DANSK PELSDYRAVLERFORENING KOPENHAGEN FUR 2011 ANNUAL REPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK PELSDYRAVLERFORENING KOPENHAGEN FUR 2011 ANNUAL REPORT"

Transkript

1 DANSK PELSDYRAVLERFORENING KOPENHAGEN FUR 2011 ANNUAL REPORT

2

3 INDHOLD Velkommen til vores verden! 5 Dansk pels er i høj kurs 8 Kinesisk storappetit på luksus og pels 15 Kopenhagen Fur i Kina 16 Opstart, vækst og modning 18 Pels, mode og smykker viser innovationsvejen 20 OH! by Kopenhagen Fur 22 Internationalt talent fik chancen på den københavnske modeuge 25 Den Gyldne Pelsnål Dyrevelfærden på danske minkfarme 30 99,9 pct. af de kontrollerede mink var i topform 34 Tjek på farmen 36 Fremtid som minkavler 38 Regnskab 2010/ Bestyrelse og direktion 55 Kopenhagen Furs chefgruppe 56 Organisation og tillidsvalgte 57 English summary 60

4 KOPENHAGEN FUR Side 4

5 ÅRSBERETNING 2010/11 Side 5 VELKOMMEN TIL VORES VERDEN! I en global verden er alt på spil hele tiden. Nye digitale teknologier kan gøre gamle produkter overflødige, og det, virksomhederne var specialister i før, kan måske ikke stå alene nu. Det betyder, at moderne globale virksomheder må samarbejde for at skabe værdi, og det betyder igen, at virksomhederne må dele ud af deres viden for at forny den og udvikle den. Værdigrundlaget i Dansk Pelsdyravlerforening/ Kopenhagen Fur har altid været at søge efter styrken i fællesskabet. De enkelte pelsdyravlere, som i fællesskab er lige medejere af andelsvirksomheden, deler deres viden og erfaringer med hinanden, for eksempel i det højt specialiserede avlsarbejde, samtidig med at den fælles virksomhed kan levere stordriftsfordelene. Derfor er de værdier, som danske pelsdyravlere altid har dyrket i deres individuelle virksomheder, nemlig samarbejde og transparens, de samme værdier som den fælles virksomhed navigerer efter i 2012, hvor hele værdikæden er inddraget. De transparente fællesskaber er et anliggende for alle dele af Kopenhagen Furs værdikæde. Vi underviser pelsfabrikanter og pelsdetailhandlere i forretningsledelse og branding, og vi forærer dem avancerede teknikker til pelsbearbejdning. Hvert år er Kopenhagen Fur medunderviser på mellem 10 og 15 af verdens absolut førende designuniversiteter, og hvert år skaber virksomhedens kreative hus, Kopenhagen Studio, nye designtendenser i samarbejde med verdens toneangivende modehuse. I år indleder vi også et omfattende samarbejde med den danske guldsmedebranche og den danske modebranche, hvor videndeling og åbenhed bliver det fælles omdrejningspunkt. Vi giver vores viden væk, fordi den viden i samspil med andres viden skaber noget nyt og bedre, end det vi kan præstere alene det er styrken i fællesskabet. Fællesskabets bedste er også fremherskende i Kopenhagen Furs auktionssal, hvor verdensmarkedsprisen på minkskind bestemmes. Vores gennemsigtige prispolitik behandler alle auktionskunder ens, og derfor er verdensmarkedsprisen på minkskind et ærligt udtryk for udbuddet og efterspørgslen. Og på de danske pelsdyrfarme tager vi hvert år mod tusindevis af gæster, både forskere og studerende, som vi samarbejder med, og helt almindelige mennesker, som bare har lyst til at se og opleve minkproduktionen. Åbenhed er en forudsætning for et succesfuldt fællesskab, og fællesskab er den grundlæggende årsag til Kopenhagen Fur/Dansk Pelsdyravlerforenings succes. Tage Pedersen Formand for Dansk Pelsdyravlerforening/ Kopenhagen Fur

6 KOPENHAGEN FUR Side 6

7 ÅRSBERETNING 2010/11 Side 7 JOKEREN I FRONT FOR KOPENHAGEN FUR En perlerække af danske kulturpersonligheder har været frontfigurer for Kopenhagen Fur. I vinteren 2011/12 var det rap-ikonet Jokeren, som blev valgt. Det er første gang, at Kopenhagen Fur bruger en mandlig model, og det overraskende valg var kulminationen på Kopenhagen Furs ønske om at se pels fra et mandligt perspektiv. De markante billeder er derfor skudt med Jokerens hjemmebane - de københavnske brokvarterer - som kulisse, og viser dansk raps førstemand i topform som pelsklædt urban cowboy i nærkontakt med smukke kvinder. Tøj og tilbehør har Jokeren været med til at udvikle i samarbejde med designeren Camilla Stærk. Andre frontfigurer har været Iben Hjejle, Aura, Suzanne Brøgger, Caroline Henderson, Malene Schwartz og Mia Lyhne.

8 KOPENHAGEN FUR Side 8 DANSK PELS ER I HØJ KURS Danmark har adskillige styrkepunkter i den globale økonomi. Et af dem er minkskind, som er et godt eksempel på et dansk upmarket-produkt. Danske minkskind har en så høj kvalitet, at de sælges til priser, der ligger 30 pct. over minkskind fra andre lande. Dette er udgangspunktet for den styrkeposition, Danmark har som verdens største minkproducent og globalt centrum for den internationale pelshandel. Pelsbranchen oplever i disse år stor fremgang. Efterspørgslen på pels er massiv fra Kina, men også de traditionelle markeder som Rusland, Europa og Nordamerika har appetit på pelsværk. Modetendenser, kolde vintre og fortsat høj økonomisk vækst i Kina er årsagerne til pelsvæksten. For Kopenhagen Fur har det betydet, at sæsonen 2010/11 bød på en række rekorder i forhold til priser og omsætning. Dermed fortsatte tendenserne fra 2009/10, som også var en rekordernes salgssæson. Salgssæsonen begyndte med december-auktionen 2010 med et udbud på 1,5 mio. minkskind. December-auktionen er ofte præget af en vis forsigtighed, fordi det på dette tidspunkt endnu ikke er klart, hvordan detailsæsonen udvikler sig. Dette var også tilfældet i december 2010, hvor minkpriserne fik en lille justering i nedadgående retning. Forholdsvist varmt vejr på hovedmarkederne gav en langsommere omsætning i detailleddet. Prisniveauet var fortsat højt. To måneder efter var billedet vendt. På februarauktionen blev nye højder nået i Kopenhagen Furs historie med en prisstigning på 11 pct. og en gennemsnitspris på 384 kr. for samtlige minkskind. De danske skind indbragte en gennemsnitspris på 401 kr. Antallet af kunder var rekordhøjt på 500, og auktionssalen var proppet. En bidende kold vinter på den nordlige halvkugle havde for alvor sat gang i pelssalget i detailleddet. Pels er som bekendt et suverænt materiale til vinterbeklædning. Internationale pelsmesser i Beijing, Hongkong, Milano og Montreal havde alle høje besøgstal og god afsætning af færdigvarer til levering til detailsæsonen 2011/12. Dette kunne aflæses på Kopenhagen Furs aprilauktion, hvor auktionsomsætningen nåede et historisk resultat på over 2 milliarder kr. Over 600 kunder tog del i budgivningen, og de godt 5 mio. udbudte skind fik hurtigt nye ejere. På juni-auktionen fortsatte tendensen med stor efterspørgsel og stigende priser. Hele 8 pct. steg den gennemsnitlige minkpris fra april til juni. Det var især Kina/Hongkong, som drev markedet med over 300 registrerede kunder. Heraf var de 73 førstegangsbesøgende, og netop den konstante tilgang af nye kunder var med til at accelerere efterspørgslen og dermed prisudviklingen. September-auktionen afsluttede salgssæsonen med et resultat som cementerede de gode tider i pelsbranchen. Da auktionen sluttede og året kunne gøres op, var nye rekorder nået for omsætning og prisniveau. Auktionsomsætningen endte på mio. kr. mod mio. kr. året før. Gennemsnitsprisen på de godt 19 mio. solgte minkskind nåede 379 kr. mod 321 kr. i foregående salgssæson. Gennemsnitsprisen for de danske minkskind blev på 401 kr. mod 336 kr. i foregående salgssæson. Det er en stigning på hele 19 pct. Et fortsat stigende antal kunder fra Kina/Hongkong var årsag til prisudviklingen Pelsbranchen er i den situation, at efterspørgslen overstiger udbuddet, og dermed presses råvareprisen op. De kinesiske forbrugere efterspørger luksusvarer i et stadigt højere tempo, og derfor vokser pelsdetailsalget mærkbart. Et klassisk pels-land som Rusland har også oplevet en voksende økonomi på grund af stigende indtægter fra olie- og gassalg efter et par svære finanskriseår. Den russiske vækst omsættes blandt andet til pels, og der har således været mærkbart flere russiske kunder til stede i Kopenhagen Furs auktionssal. Et par kolde vintre i Nordamerika har også sat gang i pelsefterspørgslen, ligesom Europa fortsat byder med på trods af det relativt høje prisniveau. Den underliggende efterspørgsel er således sund og vil fortsætte mange år fremover, men

9 ÅRSBERETNING 2010/11 Side 9 markedet udvikler sig så hurtigt med mange nye aktører i produktions- og detailleddene, at overefterspørgsel kan forekomme i perioder. De store prisstigninger, som branchen oplever i øjeblikket, kan derfor fremprovokere tilsvarende store kortvarige prisfald på minkskind. Det tager lang tid at øge produktionen af minkskind, mens efterspøgslen omvendt reagerer umiddelbart. Derfor er der aldrig balance på pelsmarkedet, og branchen må leve med betydelige prisfluktuationer. Antallet af udbudte danske minkskind faldt fra 13,8 til 13,2 mio. Det skyldes, at flere mink blev taget fra til avl frem for at gå til pelsning. Avlsdyrene indgår i en forventet udvidelse af den danske produktion, men der er også øget efterspørgsel på danske avlsdyr fra udlandet. Desuden betød den finansielle krise i 2009, at flere avlere valgte at udskyde salget af nogle af deres skind til Kopenhagen Furs markedsandel af den danske produktion er uforandret. Det er fortsat meget vanskeligt for danske minkavlere at få tilladelse til at udvide deres produktion. Auktionshusets vækst er derfor nødt til at ske gennem indsamling i udlandet. Tilgangen af minkskind fra udlandet steg fra 6,0 til 6,1 mio. I 2012 etableres et selvstændigt selskab med henblik på at maksimere skindindsamlingen på udvalgte markeder i udlandet. Hvis Kopenhagen Fur skal bevare sin TABEL 1: INDLEVERING AF SKIND 2008 TIL / / /11 Danske mink Black Brown/Glow Mahogany Pastel Pearl Silverblue Sapphire Violet Palomino White Alle Cross Andre mink I alt danske mink Mink total i mio. 18,5 19,8 19,3 Blåræve Sølvræve Shadow/hvide ræve Bluefrost ræve Øvrige ræve I alt danske farmræve Farmræve total Danske chinchilla Chinchilla total Rex kaniner total

10 KOPENHAGEN FUR Side 10 førerposition som verdens største pelsauktionshus og vigtigste markedsplads for rå pelsskind, skal andelen af udenlandske skind vokse. Mink udgør langt hovedparten af den danske pelsproduktion. Chinchilla er en mindre nicheproduktion, som i de senere år har klaret sig rigtig godt. Produktionen vokser roligt, men støt, og i 2010/11 udbød Kopenhagen Fur knap danske chinchillaskind, som blev solgt til en gennemsnitspris på 333 kr. Det var lidt mindre end året før, men stadig på et meget højt niveau for typen. Kopenhagen Fur vurderer det som vigtigt, at auktionshuset fortsat kan tiltrække og sælge andre skindtyper. Et stort og omfattende udbud er med til at sikre en fortsat tilgang af nye auktionskunder. SKINDKVALITET OG SORTERING Kopenhagen Fur modtog i beretningsåret 19,3 mio. minkskind til sortering. Det er et lille fald i forhold til året før. Der var til gengæld en lille stigning i kvaliteten af de sorterede skind, så den samlede andel af kvaliteterne Kopenhagen Purple, Kopenhagen Platinum og Kopenhagen Burgundy udgjorde 74 pct. af hanskindene og 73 pct. af tæveskindene. Det svarer til en stigning på ca. 3 pct. for både hanskind og tæveskind i forhold til året før. Se Tabel 2. Andelen af de korthårede minkskind, som sælges under betegnelsen Velvet, fortsætter den markante stigning. Der er store stigninger både i Brown/ Glow, Mahogany og i Black. Totalt udgør Velvet nu ca. 54 pct. af hanskindene i hovedtyperne, og 52 pct. af tæveskindene i hovedtyperne. Året før var andelen af Velvet-skind ca. 46 procent for både han og tæveskind. Velvet sælges fortsat til en pæn merpris i forhold til Classic-skind, så udviklingen af den danske minkkvalitet fortsætter i den rigtige retning. Foruden kvalitet og hårlængde er størrelse et vigtigt parameter i prisfastsættelsen af minkskind. I de senere år har danske pelsdyravlere opnået at producere stadigt større skind. I beretningsåret blev størrelsesfordelingen på hanner forbedret mens tæver er fastholdt. Se Tabel 3. AVLSDYR I 2011 Efter at bestanden af avlsdyr på danske minkfarme har været stagnerende igennem en årrække, er der nu udsigt til en mindre produktionsstigning. Antallet af avlstæver i 2011 blev opgjort til 2,776 mio. mod 2,657 året før. Det er en stigning på 4,5 pct. Udvidelsen er dog ikke udtryk for, hvad markedet ville kunne bære. Årelange sagsbehandlingstider har været og er en kæmpe hæmsko for de danske minkavlere, som slet ikke har kunnet udnytte den stigende efterspørgsel. Danmark er gået glip af gode muligheder for at skabe vækst og arbejdspladser. Der ligger fortsat en stribe udvidelsessager til behandling hos myndighederne, som hvis de kommer igennem systemet vil betyde en fortsat produktionsstigning. Ændringerne i antal minkavlstæver kan aflæses i Tabel 4. Den gennemsnitlige farmstørrelse vokser fortsat, og en gennemsnitsfarm har nu minkavlstæver. Udviklingen fremgår af Tabel 5. Bestanden af ræveavlstæver er fortsat faldende og udgjorde i stk. mod året før. Udviklingen fremgår af Tabel 6. Chinchilla-avlerne udvidede produktionstørrelsen med avlsdyr i 2010 fra året før. Udvidelsen har medført, at den gennemsnitlige chinchillafarm nu råder over 253 avlsdyr. Udviklingen fremgår af Tabel 7. TABEL 2. KVALITETSFORDELING MINK TABEL 3. STØRRELSESFORDELING MINK Hanner Purple, Platinum og Burgundy i procent af regulære skind Tæver Purple, Platinum og Burgundy i procent af regulære skind Hanner Str. 00 og større Tæver Str. 2 og større 2004/05 75,0 78,0 2005/06 72,0 76,0 2006/07 78,0 80,0 2007/08 74,0 73,0 2008/09 70,0 70,0 2009/10 71,7 71,3 2010/11 74,2 73,1 2004/05 70,0 83,0 2005/06 78,0 89,0 2006/07 76,0 89,0 2007/08 80,0 91,0 2008/09 84,0 94,0 2009/10 89,9 96,4 2010/11 91,0 96,8

11 ÅRSBERETNING 2010/11 Side 11 TABEL 4. ANTAL MINKAVLSTÆVER (Tal i 1.000) TABEL 6. ANTAL RÆVEAVLSTÆVER Black Brown/Glow Mahogany Pastel Pearl Silverblue Sapphire White Violet Blue Iris Jaguar 1 0,6 0,4 Diverse Cross Andre Ræve TABEL 7. ANTAL CHINCHILLAAVLSTÆVER Chinchilla I alt TABEL 5. OVERSIGT OVER MINKFARME OG ANTAL PRODUCEREDE MINKSKIND I DANMARK Antal farme i Danmark Antal producerede minkskind i Danmark i mio.

12 KOPENHAGEN FUR Side 12

13 ÅRSBERETNING 2010/11 Side 13 KOPENHAGEN FUR FANDT KINAS MISS HAPPINESS Kopenhagen Fur gennemførte i efteråret 2011 en kæmpesatsning i Kina med modelkonkurrencen Miss Happiness. I 7 af Kinas store pelsbyer gik jagten ind på Miss Happiness i samarbejde med Kopenhagen Furs retailpartnere. Over håbefulde deltagere prøvede lykken for at blive Miss Happiness. Førstepræmien var Yuan og en rejse til København, hvor vinderen gik Kopenhagen Furs åbningsshov på modeugen i februar Vinderen blev kåret ved et kæmpeshow i Beijing. Kåringen var lagt i hænderne på et dommerpanel, hvor blandt andre direktør for Scoop Models, Bente Lundquist, var med. Valget faldt på den 19-årige Niu Weiwei som skal være Kopenhagen Furs ansigt i Kina. Jobbet omfatter annoncemateriale og shows i Kinas centrale pelsbyer i den kommende vinter. Kåringen var den første af sin art i Kina og gav derfor massiv presseomtale.

14 KOPENHAGEN FUR Side 14

15 ÅRSBERETNING 2010/11 Side 15 KINESISK STORAPPETIT PÅ LUKSUS OG PELS Det lyder efterhånden som en slidt kliché, men det er ikke desto massiv virkelighed anno 2012: Den kinesiske økonomi er i voldsom vækst, og appetitten på luksusvarer er stor. Pels er blandt de kinesiske forbrugeres yndlingsvare, når det kommer til luksus. Kopenhagen Fur har været aktiv på det kinesiske marked i en 20-årig periode, og luksuspels i Kina er i dag synonymt med Kopenhagen Fur. Kopenhagen Furs tilstedeværelse er massiv i de kinesiske pelscentre i form af tætte samarbejdsaftaler med pelsdetailcentre og pelsfabrikanter. Se oversigten på siderne 16 og 17. Kopenhagen Fur arbejder målrettet på at få en så stor andel af det kinesiske luksusvaremarked som mulig. Det samlede kinesiske marked for luksusvarer er i de senere år vokset med mellem 7 og 14 procent årligt til en estimeret værdi på 17 milliarder USD. I de kommende år ventes luksusmarkedet på det nærmeste at eksplodere og nå en værdi på næsten 80 milliarder USD i Den kineske luksusforbruger er i øvrigt kendetegnet ved at være relativt ung. Hele 80 pct. er under 45 år, mens de tilsvarende tal for USA og Japan er henholdsvis 30 og 19 pct. De kinesiske forbrugere er altså villige til at spendere endog mange penge på luksus. Markedet er drevet af ønsket om at vise fremgang og velstand, og det er pels særdeles egnet til. Meget få varer har så stærk signalværdi som pels, og mennesker overalt på kloden kan øjeblikkeligt aflæse bæreren som succesfuld og økonomisk velfunderet. Ud af Kinas milliardstore befolkning, har godt 300 mio. kinesere økonomisk formåen til at investere i en pelsjakke. Potentialet for Kopenhagen Fur på det kinesiske marked er langt fra opbrugt. Med den store vækst i luksusmarkedet, som økonomiske analytikere forudser, må det forventes, at det kinesiske pelsforbrug vil stige i de kommende år. Udviklingen kan aflæses meget kontant i Kopenhagen Furs auktionssal, som er domineret af opkøbere fra Kina/Hongkong. Det er kineserne, som fastsætter auktionshammerens tempo.

16 KOPENHAGEN FUR Side 16 KOPENHAGEN FUR I KINA 新 疆 XinJiang 西 藏 XiZang TP: Tsinghua Partnership Kopenhagen Fur samarbejder tæt med Tsinghua Universitetet i Beijing. Universitet er Kinas mest ansete, og de studerende er valgt ud af en samlet potentiel optagelsesmasse på 5 mio. talentfulde unge kinesere. Så det er kun de absolut bedste, som bliver optaget. Kopenhagen Fur driver sammen med Tsinghua et designstudio på kunst- og designfakultetet. Her undervises de studerende i pelsdesign, og samarbejdet giver samtidig rammen om en mini- MBA, som tilbydes udvalgte ledere i pelsbranchen. MBA'en giver branchefolk unik adgang til uddannelse på Tsinghua Universitetet. RP: Retail Programme Kopenhagen Fur har en stribe samarbejder med ledende butikscentre i store centrale pelsbyer. Programmet omfatter uddannelse af butikspersonale og gennemførsel af fælles salgskampagner. Hongkong kølelager Kopenhagen Fur har et kølelager i Hongkong, som drives i samarbejde med det Mærsk-ejede logistikselskab Damco. Via lageret tilbyder Kopenhagen Fur logistikløsninger til auktionskunder og frigivelse af skind fra lageret i Hongkong fremfor lageret i auktionshuset i Glostrup. MP: Manufacturer s Programme Kopenhagen Fur tilbyder pelsproduktionsvirksomheder at deltage i et Manufacturer's Programme. Programmet er for udvalgte områder, hvor branchen er stærk, og hvor ny viden kan gøre en forskel. Deltagerne undervises i økonomi, forretningsudvikling, branding, modeindustrien, trends og auktionsprocedurer.

17 ÅRSBERETNING 2010/11 Side 17 KOPENHAGEN FUR BEIJING KONTOR RP & TP i Beijing RP i Harbin, Heilongjiang RP i Changchun, Jilin MP i Daying, Hebei MP i Tongerpu, Liaoning Under overvejelse Hohhot, Inner Mongolia Under overvejelse Urumqi, Xinjiang 黑 龙 江 HeiLongJiang RP i Shenyang, Liaoning 吉 林 JiLin 甘 肃 GanSu 内 蒙 古 Indre Mongolia 河 北 HeBei 北 京 BeiJing 辽 宁 LiaoNing RP i Dalian, Liaoning MP i Xinji, Hebei 青 海 QingHai 宁 夏 NingXia 山 西 ShanXi 山 东 ShanDong MP i Lixian, Hebei RP i Shanghai 陕 西 ShannXi 河 南 HeNan 江 苏 JiangSu MP i Haining, Zhejiang 四 川 SiChuan 云 南 YunNan 贵 州 GuiZhou 重 庆 ChongQing 广 西 GuangXi 湖 北 HuBei 湖 南 HuNan 江 西 JiangXi 广 东 GuangDong 安 徽 AnHui 福 建 FuJian 浙 江 ZheJiang 台 湾 TaiWan MP i Yuyao, Zhejiang MP i Tongxiang, Zhejiang Under overvejelse Wuhan, Hubei MP i Shenzhen, Guangdong MP i Guangzhou, Guangdong 海 南 HaiNan Hongkong Kølelager RP i Taiyuan, Shanxi Under overvejelse Xi an, Shannxi Under overvejelse Chongqing Under overvejelse Chengdu, Sichuan

18 KOPENHAGEN FUR Side 18 OPSTART, VÆKST OG MODNING Kopenhagen Furs position som den kinesiske pelsbranches foretrukne skindleverandør og sparringspartner er opbygget gennem tilstedeværelse, kontinuitet og et meget stærkt hold af lokalt ansatte medarbejdere. Hvis man vil være på det kinesiske A-hold, skal medarbejderne afspejle dette. Kopenhagen Fur har et nyt kinesisk selskab under opbygning, som får centrale kineske aktører som partnere. Det nye selskab skal supplere Kopenhagen Furs Beijing-kontor, og det vil give en solid forankring og en, om muligt, mere central position på det kinesiske marked. Det kinesiske pelsdetailmarked er kendetegnet ved stor vækst, mange nye aktører og stærk priskonkurrence. Brandopbygning med fokus på design, marketing, købsoplevelse og differentiering fra konkurrenter er i sin vorden, men vil i de kommende år blive en vigtig parameter i takt med modning af pelsdetailmarkedet. De store kinesiske pelsbyer har megacentre, hvor pelsbutikkerne ligger side om side. I de største centre er der samlet over pelsbutikker under samme tag. De enkelte butikker ligner i høj grad hinanden, og prisfaktoren er afgørende for forbrugernes køb. Kopenhagen Fur indgår i strategiske partnerskaber med udvalgte kinesiske aktører for at være katalysator i branchens modningsproces (Se oversigten s ). Udviklingen skal tage sigte på, at pelsbutikker til enhver tid lever op til luksusforbrugernes forventninger. Eksklusivitet kan være en flygtig vare, og som udbyder og sælger af luksusprodukter er det helt afgørende at vide, hvordan forbrugertrends udvikler sig. Kopenhagen Fur uddanner og inspirerer pelsbranchen til at udvikle og brande butikscentrene og de enkelte butikker. De stærkeste internationale brands har en klar profil, og ingen steder verden er man i tvivl, hvis man træder ind i for eksempel en Gucci eller en Louis Vuitton forretning. Det er eksempler på ekstremt stærk brandopbygning, som er bygget op omkring helt præcise kundesegmenter. Pels er en dansk styrkeposition i verdens hurtigst voksende økonomi, og positionen ventes styrket i de kommende år som følge af Kopenhagen Furs igangværende aktiviteter i Kina.

19 Side 19 ÅRSBERETNING 2010/11

20 KOPENHAGEN FUR Side 20 PELS, MODE OG SMYKKER VISER INNOVATIONSVEJEN Erhvervsklynger omfatter industrier eller brancher, som kan noget helt særligt på globalt plan. De er kendetegnet ved et højt videns- og innovationsniveau, og de skaber høj værdi til deres ejere og de mennesker, som arbejder i klyngerne. Minkavl er en dansk klynge, og det samme er mode- og smykkebranchen i Danmark. I et helt unikt samarbejde har brancherne fundet sammen og barslet med planerne om at etablere et fælles innovationscenter, som skal give udvikling, vækst og arbejdspladser. Samarbejdspartnerne Kopenhagen Fur, Dansk Mode & Textil og Guldsmedebranchens Leverandørforening repræsenterer over virksomheder, godt ansatte og 50 milliarder kr. i omsætning. Grundtanken bag samarbejdet er, at innovation med kommercielt udsyn på kryds og tværs af beslægtede brancher er med til at skabe værdi. Det, at man arbejder sammen, giver for eksempel mulighed for, at der kommer pels på tøjet eller smykker i pelsen eller smykker af pels. Det kommercielle og eksportorienterede er centralt i opbygningen af centret. Innovation og synergi er nøgleordene. Danmark er en lille aktør i en stor verden, hvor den globale konkurrence er større end nogensinde før. Går flere virksomheder sammen om fælles udviklingsprojekter eller fælles markedsføring på nye markeder, kan nye territorier erobres. Nyetablerede eller mindre virksomheder med mod på eksportmarkedet vil kunne finde den rigtige agent i innovationscentret, eller man vil kunne trække på andres erfaringer med opbygning af salgsorganisationer i udlandet. Man vil kunne finde sparringspartnere i forhold til CSR, finansiering, branding eller designudvikling. Innovationscentret kan også være brohoved for kinesiske virksomheders etablering i Europa. I kraft af Kopenhagen Furs omfattende aktiviteter i Kina kommer der hvert år stribevis af kinesiske forretningsfolk til Danmark, og de ser Europa som et attraktivt marked. Et brohoved i Danmark for den type virksomheder vil skabe omsætning og vækst i en danske modeklynge. Der skal skabes et unikt kommercielt, innovativt og kreativt hus med et tydeligt globalt udsyn og tiltrækning. Et hus, der giver international genlyd og sikrer den synergi, der er en forudsætning for Danmarks fremtidige konkurrencekraft.

21 ÅRSBERETNING 2010/11 Side 21 Perlen er havets juvel, og Josephine Bergsøe har designet en vintergarderobe til sin havprinsesse, som netop foretrækker perler. Mink, perler og diamanter udgør et samlet bidrag til udstillingen "Perler, kongelig pragt moderne design" på Rosenborg i 2012

22 KOPENHAGEN FUR Side 22 Med lanceringen af Oh! by Kopenhagen Fur foretager Kopenhagen Fur et markant strategiskift fra alene at være råvareleverandør og inspirator til også at sælge færdigvarer i form af modeaccessories og tilbehør til hjemmet. Modetilbehør og tilbehør til hjemmet er i store træk uopdyrket land. Oh! by Kopenhagen Fur skal ikke erobre markedsdele fra andre aktører, men tværtimod øge den samlede salgsvolumen til fordel for den samlede pelsbranchen. Oh! by Kopenhagen Fur skal sikre et udbud af mindre, innovative pelsprodukter til attraktive priser og dermed opbygge nye salgskanaler og supplere de eksisterende. Basis for strategiskiftet er erfaringer og viden opnået gennem etablering og drift af Kopenhagen Studio, som er Kopenhagen Furs center for kreativitet og innovation. Kopenhagen Studio har udviklet en stribe innovative pelsprodukter, men det har vist sig vanskeligt at få innovationen omsat til egentligt salg. Produktion af pelsaccessories er i det store og hele uopdyrket. Det skyldes blandt andet, at der mangler viden i produktions- og detailleddet om materialer, produktion og salgskanaler, når man begynder at mikse pels med andre materialer, som for eksempel læder. Det er imidlertid en viden, som Kopenhagen Studio har oparbejdet, og der er et stort markedspotentiale i salg af disse produkter. Det skal ske business to business og direkte til forbrugerne. Prisniveauet for Oh! by Kopenhagen Fur skal ramme et leje, hvor der hos forbrugeren er plads til impuls- og situationskøb. Der er meget få mennesker, som impulsivt køber en helpels, men der er rigtig mange, som impulsivt køber accessories den lille luksus, som giver glæde i hverdagen. Oh! by Kopenhagen Fur er netop den lille luksus. Oh! by Kopenhagen Fur blev introduceret i marts 2012 for den internationale pelsbranche på den italienske pelsmesse MIFUR i modemekkaet Milano.

23 ÅRSBERETNING 2010/11 Side 23

24

25 ÅRSBERETNING 2010/11 Side 25 INTERNATIONALT TALENT FIK CHANCEN PÅ DEN KØBENHAVNSKE MODEUGE Kopenhagen Fur åbnede Copenhagen Fashion Week A/W 2012 på Københavns Rådhus med en stærk manifestation af ungt, internationalt talent. 7 talenter fra nogle af de designskoler, som Kopenhagen Fur samarbejder med, viste deres afgangskollektioner. Idéen var at give rampelyset til up and comingtalenter. Designerne var udvalgt som de bedste af dem, Kopenhagen Fur har arbejdet sammen med i forbindelse med deres uddannelse. Hver af designerne viste 5 styles, der bedst præsenterede deres afgangskollektion. De 7 designere var fra England, Danmark, Ukraine, Kina og Grækenland. Kopenhagen Fur samarbejder hovedsagligt med designskoler i Europa og Fjernøsten, blandt andet Sverige, Danmark, Tyskland, Schweiz, England, Rusland, Ukraine, Kina, Italien og Argentina. Blandt skolerne er de internationalt højt profilerede Royal College of Art og London College of Fashion i London samt det kinesiske universitet Tsinghua i Beijing. Mange designskoler underviser ikke i, hvordan man arbejder med pels, fordi materialet er kostbart. Derfor er det svært for skolerne at få fat i, og derfor mangler de også viden. Den viden stiller Kopenhagen Fur til rådighed, ligesom de studerende får en mulighed for at arbejde med pels. De studerende får udnyttet deres potentiale som designere fuldt ud, fordi de kommer ud i grænseområderne for, hvad man kan med mode og pels. Som alle brancher er pelsbranchen afhængig af nyt talent, som kan bibringe ny energi. Pels er et traditionelt materiale, som kan være svært at arbejde med, men unge designere går frygtløst til opgaven og de tør udfordre materialet. Det var helt tydeligt på Kopenhagen Furs åbningsshow. Designerne repræsenteret i afgangsshowet var: Alexandra Gold, Storbritannien Jennifer Murray, Storbritannien/Østrig Louise Simmonds, Storbritannien Eliana Dimitrakopoulou, Grækenland Morten Underbjerg, Danmark Louis Ruiyue Liu, Kina Alena Belle, Ukraine

26 KOPENHAGEN FUR Side 26 DEN GYLDNE PELSNÅL 2011 Talent skal dyrkes, og Kopenhagen Fur sætter en særlig ære i at være med til at dyrke unge, danske designtalenter. De får med den prestigefyldte designkonkurrence Den Gyldne Pelsnål en unik mulighed for at vise deres talent. De unge designere er samtidig med til at flytte grænserne for, hvad pels er og finde nye veje for et af verdens ældste materialer. Studerende ved danske mode- og designskoler bliver inviteret til at deltage i konkurrencen i kategorierne beklædning, tekstil, og home wear. Deltagerne i konkurrencen sender designskitser til en jury, som udvælger tre finalister i hver kategori. Finalisternes konkurrenceforslag bliver derefter syet op i pels. Deltagerne har typisk ingen forudgående erfaring med pels. Derfor får de en grundig introduktion til hele pelsbranchen lige fra farm over auktionshus til færdigvaren. Vinderne afsløres ved et show, hvor presse, modefolk, politikere og kendisser samles for at hylde dansk mode og kreativitet. De tre vindere modtager udover Den Gyldne Pelsnål et rejselegat på 3 dage til Paris inkl. to dages entré til den internationalt anerkendte messe Premier Vision med besøg på Le Cuir (pels/ læder) og Mod A Mont (tilbehør). Derudover vinder de hver et praktikophold. I 2011 var det hos henholdsvis Rützou (Beklædning), Fritz Hansen (Homewear) og Ilse Jacobsen Hornbæk (Accessories). BEKLÆDNING Vinder: Tine Winther Rysgaard fra Kunstakademiets Designskole i København vandt med sin sweaterkollektion A Tribe of Sweaters i strik og pels. Dommerne sagde: Det er en næsten skulpturel sweater med et meget tidsligt og moderne udtryk. Tine har en fin forståelse for form og farver det kunne jo være gået grueligt galt med alle de farver og strukturer, men vi synes, at hun har fået noget rigtigt fint ud af det. Dommerne var Preben Wegener Friis (adm. direktør, Dansk Mode & Textil), Susanne Rützou (chefdesigner, Rützou), Chris Pedersen (redaktionschef, COVER) og Patrizia Venturelli Christensen (kommerciel direktør, Kopenhagen Fur). HOMEWEAR Vinder: Charlotte Bodil Hermansen fra Designskolen Kolding med sit bud på loungepuder og forhæng i mink, Rokkepudepufs & Kæder. Dommerne sagde: Ideen er sjov og konceptet er meget fleksibelt. Der er dynamik i designet, og det er ungt og eksperimenterende. Man kan mærke, at Charlotte brænder for sin ide, og hun er virkelig gået hele vejen udforsket og leget med pelsen som materiale, og hvordan den kan sammensættes med andre materialer. Dommerne var Bettina Simonsen (direktør, Udviklingscenter for Møbel & Træ), Jacob Holm (adm. direktør, Fritz Hansen), Mette Barfoed (chefredaktør, RUM) og Patrizia Venturelli Christensen (kommerciel direktør, Kopenhagen Fur). ACCESSORIES Vinder: Marie Louise Udby Blicher fra Designskolen Kolding med sit pelstilbehør til bilen og dens fører, Bilsæde Accessories. Dommerne sagde: I dommerkomiteen blev vi fanget af Marie Louises meget brugerdrevne inspiration. Hun skabte en løsning på et problem, og resultatet er både smukt og funktionelt. Hun har en helt særlig energi og engagement, når hun fortæller om sine ideer, og vi er sikre på, at hun vil nå langt. Dommerne var Eva Kruse (direktør, Danish Fashion Institute), Ilse Jacobsen (managing director, Ilse Jacobsen Hornbæk), Charlotte Møbjerg Ansel- Henry (journalist, Goldmind Communication) og Patrizia Venturelli Christensen (kommerciel direktør, Kopenhagen Fur).

DANSK PELSDYRAVL FREMTIDENS PELSNÅL STJERNER DEN

DANSK PELSDYRAVL FREMTIDENS PELSNÅL STJERNER DEN DANSK PELSDYRAVL MEDLEMSBLAD FOR DANSK PELSDYRAVLERFORENING #2 FEBRUAR 2012 ER KONTROLSAMFUNDET GÅET OVER GEVIND? / PELSDYRERHVERVET SKAL I SKOLE / TO HJØRNESTEN I DIT AVLSARBEJDE / KINESISK SKØNHEDSDRONNING

Læs mere

Dansk Pelsdyravl. Køberen af farmen er fra Hongkong: Fra Bine Hans til Kina Hans

Dansk Pelsdyravl. Køberen af farmen er fra Hongkong: Fra Bine Hans til Kina Hans Dansk Pelsdyravl Medlemsblad for dansk pelsdyravlerforening #5 juni 2013 Ny investeringsforening for pelsdyravlere / Nyt kraftcenter for dansk mode Avlsdyrtælling 2013 / Tema: Nordamerika / Fokus på hvalpesyge

Læs mere

su siqi blev ny miss happiness

su siqi blev ny miss happiness Dansk Pelsdyravl Medlemsblad for dansk pelsdyravlerforening #1 JANUAR 2013 Stigende interesse for livdyrsortering / Nye minkuddannelser på landbrugsskoler/ Fra farmpasser til skilandsholdet/ Kig efter

Læs mere

Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365

Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365 Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365 9 22 26 30 Gennemsigtighed er det nye sort En række virksomheder er blandt de første til at imødegå en ny forbrugertrend Indien kan blive

Læs mere

Kina. Minister: Eksporten til Kina godt på vej. Analyse: Svær omstilling til et nyt Kina. Opstart kan kræve års forarbejde

Kina. Minister: Eksporten til Kina godt på vej. Analyse: Svær omstilling til et nyt Kina. Opstart kan kræve års forarbejde Kina UGEBREVET Business Kina #03 Mink og Mærsk redder eksporten til Kina Mink- og pelseksport sikrer dansk fremgang i Kina, og en meget høj eksport af tjenesteydelser skyldes primært Mærsk. Ellers er der

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Resultat og retning 2011-2012

Resultat og retning 2011-2012 Resultat og retning 2011-2012 VisitDenmark VisitDenmark er den eneste organisation, der markedsfører hele Danmark som destination for ferie- og mødeturister i udlandet. Introduktion 4: Resultater 2011

Læs mere

Fremtidens erhverv er kreative

Fremtidens erhverv er kreative Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN #12 8.-10. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN EFTERFORSKNING

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Det er vigtigere end nogensinde med en. stærk brand story. til at samle virksomheden

Det er vigtigere end nogensinde med en. stærk brand story. til at samle virksomheden Det er vigtigere end nogensinde med en stærk brand story til at samle virksomheden Antallet af kanaler, medier, kundesegmenter og interessenter er eksploderet En stærk brand story har aldrig været vigtigere

Læs mere

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse ÅRSRAPPORT 2014 A PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndlavede og moderne smykker af ædelmetal til tilgængelige priser. PANDORAs smykker sælges i mere end 90 lande fordelt på seks kontinenter

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

NR.1 APRIL 2012. B2Africa. Magasinet for danske investeringer i Afrika GRUNDFOS LIFELINK I KENYA S.4/ NOIR I UGANDA S.9/ SCANBECH I GHANA S.

NR.1 APRIL 2012. B2Africa. Magasinet for danske investeringer i Afrika GRUNDFOS LIFELINK I KENYA S.4/ NOIR I UGANDA S.9/ SCANBECH I GHANA S. Magasinet for danske investeringer i Afrika NR.1 APRIL 2012 B2Africa GRUNDFOS LIFELINK I KENYA S.4/ NOIR I UGANDA S.9/ SCANBECH I GHANA S.17/ B2Africa Et magasin fyldt med cases fra danske virksomheder

Læs mere

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter www.pwc.dk/årsrapport Årsrapport 2011/12 Omsætningsfordeling på markedssegmenter DKK mio. Public 177 373 Omsætning 2011/12 DKK Top Tier 1.860 mio. Succes i samarbejdet SMV 978 I alt 1.860 Mid Tier 328

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning

Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning Projekt Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning INM 2007/231-3519 Vejle Erhvervsudvikling Januar-Marts 2010 Indhold

Læs mere

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal, LEGO Koncernen 2007 2006 2005 2004 2003 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 8.027 7.798 7.027 6.295 6.770 Omkostninger (6.556) (6.393) (6.605) (6.394)

Læs mere

Resultat og retning 2013-2014

Resultat og retning 2013-2014 Resultat og retning 2013-2014 #tivoli #odense #aarhus #sharingcph #skagen #legoland #bornholm #visitdenmark Indhold Resultater 3 Formandens beretning 4 Turismen er vigtig for Danmark 6 Kort om VisitDenmark

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Generalforsamling 2015 Se indlæg Partnerskab for livet Side 3 På vej mod et lavrentesamfund Side 8 Flotte afkast sikrer pensionen Side

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes Annonce Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia Annonce Fremtidens Handel for viden, udvikling og globalisering Globale ambitioner > Evnen til at forstå andres måde at drive forretning på vil i fremtiden

Læs mere

METODE- OG INSPIRATIONSKATALOG: SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDSAKTIVITETER I KOMMUNALT REGI

METODE- OG INSPIRATIONSKATALOG: SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDSAKTIVITETER I KOMMUNALT REGI METODE- OG INSPIRATIONSKATALOG: SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDSAKTIVITETER I KOMMUNALT REGI UDARBEJDET AF PROJEKTLEDER MARIA FONSECA NIELSEN. AUGUST 2013 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning... 3 Projektbeskrivelsen

Læs mere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere ÅRSRAPPORT 2013 FOTO: SØREN SOLKÆR VI TUNER E-BOKS TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER OG VÆKST. HENRIK ANDERSEN, ADM. DIREKTØR, E-BOKS A/S Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere I

Læs mere