Stor opbakning til Kreds Vest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stor opbakning til Kreds Vest"

Transkript

1 BERETNING FOR KREDS VEST / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 Foto: Martin Dam Kristensen Stor opbakning til Kreds Vest Generalforsamlingerne for Kreds Nord og Kreds Syd stemte lørdag den 29. marts enstemmigt ja til at fusionere og bære navnet Kreds Vest. Ikke overraskende blev Jakob Thorgaard valgt som konstitueret formand for Kreds Vest, som bliver den tredjestørste kreds i Finansforbundet Af Sabina Furbo og Berit Villadsen Halvandet år. Så længe har Kreds Nord og Kreds Syd brugt på at få en fusion mellem de to kredse på plads. Og det var en glad konstitueret formand for den nye Kreds Vest, Jakob Thorgaard, der foran de godt 250 fremmødte, heraf 219 stemmeberettigede, kunne konstatere, at både Kreds Nords og Kreds Syds generalforsamlinger enstemmigt stemte for fusionen lørdag den 29. marts på hotel Radisson i Århus. I begge kredse har vi ressourcemæssigt været meget udsatte i forhold til at løfte de opgaver, som vi har skullet løfte. Fusionen betyder, at vi bliver flere til at løfte de opgaver og komme tættere på både de tillidsvalgte og medlemmerne, lød det fra formanden på den efterfølgende stiftende generalforsamling for Kreds Vest, som også understregede, at det er nu, selve arbejdet begynder: I første omgang har det handlet om at finde en fælles platform og ikke mindst få vores medlemmer til at se alle fordelene ved fusionen. Nu skal vi i arbejdstøjet, og jeg håber, at I vil være med til at holde os skarpe på, at vi også lever op til de visioner, som vi har. På Kreds Syds generalforsamling gav Lauritz Ehlers fusionen de varmeste anbefalinger. En meget, meget stor del af bestyrelsens tid i Kreds Syd er det seneste år gået med møder og diskussioner om en fusion, både alene og sammen med Kreds Nord. Det har været et langt mere omfattende stykke arbejde, end nogen havde forestillet sig, og det har kostet mange kræfter. Til gengæld er vi hele tiden blevet bekræftet i vores sag, at en fusion er den rette vej at gå, sagde den afgående formand for Kreds Syd. Finansforbundet bakker op om fusionen Fusionen mellem Kreds Syd og Kreds Nord blev også rost af Finansforbundets formand, Kent Petersen, som havde taget turen til Århus for at aflægge beretning fra Finansforbundet. Det projekt, som I har kastet jer ud i, giver rigtig god mening. Ikke mindst er jeg stolt over, at begge kredsbestyrelser har været villige til at sætte deres Den konstituerede bestyrelse i Kreds Vest er: Jakob Thorgaard, Sparekassen Kronjylland (formand) Jens Erik Jensen, Bankdata (næstformand) Flemming Frost, Sparekassen Thy (næstformand) Jan B. Poulsen, Djurslands Bank (kasserer) Anne Sommer Grøn, Sparekassen Kronjylland Mogens Bøge Jensen, Bankdata Jacob Møllgaard, Vestjysk Bank Birgitte Gaarden, Nordjyske Bank Inge Dammeyer, Nørresundby Bank Henriette Nissen, Midt Factoring Gitte Vigsø, Ringkjøbing Landbobank Jeanette Willum, Jutlander Bank egne interesser og faglige poster i spil og få lavet en politisk konstellation, som sikrer jeres medlemmer den bedst mulige repræsentation i Finansforbundet, lød det fra Kent Petersen, der dog også mindede om, at fusionen betyder, at Kreds Vest bliver den tredjestørste kreds i forbundet, og at det forpligter: Med de kompetencer og ressourcer, I nu får, så har jeg store forventninger til jer i forhold til at agere på en endnu mere professionel måde. Jeg vil holde jer op på de løfter, I giver, om at komme endnu tættere på de tillidsvalgte og medlemmerne, og at I bliver en endnu mere aktiv politisk spiller i Hovedbestyrelsen. Jeg er fortrøstningsfuld, og jeg glæder mig til at have jer med på holdet med en større politisk styrke end tidligere. Den nye bestyrelse i Kreds Vest blev konstitueret med den tidligere formand for Kreds Nord, Jakob Thorgaard, som formand. Som noget nyt får Kreds Vest to næstformænd, Flemming Frost, også tidligere Kreds Nord, og Jens Erik Jensen fra det tidligere Kreds Syd. Begge næstformænd repræsenterer Kreds Vest i Finansforbundets hovedbestyrelse. Kredsens kasserer bliver Jan Poulsen fra det tidligere Kreds Nord.

2 2 / GENERALFORSAMLING / KREDS VEST Farvel til Kreds Syd Lørdag den 29. marts var en historisk dag for Kreds Syd, da generalforsamlingen enstemmigt stemte ja til fusionen med Kreds Nord. Det var dagen, hvor der blev sat et foreløbigt punktum for Kreds Syds 22-årige virke. Kredsens første formand, Søren Bajlum, var til stede i salen. Det samme var Synnøve Andersen og andre af Kredsens i alt syv formænd i den knap 100 mand store forsamling på hotel Radisson i Århus. Kreds Syds nuværende formand, Lauritz Ehlers, og næstformand, Niels Jørgen Ellegaard, havde traditionen tro delt den mundtlige beretning imellem sig. En beretning, der var præget af den historiske dag. Lauritz Ehlers mindede forsamlingen om, at der siden Kreds Syds stiftelse den 7. marts 1992 var forsvundet 40 af Kredsens oprindelige 70 medlemsvirksomheder. I samme periode var medlemstallet vokset fra medlemmer til medlemmer, mens antallet af kredsbestyrelsesmedlemmer var formindsket fra 12 til 8 medlemmer. Formanden understregede samtidig, at bestyrelsen ikke anbefalede en fusion af nød, men fordi det var den rette vej for Kredsen og dens medlemmer. Vi er overbeviste om, at vores muligheder for at arbejde politisk vil blive øget i en større kreds. Vi får flere hænder, der løfter i bestyrelsen, og dermed også bedre mulighed for at komme hele vejen rundt og også ud til flere arrangementer med medlemmerne. Der skal kun anvendes ressourcer til én hjemmeside, ét blad, én bogføring, én formand og så videre, sagde Kreds Syds formand, Lauritz Ehlers. Kreds Syds næstformand, Niels Jørgen Ellegaard, berettede om forløbet med overenskomstforhandlingerne. Ud over lønstigningen fremhævede han bevarelsen af afbødeforanstaltninger og oprettelsen af en kompetenceudviklingsfond. Herefter berettede han om resultatet af efterårets tillidsmandsvalg, hvor Kredsen havde håbet på at få tillidsmandsdækket stort set alle medlemmer. Det lykkedes desværre ikke. Seks af Kreds Syds FA-virksomheder (Finanssektorens Arbejdsgiverforening) med i alt 52 medlemmer er stadig uden egen tillidsmand. Kredsen var alligevel godt tilfreds med valget, da Kredsen stort set formåede at bevare det samme antal tillidsmænd som før valget. 117 blev valgt, heraf 13 helt grønne tillidsmænd, som skal i gang med tillidsmandsuddannelsen. Formandskabet Lauritz Ehlers og Niels Jørgen Ellegaard benyttede samtidig generalforsamlingen til at meddele, at de ikke fortsætter over i den nye Kreds Vest. De takkede begge forsamlingen for tilliden og mange års samarbejde. For Lauritz Ehlers vedkommende drejede det sig om fem år, og for Niels Jørgen Ellegaard ti år. Det afgående formandskab fortsætter sit virke i Kreds Øst, da personaleforeningerne i deres respektive virksomheder Handelsbanken og Sparekassen Faaborg/Sparekassen Fyn flytter kredstilhør, som følge af at koncernhovedkontorerne ligger i Kreds Østs organisationsområde. Med sig tager det afgående formandskab godt 750 medlemmer. Ud over formandskabet sagde Gitte Stentebjerg også farvel til kredsarbejdet./bv Formand Lauritz Ehlers og næstformand Niels Jørgen Ellegaard fortsætter ikke i den nye kreds. En fusion, der giver mening Fusionen mellem Kreds Nord og Kreds Syd skal gerne styrke relationen til medlemmerne. Kreds Vest Bladet tog pulsen blandt medlemmerne og spurgte til deres forventninger til den nye kreds Rådgiver Daniel Jensen fra Danske Andelskasser Nu er jeg relativt ny i Finansforbundet og er med til Kredsens generalforsamling for første gang, fordi jeg tænkte, at det kunne være spændende at høre, hvad det her kreds var for noget, og hvad jeg kunne bruge dem til. Det er jo stadig lidt forvirrende det hele, og jeg er ikke blevet 100 procent klar over det, men det virker, som om der er nogle folk, der gerne vil noget godt for os. Og så giver det rigtig god mening, at der kommer til at sidde 12 mand i stedet for seks, og at der på den måde bliver frigjort nogle flere ressourcer til deres arbejde. Jeg forventer, at jeg i fremtiden vil få endnu større klarhed over, hvad Kredsen laver, og hvad jeg kan bruge dem til. Backoffice-medarbejder Lise Christensen fra Nørresundby Bank Jeg synes, dagen har været meget vedkommende, og fusionen er en rigtig god beslutning. Jeg er sikker på, at det er vigtigt at være stor for at få indflydelse i Finansforbundet. Det at man kommer som en enig kreds, i stedet for at komme som to kredse, hvor man måske ikke er helt på bølgelængde, det tror jeg kommer til at betyde meget. Jeg synes, de (kredsbestyrelsesmedlemmerne, redaktionen) virker meget klar, og det tror jeg også er nødvendigt, at de er, for der er meget pres fra alle sider. Jeg forventer, at de selvom de reelt kommer lidt længere væk, fordi de skal dække et større område kommer tættere på os medlemmer, fordi de kan frigive nogle ressourcer ved at være flere. Så det forventer jeg mig meget af.

3 KREDS VEST/ GENERALFORSAMLING / 3 Farvel til Kreds Nord Fokus på Kreds Nords generalforsamling lørdag den 29. marts på hotel Radisson i Århus var naturligt nok på den fusion, som de 106 stemmeberettigede ved generalforsamlingen skulle tage stilling til. Derfor indledte formand Jakob Thorgaard sin del af beretningen med at fortælle om det store arbejde, der lå bag fusionsplanerne. Havde I spurgt mig for halvandet år siden, så ville jeg have sagt, at det var nemt at sammenlægge to kredse, men virkeligheden har vist sig anderledes. Det er utroligt hårdt arbejde, der ligger bag at få skabt en fælles platform. For selvom vi ligner hinanden som kredse, så er der også mange forskelle, og det har været nødvendigt at slibe nogle kanter. Men det har været en positiv proces, som jeg er sikker på er en styrkelse af vores arbejde for jer, lød det fra kredsformand Jakob Thorgaard, der påpegede, at en fusion af de to kredse gerne skulle frigive flere ressourcer til arbejdet for medlemmer og tillidsvalgte. Vi vil gerne komme tættere på jer både de tillidsvalgte og medlemmerne samtidig med at vi er jeres talerør i Finansforbundet. Vi må blot konstatere, at den opgave har været svær at løfte med de begrænsede ressourcer, som vi har haft i kredsbestyrelsen. Ved fusionen får vi flere hænder til de samme opgaver, da vi jo for eksempel kun skal have én kasserer, og to repræsentanter (mod fire før red.) i hver af ansvarsområderne i Finansforbundet. Det var derfor en lettet formand, der kunne konstatere, at generalforsamlingen enstemmigt stemte ja til fusionen mellem Kreds Nord og Kreds Syd og dermed til et farvel til Kreds Nords 22-årige historie. Selvom etableringen af den nye Kreds Vest har fyldt en del af den gamle Kreds Nords bestyrelsesarbejde, så har der dog også været andre sager, som har fyldt det forgangne år. Næstformand Flemming Frost berettede om forløbet med overenskomstforhandlingerne, hvor han understregede, at selvom en treårig aftale ikke var et ønskescenarie, så var både lønstigninger, etableringen af en kompetencepulje på 60 millioner og understregningen af, at tillid, trivsel og samarbejde skal til debat ved samarbejdsudvalgsmøderne, positive elementer. Formand Jakob Thorgaard kunne berette om Kredsens involvering i etableringen af to nye faglige personaleforeninger, arbejdet med at støtte de faglige systemer i stiftelsen af Jutlander Bank og de store organisationsændringer i Danske Andelskasser, hvor flere medarbejdere er blevet afskediget, og andre har skullet flytte arbejdsplads. Derudover nævnte formanden også, at der har været en proces i gang, som skulle styrke tillidsmændenes politiske tæft. Blandt andet ved besøg på Christiansborg og en tur til Bruxelles, hvor tillidsmændene fik indblik i, hvordan man arbejder med politisk påvirkning./sf Den nye kredsbestyrelse i Kreds Vest. Fra venstre: Birgitte Gaarden, Jens Erik Jensen, Inge Dammeyer, Jakob Thorgaard, Jeanette Willum, Mogens Bøge Jensen, Gitte Vigsø, Flemming Frost, Anne Sommer Grøn, Jan B. Poulsen, Henriette Nissen og Jacob Møllgaard. Finanstrainee Daniella Engen Andreasen fra Ringkjøbing Landbobank Det er første gang, jeg er med på generalforsamlingen, og det er fint at være med. Som menigt medlem var der et par ting, som fløj lidt hen over hovedet på mig og virkede mere rettet til de tillidsvalgte. Men der var også nogle ahaoplevelser, blandt andet i forhold til regnskabet. Det var meget rart at høre, hvad ens kontingent egentlig går til, især når man ikke har været en del af en fagforening før. Administrativt og formidlingsmæssigt tænker jeg, at det må blive nemmere at være én kreds frem for to. Vi bliver også rimelig bredt repræsenteret i bestyrelsen, så jeg tror ikke, at afstanden bliver det store problem. Jeg tænker, at alle nok skal blive hørt. Det lyder også, som om man fortsætter med at tage ud til de forskellige virksomheder. Systemudvikler Ole Adam Møller fra Bankdata Jeg er ny tillidsmand, og jeg kom, fordi jeg manglede viden om den her del af Finansforbundet. Det er min første generalforsamling, og min forventning var at se, hvordan det store apparat fungerer, og at møde Kent Petersen, som jeg har mødt en enkelt gang før. Han er et klart forbillede for os alle sammen. Jeg tror ikke, det har den store betydning, at det bliver Kreds Vest. Det ser ud til, at man har manglet nogle kræfter, og det får man jo foræret med fusionen, hvor man får flyttet rundt på nogle kræfter. Kreds Nord kendte jeg ikke i forvejen, og jeg blev ikke nødvendigvis klogere på dem. Men jeg blev bekræftet i, at de ikke er anderledes end os. Deres økonomi var ligesom vores, og det så ikke ud til, at der skulle laves det store om i bestemmelserne, for at vi kunne blive slået sammen.

4 4 / GENERALFORSAMLING / KREDS VEST Formand med fart på 37-årige Jakob Thorgaard er ny formand for Kreds Vest. Han har gjort lynkarriere i Kreds Nord, hvor han trådte ind i 2011 som menigt medlem og siden blev formand. Ifølge den nye formand er udfordringen for den nye kreds at finde sine egne ben og bygge bro til medlemmerne, de tillidsvalgte, Kreds Øst og Finansforbundet Af journalist Berit Villadsen Velkommen til Sparekassen Østjylland, Jakob Thorgaard. Du kommer til et trygt og rart sted. Hos os er der aldrig nogen, der er blevet fyret. Året er Et halvt år senere ændrer finanskrisen sparekassens historie. Knap ti procent af sparekassens godt 250 medarbejdere bliver fyret. Det sætter sparekassens to tillidsmænd under pres, og Jakob Thorgaard vælger efterfølgende at blive tillidsmand. Igen. Ambitionen er den samme, som første gang han stillede op som tillidsmand i Nordea tilbage i Han vil gøre en forskel for sine kolleger. Dengang blev tillidsmandskarrieren kort og udskiftet med en lederkarriere, for Jakob følte ikke, at tidspunktet var det rigtige var en periode med buldrende højkonjunktur. Sektoren var et andet sted, end den er i dag. Den var et tag selvbord. Der var job til alle. Hvis kollegerne var utilfredse med noget og ville have bedre vilkår, søgte de gerne til små og mellemstore pengeinstitutter. Så jeg følte lidt, at tillidsmandsrollen var en tom skal. Der var ikke nok at kæmpe for. Selvom jeg var meget optaget af grunduddannelsen som tillidsmand, syntes jeg også til tider, den kunne virke lidt abstrakt i forhold til den virkelighed, vi var i. Men jeg må sige, at de ting, jeg lærte dengang, har jeg så fået god brug for senere, fortæller 37-årige Jakob Thorgaard, formand for den nye Kreds Vest. Kreds Vest skal være sin egen På linje med flere andre pengeinstitutter kom Sparekassen Østjylland i problemer, og Jakobs trygge arbejdsplads blev pludselig utryg. Ønsket om sparring omkring en krisesituation fik Jakob til at træde ind i Kreds Nords bestyrelse i Ambitionen var at komme tættere på Finansforbundet og få adgang til det store netværk af tillidsmænd samt en politisk interesse for finanskrisen. Sidst i april 2012 overtog Sparekassen Kronjylland Sparekassen Østjylland. Et halvt år efter blev Jakob næstformand i Kreds Nord, fordi Kredsens daværende næstformand, Rikke Henriksen, skiftede kreds, efter at hendes arbejdsplads blev overtaget af Spar Nord. Udfordringen som formand er at holde det drive og engagement, som fusionsprojektet har givet. Og undgå at vi falder tilbage og bliver en stor udgave af Kreds Syd eller Kreds Nord. Det er vigtigt, at vi bevarer momentum og bliver noget tredje, os selv, siger Jakob Thorgaard Næstformandsjobbet blev hurtigt skiftet ud med formandskasketten i Ifølge Jakob et naturligt skifte, da han sammen med formandskabet fra Kreds Syd stod i spidsen for tankerne omkring Kreds Vest, et fusionsprojekt mellem Kreds Syd og Kreds Nord. En fusion, som mere end 200 delegerede på de to kredses generalforsamlinger enstemmigt stemte for den 29. marts 2014, og som Finansforbundets formand, Kent Petersen, hilste velkommen. Kreds Vest tæller 12 kredsbestyrelsesmedlemmer, herunder Jakob som formand. Den nye kredsformand ser sig selv og kredsbestyrelsen som nøglefigurer i processen med at øge kendskabet til Kredsen og ikke mindst dens politiske indflydelse. Som den tredjestørste kreds i Finansforbundet er forventningerne øget. Det samme er ambitionerne. Ifølge den nye formand vil Kreds Vest arbejde for at pleje nye og gamle sociale relationer eller bygge broer, som han siger. Han nævner fem. Broen mellem den gamle Kreds Nord og Kreds Syd. Dernæst broen fra Kreds Vest til medlemmerne og broen fra Kreds Vest til de tillidsvalgte. Derudover ønsker Jakob at bygge bro fra Kreds Vest til Kreds Øst og til sidst fra Kreds Vest til Finansforbundet. Sideløbende med brobyggeriet skal Kreds Vest finde sine egne ben. Udfordringen som formand er at holde det drive og engagement, som fusionsprojektet har givet. Og undgå at vi falder tilbage og bliver en stor udgave af Kreds Syd eller Kreds Nord. Det er vigtigt, at vi bevarer momentum og bliver noget tredje, os selv. At vi i bestyrelsen kaster alle opgaver op i luften og starter forfra. Der er ikke nogen, der skal tænke, jeg fortsætter, som jeg altid har gjort med de opgaver, jeg plejer at have. Elsker at uddanne sig Til daglig arbejder Jakob som investeringsrådgiver i Sparekassen Kronjylland. Investeringer har optaget ham, siden han var lille. Til trods for det har han en kandidatgrad i religionssociologi i bagagen. Jakob var nemlig opdraget til at skulle tage en lang uddannelse, og da religion var hans bedste fag i gymnasiet, blev uddannelsen religionssociologi. Som færdiguddannet fik han job i Nordea, og så var hans vej ind i bankverdenen beseglet. Han finder sig rigtig godt til rette her, og forældrenes uddannelsesfokus følger ham stadig. På cv et er der tilføjet flere uddannelser i for eksempel coaching, ansættelsesret og ledelse. Jeg er i øjeblikket i gang med en mini-mba i ledelse for at kunne blive en bedre leder for Kreds Vest og mine kredsbestyrelsesmedlemmer, som jeg gerne vil være med til at udvikle. Jeg elsker uddannelse og livslang læring og bruger gerne min fritid på det. Det giver god mening, at vi ikke må gå i stå og hele tiden skal udvikle os. Det er en sektor i rivende udvikling, og der er så mange muligheder for at gøre en forskel. I Kreds Vest er ambitionen, at alle medlemmer skal vide, at Kreds Vest er deres talerør ind til Finansforbundet. Det er vigtigt, at vi kommer ud til medlemmerne. Om det er til generalforsamlingen, via medlemsmøder og en endnu skarpere kommunikation i kredsbladet, sociale medier eller via tillidsmændene, det skal vi blive enige om.

5 KREDS VEST/ GENERALFORSAMLING / 5 Ny i kredsbestyrelsen Jeanette Willum har medlemmernes trivsel som sit primære fokus. 36-årige Jeanette Ellersgaard Willum fra den nystiftede Jutlander Bank bliver nyt kredsbestyrelsesmedlem af Kreds Vest. Jeanette er tidligere fællestillidsmand i Sparekassen Himmerland, som i januar i år blev fusioneret med Sparekassen Hobro. Hun er også medlem af den nye faglige personaleforening, som de to sparekasser har stiftet i forbindelse med fusionen, og det er på den baggrund, at Jeanette valgte at stille sig til rådighed for kredsbestyrelsesarbejdet. Med fusionen er vi blevet et stort pengeinstitut på 400 ansatte, og vi i den faglige personaleforening har syntes, at det var naturligt, at vores medlemmer har en repræsentant i kredsbestyrelsen, som kan være talerør for dem. Derudover har vi en masse gode ting, som vi kan tage med ind i Kredsen, fortæller Jeanette Willum, der har medlemmernes trivsel som sit primære fokus i forhold til det faglige arbejde. Hvis du er glad og trives i dit arbejde, så tror jeg også på, at du yder mere, er mindre syg og har det bedre generelt, og derfor er jeg meget interesseret i de begreber, der omhandler trivsel, tillid og samarbejde. Det har jeg arbejdet rigtig meget med i Sparekassen Himmerland, og vi har også valgt at arbejde videre med det i Jutlander Bank. Privat er Jeanette gift og har to små børn på seks og otte år, og det har da også krævet lidt overvejelser at tage imod de nye faglige udfordringer, med tanke på at kredsbestyrelsesarbejdet kræver lidt rejsen frem og tilbage fra Finansforbundet ikke mindst fordi Jeanette samtidig er i gang med en akademiuddannelse ved siden af arbejdet som privatkunderådgiver. Men det er klart, at det lige skulle vendes hjemme i privaten, om vi kunne få det til at hænge sammen, siger Jeanette, der også har den fulde opbakning fra sin nærmeste leder i forhold til at bruge mere tid på det faglige arbejde. Så alt i alt glæder jeg mig bare til en masse nye spændende faglige udfordringer. Foto: Martin Dam Kristensen Generalforsamlingen blev afsluttet med et lækker treretters middag, som blev efterfulgt af en koncert med Sko og Torp, mens Glam Gang spillede op til dans ud på de sene aftentimer.

6 6 / GENERALFORSAMLING / KREDS VEST Vedtægter for Kreds Vest 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København Kommune. 2. FORMÅL Stk. 1. Kredsens formål er at varetage medlemmernes faglige, økonomiske og sociale interesser samt at arbejde for gennemførelse af Finansforbundets politiske program. 3. MEDLEMMERNE Stk. 1. Som medlem i Kreds Vest kan optages ethvert medlem af Finansforbundet, som er ansat i finansielle virksomheder, hvis hovedkontor ligger inden for kredsens organisationsområde, der omfatter Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark og hvor medlemmerne ikke indgår i en virksomhedskreds eller en anden finanskreds. Medlemmerne er underkastet Finansforbundets til enhver tid gældende vedtægter. 4. GENERALFORSAMLINGEN Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen er en delegeretforsamling. Medlemmerne i hver virksomhed/koncern i kredsens organisationsområde har ret til 1 delegeret pr. påbegyndt 30 medlemmer. Delegerede skal fortrinsvis være tillidsvalgte. Beregningsgrundlaget er registrerede medlemmer i Finansforbundet opgjort i forbindelse med udtræk til kontingentopkrævning pr. 1. januar. Stk. 2. Ligeledes har kredsens ledige og hvilende medlemmer ret til 1 delegeret pr. påbegyndt 30 ledige og hvilende medlemmer. Beregningsgrundlaget er registrerede medlemmer i Finansforbundet opgjort i forbindelse med udtræk til kontingentopkrævning pr. 1. januar. Stk. 3. Kredsbestyrelsen er ansvarlig for at foranledige valg af delegerede afholdt blandt de ledige og hvilende medlemmer senest 2 uger før generalforsamlingen. Stk. 4. Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer. Alle har taleret, men alene delegerede har stemmeret. Stk. 5. Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent. Stk. 6. Generalforsamlingen vælger op til 15 bestyrelsesmedlemmer. Stk. 7. Valg til bestyrelsen gælder for en 2-årig periode. I lige år vælges op til 8 medlemmer og i ulige år vælges op til 7 medlemmer. Såfremt der er konstitueret/ udpeget Kredsbestyrelsesmedlem(mer) jfr. 5 stk. 6, vil disse kunne vælges på generalforsamlingen, også selvom der så skal vælges flere end henholdsvis 8 eller 7 medlemmer. I så fald afklares det om valget gælder for et eller to år for at opnå en ligelig fordeling af medlemmer på valg i lige og ulige år. Afgår et bestyrelsesmedlem i sin valgperiode indtræder den suppleant, der har opnået flest stemmer ved det seneste valg i det afgåede bestyrelsesmedlems valgperiode, dog på betingelse af, at der ikke allerede er 2 bestyrelsesmedlemmer fra samme virksomhed som suppleanten repræsenterer. I så fald vil suppleanten med næst flest stemmer indtræde. Stk. 8. Der vælges alene suppleanter når der er en fuldtallig bestyrelse eller hvis der opstiller en suppleant fra en virksomhed der allerede er repræsenteret med de maksimale 2 bestyrelsesmedlemmer, jfr. stk. 10. Stk. 9. Genvalg kan finde sted til alle poster. Stk. 10. Medlemmer fra samme virksomhed/koncern kan maksimalt have 2 personer i kredsbestyrelsen. Stk. 11. Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 4 ugers varsel i kredsens medlemsblad og/eller i Finansforbundets medlemsblad. Stk. 12. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, herunder forslag til kandidater og suppleanter til kredsbestyrelsen samt revisorer og suppleant for disse, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Senest 2 uger før generalforsamlingen offentliggøres for medlemmerne regnskab og dagsorden med samtlige indkomne forslag anført samt navne på kandidater til diverse valg. Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Beretning fra bestyrelsen om kredsens virksomhed i det forløbne år 2. Orientering om Finansforbundets virksomhed i det forløbne år 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 4. Indkomne forslag a) Fra bestyrelsen b) Fra medlemmerne 5. Valg a) Indtil 15 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år 4 stk. 7) b) Indtil 3 suppleanter (for 1 år se 4 stk. 8) c) 2 kritiske revisorer (for 1 år) d) 1 revisorsuppleant (for 1 år) 6. Eventuelt Stk. 13. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, når vedtægterne ikke foreskriver andet. Hver delegeret har 1 stemme. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 14. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller senest 4 uger efter det tidspunkt, hvor mindst 25 % af medlemmerne skriftligt anmoder herom med angivelse af forhandlingsemne. Stk. 15. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varsel, bilagt dagsorden og angivelse af indkomne forslag. Indkaldelsen offentliggøres til samtlige medlemmer på kredsens hjemmeside. 5. BESTYRELSEN Stk. 1. Bestyrelsen er mellem 2 generalforsamlinger kredsens øverste ledelse. Konstituerende bestyrelsesmøde afholdes senest en uge efter kredsens ordinære generalforsamling, hvor der vælges formand, op til 2 næstformænd, kasserer og evt. politisk sekretær. Konstitueringen gælder for et år ad gangen. Formanden og de to næstformænd skal komme fra forskellige virksomheder. Stk. 2. Bestyrelsen udpeger delegerede til repræsentantskabet samt landsmødet i henhold til den af kredsen til enhver tid tilkommende repræsentation, jf. Finansforbundets vedtægter. Stk. 3. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Formandskabet skal være repræsenteret på mødet for at bestyrelsen er beslutningsdygtig. Stk. 4. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 5. Bestyrelsen holder møder, når formanden eller mindst 2 af dens medlemmer ønsker det. Stk. 6. Såfremt der på en ordinær generalforsamling ikke kan vælges en fuldtallig bestyrelse, er bestyrelsen i perioden mellem to generalforsamlinger, berettiget til at konstituere/udpege medlemmer for at supplere bestyrelsen op til en fuldtallig bestyrelse. 6. MIDLER Stk. 1. Bestyrelsen forvalter kredsens midler og bestemmer deres anbringelse. Bestyrelsen kan give kassereren prokura. Stk. 2. Regnskabsåret er kalenderåret. Stk. 3. Det af kassereren pr. 31. december afsluttede regnskab tilstilles senest 5. marts revisorerne, som foretager en kritisk gennemgang af regnskabet og inden den 18. marts tilstilles det formanden i revideret og underskrevet stand. Stk. 4. Regnskabet revideres tillige af en ekstern revisor, der vælges af kredsbestyrelsen. Revisor skal være statsautoriseret eller registreret revisor. 7. URAFSTEMNING Stk. 1. Bestyrelsen er bemyndiget til, når særlige vigtige afgørelser måtte gøre det ønskeligt, at foretage urafstemning blandt medlemmerne. Ved urafstemning træffes afgørelsen ved simpel stemmeflerhed. Blanke og ugyldige stemmer regnes ikke som afgivne stemmer. 8. ØKONOMISK HÆFTELSE Stk. 1. For kredsens økonomiske forpligtelser hæfter alene kredsens til enhver tid

7 KREDS VEST/ GENERALFORSAMLING/ 7 Kom til medlemsmøde I samarbejde med de øvrige finanskredse Kreds Øst og assurandør Kredsen inviterer Kreds Vest til medlemsmøder. På medlemsmøderne vil professor Ove Kaj Pedersen fra Copenhagen Business School give et interessant indblik i samfundets udvikling fra velfærdstat hen mod en konkurrencestat. En udvikling der lægger pres på den danske aftale model. værende formue. Ingen af kredsens medlemmer har andel i eller krav på kredsens formue, ligesom de ikke hæfter for kredsens gæld. 9. VEDTÆGTSÆNDRINGER Stk. 1. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer er for forslaget. Stk. 2. Ændringsforslag, som ligger ud over rammerne besluttet af Finansforbundets landsmøde skal behandles i hovedbestyrelsen. 10. FUSION Stk. 1. I forbindelse med virksomhedsfusion og/eller et virksomhedsopkøb af en anden virksomhed og lignende situationer, skal der optages drøftelser mellem de berørte faglige repræsentanter og kredse om de fremtidige organisatoriske forhold. Disse drøftelser tager udgangspunkt i et princip om ligeværdighed mellem parterne. Drøftelserne følger under hele processen dette ligeværdighedsprincip og skal i øvrigt ske under fuld iagttagelse af Finansforbundets værdigrundlag. Stk. 2. Såfremt en af parterne ønsker det, kan der af hovedbestyrelsen udpeges en repræsentant, som kan rådgive parterne under drøftelserne, idet der dog herved ikke ændres ved parternes aftalefrihed. Stk. 3. Kan parterne efter forgæves forhandling ikke nå til enighed, kan hovedbestyrelsen træffe afgørelse i sagen i overensstemmelse med Finansforbundets vedtægter. 11. SAMMENSLUTNING MED ANDRE KREDSE Stk. 1. Forslag til beslutning om sammenslutning af kredsen med en anden kreds helt eller delvist vedtages af de respektive generalforsamlinger, og endelig godkendelse sker på førstkommende landsmøde efter bestemmelserne i Finansforbundets vedtægter. 12. OPLØSNING OG ÆNDRINGER I KREDSENS ORGANISATIONSOMRÅDE Stk. 1. Forslag til beslutning om ændring i kredsens struktur, tilhørsforhold eller opløsning kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling er for forslaget, og når mindst 3/4 af samtlige stemmer ved en efterfølgende urafstemning har stemt for. Forslaget sendes til endelig godkendelse i Finansforbundet efter de gældende regler. Stk. 2. I tilfælde af ændringer i kredsens organisationsområde følger kredsens midler medlemmerne forholdsmæssigt til den kreds, hvor de fremtidigt er medlemmer. Stk. 3. I tilfælde af kredsens opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af kredsens midler. Efter det er stand-up komiker Jan Gintberg klar med et oplæg om, hvordan man kan opleve arbejdsglæde hver dag også i en konkurrencepræget hverdag - selvfølgelig underholdende og krydret med humor! Her vil medlemsmøderne finde sted: 21. oktober: Roskilde 27. oktober: Kolding 28. oktober: Herning 29. oktober: Rebild 11. november: Lyngby Yderligere informationer vil blive udsendt efter sommerferien, hvor der ligeledes vil blive åbnet for tilmeldingen. Stil skarpt på din personlige udvikling Finansforbundet FOKUS er den samlede betegnelse for alle arrangementer i Finansforbundet. Fællesnævneren er kurser, seminarer, gå hjem-møder og netværk, der klæder dig på fagligt og personligt. Uanset om du arbejder med eksempelvis rådgivning, it, forretningsudvikling eller er leder, finder du gode tilbud i Finansforbundet FOKUS København, 20. maj kl : Styrk din karriere med sociale medier Mød ekspert i sociale medier Natasha Friis Saxberg til en spændende aften om, hvordan du får en stærk karriereprofil på de digitale platforme. Århus, 26. maj kl : Finansforbundet University - Forbrugerens finansielle adfærd. Forelæsning ved Professor, cand.merc., ph.d. Torben Hansen, Institut for Afsætningsøkonomi, CBS Roskilde, 2. juni kl : Succeshistorier - find, skriv og fortæl dine styrker Update: Det er umuligt at forudse, hvordan verden ser ud i morgen. Er jobbet der stadig? Eller er der et, du hellere vil have? Du kan give dig selv et forspring ved at have dine succeshistorier klar i øverste skrivebordskuffe. Underviser er Dorthe Lundh, kommunikationsrådgiver og journalist. Århus, 16. juni kl. 9 16: Lær at håndtere fordomme og holdninger Få konkrete værktøjer til at tage meninger mindre personligt og forebygge fordomsfulde situationer. Underviser er Erik Løgstrup, der er direktør i Performex Human Resources. Logoskitse - kun kernelogoet - positiv/negative udgaver Finansforbundet/dec. 2011/KK F KUS O hold dig løbende opdateret på finansforbundet.dk/ fokus F KUS O Udgiver: Kreds Vest Finansforbundet Postboks 1960 Applebys Plads København K Telefon Redaktion: Inge Dammeyer (ansv.) Jakob Thorgaard Mogens Bøge Jensen Gitte Vigsø: Kommunikation, Finansforbundet Forsidefoto: Martin Dam Kristensen Design: F KUS O Katrine Kruckow, Finansforbundet Tryk: Silkeborg Bogtryk Oplag: Udgives af Kreds Vest en finanskreds i Finansforbundet

8 Returadresse: Finansforbundet, Applebys Plads 5, postboks 1960, 1411 København K Skagen Hjørring Frederikshavn Nordjyske Bank Sparekassen Vendsyssel Brønderslev Dronninglund Sparekasse Læsø Klim Sparekasse Sønderhaa-Hørsted Sparekasse Sparekassen Thy Thisted Nørresundby Bank Aalborg Hals Sparekasse Hvidbjerg Bank A/S Skive vestjyskbank Lemvig Sparekassen Balling Salling Bank A/S Struer Borbjerg Sparekasse Holstebro Ringkøbing Ringkjøbing Landbobank Skjern Skjern Bank Herning Grindsted Sparekassen for Nr.Nebel og Omegn Varde Esbjerg Fanø Sparekasse Krone Kapital A/S Nykøbing Mors Frøslev - Mollerup Sparekasse Den Jyske Sparekasse Saxo Privat Bank A/S Løgumkloster Sparekassen Bredebro Tønder Jutlander Bank A/S Kolding Haderslev Viborg Hobro Skanderborg Egns - Invest A/S Horsens Lindorff Danmark A/S Coface Danmark A/S Vejle Kreditbanken A/S Aabenraa Sønderborg Andelskassen, Tjele Randers Sparekassen Kronjylland Grenaa Silkeborg Folkesparekassen Rønde Sparekasse Ikast Langå Sparekasse Ebeltoft Coface Norden Services A/S Århus Midt Factoring A/S Fondsmæglerselskabet Formuepleje A/S Vorbasse - Hejnsvig Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Bankdata Fredericia Østjydsk Bank A/S Nordfyns Bank A/S Bogense Assens Broager Sparekasse Finanssektorens Uddannelsescenter Middelfart Middelfart Sparekasse Kerteminde Totalbanken A/S Odense Flemløse Sparekasse Nyborg Djurslands Bank A/S Sparekassen Djursland Vistoft Sparekasse Frørup Andelskasse Faaborg Svendborg Faaborg Finans A/S Leasing Fyn Bank A/S Fynske Bank A/S Rise Spare-Og Laanekasse Virksomheder med 3 ansatte eller derunder Access Invest A/s Agriteam Varde ApS Arbejdernes Landsbank!!! Asset Advisor Bo Benjamin Jørgensen Carta Autofinans DJS Leasing A/S Difko Ebettoft Andelskasse Ejendomsmæglerfirmaet Torkild Kristensen Estate mæglerne Nord Faster Andelskasse Finanshuset Farsø Pantebrevsselskab A/S Forca Global Evolution Handelsinvest Investeringsforvaltning Helgenæs Sparekasse Niebuhr Finans Henrik Ferrari Obton A/S Realmæglerne Nord Service Sparekassen Hadsund Søby-Skader-Halling Sparekasse Würth Leasing Danmark

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned.

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned. VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR KREDS VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Birgitte Gaarden Født 1960, sparekasseuddannet - arbejder som kundemedarbejder i Nordjyske Banks landbrugscenter

Birgitte Gaarden Født 1960, sparekasseuddannet - arbejder som kundemedarbejder i Nordjyske Banks landbrugscenter Birgitte Gaarden Født 1960, sparekasseuddannet - arbejder som kundemedarbejder i Nordjyske Banks landbrugscenter Kredsrepræsentant i centralt udvalg i Finansforbundet Kompetence og arbejdsliv Intern arbejdsgruppe

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYKREDS

VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne

Læs mere

KREDS VEST ORDINÆR GENERALFORSAMLING, 18. APRIL 2015

KREDS VEST ORDINÆR GENERALFORSAMLING, 18. APRIL 2015 KREDS VEST ORDINÆR GENERALFORSAMLING, 18. APRIL 2015 5. MAJ 2015 ST 201400480 Generalforsamlingen blev afviklet lørdag den 18. april 2015 i Aarhus. Der deltog 168 medlemmer og gæster, hvoraf 122 var delegerede.

Læs mere

Intern arbejdsgruppe AMR temadag 2015

Intern arbejdsgruppe AMR temadag 2015 Anne Sommer Født 1955, sparekasseuddannet Kredsrepræsentant i centralt udvalg i Finansforbundet Kompetence og arbejdsliv Kredsrepræsentant i centralt udvalg i Finansforbundet Vedtægtsgruppen Intern arbejdsgruppe

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN. 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen.

VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN. 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen. VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN KREDSENS NAVN OG HJEMSTED 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen. Stk. 2. Assurandør Kredsen er en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. 2.

Læs mere

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Gruppeinddeling Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Haandværkerforeningens hjemsted er København. Formål 2 Haandværkerforeningens

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Danske Kreds Generalforsamling 2011 Crowne Plaza Copenhagen Towers Ørestads Boulevard 114-118, 2300 København S. Telefon 88 77 66 55 Punkt 0

Danske Kreds Generalforsamling 2011 Crowne Plaza Copenhagen Towers Ørestads Boulevard 114-118, 2300 København S. Telefon 88 77 66 55 Punkt 0 Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Onsdag 18. maj 2011 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er E.I.F. SVØMMEAFDELING, hjemhørende i Syddjurs Kommune. Klubben er stiftet torsdag den 28. august 1980. Formål 2. Foreningens

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL M.V. 1 1. Foreningens navn er Vandreforeningen Fodslaw. 2. Foreningens hjemsted er Viborg kommune. 3. Foreningen er tilsluttet Dansk Motions

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler

Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler Nedenfor oplistes de institutter, der pr. den 7. september 2009 har henholdsvis tiltrådt (markeret som x) eller ikke tiltrådt følgende aftaler i relation

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål.

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål. VEDTÆGTER FOR 1. NAVN. Foreningens navn er AFS Interkultur. 2. FORMÅL. Foreningen er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation, og dens formål er at arbejde for fred. Gennem interkulturel

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER. Standardvedtægterne er en rammevedtægt, og der er nedenfor opstillet de rammer, som er gældende.

STANDARDVEDTÆGTER. Standardvedtægterne er en rammevedtægt, og der er nedenfor opstillet de rammer, som er gældende. STANDARDVEDTÆGTER KREDSE I FINANSFORBUNDET Standardvedtægterne er en rammevedtægt, og der er nedenfor opstillet de rammer, som er gældende. Hver kreds skal have et sæt vedtægter, som er vedtaget på kredsens

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FORENING FOR EU-SKATTE- RET

VEDTÆGTER FOR DANSK FORENING FOR EU-SKATTE- RET VEDTÆGTER FOR DANSK FORENING FOR EU-SKATTE- RET NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er "Dansk Forening for EU-skatteret". Foreningens hjemsted er Københavns kommune. FORMÅL 2 Foreningen har til formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING 1 Foreningens navn er Sæby Erhvervsforening, som er en forening med hjemsted i Sæby og omegn. tidligere Sæby kommune 2 Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk

Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk 0040 Nordea 0043 Nordea 0044 Nordea 0047 Nordea 0056 Nordea 0059 Nordea 0106 Nordea 0111 Nordea 0114 Nordea 0123 Nordea 0124 Nordea 0131 Nordea 0135 Nordea

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtaget på den stiftende generalforsamling 2016 1. Navn Foreningens navn er Aalborg Boldklub á 1337. Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 2. Formål

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

02.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

02.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter. VEDTÆGTER for SÆBY OG OMEGNS JAGTFORENING (stiftet den 24. april 1933) Under DANMARKS JÆGERFORBUND 01.0 Foreningens navn er Sæby og Omegns Jagtforening med hjemsted i Frederikshavn og Sæby gammel Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. Foreningen er en videreførelse af projektet Ud af røret af 1995 2 Foreningens hjemsted:

Læs mere

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Vedtægter for Varde Kasernes Venner (VKV). 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Varde Kasernes Venner. Foreningens hjemsted er Varde Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at støtte og

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B Vestjylland afdeling V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B 1 NAVN 1.1 Afdelingens navn er: Haveselskabet,

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Sletten

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Sletten VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Sletten 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Sletten, og dens hjemsted er Trørød By, 2950 Vedbæk. 2. Foreningens medlemmer er ejerne af de parceller fra Ellemosegårds

Læs mere

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger Forslag til vedtægter for SIND, Regionskreds Midtjylland NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland. I

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Turisme

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Turisme Vedtægter for Ringkøbing Fjord Turisme pr. 31.3.2014 Side 1 af 7 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Turisme med binavnene Ringkøbing Fjord Turismecenter og Destination Ringkøbing

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Vedtægter Navn 1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Formål 2 Tved Motions Cykelklub har til formål at virke for cykelsportens og motionscyklingens fremme,

Læs mere

V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER

V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER Advokatfirmaet Drachmann Skolegade 24 4800 Nykøbing Falster Telefon 54 84 50 50 Fax 54 84 50 99 www.drachmann.com J.nr.: JT-11734-44 V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER NAVN. 1.

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Vedtægter for Ringe Gymnastikforening

Vedtægter for Ringe Gymnastikforening Vedtægter for Ringe Gymnastikforening Vedtægter for Ringe Gymnastikforening 1 Foreningens navn er Ringe Gymnastikforening. Stiftet 21.januar 1925. Foreningens hjemsted er Faaborg-Midtfyn Kommune. 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Vedtægter Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 Formål Styrkelse

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

Bankcentraler HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006

Bankcentraler HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006 HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006 Celenia Software a/s Vestre Havnepromenade 5 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 70 24 00 00 Fax +45 70 27 00 24 info@celenia.com www.celenia.com

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter Vedtægt for Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter 1 Navn Foreningens navn er: Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter. 2 Formål Støtteforeningens formål er til

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Sparekassen Sjælland (Alm Garant 30.000 kr.) -9.157 kr. - vestjyskbank (Alm. Kunde) -10.066 kr. - Sparekassen Sjælland (Alm. Kunde) -10.114 kr.

Sparekassen Sjælland (Alm Garant 30.000 kr.) -9.157 kr. - vestjyskbank (Alm. Kunde) -10.066 kr. - Sparekassen Sjælland (Alm. Kunde) -10.114 kr. Nedenstående resultateter er beregnet på følgende forudsætninger: Lønkonto med kassekredit (gennemsnitlig saldo) -20000 Kreditmaksimum 30.000 Budgetkonto 5.000 Børneopsparing 50.000 Billån 200.000 Resterende

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009

KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009 1 KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009 Indhold KAPITEL I FORENINGEN... 1 1. NAVN, OMRÅDE OG HJEMSTED... 1 2. FORMÅL... 2 Stk. 1. Mission... 2 Stk. 2. Vision... 2 Stk. 3. Vidensformidling...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark VEDTÆGTER for Grakom ØSTdanmark I Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er Grakom ØSTdanmark 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Ringe kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

VEDTÆGTER. for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE

VEDTÆGTER. for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE VEDTÆGTER for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: Stk. 1 Sparekassens navn er Søby-Skader-Halling Sparekasse. Dens hjemsted er Syddjurs Kommune. Stk. 2 Sparekassens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens hjemsted er Horsens kommune.

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere