Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn?"

Transkript

1 Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 Energisyn?

2 Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 Hvad er DI Energi? Et branchefællesskab Medlemmer: virksomheder, der arbejder med energi Hvad laver DI Energi? Interessevaretagelse Fremmer branchens eksport Opdaterer på energidagsordenen Sektioner, udvalg og netværk Nyhedsbrev Læs mere på: 2

3 Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 Hvad kan DI Energi bl.a. tilbyde jer? DI Energis netværk og udvalg: Netværk for energieffektivitet Orientering om nye politikker Danne DI s holdning Gratis for DI-medlemmer ESCO-netværk Markedsnetværk Forsknings- og innovationsudvalg Energiinfrastruktur og smart grid Klimakompasset Læs mere på: Beregning af jeres drivhusgasudledning bruges aktivt i jeres profilering 3

4 Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 Hvem og hvad er omfattet af energisyn Anne Lund Andersen, DI Energi

5 5 Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 Dagsorden 1: Hvorfor et energisyn? 2: Hvad er et energisyn? 3: Hvem skal lave et energisyn? 4: Hvad skal et energisyn indeholde? 5: Undtagelser og fleksibiliteter

6 6 Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 Dagsorden (fortsat) 6: Hvem kan foretage et energisyn? 7: Rapportering 8: Hvilke muligheder er der for støtte i forbindelse med energisyn i Danmark? 9: Straf

7 7 Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 1: Hvorfor et energisyn? EU s 2020-mål Energieffektivitetsdirektivet Artikel 8: Energisyn i virksomheder Formål med energisyn: Identificerer potentialer for energibesparelser

8 8 Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 2: Hvad er et energisyn? Energieffektivitetsdirektivet definerer et energisyn som: en systematisk fremgangsmåde, der har til formål at opnå tilstrækkelig viden om den eksisterende energiforbrugsprofil for en bygning eller gruppe af bygninger, en industri- eller handelsvirksomheds drift eller anlæg eller en privat eller offentlig tjeneste, at identificere og kvantificere omkostningseffektive energisparemuligheder og at aflægge rapport om resultaterne.

9 9 Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 2: Hvad er et energisyn? (fortsat) Kortlægning af virksomhedens energiforbrug identificere energisparepotentialer Ingen krav om realisering af anbefalede energibesparelser Energisynet skal foretages senest 5. december 2015, og Energistyrelsen skal have rapporten senest 1. marts 2016 (til

10 10 Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 2: Hvad er et energisyn? (fortsat) I Danmark: Lov nr. 345 af 8. april 2014: Mandat til ministeren til at fastsætte nærmere regler, føre tilsyn og udstede pålæg om at foretage syn. De er fastlagt i Bekendtgørelse nr af 19. november 2014.

11 3: Hvem skal lave et energisyn? Anne Lund Andersen Ja til alle 5 spørgsmål forpligtet til et energisyn Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 Mere end 250 ansatte globalt Omsætning på mere end 50 mio. euro eller en balance på mere end 43 mio. euro globalt Virksomheden bruger mere end kwh/år i Danmark Ingen energisyn imellem 4. december 2012 og 3. juli 2014 Ingen energiledelse på hele virksomheden (ISO50001) Ingen miljøledelse hvor energi er inkluderet (ISO14001) Virksomheden skal lave et energisyn Grønne bokse: Gælder i Danmark. Grå bokse: Gælder i hele EU. 11

12 12 Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 3: Hvem skal lave et energisyn? (fortsat) Energigennemgangen i ISO14001 skal svare til energigennemgangen i ISO50001 ved recertificeringen. ISO14001 eller ISO50001 skal dække det samlede energiforbrug, evt. med undtagelse af bagatelgrænser mv., som gælder for energisynet.

13 13 Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 3: Hvem skal lave et energisyn? (fortsat) Danske regler gælder kun for virksomheder beliggende i Danmark (minus Grønland og Færøerne). Det gælder både koncerner og datterselskaber af store danske eller udenlandske virksomheder. Underleverandører og datterselskaber uden for EU skal I som virksomhed IKKE lave energisyn for. Datterselskaber af danske virksomheder i resten af EU skal følge reglerne i det land, de er i.

14 Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 4: Hvad skal et energisyn indeholde? En kortlægning af virksomhedens energiforbrug af alt hvad virksomheden råder over: Bygninger Processer og installationer Transport Metodefrihed men disse standarder er godkendte (DS/EN ): Del 1: Generelt Del 2: Bygninger Del 3: Processer Del 4: Transport 14

15 Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 4: Hvad skal et energisyn indeholde? (fortsat) Energisynet skal bygge på følgende: Ajourførte, målte og sporbare driftsdata om energiforbrug Belastningsprofiler for elektricitet Livscyklusomkostningsanalyser når det er muligt. Derudover skal det: Være et forholdsmæssigt, tilstrækkelig repræsentativt og troværdigt billede af den samlede energipræsentation Data skal opbevares til at kunne lave historiske analyser over udviklingen i energipræsentationen. 15

16 16 Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 4: Hvad skal et energisyn indeholde? (kopi fra direktivets bilag VI) Energisynet skal omfatte hele koncernen og skal overholde følgende krav: 1) bygge på ajourførte, målte, sporbare driftsdata om energiforbrug og (for elektricitet) belastningsprofiler 2) omfatte en detaljeret gennemgang af energiforbrugsprofilen for bygninger eller grupper af bygninger, industrielle aktiviteter eller anlæg og transport(som virksomheden råder over) 3) når det er muligt, bygge på en livscyklusomkostningsanalyse i stedet for simple tilbagebetalingsperioder for at tage hensyn til langsigtede besparelser, langsigtede investeringers restværdier og kalkulationsrenter (fortsættes )

17 17 Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 4: Hvad skal et energisyn indeholde? (kopi fra direktivets bilag VI, fortsat) 4) være forholdsmæssigt og tilstrækkeligt repræsentativt til at gøre det muligt at tegne et troværdigt billede af den samlede energipræstation og pålideligt identificere de betydeligste muligheder for forbedringer 5) give mulighed for detaljerede og validerede beregninger af de foreslåede foranstaltninger, således at der tilvejebringes præcise oplysninger om potentielle besparelser 6) de data, der anvendes i energisyn, skal kunne opbevares med henblik på historisk analyse og udvikling i energipræstation.

18 18 Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 5: Undtagelser Skibe mindre end bruttoregisterton Bygge- og anlægsprojekter (maskiner i entreprenørvirksomheder er dog omfattet)

19 Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 5: Fleksibiliteter: Overgangsordning for transportvirksomheder: Forpligtelsen er opfyldt for virksomherder, som deltager i Trafikstyrelsens ordning for Grøn certificering af transportvirksomheder. Gælder frem til 1. marts

20 20 Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15

21 21 Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 5: Fleksibiliteter Første energisyn for hele koncernen skal være foretaget senest 5. december Herefter mulighed for rullende energisyn over en fireårig periode f.eks.: 2016: 25 % 2017: 25 % 2018: 25 % 2019: 25 % Eller f.eks. 2018: 50 % 2019: 50 %

22 Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 5: Fleksibiliteter (fortsat) Op til 10 % af virksomhedens totale energiforbrug i Danmark kan undtages. Elementer i virksomheden der er omfattet af BATkonklusioner, som er relateret til energieffektivitet, behøves der ikke blive lavet energisyn af. Energisyn af bygningsdelen kan laves ud fra informationerne fra et gyldigt driftsmærke baseret på en bygningsgennemgang. 22

23 23 Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 5: Fleksibiliteter (fortsat)

24 Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 6: Hvem kan foretage et energisyn? Virksomhedens egne eksperter, når de er: Uvildige ift. det der laves energisyn på. Opfylder kvalifikationskravene for eksterne eksperter. Dette vurderes af Energistyrelsen på baggrund af indsendte oplysninger om: Eksperten/eksperternes stilling, uddannelse og erfaring. Læs mere på: NYT Hvordan bliver jeg Energisynskonsulent 24

25 Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 6: Hvem kan foretage et energisyn? (fortsat) Eksterne eksperter kan foretage energisyn, når de er: Kvalificerede f.eks. registeret energisynskonsulent eller godkendt af Energistyrelsen Ansat i en virksomhed, der er akkrediteret af DANAK eller tilsvarende akkrediteringsorgan For handel- og servicevirksomheder kan energisynet foretages af eksperter, der er energikonsulent ansat i et certificeret energimærkningsfirma. 25

26 26 Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 7: Rapportering Energisynsrapport eller resumé indsendes til senest 1. marts Er virksomheden ISO eller ISO14001 certificeret skal certificeringsrapporten indsendes. Angivelse af om virksomheden vil nævnes på positivlisten.

27 Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 8: Støttemuligheder ved energibesparelser i Danmark? Energiselskabernes energispareindsats: Tilskud og/eller rådgivning til at foretage energibesparelser. Aftale med et energiselskab inden energispareprojektet startes. VE til procesordningen: Investeringstilskud til at konvertere procesenergi til vedvarende energikilder samt energieffektiviseringer i den konvertering. 27

28 28 Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 8: Støttemuligheder ved energibesparelser i Danmark? (fortsat) PSO-godtgørelse til el-intensive virksomheder 7 øre/kwh godtgørelse for PSO-betaling på el frem til og med Kravet er: Tilhører branche fra bilag 3 i EU s statsstøtteregler. I har energiledelse (ISO50001). og I laver en aftale med Energistyrelsen, bl.a. om at implementerer alle energibesparelser med en tilbagebetalingstid under 5 år. Ordningen afventer endelige godkendelse af Europa-Kommissionen.

29 29 Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 9: Straf I lovens 22 straffes den, der ikke imødekommer et påbud efter 17, stk. 2 med bøde. Bødens størrelse bestemmes af domstolen og dens størrelse skal virke afskrækkende.

30 30 Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 Nyttige links Energieffektivitetsdirektivet (artikel 8): Bekendtgørelse, som fastsætter reglerne for energisyn i Danmark: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Energistyrelsens hjemmeside om forpligtelsen inkl. vejledningen til energisyn: Brancheliste i bilag 3: PSO-godtgørelsen, inkl. vejledning til at finde jeres branchekode: Energiselskabernes energispareindsats: VE til procesordningen:

31 31 Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15

32 32 Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15

33 33 Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 Hvem er vi?

34 Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 Tak for opmærksomheden

35 EnergiSyn og EnergiLedelse i større virksomheder Harald Karlsen H.side: Tlf:

36 Hvem er jeg? Min Baggrund Harald Karlsen 45 år Civil Ingeniør, Termisk Energiteknik, Aalborg Universitet International Projektledelse (Akademi niveau) Mini MBA Energisynskonsulent på B niveau Indehaver og konsulent, Harald Karlsen Rådgivning Global Energy Manager, LEGO Team- og projektleder, Danfoss Solutions Produktansvarlig, Danfoss Randall Ltd, Bedford England Forretningsudvikling, Danfoss Comfort Division, Silkeborg Energi Centret Aalborg

37 Hvem er jeg? Min Baggrund Ca. 20 års erfaring med Energi effektivisering Særdeles stor erfaring med Industriel Energiledelse Implementeret Energiledelse i mere end 20 virksomheder verden over og realiseret gode besparelser herigennem Fx reduceret elforbruget med 35% i en dansk virksomhed alle gennem energiledelse (ingen større tekniske projekter) Erfaring fra både nationale og internationale virksomheder Carlsberg, SAB Miller, Danisco, LEGO, Heineken, ITD, Vola Implementeret Energiledelse i > 20 virksomheder Rådgivet og assisteret et antal virksomheder omkring Energiledelse

38 Nogle af mine projekter Industry Komponenter Fødevare Fødevare Fødevare* Energibesparelse: DKK 0,5 Mio. DKK 2 Mio. DKK 4 mio. DKK 0,5 Mio. Besparelsen i % 16% 10% 25% 10% Ledelse & adfærd Tekniske installationer ~100% ~0% ~45% ~55% ~40% ~60% ~30% ~70% Tilbagebetalingstid: 1,6 år 2 år 2 år 1,8 år Bedste Resultater El 35% Vand 50% Nitrogen 100% Fj.varme 25% Rød bundlinje vendt til sort Vand&N2 50% Hall of Frame* * Vandt den filippinske energistyrelses pris - Hall of Frame - som den mest energibesparende virksomheder. Den energiansvarlige blev året energileder.

39 Udvalgte resultater 2014 I tal: Energi: 25% besparelse i gns. Økonomi: Intern forrentning på 30% (Simpel TBT på 3,6 år) Miljø: Reduktion på Tons CO2 / 2 tons pr medarbejder Tilskud: DKK i tilskud eller godtgørelse i energiafgifter Eksempel: En virksomhed fik anvist 2% besparelser ved anden rådgivning. Vi anviste 40%! reducerede el regningen med 14% ved ny indkøbsaftale sparer kr. alene ved at skifte trykluft kompressor realiserede 10% besparelse med en TBT på < 1 år ved optimering af driften oplevede at medarbejder tager action på energirapporter efter ændring

40 EnergiSyn Kort fortalt Hvorfor For at imødekomme EU effektiviserings direktiv og EU 2020 målsætninger Hvad Store virksomheder skal have foretaget et energisyn hvert 4. år eller have et certificeret Energiledelsessystem ISO (Alternativt ISO inkl. energi). Bygning, tekniske anlæg, produktionsmaskiner, transport mm. gennemgås Hvordan Installationerne mm gennemgås og der opstilles et troværdigt billede af besparelsespotentialet inkl. økonomisk rentabilitet

41 EnergiSyn Kort fortalt Bemærk Der er således et krav om at du får udarbejdet et beslutningsgrundlag Ingen krav om at gennemføre det!! Der er dog gode støtte muligheder..

42 Energisyn Processen 2 faser og 6 trin Grundlag og opdrag Omfang - Kortlægge lokationer og deres energiforbrug Hvad ønsker virksomheden at få ud af Energisynet og hvorfor? Krav til rentabilitet, involvering mm.? Hvad har virksomheden af bygninger, fabrikker mm i EU, Energiforbrug? Hvilke fleksibiliteter? Gennemgang Analyse Energibesparelsespotentialer og tiltag Rapportering Typisk gennemgås anlæg mm hvor tekniske forbedring behandles, men operationelle forbedringer og energiledelsessystem giver mere værdi og typisk langt bedre rentabilitet. Fx kortlægning hvor anvendes energi (basis) tomgang/grundlast/variabelt forbrug (adv.) Konkrete tekniske tiltag + operationelle og via energiledelse. Rentabilitet (LCA vurdering) Rapportering til virksomhed og senere til energistyrelsen.

43 Energisyn Processen Fase 1 Få defineret opgaven og omfang: Få fastlagt 1. Hvad er det virksomheden ønsker af et energisyn I hvilket sammenhæng skal energisynet ses? Hvilke kriterier er der til rentabilitet mm? Er der andre forhold som er relevante (strategi, økonomi, markedssituation..) 2. Bestem omfang Hvilke lokationer har virksomheden (Bygninger, fabrikker, kontorer) i Europa? Lav en oversigt som angiver dette + energiforbrug + ejer/lejer/udlejet + andre relevante info (husk transport!) 3. Hvilke fleksibiliteter vil/kan virksomheden gøre brug af? 10% reglen, råderet, repræsentative afsnit mm. 4. Hvad er tidligere lavet og hvor meget vil/kan vi bidrage med? Er der tidligere lavet gennemgang, energimærkninger mm. Vil virksomheden selv gennemføre dele af energisynet og har den selv foretaget analyser, idéer og forslag til forbedringer mm

44 Energisyn Processen Krav til Energisynet Traditionel Energisyn fokuserer på tekniske tiltag Hvis virksomheden ønsker at få et billede af besparelsespotentialet med kort tilbagebetalingstid så stil krav om at energisynet også omfatter gennemgang og forbedringsforslag inkl. økonomi Operationelle forhold Energiledelse Her kan typisk hentes 5-15% IRR på % TBT på < 1-1,5 år Figur: En kortlægning af energibesparelsespotentialet af operationelle forhold og forbedret energiledelsessystem giver ikke bare adgang til flere besparelse r men også besparelser med en særdeles attraktiv rentabilitet

45 Energisyn - Kortlægning af opgavens omfang Adresse Type Areal m2 Forhold Råderet El MWh Varme MWh Andet MWh Måler #H/B Transp. MWh Hårupvej 3, Skals, DK Fabrik Ejet Fuld F 12/ Lejet Begr. See Str. 2, Munich, DE Fabrik Ejet Fuld G P Forhold Råderet Torvet 3, Odense, DK Kontor Lejet Begræns F 3/0 43 Lejet Ejet Begr Fuld Gade, By, Land Fabrik, kontor Ejer, lejer, udlejet Fuld, begrænset F=Fjv G=Gas P=Propa n Antal målere inkl. vand

46 Energisyn Hvad kan jeg typisk lave selv? Kortlægge opgavens omfang dvs. alle grunddata Oversigt over bygninger + energiforhold mm På forhånd være afklaret omkring opgavens mål, omfang mm Indsamle alle relevante data til analyse Sidste årsforbrug og omkostninger (ekskl. afgifter der godtgøres) Sidste 3-5 års historiske data både energi og produktion mm. Adgang til yderligere data fx energileverandør, CTS, energistyring Oversigtskort, diagrammer, tegninger, dokumentation mm Oversigt/lister over bygninger, anlæg og maskiner mm m. data Samle tidligere rapporter, gennemgange, tilbud, idéer mm Husk eftersyn på kedel, ventilation, køl + energimærkning Modtaget tilbud og anbefalinger fra fx leverandører Kortlægning af forbrug Optællinger, opmålinger mm + lister over maskiner, anlæg mm

47 Energisyn Hvad kan jeg typisk lave selv? Grundlag og opdrag På forhånd være afklaret omkring opgavens mål, omfang mm Omfang - Kortlægge lokationer og deres energiforbrug Have en oversigt over bygninger + energiforhold mm + fleksibiliteter Kontakpersoner oa. praktiske forhold Gennemgang Analyse Energibesparelsespotentialer og tiltag Rapportering Oversigtskort, diagrammer, tegn., dokument.+ lister over bygninger, anlæg og maskiner mm m. Årsforbrug og omkostninger (ex. afgifter der godtgøres). 3-5 års historiske data både energi og produktion mm. + Adgang til flere data fx datahub, CTS, energistyring Tidligere rapporter, energimærkninger o.a. lovpligtige energieftersyn (ventilation, køl mm), eftersynsrapporter, tilbud, planer og idéer Deltage aktivt i Midtvejs præsentationer mm

48 Energisyn Du kan også lave energisyn selv Virksomhedens kan gennemføre energisyn selv med egne eksperter, når de er: Uvildige ift. det der laves energisyn på. Opfylder kvalifikationskravene for eksterne eksperter* eller alternativt er godkendt energisynskonsulent. Virksomheden har altså gode muligheder for selv at gennemføre energisyn fx ved 1) Dokumentere en medarbejders kvalifikationer* 2) Lade en medarbejder blive registreret / godkendt som energisynskonsulent 3) Projektansætte en energisynskonsulent til at gennemføre energisyn *Dette vurderes af Energistyrelsen på baggrund af indsendte oplysninger om stilling, uddannelse og erfaring

49 Energisynskonsulenter - Krav 2 Typer konsulenter: A & B niveau A: min 3 års erfaring (3000 timer) indenfor de seneste 6 år B: min 5 års erfaring (5000 timer) indenfor de seneste 10 år Grunduddannelse og kandidat år og relevant efteruddannelse Erfaring med projektledelse: A-niveau: Med flere samarbejdspartnere B-niveau: Med eksterne rådgivere Kortlægning af energiforbrug og prioritering af indsatsområder Gennemførte beskrivelser af anlæg ud fra energibesparelsesovervejelser Gennemførte teknisk/økonomiske vurderinger af besparelsespotentialer Ansvar for etablering af de efterfølgende besparelsestekniske ændringer Evaluering af forskellige energibesparende tiltag Design/igangsætning af energistyringssystemer For B-konsulenter kræves kendskab til energi- og miljøledelse og/eller kvalitetsstyring *Er der tale om bygning kan du nøjes med at være energikonsulent.

50 HUSK! Energisyn - Krav 1. Være forholdsmæssige og tilstrækkeligt repræsentative til at gøre det muligt at tegne et troværdigt billede af den samlede energipræstation og pålideligt identificere de betydeligste muligheder for forbedringer. 2. Bygge på ajourførte, målte, sporbare driftsdata om energiforbrug herunder belastningsprofiler for elektricitet. 3. Omfatte en detaljeret gennemgang af energiforbrugsprofilen for bygninger eller grupper af bygninger, industrielle aktiviteter eller anlæg, og transport. 4. Bygge på en livscyklusomkostningsanalyse i stedet for simple tilbagebetalingsperioder for at tage hensyn til langsigtede besparelser, langsigtede investeringers restværdier og kalkulationsrenter, når det er muligt. 5. Give mulighed for detaljerede og validerede beregninger af de foreslåede foranstaltninger, således at der tilvejebringes præcise oplysninger om potentielle besparelser. De data, der anvendes i energisyn, skal opbevares af virksomheden med henblik på historisk analyse og udvikling i energipræstation. 6. De data, der anvendes i energisyn, skal opbevares af virksomheden med henblik på historisk analyse og udvikling i energipræstation. 7. Energisynet senest 5. december 2015, og rapport til Energistyrelsen senest 1. marts Energisynet skal forsynes indenfor en 4 årig periode! Som udgangspunkt er der metode frihed mht. gennemgang men skal være på niveau med DS/EN

51 Energisyn Case: Dansk Virksomhed Virksomheden Meget ambitiøs virksomhed der allerede har gjort meget indenfor energi og miljø. Bl.a. er hovedkontoret helt nyt moderne byggeri og virksomheden råder over egen VE anlæg (solceller, fanger og vindmølle) Virksomheden er dog ikke ISO eller certificeret Baggrund og udgangspunkt Ville have gennemført et energisyn men så billigt som muligt Foretog selv den indledende kortlægning og lavede en beslutning om at den selv ville gennemføre så meget som muligt. Samlede selv alle energidata og lavede udførlige lister over anlæg og maskiner Efter nøje at have defineret opgavens omfang og indhold blev en række rådgivere bedt om at byde på opgaven og efter en række forhandlinger blev der indgået en aftale det billigste rådgivningsfirma. Gennemførelse og nuværende status Energisyn blev gennemført Virksomheden har valgt ikke at gennemføre noget. Der er måske 1-3 projekter som er interessant

52 Hvorfor Økonomi Motivation & arbejdsglæde Energiledelse Hvad Systematiseret proces til løbende at identificere og realisere energibesparelsespotentialer synliggøre og fastholde allerede realiserede besparelser sikre sig at alle i organisationen arbejder henimod et fælles mål Hvordan Processor/procedurer, organisering, værktøjer mm indenfor min 5 overordnet indsatsområder Det handler i høj grad om ledelse, motivation, synliggørelse mm

53 Energiledelse Hvorfor? Økonomi IRR på typisk % (TBT < 1-1,5 år) Typisk kan der realiseres fra 5% til 10-15% besparelser Har i mine projekter i gns realiseret ca. 5% men også realiseret helt op til 35% Bedre ledelse herunder fx Mere motiveret og tilfredse medarbejder Medarbejdere som er villige til at gøre en ekstra indsats Større følelse af at stå sammen om en fælles sag Tillid der bliver belønnet / større ansvar Større opbakning til ledelsen Større fleksibilitet og forandringsvillighed fx ændre egen adfærd Mindre konflikter & mere dialog En ph.d. afhandling fastslår at der er en række fordel v. energiledelse.. Uudnyttet potentiale både økonomisk og ledelsesmæssigt se også case

54 Energiledelse Hvad og Hvordan Byg et energiledelsessystem som omfatter følgende 5 grundsten Ledelsen / Strategi Vision, lederskab og kultur Strategi og handlingsplan Sikre forankring og ressourcer Opfølgning Energi og miljøstyring Måler og data opsamling Analyse og rapportering Korrigerende handling Evaluere Mennesker Information og træning Rutiner og procedurer Motivation Resultater og successer Løbende forbedringer Identificere Evaluere og implementere Fokus temaer Dokumentere resultater Energi og miljøledelsessystem Standarder & Indkøb Std. for nyt udstyr og byggeri Indkøb Performance contracting Service og vedligehold

55 Energiledelsessystem - Hvordan For at sikre sig et effektivt energiledelsessystem kræver dette Opbakning, involvering og retning fra ledelsen Hvad er vision, målet mm + omfang Organisering herunder kompetencer kortlægning mm Effektivt Energistyring der kan give et klart billede af energiperformance hvor har jeg besparelser/tab/potentialer Medarbejderinvolvering fokus på hvordan man sikrer sig en mere vedvarende involvering / motivation Kortlægning af potentialer identificeret af energistyring, medarbejder, gennemgang mm Budget og handlingsplaner gerne et budget til de gode idéer Ved implementering af Energiledelse få lavet et beslutningsgrundlag der viser muligheder og økonomi Få derefter løbende lavet et tjek på dit energiledelsessystem så du får maksimalt værdi / afkast

56 Energiledelse Processen 2 faser Grundlag og opdrag Gennemgang og Analyse Beslutningsgrundlag Implementering Drift + intern Audits Certificering Hvad ønsker virksomheden at få ud af Energiledelse og hvorfor? Visioner, målsætning, økonomi, implementering Gennemgå eksisterende energiledelsessystem, kortlægge fremtidige fokusområder, krav specifikation, tilbud, handlingsplaner mm Endelig beslutningsgrundlag hvor investering, forventet afkast mm fremlægges for og godkendes af ledelsen inkl. handlingsplaner etc Organisering, implementering af fx energistyring, målere, rapporter, processer og rutiner. Træning og Kompetence udvikling Energiledelsesrutiner herunder løbende rapportering & korrigerende handlinger, medarb. Involvering og løbende forbedringer, standarder for indkøb mm. Akkrediteret Certificering + indsendelse af certifikat til energistyrelsen

57 Energiledelse Fase 1 - Beslutningsgrundlag Det handler om at lave et grundigt forarbejde. Få afklaret hvad er det at virksomheden ønsker at få ud af et energiledelsessystem. ISO certifikat nok eller Ønsker virksomheden også at få et udbytte Få lavet et grundigt beslutningsgrundlag der viser: Fremtidige fokus områder og handlingsplan Økonomien både investering og forventet udbytte evt. forskellige løsninger / scenarie at vælge imellem Pas på de klassiske faldgruber det er mere end surt at investere i et system der senere viser sig ikke at være tilstrækkelig

58 Energiledelse Fase 2 Implementering &drift Energipolitik, visioner mm Målsætninger, budget og Handlingsplaner Implementering Årligt Løbende Energipolitik & visioner fastlægges og kommunikeres Målsætninger, budget og handlingsplaner fastsættes og godkendes af alle relevant personer. Planerne implementeres fx gennemgange, tiltag/ standarder / procedurer / medarb. Involvering / kompetence udvikling mm implementeres Korrigerende og forebyggende handlinger Analyser og gennemgå Mål og rapporter Ugentligt Med energistyring fx udviklingen i besparelser følges! Mål og rapporter besparelser og afvigelser. Anvend dynamiske mål/targets i stedet for fx nøgletal Analyser variationer i standby, grundlast og variabelt forbrug og få et billede performance og potentialer Dit system er intet værd hvis du ikke laver korrigerende handling eller reagerer på identificerede potentialer Opfølgning og status Løbende + årligt Hvilke resultater og læringer har der været undervejs. Hvordan gør du dit system endnu mere effektivt

59 Dataopsamling Energistyring Light Klassisk Industriel Hovedmålere og enkelte bi målere. Nogle systemer lægger vægt på realtime Analysering Begrænset analyse - sammenligner forbruget med hvad det har været tidligere fx denne måned med måneden sidste år Hovedmålere og enkelte bi målere både automatisk og manuel dataopsamling Forbrugs tal sammenlignes med et forholdsvist statisk budget eller imod et nøgletal (statisk) Alle type måler inkl. opsamling fra økonomisystemer (produktionsdata mm) Adv. analyse hvor forbrug sammenlignes med et dynamisk budget der beregnes ud fra produktionsvolumen o.a. vigtige parameter Rapportering Udvikling i forbrug Udvikling i nøgletal Udvikling i besparelser og afvigelser i fx DKK Fordele Simpelt og nemt forståeligt Nøgletal er industri standard Præcist og pålidelig billede af performance/besparelser/tab Styr på bl.a. tomgang, grundlast og variabelt forbrug mm. Ulemper Anvendelse Industriel ES Giver ikke et tydligt billede af performance / udvikling i realiserede besparelser Kun styr på tomgangsforbrug Kontor, skoler mm og mindre virksomheder Nøgletal er ikke særlig godt til energistyring kan godt have nedadgående nøgletal og alligevel et overforbrug Anvendes typisk i Industrien i DK men.. Ikke industri standard i DK / kun få danske energistyringssystemer tilbyder dette Industri

60 Energiledelsessystem Evaluering 1 (Point: 0) 1 Virksomheden har ingen visioner og målsætninger indenfor energi og miljø effektiviseringer 2 Virksomheden har formelt ingen er ansvarlig for energi og miljø effektiviseringer. 3 Virksomheden opsamler ikke forbrugsdata og opgør besparelsen på et regelmæssigt grundlag. (Regnskabsafd. opsamler faktura.) 4 Virksomheden har kun hovedmålere og således kan forbrug og besparelser kun opgøres på total niveau X (Point: 1) Virksomheden har visioner indenfor energi og miljø effektiviseringer. Målsætning og handlingsplaner er dog typisk gældende for en årrække. Ledelsen tager ikke løbende en aktiv del og ansvar i energiledelsessystemet. Energiledelsen er out sourced til den energiansvarlige. Forbrugsdata opsamles regelmæssigt. Besparelser måles typisk indirekte fx via nøgletal og typisk på månedsbasis. Virksomheden har bi-målere på de væsentligste forbrugsområder og således opgøres besparelsen også opgøres på væsentlige forbrugssteder. 5 Registrerede overforbrug accepteres som et nødvendigt onde. Der foretages korrigerende handling på de væsentligste rapporterede overforbrug. 2 (Point: 3) Virksomheden har ambitiøse visioner indenfor energi og miljø effektiviseringer. Målsætninger og handlingsplaner opdateres årligt med ledelsen. Ledelsen tager del i energiledelsessystemet og modtager fx ugentlig besparelsesrapporter. Korrigerende handlinger aftales på ledelsesmøder. Forbrugsdata opsamles regelmæssig. Besparelser rapporteres som min. pr uge. og er baseret på mere præcise metoder fx energisignatur Bi-målere på alle væsentlige forbrugsområder, afd. og forsyningsanlæg m.m. således besparelsen måles. Hver afd. leder er ansvarlig for at besparelsesmål realiseres. Der foretages korrigerende handlinger på alle rapporterede overforbrug. Energistyring bruges også til at identificere nye besparelsespotentialer. 6 Ingen medarbejderarbejder involvering Der forekommer i nogen grad medarbejder-involvering. Fuld formaliseret medarbejder involvering. Medarbejderne motiveres gennem kampagner, workshops m.m. til aktiv at jagte besparelser Point 7 Ingen formaliseret arbejde med energi og miljø effektiviseringer. Virksomheden har kun få personer som arbejder og kæmper for energi og miljøeffektiviseringer typisk teknisk personale og ildsjæle. 8 Ingen videre aktiviteter omkring at fastholde medarbejder involvering Medarbejder involvering fastholdes gennem løbende motivationskampagner herunder synliggørelse af realiserede resultater og succes historier 9 Ingen formaliseret system til at opsamle observationer, forslag til energi og miljø effektiviseringer 10 Forslag og løbende forbedringer evalueres og implementeres ikke straks, men behandles typisk først i forbindelse med den årlige handlingsplan 11 Ingen regelmæssige gennemgange og screeninger til at fastlægge energi og miljø effektiviseringspotentialet. 12 Virksomheden har ikke nogen formaliseret procedurer og standarder til at sikre energi og miljø venlig projektering og indkøb Gode forslag og idéer opsamles ad hoc Forslag og løbende forbedringer evalueres. Der er dog ikke et budget for løbende forbedringer hvorfor der skal ansøges gang for gang. Virksomheden gennemfører med nogen års regelmæssighed screeninger af energi og miljø effektiviseringspotentialet. I forbindelse med nybyggeri m.m. udarbejdes business case der beskriver forskellige E&M alternative løsninger. Fx betragtes levetidsomkostninger i forbindelse med indkøb. 13 Ingen kompetence kortlægning og uddannelsesplaner De eller den energisvarlige deltager løbende i relevante netværksmøder, seminarer og / eller efteruddannelser Et team med repræsentanter fra hver afd. arbejder med energi og miljø effektiviseringer. Alle andre medarbejdere uddannes som ambassadører. Virksomheden har et incitament program hvor den gode idé eller det gode resultat præmieres individuelt eller kollektivt Fuldt formaliseret system hvor observationer, forslag til energi og miljø effektiviseringer opsamles og behandles. Der er allerede et godkendt budget for forslag og løbende energi og miljø forbedringer således at de kan behandles og implementeres straks. Energijagter, workshops og fokus events gennemføres løbende hvor bl.a. medarbejdere inddrages. Screeninger gennemføres i fx samarbejde med eksterne rådgivere og eksperter. Virksomheden har klart definerede standarder der sikrer at de rigtige energi og miljø rigtige løsninger vælges og at dette supporterer virksomheden E&M visioner/målsætninger. Kompetencer kortlægges og uddannelsesplaner laves årligt for de enkelte energi og miljø nøgle personer. Sum

61 Eksempel 1: Dansk Industri Virksomhed Virksomheden havde og har en meget ambitiøs energi og miljø politik. Virksomheden havde dog nogle udfordringer både mht. opstilling af konkrete handlingsplaner og realisere målene. Vi satte ind på følgende områder Energistyring Procedure ændringer Medarbejder involvering Før Efter Resultat Elforbrug: 35% Vand: 50% TBT i alt: 1,5 år

62 Eksempel 1: Dansk Industri Virksomhed 1. En indledende gennemgang viste at der var store udfordringer omkring kulturen, værdierne, procedurer og adfærd 2. Produktionsapparat stod tændt næsten 24/7 3. Medarbejdere henviste til at Det har vi altid gjort Det kan vi ikke lave om på Vi skal være produktionsklar / vi skal være fleksible Maskinerne kan ikke tåle at blive slukket for 4. Afdelingslederne havde samme begrundelser

63 Eksempel 1: Dansk Industri Virksomhed Analyse af forbrugsdata viste at det Produktionsuafhængige forbrug (PUF) udgjorde ca. mere end 65% af forbruget. Energi omkostning Dvs. at forbruget uanset produktionsstørrelse udgjorde 65% svarende til en udgift på mere end 1 mio. DKK. 35% Dette blev præsenteret for fabrikschefen. Som herefter tog en beslutning om at dette skulle ændres. 65% Resultat: Virksomheden gik fra ligegyldighed til både at ledelse og medarbejdere to et ansvar PAF PUF

64 Eksempel 1: Dansk Industri Virksomhed Virksomheden havde allerede et Energi og Miljøledelsessystem. Ved en nærmere analyse fandt vi adskillelige svagheder og udfordringer. Dette blev synliggjort overfor ledelsen og en handlingsplan blev opstillet. Samme værktøj blev anvendt til at måle fremgangen / styrkelsen af energi og miljøledelsessystemet E

65 Eksempel 1: Dansk Industri Virksomhed Måling viste også at virksomheden brugte en masse ressourcer på Ikke værdiskabende ressourcer og anvendte mindre end 5% på de aktiviteter der i virkeligheden gav værdi. Energi og miljøledelse Anvendte ressourcer 5% En af begrundelserne for denne situation var at der er ikke mere tid Men hvad er det værd at have et energiledelsessystem hvor man aldrig nåede at komme frem til de værdiskabende aktiviteter 95% Værdiskabende Ikke værdiskabende

66 Energisyn eller Energiledelse? Forvirret?

67 Energisyn eller Energiledelse? Energisyn Fordele Et godt beslutningsgrundlag der skaber overblik besparelsesmuligheder mm. Billigst her og nu Skal kun udføres hvert 4. år Ingen pligt til at gennemføre tiltag! Ulemper Ren omkostning hvis ingen forslag implementeres Ingen vedvarende effekt Mangler alle fordele som et effektivt energiledelse system medfører Energiledelse God økonomi som også synliggør og fastholder allerede realiserede besparelser Sikrer ledelsens opbakning og fokus og hermed også mere helhjertet Skaber løbende overblik over performance og fokus på områder med potentiale Er sjovt og motiverende som skaber ny energi og forandringsvillighed blandt medarbejdere Sikrer Energirigtig projektering og indkøb Kan implementeres sammen med andre ledelsessystemer og værktøjer fx LEAN Proces som tager tid Kræver sandsynligvis ekstern bistand ISO sikrer ikke nogen effektiv energiledelsessystem du sætter selv ambitionsniveauet Skal certificeres af akkrediteret virksomhed hvert 3. år

68 Energisyn, Energi- eller miljøledelse Udgangspunkt Har allerede ledelsessystemer Har brug for en hurtig løsning Vil gerne men mangler beslutningsgrundlag Mindre virksomhed med energiomkostninger < 0,5-1 mio. kr. Store virksomheder med energiomkostninger > 1-2 mio. kr. Anbefaling Indførelse af Energiledelse ISO virker som det oplagte valg! Alternativ udbygges dit ISO systemet til også at omfatte energi. Vær opmærksom på om du hører til en virksomhed som omfattes af den nye PSO reduktionsafgift. Denne kræver pt. ISO ISO er ikke tilstrækkelig! Et energisyn er umiddelbart det oplagte valg. Energisyn gennemføres og eventuelle realiserede besparelser kan benyttes til at finansiere etablering af et energiledelsessystem! Alternativt gennemføres en gennemgang der beskriver mulighederne og rentabiliteten af at indføre et effektivt Energiledelsessystem (se næste punkt) Få udarbejdet en gennemgang der beskriver mulighederne og rentabiliteten af at indføre et effektivt Energiledelsessystem. Vi giver dig en oversigt over de økonomiske konsekvenser (forventet besparelser og investering) samt synliggør hvor der skal fokuseres og omstiller en handlingsplan. I vil sandsynligvis få mere ud af et energisyn. Alternativ få undersøgt mulighederne og besparelsespotentialet ved indførelse af Energiledelse i let udgave. Indførelse af Energiledelse ISO virker som det oplagte valg! Få udarbejdet en gennemgang der beskriver mulighederne og rentabiliteten af at indføre et effektivt Energiledelsessystem se punktet Vil gerne men mangler beslutningsgrundlag

69 Energisyn, Energi- eller miljøledelse Miljøledelse ISO Formål bl.a. forebygge forurening Identificere miljøforhold Nødberedskab og afværgeforanstaltninger Drift & vedligehold Afvigelser og korrigerende handlinger Lovmæssige krav Overvågning og måling Etableret system Ledelsesevaluering Dokumenthåndtering Mål og målsætninger Ledelsens ansvar Ressourcer, funktioner, ansvar og beføjelser Kompetencer Handlingsplan Baseline, EnPI (Energi Performance Indikatorer) Energirigtig indkøb og projektering Energiledelse ISO Formål at forbedre energipræstationen Gennemgang af virksomhed / kortlægning af energibesparelsespotentialet Energisyn Energisyn hver 4.år iht. DS/EN el. lign. Ingen krav om gennemførelse

70 Tilskudsmuligheder mm Salg af energibesparelsen Bred + relativt hurtigt og simpel dog med nogle faldgruber Nuværende pris niveau 0,38-0,50 kr/kwh. Kontakt rådgivere eller alternativt forsyningsselskab (NB: spørg flere forsyningsselskaber mm) VE til proces Tilskud: Konvertere proces energi til VE + effekt. v. konv. Op til 65 % i anlægstilskud (praksis %) Mere omfattende ansøgning / dokumentation derfor også mere langsommelig Kontakt rådgivere Ny aftale ordning / Reduktion i PSO* Reduceret PSO afgift for energitunge virksomheder (udvalgt efter branche kode). Lov endnu ikke vedtaget. Forventer ca. 7 øre godtgørelse pr. kwh elektricitet Krav til virksomheden: Energiledelse ISO projekter m. TBT < 5 år gennemføres Grøn Industri Symbiose Tilskud til at få udarbejdet et beslutningsgrundlag om det er muligt såvel teknisk som økonomisk at etablere et symbiose projekt (energi/varme, materialer eller vand) Dækker hhv. 60 (energi) og 85% (materialer og vand) af omkostningerne til undersøgelser dog med et maks. loft (se bilag) Kontakt Task Force herunder MiljøForum Fyn eller rådgivere

71 Opsummering 1/2 Generelt Tag stilling til hvad du vil gennemføre Energisyn eller alternativt certificeret energi /miljøledelsessystem Brug evt Energisynet til at få lavet et beslutningsgrundlag for videre energi eller miljøledelse (investering, forventet besparelse mm, handlingsplan mm) Få evt. hjælp til de indledende fase både energisyn og energiledelse Hermed undgås de værste brøler + virksomheden får har et godt grundlag til at sende opgaven fx energisyn i udbud Sikrer dig at kompetencer er i orden fx at det er erfarne rådgivere / konsulenter Husk at det er deres kompetencer du køber. som min få CV & referencer på personer! hvis de siger at de er stærke indenfor alle områder så vær kritisk

72 Opsummering 2/2 Energisyn Vær skarp på at definere mål, omfang, arbejdsfordeling mm. Invitér flere rådgivere til at byde på opgaven Forlang også at besparelsestiltag fra operationelle tiltag og optimering af energiledelse medtages (ej kun tekniske tiltag) Energiledelse / udvidet miljøledelse Vær skarp på at definere mål, omfang, arbejdsfordeling mm. Er et ISO system tilstrækkelig eller sigter vi også imod et maksimalt afkast Få udarbejdet et godt beslutningsgrundlag før I implementerer Et godt Energistyring er et must for et effektivt ledelsessystem Husk at der er stor forskel på Energistyring. Forlang Industriel Energistyring

73 Et par ekstra råd med på vejen.. Mange tilbud om gratis rådgivning men. Kender du nogen som arbejder gratis? Som udgangspunkt gå ud fra at en energirådgivning koster problemet er bare at du ikke altid ved hvad prisen er Før du siger ja så vær afklaret med hvad prisen er Måske tilbuddet der i første omgang var dyrest i længden er den billigste og endda den mest uvildige! Mange rådgiver om buddet Spørg altid til erfaring, andre projekter og referencer Sikre dig kvalificeret og uafhængig / uvildig rådgivning Annonce omkring energirådgivning Annonce omkring rådgivning om ISO / 14001

74 Vil du vide mere? Energisyn Bekendtgørelsen https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Forklaring til bekendtgørelsen Energistyrelsen Energisynskonsulenter Dansk Industri Rådgiver og Energisynskonsulenter se fx Energiledelse Der er en del dansk litteratur omkring energiledelse. Desværre er alt sammen bygget op omkring den klassiske model fremfor Energiledelse i Industri herunder fx Industriel energistyring. Hvis du virkelig vil vide mere så se engelsk sproget litteratur eller kontakt nedenstående!

75 Vil du vide mere? Tilskud mm

76 Tak for i dag Harald Karlsen Rådgivning Telefon: Mail:

77 BILAG 2 TILSKUDSMULIGHEDER

78 Tilskudsmuligheder og andre muligheder Pre-Screening Diverse tilbud fx fra MiljøForum Fyn (typisk rettet mod SMV) Diverse forsynings og rådgivningsselskaber med gratis tilbud Professionel rådgivning Afdækning Grøn Symbiose (Erhvervsstyrelsen) Gennemførelse VE til Proces (Energistyrelsen) Salg af Energibesparelse Opfølgning og dokumentation Energi og miljøledelse Energisyn

79 Grøn Symbiose En Grøn Industrisymbiose er en kommerciel aftale mellem 2 eller flere virksomheder med det formål at udnytte ressourcer bedre. Materialesymbioser Hvor en virksomheds spildprodukt nyttiggøres af en anden virksomhed som råvare Energisymbioser Hvor en virksomheds energioverskud nyttiggøres hos en anden virksomhed Vandsymbioser Udnyttelse af sekundavand, spildevandssymbioser og lignende

80 Grøn Symbiose Gevinster ved grønne industrisymbioser: Spar penge på bortskaffelse af affald og spildevand Hvis dit affald eller spildevand kan anvendes i andre virksomheder, kan du spare afgifter på bortskaffelse til forbrænding, deponi eller rensning. Dit affald er værdifuldt Dit affald kan være en værdifuld ressource i andre virksomheders produktion, og der kan derfor være forretning i at sælge det. Spar omkostninger til råstoffer og materialer De materialer og råstoffer, du bruger i din produktion, kan købes billigere, hvis du kan aftage det som et restmateriale fra en eller flere andre virksomheder. Spar på energi- eller vandudgiften Smartere udnyttelse af varme eller vand sammen med nabovirksomheden kan i mange tilfælde sænke energi- og vandregningen. Grønnere profil Ved at medvirke til mere og bedre genanvendelse gennem en industrisymbiose kan du styrke din virksomheds grønne profil ved at nedbringe forbruget af nye ressourcer og reducere udledningen af CO 2.

81 Grøn Symbiose - Eksempler Vaskevand fra Berendsen tekstilvask genanvendes til togvask hos Region Tog Optimering og samkøring af renseprocessen af spildevand fra SK Forsyning A/S og Harboe Bryggeri Kondensat fra Hjørring Varmeforsynings kan anvendes som teknisk vand i den omkringliggende industri. Overskudsvarme fra virksomheden Mette Munk til Fjernvarme Fyn. Overskudsvarme hos Reno Nord til fjernkøling hos Aalborg Universitet og Region Nordjylland Savsmuld fra Danish Hardwood skal bruges til varmeproduktion hos Holbæk Forsyning. Opsamling af fritureolie som genanvendes til lastbilbrændstof hos GG2D.

82 Industri Symbiose Ansøgningsrunder i 2015 Fredag d. 17. april kl. 12:00 Fredag d. 19. juni kl. 12:00 Fredag d. 18. september kl. 12:00 Beslutningsgrundlag Go / No go Gennemførelse Implementering og afslutning Symbiose Ansøgning Godkendelse Udarbejde beslutningsgrundlag Ressource Tjek Matching Handlingsplan og ansøgning Tilskudsmulighed Et gratis Ressourcetjek Gratis Handlingsplan + evt. hjælp til ansøgning Gratis

83 Industri Symbiose Ressourcer Maks. Støttesats Maks. beløb en symbiose kan få tildelt Materialer og vand 85 % Overskudsvarme 60 % kr. til symbiosepartnerskaber med tilskud til 1-2 virksomheder kr. til symbiosepartnerskaber med tilskud til 3+ virksomheder kr. til symbiosepartnerskaber med tilskud til 1-2 virksomheder kr. til symbiosepartnerskaber med tilskud til 3+ virksomheder Tilskud til 1-2 virksomheder: Symbiosepartnerskaber, hvor tilskuddet fordeles mellem to virksomheder eller samles hos én virksomhed, kan ansøge om op til hhv kr. og kr. afhængig af, hvilken ressource der skal nyttiggøres. Tilskud til 3+ virksomheder: Symbiosepartnerskaber, hvor tilskuddet fordeles mellem tre eller flere virksomheder, kan ansøge om hhv kr. og kr. afhængig af, hvilken ressource der skal nyttiggøres. Bemærk at der også kan ansøges om at få undersøgt en intern udnyttelse af overskydende ressourcer. Der kan ansøges om tilskud til at dække op til 50 pct. af udgifterne til rådgivning. Der ydes dog højest et tilskud på kr. eksl. moms. Der er en række betingelser knyttet til tilskudsordningen bla. at Task Force for Grøn Symbiose. Der ydes IKKE tilskud til intern varmesymbiose projekter

84 VE til proces Ordning fra Energistyrelsen startet aug Støtte til Anlægstilskud til konvertering til vedvarende energi eller fjernvarme Energieffektiviseringer i direkte tilknytning til konverteringen Målrettet virksomheder, der konverterer deres procesenergi fra fossilt brændsel Olie-, gas- og kulkedler til proces, staldvarme eller korntørring mm til Biomasse, varmepumper eller fjernvarme (solceller/paneler, vindmøller, biogas) 500 mio. årligt fra 2014 til 2021 (2014 = 500 mio., 2015 til 2020 = 400 mio., 2021 = 500 mio.) Op til 65 % i anlægstilskud, i praksis % Mulighed for op til 40 % til energieffektivisering

85 VE til proces - Ansøgning Ansøgningsskema udfyldes Tilhørende Excel ark udfyldes Energi Økonomi Projektbeskrivelse Detaljeret beskrivelse Tidsplan Beregninger Budget Principtegninger Husk Afgiftspligtig procesenergi Tilbud ikke accepterede/ evt. forstudie Energipriser Energisynsrapport/energirapporter Seneste årsrapport Fuldmagter ved grupper af virksomheder Erklæring om brugsret (ved leje)

86 VE til proces Støtte til Omstilling til VE og fjernvarme til procesenergi og energieffektiviseringer (energisyn, procesoptimeringer, overskudsvarme m.m.) i forbindelse hermed. De nødvendige omkostninger, som betales af tilskudsmodtager (rådgivning, miljøundersøgelse, anskaffelser, udførelse m.m.). Der kan ikke både modtages støtte fra VE til proces og sælges energibesparelser til forsyningsselskaber. Enkeltvirksomheder og grupper af virksomheder. Ombygninger kontra ny-anlæg.

87 VE til Proces - Processen 1. Indsendelse af ansøgning Elektronisk ansøgningsmateriale m.m. på Energistyrelsens hjemmeside 2. Sagsbehandling i Energistyrelsen 3. Godkendelse og tilsagn Husk, Start projektet efter tilsagn 4. Projektet gennemføres 5. Indsendelse af anmodning om udbetaling På baggrund af regnskab og dokumentation 6. Udbetaling af tilskud

88 BILAG I DEFINITIONER

89 Energi og miljøstyring Typer af forbrug 40-75% ProduktionsAfhængigt forbrug Variabelt forbrug 15-40% 10-20% ProduktionsUafhængigt Forbrug Grundlast Tomgang Type Tomgang PUF/Grundlast PAF/Variabelt Beskrivelse Det forbrug der optræder når virksomheden er slukket / forladt fx helligdage, ferie, weekender og nat Det forbrug vi har selv om vi producerer 0 eller enheder. Kaldes også produktionsuafhængigt forbrug Det forbrug som er direkte afhængig af produktionsvolumen. Kaldes også Produktions Afhængige Forbrug

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Præsentation Energisynskonsulent B-004 (1992) Teknisk Ekspert kwh verifikator Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder

Læs mere

Hvad er et energisyn?

Hvad er et energisyn? Velkommen! Hvad er et energisyn? Hvad skal der ske? Velkomst Bekendtgørelsen om energisyn Energiledelse som alternativ til energisyn Udvidet energisyn/energiledelse light En virksomheds erfaringer Afrunding

Læs mere

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder Hensigten med direktivet: 2020 mål 20% EE ift 2007 Alle

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces teamet Morten Pedersen (chef) Jette Ellegaard Vejen(projektleder) Eva Lembke Nikolaj Ladegaard(barselsorlov)

Læs mere

VE til proces. DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014. Charlotte Forsingdal

VE til proces. DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014. Charlotte Forsingdal VE til proces DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014 Charlotte Forsingdal VE til proces - energiaftalen Energiaftalen af 22. marts 2012: Puljen skal fremme energieffektiv

Læs mere

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD Pia Clausen Seniorprojektleder Reg. Energisynskonsulent Tlf. 31 75 17 05 Nr. Farimagsgade 37-1364 København K Danmark Storegade 1-8382 Hinnerup Danmark

Læs mere

VE til proces. Temadag: VE til proces 27. november 2013. Jette Ellegaard Vejen

VE til proces. Temadag: VE til proces 27. november 2013. Jette Ellegaard Vejen VE til proces Temadag: VE til proces 27. november 2013 Jette Ellegaard Vejen VE til proces - energiaftalen Energiaftalen af 22. marts 2012: Puljen skal fremme energieffektiv konvertering til vedvarende

Læs mere

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces teamet Astrid Rathe (chef) Ásbjørg Abrahamsen Astrid Hostrup Charlotte Forsingdal Christine Ravnholt Hartmann Eva Lembke Helle

Læs mere

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Scandic Aalborg den 21. januar 2014 Per Jan Pedersen Energisynskonsulent Mobilnr. 045 2964 6562 Energi Nord A/S Over Bækken

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen

Læs mere

Energisynskonsulenter

Energisynskonsulenter ANSØGNING Energisynskonsulenter ANSØGNINGSSKEMA Navn: Adresse: Postnr. og by: Virksomhed: Adresse: Postnr. og by: CVR- nr.: Er De ansat? Selvstændig? Søger på A-niveau? B-niveau? Underskrift: Dato: (Med

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Grønne Industrisymbioser

Grønne Industrisymbioser Grønne Industrisymbioser -til gavn for bundlinjen og miljøet Gladsaxe Tirsdag d. 9. juni 2015 Christian Eriksen, NIRAS AGENDA Baggrund om industrisymbioser Kalundborg Symbiosen Definitionen af en industriel

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING Kommune-erfa nr. 7 ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING 1) Energiledelse: Energiledelse er den del af virksomhedens eller institutionens ledelsesopgaver, der aktivt styrer energiforhold for at sikre, at energien

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

Dagens Program. Intro

Dagens Program. Intro Dagens Program Hvem er Go Energi Typisk fordeling af energiforbrug Typiske energipriser Forslag til indsatsområder Hvordan kommer man i gang Salg af energibesparelser Organisering, ESCO Hvem kan hjælpe

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen WEC Danmark 12. apr. 12 Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen Hans Peter Branchedirektør DI Energibranchen Hvad betyder aftalen Sikker, effektiv og miljørigtig energiforsyning 35,5

Læs mere

Hvad er der af muligheder for energi og proces optimering?

Hvad er der af muligheder for energi og proces optimering? Hvad er der af muligheder for energi og proces optimering? 1 SESAM, Kolding den 19. juni 2013 Flemming Sæderup Rytter Stærkstrømsingeniør 23 års erfaring med energieffektivisering. - Reg. Energisynskonsulent

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik Udarbejdet af: Morten Torp 1 Egelykke Jensen Maskinfabrik 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Udarbejdet af: Kasper Hingebjerg K.P.Komponenter 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

Læs mere

II. Ministerielle tiltag mht. styring/motivering

II. Ministerielle tiltag mht. styring/motivering 24. september 2008, J.nr. AU-2008-623-018, EMB: Notat om universiteternes energiforbrug/-besparelser ifølge lovgivning og finanslovforslag, PSO-midler til energieffektivisering, nye ministerielle tiltag

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring. rstyring

Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring. rstyring Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring rstyring Ekspertise baseret påp global erfaring Semco Maritime er en førende entreprenør og ingeniørvirksomhed, der arbejder både offshore

Læs mere

Nyt fra Energistyrelsen. Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015

Nyt fra Energistyrelsen. Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015 Nyt fra Energistyrelsen Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015 Indhold Status for energiselskabernes energispareindsats Opfyldelse af sparemålet Omkostninger Hvad viser evalueringen? Aktiviteter og

Læs mere

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje EFFEKTIV ENERGI Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG 5 store energislugere Gælder det også i din virksomhed? [ side 4 ] Er det dyrt? Det kan være

Læs mere

Energieffektivitet i Bygninger Dansk energipolitik. Ulla Vestergaard Rasmussen Energistyrelsen

Energieffektivitet i Bygninger Dansk energipolitik. Ulla Vestergaard Rasmussen Energistyrelsen Energieffektivitet i Bygninger Dansk energipolitik Ulla Vestergaard Rasmussen Energistyrelsen Oplæggets indhold De energipolitiske udfordringer Bygningsområdet status i DK Energimærkning af bygninger Den

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016. Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015

Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016. Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015 Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016 Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015 Indhold Status for energiselskabernes energispareindsats Evalueringen resultater

Læs mere

Har I overblik over energiforbruget

Har I overblik over energiforbruget Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for energiledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Har I

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen KSM Kragelund ApS. 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

Erhvervslivets energiforbrug

Erhvervslivets energiforbrug Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Den energimæssige udfordring Erhvervslivets energiforbrug Dette notat giver en kort indføring til området Erhvervslivet : Hvordan ser de økonomiske incitamentstrukturer

Læs mere

GRØN FORNUFT BETALER SIG

GRØN FORNUFT BETALER SIG GRØN FORNUFT BETALER SIG Energibesparelser i almene boliger Workshop Lørdag d. 21. november 2009 Program: Kort præsentation af NRGi og NRGi Rådgivning Politiske rammer for energi og klima Hvilke energibesparelser

Læs mere

Energioptimering og -audit

Energioptimering og -audit Energioptimering og -audit Få mest muligt ud af din energi Få yderligere information på: www.schneider-electric.dk Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitets effektivisering? Et konkurrencepræget

Læs mere

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC Projekt Transparense EU Energi Effektivitets Direktivet EED EU s Energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU Ophæver Servicedirektivet 2006/32/EC I kraft siden 4 December

Læs mere

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen for Servicestyrelsen 2008 Servicestyrelsen Handlingsplan 1. Indledning Dette er handlingsplanen for Servicestyrelsen jf. Cirkulære for energieffektiviseringer i statens institutioner. Ministeriet har til

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

En virksomhed med visioner

En virksomhed med visioner En virksomhed med visioner Muligheder på elmarkedet Elmarkedet i korte træk Spot Sikring Influenter på prisen Udbuddet af strøm Hvor meget er der tilråde i markedet Efterspørgslen Dagsbasis Årskontrakter

Læs mere

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst Kenneth Diget Danmarks største kundejede energiselskab 400.000 kunder 10 procent af Danmarks samlede elforbrug Fremtidens energi -

Læs mere

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser Knæk energi-kurven med Center for Energibesparelser Dagsorden Kort om Center for Energibesparelser Introduktion til kurveknækkeraftaler Center for Energibesparelsers værktøjer Anden bistand fra Center

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Afgifter bremser genbrug af energi

Afgifter bremser genbrug af energi Organisation for erhvervslivet 9. februar 2009 Afgifter bremser genbrug af energi AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK Danmark går glip af varmegenanvendelse for mindst 1,2 mia. kroner om året. Det

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 5. marts 2014 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om varmeforsyning,

Læs mere

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets Notatark Sagsnr. 1.5.12-G-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff 27.3.215 Hedensted Kommune har forpligtet sig til at reducere udledningen af CO 2 med 2% fra 1,1 tons pr. borger i 1995 til 8.1 tons pr. borger

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

FAKTA Energi. Lovgrundlag

FAKTA Energi. Lovgrundlag Side 1 af 5 FAKTA Energi Lovgrundlag Myndigheder og andre aktører Kortlægning Se gældende love og bekendtgørelser på Energistyrelsens og Miljøstyrelsens hjemmeside. Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen

Læs mere

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik 1: Princip for varmepumpe 2: Case 2 Beregning VP. Kontra Gas 3: Regeringens nye energistrategi 4: Som vi ser udviklingen med VP. 5: Hvad kunne være fremtidens uddannelse Henrik P. Hansen 1 Strategi for

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

Krav ved indgåelse af aftaler om energieffektivisering. April 2012

Krav ved indgåelse af aftaler om energieffektivisering. April 2012 Krav ved indgåelse af aftaler om energieffektivisering April 2012 1 Forord April 2012 Denne kravspecifikation henvender sig til virksomheder, der ønsker at indgå aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen,

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

Skræddersyede KPI er giver det rigtige fokus for energioptimering. V. Karsten Østergård, National Supply Manager, Carlsberg Danmark A/S

Skræddersyede KPI er giver det rigtige fokus for energioptimering. V. Karsten Østergård, National Supply Manager, Carlsberg Danmark A/S Skræddersyede KPI er giver det rigtige fokus for energioptimering V. Karsten Østergård, National Supply Manager, Carlsberg Danmark A/S Hvad bagte os frem til indførelse af energiledelse? 2 Omkostninger

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet

Energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet Handlingsplan Dette er handlingsplanen for Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1 Udsnit af cirkulærets

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Skanderborg, 3. december 2013. Kontaktinfo: Jesper Algren Tlf.: 21680856 Email: jesper.algren@ru.rm.dk

Skanderborg, 3. december 2013. Kontaktinfo: Jesper Algren Tlf.: 21680856 Email: jesper.algren@ru.rm.dk Skanderborg, 3. december 2013 Kontaktinfo: Jesper Algren Tlf.: 21680856 Email: jesper.algren@ru.rm.dk Hvem er jeg? Jesper Algren, projekleder Innovationsteamet, Regional Udvikling Arbejder bl.a. med: Hvad

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1 Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015 Anders Johan Møller-Lund 1 Energi- og klimamål 2020: Vedvarende energi skal udgøre 35% i 2020, heraf skal vindenergi dække 50% af elforbruget 2035: El-

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Værdien af arbejdsmiljøcertificering

Værdien af arbejdsmiljøcertificering Værdien af arbejdsmiljøcertificering Workshop på AM2010 tirsdag d. 9/11 kl. 13.00 Sektorchef Lars Vestergaard Jensen Program Præsentation Kort om arbejdsmiljøledelse/arbejdsmiljøcertificering Erfaringer

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Hub North den 21. januar 2014 v./ Malene Baunsgaard Hvorfor? Derfor! promising opportunity for the Nordic countries to stimulate growth and generate new jobs,

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Interessemøde vedr. Energilaug Andkær/Sellerup

Interessemøde vedr. Energilaug Andkær/Sellerup Andkær og Sellerup 2 Dagsorden Interessemøde vedr. Energilaug Andkær/Sellerup Kort præsentation af deltagerne Beboerne TREFOR INSERO Software (DSE Airport Solutions) EnergiSpiren Vejle Kommune Green Tech

Læs mere

Energistyrelsens indlæg. 26. februar 2014

Energistyrelsens indlæg. 26. februar 2014 Energistyrelsens indlæg 26. februar 2014 Energistyrelsen Insourcing af sekretariatet i 2013 Susanne Roed Civilingeniør i bygningsdesign Ansat i Energistyrelsen Energikonsulent for både enfamilie og flerfamilie/erhverv

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49.

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lokesvej 12 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-029360 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere