TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen."

Transkript

1 TILLYKKE FIE Portræt: Das Büro for Danmarks Idræts-Forbund Foto: Christian og Team Grønne Danmark Stiftet Stiftet Medlem Medlem af af Dansk Dansk Forening Forening for for Rosport Rosport NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68 NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67

2 Sandra med et kuld aspiranter Side 2

3 Vigtige numre Roforeningen KVIK Strandvænget København Ø Danske Bank: Kontingent: Arr. og fester: Andet: Post til nedenstående kan sendes til Roforeningen KVIK med attention til relevant person Bestyrelse Formand Jørgen Nielsen Næstformand Henrik Povl Eriksen Kasserer Inger Christiansen (ring efter efter kl. 17:00) Sekretær Abelone Løgstrup Bestyrelsesmedlemmer Rob Tobin - Frederik Østerberg - Øvrige personer og udvalg Kaproningsudvalg Lea Jakobsen Kajakchef Jakob Graversen Roudvalg Ungdomsudvalg Rob Tobin Administrationsudvalg: Inger Christiansen Langtursudvalg Lisbeth Haue Kommunikationsudvalg Mikkel Sander (blad) Birthe Kyhn (web) & Festudvalg Birthe Hermansen Materielforvalter Eric Jensen Husudvalg Erik Ravn KVIKs Venner (KV) Helmuth Jäger (formand) Resturationsudvalget Bjørn Bram Udlejning Karina Petersen Ordensudvalg Jens Chr. Mathiesen, Anders Christoffersen, Peter Boris Præsidium Finn Aabye, Bo Adelholm, & Erik Ravn Instruktionsudvalg Nikolas Lanstorp Side 3

4 Indholdsfortegnelse Indkaldelse til ordinær generalforsamling Side 6 Formandsberetning for sæson 2012 i KVIK Side 8 Hjælp KVIK med at spare på portoen! Side 10 KVIK indgår sponsoraftale med OK Side 11 Året der gik i KVIK s Kajakafdeling Side 12 Riget fattes penge! Side 13 Longlife Side 14 En Ronkedors ruminationer... Side 16 Ungdomsafdeling en lysende fremtid Side 18 Jubilæum Side 20 KVIK s Venner Side 21 Langtursudvalgets årsberetning for året 2012 Side 22 Tordenskjolds soldater Side 24 Arrangementer i KVIK 2013 Side 28 Næste KVIK-blad Deadline den: 22. februar 2013 Udkommer ca. den: 8. marts 2013 Indlæg modtages i Word eller ren tekstformat pr. Vær venlig kun at bruge standardtekstformat, dvs. Times New Roman str. 14. Eventuelle billeder er meget velkomne, vedlæg dem som separate filer (jpg, gif, bmp). Side 4

5 Kære KVIK»Der gives så mange morgenrøder, som endnu ikke har lysnet.«rigveda KVIK bladet er nu en realitet i sin otteogtresindstyvende udgivelsesserie. Der er igen i år planlagt seks udgivelser, der er lidt uregelmæssigt fordelt henover året med en overvægt i rosæsonen. Ihukom gerne dette, hvis du tilfældigvis skulle være arrangør af et eller andet fantastisk arrangement som skal udbredes til masser via dette Novum Organum til sandhed og visdom. Det kræver lidt rettidig omhu... Hold øje med deadline under indholdsfortegnelsen på side 4. Forleden da jeg betjente kontrolagreggatet for I/O af saunaen, bemærkede jeg et arbejdsbord, der var nylakeret og fremstod som var det lige leveret af IKEA. Jeg tænkte, at det var dejligt, at klargøringspersonalet allerede ultimo december havde så meget styr på flotilliaen, at der var overskud til at lakere møblerne. Desværre viser det sig, at det vist ikke helt er tilfældet, der er forsat brug for varme hænder til at sikre, at KVIK er sødygtig i Bliver det så kolde hænder der skal opvarmes eller hænder fra match gruppe 2 og 3 må tiden vise. Der er stadig tid inden standerhejsningen.»o flygtige drøm om evigheds-øen i tidernes strøm, om templet for glæden i tårernes dal, om halvgudelivet i dødningesal! Med dig fra de fleste henfarer på stand de levendes land.«otto Mortensen Som det kan læses andetsteds, er der brug for nyt blod i bestyrelsen, idet bl.a. kassererposten er ledig. Drømmer du om millionbudget og mini MBA er i foreningsøkonomi, er du sikkert selvskreven kandidat. Tøv ikke med at følge dit kald, udfyld det guddommelige potentiale i din eksistens, vær den forandring du ønsker i verden - Carpe Diem eller Yolo. Herreomklædningen har fået nye blandingsbatterier, og kvindeomklædningen har vist en permanent vandskade. Jeg har allerde testet de nye blandingsbatterier, og her er mine erfaringer.»»»»»» Skru helt op for det varme vand Pres ballerne imod dosseringsanordningen Så fungerer de lige som de gamle Der er ved at være is på vandet i havnen. Så isbadningssæsonen kan begynde. Vi ses på liquidus i fasediagrammet [273 o K]. Kærlig hilsen Mikkel Sander [S024] Side 5

6 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Roforeningen KVIK, onsdag den 20. februar 2013 Årets generalforsamling bliver afholdt onsdag den 20. februar kl. 19:30. Der vil traditionen tro være middag inden generalforsamlingen. Denne serveres kl. 18:00 til en pris á kr. 80,-. Tilmelding senest mandag den 18. februar på hjemmesiden eller på listen, der er opsat på 1. sal i klub-restaurationen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger supplerende beretning til oplægget, der har stået i KVIK-bladet. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, samt det af bestyrelsen udarbejdede budget for 2013 til drøftelse. 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for Erik Andersen og Grethe og Vagn Jensens Mindefond til godkendelse, samt det udarbejdede budget for 2013 til drøftelse. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af præsidium. 8. Valg af revisor. 9. Valg af ordensudvalg. 10. Valg af restaurationsudvalg. 11. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt indsendes til bestyrelsen senest den 31. januar. Indkomne forslag vil blive fremlagt på KVIKs hjemmeside. Vedrørende punkt 6 er der valg til følgende poster: Bestyrelsespost Nuværende Villig / ikke villig Bemærkninger Formand Jørgen Nielsen ikke på valg Næstformand Henrik Povl Eriksen villig til genvalg Kasserer Inger Christiansen ønsker ikke genvalg forslag modtages Bestyrelsesmedlem/ Sekretær Abelone Løgstrup ønsker ikke genvalg best. foreslår Margit Hansen Bestyrelsesmedlem Frederik Østerberg villig til genvalg Bestyrelsesmedlem Rob Tobin villig til genvalg Side 6

7 I forbindelse med punkt 6 vil der blive orienteret om, hvem der har påtaget sig ansvaret som udvalgsformænd for KVIKs forskellige aktivitetsudvalg. Interesserede medlemmer med lyst og gode idéer opfordres til at stille op til ledige poster i bestyrelsen eller til deltagelse i udvalgene for Instruktion, motion og fester. Henvendelse til formanden på tlf eller på mail til: Side 7

8 Formandsberetning for sæson 2012 i KVIK Denne bringes her i en generel udgave og vil på selve generalforsamlingen den 20. februar blive suppleret med yderligere kommentarer. Sæsonen 2012 har været præget af betydelige organisations- og store sportslige præstationer i KVIK. Dels blev en ny bestyrelsesstruktur besluttet ved generalforsamlingen i februar måned og efterfølgende etableret, og dels gjorde Fie Udby s flotte sølvmedalje ved OL i London hendes og KVIKs navn kendt overalt i den danske sportsverden. I den nye organisationsstruktur, som vi har indført for bestyrelsesarbejdet i år, hvor aktivitets-udvalgene har fungeret udenfor bestyrelsen, har vi oplevet positive resultater i de udvalg, hvor der er en god medlemsinvolvering, men knap så tilfredsstillende hvor udvalgene har fungeret uden den store tilslutning fra medlemsside. Vi vil i den nye rosæson intensivere samarbejdet indenfor opgaverne i Strandvænget med specielt instruktion den daglige roning overgangen for nye medlemmer fra instruktions- forløbet til den daglige roning til langtursroning og kajakroningen. Da Sarah Christensen senere ved VM i Bulgarien var deltager på den letvægtsdobbelt-firer, der vandt endnu en sølvmedalje, kan vi jo godt sige, at kaproningssæsonen 2012 i KVIK overgik selv vores største forventninger. Pigernes præstationer var rigtig flotte og et godt bevis på, at samarbejdet med Danmarks Ro Center på Bagsværd Sø både sportsligt og økonomisk er til fordel for både deltagerne og klubberne og samtidig bevis på, hvor langt man som roer kan komme resultatmæssigt, når den rette flid, vilje og lyst er til stede. Både Fie og Sarah har som KVIKKERE adskillige danske mesterskaber i sculler, dobbeltsculler, dobbelt-firer og otter og kan betragtes som gode forbilleder for vores andre kaproere og her specielt for de mange nye junior-kaproere. Det vil ske på den måde, at vi vil etablere et overordnet samarbejde mellem udvalgsformændene, der vil give støtte til udvalg, hvor vi kan se behov herfor. Vi vil i større grad kanalisere hjælpen, hvor der er behov. Den enkelte udvalgsformand skal ikke stå alene med ansvaret. Formålet med det hele er, at vi vil sikre, at medlemsskaren får optimalt udbytte af deres medlemskab i KVIK, og at alle oplever fællesskabet ved at have indmeldt sig hos os. Indenfor ungdomsroningen har vi konstateret, at den hjælp vi får fra udvalgsformænd og forældre har medvirket til en flot fremgang medlemsmæssigt, som vi fortsat vil fokusere på. Skoleroningen har fungeret godt igen i år og vi vil fortsætte samarbejdet med skolerne der benytter tilbuddet om ergometer- Side 8

9 roning om vinteren og roning på Øresund i sommerhalvåret. Åbent hus arrangementerne var sammen med Kulturhavn-København igen en succes, og vil blive bibeholdt i Der er planer om en udvidet annoncering på uddannelsessteder, virksomheder og i den lokale presse for på den måde at tiltrække nye medlemmer. I materieludvalget er der udført et godt arbejde med at få robådene klargjorte til sæsonens start og især vil jeg takke Eric Jensen og Peter Budtz for en rigtig god indsats. Her i vinterens løb vil der blive sat flere initiativer i gang, hvor medlemmerne vil blive inddraget. Husk, at det er et fælles ansvar at bådene er færdige, når sæsonen starter. Også her er vi afhængige af en frivillig indsats fra medlemmerne. Tidligere blev klargøringsarbejdet udført på hverdagsaftener i vintersæsonen, men nu hvor vi har vore mange vinteraktivitetstilbud på snart alle ugens aftener, vil vi i stedet tage enkelte lørdage/søndage i februar og marts måned i brug for at nå at blive færdige. Udvalget vil indkalde til dette arbejde. Medlemsstatistik; fordelt på aldersgrupper er fordelingen: 0 18 år, incl. skoleroere, 145 medlemmer år, 18 medlemmer år, 165 medlemmer. 70 medlemmer er over 60 år. 66 medlemmer har passivt medlemskab og 68 er livsvarige medlemmer. KVIKs totale antal medlemmer er hermed på 499 personer. Jeg vil rette en stor tak til bestyrelsen, udvalgene og de mange medlemmer, der på den ene eller anden måde bidrager til at få KVIK til at fungere. Side 9

10 På selve generalforsamlingen den 20. februar vil jeg supplere min beretning med yderligere informati- oner fra den forgangne sæson, samt give svar på eventuelle spørgsmål. Jørgen Nielsen, Hjælp KVIK med at spare på portoen! Roforeningen KVIK har mange løbende driftsomkostninger. Du kan hjælpe KVIK med at spare på porto. Ca. hver anden måned nyder vi alle at læse det nye nummer af KVIK Bladet som bringes ud til medlemmerne med Post Danmark. Ved i stedet at læse KVIK bladet via hjemmesiden kan du være med til at spare omkostninger for KVIK. Vi vil samtidig lægge et antal numre af KVIK Bladet i Strandvænget til fri afhentning. Vi vil gerne høre din mening: Sæt kryds:...ja tak Jeg vil gerne læse KVIK på hjemmesiden...nej tak Jeg vil fortsat gerne have KVIK Bladet med posten Medlemsnummer: Navn: Aflever ovenstående udfyldt i KVIK til bestyrelsen eller send en til dk Side 10

11 KVIK indgår sponsoraftale med OK Få et OK Benzinkort og støt KVIK hver gang du tanker Benzin og Diesel KVIK har pr. 1. januar 2013 indgået en sponsoraftale med Energiselskabet OK. Aftalen indebærer, at du som medlem og med et OK Benzinkort kan støtte KVIK med 6 øre for hver liter benzin eller diesel du tanker. Jo mere du tanker, jo flere penge får KVIK. Når du har tanket 500 liter får KVIK en ekstra bonus på kr. 250,- (inkl. moms). EL til 0 kr. og dobbelt støtte til støtte til KVIK Har du et OK Benzinkort med en OK sponsoraftale med KVIK, kan du ved også at købe EL fordoble din støtte til KVIK fra 6 øre til 12 øre for hver liter benzin eller diesel du tanker. Første måned med OK EL er GRATIS!! OK s variable EL-pris er en af markedets laveste, så du kan sikkert spare penge på din Elregning, når du skifter til OK. Oven i handlen får du den første måned EL GRATIS. Hvordan kommer du i gang? Benzinkortbestillinger og folder om OK EL er fremlagt i KVIK. Husk at påføre KVIK s sponsornummer på Benzinkortbestillinger og oplys det når du laver aftale om EL med OK. Bestyrelsen opfordrer dig til at støtte om dette initiativ, og dermed skaffe sponsorpenge til KVIK. Side 11

12 Året der gik i KVIK s Kajakafdeling Som så mange gange før er julen og nytåret veloverstået. Det er blevet januar, de værste tømmermænd fra nytår har lagt sig, og det er blevet tid til at se tilbage på året, der er gået. Hvad var godt, hvad kan vi gøre bedre, og hvilke nye tiltag vil vi gerne søsætte i 2013? I Kajakafdelingen har der som tidligere år været et ganske stort antal kajakker på vandet. Vi har deltaget i forskellige løb, bl.a. Hellerup Handicap, Tur de Gudenå og Mølleåens blå bånd. Vi har også haft vores årlige kanin tur på mølleåen. Instruktionen i foråret forløb fint, og vi fik mange nye kaniner igennem introduktionsforløbet. En par nåede at få kajakret inden sæsonen sluttede, og rigtig mange var tæt på. Så alt i alt blev der roet mange kajakkilometer i år. Alan vil stå for noget mere udfordrende træning og Hellerup Handicap. Så alle der kan ro lidt, og gerne vil havde bedre teknik og mere fart, kan tage på teknikture med Alan. Vi kommer til at mangle kajakinstruktører i 2013! Derfor vil jeg bede alle, der har interesse for kajakroning og en lille instruktør gemt i maven, om at kontakte mig. Man vil selvfølgelig komme på instruktørkursus og skal ikke stå alene med det hele til at starte med. Men alt hjælp vil havde interesse. Jeg gælder mig til at se alle på vandet igen. Hilsen Kajakafdelingen Jakob, G004 Tak til Sandra! Som nogle af jer måske har hørt, så har Sandra meldt sig ud af klubben, da hun er flyttet fra Østerbro. Sandra har været instruktør de sidste 3 sæsoner, og vi takker for det store arbejde, hun har lagt i klubben, og mange gode timer på vandet I løbet af 2013 vil jeg se, om det er muligt at få en bedre integration mellem vores ungdomsafdeling og kajakkerne. Og få flere af børnene til også at kunne ro kajak. Side 12

13 Riget fattes penge! Desværre må vi konstatere at både andelen og antallet af kontingentbetalende medlemmer er for kraftig nedadgående. Samtidig oplever vi faldende tilskud fra kommunen. Stigning i prisen for el- og varme. Det er en giftig cocktail! Alt det vil I høre meget mere om på vores generalforsamling. Derfor sender bestyrelsen en opfordring specielt til vores livsvarige medlemmer til at give KVIK et økonomisk tilskud. Det kan du gøre ved at give KVIK en gave i form af en pengegave og faktisk kan du gøre det med mulighed for fuldt skattefradrag. GAVEGIRO Dansk Forening for Rosport har en gavegiro ordning, hvor privatpersoner kan donere et beløb til en bestemt roklub. Donationen er som udgangspunkt anonym. Ønsker man derimod sit navn videregivet til modtagerklubben, så skal man efter klubnavnet skrive: Oplys navn ok (anbefales!). Hvor meget er fradragsberettiget? Alle gaver har ikke længere et bundfradrag på kr. 500,-. Det er således muligt også at opnår skattefradrag for beløb under 500 kr. Du kan maximalt opnå fradrag for kr ,- kr. Denne sats justeres årligt af SKAT. Skal jeg selv oplyse om pengegaven på min selvangivelse? Nej. DFfR laver indberetningen til SKAT, og gaven vil automatisk fremgå på din årsopgørelse. Husk derfor altid at oplyse dit CPR-nr. Regler for gavegiro findes på SKATs hjemmeside ligesom at du kan læse om det på DFfR s hjemmeside Gavegiro.aspx. Med venlig hilsen Jeres kasserer Inger Christiansen, C044 Hvordan donerer jeg en pengegave til KVIK? Du skal overføre beløbet du ønsker at doneret til denne gavegiro: Gavegiro Reg. nr Kontonr med tydelig angivelse af navn, adresse, personnummer og den klub, gaven skal sendes til, samt eventuelt/gerne teksten Oplys navn ok. Side 13

14 Longlife Longlife KVIKS guldfirer fra 1964 hænger nu som et kirkeskib i Idrættens Hus. Longlife blev skænket af BP til KVIK i foråret 1964 og blev bygget af bådebygger Henry Larsen, Køge til de olympiske lege i Tokyo samme år. Materialerne var Honduras ceder og nordamerikansk spruce, længde: 12,73 m og bredde: 50 cm. Ved legene vandt Danmark guld i kategorien firer u. styrmand. Storbritannien fik sølv og USA bronze. Under træner Poul Dannings ledelse lykkedes det endelig for os, John Ørsted, Erik Petersen, Kurt Helmudt og jeg, at trække sejren hjem efter uheld ved EM i Amsterdam 1964 og ved EM i København året før. Hvordan er det gået til, at Longlife nu hænger i Idrættens Hus i Brøndby? Forhistorien er, at KVIK for år tilbage ikke længere brugte båden og ønskede at skille sig af med den. Der havde været forslag om at hænge den på væggen i festsalen, men det blev ikke til noget. I stedet blev der rettet henvendelse til Olympisk Museum, der gerne ville have båden. Longlife blev derfor bragt til Idrættens Hus, hvor det imidlertid viste det sig, at der ikke var plads nogen steder. Båden var unægtelig noget større end de klenodier og medaljer, man gennem årene havde samlet lige fra de første olympiske lege og opbevarede i kælderen under Idrættens Hus. Longlife fik derfor plads på en gang i Idrættens Hus, hvor mange mennesker dagligt passerer. Det kunne båden ikke tåle, og Olympiske Museum foreslog derfor en ny placering i foyeren. Men først skulle Longlife gennem en omfattende restaurering af de mange skader, den havde fået. Det blev bådebygger Jørgen Andersens opgave, og det er hans fortjeneste, at båden i dag præsenterer sig næsten som ny. Spændholter og sæder er nye, men lavet nøjagtigt som de oprindelige. Årerne er de originale og ser man godt efter kan man se slagmærkerne fra OL. Da det omfattende renoveringsarbejde var afsluttet, blev båden hængt op 5,6 meter over foyerens gulv. Det skete her den 11. december, lige i rette tid til Olympisk Museums udstilling den 13. december og fejringen af for museets stifter Preben Kristensens 75 års fødselsdag. Flere har spurgt, om det nu er en permanent ophængning? Svaret er, som Niels Nygård påpegede i sin tale til Preben Kristensen, at Danmark i modsætning til andre lande, ikke har et idrætsmuseum, og at man derfor arbejder på at få et. Efter udstillingen var vi naturligvis nervøse for reaktionen fra husets mange brugere, men vi hørte kun positive reaktioner. Side 14

15 Derfor hænger Longlife under loftet i foyeren og ser rigtig flot ud. Den reklamerer også for godt dansk håndværk for snart 50 år siden. Jørgen Andersen har sagt, at hvis vi ønskede det, kunne vi sætte båden i vandet og ro en tur. Bjørn Borgen Hasløv Side 15

16 En Ronkedors ruminationer... Når jeg ligger på min sofa og måske døser ganske let, mærker jeg en gang i mellem, eller rettere i perioder af dagen ganske ofte, lette vibrationer. Det er ikke katten der spinder, Jeg har fundet ud af, hvad det er. Det er den evige motionist, der gungrer forbi, i spandex med hvide ledninger ud af ørerne og mærkelige apparater fastspændt hist og her, nogle sågar med bombelignende genstande i stropper i et specielt designet bælte. En gang i mellem hører jeg også ganske svagt en skraben af metal mod væggen, er det lyden af et leblad, der svinger så kraftigt i sin bæresele, at den rammer mod? Er det min meditative tilstand, der fremkalder billeder af løbere med snottet stående i striber efter sig, der panisk flygter fra døden? Er det skyldbilleder, fremkaldt af vore højtelskede lederes dekreter om ingen tobak, behersket indtag af spiritus, mådelige mængder af fedt og sukker og rigelig motion? Jeg synes rent parentetisk ministeren for fødevare, landbrug og fiskeris statur er stærkt beroligende. Forleden læste jeg i det højeste organ for oplysning, det er ikke Politiken, at den amerikanske løbeguru, der levede af at persiflere sine tilhængere og løbe i spidsen, var død i en ung alder af overtræning. Det smukke ved at blive gammel er, at man indser det cykliske i menneskers erkendelse. Sundhed opnås ved at spise fiskeolie, fiskeolie er virkningsløst, kolesterol skal med alle midler sænkes, eller skal det nu også det. Det sunde svinger som længden på kvinders skørte, iblandt er de så korte, at de små børn ikke kan nå, i blandt så lange, at de næste børn kan lege tittebøh! Jeg er sikker på, at der er langgarvere derude, der kan stå distancen, men er der så mange, som jeg kan se på fortovene og løbebåndene? Er drømmen om evigt liv så stærk, at de vil udsætte sig for alle de plager, eller er det gemen dødsangst? Mærkeligt. Engang i mellem, ret tit faktisk, får vi revet i næsen, at svenskere lever længere end os. Dertil er der flere ting at sige, de stakler skal leve som svenskere for at blive marginalt ældre, og er det så interessant at gøre os ældre? Jeg hørte ofte det grimme ord ældrebyrden, det udskiftes op til valg med ordet det grå guld, ha! Det jeg slet ikke kan forstå er den selvvalgte ensomhed, alene, afskåret fra omverdenen af ørepropper, med stive blikke, der intet ser, gungrer de af sted i panisk flugt fra døden. Hvordan får vi alle disse løbere indpasset i den danske model, der er modeleret over fællesskab og holdindsats? Min sofalig-ning er ikke løsningen, men iblandt rejser jeg mig, går ned i KVIK og griber en åre og ror en tur med gode venner. Det er fuldgod motion, socialt samvær og råhygge. Hvis alle os roere greb fat i en løber, vi kender, forklarede ham/hende at løbning godt nok kan overstås i en ruf, og når det passer ind i den stive tidsplan, men roning har ekstra dimensioner, tid til eftertænksomhed, Side 16

17 tid til samvær, sund motion, der ikke overbelaster kroppen, men tværtimod styrker alle de store muskelgrupper, så ville vi få en bedre roforening med flere både på vandet, med flere venner vi kunne ro med, med flere medlemmer til at påtage sig de opgaver, der er i en forening, flere medlemmer, der kunne opleve naturens omskiftelighed, sol, blæst, regn, blikvand, bølger, sund træthed, brusebad efter anstrengelserne, måske en enkelt øl med vennerne. Så lad det være vores nytårsforsæt, skaf din gamle roforening et medlem eller to fra din vennekreds, gør den gamle formand og ikke mindst kassereren glad. Peter Budtz Side 17

18 Ungdomsafdeling en lysende fremtid 2012 har været et skelsættende år for Kviks Ungdomsafdeling. Der var den hårde kerne af roere, som har trænet meget på Bagsværd under Jan Skovs kyndige hånd, men det har dog haltet efter med at få flere unge fra tirsdagsgruppen til at intereressere sig mere for målrettet træning. Der er heller ikke kommet flere medlemmer til tirsdagsroning. Tværtimod har et par stykker meldt sig ud. Den første uge af sommerferien var vendepunktet på denne tilstand. Her holdt ungdomsafdelingen sommerferieroning, hvor der var blevet reklameret vidt og bredt for at få nogle nye, unge roere til. Det, plus en fantastisk præstation af Danmarks OL-rohold, gav en pludselig fremgang i søgning. Dette har medført, at vi fik 12 nye ungdomsroere 4 fra 16 og opefter, som straks kastede sig ud i kaproning og 8 under 14, som holdt sig til almindelig tirsdagsroning. Vi har indgået et fantastisk parløb med kaproningsafdelingen. Sammen har vi lavet en 2020 plan, som har det ambitiøse mål at flerdoble antallet af aktive ungdomskaproere på Bagsværd. Kaproningsafdelingen har også hjulpet med træning i outriggermateriellet på Strandvænget i udesæsonen, og dermed eventuelt gøre de unge klar til træning på Bagsværd, hvis de får lyst til det. Vi skal også nævne, at Nicolai Lassen blev udtaget til ungdomslandsholdet og roede med på en dobbelt-firer til Baltic Cup, hvilket er kaproningsafdelingens store fortjeneste. En stor tak herfra til kaproningsafdelingen for hjælpen. Standerstrygning satte ikke en stopper for de mange aktiviteter i Ungdomsafdelingen. Tirsdagsroning rykkede ind i ergometerrummet samt gymnastiksalen, hvor to af vores egne UA ere Gustav og Philip står for træningen. Der er planlagt nogle udflugter, og den sidste tirsdag i måneden er reserveret til madaften. Desuden har vi indgået et samarbejde med materialeudvalget om, at UA står for vintervedligeholdelsen af Balder det er de unge meget stolte af, og de glæder sig til at komme ud at ro i deres egen båd. De større UA ere har meldt et hold til vinter-8gp og ligger nu på 2. plads (lige i hælene på nr. 1) i deres klasse efter de første to runder. Året sluttede af med et brag, og her mener jeg ikke kun nytårsaften. Sammen med kaproningsafdelingen blev vi valgt som case klub for ATRO, (Aldersrelateret Træning i Roning). Programmet har til formål at udvikle talentet blandt Danmarks unge roere optimalt. Det betyder, at vi modtager råd, vejledning og støtte fra DFfR om, hvordan vi bedst kan tilrettelægge rotræningen for de forskellige aldersgrupper i Ungdomsafdelingen, mod at vi indvilger i at afprøve metoderne. Vi ser frem til at arbejde med Anders Tranberg Andreasen (DFfR konsulenten) det næste års tid og at tilpasse vores træning til de nyeste metoder indenfor rosporten. Highlights for 2013 er:»» Nordiske Mesterskaber i Landskrona i januar»» Indendørs-DM i Gladsaxe-Hallen i januar»» Deltagelse i Ergometer Cup i Bagsværd i Marts Side 18

19 »»»»»»»»»»»»»»»»»» Silkeborgtur sammen med langtursafdelingen i April Maribo regatta i juni Skoleferieroning første uge i juli Sorø Regatta i juli Ungdomslandslejr i juli Århus Regatta i August Kanindåb og -fest for ikke døbte UA ere i august Skole- og begynderkaproning i September DM i oktober Til sidst vil jeg opfordre alle, som har lyst til at arbejde med ungdomsroere, til at melde sig til Ungdomsudvalget. Hvis du ikke har lyst til at være fast medlem i Ungdomsudvalget, men hellere bare vil være hjælpende styrmand til tirsdagsroning om sommeren, så kontakt mig venligst på Den eneste krav er, at du skaffer en børneattest. Husk, at det også giver kilometer til regnskabet. Rob Tobin, T032 Ungdomsudvalgsformand Rådgivning med personlighed Finsensvej 80 A, 1. sal 2000 Frederiksberg Telefon: Telefax: Web: Side 19

20 Jubilæum 70 år T007 Poul Thomsen 70 år L042 Henning Lund 40 år H108 Birgit Hasløv 30 år N017 Lars Nielsen 25 år P103 Mette Petersen 25 år H109 Søren Hafstrøm 25 år B007 Nanna Bjarnholt 25 år P105 Nina Petersen 25 år L008 Sarah Lauritzen Side 20

21 KVIK s Venner Kære medlemmer Vi holder vor GENERALFORSAMLING SØNDAG 10. FEBRUAR KL Med efterfølgende frokost (Karina s luksussmørrebrød a kr. 25 per stk). Sidste tilmelding onsdag 6.2. I har fået vort nytårsbrev med dagsorden og kontingentopkrævning. I år opfordrer vi så mange som muligt til at komme, da vi skal beslutte, hvad vi skal give KVIK som jubilæumsgave i 2016, når der er 150 års jubilæum. Som sædvanlig vil de, som har rund fødselsdag (fra 50 år) eller halvrund (fra 75 år) modtage en hilsen fra KV. Hilsen bestyrelsen Side 21

22 Langtursudvalgets årsberetning for året 2012 Medlemmer af udvalget er Peter Frost, Helle Mortensen, Inger Christiansen, Anders Christophersen og Lisbeth Haue har generelt været præget af vådt vejr og blæst. Iflg DMI har 2012 slået bundrekord mht solskin og rigtigt sommervejr var et af de vådeste år i forhold til de år, man har målt på den slags. Det har selvsagt også præget langturene. Men hvad kan holdere roere fra at ro, på trods?? I alle tilfælde ikke vejret. Der har været planlagt 4 ture i Den ene tur, kaninturen, blev dog ikke til noget, grundet manglende tilmeldinger. Antallet af kaniner i år har ikke været så stort, som tidligere år. Dette faktum sammen med det noget triste sommervejr, har muligvis noget af skylden. De sidste 3 ture lå i begyndelsen af maj, i begyndelsen af juni og i begyndelsen af august. St. Bededagsturen, lå selvsagt i Bededagsferien, og traditionen tro, udgik turen fra Silkeborg roklub. Som regel er turen bestemt primært for de (meget) unge roere, det var den også i år om end roernes aldersmedianværdi var > 25 år og > 35 og sørme også > 45 år. Nu skal vi jo bare lige huske på, at alder kun er et tal på en stykke papir, og man er kun så gammel, som man føler sig. Så de unge mennesker havde også i år en skøn tur på Gudenåen blandt lysegrønne bøge og krabbebølger, som en sø bedst kan byde på i blæsevejr i maj. Det kan anbefales at læse mere i KVIK bladet Årgang 67 juni 2012 nr 4. I starten af juni tog 9 friske roere afsted til Rødvig for at nyde udsigten til sydøstsjællands kyst, som kun søens folk har mulighed for. Turen bød på en smuk tur langs Stevns klint (i hagl og blæst!!!), men også lidt sydpå mod Lund. På langture sker der ofte det, at man kommer tæt ind på livet af hinanden og lærer hinandens vaner at kende. Man kan risikere at få venner for livet. Langtur er også lig med ferie og wellness. Eksotiske oplevelser er altså en oplagt mulighed. Turen til Thai-restauranten ledte fluks roernes tanker til Phuket så længe man afholdt sig fra at kigge ud på regnen, der stod vandret ned udenfor. Netop pga vejret blev en tur på vandet også erstattet af en rask vandretur i den skønne natur. Der er ingen grund til at begrænse sig, bare pga vejret. Læs mere i KVIK bladet Årgang 67 august 2012 nr.5. Den sidste tur lå i begyndelsen af august. Den begyndte ved Verdens Ende, hvor Sønderborg roklub har til huse. Så gik den videre til Gråsten og igen via Flensburg til Kollund, tilbage til gråsten og cirklen blev sluttet tilbage i Sønderborg. Der var 10 roere til 3 toåres dvs én måtte sidde på lugen til det bageste skot, hvorved styrmanden kunne nyde sin styretid med massage og kaffen serveret. Nej, selvfølgelig ikke!!! En AlfaRomeo var med på land som følgesvend. Den tog al vores bagage og sørgede for at frokosten stod klar ca midt på dagsdistancen, der var drikkelse efter individuelle ønsker og der var handlet ind til om aftenen. Herligt? Ja, det var det! Hvorfor? Fordi den sædvanlige blinde passager var med blæsten. Side 22

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 3 MAJ 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen.

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 3 MAJ 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen. TILLYKKE FIE Portræt: Das Büro for Danmarks Idræts-Forbund Foto: Christian og Team Grønne Danmark Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Medlem Medlem af af Dansk Dansk Forening

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Formøde den 22. september 2009

Formøde den 22. september 2009 Formøde den 22. september 2009 Deltagere fra bestyrelsen: Tine Christensen, Sven Lyster, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1) Kommentarer til referatet fra seneste

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Standerstrygningstale 2016

Standerstrygningstale 2016 Standerstrygningstale 2016 Velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde til denne standerstrygning i vores 80 års jubilæumsår. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør

Læs mere

Beretning for 2009. Vi har stadigvæk ikke en fuldtallig bestyrelse, så vi har manglet en husforvalter.

Beretning for 2009. Vi har stadigvæk ikke en fuldtallig bestyrelse, så vi har manglet en husforvalter. Beretning for 2009 1. Generelt om 2009 2009 var igen et godt år for Skanderborg Roklub. Romæssigt er det gået meget godt, og vi har igen sat rekord med antal kilometer og antal medlemmer på vandet. Vi

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

NYHEDSARKIV 2012. http://middelfartroklub.dk/billeder/ergorum1small.jpg GODT NYTÅR TIL ALLE MEDLEMMER OG STØTTER AF ROKLUBBEN. 201227.

NYHEDSARKIV 2012. http://middelfartroklub.dk/billeder/ergorum1small.jpg GODT NYTÅR TIL ALLE MEDLEMMER OG STØTTER AF ROKLUBBEN. 201227. NYHEDSARKIV 2012 31.december 2012 - NYTÅRSKUR Indvielse af nyrenoveret ergometerrum kl. 9.30 Derefter nytårstur til Kulturø, hvis vejret tillader el. måske en gåtur i vor flotte natur. Kl. ca. 12 er der

Læs mere

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016.

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016. Program for 1. halvår 2016. Huskelisten Hulemøde: kl. 19.00 i Helligåndshuset Tirsdag 2. februar Tirsdag 1. marts (aflevere tekster til Randers Ugen) Tirsdag 5. april Viseaftener: Kl. 19.30 I pausen kl.

Læs mere

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 2 MARTS 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen.

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 2 MARTS 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen. Roforeningen KVIK TILLYKKE FIE Portræt: Das Büro for Danmarks Idræts-Forbund Foto: Christian og Team Grønne Danmark Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Medlem Medlem af af

Læs mere

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 2 Maj 2007 27. årgang Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm Torsvej 115 97 82 18 92 kielsholm@mail.dk BESTYRELSEN 2007 Kasserer Hanne

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl. 19.00 Til stede var Gitte, Jacob, Jørgen, Carl, Carl Anker, Mogens, Nils Bo og Henrik. Afbud fra Aksel. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Formøde den 7. maj 2013

Formøde den 7. maj 2013 Formøde den 7. maj 2013 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Joan Lindholdt, Sven Lyster, Per S. Christensen, Marie S. Rasmussen og Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1. Deltagelse i Maritime

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek.

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek. Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/2 2016 på Skælskør Bibliotek. Formanden bød velkommen og foreslog Max Hansen som dirigent. Max blev valgt. Arne Binderup blev valgt som referent. Flemming

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Ribe Roklub

Vedtægter for Ribe Roklub Vedtægter for Ribe Roklub Ændret 12/11 2013 1 Klubbens navn er Ribe Roklub og klubben er hjemmehørende i Ribe i Esbjerg Kommune. Klubbens formål er rosportens fremme under Dansk Forening for Rosport (DFfR)

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

KAPRONINGSMØDE SØNDAG D. 16. MARTS 2014

KAPRONINGSMØDE SØNDAG D. 16. MARTS 2014 KAPRONINGSMØDE SØNDAG D. 16. MARTS 2014 AGENDA FROKOST OG VELKOMST MÅL OG VISIONER SIKKERHED TRÆNING REGATTAER SÆSONOVERSIGT ØKONOMI BÅDFORDELING KAPRONINGSUDVALG HÅNDTERING AF BÅDE OG INDSTILLINGER KAPRONING

Læs mere

NYHEDSARKIV 2009. Fredag d. 20. november skal broen tages op. Vognmanden kommer kl. 14.30. 200926.okt

NYHEDSARKIV 2009. Fredag d. 20. november skal broen tages op. Vognmanden kommer kl. 14.30. 200926.okt Glædelig jul og godt nytår NYHEDSARKIV 2009 Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig jul samt et godt nytår. Vi syntes der er sket meget i det forløbne år og ser forventningsfuld

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af bestyrelsesmøde den 11. september 2007 kl. 1915 Hos Ejlev Kuur, Egevænget 28, 8310 Tranbjerg. Tilstede: Mariann, Hans Henrik, Ejlev, René og Jacob. Afbud fra

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

NYHEDSARKIV 2008. Nytårskur 2008. Årets sidste 8 Grand Prix. Regnskabsår. Julefrokost. 12-12-2008. Generalforsamlig i Roklubbens Venner

NYHEDSARKIV 2008. Nytårskur 2008. Årets sidste 8 Grand Prix. Regnskabsår. Julefrokost. 12-12-2008. Generalforsamlig i Roklubbens Venner Nytårskur 2008 NYHEDSARKIV 2008 Tillader vejret det, startes kl. 9.30 med roning til Kulturøen. Efterfølgende frokost kl. 12.00 i klubben. Der er sørget for kransekage. 200821.dec Årets sidste 8 Grand

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr Årgang

Skelskør Roklub Tidende Nr Årgang Skelskør Roklub Tidende Nr. 1 2017 46 Årgang Skælskør Roklub 1917-2017 Skelskør Roklubs bestyrelse 2016 / 17 Formand Margit Geil. Bülowsvej 10 4230 Skælskør. Tlf. 20 14 42 30 margitg@hotmail.dk Kasserer

Læs mere

Kanaltur i København

Kanaltur i København Kanaltur i København Lørdag den 4. september SKelskør ROklub Tidende www.skelskørroklub.dk Formand: Kristiane Kristiansen Stenmaglebjergvej 79 Mob.: 2511 4695 @: kristiane_kristiansen@yahoo.dk Næstformand:

Læs mere

Formøde, den 7. december 2011

Formøde, den 7. december 2011 Formøde, den 7. december 2011 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Christian Svejgaard, Rasmus Rosenkvist, Sven Lyster, Joan Lindholdt, Tine Christensen, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads- Peter

Læs mere

2. Hovedbestyrelsens beretning Herunder Ordens- og Amatørudvalgets beretning Udvalgsformændene ganske kort

2. Hovedbestyrelsens beretning Herunder Ordens- og Amatørudvalgets beretning Udvalgsformændene ganske kort Dansk Forening for Rosport www.roning.dk 26. februar 2016 DFfR s ordinær generalforsamling den 12. marts 2016 Endelig Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Hovedbestyrelsens beretning Herunder Ordens-

Læs mere

Marts 2015 PÅSKELEJR KRISTI HIMMELFART SOMMERENS HOLD

Marts 2015 PÅSKELEJR KRISTI HIMMELFART SOMMERENS HOLD Marts 2015 PÅSKELEJR KRISTI HIMMELFART SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN S E J E R B O R G NYT FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 22220668 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Hvorfor Bente fik pokalen Hvordan man er aktiv i roklubben uden at ro Hvorfor man ikke behøver

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

NYHEDSARKIV 2010. Omkring 1. november vil der komme nogle dage hvor hjemmesiden er nede p.g.a. at vi skifter udbyder. 201026.okt

NYHEDSARKIV 2010. Omkring 1. november vil der komme nogle dage hvor hjemmesiden er nede p.g.a. at vi skifter udbyder. 201026.okt Nedbrud NYHEDSARKIV 2010 Omkring 1. november vil der komme nogle dage hvor hjemmesiden er nede p.g.a. at vi skifter udbyder. 201026.okt Standerstrygning Søndag d. 31. oktober kl. 14.00 er der standerstrygning.

Læs mere

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007 BAGSVÆRD ROKLUB Foræ Forældremø ldremøde Fremlægning af sæson 2007 Dagsorden Evaluering af sæson 2006 Præsentation af trænere Præsentation af projekter 2007 Krav til deltagelse i projekterne / kraftcenteret

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Ja, som den opmærksomme læser måske har bemærket, er dette SAGEN nr. 100.

Ja, som den opmærksomme læser måske har bemærket, er dette SAGEN nr. 100. NR. 100 JANUAR 2003 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Ja, som den opmærksomme læser måske har bemærket, er dette SAGEN nr. 100. Lad os håbe medlemmerne fremover vil

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

NYHEDSARKIV 2007. Der afholdes julefrokost i klubben fredag d. 14.december. Tilmelding senest 11.dec. Liste er ophængt i klubben 200714.

NYHEDSARKIV 2007. Der afholdes julefrokost i klubben fredag d. 14.december. Tilmelding senest 11.dec. Liste er ophængt i klubben 200714. Forum oprettet NYHEDSARKIV 2007 På siden Forum kan du komme med dine egne indlæg. Brug fx. siden til at aftale roture med andre. Siden er åben for alle og for alle emner. Det er således ikke klubbens eller

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse.

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse. Referat af generalforsamling i Tange Roklub onsdag den 8. februar 2012 i klubhuset DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 1. Valg af dirigent og referent Søren Thomsen blev valgt som dirigent Thomas Skov Hansen blev valgt som Referent Det blev konstateret

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012. 2012 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

8. Husudvalget. Hytten Udskiftning af køleskab, vandvarmer i baderum, septiktank? samarbejde med initiativgruppen

8. Husudvalget. Hytten Udskiftning af køleskab, vandvarmer i baderum, septiktank? samarbejde med initiativgruppen Referat bestyrelsesmøde den 12.05.2011, kl. 19.00 Til stede var: Kirsten Aagaard Finn Lund Esben Skovsen Karsten Pedersen Henrik Danø Sørensen Jens Henrik Jensen Dorte Rothmann Louise Skov Pihlkjær - referent

Læs mere

Formøde den 17. oktober 2012

Formøde den 17. oktober 2012 Formøde den 17. oktober 2012 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Sven Lyster, Joan Lindholdt, Rasmus Rosenkvist, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads-Peter K. Engelhardt (ref.). Dagsorden: 1. Kommentarer

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang Vise Nyt Januar 2015 26. årgang Visens venner i Randers www.visensvenneriranders.dk Huskelisten Formand : Henne Buch, Saxofonvej 14, 8940-Randers SV 86410633 el.41586480 Program for 1. halvår 2015. Hulemøde:

Læs mere