TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen."

Transkript

1 TILLYKKE FIE Portræt: Das Büro for Danmarks Idræts-Forbund Foto: Christian og Team Grønne Danmark Stiftet Stiftet Medlem Medlem af af Dansk Dansk Forening Forening for for Rosport Rosport NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68 NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67

2 Sandra med et kuld aspiranter Side 2

3 Vigtige numre Roforeningen KVIK Strandvænget København Ø Danske Bank: Kontingent: Arr. og fester: Andet: Post til nedenstående kan sendes til Roforeningen KVIK med attention til relevant person Bestyrelse Formand Jørgen Nielsen Næstformand Henrik Povl Eriksen Kasserer Inger Christiansen (ring efter efter kl. 17:00) Sekretær Abelone Løgstrup Bestyrelsesmedlemmer Rob Tobin - Frederik Østerberg - Øvrige personer og udvalg Kaproningsudvalg Lea Jakobsen Kajakchef Jakob Graversen Roudvalg Ungdomsudvalg Rob Tobin Administrationsudvalg: Inger Christiansen Langtursudvalg Lisbeth Haue Kommunikationsudvalg Mikkel Sander (blad) Birthe Kyhn (web) & Festudvalg Birthe Hermansen Materielforvalter Eric Jensen Husudvalg Erik Ravn KVIKs Venner (KV) Helmuth Jäger (formand) Resturationsudvalget Bjørn Bram Udlejning Karina Petersen Ordensudvalg Jens Chr. Mathiesen, Anders Christoffersen, Peter Boris Præsidium Finn Aabye, Bo Adelholm, & Erik Ravn Instruktionsudvalg Nikolas Lanstorp Side 3

4 Indholdsfortegnelse Indkaldelse til ordinær generalforsamling Side 6 Formandsberetning for sæson 2012 i KVIK Side 8 Hjælp KVIK med at spare på portoen! Side 10 KVIK indgår sponsoraftale med OK Side 11 Året der gik i KVIK s Kajakafdeling Side 12 Riget fattes penge! Side 13 Longlife Side 14 En Ronkedors ruminationer... Side 16 Ungdomsafdeling en lysende fremtid Side 18 Jubilæum Side 20 KVIK s Venner Side 21 Langtursudvalgets årsberetning for året 2012 Side 22 Tordenskjolds soldater Side 24 Arrangementer i KVIK 2013 Side 28 Næste KVIK-blad Deadline den: 22. februar 2013 Udkommer ca. den: 8. marts 2013 Indlæg modtages i Word eller ren tekstformat pr. Vær venlig kun at bruge standardtekstformat, dvs. Times New Roman str. 14. Eventuelle billeder er meget velkomne, vedlæg dem som separate filer (jpg, gif, bmp). Side 4

5 Kære KVIK»Der gives så mange morgenrøder, som endnu ikke har lysnet.«rigveda KVIK bladet er nu en realitet i sin otteogtresindstyvende udgivelsesserie. Der er igen i år planlagt seks udgivelser, der er lidt uregelmæssigt fordelt henover året med en overvægt i rosæsonen. Ihukom gerne dette, hvis du tilfældigvis skulle være arrangør af et eller andet fantastisk arrangement som skal udbredes til masser via dette Novum Organum til sandhed og visdom. Det kræver lidt rettidig omhu... Hold øje med deadline under indholdsfortegnelsen på side 4. Forleden da jeg betjente kontrolagreggatet for I/O af saunaen, bemærkede jeg et arbejdsbord, der var nylakeret og fremstod som var det lige leveret af IKEA. Jeg tænkte, at det var dejligt, at klargøringspersonalet allerede ultimo december havde så meget styr på flotilliaen, at der var overskud til at lakere møblerne. Desværre viser det sig, at det vist ikke helt er tilfældet, der er forsat brug for varme hænder til at sikre, at KVIK er sødygtig i Bliver det så kolde hænder der skal opvarmes eller hænder fra match gruppe 2 og 3 må tiden vise. Der er stadig tid inden standerhejsningen.»o flygtige drøm om evigheds-øen i tidernes strøm, om templet for glæden i tårernes dal, om halvgudelivet i dødningesal! Med dig fra de fleste henfarer på stand de levendes land.«otto Mortensen Som det kan læses andetsteds, er der brug for nyt blod i bestyrelsen, idet bl.a. kassererposten er ledig. Drømmer du om millionbudget og mini MBA er i foreningsøkonomi, er du sikkert selvskreven kandidat. Tøv ikke med at følge dit kald, udfyld det guddommelige potentiale i din eksistens, vær den forandring du ønsker i verden - Carpe Diem eller Yolo. Herreomklædningen har fået nye blandingsbatterier, og kvindeomklædningen har vist en permanent vandskade. Jeg har allerde testet de nye blandingsbatterier, og her er mine erfaringer.»»»»»» Skru helt op for det varme vand Pres ballerne imod dosseringsanordningen Så fungerer de lige som de gamle Der er ved at være is på vandet i havnen. Så isbadningssæsonen kan begynde. Vi ses på liquidus i fasediagrammet [273 o K]. Kærlig hilsen Mikkel Sander [S024] Side 5

6 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Roforeningen KVIK, onsdag den 20. februar 2013 Årets generalforsamling bliver afholdt onsdag den 20. februar kl. 19:30. Der vil traditionen tro være middag inden generalforsamlingen. Denne serveres kl. 18:00 til en pris á kr. 80,-. Tilmelding senest mandag den 18. februar på hjemmesiden eller på listen, der er opsat på 1. sal i klub-restaurationen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger supplerende beretning til oplægget, der har stået i KVIK-bladet. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, samt det af bestyrelsen udarbejdede budget for 2013 til drøftelse. 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for Erik Andersen og Grethe og Vagn Jensens Mindefond til godkendelse, samt det udarbejdede budget for 2013 til drøftelse. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af præsidium. 8. Valg af revisor. 9. Valg af ordensudvalg. 10. Valg af restaurationsudvalg. 11. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt indsendes til bestyrelsen senest den 31. januar. Indkomne forslag vil blive fremlagt på KVIKs hjemmeside. Vedrørende punkt 6 er der valg til følgende poster: Bestyrelsespost Nuværende Villig / ikke villig Bemærkninger Formand Jørgen Nielsen ikke på valg Næstformand Henrik Povl Eriksen villig til genvalg Kasserer Inger Christiansen ønsker ikke genvalg forslag modtages Bestyrelsesmedlem/ Sekretær Abelone Løgstrup ønsker ikke genvalg best. foreslår Margit Hansen Bestyrelsesmedlem Frederik Østerberg villig til genvalg Bestyrelsesmedlem Rob Tobin villig til genvalg Side 6

7 I forbindelse med punkt 6 vil der blive orienteret om, hvem der har påtaget sig ansvaret som udvalgsformænd for KVIKs forskellige aktivitetsudvalg. Interesserede medlemmer med lyst og gode idéer opfordres til at stille op til ledige poster i bestyrelsen eller til deltagelse i udvalgene for Instruktion, motion og fester. Henvendelse til formanden på tlf eller på mail til: Side 7

8 Formandsberetning for sæson 2012 i KVIK Denne bringes her i en generel udgave og vil på selve generalforsamlingen den 20. februar blive suppleret med yderligere kommentarer. Sæsonen 2012 har været præget af betydelige organisations- og store sportslige præstationer i KVIK. Dels blev en ny bestyrelsesstruktur besluttet ved generalforsamlingen i februar måned og efterfølgende etableret, og dels gjorde Fie Udby s flotte sølvmedalje ved OL i London hendes og KVIKs navn kendt overalt i den danske sportsverden. I den nye organisationsstruktur, som vi har indført for bestyrelsesarbejdet i år, hvor aktivitets-udvalgene har fungeret udenfor bestyrelsen, har vi oplevet positive resultater i de udvalg, hvor der er en god medlemsinvolvering, men knap så tilfredsstillende hvor udvalgene har fungeret uden den store tilslutning fra medlemsside. Vi vil i den nye rosæson intensivere samarbejdet indenfor opgaverne i Strandvænget med specielt instruktion den daglige roning overgangen for nye medlemmer fra instruktions- forløbet til den daglige roning til langtursroning og kajakroningen. Da Sarah Christensen senere ved VM i Bulgarien var deltager på den letvægtsdobbelt-firer, der vandt endnu en sølvmedalje, kan vi jo godt sige, at kaproningssæsonen 2012 i KVIK overgik selv vores største forventninger. Pigernes præstationer var rigtig flotte og et godt bevis på, at samarbejdet med Danmarks Ro Center på Bagsværd Sø både sportsligt og økonomisk er til fordel for både deltagerne og klubberne og samtidig bevis på, hvor langt man som roer kan komme resultatmæssigt, når den rette flid, vilje og lyst er til stede. Både Fie og Sarah har som KVIKKERE adskillige danske mesterskaber i sculler, dobbeltsculler, dobbelt-firer og otter og kan betragtes som gode forbilleder for vores andre kaproere og her specielt for de mange nye junior-kaproere. Det vil ske på den måde, at vi vil etablere et overordnet samarbejde mellem udvalgsformændene, der vil give støtte til udvalg, hvor vi kan se behov herfor. Vi vil i større grad kanalisere hjælpen, hvor der er behov. Den enkelte udvalgsformand skal ikke stå alene med ansvaret. Formålet med det hele er, at vi vil sikre, at medlemsskaren får optimalt udbytte af deres medlemskab i KVIK, og at alle oplever fællesskabet ved at have indmeldt sig hos os. Indenfor ungdomsroningen har vi konstateret, at den hjælp vi får fra udvalgsformænd og forældre har medvirket til en flot fremgang medlemsmæssigt, som vi fortsat vil fokusere på. Skoleroningen har fungeret godt igen i år og vi vil fortsætte samarbejdet med skolerne der benytter tilbuddet om ergometer- Side 8

9 roning om vinteren og roning på Øresund i sommerhalvåret. Åbent hus arrangementerne var sammen med Kulturhavn-København igen en succes, og vil blive bibeholdt i Der er planer om en udvidet annoncering på uddannelsessteder, virksomheder og i den lokale presse for på den måde at tiltrække nye medlemmer. I materieludvalget er der udført et godt arbejde med at få robådene klargjorte til sæsonens start og især vil jeg takke Eric Jensen og Peter Budtz for en rigtig god indsats. Her i vinterens løb vil der blive sat flere initiativer i gang, hvor medlemmerne vil blive inddraget. Husk, at det er et fælles ansvar at bådene er færdige, når sæsonen starter. Også her er vi afhængige af en frivillig indsats fra medlemmerne. Tidligere blev klargøringsarbejdet udført på hverdagsaftener i vintersæsonen, men nu hvor vi har vore mange vinteraktivitetstilbud på snart alle ugens aftener, vil vi i stedet tage enkelte lørdage/søndage i februar og marts måned i brug for at nå at blive færdige. Udvalget vil indkalde til dette arbejde. Medlemsstatistik; fordelt på aldersgrupper er fordelingen: 0 18 år, incl. skoleroere, 145 medlemmer år, 18 medlemmer år, 165 medlemmer. 70 medlemmer er over 60 år. 66 medlemmer har passivt medlemskab og 68 er livsvarige medlemmer. KVIKs totale antal medlemmer er hermed på 499 personer. Jeg vil rette en stor tak til bestyrelsen, udvalgene og de mange medlemmer, der på den ene eller anden måde bidrager til at få KVIK til at fungere. Side 9

10 På selve generalforsamlingen den 20. februar vil jeg supplere min beretning med yderligere informati- oner fra den forgangne sæson, samt give svar på eventuelle spørgsmål. Jørgen Nielsen, Hjælp KVIK med at spare på portoen! Roforeningen KVIK har mange løbende driftsomkostninger. Du kan hjælpe KVIK med at spare på porto. Ca. hver anden måned nyder vi alle at læse det nye nummer af KVIK Bladet som bringes ud til medlemmerne med Post Danmark. Ved i stedet at læse KVIK bladet via hjemmesiden kan du være med til at spare omkostninger for KVIK. Vi vil samtidig lægge et antal numre af KVIK Bladet i Strandvænget til fri afhentning. Vi vil gerne høre din mening: Sæt kryds:...ja tak Jeg vil gerne læse KVIK på hjemmesiden...nej tak Jeg vil fortsat gerne have KVIK Bladet med posten Medlemsnummer: Navn: Aflever ovenstående udfyldt i KVIK til bestyrelsen eller send en til dk Side 10

11 KVIK indgår sponsoraftale med OK Få et OK Benzinkort og støt KVIK hver gang du tanker Benzin og Diesel KVIK har pr. 1. januar 2013 indgået en sponsoraftale med Energiselskabet OK. Aftalen indebærer, at du som medlem og med et OK Benzinkort kan støtte KVIK med 6 øre for hver liter benzin eller diesel du tanker. Jo mere du tanker, jo flere penge får KVIK. Når du har tanket 500 liter får KVIK en ekstra bonus på kr. 250,- (inkl. moms). EL til 0 kr. og dobbelt støtte til støtte til KVIK Har du et OK Benzinkort med en OK sponsoraftale med KVIK, kan du ved også at købe EL fordoble din støtte til KVIK fra 6 øre til 12 øre for hver liter benzin eller diesel du tanker. Første måned med OK EL er GRATIS!! OK s variable EL-pris er en af markedets laveste, så du kan sikkert spare penge på din Elregning, når du skifter til OK. Oven i handlen får du den første måned EL GRATIS. Hvordan kommer du i gang? Benzinkortbestillinger og folder om OK EL er fremlagt i KVIK. Husk at påføre KVIK s sponsornummer på Benzinkortbestillinger og oplys det når du laver aftale om EL med OK. Bestyrelsen opfordrer dig til at støtte om dette initiativ, og dermed skaffe sponsorpenge til KVIK. Side 11

12 Året der gik i KVIK s Kajakafdeling Som så mange gange før er julen og nytåret veloverstået. Det er blevet januar, de værste tømmermænd fra nytår har lagt sig, og det er blevet tid til at se tilbage på året, der er gået. Hvad var godt, hvad kan vi gøre bedre, og hvilke nye tiltag vil vi gerne søsætte i 2013? I Kajakafdelingen har der som tidligere år været et ganske stort antal kajakker på vandet. Vi har deltaget i forskellige løb, bl.a. Hellerup Handicap, Tur de Gudenå og Mølleåens blå bånd. Vi har også haft vores årlige kanin tur på mølleåen. Instruktionen i foråret forløb fint, og vi fik mange nye kaniner igennem introduktionsforløbet. En par nåede at få kajakret inden sæsonen sluttede, og rigtig mange var tæt på. Så alt i alt blev der roet mange kajakkilometer i år. Alan vil stå for noget mere udfordrende træning og Hellerup Handicap. Så alle der kan ro lidt, og gerne vil havde bedre teknik og mere fart, kan tage på teknikture med Alan. Vi kommer til at mangle kajakinstruktører i 2013! Derfor vil jeg bede alle, der har interesse for kajakroning og en lille instruktør gemt i maven, om at kontakte mig. Man vil selvfølgelig komme på instruktørkursus og skal ikke stå alene med det hele til at starte med. Men alt hjælp vil havde interesse. Jeg gælder mig til at se alle på vandet igen. Hilsen Kajakafdelingen Jakob, G004 Tak til Sandra! Som nogle af jer måske har hørt, så har Sandra meldt sig ud af klubben, da hun er flyttet fra Østerbro. Sandra har været instruktør de sidste 3 sæsoner, og vi takker for det store arbejde, hun har lagt i klubben, og mange gode timer på vandet I løbet af 2013 vil jeg se, om det er muligt at få en bedre integration mellem vores ungdomsafdeling og kajakkerne. Og få flere af børnene til også at kunne ro kajak. Side 12

13 Riget fattes penge! Desværre må vi konstatere at både andelen og antallet af kontingentbetalende medlemmer er for kraftig nedadgående. Samtidig oplever vi faldende tilskud fra kommunen. Stigning i prisen for el- og varme. Det er en giftig cocktail! Alt det vil I høre meget mere om på vores generalforsamling. Derfor sender bestyrelsen en opfordring specielt til vores livsvarige medlemmer til at give KVIK et økonomisk tilskud. Det kan du gøre ved at give KVIK en gave i form af en pengegave og faktisk kan du gøre det med mulighed for fuldt skattefradrag. GAVEGIRO Dansk Forening for Rosport har en gavegiro ordning, hvor privatpersoner kan donere et beløb til en bestemt roklub. Donationen er som udgangspunkt anonym. Ønsker man derimod sit navn videregivet til modtagerklubben, så skal man efter klubnavnet skrive: Oplys navn ok (anbefales!). Hvor meget er fradragsberettiget? Alle gaver har ikke længere et bundfradrag på kr. 500,-. Det er således muligt også at opnår skattefradrag for beløb under 500 kr. Du kan maximalt opnå fradrag for kr ,- kr. Denne sats justeres årligt af SKAT. Skal jeg selv oplyse om pengegaven på min selvangivelse? Nej. DFfR laver indberetningen til SKAT, og gaven vil automatisk fremgå på din årsopgørelse. Husk derfor altid at oplyse dit CPR-nr. Regler for gavegiro findes på SKATs hjemmeside ligesom at du kan læse om det på DFfR s hjemmeside Gavegiro.aspx. Med venlig hilsen Jeres kasserer Inger Christiansen, C044 Hvordan donerer jeg en pengegave til KVIK? Du skal overføre beløbet du ønsker at doneret til denne gavegiro: Gavegiro Reg. nr Kontonr med tydelig angivelse af navn, adresse, personnummer og den klub, gaven skal sendes til, samt eventuelt/gerne teksten Oplys navn ok. Side 13

14 Longlife Longlife KVIKS guldfirer fra 1964 hænger nu som et kirkeskib i Idrættens Hus. Longlife blev skænket af BP til KVIK i foråret 1964 og blev bygget af bådebygger Henry Larsen, Køge til de olympiske lege i Tokyo samme år. Materialerne var Honduras ceder og nordamerikansk spruce, længde: 12,73 m og bredde: 50 cm. Ved legene vandt Danmark guld i kategorien firer u. styrmand. Storbritannien fik sølv og USA bronze. Under træner Poul Dannings ledelse lykkedes det endelig for os, John Ørsted, Erik Petersen, Kurt Helmudt og jeg, at trække sejren hjem efter uheld ved EM i Amsterdam 1964 og ved EM i København året før. Hvordan er det gået til, at Longlife nu hænger i Idrættens Hus i Brøndby? Forhistorien er, at KVIK for år tilbage ikke længere brugte båden og ønskede at skille sig af med den. Der havde været forslag om at hænge den på væggen i festsalen, men det blev ikke til noget. I stedet blev der rettet henvendelse til Olympisk Museum, der gerne ville have båden. Longlife blev derfor bragt til Idrættens Hus, hvor det imidlertid viste det sig, at der ikke var plads nogen steder. Båden var unægtelig noget større end de klenodier og medaljer, man gennem årene havde samlet lige fra de første olympiske lege og opbevarede i kælderen under Idrættens Hus. Longlife fik derfor plads på en gang i Idrættens Hus, hvor mange mennesker dagligt passerer. Det kunne båden ikke tåle, og Olympiske Museum foreslog derfor en ny placering i foyeren. Men først skulle Longlife gennem en omfattende restaurering af de mange skader, den havde fået. Det blev bådebygger Jørgen Andersens opgave, og det er hans fortjeneste, at båden i dag præsenterer sig næsten som ny. Spændholter og sæder er nye, men lavet nøjagtigt som de oprindelige. Årerne er de originale og ser man godt efter kan man se slagmærkerne fra OL. Da det omfattende renoveringsarbejde var afsluttet, blev båden hængt op 5,6 meter over foyerens gulv. Det skete her den 11. december, lige i rette tid til Olympisk Museums udstilling den 13. december og fejringen af for museets stifter Preben Kristensens 75 års fødselsdag. Flere har spurgt, om det nu er en permanent ophængning? Svaret er, som Niels Nygård påpegede i sin tale til Preben Kristensen, at Danmark i modsætning til andre lande, ikke har et idrætsmuseum, og at man derfor arbejder på at få et. Efter udstillingen var vi naturligvis nervøse for reaktionen fra husets mange brugere, men vi hørte kun positive reaktioner. Side 14

15 Derfor hænger Longlife under loftet i foyeren og ser rigtig flot ud. Den reklamerer også for godt dansk håndværk for snart 50 år siden. Jørgen Andersen har sagt, at hvis vi ønskede det, kunne vi sætte båden i vandet og ro en tur. Bjørn Borgen Hasløv Side 15

16 En Ronkedors ruminationer... Når jeg ligger på min sofa og måske døser ganske let, mærker jeg en gang i mellem, eller rettere i perioder af dagen ganske ofte, lette vibrationer. Det er ikke katten der spinder, Jeg har fundet ud af, hvad det er. Det er den evige motionist, der gungrer forbi, i spandex med hvide ledninger ud af ørerne og mærkelige apparater fastspændt hist og her, nogle sågar med bombelignende genstande i stropper i et specielt designet bælte. En gang i mellem hører jeg også ganske svagt en skraben af metal mod væggen, er det lyden af et leblad, der svinger så kraftigt i sin bæresele, at den rammer mod? Er det min meditative tilstand, der fremkalder billeder af løbere med snottet stående i striber efter sig, der panisk flygter fra døden? Er det skyldbilleder, fremkaldt af vore højtelskede lederes dekreter om ingen tobak, behersket indtag af spiritus, mådelige mængder af fedt og sukker og rigelig motion? Jeg synes rent parentetisk ministeren for fødevare, landbrug og fiskeris statur er stærkt beroligende. Forleden læste jeg i det højeste organ for oplysning, det er ikke Politiken, at den amerikanske løbeguru, der levede af at persiflere sine tilhængere og løbe i spidsen, var død i en ung alder af overtræning. Det smukke ved at blive gammel er, at man indser det cykliske i menneskers erkendelse. Sundhed opnås ved at spise fiskeolie, fiskeolie er virkningsløst, kolesterol skal med alle midler sænkes, eller skal det nu også det. Det sunde svinger som længden på kvinders skørte, iblandt er de så korte, at de små børn ikke kan nå, i blandt så lange, at de næste børn kan lege tittebøh! Jeg er sikker på, at der er langgarvere derude, der kan stå distancen, men er der så mange, som jeg kan se på fortovene og løbebåndene? Er drømmen om evigt liv så stærk, at de vil udsætte sig for alle de plager, eller er det gemen dødsangst? Mærkeligt. Engang i mellem, ret tit faktisk, får vi revet i næsen, at svenskere lever længere end os. Dertil er der flere ting at sige, de stakler skal leve som svenskere for at blive marginalt ældre, og er det så interessant at gøre os ældre? Jeg hørte ofte det grimme ord ældrebyrden, det udskiftes op til valg med ordet det grå guld, ha! Det jeg slet ikke kan forstå er den selvvalgte ensomhed, alene, afskåret fra omverdenen af ørepropper, med stive blikke, der intet ser, gungrer de af sted i panisk flugt fra døden. Hvordan får vi alle disse løbere indpasset i den danske model, der er modeleret over fællesskab og holdindsats? Min sofalig-ning er ikke løsningen, men iblandt rejser jeg mig, går ned i KVIK og griber en åre og ror en tur med gode venner. Det er fuldgod motion, socialt samvær og råhygge. Hvis alle os roere greb fat i en løber, vi kender, forklarede ham/hende at løbning godt nok kan overstås i en ruf, og når det passer ind i den stive tidsplan, men roning har ekstra dimensioner, tid til eftertænksomhed, Side 16

17 tid til samvær, sund motion, der ikke overbelaster kroppen, men tværtimod styrker alle de store muskelgrupper, så ville vi få en bedre roforening med flere både på vandet, med flere venner vi kunne ro med, med flere medlemmer til at påtage sig de opgaver, der er i en forening, flere medlemmer, der kunne opleve naturens omskiftelighed, sol, blæst, regn, blikvand, bølger, sund træthed, brusebad efter anstrengelserne, måske en enkelt øl med vennerne. Så lad det være vores nytårsforsæt, skaf din gamle roforening et medlem eller to fra din vennekreds, gør den gamle formand og ikke mindst kassereren glad. Peter Budtz Side 17

18 Ungdomsafdeling en lysende fremtid 2012 har været et skelsættende år for Kviks Ungdomsafdeling. Der var den hårde kerne af roere, som har trænet meget på Bagsværd under Jan Skovs kyndige hånd, men det har dog haltet efter med at få flere unge fra tirsdagsgruppen til at intereressere sig mere for målrettet træning. Der er heller ikke kommet flere medlemmer til tirsdagsroning. Tværtimod har et par stykker meldt sig ud. Den første uge af sommerferien var vendepunktet på denne tilstand. Her holdt ungdomsafdelingen sommerferieroning, hvor der var blevet reklameret vidt og bredt for at få nogle nye, unge roere til. Det, plus en fantastisk præstation af Danmarks OL-rohold, gav en pludselig fremgang i søgning. Dette har medført, at vi fik 12 nye ungdomsroere 4 fra 16 og opefter, som straks kastede sig ud i kaproning og 8 under 14, som holdt sig til almindelig tirsdagsroning. Vi har indgået et fantastisk parløb med kaproningsafdelingen. Sammen har vi lavet en 2020 plan, som har det ambitiøse mål at flerdoble antallet af aktive ungdomskaproere på Bagsværd. Kaproningsafdelingen har også hjulpet med træning i outriggermateriellet på Strandvænget i udesæsonen, og dermed eventuelt gøre de unge klar til træning på Bagsværd, hvis de får lyst til det. Vi skal også nævne, at Nicolai Lassen blev udtaget til ungdomslandsholdet og roede med på en dobbelt-firer til Baltic Cup, hvilket er kaproningsafdelingens store fortjeneste. En stor tak herfra til kaproningsafdelingen for hjælpen. Standerstrygning satte ikke en stopper for de mange aktiviteter i Ungdomsafdelingen. Tirsdagsroning rykkede ind i ergometerrummet samt gymnastiksalen, hvor to af vores egne UA ere Gustav og Philip står for træningen. Der er planlagt nogle udflugter, og den sidste tirsdag i måneden er reserveret til madaften. Desuden har vi indgået et samarbejde med materialeudvalget om, at UA står for vintervedligeholdelsen af Balder det er de unge meget stolte af, og de glæder sig til at komme ud at ro i deres egen båd. De større UA ere har meldt et hold til vinter-8gp og ligger nu på 2. plads (lige i hælene på nr. 1) i deres klasse efter de første to runder. Året sluttede af med et brag, og her mener jeg ikke kun nytårsaften. Sammen med kaproningsafdelingen blev vi valgt som case klub for ATRO, (Aldersrelateret Træning i Roning). Programmet har til formål at udvikle talentet blandt Danmarks unge roere optimalt. Det betyder, at vi modtager råd, vejledning og støtte fra DFfR om, hvordan vi bedst kan tilrettelægge rotræningen for de forskellige aldersgrupper i Ungdomsafdelingen, mod at vi indvilger i at afprøve metoderne. Vi ser frem til at arbejde med Anders Tranberg Andreasen (DFfR konsulenten) det næste års tid og at tilpasse vores træning til de nyeste metoder indenfor rosporten. Highlights for 2013 er:»» Nordiske Mesterskaber i Landskrona i januar»» Indendørs-DM i Gladsaxe-Hallen i januar»» Deltagelse i Ergometer Cup i Bagsværd i Marts Side 18

19 »»»»»»»»»»»»»»»»»» Silkeborgtur sammen med langtursafdelingen i April Maribo regatta i juni Skoleferieroning første uge i juli Sorø Regatta i juli Ungdomslandslejr i juli Århus Regatta i August Kanindåb og -fest for ikke døbte UA ere i august Skole- og begynderkaproning i September DM i oktober Til sidst vil jeg opfordre alle, som har lyst til at arbejde med ungdomsroere, til at melde sig til Ungdomsudvalget. Hvis du ikke har lyst til at være fast medlem i Ungdomsudvalget, men hellere bare vil være hjælpende styrmand til tirsdagsroning om sommeren, så kontakt mig venligst på Den eneste krav er, at du skaffer en børneattest. Husk, at det også giver kilometer til regnskabet. Rob Tobin, T032 Ungdomsudvalgsformand Rådgivning med personlighed Finsensvej 80 A, 1. sal 2000 Frederiksberg Telefon: Telefax: Web: Side 19

20 Jubilæum 70 år T007 Poul Thomsen 70 år L042 Henning Lund 40 år H108 Birgit Hasløv 30 år N017 Lars Nielsen 25 år P103 Mette Petersen 25 år H109 Søren Hafstrøm 25 år B007 Nanna Bjarnholt 25 år P105 Nina Petersen 25 år L008 Sarah Lauritzen Side 20

21 KVIK s Venner Kære medlemmer Vi holder vor GENERALFORSAMLING SØNDAG 10. FEBRUAR KL Med efterfølgende frokost (Karina s luksussmørrebrød a kr. 25 per stk). Sidste tilmelding onsdag 6.2. I har fået vort nytårsbrev med dagsorden og kontingentopkrævning. I år opfordrer vi så mange som muligt til at komme, da vi skal beslutte, hvad vi skal give KVIK som jubilæumsgave i 2016, når der er 150 års jubilæum. Som sædvanlig vil de, som har rund fødselsdag (fra 50 år) eller halvrund (fra 75 år) modtage en hilsen fra KV. Hilsen bestyrelsen Side 21

22 Langtursudvalgets årsberetning for året 2012 Medlemmer af udvalget er Peter Frost, Helle Mortensen, Inger Christiansen, Anders Christophersen og Lisbeth Haue har generelt været præget af vådt vejr og blæst. Iflg DMI har 2012 slået bundrekord mht solskin og rigtigt sommervejr var et af de vådeste år i forhold til de år, man har målt på den slags. Det har selvsagt også præget langturene. Men hvad kan holdere roere fra at ro, på trods?? I alle tilfælde ikke vejret. Der har været planlagt 4 ture i Den ene tur, kaninturen, blev dog ikke til noget, grundet manglende tilmeldinger. Antallet af kaniner i år har ikke været så stort, som tidligere år. Dette faktum sammen med det noget triste sommervejr, har muligvis noget af skylden. De sidste 3 ture lå i begyndelsen af maj, i begyndelsen af juni og i begyndelsen af august. St. Bededagsturen, lå selvsagt i Bededagsferien, og traditionen tro, udgik turen fra Silkeborg roklub. Som regel er turen bestemt primært for de (meget) unge roere, det var den også i år om end roernes aldersmedianværdi var > 25 år og > 35 og sørme også > 45 år. Nu skal vi jo bare lige huske på, at alder kun er et tal på en stykke papir, og man er kun så gammel, som man føler sig. Så de unge mennesker havde også i år en skøn tur på Gudenåen blandt lysegrønne bøge og krabbebølger, som en sø bedst kan byde på i blæsevejr i maj. Det kan anbefales at læse mere i KVIK bladet Årgang 67 juni 2012 nr 4. I starten af juni tog 9 friske roere afsted til Rødvig for at nyde udsigten til sydøstsjællands kyst, som kun søens folk har mulighed for. Turen bød på en smuk tur langs Stevns klint (i hagl og blæst!!!), men også lidt sydpå mod Lund. På langture sker der ofte det, at man kommer tæt ind på livet af hinanden og lærer hinandens vaner at kende. Man kan risikere at få venner for livet. Langtur er også lig med ferie og wellness. Eksotiske oplevelser er altså en oplagt mulighed. Turen til Thai-restauranten ledte fluks roernes tanker til Phuket så længe man afholdt sig fra at kigge ud på regnen, der stod vandret ned udenfor. Netop pga vejret blev en tur på vandet også erstattet af en rask vandretur i den skønne natur. Der er ingen grund til at begrænse sig, bare pga vejret. Læs mere i KVIK bladet Årgang 67 august 2012 nr.5. Den sidste tur lå i begyndelsen af august. Den begyndte ved Verdens Ende, hvor Sønderborg roklub har til huse. Så gik den videre til Gråsten og igen via Flensburg til Kollund, tilbage til gråsten og cirklen blev sluttet tilbage i Sønderborg. Der var 10 roere til 3 toåres dvs én måtte sidde på lugen til det bageste skot, hvorved styrmanden kunne nyde sin styretid med massage og kaffen serveret. Nej, selvfølgelig ikke!!! En AlfaRomeo var med på land som følgesvend. Den tog al vores bagage og sørgede for at frokosten stod klar ca midt på dagsdistancen, der var drikkelse efter individuelle ønsker og der var handlet ind til om aftenen. Herligt? Ja, det var det! Hvorfor? Fordi den sædvanlige blinde passager var med blæsten. Side 22

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Roforeningen KVIK Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Foråret...... nærmer sig langsomt, men sikkert! Og før du får set dig om, er det

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde roeren Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde Roklub Havnevej 47 B 4000 Roskilde Telefon 46 35 09 28 www.roskilderoklub.dk Kontoret: Åbent tirsdage kl. 18.00-19.00. Telefon i kontortiden...................46

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7

ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7 JANUAR / FEBRUAR 2013 NR. 1. 72. årgang ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7 LÆS OGSÅ OM: FORENINGNEN GAMLE AALBORG

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 494 - februar 2011 Lyngby Kanoklub størst Generalforsamling 2011 Årsregnskab 2010 Kriminalrapporten Forsikring Fastelavn Panik Stormødereferat Stands ulykken Begynderkurser

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Nr. 3 Sept. 2005. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk

Nr. 3 Sept. 2005. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk Nr. 3 Sept. 2005 Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 6200 Aabenraa Klubtelefon 7462 9448 E-Mail: post@aabenraaroklub.dk Giro: 1551 527-4575 Hjemmeside:

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

Nr. 2, april 2014. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 2, april 2014. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 2, april 2014 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 3 April. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november

15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november Deadline på Nybøllen 2013 (Senest kl. 18.00) 15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk Alt modtages gerne og helst elektronisk på:

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere