Stor opbakning til Kreds Vest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stor opbakning til Kreds Vest"

Transkript

1 BERETNING FOR KREDS VEST / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 Foto: Martin Dam Kristensen Stor opbakning til Kreds Vest Generalforsamlingerne for Kreds Nord og Kreds Syd stemte lørdag den 29. marts enstemmigt ja til at fusionere og bære navnet Kreds Vest. Ikke overraskende blev Jakob Thorgaard valgt som konstitueret formand for Kreds Vest, som bliver den tredjestørste kreds i Finansforbundet Af Sabina Furbo og Berit Villadsen Halvandet år. Så længe har Kreds Nord og Kreds Syd brugt på at få en fusion mellem de to kredse på plads. Og det var en glad konstitueret formand for den nye Kreds Vest, Jakob Thorgaard, der foran de godt 250 fremmødte, heraf 219 stemmeberettigede, kunne konstatere, at både Kreds Nords og Kreds Syds generalforsamlinger enstemmigt stemte for fusionen lørdag den 29. marts på hotel Radisson i Århus. I begge kredse har vi ressourcemæssigt været meget udsatte i forhold til at løfte de opgaver, som vi har skullet løfte. Fusionen betyder, at vi bliver flere til at løfte de opgaver og komme tættere på både de tillidsvalgte og medlemmerne, lød det fra formanden på den efterfølgende stiftende generalforsamling for Kreds Vest, som også understregede, at det er nu, selve arbejdet begynder: I første omgang har det handlet om at finde en fælles platform og ikke mindst få vores medlemmer til at se alle fordelene ved fusionen. Nu skal vi i arbejdstøjet, og jeg håber, at I vil være med til at holde os skarpe på, at vi også lever op til de visioner, som vi har. På Kreds Syds generalforsamling gav Lauritz Ehlers fusionen de varmeste anbefalinger. En meget, meget stor del af bestyrelsens tid i Kreds Syd er det seneste år gået med møder og diskussioner om en fusion, både alene og sammen med Kreds Nord. Det har været et langt mere omfattende stykke arbejde, end nogen havde forestillet sig, og det har kostet mange kræfter. Til gengæld er vi hele tiden blevet bekræftet i vores sag, at en fusion er den rette vej at gå, sagde den afgående formand for Kreds Syd. Finansforbundet bakker op om fusionen Fusionen mellem Kreds Syd og Kreds Nord blev også rost af Finansforbundets formand, Kent Petersen, som havde taget turen til Århus for at aflægge beretning fra Finansforbundet. Det projekt, som I har kastet jer ud i, giver rigtig god mening. Ikke mindst er jeg stolt over, at begge kredsbestyrelser har været villige til at sætte deres Den konstituerede bestyrelse i Kreds Vest er: Jakob Thorgaard, Sparekassen Kronjylland (formand) Jens Erik Jensen, Bankdata (næstformand) Flemming Frost, Sparekassen Thy (næstformand) Jan B. Poulsen, Djurslands Bank (kasserer) Anne Sommer Grøn, Sparekassen Kronjylland Mogens Bøge Jensen, Bankdata Jacob Møllgaard, Vestjysk Bank Birgitte Gaarden, Nordjyske Bank Inge Dammeyer, Nørresundby Bank Henriette Nissen, Midt Factoring Gitte Vigsø, Ringkjøbing Landbobank Jeanette Willum, Jutlander Bank egne interesser og faglige poster i spil og få lavet en politisk konstellation, som sikrer jeres medlemmer den bedst mulige repræsentation i Finansforbundet, lød det fra Kent Petersen, der dog også mindede om, at fusionen betyder, at Kreds Vest bliver den tredjestørste kreds i forbundet, og at det forpligter: Med de kompetencer og ressourcer, I nu får, så har jeg store forventninger til jer i forhold til at agere på en endnu mere professionel måde. Jeg vil holde jer op på de løfter, I giver, om at komme endnu tættere på de tillidsvalgte og medlemmerne, og at I bliver en endnu mere aktiv politisk spiller i Hovedbestyrelsen. Jeg er fortrøstningsfuld, og jeg glæder mig til at have jer med på holdet med en større politisk styrke end tidligere. Den nye bestyrelse i Kreds Vest blev konstitueret med den tidligere formand for Kreds Nord, Jakob Thorgaard, som formand. Som noget nyt får Kreds Vest to næstformænd, Flemming Frost, også tidligere Kreds Nord, og Jens Erik Jensen fra det tidligere Kreds Syd. Begge næstformænd repræsenterer Kreds Vest i Finansforbundets hovedbestyrelse. Kredsens kasserer bliver Jan Poulsen fra det tidligere Kreds Nord.

2 2 / GENERALFORSAMLING / KREDS VEST Farvel til Kreds Syd Lørdag den 29. marts var en historisk dag for Kreds Syd, da generalforsamlingen enstemmigt stemte ja til fusionen med Kreds Nord. Det var dagen, hvor der blev sat et foreløbigt punktum for Kreds Syds 22-årige virke. Kredsens første formand, Søren Bajlum, var til stede i salen. Det samme var Synnøve Andersen og andre af Kredsens i alt syv formænd i den knap 100 mand store forsamling på hotel Radisson i Århus. Kreds Syds nuværende formand, Lauritz Ehlers, og næstformand, Niels Jørgen Ellegaard, havde traditionen tro delt den mundtlige beretning imellem sig. En beretning, der var præget af den historiske dag. Lauritz Ehlers mindede forsamlingen om, at der siden Kreds Syds stiftelse den 7. marts 1992 var forsvundet 40 af Kredsens oprindelige 70 medlemsvirksomheder. I samme periode var medlemstallet vokset fra medlemmer til medlemmer, mens antallet af kredsbestyrelsesmedlemmer var formindsket fra 12 til 8 medlemmer. Formanden understregede samtidig, at bestyrelsen ikke anbefalede en fusion af nød, men fordi det var den rette vej for Kredsen og dens medlemmer. Vi er overbeviste om, at vores muligheder for at arbejde politisk vil blive øget i en større kreds. Vi får flere hænder, der løfter i bestyrelsen, og dermed også bedre mulighed for at komme hele vejen rundt og også ud til flere arrangementer med medlemmerne. Der skal kun anvendes ressourcer til én hjemmeside, ét blad, én bogføring, én formand og så videre, sagde Kreds Syds formand, Lauritz Ehlers. Kreds Syds næstformand, Niels Jørgen Ellegaard, berettede om forløbet med overenskomstforhandlingerne. Ud over lønstigningen fremhævede han bevarelsen af afbødeforanstaltninger og oprettelsen af en kompetenceudviklingsfond. Herefter berettede han om resultatet af efterårets tillidsmandsvalg, hvor Kredsen havde håbet på at få tillidsmandsdækket stort set alle medlemmer. Det lykkedes desværre ikke. Seks af Kreds Syds FA-virksomheder (Finanssektorens Arbejdsgiverforening) med i alt 52 medlemmer er stadig uden egen tillidsmand. Kredsen var alligevel godt tilfreds med valget, da Kredsen stort set formåede at bevare det samme antal tillidsmænd som før valget. 117 blev valgt, heraf 13 helt grønne tillidsmænd, som skal i gang med tillidsmandsuddannelsen. Formandskabet Lauritz Ehlers og Niels Jørgen Ellegaard benyttede samtidig generalforsamlingen til at meddele, at de ikke fortsætter over i den nye Kreds Vest. De takkede begge forsamlingen for tilliden og mange års samarbejde. For Lauritz Ehlers vedkommende drejede det sig om fem år, og for Niels Jørgen Ellegaard ti år. Det afgående formandskab fortsætter sit virke i Kreds Øst, da personaleforeningerne i deres respektive virksomheder Handelsbanken og Sparekassen Faaborg/Sparekassen Fyn flytter kredstilhør, som følge af at koncernhovedkontorerne ligger i Kreds Østs organisationsområde. Med sig tager det afgående formandskab godt 750 medlemmer. Ud over formandskabet sagde Gitte Stentebjerg også farvel til kredsarbejdet./bv Formand Lauritz Ehlers og næstformand Niels Jørgen Ellegaard fortsætter ikke i den nye kreds. En fusion, der giver mening Fusionen mellem Kreds Nord og Kreds Syd skal gerne styrke relationen til medlemmerne. Kreds Vest Bladet tog pulsen blandt medlemmerne og spurgte til deres forventninger til den nye kreds Rådgiver Daniel Jensen fra Danske Andelskasser Nu er jeg relativt ny i Finansforbundet og er med til Kredsens generalforsamling for første gang, fordi jeg tænkte, at det kunne være spændende at høre, hvad det her kreds var for noget, og hvad jeg kunne bruge dem til. Det er jo stadig lidt forvirrende det hele, og jeg er ikke blevet 100 procent klar over det, men det virker, som om der er nogle folk, der gerne vil noget godt for os. Og så giver det rigtig god mening, at der kommer til at sidde 12 mand i stedet for seks, og at der på den måde bliver frigjort nogle flere ressourcer til deres arbejde. Jeg forventer, at jeg i fremtiden vil få endnu større klarhed over, hvad Kredsen laver, og hvad jeg kan bruge dem til. Backoffice-medarbejder Lise Christensen fra Nørresundby Bank Jeg synes, dagen har været meget vedkommende, og fusionen er en rigtig god beslutning. Jeg er sikker på, at det er vigtigt at være stor for at få indflydelse i Finansforbundet. Det at man kommer som en enig kreds, i stedet for at komme som to kredse, hvor man måske ikke er helt på bølgelængde, det tror jeg kommer til at betyde meget. Jeg synes, de (kredsbestyrelsesmedlemmerne, redaktionen) virker meget klar, og det tror jeg også er nødvendigt, at de er, for der er meget pres fra alle sider. Jeg forventer, at de selvom de reelt kommer lidt længere væk, fordi de skal dække et større område kommer tættere på os medlemmer, fordi de kan frigive nogle ressourcer ved at være flere. Så det forventer jeg mig meget af.

3 KREDS VEST/ GENERALFORSAMLING / 3 Farvel til Kreds Nord Fokus på Kreds Nords generalforsamling lørdag den 29. marts på hotel Radisson i Århus var naturligt nok på den fusion, som de 106 stemmeberettigede ved generalforsamlingen skulle tage stilling til. Derfor indledte formand Jakob Thorgaard sin del af beretningen med at fortælle om det store arbejde, der lå bag fusionsplanerne. Havde I spurgt mig for halvandet år siden, så ville jeg have sagt, at det var nemt at sammenlægge to kredse, men virkeligheden har vist sig anderledes. Det er utroligt hårdt arbejde, der ligger bag at få skabt en fælles platform. For selvom vi ligner hinanden som kredse, så er der også mange forskelle, og det har været nødvendigt at slibe nogle kanter. Men det har været en positiv proces, som jeg er sikker på er en styrkelse af vores arbejde for jer, lød det fra kredsformand Jakob Thorgaard, der påpegede, at en fusion af de to kredse gerne skulle frigive flere ressourcer til arbejdet for medlemmer og tillidsvalgte. Vi vil gerne komme tættere på jer både de tillidsvalgte og medlemmerne samtidig med at vi er jeres talerør i Finansforbundet. Vi må blot konstatere, at den opgave har været svær at løfte med de begrænsede ressourcer, som vi har haft i kredsbestyrelsen. Ved fusionen får vi flere hænder til de samme opgaver, da vi jo for eksempel kun skal have én kasserer, og to repræsentanter (mod fire før red.) i hver af ansvarsområderne i Finansforbundet. Det var derfor en lettet formand, der kunne konstatere, at generalforsamlingen enstemmigt stemte ja til fusionen mellem Kreds Nord og Kreds Syd og dermed til et farvel til Kreds Nords 22-årige historie. Selvom etableringen af den nye Kreds Vest har fyldt en del af den gamle Kreds Nords bestyrelsesarbejde, så har der dog også været andre sager, som har fyldt det forgangne år. Næstformand Flemming Frost berettede om forløbet med overenskomstforhandlingerne, hvor han understregede, at selvom en treårig aftale ikke var et ønskescenarie, så var både lønstigninger, etableringen af en kompetencepulje på 60 millioner og understregningen af, at tillid, trivsel og samarbejde skal til debat ved samarbejdsudvalgsmøderne, positive elementer. Formand Jakob Thorgaard kunne berette om Kredsens involvering i etableringen af to nye faglige personaleforeninger, arbejdet med at støtte de faglige systemer i stiftelsen af Jutlander Bank og de store organisationsændringer i Danske Andelskasser, hvor flere medarbejdere er blevet afskediget, og andre har skullet flytte arbejdsplads. Derudover nævnte formanden også, at der har været en proces i gang, som skulle styrke tillidsmændenes politiske tæft. Blandt andet ved besøg på Christiansborg og en tur til Bruxelles, hvor tillidsmændene fik indblik i, hvordan man arbejder med politisk påvirkning./sf Den nye kredsbestyrelse i Kreds Vest. Fra venstre: Birgitte Gaarden, Jens Erik Jensen, Inge Dammeyer, Jakob Thorgaard, Jeanette Willum, Mogens Bøge Jensen, Gitte Vigsø, Flemming Frost, Anne Sommer Grøn, Jan B. Poulsen, Henriette Nissen og Jacob Møllgaard. Finanstrainee Daniella Engen Andreasen fra Ringkjøbing Landbobank Det er første gang, jeg er med på generalforsamlingen, og det er fint at være med. Som menigt medlem var der et par ting, som fløj lidt hen over hovedet på mig og virkede mere rettet til de tillidsvalgte. Men der var også nogle ahaoplevelser, blandt andet i forhold til regnskabet. Det var meget rart at høre, hvad ens kontingent egentlig går til, især når man ikke har været en del af en fagforening før. Administrativt og formidlingsmæssigt tænker jeg, at det må blive nemmere at være én kreds frem for to. Vi bliver også rimelig bredt repræsenteret i bestyrelsen, så jeg tror ikke, at afstanden bliver det store problem. Jeg tænker, at alle nok skal blive hørt. Det lyder også, som om man fortsætter med at tage ud til de forskellige virksomheder. Systemudvikler Ole Adam Møller fra Bankdata Jeg er ny tillidsmand, og jeg kom, fordi jeg manglede viden om den her del af Finansforbundet. Det er min første generalforsamling, og min forventning var at se, hvordan det store apparat fungerer, og at møde Kent Petersen, som jeg har mødt en enkelt gang før. Han er et klart forbillede for os alle sammen. Jeg tror ikke, det har den store betydning, at det bliver Kreds Vest. Det ser ud til, at man har manglet nogle kræfter, og det får man jo foræret med fusionen, hvor man får flyttet rundt på nogle kræfter. Kreds Nord kendte jeg ikke i forvejen, og jeg blev ikke nødvendigvis klogere på dem. Men jeg blev bekræftet i, at de ikke er anderledes end os. Deres økonomi var ligesom vores, og det så ikke ud til, at der skulle laves det store om i bestemmelserne, for at vi kunne blive slået sammen.

4 4 / GENERALFORSAMLING / KREDS VEST Formand med fart på 37-årige Jakob Thorgaard er ny formand for Kreds Vest. Han har gjort lynkarriere i Kreds Nord, hvor han trådte ind i 2011 som menigt medlem og siden blev formand. Ifølge den nye formand er udfordringen for den nye kreds at finde sine egne ben og bygge bro til medlemmerne, de tillidsvalgte, Kreds Øst og Finansforbundet Af journalist Berit Villadsen Velkommen til Sparekassen Østjylland, Jakob Thorgaard. Du kommer til et trygt og rart sted. Hos os er der aldrig nogen, der er blevet fyret. Året er Et halvt år senere ændrer finanskrisen sparekassens historie. Knap ti procent af sparekassens godt 250 medarbejdere bliver fyret. Det sætter sparekassens to tillidsmænd under pres, og Jakob Thorgaard vælger efterfølgende at blive tillidsmand. Igen. Ambitionen er den samme, som første gang han stillede op som tillidsmand i Nordea tilbage i Han vil gøre en forskel for sine kolleger. Dengang blev tillidsmandskarrieren kort og udskiftet med en lederkarriere, for Jakob følte ikke, at tidspunktet var det rigtige var en periode med buldrende højkonjunktur. Sektoren var et andet sted, end den er i dag. Den var et tag selvbord. Der var job til alle. Hvis kollegerne var utilfredse med noget og ville have bedre vilkår, søgte de gerne til små og mellemstore pengeinstitutter. Så jeg følte lidt, at tillidsmandsrollen var en tom skal. Der var ikke nok at kæmpe for. Selvom jeg var meget optaget af grunduddannelsen som tillidsmand, syntes jeg også til tider, den kunne virke lidt abstrakt i forhold til den virkelighed, vi var i. Men jeg må sige, at de ting, jeg lærte dengang, har jeg så fået god brug for senere, fortæller 37-årige Jakob Thorgaard, formand for den nye Kreds Vest. Kreds Vest skal være sin egen På linje med flere andre pengeinstitutter kom Sparekassen Østjylland i problemer, og Jakobs trygge arbejdsplads blev pludselig utryg. Ønsket om sparring omkring en krisesituation fik Jakob til at træde ind i Kreds Nords bestyrelse i Ambitionen var at komme tættere på Finansforbundet og få adgang til det store netværk af tillidsmænd samt en politisk interesse for finanskrisen. Sidst i april 2012 overtog Sparekassen Kronjylland Sparekassen Østjylland. Et halvt år efter blev Jakob næstformand i Kreds Nord, fordi Kredsens daværende næstformand, Rikke Henriksen, skiftede kreds, efter at hendes arbejdsplads blev overtaget af Spar Nord. Udfordringen som formand er at holde det drive og engagement, som fusionsprojektet har givet. Og undgå at vi falder tilbage og bliver en stor udgave af Kreds Syd eller Kreds Nord. Det er vigtigt, at vi bevarer momentum og bliver noget tredje, os selv, siger Jakob Thorgaard Næstformandsjobbet blev hurtigt skiftet ud med formandskasketten i Ifølge Jakob et naturligt skifte, da han sammen med formandskabet fra Kreds Syd stod i spidsen for tankerne omkring Kreds Vest, et fusionsprojekt mellem Kreds Syd og Kreds Nord. En fusion, som mere end 200 delegerede på de to kredses generalforsamlinger enstemmigt stemte for den 29. marts 2014, og som Finansforbundets formand, Kent Petersen, hilste velkommen. Kreds Vest tæller 12 kredsbestyrelsesmedlemmer, herunder Jakob som formand. Den nye kredsformand ser sig selv og kredsbestyrelsen som nøglefigurer i processen med at øge kendskabet til Kredsen og ikke mindst dens politiske indflydelse. Som den tredjestørste kreds i Finansforbundet er forventningerne øget. Det samme er ambitionerne. Ifølge den nye formand vil Kreds Vest arbejde for at pleje nye og gamle sociale relationer eller bygge broer, som han siger. Han nævner fem. Broen mellem den gamle Kreds Nord og Kreds Syd. Dernæst broen fra Kreds Vest til medlemmerne og broen fra Kreds Vest til de tillidsvalgte. Derudover ønsker Jakob at bygge bro fra Kreds Vest til Kreds Øst og til sidst fra Kreds Vest til Finansforbundet. Sideløbende med brobyggeriet skal Kreds Vest finde sine egne ben. Udfordringen som formand er at holde det drive og engagement, som fusionsprojektet har givet. Og undgå at vi falder tilbage og bliver en stor udgave af Kreds Syd eller Kreds Nord. Det er vigtigt, at vi bevarer momentum og bliver noget tredje, os selv. At vi i bestyrelsen kaster alle opgaver op i luften og starter forfra. Der er ikke nogen, der skal tænke, jeg fortsætter, som jeg altid har gjort med de opgaver, jeg plejer at have. Elsker at uddanne sig Til daglig arbejder Jakob som investeringsrådgiver i Sparekassen Kronjylland. Investeringer har optaget ham, siden han var lille. Til trods for det har han en kandidatgrad i religionssociologi i bagagen. Jakob var nemlig opdraget til at skulle tage en lang uddannelse, og da religion var hans bedste fag i gymnasiet, blev uddannelsen religionssociologi. Som færdiguddannet fik han job i Nordea, og så var hans vej ind i bankverdenen beseglet. Han finder sig rigtig godt til rette her, og forældrenes uddannelsesfokus følger ham stadig. På cv et er der tilføjet flere uddannelser i for eksempel coaching, ansættelsesret og ledelse. Jeg er i øjeblikket i gang med en mini-mba i ledelse for at kunne blive en bedre leder for Kreds Vest og mine kredsbestyrelsesmedlemmer, som jeg gerne vil være med til at udvikle. Jeg elsker uddannelse og livslang læring og bruger gerne min fritid på det. Det giver god mening, at vi ikke må gå i stå og hele tiden skal udvikle os. Det er en sektor i rivende udvikling, og der er så mange muligheder for at gøre en forskel. I Kreds Vest er ambitionen, at alle medlemmer skal vide, at Kreds Vest er deres talerør ind til Finansforbundet. Det er vigtigt, at vi kommer ud til medlemmerne. Om det er til generalforsamlingen, via medlemsmøder og en endnu skarpere kommunikation i kredsbladet, sociale medier eller via tillidsmændene, det skal vi blive enige om.

5 KREDS VEST/ GENERALFORSAMLING / 5 Ny i kredsbestyrelsen Jeanette Willum har medlemmernes trivsel som sit primære fokus. 36-årige Jeanette Ellersgaard Willum fra den nystiftede Jutlander Bank bliver nyt kredsbestyrelsesmedlem af Kreds Vest. Jeanette er tidligere fællestillidsmand i Sparekassen Himmerland, som i januar i år blev fusioneret med Sparekassen Hobro. Hun er også medlem af den nye faglige personaleforening, som de to sparekasser har stiftet i forbindelse med fusionen, og det er på den baggrund, at Jeanette valgte at stille sig til rådighed for kredsbestyrelsesarbejdet. Med fusionen er vi blevet et stort pengeinstitut på 400 ansatte, og vi i den faglige personaleforening har syntes, at det var naturligt, at vores medlemmer har en repræsentant i kredsbestyrelsen, som kan være talerør for dem. Derudover har vi en masse gode ting, som vi kan tage med ind i Kredsen, fortæller Jeanette Willum, der har medlemmernes trivsel som sit primære fokus i forhold til det faglige arbejde. Hvis du er glad og trives i dit arbejde, så tror jeg også på, at du yder mere, er mindre syg og har det bedre generelt, og derfor er jeg meget interesseret i de begreber, der omhandler trivsel, tillid og samarbejde. Det har jeg arbejdet rigtig meget med i Sparekassen Himmerland, og vi har også valgt at arbejde videre med det i Jutlander Bank. Privat er Jeanette gift og har to små børn på seks og otte år, og det har da også krævet lidt overvejelser at tage imod de nye faglige udfordringer, med tanke på at kredsbestyrelsesarbejdet kræver lidt rejsen frem og tilbage fra Finansforbundet ikke mindst fordi Jeanette samtidig er i gang med en akademiuddannelse ved siden af arbejdet som privatkunderådgiver. Men det er klart, at det lige skulle vendes hjemme i privaten, om vi kunne få det til at hænge sammen, siger Jeanette, der også har den fulde opbakning fra sin nærmeste leder i forhold til at bruge mere tid på det faglige arbejde. Så alt i alt glæder jeg mig bare til en masse nye spændende faglige udfordringer. Foto: Martin Dam Kristensen Generalforsamlingen blev afsluttet med et lækker treretters middag, som blev efterfulgt af en koncert med Sko og Torp, mens Glam Gang spillede op til dans ud på de sene aftentimer.

6 6 / GENERALFORSAMLING / KREDS VEST Vedtægter for Kreds Vest 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København Kommune. 2. FORMÅL Stk. 1. Kredsens formål er at varetage medlemmernes faglige, økonomiske og sociale interesser samt at arbejde for gennemførelse af Finansforbundets politiske program. 3. MEDLEMMERNE Stk. 1. Som medlem i Kreds Vest kan optages ethvert medlem af Finansforbundet, som er ansat i finansielle virksomheder, hvis hovedkontor ligger inden for kredsens organisationsområde, der omfatter Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark og hvor medlemmerne ikke indgår i en virksomhedskreds eller en anden finanskreds. Medlemmerne er underkastet Finansforbundets til enhver tid gældende vedtægter. 4. GENERALFORSAMLINGEN Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen er en delegeretforsamling. Medlemmerne i hver virksomhed/koncern i kredsens organisationsområde har ret til 1 delegeret pr. påbegyndt 30 medlemmer. Delegerede skal fortrinsvis være tillidsvalgte. Beregningsgrundlaget er registrerede medlemmer i Finansforbundet opgjort i forbindelse med udtræk til kontingentopkrævning pr. 1. januar. Stk. 2. Ligeledes har kredsens ledige og hvilende medlemmer ret til 1 delegeret pr. påbegyndt 30 ledige og hvilende medlemmer. Beregningsgrundlaget er registrerede medlemmer i Finansforbundet opgjort i forbindelse med udtræk til kontingentopkrævning pr. 1. januar. Stk. 3. Kredsbestyrelsen er ansvarlig for at foranledige valg af delegerede afholdt blandt de ledige og hvilende medlemmer senest 2 uger før generalforsamlingen. Stk. 4. Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer. Alle har taleret, men alene delegerede har stemmeret. Stk. 5. Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent. Stk. 6. Generalforsamlingen vælger op til 15 bestyrelsesmedlemmer. Stk. 7. Valg til bestyrelsen gælder for en 2-årig periode. I lige år vælges op til 8 medlemmer og i ulige år vælges op til 7 medlemmer. Såfremt der er konstitueret/ udpeget Kredsbestyrelsesmedlem(mer) jfr. 5 stk. 6, vil disse kunne vælges på generalforsamlingen, også selvom der så skal vælges flere end henholdsvis 8 eller 7 medlemmer. I så fald afklares det om valget gælder for et eller to år for at opnå en ligelig fordeling af medlemmer på valg i lige og ulige år. Afgår et bestyrelsesmedlem i sin valgperiode indtræder den suppleant, der har opnået flest stemmer ved det seneste valg i det afgåede bestyrelsesmedlems valgperiode, dog på betingelse af, at der ikke allerede er 2 bestyrelsesmedlemmer fra samme virksomhed som suppleanten repræsenterer. I så fald vil suppleanten med næst flest stemmer indtræde. Stk. 8. Der vælges alene suppleanter når der er en fuldtallig bestyrelse eller hvis der opstiller en suppleant fra en virksomhed der allerede er repræsenteret med de maksimale 2 bestyrelsesmedlemmer, jfr. stk. 10. Stk. 9. Genvalg kan finde sted til alle poster. Stk. 10. Medlemmer fra samme virksomhed/koncern kan maksimalt have 2 personer i kredsbestyrelsen. Stk. 11. Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 4 ugers varsel i kredsens medlemsblad og/eller i Finansforbundets medlemsblad. Stk. 12. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, herunder forslag til kandidater og suppleanter til kredsbestyrelsen samt revisorer og suppleant for disse, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Senest 2 uger før generalforsamlingen offentliggøres for medlemmerne regnskab og dagsorden med samtlige indkomne forslag anført samt navne på kandidater til diverse valg. Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Beretning fra bestyrelsen om kredsens virksomhed i det forløbne år 2. Orientering om Finansforbundets virksomhed i det forløbne år 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 4. Indkomne forslag a) Fra bestyrelsen b) Fra medlemmerne 5. Valg a) Indtil 15 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år 4 stk. 7) b) Indtil 3 suppleanter (for 1 år se 4 stk. 8) c) 2 kritiske revisorer (for 1 år) d) 1 revisorsuppleant (for 1 år) 6. Eventuelt Stk. 13. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, når vedtægterne ikke foreskriver andet. Hver delegeret har 1 stemme. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 14. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller senest 4 uger efter det tidspunkt, hvor mindst 25 % af medlemmerne skriftligt anmoder herom med angivelse af forhandlingsemne. Stk. 15. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varsel, bilagt dagsorden og angivelse af indkomne forslag. Indkaldelsen offentliggøres til samtlige medlemmer på kredsens hjemmeside. 5. BESTYRELSEN Stk. 1. Bestyrelsen er mellem 2 generalforsamlinger kredsens øverste ledelse. Konstituerende bestyrelsesmøde afholdes senest en uge efter kredsens ordinære generalforsamling, hvor der vælges formand, op til 2 næstformænd, kasserer og evt. politisk sekretær. Konstitueringen gælder for et år ad gangen. Formanden og de to næstformænd skal komme fra forskellige virksomheder. Stk. 2. Bestyrelsen udpeger delegerede til repræsentantskabet samt landsmødet i henhold til den af kredsen til enhver tid tilkommende repræsentation, jf. Finansforbundets vedtægter. Stk. 3. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Formandskabet skal være repræsenteret på mødet for at bestyrelsen er beslutningsdygtig. Stk. 4. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 5. Bestyrelsen holder møder, når formanden eller mindst 2 af dens medlemmer ønsker det. Stk. 6. Såfremt der på en ordinær generalforsamling ikke kan vælges en fuldtallig bestyrelse, er bestyrelsen i perioden mellem to generalforsamlinger, berettiget til at konstituere/udpege medlemmer for at supplere bestyrelsen op til en fuldtallig bestyrelse. 6. MIDLER Stk. 1. Bestyrelsen forvalter kredsens midler og bestemmer deres anbringelse. Bestyrelsen kan give kassereren prokura. Stk. 2. Regnskabsåret er kalenderåret. Stk. 3. Det af kassereren pr. 31. december afsluttede regnskab tilstilles senest 5. marts revisorerne, som foretager en kritisk gennemgang af regnskabet og inden den 18. marts tilstilles det formanden i revideret og underskrevet stand. Stk. 4. Regnskabet revideres tillige af en ekstern revisor, der vælges af kredsbestyrelsen. Revisor skal være statsautoriseret eller registreret revisor. 7. URAFSTEMNING Stk. 1. Bestyrelsen er bemyndiget til, når særlige vigtige afgørelser måtte gøre det ønskeligt, at foretage urafstemning blandt medlemmerne. Ved urafstemning træffes afgørelsen ved simpel stemmeflerhed. Blanke og ugyldige stemmer regnes ikke som afgivne stemmer. 8. ØKONOMISK HÆFTELSE Stk. 1. For kredsens økonomiske forpligtelser hæfter alene kredsens til enhver tid

7 KREDS VEST/ GENERALFORSAMLING/ 7 Kom til medlemsmøde I samarbejde med de øvrige finanskredse Kreds Øst og assurandør Kredsen inviterer Kreds Vest til medlemsmøder. På medlemsmøderne vil professor Ove Kaj Pedersen fra Copenhagen Business School give et interessant indblik i samfundets udvikling fra velfærdstat hen mod en konkurrencestat. En udvikling der lægger pres på den danske aftale model. værende formue. Ingen af kredsens medlemmer har andel i eller krav på kredsens formue, ligesom de ikke hæfter for kredsens gæld. 9. VEDTÆGTSÆNDRINGER Stk. 1. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer er for forslaget. Stk. 2. Ændringsforslag, som ligger ud over rammerne besluttet af Finansforbundets landsmøde skal behandles i hovedbestyrelsen. 10. FUSION Stk. 1. I forbindelse med virksomhedsfusion og/eller et virksomhedsopkøb af en anden virksomhed og lignende situationer, skal der optages drøftelser mellem de berørte faglige repræsentanter og kredse om de fremtidige organisatoriske forhold. Disse drøftelser tager udgangspunkt i et princip om ligeværdighed mellem parterne. Drøftelserne følger under hele processen dette ligeværdighedsprincip og skal i øvrigt ske under fuld iagttagelse af Finansforbundets værdigrundlag. Stk. 2. Såfremt en af parterne ønsker det, kan der af hovedbestyrelsen udpeges en repræsentant, som kan rådgive parterne under drøftelserne, idet der dog herved ikke ændres ved parternes aftalefrihed. Stk. 3. Kan parterne efter forgæves forhandling ikke nå til enighed, kan hovedbestyrelsen træffe afgørelse i sagen i overensstemmelse med Finansforbundets vedtægter. 11. SAMMENSLUTNING MED ANDRE KREDSE Stk. 1. Forslag til beslutning om sammenslutning af kredsen med en anden kreds helt eller delvist vedtages af de respektive generalforsamlinger, og endelig godkendelse sker på førstkommende landsmøde efter bestemmelserne i Finansforbundets vedtægter. 12. OPLØSNING OG ÆNDRINGER I KREDSENS ORGANISATIONSOMRÅDE Stk. 1. Forslag til beslutning om ændring i kredsens struktur, tilhørsforhold eller opløsning kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling er for forslaget, og når mindst 3/4 af samtlige stemmer ved en efterfølgende urafstemning har stemt for. Forslaget sendes til endelig godkendelse i Finansforbundet efter de gældende regler. Stk. 2. I tilfælde af ændringer i kredsens organisationsområde følger kredsens midler medlemmerne forholdsmæssigt til den kreds, hvor de fremtidigt er medlemmer. Stk. 3. I tilfælde af kredsens opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af kredsens midler. Efter det er stand-up komiker Jan Gintberg klar med et oplæg om, hvordan man kan opleve arbejdsglæde hver dag også i en konkurrencepræget hverdag - selvfølgelig underholdende og krydret med humor! Her vil medlemsmøderne finde sted: 21. oktober: Roskilde 27. oktober: Kolding 28. oktober: Herning 29. oktober: Rebild 11. november: Lyngby Yderligere informationer vil blive udsendt efter sommerferien, hvor der ligeledes vil blive åbnet for tilmeldingen. Stil skarpt på din personlige udvikling Finansforbundet FOKUS er den samlede betegnelse for alle arrangementer i Finansforbundet. Fællesnævneren er kurser, seminarer, gå hjem-møder og netværk, der klæder dig på fagligt og personligt. Uanset om du arbejder med eksempelvis rådgivning, it, forretningsudvikling eller er leder, finder du gode tilbud i Finansforbundet FOKUS København, 20. maj kl : Styrk din karriere med sociale medier Mød ekspert i sociale medier Natasha Friis Saxberg til en spændende aften om, hvordan du får en stærk karriereprofil på de digitale platforme. Århus, 26. maj kl : Finansforbundet University - Forbrugerens finansielle adfærd. Forelæsning ved Professor, cand.merc., ph.d. Torben Hansen, Institut for Afsætningsøkonomi, CBS Roskilde, 2. juni kl : Succeshistorier - find, skriv og fortæl dine styrker Update: Det er umuligt at forudse, hvordan verden ser ud i morgen. Er jobbet der stadig? Eller er der et, du hellere vil have? Du kan give dig selv et forspring ved at have dine succeshistorier klar i øverste skrivebordskuffe. Underviser er Dorthe Lundh, kommunikationsrådgiver og journalist. Århus, 16. juni kl. 9 16: Lær at håndtere fordomme og holdninger Få konkrete værktøjer til at tage meninger mindre personligt og forebygge fordomsfulde situationer. Underviser er Erik Løgstrup, der er direktør i Performex Human Resources. Logoskitse - kun kernelogoet - positiv/negative udgaver Finansforbundet/dec. 2011/KK F KUS O hold dig løbende opdateret på finansforbundet.dk/ fokus F KUS O Udgiver: Kreds Vest Finansforbundet Postboks 1960 Applebys Plads København K Telefon Redaktion: Inge Dammeyer (ansv.) Jakob Thorgaard Mogens Bøge Jensen Gitte Vigsø: Kommunikation, Finansforbundet Forsidefoto: Martin Dam Kristensen Design: F KUS O Katrine Kruckow, Finansforbundet Tryk: Silkeborg Bogtryk Oplag: Udgives af Kreds Vest en finanskreds i Finansforbundet

8 Returadresse: Finansforbundet, Applebys Plads 5, postboks 1960, 1411 København K Skagen Hjørring Frederikshavn Nordjyske Bank Sparekassen Vendsyssel Brønderslev Dronninglund Sparekasse Læsø Klim Sparekasse Sønderhaa-Hørsted Sparekasse Sparekassen Thy Thisted Nørresundby Bank Aalborg Hals Sparekasse Hvidbjerg Bank A/S Skive vestjyskbank Lemvig Sparekassen Balling Salling Bank A/S Struer Borbjerg Sparekasse Holstebro Ringkøbing Ringkjøbing Landbobank Skjern Skjern Bank Herning Grindsted Sparekassen for Nr.Nebel og Omegn Varde Esbjerg Fanø Sparekasse Krone Kapital A/S Nykøbing Mors Frøslev - Mollerup Sparekasse Den Jyske Sparekasse Saxo Privat Bank A/S Løgumkloster Sparekassen Bredebro Tønder Jutlander Bank A/S Kolding Haderslev Viborg Hobro Skanderborg Egns - Invest A/S Horsens Lindorff Danmark A/S Coface Danmark A/S Vejle Kreditbanken A/S Aabenraa Sønderborg Andelskassen, Tjele Randers Sparekassen Kronjylland Grenaa Silkeborg Folkesparekassen Rønde Sparekasse Ikast Langå Sparekasse Ebeltoft Coface Norden Services A/S Århus Midt Factoring A/S Fondsmæglerselskabet Formuepleje A/S Vorbasse - Hejnsvig Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Bankdata Fredericia Østjydsk Bank A/S Nordfyns Bank A/S Bogense Assens Broager Sparekasse Finanssektorens Uddannelsescenter Middelfart Middelfart Sparekasse Kerteminde Totalbanken A/S Odense Flemløse Sparekasse Nyborg Djurslands Bank A/S Sparekassen Djursland Vistoft Sparekasse Frørup Andelskasse Faaborg Svendborg Faaborg Finans A/S Leasing Fyn Bank A/S Fynske Bank A/S Rise Spare-Og Laanekasse Virksomheder med 3 ansatte eller derunder Access Invest A/s Agriteam Varde ApS Arbejdernes Landsbank!!! Asset Advisor Bo Benjamin Jørgensen Carta Autofinans DJS Leasing A/S Difko Ebettoft Andelskasse Ejendomsmæglerfirmaet Torkild Kristensen Estate mæglerne Nord Faster Andelskasse Finanshuset Farsø Pantebrevsselskab A/S Forca Global Evolution Handelsinvest Investeringsforvaltning Helgenæs Sparekasse Niebuhr Finans Henrik Ferrari Obton A/S Realmæglerne Nord Service Sparekassen Hadsund Søby-Skader-Halling Sparekasse Würth Leasing Danmark

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN MEDLEMSBLAD FOR KREDS VEST / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2014 UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN Erhvervsrådgiverne Jesper Dyekær og Mads Lindskov fra Middelfart Sparekasse bruger i gennemsnit

Læs mere

Certificering er ikke så slemt

Certificering er ikke så slemt MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / FEBRUAR 2015 Certificering er ikke så slemt Filialdirektør Mette Ahlen (tv.) og rådgiver Helle Quvang har været igennem certificeringsprojektet,

Læs mere

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22 MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Oktober 2013 En god tillidsmand skal blandt andet være interesseret i at tale med andre mennesker og skal kunne respektere forskellige

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Foran på point. Chefen skal styre sig ved julefrokosten Side 44

Foran på point. Chefen skal styre sig ved julefrokosten Side 44 forbundets magasin nr. 10, 2014 Chefen skal styre sig ved julefrokosten Side 44 Foran på point Flere små pengeinstitutter tjener relativt flere penge end de største banker, samtidig med at de holder liv

Læs mere

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 Nyt website 12.01.12 Finansforbundets magasin nr. 1, 2012 Du gør det godt Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 FSP Pension ønsker godt nytår Tryghed

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Hvor godt performer du? Bankdyder bekæmper fattigdom Side 30

Hvor godt performer du? Bankdyder bekæmper fattigdom Side 30 Finansforbundets magasin nr. 7, 2014 Bankdyder bekæmper fattigdom Side 30 Hvor godt performer du? Performancemålinger bliver mere udbredt, og det er en udvikling, som ikke alle finansansatte bryder sig

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16 forbundets magasin nr. 5, 2015 Resultatmål stresser Side 16 Tag ansvar for din karriere Jeg har mødt mange kolleger i sektoren, som tager til takke med det job, de har i dag, og som ikke spekulerer over,

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12

Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12 Finansforbundets magasin nr. 3, 2012 Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12 OpTælle, SOrTere, veksle,

Læs mere

Mange knaster skulle høvles af. Jagten på det unge guld Side 28

Mange knaster skulle høvles af. Jagten på det unge guld Side 28 forbundets magasin nr. 4, 2014 Jagten på det unge guld Side 28 Mange knaster skulle høvles af Forhandlingerne med FA og en ny overenskomst var langvarige og højspændte, men grundlæggende kom der et godt

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. "Der er begået fejl..." Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Der er begået fejl... Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S "Der er begået fejl..." Og de skal naturligvis rettes Samarbejde og opbakning Studerende startede håndboldhold Købstædernes Forsikring Banken kan nu tilbyde

Læs mere

Kvinder til tops. I løbet af fem til ti år er der en rimelig chance for, at der sidder kvinder i direktionerne i de fleste større finansvirksomheder

Kvinder til tops. I løbet af fem til ti år er der en rimelig chance for, at der sidder kvinder i direktionerne i de fleste større finansvirksomheder Finansforbundets magasin nr. 7, 2008 Kvinder til tops I løbet af fem til ti år er der en rimelig chance for, at der sidder kvinder i direktionerne i de fleste større finansvirksomheder Læs side 14 Jeg

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Marts 2014 Nr. 95 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Temadage / landsmøde Formandens beretning 2013 Folketingets 71-tilsyn Medicinering

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

På sporet af det lyssky

På sporet af det lyssky forbundets magasin nr. 1, 2014 Sektoren er på vej frem igen Side 20 På sporet af det lyssky Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner fra pengeinstitutter til Hvidvasksekretariatet er på

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere