Vækstfabrikkerne Version 2.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstfabrikkerne Version 2.0"

Transkript

1 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover nærværende skriv fremsendes en nærmere præsentation af indholdet i Vækstfabrikkerne 2.0, samt en delevaluering af projektet. Det er hensigten, at pakken kan bruges i kommunens videre sagsbehandling af en fortsat medfinansiering af Vækstfabrik-projektet. Tilbageblik og status Der er på nuværende tidspunkt etableret 11 Vækstfabrikker med i alt 12 afdelinger i Region Sjælland, finansieret af EU's Regionalfond og regionens kommuner. Vækstfabrikkerne er etableret i Vordingborg ved Væksthus Sjælland og i Stege, Næstved, Greve, Holbæk, Roskilde, Slagelse, Ringsted, Faxe, Lolland-Falster og Køge. Herudover er der etableret en Vækstfabrik på Bornholm, som drives af Væksthus Hovedstadsregionen. Der sidder på nuværende tidspunkt 152 virksomheder som har købt i alt 186 pladser til sig selv og virksomhedens ansatte rundt omkring på Vækstfabrikkerne. Vækstfabrikkerne arbejder dermed med en stor andel det af det totale antal vækstiværksættere i Region Sjælland. Vækstfabrikkerne gør en markant makroøkonomisk forskel for Region Sjælland ved at understøtte væksten og beskæftigelsen i hele regionen, ikke mindst i regionens yderområder, f.eks. på Lolland-Falster hvor en af projektets største Vækstfabrikker ligger. Projektets ErhvervsPhD gennemførte i januar 2013 en delevaluering af tilfredshed og effekt ved Vækstfabrik-projektet blandt de virksomheder som sidder på Vækstfabrikkerne (vækstfabrikanter), og 100 vækstfabrikanter deltog i undersøgelsen. Delevalueringen vist, at der allerede nu kan aflæses en markant effekt af projektet, og den vækst som de deltagende virksomheder oplever. Blandt de vigtigste hovedkonklusioner kan nævnes: Vækstfabrikanterne har under opholdet på Vækstfabrikkerne i alt har skabt 54 ekstra videnarbejdspladser til regionen. Overordnet set har 23% af alle vækstfabrikanterne ansat ekstra medarbejdere i den periode de har indgået i Vækstfabrikkerne. Ligeledes estimerede vækstfabrikanter i undersøgelsen, at de fremadrettet forventer at skabe ca. 350 nye arbejdspladser indenfor de næste tre år Overlevelsesgraden blandt virksomhederne der er, eller har indgået, i et vækstforløb via Vækstfabrikkerne ligger på 86% 62% af vækstfabrikanterne har oplevet vækst i omsætningen efter de er blevet tilknyttet Vækstfabrikkerne. Ud af de 62% har 49% opnået en omsætningsforøgelse på 20% eller mere

2 65% af de adspurgte virksomheder har været på Vækstfabrikkerne i under et år, og heraf har 34% boet på Vækstfabrikkerne i under 6 måneder. Når virksomhedernes opholdstid på Vækstfabrikken krydses med den vækst de har oplevet, viser det sig, at jo længere tid en virksomhed har siddet på en Vækstfabrik, jo større vækst oplever den. Man kan derfor formode, at mange af de virksomheder som altså har siddet ganske kort tid på Vækstfabrikkerne, vil opleve endnu flottere vækst på sigt. 48% bedømte, at deres udvikling ville have taget længere tid udenfor Vækstfabrikken. 22% af virksomhederne mener, at de havde oplevet mindre vækst, hvis de ikke havde indgået i et vækstforløb på Vækstfabrikkerne. 5% vurderede, at de ikke ville have drevet virksomhed uden hjælp fra Vækstfabrikkerne. Kigger man på eksportvækst er det 13% af alle nuværende vækstfabrikanter som eksporterer, og heraf har 3% af dem opnået eksport efter de har indgået i et vækstforløb igennem Vækstfabrikkerne. De 13% som eksporterer er et godt stykke over regionsgennemsnittet, idet der på regionsbasis kun er 6% af iværksætterne i region Sjælland der eksporterer. Adspurgt om forventninger til eksport de kommende år, har yderlige 21% af virksomhederne planer om eksport indenfor de næste 3 år. Version 2.0 Når den nuværende projektperiode udløber d , er det hensigten af Vækstfabrikkerne begiver sig ud i den næste etape af deres udvikling Version 2.0. Version 2.0 er en udfasningsetape, hvor konceptet og Vækstfabrikkerne konsolideres, markedsmodnes og dermed klargøres til en fuldt kommerciel Version 3.0. Vækstfabrikkernes strategiske udvikling forventes at følge nedenstående tre trin i de kommende år:

3 Indhold i Version 2.0 Vækstfabrikkernes fremtidige strategiske retning og indhold, er baseret på en justering og konsolidering af konceptet, så det bliver endnu mere værdiskabende og målrettet for den enkelte virksomhedstype. Dermed bliver vækstforløbet endnu mere effektfuldt, og det sikres at den enkelte virksomhed i højere grad presses til at yde sit allerbedste. Baseret på følgeforskningen som projektets ErhvervsPhD har udført siden september 2010, er det tydeligt at der i Vækstfabrikkerne befinder sig mange forskellige typer af iværksættere og virksomheder, med dertilhørende forskellige vækstudfordringer og time to market. Vækstfabrikanterne har dermed vidt forskellige behov for vækstsparring, uddannelse, videns- og kompetenceløfte samt finansiering. Med afsæt i denne viden, giver det god mening i en Version 2.0 af Vækstfabrikkerne, at designe mere individuelle vækstforløb for vækstfabrikanterne, baseret på den enkeltes behov og potentiale. I Version 2.0 vil erfaringerne fra den første periode danne afsæt for en forfinelse og revision af det koncept og vækstforløb, som i dag tilbydes de deltagende virksomheder. Formålet vil være, at skabe et koncept som er mere individuelt, mere internationalt og har indtænkt virksomhedernes finansielle udfordringer. Når disse indholdselementer er tilført, vil Vækstfabrikkerne være bæredygtige markedsmæssigt og økonomisk også på den lange bane. I Version 2.0 vil der blive tilbudt differentierede vækstforløb baseret på den enkelte vækstfabrikants potentialeniveau og erfaring indenfor opstart og drift af vækstvirksomheder. På denne måde sættes der ind overfor de særligt potentielle med korte og intensive forløb, mens de virksomheder som har et vækstpotentiale, men har brug for længere tids støtte og udvikling, ikke tabes. En sådan segmenteret og fokuseret indsats vil kunne geare udvalgte vækstfabrikanter med særligt stort markedspotentiale hurtigere til vækst, hvor andre vækstiværksættere vil få større udbytte af at udvikle basale kompetencer og fokusere på at sikre et solidt forretnings- og indtjeningsgrundlag, der skaber en langsommere, men sund og stabil vækstkurve. Allerede ved screeningen vil man visitere vækstfabrikanterne til enten et Basisvækstforløb eller et Elitevækstforløb, alt efter vækstfabrikanternes niveau og udviklingspotentiale. Ud af de tilsigtede 250 vækstfabrikanter vurderes det, at man vil kunne placere 75 vækstfabrikanter i det intensive Elitevækstforløb, som er designet til at skabe eksplosiv vækst på kort tid. De resterende 175 vækstfabrikanter vil indgå i Basisvækstforløbet, og vil løbende have mulighed for kvalificere sig til Elitevækstforløbet. De differentierede Vækstforløb vil have følgende indhold: Basisforløb: Vækstkortlægning med vækstkonsulent

4 Vækstiværksætteruddannelse udviklet af CBS, RUC, SDU, Handelsskoler og private rådgivere Løbende faglige netværksevents Eliteforløbet: Accelerationsvækstforløb med aftalte og forpligtende udviklingsmilepæle der skal nås Adgang til mentorordning og advisory boards med særligt udvalgte erhvervsledere fra succesfulde vækstvirksomheder Adgang til kapital-produkt udviklet særligt til Vækstfabrikkerne Tilbud om ECTS-givende MBA-lederuddannelse på CBS eller SDU Adgang til internationale netværk (soft landing tilbud) I Version 2.0 er det ligeledes ambitionen at udbygge udbredelsen af og netværkene i Vækstfabrikkerne i en national og international kontekst. En national udbredelse skal ske via de regionale Væksthuse, som det allerede nu afprøves på Bornholm, hvor Væksthus Sjælland bistår, videndeler og kvalitetssikrer ifbm. etableringen og driften af nye de Vækstfabrikker. Der udvikles, udover de nuværende nationale interne og eksterne netværk, også et stærkt netværk til centrale aktører og udviklingsmiljøer i udlandet, som kan understøtte virksomhedernes internationale vækst i de såkaldte softlanding-programmer, hvor vækstfabrikanter kan få kontorplads og rådgivning på udvalgte udviklingsmiljøer i udlandet, hvor de ønsker at udforske en mulig markedsetablering. I nedenstående figur, ses de planlagte udviklingsversioner over tid, fordelt på konceptet, partnerkredsen og finansieringsmodellen. Version Version Version Koncept Partnerkreds Finansieringsmodel Konsulentforløb med vækstkonsulenter Videnmoduler med RUC Mentorordning med Connect Denmark Faglige netværk på og imellem fabrikkerne Basisforløb Vækstkonsulentforløb Vækstiværksætteruddannelse Netværksevents Eliteforløb Mentorordning/advisory board Kapital-produkt Mini-MBA uddannelse Adgang til internationale netværk (soft landings) Finjusteret Basis- og Eliteforløb 10 kommuner Liselundfontænen RUC 10 Kommuner Liselund Fontænen Udvalgte uddannelsesinstitutioner Connect Denmark Kommuner Større private virksomheder 50% fra EU's Regionalfond, 50 % fra kommuner og Liselundfontænen 50% fra EU's Socialfond, resten fra kommuner og evt. private sponsorer Private sponsorer Egenbetaling fra deltagende virksomheder Lejeindtægter

5 Økonomi I Version 2.0. fremskaffer Væksthus Sjælland som i første projektperiode støttemidler til at dække halvdelen af projektets totalbudget fra EU's strukturfonde. Den resterende finansiering består af kommunal medfinansiering samt deltagermedfinansiering fra de deltagende virksomheder. Til forskel fra første projektperiode, fordeles de delprojektledertimer kommunerne bidrager med, imellem timer der kan viderefaktureres til Væksthus Sjælland og timer som medfinansieres. Det vil sige at Væksthus Sjælland via projektmidlerne indregner et tilskud til lønning af den lokale projektleder. Deltagelse i Vækstfabrikkernes 2.0 indebærer følgende budgetmæssige implikationer for den enkelte kommune. Kontant medfinansiering for en Vækstfabrik med 20 pladser: Kr pr. kommune pr. år, totalt kr for hele projektperioden Timemedfinansiering for en Vækstfabrik med 20 pladser: Kr pr. kommune pr. år, totalt kr for hele projektperioden, afregnes til kostpris Det er udover timemedfinansieringen ovenfor, indregnet i budgettet at hver kommune modtager refusion af lønomkostninger til yderlige delprojektledelse af Vækstfabrikken på i alt kr pr. kommune fordelt over hele projektperioden Vækstfabrikker på 30 pladser vil indebære en kontant medfinansiering på i alt kr (2 år) og kr i timemedfinansiering (2 år)

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Vækstaftale Den direkte indsats Vækst i eksisterende iværksætteri Forslagsstiller Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg CVR.

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Erhvervsbroens sammenhæng til Kompetenceparat2020: Veluddannet arbejdskraft

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REDEGØRELSE Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Sjælland, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.2.1 Uddannelse og

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne Kortlægning af erhvervsfremmesystemet i Copenhagen Bilag 1. Uddybende information om aktørerne November 2014 Bilag.1 Beskrivelse af operatører lokal erhvervsfremme 1. Lokal erhvervsfremme Hvem er aktørerne?

Læs mere

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Sådan arbejder Region Midtjylland med at styrke nye virksomheders udvikling og vækst Region Midtjylland Vækstforum Entreprenørskab og vækst

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere