Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas."

Transkript

1 #3 2014

2 Læs om Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann Talent skal dyrkes I arbejdslivet er talent ofte en overset ressource, men alle har det, forklarer forsker. Det kræver den rette kombination af mod, engagement og vilje for, at talentet kan udfoldes. Mød tre alumner Nye kompetencer, netværk og resultater på bundlinjen har været noget af udbyttet ved at tage en efteruddannelse, lyder det fra tre alumner fra MBA, den fleksible master i offentlig ledelse og HD i Regnskab og økonomistyring. De skjulte ledere Forskning viser, at en stor gruppe medarbejdere i den offentlige sektor befinder sig i et krydspres, fordi de varetager ledelse over for deres kolleger, men ikke føler sig klædt på til opgaven. Naviger i samfundets udvikling Når samfundet og arbejdsmarkedet udvikler sig i nye retninger, er det nødvendigt, at medarbejdere også gør det. Og der er flere fordele ved at efteruddanne sig, lyder det fra professor. En verden af ny viden Der er mange muligheder for at videreudvikle sig på SDU lige fra hele uddannelser til enkeltfag og skræddersyede forløb. Få overblikket her. Fleksibilitet i højsædet Kompetenceudvikling tilpasset den enkelte virksomhed er et nyt tiltag på efter- og videreuddannelsesområdet. Elementerne kan være personlig lederudvikling, øget internationalisering og cases fra erhvervslivet. Ambitioner om at stikke ud At ville anderledes og tilbyde mere end bare efteruddannelse. Læs hvad man får som studerende på SDU, og hvad universitetet gør for at skille sig ud fra mængden. Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. Fire hurtige om efteruddannelse Fire studerende, der er i gang med en efteruddannelse, fortæller om faglig ballast, undervisning og om at balancere uddannelse med arbejde og privatliv. Forside: Per Holm, MBA-alumne Foto: Hung Tien Vu og Colourbox.com Tryk: Rosendahl A/S ISSN Oplag: Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Campusvej 55, 5230 Odense M Tlf sdu.dk/samalumne

3 KOMPETENCER I FOKUS En af Syddansk Universitets mest markante styrker er det brede samfundsengagement. Vores forankring i det sydlige Danmark giver os særlige muligheder for at skabe værdi i tæt samspil med lokalsamfundet. Ikke mindst på det samfundsvidenskabelige område er vi optaget af denne synergi. Det gælder for begge vores kerneydelser: forskning og uddannelse. På uddannelsesområdet har fakultetet således bidraget væsentligt til regeringens målsætning om, at mindst 25 procent af en ungdomsårgang skal have en lang videregående uddannelse ikke en hvilken som helst uddannelse naturligvis, men en uddannelse der kan skabe værdi for aftagerne af vores kandidater. Men værdi skabes ikke alene gennem nyuddannede kandidater. Også en aktiv indsats på hele efter- og videreuddannelsesområdet er væsentlig. Og godt nok er der gået lidt mode i begrebet livslang læring, men det ændrer ikke ved, at de samfundsmæssige krav om omstilling og fleksibilitet kræver, at hvert enkelt individ udvikler nye kompetencer gennem hele sit livsforløb. Det gælder, uanset om man er ansat i den private eller i den offentlige sektor. I denne udgave af vores alumneblad Connected sætter vi fokus på efter- og videreuddannelsesområdet, og som det hedder i en af artiklerne: Når man har været et sted i mange år, bliver det meget sådan gør vi det, og det er altså sundt at komme ud og få bygget noget teori på det, man gør, men også at høre om, hvad andre gør. Mere præcist kan den enkeltes udbytte af en efter- og videreuddannelse næppe formuleres. Det er her, at teori og praksis mødes, og hvor man som studerende derudover får en unik mulighed for at opbygge eller udvikle et nyttigt fagligt netværk. Og virksomhederne sikrer sig adgang til ny viden og aktuel forskning et vigtigt konkurrenceparameter i en tid med krav om øget vidensindhold i produktionen og øget globalisering. Men det skal også med i billedet, at vores undervisere og forskere får positivt udbytte, når de underviser studerende med erhvervserfaring, nemlig konkret viden om samfundsforhold som kan bidrage til den enkeltes forskning. Vores tilbud på efter- og videreuddannelsesområdet er bredt: Over diplomuddannelsen HD og Jura på deltid til en bred vifte af masteruddannelser rettet mod både den offentlige og den private sektor. Og som man kan læse i dette blad, er vi på vej med mere fleksible og tilpassede uddannelses- og kompetenceudviklingstiltag. Tiltag, som vi håber og tror på vil have interesse for erhvervslivet, og som kan bidrage til vækst og udvikling. Dekan Jesper Strandskov Det Samfundsvidenskabelige Fakultet BUSINESS & SOCIAL SCIENCES 3

4 TALENT SKAL DYRKES I arbejdslivet er talent ikke for de få udvalgte. Det er en vigtig ressource, men også en udfordring at finde og dyrke talenterne. I Danmark skal vi leve af viden og kreative løsninger, og de menneskelige ressourcer er derfor afgørende. - Vi får mest ud af medarbejderne, når de arbejder dér, hvor de har deres største talent. Det har stor betydning for både trivsel og produktivitet, om en medarbejder brænder for sit arbejde eller tilgår det som noget, der skal overstås, siger Jeanette Lemmergaard, der er institut- og forskningsgruppeleder ved Institut for Marketing & Management. Talentudvikling går ud på at udvikle medarbejderne i samspil med organisationens overordnede strategi. Spørgsmålet er, hvilke kompetencer der er brug for i dag og i fremtiden. Og når det er kortlagt, kan organisationen bedre tiltrække, motivere og udvikle sine medarbejdere. Set fra medarbejdernes synsvinkel er talentudvikling lige så vigtigt. - Medarbejdere ser sig selv som unikke talenter. De vil udfordres, udvikles og inspireres og er ikke underlagt Jantelov, siger Jeanette Lemmergaard. Alle har talent Talent findes i alle brancher. Det kan være forskeren, som studerer bakterier i sit mikroskop i timevis, eller mureren, der nøje placerer murstenene, så muren får det rigtige farvespil. Ligesom sportsudøvere har talentfulde medarbejdere bare dét, der skal til. Noget ekstra, særligt og usædvanligt. Det lyder simpelt, men er det ikke. - For at et talent kan udfoldes, kræver det den rette kombination af mod, engagement og vilje. Tidligere hed det sig, at et talent skulle øve sig i timer. Nu er antallet af timer til debat, men et talent skal stadig være indstillet på at øve sig rigtig meget. Talent handler derfor om den enkeltes ekstraordinære lyst og vilje til at lære noget, og ikke mindst om at bevare lysten over lang tid. Og når en medarbejder finder sin rette hylde, er der ifølge Jeanette Lemmergaard ingen tvivl. - Talent er ligesom en passion. Man bliver så opslugt af sit arbejde, at man mister fornemmelsen for tid og sted. Og selvom opgaven kan være ekstremt krævende, så føles den lettere at løse, fordi den falder én mere naturligt. For lidt fokus på talent Til trods for gevinsterne ved talentudvikling, er det langt fra alle, som finder deres talent. - Der er uden tvivl et større potentiale i mange organisationer, end det talent, der bliver udfoldet. Man kan også sagtens gå igennem et helt arbejdsliv uden at finde ind til, hvor man er talentfuld, siger Jeanette Lemmergaard. Mens en del af de større organisationer har interne talentudviklingsprogrammer, får talent ikke samme prioritet i små og mellemstore virksomheder. Her kan det være svært at undvære medarbejdere, der skal talentudvikles, og det kan også være sin sag at finde et talentudviklingsprogram i mængden af kursusudbydere samt coaching- og mentorforløb. Men der er flere årsager til, at talent ikke har vundet større indpas rundt omkring på arbejdspladserne. Vaner og usikkerhed er med til at holde mange på det samme spor. - Mange oplever en tryghed ved at kende rammerne for deres arbejde og vide, hvad dagligdagen bringer. Det betegnes erfaringsfælden, når medarbejdere flittigt og samvittighedsfuldt gentager vaner og procedurer. En anden faktor er, at drift fylder mere end udvikling i mange organisationer. Ledere er tilbøjelige til at fokusere på indhold i jobs i stedet for på indhold i mennesker, men talent handler netop om det personlige og menneskelige potentiale, der er mere skjult. Talentudvikling er kulturen Hvordan kan organisationer satse på talent? Det gælder om at spotte det, som den enkelte medarbejder har særlige anlæg eller potentialer for og bruge det som afsæt for faglig, social og personlig udvikling, der er elementerne i et talentudviklingsprogram. Det handler i høj grad om at få skabt en kultur, hvor alle i virksomheden er enige om talentudvikling. Ledelsen har ansvaret for at give processen troværdighed og tyngde og for at sikre engagement blandt dem, der skal investere tid, penge og medarbejdere i talentudvikling, mener Jeanette Lemmergaard. - Det vigtigste er, at medarbejderne er indstillet på, at der ikke er lige vilkår for alle. Fokusset på talent kan hurtigt skabe en kultur, hvor talentudvikling virker direkte demotiverende på de medarbejdere, der føler sig overset eller undervurderet, siger hun. Når drift og brandslukning ofte overskygger udvikling i organisationerne, så er der ikke den fornødne tid til at være innovativ og kreativ. Men det skal der afsættes tid til. 4

5 - Løsningen er ikke nødvendigvis, at der skal ansættes flere mennesker. Et godt sted at starte er at kigge indad og se, om alt det vi gør, er fornuftigt. Jeg er ret sikker på, at der i alle organisationer er arbejdsopgaver, som ikke tilfører ret meget værdi for nogen, og som derfor kan give plads til udvikling, siger Jeanette Lemmergaard. Hun peger på, at medarbejderne selv har et ansvar for at blive spottet som et talent. - Når en medarbejder forholder sig kritisk til plejer og samtidig formår at presse sig selv ud over sit nuværende niveau, så er der gode chancer for, at medarbejderens talent kan udvikles, og at det bliver opfanget af ledelsen, men det sker ikke af sig selv. Og det leder os tilbage til en af de store udfordringer ved talentudvikling: at skulle belønne en medarbejder ud fra hans eller hendes potentiale og ikke ud fra den nuværende præstation Kompetencer og talenter Gennem kompetenceudvikling opnår medarbejderne nye færdigheder, f.eks. hvis en arbejdsopgave forandres, eller der kommer nye opgaver til. Det handler om at blive på det samme spor. Talentudvikling er bredere og kan være springbrættet til en ny funktion eller et nyt job. Et talentprogram indeholder en faglig del, forståelsen for at drive en organisation og personlig udvikling, som støtter op om dyrkelsen af talentet. Talentudvikling Talentudvikling skal være tæt knyttet til organisationens strategiske og langsigtede mål, ellers er der risiko for at udvikle talenter, som ikke kan bruges. Eksplicit målstyring er et andet element i talentudvikling, hvor ledere og medarbejdere i fællesskab opsætter mål og følger op på, om de bliver nået. Medarbejderne får indflydelse, og det er en forretningsmæssig investering for organisationen. Jeanette Lemmergaard er lektor, institut- og forskningsgruppeleder ved Institut for Marketing & Management. Hendes forskningsområder er dysfunktionel ledelse, strategisk human ressource management, psykologisk arbejdsklima og social ansvarlighed, og hun benytter såvel kvalitative som kvantitative forskningsmetoder. Jeanette Lemmergaard underviser i Human Ressource Management på MBA og i Organisationskommunikation, ledelse og aktuel mediebrug ved Ilimmarfik-Instituttet ved Grønlands Universitet. Forskerprofil: 5

6 ALUMNEPORTRÆT MBA GAV KONTANTE GE Per Holm, direktør for Kolding Spildevand A/S og Christiansfeld Vand A/S, tog en MBA på SDU fra 2008 til I dag høster virksomhederne frugterne: bedre økonomistyring, der har givet positive resultater på bundlinjen, en mere strategisk tilgang til opgaveløsningen og et generelt løft i den organisatoriske performance. Og som en personlig sidegevinst venner for livet. Som uddannet ingeniør havde Per Holm styr på alt det tekniske, men da han efter år i det private erhvervsliv blev ansat i Fredericia Kommune som afdelingsleder i kloakforsyningen, drejede hans karriere sig ind på ledelsessporet. Siden har han været meget optaget af at forbedre sin egen performance til gavn for virksomhed, kunder og samarbejdspartnere. - Jeg begyndte at overveje, hvordan jeg skulle gøre mig skarpere. Hvad ville skabe mest værdi for mig og min arbejdsplads? Og der faldt valget meget naturligt på MBA en som et supergodt supplement til en ingeniøruddannelse. Som ingeniør lærer du frygteligt meget teknik, og du kan regne stolpe op og stolpe ned på forskellige ting og sager, men som leder er det nogle andre redskaber, du har brug for, og de redskaber fandt jeg på MBA en, siger Per Holm. Mastersekretariatets side. Han lavede simpelthen en aftale med dem om, at han kunne hoppe fra et fag eller to, hvis arbejdspresset blev for stort. Og arbejdspresset var stort, men Per Holm tog alligevel MBA en på to år. - Man bliver jo fanget af det, for det er spændende stof og inspirerende undervisere, så man får lyst til at gå til bøgerne. Man vil jo også gerne være færdig, for det er et attraktivt stykke papir at stå med til sidst ikke kun fordi en MBA er forbundet med en vis anerkendelse, men især fordi det virkelig er noget, man kan bruge på det operative plan som leder og direktør, siger Per Holm, der samtidig understreger, at det kræver forståelse både fra familien og arbejdspladsen, hvis det hele skal gå op i sidste ende. Konkrete gevinster og venner for livet Ifølge Per Holm har MBA en givet ham kompetencer og færdigheder, som har betydet helt konkrete gevinster for virksomheden blandt andet bedre økonomistyring og en mere strategisk tilgang til opgaveløsningen. - Jeg har implementeret en økonomistyringsmodel, som jeg har fået kendskab til via min MBA, og den har simpelthen givet positive resultater på bundlinjen og en højere grad af gennemsigtighed i hele vores økonomistruktur. Det andet mere overordnede element er, at jeg har fået en mere strategisk tilgang til opgaveløs- To ting var ifølge Per Holm afgørende for, at valget faldt på SDU. For det første tiltalte uddannelsens opbygning ham med de obligatoriske moduler på første og andet semester og en valgfri specialiseringsdel på tredje og fjerde semester. Specialiseringsdelen gav Per Holm mulighed for at vælge nogle fag, som var særligt interessante og relevante for både ham og virksomheden. For det andet var det afgørende for Per Holm, at uddannelsen kunne spille sammen med arbejds- og familieliv. Det skulle være muligt at skrue ned for uddannelsesaktiviteterne, hvis presset blev for stort. Her oplevede Per Holm en stor fleksibilitet fra 6

7 vinster ningen, hvor jeg qua nogle af de ting, jeg har lært på studiet, simpelthen kommer mere systematisk, bredere og bedre ind på problemstillingerne og får vurderet de forskellige løsningsmuligheder i højere grad, end jeg ellers ville have gjort. Og det har været med til at flytte en helt masse ting for virksomheden. Per Holm har selv en ret pragmatisk tilgang til det at sende sine medarbejdere på efteruddannelse. For ham handler det om at få analyseret kompetenceniveauet i forhold til de opgaver, som skal løses nu og i fremtiden, og er der et kompetencegab imellem det, medarbejderne kan, og det, de gerne skulle kunne, så lukkes det gab med efteruddannelse. På MBA en mødte Per Holm mange forskellige mennesker fra alle mulige virksomheder lige fra læger og jurister til ingeniører, økonomer og et par F16-piloter. Det var ifølge ham selv meget interessant at have undervisning med så fagligt vidt forskellige mennesker, da det gav mange interessante perspektiver på de cases og problemstillinger, som blev præsenteret. Og så har han fået udviklet sit netværk og vundet venner for livet. - Jeg har kontakt til fire af mine medstuderende fra dengang, og det har jeg meget ud af. Vi er rigtig gode kammerater, og det tror jeg, vi altid vil være. Vi kan til enhver tid ringe til hinanden og drøfte forskellige problemstillinger. Og det gør vi 7

8 ALUMNEPORTRÆT EN VERDEN AF TAL Mona Baltzer Fløe Nørgaard har altid været fascineret af tal. I 2005 startede hun i en elevstilling i et lokalt revisionsfirma, tog så en HD i Regnskab og økonomistyring og rejste til Grønland for at arbejde i en af verdens største revisionsvirksomheder. I dag er hun tilbage i Danmark, hvor hun er i gang med kandidatuddannelsen til revisor på SDU. Selvom Mona Baltzer Fløe Nørgaard siger, det var tilfældigt, at det netop var revisionsbranchen, hun havnede i, så har det altid ligget i kortene, at hun skulle komme til at beskæftige sig med tal. - Jeg har altid været vild med tal. Min far var landmand, og jeg elskede, når han sad og ordnede regnskab, og jeg fik lov til at sidde ved siden af ham og stemple papirerne. Det var bare det bedste. Efter gymnasiet tog Mona den etårige HH på Handelsskolen, og her blev hun for alvor bidt af en gal erhvervsøkonom. Da et lokalt revisorfirma slog en elevstilling op, sprang hun til. Senere mødte hun andre revisionselever på kurser og hørte om HD i Regnskab og økonomistyring. Kort efter startede hun på uddannelsen på SDU i Kolding, hvor hun oplevede god undervisning og dygtige undervisere. - På første år fulgte jeg et lørdagshold, så jeg var simpelthen i skole hele lørdagen. Det var der ikke så mange, der havde valgt, så jeg tror ikke, vi var mere end 15. Det gjorde, at det var en meget hyggelig undervisning, hvor der var plads til at stille spørgsmål. Mona har stort set arbejdet og studeret på samme tid igennem hele sin karriere, og det har sine fordele. Blandt andet slipper man for at leve på en SU og får i stedet en god løn. Og derudover oplever Mona, at det at arbejde og uddanne sig parallelt giver en god vekselvirkning imellem teori og praksis. - Der er en god kobling imellem teori og praksis. Jeg tror, det nogle gange kan være hårdt for fuldtidsstuderende at komme ud i en revisionsvirksomhed efter fem års studier og blive kastet for løverne. Her starter man lige så stille op nedefra, hvor man har mulighed for at starte med mindre opgaver og få forståelsen med hele vejen. Desuden mener hun, at man får en god føling med, om man er havnet i den rigtige branche, når man uddanner sig sideløbende med erhvervserfaring. På den måde risikerer man ikke at stå efter fem års universitetsuddannelse og opdage, at man har uddannet sig til en branche, man ikke har lyst til at arbejde i. Grønland tur-retur I 2008 førte tallene Mona og hendes mand til Grønland, hvor hun blev ansat hos Deloitte, en af verdens største revisionsvirksomheder. Og selvom arbejdsopgaverne var nogle af de samme som hjemme i den lokale revisorvirksomhed, var der iøjnefaldende forskelle. - Den væsentligste forskel er nok størrelsen på kunderne man kunne lige pludselig sætte en del nuller bag på beløbene, så bare det i sig selv var rigtigt spændende. Men også hele strukturen i en virksomhed er jo anderledes i en verdensomspændende koncern som Deloitte. I dag er Mona tilbage i Danmark, hvor hun arbejder hos revisionsfirmaet Martinsen i Grindsted. Og hun uddanner sig stadig. Hun er nu i gang med kandidatuddannelsen til revisor på SDU, som hun forventer at være færdig med i januar Spørger man hende, om hun er et karrieremenneske, svarer hun nej, men at hun er målrettet og ambitiøs. Når hun først har sat sig et mål, skal det gennemføres. Som hun siger: - Jeg ved ikke, om jeg nogensinde bliver statsautoriseret revisor, men nu skal jeg være færdig med kandidaten, og så må vi se, hvad der skal ske HD-alumne: Mona Baltzer Fløe Nørgaard Mona er 30 år og bor i Billund sammen med sin mand og etårige søn. Hun har en HD i Regnskab og økonomistyring fra SDU og er i gang med en cand.merc.aud. på deltid, som hun forventer at afslutte i januar Hun startede i 2005 som revisorelev ved RevisionPlus i Grindsted, hvorefter hun i 2008 blev ansat hos den verdensomspændende revisionsvirksomhed Deloitte i Grønland. I dag arbejder hun hos revisionsvirksomheden Martinsen i Grindsted. 8

9 9

10 ALUMNEPORTRÆT - DET HAR GIVET MIG ET BOOST 10

11 Berith Findstrup Madsen er centerdirektør for Workindenmark South. Hun har taget en fleksibel Master i offentlig ledelse, og hun synes, det er fantastisk at få batterierne ladet op. Hun er sulten efter mere viden. I mere end 25 år har Berith Findstrup Madsen arbejdet i det offentlige, og i 22 af dem har hun været leder. I næsten alle årene har hun haft job i samme hus, men hendes arbejdsopgaver har ændret sig. Berith begyndte i Arbejdsformidlingen, som senere blev til de kommunale jobcentre. Herfra søgte hun til Workindenmark South, der er en organisation, som formidler arbejde mellem højtuddannede udlændinge og danske virksomheder. - Fagligt er jeg uddannet cand.mag. i tysk og idræt, men det bruger jeg jo ikke i mit arbejde og slet ikke i mine ledelsesopgaver, så alt, hvad jeg ved om ledelse, har været selvlært, fortæller hun. For fire år siden fik Berith lyst til at gå på universitetet igen for at få den teoretiske ballast med sig. Hun besluttede sig for at tage den fleksible Master i offentlig ledelse, og hun var spændt, da tilmeldingen var sendt af sted. Og lidt nervøs. - Når man er blevet ældre, og når man arbejder som leder, kan det åbenbart godt være svært at nøjes med en karakter, for instinktivt stræber man efter at gøre det så godt som muligt. Jeg var tre og et halvt år om at tage uddannelsen, og har brugt meget fritid og mange ressourcer på det. Det er godt at den er fleksibel, for skulle jeg have taget den på to år, var jeg aldrig startet, siger hun. Berith planlagde sin uddannelse efter, hvor travlt hun ville få på arbejdet. De semestre, hun havde overskud til det, tog hun to fag, og de semestre, der var travlt, tog hun et. Hun blev færdig med sin masteruddannelse i januar i år, og hun er glad for, at hun tog sig tid til den. Ville gerne bryde vanen - Når man har været et sted i mange år, bliver det meget sådan gør vi det, og det er altså sundt at komme ud og få bygget noget teori på det, man gør, men også at høre om, hvad andre gør. Jeg fik indblik i, hvordan ledelse fungerer andre steder, som for eksempel i sundhedsvæsenet og i de kommunale forvaltninger. Jeg mødte mange forskellige mennesker, og det var spændende at høre om deres erfaringer og udfordringer, forklarer Berith. Hun har fået en større forståelse for, hvordan organisationer fungerer. Som leder for en organisation under Beskæftigelsesministeriet handler det om at navigere i et spændingsfelt af politiske interesser. Udfordringen er at finde balancen, når man henter udenlandsk arbejdskraft til Danmark. - Der er mange holdninger til, hvordan man skal løse sådan nogle opgaver. Derfor er der meget at være opmærksom på. Vi skal jo ikke hente arbejdskraft ind, hvor der er dansk arbejdskraft i forvejen, men vi skal finde ud af, hvad der reelt er behov for, siger centerdirektøren. Især et fag som Ledelse og politik har været givtigt for Berith, for det har givet hende en større indsigt i det univers, hun bevæger sig i, når hun udøver ledelse. Søgte det dybe vand Berith tænkte fra starten meget over, hvordan hun satte sin uddannelse sammen. Hun ville gerne have fag, som hun kunne relatere til i dagligdagen, men hun ville også presses. - Jeg fravalgte alt om it, for det interesserer mig ikke, og jeg fravalgte også hr, selvom det interesserer mig, men det har jeg arbejdet med i mange år. Jeg ville have fag, hvor jeg godt vidste, at jeg var på lidt dybere vand, og hvor jeg virkelig kunne lære noget. Den strategi har virket, for det betyder meget for Berith, at hun er klædt teoretisk på til det, hun laver, og hun har det mentale overskud til at være chef, fordi fundamentet er lagt. - For mig har det betydet meget at få fyldt batterierne op og sparre med dem, jeg læste sammen med. Alene det at få lov til at sidde og få hældt viden i hovedet efter så mange år, det var fantastisk altså. Det giver virkelig et boost, siger hun. Hun har aldrig haft som mål at bruge uddannelsen til at søge et andet job, men har alene søgt opkvalificeringen, fordi hun er glad for sit arbejde og gerne vil udvikle sig inden for sit felt. At hun er færdig med sin masteruddannelse betyder dog ikke, at hun lukker døren til universitetet. - På et tidspunkt blev jeg helt ked af, at det var ved at være slut, og så trak jeg det lidt, og tog kun et fag pr. semester. Nu hvor jeg er færdig, vil jeg gerne blive ved med at læse, for jeg kunne godt gøre det igen. Nej, ikke den afsluttende opgave, puha, det var hårdt. Men jeg kunne godt finde på at følge enkelte fag, for jeg er ikke færdig med at få ny viden proppet ind i hovedet Workindenmark South er et offentligt tilbud om hjælp til: virksomheder med rekruttering af højtkvalificerede udenlandske medarbejdere, f.eks. ingeniører, it-specialister og speciallæger. udenlandske jobsøgere om kurser, myndighedskontakt og til medfølgende ægtefæller med at søge job i Danmark. Workindenmark er en del af et netværk med 800 rekrutteringskonsulenter i hele Europa, der samarbejder via det europæiske EURES-samarbejde. Jobsøgerne kommer især fra Europa, men også fra lande som f.eks. USA, Canada, Kina, Pakistan og Iran. 11

12 På papiret er de ikke ledere, men det ændrer ikke på, at der er opstået et lag af offentlige medarbejdere, som varetager ledelsesopgaver. De står tilbage i et tomrum og mangler kompetencer, viser forskning. - Jeg kan godt forstå, at nogle førstelinjeledere føler, at de er placeret i et tomrum, når deres arbejdsgiver forventer, at de skal indfri en række ledelsesmæssige opgaver, samtidig med at arbejdsgiveren fornægter deres eksistens. I værste fald kan det føre dem ud i en identitetskrise, siger Søren Voxted. Koordinator, teamleder og stabsmedarbejder er titler, som meget vel kan dække over medarbejdere, der udøver ledelse over for deres kolleger. Sådan lyder det fra Søren Voxted, der forsker i, hvordan de såkaldte førstelinjelederes rolle har udviklet sig. Førstelinjeledere er de ledere, som er tættest på medarbejderne. DE SKJULTE En anden udfordring er, at de skjulte ledere ofte savner ledelseskompetencer. Det kan være evner til at kommunikere og motivere samt til at planlægge arbejdet. Ligesom at de skal have organisationskendskab og forstå deres egen rolle både over for det formelle ledelsesniveau og over for medarbejderne. - I den offentlige sektor er der opstået mange koordinerende funktioner, og hvor man tidligere udnævnte disse medarbejdere til arbejdsledere, så er der en stigende tendens til, at de får roller som ikke-ledere. De skal stadig løfte ledelsesfunktioner og få det faglige til at fungere, og de kalder også sig selv ledere, siger Søren Voxted, lektor ved Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi. Faktisk betegner over 70 procent af LO s medlemmer sig selv som ledere, uden at de har personaleansvar. Og blandt medlemmerne af Ledernes Hovedorganisation er tallet 40 procent. Det viser en undersøgelse, som Søren Voxted har lavet i den offentlige sektor i Gruppen af ledere uden titel har også brug for et netværk, som de kan udveksle erfaringer med om det krydspres, de befinder sig i. Organisation mister strategisk spiller Det har også konsekvenser for de organisationer, som lukker øjnene for, at ledelseslaget findes. - Førstelinjeledere er yderst vigtige for en organisation, og man bør bruge dem strategisk i stedet for at fornægte, de eksisterer. Selvom der er tale om personer, der ikke gennemfører MUS-samtaler, og som derfor ikke har personaleansvar, så mener Søren Voxted, at det kan være svært at opgøre, hvor grænsen går mellem faglig ledelse og personaleledelse. - Realiteten er, at den her gruppe føler sig som, og bliver opfattet som ledere af deres omgivelser, men uden at de i gåseøjne har fået bemyndigelse til at være det, siger han. Ikke klædt på til rollen Mange førstelinjeledere oplever derfor en uklar forventningsafstemning og er i tvivl om, hvem de skal referere til. 12

13 Lige præcis faglig ledelse bliver forsømt, men det er en forudsætning for at sikre kvalitet og udvikling af en organisations ydelser, siger Søren Voxted. Han har blandt andet observeret fire ledere i et år og peger på, at de organisationer, der bruger de koordinerende funktioner strategisk, opnår langt flere resultater og er bedre rustet til at håndtere innovation og forandringsbehov. ledere - Men det kræver, at man anerkender ledelseslaget ikke bare som nogen, der sørger for vagtplaner og dækker ind, hvis der er sygdom, men som derimod anvendes i det forandringsprojekt, som den offentlige sektor står over for i de kommende år. På overfladen et fladt hierarki Grunden til, at stadig flere ikke-ledere udøver ledelse, er især ideologisk. Blandt topledelserne i den offentlige sektor synes det flade hierarki at være et mål i sig selv. - Det handler om, at især kommuner har en ideologisk forestilling om, at to ledelseslag er nytænkende og progressivt. Og de kan fastholde forestillingen om et fladt hierarki ved at udelade et ledelseslag, siger Søren Voxted. En anden tendens er, at kontrolspandet er steget i de senere år. Tidligere havde en leder cirka 20 medarbejdere under sig, hvorimod ledere i dag ofte har ansvaret for medarbejdere. Den professionalisering af ledelse åbner for nogle nye typer af ledere, og derfor mener Søren Voxted, at ledelse som fag og disciplin skal tænkes mere bredt. - Fra at førstelinjeledere før var en afgrænset titel, til at vi i dag har et meget bredt lag, som udøver ledelse, så er der opstået et behov for lederuddannelser til langt flere personer end ledere. - Og selvom det lyder fuldstændig absurd, så skal man fra ledelsesmæssig side starte med at anerkende, at laget af ledere uden titel eksisterer og udøver ledelse i praksis, siger han. I de kommende år vil Søren Voxted følge op på, hvordan lederroller og den offentlig sektor forandrer sig. Han regner med, at problemstillingen vil vokse, fordi det især er ledelsen, der udpeger de koordinerende funktioner, mens det tidligere overvejende var medarbejderne selv, der valgte personen Søren Voxted er lektor ved Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi. Han forsker primært i offentlig ledelse med fokus på førstelinjeledere og de relationer, der er mellem ledere og medarbejdere i offentlige organisationer underlagt et forandringspres. Søren Voxted benytter sig i sit arbejde især af observationsstudier til at afdække lederroller og forandringsprocesser. Han underviser på HD, kandidatuddannelsen i Change Management på SDU Campus Slagelse, den fleksible Master i offentlig ledelse og Master i offentlig kvalitet og ledelse. Forskerprofil: 13

14 NAVIGER I SAMFUNDETS Arbejdsmarkedet udvikler sig konstant, og du bør udvikle dig sammen med det, mener professor Kurt Klaudi Klausen. Du kan få meget ud af at efteruddanne dig midt i din karriere. Du skal være klar til at omstille dig i takt med udviklingen for at opfylde arbejdsmarkedets ændrede behov. Lige fra at kunne forstå ny teknologi til at kunne navigere i megatrends som globalisering, digitalisering og multietnificering. Der er mange grunde til, at efteruddannelse er en rigtig god idé, mener Kurt Klaudi Klausen, professor på Institut for Statskundskab. - Samfundet har udviklet sig i nye retninger. Hvis du vil være i stand til at orientere dig i verden og udnytte de muligheder, der er, må du tilegne dig kompetencer, som du ikke fik med din primære uddannelse. Og så skal du på skolebænken igen, siger han. Professoren tilføjer, at det både gælder medarbejdere i private virksomheder og offentlige organisationer. Individuelle behov Tal fra Syddansk Universitet bakker hans ord op og viser, at mange gerne vil supplere deres uddannelse med ekstra viden efter nogle år på arbejdsmarkedet. I dag er der mere end 5000 personer, som læser en deltidsuddannelse på universitetet. Størstedelen af dem er indskrevet på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Det er forskelligt, hvilke mål folk har med deres efteruddannelse. Nogen læser noget nyt for at udvikle sig i en ny retning, og det er ofte for at styrke deres karriere. Andre har brug for at blive ført ajour. - Man kan for eksempel have en cand.merc., hvor man har skrevet speciale i marketing, men så er der sket noget nyt på området. I dag taler vi jo om markedskommunikation i stedet for marketing. Så er det nyttigt at komme tilbage og efteruddanne sig i noget kommunikationsrelateret, forklarer Kurt Klaudi Klausen. Han anslår, at langt de fleste, som vælger at efteruddanne sig, er et sted i midten af deres karriere. De studerende på en MBA har en gennemsnitsalder på år. På masteruddannelserne, der er målrettet den offentlige sektor, er de studerende lidt ældre med en gennemsnitsalder på år. - Det er det perfekte tidspunkt. Så har man tyve gode år tilbage, hvor man virkelig kan gøre en forskel, og måske i stillinger, hvor det er afgørende, at man har fået et kompetenceløft. Ingen wannabees Professoren mener, at det interessante med folk, som kommer for at efteruddanne sig, er, at de har nogle andre forudsætninger, end de havde, da de var helt grønne og unge under deres første uddannelse. - De har livserfaring og organisatorisk erfaring. Det betyder, at vi kan flytte dem rigtig meget, for de fanger hurtigere, hvad det drejer sig om, og kan meget bedre end de unge studerende omsætte teorien til praksis. Derfor praktiserer efteruddannelserne vidensdeling i stor stil. De studerende deler deres erfaringer med hinanden og diskuterer problemer indbyrdes. - Vi forelæser selvfølgelig, for det er der en klar forventning om. Når der for eksempel kommer professionsbachelorer, har de ikke været i forskningsmiljøet før, og så forventer de, at der bliver forelæst, så teksten bliver udlagt og perspektiveret. Men vi gør også undervisningen dialogorienteret. Det er en form for pædagogik og læring, som tildeler de studerende en anden rolle. En aktiv rolle, forklarer Klausen. Derfor er det også vigtigt, at de studerende kan bidrage med erfaring fra deres felt. - Et eksempel er vores lederuddannelser, hvor man skal have ledelseserfaring, for vi optager altså ikke wannabees. Det giver ikke rigtig mening for os at optage folk, der gerne vil være ledere i fremtiden, hvis de ikke har nogen ledererfaringer, som de kan dele med deres medstuderende. De skal have haft folk under sig, hvis de vil efteruddanne sig i ledelse. Skræddersyede uddannelser Tidligere var efteruddannelser enkelte varer i udbud på universitetets hylder, men sådan er det ikke længere. Syddansk Universitet tilpasser uddannelserne til de behov, der viser sig i markedet. - Engang kunne vi kun tilbyde HD-uddannelser, fordi vi havde forskningsområder, der beskæftigede sig med det. I dag handler det om at finde ud af, hvilke kompetencer vi skal sørge for, der findes fagpakker til, og så udvikler vi studier ud fra det. For eksempel er Ledelse i forandring en af de nyere efteruddannelser, vi har lavet. 14

15 UDVIKLING Det er vigtigt at overveje grundigt, hvilken uddannelse du gerne vil på. Og om den fornødne tid er der, for det er ikke en leg at gå på universitetet ved siden af et fuldtidsarbejde. - I gamle dage kaldte man HD-uddannelsen for skilsmissestudiet. Det er ikke en rar betegnelse. Det er nu ikke, fordi jeg har indtryk af, at vores master- og diplomuddannelser producerer skilsmisser, men det er en hård periode i folks liv. Manddomsprøve - Pensum skal læses, eksamen skal bestås, og vi dumper folk, hvis de ikke kan. Nogen vil opleve at bide over en større kage, end de kan tygge, og så må de opgive at fuldføre. Det er virkelig en strategisk beslutning, man træffer i forhold til karriere og familie, når man vælger at tage en efteruddannelse. Det er i den grad en manddomsprøve, siger Kurt Klaudi Klausen. Trods det, at de studerende har mange bolde at jonglere med, hører professoren flest positive ord om studierne. - For selvom det er benhårdt, er det en oplevelse for livet for dem. Der er ingen af vores studerende, som ikke mener, at det var det hele værd. De får nye personlige professionelle netværk og ser det typisk som karrierefremmende Kurt Klaudi Klausen er professor i offentlig organisation og ledelse ved Institut for Statskundskab. De seneste år har han primært forsket i organisation og ledelse i regioner og kommuner, herunder den strategiske håndtering af de store fusioner som fulgte med Strukturreformen, samt i decentral ledelse på institutionsniveau. Han modtog årets undervisningspris ved CBS i 1994 og ved SDU i Han underviser i ledelse på mange af fakultetets masteruddannelser samt i videregående offentlig organisationsteori på cand.scient.pol.-studiet. Fra var han studieleder på HD i organisation og indtil 2013 leder af først Master of Public Management-uddannelsen og siden af den fleksible Master i offentlig ledelse. Forskerprofil: 15

16 EN VERDEN AF NY VIDEN Med en efteruddannelse opnår du kompetencer, så du kan følge med udviklingen i samfundet og på arbejdsmarkedet. Mulighederne for at videreudvikle sine kompetencer er mange inden for det samfundsvidenskabelige felt. Lige fra master og HD til skræddersyede kursus- og uddannelsesforløb. Fælles for efteruddannelse er, at uddannelserne løbende tilpasses udviklingen på arbejdsmarkedet og trækker på den nyeste forskning sammen med en række eksterne undervisere, der har en hverdag inden for det felt, uddannelsen beskæftiger sig med. En masteruddannelse henvender sig både til ledere og medarbejdere i det offentlige og private, der vil styrke fagligheden og den teoretiske forståelsesramme med en forskningsbaseret uddannelse på højeste niveau. Masteruddannelsen svarer til en kandidatuddannelse og tager som udgangspunkt to år. Undervisningen foregår typisk om aftenen, fredage og lørdage, hvor man er del af et hold og kan udveksle erfaringer med medstuderende, der arbejder i forskellige brancher. Der er også mulighed for at tage enkeltfag på masterniveau eller for at sammensætte en masteruddannelse, så den er skræddersyet til den enkeltes behov. HD-uddannelsen diplomuddannelse i erhvervsøkonomi henvender sig til medarbejdere, der har praktisk erfaring fra erhvervslivet eller den offentlige sektor, og ønsker at supplere det med solid akademisk ballast, der relaterer sig til praksis. HD-uddannelsen er bygget op som to selvstændige uddannelsesforløb, der hver tager to år. De to HD-forløb, kombineret med to års relevant erhvervserfaring, svarer til en uddannelse på bachelorniveau, og HD en kan derfor være et springbræt til en kandidat- eller masteruddannelse. På HD er der god mulighed for at kombinere arbejde, uddannelse og familieliv. Afhængigt af det valgte speciale er der undervisning på aftenhold, daghold, lørdagshold, weekendhold og fjernundervisning. Og hvis der er et specifikt behov for efteruddannelse, kan man plukke et eller flere fag fra HD-uddannelsen og læse dem som enkeltfag. Med Jura på deltid opnås et grundlæggende kendskab til de juridiske metoder og centrale dele af retssystemet, som ruster den studerende til at løse juridiske pro- blemstillinger. Deltidsstudiet svarer til den treårige bacheloruddannelse i jura og er adgangsgiveren til kandidat- uddan- nelsen. Jura på deltid strækker sig over fem år, fordi undervisningen ude- lukkende foregår på lørdage mellem kl Som det ene- ste universitet herhjemme udbyder SDU uddannelsen som fjernstudie, hvor forelæsningerne bliver optaget og kan downloades, når som helst og hvor som helst. De faglige miljøer på SDU ligger inde med specifik alt fra forretningsforståelse til ledelse og journalistik skræddersyede forløb er også en mulighed. De tager afsæt i de behov og udfordringer, som den enkelte virksomhed ønsker, så kompetencer og udvikling kan omsættes i praksis med det samme. SDU tilbyder skræddersyede forløb inden for: viden om og Business Management læs mere på s. 18. Journalistik læs mere på s. 20. ErhvervsPhD erhvervsrettet forskning ErhvervsPhD en er et erhvervsrettet ph.d.-projekt, som gennemføres i samarbejde mellem en virksomhed, et forskningsmiljø og en ErhvervsPhD-studerende. Projektet tager udgangspunkt i virksomhedens specifikke situation, og den ErhvervsPhD-studerende er ansat på fuld tid i virksomheden i den treårige periode, hvor projektet udarbejdes. ErhvervsPhD en opnår unik viden inden for et specialiseret forskningsfelt og en stor forståelse for, hvad der rører sig i erhvervslivet og får dermed en tydelig erhvervsprofil og et stort netværk i både erhvervslivet og det akademiske miljø. Samarbejde med en ErhvervsPhD? Ordningen henvender sig til private og offentlige virksomheder, der ønsker forskningsviden målrettet den praktiske virkelighed, de befinder sig i. Alle virksomheder kan indgå i et sådant samarbejde det eneste krav er, at virksomheden kan understøtte projektet både fagligt og økonomisk. Virksomheden betaler forskerens løn i hele perioden, men får et månedligt tilskud på kr. fra Styrelsen for Forskning og Innovation. Er ErhvervsPhD noget for dig? Ordningen henvender sig til kandidater og masterstuderende med et eksamensbevis i hånden og med de rette kvalifikationer for at gennemføre et ph.d.-forløb. 16

17 Man kan også følge med i forskellige netværk, hvor forskere og praktikere mødes og udvikler ny viden på områder som innovation, serviceudvikling og designledelse. Masteruddannelser: Master i it Master i journalistik Master i miljø- og energiret Master i offentlig ledelse Master i projektledelse Master of Public Management Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement MBA - Master of Business Administration MBA Executive I samarbejde med Sundhedsvidenskab udbydes følgende uddannelser Master i offentlig kvalitet og ledelse Master i rehabilitering HD diplomuddannelse i erhvervsøkonomi: Det er ikke den stærkeste art, der overlever. Heller ikke den mest intelligente. Det er den, der er mest modtagelig for forandring. Charles Darwin HD 1. del erhvervsøkonomisk grunduddannelse på deltid HD 2. del vælg imellem specialer i: Marketing Management (Afsætning) Organisation og ledelse Regnskab og økonomistyring Finansiel rådgivning Supply Chain Management Jura deltid: Med uddannelsen Jura på deltid opnår du et grundlæggende kendskab til juridiske metoder og centrale dele af retssystemet. Uddannelsen svarer til den treårige bacheloruddannelse i Jura. 17

18 FLEKSIBILITET I HØJSÆDET To nye efteruddannelsestiltag med fokus på ledelse og innovation er klar. Personlige lederudviklingsforløb, øget internationalisering og øget fleksibilitet over for studerende, virksomheder og institutioner bliver fremover centrale elementer i nye efter- og videreuddannelsestilbud. På det erhvervsøkonomiske område introducerer SDU to efteruddannelsesprogrammer, der vil være et korterevarende alternativ og supplement til den nuværende mulighed for et fuldt HD- eller MBA-program. Formålet er at sætte fleksibilitet i højsædet for at matche de daglige udfordringer, som medarbejdere og virksomheder står over for. Det ene tiltag er tilpasset fuldstændigt efter den enkelte virksomheds eller en gruppe medarbejderes behov, mens det andet tiltag kombinerer eksisterende fag på HD og MBA med lederudvikling og relevante cases og giver ECTS. De tre efteruddannelsesprogrammer Kompetenceudviklingen kan f.eks. være inden for strategisk ledelse, innovation, forretningsforståelse og projektledelse. Det er fortsat universitetets forskere, der underviser, men også internationale forskere og erhvervsledere indgår som en integreret del af undervisningen. Med de to nye tiltag bliver SDU samtidig en kompetent partner, som kan være med til at designe læringsakademier for store organisationer eller netværk af virksomheder. Udbyttet er altid det samme høj faglighed med udgangspunkt i SDU s stærke forskningsprofiler, som er tæt koblet til praksis og derfor hurtigt kan anvendes på arbejdspladsen. Vil du høre mere om de forskellige muligheder, så kontakt Søren Land, leder af Mastersekretariatet på Samfundsvidenskab på og Full Programmes MBA Master i projektledelse HD Uddannelsesprogrammer på bachelorog kandidatniveau er de klassiske ECTSbelagte efteruddannelser. De består af obligatoriske fag, valgfag og afsluttes med en hovedopgave. Erhvervslivet mødes på tværs af brancher. Certified programmes International Strategy and Leadership Mini MBA Certificerede programmer er ECTSbelagte programmer og opererer med en simpel model, hvor grundskabelonen for et program vil være eksisterende fag fra MBA eller HD, gerne i kombination med fag fra internationale partnerinstitutioner. Dertil vil der være koblet et forløb inden for personlig ledelsesudvikling. Customised Programmes Leverandørdrevet innovation Forretningsforståelse og ledelse på tværs af divisioner Kundetilpassede programmer er 100% skræddersyede og ikke-ects belagte programmer, hvor der vil indgå personlig ledelsesudvikling som en del af forløbet. 18

19 AMBITIONER OM AT STIKKE UD Fire hurtige spørgsmål til Søren Land, der er leder af Mastersekretariatet på SDU. Læs mere om ambitioner, om faglige udfordringer og om at ville være anderledes og mere end bare efteruddannelse. Hvilken værdi har det for både fakultetet og SDU, at vi kan tilbyde efteruddannelser i det omfang, vi gør? Livslang læring er et centralt begreb i dansk uddannelsespolitik og essentielt i et videnssamfund som det danske, hvor vi langt hen ad vejen skal leve af, hvad vi har mellem ørerne. Efteruddannelserne er en helt naturlig del af universiteternes samfundsopgave, idet de jo netop åbner op for et forløb, der hele tiden kan udvides af den enkelte studerende. Vi skal som universitet kunne medvirke til at løfte den opgave, og det tager vi alvorligt på SDU. Endelig ligger der en værdi i, at vi som regionens universitet er i stand til at løfte opgaven med et bredt og relevant udbud af efterog videreuddannelse, der tiltrækker studerende fra vores region og resten af landet. Vi bliver på den måde et helt nødvendigt bindeled mellem forskning, uddannelse og erhvervsliv offentligt som privat, og vi bidrager dermed til at udvikle regionen og dens virksomheder. Samtidig ved jeg, at vores undervisere får meget ud af at undervise folk med erfaring, der kan udfordre deres forskning med beretninger og erfaringer fra praksis i virksomhederne. I er oppe mod nogle skarpe konkurrenter. Hvad gør I for at skille jer ud fra mængden? Vi har en række dygtige konkurrenter, og vi bevæger os samtidig på et marked, hvor vi ved, at brugerne har svært ved at gennemskue indhold og forskelle. Vi har derfor fokus på at kommunikere indholdet af vores uddannelser klart. Vi har et godt grundlag, når det handler om at skille sig ud nemlig den helt rigtige pallette af uddannelser! Inden for offentlig ledelse (MPM, FMOL) var vi first movere på masterområdet. Det giver fordele at have været i gamet i mange år. Vores erfaring og seriøse arbejde med uddannelserne har givet os et sikkert ståsted på markedet for lederuddannelser. Vi har en række mere specialiserede masteruddannelser, som hver især imødekommer særlige udfordringer i forskellige sektorer: MiJ (Master i journalistik), MPL (Master i projektledelse), MiAH (Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagent), MPQM (Master i offentlig kvalitet og ledelse), MR (Master i rehabilitering) og endelig leverer vi pakker til MiIT (Master i it). Fælles for alle uddannelserne er, at de hver især trækker på dygtige specialister, der formår at koble forskning til de studerendes praksis på en levende måde i undervisningen. Hvad får man med fra SDU, som man ikke gør andre steder fra? Det spurgte jeg mig selv om, da jeg begyndte 1. maj sidste år, og derfor følger jeg fag på masteruddannelserne for at prøve tingene af i praksis. Jeg har stor respekt for en række af vores konkurrenter, der bevæger sig inden for vores uddannelsesområde, så jeg vil meget kort beskrive, hvad man får på SDU: Alle masteruddannelser er akkrediterede uddannelser den studerendes sikkerhed for kvalitet! Alle vores uddannelser udvikles løbende i samarbejde med aftagerpaneler med repræsentanter fra toppen af offentlige institutioner og private virksomheder med national og international erfaring. Som studerende møder du forskerne bag fagenes udvikling, som brænder for at undervise i det spændingsfelt, hvor deres forskning møder de studerendes erfaring fra praksis. Vi har stor erfaring med at servicere studerende, der sideløbende har en travl og hektisk arbejdsdag. Undervisningen inddrager flere forskellige pædagogiske greb for at give de studerende den optimale læringsproces det kalder vi Blended Learning. Hvordan ser jeres uddannelsesudbud ud om fem år? Udbuddet vil fortsat være præget af en række centrale store masteruddannelser omkranset af en gruppe af mere nicheprægede uddannelser. På de uddannelser, hvor det skaber værdi, vil vores internationale fokus være stærkere. Stærke masteruddannelser, internationalt fokus og nye forretningsområder. Det tænker jeg, vi kobler med indholdet i et lille payoff, der dukkede op i forbindelse med vores akkrediteringsarbejde: Building on Academic Excellence and Regional Presence 19

20 Journalistik udbyder en række nye journalistiske arbejdspladskurser Kurserne skræddersys til den enkelte mediearbejdsplads, hvor en samlet gruppe medarbejdere får et fælles fagligt løft. Der udbydes kurser inden for så forskellige emner som brug af 20 sociale medier og nye digitale muligheder, sprog og retorik, konstruktiv journalistik, kurser i radio og tv etc. Foreløbig har medier som Politiken, Fyens Stiftstidende, Jydske Vestkysten, DR, Berlingske Nyhedsbureau mv. benyttet sig af de nye arbejdspladskurser.

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Diplom i. erhvervsøkonomi

Diplom i. erhvervsøkonomi Diplom i erhvervsøkonomi HD 2 HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Mange traditionelle job er på vej ud af arbejdsmarkedet. Fleksible medarbejdere er på vej ind de såkaldte omstillingsparate. Vi lever

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

E F T E R U D D A N N E L S E

E F T E R U D D A N N E L S E 2016 EFTERUDDANNELSE S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T A L T K A N L A D E S I G G Ø R E F O R S K N I N G S B A S E R E T E F T E R U D D A N N E L S E REDAKTIO N Michael Dichow Lund, fuldmægtig Anne

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD EN HD SKABER FUNDA- MENTET FOR AT KUNNE AGERE PROFESSIONELT I EN OMSKIFTELIG VERDEN I Beierholm er det afgørende, at vores medarbejdere løbende udvikler sig i overensstemmelse

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

HD på AAU. - din fremtid starter her

HD på AAU. - din fremtid starter her HD på AAU - din fremtid starter her 2017 »DER STILLES STORE KRAV TIL AT VORE MEDARBEJDERE HAR DEN RIGTIGE VIDEN«Som kommerciel direktør i Keflico A/S er det mit ansvar at sikre, at vi har de rigtige erhvervsøkonomiske

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer?

TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer? TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer? KOMPETENCEUDVIKLING ER EN NATURLIG DEL AF VORES FORTSATTE SUCCES Nordjyske Bank har i de seneste år været igennem en større omstillingsproces,

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

MASTER i. offentlig ledelse

MASTER i. offentlig ledelse E f t e r u d d a n n e l s e MASTER i offentlig ledelse for sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse 2 Din vej til kommandobroen 3 Hver eneste leder i den offentlige sektor står over for store strategiske

Læs mere

REALIZE YOUR POTENTIAL

REALIZE YOUR POTENTIAL REALIZE YOUR POTENTIAL Master in Management of Technology EXECUTIVE MBA at iscenesætte forandringer handler om at tegne billeder af nye helheder Master in Management of Technology 2-årig masteruddannelse

Læs mere

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

om videre... Journalistiske arbejdspladskurser

om videre... Journalistiske arbejdspladskurser om videre... Journalistiske arbejdspladskurser Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet JOURNALISTISKE ARBEJDSPLADSKURSER Kom videre... Som noget nyt tilbyder Center for Journalistik på

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Din fremtid, dine kompetencer. - det begynder med en HD

Din fremtid, dine kompetencer. - det begynder med en HD Din fremtid, dine kompetencer. - det begynder med en HD 02»Medarbejdere der er klar til fremtidens udfordringer bidrager til vores succes«i en stor revisions- og rådgivningsvirksomhed som EY er vi afhængige

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Master of Business Administration Telefon: 9940 8255 Email: mba@aaumba.dk september 2015 MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Aalborg Universitet udbyder

Læs mere

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Lederuddannelse Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Leadership Acceleration Programme Bliv klædt på til at videreudvikle din lederrolle På vores lederuddannelse Leadership Acceleration

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Notat. Bilag B: Øvrig tværgående lederudvikling i Århus Kommune. Personalestyregruppen. Kopi til: Den 15. januar 2009.

Notat. Bilag B: Øvrig tværgående lederudvikling i Århus Kommune. Personalestyregruppen. Kopi til: Den 15. januar 2009. Notat Til: Til: Kopi til: Personalestyregruppen Drøftelse Den 15. januar 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Bilag B: Øvrig tværgående lederudvikling i Århus Kommune Følgende tiltag skal planlægges

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE OVERORDNET FORMÅL MED UDDANNELSEN Danske Arkitektvirksomheder lancerer i samarbejde

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser Campus Odense Miljøplanlægning Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Jura vælg din retning Er du interesseret i samfundets love, og hvordan de bruges i praksis? Så er bacheloruddannelsen

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi Forandringsledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

Master i. offentlig ledelse

Master i. offentlig ledelse Master i offentlig ledelse 2 En ny vej til professionel ledelse i det offentlige Hver eneste leder i den offentlige sektor står over for store strategiske udfordringer. Reformer som fx strukturreformen,

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011 BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2011/2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Uddannelseskontoret i København Tuborgvej 164, 2400

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

and.merc. ud. deltid Statsautoriseret revisor Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet Akkrediteringsrådet

and.merc. ud. deltid Statsautoriseret revisor Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet Akkrediteringsrådet and.merc. ud. deltid Statsautoriseret revisor Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet 2 Se perspektivet og detaljen Cand.merc.aud. deltid er uddannelsen for dig, der

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL Tag en akademiuddannelse Uddannelsen tager udgangspunkt i din virkelighed, og undervisningen giver dig mulighed for aktivt at bruge din erhvervserfaring

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

JOURNALISTIK. Cand.Public. Samfundsvidenskab Syddansk Universitet

JOURNALISTIK. Cand.Public. Samfundsvidenskab Syddansk Universitet JOURNALISTIK Cand.Public. Samfundsvidenskab Syddansk Universitet  Stærkere journalister Der stilles store krav til journalister i den digitale tidsalder. Stadig mere professionelle kilder forsøger med

Læs mere

Master of Public Administration

Master of Public Administration Master of Public Administration mpa Viden, der skaber værdi Master of Public Administration Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller i en privat virksomhed med

Læs mere

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Bachelor International Virksomhedskommunikation International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Vælg virksomhedskommunikation Når du starter på en BA-uddannelse i International Virksomhedskommunikation,

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Talent for ledelse. Praktisk information. Ved du, hvem der rummer kimen til at blive en god leder? - statens udviklingsforløb for ledelsestalenter

Talent for ledelse. Praktisk information. Ved du, hvem der rummer kimen til at blive en god leder? - statens udviklingsforløb for ledelsestalenter Praktisk information Deltagerne skal tilmelde sig på www.perst.dk/ledelsestalent. Flere end 40 procent af de statslige ledere forventes at gå på pension inden 2020. Pris Vi skal med andre ord finde mange

Læs mere

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET CAND.TECH. I 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE KØBENHAVN FÅ KOMPETENCER TIL AT LEDE FREMTIDENS BYGGERI Har du mod på at udvikle dine ledelseskompetencer, og brænder du samtidigt

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet

Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet Viborg UddannelsesBootCamp 2015 Jeg vil gerne præsentere jer for Anne Perspektiv: Aarhus Universitets bidrag til viden i Annes liv Vidensbehov i konkurrencesamfundet

Læs mere

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser 28. august 2012 JW Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Kontoret for uddannelsespolitik Att. fuldmægtig Torsten Asmund Sørensen Lundtoftevej 266 2800 Kgs. Lyngby Høringssvar vedrørende talentudvikling

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense Læs mere på: læsøkonomi.dk Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Hvad jeg vil sige noget om Mulighederne indenfor Erhvervsøkonomi i Odense Uddannelsen

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Lederudvikling Lederne April 2015

Lederudvikling Lederne April 2015 Lederudvikling Lederne April 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse, de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Strategi 2020 Syddansk Universitet

Strategi 2020 Syddansk Universitet Strategi 2020 Syddansk Universitet Forord 3 PÅ VEJ MOD 2020 I 2012 påbegyndte SDU arbejdet med at udvikle en samlet strategi, som kan favne hele universitetet. Resultatet er nærværende strategi, som skal

Læs mere

DIPLOMCLASS DIGITALISERING

DIPLOMCLASS DIGITALISERING Fra strategi til handling DIPLOMCLASS DIGITALISERING - nye begreber at begribe med og værktøjer at handle med Diplomclass i Digitalisering Diplomclass i Digitalisering er en uddannelse på diplomniveau

Læs mere

Bueskyttens læring til lederne

Bueskyttens læring til lederne 1 Bueskyttens læring til lederne Vi sad 3500 ledere nede i konferencesalen, da han pludselig dukkede op på scenen foran os med en stor konkurrencebue. Han lagde en pil på, trak linen og pilen baglæns alt

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2012 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2009 2010 2011 2012 Randers Kommune Lederudviklingsprogram Ledelse i Randers Kommune Der stilles i dag større krav end nogensinde til ledere i den offentlige sektor. Som leder skal man ikke

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse Efteruddannelse Master i journalistik forskningsbaseret efteruddannelse Lektor Lise Lyngbye, Studieleder for Master i Journalistik Styrk dit spirende talent 3 Arbejder du med kommunikation eller formidling?

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Referent: Kathrine Andersen, Studiesekretær

Referent: Kathrine Andersen, Studiesekretær Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Campusvej 55 5230 Odense M Tlf.: 6550 1475 E-mail: katan@ifpr.sdu.dk 20. oktober 2015 Ref.: HT/katan Møde med aftagerpanel for Masteruddannelsen i børne-

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7 Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen Antal respondenter: 7 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: - Hvordan vurderer du

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

STRATEGI FOR EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

STRATEGI FOR EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET STRATEGI FOR EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET 2016-2020 BAGGRUNDEN Den samfundsvidenskabelige efter- og videreuddannelse (EVU) har i det seneste årti oplevet en ændret konkurrencesituation,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere