Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk"

Transkript

1 CAFM-Leder Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk BYGGERIETS LEDELSESCENTER

2 Fra analog D&V til Digital FM - BLIV CAFM-LedeR Den professionelle CAFM-lederuddannelse har til målsætning, at uddanne ejendomsmarkedets bedste til at blive endnu bedre, og opfylde alle de krav og mål, der ligger i forlængelse af ejendomsdrift. Grundlæggende handler det om produktivitet, gennemsigtighed og bedre lønsomhed for alle involverede samt udnytte det væsentlige potentiale, der findes i ejendomsmassen. Bliv professionelt uddannet af Byggeriets Ledelsescenter i samarbejde med branchens førende eksperter fra K-Jacobsen, DTU og Byggeweb A/S. Du får en personlig ipad mini med online adgang til undervisningsmateriale og du modtager et diplom efter bestået eksamen. Du vil efterfølgende have online adgang til et værktøjssæt specielt sammensat til moderne ejendomsdrift, som kan bruges med det samme i din fremtidige hverdag. Målgruppe og deltagerforudsætninger CAFM-lederuddannelsen henvender sig til alle i byggebranchen med snitflade til eller interesse for Facility Management. Du er én af byggeriets eller ejendomsdriftens ledere, eller kommende leder hos en bygherre, rådgiver, ingeniør, arkitekt eller entreprenør. Dit fokus og din interesse er indenfor området Facility Management og med denne professionelle lederuddannelse oprettes et Centre of Excellence, hvor byggeriets fremtidige Computer Aided Facility Management-ledere skabes. Ny rolle i det professionelle byggeri Med IKT-bekendtgørelse 118 & 119 introduceres endnu flere krav til, hvordan vi som branche arbejder og opnår større gennemsigtighed, bedre produktivitet og lønsomhed - dels i byggeprocessen såvel som i driftsfasen. Facility Management rummer stort potentiale for større produktivitet og bedre lønsomhed for enhver bygherre. Væsentligt for opnåelse af disse resultater er evnen til at transformere produktog funktionsdata fra byggeprocessen gennem begavet digital aflevering til en produktiv driftsfase. Den nye CAFM-leder har afgørende betydning for driftsorganisationens evne til at konvertere akut vedligehold til planlagt, arealoptimere porteføljen samt skabe økonomisk beslutningsgrundlag uanset om rollen er placeret hos bygherre, rådgiver eller øvrige parter.

3 Om uddannelsen Dette er den første professionelle lederuddannelse af fremtidens CAFM-ledere i dansk byggeri, der skal sikre bedre lønsomhed for alle involverede parter i projektet, reduktion af byggeriets risiko, og professionel aflevering med fokus på byg- og driftsherrens behov. Ved at udfordre analog FM kan vi sikre gevinster gennem digitalisering. Det er en lederuddannelse, der vil bidrage til øget lønsomhed for de virksomheder, hvor disse nye specialister har deres hverdag. Denne lederuddannelse vil klæde dig på til at fungere som aktiv og værdiskabende CAFM-leder, at bygge bro mellem design, udførelse og drift, samt drive dine FM-projekter i mål med minimeret risiko, bedre bundlinje og under opfyldelse af de, til enhver tid, gældende krav. Du vil blive undervist af et team bestående af branchens dygtigste inden for deres felt, der hver især skaber rammerne for denne lederuddannelse. Moderne ejendomsdrift betyder evner og kompetencer til: Digitalisering Forandringsledelse Fra drift og vedligehold til Facility Management Skabelse af FM-vision Økonomisk beslutningsgrundlag Dybt kendskab til FM-discipliner Analyse af faldgruber fra byg til drift BIM, 3D, 4D, 5D og 6D Effektiv ejendomsdrift Systemvalg og implementering på projekter Der er et væsentligt potentiale, som du vil blive klædt på til at indfri og skabe bedre byggeri for din organisation og for de andre parter, der bidrager til projektet. CAFM-lederuddannelse

4 Lederuddannelsen fokuserer på digitaliserings- og forretningsmæssige principper baseret på erfaringer fra branchens dygtigste specialister. Der tages udgangspunkt i kravene til digitalisering for offentligt og alment byggeri, IKT-bekendtgørelsen som danner grundlag for store dele af nybyggeri, samt erfaringer fra Facility Management-projekter hos private og offentlige organisationer. Du vil modtage en ipad mini, der bl.a. indeholder en værktøjskasse med skabeloner, dokumenter og filer til direkte implementering i din hverdag. Efter bestået eksamen vil du være eksamineret CAFM-leder og blandt de ledere i det professionelle byggeri i Danmark, der skal øge vores branches konkurrenceevne og sikre en højere lønsomhed. Formål Formålet med IKT-bekendtgørelsen er, at påvirke til en harmoniseret og værdiskabende anvendelse af IKT i bygge-, renoverings-, drift- og vedligeholdelsesopgaver i den offentlige sektor og det offentligt støttede byggeri. Det vurderes, at produktiviteten indenfor disse opgaver kan forøges væsentligt de kommende år ved udvidet brug af IKT. Med dette formål omfatter bekendtgørelsen en række krav til IKT-anvendelse samt til de metoder og processer, der knytter sig til disse - IKT-krav som skal indtænkes i FM-organisationen. Efter endt uddannelse vil du kunne sikre, at FM-projekter drives i mål med bedre resultater og færre fejl i overensstemmelse med gældende lov og krav, samt sikre, at byg- og driftsherren får det optimale udbytte. Dette munder ud i, at uddannelsen skaber grundlag for moderne Facility Management som ledelsesdisciplin, sikrer et godt grundlag for beslutningsprocesser og implementeringsprojekter med et fokus på øget effektivitet, økonomiske gevinster og bedre drift. IKT som god forretning

5 Finance GANTT FM Green

6 LEKTIONSPLAN 1 Fra praktisk D&V til digital FM Formål Formålet med lektionen er, at give et overblik over hvorledes digitale kompetencer og systemer kan øge produktiviteten og effektiviteten ved drift, vedligeholdelse og forvaltning af både store og små ejendomme, samt ejendomsporteføljer. Desuden introduceres nogle af de væsentligste digitaliseringsforhold, der skaber værdi for FM-funktionen. Læringsmål CAFM-lederen skal sagligt kunne argumentere og dokumentere baggrunden for og formålet med digitalisering i FM-ejendomsforvaltning. CAFMlederen forstår, at digitalisering omhandler meget mere end teknik. Digitaliseringen omfatter både struktur og kultur, herunder ledelse, organisation, opgavestyring samt medarbejderes og leverandørers IT-kompetencer. Introduktion BIM, BAM, BOOM Konkurrenceevne og økonomi 2 IKT-krav og standarder til digital FM Formål: Formålet med lektionen er, at give et overblik over, hvilke af IKT-bekendtgørelsernes krav for hhv. offentligt og alment byggeri, der har direkte og indirekte betydning og indvirkning på en FM-organisations opgaveløsning og arbejdsmetoder. Derudover gives der et overblik over de gængse digitale FMstandarder og -værktøjer samt et IKT-aftaleparadigme, der kan anvendes til at opfylde IKT-bekendtgørelsens krav omkring digital aflevering. Læringsmål: CAFM-lederen vil kunne forstå IKT-afleveringsspecifikationens betydning samt kunne stille krav til dokumentation af byggeriets digitale aflevering. IKT-bekendtgørelsens krav og indvirkning på FM FM-standarder Digital aflevering og IKT-aftale Prøve 3 Informationsbehov for FM-organisation Formål Formålet med lektionen er, at give indblik i typiske data- og informationsbehov og de informationsflow, der indgår i FM. Der introduceres en metode til at analysere processer med henblik på at identificere data- og informationsbehov, og denne anvendes på forskellige, typiske FM-processer. Læringsmål Læringsmålet for lektionen er, at CAFM-lederen forstår de forskelligartede behov for data og informationer i FM samt betydningen af informationsflow. Endvidere at CAFM-lederen opnår kendskab til og afprøver en metode til at analysere processer med henblik på at identificere data- og informationsbehov. Introduktion til informationsbehov i FM Digital drifts- og serviceforvaltning Digital arealforvaltning Digital finansiel og administrativ forvaltning Uddannelsen er opbygget omkring 6 lektioner fordelt på 3 fulde kursusdage samt forberedelse til hver undervisningsdag.

7 4 Data skaber nøgletal Formål: Formålet med lektionen er, at anvise en metode til at specificere hvilke digitale informationer/data, der skal anvendes i drift, vedligeholdelse og forvaltning af et byggeri, på baggrund af viden om behov og arbejdsprocesser i FM-organisationen og data, skabt i hhv. projektering og drift af byggeri. Desuden identificeres og gennemgås de nødvendige processer, roller og ansvarsfordeling for parterne involveret i gennemførelsen af digital aflevering af data, samt tilhørende dataformater og standarder. Desuden perspektiveres disse datas indflydelse på totaløkonomi, nøgletal og benchmarking i FM-organisationen. Læringsmål: CAFM-lederen skal være bekendt med en metode til at identificere og specificere data, der er nødvendige for FM-organisationen. Dette gøres med baggrund i analyser af databehov og arbejdsprocesser, viden om hvad produktdata skabt under byggeprocessen kan anvendes til i driftsfasen samt overordnet kendskab til formater og standarder til udveksling af disse data. CAFM-lederen skal desuden kunne specificere disse data ift. proces og ansvarsfordeling i bygge- og driftsfasen, samt være bekendt med, hvordan data danner grundlag for totaløkonomi, benchmarking og nøgletal ift. ledelsesinformation. Nøgletal og benchmarking Totaløkonomi Afdækning og dokumentation af behov for FM-data og dataformater Opstilling af specifikationer for dataleverancer og proces Øvelse: Afdækning af databehov Prøve 5 Digitalisering af FM - fra vision til mål Formål Formålet med lektionen er, at angive hvorledes en FM-organisation kan udarbejde en vision og mål, som et vigtigt, strategisk værktøj til at iværksætte en FM-organisations arbejde med at implementere en effektiv digitaliseringsproces. Formålet er også, at opstille en metode til at kravspecificere og indkøbe et digitalt FM-system samt implementere FM-systemet bredt i FM-organisationen. Læringsmål CAFM-lederen vil kunne udarbejde en vision, mål og strategi for digitalisering af sin FM-organisation og stille disse strategiske elementer op mod sin ledelses generelle forretningsvision, -mål og -strategi. Endvidere vil CAFM-lederen kunne udarbejde en kravspecifikation samt undgå de værste faldgruber ved indgåelse af en aftale med en FM-systemleverandør. Vision, mål og standarder for digitalisering af FM Behovsafklaring og kravsspecifikation ved indkøb af FM-system Implementering og praktisk brug af FM-system 6 FM-organisationens roadmap til succes Formål Formålet med lektionen er, at opstille CAFM-lederens digitaliserings-roadmap, der specificerer hvilke strukturelle elementer og kulturelle forhold, der skal tages i betragtning, før en FM-organisation kan implementere og ibrugtage et FM-system med succes. Læringsmål CAFM-lederen vil kunne udarbejde sit eget specifikke digitaliserings-roadmap for digitalisering af FM-organisationens opgaver og funktioner. Roadmappet bør understøtte både FM-organisationen og CAFM-lederens ledelsesvision, mål og strategi samtidig med, at der tages hensyn til både de strukturelle elementer og kulturelle forhold, der gør sig gældende, når en så stor forandringsproces iværksættes i en FM-organisation. Introduktion til roadmap Praktisk roadmap med udgangspunkt i case Øvelse/præsentation af case Diplom-overrækkelse

8 Når man, som Management Konsulent, kigger på ejendomme og deres drift, er der mange muligheder for optimering ved hjælp af CAFM. Dette er både af økonomisk, politisk og lovgivningsmæssig karakter og i forhold til kvalitet af ejendomsmassen. Vores opgave er, at hjælpe dig med at træffe de beslutninger, der er de rigtige for din organisation. Mads Bording, CEO Byggeweb A/S

9 Byggeriets ledelsescenter Per Anker Jensen, Professor ved Danmarks Tekniske Universitet og leder af Center for Facilities Management - Realdania Forskning Uddannet Civilingeniør, Ph.D og MBA. Medvirkede i udviklingsprogrammet Det Digitale Byggeri og det tilhørende implementeringsnetværk med særligt fokus på digital aflevering samt byg- og driftsherrer. Forfatter af en række bøger, herunder Håndbog i Facilities Management, udgivet af DFM. Jakob Hermansen, Seniorkonsulent, Byggeweb A/S Én af Danmarks største kompetencer inden for Facility Management og BIM. Uddannet Civilingeniør og HD fra Handelshøjskolen i København. Erfaring fra bl.a. Steen og Strøm, JJW Arkitekter og har i sin funktion hos Byggeweb A/S et ansvar for virksomhedens 10 mio kunde-m 2 i forhold til Facility Management. Kim Jacobsen, Partner, K-Jacobsen A/S Tilhører gruppen af de mest erfarne og driftige rådgivningskompetencer i byggeriet med stor erfaring fra en bred skare af projekter og kundetyper. Ph.D fra Danmarks Tekniske Universitet og bred erfaring fra BIM, Rådgivning og Management Consulting fra bl.a. Rambøll. I dag CEO i K-Jacobsen A/S, der dagligt rådgiver Danmarks professionelle bygherrer i IKT for bedre bundlinje. Mads Bording, CEO, Byggeweb A/S Én af byggeriets forandringsledere, der har stor erfaring med forandringsledelse, organisatorisk udvikling, forretningsudvikling og er kommerciel ekspert. Stor erfaring fra IT og Management Consulting i bl.a. byggebranchen. Kåret som et af Danmarks Top talenter af Berlingske Nyhedsmagasin, foredragsholder, uddannet fra Handelshøjskolen i København, Harvard Business School, HEC i Paris, Columbia Business School i New York og London Business School. Merkantil ledelseserfaring fra bl.a. Danske Bank, Convenience Food Systems BV og Tiscali Spa. Stephanie Knudsen, Uddannelseskoordinator, Byggeweb A/S Stephanie Knudsen er med mange års erfaring fra lederuddannelser et stort aktiv, der binder lektionerne sammen gennem koordinering og praktisk støtte til underviserne. Stephanie er uddannet fra Aalborg Universitet med speciale i kommunikation og certificeret IKT-Leder med stor indsigt i Facility Management, IKT og kommunikation.

10 CAFM-ledeR FUNKTIONEN CAFM-leder funktionen CAFM-lederen opererer i spændingsfeltet mellem virksomhedens kerne- og supportfunktioner og skal som hovedregel understøtte begge funktioner. CAFM-lederen skal sikre, at virksomhedens aktiviteter på strategisk, taktisk og operationelt niveau prioriteres og supporteres ved implementering af en visionær plan for FM-organisationen. CAFM-lederen opererer på forskellige niveauer i FM-organisationen, og klædes på til at kunne udvikle og implementere FM-startegier på ledelsesniveau, samtidig med at man som CAFM-leder kan forstå og foretage egentlige driftsopgaver. Funktionen kan være placeret i en egentlig FM-organisation hos en ekstern samarbejdspartner eller hos en rådgivende funktion. At placere opgaven in house i organisationen har den fordel, at funktionen bliver varetaget af en part, der kender organisationen indefra, og som forstår alle aspekter. CAFM-lederen bør specifikt koncentrere sig om følgende: Skabe optimale fysiske rammer for virksomhedens funktioner og udvikling, herunder planlægge virksomhedens langsigtede behov for bygninger og lokaler. Virksomhedens ejendomsstrategiske interesser og udvikling af en ejendomspolicy, som virksomhedens topledelse med passende mellemrum tager stilling til og godkender. Skabe overblik over virksomhedens arealbehov fordelt på organisatoriske enheder og funktionsområder. Bidrage med oplysninger om driftsudgifter i form af udgifter til vedligehold, forsyning, renhold, fællesdrift, skatter, afgifter, forsikring, husleje og diverse service-funktioner.

11 CAFM-lederens opgaver ift. håndtering af digitale FM-systemer Være i stand til at vurdere om egne kompetencer i FM-organisationen er tilstrækkelige eller om der skal involveres uvildige rådgivere i forbindelse med anskaffelsesprocessen. Foretage en kortlægning af nuværende procedurer og systemer, samt gennemføre en behovsanalyse af, hvilke funktioner, der er vigtige at et digitalt FM-system kan håndtere. Afdække hvem i organisationen, der har behov for adgang til interne FM-systemer. Udarbejde en kravspecifikation, som klart beskriver hvilke funktionaliteter, der skal opfyldes samt stille krav til datastruktur, brugerflade, rapportering mv. CAFM-lederens ansvar ift. gældende IKT-krav og FM-standarder: Stille krav til, at der foretages en digital mangelgennemgang jf. IKT-bekendtgørelsens 11 ved nybyggeri, der sikrer at mangelinformation er tilgængelig ved 1- og 5-årsgennemgang. Stille krav til, at der ved nybyggeri foretages en struktureret digital afleveringsforretning jf. IKT-bekendtgørelsens 10, der sikre det bedst mulige udgangspunkt for FM-organisationen og etablering af en D&V-plan for byggeriet. CAFM-lederens opgaver i relation til databehov og nøgletal: Skabe det optimale datagrundlag for ejendomsdrift i forbindelse med nybyggeri ved hjælp af en struktureret digital afleveringsforretning. Sikre at kombinationen af tegninger med målrettede informationer og udtræk af rapporter biddrager til at skabe et optimalt overblik over ejendomsporteføljen. Skabe et godt grundlag for nøgletal, der kan anvendes i arbejdet med planlægning og budgettering af aktiviteter/aktivitetsændringer i virksomheden. Forstå at anvende nøgletal, som et kommunikationsredskab imellem virksomheden og dens samarbejdspartnere, såsom serviceleverandører, konsulenter og afrappotering til virksomhedens ledelse.

12 Hvor: Hvornår: Omfang: København & Århus Se opdateret uddannelses-kalender på 3 fulde kursusdage samt forberedelse til hver undervisningsdag Forberedelse: 1/2 dag til hver undervisningsdag Eksamen: To skriftlige multiple choice-prøver Certifikat: Ved beståede prøver uddeles eksamensdiplom Tilmelding Uddannelsen er åben for alle uanset om du er ledig eller i ansættelsesforhold. Brug vores online tilmeldingsformular på CAFM-leder.dk eller scan QR-kode: Tilmeldingsfrist er senest en uge før kursusstart Alle forløb oprettes kun, såfremt der er nok tilmeldinger. Er du sent ude med din beslutning om deltagelse, kan du altid ringe og høre, om der er plads på det ønskede kursus. Uddannelseskoordinator Stephanie Knudsen, BYGGERIETS LEDELSESCENTER Ryesgade 19C 2200 København N Undervisningsmateriale Deltagerne får udleveret en personlig ipad mini, der kan beholdes efter uddannelsesforløbet. Du har adgang til alt undervisningsmateriale på denne ipad mini. Ved bestået eksamen udleveres CAFM-leder dokumentpakken digitalt med adgang direkte fra ipad, PC mv.. Pakken indeholder en række væsentligste skabeloner og dokumenter, der skal bruges ved IKT og Facility Management for professionelle organisationer. Forplejning Morgenmad, frokostbuffet, kaffe, the og vand. Pris ,- inkl. ipad mini. Prisen er ekskl. moms. BYGGERIETS LEDELSESCENTER

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

AFRAPPORTERING FRA UDREDNINGSPROJEKTET BYG- OG DRIFTSHERRERS DIGITALISERINGSBEHOV Et værdibaseret digitaliseringsperspektiv

AFRAPPORTERING FRA UDREDNINGSPROJEKTET BYG- OG DRIFTSHERRERS DIGITALISERINGSBEHOV Et værdibaseret digitaliseringsperspektiv AFRAPPORTERING FRA UDREDNINGSPROJEKTET BYG- OG DRIFTSHERRERS DIGITALISERINGSBEHOV Et værdibaseret digitaliseringsperspektiv Del 2: Forslag til 11 strategiske projekter Juni 2011 side 1 af 39 Strategiske

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

Peak Consulting Group - førende i Best Practice

Peak Consulting Group - førende i Best Practice Peak Consulting Group - førende i Best Practice Kompetenceudvikling Fra strategi til værdi Om Peak Consulting Group... og endnu mere vigtigt, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed Peak Consulting

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

WESTERGAARD KURSER 2015

WESTERGAARD KURSER 2015 WESTERGAARD KURSER 2015 DIN SERVICE MANAGEMENT SPECIALIST IT-SERVICE BORGERSERVICE KUNDESERVICE Danske kursusmaterialer Dansk pædagogik Erfarne instruktører 2015 KURSUSKATALOG 1 Et videnshus fyldt med

Læs mere

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat DFM Workshop 05.10.09 09 IKT programmer for Facilities Management Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat Vejledning til systemkøberen Hvorfor en vejledning? Opbygning, highlights og vigtige

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering?

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? Hvordan kan Portfolio Management Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? af seniorkonsulent Henrik Hajslund, hha@metier.dk, Metier A/S, konsulent Jakob Bloch Andersen, Metier A/S

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Velkommen til viden og værktøjer Morgendagens turister stiller høje krav, og de gør det løbende og individuelt. Det kræver både indsigt og udsyn af ledere, medarbejdere

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Det Digitale Byggeri

Det Digitale Byggeri ARTIKLER Det Digitale Byggeri Af Jonas Maaløe Jespersen, Implementerings:netværket Rapporten kan bestilles hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: http://www.ebst.dk/det_digitale_byggeri/22490/9/0 Kapitel 1 -

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst Analyse af den administrative faglighed i fremtiden Februar 2012 1. Resumé Analysen afdækker de administrative medarbejderes arbejdsopgaver og kompetencekrav i dag og beskriver, hvilke

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning af indførelsen af Det Digitale Byggeri Udført for: Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, BAI

Læs mere

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder. Vi har specialiseret os i at levere it-løsninger, der skaber forretningsmæssig værdi for

Læs mere

Ansøgning om Innovationskonsortie

Ansøgning om Innovationskonsortie Ansøgning om Innovationskonsortie SourceIT Kilden til styrket IT innovation og globaliseringsevne Administrator: DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4, DK 2970 Hørsholm SE-nr: DK-12275110

Læs mere

ØG-DDB Teknisk Rapport

ØG-DDB Teknisk Rapport Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet ØG-DDB Teknisk Rapport Afrapportering af projektet: Måling af økonomiske

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere