DANSK PELSDYRAVLERFORENING KOPENHAGEN FUR 2011 ANNUAL REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK PELSDYRAVLERFORENING KOPENHAGEN FUR 2011 ANNUAL REPORT"

Transkript

1 DANSK PELSDYRAVLERFORENING KOPENHAGEN FUR 2011 ANNUAL REPORT

2

3 INDHOLD Velkommen til vores verden! 5 Dansk pels er i høj kurs 8 Kinesisk storappetit på luksus og pels 15 Kopenhagen Fur i Kina 16 Opstart, vækst og modning 18 Pels, mode og smykker viser innovationsvejen 20 OH! by Kopenhagen Fur 22 Internationalt talent fik chancen på den københavnske modeuge 25 Den Gyldne Pelsnål Dyrevelfærden på danske minkfarme 30 99,9 pct. af de kontrollerede mink var i topform 34 Tjek på farmen 36 Fremtid som minkavler 38 Regnskab 2010/ Bestyrelse og direktion 55 Kopenhagen Furs chefgruppe 56 Organisation og tillidsvalgte 57 English summary 60

4 KOPENHAGEN FUR Side 4

5 ÅRSBERETNING 2010/11 Side 5 VELKOMMEN TIL VORES VERDEN! I en global verden er alt på spil hele tiden. Nye digitale teknologier kan gøre gamle produkter overflødige, og det, virksomhederne var specialister i før, kan måske ikke stå alene nu. Det betyder, at moderne globale virksomheder må samarbejde for at skabe værdi, og det betyder igen, at virksomhederne må dele ud af deres viden for at forny den og udvikle den. Værdigrundlaget i Dansk Pelsdyravlerforening/ Kopenhagen Fur har altid været at søge efter styrken i fællesskabet. De enkelte pelsdyravlere, som i fællesskab er lige medejere af andelsvirksomheden, deler deres viden og erfaringer med hinanden, for eksempel i det højt specialiserede avlsarbejde, samtidig med at den fælles virksomhed kan levere stordriftsfordelene. Derfor er de værdier, som danske pelsdyravlere altid har dyrket i deres individuelle virksomheder, nemlig samarbejde og transparens, de samme værdier som den fælles virksomhed navigerer efter i 2012, hvor hele værdikæden er inddraget. De transparente fællesskaber er et anliggende for alle dele af Kopenhagen Furs værdikæde. Vi underviser pelsfabrikanter og pelsdetailhandlere i forretningsledelse og branding, og vi forærer dem avancerede teknikker til pelsbearbejdning. Hvert år er Kopenhagen Fur medunderviser på mellem 10 og 15 af verdens absolut førende designuniversiteter, og hvert år skaber virksomhedens kreative hus, Kopenhagen Studio, nye designtendenser i samarbejde med verdens toneangivende modehuse. I år indleder vi også et omfattende samarbejde med den danske guldsmedebranche og den danske modebranche, hvor videndeling og åbenhed bliver det fælles omdrejningspunkt. Vi giver vores viden væk, fordi den viden i samspil med andres viden skaber noget nyt og bedre, end det vi kan præstere alene det er styrken i fællesskabet. Fællesskabets bedste er også fremherskende i Kopenhagen Furs auktionssal, hvor verdensmarkedsprisen på minkskind bestemmes. Vores gennemsigtige prispolitik behandler alle auktionskunder ens, og derfor er verdensmarkedsprisen på minkskind et ærligt udtryk for udbuddet og efterspørgslen. Og på de danske pelsdyrfarme tager vi hvert år mod tusindevis af gæster, både forskere og studerende, som vi samarbejder med, og helt almindelige mennesker, som bare har lyst til at se og opleve minkproduktionen. Åbenhed er en forudsætning for et succesfuldt fællesskab, og fællesskab er den grundlæggende årsag til Kopenhagen Fur/Dansk Pelsdyravlerforenings succes. Tage Pedersen Formand for Dansk Pelsdyravlerforening/ Kopenhagen Fur

6 KOPENHAGEN FUR Side 6

7 ÅRSBERETNING 2010/11 Side 7 JOKEREN I FRONT FOR KOPENHAGEN FUR En perlerække af danske kulturpersonligheder har været frontfigurer for Kopenhagen Fur. I vinteren 2011/12 var det rap-ikonet Jokeren, som blev valgt. Det er første gang, at Kopenhagen Fur bruger en mandlig model, og det overraskende valg var kulminationen på Kopenhagen Furs ønske om at se pels fra et mandligt perspektiv. De markante billeder er derfor skudt med Jokerens hjemmebane - de københavnske brokvarterer - som kulisse, og viser dansk raps førstemand i topform som pelsklædt urban cowboy i nærkontakt med smukke kvinder. Tøj og tilbehør har Jokeren været med til at udvikle i samarbejde med designeren Camilla Stærk. Andre frontfigurer har været Iben Hjejle, Aura, Suzanne Brøgger, Caroline Henderson, Malene Schwartz og Mia Lyhne.

8 KOPENHAGEN FUR Side 8 DANSK PELS ER I HØJ KURS Danmark har adskillige styrkepunkter i den globale økonomi. Et af dem er minkskind, som er et godt eksempel på et dansk upmarket-produkt. Danske minkskind har en så høj kvalitet, at de sælges til priser, der ligger 30 pct. over minkskind fra andre lande. Dette er udgangspunktet for den styrkeposition, Danmark har som verdens største minkproducent og globalt centrum for den internationale pelshandel. Pelsbranchen oplever i disse år stor fremgang. Efterspørgslen på pels er massiv fra Kina, men også de traditionelle markeder som Rusland, Europa og Nordamerika har appetit på pelsværk. Modetendenser, kolde vintre og fortsat høj økonomisk vækst i Kina er årsagerne til pelsvæksten. For Kopenhagen Fur har det betydet, at sæsonen 2010/11 bød på en række rekorder i forhold til priser og omsætning. Dermed fortsatte tendenserne fra 2009/10, som også var en rekordernes salgssæson. Salgssæsonen begyndte med december-auktionen 2010 med et udbud på 1,5 mio. minkskind. December-auktionen er ofte præget af en vis forsigtighed, fordi det på dette tidspunkt endnu ikke er klart, hvordan detailsæsonen udvikler sig. Dette var også tilfældet i december 2010, hvor minkpriserne fik en lille justering i nedadgående retning. Forholdsvist varmt vejr på hovedmarkederne gav en langsommere omsætning i detailleddet. Prisniveauet var fortsat højt. To måneder efter var billedet vendt. På februarauktionen blev nye højder nået i Kopenhagen Furs historie med en prisstigning på 11 pct. og en gennemsnitspris på 384 kr. for samtlige minkskind. De danske skind indbragte en gennemsnitspris på 401 kr. Antallet af kunder var rekordhøjt på 500, og auktionssalen var proppet. En bidende kold vinter på den nordlige halvkugle havde for alvor sat gang i pelssalget i detailleddet. Pels er som bekendt et suverænt materiale til vinterbeklædning. Internationale pelsmesser i Beijing, Hongkong, Milano og Montreal havde alle høje besøgstal og god afsætning af færdigvarer til levering til detailsæsonen 2011/12. Dette kunne aflæses på Kopenhagen Furs aprilauktion, hvor auktionsomsætningen nåede et historisk resultat på over 2 milliarder kr. Over 600 kunder tog del i budgivningen, og de godt 5 mio. udbudte skind fik hurtigt nye ejere. På juni-auktionen fortsatte tendensen med stor efterspørgsel og stigende priser. Hele 8 pct. steg den gennemsnitlige minkpris fra april til juni. Det var især Kina/Hongkong, som drev markedet med over 300 registrerede kunder. Heraf var de 73 førstegangsbesøgende, og netop den konstante tilgang af nye kunder var med til at accelerere efterspørgslen og dermed prisudviklingen. September-auktionen afsluttede salgssæsonen med et resultat som cementerede de gode tider i pelsbranchen. Da auktionen sluttede og året kunne gøres op, var nye rekorder nået for omsætning og prisniveau. Auktionsomsætningen endte på mio. kr. mod mio. kr. året før. Gennemsnitsprisen på de godt 19 mio. solgte minkskind nåede 379 kr. mod 321 kr. i foregående salgssæson. Gennemsnitsprisen for de danske minkskind blev på 401 kr. mod 336 kr. i foregående salgssæson. Det er en stigning på hele 19 pct. Et fortsat stigende antal kunder fra Kina/Hongkong var årsag til prisudviklingen Pelsbranchen er i den situation, at efterspørgslen overstiger udbuddet, og dermed presses råvareprisen op. De kinesiske forbrugere efterspørger luksusvarer i et stadigt højere tempo, og derfor vokser pelsdetailsalget mærkbart. Et klassisk pels-land som Rusland har også oplevet en voksende økonomi på grund af stigende indtægter fra olie- og gassalg efter et par svære finanskriseår. Den russiske vækst omsættes blandt andet til pels, og der har således været mærkbart flere russiske kunder til stede i Kopenhagen Furs auktionssal. Et par kolde vintre i Nordamerika har også sat gang i pelsefterspørgslen, ligesom Europa fortsat byder med på trods af det relativt høje prisniveau. Den underliggende efterspørgsel er således sund og vil fortsætte mange år fremover, men

9 ÅRSBERETNING 2010/11 Side 9 markedet udvikler sig så hurtigt med mange nye aktører i produktions- og detailleddene, at overefterspørgsel kan forekomme i perioder. De store prisstigninger, som branchen oplever i øjeblikket, kan derfor fremprovokere tilsvarende store kortvarige prisfald på minkskind. Det tager lang tid at øge produktionen af minkskind, mens efterspøgslen omvendt reagerer umiddelbart. Derfor er der aldrig balance på pelsmarkedet, og branchen må leve med betydelige prisfluktuationer. Antallet af udbudte danske minkskind faldt fra 13,8 til 13,2 mio. Det skyldes, at flere mink blev taget fra til avl frem for at gå til pelsning. Avlsdyrene indgår i en forventet udvidelse af den danske produktion, men der er også øget efterspørgsel på danske avlsdyr fra udlandet. Desuden betød den finansielle krise i 2009, at flere avlere valgte at udskyde salget af nogle af deres skind til Kopenhagen Furs markedsandel af den danske produktion er uforandret. Det er fortsat meget vanskeligt for danske minkavlere at få tilladelse til at udvide deres produktion. Auktionshusets vækst er derfor nødt til at ske gennem indsamling i udlandet. Tilgangen af minkskind fra udlandet steg fra 6,0 til 6,1 mio. I 2012 etableres et selvstændigt selskab med henblik på at maksimere skindindsamlingen på udvalgte markeder i udlandet. Hvis Kopenhagen Fur skal bevare sin TABEL 1: INDLEVERING AF SKIND 2008 TIL / / /11 Danske mink Black Brown/Glow Mahogany Pastel Pearl Silverblue Sapphire Violet Palomino White Alle Cross Andre mink I alt danske mink Mink total i mio. 18,5 19,8 19,3 Blåræve Sølvræve Shadow/hvide ræve Bluefrost ræve Øvrige ræve I alt danske farmræve Farmræve total Danske chinchilla Chinchilla total Rex kaniner total

10 KOPENHAGEN FUR Side 10 førerposition som verdens største pelsauktionshus og vigtigste markedsplads for rå pelsskind, skal andelen af udenlandske skind vokse. Mink udgør langt hovedparten af den danske pelsproduktion. Chinchilla er en mindre nicheproduktion, som i de senere år har klaret sig rigtig godt. Produktionen vokser roligt, men støt, og i 2010/11 udbød Kopenhagen Fur knap danske chinchillaskind, som blev solgt til en gennemsnitspris på 333 kr. Det var lidt mindre end året før, men stadig på et meget højt niveau for typen. Kopenhagen Fur vurderer det som vigtigt, at auktionshuset fortsat kan tiltrække og sælge andre skindtyper. Et stort og omfattende udbud er med til at sikre en fortsat tilgang af nye auktionskunder. SKINDKVALITET OG SORTERING Kopenhagen Fur modtog i beretningsåret 19,3 mio. minkskind til sortering. Det er et lille fald i forhold til året før. Der var til gengæld en lille stigning i kvaliteten af de sorterede skind, så den samlede andel af kvaliteterne Kopenhagen Purple, Kopenhagen Platinum og Kopenhagen Burgundy udgjorde 74 pct. af hanskindene og 73 pct. af tæveskindene. Det svarer til en stigning på ca. 3 pct. for både hanskind og tæveskind i forhold til året før. Se Tabel 2. Andelen af de korthårede minkskind, som sælges under betegnelsen Velvet, fortsætter den markante stigning. Der er store stigninger både i Brown/ Glow, Mahogany og i Black. Totalt udgør Velvet nu ca. 54 pct. af hanskindene i hovedtyperne, og 52 pct. af tæveskindene i hovedtyperne. Året før var andelen af Velvet-skind ca. 46 procent for både han og tæveskind. Velvet sælges fortsat til en pæn merpris i forhold til Classic-skind, så udviklingen af den danske minkkvalitet fortsætter i den rigtige retning. Foruden kvalitet og hårlængde er størrelse et vigtigt parameter i prisfastsættelsen af minkskind. I de senere år har danske pelsdyravlere opnået at producere stadigt større skind. I beretningsåret blev størrelsesfordelingen på hanner forbedret mens tæver er fastholdt. Se Tabel 3. AVLSDYR I 2011 Efter at bestanden af avlsdyr på danske minkfarme har været stagnerende igennem en årrække, er der nu udsigt til en mindre produktionsstigning. Antallet af avlstæver i 2011 blev opgjort til 2,776 mio. mod 2,657 året før. Det er en stigning på 4,5 pct. Udvidelsen er dog ikke udtryk for, hvad markedet ville kunne bære. Årelange sagsbehandlingstider har været og er en kæmpe hæmsko for de danske minkavlere, som slet ikke har kunnet udnytte den stigende efterspørgsel. Danmark er gået glip af gode muligheder for at skabe vækst og arbejdspladser. Der ligger fortsat en stribe udvidelsessager til behandling hos myndighederne, som hvis de kommer igennem systemet vil betyde en fortsat produktionsstigning. Ændringerne i antal minkavlstæver kan aflæses i Tabel 4. Den gennemsnitlige farmstørrelse vokser fortsat, og en gennemsnitsfarm har nu minkavlstæver. Udviklingen fremgår af Tabel 5. Bestanden af ræveavlstæver er fortsat faldende og udgjorde i stk. mod året før. Udviklingen fremgår af Tabel 6. Chinchilla-avlerne udvidede produktionstørrelsen med avlsdyr i 2010 fra året før. Udvidelsen har medført, at den gennemsnitlige chinchillafarm nu råder over 253 avlsdyr. Udviklingen fremgår af Tabel 7. TABEL 2. KVALITETSFORDELING MINK TABEL 3. STØRRELSESFORDELING MINK Hanner Purple, Platinum og Burgundy i procent af regulære skind Tæver Purple, Platinum og Burgundy i procent af regulære skind Hanner Str. 00 og større Tæver Str. 2 og større 2004/05 75,0 78,0 2005/06 72,0 76,0 2006/07 78,0 80,0 2007/08 74,0 73,0 2008/09 70,0 70,0 2009/10 71,7 71,3 2010/11 74,2 73,1 2004/05 70,0 83,0 2005/06 78,0 89,0 2006/07 76,0 89,0 2007/08 80,0 91,0 2008/09 84,0 94,0 2009/10 89,9 96,4 2010/11 91,0 96,8

11 ÅRSBERETNING 2010/11 Side 11 TABEL 4. ANTAL MINKAVLSTÆVER (Tal i 1.000) TABEL 6. ANTAL RÆVEAVLSTÆVER Black Brown/Glow Mahogany Pastel Pearl Silverblue Sapphire White Violet Blue Iris Jaguar 1 0,6 0,4 Diverse Cross Andre Ræve TABEL 7. ANTAL CHINCHILLAAVLSTÆVER Chinchilla I alt TABEL 5. OVERSIGT OVER MINKFARME OG ANTAL PRODUCEREDE MINKSKIND I DANMARK Antal farme i Danmark Antal producerede minkskind i Danmark i mio.

12 KOPENHAGEN FUR Side 12

13 ÅRSBERETNING 2010/11 Side 13 KOPENHAGEN FUR FANDT KINAS MISS HAPPINESS Kopenhagen Fur gennemførte i efteråret 2011 en kæmpesatsning i Kina med modelkonkurrencen Miss Happiness. I 7 af Kinas store pelsbyer gik jagten ind på Miss Happiness i samarbejde med Kopenhagen Furs retailpartnere. Over håbefulde deltagere prøvede lykken for at blive Miss Happiness. Førstepræmien var Yuan og en rejse til København, hvor vinderen gik Kopenhagen Furs åbningsshov på modeugen i februar Vinderen blev kåret ved et kæmpeshow i Beijing. Kåringen var lagt i hænderne på et dommerpanel, hvor blandt andre direktør for Scoop Models, Bente Lundquist, var med. Valget faldt på den 19-årige Niu Weiwei som skal være Kopenhagen Furs ansigt i Kina. Jobbet omfatter annoncemateriale og shows i Kinas centrale pelsbyer i den kommende vinter. Kåringen var den første af sin art i Kina og gav derfor massiv presseomtale.

14 KOPENHAGEN FUR Side 14

15 ÅRSBERETNING 2010/11 Side 15 KINESISK STORAPPETIT PÅ LUKSUS OG PELS Det lyder efterhånden som en slidt kliché, men det er ikke desto massiv virkelighed anno 2012: Den kinesiske økonomi er i voldsom vækst, og appetitten på luksusvarer er stor. Pels er blandt de kinesiske forbrugeres yndlingsvare, når det kommer til luksus. Kopenhagen Fur har været aktiv på det kinesiske marked i en 20-årig periode, og luksuspels i Kina er i dag synonymt med Kopenhagen Fur. Kopenhagen Furs tilstedeværelse er massiv i de kinesiske pelscentre i form af tætte samarbejdsaftaler med pelsdetailcentre og pelsfabrikanter. Se oversigten på siderne 16 og 17. Kopenhagen Fur arbejder målrettet på at få en så stor andel af det kinesiske luksusvaremarked som mulig. Det samlede kinesiske marked for luksusvarer er i de senere år vokset med mellem 7 og 14 procent årligt til en estimeret værdi på 17 milliarder USD. I de kommende år ventes luksusmarkedet på det nærmeste at eksplodere og nå en værdi på næsten 80 milliarder USD i Den kineske luksusforbruger er i øvrigt kendetegnet ved at være relativt ung. Hele 80 pct. er under 45 år, mens de tilsvarende tal for USA og Japan er henholdsvis 30 og 19 pct. De kinesiske forbrugere er altså villige til at spendere endog mange penge på luksus. Markedet er drevet af ønsket om at vise fremgang og velstand, og det er pels særdeles egnet til. Meget få varer har så stærk signalværdi som pels, og mennesker overalt på kloden kan øjeblikkeligt aflæse bæreren som succesfuld og økonomisk velfunderet. Ud af Kinas milliardstore befolkning, har godt 300 mio. kinesere økonomisk formåen til at investere i en pelsjakke. Potentialet for Kopenhagen Fur på det kinesiske marked er langt fra opbrugt. Med den store vækst i luksusmarkedet, som økonomiske analytikere forudser, må det forventes, at det kinesiske pelsforbrug vil stige i de kommende år. Udviklingen kan aflæses meget kontant i Kopenhagen Furs auktionssal, som er domineret af opkøbere fra Kina/Hongkong. Det er kineserne, som fastsætter auktionshammerens tempo.

16 KOPENHAGEN FUR Side 16 KOPENHAGEN FUR I KINA 新 疆 XinJiang 西 藏 XiZang TP: Tsinghua Partnership Kopenhagen Fur samarbejder tæt med Tsinghua Universitetet i Beijing. Universitet er Kinas mest ansete, og de studerende er valgt ud af en samlet potentiel optagelsesmasse på 5 mio. talentfulde unge kinesere. Så det er kun de absolut bedste, som bliver optaget. Kopenhagen Fur driver sammen med Tsinghua et designstudio på kunst- og designfakultetet. Her undervises de studerende i pelsdesign, og samarbejdet giver samtidig rammen om en mini- MBA, som tilbydes udvalgte ledere i pelsbranchen. MBA'en giver branchefolk unik adgang til uddannelse på Tsinghua Universitetet. RP: Retail Programme Kopenhagen Fur har en stribe samarbejder med ledende butikscentre i store centrale pelsbyer. Programmet omfatter uddannelse af butikspersonale og gennemførsel af fælles salgskampagner. Hongkong kølelager Kopenhagen Fur har et kølelager i Hongkong, som drives i samarbejde med det Mærsk-ejede logistikselskab Damco. Via lageret tilbyder Kopenhagen Fur logistikløsninger til auktionskunder og frigivelse af skind fra lageret i Hongkong fremfor lageret i auktionshuset i Glostrup. MP: Manufacturer s Programme Kopenhagen Fur tilbyder pelsproduktionsvirksomheder at deltage i et Manufacturer's Programme. Programmet er for udvalgte områder, hvor branchen er stærk, og hvor ny viden kan gøre en forskel. Deltagerne undervises i økonomi, forretningsudvikling, branding, modeindustrien, trends og auktionsprocedurer.

17 ÅRSBERETNING 2010/11 Side 17 KOPENHAGEN FUR BEIJING KONTOR RP & TP i Beijing RP i Harbin, Heilongjiang RP i Changchun, Jilin MP i Daying, Hebei MP i Tongerpu, Liaoning Under overvejelse Hohhot, Inner Mongolia Under overvejelse Urumqi, Xinjiang 黑 龙 江 HeiLongJiang RP i Shenyang, Liaoning 吉 林 JiLin 甘 肃 GanSu 内 蒙 古 Indre Mongolia 河 北 HeBei 北 京 BeiJing 辽 宁 LiaoNing RP i Dalian, Liaoning MP i Xinji, Hebei 青 海 QingHai 宁 夏 NingXia 山 西 ShanXi 山 东 ShanDong MP i Lixian, Hebei RP i Shanghai 陕 西 ShannXi 河 南 HeNan 江 苏 JiangSu MP i Haining, Zhejiang 四 川 SiChuan 云 南 YunNan 贵 州 GuiZhou 重 庆 ChongQing 广 西 GuangXi 湖 北 HuBei 湖 南 HuNan 江 西 JiangXi 广 东 GuangDong 安 徽 AnHui 福 建 FuJian 浙 江 ZheJiang 台 湾 TaiWan MP i Yuyao, Zhejiang MP i Tongxiang, Zhejiang Under overvejelse Wuhan, Hubei MP i Shenzhen, Guangdong MP i Guangzhou, Guangdong 海 南 HaiNan Hongkong Kølelager RP i Taiyuan, Shanxi Under overvejelse Xi an, Shannxi Under overvejelse Chongqing Under overvejelse Chengdu, Sichuan

18 KOPENHAGEN FUR Side 18 OPSTART, VÆKST OG MODNING Kopenhagen Furs position som den kinesiske pelsbranches foretrukne skindleverandør og sparringspartner er opbygget gennem tilstedeværelse, kontinuitet og et meget stærkt hold af lokalt ansatte medarbejdere. Hvis man vil være på det kinesiske A-hold, skal medarbejderne afspejle dette. Kopenhagen Fur har et nyt kinesisk selskab under opbygning, som får centrale kineske aktører som partnere. Det nye selskab skal supplere Kopenhagen Furs Beijing-kontor, og det vil give en solid forankring og en, om muligt, mere central position på det kinesiske marked. Det kinesiske pelsdetailmarked er kendetegnet ved stor vækst, mange nye aktører og stærk priskonkurrence. Brandopbygning med fokus på design, marketing, købsoplevelse og differentiering fra konkurrenter er i sin vorden, men vil i de kommende år blive en vigtig parameter i takt med modning af pelsdetailmarkedet. De store kinesiske pelsbyer har megacentre, hvor pelsbutikkerne ligger side om side. I de største centre er der samlet over pelsbutikker under samme tag. De enkelte butikker ligner i høj grad hinanden, og prisfaktoren er afgørende for forbrugernes køb. Kopenhagen Fur indgår i strategiske partnerskaber med udvalgte kinesiske aktører for at være katalysator i branchens modningsproces (Se oversigten s ). Udviklingen skal tage sigte på, at pelsbutikker til enhver tid lever op til luksusforbrugernes forventninger. Eksklusivitet kan være en flygtig vare, og som udbyder og sælger af luksusprodukter er det helt afgørende at vide, hvordan forbrugertrends udvikler sig. Kopenhagen Fur uddanner og inspirerer pelsbranchen til at udvikle og brande butikscentrene og de enkelte butikker. De stærkeste internationale brands har en klar profil, og ingen steder verden er man i tvivl, hvis man træder ind i for eksempel en Gucci eller en Louis Vuitton forretning. Det er eksempler på ekstremt stærk brandopbygning, som er bygget op omkring helt præcise kundesegmenter. Pels er en dansk styrkeposition i verdens hurtigst voksende økonomi, og positionen ventes styrket i de kommende år som følge af Kopenhagen Furs igangværende aktiviteter i Kina.

19 Side 19 ÅRSBERETNING 2010/11

20 KOPENHAGEN FUR Side 20 PELS, MODE OG SMYKKER VISER INNOVATIONSVEJEN Erhvervsklynger omfatter industrier eller brancher, som kan noget helt særligt på globalt plan. De er kendetegnet ved et højt videns- og innovationsniveau, og de skaber høj værdi til deres ejere og de mennesker, som arbejder i klyngerne. Minkavl er en dansk klynge, og det samme er mode- og smykkebranchen i Danmark. I et helt unikt samarbejde har brancherne fundet sammen og barslet med planerne om at etablere et fælles innovationscenter, som skal give udvikling, vækst og arbejdspladser. Samarbejdspartnerne Kopenhagen Fur, Dansk Mode & Textil og Guldsmedebranchens Leverandørforening repræsenterer over virksomheder, godt ansatte og 50 milliarder kr. i omsætning. Grundtanken bag samarbejdet er, at innovation med kommercielt udsyn på kryds og tværs af beslægtede brancher er med til at skabe værdi. Det, at man arbejder sammen, giver for eksempel mulighed for, at der kommer pels på tøjet eller smykker i pelsen eller smykker af pels. Det kommercielle og eksportorienterede er centralt i opbygningen af centret. Innovation og synergi er nøgleordene. Danmark er en lille aktør i en stor verden, hvor den globale konkurrence er større end nogensinde før. Går flere virksomheder sammen om fælles udviklingsprojekter eller fælles markedsføring på nye markeder, kan nye territorier erobres. Nyetablerede eller mindre virksomheder med mod på eksportmarkedet vil kunne finde den rigtige agent i innovationscentret, eller man vil kunne trække på andres erfaringer med opbygning af salgsorganisationer i udlandet. Man vil kunne finde sparringspartnere i forhold til CSR, finansiering, branding eller designudvikling. Innovationscentret kan også være brohoved for kinesiske virksomheders etablering i Europa. I kraft af Kopenhagen Furs omfattende aktiviteter i Kina kommer der hvert år stribevis af kinesiske forretningsfolk til Danmark, og de ser Europa som et attraktivt marked. Et brohoved i Danmark for den type virksomheder vil skabe omsætning og vækst i en danske modeklynge. Der skal skabes et unikt kommercielt, innovativt og kreativt hus med et tydeligt globalt udsyn og tiltrækning. Et hus, der giver international genlyd og sikrer den synergi, der er en forudsætning for Danmarks fremtidige konkurrencekraft.

21 ÅRSBERETNING 2010/11 Side 21 Perlen er havets juvel, og Josephine Bergsøe har designet en vintergarderobe til sin havprinsesse, som netop foretrækker perler. Mink, perler og diamanter udgør et samlet bidrag til udstillingen "Perler, kongelig pragt moderne design" på Rosenborg i 2012

22 KOPENHAGEN FUR Side 22 Med lanceringen af Oh! by Kopenhagen Fur foretager Kopenhagen Fur et markant strategiskift fra alene at være råvareleverandør og inspirator til også at sælge færdigvarer i form af modeaccessories og tilbehør til hjemmet. Modetilbehør og tilbehør til hjemmet er i store træk uopdyrket land. Oh! by Kopenhagen Fur skal ikke erobre markedsdele fra andre aktører, men tværtimod øge den samlede salgsvolumen til fordel for den samlede pelsbranchen. Oh! by Kopenhagen Fur skal sikre et udbud af mindre, innovative pelsprodukter til attraktive priser og dermed opbygge nye salgskanaler og supplere de eksisterende. Basis for strategiskiftet er erfaringer og viden opnået gennem etablering og drift af Kopenhagen Studio, som er Kopenhagen Furs center for kreativitet og innovation. Kopenhagen Studio har udviklet en stribe innovative pelsprodukter, men det har vist sig vanskeligt at få innovationen omsat til egentligt salg. Produktion af pelsaccessories er i det store og hele uopdyrket. Det skyldes blandt andet, at der mangler viden i produktions- og detailleddet om materialer, produktion og salgskanaler, når man begynder at mikse pels med andre materialer, som for eksempel læder. Det er imidlertid en viden, som Kopenhagen Studio har oparbejdet, og der er et stort markedspotentiale i salg af disse produkter. Det skal ske business to business og direkte til forbrugerne. Prisniveauet for Oh! by Kopenhagen Fur skal ramme et leje, hvor der hos forbrugeren er plads til impuls- og situationskøb. Der er meget få mennesker, som impulsivt køber en helpels, men der er rigtig mange, som impulsivt køber accessories den lille luksus, som giver glæde i hverdagen. Oh! by Kopenhagen Fur er netop den lille luksus. Oh! by Kopenhagen Fur blev introduceret i marts 2012 for den internationale pelsbranche på den italienske pelsmesse MIFUR i modemekkaet Milano.

23 ÅRSBERETNING 2010/11 Side 23

24

25 ÅRSBERETNING 2010/11 Side 25 INTERNATIONALT TALENT FIK CHANCEN PÅ DEN KØBENHAVNSKE MODEUGE Kopenhagen Fur åbnede Copenhagen Fashion Week A/W 2012 på Københavns Rådhus med en stærk manifestation af ungt, internationalt talent. 7 talenter fra nogle af de designskoler, som Kopenhagen Fur samarbejder med, viste deres afgangskollektioner. Idéen var at give rampelyset til up and comingtalenter. Designerne var udvalgt som de bedste af dem, Kopenhagen Fur har arbejdet sammen med i forbindelse med deres uddannelse. Hver af designerne viste 5 styles, der bedst præsenterede deres afgangskollektion. De 7 designere var fra England, Danmark, Ukraine, Kina og Grækenland. Kopenhagen Fur samarbejder hovedsagligt med designskoler i Europa og Fjernøsten, blandt andet Sverige, Danmark, Tyskland, Schweiz, England, Rusland, Ukraine, Kina, Italien og Argentina. Blandt skolerne er de internationalt højt profilerede Royal College of Art og London College of Fashion i London samt det kinesiske universitet Tsinghua i Beijing. Mange designskoler underviser ikke i, hvordan man arbejder med pels, fordi materialet er kostbart. Derfor er det svært for skolerne at få fat i, og derfor mangler de også viden. Den viden stiller Kopenhagen Fur til rådighed, ligesom de studerende får en mulighed for at arbejde med pels. De studerende får udnyttet deres potentiale som designere fuldt ud, fordi de kommer ud i grænseområderne for, hvad man kan med mode og pels. Som alle brancher er pelsbranchen afhængig af nyt talent, som kan bibringe ny energi. Pels er et traditionelt materiale, som kan være svært at arbejde med, men unge designere går frygtløst til opgaven og de tør udfordre materialet. Det var helt tydeligt på Kopenhagen Furs åbningsshow. Designerne repræsenteret i afgangsshowet var: Alexandra Gold, Storbritannien Jennifer Murray, Storbritannien/Østrig Louise Simmonds, Storbritannien Eliana Dimitrakopoulou, Grækenland Morten Underbjerg, Danmark Louis Ruiyue Liu, Kina Alena Belle, Ukraine

26 KOPENHAGEN FUR Side 26 DEN GYLDNE PELSNÅL 2011 Talent skal dyrkes, og Kopenhagen Fur sætter en særlig ære i at være med til at dyrke unge, danske designtalenter. De får med den prestigefyldte designkonkurrence Den Gyldne Pelsnål en unik mulighed for at vise deres talent. De unge designere er samtidig med til at flytte grænserne for, hvad pels er og finde nye veje for et af verdens ældste materialer. Studerende ved danske mode- og designskoler bliver inviteret til at deltage i konkurrencen i kategorierne beklædning, tekstil, og home wear. Deltagerne i konkurrencen sender designskitser til en jury, som udvælger tre finalister i hver kategori. Finalisternes konkurrenceforslag bliver derefter syet op i pels. Deltagerne har typisk ingen forudgående erfaring med pels. Derfor får de en grundig introduktion til hele pelsbranchen lige fra farm over auktionshus til færdigvaren. Vinderne afsløres ved et show, hvor presse, modefolk, politikere og kendisser samles for at hylde dansk mode og kreativitet. De tre vindere modtager udover Den Gyldne Pelsnål et rejselegat på 3 dage til Paris inkl. to dages entré til den internationalt anerkendte messe Premier Vision med besøg på Le Cuir (pels/ læder) og Mod A Mont (tilbehør). Derudover vinder de hver et praktikophold. I 2011 var det hos henholdsvis Rützou (Beklædning), Fritz Hansen (Homewear) og Ilse Jacobsen Hornbæk (Accessories). BEKLÆDNING Vinder: Tine Winther Rysgaard fra Kunstakademiets Designskole i København vandt med sin sweaterkollektion A Tribe of Sweaters i strik og pels. Dommerne sagde: Det er en næsten skulpturel sweater med et meget tidsligt og moderne udtryk. Tine har en fin forståelse for form og farver det kunne jo være gået grueligt galt med alle de farver og strukturer, men vi synes, at hun har fået noget rigtigt fint ud af det. Dommerne var Preben Wegener Friis (adm. direktør, Dansk Mode & Textil), Susanne Rützou (chefdesigner, Rützou), Chris Pedersen (redaktionschef, COVER) og Patrizia Venturelli Christensen (kommerciel direktør, Kopenhagen Fur). HOMEWEAR Vinder: Charlotte Bodil Hermansen fra Designskolen Kolding med sit bud på loungepuder og forhæng i mink, Rokkepudepufs & Kæder. Dommerne sagde: Ideen er sjov og konceptet er meget fleksibelt. Der er dynamik i designet, og det er ungt og eksperimenterende. Man kan mærke, at Charlotte brænder for sin ide, og hun er virkelig gået hele vejen udforsket og leget med pelsen som materiale, og hvordan den kan sammensættes med andre materialer. Dommerne var Bettina Simonsen (direktør, Udviklingscenter for Møbel & Træ), Jacob Holm (adm. direktør, Fritz Hansen), Mette Barfoed (chefredaktør, RUM) og Patrizia Venturelli Christensen (kommerciel direktør, Kopenhagen Fur). ACCESSORIES Vinder: Marie Louise Udby Blicher fra Designskolen Kolding med sit pelstilbehør til bilen og dens fører, Bilsæde Accessories. Dommerne sagde: I dommerkomiteen blev vi fanget af Marie Louises meget brugerdrevne inspiration. Hun skabte en løsning på et problem, og resultatet er både smukt og funktionelt. Hun har en helt særlig energi og engagement, når hun fortæller om sine ideer, og vi er sikre på, at hun vil nå langt. Dommerne var Eva Kruse (direktør, Danish Fashion Institute), Ilse Jacobsen (managing director, Ilse Jacobsen Hornbæk), Charlotte Møbjerg Ansel- Henry (journalist, Goldmind Communication) og Patrizia Venturelli Christensen (kommerciel direktør, Kopenhagen Fur).

DYREVELFÆRDEN PÅ DANSKE MINKFARME

DYREVELFÆRDEN PÅ DANSKE MINKFARME DYREVELFÆRDEN PÅ DANSKE MINKFARME DYREVELFÆRDEN PÅ DANSKE MINKFARME Minkfarme skal drives efter reglerne i Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr. Den trådte i kraft 1. januar 2007 på basis af europæiske

Læs mere

Kopenhagen Fur. -fra farm til frakke.. = Styrkelse mellem produktion og afsætning

Kopenhagen Fur. -fra farm til frakke.. = Styrkelse mellem produktion og afsætning Kopenhagen Fur -fra farm til frakke.. = Styrkelse mellem produktion og afsætning Vi har gode historier Tonsvis af god presseomtale Frederik IX s eksportpris.. Og landbrugets vækstpris Politiken giver os

Læs mere

Dansk Pelsdyravlerforening/ Kopenhagen Fur

Dansk Pelsdyravlerforening/ Kopenhagen Fur Dansk Pelsdyravlerforening/ Kopenhagen Fur 2012 Årsberetning 2011/12 S. 3 Indhold Vi er det nye sort 5 Pels i kinesisk femårsplan 7 Minksalget nåede nye højder 8 Den nordlige halvkugle står for verdens

Læs mere

Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ondsag den 16. marts Det talte ord gælder

Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ondsag den 16. marts Det talte ord gælder Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del, endeligt svar på spørgsmål 268 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Dansk minkavl klar til nye erobringer

Dansk minkavl klar til nye erobringer 25. juni 2014 Dansk minkavl klar til nye erobringer Den danske minkbranche står i et konkurrencemæssigt stærkt udgangspunkt til at klare den aktuelle prisnedgang på minkskind. Gennemsnitsprisen på minkskind

Læs mere

Verdensproduktionen af Minkskind

Verdensproduktionen af Minkskind Verdensproduktionen af Minkskind Produktionsår Område: 2011* 2010 2009 Danmark 15.000.000 14.400.000 14.300.000 Finland 1.750.000 2.000.000 2.000.000 Sverige 1.000.000 1.000.000 1.200.000 Norge 600.000

Læs mere

Dansk minkavl klar til nye erobringer

Dansk minkavl klar til nye erobringer 16. september 2014 Dansk minkavl klar til nye erobringer Efter afslutningen på en dramatisk salgssæson, hvor priserne først faldt omkring 50 procent, for så at stige igen på årets sidste auktion, står

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

PELS EN DANSK VERDENSSUCCES

PELS EN DANSK VERDENSSUCCES PELS EN DANSK VERDENSSUCCES 2 3 indhold 3 6 8 10 15 18 20 22 27 30 35 38 41 44 46 50 53 55 59 63 65 69 PELS EN DANSK VERDENSSUCCES FORENING OG AUKTIONSHUS UNDER ÉT pels Fra fortid til nutid STOR DANSK

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Disposition. Introduktion Hvad er WelFur - Hvorfor WelFur? Forskning Hvad sker der på farmen? Efter et besøg

Disposition. Introduktion Hvad er WelFur - Hvorfor WelFur? Forskning Hvad sker der på farmen? Efter et besøg Disposition Introduktion Hvad er WelFur - Hvorfor WelFur? Forskning Hvad sker der på farmen? Efter et besøg WelFur - sætter tal på dyrevelfærd og omsætter forskning til praktisk værktøj Systematisk måling

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche?

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013 Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Vision Vinderstrategi er kendt for at være større virksomheder og vækstvirksomhedersmest attraktive

Læs mere

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling Side 14 Vækst og udvikling Sådan ligger landet > 1.00 Vækst og udvikling Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for vækst og udvikling 16(14) Danmark og deler førstepladsen, når man ser på landenes

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

Tidligere konsulent, controller og afdelingsleder i bl.a. Post Danmark og Nordic Marketing Service

Tidligere konsulent, controller og afdelingsleder i bl.a. Post Danmark og Nordic Marketing Service Mark A. Skriver 36 år og Business Controller i Kopenhagen Fur Tidligere konsulent, controller og afdelingsleder i bl.a. Post Danmark og Nordic Marketing Service Uddannet HD-IØ på CBS med speciale i økonomifunktioners

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

FRA GROSSIST TIL SUCCESFULDT BRANDHOUSE

FRA GROSSIST TIL SUCCESFULDT BRANDHOUSE AF SUSANNE JUHL FRA GROSSIST TIL SUCCESFULDT BRANDHOUSE Som en af Skandinaviens største spillere på grossistmarkedet for isenkram, og med flotte væksttal år efter år, er der masser af luft til tanker om

Læs mere

Den Danske Dyrlægeforenings politik vedr. dyrevelfærd i pelsdyrsproduktionen

Den Danske Dyrlægeforenings politik vedr. dyrevelfærd i pelsdyrsproduktionen Den Danske Dyrlægeforenings politik vedr. dyrevelfærd i pelsdyrsproduktionen Område Dyrevelfærd Emne Pelsdyrsproduktion (ræv og mink) og dyrevelfærdsmæssige problemstillinger. Presseansvarlig DDDs formand

Læs mere

DANSK PELSDYRAVLERFORENING KOPENHAGEN FUR

DANSK PELSDYRAVLERFORENING KOPENHAGEN FUR DANSK PELSDYRAVLERFORENING KOPENHAGEN FUR 2010 ANNUAL REPORT INDHOLD Kopenhagen Fur styrket ud af finanskrisen 5 Verden vil have pels 8 Mink topper dansk andel af verdensmarkedet 12 Skal vi tale dansk,

Læs mere

DEN DANSKE PELSSEKTOR

DEN DANSKE PELSSEKTOR DEN DANSKE PELSSEKTOR Henning Otte Hansen, seniorrådgiver ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet Den danske pelssektor er Danmark mest konkurrencedygtige erhverv. Danmark

Læs mere

ELLE Style Awards 2013

ELLE Style Awards 2013 ELLE Style Awards 2013 Tryk play og se trailer af ELLE STYLE AWARD 2013 ELLE Style Awards ELLE Magazine er verdens største modemagasin og udkommer i 43 lande. I år vil Dansk ELLE igen afholde den danske

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem vi er Den danske fødevareklynge er andet og meget mere end koteletter,

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER Organisation for erhvervslivet Marts 2010 STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Salget af sundhedsfremmende fødevarer er stærkt stigende i vores

Læs mere

17-05-2010 EKSPORT OG INTERNATIONALISERING

17-05-2010 EKSPORT OG INTERNATIONALISERING 17-05-2010 EKSPORT OG INTERNATIONALISERING 1 17-05-2010 DAGENS PROGRAM Introduktion til Eksport Tyskland + Holland Spredt gruppe med forskellig erfaring Prøv at gøre det praktisk anvendeligt Individuel

Læs mere

Velkommen til LVKs årsmøde 2012

Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af stemmetællere 3) Bestyrelsens beretning til godkendelse 4) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 5) Indkomne forslag

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevarestyrelsen Enhed/initialer: Dyrevelfærd & Veterinærmedicin /ANSG Sagsnr.: 2014-15-161-00003 Dato: maj 2014 Faglige, økonomiske og juridiske

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri Enheden for økonomisk analyse Den 13. marts 2014

Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri Enheden for økonomisk analyse Den 13. marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri Enheden for økonomisk analyse Den 13. marts 2014 Økonomien i pelsdyrproduktionen samt erhvervsøkonomiske konsekvenser ved et forbud mod af mink Økonomien

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Anmodning samt spørgsmålene 424 til 428 er vedhæftet besvarelsen.

Anmodning samt spørgsmålene 424 til 428 er vedhæftet besvarelsen. Justitsministeriet Bidrag til besvarelse af spørgsmål nr. 424-428 om minks velfærd fra Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fakultetssekretariatet Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI

VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI Erhvervsudviklingsdøgn 14. maj 2014 Brands4kids A/S, Erik Andreæ 1 AGENDA 4Brands4kids A/S 4Fra drøm til virkelighed.! 4Et strategisk valg 4Innovation i tøjbranchen findes

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013 VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem

Læs mere

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1.

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. 82 % af de danske virksomheder bruger penge på deres ansatte og forretningsforbindelser til julegaver

Læs mere

DCH International Eksport af dansk knowhow

DCH International Eksport af dansk knowhow DCH International Eksport af dansk knowhow 364,4 DCH International Synergihuset Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Danmark T: +45 64 81 26 00 F: +45 64 81 26 01 E: mail@dchi.dk W: dchi.dk CVR: 26088577 302,7

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Med fremme i cockpittet på dansk eksportsucces

Med fremme i cockpittet på dansk eksportsucces Case Kopenhagen Fur Med fremme i cockpittet på dansk eksportsucces Illumi blev softwareleverandør hos Kopenhagen Fur, efter bureauet havde udviklet et nyt og populært dashboard, Farm Cockpit, der forbedrer

Læs mere

Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr

Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr (Version 2, 8. februar 2012) Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr Lovkrav: Bek. nr. 707 5. Alle dyr, der synes at være syge eller tilskadekomne, skal omgående have en passende behandling. Hvis et dyr

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Den stigende urbanisering er en global tendens, som ikke er til at fornægte. Verdens befolkning er i en voldsom grad på vej mod byerne, hvilket i stigende grad

Læs mere

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune 2014 erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune Henrik Hansen Erhvervsdirektør vil du vide hvordan andre lokale virksomheder ser nutiden og fremtiden? så tjek

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Ikast Bording Elite Håndbold A/S First North

Ikast Bording Elite Håndbold A/S First North Ikast Bording Elite Håndbold A/S på First North September / oktober 2007 Indlæg ved Adm. Direktør i IBEH A/S Simon Kirk Direktør i IBEH Invest A/S Ole Astrup Madsen Agendaen Vision Marked Konkurrenter

Læs mere

Dansk Kvæg Kongres 28. februar. Optimal afsætning af okse,- og kalvekød i Danmark & udlandet v/ Lorenz Hansen

Dansk Kvæg Kongres 28. februar. Optimal afsætning af okse,- og kalvekød i Danmark & udlandet v/ Lorenz Hansen Dansk Kvæg Kongres 28. februar Optimal afsætning af okse,- og kalvekød i Danmark & udlandet v/ Lorenz Hansen Hvor meget betyder vi? DK 129 t. tons = EU 27 produktion 7.877 t. tons = 12,8% af verdensproduktion

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

GULDSMEDEBRANCHENS IMPORT- OG EKSPORTTAL 2006

GULDSMEDEBRANCHENS IMPORT- OG EKSPORTTAL 2006 GULDSMEDEBRANCHENS IMPORT- OG EKSPORTTAL 2006 Her gengives i bearbejdet form oplysninger fra Danmarks Statistik, talmateriale til belysning af udviklingen i eksporten og importen af guldsmedevarer. Tallene

Læs mere

EFTERUDDANNELSE ØKONOMI OG BUDGET. Titel om emnet lorem ipsom larum versus del DRIFTSØKONOM PRIMDAHL, CHRISTIAN. T E

EFTERUDDANNELSE ØKONOMI OG BUDGET. Titel om emnet lorem ipsom larum versus del DRIFTSØKONOM PRIMDAHL, CHRISTIAN. T E Titel om emnet lorem ipsom larum versus del EFTERUDDANNELSE ØKONOMI OG BUDGET CHRISTIAN Udbyttet PRIMDAHL, af præsentationen DRIFTSØKONOM T 61315057 E cpr@hflc.dk DISPOSITION Hvem er jeg? Danmark vs. Udland

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Opnå fordele som medlem i DLG

Opnå fordele som medlem i DLG Opnå fordele som medlem i DLG Som medlem bliver du automatisk medejer. Det er vores mål at skabe værdi for både DLG og selskabets ejere. Hvad får du ud af dit medejerskab? Medejer af en stor koncern Som

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 3. KVARTAL 2012: Det danske venturemarked investeringer og forventninger MED CASE OM DEN DEN DANSKE AUDIO- VIRKSOMHED LIRATONE, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA VENTURE- FONDEN SEED CAPITAL

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

FARMMAPPEN FORBEDRING AF SKINDPRODUKTIONEN OG AVLSRESULTATET 20

FARMMAPPEN FORBEDRING AF SKINDPRODUKTIONEN OG AVLSRESULTATET 20 GEFION - 10 OKTOBER 2016 FARMMAPPEN 2016 - FORBEDRING AF SKINDPRODUKTIONEN OG AVLSRESULTATET 20 MICHAEL SØNDERUP KOPENHAGEN RÅDGIVNING KOPENHAGEN FUR 11-10-2016 Formålet med Farmmappen 2016 At den skal

Læs mere

ALLE RÅDGIVNINGS- OG SERVICEYDELSER

ALLE RÅDGIVNINGS- OG SERVICEYDELSER FIND DIN RÅDGIVNING Kopenhagen Fur yder rådgivning og service til pelsdyr-avlere og fodercentraler på en lang række områder. Medarbejderne kan altid kontaktes på mail eller telefon om aktuelle emner eller

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Kun 20% virksomheds beskatning

Kun 20% virksomheds beskatning Kun 3 timer til København Kun 20% virksomheds beskatning Gennemsnits høj og Lav temperatur PUBLISHED BY PROMOTE ICELAND Borgartun 35 105 Reykjavík Iceland Tel +354 511 4000 E-mail info@invest.is www.invest.is

Læs mere