Team Vækst Danmark er et landsdækkende initiativ, og der indkaldes ansøgninger inden for to geografiske områder:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Team Vækst Danmark er et landsdækkende initiativ, og der indkaldes ansøgninger inden for to geografiske områder:"

Transkript

1 Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Susanne Gren Svendsen Afdeling: Erhvervsudvikling og Funding Journal nr.: 15/5639 Telefon: Dato: 30. juni 2015 Indkaldelse af ansøgninger under EU s Regionalfondsprogram : Uddannelses- og sparringsforløb for potentielle vækstvirksomheder (Team Vækst Danmark) Syddansk Vækstforum indkalder, i samarbejde med vækstfora i Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Hovedstaden, ansøgninger til uddannelses- og sparringsforløb for potentielle vækstvirksomheder under titlen Team Vækst Danmark. Team Vækst Danmark er et landsdækkende initiativ, og der indkaldes ansøgninger inden for to geografiske områder: Ansøgninger der omfatter fire regioner samlet: Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Hovedstaden Ansøgninger vedr. Region Sjælland (eget programområde, da Region Sjælland er overgangsregion ifølge EU s definition) Dette materiale vedrører således Syddansk Vækstforums indkaldelse af ansøgninger. De ønskede uddannelses- og sparringsforløb skal gennemføres af professionelle operatører, der udvælges efter EU udbud. Ansøger kan ikke selv påtage sig opgaven som operatør. Ansøger, der modtager tilsagn via ansøgningsrunden, skal herefter igangsætte EU udbud med henblik på udvælgelse af operatør. Operatører ventes udvalgt i 2016 med henblik på at initiativet gennemføres for en treårig periode De enkelte vækstfora vil tage stilling til en option på en indsats i yderligere 2 år på baggrund af en evaluering senest ultimo Baggrund De danske regioner og regeringen har en fælles ambition om at skabe flere vækstvirksomheder, som kan yde et vigtigt bidrag til beskæftigelse og produktivitet i Danmark. Det er et fællestræk i udenlandske regioner med mange vækstvirksomheder, at der findes et velfungerende økosystem, hvor mange aktører bidrager og samarbejder om at udvikle vækstvirksomheder. De etablerede virksomheder bidrager ved at skabe spin-out virksomheder og ved at være åbne overfor at samarbejde og udveksle medarbejdere med iværksættervirksomheder. Erfarne serieiværksættere starter nye virksomheder eller hjælper med at udvikle eksisterende virksomheder bl.a. som mentorer eller investorer.

2 Vidensinstitutioner bidrager med at kommercialisere nye opfindelser og teknologier, skabe spin-outs og uddanne potentielle iværksættere. Dygtige rådgivere og acceleratorer bidrager med viden om udvikling af opstartsvirksomheder. I de bedste økosystemer er der et tæt samarbejde og netværk mellem de forskellige aktører. Derfor er velfungerende økosystemer regionale og fagligt specialiseret. Det er et fællestræk for velfungerende økosystemer, at der er skabt en positiv spiral, hvor talentfulde virksomheder og individer tiltrækker gode projekter, der tiltrækker investeringer, som igen tiltrækker flere succesfulde virksomheder og talenter osv. Det er ambitionen med Team Vækst Danmark at starte denne positive spiral i Danmark med en målrettet indsats, som sikrer en kritisk masse af virksomheder og kompetencer samtidig med, at regionale specialiseringer understøttes og udnyttes. Målet er at øge antallet af vækstvirksomheder med udgangspunkt i en faglig specialisering i de fem regioner. Indsatsen skal være så attraktiv, at det lykkes at tiltrække de bedste danske og udenlandske virksomheder, som understøttes i at udnytte deres vækstpotentiale og rejse ekstern kapital inden for et givent felt. Samtidig er det ambitionen, at der skabes et tæt samspil med det etablerede erhvervsliv, som engagerer sig aktivt med henblik på at styrke deres egen langsigtede konkurrenceevne. Hensigten er, at der ydes et substantielt bidrag til at styrke kvaliteten af økosystemet for vækstvirksomheder i de enkelte regioner. I dag er etablerede virksomheder og succesfulde serieiværksættere kun i begrænset omfang involveret i det lokale iværksættermiljø i Danmark. Det står i modsætning til bl.a. USA, hvor store virksomheder og succesfulde iværksættere oftere er involveret i det lokale iværksættermiljø og investerer deres tid og penge i at hjælpe en ny generation af vækstvirksomheder. Det er endvidere ambitionen med projektet, at der spredes viden til relevante aktører om, hvad der skaber vækstvirksomheder og udvikler økosystemerne. Virksomheder fra hele landet og fra udlandet kan deltage. De regionale vækstfora står bag initiativet, som regeringen bakkede op om i vækstpakken Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst. Med aftalen om regionale vækstpartnerskaber 2014 mellem regeringen og de regionale vækstfora blev det ligeledes slået fast, at parterne vil fremme et tættere samarbejde mellem succesfulde iværksættere, erfarne erhvervsfolk og det danske iværksættermiljø ved at etablere initiativet. På den baggrund undersøges det, om den samlede ramme for EUfinansiering kan forhøjes med 10 mio. kr. fra den nationale pulje af regionalfondsmidler. Der stiles mod, at det samlede volumen er på 150 mio. kr. over tre år. Midlerne tilvejebringes via de regionale vækstfora med 65 mio. kr. fra EU s Regionalfond, prioritetsakse 2 Flere vækstvirksomheder. Herudover undersøges det, om den samlede ramme for EU-finansiering kan forhøjes med yderligere 10 mio. kr. fra den nationale pulje af regionalfondsmidler. Hertil forventes medfinansiering på 45 mio. fra de regionale udviklingsmidler til erhvervsformål samt 30 mio. kr., som tilvejebringes via anden national medfinansiering herunder privat medfinansiering fx fra de deltagende virksomheder. Vedrørende ansøgningsrunden for regionerne Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark og Hovedstaden er det samlede volumen på 122,5 mio. kr. Heraf er der reserveret 60,6 mio. kr. fra EU s Regionalfond, Side 2 af 11

3 prioritetsakse 2 Flere vækstvirksomheder og 35,65 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler. Hertil forventes en andel af den nationale pulje under EU s Regionalfond samt 26,25 mio. kr. i privat og anden medfinansiering. Alle disse finansieringskilder forudsætter endelig beslutning hos indstillende og bevilgende organer. 2. Hovedindhold Formålet med Team Vækst Danmark er at øge antallet af vækstvirksomheder i Danmark. Det skal ske ved at etablere stærke faglige miljøer rundt om i landet, som kan træne og udvikle virksomheder med stort vækstpotentiale og iværksættertalenter til succesfulde virksomheder i samarbejde med det lokale erhvervsliv. Programmet organiseres i en række elitetræningsfaciliteter, hvor de deltagende virksomheder gennemgår et intensivt uddannelses- og sparringsforløb med deltagelse af mentorer fra førende danske virksomheder og erfarne serieiværksættere. Elitefaciliteterne kan med fordel placeres i tilknytning til allerede etablerede faglige miljøer inden for de pågældende regionale styrkepositioner, så der opnås synergi med de eksisterende kompetencer og økosystemer. Det kan fx være store virksomheder, førende forskningsmiljøer mv. Projektet skal medvirke til at styrke økosystemet og sprede viden til aktørerne i de enkelte regioner om, hvad der skaber vækstvirksomheder. Programmet har til opgave at: Identificere og screene små og mellemstore virksomheder med et stort vækstpotentiale til programmet. Gennemføre et uddannelses- og sparringsforløb for at udløse vækstpotentialet. Faserne skal forstås som en overordnet ramme omkring indsatsen. Projektet kan efter behov opdeles i delfaser og/eller faserne kan gentages inden for projektperioden. 3. Krav til tilsagnsmodtager Ansøgningsrunden gennemføres med henblik på at finde en tilsagnsmodtager, som skal have administrativ og økonomisk kapacitet til at udbyde opgaven til professionelle operatører og administrere programmet i hele dets levetid i henhold til krav fra de bevilgende myndigheder. Tilsagnsmodtager skal gennemføre Team Vækst Danmark-programmet via kontrakt med operatør(er), som udvælges efter åbent udbud. Herved sikres konkurrenceudsættelse af opgaven med henblik på, at de bedste operatører med kommerciel orientering og international erfaring vinder opgaven, samtidig med at der opnås størst mulig effekt for de anvendte offentlige midler. Operatører, der kan være kommercielle aktører, skal være juridiske personer. Tilsagnsmodtager er den kontraktansvarlige partner, som underskriver kontrakten om EU-medfinansiering, og skal overholde udbudsreglerne. Tilsagnsmodtager kan ikke selv påtage sig funktioner som operatør. Det forventes, at tilsagnsmodtager tilknytter ekstern udbudsjuridisk ekspertise i forbindelse med gennemførelse af EUudbud. Der er derfor krav om at tilsagnsmodtager har: Tilstrækkelig økonomisk og administrativ kapacitet til at gennemføre EU-udbud og administrere programmet Erfaring med at tilrettelægge og gennemføre EU-udbud og styring af underleverandører Kompetencer i forhold til ledelse af EU-projekter og kvalitetssikring Side 3 af 11

4 4. Nærmere specifikation af krav tilsagnsmodtager skal stille til operatører Det forudsættes, at tilsagnsmodtager gennemfører EU-udbud vedr. programmet, og derfor drejer den følgende specifikation sig om krav, tilsagnsmodtager skal stille til kommende operatører. Ansøger skal i sit udbudsmateriale præcisere kravene til operatørers kompetencer og kvalifikationer, herunder tidligere erfaring med udvikling af vækstvirksomheder, samt operatørens grundlag for at kunne etablere og implementere de regionale elitetræningsfaciliteter. Det skal fremgå af ansøgningen, hvilke metodiske og forretningsmæssige valg, ansøger vil overlade til operatører. De valgte operatører kan efter behov bruge eksterne parter, fx konsulenter eller specialister, til at varetage de konkrete aktiviteter. Screening af virksomheder med vækstpotentiale Operatører skal i løbet af programperioden rekruttere mindst små og mellemstore virksomheder med stort vækstpotentiale, heraf en tredjedel fra udlandet. med henblik på at de bedst kvalificerede 10 procent af disse svarende til 260 virksomheder gennemfører et uddannelses- og sparringsforløb. I Region Sjælland er de tilsvarende måltal 500 rekrutterede virksomheder, hvoraf 50 gennemfører et uddannelses- og sparringsforløb. Screeningsprocessen skal indeholde følgende kriterier: Vækstpotentiale: Vækstpotentialet i den enkelte virksomhed, herunder nye forretningsidéer fra eksisterende virksomheder (spin-outs og spin-offs), skal være så stort, at det er sandsynligt, at virksomheden kan komme ind i et solidt vækstforløb og på sigt blive en vækstvirksomhed. Virksomheden skal opfylde SMV-kriterierne. Hurtig vækst: Virksomheden skal have potentiale til at komme ind i et vækstforløb forholdsvis hurtigt, dvs. at der skal ske en betydelig fremgang i virksomhedens beskæftigelse og/eller omsætning inden for to år efter, at virksomheden indtræder i initiativet. Realisering af vækstpotentialet må derfor ikke kræve langvarige udviklingsforløb af nye prototyper mv. Væksten vil skulle bygge på produkter eller tjenesteydelser, som er tæt på eller allerede er på markedet, når virksomheden indtræder i projektet. Motivation: Virksomhedens ledelse skal være motiveret for vækst og indstillet på at bruge den tid og de ressourcer, som skal til for at udløse virksomhedens vækstpotentiale. Der skal i ansøgningen redegøres for, hvordan screeningsprocesserne forventes gennemført, og hvordan det sikres, at ovenstående kriterier efterleves. Der skal årligt afholdes en fælles konkurrence for at tiltrække udenlandske virksomheder til Team Vækst Danmark. Det skal være tydeligt, hvilke kriterier de deltagende virksomheder opfylder, og på hvilket grundlag eventuelle virksomheder er blevet afvist. Udenlandske virksomheder, der deltager i programmet skal etablere sig som virksomhed i Danmark med et dansk CVR-nr., deltage aktivt i de aktiviteter, der igangsættes som led i projektet og sandsynliggøre overfor operatøren, at de har til hensigt på længere sigt at drive virksomhed i Danmark. Virksomheder, som ikke er registreret som danske, kan ikke opnå støtte. Inddragelsen af udenlandske små og mellemstore virksomheder må ikke medføre et relativt stort tab af arbejdspladser andre steder i EU. Side 4 af 11

5 Uddannelses- og sparringsforløb for at udløse vækstpotentialet De virksomheder, der opfylder screeningskriterierne ovenfor, og som optages i programmet gennemgår et uddannelses- og sparringsforløb med kompetenceudvikling og træning for at lære metoder til vækst og realisere deres vækstpotentiale. Denne fase kan være meget intensiv og vare over et halvt år, hvis der er tale om virksomheder med særligt vækstpotentiale, eller den kan gå over en kortere periode, hvor der fx er fokus på, hvordan virksomheden kommer i gang med eksport. Uddannelses- og sparringsforløbet skal tage udgangspunkt i den enkelte virksomheds specifikke forretningsmæssige situation og skræddersys til den enkelte virksomhed, således at virksomhedens individuelle behov styrer tilførsel af viden og kompetencer samt indkøb af ydelser under projektet. Det udelukker ikke, at visse aktiviteter kan gennemføres som kollektive forløb, jf. nedenfor. Aktiviteter i uddannelses- og sparringsforløbet kan navnlig være: Opbygning af netværk for virksomheden (mentor, bestyrelse, samarbejde med kunder mv.) Styrke sammenhængen og samarbejdet mellem vigtige aktører i virksomhedernes økosystem, heriblandt fx andre virksomheder, viden- og uddannelsesinstitutioner, private rådgivere mv. Træningscamps og sparring med serieiværksættere m.fl. Rådgivning hos videninstitution, fx inden for et konkret område (teknologi, markedsføring mv.) Sparring med vækst-rådgiver /ekstern konsulent Rådgivning til beregning af investeringsbehov, forventede resultater mv. Udenlandske eksperter kan eventuelt inddrages som eksterne konsulenter efter gældende regler. Uddannelses- og sparringsforløbet kan ske i en kombination af individuelle (én-til-én) og kollektive forløb for de deltagende virksomheder. Eksempler på kollektive aktiviteter kan navnlig være: Virksomheder, som har udviklet og implementeret vækstskabende forretningsplaner, præsenterer deres erfaringer, herunder tilgang til processen, mulige barrierer mv. Særlige træningscamps hvor virksomhederne arbejder med deres udfordringer Tilførsel af viden om faglige, juridiske eller sektorspecifikke forhold, inkl. viden om efterlevelse af nationale og internationale standarder og krav. Store virksomheder (ikke SMV er) kan eventuelt tage del i aktiviteterne, men må ikke modtage økonomiske fordele/subsidier heraf, ligesom deres udgifter ikke kan medtages under de støtteberettigede omkostninger. Erfaringerne fra de gennemførte camps, sparringsforløb mv. opsamles løbende med henblik på videreudvikling af kommende forløb og aktiviteter. Side 5 af 11

6 Udarbejdelse af en vækstplan Uddannelses- og sparringsforløbet skal resultere i en konkret vækstplan for de deltagende virksomheder. Vækstplanen skal sigte på at udløse virksomhedens vækstpotentiale fx at tilvejebringe ekstern kapital til at finansiere virksomhedens vækst, og skal som minimum indeholde følgende elementer: Konkrete anvisninger på vækst: Vækstplanen skal kortlægge, hvordan deltagervirksomheden konkret kan styrke sin vækst, og hvilke investeringer der skal til for at udløse vækstpotentialet. Vækstplanen skal have samme detaljeringsniveau som typiske forretningsplaner. Målbare effekter: Vækstplanen skal indeholde solidt underbyggede og realistiske skøn for, hvor kraftigt virksomhedens beskæftigelse (målt i antal fuldtidspersoner) og omsætning vil vokse henholdsvis to og fem år efter planen er udarbejdet. I vækstplanen kan de mulige gevinster ved øget internationalisering samt automatisering og digitalisering af virksomhedens forretningsprocesser kortlægges, men vækstplanen kan også fokusere på andre muligheder for at udløse vækstpotentialet fx tilvejebringelse af kapital fra business angels eller andre investorer til finansiering af virksomhedens vækst. Operatører er ansvarlige for, at der udarbejdes vækstplaner for alle deltagende små og mellemstore virksomheder. Statsstøtte Operatørernes rolle vil være præcist defineret i kontrakt med tilsagnsmodtager, da opgaven vindes ved et åbent udbud. Herved vil der ikke være tale om statsstøtte til operatøren. Der kan i løbet af projektet blive indkøbt eksterne konsulenter. Hvis udbudsreglerne overholdes vil disse leverancer heller ikke udgøre statsstøtte til operatøren og konsulenterne. De potentielle vækstvirksomheder, der modtager støtte i forbindelse med projektet, forventes at kunne modtage støtten som de minimis støtte. Alternativt kan reglerne i EU s generelle gruppefritagelsesforordning bringes i anvendelse. Effektkæde og succeskriterier For samtlige aktiviteter uanset om de er individuelle eller kollektive skal operatøren opstille en klar effektkæde, som forklarer, hvordan aktiviteterne konkret vil bidrage til at styrke væksten i de deltagende virksomheder. Effektkæden skal om muligt være evidensbaseret. Forventningen til programmet er, at de virksomheder, som gennemfører uddannelses- og sparringsforløb ender som vækstvirksomheder (opnår 20 % årlig vækst i beskæftigelse i tre på hinanden følgende år). Endvidere forventes, at virksomhederne tiltrækker kapital til videre udvikling samt skaber nye job og opnår øget omsætning. Baseret på tidligere erfaringer med lignende initiativer (Accelerace-programmet, Next Step Challenge) forventes, at de 260 virksomheder, der gennemfører programmet, kan skabe job og 680 mio. kr. i øget omsætning i programperioden. Yderligere krav til operatører Udover krav til indhold i programmet, skal tilsagnsmodtager formulere en række krav til operatører, for at sikre at programmet gennemføres efter hensigten og med bedst mulig effekt. Følgende krav skal sikres opfyldt via EU-udbudsforretningen: Krav til, hvem der kan afgive tilbud, herunder eksempelvis investeringsselskaber, fonde, forskerparker og andre med erfaring og kompetencer i forhold til udvikling af vækstvirksomheder Krav til erfaring med accelerationsaktiviteter eller sammenlignelige aktiviteter Side 6 af 11

7 Krav om et stærkt internationalt netværk og mulighed for at sikre en international forankring af programmet Krav om netværk til potentielle investorer, herunder private investorer, regionale fonde, Vækstfonden, venturekapital, banker mv. samt krav om en plan for hvordan operatøren vil tiltrække risikovillig kapital til virksomhederne Krav om en forretningsmodel, som sandsynliggør, at programmet er selvbærende inden for en årrække på 3-5 år. Krav om kendskab til arbejdet med udvikling af vækstvirksomheder inden for den regionale specialisering, deres tilbud er retter sig imod 5. Regional specialisering og specifikke regionale rammer Ansøgere til opgaven som tilsagnsmodtager skal tage udgangspunkt i de økonomiske rammer og faglig specialisering, der forventes i de enkelte regioner. Det er hensigten, at der etableres det antal faciliteter i hver region, som det relevante vækstforum finder dækkende og ønsker at medfinansiere. Nedenfor gives en oversigt over det forventede økonomiske niveau for alle regioner. Oversigt over midler i alt (mio. kr.) Region EU Regionalfond Regionale Erhvervsudviklingsmidler Øvrig national medfinansiering herunder privat Nordjylland 6,6 4 1,9 12,5 Midtjylland 16 12,4 5,6 34 Syddanmark 26,5 13, Hovedstaden 11,5 5,75 5,75 23 I alt 4 regioner 60,6 35,65 26,25 122,5 Sjælland (eget programområde) I alt Herudover undersøges det, om den samlede ramme for EU-finansiering kan forhøjes med yderligere 10 mio. kr. fra den nationale pulje af regionalfondsmidler. Der vil blive taget stilling til den nødvendige nationale medfinansiering heraf senere. Ansøgningen skal tage udgangspunkt i de regionale erhvervsmæssige specialiseringer: Region Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Specialiseringer IKT Informations- og kommunikationsteknologi Det maritime område (Det blå) Industri Energi og miljø Fødevarer Energieffektive teknologier Offshore Sundheds- og velfærdsteknologi Oplevelseserhverv Lifescience - Bioteknologi IKT Informations- og kommunikationsteknologi Side 7 af 11

8 . Følgende områder er vurderet som værende relevante for i Region Sjælland: Region Sjælland Bioøkonomi og industriel symbiose Byggeri og anlæg Smart energi Logistik og transport Den regionale specialisering er beskrevet i bilag: Notat vedr. regionale specialiseringer. 6. Organisering Indsatsen skal forankres hos tilsagnsmodtager, som er kontraktansvarlig partner og underskriver kontrakten om EU-medfinansiering. Tilsagnsmodtagerstår for administration på egne og eventuelle andre økonomiske partneres vegne og er dermed ansvarlig for projektets gennemførelse. Den kontraktansvarlige partner kan fx være en eller flere regioner. Det forventes, at der under indsatsen gives EU-medfinansiering til ét projekt vedr. Region Sjælland pga. regionens status som overgangsregion i EU samt ét tværregionalt projekt for de øvrige fire regioner. Der er en række funktioner, som berører alle regionale træningsfaciliteter, og som derfor skal løses i fællesskab for at sikre stordriftsfordele og ensartet kvalitet. Fællesfunktionerne skal samtidig være med til at synliggøre Team Vækst Danmark som et landsdækkende initiativ. Det drejer sig om: - Branding - International rekruttering - Kvalitetssikring - Resultatopfølgning I praksis skal fællesfunktionerne løses ved, at én af de operatører, som bliver udvalgt efter udbud, samtidig indgår kontrakt om at varetage fællesfunktioner. Det vil tilsvarende fremgå af kontrakt med øvrige operatører, at disse funktioner er lagt ud til en anden operatør. Der vil blive nedsat en administrativ følgegruppe til projektet med deltagelse af de regionale vækstforumsekretariater samt repræsentanter for kommuner, erhvervsliv og Erhvervsstyrelsen.. Følgegruppen får ansvaret for at følge implementeringen af projektet, herunder opnåelse af resultater og kvalitet i indsatsen. Følgegruppen bistår med udvælgelse af operatører efter EU-udbud. Følgegruppen får ligeledes ansvaret for at følge fremdriften i de enkelte elitetræningsfaciliteter på baggrund af de succeskriterier, som bliver opstillet for de enkelte faciliteter fx antallet af ansøgninger til at deltage i facilitetens uddannelses- og træningsforløb og antallet af virksomheder, som rejser risikovillig kapital efter gennemførelse af et forløb. 7. Kriterier for valg af tilsagnsmodtager Ansøgninger skal ligge inden for rammerne af regionalfondsprogrammets prioritetsakse 2, der har til formål at øge antallet af vækstvirksomheder. Ansøger skal anvende det elektroniske ansøgningsskema ved ansøgning om EU-medfinansiering. De indkomne ansøgninger vil blive vurderet ud fra overensstemmelse med nærværende temabeskrivelse, og skal herudover som minimum leve op til følgende kriterier, der vil blive lagt til grund for bedømmelsen af ansøgningerne: Side 8 af 11

9 Kriterier vedr. tilsagnsmodtager 7.1 Tilsagnsmodtagers økonomiske og administrative kapacitet Herunder Økonomisk og administrativ kapacitet til at administrere programmet og gennemføre EUudbud Erfaring med at tilrettelægge og gennemføre EU-udbud og styring af underleverandører, herunder hvordan udbudsjuridiske kompetencer tilvejebringes Kompetencer i forhold til ledelse af EU-projekter og kvalitetssikring 7.2 Tilsagnsmodtagers forståelse af og præsentation af det program, som skal administreres Kriterier vedr. indhold i programmet Herunder, hvordan tilsagnsmodtager vil sikre, at operatører kan leve op til EU-programkrav mv En detaljeret beskrivelse af setup et og indhold for Team Vækst Danmark, samt hvorledes dette vil indgå i EU-udbudsbetingelser mhp. valg af operatør. En beskrivelse af setup et og indhold skal som minimum inkludere følgende: a) En beskrivelse af organisationsstruktur med regionale elitetrænings-faciliteter og udvikling af de regionale økosystemer, herunder hvorledes det etablerede erhvervsliv, erfarne serieiværksættere og øvrige regionale aktører involveres. b) En klar beskrivelse af, hvilke aktiviteter der forventes at skulle finde sted som led i uddannelses- og træningsforløbene, herunder de krav til dokumentation vedr. aktiviteter på virksomhedsniveau, ansøger vil stille til operatører. De ydelser som operatører/eksterne leverandører skal levere som led i uddannelses- og sparringsforløbene skal ligge inden for regionalfondsprogrammets prioritetsakse 2, hvilket klart skal fremgå af udbudsmaterialet. c) En beskrivelse af de krav, ansøger i sit udbudsmateriale vil stille til eksterne operatører/leverandører om, hvordan de aktiviteter, der skal finansieres ligger inden for regionalfondsprogrammets prioritetsakse 2, samt hvordan virksomhederne til programmet rekrutteres, og hvordan rådgivningsforløbene gennemføres, herunder hvorledes udenlandske virksomheder vil blive tiltrukket til programmet. d) De krav, som ansøger i sit udbudsmateriale vil stille til operatørens kompetencer og kvalifikationer samt tidligere erfaring med udvikling af vækstvirksomheder, operatørens grundlag for at kunne etablere og implementere de regionale elitetræningsfaciliteter samt endelig en plan for, hvordan initiativet bliver selvbærende på langt sigt. e) De krav, som ansøger i sit udbudsmateriale vil stille til operatørens muligheder for at tilvejebringe risikovillig kapital til at investere i virksomhederne, når de har gennemført uddannelses- og træningsforløbet. f) Beskrivelse af succeskriterier for de enkelte elitetræningsfaciliteter fx involvering af etablerede virksomheder og serieiværksættere, antallet af virksomheder som ansøger om at deltage i et faciliteter forløb samt antallet af virksomheder som rejser ekstern kapital. g) Budget og økonomi i projektet, herunder privat egenfinansiering Effektkæde og kritiske antagelser. Ansøgers projektbeskrivelse skal omfatte en klar og logisk effektkæde samt en beskrivelse af de kritiske antagelser for, at projektet kommer til at virke efter hensigten. Om muligt skal de kritiske antagelser være evidensbaserede. Ansøgere skal således beskrive projektets effektkæde, dvs. Side 9 af 11

10 sammenhængen mellem projektets aktiviteter, output, resultater og effekter, herunder effekter på længere sigt efter projektets afslutning 7.5. Stærkt og landsdækkende partnerskab. Projektet skal gennemføres i et stærkt og landsdækkende partnerskab med involvering/opbakning fra erhvervslivet. Virksomheder i hele landet skal kunne komme i betragtning til at deltage i programmet, og den regionale specialisering skal afspejles Budget. Ansøger skal udarbejde et sammenhængende budget, herunder beskrive tilvejebringelsen af national medfinansiering. Som udgangspunkt er projektet 3 årigt. Der vil blive lagt vægt på graden af privat medfinansiering ikke mindst graden af kontant, privat medfinansiering Kriterier for tildeling af opgaven til operatør Tilsagnsmodtager udarbejder udbudsmateriale i henhold til reglerne for EU-udbud. I den forbindelse skal tildelingskriteriet for valg af operatører være Det økonomisk mest fordelagtige tilbud (formel fast udbudsterm). Der skal i underkriterierne indgå pris, kvalitet af tilbud, operatørens kompetencer, metode for gennemførelse af programmet, international forankring og kapitalpartnere, herunder mulighed for at stille kontant medfinansiering. 8. Finansiering Programmet for uddannelses- og sparringsforløb for potentielle vækstvirksomheder (Team Vækst Danmark) vil blive finansieret gennem EU s Regionalfondsprogram prioritetsakse 2 Flere vækstvirksomheder. Den nationale finansiering forventes at komme fra de regionale udviklingsmidler til erhvervsformål eller fra partnerne i projektet, herunder de deltagende virksomheder, men kan også komme fra andre interesserede organisationer. Der er i forbindelse med projekter støttet af Regionalfonden mulighed for at opnå EU-medfinansiering til aktiviteter, som ellers kun ville være støtteberettigede under Socialfonden, hvis aktiviteten højst udgør 10 pct. af de budgetterede og betalte udgifter, og hvis aktiviteten er direkte knyttet til projektets øvrige aktiviteter samt er nødvendig for en tilfredsstillende gennemførelse af projektet. Det kan eventuelt være en mulighed at benytte sig af denne mulighed i forhold til Socialfondens prioritetsakse 1. Tilsagnsmodtager kan i ansøgningens budget vælge at anvende reglen om indirekte omkostninger som en fast post på 18 % eller udregne de indirekte omkostninger detaljeret. Tilsagnsmodtager er ansvarlig for administration af programmet, herunder de faste rapporteringer til Erhversstyrelsen om projektets økonomi og fremdrift. Potentielle ansøgere bør orientere sig grundigt i regionalfondsprogrammet samt i Støtteberettigelsesregler Den offentlige støtte til projekter skal være i overensstemmelse med reglerne om gennemsigtighed og fri konkurrence, herunder navnlig EU s statsstøtte- og udbudsregler. 9. Ansøgningsproces EU-medfinansiering søges hos Syddansk Vækstforum. Det forventes, at der under indsatsen gives EU-medfinansiering til ét projekt vedr. regionerne Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark og Hovedstaden. Side 10 af 11

11 Syddansk Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, der træffer afgørelse om tildeling af midler fra Regionalfonden. Ansøgninger om at modtage EU-medfinansiering til projekter under ansøgningsrunden vil - foruden en vurdering af opfyldelsen af de generelle regler for tildeling af strukturfondsmidler (legalitetskontrol) - blive vurderet på baggrund af de kriterier, som fremgår af nærværende ansøgningsmateriale, jf. ovenfor. Effektkæderne inkl. de kritiske forudsætninger for at leddene hænger sammen, skal beskrives så klart, at Vækstforumsekretariatets og Erhvervsstyrelsens sagsbehandlere som udenforstående kan gennemskue årsags-virkningssammenhængene i projektet. Det er vigtigt, at effektkæden klargør, hvordan projektet præcist bidrager til at indfri målene i regionalfondsprogrammet. Erhvervsstyrelsen udsteder kontrakt om EU-medfinansiering eller afslag. Fristen for indsendelse af ansøgninger til Syddansk Vækstforum er 1. september Ansøgningen skal indsendes via det elektroniske ansøgningsskema, som findes på regionalt.dk. Endelig afgørelse om kontrakt om EU-medfinansiering og afslag forventes tidligst januar Yderligere information For yderligere information om det faglige indhold eller om Regionalfonden samt ansøgningsproces: Senior fondskonsulent Kasper Westh, For yderligere information om Team Vækstdanmark og ansøgningsproces: Chefkonsulent Susanne Gren Svendsen, Eller (fra 1/8) Udviklingskonsulent Tue Avbæk Larsen, Find yderligere information via følgende links: Regionalfondsprogram Regler for EU-medfinansiering , støtteberettigelsesregler Statsstøttehåndbog Bilag: Notat om regionale specialiser Side 11 af 11

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

Kravspecifikation til Scale up Denmark

Kravspecifikation til Scale up Denmark Kravspecifikation til Scale up Denmark Formålet med Scale-up Denmark er at øge antallet af vækstvirksomheder i Danmark. Det skal ske ved at etablere og udvikle stærke faglige miljøer rundt om i landet,

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

1 Baggrund. 2 Indhold og struktur

1 Baggrund. 2 Indhold og struktur Annoncering Pre Scale up initiativ Etablering af regionalt dækkende iværksætterinitiativ med henblik på blandt andet at øge optagelsen af syddanske iværksættere med højvækstpotentiale til Scale up Denmark.

Læs mere

National pulje 2014. Træningsforløb for ressourceeffektivitet. Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder

National pulje 2014. Træningsforløb for ressourceeffektivitet. Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder National pulje 2014 Træningsforløb for ressourceeffektivitet Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Program Introduktion til de to temaer

Læs mere

Skottenborg Viborg

Skottenborg Viborg Ansøgning til: Uddannelses- og sparringsforløb for potentielle vækstvirksomheder (Team VækstDanmark) Oplysninger om ansøger: Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Kontaktperson: Bent Mikkelsen

Læs mere

Annoncering Industri 4.0 digital omstilling, data og intelligent produktion

Annoncering Industri 4.0 digital omstilling, data og intelligent produktion Område: Regional Udvikling Afdeling: Vækstforum, Erhvervsudvikling og Funding Journal nr.: 16/40716 Dato: 21. marts 2017 Udarbejdet af: RP og BSGB Annoncering Industri 4.0 digital omstilling, data og intelligent

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Aktiviteter Tematiske mål Specifikke mål Tentativt Regionalfondsprogrammet

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER Version 2 Erhvervsstyrelsen, 13. oktober 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i regionalfondsprogrammet

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er.

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er. Side 1 af 9 Annoncering efter idebeskrivelse Titel Indkaldelse af idebeskrivelser vedrørende aktivitet; Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i regionens SMV er Indsatsen gennemføres under EU's

Læs mere

Tema: Social inklusion via 1) indslusningsforløb i private virksomheder og 2) socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende formål.

Tema: Social inklusion via 1) indslusningsforløb i private virksomheder og 2) socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende formål. Oktober 2017 Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af EU socialfondsmidler. Tema: Social inklusion via 1) indslusningsforløb i private virksomheder og 2) socialøkonomiske virksomheder med

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder

Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder 24. november 2014 /RU Sag Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER Erhvervsstyrelsen, 25. juli 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i regionalfondsprogrammet Innovativ

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning Side 1 af 8 Titel Udfordring Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning For at imødegå klimaforandringerne skal kommunerne over

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Eksempel på beregning af uddannelsesstøtte:

Eksempel på beregning af uddannelsesstøtte: Eksempel på beregning af uddannelsesstøtte: - Den generelle gruppefritagelse, artikel 31: Styrelsen har vurderet, at de deltagende virksomheder og/eller den kontraktansvarlige partner m.fl. i projektet

Læs mere

Vejledning til etablering af effektkæder. For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum

Vejledning til etablering af effektkæder. For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum Vejledning til etablering af effektkæder For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum Indhold: Effektkæder - hvorfor... 3 Effektkæder - Hvordan... 3 Dialog med Region Sjælland...

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark.

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark. Bilag 25 Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 899. 241 kr. 899. 241 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden kr. kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Ja

Ja Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 20. august 2015 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 210

Læs mere

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Der søges en offentlig institution eller offentlig juridisk enhed til at udvikle og drive et Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai inden for

Læs mere

Krav Budget 2014 2020 Sekretariatets anbefalinger

Krav Budget 2014 2020 Sekretariatets anbefalinger Oversigt over VF sekretariatets inds llinger vedr. strukturfondene 2014 2020 l Væks orums møde den 29. september 2014 Krav Budget 2014 2020 Sekretariatets anbefalinger Regionalfonden Afsæ es nu Afsæ es

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering.

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. 2. april 2014 J.nr. 13/03858 /erst Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden 2014-2020 og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. Udkast til nationalt program

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Vækst Brønderslev d. 18. maj 2016

Vækst Brønderslev d. 18. maj 2016 Vækst 2015 Brønderslev d. 18. maj 2016 Væksthus Nordjylland Hvad er Vækst 2015 Målet med projektet Målgruppe og betingelser Ansøgningsproces Indhold og slutprodukt Væksthusene i Danmark Væksthus Nordjylland

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020.

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation

Bilag 1: Kravspecifikation Bilag 1: Kravspecifikation 1. Baggrund Som led i satspuljeaftalen for 2012 på beskæftigelsesområdet, blev der afsat midler til socialøkonomiske virksomheder. Midlerne skal udmøntes i årene 2012-2015. Dette

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 EVALUERING AF VÆKSTHUSENE - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 Er der et stærkt rationale bag Væksthusene? Uvildigheden er meget central i forhold til at få sat gang i værdiskabende tiltag i virksomhederne. Det

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Smart vækst annoncering efter ansøgninger

Smart vækst annoncering efter ansøgninger Smart vækst annoncering efter ansøgninger Udfordring Globalt står verden over for en fortsat urbanisering, hvor flere og flere vil bo i metropoler og storbyer. Det stiller betydelige krav til den offentlige

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Bilag: Regionalfonden - programindhold. Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er

Bilag: Regionalfonden - programindhold. Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er Bilag: Regionalfonden - programindhold Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er Der er afsat ca. 17,2 mio. kr. (44% af midlerne) i perioden 2014-2020. Under indsatsområde 1 er der mulighed for at give

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum. Projektet Spirende fødevareoplevelser. 1. Indstilling:

Indstillingsskema til Vækstforum. Projektet Spirende fødevareoplevelser. 1. Indstilling: Indstillingsskema til Vækstforum Projektet Spirende fødevareoplevelser 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Regionalfond 14.721.090,00 14.721.090,00 Regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark er en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Titel: Bedre inklusion af borgere på kanten af arbejdsmarkedet Udfordringer

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond

Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond Vingsted, 27. maj 2015 Det kan vi med Socialfonden Anders Hoffmann, Vejle, 27. maj 2015 Hvorfor investerer EU i social inklusion? Finans- og

Læs mere

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder EU s Regionalfond 2014-2020 DANMARK Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Forkortet udgave med fokus på indsatsområder og aktiviteter DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Kapital møder Vækst. d. 16. november Væksthus Sjælland 1

Kapital møder Vækst. d. 16. november Væksthus Sjælland 1 Kapital møder Vækst d. 16. november 2011 Væksthus Sjælland 1 Dagens program 12.00 ANKOMST OG REGISTRERING 12.45 VELKOMST OG INTRODUKTION v. Kim Linnemann, Væksthus Sjælland 13.00 SÅDAN FINDES EKSTERN EGENKAPITAL

Læs mere

Projektredegørelse. Projektredegørelsen omfatter følgende punkter:

Projektredegørelse. Projektredegørelsen omfatter følgende punkter: Projektredegørelse I projektredegørelsen skal den kontraktansvarlige partner give Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstforumsekretariater en kortfattet og præcis beskrivelse af, om projektet gennemføres

Læs mere

Etablering af videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Udvikling af den offentlige opgaveløsning og ny velfærdsteknologi

Etablering af videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Udvikling af den offentlige opgaveløsning og ny velfærdsteknologi Opdateret: 25. februar2010 /aja/hma/hsh/ffj/lr/smk Konkurrenceudsat pulje - Konkretisering af temaet Etablering af videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet 1. Hvad er den konkurrenceudsatte

Læs mere

De regionale vækstpartnerskabsaftaler 2014

De regionale vækstpartnerskabsaftaler 2014 De regionale vækstpartnerskabsaftaler 2014 Ens i alle aftaler(bornholm er ofte udenfor da Bornholms aftale er særskilt) Delvist ens Nordjylland Syddanmark Midtjylland Hovedstaden Bornholm Sjælland Regionalt

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I SOCIALFONDSPROGRAMMET VÆKST VIA UDDANNELSE OG IVÆRKSÆTTERI

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I SOCIALFONDSPROGRAMMET VÆKST VIA UDDANNELSE OG IVÆRKSÆTTERI SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I SOCIALFONDSPROGRAMMET VÆKST VIA UDDANNELSE OG IVÆRKSÆTTERI Erhvervsstyrelsen, 25. juli 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i socialfondsprogrammet Vækst via uddannelse

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet. Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder

Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet. Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder Informationsmøder juni 2015 Markedsintroduktion af nye innovative produkter skaber vækst Virksomheders introduktion

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til ansøgning for virksomheder, som har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden

God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden Regionalchef Preben Gregersen Erhvervsstyrelsen Den strategiske tragt 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinjer DK s nationale reformprogram

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I SOCIALFONDSPROGRAMMET VÆKST VIA UDDANNELSE OG IVÆRKSÆTTERI

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I SOCIALFONDSPROGRAMMET VÆKST VIA UDDANNELSE OG IVÆRKSÆTTERI SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I SOCIALFONDSPROGRAMMET VÆKST VIA UDDANNELSE OG IVÆRKSÆTTERI Version 2 Erhvervsstyrelsen, 13. oktober 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Proof-of-Business

KRAVSPECIFIKATION Proof-of-Business KRAVSPECIFIKATION Proof-of-Business 9. maj 2016 Sag: 2016-3364 Kravspecifikation side 2/11 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Mange virksomheder ejes og ledes af talentfulde personer med

Læs mere

Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling, Holstebro Kommune Kontaktperson: Mikael Oddershede

Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling, Holstebro Kommune Kontaktperson: Mikael Oddershede Projekttitel Projektansvarlig Øvrige partnere startnu / vækst NU Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling, Holstebro Kommune Kontaktperson: Mikael Oddershede Samarbejdspartnere: Nupark, STARTVÆKST Holstebro,

Læs mere