CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk"

Transkript

1 CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk BYGGERIETS LEDELSESCENTER

2 FRA PRAKTISK D&V TIL DIGITAL FM - BLIV CAFM LEDER Denne professionelle uddannelse har til målsætning, at uddanne ejendomsmarkedets bedste til at blive endnu bedre, for at kunne opfylde alle de krav og mål, der ligger i forlængelse af ejendomsdrift, samt udnytte det væsentlige potentiale der findes i ejendomsmassen. Grundlæggende handler det om produktivitet, gennemsigtighed og bedre lønsomhed for alle involverede. Bliv professionelt uddannet af Byggeriets Ledelsescenter i samarbejde med branchens førende eksperter fra K. Jacobsen, DTU og Byggeweb A/S. Du får en personlig ipad mini med online adgang til undervisningsmateriale, du modtager diplom efter bestået eksamen og vil herefter have online adgang til et værktøjssæt specielt sammensat til moderne ejendomsdrift, som kan bruges med det samme i din fremtidige hverdag. Målgruppe og deltagerforudsætninger CAFM-Lederuddannelsen henvender sig til alle i byggebranchen med snitflade til eller interesse for Facility Management. Du er en af byggeriets- og ejendomsdrifts ledere eller kommende ledere hos en bygherre, rådgiver, ingeniør, arkitekt eller entreprenør med fokus og interesse for Facility Management. Med denne professionelle uddannelse oprettes et Centre of Excellence, hvor byggeriets fremtidige Computer Aided Facility Management-ledere skabes. Ny rolle i det professionelle byggeri Med IKT bekendtgørelse 118 & 119 introduceres endnu flere skærpelser af, hvordan vi som branche arbejder, og ikke mindst i forhold til bygherres krav til Digital Aflevering og efterfølgende drift. Facility Management har et yderst væsentligt potentiale og overgangen fra byggeri til drift har afgørende betydning for den efterfølgende drift, kvalitet af det afleverede materiale og indvirkning på byg- og driftherrens effektivitet. Disse krav og muligheder vil vil direkte påvirke byggerietsog driftorganisationens bundlinje, hvorfor der er store krav til Facility Management organisationens kompetencer uagtet om rollen er placeret hos bygherre, rådgiver eller øvrige parter.

3 Facility Managerens ansvar i forhold til gældende IKT-krav og FM-standarder: Stille krav om, at der foretages en digital mangelgennemgang jf. IKT-bekendtgørelsens 11 ved nybyggeri, der sikre at mangelinformation er tilgængelig ved 1- og 5-årsgennemgang. Stille krav om, at der ved nybyggeri foretages en struktureret digital afleveringsforretning jf. IKT-bekendtgørelsens 10, der sikre det bedst mulige udgangspunk for FM-organisationen og etablering af en D&V-plan for byggeriet. Facility Managerens opgaver er i relation til databov og nøgletal: At skabe det optimale datagrundlag for ejendomsdrift ved nybyggeri ved hjælp af en struktureret digital afleveringsforretning. At sikre at kombinationen af tegninger med målrettede informationer og udtræk af rapporter biddrager til at skabe et optimalt overblik over ejedomsporteføljen. At skabe et godt grundlag for nøgletal, der kan anvendes i arbejdet med planlægning og budgettering af aktiviteter/aktivitetsændringer i virksomheden. Forstå at anvende nøgletal som et kommunikationsredskab imellem virksomheden og dens samarbejdspartnere såsom serviceleverandører og konsulenter.

4 FICILITY MANAGER FUNKTIONEN Facilitiy Manageren manøvrer i området mellem virksomhedens kernefunktioner og supportfunktioner, og skal som hovedregel understøtte begge funktioner. Facilitiy Manageren skal sikre at virksomhedens aktiviteter på strategisk, taktisk og operationelt niveau prioriteres og supporteres ved implementering af en visioner plan for FM-organisationen. Facility Manageren operer på forskellige niveauer i FM-organisationen, og klædes på til at kunne udvikle og implementere FM-startegier på ledelsesniveau, samtidig med, at man som Facility Manager kan forstå og foretage egentlig driftsopgaver. Funktionen kan være placere i en egentlig FM-organisation, hos en ekstern samarbejdspartner eller hos en rådgivende funktion. At placere opgaven in house i organisationen har den fordel, at funktionen bliver varetaget af en part, der kende foretagenet indefra, og som forstår alle aspekter. Facility Manageren bør specifikt koncentreres sig om følgende: At skabe optimale fysiske rammer for virksomhedens funktioner og udvikling, herunder planlægge virksomhedens langsigtede behov for bygninger og lokaler. Virksomheden ejendomsstrategiske interesser og udvikling af en ejendomspolicy, som virksomhedens topledelse med passende mellemrum tager stilling til og godkender. At skabe overblik over virksomhedens arealbehov fordelt på organisatoriske enheder og funktionsområder. At biddrage med oplysninger om driftsudgifter i form af udgifter til vedligehold, forsyning, renhold, fællesdrift, skatter, afgifter, forsikring, husleje og diverse servicefunktioner. Facility Managerens opgaver i relation til håndtering af digitale FM-systemer: Han/hun skal være i stand til at vurdere om egne kompetencer i FM-organisationen er tilstrækkelige eller, om der skal involveres uvildige rådgivere i forbindelse med anskaffelsesprocessen. At foretage en kortlægning af nuværende procedurer og systemer og gennemfører en behovsanalyses af, hvilke funktioner der er vigtige at et digitalt FM-system kan håndtere. At afdække hvem i organisationer, der har behov for adgang til interne FM-systemer. At udarbejde en kravspecifikation, som klart beskriver hvilke funktionaliteter, der skal opfyldes samt stile krav til datastruktur, brugerflade rapportering mv.

5 Om uddannelsen Dette er den første professionelle uddannelse af fremtidens ledere i dansk byggeri, der skal sikre bedre lønsomhed for alle involverede parter i projektet, reduktion af byggeriets risiko, og professionel aflevering med fokus på byg- og driftsherrens behov. Ved at udfordre analog FM kan vi sikre gevinster gennem digitalisering. En uddannelse, der vil bidrage til øget konkurrenceevne for de virksomheder, hvor disse nye specialister har deres hverdag. Denne uddannelse vil klæde dig på til, som aktiv og værdi-skabende CAFM-Leder, at bygge bro mellem Design, Udførelse og Drift og drive dine FM projekter i mål med minimeret risiko, bedre bundlinje og under opfyldelse af de til enhver tid gældende krav. Du vil blive undervist af et team bestående af branchens dygtigste inden for deres felt, hvilket skaber rammerne for denne lederuddannelse. Moderne ejendomsdrift betyder evner og kompetencer til: Digitalisering Forandringsledelse Fra drift og vedligehold til Facility Management Skabelse af FM vision Økonomisk beslutningsgrundlag Dybt kendskab til FM discipliner Analyse af faldgruber fra byg til drift BIM, 3D, 4D, 5D og 6D Effektiv ejendomsdrift Systemvalg og implementering projekter Der er et væsentlige potentiale, som du vil blive klædt på til at indfri og skabe bedre byggeri for din organisation og for de andre parter, der bidrager til projektet. Facility Management-Lederuddannelsen fokuserer på digitaliserings- og forretningsmæssige principper, baseret på erfaringer fra branchens bedste specialister. Der tages udgangspunkt i kravene til digitalisering for offentligt og alment byggeri, IKT FM-LEDERUDDANNELSE

6 bekendtgørelsen som danner grundlag for store dele af nybyggeri, samt erfaringer fra Facility Management projekter hos private og offentlige organisationer. Du vil modtage en ipad mini, der bl.a. indeholder en værktøjskasse med skabeloner, dokumenter og filer til direkte implementering i din hverdag. Efter bestået eksamen vil du efterfølgende være eksamineret CAFM-Leder og blandt de ledere i det professionelle byggeri i Danmark, der skal øge vores branches konkurrenceevne og sikre en højere lønsomhed. FORMÅL Efter endt uddannelse vil du kunne sikre, at FM projekter drives i mål med bedre resultater og færre fejl, i overensstemmelse med gældende lov og krav, og sikre, at byg- og driftsherren får det optimale produkt skabt i samarbejde med andre parter med bedste procesledelse. Formålet med IKT bekendtgørelsen er, at påvirke til en harmoniseret og værdiskabende anvendelse af IKT i bygge-, renoverings-, drift- og vedligeholdelsesopgaver i den offentlige sektor og det offentligt støttede byggeri. Produktiviteten indenfor disse opgaver vurderes, at kunne væsentligt forøges i de kommende år ved udvidet brug af IKT. Med dette formål omfatter bekendtgørelsen en række krav til IKT-anvendelsen samt til de metoder og processer, der knytter sig til disse. Dette munder ud i, at uddannelsen skaber grundlag for moderne Facility Management som ledelsesdisciplin, sikre godt grundlag for beslutningsprocesser og implementeringsprojekter, med et fokus på øget effektivitet, økonomiske gevinster og bedre drift. IKT SOM GOD FORRETNING

7 BYGGERIETS LEDELSESCENTER Per Anker Jensen, Professor ved Danmarks Tekniske Universitet og leder af Center for Facilities Management - Realdania Forskning. Uddannet civilingeniør, PhD og MBA. Medvirkede i udviklingsprogrammet Det Digital Byggeri og det tilhørende implementeringsnetværk med særligt fokus på digital aflevering samt byg- og driftsherrer. Forfatter af en række bøger, herunder Håndbog i Facilities Management udgivet af DFM. Jakob Hermansen, Seniorkonsulent, Byggeweb A/S Én af Danmarks største kompetencer inden for Facilities Management og BIM. Uddannet ingeniør og HD fra Handelshøjskolen i København. Erfaring fra bl.a. Steen og Strøm, JJW Arkitekter og har i sin funktion hos Byggeweb A/S et ansvar for virksomhedens 10 mio kunde-m 2 i forhold til Facility Management. Kim Jacobsen, Partner, K. Jacobsen A/S Tilhører gruppen af de mest erfarende og driftige rådgivningskompetencer i byggeriet med væsentlig erfaring fra en bred skare af projekter og kundetyper. Ph.d. fra Danmarks Tekniske Universitet og stor erfa-ring fra BIM, Rådgivning og Management Consulting fra bl.a. Rambøll. I dag Partner i Balslev & Jacobsen A/S, der dagligt rådgiver Danmarks professionelle bygherrer i IKT for bedre bundlinje. Mads Bording, CEO, Byggeweb A/S Én af byggeriets forandringsledere, der har stor erfaring med forandringsledelse, organisatorisk udvikling, forretningsudvikling og er kommerciel ekspert. Stor erfaring fra IT og Management Consulting i bl.a. byggebranchen. Kåret som et af Danmarks Top talenter af Berlingske Nyhedsmagasin, foredragsholder, uddannet fra Handelshøjskolen i København, Harvard Business School, HEC i Paris, Columbia Business School i New York og London Business School. Merkantil ledelseserfaring fra bl.a. Danske Bank, Convenience Food Systems BV og Tiscali Spa. Stephanie Knudsen Stephanie Knudsen er med mange års erfaring fra lederuddannelser et stort aktiv, der binder lektionerne sammen gennem koordinering og praktisk støtte til underviserne. Stephanie er uddannet fra Aalborg Universitet og certificeret IKT Leder med stor indsigt i Facility Management, IKT og kommunikation.

8 Når man som Management Konsulent kigger på Ejendomme og deres drift, er der mange muligheder for optimering ved hjælp af CAFM. Dette er både af økonomisk karakter, politisk og lovgivningsmæssigt og i forhold til kvalitet af ejendomsmassen. Vores opgave er at hjælpe dig, med at træffe de beslutninger der er de rigtige for din organisation Mads Bording, CEO Byggeweb A/S

9

10 LEKTIONSPLAN 1 Fra praktisk D&V til Digital FM Formål At give et overblik hvorledes digitale kompetencer og systemer kan øge produktiviteten og effektiviteten ved drift, vedligeholdelse og forvaltning af både store og små ejendomme og ejendomsporteføljer. At introducere nogle af de væsentligste digitaliseringsforhold, der skaber værdi for FM-funktionen hos Novo Nordisk. Læringsmål At den FM-ansvarlige sagligt skal kunne argumentere og dokumentere baggrunden for og formålet med digitalisering i FM-ejendomsforvaltningen. At den FM-ansvarlige forstår at digitalisering omhandler meget mere end teknik. Digitaliseringen omfatter både struktur og kultur, herunder ledelse, organisation, opgavestyring samt medarbejderes og leverandørers IT-kompetencer. Introduktion BIM, BAM, BOOM Konkurrenceevne og økonomi 2 IKT-krav og standarder til Digital FM Formål: Formålet med denne lektion er at give et overblik over, hvilke af IKT-bekendtgørelsernes krav for hhv. offentlig og almen byggeri, der har direkte og indirekte betydning og indvirkning på en FM-organisations opgaveløsning og arbejdsmetoder. Det er også formålet, at give et overblik over de gængse digitale FM-standarder og -værktøjer samt IKT-aftaleparadigme, der kan anvendes til at opfylde IKT-bekendtgørelsens krav omkring digitale aflevering. Læringsmål: Den CAFM-ansvarlige vil kunne stille krav og forstå IKT-afleveringspecifikationer betyning overfor sine byggeleverandørers digitale aflevering af dokumentation af byggerier. IKT-bekendtgørelsens krav og indvirkning på FM FM Standarder Digital Aflevering og IKT-aftale Afsluttende prøve 3 Informationsbehov for FM organisation Formål Formålet med denne lektion er at give CAFM-manageren indblik i typiske data- og informationsbehov og de informationsflow, der indgår i FM. Der introduceres en metode til at analysere processer med henblik på at identificere data- og informationsbehov, og denne anvendes på forskellige typiske FM-processer. Læringsmål Læringsmålet for lektionen er at CAFM-manageren forstår de forskelligartede behov for data og informationer i FM samt betydningen af informationsflow. Endvidere at CAFM-manageren opnår kendskab til og afprøver en metode til at analysere processer med henblik på at identificere data- og informationsbehov. Introduktion til informationsbehov i FM Digital drifts og serviceforvaltning Digital arealforvaltning Digital finansiel- og administrativ forvaltning Uddannelsen er opbygget omkring 6 lektioner fordelt på 3 fulde kursusdage samt forberedelse til hver undervisningsdag.

11 4 Data skaber nøgletal Formål: Formålet med lektionen er at anvise en metode til at specificere hvilke digitale informationer/data, der skal anvendes i drift, vedligeholdelse og forvaltning af et byggeri på baggrund af viden om behov og arbejdsprocesser i FM-organisationen og data skabt i hhv. projektering og drift af byggeri. Desuden identificeres og gennemgås de nødvendige processer, roller og ansvarsfordeling for parterne involveret i gennemførelsen af digital aflevering af data, samt tilhørende dataformater og standarder. Desuden perspektiveres disse datas indflydelse på totaløkonomi, nøgletal og benchmarking i FM-organisationen Læringsmål: CAFM-manageren skal være bekendt med en metode til at identificere og specificere data nødvendige for FM-organisationen med baggrund i analyse af databehov og arbejdsprocesser, hvad data skabt under byggeprocessen kan anvendes til i driftsfasen, samt overordnet kendskab til formater og standarder til udveksling af disse data. CAFM-manageren skal desuden kunne specificere disse data ift. proces og ansvarsfordeling i bygge- og driftsfasen, og være bekendt med hvordan data samlet danner grundlag for totaløkonomi, benchmarking og nøgletal ift. Ledelsesinformation Nøgletal og benchmarking Totaløkonomi Afdækning og dokumentation af behov for FM-data og dataformater Opstilling af specifikationer for dataleverancer og proces Øvelse: Afdækning af databehov Prøve 5 Digitalisering af FM fra vision til mål Formål Formålet med denne lektion er at angive, hvorledes en FM-organisation med fordel kan udarbejde en vision og mål, som et vigtigt strategisk værktøj til at iværksætte en FM-organisations arbejde med en implementere effektiv digitaliseringsproces. Formålet er også at opstille en metode til at kravspecificere og indkøbe et digitalt FM-system samt implementere FM-systemet bredt i FM-organisationen. Læringsmål Den CAFM-ansvarlige vil kunne udarbejde en vision, mål og strategi for digitalisering af sin FM-organisation og stille disse strategiske elementer op mod sin ledelses generelle forretningsvision, -mål og -strategi. Endvidere vil den CAFM-ansvarlige kunne udarbejde en kravspecifikation samt undgå de værste faldgruber ved indgåelse af en aftale med en FM-systemleverandør. Vision, mål og standarder for digitalisering af FM Behovsafklaring og kravsspecifikation ved indkøb af FM-system Implementering og praktisk brug af FM-system 6 FM-organisationens roadmap til succes Formål Formålet med denne lektion er at opstille den CAFM-ansvarliges digitaliserings-roadmap, der specificere hvilke strukturelle elementer og kulturelle forhold, der skal tages i betragtning, før at en FM-organisation kan implementere og ibrugtage et FM-system med succes. Læringsmål Den CAFM-ansvarlige vil kunne udarbejde sin egen specifikke digitaliserings-roadmap for digitalisering af FM-organisationens opgaver og funktioner. Roadmappen bør understøtte både FM-organisationens og CAFM-ansvarlige ledelsens vision, mål og strategi samtiig med at den tager hensyn til både de strukturelle elementer og kulturelle forhold, der gør sig gældende, når en så stor forandringsproces iværksættes i en FM-organisation. Introduktion til roadmap Praktisk roadmap med udgangspunkt i case Øvelse/præsentation af case Diplom

12 Tidspunkt: København: 15.09, og , og Omfang: Forberedelse: Eksamen: Certifikat: Århus: 02.12, og fulde kursusdage samt forberedelse til hver undervisningsdag 1/2 dag til hver undervisningsdag Skriftlig multiple choice-prøve efter hver undervisningsdag Ved bestået prøve uddeles eksamensdiplom TILMELDING Uddannelsen er åben for alle uanset om du er ledig eller i ansættelsesforhold. Brug vores online tilmeldingsformular på CAFM-leder.dk eller scan QR-kode: Tilmeldingsfrist er senest en uge før kursusstart Alle forløb oprettes kun, såfremt der er nok tilmeldinger. Er du sent ude med din beslutning om deltagelse, kan du altid ringe og høre, om der er plads på det ønskede kursus. Undervisningsmateriale Deltagerne får udleveret en personlig ipad mini, der efter uddannelsesforløbet kan beholdes. Du har adgang til alt undervisningsmateriale på denne ipad mini. Ved bestået eksamen udleveres CAFM-Leder dokumentpakken digitalt med adgang direkte fra ipad, PC mv.. Pakken indeholder en række væsentligste skabeloner og dokumenter, der skal bruges ved IKT og Facility Management for professionelle organisationer Forplejning Morgenmad, frokostbuffet, kaffe, the og vand. Pris ,- inkl. ipad mini Prisen er ekskl. moms Uddannelseskoordinator Stephanie Knudsen, BYGGERIETS LEDELSESCENTER Ryesgade 19C 2200 København N BYGGERIETS LEDELSESCENTER

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

AFRAPPORTERING FRA UDREDNINGSPROJEKTET BYG- OG DRIFTSHERRERS DIGITALISERINGSBEHOV Et værdibaseret digitaliseringsperspektiv

AFRAPPORTERING FRA UDREDNINGSPROJEKTET BYG- OG DRIFTSHERRERS DIGITALISERINGSBEHOV Et værdibaseret digitaliseringsperspektiv AFRAPPORTERING FRA UDREDNINGSPROJEKTET BYG- OG DRIFTSHERRERS DIGITALISERINGSBEHOV Et værdibaseret digitaliseringsperspektiv Del 2: Forslag til 11 strategiske projekter Juni 2011 side 1 af 39 Strategiske

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

Peak Consulting Group - førende i Best Practice

Peak Consulting Group - førende i Best Practice Peak Consulting Group - førende i Best Practice Kompetenceudvikling Fra strategi til værdi Om Peak Consulting Group... og endnu mere vigtigt, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed Peak Consulting

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

WESTERGAARD KURSER 2015

WESTERGAARD KURSER 2015 WESTERGAARD KURSER 2015 DIN SERVICE MANAGEMENT SPECIALIST IT-SERVICE BORGERSERVICE KUNDESERVICE Danske kursusmaterialer Dansk pædagogik Erfarne instruktører 2015 KURSUSKATALOG 1 Et videnshus fyldt med

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

ØG-DDB Teknisk Rapport

ØG-DDB Teknisk Rapport Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet ØG-DDB Teknisk Rapport Afrapportering af projektet: Måling af økonomiske

Læs mere

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat DFM Workshop 05.10.09 09 IKT programmer for Facilities Management Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat Vejledning til systemkøberen Hvorfor en vejledning? Opbygning, highlights og vigtige

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk www.futurelab.dk Den Globale Købmand Klassiske dyder - vejen til bedre bundlinie 2007 Om Future Lab Business Consulting Future Lab Business Consulting er en managementkonsulent virksomhed i Grey / WPP,

Læs mere

Det Digitale Byggeri

Det Digitale Byggeri ARTIKLER Det Digitale Byggeri Af Jonas Maaløe Jespersen, Implementerings:netværket Rapporten kan bestilles hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: http://www.ebst.dk/det_digitale_byggeri/22490/9/0 Kapitel 1 -

Læs mere

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder. Vi har specialiseret os i at levere it-løsninger, der skaber forretningsmæssig værdi for

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Velkommen til viden og værktøjer Morgendagens turister stiller høje krav, og de gør det løbende og individuelt. Det kræver både indsigt og udsyn af ledere, medarbejdere

Læs mere

Deloitte Consulting. Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis

Deloitte Consulting. Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis Deloitte Consulting Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis HR i staten et område med uudnyttet potentiale Statens HR-funktioner spiller en central rolle i arbejdet

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering?

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? Hvordan kan Portfolio Management Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? af seniorkonsulent Henrik Hajslund, hha@metier.dk, Metier A/S, konsulent Jakob Bloch Andersen, Metier A/S

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst Analyse af den administrative faglighed i fremtiden Februar 2012 1. Resumé Analysen afdækker de administrative medarbejderes arbejdsopgaver og kompetencekrav i dag og beskriver, hvilke

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche. Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere