret med *) er kun stillet til professionelle brugere. Spørgsmål markeret med **) er kun stillet til almindelige brugere. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2007 I (ekstern udgave)

Handlingsplan for Vestre Landsret 2007 I (ekstern udgave) Vestre Landsret J.nr. 21A-VL-14-06 Den 19/02-07 Handlingsplan for Vestre Landsret 2007 I (ekstern udgave) Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil

Læs mere

Vestre Landsret Præsidenten

Vestre Landsret Præsidenten Vestre Landsret Præsidenten J.nr. 21A-VL-5-09 Den 29/04-2009 Handlingsplan for Vestre Landsret 2009 (ekstern udgave) Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten

Læs mere

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2017

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2017 1. Introduktion Danmarks Domstoles Handlingsplan 2017 Udgangspunktet for mål- og resultatstyring ved Danmarks Domstole er strategien Danmarks Domstole for ret og retfærdighed. Der er opstillet fire overordnede

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Klar-parat-digital Sikre at alle medarbejdere kan betjene

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring

ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Hjørring dækker et geografisk områder, der

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Aalborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Aalborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Retsmægling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget har med en lovændring fra februar 2008 vedtaget en landsdækkende ordning om retsmægling ved domstolene. Der er næppe tvivl om,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Den 1. januar 2007 trådte den mest omfattende reform på domstolsområdet i 100 år i kraft.

Den 1. januar 2007 trådte den mest omfattende reform på domstolsområdet i 100 år i kraft. Nye mål for Danmarks Domstole Mål for domstolsreformen (sagsbehandlingstider, kvalitet og service mv.) Januar 2008 2 1. Indledning Den 1. januar 2007 trådte den mest omfattende reform på domstolsområdet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for 2011

Læs mere

Handlingsplan for Retten i Næstved 2013

Handlingsplan for Retten i Næstved 2013 Handlingsplan for Retten i Næstved 2013 Fokusområde RETSAFDELINGEN Det overordnede mål for afdelingen i 2013 er, at få organiseret og implementeret en ny team-model. Dommerne organiseres i 2 teams, som

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aarhus har

Læs mere

Årsberetning for Retten i Lyngby 2011

Årsberetning for Retten i Lyngby 2011 Årsberetning for Retten i Lyngby Retten i Lyngby er en af landets 24 byretter. Retskredsen omfatter Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Furesø kommune. Der bor i retskredsen ca. 216.000 personer. Rettens

Læs mere

Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg

Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg 1. Indledning 2. Strategi 2011 årets indsatsområder 3. Domhuset selvevaluering 2010 4. Rammen Viborgs 5 indsatsområder Bilag: Fællessekretariatets handlingsplan for

Læs mere

Handlingsplan for Retten i Horsens 2013

Handlingsplan for Retten i Horsens 2013 Handlingsplan for Retten i Horsens 2013 Danmarks Domstole har i 2012 arbejdet med udviklingsprojektet Danmark Domstole værdier og mål. Som led i dette projekt er der med Danmarks Domstole for ret og retfærdighed

Læs mere

Domstolsstyrelsens handlingsplan for Målsætning Strategi Handling Frist. Ydelser

Domstolsstyrelsens handlingsplan for Målsætning Strategi Handling Frist. Ydelser 1 Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2006 1 Målsætning Strategi Handling Frist Ydelser Vores sagsbehandling, afgørelser og andre ydelser er af højeste faglige kvalitet. Vi kvalitetssikrer med respekt

Læs mere

Nøgletal for domstolene marts 2011

Nøgletal for domstolene marts 2011 Nøgletal for domstolene 2010 4. marts 2011 Sagsflow ved byretterne Modtagne og afsluttede sager 2006-2010 Antal modtagne sager ved byretterne i alt 599.040 607.626 689.961 774.648 776.685 100 101 115 129

Læs mere

D OM STOLSST YR E LSE NS ÅR SB E R E T NING 20 1 4

D OM STOLSST YR E LSE NS ÅR SB E R E T NING 20 1 4 DOMSTOLSSTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 D OM STOLSST YR E LSE NS ÅR SB E R E T NING 20 1 4 1 INDHOLD BERETNING... 3 SIKKERHEDSINITIATIVER VED DE DANSKE DOMSTOLE DET KOMMENDE ÅR... 4 DIGITALISERING AF CIVILE

Læs mere

ÅRSNØGLETAL Retten i Horsens. Evt. sammenligning Retten i Kolding Datatabeller 5. bedste KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA:

ÅRSNØGLETAL Retten i Horsens. Evt. sammenligning Retten i Kolding Datatabeller 5. bedste KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA: ÅRSNØGLETAL 2015 ten i Horsens 2014 2015 Gnst. BR 2015 Evt. sammenligning ten i Kolding Datatabeller 5. bedste 2015 2014 2015 KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA: Samlet produktivitet, retten (indeks)

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Næstved retskreds omfatter

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten på Bornholm. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten på Bornholm. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Retten i Hillerød Handlingsplan 2015-2016

Retten i Hillerød Handlingsplan 2015-2016 Handlingsplan 2015-2016 Handlingsplan 2 2015-2016 Forord I det følgende præsenteres handlingsplan for 2015-16 for. Handlingsplanen er som tidligere udarbejdet efter KVIK-modellen, som indebærer, at vi

Læs mere

Status for implementering af domstolsreformen

Status for implementering af domstolsreformen Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 J.nr. 4202-2009-2 25. marts 2009 Status for implementering af domstolsreformen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om straffesagskæden

Rigsrevisionens notat om beretning om straffesagskæden Rigsrevisionens notat om beretning om straffesagskæden Maj 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om straffesagskæden (beretning nr. 9/2013) 3. maj 2017 RN 1105/17 1. Rigsrevisionen

Læs mere

1. Nedbringelse af sagsbehandlingstiderne. 2. Hver ret gennemfører mindst et projekt med det formål at forbedre kvaliteten.

1. Nedbringelse af sagsbehandlingstiderne. 2. Hver ret gennemfører mindst et projekt med det formål at forbedre kvaliteten. Handlingsplan 2010 1 Danmarks Domstole har for 2010 fastsat følgende indsatsområder: 1. Nedbringelse af sagsbehandlingstiderne. 2. Hver ret gennemfører mindst et projekt med det formål at forbedre kvaliteten.

Læs mere

IT ved Danmark Domstole

IT ved Danmark Domstole Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr. 5798000161184 Version 1.0 /21. oktober 2008 IT ved Danmark

Læs mere

Brug af videokonferenceudstyr særligt i fristfor- længelsessager - Bilagsrapport

Brug af videokonferenceudstyr særligt i fristfor- længelsessager - Bilagsrapport Perspektivering af videodemonstrationsprojekt i Syd- og Sønderjylland Brug af videokonferenceudstyr særligt i fristforlængelsessager - Bilagsrapport 3. september 2010 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Bilagsrapport

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I HORSENS

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I HORSENS HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I HORSENS Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Digitaliseringen af de civile sager, JFS Civil Implementering

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. april 2012 Sag 13/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Martin Simonsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 27. april

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Overordnet vision Danmarks Domstole er en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003.

Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003. 1 Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003. Ydelser Vores sagsbehandling, afgørelser og andre ydelser er af højeste faglige kvalitet. Sagsbehandlingen skal være grundig, og der afsættes fornøden tid til

Læs mere

STATUSNOTAT. om målsætninger for sagsbehandlingstiden i voldssager, voldtægtssager samt våbensager ved domstolene

STATUSNOTAT. om målsætninger for sagsbehandlingstiden i voldssager, voldtægtssager samt våbensager ved domstolene STATUSNOTAT om målsætninger for sagsbehandlingstiden i voldssager, voldtægtssager samt våbensager ved domstolene Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og overordnet vurdering... 2 2. Voldssagerne... 3 2.1

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

Vestre Landsret Præsidenten

Vestre Landsret Præsidenten Vestre Landsret Præsidenten J.nr. 21A-VL-5-08 Den 11/04-2008 Handlingsplan for Vestre Landsret 2008 (ekstern udgave) Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere