DANSK PELSDYRAVLERFORENING KOPENHAGEN FUR 2011 ANNUAL REPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK PELSDYRAVLERFORENING KOPENHAGEN FUR 2011 ANNUAL REPORT"

Transkript

1 DANSK PELSDYRAVLERFORENING KOPENHAGEN FUR 2011 ANNUAL REPORT

2

3 INDHOLD Velkommen til vores verden! 5 Dansk pels er i høj kurs 8 Kinesisk storappetit på luksus og pels 15 Kopenhagen Fur i Kina 16 Opstart, vækst og modning 18 Pels, mode og smykker viser innovationsvejen 20 OH! by Kopenhagen Fur 22 Internationalt talent fik chancen på den københavnske modeuge 25 Den Gyldne Pelsnål Dyrevelfærden på danske minkfarme 30 99,9 pct. af de kontrollerede mink var i topform 34 Tjek på farmen 36 Fremtid som minkavler 38 Regnskab 2010/ Bestyrelse og direktion 55 Kopenhagen Furs chefgruppe 56 Organisation og tillidsvalgte 57 English summary 60

4 KOPENHAGEN FUR Side 4

5 ÅRSBERETNING 2010/11 Side 5 VELKOMMEN TIL VORES VERDEN! I en global verden er alt på spil hele tiden. Nye digitale teknologier kan gøre gamle produkter overflødige, og det, virksomhederne var specialister i før, kan måske ikke stå alene nu. Det betyder, at moderne globale virksomheder må samarbejde for at skabe værdi, og det betyder igen, at virksomhederne må dele ud af deres viden for at forny den og udvikle den. Værdigrundlaget i Dansk Pelsdyravlerforening/ Kopenhagen Fur har altid været at søge efter styrken i fællesskabet. De enkelte pelsdyravlere, som i fællesskab er lige medejere af andelsvirksomheden, deler deres viden og erfaringer med hinanden, for eksempel i det højt specialiserede avlsarbejde, samtidig med at den fælles virksomhed kan levere stordriftsfordelene. Derfor er de værdier, som danske pelsdyravlere altid har dyrket i deres individuelle virksomheder, nemlig samarbejde og transparens, de samme værdier som den fælles virksomhed navigerer efter i 2012, hvor hele værdikæden er inddraget. De transparente fællesskaber er et anliggende for alle dele af Kopenhagen Furs værdikæde. Vi underviser pelsfabrikanter og pelsdetailhandlere i forretningsledelse og branding, og vi forærer dem avancerede teknikker til pelsbearbejdning. Hvert år er Kopenhagen Fur medunderviser på mellem 10 og 15 af verdens absolut førende designuniversiteter, og hvert år skaber virksomhedens kreative hus, Kopenhagen Studio, nye designtendenser i samarbejde med verdens toneangivende modehuse. I år indleder vi også et omfattende samarbejde med den danske guldsmedebranche og den danske modebranche, hvor videndeling og åbenhed bliver det fælles omdrejningspunkt. Vi giver vores viden væk, fordi den viden i samspil med andres viden skaber noget nyt og bedre, end det vi kan præstere alene det er styrken i fællesskabet. Fællesskabets bedste er også fremherskende i Kopenhagen Furs auktionssal, hvor verdensmarkedsprisen på minkskind bestemmes. Vores gennemsigtige prispolitik behandler alle auktionskunder ens, og derfor er verdensmarkedsprisen på minkskind et ærligt udtryk for udbuddet og efterspørgslen. Og på de danske pelsdyrfarme tager vi hvert år mod tusindevis af gæster, både forskere og studerende, som vi samarbejder med, og helt almindelige mennesker, som bare har lyst til at se og opleve minkproduktionen. Åbenhed er en forudsætning for et succesfuldt fællesskab, og fællesskab er den grundlæggende årsag til Kopenhagen Fur/Dansk Pelsdyravlerforenings succes. Tage Pedersen Formand for Dansk Pelsdyravlerforening/ Kopenhagen Fur

6 KOPENHAGEN FUR Side 6

7 ÅRSBERETNING 2010/11 Side 7 JOKEREN I FRONT FOR KOPENHAGEN FUR En perlerække af danske kulturpersonligheder har været frontfigurer for Kopenhagen Fur. I vinteren 2011/12 var det rap-ikonet Jokeren, som blev valgt. Det er første gang, at Kopenhagen Fur bruger en mandlig model, og det overraskende valg var kulminationen på Kopenhagen Furs ønske om at se pels fra et mandligt perspektiv. De markante billeder er derfor skudt med Jokerens hjemmebane - de københavnske brokvarterer - som kulisse, og viser dansk raps førstemand i topform som pelsklædt urban cowboy i nærkontakt med smukke kvinder. Tøj og tilbehør har Jokeren været med til at udvikle i samarbejde med designeren Camilla Stærk. Andre frontfigurer har været Iben Hjejle, Aura, Suzanne Brøgger, Caroline Henderson, Malene Schwartz og Mia Lyhne.

8 KOPENHAGEN FUR Side 8 DANSK PELS ER I HØJ KURS Danmark har adskillige styrkepunkter i den globale økonomi. Et af dem er minkskind, som er et godt eksempel på et dansk upmarket-produkt. Danske minkskind har en så høj kvalitet, at de sælges til priser, der ligger 30 pct. over minkskind fra andre lande. Dette er udgangspunktet for den styrkeposition, Danmark har som verdens største minkproducent og globalt centrum for den internationale pelshandel. Pelsbranchen oplever i disse år stor fremgang. Efterspørgslen på pels er massiv fra Kina, men også de traditionelle markeder som Rusland, Europa og Nordamerika har appetit på pelsværk. Modetendenser, kolde vintre og fortsat høj økonomisk vækst i Kina er årsagerne til pelsvæksten. For Kopenhagen Fur har det betydet, at sæsonen 2010/11 bød på en række rekorder i forhold til priser og omsætning. Dermed fortsatte tendenserne fra 2009/10, som også var en rekordernes salgssæson. Salgssæsonen begyndte med december-auktionen 2010 med et udbud på 1,5 mio. minkskind. December-auktionen er ofte præget af en vis forsigtighed, fordi det på dette tidspunkt endnu ikke er klart, hvordan detailsæsonen udvikler sig. Dette var også tilfældet i december 2010, hvor minkpriserne fik en lille justering i nedadgående retning. Forholdsvist varmt vejr på hovedmarkederne gav en langsommere omsætning i detailleddet. Prisniveauet var fortsat højt. To måneder efter var billedet vendt. På februarauktionen blev nye højder nået i Kopenhagen Furs historie med en prisstigning på 11 pct. og en gennemsnitspris på 384 kr. for samtlige minkskind. De danske skind indbragte en gennemsnitspris på 401 kr. Antallet af kunder var rekordhøjt på 500, og auktionssalen var proppet. En bidende kold vinter på den nordlige halvkugle havde for alvor sat gang i pelssalget i detailleddet. Pels er som bekendt et suverænt materiale til vinterbeklædning. Internationale pelsmesser i Beijing, Hongkong, Milano og Montreal havde alle høje besøgstal og god afsætning af færdigvarer til levering til detailsæsonen 2011/12. Dette kunne aflæses på Kopenhagen Furs aprilauktion, hvor auktionsomsætningen nåede et historisk resultat på over 2 milliarder kr. Over 600 kunder tog del i budgivningen, og de godt 5 mio. udbudte skind fik hurtigt nye ejere. På juni-auktionen fortsatte tendensen med stor efterspørgsel og stigende priser. Hele 8 pct. steg den gennemsnitlige minkpris fra april til juni. Det var især Kina/Hongkong, som drev markedet med over 300 registrerede kunder. Heraf var de 73 førstegangsbesøgende, og netop den konstante tilgang af nye kunder var med til at accelerere efterspørgslen og dermed prisudviklingen. September-auktionen afsluttede salgssæsonen med et resultat som cementerede de gode tider i pelsbranchen. Da auktionen sluttede og året kunne gøres op, var nye rekorder nået for omsætning og prisniveau. Auktionsomsætningen endte på mio. kr. mod mio. kr. året før. Gennemsnitsprisen på de godt 19 mio. solgte minkskind nåede 379 kr. mod 321 kr. i foregående salgssæson. Gennemsnitsprisen for de danske minkskind blev på 401 kr. mod 336 kr. i foregående salgssæson. Det er en stigning på hele 19 pct. Et fortsat stigende antal kunder fra Kina/Hongkong var årsag til prisudviklingen Pelsbranchen er i den situation, at efterspørgslen overstiger udbuddet, og dermed presses råvareprisen op. De kinesiske forbrugere efterspørger luksusvarer i et stadigt højere tempo, og derfor vokser pelsdetailsalget mærkbart. Et klassisk pels-land som Rusland har også oplevet en voksende økonomi på grund af stigende indtægter fra olie- og gassalg efter et par svære finanskriseår. Den russiske vækst omsættes blandt andet til pels, og der har således været mærkbart flere russiske kunder til stede i Kopenhagen Furs auktionssal. Et par kolde vintre i Nordamerika har også sat gang i pelsefterspørgslen, ligesom Europa fortsat byder med på trods af det relativt høje prisniveau. Den underliggende efterspørgsel er således sund og vil fortsætte mange år fremover, men

9 ÅRSBERETNING 2010/11 Side 9 markedet udvikler sig så hurtigt med mange nye aktører i produktions- og detailleddene, at overefterspørgsel kan forekomme i perioder. De store prisstigninger, som branchen oplever i øjeblikket, kan derfor fremprovokere tilsvarende store kortvarige prisfald på minkskind. Det tager lang tid at øge produktionen af minkskind, mens efterspøgslen omvendt reagerer umiddelbart. Derfor er der aldrig balance på pelsmarkedet, og branchen må leve med betydelige prisfluktuationer. Antallet af udbudte danske minkskind faldt fra 13,8 til 13,2 mio. Det skyldes, at flere mink blev taget fra til avl frem for at gå til pelsning. Avlsdyrene indgår i en forventet udvidelse af den danske produktion, men der er også øget efterspørgsel på danske avlsdyr fra udlandet. Desuden betød den finansielle krise i 2009, at flere avlere valgte at udskyde salget af nogle af deres skind til Kopenhagen Furs markedsandel af den danske produktion er uforandret. Det er fortsat meget vanskeligt for danske minkavlere at få tilladelse til at udvide deres produktion. Auktionshusets vækst er derfor nødt til at ske gennem indsamling i udlandet. Tilgangen af minkskind fra udlandet steg fra 6,0 til 6,1 mio. I 2012 etableres et selvstændigt selskab med henblik på at maksimere skindindsamlingen på udvalgte markeder i udlandet. Hvis Kopenhagen Fur skal bevare sin TABEL 1: INDLEVERING AF SKIND 2008 TIL / / /11 Danske mink Black Brown/Glow Mahogany Pastel Pearl Silverblue Sapphire Violet Palomino White Alle Cross Andre mink I alt danske mink Mink total i mio. 18,5 19,8 19,3 Blåræve Sølvræve Shadow/hvide ræve Bluefrost ræve Øvrige ræve I alt danske farmræve Farmræve total Danske chinchilla Chinchilla total Rex kaniner total

10 KOPENHAGEN FUR Side 10 førerposition som verdens største pelsauktionshus og vigtigste markedsplads for rå pelsskind, skal andelen af udenlandske skind vokse. Mink udgør langt hovedparten af den danske pelsproduktion. Chinchilla er en mindre nicheproduktion, som i de senere år har klaret sig rigtig godt. Produktionen vokser roligt, men støt, og i 2010/11 udbød Kopenhagen Fur knap danske chinchillaskind, som blev solgt til en gennemsnitspris på 333 kr. Det var lidt mindre end året før, men stadig på et meget højt niveau for typen. Kopenhagen Fur vurderer det som vigtigt, at auktionshuset fortsat kan tiltrække og sælge andre skindtyper. Et stort og omfattende udbud er med til at sikre en fortsat tilgang af nye auktionskunder. SKINDKVALITET OG SORTERING Kopenhagen Fur modtog i beretningsåret 19,3 mio. minkskind til sortering. Det er et lille fald i forhold til året før. Der var til gengæld en lille stigning i kvaliteten af de sorterede skind, så den samlede andel af kvaliteterne Kopenhagen Purple, Kopenhagen Platinum og Kopenhagen Burgundy udgjorde 74 pct. af hanskindene og 73 pct. af tæveskindene. Det svarer til en stigning på ca. 3 pct. for både hanskind og tæveskind i forhold til året før. Se Tabel 2. Andelen af de korthårede minkskind, som sælges under betegnelsen Velvet, fortsætter den markante stigning. Der er store stigninger både i Brown/ Glow, Mahogany og i Black. Totalt udgør Velvet nu ca. 54 pct. af hanskindene i hovedtyperne, og 52 pct. af tæveskindene i hovedtyperne. Året før var andelen af Velvet-skind ca. 46 procent for både han og tæveskind. Velvet sælges fortsat til en pæn merpris i forhold til Classic-skind, så udviklingen af den danske minkkvalitet fortsætter i den rigtige retning. Foruden kvalitet og hårlængde er størrelse et vigtigt parameter i prisfastsættelsen af minkskind. I de senere år har danske pelsdyravlere opnået at producere stadigt større skind. I beretningsåret blev størrelsesfordelingen på hanner forbedret mens tæver er fastholdt. Se Tabel 3. AVLSDYR I 2011 Efter at bestanden af avlsdyr på danske minkfarme har været stagnerende igennem en årrække, er der nu udsigt til en mindre produktionsstigning. Antallet af avlstæver i 2011 blev opgjort til 2,776 mio. mod 2,657 året før. Det er en stigning på 4,5 pct. Udvidelsen er dog ikke udtryk for, hvad markedet ville kunne bære. Årelange sagsbehandlingstider har været og er en kæmpe hæmsko for de danske minkavlere, som slet ikke har kunnet udnytte den stigende efterspørgsel. Danmark er gået glip af gode muligheder for at skabe vækst og arbejdspladser. Der ligger fortsat en stribe udvidelsessager til behandling hos myndighederne, som hvis de kommer igennem systemet vil betyde en fortsat produktionsstigning. Ændringerne i antal minkavlstæver kan aflæses i Tabel 4. Den gennemsnitlige farmstørrelse vokser fortsat, og en gennemsnitsfarm har nu minkavlstæver. Udviklingen fremgår af Tabel 5. Bestanden af ræveavlstæver er fortsat faldende og udgjorde i stk. mod året før. Udviklingen fremgår af Tabel 6. Chinchilla-avlerne udvidede produktionstørrelsen med avlsdyr i 2010 fra året før. Udvidelsen har medført, at den gennemsnitlige chinchillafarm nu råder over 253 avlsdyr. Udviklingen fremgår af Tabel 7. TABEL 2. KVALITETSFORDELING MINK TABEL 3. STØRRELSESFORDELING MINK Hanner Purple, Platinum og Burgundy i procent af regulære skind Tæver Purple, Platinum og Burgundy i procent af regulære skind Hanner Str. 00 og større Tæver Str. 2 og større 2004/05 75,0 78,0 2005/06 72,0 76,0 2006/07 78,0 80,0 2007/08 74,0 73,0 2008/09 70,0 70,0 2009/10 71,7 71,3 2010/11 74,2 73,1 2004/05 70,0 83,0 2005/06 78,0 89,0 2006/07 76,0 89,0 2007/08 80,0 91,0 2008/09 84,0 94,0 2009/10 89,9 96,4 2010/11 91,0 96,8

11 ÅRSBERETNING 2010/11 Side 11 TABEL 4. ANTAL MINKAVLSTÆVER (Tal i 1.000) TABEL 6. ANTAL RÆVEAVLSTÆVER Black Brown/Glow Mahogany Pastel Pearl Silverblue Sapphire White Violet Blue Iris Jaguar 1 0,6 0,4 Diverse Cross Andre Ræve TABEL 7. ANTAL CHINCHILLAAVLSTÆVER Chinchilla I alt TABEL 5. OVERSIGT OVER MINKFARME OG ANTAL PRODUCEREDE MINKSKIND I DANMARK Antal farme i Danmark Antal producerede minkskind i Danmark i mio.

12 KOPENHAGEN FUR Side 12

13 ÅRSBERETNING 2010/11 Side 13 KOPENHAGEN FUR FANDT KINAS MISS HAPPINESS Kopenhagen Fur gennemførte i efteråret 2011 en kæmpesatsning i Kina med modelkonkurrencen Miss Happiness. I 7 af Kinas store pelsbyer gik jagten ind på Miss Happiness i samarbejde med Kopenhagen Furs retailpartnere. Over håbefulde deltagere prøvede lykken for at blive Miss Happiness. Førstepræmien var Yuan og en rejse til København, hvor vinderen gik Kopenhagen Furs åbningsshov på modeugen i februar Vinderen blev kåret ved et kæmpeshow i Beijing. Kåringen var lagt i hænderne på et dommerpanel, hvor blandt andre direktør for Scoop Models, Bente Lundquist, var med. Valget faldt på den 19-årige Niu Weiwei som skal være Kopenhagen Furs ansigt i Kina. Jobbet omfatter annoncemateriale og shows i Kinas centrale pelsbyer i den kommende vinter. Kåringen var den første af sin art i Kina og gav derfor massiv presseomtale.

14 KOPENHAGEN FUR Side 14

15 ÅRSBERETNING 2010/11 Side 15 KINESISK STORAPPETIT PÅ LUKSUS OG PELS Det lyder efterhånden som en slidt kliché, men det er ikke desto massiv virkelighed anno 2012: Den kinesiske økonomi er i voldsom vækst, og appetitten på luksusvarer er stor. Pels er blandt de kinesiske forbrugeres yndlingsvare, når det kommer til luksus. Kopenhagen Fur har været aktiv på det kinesiske marked i en 20-årig periode, og luksuspels i Kina er i dag synonymt med Kopenhagen Fur. Kopenhagen Furs tilstedeværelse er massiv i de kinesiske pelscentre i form af tætte samarbejdsaftaler med pelsdetailcentre og pelsfabrikanter. Se oversigten på siderne 16 og 17. Kopenhagen Fur arbejder målrettet på at få en så stor andel af det kinesiske luksusvaremarked som mulig. Det samlede kinesiske marked for luksusvarer er i de senere år vokset med mellem 7 og 14 procent årligt til en estimeret værdi på 17 milliarder USD. I de kommende år ventes luksusmarkedet på det nærmeste at eksplodere og nå en værdi på næsten 80 milliarder USD i Den kineske luksusforbruger er i øvrigt kendetegnet ved at være relativt ung. Hele 80 pct. er under 45 år, mens de tilsvarende tal for USA og Japan er henholdsvis 30 og 19 pct. De kinesiske forbrugere er altså villige til at spendere endog mange penge på luksus. Markedet er drevet af ønsket om at vise fremgang og velstand, og det er pels særdeles egnet til. Meget få varer har så stærk signalværdi som pels, og mennesker overalt på kloden kan øjeblikkeligt aflæse bæreren som succesfuld og økonomisk velfunderet. Ud af Kinas milliardstore befolkning, har godt 300 mio. kinesere økonomisk formåen til at investere i en pelsjakke. Potentialet for Kopenhagen Fur på det kinesiske marked er langt fra opbrugt. Med den store vækst i luksusmarkedet, som økonomiske analytikere forudser, må det forventes, at det kinesiske pelsforbrug vil stige i de kommende år. Udviklingen kan aflæses meget kontant i Kopenhagen Furs auktionssal, som er domineret af opkøbere fra Kina/Hongkong. Det er kineserne, som fastsætter auktionshammerens tempo.

16 KOPENHAGEN FUR Side 16 KOPENHAGEN FUR I KINA 新 疆 XinJiang 西 藏 XiZang TP: Tsinghua Partnership Kopenhagen Fur samarbejder tæt med Tsinghua Universitetet i Beijing. Universitet er Kinas mest ansete, og de studerende er valgt ud af en samlet potentiel optagelsesmasse på 5 mio. talentfulde unge kinesere. Så det er kun de absolut bedste, som bliver optaget. Kopenhagen Fur driver sammen med Tsinghua et designstudio på kunst- og designfakultetet. Her undervises de studerende i pelsdesign, og samarbejdet giver samtidig rammen om en mini- MBA, som tilbydes udvalgte ledere i pelsbranchen. MBA'en giver branchefolk unik adgang til uddannelse på Tsinghua Universitetet. RP: Retail Programme Kopenhagen Fur har en stribe samarbejder med ledende butikscentre i store centrale pelsbyer. Programmet omfatter uddannelse af butikspersonale og gennemførsel af fælles salgskampagner. Hongkong kølelager Kopenhagen Fur har et kølelager i Hongkong, som drives i samarbejde med det Mærsk-ejede logistikselskab Damco. Via lageret tilbyder Kopenhagen Fur logistikløsninger til auktionskunder og frigivelse af skind fra lageret i Hongkong fremfor lageret i auktionshuset i Glostrup. MP: Manufacturer s Programme Kopenhagen Fur tilbyder pelsproduktionsvirksomheder at deltage i et Manufacturer's Programme. Programmet er for udvalgte områder, hvor branchen er stærk, og hvor ny viden kan gøre en forskel. Deltagerne undervises i økonomi, forretningsudvikling, branding, modeindustrien, trends og auktionsprocedurer.

17 ÅRSBERETNING 2010/11 Side 17 KOPENHAGEN FUR BEIJING KONTOR RP & TP i Beijing RP i Harbin, Heilongjiang RP i Changchun, Jilin MP i Daying, Hebei MP i Tongerpu, Liaoning Under overvejelse Hohhot, Inner Mongolia Under overvejelse Urumqi, Xinjiang 黑 龙 江 HeiLongJiang RP i Shenyang, Liaoning 吉 林 JiLin 甘 肃 GanSu 内 蒙 古 Indre Mongolia 河 北 HeBei 北 京 BeiJing 辽 宁 LiaoNing RP i Dalian, Liaoning MP i Xinji, Hebei 青 海 QingHai 宁 夏 NingXia 山 西 ShanXi 山 东 ShanDong MP i Lixian, Hebei RP i Shanghai 陕 西 ShannXi 河 南 HeNan 江 苏 JiangSu MP i Haining, Zhejiang 四 川 SiChuan 云 南 YunNan 贵 州 GuiZhou 重 庆 ChongQing 广 西 GuangXi 湖 北 HuBei 湖 南 HuNan 江 西 JiangXi 广 东 GuangDong 安 徽 AnHui 福 建 FuJian 浙 江 ZheJiang 台 湾 TaiWan MP i Yuyao, Zhejiang MP i Tongxiang, Zhejiang Under overvejelse Wuhan, Hubei MP i Shenzhen, Guangdong MP i Guangzhou, Guangdong 海 南 HaiNan Hongkong Kølelager RP i Taiyuan, Shanxi Under overvejelse Xi an, Shannxi Under overvejelse Chongqing Under overvejelse Chengdu, Sichuan

18 KOPENHAGEN FUR Side 18 OPSTART, VÆKST OG MODNING Kopenhagen Furs position som den kinesiske pelsbranches foretrukne skindleverandør og sparringspartner er opbygget gennem tilstedeværelse, kontinuitet og et meget stærkt hold af lokalt ansatte medarbejdere. Hvis man vil være på det kinesiske A-hold, skal medarbejderne afspejle dette. Kopenhagen Fur har et nyt kinesisk selskab under opbygning, som får centrale kineske aktører som partnere. Det nye selskab skal supplere Kopenhagen Furs Beijing-kontor, og det vil give en solid forankring og en, om muligt, mere central position på det kinesiske marked. Det kinesiske pelsdetailmarked er kendetegnet ved stor vækst, mange nye aktører og stærk priskonkurrence. Brandopbygning med fokus på design, marketing, købsoplevelse og differentiering fra konkurrenter er i sin vorden, men vil i de kommende år blive en vigtig parameter i takt med modning af pelsdetailmarkedet. De store kinesiske pelsbyer har megacentre, hvor pelsbutikkerne ligger side om side. I de største centre er der samlet over pelsbutikker under samme tag. De enkelte butikker ligner i høj grad hinanden, og prisfaktoren er afgørende for forbrugernes køb. Kopenhagen Fur indgår i strategiske partnerskaber med udvalgte kinesiske aktører for at være katalysator i branchens modningsproces (Se oversigten s ). Udviklingen skal tage sigte på, at pelsbutikker til enhver tid lever op til luksusforbrugernes forventninger. Eksklusivitet kan være en flygtig vare, og som udbyder og sælger af luksusprodukter er det helt afgørende at vide, hvordan forbrugertrends udvikler sig. Kopenhagen Fur uddanner og inspirerer pelsbranchen til at udvikle og brande butikscentrene og de enkelte butikker. De stærkeste internationale brands har en klar profil, og ingen steder verden er man i tvivl, hvis man træder ind i for eksempel en Gucci eller en Louis Vuitton forretning. Det er eksempler på ekstremt stærk brandopbygning, som er bygget op omkring helt præcise kundesegmenter. Pels er en dansk styrkeposition i verdens hurtigst voksende økonomi, og positionen ventes styrket i de kommende år som følge af Kopenhagen Furs igangværende aktiviteter i Kina.

19 Side 19 ÅRSBERETNING 2010/11

20 KOPENHAGEN FUR Side 20 PELS, MODE OG SMYKKER VISER INNOVATIONSVEJEN Erhvervsklynger omfatter industrier eller brancher, som kan noget helt særligt på globalt plan. De er kendetegnet ved et højt videns- og innovationsniveau, og de skaber høj værdi til deres ejere og de mennesker, som arbejder i klyngerne. Minkavl er en dansk klynge, og det samme er mode- og smykkebranchen i Danmark. I et helt unikt samarbejde har brancherne fundet sammen og barslet med planerne om at etablere et fælles innovationscenter, som skal give udvikling, vækst og arbejdspladser. Samarbejdspartnerne Kopenhagen Fur, Dansk Mode & Textil og Guldsmedebranchens Leverandørforening repræsenterer over virksomheder, godt ansatte og 50 milliarder kr. i omsætning. Grundtanken bag samarbejdet er, at innovation med kommercielt udsyn på kryds og tværs af beslægtede brancher er med til at skabe værdi. Det, at man arbejder sammen, giver for eksempel mulighed for, at der kommer pels på tøjet eller smykker i pelsen eller smykker af pels. Det kommercielle og eksportorienterede er centralt i opbygningen af centret. Innovation og synergi er nøgleordene. Danmark er en lille aktør i en stor verden, hvor den globale konkurrence er større end nogensinde før. Går flere virksomheder sammen om fælles udviklingsprojekter eller fælles markedsføring på nye markeder, kan nye territorier erobres. Nyetablerede eller mindre virksomheder med mod på eksportmarkedet vil kunne finde den rigtige agent i innovationscentret, eller man vil kunne trække på andres erfaringer med opbygning af salgsorganisationer i udlandet. Man vil kunne finde sparringspartnere i forhold til CSR, finansiering, branding eller designudvikling. Innovationscentret kan også være brohoved for kinesiske virksomheders etablering i Europa. I kraft af Kopenhagen Furs omfattende aktiviteter i Kina kommer der hvert år stribevis af kinesiske forretningsfolk til Danmark, og de ser Europa som et attraktivt marked. Et brohoved i Danmark for den type virksomheder vil skabe omsætning og vækst i en danske modeklynge. Der skal skabes et unikt kommercielt, innovativt og kreativt hus med et tydeligt globalt udsyn og tiltrækning. Et hus, der giver international genlyd og sikrer den synergi, der er en forudsætning for Danmarks fremtidige konkurrencekraft.

21 ÅRSBERETNING 2010/11 Side 21 Perlen er havets juvel, og Josephine Bergsøe har designet en vintergarderobe til sin havprinsesse, som netop foretrækker perler. Mink, perler og diamanter udgør et samlet bidrag til udstillingen "Perler, kongelig pragt moderne design" på Rosenborg i 2012

22 KOPENHAGEN FUR Side 22 Med lanceringen af Oh! by Kopenhagen Fur foretager Kopenhagen Fur et markant strategiskift fra alene at være råvareleverandør og inspirator til også at sælge færdigvarer i form af modeaccessories og tilbehør til hjemmet. Modetilbehør og tilbehør til hjemmet er i store træk uopdyrket land. Oh! by Kopenhagen Fur skal ikke erobre markedsdele fra andre aktører, men tværtimod øge den samlede salgsvolumen til fordel for den samlede pelsbranchen. Oh! by Kopenhagen Fur skal sikre et udbud af mindre, innovative pelsprodukter til attraktive priser og dermed opbygge nye salgskanaler og supplere de eksisterende. Basis for strategiskiftet er erfaringer og viden opnået gennem etablering og drift af Kopenhagen Studio, som er Kopenhagen Furs center for kreativitet og innovation. Kopenhagen Studio har udviklet en stribe innovative pelsprodukter, men det har vist sig vanskeligt at få innovationen omsat til egentligt salg. Produktion af pelsaccessories er i det store og hele uopdyrket. Det skyldes blandt andet, at der mangler viden i produktions- og detailleddet om materialer, produktion og salgskanaler, når man begynder at mikse pels med andre materialer, som for eksempel læder. Det er imidlertid en viden, som Kopenhagen Studio har oparbejdet, og der er et stort markedspotentiale i salg af disse produkter. Det skal ske business to business og direkte til forbrugerne. Prisniveauet for Oh! by Kopenhagen Fur skal ramme et leje, hvor der hos forbrugeren er plads til impuls- og situationskøb. Der er meget få mennesker, som impulsivt køber en helpels, men der er rigtig mange, som impulsivt køber accessories den lille luksus, som giver glæde i hverdagen. Oh! by Kopenhagen Fur er netop den lille luksus. Oh! by Kopenhagen Fur blev introduceret i marts 2012 for den internationale pelsbranche på den italienske pelsmesse MIFUR i modemekkaet Milano.

23 ÅRSBERETNING 2010/11 Side 23

24

25 ÅRSBERETNING 2010/11 Side 25 INTERNATIONALT TALENT FIK CHANCEN PÅ DEN KØBENHAVNSKE MODEUGE Kopenhagen Fur åbnede Copenhagen Fashion Week A/W 2012 på Københavns Rådhus med en stærk manifestation af ungt, internationalt talent. 7 talenter fra nogle af de designskoler, som Kopenhagen Fur samarbejder med, viste deres afgangskollektioner. Idéen var at give rampelyset til up and comingtalenter. Designerne var udvalgt som de bedste af dem, Kopenhagen Fur har arbejdet sammen med i forbindelse med deres uddannelse. Hver af designerne viste 5 styles, der bedst præsenterede deres afgangskollektion. De 7 designere var fra England, Danmark, Ukraine, Kina og Grækenland. Kopenhagen Fur samarbejder hovedsagligt med designskoler i Europa og Fjernøsten, blandt andet Sverige, Danmark, Tyskland, Schweiz, England, Rusland, Ukraine, Kina, Italien og Argentina. Blandt skolerne er de internationalt højt profilerede Royal College of Art og London College of Fashion i London samt det kinesiske universitet Tsinghua i Beijing. Mange designskoler underviser ikke i, hvordan man arbejder med pels, fordi materialet er kostbart. Derfor er det svært for skolerne at få fat i, og derfor mangler de også viden. Den viden stiller Kopenhagen Fur til rådighed, ligesom de studerende får en mulighed for at arbejde med pels. De studerende får udnyttet deres potentiale som designere fuldt ud, fordi de kommer ud i grænseområderne for, hvad man kan med mode og pels. Som alle brancher er pelsbranchen afhængig af nyt talent, som kan bibringe ny energi. Pels er et traditionelt materiale, som kan være svært at arbejde med, men unge designere går frygtløst til opgaven og de tør udfordre materialet. Det var helt tydeligt på Kopenhagen Furs åbningsshow. Designerne repræsenteret i afgangsshowet var: Alexandra Gold, Storbritannien Jennifer Murray, Storbritannien/Østrig Louise Simmonds, Storbritannien Eliana Dimitrakopoulou, Grækenland Morten Underbjerg, Danmark Louis Ruiyue Liu, Kina Alena Belle, Ukraine

26 KOPENHAGEN FUR Side 26 DEN GYLDNE PELSNÅL 2011 Talent skal dyrkes, og Kopenhagen Fur sætter en særlig ære i at være med til at dyrke unge, danske designtalenter. De får med den prestigefyldte designkonkurrence Den Gyldne Pelsnål en unik mulighed for at vise deres talent. De unge designere er samtidig med til at flytte grænserne for, hvad pels er og finde nye veje for et af verdens ældste materialer. Studerende ved danske mode- og designskoler bliver inviteret til at deltage i konkurrencen i kategorierne beklædning, tekstil, og home wear. Deltagerne i konkurrencen sender designskitser til en jury, som udvælger tre finalister i hver kategori. Finalisternes konkurrenceforslag bliver derefter syet op i pels. Deltagerne har typisk ingen forudgående erfaring med pels. Derfor får de en grundig introduktion til hele pelsbranchen lige fra farm over auktionshus til færdigvaren. Vinderne afsløres ved et show, hvor presse, modefolk, politikere og kendisser samles for at hylde dansk mode og kreativitet. De tre vindere modtager udover Den Gyldne Pelsnål et rejselegat på 3 dage til Paris inkl. to dages entré til den internationalt anerkendte messe Premier Vision med besøg på Le Cuir (pels/ læder) og Mod A Mont (tilbehør). Derudover vinder de hver et praktikophold. I 2011 var det hos henholdsvis Rützou (Beklædning), Fritz Hansen (Homewear) og Ilse Jacobsen Hornbæk (Accessories). BEKLÆDNING Vinder: Tine Winther Rysgaard fra Kunstakademiets Designskole i København vandt med sin sweaterkollektion A Tribe of Sweaters i strik og pels. Dommerne sagde: Det er en næsten skulpturel sweater med et meget tidsligt og moderne udtryk. Tine har en fin forståelse for form og farver det kunne jo være gået grueligt galt med alle de farver og strukturer, men vi synes, at hun har fået noget rigtigt fint ud af det. Dommerne var Preben Wegener Friis (adm. direktør, Dansk Mode & Textil), Susanne Rützou (chefdesigner, Rützou), Chris Pedersen (redaktionschef, COVER) og Patrizia Venturelli Christensen (kommerciel direktør, Kopenhagen Fur). HOMEWEAR Vinder: Charlotte Bodil Hermansen fra Designskolen Kolding med sit bud på loungepuder og forhæng i mink, Rokkepudepufs & Kæder. Dommerne sagde: Ideen er sjov og konceptet er meget fleksibelt. Der er dynamik i designet, og det er ungt og eksperimenterende. Man kan mærke, at Charlotte brænder for sin ide, og hun er virkelig gået hele vejen udforsket og leget med pelsen som materiale, og hvordan den kan sammensættes med andre materialer. Dommerne var Bettina Simonsen (direktør, Udviklingscenter for Møbel & Træ), Jacob Holm (adm. direktør, Fritz Hansen), Mette Barfoed (chefredaktør, RUM) og Patrizia Venturelli Christensen (kommerciel direktør, Kopenhagen Fur). ACCESSORIES Vinder: Marie Louise Udby Blicher fra Designskolen Kolding med sit pelstilbehør til bilen og dens fører, Bilsæde Accessories. Dommerne sagde: I dommerkomiteen blev vi fanget af Marie Louises meget brugerdrevne inspiration. Hun skabte en løsning på et problem, og resultatet er både smukt og funktionelt. Hun har en helt særlig energi og engagement, når hun fortæller om sine ideer, og vi er sikre på, at hun vil nå langt. Dommerne var Eva Kruse (direktør, Danish Fashion Institute), Ilse Jacobsen (managing director, Ilse Jacobsen Hornbæk), Charlotte Møbjerg Ansel- Henry (journalist, Goldmind Communication) og Patrizia Venturelli Christensen (kommerciel direktør, Kopenhagen Fur).

Dansk Pelsdyravlerforening/ Kopenhagen Fur

Dansk Pelsdyravlerforening/ Kopenhagen Fur Dansk Pelsdyravlerforening/ Kopenhagen Fur 2012 Årsberetning 2011/12 S. 3 Indhold Vi er det nye sort 5 Pels i kinesisk femårsplan 7 Minksalget nåede nye højder 8 Den nordlige halvkugle står for verdens

Læs mere

Kopenhagen Fur. -fra farm til frakke.. = Styrkelse mellem produktion og afsætning

Kopenhagen Fur. -fra farm til frakke.. = Styrkelse mellem produktion og afsætning Kopenhagen Fur -fra farm til frakke.. = Styrkelse mellem produktion og afsætning Vi har gode historier Tonsvis af god presseomtale Frederik IX s eksportpris.. Og landbrugets vækstpris Politiken giver os

Læs mere

PELS EN DANSK VERDENSSUCCES

PELS EN DANSK VERDENSSUCCES PELS EN DANSK VERDENSSUCCES 2 3 indhold 3 6 8 10 15 18 20 22 27 30 35 38 41 44 46 50 53 55 59 63 65 69 PELS EN DANSK VERDENSSUCCES FORENING OG AUKTIONSHUS UNDER ÉT pels Fra fortid til nutid STOR DANSK

Læs mere

DANSK PELSDYRAVLERFORENING KOPENHAGEN FUR

DANSK PELSDYRAVLERFORENING KOPENHAGEN FUR DANSK PELSDYRAVLERFORENING KOPENHAGEN FUR 2010 ANNUAL REPORT INDHOLD Kopenhagen Fur styrket ud af finanskrisen 5 Verden vil have pels 8 Mink topper dansk andel af verdensmarkedet 12 Skal vi tale dansk,

Læs mere

Tidligere konsulent, controller og afdelingsleder i bl.a. Post Danmark og Nordic Marketing Service

Tidligere konsulent, controller og afdelingsleder i bl.a. Post Danmark og Nordic Marketing Service Mark A. Skriver 36 år og Business Controller i Kopenhagen Fur Tidligere konsulent, controller og afdelingsleder i bl.a. Post Danmark og Nordic Marketing Service Uddannet HD-IØ på CBS med speciale i økonomifunktioners

Læs mere

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche?

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013 Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Vision Vinderstrategi er kendt for at være større virksomheder og vækstvirksomhedersmest attraktive

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Velkommen til LVKs årsmøde 2012

Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af stemmetællere 3) Bestyrelsens beretning til godkendelse 4) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 5) Indkomne forslag

Læs mere

ALLE RÅDGIVNINGS- OG SERVICEYDELSER

ALLE RÅDGIVNINGS- OG SERVICEYDELSER FIND DIN RÅDGIVNING Kopenhagen Fur yder rådgivning og service til pelsdyr-avlere og fodercentraler på en lang række områder. Medarbejderne kan altid kontaktes på mail eller telefon om aktuelle emner eller

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

DANSK PELSDYRAVL FREMTIDENS PELSNÅL STJERNER DEN

DANSK PELSDYRAVL FREMTIDENS PELSNÅL STJERNER DEN DANSK PELSDYRAVL MEDLEMSBLAD FOR DANSK PELSDYRAVLERFORENING #2 FEBRUAR 2012 ER KONTROLSAMFUNDET GÅET OVER GEVIND? / PELSDYRERHVERVET SKAL I SKOLE / TO HJØRNESTEN I DIT AVLSARBEJDE / KINESISK SKØNHEDSDRONNING

Læs mere

Med fremme i cockpittet på dansk eksportsucces

Med fremme i cockpittet på dansk eksportsucces Case Kopenhagen Fur Med fremme i cockpittet på dansk eksportsucces Illumi blev softwareleverandør hos Kopenhagen Fur, efter bureauet havde udviklet et nyt og populært dashboard, Farm Cockpit, der forbedrer

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Salg af minkfarm i fri handel sker typisk, når en ældre pelsdyravler ikke ønsker at drive farmen videre, og ikke har børn eller ansatte, som

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

e-trade vejen til et globalt marked

e-trade vejen til et globalt marked e-trade vejen til et globalt marked Per Rasmussen, adm. direktør ecapacity Sarfarissoq Den 19 20 august 2008 2 ecommerce udviklingen - Globale og Lokale ecommerce udviklingen i Danmark og globalt Den globale

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Velkommen til. Evaluerings- og kick-off møde

Velkommen til. Evaluerings- og kick-off møde Velkommen til Evaluerings- og kick-off møde Hvem er vi? Innovationsnetværket Livsstil Bolig og Beklædning Vores mål er at branchen bliver blandt de mest innovative i verden! Klynge siden 2002 Kontor i

Læs mere

Ikast Bording Elite Håndbold A/S First North

Ikast Bording Elite Håndbold A/S First North Ikast Bording Elite Håndbold A/S på First North September / oktober 2007 Indlæg ved Adm. Direktør i IBEH A/S Simon Kirk Direktør i IBEH Invest A/S Ole Astrup Madsen Agendaen Vision Marked Konkurrenter

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc. NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.dk NYETABLERING - MED HEDEN & FJORDEN Sådan kommer du succesfuldt ind i

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020?

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Fodringsseminar 2014 Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Bjarne Kornbek Pedersen Danish Farm Design A/S DANISH FARM DESIGN Udviklingstendenser Udvikling i befolkning 1950-2050 (Kilde: FN) Halvdelen

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 1 - Udleje af minkfarm

EJERSKIFTE. Scenarie 1 - Udleje af minkfarm Scenarie 1 - Udleje af minkfarm Scenarie 1 - Udleje af minkfarm I forbindelse med ejerskifte eller ophør af pelsdyrproduktionen har mange avlere ofte et ønske om at blive boende ved minkfarmen, eller det

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

House of Amber. Since 1933

House of Amber. Since 1933 House of Amber Since 1933 Få gang i salget til kineserne Henrik Busch Bestyrelsesformand i House of Amber Mere end 30 år i detailhandlen, herunder Magasin, Illums Bolighus, Georg Jensen, Royal Copenhagen,

Læs mere

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Ansvar for forandringer er et vilkår for langt de fleste ledere i dag. Men hvordan skal du kommunikere med dine medarbejdere om forandringerne? Og

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

Finn Juhls "Høvdingestol": Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner.

Finn Juhls Høvdingestol: Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. 8 Finn Juhls "Høvdingestol": Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. investering møbler Danske designmøbler Priserne på danske designermøbler er steget eksplosivt det seneste år, og

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

INDICATA giver dig et effektivt markedsoverblik i en hverdag, hvor udbud og efterspørgsel skifter hurtigere end nogensinde.

INDICATA giver dig et effektivt markedsoverblik i en hverdag, hvor udbud og efterspørgsel skifter hurtigere end nogensinde. INDICATA giver dig et effektivt markedsoverblik i en hverdag, hvor udbud og efterspørgsel skifter hurtigere end nogensinde. Med INDICATA ved hånden får du en nem og overskuelig adgang til viden om det

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group NYHEDSBREV #1 FEBRUAR 2015 Nyheder fra TripleNine Group» Et forrygende resultat 2014» Lota Protein S.A. opnår Pro Pyme Seal» God ide at investere i fiskeriet i Mauretanien» Sydafrika ser vækstmuligheder»

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012 En printervenlig PDF-version finder du HER Januar 2012 Deutsch Abonnement Tilmeld dig Legal & Tax Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Members Update Arrangementer 25. Januar 2012 Handelskammerets nytårsreception

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

Compliance og international forsikring til erhvervslivet

Compliance og international forsikring til erhvervslivet Europæiske ERV sætter fokus på : Compliance og international forsikring til erhvervslivet Hvad betyder det for din virksomhed? Compliance i et forsikringsperspektiv ved forretningsrejse og udstationering

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2013

Direkte investeringer Ultimo 2013 Direkte investeringer Ultimo 213 14. oktober 214 DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER FORTSAT I 213 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 213, mens værdien af de indadgående

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 7 fra Kinainfo.dk August 2010 Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Vi skal i Vesteuropa passe på, at vi ikke

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere