Boliger. For ældre og handicappede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boliger. For ældre og handicappede"

Transkript

1 Boliger For ældre og handicappede Gentofte Kommune Pleje & Sundhed Bernstorffsvej Charlottenlund Se også: tlf GENTOFTE KOMMUNE PLEJE & SUNDHED

2 Udarbejdet af Gentofte Kommune Pleje og Sundhed Rev. april 2013 Forsidefoto: Kildeskovpark, Springbanen 2 19

3 Forord Ordruplund, plejehjem Gentofte Kommune råder over et antal moderne og handicapvenlige boliger, der kan tildeles kommunens ældre og handicappede pensionister. Der findes tre typer boliger: ældreboliger, plejeboliger med hjemmehjælp og plejeboliger med fast personale (plejehjem). Visitationen til disse boliger foregår i Pleje & Sundhed efter en forudgående konkret vurdering af ansøgerens samlede situation. Yderligere information om de enkelte plejeboliger finder man på de respektive hjemmesider via Pleje & Sundhed

4 Plejeboliger med fast personale - plejehjem Boligbytte Det er normalt ikke muligt at bytte til en anden plejehjemsplads. Såfremt der sker væsentlige ændringer i din helbredssituation, vil Pleje & Sundhed foretage en faglig vurdering og på baggrund heraf tage stilling til behovet for et boligskift. Adresser til plejehjemmene Navn Adresse Antal boliger Egebjerg Sognevej 3, 44 Flytter til Jægersborghave 2014 Kridthuset Rødehusvej 2, 2990 Nivå 36 Flytter til Egebjerg 2013 Ordruplund Hyldegårds Tværvej 12, Charlottenlund Rygårdcentret, Niels Andersens Vej 18, 2900 Hellerup 40 Egelunden Søndersøhave Søndersøvej 41 A, 11 afd. A OBS: Særskilt visitation Adelaide Ejgårdsvej 5, 2920 Charlottenlund 55 Holmegårdsparken Ordrupvej 30, 2920 Charlottenlund 0 Under modernisering Salem Mitchellsstræde 5, 45 Plejehjemmet Sognevej 39 A+B+D+E, 39 Nymosehave Lindely, Skt. Lukas Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup 47 Antal af boliger i oversigten er opgjort i april 2013, der tages forbehold for løbende ændringer. 4 17

5 Plejeboliger med fast personale - plejehjem Boligtilbud Når du tilbydes en plejehjemsplads kontakter det pågældende plejehjem dig og dine eventuelle pårørende telefonisk. Pleje & Sundhed har forinden fremsendt relevante oplysninger til plejehjemmet. Du og dine eventuelle pårørende aftaler et møde på plejehjemmet, hvor den tilbudte bolig eller en tilsvarende fremvises, og man drøfter praktiske forhold og aftaler indflytningsdato. Når du og dine eventuelle pårørende har besøgt plejehjemmet, bedes I snarest og indenfor fem hverdage give besked til Pleje & Sundhed om hvorvidt tilbuddet accepteres. Indflytning skal ske snarest muligt. Vedrørende plejehjem, som drives efter servicelovens 192, foregår betaling af husleje, varme og el ved, at beløbet automatisk fratrækkes den månedlige pension. Beløbets størrelse vil fremgå af pensionsmeddelelsen. Du modtager et skriftligt boligtilbud. Vedrørende plejehjem, som er bygget i henhold til lov om almene boliger, fremsender Pleje & Sundhed ligeledes et skriftligt boligtilbud. Brevet indeholder oplysninger om størrelsen af indskuddet og den månedlige husleje samt udgifterne til varme, elektricitet mm. Der er ligeledes oplysninger om muligheden for og størrelsen af en eventuel boligstøtte. Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indholdsfortegnelse... 5 Ældreboliger... 6 Ansøgning om ældrebolig... 6 Visitationskriterier... 6 Godkendelse til ældrebolig... 7 Ventetid... 7 Boligtilbud... 8 Bytteret og fraflytning... 9 Adresser på ældreboliger Plejeboliger med hjemmehjælp Ansøgning om plejebolig...10 Visitationskriterier...10 Godkendelse til plejeboliger...11 Ventetid...11 Boligtilbud...12 Boligbytte...13 Adresser på plejeboliger med hjemmehjælp Plejeboliger med fast personale (plejehjem)...14 Ansøgning om plejehjemsplads...14 Visitationskriterier...14 Godkendelse til plejehjem...14 Ventetid...15 Boligtilbud...16 Boligbytte...17 Adresser på plejehjemmene...17 Når du har modtaget et boligtilbud, skal du snarest og indenfor fem hverdage give skriftligt tilsagn, om du vil takke ja til plejehjemspladsen. Såfremt du takker nej til plejehjemspladsen, bedes du eller dine eventuelle pårørende snarest og indenfor fem hverdage kontakte Pleje & Sundhed, Modtagelsen og angive årsag til dette samt oplyse, hvorvidt du fortsat ønsker et boligtilbud. Pleje & Sundhed vil i så fald gå ud fra, at du kan tilbringe den fortsatte ventetid i eksisterende bolig. 16 5

6 Ældreboliger Ældreboliger er moderne handicapvenlige boliger enten i stueplan eller med elevator. Hjemmehjælp tilbydes i henhold til kommunens visitationskriterier og serviceniveau, der er frit valg af hjemmehjælpsleverandør i ældreboliger. Ansøgning om ældrebolig Du kan søge om en ældrebolig ved at rette henvendelse til Pleje & Sundhed, egen læge, Tranehaven, hjemmesygeplejen eller leverandøren af hjemmehjælp. Pleje & Sundhed vurderer ansøgningen og vejleder om den boligtype, der svarer til den enkelte ansøgers behov. Der foregår en konkret og individuel vurdering af ansøgerens forhold. Dette indebærer, at en sygeplejerske fra Pleje & Sundhed kan have behov for at aftale et besøg i ansøgerens hjem for at kunne vurdere boligen og dennes egnethed ud fra social- og sundhedsfaglige kriterier. Hvis en ansøger har behov for en generel vejledning om f.eks., hvordan en bolig bedst kan indrettes i forhold til en funktionsnedsættelse eller brugen af hjælpemidler, vil Pleje & Sundhed kunne give en sådan vejledning. Visitationskriterier For at komme i betragtning til en ældrebolig skal ansøgeren have en funktionsnedsættelse, som medfører, at der er behov for hjælp i hjemmet til praktiske gøremål og/eller personlig pleje samt adgangsforholdene til eksisterende bolig skal være besværliggjorte og evt. kræve hjælpemidler. Den eksisterende bolig skal være uegnet både i forhold til ansøgerens aktuelle funktionsnedsættelse og på sigt i forhold til den udvikling, der kan forventes i ansøgerens funktionsniveau ud fra en konkret faglig vurdering. Eventuelle boligændringer, som kan bevilliges efter Serviceloven, skal desuden enten være Plejeboliger med fast personale - plejehjem Ansøgninger fra borgere bosiddende i andre kommuner behandles på lige fod med ansøgninger fra borgere i Gentofte Kommune. Kriterierne for optagelse til plejehjem skal dog være opfyldt i såvel til- som fraflytningskommunen. Pleje & Sundhed sender en skriftlig afgørelse på alle boligindstillinger. Hvis du får afslag på din ansøgning, har du mulighed for at klage over afgørelsen til Det Sociale Nævn. Et afslag på en ansøgning er altid ledsaget af en klagevejledning. Ventetid Når du er blevet godkendt kan ventetiden på et boligtilbud variere alt efter, hvor du ønsker at bo. Jo flere forskellige boligønsker du har, jo kortere er ventetiden. Medarbejderen fra Pleje & Sundhed kan i forbindelse med boligindstillingen oplyse om den gennemsnitlige ventetid. Når en bolig bliver ledig, tilbydes den til den ansøger på ventelisten, som har det største og mest aktuelle behov ud fra en individuel og faglig konkret vurdering. Pleje & Sundhed er opmærksomme på alle ansøgere på ventelisten. Ansøgere og/eller pårørende bedes kun henvende sig for at høre om ventetiden, såfremt der er sket væsentlige ændringer i ansøgerens helbredssituation. I et sådan tilfælde kan henvendelse ske til Pleje & Sundhed, Modtagelsen (tlf ). For ansøgere fra andre kommuner gælder det, at ansøgerens hjemkommune kan fremsende nye oplysninger til Pleje & Sundhed, såfremt der er sket væsentlige ændringer i ansøgerens helbredssituation. 6 15

7 Plejeboliger med fast personale - plejehjem Plejebolig med fast personale (plejehjem) er selvstændige handicapvenlige etværelses boliger. Næsten alle boliger har eget bad og toilet. Alle boliger har kaldeanlæg, og der er fælles faciliteter som spise- og opholdstue samt evt. cafe lokaler, der frit kan benyttes af beboere og pårørende. Der er ansat personale i alle døgnets timer, og beboerne tilbydes individuel tilpasset personlig og praktisk hjælp og pleje. Ansøgning om plejehjemsplads Du kan søge om en plejehjemsplads ved at rette henvendelse til Pleje & Sundhed, egen læge, Tranehaven, hjemmesygeplejen eller leverandøren af hjemmehjælp. Der foretages en konkret og individuel vurdering af ansøgerens forhold. Dette indebærer, at en sygeplejerske fra Pleje & Sundhed og en læge fra Tranehaven aftaler et besøg for at kunne vurdere den samlede situation ud fra social- og sundhedsfaglige kriterier. Visitationskriterier For at komme i betragtning til en plejehjemsplads skal du have behov for vedvarende pleje på grund af vidtgående fysiske handicaps, udtalt almen svækkelse eller alvorlig sygdom. Situationen vil ofte medføre, at det ikke længere er muligt for at klare dig i eksisterende bolig på trods af massiv hjælp og pleje i hjemmet. Ansøgere med psykiske lidelser eller demenssygdom med svære adfærdsforstyrrelser, vil have mulighed for at blive godkendt til Gentofte Kommunes skærmede enheder. Godkendelse til plejehjem I godkendelsesprocessen inddrager Pleje & Sundhed ovenstående forhold og træffer afgørelse ud fra en samlet vurdering af ansøgerens situation og nuværende bolig. Ældreboliger irrelevante eller uforholdsmæssige dyre. Ud fra en faglig vurdering, skal ansøgeren kunne drage fordel af en flytning til en ældreboligbebyggelse, f.eks. have glæde af det tætte miljø og de mulige sociale relationer til andre beboere. Boligskiftet kan også have et forebyggende sigte, idet nogle ansøgere vil kunne bevare deres funktioner og sociale liv længere end i den nuværende bolig. Pleje & Sundhed vurderer endvidere ansøgerens formue- og indtægtsforhold i relation til vedkommendes mulighed for at kunne skaffe sig en relevant bolig på det almindelige boligmarked. Vurderingen af formue- og indtægtsforholdene sker på baggrund af de oplysninger, der er registreret hos Skat. Godkendelse til ældrebolig I godkendelsesprocessen inddrager Pleje & Sundhed samtlige ovenstående forhold i afgørelsen således, at der er tale om en samlet vurdering af ansøgerens forhold og nuværende bolig. Ansøgninger fra borgere bosiddende i andre kommuner behandles på lige fod med ansøgninger fra borgere i Gentofte Kommune. Kriterierne for optagelse til ældrebolig skal dog være opfyldt i såvel til- som fraflytningskommunen. Pleje & Sundhed sender en skriftlig afgørelse på alle boligindstillinger. Hvis du får afslag på ansøgningen, har du mulighed for at klage over afgørelsen til Det Sociale Nævn. Et afslag på en ansøgning er altid ledsaget af en klagevejledning. Ventetid Når du er blevet godkendt kan ventetiden på et boligtilbud variere alt efter, hvor du ønsker at bo. Jo flere forskellige boligønsker du har, jo kortere er ventetiden. 14 7

8 Ældreboliger Medarbejderen fra Pleje & Sundhed kan i forbindelse med boligindstillingen oplyse om den gennemsnitlige ventetid. Når en bolig bliver ledig, tilbydes den til den ansøger på ventelisten, som har det største og mest aktuelle behov ud fra en individuel og faglig konkret vurdering. Pleje & Sundhed er opmærksomme på alle ansøgere på ventelisten. Ansøgere og/eller pårørende bedes kun henvende sig for at høre til ventetiden, såfremt der er sket væsentlige ændringer i ansøgerens helbredssituation. I et sådan tilfælde kan henvendelse ske til Pleje & Sundhed, Boligvisitationen (tlf eller ). For ansøgere fra andre kommuner gælder det, at ansøgerens hjemkommune kan fremsende nye oplysninger til Pleje & Sundhed, såfremt der er sket væsentlige ændringer i ansøgerens helbredssituation. Boligtilbud Pleje & Sundhed fremsender boligtilbuddet skriftligt. Brevet indeholder oplysninger om størrelsen af indskuddet, den månedlige husleje samt udgifterne til varme og elektricitet. Der er ligeledes oplysninger om muligheden for og størrelsen af evt. boligstøtte. Du skal i forbindelse med tilbuddet ringe til bebyggelsen og aftale besigtigelse af boligen og aftale tidspunkt for indflytningen. Når du modtager et boligtilbud, skal du inden for fem hverdage beslutte, om du vil takke ja til boligen. Plejeboliger med hjemmehjælp Boligbytte Det er normalt ikke muligt at bytte til en anden plejebolig med hjemmehjælp. Såfremt der sker væsentlige ændringer i din helbredssituation, vil Pleje & Sundhed foretage en faglig vurdering og på baggrund heraf tage stilling til behovet for anden bolig. Adresser på plejeboliger med hjemmehjælp Navn Adresse Antal lejligheder Rygårdcentret Niels Andersens Vej 6-16 & 22, st. bolig Hellerup Søndersøhave Søndersøvej 41 B-E Brogårdshøj* Brogårdsvej 60 Kløckershave Dahlensstræde 6 A-F Nymosehave Sognevej 39 C & Stolpehøj lejligheder (1 og 2 vær. lejl.) 60 lejligheder (2 vær. lejl.) 44 lejligheder (1 og 2 vær. lejl.) 50 lejligheder (1 og 2 vær. lejl.) 57 lejligheder (1,2 og 3 vær. lejl.) Antal af boliger i oversigten er opgjort december 2010, der tages forbehold for løbende ændringer. * På Brogårdshøj ydes hjælpen om natten af medarbejdere fra den kommunale hjemmepleje. Tilsagnet skal sendes skriftligt til Pleje & Sundhed. Såfremt du takker nej, skal du oplyse, om du fortsat er interesseret i at stå på venteliste. 8 13

9 ). Plejeboliger med hjemmehjælp For ansøgere fra andre kommuner gælder det, at ansøgerens hjemkommune kan fremsende nye oplysninger til Pleje & Sundhed, såfremt der er sket væsentlige ændringer i ansøgerens helbredssituation. Boligtilbud Pleje & Sundhed fremsender boligtilbuddet skriftligt. Brevet indeholder oplysninger om størrelsen af indskuddet, den månedlige husleje samt udgifterne til varme og elektricitet. Der er ligeledes oplysninger om muligheden for og størrelsen af evt. boligstøtte. Du skal i forbindelse med et boligtilbud ringe til plejeboligenheden og aftale besigtigelse af boligen og aftale tidspunkt for indflytningen. Når du modtager et boligtilbud, skal du inden for fem hverdage beslutte, om du vil takke ja til boligen. Tilsagnet skal sendes skriftligt til Pleje & Sundhed. Såfremt du takker nej, skal du oplyse, om du fortsat er interesseret i at stå på venteliste. Rygårdcentret Ældreboliger Bytteret og fraflytning Hvis du ønsker at fraflytte eller bytte din ældrebolig gælder Lejelovens almindelige bestemmelser. Adresser på ældreboliger Adresse Hyldegårdsvej Charlottenlund Vangedevej 12 Charlottenlund Park Sophus Claussens Vej 2-12 & Fredensvej Charlottenlund Kildeskovpark Springbanen 9-25 Strandlund (lige husnumre), 2920 Charlottenlund Røgfrie boliger Bagatelle Jægersborg Allé 147 & Ermelundsvej 58 Ordrup Vænge Charlottenlund Ribisvej 7 Bækkebo Park 2 A-B 2870 Dyssegård Antal værelser i lejl. Antal lejligheder i alt 2 vær. (alle) 16 lejligheder 2 vær. (20 stk.) 3 vær. (4 stk) 1 vær. (10 stk.) 2. vær. (46 stk.) 3. vær. (16 stk.) 24 lejligheder 72 lejligheder 2 vær. (alle) 128 lejligheder 2 vær. (116 stk.) 3 vær. (28 stk.) 2 vær. (25 stk.) 3 vær. (1 stk.) 144 lejligheder 26 lejligheder 1 vær (37 stk.) 48 lejligheder 1½ vær. (5 stk.) 2 vær. (3 stk.) 3. vær. (3 stk.) 2 vær. (alle) 6 lejligheder 2 vær. (20 stk.) 3 vær. (4 stk.) 24 lejligheder Antal af boliger i oversigten er opgjort december 2010, der tages forbehold for løbende ændringer. 12 9

10 Plejeboliger med hjemmehjælp Plejeboliger med hjemmehjælp Plejeboliger med hjemmehjælp er en selvstændig, handicapvenlig lejlighed med et eller to værelser, køkkenfaciliteter og et veludstyret badeværelse. Plejeboligerne har kaldeanlæg og er en del af et byggeri med fælles faciliteter. Disse faciliteter består typisk af en spise- og opholdsstue samt møde- og forsamlingslokaler, der frit kan benyttes af beboere og pårørende. Som beboer i en plejebolig med hjemmehjælp kan man få hjælp til praktiske opgaver i hjemmet samt personlig pleje ud fra en individuel faglig vurdering i henhold til kommunens serviceniveau. Der er ikke frit valg af hjemmehjælpsleverandør i plejeboliger med hjemmehjælp. Ansøgning om plejebolig med hjemmehjælp Du kan søge om en plejebolig med hjemmehjælp ved at rette henvendelse til Pleje & Sundhed, egen læge, Tranehaven, hjemmesygeplejen, eller leverandøren af hjemmehjælp. Pleje & Sundhed vurderer ansøgningen og vejleder om den boligtype, der svarer til ansøgerens behov. Der foregår en konkret og individuel vurdering af ansøgerens forhold. Dette indebærer, at en sygeplejerske fra Pleje & Sundhed som regel aftaler et besøg i ansøgerens hjem for at kunne vurdere den samlede situation ud fra social- og sundhedsfaglige kriterier. Visitationskriterier For at komme i betragtning til en plejebolig med hjemmehjælp skal ansøgeren have svært ved at klare sig i en almindelig bolig og have behov for hjælp grundet mere udtalte fysiske eller psykiske handicaps. Ansøgeren må dog i nogen grad være i stand til at tage vare på egne behov og skal kunne drage nytte af de tilbud om fællesskab og aktiviteter, der er i plejeboligerne. Det er en forudsætning for at kunne bo i en plejebolig med hjemmehjælp, at ansøgeren kan fungere med hjælp på aftalte tidspunkter og kan benytte nødkaldeanlæg, hvis der opstår akut behov for hjælp. Godkendelse til plejeboliger med hjemmehjælp I godkendelsesprocessen inddrager Pleje & Sundhed samtlige ovenstående forhold i afgørelsen således, at der er tale om en samlet vurdering af ansøgerens forhold og nuværende bolig. Ansøgninger fra borgere bosiddende i andre kommuner behandles på lige fod med ansøgninger fra borgere i Gentofte Kommune. Kriterierne for optagelse til plejebolig med hjemmehjælp skal dog være opfyldt i såvel til- som fraflytningskommunen. Pleje & Sundhed sender en skriftlig afgørelse på alle boligindstillinger. Hvis du får afslag på ansøgningen, har du mulighed for at klage over afgørelsen til Det Sociale Nævn. Et afslag på en ansøgning er altid ledsaget af en klagevejledning. Ventetid Når du er blevet godkendt kan ventetiden på et boligtilbud variere alt efter, hvor du ønsker at bo. Jo flere forskellige boligønsker du har, jo kortere er ventetiden. Medarbejderen fra Pleje & Sundhed kan i forbindelse med boligindstillingen oplyse om den gennemsnitlige ventetid. Når en bolig bliver ledig, tilbydes den til den ansøger på ventelisten, som har det største og mest aktuelle behov ud fra en individuel og faglig konkret vurdering. Pleje & Sundhed er opmærksomme på alle ansøgere på ventelisten. Ansøgere og/eller pårørende bedes kun henvende sig for at høre om ventetiden, såfremt der er sket væsentlige ændringer i ansøgerens helbredssituation. I et sådan tilfælde kan henvendelse ske til Pleje & Sundhed, Boligvisitationen (tlf eller 10 11

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune Pleje & Sundhed Myndighed Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune 2 Indholdsfortegnelse BOLIGTYPER... 4 GENERELLE OPLYSNINGER... 4 NÅR EN ANSØGNING MODTAGES... 4 VENTETID... 5 PLEJEBOLIGGARANTI... 5

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER SUNDHED OG OMSORG BOLIGER 1 BOLIGER Hvad er formålet med hjælpen? Formålet med Roskilde Kommunes boligtilbud er, at du kan få en bolig, der hjælper dig til en så selvstændig hverdag som muligt. Roskilde

Læs mere

Plejebolig og plejehjem

Plejebolig og plejehjem Plejebolig og plejehjem Hvornår kan jeg få en plejebolig eller plejehjemsplads? Du kan komme i betragtning til en plejebolig eller plejehjemsplads, hvis du har behov for pleje, omsorg og tilsyn hele døgnet.

Læs mere

Plejebolig og Plejehjem

Plejebolig og Plejehjem Plejebolig og Plejehjem Visitationskriterier for tildeling af en plejebolig Visitation til plejebolig sker ud fra en faglig, konkret og individuel helhedsvurdering. For at bo på plejehjem skal du have

Læs mere

Kalundborg kommune oktober Plejeboliger

Kalundborg kommune oktober Plejeboliger Kalundborg kommune oktober 2013 Plejeboliger Kalundborg Kommune råder over et antal plejeboliger fordelt på 10 plejecentre i kommunen. Plejeboliger kan søges af personer, der har behov for en særlig bolig

Læs mere

Boliger. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Boliger. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Boliger Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Boliger Om denne pjece Randers Kommune tilbyder boliger til borgere,

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54

Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54 Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54 1. Hvad er lovgrundlaget? Lov om boliger for ældre og personer med handicap (Ældreboligloven). Nr. 547 af 6. juni 2007. 54 i

Læs mere

Kalundborg Kommune oktober 2013. Ældre-handicapvenlige boliger

Kalundborg Kommune oktober 2013. Ældre-handicapvenlige boliger Kalundborg Kommune oktober 2013 Ældre-handicapvenlige boliger Kalundborg Kommune råder over et antal ældrehandicapvenlige boliger, der kan søges af personer, som på grund af sygdom eller handicap har behov

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Ydelsesbeskrivelse Sociale ydelser i Pleje & Sundhed Gentofte Kommune 2015 Administrativt opdateret april 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608 INDHOLDSFORTEGNELSE LINNEDSERVICE... 3 OMSORGSTANDPLEJE... 5 AFLØSNING/

Læs mere

Boliger for ældre og handicappede

Boliger for ældre og handicappede Boliger for ældre og handicappede Visitationskriterier Visitationen foretager en konkret og individuel helhedsvurdering, hvor der lægges vægt på følgende: Om din nuværende bolig er egnet i forhold til

Læs mere

Hvem kan få en plejebolig i Esbjerg Kommune?

Hvem kan få en plejebolig i Esbjerg Kommune? Plejebolig Hvem kan få en plejebolig i Esbjerg Kommune? Hvem kan få en plejebolig i Esbjerg Kommune? Der kan være mange grunde til at flytte i en plejebolig. Du kan få en plejebolig, hvis: det ikke er

Læs mere

Visitation til ældreboliger og plejeboliger

Visitation til ældreboliger og plejeboliger Kvalitetsstandard 2016-2017 Visitation til ældreboliger og plejeboliger 1 Indhold Indledning... 3 Hvem kan søge om at blive godkendt til boligerne... 3 Hidtidig bolig betragtes som uegnet såfremt:... 3

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER SUNDHED OG OMSORG BOLIGER 1 BOLIGER Hvad er formålet med hjælpen? Formålet med Roskilde Kommunes boligtilbud er, at du kan få en bolig, der hjælper dig til en så selvstændig hverdag som muligt. Roskilde

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a 1. Hvad er lovgrundlaget? Lov om Social Service 192 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en plads på et plejehjem,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2

KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2 KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2 LOVGRUNDLAG Serviceloven: 192. Regionsrådet og kommunalbestyrelsen driver de bestående plejehjem

Læs mere

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Hvad er ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger? En ældre- og handicapvenlig bolig er en bolig som er indrettet

Læs mere

Servicebeskrivelse. for. Plejeboliger med hjemmehjælp en beskyttet boligform GENTOFTE KOMMUNE OMSORGSFDELINGEN

Servicebeskrivelse. for. Plejeboliger med hjemmehjælp en beskyttet boligform GENTOFTE KOMMUNE OMSORGSFDELINGEN Servicebeskrivelse for Plejeboliger med hjemmehjælp en beskyttet boligform GENTOFTE KOMMUNE OMSORGSFDELINGEN Gentofte Kommune Omsorgsafdelingen Servicebeskrivelsen (Servicedeklarationen) er vedtaget af

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren.

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 18. november 2015 3.1.3 VISITATION TIL ÆLDREBOLIG Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om ældrebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

Ældrebolig. Kvalitetsstandard

Ældrebolig. Kvalitetsstandard Ældrebolig Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for ældreboliger Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om ældrebolig. Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af det serviceniveau,

Læs mere

Typer af boliger og beliggenhed. Hvem kan få en ældrebolig i Esbjerg Kommune? Tildeling af ledige ældreboliger

Typer af boliger og beliggenhed. Hvem kan få en ældrebolig i Esbjerg Kommune? Tildeling af ledige ældreboliger Ældrebolig Hvem kan få en ældrebolig i Esbjerg Kommune? Der kan være mange grunde til at flytte i en ældrebolig. Du kan få en ældrebolig, hvis: pladsforholdene i dit eget hjem giver problemer i det daglige

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Servicelovens 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger

Kvalitetsstandarder. Servicelovens 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger Kvalitetsstandarder Servicelovens 192 og lov om almene boliger mv. 54 Visitering til pleje- og ældreboliger Godkendt i Byrådet den 28. september 2010 Indholdsfortegnelse: Værdigrundlag og politiske mål

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren.

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 3.1.3 VISITATION TIL ÆLDREBOLIG Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om ældrebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Hvad er ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger? En ældre- og handicapvenlig bolig er en bolig som er indrettet

Læs mere

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger Ældre og handicappede borgere kan visiteres igennem visitationen til følgende boligtyper ældrebolig og plejebolig. Ældrebolig tilbydes

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 13.12.2016 3.1.2 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om plejebolig sker til visitationsenheden. På basis af henvendelsen

Læs mere

Plejebolig. Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig. Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Kvalitetsstandard for plejeboliger Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune 2016. Hvad er en plejebolig? 3 Hvem kan få en plejebolig?

Læs mere

Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2.

Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2. Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2. lovgrundlag? Hvilke behov Behov for hjælp og støtte til pårørende, der dækker ydelsen? trænger til

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 3.1.2 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om plejebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Ældrebolig. Kvalitetsstandard 2017

Ældrebolig. Kvalitetsstandard 2017 Ældrebolig Kvalitetsstandard 2017 Kvalitetsstandard for ældreboliger Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune i 2017. Hvad er en ældrebolig? 3 Hvem kan få en ældrebolig?

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af ældrebolig... 3 4. Ansøgning om ældrebolig... 4 5. Visitationen til ældrebolig...

Læs mere

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 1 Indhold Ældre og handicapegnet bolig....3 Omsorgsbolig...5 Plejebolig...8 Skærmede boliger / demensboliger....11 2 Kvalitetsstandard 1. Hvad er

Læs mere

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2017 1 Indhold Ældre og handicapegnet bolig....3 Omsorgsbolig...5 Plejebolig...8 Skærmede boliger / demensboliger....11 2 Kvalitetsstandard 1. Hvad er

Læs mere

Kort VÆRD AT VIDE OM PLEJEBOLIG OG PLEJEHJEMSPLADS. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm. Tlf. 4849 3650. august/2011. Side 12

Kort VÆRD AT VIDE OM PLEJEBOLIG OG PLEJEHJEMSPLADS. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm. Tlf. 4849 3650. august/2011. Side 12 Kort VÆRD AT VIDE OM PLEJEBOLIG OG PLEJEHJEMSPLADS Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Tlf. 4849 3650 som-post@horsholm.dk www.horsholm.dk august/2011 Side 12 Indhold Hvor kan du få yderligere vejledning? Hvornår

Læs mere

Ældreboliger i Rudersdal Kommune

Ældreboliger i Rudersdal Kommune Ældreboliger i Rudersdal Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kriterier og praktiske oplysninger...3 Ældreboliger...4 Ældrebolig Bakkehaven, Vedbæk Strandvej 375 A-C, Vedbæk...4 Ældrebolig

Læs mere

Plejeboliger April 2015

Plejeboliger April 2015 Plejeboliger April 2015 HVIS DU ØNSKER AT SØGE OM EN PLEJEBOLIG/PLEJEHJEMSPLADS, SKAL DU RETTE HENVENDELSE TIL: Visitationen Telefon: 99 45 44 20 Telefontid: Mandag Fredag kl. 8-9 (visitator) samt Mandag

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af plejebolig

Kvalitetsstandard for tildeling af plejebolig Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for tildeling af plejebolig 2 Kvalitetsstandard for tildeling af plejebolig Formålet med en plejebolig Formålet med en

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af plejebolig

Information om visitation til og anvisning af plejebolig Information om visitation til og anvisning af plejebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af plejebolig... 3 4. Ansøgning om plejebolig... 4 5. Visitationen til plejebolig...

Læs mere

ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE

ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE Bakkeboparken - ældreboliger i Hornbæk INDHOLD INDLEDNING... 3 FORDEL AT FLYTTE MENS DU SELV KAN BESTEMME... 3 HAR DU BEHOV FOR EN ÆLDREBOLIG?... 4 VENTELISTE... 4 SÅDAN

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

Kvalitetsstandard for særlige plejeboliger

Kvalitetsstandard for særlige plejeboliger Kvalitetsstandard for særlige plejeboliger Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 1 Indledning. Formålet med kvalitetsstandarderne er, at Informere borgeren om Horsens Kommunes serviceniveau Velfærd

Læs mere

Visitation til. plejeboliger ældreboliger korttidspladser

Visitation til. plejeboliger ældreboliger korttidspladser PLEJEAFDELINGEN Visitation til plejeboliger ældreboliger korttidspladser 12 december 2009 1 Indholdsfortegnelse: 1. Visitation...3 2. Pleje-boliger - oversigt...4 2. Plejeboliger - kvalitetsstandard...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente

Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente Indhold Beskrivelse 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Serviceloven 192 og Lov om Almene Ældreboliger 5 2. Hvilket behov dækker

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger

Kvalitetsstandarder. Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger Kvalitetsstandarder Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54 Visitering til pleje- og ældreboliger Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Indholdsfortegnelse: Værdigrundlag og politiske mål Side

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af handicapegnet

Kvalitetsstandard for tildeling af handicapegnet Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for tildeling af handicapegnet bolig 2 Kvalitetsstandard for tildeling af handicapegnet bolig Formålet med en handicapegnet

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger

Kvalitetsstandard for plejeboliger Kvalitetsstandard for plejeboliger Hvis du har brug for en plejebolig Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandarder for plejeboliger. Kvalitetsstandarderne beskriver

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig

Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig 1 Lovgrundlag: Lov om almene boliger 54a (plejeboliggaranti) 58a (frit boligvalg). Lov om friplejeboliger. Hvilke behov skal ydelsen dække: Kommunen skal

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til handicapegnede boliger.

Kvalitetsstandard for visitation til handicapegnede boliger. Kvalitetsstandard for visitation til handicapegnede boliger. Lovgrundlag: Almenboligloven og LBK nr. 1000 af 9. oktober 2008. Områder inden for Ved visitation til handicapegnede boliger forstås boligerne:

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af plejebolig

Information om visitation til og anvisning af plejebolig Information om visitation til og anvisning af plejebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af plejebolig... 3 4. Ansøgning om plejebolig... 4 5. Visitationen til plejebolig...

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 16.12.2015

Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 16.12.2015 Indhold Kvalitetsstandarder for plejeboliger, plejehjem og ældreboliger i Skanderborg Kommune... 3 Kvalitetsstandard for plejebolig / plejehjem... 4 Kvalitetsstandard for Glashuset v. Kildegården, Kildevej

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt.

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt. Kvalitetsstandard: Boliger Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt. Kriterier og omfang Der

Læs mere

Sådan søger du en plejebolig

Sådan søger du en plejebolig Sådan søger du en plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er en plejebolig? En plejebolig er en bolig særligt indrettet til borgere, med stort fysisk plejebehov kombineret med vanskeligheder ved at håndtere

Læs mere

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud.

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 16-05-2017 Juridisk bilag til notat om ventelister Forsyningsforpligtelsen Efter servicelovens 4 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at

Læs mere

Plejeboliger LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Plejeboliger LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Plejeboliger LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 2014 Lyngby-Taarbæk Kommune Trykt på Rådhustrykkeriet Grafik Layout & foto: Ole Lund Andersen Intern Service INDHOLD Plejeboliger i Lyngby-Taarbæk Kommune 5 Hvem kan

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance s. 7 bør der gå max 4 5 mdr. fra den samlede vurdering til afgørelse foreligger. 7 Mdr. er helt urimeligt.

Borgerstyret Personlig Assistance s. 7 bør der gå max 4 5 mdr. fra den samlede vurdering til afgørelse foreligger. 7 Mdr. er helt urimeligt. Den 26. oktober 2015 Udvalget for Ældre og Handicappede, Udvalget for Sundhed og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet. Ældrerådet har på sit møde den 19.10.2015 behandlet kvalitetsstandarder for visitationsområdet

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Ældreboligplan. oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017

Ældreboligplan. oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017 Ældreboligplan oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017 Definitioner En ældrebolig er en bolig, der er indrettet hensigtsmæssigt til ældre, voksne handicappede og

Læs mere

Ældre- og plejeboliger Rette bolig til rette borger

Ældre- og plejeboliger Rette bolig til rette borger Vølund og Kloster, 2016 Ældre- og plejeboliger Rette bolig til rette borger Et fokus på visiteringen til ældre- og plejeboliger, Tildeling. Ældre og plejeboliger Formålet med nærværende fokus på ældre-

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119 Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem US-nr 7119 maj juli 2007 1 Hvad er Deres alder? år 2 Hvad er Deres køn? Mand 1 Kvinde 2 3 Modtager De enten praktisk

Læs mere

Ældre/handicapvenlige

Ældre/handicapvenlige Ældre/handicapvenlige boliger Vejle Kommune Januar 2017 I dette hæfte kan du Læse om, hvordan du får en af boligerne Se billeder af boligerne Se en plantegninger over boligerne Ældre/handicapvenlige boliger

Læs mere

Ældre- og handicapboliger LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Ældre- og handicapboliger LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Ældre- og handicapboliger LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 2014 Lyngby-Taarbæk Kommune Trykt på Rådhustrykkeriet Grafik Layout & foto: Ole Lund Andersen Intern Service INDHOLD Ældre- og handicapboliger i Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Sådan søger du en ældrebolig

Sådan søger du en ældrebolig Sådan søger du en ældrebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er en Hvem kan tilbydes en Hvordan søger du En ældrebolig er en bolig, der er indrettet med fokus på funktionelle rammer, så du bedre kan klare

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006 blev det besluttet at igangsætte

Læs mere

Pensionistboliger i Rudersdal Kommune

Pensionistboliger i Rudersdal Kommune Pensionistboliger i Rudersdal Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kriterier og praktiske oplysninger...3 Pensionistboliger...4 Pensionistbolig Flintemarken 7-85, Vedbæk...4 Pensionistbolig

Læs mere

Kvalitetsstandard for: Plejeboliger og Ældreboliger efter Lov om social service 108

Kvalitetsstandard for: Plejeboliger og Ældreboliger efter Lov om social service 108 Kvalitetsstandard for: Plejeboliger og Ældreboliger efter Lov om social service 108 Gældende fra 1/1-2009 1 Indholdsfortegnelse Side: 1. Principper og overordnede værdier... 3 2. Lolland Kommunes overordnede

Læs mere

Ansøgning om ældre- handicapvenlig bolig

Ansøgning om ældre- handicapvenlig bolig Ansøgning om ældre- handicapvenlig bolig Navn Adresse Postnr./By Mail Opholdssted ved ansøgning Søger ægtefælle/samlever ældre- handicapvenlig bolig Søges der om ægteparbolig Ægtefælle/samlevers navn I

Læs mere

Personlig pleje. Servicelovens 83 til borgere i eget hjem eller ældrebolig

Personlig pleje. Servicelovens 83 til borgere i eget hjem eller ældrebolig Personlig pleje Servicelovens 83 til borgere i eget hjem eller ældrebolig Indholdsfortegnelse Hvem kan få personlig pleje? 4 Hvad er målet med den personlige pleje? 4 Hvad kan du få hjælp til? 5 Hvad kan

Læs mere

Den 11. november Udvalget for Sundhed og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune.-

Den 11. november Udvalget for Sundhed og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune.- Den 11. november 2015 Udvalget for Sundhed og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune.- Ældrerådet har på sit møde mandag den 09.11.2015 behandlet Dagsordenen til møde i Udvalget for Sundhed

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Hvis du har brug for en plejebolig

Hvis du har brug for en plejebolig VI HJÆLPER DIG MED AT HJÆLPE DIG SELV DU BRUGER DINE RESSOURCER AKTIVT Hvis du har brug for en plejebolig Kvalitetsstandard for plejeboliger 2010/2011 Jeg er glad for at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandarder

Læs mere

Standarden er godkendt af Serviceudvalget den 16.12.2008.

Standarden er godkendt af Serviceudvalget den 16.12.2008. Standarden er godkendt af Serviceudvalget den 16.12.2008. Denne kvalitetsstandard revideres efter behov, idet ældreboliger ikke er omfattet af servicelovens krav om kvalitetsstandarder. Rammer Visitation

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007

PLEJEOMRÅDET. Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007 PLEJEOMRÅDET Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007 1 Indholdsfortegnelse: Indledning, kompetence, visitation...3 1. Plejeboliger...4 2. Plejeboliger - kvalitetsstandard...4 3. Øvrige boliger...7

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Ældre- og plejeboliger i Hjørring kommune

Ældre- og plejeboliger i Hjørring kommune Ældre- og plejeboliger i Hjørring kommune Kvalitetsstanddard for plejebolig 2014 Hvad er indsatsens lovgrundlag Lov om almene boliger 54a (plejeboliggaranti), 58a (frit boligvalg). Hvilket behov dækker

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Personlig pleje. Visitationskriterier

Personlig pleje. Visitationskriterier RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Sundhed - Omsorg Personlig pleje Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp ud fra dine behov og ud fra,

Læs mere

Kvalitetsstandard for ældreboliger

Kvalitetsstandard for ældreboliger Kvalitetsstandard for ældreboliger Hvis du har brug for en ældrebolig Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandarder for ældreboliger. Kvalitetsstandarderne beskriver

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 (Opdateret 24. november 2010) Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006

Læs mere

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt?

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Rehabilitering og Visitation Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Hvordan fastholdes borgerens ansvar for eget liv? Oplægget indeholder Holstebro Kommunes tilbud om træning, hjælpemidler

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Handicapegnede boliger og Ældreboliger

Handicapegnede boliger og Ældreboliger Handicapegnede boliger og Ældreboliger 1 Rev. 4/ oktober 2017 Lyngby-Taarbæk Kommune Trykt på Rådhustrykkeriet Grafik & Layout: Center for Politik, Kultur og Strategi /Grafik & Layout 2 INDHOLD Handicapegnede

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 (Opdateret 5. maj 2009) Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006 blev

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte til

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Standarden er godkendt af Serviceudvalget den 16.12.2008. At sikre botilbud med døgnovervågning til borgere med varig funktionsnedsættelse.

Standarden er godkendt af Serviceudvalget den 16.12.2008. At sikre botilbud med døgnovervågning til borgere med varig funktionsnedsættelse. Standarden er godkendt af Serviceudvalget den 16.12.2008. Denne kvalitetsstandard revideres efter behov, idet plejecenterboliger ikke er omfattet Servicelovens krav om kvalitetsstandarder. Rammer Visitation

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Om kvalitetsstandarder.

Om kvalitetsstandarder. KVALITETSSTANDARDER PÅ ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 OM KVALITETSSTANDARDER.... 3 ÆLDREOMRÅDETS ØVRIGE TILBUD.... 3 ÆLDREOMRÅDETS

Læs mere

Hvordan får du en plejebolig

Hvordan får du en plejebolig Hvordan får du en plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvordan søger du plejebolig? Formålet med at flytte i en plejebolig er, at skabe trygge rammer, nærhed og omsorg for dig, da plejepersonalet

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til ældreboliger

Kvalitetsstandard for visitation til ældreboliger ÆLDREBOLIGER 2014 Kvalitetsstandard for visitation til ældreboliger Lovgrundlag Hvilke behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Ældreboliger er omfattet

Læs mere