TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen."

Transkript

1 TILLYKKE FIE Portræt: Das Büro for Danmarks Idræts-Forbund Foto: Christian og Team Grønne Danmark Stiftet Stiftet Medlem Medlem af af Dansk Dansk Forening Forening for for Rosport Rosport NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68 NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67

2 Sandra med et kuld aspiranter Side 2

3 Vigtige numre Roforeningen KVIK Strandvænget København Ø Danske Bank: Kontingent: Arr. og fester: Andet: Post til nedenstående kan sendes til Roforeningen KVIK med attention til relevant person Bestyrelse Formand Jørgen Nielsen Næstformand Henrik Povl Eriksen Kasserer Inger Christiansen (ring efter efter kl. 17:00) Sekretær Abelone Løgstrup Bestyrelsesmedlemmer Rob Tobin - Frederik Østerberg - Øvrige personer og udvalg Kaproningsudvalg Lea Jakobsen Kajakchef Jakob Graversen Roudvalg Ungdomsudvalg Rob Tobin Administrationsudvalg: Inger Christiansen Langtursudvalg Lisbeth Haue Kommunikationsudvalg Mikkel Sander (blad) Birthe Kyhn (web) & Festudvalg Birthe Hermansen Materielforvalter Eric Jensen Husudvalg Erik Ravn KVIKs Venner (KV) Helmuth Jäger (formand) Resturationsudvalget Bjørn Bram Udlejning Karina Petersen Ordensudvalg Jens Chr. Mathiesen, Anders Christoffersen, Peter Boris Præsidium Finn Aabye, Bo Adelholm, & Erik Ravn Instruktionsudvalg Nikolas Lanstorp Side 3

4 Indholdsfortegnelse Indkaldelse til ordinær generalforsamling Side 6 Formandsberetning for sæson 2012 i KVIK Side 8 Hjælp KVIK med at spare på portoen! Side 10 KVIK indgår sponsoraftale med OK Side 11 Året der gik i KVIK s Kajakafdeling Side 12 Riget fattes penge! Side 13 Longlife Side 14 En Ronkedors ruminationer... Side 16 Ungdomsafdeling en lysende fremtid Side 18 Jubilæum Side 20 KVIK s Venner Side 21 Langtursudvalgets årsberetning for året 2012 Side 22 Tordenskjolds soldater Side 24 Arrangementer i KVIK 2013 Side 28 Næste KVIK-blad Deadline den: 22. februar 2013 Udkommer ca. den: 8. marts 2013 Indlæg modtages i Word eller ren tekstformat pr. Vær venlig kun at bruge standardtekstformat, dvs. Times New Roman str. 14. Eventuelle billeder er meget velkomne, vedlæg dem som separate filer (jpg, gif, bmp). Side 4

5 Kære KVIK»Der gives så mange morgenrøder, som endnu ikke har lysnet.«rigveda KVIK bladet er nu en realitet i sin otteogtresindstyvende udgivelsesserie. Der er igen i år planlagt seks udgivelser, der er lidt uregelmæssigt fordelt henover året med en overvægt i rosæsonen. Ihukom gerne dette, hvis du tilfældigvis skulle være arrangør af et eller andet fantastisk arrangement som skal udbredes til masser via dette Novum Organum til sandhed og visdom. Det kræver lidt rettidig omhu... Hold øje med deadline under indholdsfortegnelsen på side 4. Forleden da jeg betjente kontrolagreggatet for I/O af saunaen, bemærkede jeg et arbejdsbord, der var nylakeret og fremstod som var det lige leveret af IKEA. Jeg tænkte, at det var dejligt, at klargøringspersonalet allerede ultimo december havde så meget styr på flotilliaen, at der var overskud til at lakere møblerne. Desværre viser det sig, at det vist ikke helt er tilfældet, der er forsat brug for varme hænder til at sikre, at KVIK er sødygtig i Bliver det så kolde hænder der skal opvarmes eller hænder fra match gruppe 2 og 3 må tiden vise. Der er stadig tid inden standerhejsningen.»o flygtige drøm om evigheds-øen i tidernes strøm, om templet for glæden i tårernes dal, om halvgudelivet i dødningesal! Med dig fra de fleste henfarer på stand de levendes land.«otto Mortensen Som det kan læses andetsteds, er der brug for nyt blod i bestyrelsen, idet bl.a. kassererposten er ledig. Drømmer du om millionbudget og mini MBA er i foreningsøkonomi, er du sikkert selvskreven kandidat. Tøv ikke med at følge dit kald, udfyld det guddommelige potentiale i din eksistens, vær den forandring du ønsker i verden - Carpe Diem eller Yolo. Herreomklædningen har fået nye blandingsbatterier, og kvindeomklædningen har vist en permanent vandskade. Jeg har allerde testet de nye blandingsbatterier, og her er mine erfaringer.»»»»»» Skru helt op for det varme vand Pres ballerne imod dosseringsanordningen Så fungerer de lige som de gamle Der er ved at være is på vandet i havnen. Så isbadningssæsonen kan begynde. Vi ses på liquidus i fasediagrammet [273 o K]. Kærlig hilsen Mikkel Sander [S024] Side 5

6 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Roforeningen KVIK, onsdag den 20. februar 2013 Årets generalforsamling bliver afholdt onsdag den 20. februar kl. 19:30. Der vil traditionen tro være middag inden generalforsamlingen. Denne serveres kl. 18:00 til en pris á kr. 80,-. Tilmelding senest mandag den 18. februar på hjemmesiden eller på listen, der er opsat på 1. sal i klub-restaurationen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger supplerende beretning til oplægget, der har stået i KVIK-bladet. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, samt det af bestyrelsen udarbejdede budget for 2013 til drøftelse. 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for Erik Andersen og Grethe og Vagn Jensens Mindefond til godkendelse, samt det udarbejdede budget for 2013 til drøftelse. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af præsidium. 8. Valg af revisor. 9. Valg af ordensudvalg. 10. Valg af restaurationsudvalg. 11. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt indsendes til bestyrelsen senest den 31. januar. Indkomne forslag vil blive fremlagt på KVIKs hjemmeside. Vedrørende punkt 6 er der valg til følgende poster: Bestyrelsespost Nuværende Villig / ikke villig Bemærkninger Formand Jørgen Nielsen ikke på valg Næstformand Henrik Povl Eriksen villig til genvalg Kasserer Inger Christiansen ønsker ikke genvalg forslag modtages Bestyrelsesmedlem/ Sekretær Abelone Løgstrup ønsker ikke genvalg best. foreslår Margit Hansen Bestyrelsesmedlem Frederik Østerberg villig til genvalg Bestyrelsesmedlem Rob Tobin villig til genvalg Side 6

7 I forbindelse med punkt 6 vil der blive orienteret om, hvem der har påtaget sig ansvaret som udvalgsformænd for KVIKs forskellige aktivitetsudvalg. Interesserede medlemmer med lyst og gode idéer opfordres til at stille op til ledige poster i bestyrelsen eller til deltagelse i udvalgene for Instruktion, motion og fester. Henvendelse til formanden på tlf eller på mail til: Side 7

8 Formandsberetning for sæson 2012 i KVIK Denne bringes her i en generel udgave og vil på selve generalforsamlingen den 20. februar blive suppleret med yderligere kommentarer. Sæsonen 2012 har været præget af betydelige organisations- og store sportslige præstationer i KVIK. Dels blev en ny bestyrelsesstruktur besluttet ved generalforsamlingen i februar måned og efterfølgende etableret, og dels gjorde Fie Udby s flotte sølvmedalje ved OL i London hendes og KVIKs navn kendt overalt i den danske sportsverden. I den nye organisationsstruktur, som vi har indført for bestyrelsesarbejdet i år, hvor aktivitets-udvalgene har fungeret udenfor bestyrelsen, har vi oplevet positive resultater i de udvalg, hvor der er en god medlemsinvolvering, men knap så tilfredsstillende hvor udvalgene har fungeret uden den store tilslutning fra medlemsside. Vi vil i den nye rosæson intensivere samarbejdet indenfor opgaverne i Strandvænget med specielt instruktion den daglige roning overgangen for nye medlemmer fra instruktions- forløbet til den daglige roning til langtursroning og kajakroningen. Da Sarah Christensen senere ved VM i Bulgarien var deltager på den letvægtsdobbelt-firer, der vandt endnu en sølvmedalje, kan vi jo godt sige, at kaproningssæsonen 2012 i KVIK overgik selv vores største forventninger. Pigernes præstationer var rigtig flotte og et godt bevis på, at samarbejdet med Danmarks Ro Center på Bagsværd Sø både sportsligt og økonomisk er til fordel for både deltagerne og klubberne og samtidig bevis på, hvor langt man som roer kan komme resultatmæssigt, når den rette flid, vilje og lyst er til stede. Både Fie og Sarah har som KVIKKERE adskillige danske mesterskaber i sculler, dobbeltsculler, dobbelt-firer og otter og kan betragtes som gode forbilleder for vores andre kaproere og her specielt for de mange nye junior-kaproere. Det vil ske på den måde, at vi vil etablere et overordnet samarbejde mellem udvalgsformændene, der vil give støtte til udvalg, hvor vi kan se behov herfor. Vi vil i større grad kanalisere hjælpen, hvor der er behov. Den enkelte udvalgsformand skal ikke stå alene med ansvaret. Formålet med det hele er, at vi vil sikre, at medlemsskaren får optimalt udbytte af deres medlemskab i KVIK, og at alle oplever fællesskabet ved at have indmeldt sig hos os. Indenfor ungdomsroningen har vi konstateret, at den hjælp vi får fra udvalgsformænd og forældre har medvirket til en flot fremgang medlemsmæssigt, som vi fortsat vil fokusere på. Skoleroningen har fungeret godt igen i år og vi vil fortsætte samarbejdet med skolerne der benytter tilbuddet om ergometer- Side 8

9 roning om vinteren og roning på Øresund i sommerhalvåret. Åbent hus arrangementerne var sammen med Kulturhavn-København igen en succes, og vil blive bibeholdt i Der er planer om en udvidet annoncering på uddannelsessteder, virksomheder og i den lokale presse for på den måde at tiltrække nye medlemmer. I materieludvalget er der udført et godt arbejde med at få robådene klargjorte til sæsonens start og især vil jeg takke Eric Jensen og Peter Budtz for en rigtig god indsats. Her i vinterens løb vil der blive sat flere initiativer i gang, hvor medlemmerne vil blive inddraget. Husk, at det er et fælles ansvar at bådene er færdige, når sæsonen starter. Også her er vi afhængige af en frivillig indsats fra medlemmerne. Tidligere blev klargøringsarbejdet udført på hverdagsaftener i vintersæsonen, men nu hvor vi har vore mange vinteraktivitetstilbud på snart alle ugens aftener, vil vi i stedet tage enkelte lørdage/søndage i februar og marts måned i brug for at nå at blive færdige. Udvalget vil indkalde til dette arbejde. Medlemsstatistik; fordelt på aldersgrupper er fordelingen: 0 18 år, incl. skoleroere, 145 medlemmer år, 18 medlemmer år, 165 medlemmer. 70 medlemmer er over 60 år. 66 medlemmer har passivt medlemskab og 68 er livsvarige medlemmer. KVIKs totale antal medlemmer er hermed på 499 personer. Jeg vil rette en stor tak til bestyrelsen, udvalgene og de mange medlemmer, der på den ene eller anden måde bidrager til at få KVIK til at fungere. Side 9

10 På selve generalforsamlingen den 20. februar vil jeg supplere min beretning med yderligere informati- oner fra den forgangne sæson, samt give svar på eventuelle spørgsmål. Jørgen Nielsen, Hjælp KVIK med at spare på portoen! Roforeningen KVIK har mange løbende driftsomkostninger. Du kan hjælpe KVIK med at spare på porto. Ca. hver anden måned nyder vi alle at læse det nye nummer af KVIK Bladet som bringes ud til medlemmerne med Post Danmark. Ved i stedet at læse KVIK bladet via hjemmesiden kan du være med til at spare omkostninger for KVIK. Vi vil samtidig lægge et antal numre af KVIK Bladet i Strandvænget til fri afhentning. Vi vil gerne høre din mening: Sæt kryds:...ja tak Jeg vil gerne læse KVIK på hjemmesiden...nej tak Jeg vil fortsat gerne have KVIK Bladet med posten Medlemsnummer: Navn: Aflever ovenstående udfyldt i KVIK til bestyrelsen eller send en til dk Side 10

11 KVIK indgår sponsoraftale med OK Få et OK Benzinkort og støt KVIK hver gang du tanker Benzin og Diesel KVIK har pr. 1. januar 2013 indgået en sponsoraftale med Energiselskabet OK. Aftalen indebærer, at du som medlem og med et OK Benzinkort kan støtte KVIK med 6 øre for hver liter benzin eller diesel du tanker. Jo mere du tanker, jo flere penge får KVIK. Når du har tanket 500 liter får KVIK en ekstra bonus på kr. 250,- (inkl. moms). EL til 0 kr. og dobbelt støtte til støtte til KVIK Har du et OK Benzinkort med en OK sponsoraftale med KVIK, kan du ved også at købe EL fordoble din støtte til KVIK fra 6 øre til 12 øre for hver liter benzin eller diesel du tanker. Første måned med OK EL er GRATIS!! OK s variable EL-pris er en af markedets laveste, så du kan sikkert spare penge på din Elregning, når du skifter til OK. Oven i handlen får du den første måned EL GRATIS. Hvordan kommer du i gang? Benzinkortbestillinger og folder om OK EL er fremlagt i KVIK. Husk at påføre KVIK s sponsornummer på Benzinkortbestillinger og oplys det når du laver aftale om EL med OK. Bestyrelsen opfordrer dig til at støtte om dette initiativ, og dermed skaffe sponsorpenge til KVIK. Side 11

12 Året der gik i KVIK s Kajakafdeling Som så mange gange før er julen og nytåret veloverstået. Det er blevet januar, de værste tømmermænd fra nytår har lagt sig, og det er blevet tid til at se tilbage på året, der er gået. Hvad var godt, hvad kan vi gøre bedre, og hvilke nye tiltag vil vi gerne søsætte i 2013? I Kajakafdelingen har der som tidligere år været et ganske stort antal kajakker på vandet. Vi har deltaget i forskellige løb, bl.a. Hellerup Handicap, Tur de Gudenå og Mølleåens blå bånd. Vi har også haft vores årlige kanin tur på mølleåen. Instruktionen i foråret forløb fint, og vi fik mange nye kaniner igennem introduktionsforløbet. En par nåede at få kajakret inden sæsonen sluttede, og rigtig mange var tæt på. Så alt i alt blev der roet mange kajakkilometer i år. Alan vil stå for noget mere udfordrende træning og Hellerup Handicap. Så alle der kan ro lidt, og gerne vil havde bedre teknik og mere fart, kan tage på teknikture med Alan. Vi kommer til at mangle kajakinstruktører i 2013! Derfor vil jeg bede alle, der har interesse for kajakroning og en lille instruktør gemt i maven, om at kontakte mig. Man vil selvfølgelig komme på instruktørkursus og skal ikke stå alene med det hele til at starte med. Men alt hjælp vil havde interesse. Jeg gælder mig til at se alle på vandet igen. Hilsen Kajakafdelingen Jakob, G004 Tak til Sandra! Som nogle af jer måske har hørt, så har Sandra meldt sig ud af klubben, da hun er flyttet fra Østerbro. Sandra har været instruktør de sidste 3 sæsoner, og vi takker for det store arbejde, hun har lagt i klubben, og mange gode timer på vandet I løbet af 2013 vil jeg se, om det er muligt at få en bedre integration mellem vores ungdomsafdeling og kajakkerne. Og få flere af børnene til også at kunne ro kajak. Side 12

13 Riget fattes penge! Desværre må vi konstatere at både andelen og antallet af kontingentbetalende medlemmer er for kraftig nedadgående. Samtidig oplever vi faldende tilskud fra kommunen. Stigning i prisen for el- og varme. Det er en giftig cocktail! Alt det vil I høre meget mere om på vores generalforsamling. Derfor sender bestyrelsen en opfordring specielt til vores livsvarige medlemmer til at give KVIK et økonomisk tilskud. Det kan du gøre ved at give KVIK en gave i form af en pengegave og faktisk kan du gøre det med mulighed for fuldt skattefradrag. GAVEGIRO Dansk Forening for Rosport har en gavegiro ordning, hvor privatpersoner kan donere et beløb til en bestemt roklub. Donationen er som udgangspunkt anonym. Ønsker man derimod sit navn videregivet til modtagerklubben, så skal man efter klubnavnet skrive: Oplys navn ok (anbefales!). Hvor meget er fradragsberettiget? Alle gaver har ikke længere et bundfradrag på kr. 500,-. Det er således muligt også at opnår skattefradrag for beløb under 500 kr. Du kan maximalt opnå fradrag for kr ,- kr. Denne sats justeres årligt af SKAT. Skal jeg selv oplyse om pengegaven på min selvangivelse? Nej. DFfR laver indberetningen til SKAT, og gaven vil automatisk fremgå på din årsopgørelse. Husk derfor altid at oplyse dit CPR-nr. Regler for gavegiro findes på SKATs hjemmeside ligesom at du kan læse om det på DFfR s hjemmeside Gavegiro.aspx. Med venlig hilsen Jeres kasserer Inger Christiansen, C044 Hvordan donerer jeg en pengegave til KVIK? Du skal overføre beløbet du ønsker at doneret til denne gavegiro: Gavegiro Reg. nr Kontonr med tydelig angivelse af navn, adresse, personnummer og den klub, gaven skal sendes til, samt eventuelt/gerne teksten Oplys navn ok. Side 13

14 Longlife Longlife KVIKS guldfirer fra 1964 hænger nu som et kirkeskib i Idrættens Hus. Longlife blev skænket af BP til KVIK i foråret 1964 og blev bygget af bådebygger Henry Larsen, Køge til de olympiske lege i Tokyo samme år. Materialerne var Honduras ceder og nordamerikansk spruce, længde: 12,73 m og bredde: 50 cm. Ved legene vandt Danmark guld i kategorien firer u. styrmand. Storbritannien fik sølv og USA bronze. Under træner Poul Dannings ledelse lykkedes det endelig for os, John Ørsted, Erik Petersen, Kurt Helmudt og jeg, at trække sejren hjem efter uheld ved EM i Amsterdam 1964 og ved EM i København året før. Hvordan er det gået til, at Longlife nu hænger i Idrættens Hus i Brøndby? Forhistorien er, at KVIK for år tilbage ikke længere brugte båden og ønskede at skille sig af med den. Der havde været forslag om at hænge den på væggen i festsalen, men det blev ikke til noget. I stedet blev der rettet henvendelse til Olympisk Museum, der gerne ville have båden. Longlife blev derfor bragt til Idrættens Hus, hvor det imidlertid viste det sig, at der ikke var plads nogen steder. Båden var unægtelig noget større end de klenodier og medaljer, man gennem årene havde samlet lige fra de første olympiske lege og opbevarede i kælderen under Idrættens Hus. Longlife fik derfor plads på en gang i Idrættens Hus, hvor mange mennesker dagligt passerer. Det kunne båden ikke tåle, og Olympiske Museum foreslog derfor en ny placering i foyeren. Men først skulle Longlife gennem en omfattende restaurering af de mange skader, den havde fået. Det blev bådebygger Jørgen Andersens opgave, og det er hans fortjeneste, at båden i dag præsenterer sig næsten som ny. Spændholter og sæder er nye, men lavet nøjagtigt som de oprindelige. Årerne er de originale og ser man godt efter kan man se slagmærkerne fra OL. Da det omfattende renoveringsarbejde var afsluttet, blev båden hængt op 5,6 meter over foyerens gulv. Det skete her den 11. december, lige i rette tid til Olympisk Museums udstilling den 13. december og fejringen af for museets stifter Preben Kristensens 75 års fødselsdag. Flere har spurgt, om det nu er en permanent ophængning? Svaret er, som Niels Nygård påpegede i sin tale til Preben Kristensen, at Danmark i modsætning til andre lande, ikke har et idrætsmuseum, og at man derfor arbejder på at få et. Efter udstillingen var vi naturligvis nervøse for reaktionen fra husets mange brugere, men vi hørte kun positive reaktioner. Side 14

15 Derfor hænger Longlife under loftet i foyeren og ser rigtig flot ud. Den reklamerer også for godt dansk håndværk for snart 50 år siden. Jørgen Andersen har sagt, at hvis vi ønskede det, kunne vi sætte båden i vandet og ro en tur. Bjørn Borgen Hasløv Side 15

16 En Ronkedors ruminationer... Når jeg ligger på min sofa og måske døser ganske let, mærker jeg en gang i mellem, eller rettere i perioder af dagen ganske ofte, lette vibrationer. Det er ikke katten der spinder, Jeg har fundet ud af, hvad det er. Det er den evige motionist, der gungrer forbi, i spandex med hvide ledninger ud af ørerne og mærkelige apparater fastspændt hist og her, nogle sågar med bombelignende genstande i stropper i et specielt designet bælte. En gang i mellem hører jeg også ganske svagt en skraben af metal mod væggen, er det lyden af et leblad, der svinger så kraftigt i sin bæresele, at den rammer mod? Er det min meditative tilstand, der fremkalder billeder af løbere med snottet stående i striber efter sig, der panisk flygter fra døden? Er det skyldbilleder, fremkaldt af vore højtelskede lederes dekreter om ingen tobak, behersket indtag af spiritus, mådelige mængder af fedt og sukker og rigelig motion? Jeg synes rent parentetisk ministeren for fødevare, landbrug og fiskeris statur er stærkt beroligende. Forleden læste jeg i det højeste organ for oplysning, det er ikke Politiken, at den amerikanske løbeguru, der levede af at persiflere sine tilhængere og løbe i spidsen, var død i en ung alder af overtræning. Det smukke ved at blive gammel er, at man indser det cykliske i menneskers erkendelse. Sundhed opnås ved at spise fiskeolie, fiskeolie er virkningsløst, kolesterol skal med alle midler sænkes, eller skal det nu også det. Det sunde svinger som længden på kvinders skørte, iblandt er de så korte, at de små børn ikke kan nå, i blandt så lange, at de næste børn kan lege tittebøh! Jeg er sikker på, at der er langgarvere derude, der kan stå distancen, men er der så mange, som jeg kan se på fortovene og løbebåndene? Er drømmen om evigt liv så stærk, at de vil udsætte sig for alle de plager, eller er det gemen dødsangst? Mærkeligt. Engang i mellem, ret tit faktisk, får vi revet i næsen, at svenskere lever længere end os. Dertil er der flere ting at sige, de stakler skal leve som svenskere for at blive marginalt ældre, og er det så interessant at gøre os ældre? Jeg hørte ofte det grimme ord ældrebyrden, det udskiftes op til valg med ordet det grå guld, ha! Det jeg slet ikke kan forstå er den selvvalgte ensomhed, alene, afskåret fra omverdenen af ørepropper, med stive blikke, der intet ser, gungrer de af sted i panisk flugt fra døden. Hvordan får vi alle disse løbere indpasset i den danske model, der er modeleret over fællesskab og holdindsats? Min sofalig-ning er ikke løsningen, men iblandt rejser jeg mig, går ned i KVIK og griber en åre og ror en tur med gode venner. Det er fuldgod motion, socialt samvær og råhygge. Hvis alle os roere greb fat i en løber, vi kender, forklarede ham/hende at løbning godt nok kan overstås i en ruf, og når det passer ind i den stive tidsplan, men roning har ekstra dimensioner, tid til eftertænksomhed, Side 16

17 tid til samvær, sund motion, der ikke overbelaster kroppen, men tværtimod styrker alle de store muskelgrupper, så ville vi få en bedre roforening med flere både på vandet, med flere venner vi kunne ro med, med flere medlemmer til at påtage sig de opgaver, der er i en forening, flere medlemmer, der kunne opleve naturens omskiftelighed, sol, blæst, regn, blikvand, bølger, sund træthed, brusebad efter anstrengelserne, måske en enkelt øl med vennerne. Så lad det være vores nytårsforsæt, skaf din gamle roforening et medlem eller to fra din vennekreds, gør den gamle formand og ikke mindst kassereren glad. Peter Budtz Side 17

18 Ungdomsafdeling en lysende fremtid 2012 har været et skelsættende år for Kviks Ungdomsafdeling. Der var den hårde kerne af roere, som har trænet meget på Bagsværd under Jan Skovs kyndige hånd, men det har dog haltet efter med at få flere unge fra tirsdagsgruppen til at intereressere sig mere for målrettet træning. Der er heller ikke kommet flere medlemmer til tirsdagsroning. Tværtimod har et par stykker meldt sig ud. Den første uge af sommerferien var vendepunktet på denne tilstand. Her holdt ungdomsafdelingen sommerferieroning, hvor der var blevet reklameret vidt og bredt for at få nogle nye, unge roere til. Det, plus en fantastisk præstation af Danmarks OL-rohold, gav en pludselig fremgang i søgning. Dette har medført, at vi fik 12 nye ungdomsroere 4 fra 16 og opefter, som straks kastede sig ud i kaproning og 8 under 14, som holdt sig til almindelig tirsdagsroning. Vi har indgået et fantastisk parløb med kaproningsafdelingen. Sammen har vi lavet en 2020 plan, som har det ambitiøse mål at flerdoble antallet af aktive ungdomskaproere på Bagsværd. Kaproningsafdelingen har også hjulpet med træning i outriggermateriellet på Strandvænget i udesæsonen, og dermed eventuelt gøre de unge klar til træning på Bagsværd, hvis de får lyst til det. Vi skal også nævne, at Nicolai Lassen blev udtaget til ungdomslandsholdet og roede med på en dobbelt-firer til Baltic Cup, hvilket er kaproningsafdelingens store fortjeneste. En stor tak herfra til kaproningsafdelingen for hjælpen. Standerstrygning satte ikke en stopper for de mange aktiviteter i Ungdomsafdelingen. Tirsdagsroning rykkede ind i ergometerrummet samt gymnastiksalen, hvor to af vores egne UA ere Gustav og Philip står for træningen. Der er planlagt nogle udflugter, og den sidste tirsdag i måneden er reserveret til madaften. Desuden har vi indgået et samarbejde med materialeudvalget om, at UA står for vintervedligeholdelsen af Balder det er de unge meget stolte af, og de glæder sig til at komme ud at ro i deres egen båd. De større UA ere har meldt et hold til vinter-8gp og ligger nu på 2. plads (lige i hælene på nr. 1) i deres klasse efter de første to runder. Året sluttede af med et brag, og her mener jeg ikke kun nytårsaften. Sammen med kaproningsafdelingen blev vi valgt som case klub for ATRO, (Aldersrelateret Træning i Roning). Programmet har til formål at udvikle talentet blandt Danmarks unge roere optimalt. Det betyder, at vi modtager råd, vejledning og støtte fra DFfR om, hvordan vi bedst kan tilrettelægge rotræningen for de forskellige aldersgrupper i Ungdomsafdelingen, mod at vi indvilger i at afprøve metoderne. Vi ser frem til at arbejde med Anders Tranberg Andreasen (DFfR konsulenten) det næste års tid og at tilpasse vores træning til de nyeste metoder indenfor rosporten. Highlights for 2013 er:»» Nordiske Mesterskaber i Landskrona i januar»» Indendørs-DM i Gladsaxe-Hallen i januar»» Deltagelse i Ergometer Cup i Bagsværd i Marts Side 18

19 »»»»»»»»»»»»»»»»»» Silkeborgtur sammen med langtursafdelingen i April Maribo regatta i juni Skoleferieroning første uge i juli Sorø Regatta i juli Ungdomslandslejr i juli Århus Regatta i August Kanindåb og -fest for ikke døbte UA ere i august Skole- og begynderkaproning i September DM i oktober Til sidst vil jeg opfordre alle, som har lyst til at arbejde med ungdomsroere, til at melde sig til Ungdomsudvalget. Hvis du ikke har lyst til at være fast medlem i Ungdomsudvalget, men hellere bare vil være hjælpende styrmand til tirsdagsroning om sommeren, så kontakt mig venligst på Den eneste krav er, at du skaffer en børneattest. Husk, at det også giver kilometer til regnskabet. Rob Tobin, T032 Ungdomsudvalgsformand Rådgivning med personlighed Finsensvej 80 A, 1. sal 2000 Frederiksberg Telefon: Telefax: Web: Side 19

20 Jubilæum 70 år T007 Poul Thomsen 70 år L042 Henning Lund 40 år H108 Birgit Hasløv 30 år N017 Lars Nielsen 25 år P103 Mette Petersen 25 år H109 Søren Hafstrøm 25 år B007 Nanna Bjarnholt 25 år P105 Nina Petersen 25 år L008 Sarah Lauritzen Side 20

21 KVIK s Venner Kære medlemmer Vi holder vor GENERALFORSAMLING SØNDAG 10. FEBRUAR KL Med efterfølgende frokost (Karina s luksussmørrebrød a kr. 25 per stk). Sidste tilmelding onsdag 6.2. I har fået vort nytårsbrev med dagsorden og kontingentopkrævning. I år opfordrer vi så mange som muligt til at komme, da vi skal beslutte, hvad vi skal give KVIK som jubilæumsgave i 2016, når der er 150 års jubilæum. Som sædvanlig vil de, som har rund fødselsdag (fra 50 år) eller halvrund (fra 75 år) modtage en hilsen fra KV. Hilsen bestyrelsen Side 21

22 Langtursudvalgets årsberetning for året 2012 Medlemmer af udvalget er Peter Frost, Helle Mortensen, Inger Christiansen, Anders Christophersen og Lisbeth Haue har generelt været præget af vådt vejr og blæst. Iflg DMI har 2012 slået bundrekord mht solskin og rigtigt sommervejr var et af de vådeste år i forhold til de år, man har målt på den slags. Det har selvsagt også præget langturene. Men hvad kan holdere roere fra at ro, på trods?? I alle tilfælde ikke vejret. Der har været planlagt 4 ture i Den ene tur, kaninturen, blev dog ikke til noget, grundet manglende tilmeldinger. Antallet af kaniner i år har ikke været så stort, som tidligere år. Dette faktum sammen med det noget triste sommervejr, har muligvis noget af skylden. De sidste 3 ture lå i begyndelsen af maj, i begyndelsen af juni og i begyndelsen af august. St. Bededagsturen, lå selvsagt i Bededagsferien, og traditionen tro, udgik turen fra Silkeborg roklub. Som regel er turen bestemt primært for de (meget) unge roere, det var den også i år om end roernes aldersmedianværdi var > 25 år og > 35 og sørme også > 45 år. Nu skal vi jo bare lige huske på, at alder kun er et tal på en stykke papir, og man er kun så gammel, som man føler sig. Så de unge mennesker havde også i år en skøn tur på Gudenåen blandt lysegrønne bøge og krabbebølger, som en sø bedst kan byde på i blæsevejr i maj. Det kan anbefales at læse mere i KVIK bladet Årgang 67 juni 2012 nr 4. I starten af juni tog 9 friske roere afsted til Rødvig for at nyde udsigten til sydøstsjællands kyst, som kun søens folk har mulighed for. Turen bød på en smuk tur langs Stevns klint (i hagl og blæst!!!), men også lidt sydpå mod Lund. På langture sker der ofte det, at man kommer tæt ind på livet af hinanden og lærer hinandens vaner at kende. Man kan risikere at få venner for livet. Langtur er også lig med ferie og wellness. Eksotiske oplevelser er altså en oplagt mulighed. Turen til Thai-restauranten ledte fluks roernes tanker til Phuket så længe man afholdt sig fra at kigge ud på regnen, der stod vandret ned udenfor. Netop pga vejret blev en tur på vandet også erstattet af en rask vandretur i den skønne natur. Der er ingen grund til at begrænse sig, bare pga vejret. Læs mere i KVIK bladet Årgang 67 august 2012 nr.5. Den sidste tur lå i begyndelsen af august. Den begyndte ved Verdens Ende, hvor Sønderborg roklub har til huse. Så gik den videre til Gråsten og igen via Flensburg til Kollund, tilbage til gråsten og cirklen blev sluttet tilbage i Sønderborg. Der var 10 roere til 3 toåres dvs én måtte sidde på lugen til det bageste skot, hvorved styrmanden kunne nyde sin styretid med massage og kaffen serveret. Nej, selvfølgelig ikke!!! En AlfaRomeo var med på land som følgesvend. Den tog al vores bagage og sørgede for at frokosten stod klar ca midt på dagsdistancen, der var drikkelse efter individuelle ønsker og der var handlet ind til om aftenen. Herligt? Ja, det var det! Hvorfor? Fordi den sædvanlige blinde passager var med blæsten. Side 22

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 3 MAJ 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen.

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 3 MAJ 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen. TILLYKKE FIE Portræt: Das Büro for Danmarks Idræts-Forbund Foto: Christian og Team Grønne Danmark Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Medlem Medlem af af Dansk Dansk Forening

Læs mere

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 2 MARTS 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen.

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 2 MARTS 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen. Roforeningen KVIK TILLYKKE FIE Portræt: Das Büro for Danmarks Idræts-Forbund Foto: Christian og Team Grønne Danmark Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Medlem Medlem af af

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

Formøde den 7. maj 2013

Formøde den 7. maj 2013 Formøde den 7. maj 2013 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Joan Lindholdt, Sven Lyster, Per S. Christensen, Marie S. Rasmussen og Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1. Deltagelse i Maritime

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte.

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte. Beretning for 2008 1. Generelt om 2008 2008 var et godt år for Skanderborg Roklub. Det mest negative var, at vi mistede vores trofaste morgenroer Per Rasmussen knap 75 år gammel. Romæssigt er det gået

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation. Roklubben Stevns Generalforsamling torsdag den 16. februar 2012. Tilstede 37 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretninger. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Budget. 5. Fastsættelse

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Danmarks rekord på 24 timer

Danmarks rekord på 24 timer Danmarks rekord på 24 timer Bagsværd Roklub gentager succes en op på Teatertorvet i Lyngby Storcenter Fredag d. 9. januar kl. 13:00 til Lørdag d. 9. januar kl. 13:00 Projektet Bagsværd Roklub vil, i samarbejde

Læs mere

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007 BAGSVÆRD ROKLUB Foræ Forældremø ldremøde Fremlægning af sæson 2007 Dagsorden Evaluering af sæson 2006 Præsentation af trænere Præsentation af projekter 2007 Krav til deltagelse i projekterne / kraftcenteret

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

HOLSTEBRO ROKLUB. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte skema.

HOLSTEBRO ROKLUB. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte skema. Kære roere og forældre! Dato: 05/03/2014 Hermed oversigt over træningstider, KCM-samlinger, regattaer m.v. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Formøde, den 7. december 2011

Formøde, den 7. december 2011 Formøde, den 7. december 2011 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Christian Svejgaard, Rasmus Rosenkvist, Sven Lyster, Joan Lindholdt, Tine Christensen, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads- Peter

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

DRAMATISK GENERALFORSAMLING

DRAMATISK GENERALFORSAMLING DRAMATISK GENERALFORSAMLING med kaos, kamp & kolaps - samt push up til folket Foto: Christian Grønne 4UJGUFU t XXX SPGPSFOJOHFO EL.FEMFN BG %BOTL 'PSFOJOH GPS 3PTQPSU NR. 2 t."354 t 3("/( Årgang 67 - Marts

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hellerup Kajakklub Søndag den 18. november 2007

Ordinær Generalforsamling Hellerup Kajakklub Søndag den 18. november 2007 Ordinær Generalforsamling Hellerup Kajakklub Søndag den 18. november 2007 Formanden bød velkommen. A. Valg af dirigent: Hakon Keller blev valgt Hakon konstaterede at Generalforsamlingen er rettidig indkaldt,

Læs mere

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620. Glædelig jul NYHEEDSARKIV 2006 Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.dec 31.december 2006 Nytårsroning kl. 10.00, hvis vejret tillader.

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN Ishøj Roklub Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015 Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og valg af 2 stemmetællere 3. Forelæggelse til godkendelse

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Årgang 64 Marts 2009 Nr. 2. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Årgang 64 Marts 2009 Nr. 2. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Roforeningen K V K I Årgang 64 Marts 2009 Nr. 2 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Side 2 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Vigtige numre Roforeningen

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Handlingsplan 2009. Ungdomsroere i Odder Roklub strækker sig fra 10 til 20 år, og i denne gruppe er der ca. 50 roere den 1.

Handlingsplan 2009. Ungdomsroere i Odder Roklub strækker sig fra 10 til 20 år, og i denne gruppe er der ca. 50 roere den 1. Handlingsplan 2009 Med ca. 60 ungdomsroere er det mere end nødvendigt at strukturere ungdomsroninodder Roklub mere end nogensinde. Odder Roklub har siden 2001 været i stand til vedholdende at arbejde målrettet

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, 12. marts 2013

Ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, 12. marts 2013 Ordinær generalforsamling i, 12. marts 2013 - Dagsorden - Referat 1 Ordinær generalforsamling i Generalforsamlingen afholdes i klublokalerne mandag den 12. marts 2013 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Nyhedsarkiv 2013. Endnu en fondsgave

Nyhedsarkiv 2013. Endnu en fondsgave Nyhedsarkiv 2013 Endnu en fondsgave Trygfonden har tildelt os 30 stk. oppustelige redningsveste. Det var da en god julegave. Alle ønskes hermed en glædelig jul og et godt nytår fra bestyrelsen i Middelfart

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00

Referat fra bestyrelsesmøde. Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00 Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa, 03.04.2008 Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00 Tilstede var: Anne Gryning, Annelise Furdal, Annemette From, Christian Geerthsen, Jesper Hansen, Marianne Æbeløe og

Læs mere

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19.

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19. Deadline på Nybøllen 2012 (Alle dage kl. 18.00) 20. februar 9. april 28. maj 9. juli (denne dato er ikke helt fastsat) 27. august 15. oktober 26. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Århus 1900 Tennis, afholdt 9. marts 2015

Referat af ordinær generalforsamling Århus 1900 Tennis, afholdt 9. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling Århus 1900 Tennis, afholdt 9. marts 2015 Dagsorden i henhold til gældende vedtægter. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den15. oktober 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Deltagere Mogens K Hansen, MH

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere